Se han encontrado 3635 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament bates protecció per a personal mèdic del Consorci Sanitari de l'Anoia. Consorcios23-11-202126.400€Descargar
SERVEI DE REALITZACIÓD'UN ESTUDI TÈCNIC I ECONÒMIC PER AL DISSENY D'ORDENANCES FISCALS DE PAGAMEN... Consejos Comarcales18-01-202121.042€Descargar
Obres ponts vianants Ter i Ebre Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-01-2021111.856€Descargar
776,777,778/2020 Projecte executiu del Parc del Nord de Sabadell Fase 1 Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-20212.065.860€Descargar
755/2020 Projecte de millora del camí escolar de l'Escola Pau Casals entre el carrer de Mauritània... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-2021636.414€Descargar
Servei d'auditories internes del Sistema integrat de gestió d'ATL Secretaría General de Territo...18-01-202130.000€Descargar
775/2020 Subministrament del vestuari laboral, calçat i equips de protecció individual (EPI) pel p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202120.549€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis de recollida, acollida, assistència d'animals domèstics de companyia i animal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202141.322€Descargar
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI D'ARDÈVOL DE PINÓS Lérida. Ayuntamientos Provinc...18-01-202130.000€Descargar
779/2020 Servei de recollida, gravació, digitalització, escaneig i arxiu de documents de l'Ajuntam... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202122.980€Descargar
Subministrament d'una (1) vàlvula de retenció per substitució de la vàlvula 05RV00225 de la bom... Secretaría General de Territo...18-01-202125.000€Descargar
Construcció i subministrament de 10 unitats de tren elèctriques de longitud màxima 100 m i capaci... Secretaria Per A la Mobilitat18-01-2021187.000.000€Descargar
Servei de vigilància i seguretat de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català de la Salut (...18-01-2021747.042€Descargar
Acord marc per al subministrament de material necessari per fer front a la COVID-19 Comisión Central de Suministr...18-01-202149.959.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida i gestió de residus per a l'edifici seu de l'Escola d'Administració Pública d... Secretaria de Funció Pública...18-01-20214.944€Descargar
Servei d'auditoria t cnica de projectes d'obra civil, espais verds i edificació redactats des de la... Área Metropolitana de Barcelo...18-01-2021492.830€Descargar
Manteniment del sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) de l'edifici seu de l'Escola d'Administr... Secretaria de Funció Pública...18-01-20213.623€Descargar
EXP20219001_contratación del servicio de Gestoria Laboral del Institut Català de Recerca de l'Aigu... Universitat de Girona18-01-202111.050€Descargar
Construcció i subministrament de 4 unitats de tren el ctriques de longitud màxima 60 m i capacitat... Secretaria Per A la Mobilitat18-01-202165.105.000€Descargar
Servei de manteniment del sistema de control de l'aire condicionat de l'edifici seu de l'Escola d'Ad... Secretaria de Funció Pública...18-01-20212.261€Descargar
SERVEI DE NETEJA DOMICILIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202127.744€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'ESTERILITZACIÓ_COMPLEMENTARI Institut Català de la Salut (...18-01-202142.168€Descargar
Servei de manteniment dels sistemes d'alarma i extinció automàtica d'incendis de l'edifici seu de ... Secretaria de Funció Pública...18-01-20214.725€Descargar
Acord marc per al subministrament de material necessari per fer front a la COVID-19 Comisión Central de Suministr...18-01-202149.959.300€Descargar
Contrato de servicios de psiquiatría en centro ambulatorio a la población protegida de umivale, Mu... Mutua de Accidentes de Trabajo...18-01-202146.725€Descargar
Contrato de servicios de psicología a la población protegida de umivale, Mutua Colaboradora con la... Mutua de Accidentes de Trabajo...18-01-202144.667€Descargar
Servei d'Atenció i acollida per viol ncia masclista (SARA) i la Unitat de tràfic d'éssers humans ... Ayuntamiento de Barcelona18-01-20215.649.920€Descargar
SERVEI D'ELABORACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE LA HISTÒRIA DE LA COOPERACIÓ CATALANA PER AL DESENVOLUPAMEN... Agencia Catalana de Cooperaci...18-01-202114.235€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de pa i pastes congelades per subministrar a les fleques i cafeteries dels centres p... Secretaria de Serveis Penitenc...18-01-202199.848€Descargar
PROJECTE T CNIC GLOBAL DEL PLA D'ACCIÓ DELS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECON MICA: OBRES AL POLÍGON INDU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-2021497.549€Descargar
Obra de reparació dels cantells de balcó a la Plaça de Beatriu de Claramunt, 1 i 3 del grup Aigua... Agència de l'Habitatge de Cat...18-01-202154.945€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOC NCIA DE M DULS DELS CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COMT0211 ACTIVI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-20216.420€Descargar
Serveis d'explotació i manteniment de les EDAR de Ca n'Amat i St. Miquel Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202140.870€Descargar
Servei de conservació i manteniment de les 3 estacions meteorològiques del municipi d'Esplugues de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202117.820€Descargar
CONTRACTACIO DELS SERVEIS DE DOCENCIA DE MODULS DELS CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COMT0211 ACTIVIT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-20217.420€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de maquinaria de fitness CSE Can Vidalet d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202181.506€Descargar
Subministrament d'edificis prefabricats recuperables amb destinació a vestuaris i oficines del serv... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-2021165.250€Descargar
2020-000672 Bis Subministrament de carburant a les unitats de gestió pròpies del SEM Servei Català de la Salut (Ca...18-01-2021165.698€Descargar
Servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció del projecte estat final d... Secretaría General de Territo...18-01-20217.500€Descargar
Adquisició i distribució de 80.000 kits d'higiene bucodental per a primer de primària, del curs e... Departament de Salut18-01-202179.840€Descargar
Subministrament de 150 equips mini PC ultra compactes amb 8GB de memòria RAM Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202122.500€Descargar
Servei d'atenció domiciliària Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202173.360€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 3.450 fixacions elàstiques directes de molt baixa rigidesa Ferrocarril Metropolità de Ba...18-01-2021293.250€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE RETIRADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202123.000€Descargar
Servei de manteniment i servei de 24hores dels grups electrògens i inspeccions periòdiques d'alta ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202114.628€Descargar
PARLC-2021-8_Servidors per a granja virtual i base de dades Parlament de la Comunidad Aut...18-01-202180.000€Descargar
Serveis de suport intern i de gestió administrativa dels procediments per a la inscripció al Regis... Institut Municipal de l'Habita...18-01-20211.100.000€Descargar
Contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202140.131€Descargar
Obra d'adequació de la instal.lació de climatització de la planta 9ab passadís llarg de l'Hospit... Institut Català de la Salut (...18-01-2021274.394€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de revisió, transcripció i traducció de textos Departament de Salut18-01-202162.000€Descargar
Adquisició i distribució de 80.000 kits d'higiene bucodental per a primer de primària, del curs e... Departament de Salut18-01-202179.840€Descargar
Contratación del servicio de transporte de pacientes de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua ... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-01-20212.394.200€Descargar
Contratación de un servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de SAP BI/BO Mutua de Accidentes de Trabajo...16-01-2021216.920€Descargar
Contracte per a l'adquisició de tauletes gràfiques Universitat Politècnica de Ca...15-01-202135.420€Descargar
Contratación de la adquisición e implantación de una herramienta de gestión horaria y vacaciones... Mutua de Accidentes de Trabajo...15-01-202199.000€Descargar
Servei de gestoria en mat ria laboral, de seguretat social i fiscal Consejos Comarcales15-01-202124.404€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis per a la realització de les actuacions de caràcter formatiu i de tractament de violències Departament de Justícia15-01-2021574.200€Descargar
Contracte del servei dels dinars i berenars de l'escola bressol municipal Petit Mamut Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202126.271€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Ferrer i Guàrdia Serveis Territorials D'educaci...15-01-202158.050€Descargar
SERVEIS D'INSERCIÓ DE PUBLICITAT I LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES ESPECIALS AMB MOTIU D'ESDEVENIMENST... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-01-202112.397€Descargar
SERVEIS PER A L'EMISSIÓ DE PUBLICITAT AMB OLOT TELEVISIÓ, SL Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-01-20219.917€Descargar
CTTE650 Servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes del Centre de Tractament de Residu... Grupo Tersa15-01-202133.000€Descargar
SERVEIS PER A LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT I LA PUBLICACIÓ DE PROGRAMACIÓ CULTURAL I D'INFORMACIÓ M... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-01-202128.926€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei per al desenvolupament dels programes FEM TÀNDEMS L'H a la ciutat de L'Hospitalet de Llobr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021472.744€Descargar
774/2020 Millora de les instal·lacions de climatització de l'espai Sant Oleguer de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202139.669€Descargar
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A LA LLAR D'INFANTS DE VENTALLÓ Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-01-202120.283€Descargar
Servicio de detección de cuatro especies de Mycoplasma para el Centre de Recerca en Agrigenòmica C... Consorcios15-01-202134.000€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de compras en entorno SAP Mutua de Accidentes de Trabajo...15-01-2021218.240€Descargar
Contracte d'execució de les obres contemplades al ?Projecte Bàsic i d?Execució de les obres de re... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20211.033.740€Descargar
Consultoria tècnica evolució de la plataforma de Mobilitat MOVILIZER per APPs de Manteniment de Me... Transports de Barcelona, S.A.15-01-202160.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Llicencies VMWare Workspane ONE Transports de Barcelona, S.A.15-01-2021103.000€Descargar
Manteniment dels equipaments municipals de la vila d'Esparreguera Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021324.664€Descargar
Contracte de serveis per a la retirada de vehicles de la via pública i trasllat a les zones habilit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021160.920€Descargar
subhasta aprofitament forestal 2020 Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-01-202124.450€Descargar
Subministrament del material de protecció contra la COVID 19.(Exp. 902561/20) Área Metropolitana de Barcelo...15-01-2021127.581€Descargar
OBRES DE MUNTATGE I REPARACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA, ACCÉS I DELIMITACIÓ D'ESPAIS... Agència Catalana de L'aigua15-01-202173.768€Descargar
Servei de disseny i desenvolupament d'un mòdul de gestió del bloc quirúrgic enSAP, així com la m... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202132.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions de CCTV, detec... Teatre Nacional de Catalunya, ...15-01-202182.800€Descargar
subhasta forestal Vilallonga de Ter 2020 Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-01-20217.200€Descargar
Subministrament de 8 estacions de treball de grau m dic de 21,5 per a la Unitat de Coronària de l'... Institut Català de la Salut (...15-01-202137.190€Descargar
Licitació per a l?atorgament de llic ncies d?ús privatiu d?uns espais enuna edificació de titular... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20210€Descargar
Subministrament de 8 estacions de treball de grau m dic de 21,5 per a la Unitat de Coronària de l'... Institut Català de la Salut (...15-01-202137.190€Descargar
Subministrament del material de protecció contra la COVID 19.(Exp. 902561/20) Área Metropolitana de Barcelo...15-01-2021127.581€Descargar
Ampliación y modernización de filtros de mangas existentes - (Avis de préinformation).. Mancomunidades15-01-20212.650.920€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Migración y actualización del sistema de control de depuración de gases - (Avis de préinformatio... Mancomunidades15-01-2021697.467€Descargar
Servicio de teleasistencia domiciliaria básica y avanzada que se prestará a las personas del térm... Ayuntamiento de Lleida15-01-20212.016.530€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES XARXES D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS DE VILADECANS. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20211.190.930€Descargar
Servei de tramitació i gestió del cobrament de factures per assistència sanitària a les companyi... Consorcios15-01-202125.000€Descargar
Servei d'Intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021344.162€Descargar
SUBMINISTRAMENT MÀQUINA ESCOMBRADORA Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202199.800€Descargar
Contracte de subministrament, mitjançant arrendament operatiu, de dos vehicles per donar servei a l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021124.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ D'UNA CONSULTORIA, DESENVOLUPAMENT D'UNA ESTRATEGIA DE MÀRQUETING RELACIONAL, CAMPANY... Museu Nacional D'Art de Catalu...15-01-2021292.105€Descargar
SERVEI D'ASSESSORAMENT I ELABORACIÓ D'INFORMES RELACIONATS AMB LLIC NCIES AMBIENTALS I D'ACTIVITATS... Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-01-202148.468€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE CARBÓ ACTIU Mancomunidades15-01-202166.000€Descargar
Atorgament llic ncies d'ús privatiu d'uns espais en una edificació de titularitat municipal en fav... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20210€Descargar
SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE VISITES GUIADES DE LES EXPOSICIONS TEMPORALS I DEL CASTELL DE VIL... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-01-202125.000€Descargar
Contracte del servei de manteniment de l'enllumenat públici semafòric Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021173.002€Descargar
Redacció del projecte bàsic i executiu i per la contractació dels serveis de direcció d'obra, di... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202142.999€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE QUANTIFICACIÓ ABSOLUTA DE FORMIAT, ACETAT, PROPIONAT, BUTIRAT I SUCCINA... Institut Català de la Salut (...15-01-202138.536€Descargar
Servei de comunicació i coordinació de l'activitat professional de la FIM Vila-seca per un termini... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-01-202196.085€Descargar
Supressió de barreres arquitect niques i construcció de magatzem al cementiri del Rourell Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-01-202174.741€Descargar
Servei de manteniment integral i neteja de l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell Aeroports Públics de Cataluny...15-01-2021107.500€Descargar
Fisioterapia en la localidad de Sabadell, para Mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...15-01-202118.000€Descargar
Servicio de atenciones ambulatorias, fisioterapia y pruebas diagnosticas complementarias, en la pobl... Mutua Intercomarcal de Acciden...15-01-20216.968€Descargar
Servicio de atenciones ambulatorias, fisioterapia y pruebas diagnosticas complementarias, en la pobl... Mutua Intercomarcal de Acciden...15-01-20216.185€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de peritaje medico y valoración de daños odontologicos en la ciudad de Barcelona, para Mu... Mutua Intercomarcal de Acciden...15-01-202138.637€Descargar
7094/2020 - contracte administratiud'obres referents al projecte Millora accés i aparcament a l'esp... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021142.888€Descargar
CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE SENYALS DE TRÀNSIT, D'ORIENTACIÓ URBANA, REGULACIÓ CÍVICA ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202114.351€Descargar
CTTE649 Servei de coordinació de seguretat i salut en obra per a TERSA durant l'aturada de planta i... Grupo Tersa15-01-202122.000€Descargar
F210000031- SERVEIS D'ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ D'AJUTS I RECURSOS EXISTENTS A LA CRISI DE LA COVI... Foment de Ciutat Vella, S.A.15-01-2021397.703€Descargar
Implantació d'elements de pacificació del trànsit en determinats carrers de Tarragona Ayuntamiento de Tarragona15-01-202139.993€Descargar
Lloguer de cabines sanitàries al Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sosten... Distrito de Gracia15-01-202144.446€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de millora xarxa clavegueram carrer Pau Piferrer. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021561.975€Descargar
Execució de les obres contemplades al Projecte Bàsic i d'Execució de les obres de reforma per a ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20211.033.740€Descargar
REHABILITACIÓ LOCAL SOCIAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202149.996€Descargar
Servei de control d'accessos a la via pública al Districte de Gràcia, amb mesures de contractació... Distrito de Gracia15-01-202199.254€Descargar
Servei per a la realització de les exploracions corresponent a les proves diagn stiques de medicina... Consorcios15-01-20211.432.800€Descargar
Servei preventiu d'ambulàncies del Districte de Gràcia, amb mesures de contractació pública sost... Distrito de Gracia15-01-202125.389€Descargar
Serveis d'assessorament t cnic i acompanyament per l'elaboració i redacció de la diagnosi i per la... Agencia Catalana de Cooperaci...15-01-202130.250€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de seguiment i gestió qualitativadels continguts dels webs, xarxes socials i de la comunica... Instituto de Cultura de Barcel...15-01-202159.000€Descargar
Subministrament de dos vehicles tipus furgoneta: seccions Senyalització Viària i Gestió de Residu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202129.091€Descargar
Subministrament de productes químics pel tractament de l'aigua de les piscines del Complex Poliespo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20217.808€Descargar
CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT DE XIPS CMOS Universitat de Barcelona15-01-2021165.400€Descargar
CONTRACTE MITX PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT D'U... Fundació Gran Teatre del Lice...15-01-2021202.300€Descargar
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN CON CORRE... Institut Català de Nanotecnol...15-01-20214.068.000€Descargar
Obres d'adequació i millora del Parc de les Filadores de Salt Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-01-202166.425€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PROJECTE PER L'ARRANJAMENTDEL PARC DE L'ESCORXADOR DEL RIU LLOBREGATA LA POBLA DE LILLET Consejos Comarcales15-01-202154.951€Descargar
Servei de càtering per a les escoles bressol municipals La Bruna, Lluna, SolSolet. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021550.200€Descargar
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN CON CORRE... Institut Català de Nanotecnol...15-01-20214.068.000€Descargar
Construcció i manteniment per impulsar la transformació digital del Departament de Treball, Afers ... Secretaria de Telecomunicacion...14-01-20218.406.720€Descargar
Responsable comunicació institucional Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-01-202163.856€Descargar
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN CAUCES DE LA CUENCA DEL EBRO EN TARRAGONA Grupo Tragsa14-01-202141.745€Descargar
Servei de consultoria i assist ncia per a l'elaboració del pla de reactivació socioecon mica COVID... Consejos Comarcales14-01-202128.430€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

746/2020 Subministrament de material elèctric Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202190.909€Descargar
SERVEIS SISTEMES INFORMACIÓ, COMUNICACIO I WEBS Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202152.425€Descargar
Servei d'accés a una plataforma financera de gestió del deute i de les operacions de finançament ... Secretaria Per A la Mobilitat14-01-20219.000€Descargar
Subministrament de 10 utillatges fixació plataformes fossats L1 Ferrocarril Metropolità de Ba...14-01-202130.000€Descargar
Contracte de serveis d'assist ncia t cnica per al disseny i implementació d'un pla de capacitació ... Consejos Comarcales14-01-20214.711€Descargar
Subministrament 700 memòries compact flash ultra 8 GB SIE - Codi TMB 216651 Transports de Barcelona, S.A.14-01-202152.500€Descargar
Contracte de servei de màquines de vending de Circuits de Catalunya Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Curs Lletres per tothom Consejos Comarcales14-01-20212.727€Descargar
Servei de tallers i cursos gent gran activa Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202163.208€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament x... Infraestructures de la General...14-01-202137.190€Descargar
Obres d'urbanització del carrer Baró (tram del c. Mare de Déu dels Àngels-av. Pallaresa) i del c... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021289.128€Descargar
Obres del projecte executiu d'ordenació per a la millora de l'accessibilitat del carrer Bruc, amb m... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021371.719€Descargar
Servei d'inspecció d'ampolles i stanquitat de la instal·lació GNC dels vehicles d'autobusos Transports de Barcelona, S.A.14-01-202189.925€Descargar
SERVEI DE CONTRACTACIÓ D'UN AVALUADOR FREELANCE DESTINAT AL PROJECTE D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA CONT... Institut Català de la Salut (...14-01-202128.680€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de vestuari i calçat laboral Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202156.186€Descargar
Contracte del subministrament de quatre fonts amb connexió a la xarxa d'aigua osmatitzada per l'Aju... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-20214.128€Descargar
20-123 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN TENDAL A INSTAL·LAR AL PARC INFANTIL DEL CARRER DE L'A... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202145.250€Descargar
OBRES DE REPARACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS Consorcios14-01-2021240.000€Descargar
Serveis juvenils i de suport a les polítiques de joventut de l'Ajuntament de Gavà Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021331.572€Descargar
OBE 20/515 - SUBMINISTRAMENT DE MANTENIMENT PROGRAMARI PACS i RIS Institut Català de la Salut (...14-01-2021785.400€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament x... Infraestructures de la General...14-01-202143.802€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment d'instal lacions i equips de cultiu i producció aqüícola a l'Institut d'Est... Serveis Territorials D'educaci...14-01-202122.728€Descargar
Contracte de serveis de distibució automàtica de begudes calentes i resfrescants, productes alimen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-20214.558€Descargar
Contracte de subministrament de vehicles en la modalitat d'arrendament sense opció de compra a Infr... Infraestructures de la General...14-01-2021174.000€Descargar
CONTRACTE OBRA COBERTA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE LLANARS Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-01-2021286.700€Descargar
CTTE643 Subministrament i transport de carbó de lignit activat per al tractament de gasos de la Pl... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021183.000€Descargar
Obres per la formació d'una parada d'autobús i reestructuració de l'aparcament de vehicles a l'Ho... Ayuntamiento de Barcelona14-01-2021119.182€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...14-01-202198.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de migració ... Infraestructures de la General...14-01-2021182.400€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de migració del Post de Comandament Central i ... Infraestructures de la General...14-01-20211.497.870€Descargar
Subministrament d'un sistema de control Broadcast Ens Públic Corporació Catala...14-01-2021213.000€Descargar
Contracte mixt de subministrament d'equipaments de maquinària escènica, il·luminació espectacula... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021763.061€Descargar
Obres de disminució del combustible en zones estrat giques de boscos de Gisclareny Forestal Catalana, S.A14-01-202124.783€Descargar
772/2020 Manteniment i calibratge d'aparells topogràfics Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-20211.984€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Terra Alta, de Gandesa Departament d'Educació14-01-202139.415€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de les obres consistents en l'execució del projecte d'obres per la creació d'itineraris ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202193.583€Descargar
771/2020 Servei d'assessorament i assistència tècnica en matèria de Sistemes d'Informació Geogr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202112.376€Descargar
ACORD MARC FARINA Secretaria de Serveis Penitenc...14-01-2021338.000€Descargar
Serveis de disseny gràfic, adaptació d'originals i maquetació dels elements de comunicació Distrito de Sants- Montjuic14-01-202123.448€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament x... Infraestructures de la General...14-01-202142.149€Descargar
604.2020.013 - OBRES RELATIVES A LA REFORMA INTERIOR DEL LOCAL SITUAT AL C. DOLORS MASFERRER I BOSCH... Barcelona D'infraestructures M...14-01-20211.862.010€Descargar
E-300700/02-01-21 Adquisició d'una llic ncia d'ús d'una aplicació per a la gestió i la promoció... Universitat Pompeu Fabra14-01-20218.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

773/2020 Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de rellotges emplaçats a espais e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202144.744€Descargar
Contracte de serveid dels treballs per a la redacció del Pla d'ordenació municipal de Súria (POUM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021131.000€Descargar
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS I RECONSTRUCCIÓ DEL CARRER TURÓ DE L'H... Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-01-202151.270€Descargar
Nova delegació de Lleida Ens Públic Corporació Catala...14-01-2021158.000€Descargar
Subministrament d'ampolles d'aigua per a consum propi i el Subministrament d'aigua en ampolla a oper... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202160.000€Descargar
Obres millora de l'accés a la S quia Molinar al municipi de Campdevànol Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-01-202139.974€Descargar
Edifici per aparcaments al Carrer dels Clots Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021328.674€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

I20.0035SS - Servei de missatgeria de mostres per el projecte de recerca CART BCMA per l'IDIBAPS Instituto de Investigaciones B...14-01-202112.000€Descargar
Subministrament de mobiliari laboratori i tecnologia Departament d'Educació14-01-202199.919€Descargar
SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURÍDIC I T CNIC EN PROCEDIMENT DE GESTIÓ URBANÍSTICA I DEFENSA JURÍDICA... Fira 2000, S.A.14-01-2021208.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ARBRAT EN VIA PÚBLICA DE CARDEDEU (Exp. 2019/3609) Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021230.332€Descargar
601.2020.048_SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE COBRIMENT DE LLUERNA DEL PATI DE LA CASA PA... Barcelona D'infraestructures M...14-01-202117.768€Descargar
Subministrament de mobiliari laboratori i tecnologia Departament d'Educació14-01-202199.919€Descargar
Subministrament de carepacks per un any d'actualització i millora dels servidors HP Diputación Provincial de Giro...14-01-20210€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Consulta Preliminar de Mercat 10-2020. Gestió de la qualitat. ISO Servei Català de la Salut (Ca...14-01-20210€Descargar
Contracte mixt del servei del manteniment, gestió i monitoratge de la xarxa municipal i del submini... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021183.000€Descargar
2020-180 - Serveis de manteniment de l'aplicació i el hardware Quenda Medic per a l'Hospital Clíni... Diputación Provincial de Barc...14-01-202143.182€Descargar
SUMINISTRO CALZADO VESTUARIO AEROPUERTO DE REUS Aena, Aeropuertos Españoles y...13-01-202114.950€Descargar
Servei de redacció de l'estudi previ i projecte constructiu de sanejament i depuració del TM de Po... Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-01-202150.000€Descargar
Subministrament per la renovació de la CPD de l'Ajutnament de la Canonja. Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-01-202173.554€Descargar
Assist ncia t cnica pel seguiment de la redacció del projecte per a la renovació i actualització ... Transports de Barcelona, S.A.13-01-202165.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratar los servicios de asistencia técnica de un desarrollador y analista orgánico en entorno S... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-01-202193.500€Descargar
Furgoneta Universitat de Lleida13-01-202117.000€Descargar
Servei consistent en la coordinació de seguretat i salut de l'execució d'instal.lacions solars fot... Área Metropolitana de Barcelo...13-01-202133.800€Descargar
Serveis de neteja de l'espai públic i gestió dels residus sòlids urbans del municipide Martorell Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-20210€Descargar
N801/2020/000117 MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VINCULAT DE DIVERSES INSTAL·LACIONS EN E... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021691.173€Descargar
Subministrament d'1 Motor MAN E2866 DUH04 245CV - Codi TMB 225415 Transports de Barcelona, S.A.13-01-202120.000€Descargar
Construcció d'un mòdul de quatre (4) aules a l'Institut La Vall del Tenes Mancomunidades13-01-2021268.531€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'atenció veterinària del Centre d'acollida d'animals de companyia de Girona Ayuntamiento de Girona13-01-202131.773€Descargar
Oficina técnica de gestión, interpretación y optimización de indicadores de los canales digitale... Ayuntamiento de Barcelona13-01-20211.194.420€Descargar
Gestión de embarcaciones Diputación Provincial de Barc...13-01-20212.000.000€Descargar
Servicio de monitoreo. Diputación Provincial de Barc...13-01-2021516.000€Descargar
Servicio de seguridad. Diputación Provincial de Barc...13-01-2021742.000€Descargar
Servicio de limpieza. Diputación Provincial de Barc...13-01-2021960.000€Descargar
Servicios de limpieza de las dependencias municipales.. Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-20212.082.130€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

servei per a l elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal DUPROCIM de diferents mu... Diputación Provincial de Tarr...13-01-2021141.291€Descargar
Subministrament i col·locació de carpes desmuntables i els seus elements addicionals (il·luminaci... Distrito de Sant Martí13-01-202112.980€Descargar
Servei de neteja de totes les dependències i instal·lacions de titularitat municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021771.306€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ D'ESCORXADOR M BIL DE BAIXA CAPACITAT PER A PETITS REMUGANTS PER A E... Direcció General de Desenvolu...13-01-202180.000€Descargar
Obres d'asfaltat dels carrers Bifurcació, Bateria i Provença Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-202182.573€Descargar
G2024-2020-19 Contractació del servei de suport en el marc de les subvencions de prevenció i prepa... Agencia de Residus de Cataluny...13-01-202127.870€Descargar
Serveis per a la realització de les connexions elèctriques secundàries en els actes cívics a la ... Distrito de Sant Martí13-01-202114.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja per al Centre d'Atenció Primària Can Bou i per al Centre d'Urgències d'Atenció ... Consorcios13-01-2021249.192€Descargar
SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA I POSTERIOR DIRECCIÓ D'OB... Barcelona Activa SPM SA13-01-202114.995€Descargar
Mixt de subministrament, instal·lació i gestió de dos tòtems informatius, un comptador de bicicl... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-202137.515€Descargar
Execució de les obres definides en el Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de l'edif... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021425.759€Descargar
CONCESSIÓ DEL SERVEI PUBLIC DE L'ESCOLA BRESSOL ESTEL DE MAR Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-01-20210€Descargar
Obres de reforma per a la construcció d'un taller per a la impressió 3D al Parc de Recerca Biom di... Comunitat de Béns del Parc de...13-01-2021254.398€Descargar
Servei d'allotjament, manteniment, desenvolupament i suport t cnic de la plataforma de participació... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-202123.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de 6 soporte cojinete anclaje pivotante - CódigoTMB 229363 Ferrocarril Metropolità de Ba...13-01-202128.710€Descargar
Gestió del Centre Residencial d'Acció Educativa l'Albera. Consejos Comarcales13-01-20212.086.590€Descargar
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE CAFETERIA MENJADOR I DE LES MÀQUINES D' AUTOSERVEI DE L' ED... Consorcios13-01-20215.426€Descargar
Pla Anual de Contractació 2021. Diputación Provincial de Giro...13-01-20210€Descargar
servicio de vigilancia de seguridad en edificios de la Delegación del Gobierno en Cataluña Delegaciones del Gobierno13-01-2021367.794€Descargar
Concessió d'ús privatiu de domini públic de diverses parades i/o magatzems dels mercats municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-20210€Descargar
Obres de construcció de punt de reserva d'aigua a la forest Refalgari CUP3 Forestal Catalana, S.A13-01-202149.455€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de millora i creació d'infrastructures estratègiques PPP G2 Cap de Creus Forestal Catalana, S.A13-01-202140.000€Descargar
Obres de millora de la xarxa viària a la Forest Muntanya de Tregura CUP G54 Forestal Catalana, S.A13-01-202114.257€Descargar
Diversos serveis de formació per al personal de Logaritme Logaritme, Serveis Logístics,...13-01-2021142.775€Descargar
Servei de manteniment de llicències SAP de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS 30/... Servei Català de la Salut (Ca...13-01-202124.500€Descargar
Obra forestal de reducció de càrrega de combustible a la forest Plans i Baridana Forestal Catalana, S.A13-01-202121.869€Descargar
Execució de les obres de manteniment de franjes de prevenció d'incendis al PPP St. Llorenç de Mun... Forestal Catalana, S.A13-01-202135.404€Descargar
Obres de recuperació de l'antic camí de Mas Quintana i Argales a St. Grau Forestal Catalana, S.A13-01-202133.471€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'actuacions de millora en l'accessibilitat per a la prevenció d'incendis a les forests d'ent... Forestal Catalana, S.A13-01-202139.638€Descargar
Obres forestals d'aclaria en àrees complementàries i retirada de vegetació per danys de nevades a... Forestal Catalana, S.A13-01-202140.000€Descargar
Obra de substitució de la bomba de calor a l'edifici P-3 de l'Escola Politècnica Superior de la Un... Universitat de Girona13-01-2021151.051€Descargar
Obres per a la reparació de les filtracions des de la pl-. Pública a l'interior de l'aparcament pr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021111.907€Descargar
Projecte de millora del recurs d'aigua superficial pel subministrament d'aigua potable a Sant Jaume ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-01-2021173.260€Descargar
SERVEI NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-01-20213.938€Descargar
SERVEI DE CALIBRATGE D'UNA BALANÇA ANALÍTICA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT ANALÍTICA EN EL LABO... Ayuntamiento de Girona13-01-20212.828€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'actuacions en àrees estratègiques de la gestió per a la prevenció d'incendis forestals a... Forestal Catalana, S.A13-01-202128.853€Descargar
Obres de prevenció d'incendis a la forest Muntanya de Colera i Muntanya de Portbou Forestal Catalana, S.A13-01-202135.124€Descargar
Obres de manteniment i millora de la pista de Vidra Forestal Catalana, S.A13-01-202124.793€Descargar
SERVEI DE CALIBRATGE D'UNA BALANÇA ANALÍTICA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT ANALÍTICA EN EL LABO... Ayuntamiento de Girona13-01-20212.828€Descargar
Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de modificació de la relació de béns ... Diputación Provincial de Barc...13-01-20215.000€Descargar
Actuacions necessàries per pal·liar els danys ocasionats al Pont de Sant Llorenç a la carretera 1... Diputación Provincial de Barc...13-01-2021260.000€Descargar
SERVEI INTEGRAL DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021150.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació de mobiliari de la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes a Sant Per... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021128.355€Descargar
745/2020 Subministrament de material de construcció Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202171.074€Descargar
CONTRACTE DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTROC D'AMER Gerona. Ayuntamientos Provinci...12-01-202180.207€Descargar
756/2020 Projecte d'execució de la urbanització del carrer de la Indústria, entre els carrers de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021774.746€Descargar
Subministrament complert i la instal·lació de l'equipament, maquinària, mobiliari, elements mec... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202180.000€Descargar
OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA ALTELL DEL POLIVALENT DE SANT DALMAI Gerona. Ayuntamientos Provinci...12-01-2021144.279€Descargar
CONTRACTE PER ALS TREBALLS DE CONTROL T CNIC PER A L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DESENAL D... Instituto Metropolitano de Pro...12-01-202115.899€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

neteja de les dependències municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021867.554€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FASE 3 DE LA T XTIL RASE DE CARDEDEU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202171.436€Descargar
Subministrament d'equips de comunicacions per àudio Ens Públic Corporació Catala...12-01-2021158.000€Descargar
Reforma de l'edifici d'allotjament dels maquinistes de l'estació de tren de Martorell Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021165.274€Descargar
Contractació menor pel servei de dinamització de la formació del Mòdul C. Coneixement de la Soci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-20217.500€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 13 FANALS SOLARS UBICATS AL CAMÍ RAL Gerona. Ayuntamientos Provinci...12-01-202145.850€Descargar
Contracte de servei per a l'organització i desenvolupament de campanyes informatives sobre la impla... Consejos Comarcales12-01-2021108.768€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de Fire Eye End Point 360 licenses - Endpoint Security Cloud Power Edition, with 2-... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202130.240€Descargar
Mantenimiento de Puertas Automáticas Peatonales Mutua de Accidentes de Trabajo...12-01-202187.800€Descargar
CONTRACTE DE LA RENOVACIÓ DEL LLICENCIAMENT DEL PROGRAMARI I EQUIPAMENT FORTIGATE AMB MESURES DE CO... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....12-01-20213.300€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN RÈGIM DE COMPRA D'UN PRACTICABLE PER A GIMNÀSTICA ESPORTIVA ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202141.322€Descargar
Prestació del servei per la gestió del bon veïnatge i bon ús de l'espai públic al barri de La M... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021141.984€Descargar
N801/2020/000264 SUBMINISTRAMENT I SERVEI D'INSTAL LACIO DE LLUMENERES AMB TECNOLOGIA LED DEL PROJEC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-20213.911.960€Descargar
Serveis d'obra civil i mecànica per noves connexions de clavegueram, reparacions i anul·lació d'e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT BIOMASSA[ESTELLA FUSTA] Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202133.600€Descargar
Contractació de les obres de renovació de l'enllumenat exterior del terreny de joc, a les instal·... Gerona. Ayuntamientos Provinci...12-01-202157.637€Descargar
SERVEI DE NETEJA D'OFICINES I DESPATXOS DE TRARGISA Ayuntamiento de Girona12-01-202134.800€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU ENVERS LES OBRES DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I XARX... Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-01-202165.691€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UNA MAQUINA ESCOMBRADORA USADA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202121.000€Descargar
Serveis d'obra civil i mecànica per noves connexions d'aigua, reparacions i anul·lació d'existent... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021140.000€Descargar
Servei de manteniment dels espais verds del terme municipal de Reus Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021851.230€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MITJANTÇANT COMPRAVENDA D'UN VEHICLE EL CTRIC DESTINAT AL DESENVOLUPAM... Ayuntamiento de Girona12-01-202133.884€Descargar
Manteniment llicènies VMWare Ens Públic Corporació Catala...12-01-202127.000€Descargar
Suministro e instalación, del material audiovisual necesario para equipar las diferentes salas de r... Consorcios12-01-2021138.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE L'AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-20212.893€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi i seguiment de la ... Infraestructures de la General...12-01-202126.541€Descargar
Contracte de serveis per a la redacció del projecte constructiu d'ordenació d'accessos i adequaci... Infraestructures de la General...12-01-202148.000€Descargar
SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU DE VIATGERS DE RUBÍ. Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202150.582.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Construcció d'un vas a l'equipament de les piscines municipals de Celrà Consejos Comarcales12-01-2021174.620€Descargar
SCS-2021-162 Redacció del projecte i execució de les obres de dos edificis polivalents, construït... Servei Català de la Salut (Ca...12-01-20210€Descargar
Elaboració del Pla de reactivació socioeconòmica del Ripollès Consorcios12-01-202128.430€Descargar
E-300100/01-12-20 Arrendament sense opció de compra i manteniment de sis desfibril·ladors externs ... Universitat Pompeu Fabra12-01-20216.750€Descargar
F210000026- Serveis per a la implantació i seguiment d'esplai/caus/agrupaments infantil i juvenils ... Foment de Ciutat Vella, S.A.12-01-2021174.257€Descargar
2020-AO-359-CA Servei de redacció de projecte, direcció facultativa i la coordinació de seguretat... Barcelona de Serveis Municipal...12-01-202114.965€Descargar
Contractació del servei de Manteniment integral dels camions, furgonetes i turismes propietat de Pa... Instituto Municipal de Parques...12-01-2021612.062€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió demanial del Bar del Casal social de Santa Maria Vilalba Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-20210€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE INDUSTRIAL ELÈCTRIC PER A ÚS POLICIAL (UNITAT CANINA), DUES MOTOCICLE... Ayuntamiento de Girona12-01-2021110.165€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi i seguiment. Cens ... Infraestructures de la General...12-01-202123.953€Descargar
Serveis de digitalització del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de la Cerdanya (LOT... Consejos Comarcales12-01-20216.750€Descargar
Serveis empresa selecció personal Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202112.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE QUATRE FURGONS ELÈCTRICS NOUS PER A L'AJUNTAMENT DE GIRONA Ayuntamiento de Girona12-01-2021104.500€Descargar
Subministrament de reactius per la determinació d'hormones i lipoprote nes pels laboratoris clínic... Institut Català de la Salut (...12-01-202169.531€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

E-300100/01-12-20 Arrendament sense opció de compra i manteniment de sis desfibril·ladors externs ... Universitat Pompeu Fabra12-01-20216.750€Descargar
E-302300/05-03-20 Acord marc per a l'homologació d'agents de patents per al servei d'assessorament ... Universitat Pompeu Fabra12-01-20210€Descargar
REPARACIÓN PORTÓN INDUSTRIAL EN NAVE N-05 E INSTALACIÓN PUERTA PEATONAL EN N-12 DEL PSA LADO AIRE... Aena, Aeropuertos Españoles y...11-01-20216.488€Descargar
Serveis de recollida, tractament i desballestament dels vehicles procedents d'abandonament a la via ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021160.000€Descargar
751/2020 Mem ria t cnica de millores de confort t rmic de l'escola bressol Can Llong Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202139.340€Descargar
6612/2020 - Contracte de subministrament gasoil per a la flota de vehicles de la brigada municipal i... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-01-202126.810€Descargar
Adequació interior d'una sala diàfana per Escape Room a l'Espai Montseny del municipi de Viladrau ... Consejos Comarcales11-01-202174.830€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'auditoria de situació dels quioscos de premsa de la ciutat de Barcelona, amb mesures de c... Ayuntamiento de Barcelona11-01-202116.255€Descargar
757 al 769/2020 Subministrament de material fungible pel Laboratori Municipal de Sabadell. Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202151.926€Descargar
752/2020 Rehabilitació dels nuclis de serveis d'educació infantil i canvi de fusteries de menjador... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202181.366€Descargar
Servei d'assegurança multi industria pels edificis, instal·lacions i equipaments del Banc de Sang ... Servei Català de la Salut (Ca...11-01-202182.113€Descargar
SERVEI DE PLACES EN UN ESTABLIMENT SOCIAL ADREÇAT A L'ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA PER A DONES QUE ES TR... Ayuntamiento de Lleida11-01-202163.200€Descargar
Concurs de projectes per l'adjudicació del servei de redacció del projecte executiu, direcció d'o... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021451.364€Descargar
6613/2020 - Contractació administrativa de serveis de revisió i manteniment extintors i equips con... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-01-20215.403€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

6654/2020 - contractació administrativa de subministrament de material divers per brigada i altres ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-01-202198.400€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE ROBA INSTITUCIONAL I DE TREBALL, ESTIU I HIVERN, PER AL PERSONAL MUNICIPAL (SUB_O... Ayuntamiento de Lleida11-01-202161.957€Descargar
RENTING VEHICLE Consorcios11-01-202116.800€Descargar
ECAS 13442/2020 Servei d'impressió i postproducció de notificacions municipals, a partir de formul... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202124.720€Descargar
Subministrament d'accessoris i utillatges per a treballs de fusteria de la subàrea de Mobilitat i V... Ayuntamiento de Girona11-01-202110.527€Descargar
Serveis de secretaria tècnica per a l'organització i gestió d'un espai representatiu i participat... Barcelona Activa SPM SA11-01-202182.000€Descargar
Contracte del servei per a la Direcció T cnica del Pla Intermunicipal sobre l'abordatge de costums ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021162.631€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CTTE614 Servei integral de gestió de nòmines i administració de personal per al grup TERSA. Grupo Tersa11-01-2021170.208€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ANÁLISIS PER COMPROVAR EL FUNCIONAMENT DEL GESTOR D'EXPEDIENTS FIRMADOC ... Consorcios11-01-20214.959€Descargar
Servei de reclutament i selecció de gerent Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202112.000€Descargar
Licitació per a l'adjudicació dels SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (sad) Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021341.071€Descargar
serveis per la redaccio del projecte executiu i la direcció per instal·lar la radio municipal a ca... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202119.800€Descargar
Contracte dels serveis per a realitzar el disseny, producció i execució de les carrosses i altres ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202128.186€Descargar
Subministrament de fustes, taulers i altres materials de fusteria per al Taller de fusteria de la su... Ayuntamiento de Girona11-01-202112.770€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAS 12559/2020 Servei de manteniment del programari per a la visualització d'entorns d'aplicacions... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202134.500€Descargar
obres d'execució del projecte de millora de la xarxa de sanejament a la zona de la carretera nova, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021345.235€Descargar
Assessorament i assist ncia t cnica per a gestió de reformulacions, justificacions i suport adminis... Ayuntamiento de Barcelona11-01-2021131.126€Descargar
Servei de manteniment, actualització, desenvolupament de noves funcionalitats o millora de les exis... Diputación Provincial de Giro...11-01-202150.241€Descargar
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202163.112€Descargar
Obra de substitució de l'equip d'aire condicionat de l'EDAR de Pals Consorcios11-01-202115.904€Descargar
Execució de les obres contingudes al projecte de substitució del filat de la tanca perimetral de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202142.887€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

10.1.3 Registre mesures incid ncies QSE Departament d'Empresa i Coneix...11-01-202129.950€Descargar
Subministrament materials formació i oci CE 2021 Departament de Justícia11-01-202174.597€Descargar
Subministrament en modalitat d'arrendament amb opció d'adquisició en finalitzar aquest, de dos lec... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202116.427€Descargar
Servei d'assistència tècnica i manteniment dels equips informàtics de l'Ajuntament de Vilassar de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202183.800€Descargar
Subministrament i instal.lació de mòduls prefabricats a les instal.lacions de Can Tusquets Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202161.732€Descargar
Contracte de l'obra municipal ordinària titulada Adequació del vial de la riera de Les Arenes, en... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021558.146€Descargar
Subministrament material fungible Sigma Gestión Universitaria, ...11-01-20219.236€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ACORD MARC RELATIU ALS SERVEIS DE FORMACIONS ESPECÍFIQUES PEL DESENVOLUPAMENT T CNIC I COMPETENCIAL... Fundació Per A la Universitat...11-01-2021106.000€Descargar
Servicio de atenciones ambulMutua Intercomarcal de Acciden...11-01-202116.558€Descargar
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatiz... Consorcios11-01-202157.057€Descargar
2020SIST316CA - SUBMINISTRAMENT, DRET D'ÚS, INSTAL·LACIÓ, DESENVOLUPAMENT, CONFIGURACIÓ, INTEGRA... Barcelona de Serveis Municipal...11-01-2021164.000€Descargar
SERVEIS DE CREACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT TÈCNIC I POSICIONAMENT DE LA NOVA PÀGINA WEB www.vallesjo... Consejos Comarcales11-01-202118.698€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA Gerona. Ayuntamientos Provinci...11-01-202125.785€Descargar
754/2020 Subministrament i instal·lació de l'equipament del centre de comandament de la Policia Lo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021487.603€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió i monitoratge del programa d'activitats físiques i esportives municipals per a ad... Gerona. Ayuntamientos Provinci...11-01-202112.252€Descargar
Servei d'impressió material publicitari punt de venda per a l'any 2021 Entitat Autònoma de Jocs I Ap...11-01-2021185.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del seguiment de les finques g... Infraestructures de la General...11-01-202123.852€Descargar
Anunci complementari de la licitacio del Subministrament de senyalització de punts d'inter s, d'acc... Diputación Provincial de Llei...11-01-2021608.223€Descargar
Anunci complementari de la licitació del Subministrament de senyalització de punts d¿ inter s, d... Diputación Provincial de Llei...11-01-2021146.393€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del seguiment de les finques ges... Infraestructures de la General...11-01-202143.343€Descargar
Adquisició, mitjançant un contracte mixte, d'una central telefònica per al Consell Comarcal del M... Consejos Comarcales11-01-202115.907€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del subministrament de 135 ordinadors portàtils amb dockstation i altre material info... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021130.000€Descargar
OFICINA T CNICA D'IMPULS I D'IMPLEMENTACIÓ DEL PLA BARCELONA FÀCIL Ayuntamiento de Barcelona11-01-2021520.352€Descargar
Concessió Administrativa d'Ús Privatiu del Bé de Domini Públic REFUGI DELS CORTALS Lérida. Ayuntamientos Provinc...11-01-202126.000€Descargar
Contractació del servei de diverses pòlisses d'assegurances de de l'Ajuntament de Polinyà Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202150.800€Descargar
Realització de tallers i activitats per a la tinença responsable d'animals al Districte de Sants-M... Distrito de Sants- Montjuic11-01-202139.377€Descargar
Subministrament de mascaretes enfront la COVID'19 per l'ISPC durant l'any 2021 Institut de Seguretat Pública...11-01-2021489.200€Descargar
Servei de prevenció de riscos laborals aliè i servei de vigilància de la salut per a l'Ajuntament... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202168.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de Centreon Enterprise Monitoring (Exp. 2020/181-GEC) Diputación Provincial de Tarr...11-01-202116.013€Descargar
contractació del manteniment de l?aplicació Genesys en modalitat SaaS del Consell Comarcal del Val... Consejos Comarcales11-01-2021104.100€Descargar
Obra de remodelació del bombament central de Roses i ampliació del pretractament de l'EDAR Consorcios11-01-20210€Descargar
Subministrament de llibres en llengua castellana Fundació Per A la Universitat...10-01-202167.951€Descargar
Servicio de telecomunicaciones para Activa Mutua Mutua de Accidentes de Trabajo...10-01-2021780.000€Descargar
OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PARC DELS ESTANYS. Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-01-2021441.867€Descargar
OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PASSEIG MARÍTIM Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-01-2021609.765€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell Serveis Territorials D'educaci...10-01-202131.125€Descargar
Activitat de natació per a l'alumnat de segon de primària dels centres públics del municipi duran... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-01-202115.300€Descargar
Arranjament de l'accés sud del poble de Mirambell (T.M. de Calonge de Segarra) Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-01-2021116.431€Descargar
Contracte serveis redacció projecte nou pavello polivalent Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-01-202149.000€Descargar
CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS PER A L'ÀREA RECREATIVA SITUADA... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-01-202149.587€Descargar
753/2020 Projecte d'enderroc de les edificacions a la finca situada al passatge de Frasser Lawton, 2... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202191.957€Descargar
Suministro, instalación y mantenimiento de nuevo videowall para el CRC de Barcelona. Administrador de Infraestructu...08-01-2021512.560€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

20-121 CONTRACTE ASSEGURANCES SOBRE PERSONES I BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, QUE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-2021479.000€Descargar
20-087 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: SERVEI D'ATENCIÓ PERSONAL (SAP) I SERVEI D'A... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-20212.495.120€Descargar
CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A LA COL LOCACIÓ D'UNS M DULS A L'ESPAI SITUAT ENTR... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-01-202169.740€Descargar
Projecte pilot Democratització de dades digitals Consorcios08-01-202199.876€Descargar
Arranjament del mur de contenció i d'un tram del carrer Moss n Camí Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-01-202157.406€Descargar
Reforma urbanística de l'entorn dels nous rentadors del canal Grau-Raguer del municipi de Campdevà... Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-01-2021129.692€Descargar
20-091 SERVEI D'IMPRESSIÓ DE LA REVISTA MUNICIPAL, CORNELLÀ INFORMA Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-2021235.557€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

F210000014. Servei de suport al desplegament del programa de Baixos de protecció oficial, amb objec... Foment de Ciutat Vella, S.A.08-01-202149.875€Descargar
OBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA TRIBUNA DE L'ESTADI MUNICIPAL Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-01-2021106.128€Descargar
Obres instal·lació recàrrega vehicles elèctrics Ayuntamiento de Barcelona08-01-202196.176€Descargar
Servei de control d'accessos a diferents equipaments i instal.lacions municipals de l'Ajuntament de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202151.214€Descargar
Servei de neteja de l'institut Vallvera Departament d' Ensenyament08-01-202156.816€Descargar
Servei de suport tècnic a la gestió documental i arxiu Consejos Comarcales08-01-202125.705€Descargar
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D'UN VEHICLE PER LA POLICIALOCAL DE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202151.901€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament vestuari per la policia local Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202129.752€Descargar
servicios de mantenimiento de las instalaciones de los edificios de la Cámara Oficial de Comercio, ... Cámara Oficial de Comercio, I...08-01-2021794.000€Descargar
Gestión del servicio de intervención social por la convivencia en el distrito de Ciutat Vella.. Distrito de Ciutat Vella08-01-20212.380.390€Descargar
Servicio de dron - Programa de CRTVE en Cataluña 2021 Sociedad Estatal de Participac...08-01-202111.050€Descargar
Serveis de disseny, gestió i coordinació per a l'adaptació gràfica, la producció, la instal·la... Instituto de Cultura de Barcel...08-01-2021165.289€Descargar
Contractació del servei d'acollida, reforç educatiu i casal d'estiu dels centres educatius 0-3 de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-2021366.381€Descargar
CONTRACTE PER A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN APARCAMENT PÚBLIC AL CARRER ALBERA DE LA JONQUERA Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-01-2021847.925€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis auxiliars de cultura en equipaments i activitats culturals. Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202184.274€Descargar
Subministrament de 636 absorbidors de baixa freqü ncia - Codi TMB 15583 Ferrocarril Metropolità de Ba...08-01-202173.140€Descargar
CONCESSIO I EXPLOTACIO DEL BAR-RESTAURANT EL CAFÈ DE PACS Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-20214.800€Descargar
Contractació del subministrament de bosses compostables i estandaritzades per a la recollida select... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-2021240.519€Descargar
Contractació del servei de formació per a la realitzaciód'un curs de Monitor/a d'activitats d'edu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-20215.950€Descargar
Servei de personalització, impressió i distribució dels títols acadèmics no universitaris, dels... Departament d'Educació08-01-2021434.925€Descargar
Alienació, mitjançant subhasta pública, d'un bé patrimonial (pis) propietat de l'Ajuntament de L... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-01-202120.836€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de roba i vestuari per satisfer les necessitats assistencials i no assistencials del... Consorcios08-01-2021121.149€Descargar
Contractació del servei d'aplicació de tractaments fitosanitaris. Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-01-202145.088€Descargar
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ I ÚS DEL QUIOSC DE PREMSA UBICAT A LA PLAÇA CLAR... Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-01-20213.000€Descargar
Alienació, mitjançant subhasta pública, d'un bé patrimonial (pis) propietat de l'Ajuntament de L... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-01-202119.236€Descargar
Subministrament de 360 Policarbonats (180 de cada costat) dels gràfics de línia dels trens S/9000 ... Ferrocarril Metropolità de Ba...08-01-202121.000€Descargar
Enquesta Clima Empresarial de Catalunya 2021 Institut D'Estadistica de Cata...08-01-202148.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de millora lo... Infraestructures de la General...08-01-202143.845€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un joc de 6 columnes elevadores Transports de Barcelona, S.A.08-01-202132.000€Descargar
Subministrament de cascos modulars per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions... Ayuntamiento de Barcelona08-01-2021165.600€Descargar
Subministrament de 396 bateries estanques de plom 6V 200Ah Codi TMB 224342 Ferrocarril Metropolità de Ba...08-01-202164.152€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...08-01-202124.600€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Seguretat viària. Millora de... Infraestructures de la General...08-01-2021140.000€Descargar
Execució de les obres del projecte constructiu de Millora local. Seguretat viària. Millora de les ... Infraestructures de la General...08-01-20213.891.670€Descargar
subministrament de càtering transportat en calent per tal de garantir la continuïtat del servei a ... Agència Catalana de la Jovent...08-01-202130.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de Manteniment del Concentrador de Comunicacions Embarcades (CCT) de L9/L10. Ferrocarril Metropolità de Ba...08-01-2021285.000€Descargar
SERVEI SUPERVISIÓ ECONÒMICA DE PERSONES I/O FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE FRAGILITAT ECONÒMICA I/O SO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-20215.196€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC, CIVIL I PENAL DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-20217.107€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ DE LES OBRES CORRESPON... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-202196.378€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIV... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-202149.736€Descargar
Contracte pel subministrament d'ordinadors portàtils pels usuaris municipals, per procediment obert... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-202121.500€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DE LES OFICINES MUN... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021653.404€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

742/2020 Manteniment i ampliació del programari de llicències Autodesk BIM Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202137.103€Descargar
Contracte administratiu del servei d'enterraments i trasllats de restes en el cementiri municipal de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-20218.000€Descargar
Contracte administratiu d'obres de reforma de les platges i instal·lacions de la piscina municipal ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021118.946€Descargar
Assist ncia t cnica per a l'organització del Barcelona International Community Day (BICD) i altre... Gerència de Presidència i Ec...07-01-2021136.590€Descargar
Manteniment equips d'extinció d'incendis flota autobusos del CON-HORTA, CON-Triangle, CON-Zona Fran... Transports de Barcelona, S.A.07-01-202129.925€Descargar
SERVEI DE MONITORITZACIÓ I ANÀLISI DE DADES DEL REGISTRE INTERNACIONAL EARCO DEL GRUP DE RECERCA E... Institut Català de la Salut (...07-01-202161.800€Descargar
Servei de suport a la gestió, dinamització i assistència tècnica en la tramitació i el seguimen... Distrito de Ciutat Vella07-01-2021146.245€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS DE COMUNICACIÓ DIGITAL HOMOLOGATS PER LA XARXA RESCAT MIT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202116.800€Descargar
Servei per al desenvolupament dels programes FEM TÀNDEMS L'H a la ciutat de L'Hospitalet de Llobreg... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021472.744€Descargar
Obres de climatització de la planta 3a de l'edifici Casa dels Entremesos ubicat al Districte de Ciu... Distrito de Ciutat Vella07-01-202176.129€Descargar
Subministrament vestuari laboral per al personal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202155.054€Descargar
Obres del projecte constructiu per a la renovació del dip sit de La Roca Can Prats. Punt crític 10... Secretaría General de Territo...07-01-2021206.342€Descargar
Suport Oficina de Troballes Ayuntamiento de Barcelona07-01-2021344.737€Descargar
72ª edició de la Festa dels Tres Tombs de Calafell 2021. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-20210€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte d'urbanització d'ampliació dels carrers del Carro, Carme, Bonaire i annexes al nucli de p... Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-01-2021188.230€Descargar
ontractació del servei de manteniment i la reparació de les màquines que equipen la sala de fitne... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202121.950€Descargar
SCS-2021-57: Serveis d'assistència i suport tècnic al projecte de la Central de Balanços Servei Català de la Salut (Ca...07-01-202162.142€Descargar
Servei de transport escolar dels Programes Esportius Escolars i Estades Esportives. Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202131.789€Descargar
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DELS TERMINALS MÒBILS EL SISTEMA DE CONTROL PELS VIGILANTS DE L'A.R.E... Barcelona de Serveis Municipal...07-01-2021215.600€Descargar
CONTRACTACIÓ SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS I ESCOLES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE SANT JU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-20212.698.340€Descargar
2020SIST347CA - SERVEI DE SUPORT A L'OPERACIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE PRIMER, SEGON ... Barcelona de Serveis Municipal...07-01-2021198.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

6604 458.00 Obres renovació instal·lació clima OT Girona Servicio de Ocupación de Cata...07-01-2021378.055€Descargar
CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU DE INTERCONNEXIÓ ENTR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021429.838€Descargar
subministrament i servei de la producció i instal·lació d'elements de senyalització interior de ... Consorcios07-01-202140.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021373.244€Descargar
SERVEI D'ASSESSORIA I GESTORIA FISCAL, COMPTABLE I LABORAL DE LES SOCIETATS ROCA UMBERT, FÀBRICA DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202135.000€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DEL PUNT LGBTI+ DE GRANOLLERS Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202114.300€Descargar
Adquisició de vacunes 2021. Departament de Salut07-01-202112.907.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Explotació i gestió dels centres de reprografia de la Universitat de Lleida Universitat de Lleida07-01-2021534.545€Descargar
Contractació del servei de gestió de l'escola bressol municipal Ginesta de Sant Feliu de Llobregat... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021520.230€Descargar
Subministrament d'equips portàtils. Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202135.000€Descargar
CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-01-2021177.602€Descargar
Obres necessàries per a la renovació de les impermeabilitzacions de les cobertes dels gimnasos de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202168.211€Descargar
E-300100/01-01-21 Subministrament de mascaretes higièniques i reutilitzables, per a adults, a preus... Universitat Pompeu Fabra07-01-202179.200€Descargar
Contractació d'un servei en modalitat en núvol del sistema per la gestió integral de RRHH a l'Aj... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021148.160€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Neteja d'Estacions, Trens i Dependencies Metro Ferrocarril Metropolità de Ba...07-01-2021126.058.000€Descargar
Contractació del servei de manteniment del jardí vertical interior de l'equipament d'educació amb... Ayuntamiento de Valencia07-01-20216.748€Descargar
Servei de control d'accessos i vigilància de les obres Zona Franca Transports de Barcelona, S.A.07-01-2021332.880€Descargar
Implantació d'una nova deixalleria bàsica a Quart Consejos Comarcales07-01-202185.402€Descargar
Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei de grua en torn de nit. Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-01-202119.800€Descargar
Subministrament d'un dispositiu implantable d'assistència ventricular de llarga durada per a teràp... Diputación Provincial de Barc...07-01-202185.000€Descargar
Exp. 10/2020-SE-POS: Contractació del servei de suport estadístic per a la Fundació Institut Hosp... Universitat Autònoma de Barce...06-01-202134.942€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de cámaras de CCTV zona Pso. Joan de Borbón, WTC y zona comercial. Clave... Ente Público Puertos del Esta...05-01-202134.000€Descargar
Servicio pruebas estudio equilibrio Clínicas Mutua de Accidentes de Trabajo...05-01-20214.800€Descargar
Obres del projecte de les voreres de la zona Aeroclub- Biblos Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-01-2021104.978€Descargar
Contracte de servei de Prevenció de Riscos Laborals i Conseller de seguretat ADR, de l'empresa mun... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-01-202117.365€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE TALLERS D'ESTUDIS ASSISTITS A SECUNDÀRIA (TEA), DEL PLA EDUCATIU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-01-202117.355€Descargar
Millora del drenatge del camí del Pla Valencia. Ayuntamientos Provin...05-01-2021141.570€Descargar
Lloguer de maquinària pesant i específica amb conductor, i plataforma elevadora i/o camió cistell... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-01-202166.607€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA_COMPLEMENTARI-2 PER ALS CENTRES DE L'INSTITUT CATAL... Institut Català de la Salut (...05-01-2021815.737€Descargar
Renovació del Videowall de L9 Ferrocarril Metropolità de Ba...05-01-202120.000€Descargar
Contractació d'una p lissa d'assegurança col lectiva pels participants a les activitats i persones... Ayuntamiento de Girona05-01-20216.000€Descargar
Serveis de dinamització de Programes de Temps i Treball Ayuntamiento de Barcelona05-01-2021149.931€Descargar
Assistència informàtica als ens de la comarca del Tarragonès excepte Tarragona, Salou i Vila-seca Consejos Comarcales05-01-202133.058€Descargar
Adquisició de 45 portàtils per garantir el teletreballs del personal de la Diputació de Lleida Diputación Provincial de Llei...05-01-202131.815€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DELS TALLERS DE SUPORT ESCOLAR DIVERSIFICAT ALS CENTRES EDUCATIUS DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-01-202122.314€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport, assistència en competències digitals, l'ús de les TIC i eines de l'administraci... Consejos Comarcales05-01-202120.661€Descargar
Servei de neteja viària, neteja del front litoral, recollida i transport de residus municipals de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-01-20216.571.780€Descargar
Licitació de les obres d'asfaltat de diversos carrers Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-01-2021103.306€Descargar
Subministrament en regim d¿ arrendament , manteniment i higienització de 41 fonts d aigua Diputación Provincial de Llei...05-01-202144.280€Descargar
OBRES PER A LA ESTESA D'UNA LINIA ELÈCTRICA DE MT A LA CRTA. VELLA DESDE EL SECTOR DE LA RIERA FINS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-01-2021115.630€Descargar
Servei de manteniment de les instal·lacions d'edificis i espais públics municipals Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-01-202128.771€Descargar
Exp. 709/2020-SU-POS: Contractació del subministrament i configuració de 76 ordinadors portàtils ... Consorci Mar Parc de Salut de ...05-01-202140.660€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LICITACIO OBRES MILLORA DE LA MOBILITAT I ACCESSIBILITAT PELS VIANANTS ALS CARRERS SANT RAMON, PARC ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-01-2021338.615€Descargar
Servei de manteniment preventiu i correctiu de l'equipament endoscòpic i del quiròfan Endoalpha de... Servei Català de la Salut (Ca...05-01-202144.590€Descargar
Servei de manteniment preventiu i correctiu de l'equipament endoscòpic i del quiròfan Endoalpha de... Servei Català de la Salut (Ca...05-01-202144.590€Descargar
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de dos edificios polivalentes, construidos mediant... Servei Català de la Salut (Ca...04-01-202133.050.000€Descargar
Contratación agencia de medios para la promoción del Patronato de Turismo de la Diputación de Tar... Diputación Provincial de Tarr...04-01-202111.706.900€Descargar
Servicio de gestión integral: realización de actividades aux. y arrendamiento de locales en la est... Red Nacional de los Ferrocarri...04-01-202178.620€Descargar
Remodelació de les instal·lacions del càmping-piscina municipals Lérida. Ayuntamientos Provinc...04-01-202149.748€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

741/2020 Rehabilitació de les façanes de l'edifici administratiu del carrer Ferrer de Blanes Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202125.166€Descargar
Obres de construcció d'una coberta amb instal·lació fotovoltaica Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021462.804€Descargar
Subministrament de roba d'uniformitat per a la policia local de vilafranca del Penedès Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202138.285€Descargar
Projecte bàsic i d'execució del Projecte de restauració del Molí de Valls, a Ciutadilla, incl s ... Diputación Provincial de Llei...04-01-202183.000€Descargar
Contracte de subministrament consistent en l'arrendament, amb opció de compra, de vehicles de serve... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021148.320€Descargar
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE AVIÓNICA DE LAS AERONA... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021100.000€Descargar
Concessió de serveis per l'explotació de les pistes de pàdel i del servei de restauració a les i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-20212.195.150€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE MIXT CONCESSIO SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR, DINAMITZACIO I VETLLADOR Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021274.500€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES, ELÈCTRIQUES, DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202154.000€Descargar
Acord marc de subministrament de gasos per als tallers de TMB Transports de Barcelona, S.A.04-01-2021500.000€Descargar
Serveis de manteniment i d'optimització de les aplicacions de data warehouse i data analytics Secretaría General de Territo...04-01-2021331.000€Descargar
Servei de gestió de l'Oficina Jove de Treball de Barcelona (BE-2021-39) Departament de Treball, Afers ...04-01-2021119.683€Descargar
Servei de seguiment tècnic dels tàndems de mentoria en el marc dels programes de mentoria de la Se... Departament de Treball, Afers ...04-01-2021381.738€Descargar
Contracte mixt relatiu a l' abordatge integral del pacient amb arítmies de l'HUB amb implementació... Institut Català de la Salut (...04-01-202137.931.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reus Ciutat Inclusiva - Actuacions Fase 1. Projecte de paviments de rajoles guia, voreres i passos d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021146.116€Descargar
Contractació menor pel subministrament de diferents tipus d'arbres per a la reposició de l'arbrat ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202114.905€Descargar
contractació del servei de redacció dels projectes: Castell de Calonge, Cercle Calongí, i obra ci... Gerona. Ayuntamientos Provinci...04-01-202149.765€Descargar
Alienació per subhasta de l'immoble ubicat al carrer de Sant Domènec 58, de Sant Feliu de Guíxols Gerona. Ayuntamientos Provinci...04-01-2021300.387€Descargar
Obres de rehabilitació i recuperació del Palau Requesens Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-20212.485.940€Descargar
Treballs d'assistència tècnica al Servei de Vies i Obres que es fan necessaris per a la redacció ... Diputación Provincial de Llei...04-01-2021180.000€Descargar
Projecte reduït. Millores al drenatge i rehabilitació del ferm a la carretera local LP-4033b de la... Diputación Provincial de Llei...04-01-2021199.999€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Construcció d'una planta de tractament de resta i túnels descomposició de FORM al Centre Comarcal... Consejos Comarcales04-01-20213.020.240€Descargar
Servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis del... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-202148.300€Descargar
Millora de l'accessibilitat i de condicionament de l'ajuntament de Torrebesses Lérida. Ayuntamientos Provinc...04-01-202183.086€Descargar
Projecte de rehabilitació de l'Antic Col legi de Sant Ignasi. Acabats i instal lacions (àmbits oes... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021946.012€Descargar
OBE 20/668 SERVEIS DE SUPORT PER A UN ABORDATGE INTEGRAL I INTEGRAT AL TRACTAMENT DELS PACIENTS EN R... Institut Català de la Salut (...04-01-202110.400.000€Descargar
Subministrament de granotes ignífugues d'estiu per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra... Departament d' Interior04-01-2021399.310€Descargar
CONTRACTE MIXT DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SOFTWARE DE GESTIÓ POLICIAL I DEL SERVEI DE MANTENIMENT I S... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202114.050€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament agregat de material d'hemodiàlisis amb cessió de monitors per a l'Hospital Comarca... Servei Català de la Salut (Ca...04-01-2021343.200€Descargar
Contractació dels serveis d'assistència tècnica al Consell Comarcal del Baix Empordà per a l'ela... Consejos Comarcales04-01-202173.830€Descargar
Servei de manteniment dels equips de respiració autònoma del cos de Bombers de la Generalitat dura... Departament d' Interior04-01-2021158.900€Descargar
Adquisició de mobiliari i maquinària per equipar la sala de plens, els locals socials de la Miralb... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-202118.635€Descargar
SERVEIS DE CONSULTORIA, DESENVOLUPAMENT, LLICÈNCIES, MANTENIMENT DE LLICÈNCIES, INTRANET I COMPRA ... Fundació Institut de Recerca ...04-01-2021262.500€Descargar
Ccntractació de la prestació dels serveis de comptabilitat i gestió energ tica del'Ajuntament de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202135.801€Descargar
Servei de consultoria i suport en software de gestió d'intel.ligència de negoci - bussines intelli... Diputación Provincial de Giro...04-01-202125.319€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres del Projecte de construcció de la xarxa de pluvials a l'avinguda Catalunya a... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021101.082€Descargar
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI GRAN DELS EQUIPAMENTS DE GENT GRAN CENTRE I CA N'AMIGUET DE BARB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202175.656€Descargar
N801/2020/000276 OBRES DE REPAVIMENTACIÓ PUNTUAL EN EL PAVIMENT DE CALÇADA DE CASC URBÀ 2020. Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202179.791€Descargar
SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN TASQUES DE COMUNICACIÓ I DE DIGITALITZACIÓ DEL C... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202112.396€Descargar
servei d'acollida de gossos desplaçats del CAACB. Ayuntamiento de Barcelona04-01-2021240.900€Descargar
Servei d'immobilització de vehicles per mitjans mecànics, retirada de la via pública mitjançant ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021380.000€Descargar
Serveis per a la redacció del projecte executiu , Do i CSS de l'obra de reurbanització del carrer ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202125.071€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC EN MATÈRIA URBANÍSTICA Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-202183.141€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES, ABRAT MUNICIPAL DE SANT VICEN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021707.160€Descargar
Contracte mixt relatiu a l' abordatge integral del pacient amb arítmies de l'HUB amb implementació... Institut Català de la Salut (...04-01-202137.931.800€Descargar
OBE 20/668 SERVEIS DE SUPORT PER A UN ABORDATGE INTEGRAL I INTEGRAT AL TRACTAMENT DELS PACIENTS EN R... Institut Català de la Salut (...04-01-202110.400.000€Descargar
L'objecte del contracte és l'adquisició de: 1.- Quinze (15) ordinadors portàtils HP EliteBook 830... Consorcios04-01-202116.189€Descargar
Contracte basat Acord Marc INGESA AM 2020/070: Guants Institut Català de la Salut (...04-01-20217.344.000€Descargar
OS 2020 02 PROJECTE DE MILLORA DELS SERVEIS DE LES XARXES D'AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT DEL NUCLI ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...02-01-2021136.534€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal.lació d'equip de climatització de l'edifici Aulari de l'EEE de Can Barrig... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-01-2021113.256€Descargar
Suministro de material sanitario de consumo especifico para procedimientos artroscópicos para los H... Mutua de Accidentes de Trabajo...31-12-2020871.870€Descargar
Servicio de Fisioterapia en el Ámbito Territorial de Sort (Lleida) y Área de Influencia Mutua de Accidentes de Trabajo...31-12-20201.085€Descargar
Experimentos para programa de CRTVE en Cataluña Sociedad Estatal de Participac...31-12-20203.900€Descargar
Servicio de asistencia de Odontologia y cirugía maxilofacial ambulatoria en la ciudad de Lleida Mutua Intercomarcal de Acciden...31-12-20202.198€Descargar
Contracte mixt consistent en el subministrament, instal·lació, posada en marxa i el servei de mant... Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-12-2020212.300€Descargar
Videoelectroencefalògraf de 32 canals, per a l'HUB Institut Català de la Salut (...31-12-202046.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE LA SAT - BENIFALLET Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-12-2020684.301€Descargar
Servei del Programa d'Acollida per nous ciutadans Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-12-202033.000€Descargar
Concessió de llicència d'ús privatiu de domini públic per a la instal·lació de màquines de ve... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-12-2020600€Descargar
2020PATSA358CA_CONTRACTE RELATIU AL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MÈDICA I PRIMERS AUXILIS ALS VISITANTS DE... Parc D`Atraccions del Tibidabo31-12-2020148.999€Descargar
Serveis postals i telegràfics Transports de Barcelona, S.A.31-12-20204.806.300€Descargar
Contracte d'obres per a l'execució del Projecte de retirada de residus i obres de millora del dip s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-12-2020588.790€Descargar
Obres de remodelació integral del pati infantil de l'escola Mare de Déu de Montserrat Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-12-202099.291€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió dels casals d'estiu Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-12-2020102.171€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS M BILS I SERVEI DE TELECOMUNICACIONS Fundació Teatre Lliure-Teatre...31-12-2020155.340€Descargar
Monitors multiparamètrics compactes, per a l'HUB Institut Català de la Salut (...31-12-202038.700€Descargar
F200000529 Servei de suport a la coordinació de les accions de comunicació de Foment de Ciutat, am... Foment de Ciutat Vella, S.A.31-12-202049.875€Descargar
Gestió i desenvolupament del servei VinclesBCN Ayuntamiento de Barcelona31-12-20201.692.540€Descargar
REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA POBLACIÓ D'ARTIES, DINS DEL MUNICIPI DE NAUT ARAN Lérida. Ayuntamientos Provinc...31-12-202067.029€Descargar
Direcció d'obra de l'adequació de l'estructura del Taller Vilapicina Ferrocarril Metropolità de Ba...31-12-202054.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc per a la contractació del servei de redacció de projectes tècnics en l'equipament pú... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-12-2020720.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu: Reha... Infraestructures de la General...31-12-202031.500€Descargar
Contractació dels serveis per a la gestió de l'operació dels serveis TIC de l'Institut Municipal ... Instituto Municipal de Inform...31-12-2020347.548€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'impacte ambienta... Infraestructures de la General...31-12-202019.332€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA PÀGINA WEB, XARXES SOCIALS I PUBLICACIÓ LOCAL Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-12-202054.996€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'impacte ambienta... Infraestructures de la General...31-12-202016.300€Descargar
Serveis per a la gestió de la comunicació de la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Socia... Gerència de Presidència i Ec...31-12-2020159.298€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei neteja viària, neteja del front litoral, recollida i transport de residusmunicipals de l?Aju... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-12-20200€Descargar
Contractació basada en l'Acord marc per al subministrament de Bases de dades jurídiques en format ... Comisión Central de Suministr...31-12-202090.000€Descargar
servicio sanitario de Fisioterapia en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas de Castil... Mutua de Accidentes de Trabajo...30-12-202037.240€Descargar
Servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de Avenida Jaume I nº 47, de Girona. Delegaciones30-12-202045.779€Descargar
Servicio de Fisioterapia Domiciliaria, en Banyoles y Vic, para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Se... Mutua de Accidentes de Trabajo...30-12-202014.300€Descargar
Servicio de Neumología en la ciudad de Sabadell Mutua Intercomarcal de Acciden...30-12-20202.095€Descargar
Contractació dels Serveis organització i supervisió de les diferents línies d'activitat per a Ca... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-202048.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de laboratori d'anàlisi clíniques Ens Públic Corporació Catala...30-12-202016.000€Descargar
Subministrament de material de neteja per destinar-lo en l'execució i desenvolupament normal de l'a... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-202070.000€Descargar
Subministrament de programari per a la compilació i execució de programes desenvolupats en llengua... Diputación Provincial de Barc...30-12-2020263.408€Descargar
Servei de desenvolupament i posada en marxa del nou portal web de l'Ajuntament de Vilassar de Mar Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-202034.546€Descargar
Serveis d'organització tècnica, producció i logística de la CIMERA 7TH MILAN URBAN FOOD POLICY P... Ayuntamiento de Barcelona30-12-2020492.600€Descargar
Construcció d'una Sala de Vetlles a Torrefarrera Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-12-2020371.525€Descargar
SCS-2021-105: Servei de Manteniment de les Instal·lacions dels Serveis Matrius del Servei Català d... Servei Català de la Salut (Ca...30-12-2020104.470€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adequació de les instal.lacions generals de l'edifici C de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut (...30-12-20201.045.370€Descargar
OBRES DE RENOVACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ EMPRESARIAL (PAE) SANTA MARIA, SECTOR A, DEL MUNICIPI ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020908.046€Descargar
Gestió del servei d'informació junvenil de l'Estació Espai Jove Ayuntamiento de Girona30-12-202033.212€Descargar
Obres de reposició de baranes de 3 ponts de la línia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat30-12-2020193.763€Descargar
Serveis de direcció d'obra per a reposició de baranes en 3 ponts de la línia Lleida-La Pobla de S... Secretaria Per A la Mobilitat30-12-202010.563€Descargar
Treballs de condicionament del solar situat al carrer Porvenir Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020413.219€Descargar
Obres de substitució i reforma de les bombes de calor deshumidificadores de les piscines climatitza... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020245.704€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE R NTING, SENSE OPCIÓ A COMPRA, DELS DISPOSITIUS D'IMPRESSIÓ I LES ... Institut Català de la Salut (...30-12-202040.000€Descargar
Subministrament d'energia el ctrica en baixa tensió als albergs de la XANASCAT gestionats per l'Ag ... Agència Catalana de la Jovent...30-12-2020392.474€Descargar
Restauració integral de l'autobús Tilling Stevens Imperial Transports de Barcelona, S.A.30-12-2020240.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT EN R GIM D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D'UN VEHICLE TURISME EL CTRIC AMB EQ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-12-202049.920€Descargar
Trabajos técnicos relacionados con inscripciones, concesiones y autorizaciones de aprovechamientos ... Confederaciones Hidrográficas30-12-2020135.309€Descargar
Obres que comprenen el Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Tabaris i el Projecte de col.locació... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-20203.630.810€Descargar
Millora acústica i t rmica i ampliació al Casal de Raval de Cristo. Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020291.633€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

(OB20133) Acord marc per a la homologació d'experts per impartir els cursos de formació profession... Mercados de Abastecimientos de...30-12-202061.500€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU, PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES CONTRAINCENDIS DE DIVERSOS EDIF... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-202049.760€Descargar
subministrament maquinària neteja. Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-20201.642.130€Descargar
Obres de remodelació de les instal.lacions de la nova UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut (...30-12-20201.169.300€Descargar
Serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament xarxa de fibra ... Infraestructures de la General...30-12-202043.802€Descargar
Manteniment de les estacions de bombaments d'aigües residuals, dels embornals i de la xarxa de clav... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020114.442€Descargar
Servei escolar de transport mitjançant vehicles fins a nou places adreçat a l'alumnat de la comarc... Consejos Comarcales30-12-2020239.346€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament xar... Infraestructures de la General...30-12-202049.587€Descargar
assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament xarxa de fibra ptica. Bloc Baix... Infraestructures de la General...30-12-202041.322€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament x... Infraestructures de la General...30-12-202028.926€Descargar
Serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament xarxa de fibra ... Infraestructures de la General...30-12-202059.504€Descargar
Assistència sanitària complementària per al personal de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet i la ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020182.400€Descargar
Servei de bar cantina de l'institut Garrotxa. Departament d'Educació30-12-202070.000€Descargar
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU, PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020176.925€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament xar... Infraestructures de la General...30-12-202028.926€Descargar
Subministrament de llic ncies Esker Fax workgroup (Ref. POSS69/20). Secretaria Per A la Mobilitat30-12-20202.272€Descargar
Serveis de suport al desenvolupament de les polítiques migratòries, a l'acollida de persones amb o... Consejos Comarcales30-12-20203.900€Descargar
Obres de reparacions puntuals a l'edifici Calisay Riera Pare Fita, núm. 31,d'Arenys de Mar. Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-20201.921.360€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...30-12-2020282.341€Descargar
MILLORA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE SERVEIS PÚBLICS. Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020220.289€Descargar
Subministrament d'ordinadors portàtils per a l'Institut Cartogràfic i Geol gic de Catalunya. Secretaria Per A la Planificac...30-12-2020700.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE SUPORT PER GESTIÓ DEL HARDWARE I SERVEIS ASSOCIATS_21SER0309 Servei Català de la Salut (Ca...30-12-202098.000€Descargar
ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EDIFICI I ESPAIS LLIURESDE L'ESCOLA GIRASOL Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020129.477€Descargar
EC 2021 90 Servei de recollida selectiva per a l'any 2021 de paper, cartró, envasos, vidre, piles, ... Departament de la Vicepresidè...30-12-20204.464€Descargar
REFORMA DE L'ENLLUMENTAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D'OSSÓ DE SIÓ FASE 2(Bellver d'Ossó de Sió i Montf... Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-12-2020142.277€Descargar
Obra civil de remodelació de la nova UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut (...30-12-20201.042.540€Descargar
EC 2021 95 Servei de recollida selectiva, transport i destrucció de paper i cartró a l'edifici del... Departament de la Vicepresidè...30-12-202014.870€Descargar
Exp. 15/2020-SE-POS: Contractació del servei de formació d'anglès, en modalitat virtual o presenc... Universitat Autònoma de Barce...30-12-202013.330€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ARRENDAMIENTO DE UN (1) ESPACIO DESTINADO A LA ACTIVIDAD DE GAFAS DE SOL, RELOJES MULTIMARCA Y COMPL... Aena, Aeropuertos Españoles y...30-12-20200€Descargar
Reforma de l?enllumenat públic de la població d?Arties, dins del municipi de Naut Aran. Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-12-202067.029€Descargar
Servei de manteniment, actualització del programari i assist ncia t cnica de la plataforma IRIS per... Institut Català de la Salut (...30-12-202019.925€Descargar
Servei de gestió de residus de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron a l'hotel Melià Sarrià Barce... Institut Català de la Salut (...30-12-20203.588€Descargar
Contractació basada de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament i altres organismes autònoms a... Ayuntamiento de Barcelona30-12-2020154.224€Descargar
Contractació basada serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament i altres organismes auton mis adhe... Ayuntamiento de Barcelona30-12-202056.046€Descargar
Suministro de software para la compilación y ejecución de programas desarrollados en lenguaje Cobo... Diputación Provincial de Barc...29-12-2020316.090€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mantenimieto equipos esterilización Mutua de Accidentes de Trabajo...29-12-202018.410€Descargar
Contrato es la atención de llamadas telefónicas entrantes en la Dirección Provincial del Servicio... Servicio Público de Empleo Es...29-12-202034.824€Descargar
608.2020.065_SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOV... Barcelona D'infraestructures M...29-12-202029.250€Descargar
Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals de Sant Quirze d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-2020137.740€Descargar
Obres consistents en el projecte de treballs de micro texturació (granallat) i millora dels pavimen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-2020116.520€Descargar
Subministrament de senyalització vertical, pintura vial, altres materials d'abalisament i senyalitz... Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-12-202066.116€Descargar
Contracte de serveis per a la Direcció de les obres del projecte constructiu de la nova xarxa de tr... Infraestructures de la General...29-12-2020404.653€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

MILLORA DE L'EDIFICI POLIVALENT DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE LES. Lérida. Ayuntamientos Provinc...29-12-202041.503€Descargar
Execució de les obres del projecte constructiu de la nova xarxa de transport i accés IP de la L9 d... Infraestructures de la General...29-12-20207.204.930€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte ... Infraestructures de la General...29-12-202076.800€Descargar
Subministrament de planta arbustiva, vivaç i planta de flor de temporada Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-202021.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres d... Infraestructures de la General...29-12-202033.600€Descargar
Projecte d'obres ordinàries de pavimentació ,sanejament i abastament d'aigua(tram nord del carrer ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-202066.433€Descargar
Contractar el servei d'arrendament en la modalitat de renting de 14 portàtils, 1 impressora i la in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-20206.815€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Expedient 9756/2020 Contracte menor del subministrament d'una destoconadora per a la Brigada Municip... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-12-20206.000€Descargar
CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI D'USOS MULTIPLES, FASE II (ESTRUCTURA I FORJAT SOSTRE SEMISOTERRANI) Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-12-2020274.022€Descargar
Servei de neteja de l'Institut La Bastida de Santa Coloma de Gramenet Departament d'Educació29-12-202055.125€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE VISITES GUIADES I TALLERS PEDAGÒGICS, DINS EL PROJECTE DE SERVEIS EDUCATIUS... Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-12-202020.000€Descargar
Servei de subministrament de dades de velocitats mitjanes de recorregut de la xarxa de carreteres de... Servei Catalá de Transit29-12-2020110.137€Descargar
Subministrament de l'adequació i equipament de l'àrea d'alta complexitat i realitat virtual del ce... Institut Català de la Salut (...29-12-20201.598.760€Descargar
Control de qualitat de les obres del projecte de seguretat per la protecció de les instal·lacions ... Secretaría General de Territo...29-12-202031.357€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de cabines sanitàries portàtils per esdeveniments a la vía pública del Districte... Distrito de Sants- Montjuic29-12-202034.969€Descargar
CONTRACTE D'OBRES CONTINGUDES EN LA MEM RIA VALORADA DE LES OBRES DE REFORMA DE LA VORERA DEL CAMÍ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-202087.911€Descargar
Servei de gestió dels Espais Activa't Consorcios29-12-2020140.441€Descargar
Servei de menjador de l'Escola Carles de Fortuny, d'Esponellà. Consejos Comarcales29-12-202017.797€Descargar
Contracte dels serveis i les obres per la reurbanització dels carrers de Quatre Fonts, i de l'Om fi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-12-2020630.638€Descargar
Contracte mixt per la reforma del local municipal situat a la planta baixa de l'edifici del Camí Re... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-12-202073.781€Descargar
Obres de reforma del local de l'àrea de Serveis Socials i atenció a les persones del Consell Comar... Consejos Comarcales29-12-2020156.016€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE CÀTERING D'ALIMENTACIÓ PER LES PERSONES ACOLLIDES DURANT EL CONFINAMENT NOCTURN AL DISPO... Ayuntamiento de Girona29-12-202033.750€Descargar
Servei de renovació de les llic ncies i manteniment del programari Talend Cloud Data Integration. Secretaría General de Territo...29-12-202062.000€Descargar
Serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obra, seguiment i liquidació... Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-12-202020.090€Descargar
CONCESSIÓ DE SERVEIS DE MENJADOR ESCOLAR DE LLAVORSI, RIALP, SORT I TIRVIA. Consejos Comarcales29-12-20201.041.500€Descargar
SERVEI DE VIGILÀNCIA SENSE ARMA DEL DISPOSITIU D'ACOLLIDA PER A PERSONES SENSE LLAR DURANT EL CONFI... Ayuntamiento de Girona29-12-202028.512€Descargar
Serveis consistent en la contractació d'allotjament de serveis i llocs web. (Exp. 902047-20) Área Metropolitana de Barcelo...29-12-20201.056.000€Descargar
SERVEIS D'INTERVENCIÓ ARQUEOL GICA A LA TORRASSA D'ALP. Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-12-202028.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis informàtics per al manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions dels serveis P+R i R... Área Metropolitana de Barcelo...29-12-202050.000€Descargar
Servei de manteniment preventiu i verificació d'equips dels laboratoris d'ATL. Secretaría General de Territo...29-12-202085.698€Descargar
servei de manteniment de correu electr nic zimbra del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Consejos Comarcales29-12-20204.200€Descargar
servei de prevenció de riscos laborals ali per a les especialitats de seguretat en el treball, hig... Mercados de Abastecimientos de...29-12-202092.000€Descargar
Acord Marc d'homolagció de proveidors per al Subministrament de protesis de maluc amb destí a l'Ho... Diputación Provincial de Barc...29-12-20203.388.160€Descargar
Explotació del Bar del parc de Can Campassol -2021. Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-202010.000€Descargar
Subministrament material informàtic. Consejos Comarcales29-12-20209.472€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT DEL DISPOSITIU D'ACOLLIDA PER A PERSONES SENSE LLAR DURANT EL CON... Ayuntamiento de Girona29-12-202028.666€Descargar
Alquiler equipo grafico para San Cugat Sociedad Estatal de Participac...29-12-202030.800€Descargar
CONTRACTE D'OBRES. ARRANJAMENT DE VIAL I VORERES DEL CR. SANT JAUME DE CLARIANA Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-202028.890€Descargar
Contracte d'obres per a l' execució del Projecte bàsic i executiu per a la reforma i ampliació de... Consejos Comarcales29-12-2020644.255€Descargar
601.2020.060 - CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS... Barcelona D'infraestructures M...29-12-2020151.236€Descargar
Subministrament de l'adequació i equipament de l'àrea d'alta complexitat i realitat virtual del ce... Institut Català de la Salut (...29-12-20201.598.760€Descargar
NUEVOS SISTEMAS DE BACKUP Y NAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA Ente Público Puertos del Esta...29-12-20201.118.910€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres definides en el Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de l'edifi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-20200€Descargar
Mantenimieto equipos esterilización Mutua de Accidentes de Trabajo...29-12-202018.410€Descargar
Servei de manteniment preventiu i verificació d'equips dels laboratoris d'ATL. Secretaría General de Territo...29-12-202085.698€Descargar
Contracte mixt de Subministrament i servei de manteniment, actualització i servei de suport de les ... Consorcios29-12-202046.473€Descargar
LICITACIO DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE COORDINACIO TECNICA I MONITORATGE DE L'ESCOLA ESPORTIVA MUNI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202098.776€Descargar
Subministrament dels cartells d obres anunciadors del Pla d Acció Municipal 2020-2023 Diputación Provincial de Tarr...28-12-2020206.612€Descargar
Servicios de control de calidad de materiales y ejecución y de auditoría de la puesta en marcha de... Banco de España (Eurosistema)28-12-2020306.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mantenimiento de dos torres de artoscopia en las clincas MC situadas en la C/ Copernico 58 y Londres... Mutua de Accidentes de Trabajo...28-12-20209.100€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte Rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l?accé... Diputación Provincial de Tarr...28-12-2020495.799€Descargar
Servicio de vigilancia y seguridad privada del Polígono Industrial, Edificios y Recintos del Consor... Consorcios28-12-20205.887.520€Descargar
Subministrament de consumibles informàtics (tòners i cartutxos) per a les impressores de la Diputa... Diputación Provincial de Tarr...28-12-202072.296€Descargar
Suministro e instalación de un sistema combinado de haces de iones y electrones focalizados SEM/FIB... Consejo Superior de Investigac...28-12-20201.200.000€Descargar
Servicio tintorería y lavandería CRTVE en Cataluña Sociedad Estatal de Participac...28-12-202013.274€Descargar
Servicio de gestión integral: realización de actividades aux. y arrendamiento de locales en la est... Red Nacional de los Ferrocarri...28-12-202095.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Executar les obres previstes al Projecte de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-722 i T... Diputación Provincial de Tarr...28-12-2020704.801€Descargar
Suministro e instalación de nuevos teleindicadores de vía en andenes de la estación de Passeig de... Administrador de Infraestructu...28-12-202058.736€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera TV-7002, de Vimbodí a Po... Diputación Provincial de Tarr...28-12-20201.989.610€Descargar
Alienació del bé immoble denominat Finca C resultant de la reparcel.lació voluntària del Sector ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020266.405€Descargar
LICITACIÓ DE LES OBRES DE LA FASE 2 (ETAPA C) I FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE LA FASE1 DE L'ADEQUAC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020318.959€Descargar
Subministrament d'emmagatzematge per ampliació de capacitat de 2 equips NAS DELL-EMC UNITY 300 Diputación Provincial de Barc...28-12-202095.238€Descargar
Servei de traducció i correcció de documents de DIPLOCAT (diplocat_2020_0065) Catalunya Món - Consell de Di...28-12-202032.215€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra del projecte executiu de millora paisatgística de l'àmbit fluvial del Llobregat de Sant Boi d... Área Metropolitana de Barcelo...28-12-2020495.608€Descargar
SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS D'OFICINES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Agència Catalana de L'aigua28-12-2020403.325€Descargar
Manteniment preventiu, correctiu i subministrament de material per al sistema del control d'errants ... Diputación Provincial de Barc...28-12-202020.619€Descargar
7600 - Obres rehabilit. parcial CIFO Sant Feliu Servicio de Ocupación de Cata...28-12-2020345.263€Descargar
Projecte de marquesina per a la grada del camp de futbol Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-12-202044.989€Descargar
Contracte de serveis d'assistència tècnica per donar continuïtat a la cooperació territorial del... Consejos Comarcales28-12-202021.400€Descargar
Servei de seguretat privada i protecció ciutadana Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202074.380€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'una pòlissa d'assegurança de Defensa Jurídica per a cada propietari d'habitatges que sig... Agència de l'Habitatge de Cat...28-12-2020946.000€Descargar
Subministrament d'una plataforma elevadora Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202044.000€Descargar
Concurs de projectes dels serveis d'arquitectura relacionats amb el projecte de la nova resid ncia ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020718.989€Descargar
Alienació del bé immoble denominat Unitat d'Adjudicació d'Aprofitament 5-16 del Sector B de Llina... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020661.343€Descargar
FS177_2020_5 Obra civil corresponent a La memoria valorada per la renovació dels serveis D'AIGUA I ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-12-202051.195€Descargar
COMPRA D'UN INMOBLE PER DESTINAR-LO A OFICINES DE GRAMEIMPULS SA Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020285.000€Descargar
Serveis consistent en el transport de personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens dependents... Área Metropolitana de Barcelo...28-12-2020100.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SCS-2021-29: Servei de suport t cnic pel desplegament i acompanyament del Pla d'Enfortiment i Transf... Servei Català de la Salut (Ca...28-12-2020197.956€Descargar
Millora dels serveis bàsics del Carrer Unió de l'Albi Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-12-2020111.690€Descargar
Servei consistent en el repartiment dels títols socials i ambientals de l'AMB (4 lots) (Exp. 902303... Área Metropolitana de Barcelo...28-12-20203.992.070€Descargar
SERVEI D'INSTAL.LACIÓ, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COL.LOBORACIÓ DEL CONTROL DE SEGURETAT VIÀRIA I CI... Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-12-2020192.780€Descargar
SCS-2021-87: Serveis de Neteja dels locals de la Regió Sanitària Lleida Servei Català de la Salut (Ca...28-12-2020119.459€Descargar
Execució de les obres del projecte constructiu de Migració del Post de Comandament Central i Telec... Infraestructures de la General...28-12-202025.601.800€Descargar
Subministrament de recanvis de vehicle immobilitzat Transports de Barcelona, S.A.28-12-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ INNOVADORA I INTEGRADORA PER A LA GESTIÓ I EL SUPORT PER A LA UNITAT D... Servei Català de la Salut (Ca...28-12-2020277.461€Descargar
CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE D'EQUIPAMENTS I MOBILIARI PER A L'ADEQUAC... Varios28-12-2020876.563€Descargar
SERVEI DE CONSULTORIA PER A L'ASSISTÈNCIA,FORMACIÓ I AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202061.000€Descargar
Contractació de les obres corresponents a les fases 1.1 i 1.2 del projecte de remodelació del pave... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-12-20201.038.480€Descargar
prestació de serveis de prevenció aliè de riscos laborals de l'ICP Institut Catalá de Paleontolo...28-12-20208.700€Descargar
SERVEI D'EXPERTS DOCENTS PER IMPARTIR ELS CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL EN SERVEIS D'ATENCIÓ A LA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020108.700€Descargar
Contractació en exclusivitat del servei de manteniment i suport operatiu del programari DRAG Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-12-20206.020€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEID'EXPERTS DOCENTS PER IMPARTIR ELS CURSOS DEFORMACIÓ OCUPACIONAL D'HOSTALERIASUBVENCIONATS PE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020193.800€Descargar
Servei de plantació de 60 arbres dediversitat d'esp cies i totes les tasques associades a la planta... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202029.182€Descargar
Servei de manteniment i revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202029.436€Descargar
CONTRACTACIO DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020122.756€Descargar
Servicio consistente a la asistencia medica especializada en Oftalmología en la ciudad de Sabadell Mutua Intercomarcal de Acciden...28-12-20205.240€Descargar
Contractació dels serveis informàtics per a l'evolució i estabilització dels Sistemes de Gestió... Instituto Municipal de Inform...28-12-20201.060.920€Descargar
CONTRACTE OBRES DE SOTERRAMENT LINIES AERIES LOT 2 SERVEIS AFECTATS Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202022.230€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de les dependències municipals i els centres docents Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-12-2020308.860€Descargar
CONTRACTE OBRES SOTERRAMENT LINIES AERIES LOT 1 OBRA CIVIL Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202023.205€Descargar
Contracte de serveis per a la redacció del projecte constructiu de rehabilitació de les obres de f... Infraestructures de la General...28-12-202031.500€Descargar
Prestació del servei d'elaboració i lliurament del paquet Benvinguda Alumni! del Programa Alumni U... Universitat Pompeu Fabra28-12-20207.000€Descargar
Formació al personal investigador dels projectes europeus TECNIOspring PLUS i Tecniospring INDUSTRY Agència per a la Competitivit...28-12-2020100.000€Descargar
Obres contingudes en la Mem ria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores al... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202032.936€Descargar
Contractació dels serveis operatius i serveis de gestió d'atenció a l'usuari de l'Ajuntament de B... Instituto Municipal de Inform...28-12-20202.068.730€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu. Estu... Infraestructures de la General...28-12-202081.000€Descargar
EXPLOTACIO DEL SERVEI DE BAR I PRESTACIO DESERVEI DE CONSERGERIA,CONSERVACIO I VIGILANCIA INSTAL LAC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-20200€Descargar
Subministrament d'ordinadors portàtils per a l'Institut Cartogràfic i Geol gic de Catalunya Secretaria Per A la Planificac...28-12-202033.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu. Orde... Infraestructures de la General...28-12-202035.500€Descargar
CONSULTES PRELIMINARS EN EL MERCAT RELATIVES A LES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES EXISTENTS PER A LA IMPLA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-20200€Descargar
SERVEI D'EXPERTS DOCENTS RELATIUS A LES ACCIONSDE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ, ADREÇAD... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020156.050€Descargar
SERVEI DE NETEJA DELS CENTRES DE TREBALL DE SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, DIVISIÓDE REUS SERV... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020124.510€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS RELATIVA AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE JARDINERI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202035.207€Descargar
Obres de Millora de la xarxa viària al Polígon de Can Carner Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202082.645€Descargar
Contractació dels serveis per al desenvolupament i implantació del Nou Sistema d'eComunicacions a ... Instituto Municipal de Inform...28-12-2020483.147€Descargar
SERVEI DE SOCORRISME, SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SERVEI DE BANY ASISTIT A LES PLATGES DEL TERME MUNICI... Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-12-2020234.063€Descargar
Subministrament de motors el ctrics i variadors de freqü ncia per a les ventilacions del Ferrocarri... Ferrocarril Metropolità de Ba...28-12-20201.398.280€Descargar
2020-179 Subministrament d'infusors subcutanis continus d'insulina i dels materials necessaris per a... Diputación Provincial de Barc...28-12-20202.090.000€Descargar
SERVEIS DE GESTIÓ I MANTENIMENT DE L'EDIFICI GRAN VIA 635 DE L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF). Instituto Catalán de Finanzas28-12-2020525.595€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de un sistema combinado de haces de iones y electrones focalizados SEM/FIB... Consejo Superior de Investigac...28-12-20201.200.000€Descargar
Llic ncies sistema Rascular per automatizació control equips de video Ens Públic Corporació Catala...28-12-202014.975€Descargar
Consulta Oberta al Mercat per al projecte Gestió integral del seguiment i monitoratge del pacient a... Diputación Provincial de Barc...28-12-202013.500.000€Descargar
Mantenimiento de dos torres de artoscopia en las clincas MC situadas en la C/ Copernico 58 y Londres... Mutua de Accidentes de Trabajo...28-12-20209.100€Descargar
Projecte constructiu del mur de protecció davant avingudes de la zona urbana de Vilallonga... Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-12-2020267.150€Descargar
Contrato de servicios para la realización de cursos de formación dentro del proyecto Programa Inte... Cámara Oficial de Comercio, I...28-12-20201.112.030€Descargar
Acuerdo Marco para la contratación del servicio de redacción de proyectos técnicos en equipamient... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-20201.440.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de limpieza de edificios municipales. Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-12-2020753.641€Descargar
contrato Proyecto de dirección tecnica para la migración de las aplicaciones flex de transporte ma... Ente Público Puertos del Esta...28-12-2020115.326€Descargar
Servei de manteniment i subministrament d'accessoris i recanvis d'equips m dics de la Fundació de G... Institut Català de la Salut (...28-12-20202.571.490€Descargar
Servei de manteniment i subministrament d'accessoris i recanvis d'equips m dics de la Fundació de G... Institut Català de la Salut (...28-12-20202.571.490€Descargar
Servei de neteja a les depend ncies de l'Ag ncia Tributària de Catalunya (any 2021) 5 lots Agencia Tributaria de Cataluñ...28-12-2020684.047€Descargar
Subministrament de 10 equips portàtils radiologia pla conting ncia COVID SISCAT Servei Català de la Salut (Ca...28-12-2020600.000€Descargar
1500 contenidors isot rmics transport vacunes 2-8 C Departament de Salut28-12-2020415.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de tarjetas combinadas LEGIC + MIFARE + LARGA DISTANCIA y banda magnética válidas para ... Ente Público Puertos del Esta...28-12-2020280.000€Descargar
contractació dels treballs de serveis d'auxiliars per informació, control d'accés, atenció al cl... Institut Municipal de Serveis ...28-12-2020194.332€Descargar
Servei de garantia acad mica i de qualitat lingüística, d'edició i maquetació dels enunciats d'e... Comissionat Per A Universitats...28-12-2020183.703€Descargar
Servei de resid ncia de 26 places a l'Alberg Canonge Collell de Vic, per a persones amb discapacitat... Departament de Treball, Afers ...28-12-2020150.772€Descargar
Ampliació del termini de l'encàrrec d'emerg ncia E-22-2020 dels serveis socials en quatre habitatg... Departament de Treball, Afers ...28-12-2020140.671€Descargar
Contractació d'un subministrament de 10 ultracongeladors -86 C per al Banc de Sang i Teixits per do... Servei Català de la Salut (Ca...28-12-2020102.898€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia pels serveis de neteja multifuncional a la Resid ncia de gent gran Natzaret, ... Departament de Treball, Afers ...28-12-202056.138€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport meteorol gic per a les tasques relacionades amb l'explotació deles estacions d'esq... Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-12-202095.445€Descargar
Serveis relatius a la migració a Ekon2020 cloud, del subministrament i suport de les llic ncies de ... Servei Català de la Salut (Ca...28-12-202094.021€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament i muntatge de mampares i contenidors E... Institut Municipal de Serveis ...28-12-202082.160€Descargar
contractació dels treballs consistents en la vigilància i seguretat de l'Hotel Salut Sagrada Famí... Institut Municipal de Serveis ...28-12-202069.984€Descargar
Adquisició d'ordinadors portàtils i de llic ncies per tal de poder reforçar el teletreball a les ... Institut Municipal de l'Habita...28-12-202042.641€Descargar
Servei de control d'accessos a hospitalització del Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios28-12-202041.000€Descargar
contractació dels treballs d'enganxada de cartells de la Campanya RADARS 2020 a porteries i comerç... Institut Municipal de Serveis ...28-12-202038.513€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El servei de resid ncia, de 12 places, en quatre habitatges degudament comunicats amb elements comun... Departament de Treball, Afers ...28-12-202037.814€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament, instal.lació i lloguer de tanques m ... Institut Municipal de Serveis ...28-12-202037.597€Descargar
Contracte basat en el lot 15 de l'Acord marc de subministrament de maquinària t cnica i elements de... Diputación Provincial de Barc...28-12-202035.395€Descargar
subministrament i instal lació d'un termociclador de quantitativa. Universitat de Barcelona28-12-202035.000€Descargar
subministrament i instal lació d'un sistema microfluídic Universitat de Barcelona28-12-202033.500€Descargar
Contractació del servei de creació artística de tres conjunts escult rics amb la seva escenografi... Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-12-202029.752€Descargar
contractació dels treballs d'enganxada de cartells de la Campanya RADARS 2020 als diferents barris ... Institut Municipal de Serveis ...28-12-202027.360€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

250 unitats de registradors per al control de temperatura Departament de Salut28-12-202015.475€Descargar
Subministrament en r gim d'arrendament de diversos vehicles per als centres propis i serveis de la D... Departament de Treball, Afers ...28-12-202012.741€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de l'aixovar t xtil al Pavelló 7B FIR... Institut Municipal de Serveis ...28-12-202011.750€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de l'aixovar t xtil al Pavelló 7A FIR... Institut Municipal de Serveis ...28-12-202011.750€Descargar
Subministrament d'una cabina de bioseguretat per el laboratori de l'IDIBGI per situació d'emerg nci... Institut Català de la Salut (...28-12-20209.673€Descargar
Contractació del disseny de la il luminació per l'espectacle La nit de la iguana Teatre Nacional de Catalunya, ...28-12-20206.000€Descargar
Servei Lobelia Air: El servei Lobelia Air, objecte del contracte de referencia, és una aplicació w... Informació I Comunicació de ...28-12-20205.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de l'aprovació inicial del Projecte con... Diputación Provincial de Barc...28-12-20205.000€Descargar
Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de l'aprovació definitiva del Projecte ... Diputación Provincial de Barc...28-12-20205.000€Descargar
Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de l'aprovació definitiva del Projecte ... Diputación Provincial de Barc...28-12-20205.000€Descargar
Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de l'aprovació inicial del Projecte con... Diputación Provincial de Barc...28-12-20205.000€Descargar
Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de l'aprovació inicial del Projecte con... Diputación Provincial de Barc...28-12-20205.000€Descargar
Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de l'aprovació inicial del Projecte con... Diputación Provincial de Barc...28-12-20205.000€Descargar
Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de l'aprovació inicial del Projecte con... Diputación Provincial de Barc...28-12-20205.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de l'aprovació inicial del Projecte con... Diputación Provincial de Barc...28-12-20205.000€Descargar
contractació del servei per a la gestió de la compra i la realització de 25 proves PCR en l'equip... Institut Municipal de Serveis ...28-12-20202.750€Descargar
Obertura franja perimetral Can Puigdemir Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-12-202032.301€Descargar
Revegetació de l'Avinguda Països Catalans Lérida. Ayuntamientos Provinc...27-12-202031.872€Descargar
Reforma del vehicle Renault matrícula N0900HBR propietat de la Paeria de Balaguer Lérida. Ayuntamientos Provinc...27-12-202035.400€Descargar
Suport per a l'assistència sanitaria CC Transports de Barcelona, S.A.27-12-2020180.000€Descargar
Gestió integral del servei de laboratori d'anàlisi clíniques de mostres biològiques del personal... Transports de Barcelona, S.A.27-12-2020190.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestación de suministro de ordenadores portátiles para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...26-12-2020323.950€Descargar
Expedient de contractació del servei d'assegurances de responsabilitat patrimonial i civil de la Ge... Direcció General de Política...26-12-20205.800.000€Descargar
Servei de neteja d'edificis municipals de Breda Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-12-2020125.607€Descargar
Servicio de apoyo a la intervención general municipal del Ayuntamiento de Viladecans en la realizac... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020469.440€Descargar
Señalización horizontal red carreteras Diputación de Tarragona. Diputación Provincial de Tarr...24-12-20201.512.000€Descargar
Subministrament de tres fonts d'aigua per a la via pública Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-20201.800€Descargar
Servicio de equipos de impresión y multifunción para diversos centros de Activa Mutua ubicados en ... Mutua de Accidentes de Trabajo...24-12-2020148.798€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de agua mineral natural mediante botellones, vasos de papel y uso de fuentes refrigeradas Mutua de Accidentes de Trabajo...24-12-2020124.951€Descargar
Subministrament i instal·lació del mobiliari per a diverses aules i per al menjador de la planta b... Diputación Provincial de Tarr...24-12-202039.700€Descargar
Adquisición de material de iluminación ACC Barcelona Aena, Aeropuertos Españoles y...24-12-202032.000€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ I IL.LUMINACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES DURANT L'ANY I Q... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-202033.749€Descargar
EC 2021 72 Prestació del servei de transport, moviments interns i trasllats de mobiliari, equips in... Departament de la Vicepresidè...24-12-202010.129€Descargar
Subministrament de l'equip de protecció antibales per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord am... Ayuntamiento de Barcelona24-12-2020190.190€Descargar
Serveis de suport a la comunicació del projecte Decidim, Decidim.Barcelona i a la Direcció d'Innov... Ayuntamiento de Barcelona24-12-202031.107€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

IDECE-2021-1 Contracte de serveis per a l'execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre... Secretaria Per A la Planificac...24-12-20202.772.620€Descargar
737,738/2020 Manteniment preventiu i correctiu dels camps de futbol de gespa artificial i sorra i el... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020154.542€Descargar
Serveis d'assistència tècnica de gestió de lafase postvenda i termini de garantia de les obres, i... Institut Municipal de l'Habita...24-12-20201.344.780€Descargar
CONTRACTE D'OBRES PER L'EXECUCIÓ DE LA REFORMA DEL RECRESCUT DEL PAVIMENT EN PLANTA SOTERRANI DEL C... Universitat de Barcelona24-12-202054.662€Descargar
Serveis d'assessorament en matèria Audiovisual per a l'ACN Intracatalònia S.A.24-12-2020141.583€Descargar
Servei consistent en la gestió del desenvolupament del Projecte Joves al Medi Obert del Prat de Llo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020233.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica ambiental de les obres del nou accés a Igualada ... Infraestructures de la General...24-12-202062.172€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora general. Nova carretera. Nou accés ... Infraestructures de la General...24-12-2020402.760€Descargar
Gestió de l'equipament Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts per a la promoció, dinamitzaci... Diputación Provincial de Barc...24-12-2020152.066€Descargar
Acord Marc per al subministrament de proves diagnostiques cutànies d'al lergia i immunoteràpia (va... Consorcios24-12-2020132.700€Descargar
Serveis de desenvolupament dels evolutius del sistema degestió de les reclamacions de Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat24-12-20208.000€Descargar
SERVEI DE SUPORT A LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS EN LA REALITZACI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020293.400€Descargar
LICITACIÓ D'OBRES Millores a la piscina municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-12-202061.961€Descargar
Serveis per a la docència de direcció d'orquestra i banda al Conservatori Municipal de Música de ... Instituto Municipal de Educaci...24-12-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de concessió d'obra per a la redacció del projecte, construcció i explotació del Tanat... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-20204.139.010€Descargar
Contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la Residència assistida i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-202059.900€Descargar
Serveis d'assessorament jurídic en matèria laboral i seguretat social i de representació i defens... Consorcios24-12-2020211.000€Descargar
Servei de manteniment i conservació de les instal.lacions d'enllumenat públic i semàfors de la ci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020686.011€Descargar
Servei de revisió anual de les instal.lacions amb risc de transmissió de legionel.la de l'ETAP del... Secretaría General de Territo...24-12-202022.350€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'AUDITORIA PER LES DUES CERTIFICACIONS FINALS DEL PROJECTE ON BOARD (PRO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-20205.785€Descargar
Obres definides en el projecte de Millora de serveis i paviments d'uns trams dels carrers de La Tor... Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-12-2020195.113€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...24-12-202073.200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'impacte ambienta... Infraestructures de la General...24-12-202044.450€Descargar
SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA, DRET ADMINISTRATIU Institut Català de la Salut (...24-12-202047.000€Descargar
Servei mèdic per al personal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-202015.455€Descargar
serveis d'assessorament, planificació, negociació i inserció de publicitat i continguts en els m... Diputación Provincial de Llei...24-12-20201.480.000€Descargar
Obra de la nova nau de quarantena al centre IRTA Sant Carles de la Ràpita Institut de Recerca I Tecnolog...24-12-2020142.539€Descargar
Servei de neteja de les dependències municipals i els centres docents Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-12-2020308.860€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Treballs per a la realització d'avaluacions de qualitat a través de la tècnica del mystery shoppi... Diputación Provincial de Barc...24-12-202063.000€Descargar
2020/169 Servei de desenvolupament i implantació del nou web institucional de la Universitat de Bar... Universitat de Barcelona24-12-2020100.000€Descargar
Subministrament del medicament BEVACIZUMAB per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...24-12-20202.703.000€Descargar
Servei manteniment gespa artifical camp futbol Bernat Coll Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-20202.400€Descargar
2020-ZOO-342-CA - Servei de disseny, subministrament, instal·lació i manteniment dels elements mus... Barcelona de Serveis Municipal...24-12-2020100.000€Descargar
Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Nova carretera. Nou accés a Igu... Infraestructures de la General...24-12-202011.200.700€Descargar
Licitació del contracte pel servei de recollida de residus i neteja viària al municipi de l'Escala Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-12-202022.390.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de millora ge... Infraestructures de la General...24-12-2020111.730€Descargar
Subministrament del conjunt de sorra i graves per als filtres n 5 i 6 de l'ETAP Llobregat Secretaría General de Territo...24-12-202021.741€Descargar
LICITACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DE SERVEIS DE TEMPORADA A LA PLATJA, I ZO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020380.642€Descargar
Contracte administratiu de serveis de poda per a l'any 2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-202057.838€Descargar
Assistència en la realització dels Cercles de Comparació Intermunicipal de les Escoles Municipals... Diputación Provincial de Barc...24-12-202073.990€Descargar
Servei públic del Cementeri Municipal de Cunit Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-12-202040.698€Descargar
Execució del projecte d'instal·lació de sistema d'humidificació a l'edifici d'oficines de Zona F... Ferrocarril Metropolità de Ba...24-12-2020771.894€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL HIGIENIC PER A LA PREVENCIÓ DEL CONTAGI DE LA COVID19 dels... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-202034.960€Descargar
Obres definides en el Projecte per la millora de serveis i paviments dels carrers de Sant Climent i... Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-12-2020132.985€Descargar
CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN CONJUNT D'HABITATGES DE PROTEC... Instituto Metropolitano de Pro...24-12-20206.621.740€Descargar
Contracte de subministrament de gas natural comprimit (GNC) pels autobusos de Transports Municipals ... Ayuntamiento de Girona24-12-2020149.453€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu Roton... Infraestructures de la General...24-12-202031.500€Descargar
OBRES CAMÍ DEL DIPÒSIT Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-12-202086.325€Descargar
Renovació de la infraestructura d'emmagatzematge dels serveis TIC crítics de l'Ajuntament de Matar... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020206.612€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adequació de l'estructura, tancaments i fossats al Taller de Vilapicina Ferrocarril Metropolità de Ba...24-12-2020745.625€Descargar
Subministrament de material de manteniment per als CEMS Sagnier i Estruch Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020404.000€Descargar
Subministrament de material de manteniment per als CEMS Sagnier i Estruch Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020404.000€Descargar
Consulta pública al mercat de solucions innovadores prèvia a la contractació d'un nou model de Pl... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-20200€Descargar
Manteniment correctiu, preventiu i modificatiu extintors i alarmes Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020207.931€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL HIGIENIC PER A LA PREVENCIÓ DEL CONTAGI DE LA COVID19 dels... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-202034.960€Descargar
Subminstrament de 6 conjunts de càmeres súper 35mm de segona mà Ens Públic Corporació Catala...24-12-20205.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Ampliació d'una portadora per a la xarxa de ràdio DMR Tier III Ferrocarril Metropolità de Ba...24-12-2020425.000€Descargar
Manteniment de la Xarxa de Radioenllaços Transports de Barcelona, S.A.24-12-202080.000€Descargar
2020/182 Servei extern de gestió d'acompliment (Compliance Management) del projecte LIFE19 CCM/NL/0... Universitat de Barcelona24-12-202016.500€Descargar
Subministrament de fàrmacs amb exclusivitat per l'Institut Català d'Oncologia. Lots: La licitació... Servei Català de la Salut (Ca...24-12-202014.882.600€Descargar
Suministro de vehículos en régimen de alquiler para realizar tareas de colaboración con el SESCAM... Empresa Pública de Gestión A...24-12-2020214.000€Descargar
servei de manteniment preventiu de les instal.lacions de climatització del centre cívic de Breda Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-12-20202.700€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT D'OBRA I SERVEI CONSISTENT EN L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I L'E... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-12-2020373.530€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació d'hores operacions, AFIS i de manteniment i explotació tècnica CNS per a l'aeroport ... Aeroports Públics de Cataluny...23-12-20205.027.120€Descargar
Serveis de cura i manipulació d'animals vertebrats utilitzats en recerca científica a l'estabulari... Comunitat de Béns del Parc de...23-12-20201.123.780€Descargar
Servei d'elaboració i edició de la Declaració Ambiental d'ATL. Secretaría General de Territo...23-12-202010.600€Descargar
Servei de neteja de les diferents depend ncies de la Diputació de Lleida. Contracte dividit en tres... Diputación Provincial de Llei...23-12-2020769.136€Descargar
Serveis de rehabilitació física i de logop dia en la modalitat ambulat ria i domiciliaria a l'àmb... Servei Català de la Salut (Ca...23-12-2020191.827€Descargar
D'ASSESSORAMENT I TRACTAMENT PSICOLÒGIC ESPECIALITZAT Ayuntamiento de Barcelona23-12-202074.960€Descargar
Sevei d'assessorament i mediació de les assegurances privades de l'Ens d'Abastament d'aigua Ter-Llo... Secretaría General de Territo...23-12-202023.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Impressió, enquadernació, manipulació i distribució corresponents a l'Agenda Escolar Europea del... Diputación Provincial de Barc...23-12-202085.124€Descargar
subministrament d'una màquina trituradora de restes vegetals. Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-12-202032.850€Descargar
Pavimentació del carrer Raval Alt i l'aparcament de la Bassa del Molí d'Almacelles. Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-12-202049.414€Descargar
CONTRACTES D'OBRES D'URBANITZACIÓ FASE 2 -SECTOR ¿LES GUARDIOLES - AL MUNICIPI DE MOLINS DE REI Instituto Metropolitano de Pro...23-12-20202.412.660€Descargar
Renovació de la subscripció a 5 llic ncies autocad LT i 3 autocad MAP. Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-12-20204.600€Descargar
servei de Secretaria T cnica de l'Acord Ciutadà. Ayuntamiento de Barcelona23-12-2020522.792€Descargar
Servei de formació per implantar en els departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya la... Departament de Polítiques Dig...23-12-202082.475€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de programari per a la compilació i execució de programes desenvolupats en llengua... Diputación Provincial de Barc...23-12-2020263.408€Descargar
Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals i a cont... Departament de Justícia23-12-20201.949.720€Descargar
Servei de gestió i tramitació electrònica d'expedients del consorci per la promoció dels municip... Consejos Comarcales23-12-202018.604€Descargar
Contracte de subministraments de llicències de la plataforma Microsoft Office 365 per a l'ajuntame... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-12-202019.147€Descargar
subministrament de reactius químics, material fungible, equipament i fungible de microsc pia pels c... Universitat Politècnica de Ca...23-12-20202.400.000€Descargar
Subministrament de material electr nic, el ctric, elements automàtics i petit equipament pels centr... Universitat Politècnica de Ca...23-12-20201.600.000€Descargar
Contractació Serveis de manteniment hardware i software dels equips de comunicacions per a la Unive... Universitat Politècnica de Ca...23-12-202090.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment i millora dels dominis i espais web de la MIDIT, Disseny i programació de la ... Mancomunidades23-12-202014.876€Descargar
Instal lació del sistema d'integració dels quir fans d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de ... Institut Català de la Salut (...23-12-2020231.405€Descargar
Serveis de gestió de projectes, disseny i desenvolupament d'aplicacions i suport a l'explotació de... Universitat Politècnica de Ca...23-12-20201.205.000€Descargar
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D'HABITATGE DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ . Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-12-202071.292€Descargar
Gestió integral del manteniment i la vigilància dels desfibril ladors del programa Girona, territ... Diputación Provincial de Giro...23-12-2020278.182€Descargar
Servei de producció i muntatge de l'exposició L'enigma iber. Arqueologia d'una civilització, prod... Direcció General del Patrimon...23-12-202073.401€Descargar
SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA, CURACIÓN DE CONTENIDOS Y GESTIÓN DE LOS EVENTOS DEL PROGRAM... Fundació Barcelona Mobile Wor...23-12-2020168.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SA1402 - Medis de cultiu aigües de bany Departament de Salut23-12-202061.970€Descargar
Subministrament de 576 bateries 12V-18AH plom estanca - Codi TMB 224343 Ferrocarril Metropolità de Ba...23-12-202020.160€Descargar
Servei d'assegurança del fons patrimonial del Museu Etnològic i de Cultures del Món Instituto de Cultura de Barcel...23-12-202074.690€Descargar
Suministro e instalación de equipamientos de Fisioterapia y Rehabilitación para el Centro de Geron... Mutua de Accidentes de Trabajo...23-12-202053.347€Descargar
Servicio de transporte sanitario individual en Cataluña Ibermutuamur, Mutua de Acciden...23-12-202088.664€Descargar
Contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de los sistemas de seguridad que se in... Mutua de Accidentes de Trabajo...23-12-2020314.069€Descargar
Servicios de psiquiatría para la población protegida por EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguri... Mutua de Accidentes de Trabajo...23-12-202035.490€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE SUPORT AL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA PER AL CONSELL COMARC... Consejos Comarcales23-12-202071.632€Descargar
Subministrament de les subscripcions i maquinari de SonicWall. Consejos Comarcales23-12-20204.300€Descargar
Execució material de les obres de reforma de la seu social de l'Institut Catalá de Finances situad... Instituto Catalán de Finanzas23-12-20201.527.460€Descargar
serveis d'actualització del Graf d'Exposició al Risc i redacció del Anuari Estadístic d'Accident... Servei Catalá de Transit23-12-202033.473€Descargar
PARLC-2021-5_Sistemes de conferències per a quatre sales Parlament de la Comunidad Aut...23-12-202098.500€Descargar
Subministrament de material fungible específic per a extraccions de sang i altres fluids per l'Inst... Servei Català de la Salut (Ca...23-12-2020201.525€Descargar
Contractació dels serveis per a la construcció i posada en marxa del Nou Sistema de gestió integr... Instituto Municipal de Inform...23-12-2020489.855€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de targetes regal destinades a una promoció comercial per als agents venedors Entitat Autònoma de Jocs I Ap...23-12-202060.000€Descargar
RENOVACIÓ DELS SERVIDORS, SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE, SISTEMA DE CÒPIES DE SEGURETAT, LLICENCIAMENT ... Museu Nacional D'Art de Catalu...23-12-2020246.930€Descargar
Contracte de serveis per a la contractació de les pòlisses d'assegurances d'Infraestructures de la... Infraestructures de la General...23-12-2020237.792€Descargar
Suministro e instalación de equipamientos de Fisioterapia y Rehabilitación para el Centro de Geron... Mutua de Accidentes de Trabajo...23-12-202053.347€Descargar
servei pel desenvolupament de les integracions de les aplicacions de Genesys amb plataformes externe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-12-202047.500€Descargar
SISTEMA INFORMÀTIC DE SUPORT AL SERVEI D?ATENCIÓ DOMICILIÀRIA PER AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS... Consejos Comarcales23-12-202071.632€Descargar
Subministrament de material electronic, electric, elements automàtics i petit equipament pels centr... Universitat Politècnica de Ca...23-12-20201.600.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment del programa GENOMI (OMI-NEOS) per a l'Hospital Clínic de Barcelona Diputación Provincial de Barc...23-12-202024.218€Descargar
Serveis de manteniment preventiu, correctiu i subministrament dels recanvis dels equips de cromatogr... Diputación Provincial de Barc...23-12-2020528.942€Descargar
Serveis de manteniment preventiu, correctiu i subministrament dels recanvis dels equips de cromatogr... Diputación Provincial de Barc...23-12-2020528.942€Descargar
Manteniment del Sistema d'Informació de Gestió Informàtica de la Gestió Acad mica (GIGA) de la U... Universitat de Barcelona23-12-202018.442€Descargar
Contractació dels serveis de connexió a Internet per l'Ajuntament d'Olèrdola a través de la Fibr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-12-20207.231€Descargar
Subscripció de diferents llicències del programari de l'Institut d'Estadística de Catalunya Institut D'Estadistica de Cata...22-12-202044.100€Descargar
Obres de sectorització i protecció contra incendis de l'escala Balmes de l'edifici del Centre Corp... Institut Català de la Salut (...22-12-2020195.620€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material informàtic per al Consorci Metropolità de l'Habitatge de l'Àrea Metro... Consorci de l'Habitatge de l'...22-12-202022.200€Descargar
Obra de reforma de les mesures contra incendisde l'edifici de l'àrea de govern l'Hospital Universit... Institut Català de la Salut (...22-12-2020199.937€Descargar
Servei de manteniment dels equips de gestió i control d'instal·lacions informàtiques de climatitz... Universitat Rovira y Virgili22-12-202015.886€Descargar
ACORD MARC TREBALLS FORESTALS I DE JARDINERIA. Secretaria de Serveis Penitenc...22-12-2020480.060€Descargar
El mantenimiento funcional de productos SAP excepto nómina de Ferrocarrils de la Generalitat Valenc... Ferrocarrils de la Generalitat...22-12-202097.500€Descargar
Subministrament de les llicències de Microsoft que utilitza Barcelona Activa en el seu entorn corpo... Barcelona Activa SPM SA22-12-20201.808.570€Descargar
Gestión y explotación del Polideportivo Municipal Josep Comellas, 2021-2022, con medidas de contra... Distrito de Gracia22-12-2020420.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Gestión y explotación del Pavellón Polideportivo Municipal de la Creueta del Coll, 2021-2022, del... Distrito de Gracia22-12-2020322.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE FUNDES I ACCESSORIS PER ALS NOUS TERMINALS M BILS DEL SISTEMA DE CONTROL PELS VIG... Barcelona de Serveis Municipal...22-12-202049.580€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT, LLICÈNCIES I SERVEIS VPN EN MODALITAT DE RENTING Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-12-202012.971€Descargar
2020/135 Servei de direcció artística, coordinació i producció del cicle Els vespres de la UB Universitat de Barcelona22-12-202048.000€Descargar
SERVEICONSISTENT EN EL REFORÇ A LES SIEI (SUPORT INTENSIU PER AL'ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA) DE L'ES... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-12-202083.520€Descargar
Servei corporatiu de veu per Internet (VoIP, veu sobre IP) Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-12-202026.000€Descargar
Contratación del servicio consistente en el acceso a los sercivios web de Google Maps Cloud Platfor... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-12-202014.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mantenimiento, soporte y hosting del sistema VIAPORTUS del Puerto de Tarragona Ente Público Puertos del Esta...22-12-202077.000€Descargar
Soporte y mantenimiento de Posidonia Ente Público Puertos del Esta...22-12-202010.000€Descargar
Renovacions de llicències de programari Consorcios22-12-202019.400€Descargar
Gestió i explotació del pavelló poliesportiu municipal de la Creueta del Coll al Districte de Gr... Distrito de Gracia22-12-202024.000€Descargar
Subministrament per al projecte Drassanes Exprés-Vall d'Hebron per a la implementació d'un nou mod... Institut Català de la Salut (...22-12-20201.063.400€Descargar
SERVEI DE CONSERGERIA, NETEJA I PETIT MANTENIMENT DE L'ESTADI ATLÈTIC MUNICIPAL D'IGUALADA Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-12-202057.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT POST-IMPLANTACIÓ DE TOTES LES LLICÈNCIES DE L'EINA FUND@NET IFARMA ... Institut Català de la Salut (...22-12-202035.080€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de certificados de seguridad SSL para protección de sitios web corporativos Mutua de Accidentes de Trabajo...22-12-202042.580€Descargar
Servicio de soporte técnico y mantenimiento para licencias de productos de la solución ARIS. Mutua de Accidentes de Trabajo...22-12-20208.500€Descargar
Serveis de desenvolupament i manteniment e-TRAM 2.0 i MyGov Consorcios22-12-2020124.167€Descargar
Subministrament d'equipament i material informàtic per a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge Servei Català de la Salut (Ca...22-12-2020156.150€Descargar
Subministrament de 20 PDAs i accessoris per a Logaritme, Serveis Logístics, AIE Logaritme, Serveis Logístics,...22-12-202041.455€Descargar
SE061000SO2020083 Servei de manteniment de les Llicències SAP de la Universitat Politècnica de Cat... Universitat Politècnica de Ca...22-12-202064.900€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ELECTR NICA PER AL CONSELL COMARCAL DEL VALL S ORIENT... Consejos Comarcales22-12-202010.373€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment de llicències de software Autodesk i de noves llicències. Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-12-202050.000€Descargar
Contractació basada de l'Acord Marc (Exp. ICS CS/CC00/110120245/20/AMUP) de contractació conjunta ... Consorci Mar Parc de Salut de ...22-12-202083.406€Descargar
Redacció d'inventaris de camins de diversos municipis de la província de Barcelona en el marc del ... Diputación Provincial de Barc...22-12-202010.356€Descargar
2020/144 Subministrament de la llicència d'us de l'eina online de compliment del projecte LIFE19 CC... Universitat de Barcelona22-12-20207.975€Descargar
Serveis d'actualització del sistema pyxis Servei Català de la Salut (Ca...22-12-202020.096€Descargar
Servei de manteniment del sistema de virtualització VMWARE del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM ... Consorcios21-12-202030.000€Descargar
Acord marc del subministrament de tires reactives Consorcios21-12-20201.120.580€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció de projecte i direcció de les obres per a la promoció d'un edifici plurifamiliar d'entre... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-12-2020308.194€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE FUNDES DE COMPRESSIÓ VASCULAR I TERÀPIA COMPRESSIVA VENOSA Institut Català de la Salut (...21-12-20202.603.610€Descargar
Concessió del servei de bar de les Facultats de Ciències i Biociències, Medicina, CC Socials i Ca... Universitat Autònoma de Barce...21-12-20201.685.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOC NCIA DE L'ESPECIALITAT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-12-202018.800€Descargar
Atorgament de llic ncia per a l'ús privatiu del domini públic, per convocat ria pública, per a l'... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-12-202050€Descargar
Servei de suport per a logística i realització comunicació Departament de Justícia21-12-202099.900€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOC NCIA DE L'ESPECIALITAT ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA: INFORMÀTICA ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-12-20201.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'ASSIST NCIA T CNICA DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG) DE L'AJUNTAMENT DE SANT SAD... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-12-202027.720€Descargar
Subministrament del sistema de control d'accessos al Consorci Port de Mataró Consorcios21-12-2020110.000€Descargar
Contractació de l'execució del projecte Substitució d'enllumenat a Zona Xiribecs, Av. Catalunya i... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-12-2020425.810€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA DE L'ESPECIALITAT ACTIVITATS AUXILIARS A VIVERS, JARDINS I C... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-12-202014.000€Descargar
Subministrament d'ordinadors portàtils per a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Secretaria Per A la Planificac...21-12-202033.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOC NCIA DE L'ESPECIALITAT ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (COML0110)... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-12-20209.600€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I EL SUPORT -HELP DESK- ALS USUARIS DE LA XARX... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-12-202071.680€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro para un año de Ordenadores de Sobremesa y Monitores de Pantalla Plana para EGARSAT, Mutu... Mutua de Accidentes de Trabajo...21-12-2020148.216€Descargar
F210000009 - SERVEI DE CONCILIACIÓ DE VIDA LABORAL,FAMILIAR I PERSONAL (PROJECTE CONCILIA) PER A DO... Foment de Ciutat Vella, S.A.21-12-2020342.502€Descargar
Subministrament i manteniment de terminals de comunicacions fixes i mòbils Tetra per a la Policia L... Lérida. Ayuntamientos Provinc...21-12-202024.866€Descargar
Manteniment dels programaris SIGEP, Portal i registre telemàtic, Accede RES i Firmadoc Mobile Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-12-20206.566€Descargar
Contractació p lissa RC i RP Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-12-202054.515€Descargar
Expedient 5393/2020 Contracte del subministrament, en la modalitat de compra, d'una excavadora mixta... Tarragona. Ayuntamientos Provi...18-12-202068.595€Descargar
Encàrrec dèmergència dels servei d'acció territorial per la quarantena de persones en situació ... Departament de Treball, Afers ...18-12-20201.079.250€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació del contracte de manteniment i conservació de la gespa natural del terreny de joc del Ca... Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-12-202027.341€Descargar
SERVEI DE SOCORRISME, SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SERVEI DE BANY ASISTIT A LES PLATGES DEL TERME MUNICI... Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-12-2020234.063€Descargar
Serveis de transport de personal d'òrgans judicials diversos de Catalunya per a l'execució de dili... Departament de Justícia18-12-20202.723.020€Descargar
Subministrament de llicències de programari informàtic (3 lots) PRESTO,MDT i CODEX Diputación Provincial de Tarr...18-12-202016.724€Descargar
Servei de redacció del Projecte bàsic i executiu i de l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, la dir... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-12-202020.112€Descargar
Servei de manteniment de la solució SAP SuccessFactors pel Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...18-12-202024.000€Descargar
Subministrament i instal.lació de les noves vitrines de gasos al Laboratori de l'AMB, al terme muni... Área Metropolitana de Barcelo...18-12-2020284.082€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament de consumibles i manteniment, mitjançant un preu per c pia, dels equips ofimàtics ... Gerència de Seguretat i Preve...18-12-202099.762€Descargar
Servei de manteniment del programari de venda d'entrades i control de visitants de la Ciutadella i d... Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-12-20201.040€Descargar
Subministrament i instal.lació de les noves vitrines de gasos al Laboratori de l'AMB, al terme muni... Área Metropolitana de Barcelo...18-12-2020284.082€Descargar
Subministrament de 3 llic ncies Autocad Lt per als serveis t cnics de l'Ajuntament de Riudoms Tarragona. Ayuntamientos Provi...18-12-20203.240€Descargar
d'Olivella. Realització d'una intervenció arqueològica preventiva al jaciment arqueològic del Ca... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-12-202026.225€Descargar
Subministrament d'un equip per l'exploració de tècniques diagnòstiques amb inspecció d'arbre bro... Institut Català de la Salut (...17-12-202025.000€Descargar
Servei de verificació i legalització d'instal lacions el ctriques peri diques i noves intal lacion... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-12-202017.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres per la substitució d'una refredadora del CAP Premià de Mar Institut Català de la Salut (...17-12-202080.846€Descargar
Subministrament de material fungible per a la teràpia per ablació per làser guiada per imatge (MR... Diputación Provincial de Barc...17-12-202059.996€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia del servei de control d'accessos a la Resid ncia de gent gran Feixa Llarga, a... Departament de Treball, Afers ...17-12-202025.124€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia del servei de control d'accessos a la Resid ncia de gent gran de Gràcia, al ... Departament de Treball, Afers ...17-12-202024.834€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia del servei de control d'accessos a la Resid ncia de Discapacitats de Can Ruti... Departament de Treball, Afers ...17-12-202024.192€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia del servei de control d'accessos a la Resid ncia de gent gran de Sant Lloren... Departament de Treball, Afers ...17-12-202023.736€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia del servei de control d'accessos a la Resid ncia de gent gran El Mil lenari, ... Departament de Treball, Afers ...17-12-202023.736€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte administratiu del servei de manteniment d'aplicacions de gestió de les deixalleries fixes... Área Metropolitana de Barcelo...17-12-202017.889€Descargar
Direcció d'obra de la Urbanització de Zona Franca Port Transports de Barcelona, S.A.16-12-202053.000€Descargar
Contractació del subministrament d'impressores per la Mancomunitat Penedès-Garraf Mancomunidades16-12-202045.646€Descargar
Prestació del servei de consultoria per l'elaboració d'una metodologia a través de les Apps, per ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-12-202022.830€Descargar
SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE RÈNTING, DE QUATRE MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES PER A LA POLICIA LOCAL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-12-202022.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN PROGRAMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ I REGISTRE D'INCIDÈNCIES, EXPEDIENTS, SE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-12-20207.000€Descargar
Servei de gestió de residus sanitaris del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV 6... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-12-202031.694€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

I20.0037NSCHAM - Subministrament de sondes específiques de captura i marcació fluorescents adapta... Instituto de Investigaciones B...16-12-2020450.000€Descargar
Contracte de serveis de manteniment correctiu i preventiu, revisió trimestral, (4 visites/any, una ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-12-202017.000€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MIXT I INSTAL·LACIÓ DE NOU MÒDULS D'APARCAMENTS DE BICICLETA TANCATS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-12-202099.174€Descargar
PTOP-2021-58 Suport t cnic en tasques relacionades en el desenvolupament de l'estrategia catalana de... Departament de Territori I Sos...15-12-202098.750€Descargar
633/2020 Servei de manteniment i conservació dels espais verds del sector 2 de la ciutat de Sabadel... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-12-20201.606.230€Descargar
Expedient 8345/2019 Contractació del servei de prevenció d'accidents, vigilància, salvament, soco... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-12-2020877.034€Descargar
Serveis de transport aeri per al trasllat d'equips i rgans humans per a trasplantaments, coordinats... Servei Català de la Salut (Ca...15-12-20202.640.890€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de de 57 llic ncies del paquest Microsoft office 365, empresa Estàndard Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-12-20207.182€Descargar
Serveis de telecomunicacions d'ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals adherits al proc... Consorcios14-12-20203.579.080€Descargar
Servei de gestió d'un centre d'operacions de seguretat a Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluny... Secretaria Per A la Mobilitat14-12-2020460.000€Descargar
Subministrament de maquinària de fitness, de software de control integrat, programes de qualitat i ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-12-2020190.881€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS LÚDIQUES, EDUCATIVES I CULTURALS, DESTINADES A LA JOVENTUT ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-12-2020434.387€Descargar
EC 2021 3 Concessió de l'explotació del servei de cafeteria i restauració a les oficines del Dist... Departament de la Vicepresidè...14-12-20205.062.490€Descargar
Servei de delineació d'obra civil i d'instal lacions d'edificis de la CCMA, SA. Ens Públic Corporació Catala...11-12-202083.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament en règim d'arrendament i el servei de manteniment i d'implantació d'un sistema int... Servei Català de la Salut (Ca...11-12-2020114.200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica ambiental per a les obres de millora general. Ter... Infraestructures de la General...11-12-202062.172€Descargar
Contracte d'emerg ncia per a la prestació del servei social per a la provisió de fins a 417 places... Departament de Treball, Afers ...11-12-202019.151.700€Descargar
Contractació d'emerg ncia per a la posada en funcionament en dos centres, l'un provisional i l'altr... Departament de Treball, Afers ...11-12-20202.372.310€Descargar
Subministrament d'apòsits per nafres necessaris per a la correcta prestació assistencial per a tot... Consorcios10-12-20201.794.040€Descargar
Acord marc per a la contractació de les obres RAM 2021 del Departament d'Educació. Clau: RAM-21900 Infraestructures de la General...10-12-202012.386.400€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia pel subministrament de 516.720 unitats de guants de nitril (50.000 talla XL, ... Departament de Treball, Afers ...10-12-2020253.334€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal lació mobiliari d'oficina per al Programa COVID 19 Departament de Salut10-12-202038.616€Descargar
Concreción de contrato del Servicio de asistencia Técnica para la dirección de obra y control de ... Ente Público Puertos del Esta...10-12-202024.883€Descargar
Pr rroga del contracte reservat a centres especials de treball del servei de lloguer i rentat d'unif... Universitat Autònoma de Barce...10-12-202024.527€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia del subministrament de 5.000 granotes i 8.270 peücs antilliscants, destinats... Departament de Treball, Afers ...10-12-202023.160€Descargar
Servei d'inserció de publicitat institucional a televisió per a la difusió de missatges de sensib... Institut Català de Les Dones ...10-12-202016.542€Descargar
Chromebooks educatius per donar resposta a les necessitats educatives d'infants dels centres de prim... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-12-202015.619€Descargar
Subministrament de m duls sanitaris per als actes festius de Súria Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-12-202012.220€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament dels següents materials: - Joc de rotació J24403 (Sublot 2.1 Elements de joc en me... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-12-20206.758€Descargar
Pr rroga del contracte de servei de manteniment preventiu i normatiu dels aparells d'electromedicina... Universitat Autònoma de Barce...10-12-20206.490€Descargar
Pr rroga del contracte de servei de manteniment preventiu i normatiu dels aparells d'electromedicina... Universitat Autònoma de Barce...10-12-20206.490€Descargar
SCS-2021-25 Serveis d'una oficina t cnica d'innovació per al disseny, operativització i seguiment ... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020200.101€Descargar
PROJECTE PER A LA RECONSTRUCCIÓ DELS TRAMS A-B-F i G DEL DEPARTAMENT DE SANTA CECILIA DEL CEMENTIRI... Ayuntamiento de Lleida09-12-202074.338€Descargar
SCS-2021-24: Suport Tecnic Avaluacio Qualitat i Experiencia Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020149.587€Descargar
Adquisició de dispositius Apple (2 lots). Área Metropolitana de Barcelo...09-12-202012.350€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de caixes de cartró Secretaria de Serveis Penitenc...09-12-202056.885€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc (PO SU 0004 2017) per al subministrament de teixit per a la confecci... Secretaria de Serveis Penitenc...09-12-202015.179€Descargar
Subministrament, posada en servei i servei de manteniment postgarantia d'un equip scanner corporal d... Diputación Provincial de Barc...09-12-2020364.650€Descargar
Subministrament, posada en servei i servei de manteniment postgarantia d'un equip scanner corporal d... Diputación Provincial de Barc...09-12-2020364.650€Descargar
Servei de substitució d'un detector de RX pel CUAP de Sant Ildefons de Cornellà de la DAP Costa Po... Institut Català de la Salut (...09-12-202018.970€Descargar
Servei de substitució d'un detector de RX pel CUAP de Sant Ildefons de Cornellà de la DAP Costa Po... Institut Català de la Salut (...09-12-202018.970€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia a l'entitat CARING WELL, SL, , del servei d'ajuda a domicili d'urg ncia en ce... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020506.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament successiu i continuat d'instrumental i material fungible del robot per cirurgia, mar... Consorci Mar Parc de Salut de ...09-12-2020345.408€Descargar
Servei d'ajuda a domicili d'urg ncia en centres residencials per a persones grans i centres residenc... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020330.000€Descargar
2020/76 Subministrament de dos equips tallafocs PaloAlto 5220 (Tramitació emerg ncia COVID-19) Universitat de Barcelona09-12-2020233.766€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia a la FUNDACIÓ PRIVADA SOCIOSANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA, perqu assumeixi... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020171.927€Descargar
Subministrament d'un robot pipetejador per a seqüenciació per a l'Hospital Universitari de Bellvit... Institut Català de la Salut (...09-12-2020146.081€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia a l'entitat CARING WELL, SL, , del servei d'ajuda a domicili d'urg ncia en ce... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020132.000€Descargar
Pr rroga del contracte de la licitació PO16/18 (CONTR/2018/45) Pr rroga del servei m dic del dispen... Secretaria Per A la Mobilitat09-12-2020119.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Treballs d'infraestructures de telecomunicacions a l'Institut Pablo Ruiz Picasso. Consorcios09-12-202090.488€Descargar
Treballs d'infraestructures de telecomunicacions a l'Institut Milà i Fontanals. Consorcios09-12-202085.613€Descargar
Treballs d'infraestructures de telecomunicacions a l'Institut Lluís Dom nech i Montaner. Consorcios09-12-202084.663€Descargar
Direcció i gestió de la Resid ncia Assistida Domus VI Ca N'Amell, ubicada al carrer Rafael Casanov... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-202075.691€Descargar
Servei d'ajuda a domicili d'urg ncia en centres residencials per a persones grans i centres residenc... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-202066.000€Descargar
SCS-2020-945: Encàrrec d'emerg ncia a l'empresa BADALONA SERVEIS ASSISTENCIAL, SA, per qu adopti l... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-202046.422€Descargar
Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicac... Consell Catalá de L'esport09-12-202029.337€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de stent de car tida Prokinetic Energy Explorer per l'Institut de Diagn stic de l'Im... Institut Català de la Salut (...09-12-202021.528€Descargar
Subministrament de maquinari SDR per la Transmissió/Recepció RF Consell Catalá de L'esport09-12-202015.604€Descargar
Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicac... Consell Catalá de L'esport09-12-20209.091€Descargar
Serveis de col laboració per a la realització d'auditoria de la concessió d'obra pública i de ge... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-12-20207.320€Descargar
Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicac... Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-12-20205.468€Descargar
Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicac... Consell Catalá de L'esport09-12-20202.335€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis de prestació de teràpia res... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, d'altres serveis enel marc de l'estrat ... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis diversos en el marc de l'est... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis diversos en el marc de l'est... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis diversos en el marc de l'est... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis diversos en el marc de l'est... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Execució de les obres del projecte d'instal·lacions de l'ampliació del bloc quirúrgic i de l'hos... Infraestructures de la General...07-12-20207.928.020€Descargar
Servei d'auditoria t cnica de projectes d'obra civil, espais verds i edificació redactats des de la... Área Metropolitana de Barcelo...07-12-2020492.830€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc de subministrament de material d'oficina Comisión Central de Suministr...04-12-20206.803.470€Descargar
Subministrament de ecògrafs per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...04-12-2020284.400€Descargar
Ejecución de actuaciones relativas a la «20-0-DIV-4_6_2_03 Adecuación, redefinición y movilizaci... Aigües de Barcelona, Empresa ...04-12-2020835.000€Descargar
Contracte d'obres de rehabilitació pis c/ Fàbriques 11 Baixos B - Simplificat abreujat. Gerona. Ayuntamientos Provinci...04-12-202045.337€Descargar
Adequació d'espais i infraestructures del CAP Deltebre, Atenció Primària Terres de l'Ebre Institut Català de la Salut (...04-12-202079.848€Descargar
Aquest contracte té per objecte el servei de manteniment per als receptors GNSS Leica GR50 i progra... Secretaria Per A la Planificac...04-12-202036.750€Descargar
Prestació del servei de manteniment preventiu i servei d'assistència 24h per al grup electrogen FG... Consorci Mar Parc de Salut de ...04-12-202015.608€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Materials de difusió per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) Autoridad Catalana de Protecci...03-12-202027.900€Descargar
Aparcament situat al costat del consultori mèdic del terme municipal de Pallaresos Tarragona. Ayuntamientos Provi...03-12-202049.896€Descargar
obres de rehabilitació de la torre d'arribada del camp de regates de l'estany de Banyoles Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-12-202071.971€Descargar
PTOP-2020-334 Manteniment integral dels Centres de Conservació de Carreteres i del Centre de Contro... Departament de Territori I Sos...03-12-20201.921.360€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN MICROSCOPI D'ALTA CAPACITAT PER A LA PLATAFORMA DE MICROCSCOPIA DIGITAL AVANÇA... Universitat de Barcelona03-12-20200€Descargar
Manteniment de les llicències del programari de mainframe en l'entornAdabas i Natural amb mesures d... Instituto Municipal de Inform...03-12-2020241.654€Descargar
EC 2020 515 Servei d'inserció als mitjans de comunicació d'una campanya de publicitatinstitucional... Departament de la Vicepresidè...03-12-2020165.149€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Proyecto de dirección técnica para la migración de las aplicaciones Flex de transporte terrestre.... Ente Público Puertos del Esta...03-12-20200€Descargar
2020-165 - Subministrament, posada en servei i manteniment post-garantia d'un Presto Chill System, d... Diputación Provincial de Barc...03-12-202085.659€Descargar
Subministrament de 25 equips Cytosorb per a I'UCI de l'area General de l'Hospital Universitari Vail ... Institut Català de la Salut (...03-12-202045.992€Descargar
Subministrament de un equip per a quantificació no invasiva de la fibrosis hepàtica i la esteatosi... Institut Català de la Salut (...03-12-202043.350€Descargar
Contrato Derivado nº2 del Lote 7, del Acuerdo Marco para la Adquisición de Implantes Quirúrgicos ... Mutua de Accidentes de Trabajo...03-12-202036.000€Descargar
Servei de consergeria de les instal·lacions esportives de Santa Coloma de Gramenet, reservat a Cent... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-12-2020151.515.000€Descargar
Servei de configuració i integració del projecte de gestió de convocatòries del CRM Microsoft Dy... Servei Català de la Salut (Ca...02-12-2020120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

605.2020.010 - OBRES PER A LA NOVA CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPAMENT A LA PLAÇA SARRIÀ (BIBLIOTECA I SE... Barcelona D'infraestructures M...02-12-202012.078.600€Descargar
Contracte del servei de prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la salut de l'Ajunta... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-12-202053.056€Descargar
Contracte de serveis relatiu al servei d'intervenció socioeducativa itinerant a la comarca de la Ri... Consejos Comarcales02-12-2020140.949€Descargar
SCS-2021-13: Servei de suport tècnic de gestió d'expedients i prestacions complementàries relacio... Servei Català de la Salut (Ca...02-12-2020115.260€Descargar
Servei de manteniment de l'equipament pel control de qualitat dels Serveis de Física Mèdica i Prot... Servei Català de la Salut (Ca...02-12-2020157.558€Descargar
Servei de manteniment de l'equipament pel control de qualitat dels Serveis de Física Mèdica i Prot... Servei Català de la Salut (Ca...02-12-2020157.558€Descargar
servei de desplegament d'eines SIG i serveis de gestió i publicació de geoinformació corporativa ... Secretaria Per A la Planificac...02-12-2020599.850€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

1ª Pròrroga de Contracte basat de l'Acord Marc de Subministrament de Medicaments Antiretrovirals Servei Català de la Salut (Ca...02-12-2020595.146€Descargar
Subministrament en modalitat d'arrendament sense opció de compra de dispensadors d'aigua Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-12-20207.698€Descargar
Servei de valoració dels immobles propietat de Granollers Promocions, SA Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-12-20208.228€Descargar
subminisrament de paper A3 i A4 Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-12-202018.463€Descargar
Servei de neteja de l'institut Illa de Rodes Departament d'Educació01-12-202046.069€Descargar
Obres d'ampliació de la instal lació de climatització a les planta primera i segona del Conservat... Consorcios01-12-2020501.116€Descargar
Subministrament, posada en servei i manteniment post-garantia d'una incubadora automatitzada Cytomat... Diputación Provincial de Barc...01-12-2020123.212€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Central, Metropolitana Barcelona, Metro... Departament d' Interior01-12-202042.122€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Central, Metropolitana Barcelona, Metro... Departament d' Interior01-12-202042.122€Descargar
Codi d'expedient: JU-366/20 GEEC JU 2020 758. BAM amb concreció de condicions per la contractació ... Departament de Justícia01-12-202020.600€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Metropolitana Barcelona i Ponent corres... Departament d' Interior01-12-202016.906€Descargar
Subministrament en la modalitat de compra d'un vehicle per als serveis t cnics del Consell Comarcal ... Consejos Comarcales01-12-202011.250€Descargar
Contractació subministrament derivat acord marc per parcs infantils, parc de salut i altres pel sub... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-12-202010.800€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la Policia de la Generalitat - M... Departament d' Interior01-12-20203.297€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la Policia de la Generalitat - M... Departament d' Interior01-12-20201.742€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de la Comissaria de la Policia de la Generalitat - Mos... Departament d' Interior01-12-2020568€Descargar
Suministro de licencias Microsoft para los puestos de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona Ente Público Puertos del Esta...30-11-202071.611€Descargar
Servicio de pernoctación en figueras Red Nacional de los Ferrocarri...30-11-2020334.571€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS TÈCNICS DE L'ESPECTACLE GESTIONAT PER EL SERVE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-202034.999€Descargar
Subministrament tòner marca Ricoh Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-202020.829€Descargar
Adequació pas sotandanes a Drassanes Línia 3. Ferrocarril Metropolità de Ba...30-11-2020115.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de garantia, suport i actualitzacions del maquinari HP que ACCIÓ té al seu Centre de Proces... Agència per a la Competitivit...30-11-202015.100€Descargar
OFICINA TECNICA PER ESTRAT GIA DIGITAL I PRODUCCIÓ. Ayuntamiento de Barcelona30-11-20202.396.400€Descargar
ADQUISICIÓ DIRECTA BÉ IMMOBLE. Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-11-202017.939€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES PER A LA POBLACIÓ EMPADRONADA A BARBERÀ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-2020170.000€Descargar
Realitzar el treball de camp de l'Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2... Universitat Autònoma de Barce...30-11-202056.000€Descargar
Servei de manteniment de Nivell 3, hardware,dels diferents components que formen part de la platafor... Centre D'atenció I Gestió de...30-11-202018.990€Descargar
Contractació basada de l'Acord Marc de serveis de col¿laboració amb la intervenció en les actuac... Ayuntamiento de Barcelona30-11-20201.978.650€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Encàrrec d'emerg ncia per a l'assumpció de totes les obligacions i les despeses inherent al funcio... Departament de Treball, Afers ...30-11-2020466.035€Descargar
Escola Palma de Mallorca Consorcios30-11-2020377.769€Descargar
Servicio de desplazamiento del personal operativo en la ciudad de barcelona y su área metropolitana Red Nacional de los Ferrocarri...30-11-2020237.983€Descargar
Contracte basat pel subministrament, instal lació i posada en funcionament de dos arcs quirúrgics ... Diputación Provincial de Barc...30-11-2020161.200€Descargar
Contractació basada del servei per la Campanya d'informació emissores ràdio i mobile en casavís ... Área Metropolitana de Barcelo...30-11-2020123.967€Descargar
Es necessita contractar el subministrament mitjançant arrendament amb manteniment (r nting) d'un ve... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-202039.222€Descargar
Servei de consultoria per a la realització del Pla Director de sistemes d''Informació (PDSI) de la... Centro Telecomunicaciones y Te...30-11-202037.440€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Encàrrec d'emerg ncia dels servei de control d'accessos a la Resid ncia de gent gran Llar Sant Jose... Departament de Treball, Afers ...30-11-202034.407€Descargar
Servei de rentat de roba en sistema de renting a l'hotel Melià Sarrià Barcelona de l'Hospital Univ... Institut Català de la Salut (...30-11-202026.608€Descargar
Publicitat als autobusos urbans de Barcelona, Girona i Lleida. Contractació per períodes setmanals... Ens Públic Corporació Catala...30-11-202025.000€Descargar
Contractació d'una plataforma d'administració electr nica que permeti a aquesta Administració (Aj... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-11-202011.298€Descargar
Contracte de serveis del manteniment i control de la qualitat de l'aigua de les piscines muncipals d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-202011.000€Descargar
Contractació dels serveis de correcció i traducció de textos per a l'Àrea Metropolitana de Barce... Área Metropolitana de Barcelo...30-11-20207.843€Descargar
Contractació basada pels serveis per a la d'assist ncia a la Direcció d'obra de les estructures de... Área Metropolitana de Barcelo...30-11-20205.101€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mejora de la desodorización del tratamiento biológico de la EDAR Besós. Aigües de Barcelona, Empresa ...27-11-20206.134.880€Descargar
Servei de traducció i correcció lingüística de textos la Fundació Institut Universitari per a l... Institut Català de la Salut (...27-11-202017.450€Descargar
601.2020.050_SERVEIS D'ARQUEOLOGIA DE LES OBRES DE COBRIMENT AMB LLUERNA DEL PATI DE LA CASA PADELL... Barcelona D'infraestructures M...27-11-20202.496€Descargar
Treballs de pintura a l'Escola El Polvorí Consorcios27-11-20200€Descargar
Treballs de pintura a diverses Escoles Bressos Municipals de Barcelona. Consorcios27-11-20200€Descargar
Contracte pel subministrament i instal·lació d'un joc combinat al Parc de l'Estatut del municipi d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-11-202073.692€Descargar
MAQUINARIA DE 2A MÀ: 1 PLEGADORA I 1 CISALLA Ayuntamiento de Lleida26-11-202029.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA ESTRUCTURA DE TORRES MULTIJOC AL PARC D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-11-202028.665€Descargar
CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ D'EQUIPS PROGRAMADORS DE REG TELEGESTIONABLES Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-11-202012.042€Descargar
EC 2021 13 Prestacio dels serveis de coordinació, assistència tècnica, muntatge i desmuntatge del... Departament de la Vicepresidè...26-11-202093.038€Descargar
Publicitat als autobusos urbans de Barcelona, Girona i Lleida: impressió i col·locació dels vinil... Ens Públic Corporació Catala...26-11-202020.000€Descargar
Suministro de Frutas y Verduras frescas centralizados para el lote 10 P.T. de Arties, desde el 01/12... Paradores de Turismo de Españ...26-11-20200€Descargar
Suministro de Frutas y Verduras frescas centralizados para el lote 1 P.T. de Aiguablava, desde el 01... Paradores de Turismo de Españ...26-11-20200€Descargar
Acuerdo marco suministro pescados, mariscos y moluscos frescos de lonja para el parador de Aiguablav... Paradores de Turismo de Españ...26-11-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament de consumibles d'informàtica estàndard per a la Gerència de Seguretat i Prevenci... Ayuntamiento de Barcelona26-11-202071.901€Descargar
concurso público para la adjudicación de 6 licencias para la prestación deservicios de comunicaci... Consejo del Audiovisual de Cat...25-11-20200€Descargar
Contractació del servei d'inserció de publicitat institucional als mitjans televisió i exterior p... Servei Català de la Salut (Ca...25-11-2020430.290€Descargar
Subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), pe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-11-2020420.203€Descargar
Encàrrec d'emergència del servei de gestió especialitzada en COVID com a conseqüència de la cri... Departament de Treball, Afers ...25-11-2020395.850€Descargar
CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA DE FIGARÓ-MONTMANY Consorcios24-11-202040.000€Descargar
Subministrament de 25 nous parquímetres i d'una aplicació de vigilància, emissió de denúncies i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-11-2020185.760€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de conservación de la vía pública en el Port Vell de Barcelona. Ente Público Puertos del Esta...24-11-2020423.934€Descargar
Contrato de servicios de jardinería en el Port Vell de Barcelona.. Ente Público Puertos del Esta...24-11-2020244.846€Descargar
Registre horari per al control i gestió del personal del Consorci d'Acció Social i del Consorci de... Consejos Comarcales24-11-20209.720€Descargar
Adquisició equip anàlisi de PCR Departament D'agricultura, Ram...24-11-202034.340€Descargar
contractació del servei de menjador del centre Institut Escola Sant Jordi de Navàs Departament d'Educació24-11-202089.324€Descargar
CONTRACTACIÓ DE MONITORS A LLAR D'INFANTS L'ESPURNA DE MANRESA Departament d'Educació24-11-202022.081€Descargar
servei de disseny, gestió i coordinació per a l'adaptació gràfica, la producció, la col.locaci... Instituto de Cultura de Barcel...24-11-202082.645€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de servei de neteja de l'Institut Vilatzara Departament d' Ensenyament24-11-202056.773€Descargar
SERVEIS DE JARDINERIA ALS DISTRICTES DE LLEVANT, PONENT I SESOLIVERES-PLA DE LA MASSA Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-11-202010€Descargar
Subministrament de servidors i equips de comunicacions per al CPD (*). Dins l'àmbit del subministra... Barcelona de Serveis Municipal...24-11-2020120.324€Descargar
Encàrrec d'emergència del subministrament de filtres per a la Residència de Gent Gran de Mataró ... Departament de Treball, Afers ...24-11-202046.978€Descargar
Contractes subscrits per procediment d'emergència durant l'estat d'alarma Covid-19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-11-202028.164€Descargar
Ampliació del termini dels serveis d'atenció a les persones usuàries de centres residencials per ... Servei Català de la Salut (Ca...24-11-202016.734€Descargar
Serveis de neteja extraordinària dels parcs de bombers de la Regió d'Emergències de les Terres de... Departament d' Interior24-11-20205.856€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de neteja extraordinària dels parcs de bombers de la Regió d'Emergències Metropolitana No... Departament d' Interior24-11-20205.430€Descargar
Serveis de neteja extraordinària dels parcs de bombers de la demarcació de Lleida, durant el perí... Departament d' Interior24-11-20203.667€Descargar
Serveis de neteja extraordinària i desinfecció dels dissabtes i diumenges dels parcs de bombers Ma... Departament d' Interior24-11-20202.744€Descargar
Subministrament 19 postes amb cinta retràctil protecció COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-11-20200€Descargar
Acord marc de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2024 ) Gerència de Recursos23-11-202039.621.100€Descargar
Manteniment de llicències Dell EMC Networker Ens Públic Corporació Catala...23-11-202020.000€Descargar
Servei de neteja de l'institut Baix Empordà Serveis Territorials D'educaci...23-11-202056.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SE205000SO2020068 Servei per substituir un bescanviador de calor de doble tub de vidre i per reparar... Universitat Politècnica de Ca...23-11-202018.953€Descargar
Subministraments de material fungible per a la pràctica conservadora de l'Hospital Odontològic Uni... Universitat de Barcelona23-11-202067.166€Descargar
Assist ncia de monitors/es per a la migdiada dels infants a la Llar d'Infants El Passeig de L'Hospit... Departament d'Educació23-11-202030.625€Descargar
Contracte Traduccions any 2021 Departament de Polítiques Dig...23-11-202028.320€Descargar
2020-SE-14-PS SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU D'UN MICROSCOPI LEICA CONFOCAL SP5 I DELS ... Universitat de Barcelona23-11-202058.000€Descargar
Reforma parcial de la nau industrial SATI per al foment de la dinamització econòmica, la lluita co... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-11-2020124.593€Descargar
2020-86 Subministrament de material d'endoscòpia digestiva per a l'Hospital Clínic de Barcelona Diputación Provincial de Barc...23-11-20203.559.910€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS INCLOSES EN EL PROJECTE XARXA I COMUNITAT (PROJECTE DE DESE... Consejos Comarcales23-11-202028.392€Descargar
Servei impartició m duls cicle formatiu busseig Departament D'agricultura, Ram...23-11-2020203.446€Descargar
SE205000SO2020068 Servei per substituir un bescanviador de calor de doble tub de vidre i per reparar... Universitat Politècnica de Ca...23-11-202018.953€Descargar
2020-SE-14-PS SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU D'UN MICROSCOPI LEICA CONFOCAL SP5 I DELS ... Universitat de Barcelona23-11-202058.000€Descargar
Contractació de serveis puntuals de suport per a la realització de diverses tasques d'obres , mant... Secretaria de Serveis Penitenc...23-11-202040.000€Descargar
Com a conseqüència de la situació d'emergència originada pel coronavirus (COVID-19), per poder p... Ferrocarril Metropolità de Ba...23-11-2020400.000€Descargar
Contractació basada de serveis per la compra espais publicitaris en les emissores de ràdio general... Área Metropolitana de Barcelo...23-11-2020139.393€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació basada de serveis per la compra espais publicitaris en els mitjans locals, TV i revist... Área Metropolitana de Barcelo...23-11-2020204.974€Descargar
Contractació basada de serveis per la compra espais publicitaris en els mitjans líders a l'Àrea M... Área Metropolitana de Barcelo...23-11-2020412.556€Descargar
Servei de recollida selectiva de residus i destrucció segura de documentació confidencial a la seu... Departament d' Interior23-11-20209.432€Descargar
Contrato basado en el AM 20/2019 LOTE 1 para el suministro de 330 unidades ( CAJAS)papel Din-A 4 fib... Instituto Nacional de la Segur...23-11-20204.076€Descargar
Serveis de manteniment del sistema IntelliSpace Perinatal (ISP) de l'Hospital Clínic de Barcelona. Diputación Provincial de Barc...23-11-202044.550€Descargar
Serveis pel desenvolupament de les integracions d'un formulari digital per a la realització de l'au... Barcelona de Serveis Municipal...23-11-202069.757€Descargar
Servei de corredoria d'Assegurances del Consorci AOC Consorcios20-11-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de llicències de Microsoft VDA de Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya. (Ref:... Secretaria Per A la Mobilitat20-11-202012.600€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES , SERVEI D'ASSESSORAMENT, CONSULT... Universitat Rovira y Virgili20-11-20205.900€Descargar
PTOP-2021-64 Execució d'operacions de conservació integral dels sistemes, programari i maquinari d... Departament de Territori I Sos...20-11-202045.858.900€Descargar
L'adquisició i distribució d'equipament informàtic de lloc de treball de tipusclient lleuger (Thi... Agència Catalana de la Jovent...20-11-202034.920€Descargar
Validació i adaptació de ventilació en depend ncies de Metro per complir recomanacions sanitàrie... Ferrocarril Metropolità de Ba...20-11-2020500.000€Descargar
Servicio de reparaciones varias en la bm barcelona can tunis Red Nacional de los Ferrocarri...19-11-202037.500€Descargar
Servei de manteniment de llicències SAP pel Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...19-11-202051.427€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de llicències de Microsoft Office 365 de Laboratori de Referència de Catalunya, SA... Laboratori de Referència de C...18-11-202019.727€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Gaudí Serveis Territorials D'educaci...18-11-202059.281€Descargar
Contractació del subministrament de llicències de CITRIX en modalidat subscripció Ens Públic Corporació Catala...18-11-202090.000€Descargar
Serveis de suport i manteniment evolutiu de la plataforma e-Connect. Universitat Politècnica de Ca...18-11-202032.000€Descargar
Cotractació del subministrament d'una màquina baldejadora 100% el ctrica per a la Societat Municip... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-11-2020165.000€Descargar
Subministrament de 450 cascos d'intervenció (225 del model F1 i 225 del model F2) per al Cos de Bom... Departament d' Interior18-11-2020124.312€Descargar
Mascaretes FFP3 sense vàlvula Servei Català de la Salut (Ca...18-11-202075.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei extraordinari de neteja i distribució de la uniformitat dels professionals del SEM. Servei Català de la Salut (Ca...18-11-202053.400€Descargar
Servei extraordinari de neteja i distribució de la uniformitat dels professionals del SEM. Servei Català de la Salut (Ca...18-11-202053.400€Descargar
El lloguer inclou l'equipament material pròpiament dit, així com l'operació tècnica. Ens Públic Corporació Catala...18-11-202040.000€Descargar
Servicio de desinfección, desinsectación y desratización de las estaciones de la Jefatura de Esta... Administrador de Infraestructu...18-11-202039.029€Descargar
Encàrrec d'emergència del servei de manteniment de la Residència per a la Gent Gran Llar Sant Jos... Departament de Treball, Afers ...18-11-202021.844€Descargar
Servei de reparació dels sistemes integrals de lectura d'antibiogrames del servei de Microbiologia ... Institut Català de la Salut (...18-11-202021.261€Descargar
Servei de reparació dels sistemes integrals de lectura d'antibiogrames del servei de Microbiologia ... Institut Català de la Salut (...18-11-202021.261€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de sabons i fundes de coixí per als pacients de l'Hospital Universitari Vall d'Hebr... Institut Català de la Salut (...18-11-202013.996€Descargar
Estudi del comportament de la mobilitat de la població a través de la utilització de tecnologia b... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-11-20208.000€Descargar
Aquest contracte de serveis basat de l'Acord Marc H-1/2018, té per objecte la reparació, instal·l... Secretaria Per A la Planificac...18-11-20207.946€Descargar
Serveis de neteja extraordinària dels parcs de bombers de la Regió d'Emergències Centre, durant e... Departament d' Interior18-11-20206.424€Descargar
2020.SU.021 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Isos testing laboratory for sol... Universitat Politècnica de Ca...17-11-202033.675€Descargar
2020.SU.021 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Isos testing laboratory for sol... Universitat Politècnica de Ca...17-11-202033.675€Descargar
contratación de la cesión de los derechos de uso de superficie para la instalación y explotación... Ente Público Puertos del Esta...17-11-202068.215€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mantenimiento de varios equipos de radiología en la clínica MC Mutual situada en la C/ Copérnico ... Mutua de Accidentes de Trabajo...17-11-202021.150€Descargar
Mantenimiento de varios equipos de radiología en la clínica MC Mutual situada en la C/ Copérnico ... Mutua de Accidentes de Trabajo...17-11-202021.150€Descargar
Treballs d'infraestructures de telecomunicacions a l'Institut Barri Besos. Consorcios17-11-2020119.027€Descargar
Servei de neteja de l'Institut La Talaia Departament d'Educació16-11-202046.547€Descargar
Manteniment llicència Confluence i Add-Ons Ens Públic Corporació Catala...16-11-202025.000€Descargar
Servei de neteja del CEE Els Àngels reservat a Centres Especials de Treball Departament d'Educació16-11-202034.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DEL PERFIL METABOLÓMIC (LIPIDÒMIC) I QUANTIFICACIÓ DE P... Institut Català de la Salut (...13-11-202010.698€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de maquinària de congelació i abatiment de temperatura per les cuines de diferents... Secretaria de Serveis Penitenc...13-11-202031.000€Descargar
Manteniment equips Citrix ADC MPX8005 Ens Públic Corporació Catala...13-11-20205.400€Descargar
Contrato de servicios de fisioterapia, en centro ambulatorio a la población protegida de umivale, M... Mutua de Accidentes de Trabajo...12-11-202041.733€Descargar
Servicio de Asistencia Ambulatoria en el Ámbito Territorial de Arbúcies (Girona) y Área de Influe... Mutua de Accidentes de Trabajo...12-11-20203.102€Descargar
Subministrament de maquinària per les fleques de Brians 1 i Quatre Camins Secretaria de Serveis Penitenc...12-11-202022.000€Descargar
Subministrament de maquiinària de cuina pels centres penitenciaris de PONENT i QUATRE CAMINS Secretaria de Serveis Penitenc...12-11-202034.999€Descargar
Subministrament de cistelles de Nadal per a l'Ajuntament de la Canonja Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-11-202010.583€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un dipòsit auxiliar de lixiviats per a la planta de transferència de l'AMB a Vil... Área Metropolitana de Barcelo...11-11-202017.927€Descargar
SU25000SA2020060 Subministrament d'un làser escàner terrestre per a l'Escola Tecnica Superior d'En... Universitat Politècnica de Ca...11-11-202024.380€Descargar
SU25000SA2020060 Subministrament d'un làser escàner terrestre per a l'Escola Tecnica Superior d'En... Universitat Politècnica de Ca...11-11-202024.380€Descargar
Servei de manteniment de paleteria per a la reparació i conservació dels diferents edificis i exte... Institut Català de la Salut (...10-11-2020371.029€Descargar
EC 2020 409 Substitució de 16 càmeres analògiques per 16 de digitals IP a l'Edifici de la General... Departament de la Vicepresidè...09-11-202028.824€Descargar
Servei de direcció d'execucio (obra i instal.lacions), coordinació de seguretat i salut i assistè... Servei Català de la Salut (Ca...09-11-202039.728€Descargar
Serveis de producció, impressió, entrega i col·locació de material gràfic i papereria Transports de Barcelona, S.A.09-11-2020695.392€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis per a l'execució de les actuacions per resoldre les incidències en l'enllumenat públic de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-11-202030.413€Descargar
Servicio de soporte técnico y mantenimiento sobre diversa infraestructura desplegada en Mutua Unive... Mutua de Accidentes de Trabajo...06-11-202011.000€Descargar
Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria de fisioterapia en la localidad de Badalona (Barcelona) Ibermutuamur, Mutua de Acciden...06-11-20209.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Can Jofresa Departament d'Educació06-11-202049.153€Descargar
Subministrament d'una màquina de cobrament intel.ligent (MCI). (902042/2020) Área Metropolitana de Barcelo...05-11-202014.000€Descargar
Subministrament consistent en la substitució de la infraestructura de repositoris (Exp.902548/2020)... Área Metropolitana de Barcelo...04-11-202022.000€Descargar
Serveis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de l'aprovació inicial del Reglament de... Diputación Provincial de Barc...04-11-20205.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de llicències de l'acord Oracle Campus d'ús il·limitat per a la Universitat de Ll... Universitat de Lleida03-11-202031.014€Descargar
Obres per a l'arranjament dels camins inclosos en el projecte de prevenció d'incendis per l'any 202... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-11-202013.521€Descargar
Subministrament i posada en funcionament d'un sistema pilot de monitorització d'amarratges i de tra... Secretaria Per A la Mobilitat02-11-202030.000€Descargar
SERVEI DE DISSENY I ELABORACIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ I MARQUETING DEL PROJECTE UN NOU PORTAL PAT... Ayuntamiento de Lleida02-11-20207.000€Descargar
Subministrament d'un equip de litotricia per al Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari de Giro... Institut Català de la Salut (...02-11-202033.000€Descargar
Servei de desinfecció, desinsectació idesratització, control i tractament de la legionel la en le... Lérida. Ayuntamientos Provinc...02-11-20202.416€Descargar
Realització immediata amb caràcter d'emergència de les tasques d'obra d'obertura de plataforma vi... Consorcios02-11-2020108.458€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestació dels serveis de neteja, desinfecció i altres complementaris de l'Hotel Catalonia Barcelo... Consorci Mar Parc de Salut de ...02-11-2020106.346€Descargar
Realització immediata amb caràcter d'emergència de les tasques d'obra de formigonat a la Cellera ... Consorcios02-11-202086.777€Descargar
Prestació dels serveis relacionats amb la pensió complerta de pacients, professionals sanitaris i ... Consorci Mar Parc de Salut de ...02-11-202081.083€Descargar
Prestació dels serveis de vigilància de l'Hotel Catalonia Barcelona 505 (correspon als mesos d'ago... Consorci Mar Parc de Salut de ...02-11-202023.069€Descargar
Prestació dels serveis de gestió de residus a l'Hotel Catalonia Barcelona 505 (correspon als mesos... Consorci Mar Parc de Salut de ...02-11-20205.751€Descargar
Prestació dels serveis de bugaderia a l'Hotel Catalonia Barcelona 505 (correspon als mesos d'agost ... Consorci Mar Parc de Salut de ...02-11-20201.924€Descargar
Prestació dels serveis de control i prevenció de la legionel·la i plagues a l'Hotel Catalonia Bar... Consorci Mar Parc de Salut de ...02-11-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d'Olesa de M... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-10-20205.082.980€Descargar
SERVEI DE LA PÒLISA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-10-202055.000€Descargar
Subministrament i instal·lació de màquines de climatització en els CAPs Drassanes i Chafarines d... Institut Català de la Salut (...30-10-2020206.281€Descargar
Servei de retirada, transport, tractament i posterior gestió de desballestament dels vehicles decla... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-10-202021.000€Descargar
Subministrament d'un sistema de cartografia amb fusió d'imatge transrectal i transperineal per a bi... Institut Català de la Salut (...30-10-2020123.500€Descargar
Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre l'Hospitalet de Llobregat, el Prat d... Área Metropolitana de Barcelo...30-10-2020160.635.000€Descargar
Acondicionamiento de las Instalaciones de Seguridad y Telecomunicaciones en desuso en las líneas 22... Administrador de Infraestructu...29-10-202099.983€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE PRIVAT D'ASSEGURANCES PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (LOT 1 DANYS MATERIALS DE BÉNS PÚBL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-10-2020138.000€Descargar
Acondicionamiento de las Instalaciones de Seguridad y Telecomunicaciones en desuso de las Líneas 20... Administrador de Infraestructu...29-10-2020100.000€Descargar
Servei de disseny de material grafic Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-10-20208.400€Descargar
CONTRACTACIÓ DE PLACES EN UN ESTABLIMENT SOCIAL ADREÇAT A L'ALLOTJAMENT D'URG NCIA PER A DONES QUE... Ayuntamiento de Lleida28-10-202025.760€Descargar
subministrament de cascos modulars per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions... Gerència de Seguretat i Preve...28-10-202034.998€Descargar
Serveis de prevenció aliens de riscos laborals del Consell Comarcal del Vallès Occidental Consejos Comarcales28-10-202017.080€Descargar
Contratación de servicios profesionales sobre tecnología específica del fabricante Dell Technolog... Mutua de Accidentes de Trabajo...28-10-202041.116€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament instal·lació i posta en marxa d'1 campímetre pel nivell hospitalari del CAP Poble... Institut Català de la Salut (...28-10-202025.000€Descargar
Subministrament instal·lació i posta en marxa d'1 campímetre pel nivell hospitalari del CAP Poble... Institut Català de la Salut (...28-10-202025.000€Descargar
Renovació manteniment llicències Veeam ASI 2020-2021 Ens Públic Corporació Catala...27-10-202016.000€Descargar
Contracte de serveis de gestió, manteniment i control de les següents instal·lacions de tractamen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202034.977€Descargar
Subministrament d obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona, amb motiu de les festes de... Diputación Provincial de Tarr...27-10-202052.500€Descargar
Contracte del servei de prevenció ali (SPA) de riscos laborals de l'Organisme Aut nom Local d'Educ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-10-20206.278€Descargar
CONTRACTACIÓ OBRES CONTENCIÓ I REFORÇ D'UN TALÚS AL CAMI DEL PELUT FASE 1 Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202018.491€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació mixta d'obres i serveis per a l'obertura de la franja perimetral del poble d'Olivella ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202022.297€Descargar
Obres de reposició de voreres a diferents carrers del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202051.834€Descargar
Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, d'un vehicle patrulla pel servei de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202042.843€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Ramon Berenguer IV Departament d'Educació27-10-202060.564€Descargar
2020.SU.019 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un tunable narrow linewidth diode... Universitat Politècnica de Ca...27-10-202026.000€Descargar
2020.SU.019 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un tunable narrow linewidth diode... Universitat Politècnica de Ca...27-10-202026.000€Descargar
Subministrament de l'ampliació de la matriu de vídeo i multipantalla dels estudis HD del Centre de... Ens Públic Corporació Catala...26-10-202042.950€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació d'equips d'escàner pel control d'accessos als edificis de la Diput... Diputación Provincial de Barc...26-10-202024.640€Descargar
Canviar els Aplacats de fusta de les portes exteriors dels vestuaris del Camp de Futbol . Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202057.850€Descargar
Serveis de publicitat i comunicació Sorea, Sociedad Regional de Ab...26-10-20207.000€Descargar
Contrato de servicios de provisión de datos satelitales relativos a Lote 1: Observación de la Tier... Institut d'Estudis Espacials d...23-10-20202.000.000€Descargar
Servei de manteniment dels pous de bombeig de clavegueram dels ports de la Zona Portuària Nord Secretaria Per A la Mobilitat23-10-202034.050€Descargar
Contracte del servei de cantina de l'INS Torre Vicens de Lleida Departament d' Ensenyament23-10-202015.000€Descargar
Servei de Gestoria, assessoria Laboral i assessoria Jurídico-Laboral Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202048.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ I ATENCIÓ VETERINÀRIA DE GATS DE CARRER Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202069.902€Descargar
execució de les obres d'adequació de les oficines del SEM-CGE d'acord amb el plec de prescripcions... Gerència de Seguretat i Preve...22-10-2020143.100€Descargar
608.2020.052 - SERVEIS D'ESTUDI GEOL GIC I GEOT CNIC DELS TERRENYS PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA... Barcelona D'infraestructures M...21-10-202020.755€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI DE REVISIÓ BIANUAL NORMATIVA (inspecció segons reglament i normativa vigent de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20204.860€Descargar
Contracte de subministrament per l'adquisició, instal·lació i configuració d'un sistema d'emmaga... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202035.876€Descargar
Subministrament consistent en l'adquisició de 14 llicencies de BIZAGI BPM SUITE (Exp. 901009/20) Área Metropolitana de Barcelo...20-10-20207.056€Descargar
Contractació pel subministrament de llic ncies informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vila... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.200€Descargar
CONTRACTE DE LÍNIES D'AUTOBÚS ESCOLAR AMB DESTINACIÓ A ESCOLES D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA... Consejos Comarcales20-10-20202.353.710€Descargar
Servei de bombament de lixiviats del dipòsit controlat de Can Fatjó dels Aurons a Cerdanyola del V... Área Metropolitana de Barcelo...20-10-202016.160€Descargar
Contractació pel subministrament de llic ncies informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vila... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.400€Descargar
Lloguer de material d'àudio per al programa Music Bus de la Setmana de la Cultura Ens Públic Corporació Catala...20-10-202023.000€Descargar
Contracte de subministrament de material de formació i d'oci per als centres educatius de justícia... Secretaria de Serveis Penitenc...20-10-2020447.579€Descargar
Servei Disseny de l'estructura organitzativa, valoració dels llocs de treball i elaboració i disse... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202032.396€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestación del servicio de mantenimiento de licencias software de los productos Citrix Virtual Apps... Mutua de Accidentes de Trabajo...19-10-2020320.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Camí de Mar Serveis Territorials D'educaci...19-10-202061.487€Descargar
Servei d'Impressió de la Revista El Prat Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202087.000€Descargar
PARLC-2020-00170_Contractació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips d'elect... Parlament de la Comunidad Aut...19-10-202022.000€Descargar
Contracte d'obres pel canvi de caldera, legalització i adequació de les instal·lacions tèrmiques... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020102.444€Descargar
Servei d'assistència informàtica i consultoria Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-202025.200€Descargar
Condicionament de la Plaça Pere III Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202061.358€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 161, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 162, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Reforma i adequació sala polivalent Refugi la Basseta Sant Joan de l'Erm Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-10-202042.268€Descargar
SERVEI ANOMENAT: MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, SOLAR, LEGIONEL LA I ACS/AFS A DIVERSOS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202077.722€Descargar
SERVEIS DE DOCÈNCIA DE LA ESPECIALITAT D'AUXILIAR DE FORNERIA I PASTISSERIA DELS PROGRAMES DE FORMA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202022.752€Descargar
Contracte del servei de neteja de l'INS Manuel de Montsuar de Lleida Departament d' Ensenyament14-10-202054.000€Descargar
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L'AMBIT D... Consejos Comarcales13-10-202064.307€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte dels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per Gr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020106.882€Descargar
Servei de subscripció i manteniment de diverses llicències Agència de l'Habitatge de Cat...13-10-2020258.000€Descargar
Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202089.386€Descargar
Servei de renovació de les posades a terra no adequades dels parallamps d'ATL. Secretaría General de Territo...13-10-202015.882€Descargar
Contracte del servei de desbrossament i neteja dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202031.818€Descargar
OBRES D'ENDERROC DE 3 CASES SITUADES AL CARRER SANT MIQUEL, 8, 10 i 12 Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-202042.105€Descargar
Obres consistent en la reparació del paviment asfàltic de l'entorn de l'escola bressol del Parc de... Área Metropolitana de Barcelo...13-10-202079.866€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mantenimiento de Clínicas Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020223.360€Descargar
Mantenimiento de Clínicas Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020223.360€Descargar
Servei de formació de capacitació professional Consejos Comarcales09-10-202010.577€Descargar
Projecte de les actuacions a realitzar per a la reparació dels danys soferts pel temporal Glòria d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202054.082€Descargar
2020PO271CA - Serveis de programació, coordinació, producció, execució i avaluació de les activ... Barcelona de Serveis Municipal...09-10-202036.300€Descargar
Prestación del Servicio de Plataforma de Licitación Electrónica de PIXELWARE para MC MUTUAL. Mutua de Accidentes de Trabajo...08-10-2020135.000€Descargar
Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'intercom del Control Polivalent Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBSTITUCIÓ D'AIXETES I CANONADES EN MAL ESTAT AL DIPÒSIT DE GARGALLÀ Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202049.949€Descargar
Contracte de serveis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra Construcció ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-10-202063.500€Descargar
Servei d'Assessorament Jurídic en Matèria d'Estrangeria a la comarca del Moianès (SAJME) Consejos Comarcales07-10-202010.912€Descargar
Posada en servei i manteniment del centre de procés de dades (CPD), mitjançant arrendament Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020536.395€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE D'ACCIÓ GRUPAL I COMUNITÀR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020150.422€Descargar
Contractació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20208.845€Descargar
Arranjament del polígon industrial Rosanes i Ca n'Abat, renovació de la xarxa d'aigua potable i in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020701.296€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

BCN-514/2020: suministro de combustible para vehículos operativos del Aeropuerto Josep Tarradellas ... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-2020359.944€Descargar
SUBHASTA PUBLICA PER ALIENACIO DE BE IMMOBLE SITUAT A LA PARCEL.LA 174 DE PLA DE CAVALLS Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202079.167€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE LES ESCÒRIES D'INCINERACIÓ Mancomunidades05-10-20201.176.000€Descargar
SERVEIS DE PSICOCONSULTA JOVE (SER_OBE_2020_0013) Ayuntamiento de Lleida05-10-202042.000€Descargar
ELABORACIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA PISTA D'SKATE PARK, A L'AVING... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202080.218€Descargar
Alienació del bé immoble de caràcter patrimonial qualificat com a parcel·la sobrera dels terreny... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-20203.226€Descargar
Contracte del subministrament dels materials i productes de neteja d'edificis municipals i via públ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-10-202014.282€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment de l eina Dynatrace i renovació de la subscripció anual d experiència d usuari. Diputación Provincial de Tarr...02-10-20205.650€Descargar
Contractació del servei de recollida, trasllat i gestió dels residus especials en petites quantita... Consejos Comarcales02-10-202051.272€Descargar
Instal·lació d'una infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202044.749€Descargar
Renovació d'un tram del clavegueram del carrer del Blat Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-202047.490€Descargar
Subministrament de jardineres per a les travesseres urbanes de la Secuita Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202026.295€Descargar
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar
DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-10-202018.130€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar
Alienació parcel·la sobrera la de referència cadastral 17049A005002140000UZ segregada de la finca... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-20208.302€Descargar
Servei de tractament extern de lixiviats, fangs i concentrat de les instal·lacions de Mas de Barber... Consorcios30-09-2020388.896€Descargar
ADQUISICIÓ PER LOTS EQUIPAMENT ESPORTIU Ayuntamiento de Tarragona29-09-202032.230€Descargar
2020RRHH262CA-Servei de verificació de la Memòria de Sostenibilitat, EINF individual i EINF consol... Barcelona de Serveis Municipal...29-09-202015.960€Descargar
Servei de Proxy per accés als recursos electrònics de la biblioteca Fundació Per A la Universitat...29-09-202059.850€Descargar
Contracte del subministrament i instal lació dels focus que il luminen la pista del pavelló polies... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202016.528€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestación del Servicio de construcción de un módulo para la obtención de certificados de retenc... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-2020120.000€Descargar
Incremento de capacidad de la maquina clasificadora de la delegación de Correos Express de Santan P... Sociedad Estatal de Participac...25-09-2020248.000€Descargar
subministrament mitjançant compra de dues furgonetes, una amb distintius i una altra sense distinti... Ayuntamiento de Barcelona25-09-2020100.000€Descargar
Licitació del contracte de serveis d'arts escèniques al municipi de l'Escala Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-09-202016.500€Descargar
Contratación del suministro para la renovación de elementos interiores del edificio del Castillo d... Banco de España (Eurosistema)23-09-2020328.342€Descargar
Subministrament i instal. de caldera a comissaria St. Vicenç Departament d' Interior23-09-202034.984€Descargar
Servei de producció audiovisual per als projectes de comunicació de la Direcció de Comunicació Ayuntamiento de Barcelona23-09-202034.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de gestió, dinamització i coordinació de l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt InfoJove de... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...23-09-20201.073.410€Descargar
Subministrament de carburant (i altres productes com oli i líquids anticongelants) per als vehicles... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-2020173.554€Descargar
Servei d'assessorament jurídic especialitzat en matèria de contractació pública i de dret de l'h... Área Metropolitana de Barcelo...22-09-202083.250€Descargar
Subministrament de bosses multiús i bosses dedeixalles a tots els centres del Consorci Sanitari Int... Consorcios22-09-2020120.535€Descargar
Subministrament de 5 fotocopiadores multifunció de fotocopiadora,impressora i escàner, destinades ... Distrito de Sant Martí21-09-202026.625€Descargar
Subministrament de 3 embarcacions per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, amb la corre... Departament d' Interior21-09-20201.500.000€Descargar
Obra de instalación de malla antidesprendimientos en la bm san andrés condal Red Nacional de los Ferrocarri...18-09-202048.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Ampliació del Centre d'Interpretació del Camp de Les Lloses Consejos Comarcales18-09-2020599.389€Descargar
Execució de les obres RAM 2018, als Serveis Territorials a Tarragona (IV) a l'Institut Camí de Mar... Infraestructures de la General...18-09-2020206.612€Descargar
Adecuación de la cubierta de la lonja de pescadores del Puerto de Barcelona. Clave de expediente 20... Ente Público Puertos del Esta...17-09-2020225.000€Descargar
Contracte de pòlissa d'assegurança mèdica per al personal de l'Ajuntament de la Secuita Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-09-202061.236€Descargar
Servei d'assessorament en matèria migratòria 'info-migració' de la Secretaria d'Igualtat, Migraci... Departament de Treball, Afers ...16-09-2020162.400€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la direcció d'execució de les obres d'Act... Infraestructures de la General...15-09-20206.200€Descargar
Manteniment i conservació de les zones verdes, poda de l'arbrat viari i adquisició de plantes, en ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-2020337.604€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació dels serveis esportius i altres de caràcter complementari en les instal lacions de l'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-09-20201.534.320€Descargar
Serveis de manteniment de les instal·lacions existents en el centre IRTA-CReSA Institut de Recerca I Tecnolog...14-09-20201.391.850€Descargar
Servei de suport meteorològic per a les tasques relacionades amb l'explotació de les estacions d'e... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-202095.445€Descargar
SERVEIS DE DISSENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DELS LLIBRETS INFORMATIUS I DIVULGATIUS DE LA XARXA DE ... Ayuntamiento de Girona14-09-202017.945€Descargar
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, del Centre d'Informació i Gestió del Parc Agrar... Consorcios14-09-202049.954€Descargar
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments ... Departament de Treball, Afers ...14-09-20201.588.260€Descargar
Contracte de serveis per a la gestió directa de la deixalleria municipal. Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-09-2020512.213€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT AMB BIC... Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-09-202028.926€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Seguretat viària. Condiciona... Infraestructures de la General...10-09-202059.720€Descargar
2020-92 - Obres de remodelació de l'àrea d'hemodinàmica cardíaca de l'Hospital Clínic de Barcel... Diputación Provincial de Barc...10-09-20201.393.790€Descargar
SERVEI DE TALLERS DE MANTENIMENT DE LA MEM RIA A LA XARXA DE CENTRES CÍVICS ADREÇATS A LA GENT GRA... Ayuntamiento de Girona08-09-202031.444€Descargar
Subministrament impressora plotter color A0, en modalitat de lloguer Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-09-20205.149€Descargar
Servicio de Psiquiatría en Tarragona Mutua de Accidentes de Trabajo...03-09-202050.748€Descargar
CONTRACTACIÓ D'UNA CENTRAL DE MITJANS QUE S'ENCARREGUI DE LA GESTIÓ I INSERCIÓ DE LA PUBLICITAT I... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-09-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de treballs t cnics en aplicacions de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...01-09-2020691.497€Descargar
Servei de prevenció i conviv ncia en l'espai públic i en comunitats de ve nes i ve ns a la Franja ... Distrito de Sant Martí31-08-2020559.534€Descargar
Subministrament de calçat d'imatge per completar el vestuari d'imatge de diversos col·lectius i de... Diputación Provincial de Barc...28-08-202093.906€Descargar
Elaborar informes de valoració de béns i drets de tot tipus encarregats per l'Organisme de Gestió... Diputación Provincial de Barc...28-08-202089.750€Descargar
Servei de control de plagues, que inclou la monitorització, desinfecció, desratització i desinsec... Consorcios28-08-202014.000€Descargar
Subministrament de llicències de programari de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO9... Secretaria Per A la Mobilitat24-08-2020288.754€Descargar
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES FINESTRES DE L'ESCOLA CAN LLOBET, FASES 1 I 2 Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-08-2020517.314€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acuerdo Marco para la selección de un mínimo de 3 y hasta 6 licitadores en cada lote para la contr... Sociedad Estatal de Participac...21-08-202013.965.700€Descargar
2020RRHH241CA-CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS MÈDICS I TÈCNICS NECESSARIS PER A LA CORRECCIÓ DE L'A... Barcelona de Serveis Municipal...17-08-202075.920€Descargar
Subministrament de reactius i lloguer d'equipament nou per a proves al laboratori de l'Hospital Univ... Consorcios13-08-20203.112.740€Descargar
Obres compreses a la Memòria valorada corresponent al Pla d'eliminació de barreres arquitectòniqu... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202081.603€Descargar
Contractació pòlissa col·lectiva d'assegurança d'assistència sanitària, hospitalària i quirú... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-08-202061.236€Descargar
Servei de suport jurídic en l'àmbit de la contractació pública de la Universitat Oberta de Catal... Fundació Per A la Universitat...11-08-2020165.818€Descargar
3/2020 SERVEI DE GESTIÓ D'AIGUA EN ALTA I MANTENIMENT D'INSTAL LACIONS ASSOCIADES DE LA MANCOMUNITA... Mancomunidades10-08-2020321.020€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i col.locació de mobiliari i maquinària d'hostaleria pel bar del Casal de Barri de... Distrito de Nou Barris10-08-202035.621€Descargar
Concurs de projectes per la redacció del projecte basic i executiu del museu arqueol gic de Banyole... Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-08-202015.000€Descargar
Prestació dels serveis de direcció integrada de projecte ( Project Management ) de les obres d'ade... Varios07-08-2020233.486€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA PRIMERA, SEGONA, TERCERA I PARCIAL DE LA PLANTA SOT... Varios07-08-20204.574.280€Descargar
2020SIST228CA - Servei d'assistència Técnica TIC especialitzada per Barcelona de Serveis Municipal... Barcelona de Serveis Municipal...06-08-2020435.800€Descargar
Acord marc per la contractació dels serveis pel desenvolupament de projectes i serveis associats a ... Área Metropolitana de Barcelo...06-08-20201.261.980€Descargar
Serveis per al desenvolupament d'activitats concretades en projectes i/o programes que porta a terme... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020526.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment, poda i tractaments fitosanitaris de l'arbrat públic municipal per a la campa... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020384.835€Descargar
Subministrament d'un tren de rentat i descalcificador per a la cuinacentral del servei de restauraci... Consorcios04-08-202085.000€Descargar
Serveis professionals d'assessorament en matèria de preus de transferència en relació amb les ope... Infraestructures de la General...04-08-202014.868€Descargar
SERVEI DE CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL (AUDITOR EXTERN) DEL PROJECTE DE LA PRIMERA CONVOCAT RIA DEL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-20206.900€Descargar
Contractació del subministrament e instal lació de mesures per a la renovació i millora de les in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-202047.647€Descargar
Subministrament i col locació compr s en la Mem ria Valorada per a la millora de les condicions ac... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202057.636€Descargar
Serveis d'organització, coordinació i gestió del Barcelona Districte Cultural, amb mesures de con... Instituto de Cultura de Barcel...31-07-20201.319.640€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres compreses a la Mem ria Valorada corresponent al reforç de l'actual nivell d'il luminació de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020108.204€Descargar
SERVEI DE NETEJA ORDINÀRIA DELS EDIFICIS ADSCRITS A L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA AMB MESURES ... Instituto Municipal de Educaci...30-07-20203.054.370€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 72 habitatges dotacionals i equipaments al carre... Institut Municipal de l'Habita...30-07-20209.345.680€Descargar
P lisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020202.772€Descargar
CTTE569 Fabricació i subministrament de nous transformadors de tensió secs per a la Planta de Valo... Grupo Tersa29-07-202082.000€Descargar
CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT I PRIMERA INSTAL LACIÓ D'UN PAVIMENT ESPORTIU DESMUNTABLE P... Ayuntamiento de Girona29-07-2020130.433€Descargar
Obres compreses a les mem ries valorades corresponents a la renovació de 2 pous de clavegueram i le... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-2020125.250€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

redacción de proyectos, otros honorarios y ejecución de obra de reforma del local actual que ocupa... Sociedad Estatal de Participac...27-07-2020378.038€Descargar
Suministro de ciento cuarenta ordenadores portátiles a título de arrendamiento con opción de comp... Parlament de la Comunidad Aut...24-07-2020285.000€Descargar
Concessió de l'ús privatiu per la instal·lació i explotació d'una construcció destinada a seu ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-07-20209.000€Descargar
Venda be patrimonial de la parcel·la del terreny de Can Vinyals al terme municipal d'Olesa de Monts... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020264.600€Descargar
Obres del projecte de remodelació de les instal.lacions de mitja tensió ETAP Llobregat Secretaría General de Territo...24-07-20201.199.800€Descargar
20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020301.982€Descargar
20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020301.982€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

serveis de manteniment dels semàfors del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202046.125€Descargar
Obres compreses a les Memòries Valorades corresponents a la senyalització horitzontal als carrers ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020217.771€Descargar
Serveis d'actualització i estudi de les activitats comercials a Barcelona Ayuntamiento de Barcelona21-07-2020150.000€Descargar
Servei de gestió de la base de dades Ens Públic Corporació Catala...20-07-202050.000€Descargar
Obres de construcció d'uns nous espais de vestuaris per als serveis d'informatius i d'esports Ens Públic Corporació Catala...17-07-2020117.000€Descargar
Serveis consistents en el desenvolupament d'un programa d'intervenció assistida amb cans per als us... Diputación Provincial de Barc...16-07-202049.091€Descargar
Execució de les obres del projecte d'instal lació d'elements de Seguretat per accedir a la coberta... Infraestructures de la General...16-07-2020456.996€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI EXTERN DE DELEGAT DE PROTECCIO DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALL S I DELS SERVEIS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202027.000€Descargar
PTOP-2021-10. Contracte de serveis per a la realització dels treballs per a la monitorització de l... Departament de Territori I Sos...15-07-202019.877€Descargar
Servei i subministrament d'una eina de gestió immobiliària integral (ERP) al núvol. (Exp. 900478/... Área Metropolitana de Barcelo...15-07-2020252.500€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...15-07-202060.000€Descargar
Prestacions de serveis esportius, administració, recepció i atenció al client,er serveis de mante... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-20202.543.460€Descargar
Contractació conjunta de l'adquisició, implantació i posada en funcionament d'un sistema d'inform... Servei Català de la Salut (Ca...13-07-2020152.249€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LA JARDINERIA URBANA DE LLEIDA. SECTOR 4. CONTRACTE... Ayuntamiento de Lleida13-07-202099.516€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Disseny, construcció, decoració, muntatge i desmuntatge, així com, transport i supervisió dels ... Secretaria de Comerç I Turism...13-07-2020829.853€Descargar
Servei de revisió de procediments acordats de produccions en règim de producció associada i de co... Ens Públic Corporació Catala...10-07-202025.600€Descargar
SUBMINISTRAMENT, DE DUES MOTOCICLETES, TIPUS SCOOTER, DESTINADES A LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-07-202038.472€Descargar
Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de l... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-07-202012.466.700€Descargar
Servei d'Adolescents i Famílies (SAIF) - Exp. 20200001 Gerència de Drets Social07-07-2020839.474€Descargar
Serveis de manteniment en espais verds públics i arbrat viari. Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-07-2020568.826€Descargar
Servei de tractament de residus de neteja viària de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana d... Área Metropolitana de Barcelo...01-07-202021.105.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment i explotació integral de la bassa de Sant Llorenç, als termes municipals de ... Área Metropolitana de Barcelo...22-06-2020146.932€Descargar
Servei de manteniment dels grups electrògens dels d'edificis de Reus Mobilitat i Serveis SA Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-06-202023.122€Descargar
DF i AT manteniment pavimentació 2021-2025 Ayuntamiento de Barcelona19-06-2020946.486€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte ... Infraestructures de la General...19-06-202015.415€Descargar
Contracte d'obres del Projecte t cnic de les mesures d'adaptació a realitzar en mat ria contra inc... Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-06-202093.736€Descargar
Subministrament de medicaments oncològics genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...16-06-20202.423.480€Descargar
Subministrament, instal·lació i servei consistent l'adquisició, implantació i manteniment d'un s... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-06-2020283.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de productes de nutrició parenteral per a l'hospital Universitari de Girona Doctor ... Institut Català de la Salut (...12-06-2020379.627€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT PELS TREBALLADORS/ES DEL PARCD'ATRACCIONS DEL TIBIDABO Parc D`Atraccions del Tibidabo12-06-202048.278€Descargar
Subministrament de productes de nutrició parenteral per a l'hospital Universitari de Girona Doctor ... Institut Català de la Salut (...12-06-2020379.627€Descargar
SERVEI DE REDACCIO DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE L'EDIFICI TEATRE ORIENT Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-06-202030.939€Descargar
Acord marc amb una puralitat d'adjudicataris bper a la contractacio de serveis d'assist ncia en mat ... Diputación Provincial de Giro...09-06-2020213.600€Descargar
obres de nova construcció escola 2 L (sense pista) a l'Escola Virolet de Sabadell. Clau: PNV-17277 Infraestructures de la General...08-06-20204.882.570€Descargar
Servei Manteniment integral d'instal·lacions i infraestructures i al servei de Manteniment dels sis... Consorcios03-06-20207.836.820€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Disseny, lloguer, transport, instal.lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nad... Ayuntamiento de Barcelona02-06-2020630.488€Descargar
SERVEI REDACCIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU AMPLIACIÓ ESCOLA Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-05-202048.500€Descargar
Serveis de manteniment i operació del centre d'informació viària de Catalunya (CIVICAT) i de mant... Servei Catalá de Transit25-05-20206.391.740€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, PRODUCTES I ARTICLES DE CONSTRUCCIÓ, FERRETERIA, PINTURA, ELECTRICITA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-05-2020158.868€Descargar
Subministrament de vestuari pels col lectius de la DGOE (Divisió de Grups Operatius Especials) del ... Departament d' Interior19-05-2020849.449€Descargar
Contracte d'execució de les obres del projecte constructiu del ferm. Millora de les característiqu... Infraestructures de la General...18-05-20202.765.780€Descargar
70/19 Serveis psicològics i jurídics al Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Ayuntamiento de Tarragona18-05-202052.121€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAS 0980/2020 Serveis de conservació integral de les instal·lacions parallamps, portes de garatge... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-05-202066.670€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per al control de qualitat de les obres RAM de subs... Infraestructures de la General...27-04-20204.350€Descargar
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de mo... Infraestructures de la General...23-04-2020340.000€Descargar
Tractament de residus voluminosos de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Exp... Área Metropolitana de Barcelo...22-04-202010.304.000€Descargar
Contracte de serveis per a l¿assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de l... Infraestructures de la General...08-04-2020299.900€Descargar
Serveis diversos per a la mitigació dels efectes del COVID-19 en aplicació de les recomanacions em... Transports de Barcelona, S.A.26-03-20204.000.000€Descargar
Contractació del subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals pe... Diputación Provincial de Giro...16-03-2020390.587€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment integral multitècnic i millora de l'estàndard ambiental de les instal·lacions dels ed... Departament d' Interior12-03-2020708.008€Descargar
Servei de missatgeria i valisa de l'Ajuntament de Súria Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-03-20207.200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, el projec... Infraestructures de la General...05-03-2020130.525€Descargar
Subministrament d'equipaments i vestuari per als bombers de la Generalitat durant l'any 2020 Departament d' Interior05-03-20201.418.250€Descargar
Execució de les obres de condicionament de les plaques solars tèrmiques i l'espai on s'ubiquen de ... Infraestructures de la General...05-03-2020159.363€Descargar
Servei d'inspecció i manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions elèctriques de baixa ... Agència de l'Habitatge de Cat...03-03-2020880.572€Descargar
SERVEI DE CONSERGERIA I NETEJA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS AMB LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-03-20201.045.720€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'atenció al client, serveis esportius, assessorament i conducció als equipaments esportius... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-03-20201.072.810€Descargar
PROCED OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINÀRIES DE REFORMA I ADEQUACIÓEN PLANTA BAI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-02-2020321.037€Descargar
Auditories seguretat sistemes TMB Transports de Barcelona, S.A.21-02-2020120.000€Descargar
INSTAL LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ PER VIANANTS ZONA ESPORTIVA LA PINEDA Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-02-202011.475€Descargar
CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECT NICA QUE ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-02-202025.661€Descargar
Licitació del contracte del servei de suport informàtic per a les empreses allotjades a Parc Tecno... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-02-2020113.770€Descargar
Contratación del suministro de instalación , puesta en marcha y mantenimiento de equipos de biomec... Mutua de Accidentes de Trabajo...30-01-2020520.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación del suministro de instalación , puesta en marcha y mantenimiento de equipos de biomec... Mutua de Accidentes de Trabajo...30-01-2020520.800€Descargar
Servei de documentació de col leccions arqueol giques Direcció General del Patrimon...30-01-202031.570€Descargar
serveis per a la trituració de restes vegetals i transport a uncentre gestor autoritzat de les rest... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-01-202078.099€Descargar
Suministro, Montaje Y Colocación De Mobiliario Para Las Oficinas P10.- Aeropuerto De Reus Aena, Aeropuertos Españoles y...29-01-2020161.307€Descargar
Manteniment integral del centre de monitorització de les infraestructures aeronàutiques de Catalun... Aeroports Públics de Cataluny...29-01-202086.895€Descargar
Servei de manteniment integral per a l'Hospital de la Santa Creu de gestió Sanitaria i Assistencial... Servei Català de la Salut (Ca...29-01-2020137.150€Descargar
Serveis de disseny gràfic i web i producció de material promocional Aeroports Públics de Cataluny...29-01-202036.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Implantació d'una eina integral de gestió i publicació de plans municipals i el seu servei de sup... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-01-202017.000€Descargar
SERVEI DE MEDICIÓ DE CONSUM HBBTV I EMISSIÓ DE CONTINGUTS INTERACTIUS DE LES TELEVISIONS LOCALS AD... Diputación Provincial de Barc...28-01-202085.000€Descargar
Servei de creació de continguts de les rutes associades al projecte Boca de la Mina, elaboració de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-01-202095.507€Descargar
Servei de suport pels serveis basats en el fabricant Atlassian Consorcios22-01-202014.900€Descargar
Servei de manteniment de les llicencies d'Humasoft instal lades al Consorci Sanitari Integral (CSI20... Consorcios22-01-202049.577€Descargar
Manteniment de productes de seguretat de xarxa Transports de Barcelona, S.A.21-01-2020156.000€Descargar
Servei de manteniment de les llicències Galigeo sobre l'eina de Business Intelligence del CAT112. Centre D'atenció I Gestió de...21-01-2020650€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i manteniment software de control de zones regulades Ayuntamiento de Tarragona20-01-202046.350€Descargar
OBE 19/406 - SUPORT PROGRAMACIÓ EN EL MANTENIMENT APLICATIU SAP Institut Català de la Salut (...20-01-202074.380€Descargar
Servei de Manteniment de l'Equipament Servidor del Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...17-01-202048.000€Descargar
Serveis de manteniment i suport dels webs corporatius i mailing del Consorci AOC. Consorcios17-01-202014.999€Descargar
Gravació i digitalització de documents de l'Institut Municipal d'Hisenda Instituto Municipal de Haciend...17-01-2020486.102€Descargar
Subministrament i instal·lació de mobiliari al Casal de Joves Nexe de Sant Fruitós de Bages Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202081.662€Descargar
Servicio de mantenimiento del equipamiento de enrutamiento y balanceo de internet de la Autoridad Po... Ente Público Puertos del Esta...03-01-202018.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de monitoratge, atenció al públic, consergeria, neteja, manteniment correctiu i coordinaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-01-20202.747.520€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI INFORMÀTIC D'ENTORN DE TREBALL D'USUARI -D'ORDINADORS I PERIF RICS- PE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-12-201997.860€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L'EDIFICI DEL CENTRE HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS Institut Català de la Salut (...17-12-20192.787.040€Descargar
Concurs de Projectes. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-11-2019579.022€Descargar
Prestació del servei de transports en autocar sense reiteració d'itinerari. Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-11-201962.314€Descargar
Direcció tècnica dels treballs de manteniment i conservació dels ponts en les carreteres de la Di... Diputación Provincial de Barc...29-10-2019111.000€Descargar
SERVEI DE CUINA I MANTENIMENT DE L'EQUIP DE CUINA DE L'ESCOLA BRESSOL EL RIAL DE L'AJUNTAMENT DE SAN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-201941.114€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió de serveis per a l'explotació del servei de cafeteria a les diferents àrees d'estudi de... Universitat de Girona11-10-20190€Descargar
IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA _20SM0033P Servei Català de la Salut (Ca...02-10-20191.513.360€Descargar
2019PATSA175CP Concurs de projectes per a l'adjudicació dels serveis de redacció del projecte i Di... Parc D`Atraccions del Tibidabo02-10-2019330.000€Descargar
Contractació de les obres de la 3a fase del projecte de reparació de calçada de diversos carrers ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-09-2019173.873€Descargar
Contracte de venda del bé immoble patrimonial: finca rústica núm. 20 del polígon 3, propietat de... Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-03-201920.401€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi sobre l'auditoria de... Infraestructures de la General...08-03-201914.390€Descargar
Gestió del programa Carrega't d'energia de tallers i activitats adreçades a la ciutadania Ayuntamiento de Barcelona08-03-201917.088€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de... Diputación Provincial de Giro...08-03-201943.100€Descargar
Subministrament de material sanitari per l'Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona Servei Català de la Salut (Ca...08-03-2019162.478€Descargar
SCS-2019-20022: Subministrament de 19 monitors multiparamètrics per al Centre de Salut Interna i Ma... Servei Català de la Salut (Ca...08-03-201947.025€Descargar
treballs d'execució del projecte de les obres d'implantació de l'àrea d'Aparcament de l'Hospital ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-03-2019449.198€Descargar
Licitació de la concessió del servei públic d'acolliment del cicloturisme al Penedes-Enobicingpen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-03-201920.000€Descargar
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL MÒDUL DESTINAT A BAR RESTAURANT DEL PARC DEL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-03-201924.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE LLIC NCIES DE SUPORT EN TECNOLOGIES VMWARE Ayuntamiento de Girona08-03-201919.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBE 18/199 - IMPLANTACIÓ D'UNA PLATAFORMA CORPORATIVA DE GESTIÓ DE PROCESSOS I DOCUMENTAL Institut Català de la Salut (...04-10-201863.636€Descargar
Servei d'assistència tècnica d'informàtica i telecomunicacions. Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-10-201825€Descargar
contracte de subministrament, instal.lació i manteniment càmeres Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-10-201811.854€Descargar
Suministro de puntos de acceso y gestión centralizada de Wifi para Activa Mutua 20018 Mutua de Accidentes de Trabajo...03-10-201821.229€Descargar
Subministrament, manteniment i suport d'un software lector de matrícules per a dispositius mòbils... Barcelona de Serveis Municipal...03-10-201824.000€Descargar
Servei de producció i projecció d'un videomapping per a la campanya de nadal 2018 Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-10-201815.000€Descargar
Servei de manteniment, actualització i millora del sistema d informació socioeconòmica local (MER... Diputación Provincial de Tarr...03-10-201821.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2018/63 Subministrament de l'ampliació d'equipament especialitzat d'emmagatzemament de còpies de s... Universitat de Barcelona03-10-201860.000€Descargar
Subministrament 3 sirenes i 2 estacions meteo per a la DGPC Departament d' Interior03-10-201862.000€Descargar
Subministrament de material audiovisual per a la Biblioteca Montserrat Roig Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-20182.500€Descargar
Servei de treballs de parametrització de productes d'oci en els sistemes de Venda i Explotació d'O... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-201834.935€Descargar
Subministrament mitjançant rènting de 6 tòtems interactius i una cartellera electrònica Gerona. Ayuntamientos Provinci...02-10-201880.016€Descargar
Serveis de registre i gestió de dominis d'Internet i hosting de servidors web a l'Ajuntament de L'H... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-201813.580€Descargar
Ampliación de la red de telecomunicaciones y sistema de CCTV en la ZAL Port Ente Público Puertos del Esta...01-10-201860.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, i serveis connexes, del vestuari pr... Servei Català de la Salut (Ca...01-10-20184.306.770€Descargar
Adquisició de plaques video de recanvi pel sistema branding Ens Públic Corporació Catala...01-10-201828.000€Descargar
ECAU-1045/2018 Dret d'ús d'una plataforma tecnològica per a la publicació dedades obertes, mitjan... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-201834.174€Descargar
LLICENCIES OFFICE Consejos Comarcales01-10-20188.100€Descargar
Servei de suport en la implementació de quadres de comandament, llicència d'ús i drets d'actualit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-201827.480€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DE 13 LLICÈNCIES D'ÚS DEL PROGRAMARI ADOBE CRE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-201832.760€Descargar
Subministrament d'un sistema de continuitat Diputación Provincial de Barc...28-09-201844.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

adquisició de 35 tauletes i material complementari, 6 bases de càrrega dockstations i 18 baterie... Gerència de Seguretat i Preve...20-09-201872.727€Descargar
Serveis per a modificar i ampliar les actuals funcionalitats informàtiques del gestor i de la web d... Consejos Comarcales20-09-20188.500€Descargar
Servei d'atenció 010 de l'Ajuntament de L'Hospitalet Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-09-2018625.000€Descargar
Serveis d'assistència tècnica i suport a l'equip de gestió de projectes d'informació per a Barce... Barcelona de Serveis Municipal...20-09-2018144.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE CONTINUÏTAT Diputación Provincial de Barc...19-09-201844.000€Descargar
Obres d'ampliació de la casa Forestal i construcció del Centre d'Observació Astronomica, i Submin... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-09-201899.464€Descargar
Subministrament d'una llicència de suport del programari i maquinari de les controladores WIFI del ... Ayuntamiento de Girona19-09-201834.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL D'EMMAGATZEMATGE I CÒPIES DE SEGURETAT DE LES DADES CORPOR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-08-2018175.440€Descargar
18/04: Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats... Consorcios31-07-201811.365.300€Descargar
Serveis informàtics d'anàlisi, disseny, construcció, implantació i gestió del canvi per realitz... Instituto Municipal de Inform...26-07-2018182.314€Descargar
servicios de suporte en la instalación y mantenimiento de la red informática y de la red telefóni... Universitat de Barcelona25-07-2018959.202€Descargar
Servicio de mantenimiento de las instalaciones generales de los edificios de la Universidad Rovira i... Universitat Rovira y Virgili21-07-20184.626.670€Descargar
Suministro de mobiliario y del equipamiento de videowall de la nueva sala de mando y coordinación p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-07-2018461.074€Descargar
Implantació i posada en funcionament i manteniment d'una plataforma destinada a la gestió comptabl... Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-07-201844.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2018/36 Serveis informàtics relacionats amb el desenvolupament de la nova solució informàtica per... Universitat de Barcelona19-07-2018521.600€Descargar
Servei de manteniment de fotocopiadores marca Ricoh d'edat inferior a 7 anys instal·lades al distri... Ayuntamiento de Barcelona19-07-20188.060€Descargar
Subministrament i la instal·lació de tancament de protecció de dunes i senyalització del períme... Área Metropolitana de Barcelo...19-07-2018116.450€Descargar
Contracte mixt de subministrament d'equips de so, llum i audiovisuals i del servei tècnic dels equi... Ayuntamiento de Barcelona19-07-20180€Descargar
Serveis per a la construcció d'una maqueta del sistema de gestió de denúncies de Guàrdia Urbana ... Instituto Municipal de Inform...18-07-201833.177€Descargar
Instal.lació de la infraestructura de comunicacions per a un aparcament d'autobusos a la cotxera d'... Transports de Barcelona, S.A.18-07-2018104.469€Descargar
Subministrament de 30 unitats centraleta ME-7 MAN GNC Transports de Barcelona, S.A.18-07-2018118.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

G2024-2018-11 Contractació del manteniment correctiu, evolutiu i suport tècnic de l'aplicació de ... Agencia de Residus de Cataluny...18-07-201870.000€Descargar
Servicio de visitas médicas especializadas y pruebas complementarias para los años 2018 i 2019 Departament de Salut23-12-20172.969.130€Descargar
Construcció d'una passarel·la sobre el Torrent Garrabia de Sant Gregori Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-12-201752.332€Descargar
Servicio de mediador de seguros, concretando las funciones generales quecorresponden a estos profesi... Centro Telecomunicaciones y Te...07-04-201517.500€Descargar

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servicio de mediador de seguros, concretando las funciones generales quecorresponden a estos profesi... MARSH, SA MEDIADORES DE SEGUROS1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Construcció d'una passarel·la sobre el Torrent Garrabia de Sant Gregori TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servicio de visitas médicas especializadas y pruebas complementarias para los años 2018 i 2019 VARIOS ADJUDICATARIOS (ver contenido anuncio)26Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis per a la construcció d'una maqueta del sistema de gestió de denúncies de Guàrdia Urbana ... BE POINT INTERNATIONAL, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Instal.lació de la infraestructura de comunicacions per a un aparcament d'autobusos a la cotxera d'... INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de 30 unitats centraleta ME-7 MAN GNC EUROPART HISPANO ALEMANA S.A.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
G2024-2018-11 Contractació del manteniment correctiu, evolutiu i suport tècnic de l'aplicació de ... OESIA NETWORKS S.L3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Suministro de mobiliario y del equipamiento de videowall de la nueva sala de mando y coordinación p... Roomdimensions ibérica, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Implantació i posada en funcionament i manteniment d'una plataforma destinada a la gestió comptabl... SPAI INNOVA ASTIGITAS SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2018/36 Serveis informàtics relacionats amb el desenvolupament de la nova solució informàtica per... SBS SEIDOR SL3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de manteniment de fotocopiadores marca Ricoh d'edat inferior a 7 anys instal·lades al distri... GENERAL MACHINES TECHNOLOGY SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament i la instal·lació de tancament de protecció de dunes i senyalització del períme... TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte mixt de subministrament d'equips de so, llum i audiovisuals i del servei tècnic dels equi... DESIERTO65Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servicio de mantenimiento de las instalaciones generales de los edificios de la Universidad Rovira i... COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

servicios de suporte en la instalación y mantenimiento de la red informática y de la red telefóni... TECHNICAL SUPPORT IN NETWORK, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis informàtics d'anàlisi, disseny, construcció, implantació i gestió del canvi per realitz... SEIDOR CONSULTING S.L.3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
18/04: Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats... VARIOS ADJUDICATARIOS2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL D'EMMAGATZEMATGE I CÒPIES DE SEGURETAT DE LES DADES CORPOR... QUOPIAM INFORMÀTICA, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament d'una llicència de suport del programari i maquinari de les controladores WIFI del ... PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L.4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
adquisició de 35 tauletes i material complementari, 6 bases de càrrega dockstations i 18 baterie... TEMPEL, S A1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis per a modificar i ampliar les actuals funcionalitats informàtiques del gestor i de la web d... MOSAIC ENGINYERIA INFORMATICA SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servei d'atenció 010 de l'Ajuntament de L'Hospitalet ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S.A.U.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis d'assistència tècnica i suport a l'equip de gestió de projectes d'informació per a Barce... RICOH SPAIN IT SERVICES, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament d'un sistema de continuitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Ampliación de la red de telecomunicaciones y sistema de CCTV en la ZAL Port SERMAC MANTENIMENTS INTEGRALS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, i serveis connexes, del vestuari pr... DESIERTO10Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Adquisició de plaques video de recanvi pel sistema branding AVID TECHNOLOGY INTERNATIONAL BV1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
ECAU-1045/2018 Dret d'ús d'una plataforma tecnològica per a la publicació dedades obertes, mitjan... DESIERTO10Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

LLICENCIES OFFICE ABAST SYSTEMS SOLUTIONS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de suport en la implementació de quadres de comandament, llicència d'ús i drets d'actualit... DESIERTO10Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DE 13 LLICÈNCIES D'ÚS DEL PROGRAMARI ADOBE CRE... ITGLOBAL SL3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de material audiovisual per a la Biblioteca Montserrat Roig OMNIA AV SCP1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de treballs de parametrització de productes d'oci en els sistemes de Venda i Explotació d'O... INGENIERÍA, INTEGRACIÓN E IMPLANTACIONES INFORMÁTICAS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament mitjançant rènting de 6 tòtems interactius i una cartellera electrònica Sicomoros Servicios Integrales, S. L1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de registre i gestió de dominis d'Internet i hosting de servidors web a l'Ajuntament de L'H... DESIERTO.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Suministro de puntos de acceso y gestión centralizada de Wifi para Activa Mutua 20018 Indra Soluciones Tecnologías de la Información SLU3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament, manteniment i suport d'un software lector de matrícules per a dispositius mòbils... OFTALTECH SOLUTIONS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de producció i projecció d'un videomapping per a la campanya de nadal 2018 DEPALOL MULTIMEDIA, SLU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de manteniment, actualització i millora del sistema d informació socioeconòmica local (MER... CLOVER DATASOFT, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2018/63 Subministrament de l'ampliació d'equipament especialitzat d'emmagatzemament de còpies de s... OMEGA PERIPHERALS, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
OBE 18/199 - IMPLANTACIÓ D'UNA PLATAFORMA CORPORATIVA DE GESTIÓ DE PROCESSOS I DOCUMENTAL PAINA NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei d'assistència tècnica d'informàtica i telecomunicacions. PEDRO OBRERO ROMAN1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Subministrament 3 sirenes i 2 estacions meteo per a la DGPC LAFCARR PROJECT & DESIGN, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
contracte de subministrament, instal.lació i manteniment càmeres ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació de les obres de la 3a fase del projecte de reparació de calçada de diversos carrers ... ASFALTATS DE L'ANOIA SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
IMPLANTS RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA _20SM0033P WAC Angio Medica 2011, S. A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2019PATSA175CP Concurs de projectes per a l'adjudicació dels serveis de redacció del projecte i Di... VARIS ARQUITECTES, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Concessió de serveis per a l'explotació del servei de cafeteria a les diferents àrees d'estudi de... DISTRIBUCIONES HOTELERAS CATALANAS (DHOCSA)1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE CUINA I MANTENIMENT DE L'EQUIP DE CUINA DE L'ESCOLA BRESSOL EL RIAL DE L'AJUNTAMENT DE SAN... FRANCISCO BUSQUETS PEÑA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Direcció tècnica dels treballs de manteniment i conservació dels ponts en les carreteres de la Di... E3 SOLINTEG, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Prestació del servei de transports en autocar sense reiteració d'itinerari. SERRAT BUS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Concurs de Projectes. UTE: BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO MARTINEZ, MAXIMILIÀ1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L'EDIFICI DEL CENTRE HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS DESIERTO65Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI INFORMÀTIC D'ENTORN DE TREBALL D'USUARI -D'ORDINADORS I PERIF RICS- PE... ICOT INFORMATICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de venda del bé immoble patrimonial: finca rústica núm. 20 del polígon 3, propietat de... DESIERTO65Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi sobre l'auditoria de... INGENIERIA DE TRAFICO, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Gestió del programa Carrega't d'energia de tallers i activitats adreçades a la ciutadania DESIERTO65Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis per a la direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalització de... SUNO ENGINYERIA SCCLP1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de material sanitari per l'Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SCS-2019-20022: Subministrament de 19 monitors multiparamètrics per al Centre de Salut Interna i Ma... DESIERTO65Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
treballs d'execució del projecte de les obres d'implantació de l'àrea d'Aparcament de l'Hospital ... TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Licitació de la concessió del servei públic d'acolliment del cicloturisme al Penedes-Enobicingpen... VICICLING, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL MÒDUL DESTINAT A BAR RESTAURANT DEL PARC DEL... PILAR ARNAU HERRERO1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

SUBMINISTRAMENT DE LLIC NCIES DE SUPORT EN TECNOLOGIES VMWARE PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L.4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servicio de mantenimiento del equipamiento de enrutamiento y balanceo de internet de la Autoridad Po... Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU19Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de monitoratge, atenció al públic, consergeria, neteja, manteniment correctiu i coordinaci... AOSSA GLOBAL SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament i instal·lació de mobiliari al Casal de Joves Nexe de Sant Fruitós de Bages EXPERT LINE S.L2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de Manteniment de l'Equipament Servidor del Banc de Sang i Teixits. ECONOCOM SERVICIOS SA2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de manteniment i suport dels webs corporatius i mailing del Consorci AOC. TOTHOMWEB SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Gravació i digitalització de documents de l'Institut Municipal d'Hisenda INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Subministrament i manteniment software de control de zones regulades SOMINTEC SL.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
OBE 19/406 - SUPORT PROGRAMACIÓ EN EL MANTENIMENT APLICATIU SAP SEIDOR CONSULTING S.L.3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Manteniment de productes de seguretat de xarxa UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de manteniment de les llicències Galigeo sobre l'eina de Business Intelligence del CAT112. DESIERTO65Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de suport pels serveis basats en el fabricant Atlassian GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de manteniment de les llicencies d'Humasoft instal lades al Consorci Sanitari Integral (CSI20... ADHUMANSOFT, SCP1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de creació de continguts de les rutes associades al projecte Boca de la Mina, elaboració de... PLAY AND GO EXPERIENCE SOCIEDAD LIMITADA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Implantació d'una eina integral de gestió i publicació de plans municipals i el seu servei de sup... Servicios Microinformáticas, SA (SEMIC)1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE MEDICIÓ DE CONSUM HBBTV I EMISSIÓ DE CONTINGUTS INTERACTIUS DE LES TELEVISIONS LOCALS AD... KONODRAC SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Suministro, Montaje Y Colocación De Mobiliario Para Las Oficinas P10.- Aeropuerto De Reus SERTEC INGENIERIA Y OBRAS SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Manteniment integral del centre de monitorització de les infraestructures aeronàutiques de Catalun... EUROASSESSORS DE SERVEIS INFORMATICS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de manteniment integral per a l'Hospital de la Santa Creu de gestió Sanitaria i Assistencial... MANTENIMIENTO ELECTROMEDICO SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de disseny gràfic i web i producció de material promocional EMPRESA FD ACRONIM SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contratación del suministro de instalación , puesta en marcha y mantenimiento de equipos de biomec... Biomechanics & Kinesiology Group, SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Contratación del suministro de instalación , puesta en marcha y mantenimiento de equipos de biomec... Biomechanics & Kinesiology Group, SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de documentació de col leccions arqueol giques Mireia Pedro Pascual1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
serveis per a la trituració de restes vegetals i transport a uncentre gestor autoritzat de les rest... TERRES VEGETALS CASTELLO SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Licitació del contracte del servei de suport informàtic per a les empreses allotjades a Parc Tecno... SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO)2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECT NICA QUE ... JOSE LUIS CISNEROS BARDOLET1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
INSTAL LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ PER VIANANTS ZONA ESPORTIVA LA PINEDA RIEMAR PROJECTES I INSTAL.LACIONS,SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
PROCED OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINÀRIES DE REFORMA I ADEQUACIÓEN PLANTA BAI... INFRAESTRUCTURAS TRADE SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Auditories seguretat sistemes TMB TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE CONSERGERIA I NETEJA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS AMB LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULE... SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei d'atenció al client, serveis esportius, assessorament i conducció als equipaments esportius... SERVEI D'ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei d'inspecció i manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions elèctriques de baixa ... INSTALACIONES ELECTRICAS CORVAL SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, el projec... FAHE Consulting Arquitectura, SLP1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament d'equipaments i vestuari per als bombers de la Generalitat durant l'any 2020 YUMA SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Execució de les obres de condicionament de les plaques solars tèrmiques i l'espai on s'ubiquen de ... Auxiliar de Servicios y Asistencia SLU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servei de missatgeria i valisa de l'Ajuntament de Súria Antonio Álvarez Alcázar1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Manteniment integral multitècnic i millora de l'estàndard ambiental de les instal·lacions dels ed... PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació del subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals pe... Fundació Llibreria les Voltes1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis diversos per a la mitigació dels efectes del COVID-19 en aplicació de les recomanacions em... VARIOS ADJUDICATARIOS (ver contenido anuncio)26Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis per a l¿assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de l... AUDINGINTRAESA, SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Tractament de residus voluminosos de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Exp... Planta Intercomarcal del Reciclatge, S. A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de mo... AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per al control de qualitat de les obres RAM de subs... APPLUS NORCONTROL, S.L.U.3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
ECAS 0980/2020 Serveis de conservació integral de les instal·lacions parallamps, portes de garatge... GRUPOS ELECTROGENOS AGRESA, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte d'execució de les obres del projecte constructiu del ferm. Millora de les característiqu... GIVASA, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
70/19 Serveis psicològics i jurídics al Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Judit Asensio Coll1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de vestuari pels col lectius de la DGOE (Divisió de Grups Operatius Especials) del ... DESIERTO65Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, PRODUCTES I ARTICLES DE CONSTRUCCIÓ, FERRETERIA, PINTURA, ELECTRICITA... GIRODSERVICES SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de manteniment i operació del centre d'informació viària de Catalunya (CIVICAT) i de mant... ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

SERVEI REDACCIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU AMPLIACIÓ ESCOLA SOLDEVILA SOLDEVILA SOLDEVILA, ARQUITECTES, SLP1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Disseny, lloguer, transport, instal.lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nad... Ximénez Catalunya SLU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei Manteniment integral d'instal·lacions i infraestructures i al servei de Manteniment dels sis... SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS INTEGRAS, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
obres de nova construcció escola 2 L (sense pista) a l'Escola Virolet de Sabadell. Clau: PNV-17277 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Acord marc amb una puralitat d'adjudicataris bper a la contractacio de serveis d'assist ncia en mat ... VARIOS ADJUDICATARIOS (ver contenido anuncio)26Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE REDACCIO DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE L'EDIFICI TEATRE ORIENT TRAZIA FORMACION Y GESTION SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de productes de nutrició parenteral per a l'hospital Universitari de Girona Doctor ... B. BRAUN MEDICAL, S.A.4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT PELS TREBALLADORS/ES DEL PARCD'ATRACCIONS DEL TIBIDABO Epis & Tools SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de productes de nutrició parenteral per a l'hospital Universitari de Girona Doctor ... BAXTER S.L.4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament, instal·lació i servei consistent l'adquisició, implantació i manteniment d'un s... COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS SA2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte d'obres del Projecte t cnic de les mesures d'adaptació a realitzar en mat ria contra inc... INMO-AMPURIES SLU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de medicaments oncològics genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia. Accord Healthcare, S.L.U2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
DF i AT manteniment pavimentació 2021-2025 Bac Engineering Consultancy Group, S.L. Ingenieros Emetres, S.L.P.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte ... TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servei de manteniment i explotació integral de la bassa de Sant Llorenç, als termes municipals de ... AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de manteniment dels grups electrògens dels d'edificis de Reus Mobilitat i Serveis SA MANTENIMIENTO DE GENERADORES SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de tractament de residus de neteja viària de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana d... CESPA GESTION DE RESIDUOS SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de manteniment en espais verds públics i arbrat viari. CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA ELIA, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SUBMINISTRAMENT, DE DUES MOTOCICLETES, TIPUS SCOOTER, DESTINADES A LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT ... COOLTRA MOTOS, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de l... TRADIA TELECOM, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei d'Adolescents i Famílies (SAIF) - Exp. 20200001 Fundació Acció Social Infancia1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servei de revisió de procediments acordats de produccions en règim de producció associada i de co... Castellà-Auditors Consultors, Sociedad Limitada Profesional1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació conjunta de l'adquisició, implantació i posada en funcionament d'un sistema d'inform... ENTER SYSTEMS II, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEIS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LA JARDINERIA URBANA DE LLEIDA. SECTOR 4. CONTRACTE... FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Disseny, construcció, decoració, muntatge i desmuntatge, així com, transport i supervisió dels ... ESTUDI FERRAN SENDRA SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Prestacions de serveis esportius, administració, recepció i atenció al client,er serveis de mante... LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, S.L1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI EXTERN DE DELEGAT DE PROTECCIO DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALL S I DELS SERVEIS... DRET EN XARXA SLP1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
PTOP-2021-10. Contracte de serveis per a la realització dels treballs per a la monitorització de l... ELENA VEGA ALDRUFEU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servei i subministrament d'una eina de gestió immobiliària integral (ERP) al núvol. (Exp. 900478/... LOYIC INFORMATION TECHNOLOGY SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... ASSISTENCIA DE COORDINACIO DE SEGURETAT SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis consistents en el desenvolupament d'un programa d'intervenció assistida amb cans per als us... CENTRE DE TERAPIES ASSISTIDES AMB CANS, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Execució de les obres del projecte d'instal lació d'elements de Seguretat per accedir a la coberta... COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Obres de construcció d'uns nous espais de vestuaris per als serveis d'informatius i d'esports FERROVIAL SERVICIOS S.A.5Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de gestió de la base de dades ENTORNO DIGITAL, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis d'actualització i estudi de les activitats comercials a Barcelona INFRAPLAN BARCELONA, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Obres compreses a les Memòries Valorades corresponents a la senyalització horitzontal als carrers ... TEVASENYAL SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Suministro de ciento cuarenta ordenadores portátiles a título de arrendamiento con opción de comp... ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Concessió de l'ús privatiu per la instal·lació i explotació d'una construcció destinada a seu ... Associació esportiva els veterans de Vilablareix1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Venda be patrimonial de la parcel·la del terreny de Can Vinyals al terme municipal d'Olesa de Monts... SOLDA ESTAMP, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... VARIOS ADJUDICATARIOS (ver contenido anuncio)26Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Obres del projecte de remodelació de les instal.lacions de mitja tensió ETAP Llobregat UTE CYMI LYMET1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... VARIOS ADJUDICATARIOS2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

redacción de proyectos, otros honorarios y ejecución de obra de reforma del local actual que ocupa... Inlastime, S.L.3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Obres compreses a les mem ries valorades corresponents a la renovació de 2 pous de clavegueram i le... COVAN OBRES PUBLIQUES, S.L.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
P lisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat DESIERTO65Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CTTE569 Fabricació i subministrament de nous transformadors de tensió secs per a la Planta de Valo... TRANSFORMERS MANUFACTURING COMPANY ESPAÑA, S.A.U.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT I PRIMERA INSTAL LACIÓ D'UN PAVIMENT ESPORTIU DESMUNTABLE P... SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL SOCIEDAD LIMITADA.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Obres compreses a la Mem ria Valorada corresponent al reforç de l'actual nivell d'il luminació de ... BOSIR SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE NETEJA ORDINÀRIA DELS EDIFICIS ADSCRITS A L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA AMB MESURES ... Multiserveis Ndavant, S.L.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 72 habitatges dotacionals i equipaments al carre... VARESER 96, S.L.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament i col locació compr s en la Mem ria Valorada per a la millora de les condicions ac... EXPERT LINE S.L2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis d'organització, coordinació i gestió del Barcelona Districte Cultural, amb mesures de con... DISCMEDI, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL (AUDITOR EXTERN) DEL PROJECTE DE LA PRIMERA CONVOCAT RIA DEL ... GAFISA BARCELONA AUDITORS, S.L.P.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació del subministrament e instal lació de mesures per a la renovació i millora de les in... ELECNOR SA2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis per al desenvolupament d'activitats concretades en projectes i/o programes que porta a terme... Fundació Privada en Xarxa1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de manteniment, poda i tractaments fitosanitaris de l'arbrat públic municipal per a la campa... ESPAIS VERDS DEL VALLES, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Subministrament d'un tren de rentat i descalcificador per a la cuinacentral del servei de restauraci... ALARSA HOSTELERA, S.L.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis professionals d'assessorament en matèria de preus de transferència en relació amb les ope... Landwell-Pricewaterhousecoopers Tax & Legal services, S.L.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2020SIST228CA - Servei d'assistència Técnica TIC especialitzada per Barcelona de Serveis Municipal... INET INST, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Acord marc per la contractació dels serveis pel desenvolupament de projectes i serveis associats a ... GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMÁTICA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Prestació dels serveis de direcció integrada de projecte ( Project Management ) de les obres d'ade... GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA PRIMERA, SEGONA, TERCERA I PARCIAL DE LA PLANTA SOT... ELECNOR S.A.5Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
3/2020 SERVEI DE GESTIÓ D'AIGUA EN ALTA I MANTENIMENT D'INSTAL LACIONS ASSOCIADES DE LA MANCOMUNITA... COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Subministrament i col.locació de mobiliari i maquinària d'hostaleria pel bar del Casal de Barri de... DIAL NETEGES SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Concurs de projectes per la redacció del projecte basic i executiu del museu arqueol gic de Banyole... BIRULES-CABRE-ROMANS ARQUITECTES SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació pòlissa col·lectiva d'assegurança d'assistència sanitària, hospitalària i quirú... FIATC SEGUROS Y REASEGUROS1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de suport jurídic en l'àmbit de la contractació pública de la Universitat Oberta de Catal... BUFET VALLBE ,S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de reactius i lloguer d'equipament nou per a proves al laboratori de l'Hospital Univ... Sysmex España, Sociedad Limitada1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Obres compreses a la Memòria valorada corresponent al Pla d'eliminació de barreres arquitectòniqu... CONSTRUCCIONS VINAIXA SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2020RRHH241CA-CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS MÈDICS I TÈCNICS NECESSARIS PER A LA CORRECCIÓ DE L'A... GESEME MÉDICOS S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Subministrament de llicències de programari de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO9... VARIOS ADJUDICATARIOS (ver contenido anuncio)26Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES FINESTRES DE L'ESCOLA CAN LLOBET, FASES 1 I 2 VESTA REHABILITACION SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Acuerdo Marco para la selección de un mínimo de 3 y hasta 6 licitadores en cada lote para la contr... DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de calçat d'imatge per completar el vestuari d'imatge de diversos col·lectius i de... ITURRI S.A.4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Elaborar informes de valoració de béns i drets de tot tipus encarregats per l'Organisme de Gestió... ARCO VALORACIONES S.A1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de control de plagues, que inclou la monitorització, desinfecció, desratització i desinsec... GESTIOR QUIMICS, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de prevenció i conviv ncia en l'espai públic i en comunitats de ve nes i ve ns a la Franja ... FUNDACIÓ PERE TARRÉS1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servei de treballs t cnics en aplicacions de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. TECNOLOGIAS PLEXUS SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTACIÓ D'UNA CENTRAL DE MITJANS QUE S'ENCARREGUI DE LA GESTIÓ I INSERCIÓ DE LA PUBLICITAT I... GLOCALLY COMUNICACION INTEGRAL SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servicio de Psiquiatría en Tarragona SAICE S.L1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament impressora plotter color A0, en modalitat de lloguer RICOH, SISTEMAS, UTE1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE TALLERS DE MANTENIMENT DE LA MEM RIA A LA XARXA DE CENTRES CÍVICS ADREÇATS A LA GENT GRA... NURIA DIAZ LLOP1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Seguretat viària. Condiciona... DENGVIAL, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2020-92 - Obres de remodelació de l'àrea d'hemodinàmica cardíaca de l'Hospital Clínic de Barcel... VILLA REYES, S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Contractació dels serveis esportius i altres de caràcter complementari en les instal lacions de l'... LLINARSPORT SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de manteniment de les instal·lacions existents en el centre IRTA-CReSA VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de suport meteorològic per a les tasques relacionades amb l'explotació de les estacions d'e... TROPOSFERICA 2020 SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEIS DE DISSENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DELS LLIBRETS INFORMATIUS I DIVULGATIUS DE LA XARXA DE ... PRODUCCIONES MIC, S.L.3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, del Centre d'Informació i Gestió del Parc Agrar... BROCOLI3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments ... JAN BCS, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis per a la gestió directa de la deixalleria municipal. URBASER S.A.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT AMB BIC... ASSOC RAONS PUBLIQUES1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la direcció d'execució de les obres d'Act... Javier Dolz Gorriz1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Manteniment i conservació de les zones verdes, poda de l'arbrat viari i adquisició de plantes, en ... FUNDACIO CEO DEL MARESME1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei d'assessorament en matèria migratòria 'info-migració' de la Secretaria d'Igualtat, Migraci... ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Adecuación de la cubierta de la lonja de pescadores del Puerto de Barcelona. Clave de expediente 20... DELTAPUNT 3000, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de pòlissa d'assegurança mèdica per al personal de l'Ajuntament de la Secuita FIATC SEGUROS1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Obra de instalación de malla antidesprendimientos en la bm san andrés condal SUMINISTROS INSTALA TRAINSMAT S.L2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Ampliació del Centre d'Interpretació del Camp de Les Lloses VIALITAT I SERVEIS, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Execució de les obres RAM 2018, als Serveis Territorials a Tarragona (IV) a l'Institut Camí de Mar... MON VERTICAL, S. L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de 5 fotocopiadores multifunció de fotocopiadora,impressora i escàner, destinades ... CANON ESPAÑA, S.A2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de 3 embarcacions per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, amb la corre... QUER PROFESSIONAL BOATS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de carburant (i altres productes com oli i líquids anticongelants) per als vehicles... PETRONIEVES SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei d'assessorament jurídic especialitzat en matèria de contractació pública i de dret de l'h... TORNOS ABOGADOS, S.L.P1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de bosses multiús i bosses dedeixalles a tots els centres del Consorci Sanitari Int... FUGAPLAST, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Subministrament i instal. de caldera a comissaria St. Vicenç Comet Martínez Boix SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de producció audiovisual per als projectes de comunicació de la Direcció de Comunicació BROADCASTER SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de gestió, dinamització i coordinació de l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt InfoJove de... TRANSIT PROJECTES, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Licitació del contracte de serveis d'arts escèniques al municipi de l'Escala Elisenda Trias Ferrés1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte del subministrament i instal lació dels focus que il luminen la pista del pavelló polies... MARTATOR INSURANCE SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Prestación del Servicio de construcción de un módulo para la obtención de certificados de retenc... GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA SA2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Incremento de capacidad de la maquina clasificadora de la delegación de Correos Express de Santan P... VANDERLANDE INDUSTRIES ESPAÑA SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

subministrament mitjançant compra de dues furgonetes, una amb distintius i una altra sense distinti... UNIQE EXECUTIVE COACHES SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
ADQUISICIÓ PER LOTS EQUIPAMENT ESPORTIU DESIERTO65Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2020RRHH262CA-Servei de verificació de la Memòria de Sostenibilitat, EINF individual i EINF consol... FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORES, S.L2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de Proxy per accés als recursos electrònics de la biblioteca EBSCO INFORMATION SERVICES SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Alienació parcel·la sobrera la de referència cadastral 17049A005002140000UZ segregada de la finca... ASSET GESTIO SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de tractament extern de lixiviats, fangs i concentrat de les instal·lacions de Mas de Barber... ECOLOGICA IBERICA Y MEDITERRANEA SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Instal·lació d'una infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics ELECNOR S.A.5Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Renovació d'un tram del clavegueram del carrer del Blat NIXIN CONS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de jardineres per a les travesseres urbanes de la Secuita CROUS EXPERT SL3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... ELECTROMEDICAL SL4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ... ASSISTENCIA DE COORDINACIO DE SEGURETAT SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... ELECTROMEDICAL SL4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Manteniment de l eina Dynatrace i renovació de la subscripció anual d experiència d usuari. AUBAY SPAIN SAU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació del servei de recollida, trasllat i gestió dels residus especials en petites quantita... TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F SANCHEZ SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Contracte del subministrament dels materials i productes de neteja d'edificis municipals i via públ... DISTRIBUIDORA JOAN S.A1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE LES ESCÒRIES D'INCINERACIÓ RUSC VALORITZACIÓ SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEIS DE PSICOCONSULTA JOVE (SER_OBE_2020_0013) Àfrica Boncompte Balagué1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
ELABORACIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA PISTA D'SKATE PARK, A L'AVING... CCOPING RAMPS, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Alienació del bé immoble de caràcter patrimonial qualificat com a parcel·la sobrera dels terreny... Ayach Logística SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
BCN-514/2020: suministro de combustible para vehículos operativos del Aeropuerto Josep Tarradellas ... RED ESPAÑOLA SERVICIO SAU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SUBHASTA PUBLICA PER ALIENACIO DE BE IMMOBLE SITUAT A LA PARCEL.LA 174 DE PLA DE CAVALLS Antoni Bach Lleal1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servei d'Assessorament Jurídic en Matèria d'Estrangeria a la comarca del Moianès (SAJME) NÚRIA ESCALÈ PUIGORIOL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Posada en servei i manteniment del centre de procés de dades (CPD), mitjançant arrendament BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE D'ACCIÓ GRUPAL I COMUNITÀR... EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S. A.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages EIX PREVENCIÓ, S.L1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Arranjament del polígon industrial Rosanes i Ca n'Abat, renovació de la xarxa d'aigua potable i in... ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Prestación del Servicio de Plataforma de Licitación Electrónica de PIXELWARE para MC MUTUAL. PIXELWARE, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'intercom del Control Polivalent QIN MEDIA BROADCAST SYSTEMS, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

SUBSTITUCIÓ D'AIXETES I CANONADES EN MAL ESTAT AL DIPÒSIT DE GARGALLÀ SUBSTITUCIÓ D'AIXETES I CANONADA EN MAL ESTAT AL DIPÒSIT DE GARGALLÀ1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra Construcció ... WESS PROJECT SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Mantenimiento de Clínicas COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de formació de capacitació professional NASCOR FORMACIÓN SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Projecte de les actuacions a realitzar per a la reparació dels danys soferts pel temporal Glòria d... ARNO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2020PO271CA - Serveis de programació, coordinació, producció, execució i avaluació de les activ... QUESONI SERVEIS INTEGRALS PER A L'ESPECTACLE SCCL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Mantenimiento de Clínicas COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L'AMBIT D... M. I J. GRUAS S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte dels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per Gr... LIMPIEZAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE INMUEBLES, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de subscripció i manteniment de diverses llicències SAYTEL, SERVICIOS INFORMATICOS, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de renovació de les posades a terra no adequades dels parallamps d'ATL. IDS PROTEC, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte del servei de desbrossament i neteja dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes de... FUNDACIO VIVER BELL -LLOC1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
OBRES D'ENDERROC DE 3 CASES SITUADES AL CARRER SANT MIQUEL, 8, 10 i 12 PERE BOADA COMAS, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Obres consistent en la reparació del paviment asfàltic de l'entorn de l'escola bressol del Parc de... SORIGUÉ SAU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEIS DE DOCÈNCIA DE LA ESPECIALITAT D'AUXILIAR DE FORNERIA I PASTISSERIA DELS PROGRAMES DE FORMA... GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte del servei de neteja de l'INS Manuel de Montsuar de Lleida HIGSERGUISS1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI ANOMENAT: MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, SOLAR, LEGIONEL LA I ACS/AFS A DIVERSOS ... CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 161, de la Urbanització Mas Gass... Lorena Urrea Bernabé1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 162, de la Urbanització Mas Gass... Débora Urrea Bernabé i Jordi Garcia Aragonés1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Reforma i adequació sala polivalent Refugi la Basseta Sant Joan de l'Erm RIBALTA I FILLS, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Prestación del servicio de mantenimiento de licencias software de los productos Citrix Virtual Apps... NAHITEK DIGITAL SLU2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de neteja de l'Institut Camí de Mar Manuela Jurado Zambrano1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei d'Impressió de la Revista El Prat PRODUCCIONES MIC, S.L.3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
PARLC-2020-00170_Contractació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips d'elect... Sistemas Integrales de Redes y Telecomunicaciones, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte d'obres pel canvi de caldera, legalització i adequació de les instal·lacions tèrmiques... VELMECLIMA S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei d'assistència informàtica i consultoria Josep Cusachs Albó SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Condicionament de la Plaça Pere III ARTEA MEDIOAMBIENTAL SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Contracte de subministrament per l'adquisició, instal·lació i configuració d'un sistema d'emmaga... IN2IN SOLUCIONS TECNOLOGIQUES SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament consistent en l'adquisició de 14 llicencies de BIZAGI BPM SUITE (Exp. 901009/20) SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació pel subministrament de llic ncies informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vila... SISTEMES D`ORGANITZACIO S.A1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... INFORDISA 2.0 S.L2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTE DE LÍNIES D'AUTOBÚS ESCOLAR AMB DESTINACIÓ A ESCOLES D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA... TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de bombament de lixiviats del dipòsit controlat de Can Fatjó dels Aurons a Cerdanyola del V... HIDROSTEAM SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació pel subministrament de llic ncies informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vila... INFORDISA 2.0 S.L2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Lloguer de material d'àudio per al programa Music Bus de la Setmana de la Cultura SCLAT TEAM SL 1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei Disseny de l'estructura organitzativa, valoració dels llocs de treball i elaboració i disse... D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
608.2020.052 - SERVEIS D'ESTUDI GEOL GIC I GEOT CNIC DELS TERRENYS PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA... GEOMAR, ENGINYERIA DEL TERRENY, SLP1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTE DE SERVEI DE REVISIÓ BIANUAL NORMATIVA (inspecció segons reglament i normativa vigent de... SCI, SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION,SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTE DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ I ATENCIÓ VETERINÀRIA DE GATS DE CARRER PLATYSTERNON, S.L1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
execució de les obres d'adequació de les oficines del SEM-CGE d'acord amb el plec de prescripcions... CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contrato de servicios de provisión de datos satelitales relativos a Lote 1: Observación de la Tier... OPEN COSMOS EUROPE SL.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servei de manteniment dels pous de bombeig de clavegueram dels ports de la Zona Portuària Nord PROVEÏMENTS D'AIGUA , SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte del servei de cantina de l'INS Torre Vicens de Lleida Alejandro Marquez Fernandez1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de Gestoria, assessoria Laboral i assessoria Jurídico-Laboral MIQUEL SEGU I ASSOCIATS, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de l'ampliació de la matriu de vídeo i multipantalla dels estudis HD del Centre de... BROADCAST MEDITEL, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament i instal·lació d'equips d'escàner pel control d'accessos als edificis de la Diput... ALMAS INDUSTRIES BSAFE, S.L.3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Canviar els Aplacats de fusta de les portes exteriors dels vestuaris del Camp de Futbol . Fernando Benjamín González Blasco1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de publicitat i comunicació EDICIONS DIGITALS DEL CAMP SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Renovació manteniment llicències Veeam ASI 2020-2021 SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte de serveis de gestió, manteniment i control de les següents instal·lacions de tractamen... REMONDIS AGUA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament d obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona, amb motiu de les festes de... FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contracte del servei de prevenció ali (SPA) de riscos laborals de l'Organisme Aut nom Local d'Educ... Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, SLU1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTACIÓ OBRES CONTENCIÓ I REFORÇ D'UN TALÚS AL CAMI DEL PELUT FASE 1 Trebiser Cadí SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació mixta d'obres i serveis per a l'obertura de la franja perimetral del poble d'Olivella ... ARCIO FOREST S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Obres de reposició de voreres a diferents carrers del municipi OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, d'un vehicle patrulla pel servei de... AUTOS IGLESIAS SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de neteja de l'Institut Ramon Berenguer IV NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2020.SU.019 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un tunable narrow linewidth diode... TOPTICA PHOTONICS AG2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTACIÓ DE PLACES EN UN ESTABLIMENT SOCIAL ADREÇAT A L'ALLOTJAMENT D'URG NCIA PER A DONES QUE... ASSOCIACIO REFEM1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
subministrament de cascos modulars per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions... CLOSA SEBASTIA SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de prevenció aliens de riscos laborals del Consell Comarcal del Vallès Occidental SERVIPREVEN Sociedad de Prevención SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2020.SU.019 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un tunable narrow linewidth diode... TOPTICA PHOTONICS AG2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Contratación de servicios profesionales sobre tecnología específica del fabricante Dell Technolog... PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L.4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament instal·lació i posta en marxa d'1 campímetre pel nivell hospitalari del CAP Poble... CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.U.4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament instal·lació i posta en marxa d'1 campímetre pel nivell hospitalari del CAP Poble... CARL ZEISS MEDITEC IBERIA S.A.U.4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Acondicionamiento de las Instalaciones de Seguridad y Telecomunicaciones en desuso en las líneas 22... SISTEMAS DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTE PRIVAT D'ASSEGURANCES PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (LOT 1 DANYS MATERIALS DE BÉNS PÚBL... FUNDACIO ASSISTENCIAL DE MUTUA DE TERRASSA FUNDACIO PRIVADA CATALANA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Acondicionamiento de las Instalaciones de Seguridad y Telecomunicaciones en desuso de las Líneas 20... SISTEMAS DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de disseny de material grafic V3rtice Màrqueting SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Contracte de serveis de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d'Olesa de M... Optima Facility Services, S.L.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE LA PÒLISA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament i instal·lació de màquines de climatització en els CAPs Drassanes i Chafarines d... GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L (GEINSTAL)1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de retirada, transport, tractament i posterior gestió de desballestament dels vehicles decla... Auto-grúas Sant Jordi, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament d'un sistema de cartografia amb fusió d'imatge transrectal i transperineal per a bi... IZASA HOSPITAL, S.L.U2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament i posada en funcionament d'un sistema pilot de monitorització d'amarratges i de tra... CTRL4 ENVIRO S.L1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SERVEI DE DISSENY I ELABORACIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ I MARQUETING DEL PROJECTE UN NOU PORTAL PAT... SANDRA COSTA TUR1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Subministrament d'un equip de litotricia per al Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari de Giro... IZASA HOSPITAL, S.L.U2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de desinfecció, desinsectació idesratització, control i tractament de la legionel la en le... Bolboreta Serveis Integrals, SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de llicències de l'acord Oracle Campus d'ús il·limitat per a la Universitat de Ll... UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Obres per a l'arranjament dels camins inclosos en el projecte de prevenció d'incendis per l'any 202... ROCA GOMEZ S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament consistent en la substitució de la infraestructura de repositoris (Exp.902548/2020)... ITGLOBAL SL3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament d'una màquina de cobrament intel.ligent (MCI). (902042/2020) GRUPO CR TECNO, S.L1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis per a l'execució de les actuacions per resoldre les incidències en l'enllumenat públic de... ELECTRICITAT BOQUET, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servicio de soporte técnico y mantenimiento sobre diversa infraestructura desplegada en Mutua Unive... INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SLU2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servicio de asistencia sanitaria ambulatoria de fisioterapia en la localidad de Badalona (Barcelona) KINNFIS SCP1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de neteja de l'Institut Can Jofresa HIGSERGUISS SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
EC 2020 409 Substitució de 16 càmeres analògiques per 16 de digitals IP a l'Edifici de la General... SOM CONTROL I SEGURETAT SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de direcció d'execucio (obra i instal.lacions), coordinació de seguretat i salut i assistè... QESTUDI 29 ASSESSORAMENT TÈCNIC SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de cistelles de Nadal per a l'Ajuntament de la Canonja Plataforma d'agents comercials SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament d'un dipòsit auxiliar de lixiviats per a la planta de transferència de l'AMB a Vil... VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

SU25000SA2020060 Subministrament d'un làser escàner terrestre per a l'Escola Tecnica Superior d'En... DRONICA SERVICIOS AEREOS SLL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SU25000SA2020060 Subministrament d'un làser escàner terrestre per a l'Escola Tecnica Superior d'En... DRONICA SERVICIOS AEREOS SLL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contrato de servicios de fisioterapia, en centro ambulatorio a la población protegida de umivale, M... CENTRO VALENCIANO ESPECIALIZADO EN SALUD FIVASA SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servicio de Asistencia Ambulatoria en el Ámbito Territorial de Arbúcies (Girona) y Área de Influe... MUTUA DE GRANOLLERS, MUTUA DE PREVISIÓ SOCIAL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de maquinària per les fleques de Brians 1 i Quatre Camins SERVICIO TECNICO HORSAL SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de maquiinària de cuina pels centres penitenciaris de PONENT i QUATRE CAMINS ALARSA HOSTELERA, S.L.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DEL PERFIL METABOLÓMIC (LIPIDÒMIC) I QUANTIFICACIÓ DE P... Fundació Eurecat1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Subministrament de maquinària de congelació i abatiment de temperatura per les cuines de diferents... LORENTE RUIZ INSTALACIONES COMERCIALES SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Manteniment equips Citrix ADC MPX8005 SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. (SCC)7Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de neteja de l'Institut La Talaia HIGSERGUISS SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Manteniment llicència Confluence i Add-Ons DEISER DESARROLLO E INTEGRACION DE SISTEMAS, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de neteja del CEE Els Àngels reservat a Centres Especials de Treball Fundació Privada Astres1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2020.SU.021 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Isos testing laboratory for sol... INFINITYPV, APS2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
2020.SU.021 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Isos testing laboratory for sol... INFINITYPV, APS2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

contratación de la cesión de los derechos de uso de superficie para la instalación y explotación... TEKIND SL1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministrament de llicències de Microsoft Office 365 de Laboratori de Referència de Catalunya, SA... ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L3Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de neteja de l'Institut Gaudí NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Contractació del subministrament de llicències de CITRIX en modalidat subscripció INFORMATICA SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Serveis de suport i manteniment evolutiu de la plataforma e-Connect. VOZTELECOM OIGAA360 SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Cotractació del subministrament d'una màquina baldejadora 100% el ctrica per a la Societat Municip... DULECENTRE, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Mantenimiento de varios equipos de radiología en la clínica MC Mutual situada en la C/ Copérnico ... ELECTROMEDICAL SL4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Mantenimiento de varios equipos de radiología en la clínica MC Mutual situada en la C/ Copérnico ... ELECTROMEDICAL SL4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servicio de reparaciones varias en la bm barcelona can tunis SUMINISTROS INSTALA TRAINSMAT S.L2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de manteniment de llicències SAP pel Banc de Sang i Teixits. SAP ESPAÑA SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Servei de corredoria d'Assegurances del Consorci AOC WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES , SERVEI D'ASSESSORAMENT, CONSULT... SEGURDADES, S.L.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
L'adquisició i distribució d'equipament informàtic de lloc de treball de tipusclient lleuger (Thi... PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L.4Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Manteniment de llicències Dell EMC Networker INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS ESPAÑA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes

ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

Nº CONCURSOS ADJUDICADOS

IMPORTE ADJUDICADO

PORCENTAJE DE BAJA

Servei de neteja de l'institut Baix Empordà MULLOR, S.A.1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
SE205000SO2020068 Servei per substituir un bescanviador de calor de doble tub de vidre i per reparar... DE DIETRICH EQUIPOS QUIMICOS S.L.2Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Subministraments de material fungible per a la pràctica conservadora de l'Hospital Odontològic Uni... Compañia Dental de Venta Directa, SA1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes
Assist ncia de monitors/es per a la migdiada dels infants a la Llar d'Infants El Passeig de L'Hospit... ÀTIC EDUCACIÓ (RICARD GALLEGO SANDOVAL)1Disponible solo para clientesDisponible solo para clientes