Se han encontrado 6573 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma d´enllumenat Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-11-202067.029€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ DE JOCS INFANTILS Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-10-202020.000€Descargar
Servicio de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio y hospitalario para la población protegid... Mutua de Accidentes de Trabajo...28-10-202052.872€Descargar
Suministro y distribución de bebidas con destino a la Alcaldía y Servicios Culturales de Mieres Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-10-2020762€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Pla de l'Estany Departament d' Ensenyament28-10-202039.176€Descargar
Contractació d'un servei d'atenció digital a l'usuari a través de les xarxes socials de l'Ajuntam... Ayuntamiento de Tarragona28-10-20202.314€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ I CONSERGERIA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ELS CAPS DE SETMANA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202034.964€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reasfaltat de diversos carrers del municipi 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202062.538€Descargar
CONTRACTACIÓ DE PLACES EN UN ESTABLIMENT SOCIAL ADREÇAT A L'ALLOTJAMENT D'URG NCIA PER A DONES QUE... Ayuntamiento de Lleida28-10-202025.760€Descargar
subministrament de cascos modulars per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions... Gerència de Seguretat i Preve...28-10-202034.998€Descargar
Serveis de prevenció aliens de riscos laborals del Consell Comarcal del Vallès Occidental Consejos Comarcales28-10-202017.080€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE TORRELAVIT Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202084.818€Descargar
SUBMINISTRAMENT AMB INSTAL·LACIÓ D'UNA MÀQUINA DE CLIMATITZACIÓ A CAN LUNA. Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202079.621€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS SISTEMES DE CÀLCUL D'ALT RENDIMENT (HPC) PER L'INSTITUT CAT... Institut Català D'investigaci...28-10-202034.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Deixalleries fixa i mòbil d'Esparreguera Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-2020458.764€Descargar
Servei preventiu d'ambulàncies Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202026.200€Descargar
APROV EXPTE CONCESSIO US DOMINI MÒDULS TERRASSES MERCAT I INICI LICITACIO Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-10-2020143.129€Descargar
Subministrament de protectors auditius per al personal docent de les Escoles i Conservatoris de Mús... Diputación Provincial de Tarr...28-10-202014.220€Descargar
Ampliación de la sala de equipos del edificio de simulación y contingencias en acc gavá Aena, Aeropuertos Españoles y...28-10-2020969.733€Descargar
Servicio de mantenimiento de los equipos Oracle del Barcelona Supercomputing Center ? Centro Naciona... Consorcios28-10-202062.000€Descargar
Obra del Projecte de seguretat per la protecció de les instal.lacions de la ITAM TORDERA Secretaría General de Territo...28-10-2020469.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de conservació i manteniment de la gespa natural de diferents instal·lacions esportives de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-2020140.000€Descargar
Servei de missatgeria i correspondència de l'Ajuntament de Manresa Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-2020732.574€Descargar
Treballs de manteniment d'obra civil a la via pública del municipi de Sitges Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-2020272.727€Descargar
Servei de l'elaboració de la guia interna d'estil en visualització de dades per a l'Ajuntament de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202013.269€Descargar
Treballs de substitució de dues unitats refredadores de la instal·lació de climatització de l'ed... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202039.900€Descargar
Serveis auxiliars d'atenció interna i externa Fundación para la Escuela Sup...28-10-202088.125€Descargar
Contractació del Subministrament de llicències de programari Antivirus McAfee per la Universitat P... Universitat Politècnica de Ca...28-10-202011.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment de l'equip informàtic Apple de l'Ajuntament de Tarragona Ayuntamiento de Tarragona28-10-20206.748€Descargar
Servicio de seguridad privada y control de accesos del edificio de la Subdelegación del Gobierno en... Delegaciones de Gobierno28-10-202089.007€Descargar
RECAMBIOS PURGADOR CONDENSADOS BEKOMAT (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...27-10-20201.990€Descargar
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y DFO DE INSTALACIÓN DE SIST. CONTRAINCENDIOS EN T. LLEGADA Aena, Aeropuertos Españoles y...27-10-2020570€Descargar
SERVICIO DE DESAYUNOS PARA FORMACIÓN T1043638 Aena, Aeropuertos Españoles y...27-10-2020123€Descargar
Prestación del Servicio de Suscripción de licencias software de productos VIAFIRMA para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...27-10-202020.000€Descargar
Servei de suport al compliment de les mesures judicials de medi obert i de suport als processos de r... Departament de Justícia27-10-2020164.107€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reurbanització dels carrers Sant Joan, Sant Lluís, Comerç i Gomis de Martorell Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020309.692€Descargar
Subscripció de llicències del programari Liferay per als diferents entorns dels servidors i entorn... Diputación Provincial de Barc...27-10-202089.300€Descargar
Renovació manteniment llicències Veeam ASI 2020-2021 Ens Públic Corporació Catala...27-10-202016.000€Descargar
Obra d'instal lació de variadors de freqü ncia per a la millora de la fiabilitat de la desinfecci... Consorcios27-10-20208.100€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES PER ADJUDICAR, MITJANÇANT EL TRÀMIT ORDINARI I PROCEDIMENT OBERT, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202082.605€Descargar
Servei de monitorització, d'administració i gestió remota dels sistemes informàtics municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202020.000€Descargar
2020PMO225ING - CESSIÓ D'ÚS D'UN ESPAI SITUAT AL PASSEIG DELS CIMS DELPARC DE MONTJU C Barcelona de Serveis Municipal...27-10-2020135.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte obres de les Instal·lacions de noves calderes de Biomassa i Xarxa de calor per a la distri... Diputación Provincial de Llei...27-10-20201.050.740€Descargar
Substitució gespa artificial del camp de futbol municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020217.626€Descargar
Obres de primera intervenció en talussos i vessants a l'Explotació de Montserrat dels Ferrocarrils... Secretaria Per A la Mobilitat27-10-202060.000€Descargar
APROVACIÓ PLECS CONSTRUCCIÓ I SUBMINISTRAMENT EMBARCACIÓ VELA LA FRANCISCA PROC OBERT I INICI LIC... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020123.646€Descargar
Subministrament en règim de lloguer d'enllumenat ornamental del Nadal 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202033.058€Descargar
Inspecció inicial del sistema de protecció contra incendis de la xarxa de metro (RD513/2017) Ferrocarril Metropolità de Ba...27-10-202071.500€Descargar
Subministrament d'equipament d'odontologia per als Centres d'Atenció Primària de l'Institut Catal... Institut Català de la Salut (...27-10-2020436.120€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES DE REFORMA DE LA CASA DE CULTURA DE VALLS Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020228.472€Descargar
Servei de Direcció d'obra i Coordinació del Pla de Seguretat i Salut de les obres del P.E. de cond... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-202041.037€Descargar
Concessió administrativa per a l?ús privatiu del domini públic municipal del CÀMPING I RESTAURAN... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-20200€Descargar
Servei de neteja viària del municipi de Vilafranca del Pened s mitjançant un contracte reservat a ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20202.934.420€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES I MAQUINÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA Ayuntamiento de Girona27-10-2020236.826€Descargar
Contracte de serveis de gestió, manteniment i control de les següents instal·lacions de tractamen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202034.977€Descargar
Servei de neteja de l'institut Bosc de la Coma Departament d' Ensenyament27-10-202048.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios médicos para el soporte y seguimiento en los procesos de baja por enfermedad del personal... Ayuntamiento de Barcelona27-10-2020866.881€Descargar
Servicio de ayuda a domicilio: tramitación anticipada. Ayuntamiento de Lleida27-10-20207.434.840€Descargar
CTTE618 Servei de revisió i calibració dels tac grafs dels camions dels serveis de Punts Verds m b... Grupo Tersa27-10-20208.580€Descargar
SERVEI D'ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL Consejos Comarcales27-10-20204.455€Descargar
CONTRACTACIÓ I CONVOCATORIA DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, CREACIÓ I EXECUCIÓ D'UNA ESCULTU... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-202050.000€Descargar
Servei d'assessorament jurídic, econòmic, comptable, fiscal i laboral Área Metropolitana de Barcelo...27-10-2020159.000€Descargar
Contracte del servei de neteja de l'Institut Ribera del Sió d'Agramunt Serveis Territorials D'educaci...27-10-202035.225€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

273/20 OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT DELMERCAT DE LA MERC DE BARCELONA Instituto Municipal de Mercado...27-10-2020449.885€Descargar
Serveis d'assistència tècnica de gestió de lafase postvenda i termini de garantia de les obres, i... Institut Municipal de l'Habita...27-10-20201.171.520€Descargar
Subministrament de dos microtoms per el servei d'anatomia patològica de l'Hospital Tansversal del C... Consorcios27-10-202032.000€Descargar
Subministrament i instal.lació de jocs infantils pel Parc de l'U d'Octubre de 2017 Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-10-202033.058€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE DETECCIÓ DE RISCOS AL BARRI DE CAN VIDALET D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202052.364€Descargar
2677/2020 - Contracte administratiu mixt de subministrament i instal lació fotovoltaica per connexi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020357.367€Descargar
TREBALLS DE REPARACIÓ DEL FERM DE DIVERSOS TRAMS DE LA VIA VERDA Consejos Comarcales27-10-202012.397€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAO 8988/2020 - Obres definides en la Mem ria valorada per a la reparació del paviment de voreres ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202065.998€Descargar
Servei d'ús del Software Google Maps Plataform per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref... Secretaria Per A la Mobilitat27-10-202036.200€Descargar
ACORD MARC PER L'EXECUCIÓ D'OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA (OBRA CIVIL) A LES DEPEND... Barcelona de Serveis Municipal...27-10-20204.479.000€Descargar
Contractació de l'arrendament d'un vehicle turisme destinat a personal de SUMAR, Serveis Públics d... Consorcios27-10-202022.800€Descargar
Servicios de limpieza e higienización de los edificios y espacios exteriores de los Centros Asisten... Mutua de Accidentes de Trabajo...27-10-202021.835€Descargar
El objeto del contrato lo constituye el Suministro, Implantación y Mantenimiento del nuevo sistema ... Consorcios27-10-2020200.000€Descargar
Prestación del Servicio de Suscripción de licencias software de los productos ARTICULATE 360 TEAMS... Mutua de Accidentes de Trabajo...27-10-2020161.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona, amb motiu de les festes de... Diputación Provincial de Tarr...27-10-202052.500€Descargar
Obra proyecto de acondicionamiento de edificio en Vía Laietana, nº43, Jefatura Superior de Policí... Sociedad Estatal Infraestructu...27-10-20202.604.700€Descargar
Servicio de Fisioterapia en Manresa y Comarca de Bergueda Mutua Intercomarcal de Acciden...27-10-2020402.653€Descargar
2020-119 Servei de neteja i recollida de residus dels espais titularitat de l'Hospital Clínic de Ba... Diputación Provincial de Barc...27-10-202010.417.600€Descargar
SERVEI DEL CONTROL DE L'ABOCADOR CLAUSURAT RIPOLL S-3 Consejos Comarcales27-10-20202.479€Descargar
SERVEI DE CONSULTORIA AMB EXPERTÍS EN MODELS FORMATIUS GAMIFICATS, PER TAL D'ORIENTAR I RECOMANAR E... Barcelona Activa SPM SA27-10-202014.500€Descargar
Contracte Obres Execució Projecte Reurbanització del Passeig del Nard, Fase 1, entre la Rambla del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020514.419€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació subministrament i instal lació llums leeds per a l'Enllumenat exterior de la Urbanitz... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-202061.108€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA ORDINARIS I EVENTUALS DE LES INFRAESTRUCTURES GESTIONADES PER PRAT ES... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202090.000€Descargar
Servei per al desenvolupament de cursos per a formadors/es ipsicòlegs-formadors/es dels cursos de s... Servei Catalá de Transit27-10-202050.900€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi de l'anàlisi del so... Infraestructures de la General...27-10-2020400.000€Descargar
Contracte menor per al subministrament de productes de desinfecció per a les instal·lacions esport... Ayuntamiento de Tarragona27-10-20203.537€Descargar
Servei de suport lingüístic de correccions en català i castellà i de traduccions en altres idiom... Departament de Cultura27-10-2020148.760€Descargar
Servei de neteja de l'Institut La Mallola d'Esplugues de Llobregat Departament d'Educació27-10-202040.988€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de les obres compreses en el projecte de restauració paisatgística del jaciment arqu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202091.724€Descargar
Elaboració de projectes executius d'instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum de diverso... Consejos Comarcales27-10-202019.192€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA DE COMPTES ANUALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL S... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20206.100€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la... Infraestructures de la General...27-10-202055.100€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Olorda de Sant Feliu de Llobregat Departament d'Educació27-10-20200€Descargar
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES OBRES PER LA SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE RECOLLIDES D'AIGUA EN EL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202025.228€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del document ambiental del pro... Infraestructures de la General...27-10-202019.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/157 Subministrament de motxilles per a portàtils Universitat de Barcelona27-10-202034.580€Descargar
Subministrament i instal·lació de papereres als parcs metropolitans. (Exp. 901385/2020) Área Metropolitana de Barcelo...27-10-202034.601€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES MUNICIPALS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202079.500€Descargar
Adequació de la vorera del pavelló del Moli de l'Esquerrà per millorar-ne l'accessibilitat Lérida. Ayuntamientos Provinc...27-10-202048.819€Descargar
Obres compreses a la Memòria Valorada d'arranjaments i nova claraboia a la coberta del Centre Cívi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-202051.891€Descargar
Contracte del servei de prevenció ali (SPA) de riscos laborals de l'Organisme Aut nom Local d'Educ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-10-20206.278€Descargar
Assistència tècnica per al seguiment i coordinació de les actuacions de manteniment de l'espai ur... Distrito de Nou Barris27-10-2020102.358€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ OBRES CONTENCIÓ I REFORÇ D'UN TALÚS AL CAMI DEL PELUT FASE 1 Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202018.491€Descargar
Subministrament d'arbrat per al municipi de Girona Ayuntamiento de Girona27-10-202045.455€Descargar
Contractació mixta d'obres i serveis per a l'obertura de la franja perimetral del poble d'Olivella ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202022.297€Descargar
Contracte de subministrament i instal·lació d'un sistema de lectors de matricules de vehicles als ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020107.000€Descargar
ADQUISICIÓ VEHICLE POLICIAL. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT Lérida. Ayuntamientos Provinc...27-10-202048.501€Descargar
SERVEI D'AJUT A DOMICILI (Exp. SER_OBE_2020_0014) Ayuntamiento de Lleida27-10-20202.973.930€Descargar
CONTRATO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA MUNICIPIO DE RIPOLLET Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20203.856.850€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte per a l'execució dels projectes de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202062.380€Descargar
Lloguer de cabines sanitàries portàtils per a la Xarxa d'Autobusos Transports de Barcelona, S.A.27-10-2020208.000€Descargar
20/06: Licitació per a la contractació del subministrament, en modalitat d'arrendament operatiu de... Consorcios27-10-2020250.000€Descargar
Subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumena... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202099.500€Descargar
Servei d'atenció psicològica a les dones víctimes de laviolència masclista, que es realitza al S... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202034.308€Descargar
Obres de reposició de voreres a diferents carrers del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202051.834€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA DINS DEL PROJECTE SMART DE VIDEOVI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020234.636€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de bar-cantina de l'Institut Baix Camp Departament d'Educació27-10-202014.990€Descargar
Servei de suport tècnic i gestió del desenvolupament dels programes Tot Dansa i Escena Pilot Instituto de Cultura de Barcel...27-10-202059.287€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Antoni Ballester Departament d'Educació27-10-202029.609€Descargar
OBRA I INSTAL·LACIONS DEFINIDES EN EL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-10-2020113.907€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'HOTELERIA - 21SM0011P Servei Català de la Salut (Ca...27-10-202025.163€Descargar
Subministrament llums de nadal destinats a carrers i plaça del centre del nucli urbà, 2a convocat ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202041.314€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Ramon Berenguer IV Departament d'Educació27-10-202060.564€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc amb vàries entitats financeres per prestar el servei de caixa de l'Organisme de Gestió ... Diputación Provincial de Barc...27-10-20204.420.000€Descargar
Obres de conservació, manteniment i millora de la xarxa veïnal, rural i de camins no rodats de la ... Consejos Comarcales27-10-2020202.479€Descargar
SERVEI DE NETEJA ORDINÀRIA DE DIVERSOS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-202068.866€Descargar
2020.SU.019 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un tunable narrow linewidth diode... Universitat Politècnica de Ca...27-10-202026.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu... Infraestructures de la General...27-10-202096.173€Descargar
Obres d'actualització dels mòduls de 25 i 50m2 del Parc Tecnològic a les noves necessitats tecnol... Barcelona Activa SPM SA27-10-202075.839€Descargar
Contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels diferents aparells desfibril·lad... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20204.726€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de suport jurídic en matèria de personal per l'Ajuntament assessorament, gestió administr... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-10-202053.444€Descargar
Subministrament de mobiliari d'oficina als edificis A i B per atendre les necessitats de l'AMB (Exp.... Área Metropolitana de Barcelo...27-10-202034.500€Descargar
Manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de l'enllumenat públic i semàfors del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202047.072€Descargar
Contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels diferents aparells desfibril·lad... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20204.726€Descargar
Contracte menor per al subministrament de productes de desinfecció per a les instal·lacions esport... Ayuntamiento de Tarragona27-10-20203.537€Descargar
2020.SU.019 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un tunable narrow linewidth diode... Universitat Politècnica de Ca...27-10-202026.000€Descargar
Servei d'assegurança de danys materials, d'accidents i malalties i responsabilitat civil i patrimon... Fundació Universitària Balme...26-10-2020133.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA RETORNABANDEJAS EN FILTROS DE PASAJEROS (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-20204.630€Descargar
VERIFICACION DIELECTRICA DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-20202.750€Descargar
SUMINISTRO DE MATERIAL REPUESTO PARA TALLER DE AAVV (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-2020600€Descargar
ETIQUETAS BLANCO / TRANSPARENTE BRADY PTL-31-4270 (250) UNIDADES Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-2020138€Descargar
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de los centros de MAZ M.C.S.S Nº 11.Territorial CATA... Mutua de Accidentes de Trabajo...26-10-202045.645€Descargar
Subministrament d'equips de comunicacions Ens Públic Corporació Catala...26-10-202048.000€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE DIVERS PROGRAMARI DELS SISTEMES TECNOLÒGICS DE L'AJUNTAM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020234.101€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció del projecte de l'obra Renovació instal·lacions adequació RD1215/97 Secretaría General de Territo...26-10-202024.191€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE TRES MONITORS EN FORMA D'ONA PER ALS CONTROLS DE REALITZACIÓ DE betevé Informació I Comunicació de ...26-10-202024.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE GENERACIÓ DE SISCRONISMES PELS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...26-10-202029.000€Descargar
Gestió de l'Espai Jove Palau Alòs i del Punt InfoJove del Districte de Ciutat Vella Distrito de Ciutat Vella26-10-2020770.180€Descargar
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció de document d'obra executada de les ... Secretaría General de Territo...26-10-202010.470€Descargar
Servicios de distribución de seguros y la contratación simultánea de seguro para los vehículos p... Tesorería General de la Segur...26-10-20204.000€Descargar
Subministrament de l'ampliació de la matriu de vídeo i multipantalla dels estudis HD del Centre de... Ens Públic Corporació Catala...26-10-202042.950€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de les depend ncies de la Comissió Jurídica Assessora. Comissió Jurídica Assessora26-10-202036.800€Descargar
Servei de suport integral per a la gestió i execució de l'operació de FEDER 2014-2020 Santa Perpe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202024.990€Descargar
redaccio de projecte basic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat,... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202032.840€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL.L... Agència Catalana de L'aigua26-10-20205.776.220€Descargar
Equip per retransmetre en streaming per a Comunicació Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-20200€Descargar
Contratación conjunta de la redacción de una memoria valorada y la ejecución de los trabajos para... Área Metropolitana de Barcelo...26-10-2020482.000€Descargar
Servicio de limpieza integral de las instalaciones deportivas municipales Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-20201.269.020€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Aprobación pliegos contrato mixto servicio y suministro software RRRHH, procedimiento abierto.. Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020164.879€Descargar
Servicios de oficina técnica de interoperabilidad Consejería de la Presidencia,...26-10-20203.163.130€Descargar
Dirección de las obras del proyecto constructivo de la ampliación de la EDAR de Riudoms. Término ... Agència Catalana de L'aigua26-10-2020265.170€Descargar
REMODELACIÓ DEL CARRER OCEJA DE VILALLOBENT. Gerona. Ayuntamientos Provinci...26-10-2020131.965€Descargar
Subministrament d'una eina meteorològica Protecció Civil Departament d' Interior26-10-202025.000€Descargar
Serveis de traducció i correcció de textos de l'Institut Català de Finances Instituto Catalán de Finanzas26-10-202060.000€Descargar
concessió demanial de l ús privatiu de local destinat a bar-restaurant ubicat vora el noucomplex e... Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de asistencia hospitalaria en Figueres Mutua Intercomarcal de Acciden...26-10-202056.402€Descargar
Instal.lació, el desmuntatge i el manteniment de l'enllumenat de Nadal. Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202027.724€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202015.555€Descargar
Subministrament de llicències de suport en tecnologies CITRIX i serveis de suport Ayuntamiento de Girona26-10-202031.500€Descargar
Servei de renovació de les cubetes de retenció d'hipoclorit i NaCl2 a l'ETAP del Ter Secretaría General de Territo...26-10-202029.485€Descargar
CTTE616 Servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió de la Plan... Grupo Tersa26-10-2020608.800€Descargar
ECAO 8527/2020 - Obres contingudes en la Memòria valorada reparació dels escocells i paviments per... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202016.107€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS CONSISTENTS EN LA IMPARTICIÓ DELS MÒDULS FORMATIUS DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT, FOR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020101.440€Descargar
Subministrament de llicències de manteniment dels commutadors centrals del Centre de Processament d... Ayuntamiento de Girona26-10-20209.000€Descargar
Obres contingudes en el Projecte de les obres de plantació d'arbrat a diversos carrers de la ciuta... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202035.210€Descargar
Servei públic de transport urbà de viatgers dinc del terme municipal de Vilafranca del Penedès Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-20203.922.180€Descargar
EC 2020 461 Serveis de creativitat, conceptualització, disseny i producció d'una campanya de publi... Departament de la Vicepresidè...26-10-2020100.000€Descargar
AVALUACIÓ DEL PROCÉS DE GESTIÓ I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE LA CRIDA D'ACTUACIONS HUMANITÀRIES... Agencia Catalana de Cooperaci...26-10-20204.500€Descargar
Annex del projecte constructiu de les obres de connexió de l'abastament d'aigua potable de Borrass... Gerona. Ayuntamientos Provinci...26-10-202096.727€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació d'equips d'escàner pel control d'accessos als edificis de la Diput... Diputación Provincial de Barc...26-10-202024.640€Descargar
Subministrament material protecció COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202017.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Ermessenda de Girona Secretaria de Comerç I Turism...26-10-202037.619€Descargar
Obres de millora de l'eficiència energètica de l'enllumnat públic d'Ulldecona Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020280.288€Descargar
SERVEIS DE DIAGNOSI I CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS A CARDEDEU Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202017.870€Descargar
268/20 OBRES DE REFORMA DE LA ZONA LOGÍSTICA DEL MERCAT DE CANYELLES Instituto Municipal de Mercado...26-10-2020372.833€Descargar
Contractació del servei de neteja de les instal.lacions esportives municipals, que gestiona l'empr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020248.828€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE LA BORSA D'HORES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS Ayuntamiento de Lleida26-10-202034.987€Descargar
Canviar els Aplacats de fusta de les portes exteriors dels vestuaris del Camp de Futbol . Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202057.850€Descargar
CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L'ARBRAT I ESTASSSADA DEL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202062.380€Descargar
Subministraments de 26 ventiladors per l'ondulador detracció en les UT 113 i 114 dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat26-10-202054.500€Descargar
Servicio de asistencia sanitaria de carácter hospitalario y ambulatorio para la población protegid... Mutua de Accidentes de Trabajo...26-10-202033.022€Descargar
51-B-0206; 30.765/20-2 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las car... Secretaría General de Infraes...26-10-202023.505.100€Descargar
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Gerencia Territorial de... Delegaciones del Gobierno26-10-20207.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suscripción de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos de EGA... Mutua de Accidentes de Trabajo...26-10-202016.000€Descargar
2020-14-SU-PSS ADQUISICIÓ DE PUNTS D'ACCÉS DE LA XARXA Wi-Fi DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA PER ... Universitat de Barcelona26-10-202017.250€Descargar
2020-CONS-234-AM Acord Marc per l'execució d'obres de conservació, manteniment i millora (instal·... Barcelona de Serveis Municipal...26-10-20201.653.600€Descargar
257/20 SERVEIS GESTIÓ I D'ASSIST NCIA T CNICA PER LA SUBSTITUCIÓ I/O ARRANJAMENT DE DIVERSOS ASCEN... Instituto Municipal de Mercado...26-10-202028.636€Descargar
Banderoles publicitaries La Marató de TV3 2020 Ens Públic Corporació Catala...26-10-202040.000€Descargar
Concertació d'un préstec a llarg termini per al finançament de les inversions del Pressupost 2020... Lérida. Ayuntamientos Provinc...26-10-20201.663.180€Descargar
Concessió administrativa per a l'ús privatiu d'una part de domini públic per a la instal·lació ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió demanial de l'ús privatiu de local destinat a bar-restaurant ubicat vora el nou complex ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-10-20201.200€Descargar
Construcció de 6 punts de servei per autocaravanes al Berguedà Consejos Comarcales26-10-202057.076€Descargar
contractació del serveide neteja del centre INSTITUT PERE VIVES VICH d'Igualada Departament d'Educació26-10-202053.680€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de nova const... Infraestructures de la General...26-10-202025.993€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció escola 7 unita... Infraestructures de la General...26-10-202066.445€Descargar
Doc ncia muntatge d'instal lacions electrot cniques i telecomunicacions en edificis Ayuntamiento de Tarragona26-10-202014.600€Descargar
Execució de les obres de nova construcció escola 7 unitats + 2 aules a l'Escola Teresa Godes i Dom... Infraestructures de la General...26-10-20202.186.430€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Exp. 585/2020-SU-POS: Contractació del subministrament d'equipament d'oftalmologia per al servei d'... Consorci Mar Parc de Salut de ...26-10-202038.746€Descargar
OBRES DE REFORMA PARCIAL DEL BAR I ELS VESTUARIS DE LES PISCINES MUNICIPALS D'ALMATRET Lérida. Ayuntamientos Provinc...26-10-2020111.961€Descargar
Servei de consultoria i assistència com a suport a l'elaboració del Pla de Reactivació Socioecon... Consejos Comarcales26-10-202028.430€Descargar
Servei de dinamització del temps educatiu no lectiu a la Comarca del Vallès Occidental, en el marc... Departament de Treball, Afers ...26-10-202097.886€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES, MANTENIMENT DE MAQUINARI I SUPORT DE SISTEMES D'INCIDÈNCIES D... Institut Català de la Salut (...26-10-202023.200€Descargar
SERVEI DE NETEJA D'INSTAL.LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL. PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT. CONTRACTA... Lérida. Ayuntamientos Provinc...26-10-2020130.869€Descargar
Servei de neteja de l'Institut El Morell Departament d'Educació26-10-202038.533€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE TRACTAMENT DE DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA DEL CENTRE DE RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE Ayuntamiento de Girona26-10-202025.091€Descargar
SERVEI D¿AUDITORIA FINANCERA DE COMPTES ANUALS I AUDITORIA JURIDICA DE LES SOCIETATS PRIVADES MUNIC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202032.000€Descargar
SERVEIS DE BUCS D'ASSAIG EL MERCAT (Exp. SER_OBE_2020_0016) Ayuntamiento de Lleida26-10-202070.530€Descargar
Serveis de publicitat i comunicació Sorea, Sociedad Regional de Ab...26-10-20207.000€Descargar
SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Institut Català de Nanotecnol...26-10-20209.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT EQUIPS INFORMÀTICS PER TREBALL AMB MOBILITAT Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202073.125€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...26-10-202019.933€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

E-300100/01-10-20 Servei de manteniment correctiu d'un seqüenciador Illumina Nextseq500 del campus ... Universitat Pompeu Fabra25-10-202016.073€Descargar
E-300100/01-10-20 Servei de manteniment correctiu d'un seqüenciador Illumina Nextseq500 del campus ... Universitat Pompeu Fabra25-10-202016.073€Descargar
Servei de paqueteria de les novetats editorials en català i occità (SAB) per a les Biblioteques P... Departament de Cultura24-10-202054.000€Descargar
direcció i execució de les intervencions arqueol giques i paleontol giques d'urg ncia al territori... Departament de Cultura24-10-202078.512€Descargar
manteniment de jardineria de 13 depend ncies del Departament de Cultura Departament de Cultura24-10-202057.636€Descargar
Adquisició de l'obra Mendiants de Marià Fortuny Departament de Cultura24-10-202036.000€Descargar
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELECTROSTÁTICA PUENTE AÉREO (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...23-10-2020998€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación no sujeta a regulación armonizada del servicio de asistencia sanitaria básica ambula... Mutua de Accidentes de Trabajo...23-10-202011.000€Descargar
5689/2020 - Obres incloses en el projecte PROJECTE SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC PER NOVES LLUMENE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202027.917€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DE PERFIL METABOL MIC I LIPID MIC DE 79 MOSTRES DE PLASMA ... Institut Català de la Salut (...23-10-20204.393€Descargar
5746/2020 - Serveis d'administració i manteniment dels sistemes informàtics Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202079.833€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà Serveis Territorials D'educaci...23-10-2020105.322€Descargar
5771/2020 - Obres incloses Projecte executiu de reposició de la xarxa de pluvials del Passeig Marí... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202058.512€Descargar
Subministraments de les llicències de VMWare pels anys 2021 i 2022. (Ref:POS164/20) Secretaria Per A la Mobilitat23-10-202068.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Desballestament vehicles Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-10-20200€Descargar
Subministrament, configuració i posada en marxa dels dispositius d'accés necessaris per a dotar de... Universitat Politècnica de Ca...23-10-202097.000€Descargar
2020/146 Subministrament d'una llicència per augmentar la capacitat de les còpies de seguretat Universitat de Barcelona23-10-202027.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Investigador Blanxart Serveis Territorials D'educaci...23-10-202049.600€Descargar
Contrato de servicios de provisión de datos satelitales relativos a Lote 1: Observación de la Tier... Institut d'Estudis Espacials d...23-10-20202.000.000€Descargar
Subministrament d'un vehicle híbrid per a XALOC Diputación Provincial de Giro...23-10-202019.835€Descargar
Contracte de serveis del manteniment correctiu i preventiu (4 visites/any), dels equips de megafonia... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20205.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 1 -ENLLUMENAT DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020158.386€Descargar
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT LOT 3-SENYALISTICA -PROJECTE EXECUTIU PER A LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202013.622€Descargar
Serveis de vigilància i seguretat privada i control d'accessos durant el funcionament de la Fira de... Ayuntamiento de Barcelona23-10-202090.626€Descargar
CONTRACTE OBRES LOT 2-VIALITAT- PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202033.285€Descargar
459/2020 Renovació i millora de la claveguera del carrer del Pintor Pradilla Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202061.541€Descargar
Servei de noliejament d'un helic pter biturbina amb sistema de captació, gravació i transmissió d... Servei Catalá de Transit23-10-20201.778.480€Descargar
457/2020 Subministrament consistent en la fabricació del conjunt anomenat Carrossa de l'Ambaixador ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202034.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCIÓ COMUNITARIA ALS BARRIS (EXP. SER_OBEA_2020_0010) Ayuntamiento de Lleida23-10-202034.994€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Ítaca de Sant Boi de Llobregat Serveis Territorials D'educaci...23-10-202043.500€Descargar
Obres del Projecte constructiu de la renovació del dip sit d'Abrera Can Vilalba. Punt Crític 17.9 Secretaría General de Territo...23-10-2020150.409€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica a la redacció del Document ambiental del project... Infraestructures de la General...23-10-202014.200€Descargar
292/2020 Servei d'intervenció socioeducativa i comunitària amb dones nouvingudes per afavorir la s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20208.498€Descargar
2020PGIS256CA - Servei de manteniment d'un model d'anàlisi de dades de registre en places DUM per a... Barcelona de Serveis Municipal...23-10-202035.000€Descargar
Servei de manteniment dels pous de bombeig de clavegueram dels ports de la Zona Portuària Nord Secretaria Per A la Mobilitat23-10-202034.050€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·L... Agència Catalana de L'aigua23-10-202045.093€Descargar
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACI... Agència Catalana de L'aigua23-10-202044.494€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES R... Agència Catalana de L'aigua23-10-20203.918.580€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU D'UN BE DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL - CLUB ESPORTIU BOT Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-20200€Descargar
Subministrament material d'oficina a la Gerència de Barcelona Comarques del Departament de Justíci... Departament de Justícia23-10-202034.999€Descargar
ALIENACIÓ D'UN VEHICLE MUNICIPAL, MARCA AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO TRIPTONIC 4X4, MATRÍCULA 6374GJW (... Ayuntamiento de Lleida23-10-20205.172€Descargar
Obres d'enderroc i de construcció complementària de l'edifici situat a l'av. Londres, 7 de Miami P... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020196.590€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de tractament terapèutic intensiu residencial per a menors i joves amb assegurança escolar ... Departament de Justícia23-10-202012.852€Descargar
SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE CAMPANYES DE CAPTACIÓ DE FONS PER AL 2021-2022 (FACE - TO - FACE)... Institut Català de la Salut (...23-10-2020220.000€Descargar
SERVEI ENLLUMENAT NADAL 2020-2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202041.229€Descargar
Servei de neteja de l'institut Salvador Espriu Serveis Territorials D'educaci...23-10-202040.000€Descargar
Arrendament de 8 llits clínics per a la UCI coronària de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Institut Català de la Salut (...23-10-202037.851€Descargar
Lloguer de les llums decoratives de nadal per al carrer Major i laPlaça de la Vila Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-10-20208.120€Descargar
Serveis d'assessorament jurídic COVID-19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20208.118€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de comunicació i difusió cultural de les diverses activitats del municipi d'Artés Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202012.500€Descargar
Arrendament de 8 llits clínics per a la UCI coronària de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Institut Català de la Salut (...23-10-202037.851€Descargar
Suministro e instalación de cámaras de reconocimiento facial para los accesos a las dependencias d... Ente Público Puertos del Esta...23-10-20206.054€Descargar
A.T. para el seguimiento, vigilancia y control y coordinación de seguridad y salud de ejecución de... Ente Público Puertos del Esta...23-10-2020178.900€Descargar
15.5.5 Subministrament tres vehicles Departament d'Empresa i Coneix...23-10-202095.000€Descargar
2020-126 - Subministrament i posada en servei de lliteres hidràuliques i lliteres hidràuliques rad... Diputación Provincial de Barc...23-10-2020114.835€Descargar
Contracte de serveis de redacció dels Plans d'Acció per a l'Energia i el Clima (PAESC), mitjançan... Diputación Provincial de Giro...23-10-2020165.923€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obsolescència SVV PCC L9 Servidors físics Ferrocarril Metropolità de Ba...23-10-202030.000€Descargar
Obres d'execució d'un preparador de carbó actiu a l'ETAP del Llobregat Secretaría General de Territo...23-10-202075.000€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Millora de nus. Seguretat vi... Infraestructures de la General...23-10-202076.427€Descargar
Servei de consultoria per a la formació del personal, assessorament tecnològic i implementació de... Secretaría General de Territo...23-10-2020351.000€Descargar
Servei de Bar-Cantina de l'Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat Serveis Territorials D'educaci...23-10-202028.000€Descargar
Concessió d'ús privatiu de domini públic per a l'explotació de les parades del Mercat Municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202035.619€Descargar
Supervisió dels serveis socials de l'Ajuntament d'Esparreguera Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20205.802€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Institut La Serreta Serveis Territorials D'educaci...23-10-202068.880€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS 2021 Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202021.816€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de Control de Qualitat de les obres de millora lo... Infraestructures de la General...23-10-202032.040€Descargar
Recollida, transport i lliurament de fons documental, material tècnic, documentació i exposicions,... Diputación Provincial de Barc...23-10-2020496.131€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un sistema de cartellera digital per tal de renovar una instal·l... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202034.900€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de coordinació de seguretat i salut de les obres d... Infraestructures de la General...23-10-202015.360€Descargar
Subministrament llicències Microsoft Qserver 2019 o similar Área de Gobierno de Medio Amb...23-10-202024.826€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CR DIT A LLARG TERMINI DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-20201.365.710€Descargar
Contracte del servei de cantina de l'INS Torre Vicens de Lleida Departament d' Ensenyament23-10-202015.000€Descargar
Disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la Fira GULFOOD 2021 Direcció General de Planifica...23-10-202046.440€Descargar
SERVEI DE RECOLLIDA I CUST DIA D'ANIMALS DE COMPANYIA A LA COMARCA DE LA GARROTXA Consejos Comarcales23-10-2020176.000€Descargar
Concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació de recarga de vehicles elèct... Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-10-20200€Descargar
BUTAQUES HOSPITALÀRIES PER A PACIENTS - 20SM0223 Servei Català de la Salut (Ca...23-10-2020160.000€Descargar
Evolució plataforma holabarcelona.com Universitat Autònoma de Barce...23-10-202099.770€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal.lació de l'ampliació del sistema de videovigilància i lectura de matríc... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-2020161.733€Descargar
Execució de les obres de millora local. Millora de nus. Seguretat viària. Carrils de canvi de velo... Infraestructures de la General...23-10-20202.124.370€Descargar
Serveis de custòdia documental Consorcios23-10-202015.000€Descargar
2020-140 - Servei de manteniment de les llicències de software i del hardware de Veritas Net Backup... Diputación Provincial de Barc...23-10-202080.000€Descargar
Dinamització de la població jove d'esparreguera entre els 14 i els 29 anys Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202068.182€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la... Infraestructures de la General...23-10-2020300.000€Descargar
Renovació del llicenciament Oracle 2021-2023 Transports de Barcelona, S.A.23-10-2020415.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE FLONJALLS DEL PA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202015.131€Descargar
Suministro de tóner, tambores y kits de mantenimiento de impresoras RICOH, destinado a los centros ... Agencia Estatal de Administrac...23-10-202021.575€Descargar
Servicio de fisioterapia en la población de Seròs, para Mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...23-10-20206.400€Descargar
Prestación de servicios de formación, asesoramiento y consultoría sobre regulación de productos ... Varios23-10-202044.298€Descargar
Subministrament de gas liquat del petroli, GLP, amb destinació als vehicles que funcionen amb aques... Diputación Provincial de Tarr...23-10-20206.000€Descargar
20-103 LLOGUER DE DECORACIONS LLUMINOSES LED PER A L'ENLLUMENAT DE NADAL A LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020168.321€Descargar
Servei de Gestoria, assessoria Laboral i assessoria Jurídico-Laboral Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202048.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de les obres de Pavimentació d'un tram de la Rambla Catalunya entre el carrer Jaume B... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202050.230€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'APLICACIÓ DE MESURES D... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202047.900€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA VIA PÚBLICA AMB PINTURA... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202058.669€Descargar
Mant. integral Dr. Roux Departament D'agricultura, Ram...23-10-202096.000€Descargar
PTOP-2020-333 Subministrament de catorze (14) vehicles tot terreny transformat, en règimd'arrendame... Departament de Territori I Sos...23-10-2020897.400€Descargar
Servei de disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la fira BIOFACH 202... Direcció General de Planifica...23-10-202097.378€Descargar
I20.10.07 - Serveis d'enginyeria per projecte de recerca Instituto de Investigaciones B...23-10-20209.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020PGIS257CA - SERVEI D'AUDITORIA BONES PRÀCTIQUES DE PREVENCIÓ I TEST EN SUPERFICIE DE COVID-19 ... Barcelona de Serveis Municipal...23-10-202042.690€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Joan Guinjoan i Gispert Departament d' Ensenyament23-10-202050.763€Descargar
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L'EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020119.385€Descargar
Contractació del servei de Gestió i coordinació de l'activitat de l'espectacle d'arribada dels pa... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202020.712€Descargar
OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA CÚPULA DE LA CAPELLA DE L'ANTIC CONVENT DEL RECINTE DE L'HOSPITAL DE... Institut Català de la Salut (...23-10-2020195.755€Descargar
Contractació de les obres per l'asfaltat de diferents trams del municipi de Taradell Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202090.883€Descargar
Mobiliari per a diversos centres d'Atenció Primària del Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut (...23-10-202052.110€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE D'OBRES REFORMA I REHABILITACIÓ RECTORIA I ESGLESIA SANT PERE DE CASTELLET Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020145.762€Descargar
460,461/2020 Projecte executiu de via ciclista interurbana entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20201.279.490€Descargar
465/2020 Dinamització del Consell d'infants i adolescents de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202034.986€Descargar
Servei per a la inspecció de cursos i centres de sensibilització i reeducació viària (SCT-2021-1... Servei Catalá de Transit23-10-202017.000€Descargar
CONTRACTE MIXTE DE SERVEIS PER A LA UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I BAR ESPECIFI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202078.000€Descargar
Servei per al desenvolupament de cursos per a formadors/es d'educació per a la mobilitat segura pre... Servei Catalá de Transit23-10-202042.200€Descargar
Serveis de pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil, tot risc de danys materials i directiu... Fundación Privada Instituto d...23-10-202020.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei pel desenvolupament d'un programa de formació del personal sanitari basat en Serious Game i ... Institut Català de la Salut (...23-10-2020109.367€Descargar
Servei de bar-cantina de l'Institut Antoni Ballester Departament d' Ensenyament23-10-202019.080€Descargar
Contracte de Subministrament de llicències d'ús del programari ADOBE Diputación Provincial de Giro...23-10-202012.400€Descargar
BUTAQUES HOSPITALÀRIES PER A PACIENTS - 20SM0223 Servei Català de la Salut (Ca...23-10-2020160.000€Descargar
2020-126 - Subministrament i posada en servei de lliteres hidràuliques i lliteres hidràuliques rad... Diputación Provincial de Barc...23-10-2020114.835€Descargar
Subministrament de títols de nínxols amb bossa i text personalitzat Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-10-20201.350€Descargar
ARMARIO PARA LA SALA DE ILESOS Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-2020996€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PALET DE PAPER PER AEROPORT Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-2020595€Descargar
SUMINISTRO FERRETERÍA VARIOS SSEI (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-2020707€Descargar
SUMINISTRO DE ADAPTADORES SHUCKO HEMBRA A IEC C14 MACHO Y RECEPTOR GPS USB PARA WINDOWS 10 (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-202076€Descargar
TARJETA MICROSD HC 1 + ADAPTADOR SANDISK ULTRA-16GB-CLASE 10-48MB/S Y CANON DIGITAL Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-202010€Descargar
Ejecución de las obras del proyecto de construcción para vallado de línea convencional (zona Mas ... Administrador de Infraestructu...22-10-2020483.681€Descargar
Servicio de Pruebas Diagnósticas Complementarias (Resonancia Magnética Nuclear) en el ámbito terr... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202020.250€Descargar
Proyecto de movimiento de tierras de zonas de conexión ferroviaria y adecuación de parcela intermo... Ente Público Puertos del Esta...22-10-20204.722.780€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres per a la recuperació i condicionament del refugi antiaeri de la Guerra Civil a la plaça de l... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-10-202026.019€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi de verificació de l... Infraestructures de la General...22-10-202094.450€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Tarragona Serveis Territorials D'educaci...22-10-202041.439€Descargar
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció de document d'obra executada de les ... Secretaría General de Territo...22-10-202069.711€Descargar
Contracte de serveis de comunicació i premsa de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran Lérida. Ayuntamientos Provinc...22-10-202045.600€Descargar
Expedient 8167/2020 Contractació menor del servei d'execució i direcció del Campus Extens de la U... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-20204.959€Descargar
Servei d'escatat de vegetació i herbes a les voreres de diferents urbanitzacions Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202016.630€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equipaments per ampliar i millorar la Plataforma Castle Platform® Centre Tecnològic de Telecomu...22-10-2020181.632€Descargar
Prestació del servei de gestió del Servei d'atenció a la persona i les activitats de sensibilitza... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202062.098€Descargar
Subministrament de 8 optiques pel projecte de migració a alta definició (HD) del CPA Ens Públic Corporació Catala...22-10-2020165.000€Descargar
Obres del projecte constructiu d'implementació nou CPD i recablejat OC Secretaría General de Territo...22-10-2020264.518€Descargar
CONTRACTE D'UN CENTRE AUTORITZAT DE TRACTAMENT DE VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA UTIL (CAT) PER A... Ayuntamiento de Lleida22-10-202034.990€Descargar
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE PER AL SUB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-20202.000€Descargar
OBRES DE REPOSICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS A LES EDARS DE TARRAGONA I TARRAGONA NORD Ayuntamiento de Tarragona22-10-202011.292€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord Marc d'homologació d'empreses prove dores de subministrament, a preus unitaris, de material d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-202047.611€Descargar
Servei de neteja de l'Institut La Mar de la Frau Departament d' Ensenyament22-10-202036.403€Descargar
SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS I PROGRAMES D'EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202060.331€Descargar
SERVEI DE CONTROL D'ACCESSOS EN LES OFICINES DE PLA DE BESÒS, SA- OFICINA LOCAL D'HABITATGE Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202020.960€Descargar
Sistema d'orelleres sense fils pel Plató 1 del CPA Ens Públic Corporació Catala...22-10-202022.000€Descargar
OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA AL PLA DE L'HORTA DE SARRIÀ DE TER PEL PROCEDIMENT OBERT... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-10-202042.653€Descargar
Renovació de l'equipament de gestió d'ample de banda de la sortida d'Internet de TMB. Ferrocarril Metropolità de Ba...22-10-202053.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'ESCALES ALS ESPAIS CONFINATS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TARRAGONA Ayuntamiento de Tarragona22-10-202048.748€Descargar
Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en Tarra... Servicio Público de Empleo Es...22-10-202035.345€Descargar
Servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en Tarragona. Servicio Público de Empleo Es...22-10-202065.800€Descargar
Prestación del Servicio de Normalización de Direcciones Postales para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202080.000€Descargar
Implantación de medidas para la mejora de la accesibilidad del Pabellón Postal, ubicado en la Pla... Sociedad Estatal de Participac...22-10-202033.284€Descargar
Suministro e instalación de tres cabinas automáticas para el almacenaje y servicio de gases peligr... Consejo Superior de Investigac...22-10-2020233.000€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para la gestión de expedientes de contratación e... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202064.980€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de mantenimiento de software para la plataforma de contratación corporativa, asi como una... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202054.960€Descargar
ARRENDAMIENTO DE DOS (2) SUPERFICIES PARA LA ACTIVIDAD DE TIENDA CON BARRA DEGUSTACIÓN TIPO FOOD TR... Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-20200€Descargar
Contratación del suministro e instalación de la decoración de habitaciones, comedor de desayunos ... Paradores de Turismo de Españ...22-10-2020116.950€Descargar
El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras descritas en el proyecto constructiv... Consorcios22-10-2020395.289€Descargar
Servicio de asistencia hospitalaria en Figueres Mutua Intercomarcal de Acciden...22-10-202056.402€Descargar
Suministro e instalación de tres cabinas automáticas para el almacenaje y servicio de gases peligr... Consejo Superior de Investigac...22-10-2020233.000€Descargar
Servei de disseny de l'estratègia i pla de mitjans del Patronat de Turisme Costa Brava Girona; la p... Diputación Provincial de Giro...22-10-2020540.902€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Institut Els Pallaresos Departament d'Educació22-10-202032.662€Descargar
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU MODIFICAT PER A LA REFORMA DELS EXTERIORS DEL RECINTE DE L'ANTIC HOSPITAL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-2020137.680€Descargar
Obres de Reforma parcial del Bar i vestuaris de les Piscines d'Almatret Lérida. Ayuntamientos Provinc...22-10-2020111.961€Descargar
Direcció facultativa dels projectes d'obres que s'inscriuen en el marc del projecte el geoturisme c... Consejos Comarcales22-10-202049.070€Descargar
Obres de la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable a l'avinguda Vilardebó de Montmeló Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202079.623€Descargar
Substitució de l'equip de rentat de xassís per un equivalent al con d'horta Transports de Barcelona, S.A.22-10-202060.000€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ I ATENCIÓ VETERINÀRIA DE GATS DE CARRER Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202069.902€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Disseny de nova infraestructura del servei iArxiu Consorcios22-10-202014.900€Descargar
LICITACIÓ DEL SERVEI PER L'ELABORACIO DEL NOU WEB DE LA FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA Ayuntamiento de Barcelona22-10-202099.174€Descargar
Servei de Creació d'una base de dades de consums horaris i de pot ncies màximes sol licitades de p... Consejos Comarcales22-10-20203.406€Descargar
CAMIÓ PER AL SERVEI DE MANTENIMENT_20SM0402 Servei Català de la Salut (Ca...22-10-202044.960€Descargar
LICITACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI PER L'EXPOSICIÓ PICASSO. ELS QUADERNS DE LA FUNDACI... Ayuntamiento de Barcelona22-10-202034.500€Descargar
Servei de promoció i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació als centres peniten... Departament de Justícia22-10-2020123.915€Descargar
Contractes d'obres per l'execució de projectes que s'inscriuen enel marc del projecte El geoturisme... Consejos Comarcales22-10-2020558.568€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de millora pel confort climàtic a diverses àrees del CAP Adrià de la Gerència Territorial ... Institut Català de la Salut (...22-10-2020115.550€Descargar
Contracte de serveis de verificació d' un sonòmetre i el seu calibrador acústic Bruel & Kjaer mod... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-20201.350€Descargar
Obres de reforma interior per crear aules d'informàtica a la Biblioteca de la Facultat de Medicina ... Universitat Autònoma de Barce...22-10-2020107.371€Descargar
Obres de construcció, conjuntament amb redacció de projecte, dels edificis d'habitatge protegit al... Institut Municipal de l'Habita...22-10-202017.884.200€Descargar
LLICÈNCIA D'APROFITAMENT DE LES PASTURES DE LA FINCA MUNICIPAL DE RUFEA Ayuntamiento de Lleida22-10-20200€Descargar
Subministrament de material d'oficina i material escolar per l'Ajuntament de Cambrils i els seus org... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-202011.639€Descargar
execució de les obres d'adequació de les oficines del SEM-CGE d'acord amb el plec de prescripcions... Gerència de Seguretat i Preve...22-10-2020143.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte administratiu de subministrament de maquinària per al nou gimnàs municipal de Batea Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-202030.000€Descargar
Subministrament d'un vehicle de transport de càrrega per al Departament de la Presid ncia. PR-2021-... Departament de la Presidència22-10-202026.000€Descargar
Servei de traducció i correcció dels textos de diversos documents del Departament de la Presid nci... Departament de la Presidència22-10-202030.000€Descargar
Subministrament de dues ambulàncies assistenciaus 4x4 de supòrt vitau auançat, classe C e de dues... Consejos Comarcales22-10-2020590.909€Descargar
Gestió i dinamització de la sala polivalent de Montbau Distrito de Horta- Guinardó22-10-2020178.508€Descargar
EXECUCIO OBRES REASFALT DIFERENTS CARRERS DE LLIÇÀ D'AMUNT Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-2020243.530€Descargar
MILLORA DE L'ABASTAMENT D'AIGUA A LA MOLINA. RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL CARRER TRENC... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-10-2020155.626€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord Marc de Materials diversos Secretaria de Serveis Penitenc...22-10-2020595.000€Descargar
Subministrament d'un sistema per a exploracions urodinàmiques per al departament d'urologia de l'ho... Institut Català de la Salut (...22-10-202060.000€Descargar
Servei de menjador de l'Institut Torrent dels Alous Departament d'Educació22-10-202064.853€Descargar
PTOP-2021-3 Seguiment de la biodiversitat marina 2021-2024 als espais marins protegits de Catalunya Departament de Territori I Sos...22-10-2020640.762€Descargar
Suministro de una plataforma de soporte a la investigación y gestión del conocimiento, que ofrezca... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202025.250€Descargar
Servicio especializado en atención medica de cirugía ortopédica y traumatologia y fisioterapia en... Mutua Intercomarcal de Acciden...22-10-202051.435€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria y Recuperadora de carácter ambulatorio para la población protegi... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-2020283.408€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament de mobiliari per a la utilització de l'edifici rehabilitat de la República com a d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-2020106.635€Descargar
REFÓS DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'UN LOCAL PER A MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE SANT JAUME DE ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-10-202096.645€Descargar
Consulta preliminar al mercat sobre la gestió i explotació del Centre de Formació Professional d'... Servicio de Ocupación de Cata...22-10-20200€Descargar
Subministrament de dues ambulàncies assistenciaus 4x4 de supòrt vitau auançat, classe C e de dues... Consejos Comarcales22-10-2020590.909€Descargar
SERVICIO DE DESATASCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN ZONA MODULOS FFCCSS Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-2020607€Descargar
Concessió administrativa de drets funeraris sobre 49 columbaris del cementiri municipal de Canet de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020506€Descargar
273/20 SERVEI INTEGRAL DE VIGILÀNCIA, SEGURETAT I AUXILIAR DE CONTROL DEL MERCAT DE SANT ANTONI Instituto Municipal de Mercado...21-10-2020897.826€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de les oficines de la direcció general de Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat21-10-202038.596€Descargar
Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de tractament biològic per la... Consejos Comarcales21-10-2020180.000€Descargar
Subministrament 31.356Kg d'oli motor t rmic EURO 6 - Codi TMB 227536 Transports de Barcelona, S.A.21-10-202062.398€Descargar
Nou software per l'autoconfiguració equips de venda automàtica Transports de Barcelona, S.A.21-10-202045.000€Descargar
SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DELS ELEMENTS DEL SERVEI MUNICIPAL DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202091.875€Descargar
Subministrament i instal·lació de 3 calderes de biomassa a la comarca d'Osona (PO FEDER de Catalu... Consejos Comarcales21-10-2020291.166€Descargar
Serveis atenció al públic museu Cúria-Presó i oficines turisme Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-10-202041.769€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de la especialidad de Otorrinolaringología, en régimen hospitalario y ambulatorio, para ... Mutua de Accidentes de Trabajo...21-10-202084.000€Descargar
Suministro de hidróxido sódico (solución) en cisternas para instalaciones de Aigües de Barcelona... Aigües de Barcelona, Empresa ...21-10-20201.357.180€Descargar
Concessió administrativa per a l?ús privatiu del domini públic d´explotació del local social d?... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
Suministro De Equipamiento Mobiliario Para Filtros De Seguridad Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-202091.500€Descargar
Reparación De Naves Psa Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-2020530.000€Descargar
Modificación De Vial De Servicio En Zona De Carga De Terminale T2 Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-20201.288.200€Descargar
Servicio De Realización De Prácticas De Extinción De Fuego Real Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-2020120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Rehabilitación en Puigcerda (Girona) Mutua de Accidentes de Trabajo...21-10-20201.820€Descargar
Formación para administrativos de las sucursales de Mutua Intercomarcal. Actitudes y respuestas en ... Mutua Intercomarcal de Acciden...21-10-20203.600€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la... Diputación Provincial de Tarr...21-10-20202.477.560€Descargar
Suministro e instalación de mejoras para la funcionalidad dé metrología del equipo RAITH150TWO. c... Consejo Superior de Investigac...21-10-202035.200€Descargar
2020/71 Obres d'acabats i d'instal·lacions del nivell 4 del departament 8 de la Facultat de Medicin... Universitat de Barcelona21-10-2020314.023€Descargar
327/20 - Servei integral de vigilància, seguretat i auxiliar de control del Mercat de Sant Antoni Instituto Municipal de Mercado...21-10-2020897.826€Descargar
608.2020.052 - SERVEIS D'ESTUDI GEOL GIC I GEOT CNIC DELS TERRENYS PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA... Barcelona D'infraestructures M...21-10-202020.755€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

8 CSA 2020 Contractació de subministrament i instal.lació d'un equip portàtil de radiologia per a... Consorcios21-10-202075.000€Descargar
Adquisició de dos lots diferenciats de llicències per aprovisionar la granja Citrix d'AMB (2 lots)... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202034.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS SOFTWARE RRHH Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020164.879€Descargar
Contractació de diverses cobertures d'assegurances per al Centre Tecnològic de Telecomunicacions d... Centre Tecnològic de Telecomu...21-10-202023.000€Descargar
contractació del servei de neteja general del centre Institut Les Margues de Calldetenes Serveis Territorials del Depar...21-10-202022.440€Descargar
Contractació del subministrament de guants de nitril talla M per SUMAR, Serveis Públics d'Acció S... Consorcios21-10-202020.500€Descargar
CONTRACTE ARRENDAMENT DEL BÉ, TITULARITAT DEL BISBAD'URGELL, GESTIONAT PER L'AJUNTAMENT DE RIBES, E... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-10-2020111.570€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEI DE REVISIÓ BIANUAL NORMATIVA (inspecció segons reglament i normativa vigent de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20204.860€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ COMP... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS 2021 Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
Contracte de subministrament de material per a l'execució del Programa de Pobresa Energètica Diputación Provincial de Giro...21-10-202021.850€Descargar
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESSITATS, DEL PLEC DE CLÀ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20203.000€Descargar
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT ... Equacat S.A.21-10-202044.604€Descargar
Contracte mixt de subministrament i de serveis per a la implantació i manteniment d'un nou sistema ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE MIXT MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA I REDUCCIO EMISSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-10-202070.066€Descargar
Disseny gràfic dels elements de comunicació de l'Autoritat del Transport Metropolità a l'Àrea de... Consorcios21-10-202046.620€Descargar
Expedient 5921/2020 contracte menor d'obres per la modificació de la vorera de la Plaça Alberto Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-202012.191€Descargar
MANTENIMENT FUNCIONAL I PREVENTIU DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC Lérida. Ayuntamientos Provinc...21-10-202069.053€Descargar
Millora de l'enllumenat públic sector Canaletes Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020242.190€Descargar
Obra de reforma i l'estudi de seguretat i salut a l'edifici de la Politècnica II de la Universitat ... Universitat de Girona21-10-2020163.432€Descargar
OBRES CONSISTENTS EN LA REPOSICIÓ DELS DETECTORS DE GASOS Ayuntamiento de Tarragona21-10-202057.267€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN DESBAST AL POU D'ENTRADA DE L'EDAR DE TARRAGONA NORD Ayuntamiento de Tarragona21-10-202032.509€Descargar
OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN GRUP ELECTROGEN AL CCM4 Ayuntamiento de Tarragona21-10-202081.366€Descargar
OBRES D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA DE 280KWN PER AUTOCONSUM A LA COBERTA DE L'EDIFICI NODUS BA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020322.062€Descargar
Obres de correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització, renovació d'aire ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202073.819€Descargar
Obres descrites en el Projecte de millora de l'accessibilitat, seguretat vial i desenvolupament sost... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020140.437€Descargar
Prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació dels residus del grup I, II,... Universitat de Girona21-10-202070.000€Descargar
Projecte d'obres ordinàries de connexió de diverses masies disseminades al'abastament municipal d'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020108.369€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2021-15 Manteniment, Conservació i Millora de les instal·lacions, infraestructures i entorn d... Departament de Territori I Sos...21-10-2020351.118€Descargar
PTOP-2021-39. Finalització del desmantellament de la subestació el ctrica 110/25kV, ubicada al ter... Departament de Territori I Sos...21-10-202095.184€Descargar
Servei d'assist ncia t cnica en el càlcul de la petjada de carboni 2020, 2021, 2022 i 2023, d'acomp... Secretaria Per A la Mobilitat21-10-202015.000€Descargar
Servei d'auditoria, per mitjà de la metodologia Mystery Guest, dels establiments associats al Club ... Diputación Provincial de Giro...21-10-20203.293€Descargar
SERVEI DE CONSULTORIA PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS Mancomunidades21-10-202014.123€Descargar
Servei de gestió integral de residus sanitaris (grups III i IV i assimilables a industrials) per al... Logaritme, Serveis Logístics,...21-10-20201.011.990€Descargar
Servei de manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics de Vila-seca Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20202.777.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Institut Andreu Nin Departament d'Educació21-10-202081.994€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Coster de la Torre Departament d'Educació21-10-202038.058€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Fontanelles Departament d'Educació21-10-202049.461€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Mediterrània Departament d'Educació21-10-202028.144€Descargar
Servei de suport per a la prospecció empresarial en el municipi de Palau-solità i Plegamans Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202028.926€Descargar
Serveis complementaris de recollida selectiva i altres serveis relacionats a Caldes de Montbui Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020186.000€Descargar
Subministrament d'equipament informàtic pels centres de treball del Consorci Sanitari de l'Alt Pene... Consorcios21-10-202025.551€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT D'UN ORTOPANTOMOGRAF PEL SERVEI DE DIAGNOSTIC DE LA IMATGE DE CORNELLA DE LA DIRECCI... Institut Català de la Salut (...21-10-202039.000€Descargar
Subministrament de 17 mòduls CCU 04 72 - Codi TMB 226489 Ferrocarril Metropolità de Ba...21-10-202054.400€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT DESTINAT A VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTMENT D'OLOT... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-10-202073.554€Descargar
Subministrament de carburant per a la flota de vehicles municipals de l'Ajuntament de Manresa Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202071.850€Descargar
Subministrament de dues màquines barredores per neteja viària Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020315.000€Descargar
Subministrament de material informàtic per Unitat i Estrangeria i Documentació del Cuerpo Nacional... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20205.579€Descargar
Subministrament i instal lació d'un túnel de rentat al CON d'Horta Transports de Barcelona, S.A.21-10-202090.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal lació de 2 autoclaus a la Unitat d'esterilització de la Ger ncia Territor... Institut Català de la Salut (...21-10-202077.273€Descargar
Subministrament i instal lació de bancs a la xarxa de parcs metropolitans (Exp. 902021/20) Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202034.639€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ DE PETIT EQUIPAMENT DE LABORATORI PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTI... Institut Català D'investigaci...21-10-202060.900€Descargar
2020.SU.020 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Automatic alignment optimizatio... Universitat Politècnica de Ca...21-10-20205.000€Descargar
280/20 SERVEI DE NETEJA DE LES OFICINES DELS MERCATS MUNICIPALS,OFICINES DE LES CAPÇALERES D'ÀREES... Instituto Municipal de Mercado...21-10-2020190.771€Descargar
999.2020.011 - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE CONTROL I QUALITAT DE LA GESTIO DE B... Barcelona D'infraestructures M...21-10-2020109.386€Descargar
Concessió administrativa per l'ús privatiu d'espais de domini públic en el Mercat Municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202061.304€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació conjunta de la redacció d'una mem ria valorada i l'execució dels treballs per la sub... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-2020482.000€Descargar
Contractació del subministrament d'un vehicle tipus camió per a les brigades del Centre Especial d... Consejos Comarcales21-10-202029.500€Descargar
Gestió de continguts i anàlisi, en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques social... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-2020110.000€Descargar
LICITACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT INFORMATICS, SUPORT EN EL DESPLEGAMENT D... Consejos Comarcales21-10-2020103.485€Descargar
Manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes necessàries pe... Barcelona Activa SPM SA21-10-2020146.200€Descargar
Obra de millora i adequació a la normativa de les àrees de jocs infantils del Parc de Can Rigal, a... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202042.495€Descargar
Obra de reparació del paviment d'accés principal al parc de la Torre Roja al terme municipal de Vi... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202024.217€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I LA IL·LUMINACIÓ DEL PARC DEL BOSC DE CAN GORGS DE BARBERÀ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020387.442€Descargar
Obres de reparació i adequació del pavelló Torre Roja de Caldes de Montbui Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020313.223€Descargar
Servei de manteniment dels aparells elevadors en equipaments municipals. Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202091.860€Descargar
Servei de suport i manteniment anual dels equips Viprinet Ens Públic Corporació Catala...21-10-20204.000€Descargar
Servei de transport i deposició de residus i altres subproductes provinents del tractament d'aigüe... Sorea, Sociedad Regional de Ab...21-10-2020217.639€Descargar
Servei desenvolupament Projecte Nou Barris Digital 2020-2021, amb mesures de contractació pública ... Distrito de Nou Barris21-10-202063.404€Descargar
Serveis peri dics de neteja i jardineria respectuosos amb el medi ambient, dels edificis de la Direc... Departament d' Interior21-10-20207.477.870€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de mejoras para la funcionalidad dé metrología del equipo RAITH150TWO. c... Consejo Superior de Investigac...21-10-202035.200€Descargar
2020.SU.020 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Automatic alignment optimizatio... Universitat Politècnica de Ca...21-10-20205.000€Descargar
Contractació dels serveis de subministrament d'oxigen i accessoris complementaris, per a les dotaci... Servei Català de la Salut (Ca...21-10-20200€Descargar
Contracte de serveis de redacció dels Plans d'Acció per a l'Energia i el Clima (PAESC), mitjançan... Diputación Provincial de Giro...21-10-20200€Descargar
Subministrament de llicències d'actualització i millora del sistema de còpies de seguretat Verita... Diputación Provincial de Giro...21-10-20200€Descargar
Contractació dels serveis de consultoria, manteniment de llic ncies i compres de noves i solucions ... Fundació Institut D'Investiga...21-10-2020118.000€Descargar
Pla de dinamització de l'activitat comercial urbana deMontcada i Reixac Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202012.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Societat Municipal Castelló 2000 - Servei de poda diversos sectors municipi Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202034.950€Descargar
Col·locació d'una tanca perimetral al parc del Sot d'en Barrqiues de Parets del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020135.000€Descargar
Contractació dels serveis de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) en centres de treb... Delegaciones20-10-2020831.169€Descargar
Servei d'esporga de l'arbrat d'alineació i espaisa verds del municipi de Parets del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202081.606€Descargar
Obra d'instal lació de barana i escala als exteriors de l'ETAP Empuriabrava. Consorcios20-10-202010.875€Descargar
Monitorización y Supervisión de la Calidad del Subtitulado en el CPP de Cataluña Sociedad Estatal de Participac...20-10-202013.500€Descargar
Suministro de material quirúrgico de alta resistencia para Clínicas MC Mutual en Barcelona y Madri... Mutua de Accidentes de Trabajo...20-10-202040.067€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la obra de acondicionamiento estructural del pa... Administrador de Infraestructu...20-10-202073.441€Descargar
SUMINISTRO DE ADITIVO ADBLUE PARA VEHÍCULOS EURO6 (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...20-10-2020570€Descargar
TELÉFONO PARA CENTRAL ELÉCTRICA Aena, Aeropuertos Españoles y...20-10-202041€Descargar
Acord marc per a la contractació dels serveis de seguiment i col laboració en la redacció del pro... Consorci de l'Habitatge de l'...20-10-20201.650.000€Descargar
I20.00032CN - SUBMINISTRAMENT DE GUANTS DE LABORATORI PER L'IBIDAPS I LA FCRB Instituto de Investigaciones B...20-10-2020121.714€Descargar
Contracte de subministrament per l'adquisició, instal·lació i configuració d'un sistema d'emmaga... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202035.876€Descargar
Subministrament consistent en l'adquisició de 14 llicencies de BIZAGI BPM SUITE (Exp. 901009/20) Área Metropolitana de Barcelo...20-10-20207.056€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de pavimentació del camí de Montbrió, entre el naixement del barranc de la Verge del Camí ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-10-202052.502€Descargar
Contracte de les obres del projecte d'urbanització de millora dels polígons industrials de Manlleu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020695.163€Descargar
PTOP-2021-20 Contracte de serveis per a la realització dels treballs per al seguiment de l'accident... Departament de Territori I Sos...20-10-202016.500€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL CARRO D'ANESTÈSIA Carestation 650 A1 SITUAT A LA EXPERIMENTAL S... Institut Català de la Salut (...20-10-20202.380€Descargar
PTOP-2021-18 Contracte de serveis per a la realització dels treballs de seguiment i gestió de l'à... Departament de Territori I Sos...20-10-202033.000€Descargar
Obres de construcció d'un ascensor a la zona C0 de la Facultat de Ciències i Biocìències de la U... Universitat Autònoma de Barce...20-10-202074.270€Descargar
Nova licitació de contracte de servei de menjador a través de càtering a la llar d'infants munici... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-10-20208.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DE DIVERSES COBERTURES D'ASSEGURANCES PER AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA DES DEL... Museu Nacional D'Art de Catalu...20-10-202072.000€Descargar
Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.900€Descargar
Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.200€Descargar
Servei d'anàlisi, estudi i correlació de dades estadístiques del CAT112 amb fonts externs per l'o... Centre D'atenció I Gestió de...20-10-20209.800€Descargar
COMPRA DE MATERIAL DE REG I SIMILARS PER A LES PRÀCTIQUES FORMATIVES DE L' ESPECIALITAT D'INSTAL LA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20204.132€Descargar
CONTRACTE DE LÍNIES D'AUTOBÚS ESCOLAR AMB DESTINACIÓ A ESCOLES D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA... Consejos Comarcales20-10-20202.353.710€Descargar
454/2020 Obres d'adequació de l'accessibilitat a l'equipament públic del carrer de Francolí núm.... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020123.945€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de bombament de lixiviats del dipòsit controlat de Can Fatjó dels Aurons a Cerdanyola del V... Área Metropolitana de Barcelo...20-10-202016.160€Descargar
CONTRACTE PER A L'ADQUSISIÓ D'UN ALLICÈNCIA D'ÚS D'UN PROGRAMARI DE GESTIÓ INTEGRAL PER A LA POL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20205.148€Descargar
Contractació pel subministrament de llic ncies informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vila... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.400€Descargar
Contractació de serveis d'assistència sanitària al personal funcionari integrat de l'Ajuntament Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202072.240€Descargar
Assist ncia t cnica per a la dinamització, el manteniment i la millora contínua de la plataforma w... Área Metropolitana de Barcelo...20-10-202048.000€Descargar
Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació d'una caldera de biomassa a... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-2020108.877€Descargar
Subministrament equips KVM sobre IP per Emissió Tecnica Ens Públic Corporació Catala...20-10-202086.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de servei: Pla de formació en temes d'igualtat, perspectiva de g nere i prevenció de... Ayuntamiento de Tarragona20-10-202014.975€Descargar
245/20 PROJECT MANAGEMENT OFFICE DEL PLA DE SISTEMES DE L'IMMB Instituto Municipal de Mercado...20-10-2020106.000€Descargar
236/20 OBRES D'ARRANJAMENT I/O SUBSTITUCIÓ D'ASCENSORS A DIVERSOS MERCATS MUNICIPALS CONJUNTAMENT A... Instituto Municipal de Mercado...20-10-2020984.069€Descargar
Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats: Lot 3 Arranjament del camí del camp d'Aviaci... Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-10-20204.287€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Serra de Miramar Departament d' Ensenyament20-10-202048.637€Descargar
Lloguer de material d'àudio per al programa Music Bus de la Setmana de la Cultura Ens Públic Corporació Catala...20-10-202023.000€Descargar
Subministrament de lampisteria per les actuacions de manteniment, conservació i adequació d'elemen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202080.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Institut Baix Camp Departament d' Ensenyament20-10-202097.399€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Roseta Mauri Departament d' Ensenyament20-10-202041.651€Descargar
Licitació obertura Museu Josep Cañas Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-10-20204.084€Descargar
Contracte de subministrament de material de formació i d'oci per als centres educatius de justícia... Secretaria de Serveis Penitenc...20-10-2020447.579€Descargar
Servei de prevenció aliè de riscos laborals Sindicatura de Cuentas de Cata...20-10-20206.312€Descargar
Contracte de servei veterinari clínic per al desenvolupament del Projecte de regularització de les... Ayuntamiento de Tarragona20-10-202012.397€Descargar
servei de digitalització del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de la Cerdanya, com ... Consejos Comarcales20-10-202020.250€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Assegurança multirisc per danys materials per a la cobertura de les embarcacions propietat del Cons... Diputación Provincial de Barc...20-10-202074.800€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE LA CISTELLA DE NADAL 2020 i 2021 PER AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I ENS P... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202067.200€Descargar
CONCESSIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL LOCAL SOCIAL I PISCINA MUNICIPAL DE CAN ROS Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20202.000€Descargar
SERVEIS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ, EMBALATGE, DESEMBALATGE, REEMBALATGE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE ... Consorcios20-10-2020138.878€Descargar
Subministrament d'equipament, instal lació i posada en servei del sistema TDT complet per a torre d... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202057.851€Descargar
Servei Disseny de l'estructura organitzativa, valoració dels llocs de treball i elaboració i disse... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202032.396€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE LES LLUMS DE NADAL 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20206.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte d'urbanització d'un aparcament de camions i altres vehicles, instal·lació d'un punt de r... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020329.333€Descargar
Servei de recollida, transport i tractament de residus especials dels centres de la Universitat de B... Universitat de Barcelona20-10-2020212.120€Descargar
Servei de Neteja d'edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.400.540€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera T-1110, de la carretera T... Diputación Provincial de Tarr...20-10-20201.648.710€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL CARRO D'ANESTÈSIA Carestation 650 A1 SITUAT A LA EXPERIMENTAL S... Institut Català de la Salut (...20-10-20202.380€Descargar
Servei bàsic d'escolarització d'infants de 16 setmanes a 3 anys, servei de menjador, servei d'acol... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-2020327.486€Descargar
GPS centimètric per al Servei d'Urbanisme Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE LAMPARAS AEROPUERTO DE GIRONA Aena, Aeropuertos Españoles y...19-10-20207.000€Descargar
Contractació administrativa per a l'explotació del bar del Club d'Avis per procediment negociat Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20202.880€Descargar
Prestación del servicio de mantenimiento de licencias software de los productos Citrix Virtual Apps... Mutua de Accidentes de Trabajo...19-10-2020320.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres d'Ampliació ... Infraestructures de la General...19-10-202028.222€Descargar
Acord Marc de subministraments d'implants i additaments dentals per a la Fundació Josep Finestres Universitat de Barcelona19-10-2020345.203€Descargar
Subministrament d'un sistema d'equipament suspès i d'integració de 2 quiròfans per a l'Hospital J... Institut Català de la Salut (...19-10-2020155.372€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Camí de Mar Serveis Territorials D'educaci...19-10-202061.487€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de modelat BIM de les instal lacions del Projecte executiu de rehabilitació de l'edifici de ... Área Metropolitana de Barcelo...19-10-202011.052€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Martí l'Humà Serveis Territorials D'educaci...19-10-202042.300€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Neus Català de Cornellà de Llobregat Serveis Territorials D'educaci...19-10-202015.922€Descargar
SERVEI DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES DELS CENTRES DE TREBALL I EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS SOTA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202063.000€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES, SUPORT I EVOLUCIÓ DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓ D'IDENTITATS_... Servei Català de la Salut (Ca...19-10-2020134.315€Descargar
Servei de realització d'un Pla de reactivació social i econ mica de la ciutat de l'Hospitalet de L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202019.749€Descargar
Servei de seguiment, explotació, manteniment i suport tecnic als sistemes d'informació de la Geren... Institut Català de la Salut (...19-10-20201.130.830€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...19-10-202033.707€Descargar
Servei d'Impressió de la Revista El Prat Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202087.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES PEL MERCAT DE NADAL DE LA CIUTAT (exp. SUB_OBEA_2020_0004) Ayuntamiento de Lleida19-10-202026.440€Descargar
2020_64 MRU Obres de rehabilitació i consolidació del badalot i coberta del portal de l'Assumpta d... Secretaria Per A la Planificac...19-10-202094.937€Descargar
Serveis de Neteja Instal.lacions IPHES Fundación Privada Instituto C...19-10-202031.000€Descargar
Transport de personal dels serveis centrals ATC a Barcelona Agencia Tributaria de Cataluñ...19-10-202091.925€Descargar
Venda de 94 vehicles considerats residu s lid Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats. Lot 1 Arranjament de la travessera V de l'Hor... Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-20208.835€Descargar
Subministrament equipament de l'obrador comunitari per a productes làctics Consorcios19-10-202028.092€Descargar
Execució de les obres d'Ampliació a l'Escola Gegant del Rec (2 línies) de Salt (Giron s). Clau: P... Infraestructures de la General...19-10-20204.485.520€Descargar
Contracte de subministrament de gas R134a per als aires condicionats dels autobusos de Transports Mu... Ayuntamiento de Girona19-10-20209.668€Descargar
Actualització, manteniment i suport de 22 llicències de Business Objects de l'Institut Municipal d... Instituto Municipal de Haciend...19-10-202048.312€Descargar
Subministrament de la roba, el calçat i els complements dels agents de la policia local i dels cond... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202060.992€Descargar
Servei de vigilància, seguretat i control d'accessos d'equipaments / serveis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020198.892€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció d'execució de les obres d'ampliaci... Infraestructures de la General...19-10-2020112.357€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Gabriel Ferrater i Soler Serveis Territorials D'educaci...19-10-202055.518€Descargar
Arranjament de 5 camins del Pla de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202010.496€Descargar
SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT EVOLUCIÓ DE LA PLATAFORMA DE BACKUP COMMVAULT_21SER0201 Servei Català de la Salut (Ca...19-10-202015.173€Descargar
Licitació per a la selecció d'un accionista privat per a transformar Habitatge Metròpolis Barcelo... Habitatge Metròpolis Barcelon...19-10-2020159.661.000€Descargar
Contracte administratiu especial d'explotació Bar Pavelló Esportiu Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-10-202083€Descargar
Contractació per al Subministrament del material d'oficina per a les dependències de l'Ajuntament ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202025.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'auditoria dels comptes anuals de l'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL, per als exer... Ayuntamiento de Lleida19-10-202021.000€Descargar
Servei de manteniment de les instal lacions de climatització, calefacció i producció d'ACS d'ATL Secretaría General de Territo...19-10-2020652.640€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Comte de Rius Serveis Territorials D'educaci...19-10-202094.954€Descargar
Serveis de conservació i manteniment de la gespa artificial dels Camps Municipals de Fútbol de L'H... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020120.000€Descargar
SERVEI DE RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ CONFIDENCIALS D'ARXIUS I DOCUMENTS EN LES DEPEND NCIES DE LA FUNDA... Institut Català de la Salut (...19-10-20203.927€Descargar
Servei de manteniment de la maquinària escènica de l'Institut del Teatre. Diputación Provincial de Barc...19-10-202011.901€Descargar
Execució de l'obra corresponent al Projecte de rehabilitació de la vialitat sector Terramar delimi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20201.244.560€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte administratiu especial Transferència de residus provinents de canvis a les infraestructur... Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-10-202018.340€Descargar
Servei de suport i comunicació interna i externa de la Fundació Institut Universitari per a la rec... Institut Català de la Salut (...19-10-202017.000€Descargar
PARLC-2020-00170_Contractació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips d'elect... Parlament de la Comunidad Aut...19-10-202022.000€Descargar
Recollida i tractament de restes de poda (2021) Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-2020246.000€Descargar
Contractació dels serveis de manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels sistemes d'alarmes d'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202070.378€Descargar
Compra d'equipament informatic.(BSA 13/20) Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020167.000€Descargar
Actuacions de millora al complex de les piscines cobertes Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-2020423.816€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Institut de Viladecavalls Serveis Territorials D'educaci...19-10-202039.669€Descargar
Contracte del servei de neteja de l'INS Ermengol IV de Bellcaire d'Urgell Departament d' Ensenyament19-10-202035.305€Descargar
Serveis per al disseny i execució dels programes de Preincubació i Preaccleració d'Startups (exp.... Barcelona Activa SPM SA19-10-2020121.503€Descargar
SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS MERCATS DE NADAL DE LA CIUTAT DE LLEIDA (CONTRACTACIÓ-EXP.SE... Ayuntamiento de Lleida19-10-202011.421€Descargar
Contracte d'obres pel canvi de caldera, legalització i adequació de les instal·lacions tèrmiques... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020102.444€Descargar
Arranjament de camins municiipals amb àrids reciclats. Lot 2 Arranjament del camí de l'abocador Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-202013.794€Descargar
Execució de l'obra corresponent al Projecte executiu refós de soterrament de les línies elèctriq... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20201.507.060€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal.lació de 2 taules quirúrgiques per a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Institut Català de la Salut (...19-10-2020111.570€Descargar
Servei d'assistència informàtica i consultoria Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-202025.200€Descargar
OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER A SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA Consorcios19-10-20203.554.660€Descargar
SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTENCIA TECNICA PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECON MI... Consejos Comarcales19-10-202028.430€Descargar
SERVEIS D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA Consorcios19-10-202024.000€Descargar
448/2020 Arrendament de diferents tipus d'aparells topogràfics requerits per l'Ajuntament Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20205.289€Descargar
FS182_2020 SERVEI D'ASSEGURANCES Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-2020115.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE DE DOBLE CABINA AMB CAIXA OBERTA PER AL SERVEI DE MEDI AMB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202023.966€Descargar
Contracte del Servei de neteja de l'Institut Eugeni Xammar Departament d' Ensenyament19-10-202046.956€Descargar
REMODELACIÓ DEL TRAM EST DEL PASSATGE DE SANT DOMENEC Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-20207.205€Descargar
Consultoria estratègica en organització i optimització de processos i en tecnologies de la inform... Diputación Provincial de Giro...19-10-202056.847€Descargar
Obres de condicionament de l'explanada superior del'aparcament de Queralbs a la línia del cremaller... Secretaria Per A la Mobilitat19-10-2020201.157€Descargar
Arranjament de varis trams del camins del TM de Castelldans amb àrid reciclat Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-202028.088€Descargar
Serveis de seguretat, control d'accessos i vigilància durant la Festa Major de Balaguer del 6 al 10... Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-20203.502€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Condicionament de la Plaça Pere III Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202061.358€Descargar
Contractació de l'assegurança de responsabilitat Civil i Patrimonial de l'Ajuntament de Pineda de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202023.833€Descargar
445/2020 Projecte de reposició del cable robat i altres elements de les instal·lacions d'enllumena... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202041.190€Descargar
Subministrament d'equipament per a una SAN de vídeo Ens Públic Corporació Catala...19-10-202060.000€Descargar
Instal lació, arrendament i manteniment d'11 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto re... Distrito de Ciutat Vella19-10-2020957.739€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DELS AUDITORS DELS COMPTES ANUALS DE L'EMPRESA MUNICIPAL SPM PROMOCIONS MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202027.000€Descargar
PREVENCIÓ ABSENTISME ESCOLAR: CONNECTA'T A L'ÈXIT EDUCATIU Ayuntamiento de Tarragona19-10-202012.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de subministrament d'àrids, aglomerat asfàltic i formigó per a les tasques de mantenime... Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-10-202052.514€Descargar
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I DEL PROJECTE EXECUTIU, AIXÍ COM DE LA DIRECCIÓ D'OBRES,... Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-2020258.914€Descargar
OBE 20/017 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA AUTOMATITZAT VERTICAL PER... Institut Català de la Salut (...19-10-2020123.965€Descargar
Contractació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 2 màquines es... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020288.000€Descargar
ACORD MARC AMB UN ÚNIC ADJUDICATARI PER A CADA LOT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA... Consejos Comarcales19-10-20200€Descargar
Manteniment evolutiu de les aplicacions del sistema audiovisual Digition Ens Públic Corporació Catala...19-10-202085.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'UNA APLICACIÓ DE PAGAMENT PER MÒBIL PER A L'ESTACIONAMENT REGULAT DE SA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES URBANITZACIÓ DEL CARRER D'EN FLORENCI GUSTEMS, AL TERME MUNICIPAL DE MEDIONA Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020722.935€Descargar
Acord marc de serveis de mantenimentd'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius a... Consorcios19-10-20200€Descargar
Altaveus per bluetooth per a l'Escola Municipal La Sínia Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
Mobiliari per a l'aula didàctica del Museu de Ca n'Oliver Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
OBE 20/017 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA AUTOMATITZAT VERTICAL PER... Institut Català de la Salut (...19-10-2020123.965€Descargar
El objeto del presente contrato es la atención de llamadas telefónicas entrantes en la Dirección ... Servicio Público de Empleo Es...18-10-202034.824€Descargar
SERVEIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ESPORTIVA, I DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIP... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-10-2020116.408€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE DESINFECTACIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ DELS CENTRESDE TREBALL, EDIFICIS O EQUIPA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-10-20206.067€Descargar
ASFALTAR I INSTAL.LAR REDUCTORS DE VELOCITAT ALS CAMINS DE RUPIT PRUIT Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-10-202048.601€Descargar
Serveis per a la monitorització del nivell de ciberseguretat de Catalunya i la implementació de l'... Agència de Ciberseguretat de ...17-10-2020300.000€Descargar
PROJECTE D'ASFALTATS 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-10-2020112.525€Descargar
Acord marc per al subministrament de material de recanvi, petit equipament de portes i rampes Masats... Transports de Barcelona, S.A.17-10-20201.148.830€Descargar
Servei de redacció del projecte de la Comarcal Penedès-Garraf. Ampliació del dipòsit de Costa (T... Secretaría General de Territo...17-10-2020187.450€Descargar
pr rroga 2021 Servei de manteniment multit cnic i millora de l'efici ncia energ tica dels edificis d... Departament de Cultura17-10-20201.399.960€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE BATERIAS PARA GRUPO ELECTRÓGENO Aena, Aeropuertos Españoles y...16-10-2020392€Descargar
Subasta pública mediante procedimiento abierto para la enajenación de un inmueble propiedad de la ... Tesorería General de la Segur...16-10-202050.763€Descargar
Servicio de elaboración de preparados oficinales para la Clínica MC Copérnico Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-20204.586€Descargar
Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción: Vallado de Lí... Administrador de Infraestructu...16-10-202077.132€Descargar
Suministro e instalación de material y equipamiento para fisioterapia. Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-20201.236.320€Descargar
Contracte del servei d'assistència i acompanyament telefònic a la ciutadania en l'ús de les plata... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020300.873€Descargar
Servei de neteja integral de diferents edificis municipals de l?Ajuntament de Montgat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20202.209.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de oficina técnica de soporte a la Gestión de la marca de calidad Ente Público Puertos del Esta...16-10-2020440.000€Descargar
Instalación, alquiler y mantenimiento de once cabinas de sanitarios públicos, automáticas y autol... Distrito de Ciutat Vella16-10-20201.927.680€Descargar
Renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior del municipio de Artesa de Segre y n... Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-10-2020308.640€Descargar
Servicio de soporte técnico y mantenimiento para productos del fabricante Nagios Enterprises. Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-202017.000€Descargar
Subministrament testos ràpids dels reactius de detecció d?anticossos IgG i IgM de la COVID-19 per ... Diputación Provincial de Tarr...16-10-20206.300€Descargar
Servicio de soporte y mantenimiento para los productos del fabricante Symantec desplegados en Mutua ... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-202026.000€Descargar
contratación del servicio de para el seguimiento e investigación sobre actividades desarrolladas p... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-2020160.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de un amplificador de potencia de estado sólido de radiofrecuencia (RF) a... Consorcios16-10-2020160.000€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 154, de la Urbanització Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
Servei d'aclarida de les zones verdes i parcel.les municipals internes per a la prevenció d'incendi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202042.244€Descargar
Serveis de secretaria tècnica per a programes d'Emprenedoria (Exp. 57/20) Barcelona Activa SPM SA16-10-202059.500€Descargar
Contracte obres projecte Consolidació estructural del sector de l'extrem nord-est del basament de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020131.675€Descargar
Servei de neteja de l'Institut de Begues Serveis Territorials D'educaci...16-10-202037.607€Descargar
Servei de realització audiovisual dels Consells Plenaris del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i la... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...16-10-20209.692€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició de 2 llicències Oracle Directory Services Plus ¿ Processor Perpetual amb el seu manten... Instituto Municipal de Inform...16-10-202095.932€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE 30 PC's PELS SISTEMES D'EDICIÓ I GRAFISME DELS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...16-10-2020125.000€Descargar
Manteniment i revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els sistemes ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202029.436€Descargar
Servei manteniment del programa informàtic de detecció precoç de càncer de mama de Catalunya (AC... Servei Català de la Salut (Ca...16-10-2020110.550€Descargar
Obres descrites en la documentació tècnica per l'ampliació del clavegueram des de la cruïlla del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202039.891€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU (Protección Plus) DEL FLUOROSCOPI BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT R.2... Institut Català de la Salut (...16-10-202010.000€Descargar
Servei de neteja de l'Ins. Les Aimerigues Departament d'Educació16-10-202048.848€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de servei de manteniment oficial de diverses llicencies informàtiques per a Transports Mu... Ayuntamiento de Girona16-10-20204.740€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Collblanc Departament d'Educació16-10-202046.993€Descargar
PTOP-2021-9 Prestació d'un servei de medicina assistencial durant 2021. Departament de Territori I Sos...16-10-202020.448€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 161, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Serveis de control de qualitat de les obres d'urbanització de la Fase 2 del Logis Empordà Secretaria Per A la Mobilitat16-10-202033.205€Descargar
Contracte administratiu de serveis de neteja del camp de futbol i realització detasques complement... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202023.191€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp cantonada amb el carrer de la Conca de Barber... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.218€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 159, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU CONTRA LEGIONEL·LOSI A L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE D... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-2020909€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DE L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.,... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-20202.175€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE DE... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-20207.340€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Antoni Martí Franquès Departament d' Ensenyament16-10-202080.000€Descargar
Servei de neteja viària i manteniment de zones enjardinades de Pineda de Mar, pel període 2021-202... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020468.520€Descargar
Contracte de subministrament del lloguer de llums de Nadal per instal·lar al Municipi pel Nadal de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202011.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 160, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Prestació de serveis de prevenció aliena de l'especialitat de vigilància de la salut de l'Institu... Fundación Privada Instituto d...16-10-202020.429€Descargar
Gestió del servei de bar del Centre Social Municipal d'Albons Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-10-202019.200€Descargar
Arranjament de camins municipals d'Albons Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-10-202044.333€Descargar
Servei d'auditoria financera dels comptes anuals i de liquidació pressupostària de l'exercici 2020... Universitat Politècnica de Ca...16-10-20206.500€Descargar
Servei de suport al compliment de les mesures judicials de medi obert i de suport als processos de r... Departament de Justícia16-10-2020164.107€Descargar
Servei de recollida, tutela, garbellat i trasllat de sorra la Pinar de Perruquet de la Pineda Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202030.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equips electrocardiògrafs de 12 canals amb carro per l'Hospital Universitari de B... Institut Català de la Salut (...16-10-202051.740€Descargar
Contracte de servei de formació contínua per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional (... Ayuntamiento de Girona16-10-202027.060€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 162, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Alienació de l'immoble situal al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 155, de la Urbanització de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
Reforma i adequació sala polivalent Refugi la Basseta Sant Joan de l'Erm Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-10-202042.268€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 153, de la Urbanització Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 156, de la Urbanització Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del serveis del muntatge, coordinació i dinamització del Festival de la Infància de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202098.459€Descargar
SERVEI DE BUGADERIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20202.518€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ALARMES CONTRA INTRUSIÓ DE LA FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020150€Descargar
Obres de renovació d'un tram de l'escala de connexió entre el passeig Montcau i el carrer de les v... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202041.322€Descargar
Subministrament de llicències del software Qlik Sense Enterprise i de Qlik Analytics Platform Diputación Provincial de Giro...16-10-2020113.100€Descargar
Disseny i maquetació del butlletí municipal La Pinassa Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20208.264€Descargar
Subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància i el seu centrede control, per segu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020225.437€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL PUNT JOVE DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202015.148€Descargar
Servei de neteja de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona Departament d' Ensenyament16-10-202032.840€Descargar
Contracte de les obres d'execució del projecte de millores puntuals d'accés al polígon Abadal Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202056.839€Descargar
Manteniment de pintura a la xarxa de metro Ferrocarril Metropolità de Ba...16-10-2020333.795€Descargar
Subministrament de 150 llicències Kaspersky Endpoint Security for Business Select amb manteniment i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20202.757€Descargar
Obres de substitució de la coberta de xapa metàl·lica de l'Ateneu municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020120.551€Descargar
Redacció dels Inventaris dels cementiris municipals de Balsareny, Dosrius, Gaià, Gurb, Pacs del Pe... Diputación Provincial de Barc...16-10-202018.265€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre cantonada amb el carrer de la Conca de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.892€Descargar
Serveis de manteniment i conservació de les cambres frigorífiques en els mercats municipals Instituto Municipal de Mercado...16-10-2020266.110€Descargar
Obres de reforma i adequació de la climatització del CAP Bonavista en Tarragona. Institut Català de la Salut (...16-10-2020289.256€Descargar
Serveis de desplegament, evolutiu i manteniment d'un sistema de Business Intelligence així com dels... Barcelona Activa SPM SA16-10-2020247.934€Descargar
CONTRACTE SERVEIS PODA ARBRAT I DESBROSSAMENT Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-10-202077.654€Descargar
Contractació del subministrament de jocs infantils per les places Familia Maristany, Pere III i Fè... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202093.967€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU (Protección Plus) DEL FLUOROSCOPI BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT R.2... Institut Català de la Salut (...16-10-202010.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LLOGUER DE 5 PHOTOCALL PER DINAMITZAR EL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ LOCALS PER A LA CAMPANYA DE NADAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20200€Descargar
Arrendament d'un local a Sant Feliu de Llobregat per a la ubicació del Servei d'Intervenció Especi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202093.000€Descargar
Desenvolupament de plataforma digital per les comarques gironines Diputación Provincial de Giro...16-10-202060.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP SONOMÈTRIC PER A LA SECCIÓ TÈCNICA D'ACTIVITATS Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20200€Descargar
Subministrament d'equipament de manometria Diputación Provincial de Barc...16-10-202044.500€Descargar
Subministrament d'equipament de manometria Diputación Provincial de Barc...16-10-202044.500€Descargar
SUMINISTRO DE FORMULARIOS PLC PARA CONTROLES SANITARIOS EN T1 Y T2 (J-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-2020990€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLACA DE MANIOBRA DE ASCENSOR EN EL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROP... Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-20201.050€Descargar
SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA TRABAJOS Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-2020407€Descargar
REPARACIÓN PLOTTER Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-2020128€Descargar
RENOVACION CODIGOS BASICOS LEGALES (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-202070€Descargar
REGLETA ARMARIO RACK 8 TOMAS CON INTERRUPTOR Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-202056.000€Descargar
Subministrament pel material i moble de protocol per a diferents espais de l'edifici i actes organit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020975€Descargar
Subministrament d'equipament d'anàlisi cinetic del moviment per al Departament de Medicina i Cirurg... Universitat Rovira y Virgili15-10-202024.793€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma i climatització del casal d'Aldover Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-10-202083.741€Descargar
PROJECTE DE MILLORA PAVIMENT DEL VIAL RÚSTIC, ZONA SUD, MALMÈS PER LA DANA Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-10-2020100.720€Descargar
LICITACIÓ DE LES OBRES URBANITZACIÓ DEL CARRER D'EN FLORENCI GUSTEMS, AL TERME MUNICIPAL DE MEDION... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020722.935€Descargar
Adecuación del vial perimetral muelle Aragón lado cantil Ente Público Puertos del Esta...15-10-20201.497.190€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'APARELLS GIMNÀSTICS SALUDABLES Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202011.984€Descargar
Subministrament d'una pica rentamans per a l'Escola Bellaterra Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-20201.400€Descargar
Execució de les obres d?asfaltar i instal.lar reductors de velocitatals camins de Rupit i Pruit Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202048.601€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisición vehículo 4x4 para Servicio Señales Marítimas Ente Público Puertos del Esta...15-10-202017.355€Descargar
Diversas mejoras de la explotación de la dependencia de Lleida en la Línea de Ata Velocidad Madrid... Administrador de Infraestructu...15-10-2020239.384€Descargar
OBRES DE REFORMA DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AGRAMUNT Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-10-2020223.127€Descargar
Servei de manteniment preventiu, correctiu i de seguretat radiològica per l'equip d'un sistema d'es... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-10-20202.100€Descargar
SERVEI ANOMENAT: MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, SOLAR, LEGIONEL LA I ACS/AFS A DIVERSOS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202077.722€Descargar
Sistemes per la distribució i recepció de senyals de video per internet Ens Públic Corporació Catala...15-10-202030.000€Descargar
ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DOS PROVE DORS D'ASSEGURANCES DE SALUT PRIVADA AMB AVANTATGES FI... Institut Català de la Salut (...15-10-202044.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la reforma integral de la unitat de braquit... Servei Català de la Salut (Ca...15-10-202070.828€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU (Exp. 2020/3721) Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020824.436€Descargar
Contractació del disseny, subministrament i col locació de la senyalització turística rural iurb... Consejos Comarcales15-10-202017.207€Descargar
Assistència tècnica per a la definició, seguiment i control dels Plans Especials d'infraestructur... Ayuntamiento de Barcelona15-10-2020117.026€Descargar
Subministrament d'un equip d'urodinàmia per a la Unitat d'Urodinàmia, Neurourologia i Urologia fun... Institut Català de la Salut (...15-10-202047.107€Descargar
COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA I AFINS PER a L'ESPECIALITAT DE POLIMANTENIDOR D'EDIFICIS EN EL MARC D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020992€Descargar
Contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions d'alarma dels edificis de l'Ajuntament de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202031.930€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport t cnic i gestió del programa Petits Talents Científics , amb mesures de contract... Instituto de Cultura de Barcel...15-10-202046.077€Descargar
CONTRACTE PER AL SERVEI DE CONFECCIÓ DE NÒMINES DELS TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-10-202034.000€Descargar
Servei d'organització i gestió d'un projecte comunitari d'educació musical Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202043.000€Descargar
Treballs forestals recuperació EEOO StBartomeu Pincaró i la Trilla Consorcios15-10-202023.875€Descargar
mixt subministrament i inst. millores senyalitzaci Ayuntamiento de Barcelona15-10-202034.629€Descargar
Instal.lacions solars fotovoltaiques a instal.lacions del Parc del Segre. Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-10-202090.124€Descargar
Contracte de servei de manteniment dels extintors i equips contra incendis instal·lats als centres ... Ayuntamiento de Girona15-10-20204.087€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DEL CPD DEL CENTRE D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI DEL PARC NATU... Consorcios15-10-202047.327€Descargar
Licitació pública per a l'adequació per accessibilitat, acústica i rite de la planta baixa de l'... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-10-202068.969€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE l'ESTUDI SOBRE ELS EPISODIS RECENTS D'IN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202011.580€Descargar
Serveis de neteja de les oficines de Fira 2000, S.A. (SOF-609) Fira 2000, S.A.15-10-202018.640€Descargar
SERVICIO DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CUSTODIA DE CERTIFICADOS, AUTENTICACIÓN Y FI... Institut Català de Nanotecnol...15-10-202010.000€Descargar
Servei de consultoria i assistència per a la direcció d'obra del projecte d'urbanitzaciódel secto... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020247.800€Descargar
Subministrament de material sanitari d'emergència per a l'ús dels bombers de la Generalitat i per ... Departament d' Interior15-10-202088.490€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Quatre instal·lacions d'energia solar fotovoltaica a Santa Coloma de Cervelló, Sant Cugat del Vall... Área Metropolitana de Barcelo...15-10-2020412.991€Descargar
Reforma del Museu de la història d'Artés Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202048.754€Descargar
Servei, socialment responsable, de suport al muntatge, desmuntatge i trasllat de depend ncies i altr... Diputación Provincial de Barc...15-10-2020132.400€Descargar
ECAS 2481/2020 Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents i joves de Terrassa, Districte... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020341.200€Descargar
Subministrament d'un joc de 6 columnes elevadores Transports de Barcelona, S.A.15-10-202032.000€Descargar
Servei de manteniment xarxa alarmes DGPC Departament d' Interior15-10-202075.400€Descargar
Servei de prevenció aliè de riscos laborals per Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...15-10-20204.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Instal·lació de 3 fotolineres laborals metropolitanes a Barberà del Vallès, Castellbisbal i Sant... Área Metropolitana de Barcelo...15-10-2020139.147€Descargar
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DELS FILTRES DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D... Mancomunidades15-10-2020257.291€Descargar
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA DE V LEI PLATJA A LA INSTAL LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL ESPLAI Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202033.033€Descargar
SERVEIS DE SUPORT A AJUNTAMENTS DE L'ALT PENEDÈS EN MATÈRIA DE JOVENTUT Consorcios15-10-2020275.574€Descargar
Acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware Consorcios15-10-20203.000.000€Descargar
Contracte de servei de reparació de les cancel·ladores i equips SAE dels autobusos de Transports M... Ayuntamiento de Girona15-10-202015.000€Descargar
Assegurances Ajuntament de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona15-10-20207.879.410€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (LOT 1 MATERIAL D'E... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202027.200€Descargar
Subministrament de 10 cartells informatius pels abocadors incontrolats Ayuntamiento de Tarragona15-10-20208.264€Descargar
SUMINISTRO DE CUBOS INTERIORES PARA RECOGIDA RESIDUOS DE PAPELERAS DE EXTERIOR (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-2020371€Descargar
ALTAVOCES PC USB Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-2020120€Descargar
Suministro para un año de Ordenadores de Sobremesa y Monitores de Pantalla Plana para EGARSAT, Mutu... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-2020148.216€Descargar
Servicio de alimentación a la guardería JM Céspedes de Sant Adrià de Besòs - (Avis de préinfor... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-20200€Descargar
Prestación del servicio de dinamización de la lectura y la promoción cultural en la biblioteca de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de mantenimiento de las instalaciones antintrusión, conexión a la Central receptora de Al... Diputación Provincial de Barc...14-10-2020403.562€Descargar
Servicio De Mantenimiento, Actualización Y Revisión Del Inventario Del Aeropuerto Josep Tarradella... Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-2020240.000€Descargar
Suministro De Filtros De Bolsa Para Los Climatizadores Del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El... Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-202099.553€Descargar
Pedido n 5 contra Acuerdo Marco para la renovación de radioscopias (2 equipos en Barcelona Sants) Administrador de Infraestructu...14-10-202086.000€Descargar
Pedido n 5 contra Acuerdo Marco para la renovación de radioscopias (2 equipos en Barcelona Sants) Administrador de Infraestructu...14-10-202086.000€Descargar
Contrato de servicios asistencia ambulatoria, fisioterapia, especialistas y pruebas diagnósticas en... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-202023.808€Descargar
Contrato de servicios asistencia ambulatoria, especialistas y pruebas diagnósticas en centro ambula... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-202019.627€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contrato de servicios asistencia ambulatoria, fisioterapia, especialistas y pruebas diagnósticas en... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-202020.543€Descargar
SUBMINISTRE D'UN CAMIÓ RECOL.LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020190.000€Descargar
Subministrament, mitjançant compra-venda, de dos vehicles elèctrics destinats a la policia local d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202081.405€Descargar
Subministrament de torretes i llums d'exploració per urgencies de l'Àrea General de l'Hospital Uni... Institut Català de la Salut (...14-10-202041.322€Descargar
Subministrament de material informàtic per al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola -... Consorcios14-10-202017.567€Descargar
Subministrament de filtres centrífugs pels vagons tremuja s/62000 de Ferrocarrils de la Generalitat... Secretaria Per A la Mobilitat14-10-202025.650€Descargar
Subministrament de 90uds Alternador Solaris 24V 120AMP - codi TMB 230860 Transports de Barcelona, S.A.14-10-202023.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 360 unitats d'assecador aire Citaro - Codi TMB 229622 Transports de Barcelona, S.A.14-10-202059.400€Descargar
Subministrament d'una eina d'anàlisi en temps real per a la gestió de riscos químics a Catalunya,... Departament d' Interior14-10-202015.000€Descargar
Subministrament d'un Node per testejar equips d'usuari 4G/5G Centre Tecnològic de Telecomu...14-10-202069.750€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre de masses (MS) i masses/masses (MS/MS) d'alta resolució acoblat... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020500.000€Descargar
Subministrament d'un difract metre de raigs-x de pols, detector d'àrea i programes per a la interpr... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020285.840€Descargar
Subministrament d'equipament per a monitorització i control d'Unitats de pacients crítics, per al'... Institut Català de la Salut (...14-10-2020380.000€Descargar
Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios14-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament 1000 jocs de pastilles fre MAN/VANHOOL - Codi TMB 216017 Transports de Barcelona, S.A.14-10-202070.000€Descargar
Serveis de manteniment preventiu, neteja i reparació de gats hidràulics per al servei de grua Barcelona de Serveis Municipal...14-10-202034.500€Descargar
SERVEIS DE DOCÈNCIA DE LA ESPECIALITAT D'AUXILIAR DE FORNERIA I PASTISSERIA DELS PROGRAMES DE FORMA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202022.752€Descargar
Serveis de coordinació de seguretat i salut del subministrament i instal lació d'enllumenat exteri... Área Metropolitana de Barcelo...14-10-20206.500€Descargar
SERVEI PER A LA COBERTURA DE RISCOS PATRIMONIALS (CONTINENT i CONTINGUT) i TRANSPORT DE PRODUCCIONS ... Fundació Gran Teatre del Lice...14-10-202047.000€Descargar
Servei de renovació instal lacions per Comunicats de Risc 2017 Secretaría General de Territo...14-10-202017.795€Descargar
SERVEI DE PÒLISSES D'ASSEGURANCES DE L'ICIQ Institut Català D'investigaci...14-10-202046.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de primera acollida per a persones estrangeres Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202068.928€Descargar
Servei de gestió del blog Som Tots i les xarxes socials de Turisme Inclusiu-S nior del Patronat de ... Diputación Provincial de Giro...14-10-20207.200€Descargar
Servei de creació i edició de continguts dels webs i xarxes socials del Museu del Disseny de Barce... Instituto de Cultura de Barcel...14-10-2020189.600€Descargar
SERVEI DE COL LABORACIO AMB LA INTERVENCIO DEL CONSORCI DEL TURO DE LA SEU VELLA DE LLEIDA EN L'EXER... Consorcios14-10-20203.906€Descargar
Servei d'explotació publicitària de la publicació municipal El Pont d'Esplugues Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202048.197€Descargar
Servei d'assistència informàtica i consultoria Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-10-202025.200€Descargar
Servei consistent en l'assist ncia t cnica per a la supervisió t cnica i assessorament sobre les ob... Área Metropolitana de Barcelo...14-10-2020285.126€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma i adequacio de la Capella de Santa Llúcia d'Aravell Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-10-202041.001€Descargar
PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE EMPLEADOS PARA LA FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...14-10-202060.000€Descargar
PTOP-2020-25 Manteniment preventiu i correctiu dels equips existents en el sistema de radiocomunicac... Departament de Territori I Sos...14-10-2020174.977€Descargar
Producció i primer muntatge de l'exposició Parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix i de l'exposi... Diputación Provincial de Barc...14-10-202029.850€Descargar
Obres de substitució del fals sostre i reforma de la instal.lació el ctrica del bar-restaurant del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020104.747€Descargar
Obres d'instal·lació i subministrament d'un ascensor al'edifici de l'estació inferior del telefè... Secretaria Per A la Mobilitat14-10-202081.059€Descargar
G2024-2020-11 Contractació del manteniment correctiu, evolutiu i help desk del Sistema de Gestió A... Agencia de Residus de Cataluny...14-10-202095.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EXPLOTACIÓ BAR PAVELLÓ POLIESPORTIU Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-10-20203.600€Descargar
ECAS 6029/2020 Servei de suport tècnic en les fases de disseny, dinamització i execució del progr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202038.650€Descargar
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció del document d'obra executada de les... Secretaría General de Territo...14-10-202015.334€Descargar
DESGLOSSAT DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DE LA ZONA DE LES CARRERES -1 FASE, ETAPA C... Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-10-202031.992€Descargar
Contracte del servei de neteja de l'INS Manuel de Montsuar de Lleida Departament d' Ensenyament14-10-202054.000€Descargar
Contracte del servei de neteja de l'INS Joan Brudieu de La Seu d'Urgell Departament d' Ensenyament14-10-202071.100€Descargar
Contracte de subministrament de 45 llicències Microsoft Office 365 Business Essentials. Consorcios14-10-20202.430€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020215.393€Descargar
Contracte de serveis de jardineria de l'entorn de la Vila Universitària Universitat Autònoma de Barce...14-10-2020199.600€Descargar
Contracte de servei d'auditoria financera i pressupostària dels comptes anuals, d'auditoria de comp... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-10-202015.843€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES ASSEGURANCES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, LOT 1 DANYS OBRA CIVIL, LOT 2 D... Agència Catalana de L'aigua14-10-2020527.500€Descargar
Contractació d'una productora especialitzada en serveis audiovisuals de suport per a l'equip de pre... Área Metropolitana de Barcelo...14-10-202040.320€Descargar
Contractacio del subministrament i serveis de manteniment i gestió dels equips de telecomunicacions... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020525.141€Descargar
Concessió de domini públic per la rehabilitació i explotació del restaurant a l'equipament espor... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020465.020€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC A CÀRREC DE LA UNITAT D'INFORMÀTICA DE ... Institut Català de la Salut (...14-10-2020300.000€Descargar
A11004 21 002 - Servei de valoració de situació de vulnerabilitat social Consorcios14-10-2020102.009€Descargar
600.2020.007 - ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REALITZACIÓ D'AIXECAMENTS TOPOGRÀ... Barcelona D'infraestructures M...14-10-2020340.000€Descargar
5457/2020 - Contractació Administrativa de concessió de Serveis de gestió del servei públic per ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020287.970€Descargar
2020/90 Obres de reforma parcial de la planta cinquena, zona B, 2a. fase, del Departament de Fisiolo... Universitat de Barcelona14-10-2020215.955€Descargar
2020/44 Serveis informàtics de manteniment del sistema d'informació econòmic-financer de la Unive... Universitat de Barcelona14-10-2020252.610€Descargar
20-067 CONTRACTE D'ASSEGURANCES SOBRE PERSONES I BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020620.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un difract metre de raigs-x de pols, detector d'àrea i programes per a la interpr... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020285.840€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre de masses (MS) i masses/masses (MS/MS) d'alta resolució acoblat... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020500.000€Descargar
SERVEI DE RETIRADA D'HERBES I DE COLOMASSA SITUADA EN ZONES VERTICALS (PARETS I PARAMENTS) O EN AL... Consorcios14-10-20209.000€Descargar
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SENYALS PER A LA RENOVACIO DE LA SENYALETICA ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202010.744€Descargar
Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios14-10-20200€Descargar
SUBHASTA CONTRACTE DE COMPRAVENDA DEL 26,5432% DEL PROINDIVÍS DE LA FINCA URBANA. SOLAR EDIFICABLE.... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-20200€Descargar
Subministrament de paper higi nic, paper eixugamans, sabó de mans i altres productes per a l'ICFO. Universitat Politècnica de Ca...14-10-202076.680€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

concessió de servei bar i restaurant Gerb Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-10-20200€Descargar
REPARACIÓN EQUIPAMIENTO DE PARKING EN LA TERMINAL T1 DEL AEROPUERTO JOSEP TARRADELLAS BARCELONA-EL ... Aena, Aeropuertos Españoles y...13-10-202014.990€Descargar
Licitación contratación servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.. Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-2020223.771€Descargar
SUMINISTRO DE AURICULARES DE BOTÓN APPLE AIRPODS PRO (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...13-10-2020250€Descargar
CABLE ALARGADOR USB AISENS A101-0017-TIPO MACHO-TIPO A HEMBRA Aena, Aeropuertos Españoles y...13-10-202050€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria para la Población protegida por EGARSA... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-2020123.764€Descargar
Suministro de tres Furgonetas para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276. Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202089.056€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de Asistencia Sanitaria Ambulatoria de la especialidad de Oftalmología en las Poblaciones... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202063.401€Descargar
Suscripción a licencias y servicios de instalación, desarrollo, mantenimiento de una plataforma pa... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202036.500€Descargar
Suministro mediante subscripción (prestación de servicios en la nube) de una plataforma en cloud S... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202098.000€Descargar
Concessió Administrativa d'ús privatiu del bar-cafeteria del casal municipal El Rossinyol Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-20201.983€Descargar
SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT DE LLICENCIES DE SOFTWARE Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-2020110.360€Descargar
SERVEI D'EMISSIÓ I GESTIÓ DEL CANAL MÚLTIPLE DE TDT LOCAL NÚMERO 26 REFERÈNCIA TL01B AMB DENOMI... Informació I Comunicació de ...13-10-2020310.000€Descargar
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L'AMBIT D... Consejos Comarcales13-10-202064.307€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, d'un vehicle pel servei de la Polic... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202063.000€Descargar
2020/136 Subministrament d'un turbo micronitzador de sobretaula Universitat de Barcelona13-10-202021.000€Descargar
Contracte dels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per Gr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020106.882€Descargar
subministrament de 80 lllic ncies Microsoft per tal de renovar l'actual entorn de Terminal Server d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202058.761€Descargar
Servei de subscripció i manteniment de diverses llicències Agència de l'Habitatge de Cat...13-10-2020258.000€Descargar
Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202089.386€Descargar
Obres de construcció d'habitacles per a l'aparcament de bicicletes a les estacions de Barcelona-Val... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-2020415.002€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2021-36 Lectura i anàlisi dels discs-diagrames dels tacògrafs analògics i dels fitxers digit... Departament de Territori I Sos...13-10-2020297.000€Descargar
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT ARRENDAMENT NO FINANCER SENSE OPCIÓ A COMPRA, A LA MODALITAT DE RENTING, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202011.900€Descargar
Subministrament, transport i col·locació d'un mòdul amb tres lavabos (un adaptat, un per a dones ... Área Metropolitana de Barcelo...13-10-202034.416€Descargar
Servei de neteja i altres serveis complementaris (com l'atenció de la botiga) de les dependències ... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-2020223.797€Descargar
Contractació del disseny i la redacció d'un projecte cultural sobre el patrimoni del món ibèric ... Consejos Comarcales13-10-20206.000€Descargar
SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DE NOU DELS GARROFERS 8, DE SANT FELIU DE GUIXOLS Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-202079.207€Descargar
Contractació d'una memòria tècnica per a dur a terme el càlcul de cabals d'aigua ila modelitzaci... Diputación Provincial de Giro...13-10-202011.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de gestoria i assessorament en els àmbits laboral i fiscal Consorcios13-10-202011.000€Descargar
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT EVOLUTIU PLATAFORMA COL.LABORATIVA I GESTIÓ D'USUARIS OPEN WORKGROUP... Servei Català de la Salut (Ca...13-10-20208.743€Descargar
ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, ACTIVIDAD CLÍNI... Fundació Privada Institut D'i...13-10-2020529.500€Descargar
Contractació de de les obres incloses en el projecte piscina municipal per l'Ajuntament de Rodonyà Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020311.406€Descargar
Subministrament i posada en funcionament d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum mitjançant ... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-202025.000€Descargar
Adequació del drenatge i els talussos de contenció de la bassa de distribució d'aigua de La Pobla... Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-10-202049.545€Descargar
G2024-2021-1 Contractació del servei d'assessorament informatiu complementari en la gestió de resi... Agencia de Residus de Cataluny...13-10-202088.474€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació de 3 torretes de subministrament de serveis d'aigua potable i energ... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-202015.000€Descargar
Subministrament i muntatge d'un conjunt de jocs d'aigua a l'espai públic situat entre el c/ Girona ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-202029.568€Descargar
Pavimentació del tram del Passeig Piscina Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-202093.528€Descargar
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A L'ACTIVITAT ESCOLAR DEL PLA DE CIUTAT EDUCADORA EN L'INSTITUT ESCOLA ... Ayuntamiento de Tarragona13-10-20208.500€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA EMPRESA PER DUR A TERME ELS SORTEJOS DELS HABITATG... Instituto Metropolitano de Pro...13-10-202016.000€Descargar
Subministrament i instal lació de sensors de nivell en pous del sistema Costa Brava sud. Consorcios13-10-202013.620€Descargar
Subministrament, distribució i muntatge del mobiliari per equipar els parcs de bombers de Granoller... Departament d' Interior13-10-2020487.032€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament del dret de desplegament il·limitat dels programes Oracle per la Universitat Polit... Universitat Politècnica de Ca...13-10-202078.175€Descargar
Contracte d'assegurances sobre persones i béns de l'ajuntament de Cornellà de Llobregat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE DISPOSITIUS DE SEGURETAT PERIMETRAL DELS SISTEMES ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202083.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ DE SENYALITZACIÓ DE MOTOS EN VORERA A LA CIUTAT DE BARCELO... Ayuntamiento de Barcelona13-10-202034.867€Descargar
Servei de manteniment preventiu anual dels equips d'ICP MS i del Cromatograf de gasos d'aigua ubicat... Secretaría General de Territo...13-10-202048.042€Descargar
Servei de manteniment d'un model d'anàlisi de dades de pagament de l'estacionament en calçada per ... Barcelona de Serveis Municipal...13-10-202032.000€Descargar
Submistrament senyalització i pintura viària Policia Local. Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-202041.322€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de renovació de les bombes 1 i 3 de l'EB de la Planta de Fangs de l'ETAP del Llobregat. Secretaría General de Territo...13-10-202039.729€Descargar
Subministrament de mobiliari per a l'edifici d'oficines de serveis del carrer Rafael de Casanovas, n... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202037.198€Descargar
Serveis de seguretat, control d'accessos i vigilància durant la Festa Major de Balaguer, del 6 al 1... Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-10-20203.502€Descargar
Servei de renovació de les posades a terra no adequades dels parallamps d'ATL. Secretaría General de Territo...13-10-202015.882€Descargar
Subministrament de confecció de banderoles per utilitzar com a indicadors als avituallaments Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20202.300€Descargar
Renovació dels serveis d'administració de sistemes i monitoratge del WEB A AWS I EL CDN DEL SERVEI... Servicio Meteorológico de Cat...13-10-2020360.000€Descargar
Actualització de la versió de l'aplicació informàtica de gestió del padró municipal d'habitats... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-202050.041€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'interpretació (tant oral com de llenguatges adaptats a persones amb disfuncions auditives... Departament de Justícia13-10-202015.958€Descargar
Servei de manteniment i conservació de les instal.lacions el ctriques i lampisteria en els mercats ... Instituto Municipal de Mercado...13-10-2020437.756€Descargar
Contracte del servei de desbrossament i neteja dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202031.818€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA SOLUCIÓ DE SOFTWARE DE GESTIÓ D'EXPEDIENTS Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-10-202050.000€Descargar
Serveis d'elaboració i disseny d'una Descripció de Llocs de Treball, així com d'un Manual de valo... Fundació TicSalut13-10-202020.203€Descargar
Contracte de subministrament en règim de lloguer i manteniment d'una màquina multifuncional nova p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20204.525€Descargar
SUBMINISTRAMENT I ARRENDAMENT 11 EQUIPS IMPRESSIÓ Distrito de Les Corts13-10-202011.568€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres de nova construcció institut 4/3 Línies a Institut Ventura Gassol de Badalo... Infraestructures de la General...13-10-20206.028.230€Descargar
Servei de consultoria projecte Alineament de les polítiques comarcals amb els ODS al Vall s Occide... Consejos Comarcales13-10-20206.760€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPAMENTS I L'EXECUCIÓ DELS SERVEIS ASSOCIATS, PER A LA MIL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020210.410€Descargar
2020-SU-15-PSS SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE LLICÈNCIES AUTOCAD ARCHITECTURE 2018 Universitat de Barcelona13-10-20203.400€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de detecció i extinció d'incen... Institut Municipal de l'Habita...13-10-202061.001€Descargar
SERVEI D'ASSEGURANÇA PER A LA COBERTURA DE RISCOS DERIVATS DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA FUNDACIÓ... Fundació Gran Teatre del Lice...13-10-202014.000€Descargar
OBRES D'ENDERROC DE 3 CASES SITUADES AL CARRER SANT MIQUEL, 8, 10 i 12 Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-202042.105€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ARRANJAMENT DEL GR-5 Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202067.954€Descargar
Contractació d'una pólissa d'assegurança pel conjunt de vehicles propietat del Patronat d'Apostes Diputación Provincial de Barc...13-10-202011.800€Descargar
Restauració de la casa Reina Sibil·la de Fortià. 1a Fase Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-2020170.343€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE L'ACABAMENT DE LA INSTAL LACIÓ DE PISTES I ADEQUACIÓ DEL'ENTORN DE L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020129.881€Descargar
Assistència Tècnica a l'ATM per a la Coordinació de Seguretat i Salut en Obra en fase d'execució... Consorcios13-10-2020210.900€Descargar
Obres consistent en la reparació del paviment asfàltic de l'entorn de l'escola bressol del Parc de... Área Metropolitana de Barcelo...13-10-202079.866€Descargar
2020/87 Servei d'interpretació de llengua de signes (ILS) en els idiomes castellà i català per al... Universitat de Barcelona13-10-202062.640€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció de Projectes executius per a les actuacions d'adequació i senyalització de camins, inclo... Tesorería General de la Segur...13-10-202083.942€Descargar
Contracte per al subministrament, mitjançant compra, d'equipament informàtic, audiovisual i proves... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202024.600€Descargar
Servei de control d'accessos als espais de la Fàbrica Fabra i Coats i al Centrecd'Art Instituto de Cultura de Barcel...13-10-202099.909€Descargar
Contractacio obres del Projecte de portada d'aigua a la urbanització Priorat de Llorenç del Penede... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020217.287€Descargar
Serveis per al desenvolupament dels continguts audiovisuals per la presentació de la Marca Barcelon... Barcelona Activa SPM SA13-10-202070.000€Descargar
Subministrament de 25 parquímetres i d'una plataforma de gestió integral dels mateixos i de tramit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20200€Descargar
Servei de manteniment preventiu anual dels equips d'ICP MS i del Cromatograf de gasos d'aigua ubicat... Secretaría General de Territo...13-10-202048.042€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de fisioterapia en la ciudad de Hospitalet de Llobregat, para Mutua Intercomarcal. Mutua Intercomarcal de Acciden...12-10-202099.000€Descargar
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación de Codonyers 220/25 kV y línea... Consorcios12-10-2020155.785€Descargar
Suministro de energía en baja tensión para los centros dependientes de ACTIVA MUTUA 2008 Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020283.985€Descargar
Mantenimiento de Clínicas Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020223.360€Descargar
F200000408 - SERVEIS D'ESTUDI HISTÒRIC DEL BARRI DEL BESÒS I EL MARESME A PARTIR DEL TREBALL DE ME... Foment de Ciutat Vella, S.A.12-10-202040.238€Descargar
CONTRATO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS, SU TRANSPORTE Y LA LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-10-20203.856.850€Descargar
Mantenimiento de Clínicas Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020223.360€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de transport i gestió dels residus no perillosos (RNP) a recollir a la deixalleria municipa... Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-10-2020124.600€Descargar
Adquisición mediante alquiler del sistema de archivo digital y su mantenimiento.. Diputación Provincial de Barc...09-10-2020667.510€Descargar
Oficina técnica de impulso e implementación del plan Barcelona Fácil - (Avis de préinformation).... Gerència de Recursos09-10-2020895.910€Descargar
Conservación y mantenimiento del alumbrado público y de la parte eléctrica de los semáforos, tra... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20201.752.060€Descargar
SERVICIO DE LANCHA PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS E HIDROGRÁFICOS EN EL PUERTO DE BARCELONA (PERÍODO ... Ente Público Puertos del Esta...09-10-2020590.000€Descargar
Subministrament de malles per al tractament dels prolapses genitals i la incontinencia urinària per... Consorcios09-10-2020115.053€Descargar
Subministrament de 5 Targetes comunicacions A90-TJ3 s/9000- Codi TMB 231580 Ferrocarril Metropolità de Ba...09-10-202049.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de fundes per als equipaments del projecte de la T-mobilitat Consorcios09-10-202061.475€Descargar
Obres compreses a la Mem ria Valorada per a la renovació i millora de l'accessibilitat dels carrers... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020136.335€Descargar
LICITACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS PELS VEHICLES DE L'AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202043.748€Descargar
2020-85 - Subministrament d'un entorn d'emmagatzematge tipus fitxer, actiu-actiu als CPD, en modalit... Diputación Provincial de Barc...09-10-2020667.550€Descargar
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURES PER A LA RENOVACIÓ I MILLORA ENERGÈTI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202046.610€Descargar
IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT ASSISTIT PER ORDINADOR (GMAO) I... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202015.920€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE ROBA, AMB RECOLLIDA I LLIURAMENT, DE LES 6 LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES MUNICIPALS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202015.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020MKT260CA Contracte relatiu a la Gestió, recerca i intermediació dels espais autoritzats per in... Barcelona de Serveis Municipal...09-10-2020400.000€Descargar
Subscripció de llicències ADOBE corresponents a Serveis de les diferents Direccions de Serveis que... Área Metropolitana de Barcelo...09-10-2020243.000€Descargar
Transport de passatgers des del centre penitenciari de Ponent a Raimat Secretaria de Serveis Penitenc...09-10-202029.123€Descargar
Acord marc d'homologació d'empreses per la prestació de serveis a CIRE mitjançant la contractaci... Secretaria de Serveis Penitenc...09-10-20201.230.000€Descargar
Serveis de suport per consolidar l'estratègia de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupam... Agencia Catalana de Cooperaci...09-10-2020169.800€Descargar
PTOP-2020-546. Disposició de mitjans i de suport logístic per a la realització de les proves de c... Departament de Territori I Sos...09-10-202078.458€Descargar
Servei de manteniment del Tom graf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging Airo Heleli 32Cexi... Institut Català de la Salut (...09-10-202083.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE MATERIAL DE LABORATORI EXP. 18/22 GESTIONAT PEL CSUC PER PART DE ... Institut Català de la Salut (...09-10-202059.000€Descargar
Serveis de neteja de l'edifici corporatiu i altres dependències d'Aigües del Prat SA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202088.303€Descargar
Contractació del servei de transport del personal a l¿edifici municipal de Transició Ecològica,... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202013.636€Descargar
Obres per a la instal.lació de malles de protecció a talús del carrer Barberà Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202030.346€Descargar
Serveis de branding, grafisme i gestió de marca en entorns digitals i xarxes socials per a la Funda... Fundació TicSalut09-10-202035.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I MOBILIARI PER A LA SALA POLIVALENT DE CAN SALETA DE CALELLA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020132.274€Descargar
Servei d'escolta activa i monitoració de la reputació a internet Transports de Barcelona, S.A.09-10-202085.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT D'ORDINADORS AMB LLICÈNCIA DE MICROSOFT OFFICE Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020104.502€Descargar
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I D'AIGU... Ayuntamiento de Girona09-10-20204.000€Descargar
LICITACIÓ MOBILIARI CASAL DE CULTURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202038.735€Descargar
Subministrament del vestuari, calçat i complements pel personal uniformat de la Policia Local de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202061.981€Descargar
Servei de manteniment del Tom graf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging Airo Heleli 32Cexi... Institut Català de la Salut (...09-10-202083.300€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias y rehabilitación en la Población de Cardedeu Mutua Intercomarcal de Acciden...09-10-20200€Descargar
Servicio de manutención para pacientes y personal autorizado de la Clínica de Activa Mutua 2008, s... Mutua de Accidentes de Trabajo...09-10-2020248.755€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concurso a través de LVA y SMS - Programa de RTVE Sociedad Estatal de Participac...09-10-202010.000€Descargar
SERVICIO DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CUSTODIA DE CERTIFICADOS, AUTENTICACIÓN Y FI... Institut Català de Nanotecnol...09-10-202010.000€Descargar
CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA MULTIFUNCIONAL AMB CABINA Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-10-202037.206€Descargar
Treballs de manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora per dos anualitats Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202080.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA CREACIÓ DE LA NOVA PLATAFORMA COOPERATEXTIL.COM Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202034.342€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE XARXES SOCIALS I RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE CO... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202016.800€Descargar
CTTE609 Subministrament i manteniment d'una pala carregadora destinada a l'activitat de voluminosos ... Grupo Tersa09-10-2020490.136€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació del contracte pel servei de manteniment elèctric i de fontaneria de les dependències mu... Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-202089.400€Descargar
Contracte d'obra municipal ordinària titulat Projecte modificat de renovació del clavegueram i reo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020473.581€Descargar
Redacció Projecte obres. Construcció dipòsit d'aigua Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202014.500€Descargar
Assistència tècnica a l'ATM per a les tasques a desenvolupar en la gestió de crisi Consorcios09-10-2020103.956€Descargar
Servei de formació de capacitació professional Consejos Comarcales09-10-202010.577€Descargar
PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE MILLORA DEL CAMI DE L'ESPINOI A COLLSUSPINA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020131.328€Descargar
Projecte de les actuacions a realitzar per a la reparació dels danys soferts pel temporal Glòria d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202054.082€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament 1050 retenidors de baixa fricció - Codi TMB 218522 Ferrocarril Metropolità de Ba...09-10-202036.750€Descargar
Servei de gestió, organització, dinamització, coordinació, execució i valoració d'esdeveniment... Agencia Catalana de Cooperaci...09-10-2020215.782€Descargar
Subministrament de dos sistemes d'alimentació ininterrompuda i bateries, i desballestament d'altre ... Institut D'Estadistica de Cata...09-10-202080.500€Descargar
Subministrament de 200 butaques per a la sala d'actes del Centre cívic Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202040.000€Descargar
Concessió de domini públic per a la utilització i explotació del local social Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-20202.400€Descargar
Contractació del subministrament de material de seguretat i protecció laboral amb mesures de contr... Instituto Municipal de Parques...09-10-2020156.550€Descargar
Servei consistent en la neteja dels edificis seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el mantenim... Área Metropolitana de Barcelo...09-10-2020900.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió, coordinació, execució, seguiment i avaluació dels programes educatius del Muse... Instituto de Cultura de Barcel...09-10-2020273.375€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIO DELS SERVEIS D'AUDITORIA DE PROMUNSA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202034.000€Descargar
Contractació de la 3a fase de les obres de remodelació integral del cementiri de Sant Celoni Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020141.330€Descargar
Servei de neteja, manteniment i desembossament de la xarxa de clavegueram del municipi de Malgrat pe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202052.800€Descargar
Atorgament de llicència per a l'ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública, per a ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020200€Descargar
Contractació del servei de podologia per lots pels centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d... Consorcios09-10-202018.123€Descargar
OBRES D'ARRANJAMENTS DE PAVIMENTS DE CAUTXÚ AL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202091.065€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de gestió i manteniment de 183 Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) de la Xarxa d... Servicio Meteorológico de Cat...09-10-2020407.000€Descargar
Adequació accés sud del municipi per a vianants Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020180.604€Descargar
OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-2020321.277€Descargar
Serveis de neteja de les dependències de l'IRTA Monells Institut de Recerca I Tecnolog...09-10-202099.500€Descargar
Servei de menjador ecològic dels centres adscrits a l'Institut Municipal de Serveis als Discapacita... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020485.600€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES D'ÚS MUNICIPAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202089.200€Descargar
Adequació dels carrers Preno i Esquerra del casc urbà del municipi d'Ascó Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020550.303€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020PO271CA - Serveis de programació, coordinació, producció, execució i avaluació de les activ... Barcelona de Serveis Municipal...09-10-202036.300€Descargar
Servei socioeducatiu d'atenció diurna Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202077.065€Descargar
Projecte socioeducatiu GR Èxit escolar Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202057.679€Descargar
SERVEIS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ, DESEMBALATGE, MUNTATGE, DESMUNTATGE I REEMBALATGE DE L'EXPOSICI... Consorcios09-10-202036.710€Descargar
Serveis per a la producció de vídeo / espot, falques de ràdio, gràfiques online i offline, i acc... Secretaria Per A la Mobilitat09-10-202065.000€Descargar
OBRES COBERTA AGRICOLA EN EL MERCAT DEL VALL D'HEBRON Instituto Municipal de Mercado...09-10-2020199.295€Descargar
Serveis de tutoria i altres actuacions artístiques relacionades amb l'orgue del Palau Güell Diputación Provincial de Barc...09-10-202016.686€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE D'ADQUISICIÓ D'EQUIPS INFORMÀTICS PORTÀTILS, BASES DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS, AMB MESUR... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....09-10-202070.500€Descargar
Serveis de dip sit, cust dia, consulta i destrucció de documentació del Departament de Treball, Af... Departament de Treball, Afers ...09-10-2020178.824€Descargar
DECORACIÓ 3D DURANT LA CAMPANYA DE NADAL 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20207.438€Descargar
Contracte de subministrament en règim de lloguer muntatge i desmuntatge d'un conjunt de carpes per ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202099.750€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA PARTICIPA.VILANOVA.CAT DE L' AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20203.200€Descargar
123.19 Servei de tractament de la plaga de tèrmits al Palau Municipal Ayuntamiento de Tarragona09-10-2020183.071€Descargar
Servei d'educadors/es cívics/ques per a l'espai públic del Districte de Sants-Montjuïc amb mesure... Distrito de Sants- Montjuic09-10-2020371.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPEND NCIES DEL CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CA... Consorcios09-10-202026.113€Descargar
OBRES ORDINÀRIES PER URBANITZAR L'ENTORN NO URBANITZAT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE EL SERRAT DE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020376.353€Descargar
Serveis informàtics per a l'anàlisi, disseny, construcció i implantació d'una sèrie d'evolutius... Instituto Municipal de Inform...09-10-202038.672€Descargar
CONTRACTRE MIXT SUBMINISTRAMENT/SERVEIS, MAQUINÀRIA DE MUSCULACIÓ PEL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202048.000€Descargar
Contracte de subministrament de dues bombes de calor aerotèrmiques i la seva connexió a la instal... Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-202019.802€Descargar
Subministrament dels productes químics per al tractament de l'aigua de les piscines municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202029.647€Descargar
Serveis de docència del mòdul formatiu Activitats auxiliars de magatzem. Certificat professionalit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20208.350€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de pa i altres productes de fleca, amb mitjans de transport respectuosos amb el medi... Diputación Provincial de Barc...09-10-202034.826€Descargar
Obres d'urbanització del carrer del Camí del Turó de l'Ullastrell Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-2020290.731€Descargar
Obra d'instal·lació de diversos elements hidràulics a la captació del Rec del Molí (TM Castell... Consorcios09-10-202028.530€Descargar
Serveis de manteniment de la Xarxa de Radars Meteorològics de Catalunya (XRAD) i les infraestructur... Servicio Meteorológico de Cat...09-10-2020670.800€Descargar
20/26: Licitació per a la contractació del subministrament i muntatge de prestatgeries metàl·liq... Consorcios09-10-202056.888€Descargar
Impulsa Energia - Millora de l'eficiència energètica i gestió de l'enllumenat i edificis públics... Consejos Comarcales09-10-2020497.362€Descargar
Licitacio contracte de conservació i manteniment de l'enllumenat públic i de la part elèctrica de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20201.063.310€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de fisioteràpia per lots pels centres gestionats per SUMAR, Serveis Públi... Consorcios09-10-20207.383€Descargar
Contractes obres Projecte Eficiència Energètica Edificis Públics de Llardecans Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-10-2020108.650€Descargar
Contracte serveis per al control sanitari dels establiments minoristes d'alimentació. Exp. 2020/331... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202023.924€Descargar
Consolidación talud riera Santa Coloma PK 175-500 Estación Maçanet. L/TBF. Administrador de Infraestructu...09-10-2020206.592€Descargar
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-20200€Descargar
MANTENIMIENTO DE HARDWARE SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA AEROPUERTO DE REUS Aena, Aeropuertos Españoles y...09-10-20201.285€Descargar
MATERIAL FERRETERIA PARA TRABAJOS Aena, Aeropuertos Españoles y...09-10-2020303€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

INSECTICIDA PARA ABEJAS Aena, Aeropuertos Españoles y...09-10-202089€Descargar
Subministrament dels productes químics per al tractament de l'aigua de les piscines municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202029.647€Descargar
SUMINISTRO DE LETRERO LVP (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...08-10-20208.074€Descargar
SUMINISTRO DE CARROS PARA TALLER AAVV (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...08-10-20201.167€Descargar
Contratación no sujeta a regulación armonizada de los servicios de endoscopia digestiva y broncosc... Mutua de Accidentes de Trabajo...08-10-2020120.000€Descargar
Prestación del Servicio de Plataforma de Licitación Electrónica de PIXELWARE para MC MUTUAL. Mutua de Accidentes de Trabajo...08-10-2020135.000€Descargar
Apertura y mantenimiento de una cuenta corriente para la realización de pagos a justificar por la ... Tesorería General de la Segur...08-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de les obres del projecte de regulació semafòrica de tres cruïlles del polígon ind... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020314.827€Descargar
Servei de prevenció de riscos laborals a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202018.900€Descargar
Serveis de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals del'Institut Municipal d'Informàtica... Instituto Municipal de Inform...08-10-2020339.415€Descargar
CONCESIÓ DE SERVEIS AL GRAN CASAL DELS TORMS Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-10-20200€Descargar
REFORMA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE TORRELAVIT Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020331.833€Descargar
SERVICIO DE AUXILIARES PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDAS Y SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES Y BIENES... Fundació Institut de Recerca ...08-10-202065.093€Descargar
obra municipal ordinaria de desglosado del Proyecto de adecuación de lared de agua de la zona de Le... Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-10-202038.710€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE CUST DIA I MANTENIMENT DEL BANC MUNICIPAL DE PRODUCTES DE SUPORT A LA LLAR Ayuntamiento de Girona08-10-202034.121€Descargar
SERVEI DE TALLERS DE SUPORT SOCIOEDUCATIU ALS BARRIS DE LES PEDRERES I TORRE GIRONELLA Ayuntamiento de Girona08-10-202015.682€Descargar
SERVEI D'INTEGRACIÓ FAMILIAR EN FAMILIA EXTENSA - SIFE Consejos Comarcales08-10-202079.000€Descargar
LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ PER A PER A L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202067.032€Descargar
Servei de pavimentació de carrers del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202090.000€Descargar
Construcció de nous sanitaris a les estacions; Les Corts, Girona i Jaume I Ferrocarril Metropolità de Ba...08-10-202085.570€Descargar
PRO 2 projectes ?8004330008-2020-0004601 Pavimentació i serveis als carrers Carrasclet, carrer Pla... Diputación Provincial de Tarr...08-10-20205.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Ampliació del sistema d?emmagatzematge de la Diputació de Tarragona per tal de disposar de major c... Diputación Provincial de Tarr...08-10-2020130.434€Descargar
Trabajos necesarios para la sustitución de la enfriadora con bomba de calor para climatización en ... Paradores de Turismo de Españ...08-10-202075.000€Descargar
Anunci d'atorgament d'autoritzacions d'us i magatzems en els mercats municipals de la ciutat de Barc... Instituto Municipal de Mercado...08-10-20200€Descargar
SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON... Institut Català de la Salut (...08-10-2020140.000€Descargar
Subministrament i instal·lació d'enllumenat exterior de tipus LED a la Gran Via Nord de Barcelona.... Área Metropolitana de Barcelo...08-10-2020300.275€Descargar
Subministrament de cadires d'altes prestacions ergon miques (tipus operativa i confident) per als ll... Diputación Provincial de Barc...08-10-202034.650€Descargar
subministrament d'UN vehicle recol·lector bicompartimentat de 7'5Tm pel servei de recollida de resi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202099.174€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de canvi de la coberta de fibrociment de la planta tercera del bloc D de l'Edifici Taulí sobr... Servei Català de la Salut (Ca...08-10-2020602.658€Descargar
Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'Intercom de Control Central Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.850€Descargar
Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'intercom del Control Polivalent Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.800€Descargar
SU240000SO2020048 Subministrament d'un robot col laboratiu de sobretaula amb sistema de visió per a... Universitat Politècnica de Ca...08-10-202015.992€Descargar
2020/93 Subministrament i muntatge de 73 taules i 237 cadires amb destinació al CRAI - Biblioteca d... Universitat de Barcelona08-10-202047.611€Descargar
Obra de la instal.lació de portes automàtiques en el quiròfan núm. 4 de l'Hospital Universitari... Institut Català de la Salut (...08-10-202052.367€Descargar
RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ PER A LA VISITA DE LES MURALLES DEL CASTELL DE CAMPRODON Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-10-202087.906€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Gestió del Servei de coordinació i dinamització de cultura popular i tradicional del Districte de... Distrito de Sant Andreu08-10-2020173.031€Descargar
CTTE604 Subministrament i instal·lació d'un sistema de filtració previ a la planta dessalinitzado... Grupo Tersa08-10-202078.000€Descargar
Subministrament d'un vehicle amb bolquet per al servei de manteniment i espai públic de l'Ajuntamen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202027.273€Descargar
Servei de manteniment de Nivell 3, hardware, dels diferents components que formen part de la platafo... Centre D'atenció I Gestió de...08-10-20205.500€Descargar
SERVEI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DEL MERCAT DE LES FLORS Consorcios08-10-2020155.043€Descargar
Contracte de serveis per als treballs necessaris per al manteniment de la franja de protecció perim... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-202020.070€Descargar
subministrament, en r gim d'arrendament, de motius ornamentals nadalencs pel municipi de Salou. Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-202052.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut laboral pels treballs de redacció d... Secretaría General de Territo...08-10-202022.880€Descargar
Subministrament de medicaments oncològics BEVACIZUMAB i ERLOTINIB pera l'Institut Català d'Oncolog... Servei Català de la Salut (Ca...08-10-20203.020.970€Descargar
CTTE603 Subministrament d'una millora en el sistema de dosificació actual de carbó actiu a la Plan... Grupo Tersa08-10-2020123.500€Descargar
PTOP-2021-16 Contracte de serveis per a la realització de l'anàlisi de l'estat de conservació, im... Departament de Territori I Sos...08-10-202035.120€Descargar
Servei de dinamització social i comunitari del barri de Sants- Badal amb mesures de contractació p... Distrito de Sants- Montjuic08-10-202076.641€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de la renovació dosificació carbó en pols (cap) a l'... Secretaría General de Territo...08-10-202028.155€Descargar
Control de la processionària del pi al Parc de la Serralada de Marina. Consorcios08-10-202037.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2021-1 Servei d'assist ncia t cnica per a la dinamització i actualització de l'Observatori Ca... Departament de Territori I Sos...08-10-2020145.460€Descargar
SUBSTITUCIÓ D'AIXETES I CANONADES EN MAL ESTAT AL DIPÒSIT DE GARGALLÀ Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202049.949€Descargar
Servei de redacció del projecte de renovació de l'abastament a Masquefa. Secretaría General de Territo...08-10-202085.650€Descargar
Obres de millora de tram de la carretera BV-4316 de Santa Eulàlia de Riuprimer,des del Pk 0+780 al ... Diputación Provincial de Barc...08-10-2020400.534€Descargar
Arranjament carrer Francesc Ripoll. Fase II Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020283.414€Descargar
Servei per a la preparació i celebració d'un programa formatiu a les instal lacions de simulació ... Universitat Autònoma de Barce...08-10-202043.650€Descargar
SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DE PROGRAMES DE CULTURA I EDUCACIÓ I COMUNITARIS ALS BARRIS QUE S'AFEGEIXE... Foment de Ciutat Vella, S.A.08-10-202052.156€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ PROJECTE EN COMPANYIA, DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SEVEIS PERSONALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-20206.783€Descargar
Contracte de serveis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra Construcció ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-10-202063.500€Descargar
Adquisició dispositius criptogràfics pels serveis de signatura Consorcios08-10-2020107.438€Descargar
Servei de tallers d'arts plàstiques, dibuix i pintura per l'escola municipal d'Arts de Ripoll Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-10-202045.927€Descargar
Servei de certificació del sistema de Gestió Ambiental i del Sistema de Gestió Energetica, segons... Institut Català de la Salut (...08-10-202012.500€Descargar
MANTENIMENT, JARDINERIA I ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202066.000€Descargar
SERVEIS CONTROL INTEGRAL AUS I PLAGUES MUNICIPI MASQUEFA Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202012.857€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de redacció del projecte constructiu de renovació de l'abastament del dip sit de la Granada... Secretaría General de Territo...08-10-202017.670€Descargar
PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE MILLORA DEL CAMI DE L'ESPINOI A COLLSUSPINA Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020131.328€Descargar
Mesures Educatives Acompanyament Programes Escolars 2020-21 Departament D'agricultura, Ram...08-10-2020513.360€Descargar
Gestió i dinamització del Punt InfoJove (PIJ) del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d'efi... Distrito de Sants- Montjuic08-10-202069.521€Descargar
Contracte de serveis de neteja de dependències, instal·lacions i serveis municipals Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-202090.349€Descargar
Subministrament de cintes magnètiques etiquetades Ens Públic Corporació Catala...08-10-202065.000€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de renovació del ramal de Sant Andreu de Llavaneres PC... Secretaría General de Territo...08-10-20208.592€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de redacció del projecte per a l'execució de les derivacions de la canonada del Cardener c... Secretaría General de Territo...08-10-202015.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA DIRECCIÓ TÉCNICA DEL PROJECTE BIM DE LA EDAR CALDES DE MONTBUI. Exp.20... Consorcios08-10-202065.000€Descargar
Contracte d'obres pel desplegament d'infraestructures soterrades que permeti dotar de connectivitat ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020367.186€Descargar
Contractació per a la creació d'una xarxa de suport a la comercialització de productes locals del... Consejos Comarcales08-10-202057.966€Descargar
SERVEI PER L'AVALUACIÓ PSICOL GICA PER LA TINENÇA I ÚS D'ARMES DE FOC DELS MEMBRES DE LA GUÀRDIA... Ayuntamiento de Lleida08-10-202016.875€Descargar
DINAMITZACIO DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202070.000€Descargar
ARRENDAMENT D'UN TERRENY PER DESTINAR-LO A APARCAMENT Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202024.793€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SE185000CO2020047 Servei de suport t cnic per a l'ETSAV per a l'elaboració d'un pla d'acció a llar... Universitat Politècnica de Ca...08-10-2020175.000€Descargar
PROCÉS DE LICITACIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR LLAR DEL POBLE I BAR PISCINES MUNICI... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-10-20207.200€Descargar
Subministrament d'un ecògraf portàtil d'adults per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...08-10-202035.500€Descargar
Servei de consultoria per a dur a terme la diagnosi sobre l'ús, l'accés i la capacitació digital ... Consejos Comarcales08-10-20200€Descargar
SUMINISTRO DE MATERIAL MICROINFORMATICA (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-20206.248€Descargar
REPARACIÓN LAVAVAJILLAS SALA AUTORIDADES T1 (JG-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020800€Descargar
MATERIAL OFICINA PER AEROPORT Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020415€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE LOCIONES ANTI-MOSQUITOS PARA VARIOS COLECTIVOS (J-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020500€Descargar
SUMINISTRO DE AGUA ACQUAJET Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020314€Descargar
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 MÁSCARAS SEGÚN OFERTA 6000019439 Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020128€Descargar
LIMPIEZA Y DESINFECCION TRES OFICINAS EN MODULO T2B PLANTA BAJA (JG-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020600€Descargar
Operació de préstec a llarg termini per a finançar parcialment una de les inversions contemplades... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20203.800.000€Descargar
Servei de conservació, manteniment, reparació i rehabilitació dels edificis del complex hospitala... Institut Català de la Salut (...07-10-2020605.616€Descargar
Subministrament i serveis de mobiliari per a l'adquisició i instal·lació de mobiliari a les aules... Consorcios07-10-20202.017.980€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'Assessorament Jurídic en Matèria d'Estrangeria a la comarca del Moianès (SAJME) Consejos Comarcales07-10-202010.912€Descargar
Contractació de les pòlisses d'assegurances en 2 lots per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020140.000€Descargar
CONTRACTE PER AL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT UN VEHICLE GRUA, DINS... Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-10-2020100.179€Descargar
Contracte de Serveis per dur a terme el Servei de Manteniment de les Zones Verdes i la desbrossada p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202085.092€Descargar
Consolidació de la muralla medieval i creació d'un mirador sobre la vall del riu Sénia. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202068.821€Descargar
Cobriment de la pista multijocs (POL 3) de la zona esportiva de Can Titó del Municipi de Vilanova d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020161.719€Descargar
423,424,425,426/2020 Realització del programa esportiu Primers a l'aigua consistent en la prestaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202068.135€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i posada en funcionament d'un sistema pilot de monitorització d'amarratges i de tra... Secretaria Per A la Mobilitat07-10-202030.000€Descargar
CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL TRAM DE COL.LE... Consorcios07-10-2020222.797€Descargar
Contractació de servei de disseny d'instrument d'inversió pel suport a projectes de creixement i c... Departament de la Vicepresidè...07-10-202089.000€Descargar
Connexió peatonal entre el casc antic de Prats i el Pla Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-10-202072.375€Descargar
SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS PÚBLICS Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202044.000€Descargar
Suministro con instalación de rectificadores de tensión. Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020292.255€Descargar
Suministro, servicio y mantenimiento del Centro de Proceso de Datos (CDP). Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020536.395€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestación de los servicios de limpieza, inspección y mantenimiento de la red de alcantarillado de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20200€Descargar
Servicios de oficina técnica para la gestión y la supervisión de la explotación e implantación ... Instituto Municipal de Inform...07-10-2020793.179€Descargar
Servicios para la gestión de la operación de los servicios TIC del Instituto Municipal de Informá... Instituto Municipal de Inform...07-10-2020732.944€Descargar
Servicio de mantenimiento de elementos constructivos e instalaciones en general y adecuación interi... Institut Municipal de l'Habita...07-10-202045.000.000€Descargar
Gestión y dinamización del Centre Cívic Teixonera. Distrito de Horta- Guinardó07-10-20201.295.840€Descargar
Gestión integral del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC).. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020826.446€Descargar
Obra para tratamiento de vertidos mediante proceso de evaporación en la base de mantenimiento de ba... Red Nacional de los Ferrocarri...07-10-2020546.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Figueres / Girona / Consorcio Castillo San Fernando / Adecuación del tramo de la rampa del camino d... Dirección General de Infraest...07-10-202039.953€Descargar
Producción museográfica para la exposición de los restos de un barco medieval. Clave de expedient... Ente Público Puertos del Esta...07-10-202072.500€Descargar
contratación de un Médico especialista en Neurofisiología en Barcelona Mutua de Accidentes de Trabajo...07-10-20204.584€Descargar
Suministro Con Instalación De Rectificadores De Tensión Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020292.255€Descargar
Suministro Con Instalacion De Dispositivos De Control Para Integracion En Sigma De Los Servicios De ... Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020165.000€Descargar
Sellado De Juntas En Plataforma Y Rozas En Campo De Vuelo Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-20201.425.100€Descargar
alienació de'immoble de propietat municipal situat a l'avinguda Antoni Gaudí núm. 35 Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202099.511€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment de les xarxes de distribució d'enllumenat i energia, aigua, climatització, a... Consorcios07-10-2020113.201€Descargar
CTTE615 Subministrament de garanties d'origen de l'electricitat procedent d'energies renovables per ... Grupo Tersa07-10-202064.750€Descargar
Gestió integral del Festival Internacional de Música Cambrils Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020619.835€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES AL MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020130.348€Descargar
Obres de desconstrucció de les finques del carrer Pere IV, 410 I 414 al Districte de Sant Martí am... Instituto Municipal de Urbanis...07-10-2020135.205€Descargar
Manteniment preventiu del Sistema de Validació i Venda (any 2021) Entitat Metropolitana del Tran...07-10-202076.571€Descargar
Assistència sanitària al personal funcionari integrat de l'Ajuntament de Vila-seca i Organismes A... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202065.240€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ARRENDAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL DE REUS Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202094.530€Descargar
6507 Obres d'adequació interior de local OT Igualada Servicio de Ocupación de Cata...07-10-2020990.338€Descargar
Subministrament de 45 reguladors alta pressió Tescom MAN - Codi 224364 Transports de Barcelona, S.A.07-10-2020103.500€Descargar
Subministrament en arrendament de l'enllumenat nadalenc Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202012.000€Descargar
OBRES CENTTRE ACOLLIDA ANIMALS I INICI LICITACIÓ PROC OBERT Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020518.200€Descargar
Obres de reparació i manteniment d'obra civil i d'instal.lacions en l'equipament municipal Tennis D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020200.226€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU D'UN BE DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL - CLUB ESPORTIU BOT Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació dels miradors de paisatge al Pla de les Forques i a Sant Antoni del... Consejos Comarcales07-10-202029.723€Descargar
Servei d'actualització de l'automatització d'etiquetatge amb RFID per al Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...07-10-202026.446€Descargar
EXP20209020_Contratación del servicio de actividades de diseminación a la empresa y la sociedad d... Universitat de Girona07-10-20207.200€Descargar
Subministrament de sobres i bosses per als diferents serveis i oficines de la Diputació de Barcelon... Diputación Provincial de Barc...07-10-202018.064€Descargar
Prestació del servei de posicionament (SEO; seacrh Engine Optmization), Google Adwords, GDN i Soci... Universitat de Barcelona07-10-2020173.476€Descargar
Gestió i dinamització Centre Cívic Teixonera Distrito de Horta- Guinardó07-10-2020647.919€Descargar
Subministrament d'equips de comunicacions LAN, integrats en tota l'arquitectura actual i orientats a... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202043.380€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal lació de mosquiteres a les finestres de l'alberg municipal de Joventut Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20203.884€Descargar
Contractació administrativa per procediment obert per al servei de manteniment de parcs i jardins i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202082.106€Descargar
Contracte de serveis per a la producció, conducció i locució de continguts a ràdio Sant Fruitós Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202039.630€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DELS EMPLE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202028.400€Descargar
Serveis dels mitjans aeris de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ... Departament d' Interior07-10-202045.100.100€Descargar
Obres de Millora d'Itineraris per a Vianants al Carrer Remei 2 Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020159.553€Descargar
Posada en servei i manteniment del centre de procés de dades (CPD), mitjançant arrendament Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020536.395€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Construcció d'un carril per a vianants i bicicletes entre elsmunicipis de Vilafranca del Pened s, O... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20201.355.990€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE D'ACCIÓ GRUPAL I COMUNITÀR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020150.422€Descargar
Contracte obres Pavimentció i serveis carrer Joan Bertran Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020179.471€Descargar
Servei de gestor d'expedients i seu electrònica Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202077.582€Descargar
Subcripció i manteniment de la llicència Fortinet del maquinari de seguretat perimetral Agència de l'Habitatge de Cat...07-10-202019.500€Descargar
Servei de vigilància i seguretat al Consorci Port de Mataró Consorcios07-10-2020178.873€Descargar
Subministrament, en règim de lloguer, de la il·luminació ornamental que serà exhibida durant la ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202034.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de marineria i control d'accessos al Consorci Port de Mataró Consorcios07-10-2020165.147€Descargar
Redacció del Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d'Ebre Consejos Comarcales07-10-202028.430€Descargar
2020-48- Subscripció i servei de suport d'un software per al diagnòstic estandarditzats i informes... Diputación Provincial de Barc...07-10-202084.800€Descargar
Lloguer, transport, muntatge, manteniment, desmuntatge i reollida de diferents llums de decoracio na... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202043.730€Descargar
CTTE612 Servei de consultoria en comunicació corporativa i relacions públiques per al grup TERSA. Grupo Tersa07-10-2020111.600€Descargar
Auditoria seguretat i risc de 16 túnels Rondes Gerència d'Ecologia, Urbanism...07-10-2020140.950€Descargar
SERVEI D'ASSESSORAMENT EN GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBR... Institut Català de la Salut (...07-10-202012.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CANVI DE VERSIÓ I MANTENIMENT I DEL PROGRAMARI ERP EKON Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202085.507€Descargar
Control de qualitat de les obres del projecte de seguretat per la protecció de les instal lacions ... Secretaría General de Territo...07-10-202053.734€Descargar
ACABAMENT DE L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE PLA DEL PÈLAG I CA N'OLIVELLA FINS AL TERME MUNICIPAL DE VA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202063.828€Descargar
2020RRHH251CA - Serveis de formació presencial i online en matèria d'idiomes (anglès i francès) ... Barcelona de Serveis Municipal...07-10-202083.288€Descargar
Tractament de la població de la processionària del pi mitjançant insecticides (2020) Consorcios07-10-20206.289€Descargar
CONCURS COMPRAVENDA DE CAL PIQUÉ Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-10-202080.000€Descargar
Contractació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20208.845€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Arranjament del polígon industrial Rosanes i Ca n'Abat, renovació de la xarxa d'aigua potable i in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020701.296€Descargar
Contractacio del subministrament, la plantació i el manteniment per a l'enjardinament d'uns parterr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202016.584€Descargar
Servei per la calibració i/o manteniment dels equips de pesada Consorcios07-10-20201.275€Descargar
Manteniment correctiu de primer nivell del SAE (any 2021) Entitat Metropolitana del Tran...07-10-202095.432€Descargar
Acord Marc de serveis i subministrament d' elements d' eficiència energètica de l' enllumenat púb... Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-10-202086.769€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE LA GESTIÓ DELS HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN I DELS SERVEIS DE SUP... Institut Municipal de Serveis ...07-10-20204.736.480€Descargar
Subministrament i servei de muntatge de mobiliari d'interiors per les dependències dels diferents e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202010.382€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE BOROSCOPIOS PARA INSPECCION EN FILTROS DE SUMINISTROS (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20208.000€Descargar
ESTUDIO DE CAMPO PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESPECIE DE FLORA EXÓTICA (MALVELLA LEPROSA) Y PROP... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20205.000€Descargar
REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS UBICADAS EN LA NAVE DE RESIDUOS DEL AEROPUERTO JOSEP TARRAD... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20203.249€Descargar
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE AYUDAS VISUALES (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20203.121€Descargar
Mantenimiento HW Infraestructura Sant Cugat (2020) Sociedad Estatal de Participac...06-10-20206.500€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias en la población de As Pontes, para Mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-20202.026€Descargar
Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores en las dependencias de la Autoridad Portuaria d... Ente Público Puertos del Esta...06-10-2020120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de atenciones ambulatorias y rehabilitación en la población de Lora del Rio Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-20209.010€Descargar
L'objecte d'aquest contracte és l'adquisició i distribució del paper destinat als departaments de... Comisión Central de Suministr...06-10-2020484.851€Descargar
BCN-514/2020: suministro de combustible para vehículos operativos del Aeropuerto Josep Tarradellas ... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-2020359.944€Descargar
Contratación del servicio de Alergología, Cardiología, Dermatología, Neumología, Neurofisiolog... Mutua de Accidentes de Trabajo...06-10-202049.500€Descargar
Asistencia medica especializada en oftalmología en la ciudad de Gijon, para Mutua Intercomarcal. N... Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-20203.751€Descargar
ejecución de las obras del proyecto de sustitución del pórtico de corriente contínua de la subes... Administrador de Infraestructu...06-10-2020283.033€Descargar
Servicio de fisioterapia en la ciudad de Tarragona, para Mutua Intercomarcal. Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-202010.266€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Comercialització de la campanya Vilafrancs i el marketplace Vilafranca APROP. Captació d'adhesions... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20201.500€Descargar
PTOP-2021-19 Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció de documents de bas... Departament de Territori I Sos...06-10-202026.250€Descargar
Servei de control d'accés i direccionament de viatgers, amb auxiliars de servei, al port de Palamó... Secretaria Per A la Mobilitat06-10-2020122.275€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COM A MÍNIM, 10 PUNTS D'ACCÉS EXTERIOR, EL S... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202030.992€Descargar
PARLC-2020-00183_Contractació del subministrament i el manteniment, en modalitat d'arrendament, d'u... Parlament de la Comunidad Aut...06-10-202031.500€Descargar
Subministrament d'uniformitat i vestuari per al diferent personal de l'Ajuntament de Reus-Roba d'hiv... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202024.313€Descargar
Contractació subministrament 4 motocicletes en règim de renting sense opció a compra Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202059.136€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIÓ DE L'AVINGUDA JAUME BALMES A ZONA 30 A SANT JULIÀ DE VILATORTA Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202079.966€Descargar
Contracte de serveis per al control de qualitat de les obres RAM de substitució dels ascensors de l... Infraestructures de la General...06-10-20203.075€Descargar
Execució de les obres RAM de substitució dels ascensors de l'edifici judicial carrer Prim de Badal... Infraestructures de la General...06-10-2020277.485€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de nova const... Infraestructures de la General...06-10-202040.052€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...06-10-202023.520€Descargar
Obres de construcció d'un edifici de 83 habitatges dotacionals per a gent gran i diversos equipamen... Institut Municipal de l'Habita...06-10-202013.190.300€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ÚS PRIVATIU PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR I CONSERGERIA DELS CASAL DE ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-10-202080.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de les obres d'execució del projecte de millora de l'accessibilitat i zones d'aparcament ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020181.818€Descargar
Subministrament de 3.000.000 Kg de Balast de 31,5 A 50 mm - Codi TMB 12501 Ferrocarril Metropolità de Ba...06-10-202064.500€Descargar
ECAO 7453/2020 - Obres contingudes en la Memòria valorada pel condicionament d'un tram de barana al... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202043.933€Descargar
Execució de les obres de nova construcció escola 1 Línia (sense gimnàs) a l'Escola Pla del Puig ... Infraestructures de la General...06-10-20202.944.320€Descargar
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS, PREVALENT AQUESTS DARRERS, DELS SISTEMES DE COMUNICACIO... Ayuntamiento de Barcelona06-10-2020440.636€Descargar
OBRA CIVIL DE LES OBRES DE RENOVACIO DE LA CANONADA AIGUA C. ANSELM CLAVE, 184-224 Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202057.056€Descargar
PTOP-2021-25 Assistència tècnica per a la redacció i integració global dels diversos apartats de... Departament de Territori I Sos...06-10-202033.854€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SIMMAR, SL (Empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme) - Contractació de l'obra TE... Consejos Comarcales06-10-202072.500€Descargar
Serveis d'atenció a usuaris i gestió d'instal·lacions TIC de Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat06-10-202070.000€Descargar
Subministrament del menjar per al servei de menjador de la Llar d'Infants Lérida. Ayuntamientos Provinc...06-10-202047.520€Descargar
Subministrament d'uniformitat i vestuari per al diferent personal de l'Ajuntament de Reus - Roba d'e... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202017.947€Descargar
PROJECTE D'ACTUACIONS DE MANTENIMENT D'ACCESSOS A NUCLIS A L'ALTA RIBAGORÇA 2020 Consejos Comarcales06-10-2020132.298€Descargar
Subministrament dels materials per a la confecció del carnet de biblioteca per atendre les necessit... Diputación Provincial de Barc...06-10-202040.350€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC MITJANÇANT ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020175.501€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Pla d'actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà 2... Consejos Comarcales06-10-2020246.584€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES AFECTACIONS PRODU DES PEL TEMPORAL GL RIA A L'EDIFIC... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....06-10-202086.114€Descargar
OBRA D'INSTAL LACIÓ D'UN NOU ARMARI EL CTRIC PER A L'EBAR TAMARIU PASSEIG Consorcios06-10-202039.914€Descargar
LICITACIO OBRA HIDRAULICA RENOVACIO CANONADA D'AIGUA C. ANSELM CLAVE, 184-224 Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202071.469€Descargar
Subministrament de la uniformitat de la Policia Local de Sant Esteve Sesrovires Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202060.455€Descargar
contracte relatiu al servei d'un auxiliar de conversa d'angl s pels centres d'educació secundària... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202014.757€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola Pla del... Infraestructures de la General...06-10-202078.793€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBHASTA PUBLICA PER ALIENACIO DE BE IMMOBLE SITUAT A LA PARCEL.LA 174 DE PLA DE CAVALLS Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202079.167€Descargar
Arranjament de la plaça dels blocs de la Caixa ubicada a la carretera de Camarasa de Balaguer Lérida. Ayuntamientos Provinc...06-10-202063.574€Descargar
Obra de substitució de la bomba de la tremuja de recepció de fangs de la planta de compostatge de ... Consorcios06-10-202038.217€Descargar
Servei d'educació de l'ECC Secretaria de Politica Finance...06-10-2020953.198€Descargar
Arranjament Camí de la Barca Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202067.438€Descargar
SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO COMPACTO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA PARA OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VIVAS... Fundació Institut de Recerca ...06-10-202045.800€Descargar
SEPARATA OBRES CONVERSIÓ CASC ANTIC Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202059.303€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de consultoria i assistència tècnica per al futur contracte de recollida i transport de res... Ayuntamiento de Tarragona06-10-2020103.306€Descargar
OBRES AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI PINS DE LA CREU DE CALELLA (7A FASE) Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202096.685€Descargar
Servei del sistema de comptabilitat energètica per a 14 municipis i observatori metropolità d'ener... Área Metropolitana de Barcelo...06-10-202066.800€Descargar
Obres d'estabilització del carrer de la Llum entre el número 7 i 9 al barri de Les Planes Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202063.033€Descargar
CONTRATO MENOR DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO QUE PERMITA A LAS EMPRESAS DE VILADECANS L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202015.000€Descargar
Servei de manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, zones i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020141.665€Descargar
Obra de substitució de dos moto-reductors de les turbines d'aeració del tractament biològic de l'... Consorcios06-10-202039.881€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació del serveide neteja del centre Institut Mig-Món de Súria Departament d'Educació06-10-202039.256€Descargar
Contracte menor amb publicitat pel servei d'esporga de l'arbrat viari Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20205.000€Descargar
Pla Estratègic TMB 2025 Transports de Barcelona, S.A.06-10-202095.000€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ, ADEQUACIÓ I PERLLONGAMENT DEL CAMÍ D'ACCÉS AL PEU DE LA... Agència Catalana de L'aigua06-10-2020629.687€Descargar
Servei del/de la delegat/ada de protecció de dades i serveis connexos Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202062.400€Descargar
adquisisicio i instal lacio sistema de so pel teatre municipal de la Garriga El Patronat Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202058.675€Descargar
Obres per a la reforma de la Sala Polivalent i canvi d'ús a habitatges d'inserció, al carrer Bueno... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020330.578€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de carburant per a grups electrògens o d'altres elements/equips per activitats muni... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202022.000€Descargar
IMPLEMENTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ ON LINE DEL SERVEI DE RESERVA DE LA PISTA DE PÀDEL. Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20205.772€Descargar
Servei d'Atenció a l'Immigrant (SAI) Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202022.100€Descargar
Servei d'adequació i legalització de la instal·lació de dosificació de clorur fèrric del terci... Consorcios06-10-20208.578€Descargar
CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'IN... Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-10-2020121.325€Descargar
E-300100/02-05-20 - Subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents De... Universitat Pompeu Fabra06-10-2020113.464€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre nou de Ressonància Magnètica Nuclear de 400 MHz (Exp. 32/2020)... Universitat Autònoma de Barce...06-10-2020476.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Lloguer material vídeo programa Music Bus Ens Públic Corporació Catala...06-10-202070.000€Descargar
Contracte de les obres d'execució del projecte d'urbanització del darrer tram del polígon industr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020398.564€Descargar
Subministrament de renovació de la llicència Ultimate delconnector XTRACT-IS per Ferrocarrils de l... Secretaria Per A la Mobilitat06-10-20202.180€Descargar
LOPN/2020/09 - LICITACIÓ PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 21 HABITATGES, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20200€Descargar
Subministrament de sistemes de dispensació de medicaments controlats electronicament i destinats a ... Institut Català de la Salut (...06-10-2020428.100€Descargar
Implantació d'una nova deixalleria bàsica a Quart Consejos Comarcales06-10-202085.402€Descargar
Contractació dels Serveis de manteniment dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Santa Margarida... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20206.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 10.000 pots de desengreixant metall (spray) - Codi TMB 213739 Transports de Barcelona, S.A.06-10-202095.000€Descargar
Contracte de serveis. Exp. 9/2020: Servei de neteja viària d'Alguaire i nucli agregat de la Mata de... Lérida. Ayuntamientos Provinc...06-10-202041.200€Descargar
SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO COMPACTO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA PARA OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VIVAS... Fundació Institut de Recerca ...06-10-202045.800€Descargar
Subministrament de sistemes de dispensació de medicaments controlats electronicament i destinats a ... Institut Català de la Salut (...06-10-2020428.100€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre nou de Ressonància Magnètica Nuclear de 400 MHz (Exp. 32/2020)... Universitat Autònoma de Barce...06-10-2020476.000€Descargar
E-300100/02-05-20 - Subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents De... Universitat Pompeu Fabra06-10-2020113.464€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament reactius PROCLEIX_PANTHER_XPRESS Institut Català de la Salut (...06-10-20201.296.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament agregat de Material de Protecció en Procediments Generals:talles,llençols,fundes,p... Institut Català de la Salut (...06-10-2020592.654€Descargar
Contractació emerg ncia servei extracció per cribatge COVID 19 a les escoles Institut Català de la Salut (...06-10-2020407.574€Descargar
Contratacion del Suministro de material de oficina para los centros de Mutua Universal Mutua de Accidentes de Trabajo...06-10-2020238.792€Descargar
SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS EN VALLADO EXTERIOR (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-20203.500€Descargar
SUMINISTRO DE JOYSTICK PROFESSIONAL USB REF: 100550BLKRF PARA SISTEMA CCTV (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-20204.500€Descargar
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADORES CONTACTLESS EN PUERTAS AUTOMÁTICAS DEL AEROPUERTO JOSEP TARRAD... Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-20203.300€Descargar
Subministrament dels llums de nadal destinats a carrers i plaça del centre del nucli urbà Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202041.314€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SOPORTE INTERIOR PARA AURICULARES PARA CASCO MSA F1XF Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-2020133€Descargar
Servicio de la oficina técnica de soporte a la estrategia de difusión digital y producción de las... Gerència de Seguretat i Preve...05-10-20203.674.480€Descargar
Servicios de diversas pólizas de seguros para el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Ex... Consorcios05-10-2020566.721€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de aplicaciones de movilidad Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-2020192.280€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de compras en entorno SAP Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-2020182.600€Descargar
Trabajos de apoyo a la modificación cartográfica de los deslindes de término municipal aprobados ... Delegaciones05-10-20208.262€Descargar
Contratación del servicio de psiquiatría ambulatoria en la población del Vendrell. Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-202038.775€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de un criomicroscopio electrónico de transmisión de 200 kV equipado con ... Consejo Superior de Investigac...05-10-20201.700.000€Descargar
Realización de trabajos de apoyo a la corrección de errores de cruce de subparcelas en fincas rús... Delegaciones del Gobierno05-10-202015.000€Descargar
Proyecto de ejecución de obras de accesibilidad, calefacción, calabozos y varias en el edificio po... Dirección General de la Polic...05-10-2020329.566€Descargar
Servicio de asistencia hospitalaria en la población de Lorca, para Mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...05-10-20203.798€Descargar
Servicios de asesoramiento continuado en materia fiscal para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Segu... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-202014.600€Descargar
Mantenimiento jardinería del ACAR El Prat Bases Militares05-10-202014.876€Descargar
Suministro e instalación de un criomicroscopio electrónico de transmisión de 200 kV equipado con ... Consejo Superior de Investigac...05-10-20201.700.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE LES ESCÒRIES D'INCINERACIÓ Mancomunidades05-10-20201.176.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DEL CENTRE DE DADES SECUNDARI, SISTEMA DE CÒPIA DE SEGURETAT... Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020131.000€Descargar
Subministrament d'un vehicle comercial el ctric amb endoll de 5 places BEV per a la renovació i mil... Diputación Provincial de Barc...05-10-202033.000€Descargar
2020/38 Subministrament d'un espectròmetre de ressonància magnètica nuclear de 400 mhz, amb desti... Universitat de Barcelona05-10-2020260.000€Descargar
Servei de disseny i execució de l¿activitat de la Fàbrica dels Reis d¿Orient 2020 al Districte d... Distrito de Sant Andreu05-10-202097.810€Descargar
SERVEIS DE PSICOCONSULTA JOVE (SER_OBE_2020_0013) Ayuntamiento de Lleida05-10-202042.000€Descargar
ELABORACIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA PISTA D'SKATE PARK, A L'AVING... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202080.218€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis informàtics per l'inventariat i estrat gia de les aplicacions i serveis del servidor AS400 ... Instituto Municipal de Inform...05-10-202034.404€Descargar
Servei de manteniment de la xarxa d'electrocardi grafs integrats en la xarxa de centres amb els ... Institut Català de la Salut (...05-10-202057.015€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció dels estudis previs d'intervenci... Infraestructures de la General...05-10-202052.980€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT EL COVID'... Consorcios05-10-20205.454€Descargar
Serveis d'impressió, escaneig i c pia de documents als centres de l'àmbit de gestió de l'IMI., am... Instituto Municipal de Inform...05-10-2020142.417€Descargar
MRU Investigació detallada de la qualitat del subsòl i redacció del projecte de remediació del s... Secretaria Per A la Planificac...05-10-202032.245€Descargar
PTOP-2020-269 Subministrament de 6 furgonetes elèctriques transformades, en règim d'arrendament am... Departament de Territori I Sos...05-10-2020374.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres de millora de les instal lacions esportives municipals de Can Falguera: const... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020184.470€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES, ARBRAT I PALMERES, SOLARS MUNICI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202014.933.700€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ D'UN PROJECTE EXECUTIU D'OBRES DE MILLO... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202082.645€Descargar
2020-82 - Subministrament de suports plantars termoconformats Diputación Provincial de Barc...05-10-202063.490€Descargar
Contracte del servei de seguretat privada d'activitats a l'espai públic sense arma Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202092.783€Descargar
Contracte privat d'arrendament. Exp. 8/2020: Arrendament local per destinar-ho a magatzem municipal. Lérida. Ayuntamientos Provinc...05-10-202010.800€Descargar
OBRES DE RENOVACIÓ DE LES CANONADES D'AIGUA EXISTENTS AL CARRER FRANCOLÍ I AL CARRER BALAGUER DE T... Ayuntamiento de Tarragona05-10-202088.197€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució dels programes de l'àmbit de joventut de l'Ajuntament de Mollet del Vall s Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020298.879€Descargar
Renovació del manteniment del software Trazins per al Consorci Sanitari Integral (CSI2020039S) Consorcios05-10-20204.263€Descargar
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D'UN VEHICLE CAMIÓ GRUA D'ARROSSEGAMENT DESTINAT AL SERVEI D... Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-10-202071.496€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI RELATIU A LA MAQUETACIÓ I DISSENY PERIODISTICS I TANCAMENT PER A LA PUBLIC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202022.000€Descargar
Servei de neteja de l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat Departament d'Educació05-10-202013.500€Descargar
CONTRACTACIÓ DELL SERVEI DE PERRUQUERIA I MAQUILLATGE PER A LA PROGRAMACIÓ DE LA TELEVISIÓ MUNICI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202018.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL DE LES ENTRADES I SORTIDES DE RESIDUS DE LES DEIXAL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202049.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2021-5 Contracte de serveis per a la realització del Mapa dels hàbitats marins a Catalunya. Departament de Territori I Sos...05-10-20202.707.530€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ I REDACCIÓ PERIODISTIQUES DE LA SECCIÓ DISTRICTES DE LA PUB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20209.504€Descargar
serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Ma... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202054.305.400€Descargar
Servei manteniment equip inspecció paqueteria i arcs detectors de metalls DGP Departament d' Interior05-10-202057.983€Descargar
Alienació del bé immoble de caràcter patrimonial qualificat com a parcel·la sobrera dels terreny... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-20203.226€Descargar
Contractació del servei en modalitat cloud del programari que serveix a SUMAR, Serveis Públics d'A... Consorcios05-10-2020133.080€Descargar
Subministrament de material de construcció, pintura, claus i panys per al Servei de Manteniment de ... Institut Català de la Salut (...05-10-202022.428€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de llic ncies TCPMDT Professional i la seva extensió TCPMDT Surveying.(exp.900996/2... Área Metropolitana de Barcelo...05-10-20204.050€Descargar
subministrament de carburants als vehicles municipals i maquinaria de l'Ajuntament de Santa Perpetua... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202033.058€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT LA COVID'... Consorcios05-10-202089.991€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT, REG I TRACTAMENT DE LES JARDINERES DE LA VIA PÚBLICA Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-10-202022.456€Descargar
2020PATSA263S - Subministrament de cafè en càpsules per als centres de restauració al Parc d'Atra... Parc D`Atraccions del Tibidabo05-10-202040.030€Descargar
Foment de la participació comunitària de col·lectius amb especial dificultat d'integració social... Distrito de Nou Barris05-10-202072.273€Descargar
Subministrament de maquinari informàtic per a la renovació tecnològica dels serveis de Barcelona ... Barcelona Activa SPM SA05-10-2020533.058€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DEL SERVEI DE MONITORATGE WEB AL NÚVOL DELS PORTALS DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202046.000€Descargar
Serveis d'assessorament i acompanyament experts a pimes per dissenyar plans de recuperació econòmi... Barcelona Activa SPM SA05-10-20201.000.000€Descargar
Contractació del servei d'instal·lació de l'enllumenat nadalenc 2020 de Pineda de Mar Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202037.190€Descargar
Servei de transport col·lectiu del personal de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català de la Salut (...05-10-202072.000€Descargar
Servei de posada a disposició de personal a través d'una empresa de treball temporal Área Metropolitana de Barcelo...05-10-2020180.180€Descargar
Servei de mantenimnet del verd urbà, espais periurbans i medi natural de Sant Quirze del Vall s Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020885.255€Descargar
411/2020 Subministrament d'escàners per l'Ajuntament de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202015.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

412/2020 Subministrament de llicències Microsoft per l'Ajuntament de Sabadell. Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202028.844€Descargar
Subministrament d'un vehicle tot camí 4x4 MHEV per a renovació i millora mediambiental de la flota... Diputación Provincial de Barc...05-10-202021.000€Descargar
Instalación de un sistema de control de acceso en las salas técnicas de ERTMS Administrador de Infraestructu...05-10-2020101.767€Descargar
Servicios de Asistencia Profesional Sanitaria de Reconstrucción de miembros, reimplantes y microcir... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-202055.227€Descargar
Servei de manteniment dels forns de la Cuina de l'Hospital Sta.Caterina del Parc Hospitalari Marti i... Servei Català de la Salut (Ca...05-10-202017.200€Descargar
Renovació del servei de manteniment del programari SAP-BO per l'any 2021 Ens Públic Corporació Catala...05-10-202030.000€Descargar
Subministrament en exclusiva de material de lloguer d'esquí i patrocini per a les estacions d'esqu... Secretaria Per A la Mobilitat05-10-2020280.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'ASSESSORAMENT LABORAL I CONFECCIÓ DE N MINES DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA MITJAN... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202013.200€Descargar
Servei de manteniment d'equips i aplicatius d'Oracle Ens Públic Corporació Catala...05-10-202085.000€Descargar
Emergencia por daños graves en el revestimiento del túnel de Toses. Línea Ripoll Puigcerdá Administrador de Infraestructu...05-10-20208.941.650€Descargar
Emergencia por daños graves en el revestimiento del túnel de Toses. Línea Ripoll Puigcerdá Administrador de Infraestructu...05-10-2020580.000€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT LA COVID'... Consorcios05-10-202089.991€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT EL COVID'... Consorcios05-10-20205.454€Descargar
Servei de manteniment de la xarxa d'electrocardi grafs integrats en la xarxa de centres amb els ... Institut Català de la Salut (...05-10-202057.015€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per a reposicions o substitucions dels malmes... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020148.383€Descargar
CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT DE L'ENLLUMENAT DECORATIU DE NADAL I EL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202031.017€Descargar
MUSEÏTZACIÓ DEL CAVA CENTRE SANT SADURNÍ ANOIA, ACTUACIÓ INCLOSA A OPERACIÓ PENEDÈS 360º COFI... Consejos Comarcales05-10-2020321.970€Descargar
subministrament del vestuari reglamentari de la Policia Local per a l'any 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202031.989€Descargar
Contracte de subministrament de material de lampisteria per a les brigades municipals de Mobilitat i... Ayuntamiento de Girona05-10-202026.500€Descargar
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL LACIÓ MITJANÇANT R NTING AMB OPCIÓ DE COMPRA DE DUES C NSOLES DIGITAL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202048.260€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 44,8 KWP AMB MODALITAT D'AUT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202073.493€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202029.629€Descargar
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ, ADEQUACIÓ I PERLLONGAMENT DEL CAMÍ D'ACCÉS AL PEU DE LA... Agència Catalana de L'aigua05-10-202070.098€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DE MIRAVET. TM MIRAVET. COMARCA DE LA RI... Agència Catalana de L'aigua05-10-202099.678€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE SANEJAMENT DEL NUCLIS DE LLERS, POBLENOU, LA VALL (TM DE LLERS) I VILABERT... Agència Catalana de L'aigua05-10-202061.108€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE L'ESTACIÓ D'AFORAMENT EA002 AL RIU CARDENER. ... Agència Catalana de L'aigua05-10-202044.874€Descargar
2020/38 Subministrament d'un espectròmetre de ressonància magnètica nuclear de 400 mhz, amb desti... Universitat de Barcelona05-10-2020260.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTA·LACIÓ SENYALITZACIÓ VIÀRIA PER A 5 RESERVES DE PETÓ I ADÉU A PROP DELS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Gestión Cartería interna WTCB World Trade Center Barcelona05-10-202065.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT SOBRES D'UN SOL ÚS GEL HIDROALCOHÒLIC CAMPANYA PER UNA RESTAURACIÓ SEGURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT SOBRES D'UN SOL ÚS GEL HIDROALCOHÒLIC CAMPANYA PER UNA RESTAURACIÓ SEGURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20200€Descargar
Subministrament de bombes d'insulina programables amb monitoratge continu de glucosa integrat amb su... Diputación Provincial de Barc...05-10-2020589.466€Descargar
Subministrament d'1 sequenciador d'ADN pel servei de microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d... Institut Català de la Salut (...05-10-2020343.080€Descargar
Subministrament d'equips portàtils modalitat 3 Fundació Per A la Universitat...05-10-2020249.818€Descargar
La contractació està motivada per la impossibilitat de les famílies més vulnerables de cobrir de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020102.934€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El contracte està motivat per la necessitat de garantir un àpat equilibrat al dia als infants en s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202055.000€Descargar
Obres d'instal lació d'avisos a infermeria i veu i dades a l'Hospital Modular de l'Hospital Univers... Institut Català de la Salut (...05-10-202048.272€Descargar
L'objecte del present procediment és la contractació basada en l'acord marc de la Central de Submi... Universitat de Lleida05-10-20209.146€Descargar
Servei de desinfecció de les àrees d'esbarjo de la ciutat de L'Hospitalet prevenció COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202018.000€Descargar
L'aparició del COVID-19, malaltia altament contagiosa entre els éssers humans i amb greus efectes ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20206.680€Descargar
Compra de drives T1000D de segona ma Ens Públic Corporació Catala...05-10-20205.428€Descargar
El COVID-19 és una malaltia que es contagia entre els éssers humans d'una manera molt ràpida i se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20203.143€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte del subministrament dels materials i productes de neteja d'edificis municipals i via públ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-10-202014.282€Descargar
BATERÍA Y CALIBRACIÓN DESFIBRILADORES DE CAMIONES DEL SSEI (R-T) REPARACIÓN DE REANIBEX 200 (BA... Aena, Aeropuertos Españoles y...02-10-2020281€Descargar
BATERÍA Y CALIBRACIÓN DESFIBRILADORES DE CAMIONES DEL SSEI (R-T) REPARACIÓN DE REANIBEX 200 (BA... Aena, Aeropuertos Españoles y...02-10-2020281€Descargar
Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (art. 159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contr... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-20207.155€Descargar
Contratación de una póliza de seguro de vida y accidentes colectivo, para cubrir los riesgos neces... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-2020310.000€Descargar
Proyecto de implantación del sistema de auscultación estructural de la conducción principal del C... Consorcios02-10-20203.100.000€Descargar
Producción de vídeo, cortometraje y elementos publicitarios de las campañas Pirineos y Grand Tour... Secretaria de Comerç I Turism...02-10-2020434.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación del Suministro de 8 Monitores/Desfibriladores para los Centros Hospitalarios de FREMAP... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-202080.000€Descargar
Contractació obres de manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de carrers del term... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020112.996€Descargar
Contracte de subministrament de roba esportiva de l'Escola Esportiva Municipal de les Franqueses del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202015.840€Descargar
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL SUPORT A LA GESTIO D'EQUIPAMENTS I PROGRAMES D'EDUCACIO I SENSIBIL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-20203.638€Descargar
Servei de transport escolar no obligatori (migdies) pel curs 2020 - 2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202021.558€Descargar
Projecte climatització i ventilació de l'edifici de les Antigues Escoles Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020310.388€Descargar
Subministrament i instal lació d'una estació transformadora als edificis A i B de l'AMB (exp. 9017... Área Metropolitana de Barcelo...02-10-2020294.848€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-29 Subministrament, retirada de l'equipament existent, instal·lació, posada en funcionament i... Diputación Provincial de Barc...02-10-202032.480€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE DIBUIX PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202014.120€Descargar
Contracte d'obres per la supressió de barreres arquitectòniques a voreres en diferents punts de la... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-202053.718€Descargar
Acord Marc homologació empreses subministrament d'estris i maquinària per tallers i altres espais ... Secretaria de Serveis Penitenc...02-10-2020675.000€Descargar
Projecte d'obres de drenatge de la zona del cementiri. Municipi de Vilamalla Gerona. Ayuntamientos Provinci...02-10-2020145.794€Descargar
Suministro de gas natural para la EDAR Baix Llobregat y la ETAP de Sant Joan Despí de Aigües de Ba... Aigües de Barcelona, Empresa ...02-10-2020560.700€Descargar
Servicios para la prestación del servicio técnico de promoción y seguimiento del programa «Empr ... Cámara Oficial de Comercio, I...02-10-202059.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones de la Delegación del CSIC en Cataluña, que ... Consejo Superior de Investigac...02-10-202064.000€Descargar
Suministro e instalación de un sistema centralizado de gestión para el control y alarma de vaciado... Consejo Superior de Investigac...02-10-202087.000€Descargar
Servicio de agencia de detectives para la comunidad de Cataluña Ibermutuamur, Mutua de Acciden...02-10-202014.500€Descargar
Manteniment de l eina Dynatrace i renovació de la subscripció anual d experiència d usuari. Diputación Provincial de Tarr...02-10-20205.650€Descargar
Suministro e instalación de un sistema centralizado de gestión para el control y alarma de vaciado... Consejo Superior de Investigac...02-10-202087.000€Descargar
Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de... Administrador de Infraestructu...02-10-2020406.742€Descargar
Servicio desplazamiento personal conduccion desde reus a tarragona y otros destinos Red Nacional de los Ferrocarri...02-10-202036.210€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio desplazamiento personal conduccion de girona a portbou Red Nacional de los Ferrocarri...02-10-202046.214€Descargar
Contratar el servicio de auditoría energética de la entidad a fin de dar respuesta al Real Decreto... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-202033.257€Descargar
Servicio desplazamiento personal conducción de vinaroz a tortosa Red Nacional de los Ferrocarri...02-10-202035.567€Descargar
Servicio de Fisioterapia en Cienza, para mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...02-10-20206.750€Descargar
Servicios de fisioterapia, para la población protegida de Mutua Montañesa adheridos en las diferen... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-202049.560€Descargar
Acord marc de serveis d'assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les ent... Consorcios02-10-202010.000.000€Descargar
Servei d'assegurances del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generali... Secretaria de Telecomunicacion...02-10-2020115.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de recollida, trasllat i gestió dels residus especials en petites quantita... Consejos Comarcales02-10-202051.272€Descargar
Alienació onerosa d'un bé patrimonial. Lérida. Ayuntamientos Provinc...02-10-20204.440€Descargar
Subministrament de cascos d'intervenció de diferent tipologia pels bombers de la Generalitat, divid... Departament d' Interior02-10-2020999.225€Descargar
Serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior... Infraestructures de la General...02-10-202050.575€Descargar
ALIENACIÓ FINCA MUNICIPAL SAU-1 Lérida. Ayuntamientos Provinc...02-10-2020536.207€Descargar
Servei de sorrejat per rehabilitació de components del materialm bil de mercaderies m bil de mercad... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-202017.000€Descargar
Elaboració del PLA ENERG TIC DE LA TERRA ALTA. Consejos Comarcales02-10-202028.430€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment de les instal·lacions mecàniques i equips de fred per al Campus Vall d'Hebro... Institut Català de la Salut (...02-10-2020674.562€Descargar
CONTRACTE D'OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA DE L'ALA EST DEL CASAL DE L'ARGILAGA Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020302.395€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIO I MANTENIMENT D'UN SISTEMA D'EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE M... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202044.085€Descargar
Serveis de suport en la redacció del contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i Ferroca... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-202095.000€Descargar
Millora de la instal.lació de subministrament d'aigua per al consum humà del nucli de Baro Lérida. Ayuntamientos Provinc...02-10-202053.789€Descargar
Serveis de neteja dels edificis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvam... Departament d' Interior02-10-20202.430.000€Descargar
Contractació de serveis tècnics de so de l'Ajuntament Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

386/2020 Millores en l'accessibilitat del Pavelló del Complex Esportiu de Gràcia Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020265.704€Descargar
Obres de reforma pis carrer Conca. Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202024.760€Descargar
URBANITZACIÓ DEL CARRER HOSPITAL. Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020330.016€Descargar
2020-SU-13-PO SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC PER ALS SERVEIS CIENTÍFICS C... Universitat de Barcelona02-10-2020187.520€Descargar
Contracte del servei formatiu per a la preparació de les proves d'accés dels cicles formatius de g... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202072.921€Descargar
CONTRACTE MIXT RELATIU AL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA I EL SERVEI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202089.000€Descargar
Centre de Monitorització i de Gestió (any 2021) Entitat Metropolitana del Tran...02-10-2020106.079€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Transport del Personal de la CCMA. SA Ens Públic Corporació Catala...02-10-202095.000€Descargar
Serveis de suport d'accessibilitat dels serveis de l'AOC Consorcios02-10-202014.999€Descargar
Programari EDITRAN per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...02-10-202016.000€Descargar
CONTRACTE MIXT PER AL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT COMPRA, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA DELS TERM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202047.934€Descargar
OB-0920-55 SUBMINISTRAMENT DE GUANTS PER ALS LABORATORIS DE L'IRB Universitat de Barcelona02-10-202013.881€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DE PERFIL METABOLÓMIC/LIPIDÒMIC I PROTEÒMIC DE MOSTRES ... Institut Català de la Salut (...02-10-202033.918€Descargar
Subministrament d'equips informàtics per a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de... Agencia para la Calidad del Si...02-10-202024.205€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de disseny i execució de l¿activitat de la Fàbrica dels Reis d¿Orient 2020 al Districte d... Distrito de Sant Andreu02-10-202097.810€Descargar
244/20 Serveis d'eina de simulació Instituto Municipal de Mercado...02-10-202030.600€Descargar
Suministro de guantes de protección individual para el Centrede Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA ... Consorcios02-10-20206.802€Descargar
Subministrament de sèrums per a l'Hospital de Viladecans Institut Català de la Salut (...02-10-2020199.572€Descargar
2020.SU.018 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un MULTI-MODE MICROPLATE READER per... Universitat Politècnica de Ca...02-10-202046.750€Descargar
Subministrament bosses de malla per a frutia i verdura Ayuntamiento de Tarragona02-10-202010.000€Descargar
Subministrament vehicles policials Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020160.560€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-SU-13-PO SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC PER ALS SERVEIS CIENTÍFICS C... Universitat de Barcelona02-10-2020187.520€Descargar
Subministrament d'una pica rentamans per a l'Escola Bellaterra Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-20200€Descargar
Redacció del projecte executiu i l'execució de les obres per la planta hospitalització (7.2) de l... Servei Català de la Salut (Ca...02-10-20201.983.470€Descargar
Contracte basat en l'Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats lo... Ayuntamiento de Barcelona02-10-20201.646.680€Descargar
Subministrament de 10.000.000 d'unitats de xeringa d'1 ml amb sistema d'agulla integrada de 23GX25MM... Departament de Salut02-10-2020950.000€Descargar
El COVID-19 és una malaltia que es contagia entre els éssers humans d'una manera molt ràpida i se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020192.478€Descargar
Servei de manteniment correctiu de les Barreres Tarifàries Eficients (BTE's) i Barreres Tarifàries... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, online i radio, per l... Institut Català de Les Dones ...02-10-202056.737€Descargar
Productora Audiovisual per la producció dels spots de TV Servei Català de la Salut (Ca...02-10-202049.913€Descargar
Codi d'expedient: JU-30/20 - CEO CEG -17/2018 Bar metre sobre la religiositat i sobre la gestió de ... Departament de Justícia02-10-202043.680€Descargar
Subministrament de plaques de polipropil per senyalització entrada i interior dels parcs i vinils ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202026.477€Descargar
Contracte basat en l'Acord marc del servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de C... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-20203.970€Descargar
Aquest contracte basat de l'Acord Marc H-2/2018 (Lot 1): Impressió i manipulat en formats 120 x 160... Secretaria Per A la Planificac...02-10-20203.420€Descargar
Aquest contracte basat de l'Acord Marc H-2/2018 (Lot 1): Impressió i manipulat en formats 120 x 160... Secretaria Per A la Planificac...02-10-20203.275€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia desconfinament 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia desconfinament 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia a 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN PLC GRUPO EMERGENCIA G5 CENAT (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-20201.525€Descargar
PLAYER BRIGHTSIGN XT224 DIGITAL SIGN CONTROLER Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-2020590€Descargar
WEBCAM. RESOLUCION VIDEO 1920*1080 FHD 30FPS ENFOQUE FIJO SENSOR IMAGEN SOI 2.0 USB 2.0 CABLE 1.3M Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-2020400€Descargar
SUMINISTRO ROLLO ABSORBENTE PARA GOTERAS EN TERMINAL Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-2020125€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SIMMAR, SL (Empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme) - Contractació de l'obra PI... Consejos Comarcales01-10-2020150.000€Descargar
SERVEI DE SUPORT AL TRACTAMENT ARXIVÍSTIC I GESTIÓ DOCUMENTAL DE PARETS DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202019.910€Descargar
Serveis de coordinació d'activitats empresarials (CAE) Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202037.053€Descargar
Programa escolar: Estades d'immersió lingüística Agència Catalana de la Jovent...01-10-2020466.961€Descargar
CONTRACTE DELS SERVEIS PREVENTIUS PER ELS ACTES PÚBLICS ORGANITZATS PER EL AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202042.200€Descargar
CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DEL BARRI ANTIC 3A FASE (CARRER FERRER I GUARDI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020405.483€Descargar
Gestió i explotació del bar i botiga del Centre Social de Prats i Sansor (La Cerdanya) i la dinami... Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-2020600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, en la modalitat d'arrendament, i del servei d'instal.lació, manteniment i desmunta... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202010.594€Descargar
Instal·lació d'una infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202044.749€Descargar
Servicios de limpieza e higienización de los edificios y espacios exteriores del Hospital Egarsat d... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020308.584€Descargar
servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de procesos de integraciones en entorno SAP Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020209.000€Descargar
Servicio de vigilancia de los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agenc... Agencia Estatal de Administrac...01-10-20202.215.940€Descargar
Servicio de gammagrafías oseas y gammagrafías oseas con leucocitos marcados en la ciudad de Barcel... Mutua Intercomarcal de Acciden...01-10-20206.924€Descargar
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE L'EQUIPAMENT SANITARI DE DUES MÀQUINES D'ANEST SIA I DOS EC G... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020193.046€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Renovació d'un tram del clavegueram del carrer del Blat Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-202047.490€Descargar
Subministrament d'una màquina escombradora nova mitjançant arrendament amb opció de compra Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020214.204€Descargar
Subministrament d'un (1) cromatògraf de gasos amb un detector d'espectrometria de masses per a la D... Departament d' Interior01-10-202060.000€Descargar
Subministrament d'un termociclador en temps real per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...01-10-202030.764€Descargar
Subministrament de jardineres per a les travesseres urbanes de la Secuita Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202026.295€Descargar
Subministrament en règim d'arrendament d'equips d'impressió-multifunció, així com el seu manteni... Servei Català de la Salut (Ca...01-10-202040.956€Descargar
Servei d'auditoria dels comptes anuals de la Fundació TICSalut de l'exercici 2020 Fundació TicSalut01-10-20204.886€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Millora de l'efici ncia energ tica i de la instal lació el ctrica de l'enllumenta públic de la Com... Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-202037.466€Descargar
Obres de reforma i adequació de la sala polivalent del centre cultural Robert Brillas Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020288.194€Descargar
Obres, subministraments i serveis museogràfics per a l'adequació de la Sala 6 del Museu Cerdà de ... Consejos Comarcales01-10-2020145.157€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE GESTIÓ DE TASQUES PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BAR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202014.300€Descargar
Formació sobre Accessibilitat Universal a empleats de TMB Transports de Barcelona, S.A.01-10-202053.040€Descargar
Gestió de la bonificació de la formació Transports de Barcelona, S.A.01-10-202088.400€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI DE SUPORT, INFORMACIÓ, DINAMITZACIÓ ALS EQUIPAMENTS MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020153.763€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Atorgament de llicencies d'ocupació temporal de domini públic per a l'exercici devenda no sedentà... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-20200€Descargar
Contractació de les obres de reurbanització del Carrer Moss n Auseller de la Cellera de Ter Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-10-202085.000€Descargar
Protecció de talussos. Any 2020. Diputación Provincial de Barc...01-10-2020578.274€Descargar
Subministrament de 8 contenidors decàrrega bilateral per a la gestió de la fracció paper per la g... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202014.753€Descargar
Suministro De Mesas Para Filtros De Seguridad Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-2020140.000€Descargar
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar
Subministrament d'un (1) cromatògraf de gasos amb un detector d'espectrometria de masses per a la D... Departament d' Interior01-10-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE L'EQUIPAMENT SANITARI DE DUES MÀQUINES D'ANEST SIA I DOS EC G... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020193.046€Descargar
Realització al Teatre Municipal de Palafrugell de dues de les obres de teatre programades dins el F... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-10-202010.000€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias y rehabilitación en la población de la Palma del Condado, para ... Mutua Intercomarcal de Acciden...01-10-20202.830€Descargar
Obres de reposició de la capa de rodadura del paviment asfàltic de la Rambla Felip Pedrell i l'Avi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202074.414€Descargar
Contracte de subministrament d'un vehicle per al servei de producció d'informatius i altres serveis... Consorcios01-10-202022.500€Descargar
Servei de recollida, acollida i assist ncia d'animals dom stics i de companyia abandonats, perduts o... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202062.415€Descargar
Servei de transport per carretera de la producció Les Contes d'Hoffmann Fundació Gran Teatre del Lice...01-10-202029.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'ordinadors mini i monitors multmedia. Ens Públic Corporació Catala...01-10-2020307.000€Descargar
Subministrament, en modalitat de compra, de dues motocicletes noves, amb el corresponent equipament ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-10-202020.661€Descargar
Construcció d'una nau polivalent Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020379.239€Descargar
Millora i ampliació de les instal lacions esportives municipals: gimnàs municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020311.108€Descargar
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE SAP BASIS PER A LA PLATAFORMA DE SAP HCM - 20RH0004-1 Servei Català de la Salut (Ca...01-10-202045.000€Descargar
RECUPERACIÓ DEL FORN DE PA I LES ANTIGUES ESOLES DE MAFET Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-202057.737€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PROCÈS DE PRESSUPOST PARTICIPATIU A ESPLUGUES ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202021.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTINUACIÓ OBRES REHABILITACIO CASA DE LA VILA FAS-1 Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202047.025€Descargar
OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A L'AV. DR. FLEMING ENTRE C. MAGÍ MORERA I C. ALC... Ayuntamiento de Lleida01-10-202019.214€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte ... Infraestructures de la General...01-10-20203.968€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...01-10-20202.340€Descargar
2020PATSA253S-Subministrament de productes per l'elaboració de pizzes al centre de restauració del... Parc D`Atraccions del Tibidabo01-10-2020160.000€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte de reforç de ferm del nou accés ... Infraestructures de la General...01-10-202013.947€Descargar
Manteniment dels equips de fred i calor i refrigeració de bateries de tracció de la Flota d'Autobu... Transports de Barcelona, S.A.01-10-20207.172.990€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de remodelació de la cambra de bombes de filtració de l'ETAP de Bellpuig Consorcios01-10-202066.346€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI D'ORNAMENTACIÓ DE L'ENLLUMENAT NADALENC DE RIPOLLET Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202090.000€Descargar
Execució de les obres del projecte de reforç de ferm del nou accés al Centre Penitenciari de Quat... Infraestructures de la General...01-10-2020390.396€Descargar
Subministrament d'una ultracentrífuga per al LAC. Departament D'agricultura, Ram...01-10-202027.662€Descargar
Manteniment del lloc de treball TMB i serveis addicionals Transports de Barcelona, S.A.01-10-20201.115.700€Descargar
Subministrament de material d'oficina i consumibles Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202017.355€Descargar
ADEQUACIÓ ESCALES ACCÈS A LES PLANTES SUPERIORS DEL FUTUR VIVER D'EMPRESES Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-202029.649€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Itinerari de vianants a la carretera BV-4317 entre l'Av. Del Benestar i el carrer Nou. TM. Santa Eul... Diputación Provincial de Barc...01-10-2020312.929€Descargar
Servei per a la cobertura de riscos col·lectius de vida i accidents del personal del Gran Teatre De... Fundació Gran Teatre del Lice...01-10-202067.000€Descargar
SERVEI D'ELABORACIO DE L'ESTUDI POBLACIONAL I CENS D'AUS AL MUNICIPI DE LLEIDA (EXP. SER_MENP_2020_0... Ayuntamiento de Lleida01-10-20204.900€Descargar
DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-10-202018.130€Descargar
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar
CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA DEL COLECTIVO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCE... Ente Público Puertos del Esta...01-10-2020648.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE PLASTIFICADORA SERVEIS SOCIALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PORTES D'ALUMINI ACCÉS CENTRE CÍVIC TURONET Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-20200€Descargar
L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjan... Ens Públic Corporació Catala...01-10-202080.000€Descargar
Subministrament i instal lació de xarxes d'àrea local (LAN) a centres educatius de Departament d'E... Secretaria de Telecomunicacion...01-10-202019.411.600€Descargar
Subministrament de mascaretes Higi niques població infantil i majors de 70 anys COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020229.500€Descargar
Suministro de material para la incontinencia vésico-rectal y el cuidado de las ostomías para pacie... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020226.000€Descargar
Suministro del diario el periódico de cataluña año 2020 Red Nacional de los Ferrocarri...01-10-2020200.460€Descargar
Contractació del subministrament successiu i continuat d'el ctrodes de resecció bipolar amb destí... Consorci Mar Parc de Salut de ...01-10-202048.664€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Modificació del Servei per al disseny i desenvolupament del nou sistema d'informació d'intervenci... Secretaria Per A la Mobilitat01-10-202025.479€Descargar
Pr rroga de la cessió d'ús del local comercial a la zona d'Alp 2500 de La Molina de la part superi... Secretaria Per A la Mobilitat01-10-202016.500€Descargar
Serveis de l'actualització i el manteniment del software de gestió d'indicadors de qualitat MIDENE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202012.900€Descargar
AM Material fungible Lote 5 Repuestos de automoción para la AGBS Jefaturas de Intendencia01-10-202010.087€Descargar
Prestació del servei d'inserció segons l'Acord Marc (PO SR 0005 2017) per a la realització de tas... Secretaria de Serveis Penitenc...01-10-2020810€Descargar
Prestació del servei d'inserció segons l'Acord Marc (PO SR 0005 2017) per a la realització de tre... Secretaria de Serveis Penitenc...01-10-2020540€Descargar
Servei de subscripció de la llicència d'ús anual de la plataforma segura de comunicació i mobili... Diputación Provincial de Barc...01-10-202022.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO PARA VARIAS DIVISIONES (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-2020582€Descargar
Direcció ambiental de les obres de la nova cotxera d'autobusos Zona Franca Port Transports de Barcelona, S.A.30-09-202044.746€Descargar
Contracte mixt de subministrament i manteniment d'un Sistema d'Informació Geogràfica Municipal (GI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202035.000€Descargar
Limpieza diaria Centros dependientes de la DP INSS Tarragona, durante 2021 Instituto Nacional de la Segur...30-09-202032.470€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CASALS DE BARRI DE VILADECANS: CASAL DE L'ALBA-ROSA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020119.308€Descargar
Serveis de comptabilitat, laborals i fiscals de GPSA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202032.193€Descargar
Acord marc per al subministrament d'articles d'electricitat, fontaneria, reg i pintura, pels serveis... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020213.223€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament 15 unitats control PLD gestió motor MB - Codi TMB 230794 Transports de Barcelona, S.A.30-09-202045.000€Descargar
Servei d'instal lació de punts de cablatge informàtic en qualsevol dels edificis de l'HospitalUniv... Institut Català de la Salut (...30-09-202039.500€Descargar
AIXECAR SUSPENSIÓ LICITACIO PROJ BASIC I EXEC OBRES REFORMA MASIA CAL RION_ESCOLA DE MUSICA I DIREC... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020174.864€Descargar
Subministrament de 200 cartutxos activació sistema extinció DAFO - Codi TMB 210883 Transports de Barcelona, S.A.30-09-202028.600€Descargar
Subministrament d'equipaments informàtics portàtils Agència per a la Competitivit...30-09-2020220.000€Descargar
Projecte per execució de les connexions de serveis a dues parcel les al carrer Gran Priorat de Cata... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202017.154€Descargar
Contracte dels serveis d'assessorament jurídic a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202042.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament de llicències Adobe Creative Suite Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202010.579€Descargar
Servei de redacció del PPU-1 La Tomba Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202029.756€Descargar
APROVACIO EXPTE CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT PORTÀTILS PROC OBERT ABREUJAT Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202019.110€Descargar
SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA I D'AGENTS CÍVICS/QUES DE LA CIUTAT DE VILADECANS. Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020481.818€Descargar
2021.SU.001 - Subministrament d'aigua mineral natural mitjançant fonts dispensadores i el seu mante... Universitat Politècnica de Ca...30-09-202079.380€Descargar
Servicio de programación de herramientas y recogida de datos de paneles online para el proyecto eur... Universitat Pompeu Fabra30-09-2020290.280€Descargar
Contractació de l'obra d'arranjament de la xarxa viària bàsica de camins del Parc Natural del Mon... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-2020139.057€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'assistència tècnica en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de compli... Barcelona Activa SPM SA30-09-202032.900€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA INDUSTRIAL DE VAPOR PER LA NETEJA VIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202034.900€Descargar
Suport i assessorament al funcionament del Consell Escolar Municipal de Barcelona Instituto Municipal de Educaci...30-09-202036.980€Descargar
Servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal ... Servicio Público de Empleo Es...30-09-202047.107€Descargar
Servicios de vigilancia y seguridad de la sede de la Dirección Provincial del Servicio Público de ... Servicio Público de Empleo Es...30-09-202047.934€Descargar
Servicio De Gestión Integral De Residuos En El Aeropuerto De Girona ¿ Costa Brava Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-202054.360€Descargar
Renovación De Contenedores Del Sistema De Recogida Neumática De Residuos Del Aeropuerto Josep Tarr... Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-2020110.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Cambio De Nombre Del Aeropuerto De Barcelona. Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-2020153.469€Descargar
servicio de Oftalmología en Barcelona Mutua de Accidentes de Trabajo...30-09-202015.820€Descargar
Serveis de neteja dels casals de gent gran, equipaments polivalents, hotels d'entitats, ludoteques i... Departament de Treball, Afers ...30-09-20201.668.800€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ D'UN PARC INFANTIL, I FORMACIÓ DE TERRES DE SEGURETAT DE PAVIMENT C... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-202053.719€Descargar
Transport de fons del Palau Güell i de la Llibreria de la Diputació de Barcelona Diputación Provincial de Barc...30-09-202038.904€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...30-09-2020548.642€Descargar
CONTRACTACIÓ DE L' EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR MUNICIPAL DEL COGUL Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

401/2020 Subministrament d'ordinadors per l'Ajuntament de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020165.289€Descargar
399,400/2020 Subministrament d'equipament pel Sistema Informàtic Central de l'Ajuntament de Sabadel... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020145.455€Descargar
Subministrament d'un sistema de control de pres ncia del personal del Patronat de Turisme Costa Brav... Diputación Provincial de Giro...30-09-202016.800€Descargar
ECAS 4134/2020 Serveis de bugaderia a diverses depend ncies del Servei d'Educació Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202053.580€Descargar
SERVEI DE GUITAGE DE LES COVES DE SALNITRE Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202046.280€Descargar
SERVEIS D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA Fundació Privada Centre de Re...30-09-202030.093€Descargar
Realització, durant l'any 2021, de controls per a la detecció de drogues d'abús il·legals en mos... Departament d' Interior30-09-202057.075€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc del subministrament de fórmules de nutrició parenteral, additius i d'altres productes p... Consorcios30-09-2020485.562€Descargar
Serveis de direcció d'obres a licitar per l'Ajuntament de Santa Oliva Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-20207.000€Descargar
SERVEIS DE COORDINACIÓ TÈCNICA DE L'EXPOSICIÓ «BALENCIAGA, DISSENYADOR DE BARRETS» (Exp. CM16-2... Barcelona Activa SPM SA30-09-202014.300€Descargar
OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA VIL LA ROMANA AL PLA DE L'HORTA DE SARRIÀ DE TER PEL PROCEDIMENT OBERT ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-202042.653€Descargar
SERVEI MANTENIMENT I REPARACIÓ HABITATGES I EDIFICIS EMU Ayuntamiento de Lleida30-09-2020221.000€Descargar
Concessió de serveis per a l'explotació, gestió i organització del Centre Cívic Vil.la Urània,... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...30-09-20201.158.160€Descargar
F200000387 - SERVEIS PER AL SUPORT SOCIOEDUCATIU I COMUNITARI I L'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES I FAM... Foment de Ciutat Vella, S.A.30-09-202092.727€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc servei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liqua... Consorcios30-09-2020923.676€Descargar
ECAO 6758/2020 - Obres descrites en la Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-20209.655€Descargar
E-501700/06-04-20 Servei de programació d'eines i recollida de dades de pànels online pel projecte... Universitat Pompeu Fabra30-09-2020133.480€Descargar
Contracte subministrament d'un camió 3 eixos portacontenidors amb ganxo Consejos Comarcales30-09-2020110.000€Descargar
Servei de connexions d'alarmes d'intrusió als edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020161.655€Descargar
Autoritzacions d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació d'activitats comercials al term... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-20200€Descargar
Subministrament, en regim d'arrendament tecnològic amb opció de compra, dels sistemes d'informaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020884.119€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202014.000€Descargar
contractació i convocatòria de licitació per a la contractació del servei de producció de mater... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202024.793€Descargar
SERVEIS DE DEFINICIÓ DEL INNORADAR: UN SERVEI DE RADAR D'OPORTUNITATS D'INNOVACIÓ (I/O REPTES) A L... Barcelona Activa SPM SA30-09-202012.000€Descargar
Licitació per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'un vehicle tipus furgoneta en la ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202014.876€Descargar
Serveis de rutes periodiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca Comissionat Per A Universitats...30-09-202012.199€Descargar
Contractació del desenvolupament i el desplegament de les infraestructures del sistema operatiu de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202041.322€Descargar
Alienació parcel·la sobrera la de referència cadastral 17049A005002140000UZ segregada de la finca... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-20208.302€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc del servei d'elaboració de fòrmules magistrals Consorcios30-09-20201.571.310€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER LA RESTAURACIÓ I ADEQUAC... Ayuntamiento de Tarragona30-09-202014.700€Descargar
Servei de tractament extern de lixiviats, fangs i concentrat de les instal·lacions de Mas de Barber... Consorcios30-09-2020388.896€Descargar
Servei de control d'accessos Consejos Comarcales30-09-2020271.856€Descargar
Contracte d'obres Substituir part del mur de contenció del pati de les escoles municipals Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202020.315€Descargar
Sectorització de les entrades del consultori mèdic Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-20207.988€Descargar
ADQUISICIÓ VEHICLE DE TREBALL DUMPER RÍGID Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202016.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DELS VEHICLES DE LA BRIGADA MUNICIPAL D'IGUALADA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020202.320€Descargar
Servei per a la inserció publicitària institucional en els mitjans de comunicació Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-202079.256€Descargar
Obres de sanejament de paviment, any 2020. Zona occidental i oriental (2 lots). Diputación Provincial de Barc...30-09-2020495.562€Descargar
INSTAL·LACIO I MANTENIMENT INTEGRAL DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA I LECTURA DE MATRÍCULES Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202081.390€Descargar
Contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020283.334€Descargar
2020PATSA252-CA-CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D'OBRA I CSS PER A LES OBRES RE... Parc D`Atraccions del Tibidabo30-09-202015.000€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT Renovació de llicències EXCHANGE ONLINE GOLP i OFFICE 365 Consejos Comarcales30-09-20207.565€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra de rehabilitació parcial de les façanes de l'Edifici Politècnica I de la Universitat de Giro... Universitat de Girona30-09-2020219.604€Descargar
ECAO 6739/2020 - Obres i treballs per a l'arranjament de camins de la xarxa viària bàsica inclosos... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202018.603€Descargar
Acord marc servei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liqua... Consorcios30-09-2020923.676€Descargar
AL SUBMINISTRAMENT D'UN PROGRAMARI INFORMÀTIC MUSICAL PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-20200€Descargar
SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN NAVE DEL TERMINAL DE CARGA (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...29-09-20201.496€Descargar
SUMINISTRO DE TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJOS Y DE CONTACTO 650 C (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...29-09-2020500€Descargar
TARIFA DE MNTTO.ANUAL DE CUENTA DE INSTALACIÓN Y EMISIONES VERIFICADAS S/ORDEN TEC/813/2019 PERIODO... Aena, Aeropuertos Españoles y...29-09-2020100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Proyecto constructivo de centralización de bloqueos Reus Mora La Nova. Administrador de Infraestructu...29-09-20204.389.750€Descargar
Consultoria estratègica en organització i optimització de processos i en tecnologies de la inform... Diputación Provincial de Giro...29-09-202056.847€Descargar
Contracte de subministrament d'enllumenat ornamental Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202034.758€Descargar
APROV EXPTE OBRES LICITACIÓ URB. CR. JESUS FASE II III PROC OBERT I INICI LICITACIÓ Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-09-2020986.566€Descargar
CONTRACTE MENOR PER A L'EXECUCIÓ DE REPARACIONS PUNTUALS DE PAVIMENT AL CARRER DELS PINS DE TÀRREG... Lérida. Ayuntamientos Provinc...29-09-20205.530€Descargar
Reurbanització de la plaça Espanya (avui u d¿octubre) i plaça l¿Esglesia Lérida. Ayuntamientos Provinc...29-09-2020283.255€Descargar
Contracte d'Obres per l'Adequació de la planta baixa com habitatge i rehabilitació d'un altre a l'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202071.902€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

L'edició, maquetació, impressió i lliurament dels números 6 i7 de la revista Argo. Diputación Provincial de Barc...29-09-202026.000€Descargar
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL TRÁFICO ENTRE ÁREA DE OCCITANIA MIDI PIRINEOS Y LA... Ente Público Puertos del Esta...29-09-2020199.000€Descargar
Gestió i explotació del Bar i Botiga del Centre Social de Prats i Sansor (laCerdanya) i la dinamit... Lérida. Ayuntamientos Provinc...29-09-20200€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar serveis deformació en idiomes (angl s) (... Secretaria Per A la Mobilitat29-09-202026.000€Descargar
PTOP-2021-23. Reforçament de ferm i obres complementàries a la C-31 del PK 208+570 al 215+779. San... Departament de Territori I Sos...29-09-20203.824.420€Descargar
DF i CSS mant sistemes de gestió del trànsit Ronde Ayuntamiento de Barcelona29-09-2020180.460€Descargar
Manteniment de rieres en s l urbà per a la gestió del risc d'inundació a Palau-saverdera Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-20205.784€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CTTE611 Servei de prevenció i control de legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària,... Grupo Tersa29-09-202010.900€Descargar
Construcció dels murs d'escullera per a reparar el marge dret del riu Ridaura als emplaçaments pro... Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-2020227.306€Descargar
AT departament Grans Infraestructures Ayuntamiento de Barcelona29-09-2020177.055€Descargar
Obres del nou Centre de Dia de Blanes de l'IAS (Institut d'Assistència Sanitària) Servei Català de la Salut (Ca...29-09-2020136.852€Descargar
Contracte mixt de subministrament d'aliments, lloguer de maquinària per la cuina i servei de contro... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202024.181€Descargar
Servicio de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio y hospitalario para la población protegid... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-09-202052.872€Descargar
Contractació del subministrament de 25 ordinadors portàtils i 37 pantalles per a diverses àrees d... Consejos Comarcales29-09-202033.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETE ELÈCTRICA Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-202025.785€Descargar
Contratación del suministro y puesta en producción de una solución integral de protección perime... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-09-2020180.000€Descargar
Servicio de soporte técnico y mantenimiento para licencias de productos de la solución ARIS. Mutua de Accidentes de Trabajo...29-09-20208.500€Descargar
El objeto del presente contrato es la ejecución del suministro de 4.000 mascarillas higiénicas reu... Servicio Público de Empleo Es...29-09-202010.000€Descargar
ADQUISICIÓ PER LOTS EQUIPAMENT ESPORTIU Ayuntamiento de Tarragona29-09-202032.230€Descargar
Contractació del subministrament d'arbrat de clima fred, arbrat de clima càlid i palmàcies amb me... Instituto Municipal de Parques...29-09-20202.109.090€Descargar
Acord marc del subministrament d'heparines de baix pes molecular (bemiparina, enoxaparina) Consorcios29-09-20203.421.150€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de servei del subministrament de fonts d'aigua purificada connectades a la xarxa per l'edi... Universitat de Barcelona29-09-202016.423€Descargar
2020RRHH262CA-Servei de verificació de la Memòria de Sostenibilitat, EINF individual i EINF consol... Barcelona de Serveis Municipal...29-09-202015.960€Descargar
Obres adequació escales per llic ncia d'activitat en el CAP Manso de la GTBCN Institut Català de la Salut (...29-09-202078.093€Descargar
Concessió de la gestió del servei de cafeteria i restauració de l'edifici de l'Escola Superior de... Escola Superior de Comerç Int...29-09-202084.240€Descargar
Realització de treballs forestals emmarcats dins el projecte d'especialització i competitivitat te... Diputación Provincial de Barc...29-09-2020297.286€Descargar
Subministrament d'equips audiovisuals a diversos edificis de la Diputació de Barcelona i subministr... Diputación Provincial de Barc...29-09-202047.900€Descargar
Retorn obres exposició Art Primer. Artistes de la Prehistòria. Direcció General del Patrimon...29-09-202017.064€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició de fons documental de llibres i audiovisuals per a les biblioteques municipals de Reus Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-09-202037.714€Descargar
Execució de les obres del projecte de rehabilitació de façanes laterals i posterior del Castell Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202084.467€Descargar
04/2020 Furgó GNC aigua pressió Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202077.000€Descargar
Servei de Proxy per accés als recursos electrònics de la biblioteca Fundació Per A la Universitat...29-09-202059.850€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC, PORTERIA, MEDIACIÓ I RECEPCIÓ EN HORARI DE DISSA... Ayuntamiento de Girona29-09-20205.838€Descargar
SUMINISTRO DE 364 PLACAS DE ALUMINIO AW6082, DE MEDIDAS 80 x 140 x 694 mm, YA MECANIZADAS HASTA MEDI... Universitat Autònoma de Barce...29-09-2020120.120€Descargar
Contracte de serveis per la gestió de l'Aula d'estudi a la Biblioteca municipal de Piera Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-20205.560€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

RENOVACIÓ I MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC, 1A FASE Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-2020427.267€Descargar
SUMBIMINSTRAMENT I MANTENIMENT DE FONTS D'AIGUA POTABLE PURIFICADA MITJANÇANT UN SISTEMA D'OSMOSI I... Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-202026.700€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ DE GATS I ATENCIÓ VETERINÀRIA Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-202034.801€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DE SIRUSA Mancomunidades29-09-202094.000€Descargar
Adquisició vehicle furgoneta destinat a la brigada municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-09-20209.915€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ INTEGRAL DE LA RECOLLIDA PORT... Consejos Comarcales29-09-202039.937€Descargar
Subministrament i transport de productes químics per al tractament de les aigües de les instal·la... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202070.780€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un sistema de descontaminació de sales air-locks d'intercanvi entre espais, i al... Institut de Recerca I Tecnolog...29-09-202069.000€Descargar
SERVEIS DE MAGATZEMS EXTERNS PER A OBRES D'ART EN CUSTODIA DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA... Consorcios29-09-2020145.120€Descargar
Servei d'impressió i manipulació dels productes gràfics del Districte d'Horta-Guinardó Distrito de Horta- Guinardó29-09-202040.500€Descargar
Servei de transport escolar adaptat a la comarca del Bages a partir del 8 de gener de 2021 fins al 3... Consejos Comarcales29-09-2020178.277€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat29-09-2020453.959€Descargar
Subministrament d'un sistema de rinovideolaringoscopia per servei d'ORL de l'Hospital Dos de Maig de... Consorcios29-09-202022.500€Descargar
Subministrament d'un sistema de descontaminació de sales air-locks d'intercanvi entre espais, i al... Institut de Recerca I Tecnolog...29-09-202069.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL TRÁFICO ENTRE ÁREA DE RHÔNE-ALPES y PROVENZA-ALPE... Ente Público Puertos del Esta...29-09-2020199.000€Descargar
Contracte de subministrament de material per al manteniment de vehicles i aquells altres de la matei... Ayuntamiento de Girona28-09-202015.900€Descargar
MANTENIMENT, JARDINERIA I ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202066.000€Descargar
Servei d'atenció diürna i el servei d'atenció ales famílies del Centre Obert de Vilafranca del P... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202093.657€Descargar
Contracte de serveis de neteja viària a Sant Quintí de Mediona Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-2020108.000€Descargar
Arranjament de camins municipals Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-09-2020115.229€Descargar
Suministro e instalación de un espectrómetro de masas de transferencia de protones en tiempo de vu... Consejo Superior de Investigac...28-09-2020230.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió del contracte per a la utilització i explotació del Local Social de propietat municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20202.000€Descargar
Pla de seguretat integral Transports de Barcelona, S.A.28-09-2020200.000€Descargar
Atorgament de diverses llicències d'ocupació temporal de béns de domini públic municipal en l'ex... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20200€Descargar
SERVEI DE SUPORT A LES ACCIONS DE PARTICIPACIÓ, I REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202042.044€Descargar
CONTRACTE PER A LA SELECCIÓ DE TITULAR D'AUTORITZACIÓ DEMANIAL PER A L'ÚS I EXPLOTACIÓ DELS BAR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20200€Descargar
Inspecció per Ultrasons Nivells 1 i 2, Homologació de la Certificació Ferrocarril Metropolità de Ba...28-09-202032.945€Descargar
Subministrament de franges lluminàries per a les UT 113 i 114 dels Ferrocarrils de la Generalitat d... Secretaria Per A la Mobilitat28-09-202033.055€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics de Santa Maria de Palauto... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-2020169.874€Descargar
Serveis de substitució de rodes als vagons 65.002 i 65.003 dels Ferrocarrils de la Generalitat de C... Secretaria Per A la Mobilitat28-09-202058.000€Descargar
Concurs de projectes d'obres del nou pavelló esportiu i laurbanització del parc esportiu SUD-6 d'A... Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-09-202079.300€Descargar
Servei d'Enllaços Mòbils DSNG Ens Públic Corporació Catala...28-09-2020400.000€Descargar
Construcció de la xarxa de sanejament de la zona del Pou de la Verge en l'àmbit de la Carretera de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202063.690€Descargar
Servicios operativos y los servicios de gestión de atención al usuario del Ayuntamiento de Barcelo... Instituto Municipal de Inform...28-09-20204.362.790€Descargar
Rehabilitación de tramos de línea de alta de señalización por obsolescencia entre Barcelona y Vi... Administrador de Infraestructu...28-09-2020494.033€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Producción, suministro e instalación de la nueva museografía del Museu del Port de Tarragona Ente Público Puertos del Esta...28-09-2020997.623€Descargar
Suministro e instalación de un espectrómetro de masas de transferencia de protones en tiempo de vu... Consejo Superior de Investigac...28-09-2020230.000€Descargar
Servicio alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de malgrat de mar y blanes Red Nacional de los Ferrocarri...28-09-2020417.324€Descargar
Subministrament de lectors de targetes de sobretaula per als centres de la Direcció D'Atenció Prim... Institut Català de la Salut (...28-09-202033.558€Descargar
Implantació d'un sender natural i d'interpretació patrimonial a les Adoberies de la Font Vella Consejos Comarcales28-09-2020268.595€Descargar
Contracte de subministrament d'una pala manipuladora telesc pica amb forquilles i pala per a la plan... Consorcios28-09-202041.250€Descargar
Obra de construcció de la nova Sala del Consell de Govern a l'edifici Les Àligues de la Universi... Universitat de Girona28-09-2020149.623€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment preventiu i correctiu de segon nivell del Sistema T-mobilitat Entitat Metropolitana del Tran...28-09-2020125.414€Descargar
Contracte de serveis de neteja que s'ha d'adjudicar mitjançantprocediment obert simplificat de l'In... Departament d'Educació28-09-202044.109€Descargar
SERVEIS OPERATIUS I ELS SERVEIS DE GESTIÓ D'ATENCIÓ A L'USUARI DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA Instituto Municipal de Inform...28-09-20202.068.730€Descargar
Arranjament dels accessos al municipi des de la N240, fase 1. Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-09-202079.378€Descargar
Protecció de talussos. Any 2020. Diputación Provincial de Barc...28-09-2020578.274€Descargar
Adjudicació del contracte per a la prestació del servei d'impartició, coordinació i gestió dels... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202030.000€Descargar
Servei d'anàlisi i desenvolupament d'aplicacions en llenguatge PROGRESS Ens Públic Corporació Catala...28-09-2020718.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra de substitució del cargol transportador del pretractament de l'EDAR de Lloret de Mar. Consorcios28-09-202029.904€Descargar
Realització d'activitats educatives de promoció dels drets i deures de les persones consumidores e... Diputación Provincial de Barc...28-09-202067.030€Descargar
Serveis de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20202.078.670€Descargar
Subministrament de dos vehicles per la policia local mitjançant dos contractes de renting a 48 meso... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202099.128€Descargar
Contracte de Prestació de servei per l'assemblatge de m duls i bateries per vehícle el ctric Fundación Privada Instituto d...28-09-2020120.000€Descargar
2020-103 - Subministrament, posada en servei i manteniment post-garantia d'un robot de maneig de lí... Diputación Provincial de Barc...28-09-2020164.816€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció dels treballs de redacció dels ... Infraestructures de la General...28-09-2020160.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Actualització, anàlisi, diagnosi i realització de tallers de millora dels indicadors obtinguts en... Diputación Provincial de Barc...28-09-202022.000€Descargar
Disseny i l'execució d'un programa de connexió tecnol gica adreçat a mitjanes i grans empreses am... Agència per a la Competitivit...28-09-202060.000€Descargar
4/20 Gestió de Xarxes Socials i altres canals digitals de l'Ajuntament de Tarragona Ayuntamiento de Tarragona28-09-2020104.132€Descargar
CONTRACTE DE DINAMITZACIÓ, EMANCIPACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL A ESPLUGUES DE LLOBREGAT 20/21 Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-2020102.113€Descargar
Serveis de tutoria, cortesia TIC i suport a la gestió dels sistemes d'informació als usuaris de l... Instituto Municipal de Inform...28-09-20201.992.010€Descargar
Subministrament d'un robot pipetejador per a seqüenciació per a l'Hospital Universitari de Bellvit... Institut Català de la Salut (...28-09-2020146.081€Descargar
Substitució d'obra de fàbrica de la carretera BV-4601 sobre el Torrent de l'Esperança. T.M. Gurb. Diputación Provincial de Barc...28-09-2020113.961€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE MANTENIMENT I BROQUERATGE DEL SISTEMA DE MONEDA LOCAL VILAWATT Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202014.999€Descargar
Servei de producció, organització i comunicació de dos festivals temàtics dels Clubs de Producte... Diputación Provincial de Giro...28-09-202025.000€Descargar
CONTRACTACIO DE L'OBRA DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS AL NUCLI HISTÒRIC D'U... Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-09-2020275.946€Descargar
Obres de millora, conservació d'hàbitats i espècies i aportació de cabal ecològic i ordenació ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202049.489€Descargar
CTTE601 Servei de redacció de projecte i direcció d'obra i reforma de vestuaris i oficines del Cen... Grupo Tersa28-09-202062.500€Descargar
Servei de manteniment d'instal·lacions de baixa tensió als edificis de Reus Mobilitat i Serveis S ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202099.100€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc (PO SU 0004 2017) per al subministrament de roba de llit, uniformita... Secretaria de Serveis Penitenc...28-09-2020724.144€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de les línies de comunicacions per la facilitació de la relació pacients -familiars als ce... Secretaria de Telecomunicacion...28-09-2020132.000€Descargar
56 concentradors de senyals 'DIGIBOX' Institut Català de la Salut (...28-09-202055.160€Descargar
L'anàlisi publicitari de mercat ens permet conèixer les inversions de la nostra competència i del... Ens Públic Corporació Catala...28-09-20200€Descargar
L'objecte del contracte és el lloguer de material tècnic per al pregó de la Mercè i la roda de p... Instituto de Cultura de Barcel...28-09-202021.900€Descargar
REHABILITACIO DE LA RECTORIA DE SANT MATEU DE BAGES, MODIFICAT PRESSUPSOT 1ª FASE Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-09-2020144.349€Descargar
Servei de control de plagues al medi urbà i als equipaments municipals i de control de legionel·lo... Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-09-202068.670€Descargar
Servicio mantenimiento equipos telebilletica direccion cercanias cataluña Red Nacional de los Ferrocarri...26-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE NETEJA I DESINFECCIÓ PERI DICA DE LES ÀREESDE JOCS INFANTILS DE L'ESPAI PÚBLIC DE VILA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202015.000€Descargar
Servei de subtitulació en català de programes gravats per a persones sordes. Ens Públic Corporació Catala...25-09-2020350.000€Descargar
Contractació de subministrament per a la implantació i manteniment d'un nou sistema informàtic pe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-2020210.800€Descargar
Mantenimiento integral del sistema de información geográfica de gestión de la Red de Espacios Nat... Diputación Provincial de Barc...25-09-2020144.000€Descargar
Renovación vías 20, 22, 24 y 26, lado Tarragona, incluyendo desvíos. Administrador de Infraestructu...25-09-2020983.236€Descargar
Prestación del Servicio de Actualización de la Infraestructura de Red a Windows 10 para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-2020123.000€Descargar
Realizar las operaciones de mantenimiento anual señalado en el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el q... Dirección General de la Guard...25-09-202011.570€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestación del Servicio de construcción de un módulo para la obtención de certificados de retenc... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-2020120.000€Descargar
Servei per a la Dinamització dels tallers en el marc del Pla Educatiu d'Entorn curs 2020-2021 Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202013.636€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER LES REVISIONS AUDITIVES ALS ALUMNES DE PRIMER CURS DE LES ESCOLES D'INFANTI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-20201.138€Descargar
Subministrament de recanvis pels desfibril ladors del programa Girona, territori cardioprotegit (p... Diputación Provincial de Giro...25-09-2020377.172€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica a la redacció del Document ambiental del projecte ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202013.800€Descargar
Servei de tallers d'arts plàstiques, dibuix i pintura per l'escola municipal d'Arts de Ripoll Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202045.927€Descargar
ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DOS PROVE DORSD'ASSEGURANCES DE SALUT PRIVADA AMB AVANTATGES FISC... Institut Català de la Salut (...25-09-202088.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació onerosa de béns patrimonials vehicle recollida d'escombraries per subhasta Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202015.325€Descargar
SERVEI DE DETERMINACIÓ DELS NIVELLS CIRCULANTS EN S RUM DE DIFERENTS MARCARDOS PROTEICS D'UNA COHOR... Institut Català de la Salut (...25-09-202019.980€Descargar
Suministro de Material de Osteosintesis, Implantes Quirurgicos e Instrumental que precisa el Servici... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-20201.435.000€Descargar
servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Rehabilitación, Urgencias y Radiología Convenci... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-202047.500€Descargar
Contracte de servei de transport adaptat, porta a porta , mitjançant minibús adaptat, amb destina... Consejos Comarcales25-09-2020253.720€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DEL BAR ANNEX AL POLIESPORTIU MUNICIPAL EN RÈGIM DE CONCESSI... Lérida. Ayuntamientos Provinc...25-09-202054.000€Descargar
Contractació de les obres de millora del Camí de vianants entre els barris de la Campinya i Sant I... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202048.321€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei informació educació ambiental per fomentar l'ús de les deixalleries m bils al municipi de ... Ayuntamiento de Tarragona25-09-202014.951€Descargar
CONTRACTE BASAT EN EL LOT 4 I 5 DE L'ACORD MARC DE L'ACM DE SERVEIS DE COL LABORACIÓ AMB LA INTERVE... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202015.400€Descargar
Construcció de l'Edifici Oficines de la nova cotxera d'autobusos de Transports de Barcelona en Zona... Transports de Barcelona, S.A.25-09-202013.615.700€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE DOS SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA ININTERROMPUDA DE L'INSTITUT CATALÀ D'INV... Institut Català D'investigaci...25-09-202089.450€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE GASOS DIVERSOS DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA. Institut Català D'investigaci...25-09-202053.950€Descargar
Contractació del subministrament, en la modalitat d'arrendament, i servei d'instal·lació, manteni... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202069.004€Descargar
Servei de manteniment de la jardineria de la seu central de SEM, SA Servei Català de la Salut (Ca...25-09-202025.232€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament mitjançant compra de dues furgonetes, una amb distintius i una altra sense distinti... Ayuntamiento de Barcelona25-09-2020100.000€Descargar
Manteniment del Sistema MouTV a andanes de Metro i Punts TMB Ferrocarril Metropolità de Ba...25-09-2020135.000€Descargar
SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA DE DISTRIBUCIÓ DEL NUCLI DES DEL DIP SIT DE LES MINES QUE ACT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202045.526€Descargar
Contracte de serveis per al disseny d'un nou web del COPATE i manteniment i allotjament webs COPATE ... Consorcios25-09-202022.454€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE L'... Institut Català D'investigaci...25-09-202075.500€Descargar
Contractació de de les obres incloses en el projecte piscina municipal per l'Ajuntament de Rodonyà Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-09-2020311.406€Descargar
Assistència informàtica i consultoria del programa de comptabilitat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-20209.350€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS GENERATS PER L'ACTIVITAT DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIG... Ayuntamiento de Tarragona25-09-2020288.953€Descargar
Alienació del bé patrimonial qualificat com a parcel·la sobrera amb referència cadastral 17049A0... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-20208.302€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI DE LLOGUER DE COTXE AMB CONDUCTOR Institut Català D'investigaci...25-09-202019.182€Descargar
SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA Institut Català D'investigaci...25-09-202055.800€Descargar
Prestació de l'assistència sanitària al personal funcionari de nou ingrés i personal laboral de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-09-2020110.880€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÀTICS I PAPER DE L'ICIQ. Institut Català D'investigaci...25-09-202024.550€Descargar
SERVEIS DE MENJADOR PER A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL JARDINET DEL MUNICIPI D'ARBÚCIES CURS 2020... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202014.970€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

N801/2020/000002 ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202035.123€Descargar
Contractació del servei de creació, emmagatzematge, gestió i publicació de rutes georeferenciade... Ayuntamiento de Girona25-09-20202.100€Descargar
Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels directoris informatius multimèdia (DIM1 ... Institut Català de la Salut (...25-09-2020266.000€Descargar
Licitació del servei de vigilància privada sense armes del Parc Torreblanca Consejos Comarcales25-09-2020112.020€Descargar
RECUPERACIÓ DEL CAMÍ MEDIEVAL DEL PONT DE BORÉN AL MIRADOR DE SORPE PASSANT PER ÀRREU Lérida. Ayuntamientos Provinc...25-09-202046.412€Descargar
Subministrament de recanvis pels desfibril ladors del programa Girona, territori cardioprotegit (p... Diputación Provincial de Giro...25-09-2020377.172€Descargar
La Generalitat de Catalunya convoca el sector tecnològic per presentar la contractació del CTTI Secretaria de Telecomunicacion...25-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE GASOS DIVERSOS DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA. Institut Català D'investigaci...25-09-202053.950€Descargar
Subministrament d'equips per a detecció d'ARN per TMA de Coronavirus Institut Català de la Salut (...25-09-20200€Descargar
Subministrament d'equips de PCR en temps real per a la detecció del Coronavirus Institut Català de la Salut (...25-09-20200€Descargar
Subministrament de pipetes de laboratori per a la diagnosi in vitro de la malaltia del Coronavirus Institut Català de la Salut (...25-09-20200€Descargar
Subministrament de mascaretes FFP2 i mascaretes quirúrgiques arrel de la crisi sanitària o social ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-20200€Descargar
Subministrament d'ordinadors portàtils i llicències d'Office 365 per a l'Ajuntament de Vilassar de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202019.861€Descargar
ECAS 4627/2020 Serveis de neteja i desinfecció de dependències, i neteja d¿espais interiors i ext... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202012.137.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de Transporte Sanitario Individualizado prestados a los trabajadores de empresas asociadas... Mutua de Accidentes de Trabajo...24-09-20201.554.370€Descargar
SUBSTITUCIÓ CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE TALARN Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-09-202054.635€Descargar
subministrament de gel hidroalcohòlic per cobrir les necessitats de diferents serveis de l'Ajuntame... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202034.995€Descargar
subministrament de gel hidroalcohòlic per cobrir les necessitats de diferents serveis de l'Ajuntame... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202034.995€Descargar
Defensa jurídica procedimiento 258/2020 Las Palmas. Ayuntamientos Prov...24-09-20201.495€Descargar
Servicio alternativo de transporte por carretera por corte de vía entre las estaciones de Ribes de ... Red Nacional de los Ferrocarri...24-09-20201.190.740€Descargar
Contractació de les obrs d'instal.lació d'un ascensor a l'exterior de l'edifici del Local Social p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202074.372€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

L'objecte d'aquest contracte consisteix en el subministrament d'equips portàtils de 15,6 pel PAS i ... Universitat de Barcelona24-09-20201.487.600€Descargar
Subministrament mitjançant lloguer de tres vehicles per l'activitat de promoció dela donació de s... Servei Català de la Salut (Ca...23-09-202025.481€Descargar
servicio de asistencia técnica para el soporte experto a la administración, mantenimiento e implan... Mutua de Accidentes de Trabajo...23-09-202090.000€Descargar
Obra d'adequació de l'espai de la casa de la vila per a la implementació del Centre d'Interpretaci... Consorcios23-09-202099.124€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIÓ D'AMPOLLES DE GAS D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA ALS DIP SITS DE LA SEU DEL... Biblioteca de Catalunya23-09-202035.000€Descargar
Licitació d'un sistema integral de gestió d'expedients i carpeta ciutadana per a l'Ajuntament d'Ol... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-202034.500€Descargar
Instal·lacions de telecomunicacions i seguretat a la nova cotxera d'autobusos a Zona Franca (espai ... Transports de Barcelona, S.A.23-09-20202.448.020€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-87 - Serveis d'auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2020, 2021 i 2022 de l'Hospital Cl... Diputación Provincial de Barc...23-09-2020344.999€Descargar
G2024-2020-10 Manteniment correctiu, evolutiu i helpdesk del sistema documental de l'ARC Agencia de Residus de Cataluny...23-09-2020320.000€Descargar
Contratación del suministro para la renovación de elementos interiores del edificio del Castillo d... Banco de España (Eurosistema)23-09-2020327.198€Descargar
Contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada per al manteniment de l'enllumenat públic e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-2020206.076€Descargar
CONOB102000CO2020010 Obres de construcció del nou recinte Don drom al Campus del Baix Llobregat de ... Universitat Politècnica de Ca...23-09-2020229.726€Descargar
SERVEIS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS EN DIFERENTS MODALITATS I PER ALS DIFERENTS NIVELLS, DURANT ELS EXERC... Institut Català de la Salut (...23-09-2020101.277€Descargar
Serveis de gestió, dinamització i coordinació de l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt InfoJove de... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...23-09-20201.073.410€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de suport a l'Oficina Tècnica de la Plataforma de mobilitat mConnecta Fundació TicSalut23-09-202051.061€Descargar
Servei d'assegurança d'accidents col·lectius escolars per a les llars d'infants municipals Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-09-20206.300€Descargar
Serveis de coordinació i dinamització del servei municipal del Banc del Moviment, xarxa solidària... Instituto Municipal de Persona...23-09-2020268.950€Descargar
Contractació emergència subministrament prova ràpida per a la determinació d'antígens de SARS-C... Institut Català de la Salut (...23-09-20204.500.000€Descargar
Servei d'overhaul dels equips màtric, per a les unitats de tren de la sèrie UT113 i UT114 dels Fer... Secretaria Per A la Mobilitat23-09-2020900.000€Descargar
Atès que una de les principals activitats que presta el Banc de Sang és la realització de transfu... Servei Català de la Salut (Ca...23-09-202033.495€Descargar
Adhesió a la segona pròrroga del contracte basat en l'acord marc de subministrament de gas natural... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-202021.886€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament càmera SONY SNC-VB640+PRIME SUPPORT Ferrocarril Metropolità de Ba...22-09-202037.500€Descargar
Servicios de asistencia sanitaria hospitalaria y ambulatoria de la especialidad de oftalmología en ... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-09-2020270.447€Descargar
Contratación del suministro de diversos servidores para centros de proceso de datos (CPD), y su ser... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-09-2020120.500€Descargar
servei de: neteja, manteniment, conservació i de les tasques d'inhumació-exhumació de cadàvers i... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-09-2020224.748€Descargar
Subscripció de llicències antivirus i antispam per a l'Hospital Clínic de Barcelona Diputación Provincial de Barc...22-09-2020300.000€Descargar
INSPECCIONS NO ORDINÀRIES A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EN L'ÀMBIT DE TARRAGONA, LLEIDA I TERRES DE L... Agència Catalana de L'aigua22-09-2020144.320€Descargar
Servicios de telecomunicaciones: Red privada de datos, acceso a internet, voz fija y móvil cloud co... Mutua Intercomarcal de Acciden...22-09-2020380.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Trabajos de sustitución de protección activa contra incendios en los Paradores de Turismo de Cardo... Paradores de Turismo de Españ...22-09-2020192.000€Descargar
Revisión de los centros de alimentación tipo CA en la Jefatura de Área de Mantenimiento de Barcel... Administrador de Infraestructu...22-09-202099.456€Descargar
Serveis necessaris per poder obtenir informació analítica estàtica de l'estat de les inversions d... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-202040.000€Descargar
Contractació de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Sant Isidre (Fase 3.A d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-2020221.113€Descargar
Servicio de lavandería en los centros de Unión de Mutuas, MCSS nº 267 de Barcelona. Mutua de Accidentes de Trabajo...22-09-202024.962€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció d'execució de les obres d'ampliaci... Infraestructures de la General...22-09-202094.027€Descargar
Contracte d'execució de les obres d'Ampliació i reforma del CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes. Cl... Infraestructures de la General...22-09-20202.787.490€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei diari de retalls de premsa Ens Públic Corporació Catala...22-09-202030.000€Descargar
Servei de seguretat i vigilància als aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d'Urgell Aeroports Públics de Cataluny...22-09-2020919.600€Descargar
Contractació del servei de conservació, manteniment i neteja de vies públiques i d'espais verds p... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-09-202038.500€Descargar
Subministrament de bosses multiús i bosses dedeixalles a tots els centres del Consorci Sanitari Int... Consorcios22-09-2020120.535€Descargar
2020/120 Subministrament d'equips encaminadors per la xarxa informàtica de la Universitat de Barcel... Universitat de Barcelona22-09-202035.000€Descargar
SERVEIS D'ENREGISTRAMENTS AUDIOVISUALS DE LA TEMPORADA TEATRAL 2020/21 Fundació Teatre Lliure-Teatre...22-09-202095.800€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ¿ INSTAL.LACIÓ INCLOSA EN ALGUNS DELS CASOS - D' ARTICLES DIVERSOS (C... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-202099.835€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió de lloguers i administració d'immobles propietat de Ferrocarrils de la Generalita... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-20202.134€Descargar
Servei d'implantació i operació d'una plataforma de licitació pública electrònica per a l'Ajunt... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-202021.400€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU CRIP Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-202035.243€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT I EVOLUCIÓ DE LES APPS NATIVES DE L'ERP DE SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE... Sigma Gestión Universitaria, ...22-09-202069.750€Descargar
Remodelación Instalaciones Asta OB-GP-P0828/2018 Ente Público Puertos del Esta...22-09-202017.861.600€Descargar
Subministrament de dret d'ús de serveis de mapes i serveis d'anàlisi, desenvolupament, formació, ... Barcelona de Serveis Municipal...22-09-2020377.900€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...22-09-2020284.084€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de disseny i execució de proves per a la nova plataforma app de mobilitat per a Barcelona S... Barcelona de Serveis Municipal...22-09-2020158.400€Descargar
L'objecte de la present és la d'oferir serveis disseny d'experiències d'usuari per a la nova plata... Barcelona de Serveis Municipal...22-09-202079.200€Descargar
Servei de vigilància auxiliar amb presència física a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujo... Institut Català de la Salut (...22-09-202050.080€Descargar
Tramitació d'emergència de la contractació del subministrament de 68 DNA/RNA Shield (250 ml) Fundación Privada Instituto d...22-09-202021.584€Descargar
Contractació de l'adquisició del subministrament 12 Luna Univ Probe RT-qPCR NO ROX (Programa Orfeu... Fundación Privada Instituto d...22-09-202020.856€Descargar
Contractació de l'adquisició del subministrament de 12 Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit... Fundación Privada Instituto d...22-09-202020.230€Descargar
CTTE608 Servei de desenvolupament, implantació i manteniment d'informes d'efici ncia energ tica per... Grupo Tersa21-09-202027.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment dels productes de programari informàtic Accede GT, Sicalwin, Aytosfactura i ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-09-202022.720€Descargar
CTTE594 Obres relatives a la millora del sistema el ctric del Centre de Tractament de Residus Munici... Grupo Tersa21-09-2020547.196€Descargar
Disseny de la nova solució tecnològica del servei PSIS Consorcios21-09-202014.900€Descargar
ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER A LABORATORIS DE SÍNTESI I ANÀLISI Institut Català D'investigaci...21-09-2020440.200€Descargar
Subministrament de 5 fotocopiadores multifunció de fotocopiadora,impressora i escàner, destinades ... Distrito de Sant Martí21-09-202026.625€Descargar
ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER A LABORATORIS DE SÍNTESI I ANÀLISI Institut Català D'investigaci...21-09-2020714.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS EQUIPS DE LABORATORI DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMIC... Institut Català D'investigaci...21-09-2020117.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El objeto del contrato lo constituye la redacción del proyecto de construcción de coberturas del t... Barcelona Sagrera Alta Velocit...21-09-2020762.188€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS EQUIPS DE LABORATORI DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMIC... Institut Català D'investigaci...21-09-2020117.900€Descargar
Subministrament EPI's Gerència d'Ecologia, Urbanism...21-09-202028.450€Descargar
Compres. Subministrament d'ordinadors portàtils Ayuntamiento de Tarragona21-09-202034.999€Descargar
Serveis de direcció, supervisió, control i seguiment de projectes mitjançant l'eina i metodologia... Institut Català de la Salut (...21-09-2020150.000€Descargar
Servei d'actualització de la plataforma de gestió del portfoli de software de Ferrocarrils de la G... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-202053.172€Descargar
Subministrament 4 equips micro-ip d'àudio encoberts (DGP) Departament d' Interior21-09-202028.880€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020SIST212CA - Servei de posada en marxa, evolutius i manteniment preventiu i correctiu pels caixer... Barcelona de Serveis Municipal...21-09-202058.700€Descargar
CONTRACTACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO DE DIVERSES COBERTURES D'ASSEGURANCES... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-09-2020394.000€Descargar
Servei de gestió de residus sanitaris del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV 1... Consorcios21-09-202019.403€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202011.958.300€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202011.650.000€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202011.481.600€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202010.411.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202010.365.600€Descargar
Subministrament de 35.000 dosis de vacuna antipneumocòccica23-valent per a l'any 2020 Departament de Salut21-09-2020420.000€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020290.236€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020279.757€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020259.246€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020258.343€Descargar
Derivat 32 Projecte d'adequació de les instal.lacions i subministrament i instal.lació de compleme... Consorcios21-09-2020192.695€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de disseny de metodologia Lean construction, redacció de plecs de clàusules tècniques pel... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020188.000€Descargar
Serveis per a la redacció de l'avantprojecte d'obra nova d'un espai hospitalari polivalent i els co... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020107.500€Descargar
Subministrament de granotes de protecció per als integrants dels serveis de Salut Pública de la Se... Departament de Salut21-09-2020100.057€Descargar
Contractes subscrits per procediment d'emergència durant estat alarma Covid-19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-09-202024.394€Descargar
Servei de d'informació i conscienciació de la població jove de Catalunya sobre l'impacte que supo... Departament de la Presidència21-09-2020999.421€Descargar
Subministrament d?una llicència d ús d un programa de cita prèvia on line (actualitzacions i mant... Diputación Provincial de Tarr...19-09-20209.000€Descargar
Servicio de Vigilancia para todas las dependencias de la DPTGSS de Girona para el año 2021 Tesorería General de la Segur...18-09-2020107.438€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIONS EN 307 MOSTRES DE FEMTA I 490 MOSTRES SEROLÒGIQUES DEL P... Institut Català de la Salut (...18-09-202050.000€Descargar
Suministro de mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2 para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Se... Mutua de Accidentes de Trabajo...18-09-202061.152€Descargar
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE LA CAFETERIA MENJADOR I DEL LES MÀQUINES D' AUTOSERVEI DE L... Consorcios18-09-2020208.941€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LES INSTAL LACIONS DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOL GIC AGROALIME... Consorcios18-09-202093.075€Descargar
10 CSA 2020 Contractació dels serveis de renovació i connectivitat de les sales audiovisuals per a... Consorcios18-09-202045.000€Descargar
Formació oficina d'atenció al ciutadà Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-09-202046.582€Descargar
Adquisició de divers material informàtic per cobrir les necessitats dels centres educatius de la D... Diputación Provincial de Tarr...18-09-202080.738€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obras de restauración y restitución de pavimentos y mejora de las medidas de accesibilidad del edi... Ministerio de Política Territ...18-09-2020372.062€Descargar
la prestación del servicio de ingeniería para el control y supervisión de los contratos de manten... Tesorería General de la Segur...18-09-202048.030€Descargar
Pantallas de gran tamaño para programas en el C.P.P. de Cataluña Sociedad Estatal de Participac...18-09-202017.000€Descargar
Programa escolar: estades d'immersió lingüística Agència Catalana de la Jovent...18-09-2020466.961€Descargar
Servei de consultoria per realitzar el disseny, implementació, dinamització i avaluació de la tau... Área Metropolitana de Barcelo...18-09-202027.500€Descargar
Subministrament i instal·lació dels equips necessaris per a la climatització de dos carrils exist... Transports de Barcelona, S.A.18-09-202060.000€Descargar
SERVICIOS DE ESTUDIO DE ANEURIMSA ATEROSCLEROTICO DE AORTA TORACICA DESCENDIENTE Y ABDOMINAL DESTINA... Institut Català de la Salut (...18-09-202093.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Campanya promoció sector primari a Catalunya Departament D'agricultura, Ram...18-09-2020150.000€Descargar
Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Subministrame... Consorcios18-09-202055.433.100€Descargar
Contractació del subministrament, en régim d'adquisició, i mantenimentd'impressores i el subminis... Consorcios18-09-202019.329€Descargar
2020/119 Subministrament d'equips per a la xarxa informàtica de la Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona18-09-202035.000€Descargar
Servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis de la Universitat de Barcelona i de l'Ins... Universitat de Barcelona18-09-20201.285.430€Descargar
Renovació de carril entre les estacions de Lesseps i Penitents a L3 Ferrocarril Metropolità de Ba...18-09-2020800.000€Descargar
Contractació d'un servei que inclogui 3 persones per al manteniment correctiu i petits evolutius, m... Servicio de Ocupación de Cata...18-09-2020191.520€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

9 CSA 2020 Contractació dels serveis d'integració senyals de l'equipament de monitors de constants... Consorcios18-09-202055.000€Descargar
Il·luminació per als platós. Ens Públic Corporació Catala...18-09-202072.900€Descargar
Actuacions tàctiques en la vorera del C/ Bonaigua entre Av. Matadepera i Rda. Collsalarca per facil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-09-202029.939€Descargar
Publicació massiva contractes de desconfinament tramitats d'emergència a Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergència a 18.09.2020 Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
Publicació massiva contractes de desconfinament tramitats d'emergència a Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
Arrendament d'un bé patrimonial per adjudicació directa per destinar-lo a botiga o agrobotiga Lérida. Ayuntamientos Provinc...17-09-20202.975€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

suministro de licencias de productos Microsoft y su mantenimiento (Software Assurance). Mutua de Accidentes de Trabajo...17-09-202061.000€Descargar
Servicio de suscripción de las licencias software de los productos Liferay para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...17-09-2020130.000€Descargar
Servicio de suscripción de licencias software de los productos nebulaACCES para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...17-09-2020111.350€Descargar
Subministrament de material de drenatge d'ús general Diputación Provincial de Barc...17-09-20201.096.080€Descargar
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN FORN CALDERA PER A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERG TICA DE RESIDUS ... Ayuntamiento de Girona17-09-202018.000.000€Descargar
Serveis d'auxiliars de sala del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal. Consorcios17-09-202038.650€Descargar
Subministrament de 30 Targetes calis BQ1 843724 - Codi TMB 231592 Ferrocarril Metropolità de Ba...17-09-202058.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte per a la gestió del servei d'inserció social de les persones en situació de sensellaris... Institut Municipal de Serveis ...17-09-20202.239.740€Descargar
2020PGIS247CA - SERVEIS DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIO INTEGRAT PER A BARCELONA DE SERVE... Barcelona de Serveis Municipal...17-09-2020101.745€Descargar
Subministrament de 3 màquines fotocopiadores multifunció Instituto de Cultura de Barcel...17-09-202026.008€Descargar
Servei de manteniment dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Castelldefels Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-09-2020157.556€Descargar
Adaptació de 2 trens sèrie 9000 de conducció manual a automàtica Ferrocarril Metropolità de Ba...17-09-20201.860.000€Descargar
Servei complementari de neteja sanitària i desinfecció de llocs de treball, edificis i dependènci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-09-2020290.057€Descargar
Subministrament de mascaretes FFP2 i mascaretes quirúrgiques amb visera per al Consorci Sanitari de... Consorcios17-09-202026.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adecuación fachada posterior del edificio 404 (botiquín), Acuartelamiento General Álvarez de Cast... Jefaturas de Intendencia17-09-202024.003€Descargar
Lloguer d'un camió amb elevador per a trasllat de material COVID en un magatzem addicional per al C... Consorcios17-09-20201.000€Descargar
Subministrament de 2 termòmetres clínics per infrarojos per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios17-09-20200€Descargar
contracte relatiu al servei de TV interactiva i accés a internet Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Subministrament d'equipament mèdic, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Contractació de serveis necessaris per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Contractació de serveis necessaris per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equipament mèdic, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Subministrament d'equipament mèdic, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Servicio de cafeteria comedor TWR de Barcelona Aena, Aeropuertos Españoles y...16-09-2020204.622€Descargar
APROV SUBMINISTRAMENT PER MITJÀ DE RÈNTING, DE 3 VEHICLES AMB DESTINACIÓ AL DEPARTAMENT DE LA POL... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-09-2020171.360€Descargar
Contracte de servei d'acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD) Departament de Justícia16-09-20203.419.810€Descargar
Subministrament d'una infraestructura tecnològica per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Autoridad Catalana de Protecci...16-09-2020110.000€Descargar
Adquisició i manteniment de llicències addicionals del programari EDITRAN Diputación Provincial de Barc...16-09-202022.573€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació assegurança de responsabilitat civil i patrimonial per a l'Ajuntament de Mataró, com... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar
Subministrament d'un tub Rx Straton per al funcionament de l'equip radiogràfic digital TOMOGRAFIA P... Diputación Provincial de Barc...16-09-20200€Descargar
Lloguer amb opció a compra d'un filtre tèxtil pel pretractament a l'EDAR de la Bisbal de l'Empord... Agència Catalana de L'aigua16-09-20200€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Central, Metropolitana Barcelona, Metro... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Girona, Camp de Tarragona i Metropolita... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de manteniment i dinamització de les xarxes socials per al programa 'Tot es mou'. Ens Públic Corporació Catala...16-09-202025.300€Descargar
Adhesió a l'acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció en les modalitats... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Metropolitana Barcelona i Ponent corres... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
serveis de disseny gràfic digital, per a la creació i el disseny de peces informatives i de sensib... Servei Català de la Salut (Ca...16-09-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la RPPO, pel període de l'1 al ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la RPTE, pel període de l'1 al ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Adhesió a l'acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya, tra... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de la comissaria de Rubí de la RPMN, pel període de ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Subministrament d'un equip d'impressió i de multifunció. Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de transports de pacients amb dificultat de mobilitat i altres entre el recinte de l'Hospital... Institut Català de la Salut (...15-09-2020338.612€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES AMBIENTALS DEL TERME MUNICIPAL DE BARCELON... Agència de Salut Pública15-09-20204.068.090€Descargar
Obres del Projecte executiu de condicionament de l'antiga N-340 (tram del Passeig de la Sort - Passe... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-09-20201.008.960€Descargar
CSSBCN- 2020-00004 Contracte de servei de cuina in situ per a la Llar - Resid ncia Valldaura, titula... Consorcio de Servicios Sociale...15-09-202095.746€Descargar
Projecte executiu per la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor als equipaments m... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-09-2020103.176€Descargar
Contractació administrativa de concessió de serveis d'informació, de manteniment i gestió de con... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-09-202079.169€Descargar
Serveis de veu fixa i serveis de veu i dades en mobilitat (Exp. 2020/2-GEC) Diputación Provincial de Tarr...15-09-2020198.865€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment i conservació de les zones verdes, poda de l'arbrat viari i adquisició de plantes, en ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-2020337.604€Descargar
Prestació del servei de manteniment preventiu, correctiu, normatiu i evolutiu de l'equipament de ra... Consorci Mar Parc de Salut de ...15-09-20202.188.930€Descargar
Prestació del servei de manteniment preventiu, correctiu, normatiu i evolutiu de l'equipament de ra... Consorci Mar Parc de Salut de ...15-09-20202.188.930€Descargar
Contracte d'emergència, arrendament d'espais a la Clínica Terres de l'Ebre de Tortosa, necessaris ... Institut Català de la Salut (...15-09-20201.262.460€Descargar
Obres de soterrament i engrapat de línies elèctriques de l'Av. Catalunya i Costa Brava. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-2020113.802€Descargar
Subministrament de 800 papereres amb pedal i tapa pels Centres de Servei Públic d'Ocupació de Cata... Servicio de Ocupación de Cata...15-09-202033.981€Descargar
Subministrament de bates i gorros d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios15-09-202032.190€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de bates i gorros d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios15-09-202032.190€Descargar
Subministrament de 27.000 mascaretes i 880 hidrogels desinfectants pels Centres del Servei Públic d... Servicio de Ocupación de Cata...15-09-202029.520€Descargar
Prestació de serveis de manteniment del programa informàtic Biosys per a la gestió del control ho... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-20204.419€Descargar
Subministrament, instal·lació i configuració de càmeres de videovigilància IP i equips per dota... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-20201.838.000€Descargar
El diseño, la elaboración y contenido, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del P... Sociedad Regional Cántabra de...14-09-2020500.000€Descargar
Serveis de manteniment de les instal·lacions existents en el centre IRTA-CReSA Institut de Recerca I Tecnolog...14-09-20201.391.850€Descargar
FS177_2020 2 CONTRACTE BASAT canonada d'aigua Av. Les Mèlies a carrer Vilamalla (Vilafant) Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-09-202051.588€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, substitució i posada en marxa de 8 ascensors a la xarxa de Ferrocarrils de la Gene... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-2020550.765€Descargar
Obres de substitució de la refredadora i altres intervencions per a la millora t cnica i d'efici nc... Consorcios14-09-2020261.387€Descargar
2020PATSA243CA - Servei de manteniment integral delParc d'atraccions del Tibidabo Parc D`Atraccions del Tibidabo<