Se han encontrado 2178 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ I CONSERGERIA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ELS CAPS DE SETMANA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202034.964€Descargar
Reasfaltat de diversos carrers del municipi 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202062.538€Descargar
subministrament de cascos modulars per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions... Gerència de Seguretat i Preve...28-10-202034.998€Descargar
Serveis de prevenció aliens de riscos laborals del Consell Comarcal del Vallès Occidental Consejos Comarcales28-10-202017.080€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE TORRELAVIT Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202084.818€Descargar
SUBMINISTRAMENT AMB INSTAL·LACIÓ D'UNA MÀQUINA DE CLIMATITZACIÓ A CAN LUNA. Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202079.621€Descargar
Deixalleries fixa i mòbil d'Esparreguera Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-2020458.764€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei preventiu d'ambulàncies Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202026.200€Descargar
Ampliación de la sala de equipos del edificio de simulación y contingencias en acc gavá Aena, Aeropuertos Españoles y...28-10-2020969.733€Descargar
Servicio de mantenimiento de los equipos Oracle del Barcelona Supercomputing Center ? Centro Naciona... Consorcios28-10-202062.000€Descargar
Serveis de conservació i manteniment de la gespa natural de diferents instal·lacions esportives de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-2020140.000€Descargar
Servei de missatgeria i correspondència de l'Ajuntament de Manresa Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-2020732.574€Descargar
Treballs de manteniment d'obra civil a la via pública del municipi de Sitges Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-2020272.727€Descargar
Servei de l'elaboració de la guia interna d'estil en visualització de dades per a l'Ajuntament de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202013.269€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Treballs de substitució de dues unitats refredadores de la instal·lació de climatització de l'ed... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-10-202039.900€Descargar
Serveis auxiliars d'atenció interna i externa Fundación para la Escuela Sup...28-10-202088.125€Descargar
Contractació del Subministrament de llicències de programari Antivirus McAfee per la Universitat P... Universitat Politècnica de Ca...28-10-202011.500€Descargar
RECAMBIOS PURGADOR CONDENSADOS BEKOMAT (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...27-10-20201.990€Descargar
Prestación del Servicio de Suscripción de licencias software de productos VIAFIRMA para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...27-10-202020.000€Descargar
Servei de suport al compliment de les mesures judicials de medi obert i de suport als processos de r... Departament de Justícia27-10-2020164.107€Descargar
Reurbanització dels carrers Sant Joan, Sant Lluís, Comerç i Gomis de Martorell Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020309.692€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subscripció de llicències del programari Liferay per als diferents entorns dels servidors i entorn... Diputación Provincial de Barc...27-10-202089.300€Descargar
Renovació manteniment llicències Veeam ASI 2020-2021 Ens Públic Corporació Catala...27-10-202016.000€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES PER ADJUDICAR, MITJANÇANT EL TRÀMIT ORDINARI I PROCEDIMENT OBERT, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202082.605€Descargar
Servei de monitorització, d'administració i gestió remota dels sistemes informàtics municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202020.000€Descargar
2020PMO225ING - CESSIÓ D'ÚS D'UN ESPAI SITUAT AL PASSEIG DELS CIMS DELPARC DE MONTJU C Barcelona de Serveis Municipal...27-10-2020135.000€Descargar
Substitució gespa artificial del camp de futbol municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020217.626€Descargar
Obres de primera intervenció en talussos i vessants a l'Explotació de Montserrat dels Ferrocarrils... Secretaria Per A la Mobilitat27-10-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament en règim de lloguer d'enllumenat ornamental del Nadal 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202033.058€Descargar
Inspecció inicial del sistema de protecció contra incendis de la xarxa de metro (RD513/2017) Ferrocarril Metropolità de Ba...27-10-202071.500€Descargar
Subministrament d'equipament d'odontologia per als Centres d'Atenció Primària de l'Institut Catal... Institut Català de la Salut (...27-10-2020436.120€Descargar
Servei de neteja viària del municipi de Vilafranca del Pened s mitjançant un contracte reservat a ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20202.934.420€Descargar
Contracte de serveis de gestió, manteniment i control de les següents instal·lacions de tractamen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202034.977€Descargar
Servicios médicos para el soporte y seguimiento en los procesos de baja por enfermedad del personal... Ayuntamiento de Barcelona27-10-2020866.881€Descargar
CTTE618 Servei de revisió i calibració dels tac grafs dels camions dels serveis de Punts Verds m b... Grupo Tersa27-10-20208.580€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'ASSESSORIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL Consejos Comarcales27-10-20204.455€Descargar
Servei d'assessorament jurídic, econòmic, comptable, fiscal i laboral Área Metropolitana de Barcelo...27-10-2020159.000€Descargar
273/20 OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT DELMERCAT DE LA MERC DE BARCELONA Instituto Municipal de Mercado...27-10-2020449.885€Descargar
Serveis d'assistència tècnica de gestió de lafase postvenda i termini de garantia de les obres, i... Institut Municipal de l'Habita...27-10-20201.171.520€Descargar
Subministrament de dos microtoms per el servei d'anatomia patològica de l'Hospital Tansversal del C... Consorcios27-10-202032.000€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE DETECCIÓ DE RISCOS AL BARRI DE CAN VIDALET D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202052.364€Descargar
ECAO 8988/2020 - Obres definides en la Mem ria valorada per a la reparació del paviment de voreres ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202065.998€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'ús del Software Google Maps Plataform per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref... Secretaria Per A la Mobilitat27-10-202036.200€Descargar
ACORD MARC PER L'EXECUCIÓ D'OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA (OBRA CIVIL) A LES DEPEND... Barcelona de Serveis Municipal...27-10-20204.479.000€Descargar
Servicios de limpieza e higienización de los edificios y espacios exteriores de los Centros Asisten... Mutua de Accidentes de Trabajo...27-10-202021.835€Descargar
El objeto del contrato lo constituye el Suministro, Implantación y Mantenimiento del nuevo sistema ... Consorcios27-10-2020200.000€Descargar
Prestación del Servicio de Suscripción de licencias software de los productos ARTICULATE 360 TEAMS... Mutua de Accidentes de Trabajo...27-10-2020161.400€Descargar
Obra proyecto de acondicionamiento de edificio en Vía Laietana, nº43, Jefatura Superior de Policí... Sociedad Estatal Infraestructu...27-10-20202.604.700€Descargar
Servicio de Fisioterapia en Manresa y Comarca de Bergueda Mutua Intercomarcal de Acciden...27-10-2020402.653€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-119 Servei de neteja i recollida de residus dels espais titularitat de l'Hospital Clínic de Ba... Diputación Provincial de Barc...27-10-202010.417.600€Descargar
SERVEI DE CONSULTORIA AMB EXPERTÍS EN MODELS FORMATIUS GAMIFICATS, PER TAL D'ORIENTAR I RECOMANAR E... Barcelona Activa SPM SA27-10-202014.500€Descargar
Contracte Obres Execució Projecte Reurbanització del Passeig del Nard, Fase 1, entre la Rambla del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020514.419€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA ORDINARIS I EVENTUALS DE LES INFRAESTRUCTURES GESTIONADES PER PRAT ES... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202090.000€Descargar
Servei per al desenvolupament de cursos per a formadors/es ipsicòlegs-formadors/es dels cursos de s... Servei Catalá de Transit27-10-202050.900€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi de l'anàlisi del so... Infraestructures de la General...27-10-2020400.000€Descargar
Servei de suport lingüístic de correccions en català i castellà i de traduccions en altres idiom... Departament de Cultura27-10-2020148.760€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Institut La Mallola d'Esplugues de Llobregat Departament d'Educació27-10-202040.988€Descargar
Contractació de les obres compreses en el projecte de restauració paisatgística del jaciment arqu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202091.724€Descargar
Elaboració de projectes executius d'instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum de diverso... Consejos Comarcales27-10-202019.192€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA DE COMPTES ANUALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL S... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20206.100€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la... Infraestructures de la General...27-10-202055.100€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Olorda de Sant Feliu de Llobregat Departament d'Educació27-10-20200€Descargar
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES OBRES PER LA SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE RECOLLIDES D'AIGUA EN EL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202025.228€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/157 Subministrament de motxilles per a portàtils Universitat de Barcelona27-10-202034.580€Descargar
Subministrament i instal·lació de papereres als parcs metropolitans. (Exp. 901385/2020) Área Metropolitana de Barcelo...27-10-202034.601€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE ZONES VERDES MUNICIPALS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202079.500€Descargar
Assistència tècnica per al seguiment i coordinació de les actuacions de manteniment de l'espai ur... Distrito de Nou Barris27-10-2020102.358€Descargar
CONTRACTACIÓ OBRES CONTENCIÓ I REFORÇ D'UN TALÚS AL CAMI DEL PELUT FASE 1 Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202018.491€Descargar
Contractació mixta d'obres i serveis per a l'obertura de la franja perimetral del poble d'Olivella ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202022.297€Descargar
Contracte de subministrament i instal·lació d'un sistema de lectors de matricules de vehicles als ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-2020107.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRATO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA MUNICIPIO DE RIPOLLET Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20203.856.850€Descargar
Contracte per a l'execució dels projectes de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202062.380€Descargar
Lloguer de cabines sanitàries portàtils per a la Xarxa d'Autobusos Transports de Barcelona, S.A.27-10-2020208.000€Descargar
20/06: Licitació per a la contractació del subministrament, en modalitat d'arrendament operatiu de... Consorcios27-10-2020250.000€Descargar
Subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumena... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202099.500€Descargar
Servei d'atenció psicològica a les dones víctimes de laviolència masclista, que es realitza al S... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202034.308€Descargar
Obres de reposició de voreres a diferents carrers del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202051.834€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport tècnic i gestió del desenvolupament dels programes Tot Dansa i Escena Pilot Instituto de Cultura de Barcel...27-10-202059.287€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'HOTELERIA - 21SM0011P Servei Català de la Salut (Ca...27-10-202025.163€Descargar
Subministrament llums de nadal destinats a carrers i plaça del centre del nucli urbà, 2a convocat ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202041.314€Descargar
Acord marc amb vàries entitats financeres per prestar el servei de caixa de l'Organisme de Gestió ... Diputación Provincial de Barc...27-10-20204.420.000€Descargar
2020.SU.019 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un tunable narrow linewidth diode... Universitat Politècnica de Ca...27-10-202026.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu... Infraestructures de la General...27-10-202096.173€Descargar
Obres d'actualització dels mòduls de 25 i 50m2 del Parc Tecnològic a les noves necessitats tecnol... Barcelona Activa SPM SA27-10-202075.839€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels diferents aparells desfibril·lad... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20204.726€Descargar
Subministrament de mobiliari d'oficina als edificis A i B per atendre les necessitats de l'AMB (Exp.... Área Metropolitana de Barcelo...27-10-202034.500€Descargar
Manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de l'enllumenat públic i semàfors del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202047.072€Descargar
Contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels diferents aparells desfibril·lad... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20204.726€Descargar
2020.SU.019 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un tunable narrow linewidth diode... Universitat Politècnica de Ca...27-10-202026.000€Descargar
Servei d'assegurança de danys materials, d'accidents i malalties i responsabilitat civil i patrimon... Fundació Universitària Balme...26-10-2020133.000€Descargar
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA RETORNABANDEJAS EN FILTROS DE PASAJEROS (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-20204.630€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

VERIFICACION DIELECTRICA DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-20202.750€Descargar
SUMINISTRO DE MATERIAL REPUESTO PARA TALLER DE AAVV (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-2020600€Descargar
Subministrament d'equips de comunicacions Ens Públic Corporació Catala...26-10-202048.000€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE DIVERS PROGRAMARI DELS SISTEMES TECNOLÒGICS DE L'AJUNTAM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020234.101€Descargar
Redacció del projecte de l'obra Renovació instal·lacions adequació RD1215/97 Secretaría General de Territo...26-10-202024.191€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE TRES MONITORS EN FORMA D'ONA PER ALS CONTROLS DE REALITZACIÓ DE betevé Informació I Comunicació de ...26-10-202024.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE GENERACIÓ DE SISCRONISMES PELS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...26-10-202029.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Gestió de l'Espai Jove Palau Alòs i del Punt InfoJove del Districte de Ciutat Vella Distrito de Ciutat Vella26-10-2020770.180€Descargar
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció de document d'obra executada de les ... Secretaría General de Territo...26-10-202010.470€Descargar
Servicios de distribución de seguros y la contratación simultánea de seguro para los vehículos p... Tesorería General de la Segur...26-10-20204.000€Descargar
Subministrament de l'ampliació de la matriu de vídeo i multipantalla dels estudis HD del Centre de... Ens Públic Corporació Catala...26-10-202042.950€Descargar
Servei de neteja de les depend ncies de la Comissió Jurídica Assessora. Comissió Jurídica Assessora26-10-202036.800€Descargar
Servei de suport integral per a la gestió i execució de l'operació de FEDER 2014-2020 Santa Perpe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202024.990€Descargar
redaccio de projecte basic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat,... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202032.840€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de Kits para radiofrecuencia continua y pulsada con la cesión del equipamiento para el H... Mutua de Accidentes de Trabajo...26-10-2020709.205€Descargar
Equip per retransmetre en streaming per a Comunicació Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-20200€Descargar
Contratación conjunta de la redacción de una memoria valorada y la ejecución de los trabajos para... Área Metropolitana de Barcelo...26-10-2020482.000€Descargar
Servicio de limpieza integral de las instalaciones deportivas municipales Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-20201.269.020€Descargar
Serveis de traducció i correcció de textos de l'Institut Català de Finances Instituto Catalán de Finanzas26-10-202060.000€Descargar
Instal.lació, el desmuntatge i el manteniment de l'enllumenat de Nadal. Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202027.724€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202015.555€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de renovació de les cubetes de retenció d'hipoclorit i NaCl2 a l'ETAP del Ter Secretaría General de Territo...26-10-202029.485€Descargar
CTTE616 Servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió de la Plan... Grupo Tersa26-10-2020608.800€Descargar
ECAO 8527/2020 - Obres contingudes en la Memòria valorada reparació dels escocells i paviments per... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202016.107€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA IMPARTICIÓ DELS MÒDULS FORMATIUS DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT, FOR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020101.440€Descargar
Obres contingudes en el Projecte de les obres de plantació d'arbrat a diversos carrers de la ciuta... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202035.210€Descargar
Servei públic de transport urbà de viatgers dinc del terme municipal de Vilafranca del Penedès Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-20203.922.180€Descargar
EC 2020 461 Serveis de creativitat, conceptualització, disseny i producció d'una campanya de publi... Departament de la Vicepresidè...26-10-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

AVALUACIÓ DEL PROCÉS DE GESTIÓ I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE LA CRIDA D'ACTUACIONS HUMANITÀRIES... Agencia Catalana de Cooperaci...26-10-20204.500€Descargar
Subministrament i instal·lació d'equips d'escàner pel control d'accessos als edificis de la Diput... Diputación Provincial de Barc...26-10-202024.640€Descargar
Subministrament material protecció COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202017.000€Descargar
SERVEIS DE DIAGNOSI I CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS A CARDEDEU Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202017.870€Descargar
268/20 OBRES DE REFORMA DE LA ZONA LOGÍSTICA DEL MERCAT DE CANYELLES Instituto Municipal de Mercado...26-10-2020372.833€Descargar
Contractació del servei de neteja de les instal.lacions esportives municipals, que gestiona l'empr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020248.828€Descargar
Canviar els Aplacats de fusta de les portes exteriors dels vestuaris del Camp de Futbol . Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202057.850€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L'ARBRAT I ESTASSSADA DEL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202062.380€Descargar
Subministraments de 26 ventiladors per l'ondulador detracció en les UT 113 i 114 dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat26-10-202054.500€Descargar
51-B-0206; 30.765/20-2 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las car... Secretaría General de Infraes...26-10-202023.505.100€Descargar
Suscripción de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos de EGA... Mutua de Accidentes de Trabajo...26-10-202016.000€Descargar
2020-14-SU-PSS ADQUISICIÓ DE PUNTS D'ACCÉS DE LA XARXA Wi-Fi DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA PER ... Universitat de Barcelona26-10-202017.250€Descargar
2020-CONS-234-AM Acord Marc per l'execució d'obres de conservació, manteniment i millora (instal·... Barcelona de Serveis Municipal...26-10-20201.653.600€Descargar
257/20 SERVEIS GESTIÓ I D'ASSIST NCIA T CNICA PER LA SUBSTITUCIÓ I/O ARRANJAMENT DE DIVERSOS ASCEN... Instituto Municipal de Mercado...26-10-202028.636€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Banderoles publicitaries La Marató de TV3 2020 Ens Públic Corporació Catala...26-10-202040.000€Descargar
Construcció de 6 punts de servei per autocaravanes al Berguedà Consejos Comarcales26-10-202057.076€Descargar
contractació del serveide neteja del centre INSTITUT PERE VIVES VICH d'Igualada Departament d'Educació26-10-202053.680€Descargar
Exp. 585/2020-SU-POS: Contractació del subministrament d'equipament d'oftalmologia per al servei d'... Consorci Mar Parc de Salut de ...26-10-202038.746€Descargar
Servei de consultoria i assistència com a suport a l'elaboració del Pla de Reactivació Socioecon... Consejos Comarcales26-10-202028.430€Descargar
Servei de dinamització del temps educatiu no lectiu a la Comarca del Vallès Occidental, en el marc... Departament de Treball, Afers ...26-10-202097.886€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES, MANTENIMENT DE MAQUINARI I SUPORT DE SISTEMES D'INCIDÈNCIES D... Institut Català de la Salut (...26-10-202023.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D¿AUDITORIA FINANCERA DE COMPTES ANUALS I AUDITORIA JURIDICA DE LES SOCIETATS PRIVADES MUNIC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202032.000€Descargar
Serveis de publicitat i comunicació Sorea, Sociedad Regional de Ab...26-10-20207.000€Descargar
SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Institut Català de Nanotecnol...26-10-20209.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT EQUIPS INFORMÀTICS PER TREBALL AMB MOBILITAT Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202073.125€Descargar
E-300100/01-10-20 Servei de manteniment correctiu d'un seqüenciador Illumina Nextseq500 del campus ... Universitat Pompeu Fabra25-10-202016.073€Descargar
E-300100/01-10-20 Servei de manteniment correctiu d'un seqüenciador Illumina Nextseq500 del campus ... Universitat Pompeu Fabra25-10-202016.073€Descargar
Servei de paqueteria de les novetats editorials en català i occità (SAB) per a les Biblioteques P... Departament de Cultura24-10-202054.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

direcció i execució de les intervencions arqueol giques i paleontol giques d'urg ncia al territori... Departament de Cultura24-10-202078.512€Descargar
manteniment de jardineria de 13 depend ncies del Departament de Cultura Departament de Cultura24-10-202057.636€Descargar
Adquisició de l'obra Mendiants de Marià Fortuny Departament de Cultura24-10-202036.000€Descargar
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELECTROSTÁTICA PUENTE AÉREO (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...23-10-2020998€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DE PERFIL METABOL MIC I LIPID MIC DE 79 MOSTRES DE PLASMA ... Institut Català de la Salut (...23-10-20204.393€Descargar
Subministraments de les llicències de VMWare pels anys 2021 i 2022. (Ref:POS164/20) Secretaria Per A la Mobilitat23-10-202068.000€Descargar
Subministrament, configuració i posada en marxa dels dispositius d'accés necessaris per a dotar de... Universitat Politècnica de Ca...23-10-202097.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/146 Subministrament d'una llicència per augmentar la capacitat de les còpies de seguretat Universitat de Barcelona23-10-202027.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Investigador Blanxart Serveis Territorials D'educaci...23-10-202049.600€Descargar
Contrato de servicios de provisión de datos satelitales relativos a Lote 1: Observación de la Tier... Institut d'Estudis Espacials d...23-10-20202.000.000€Descargar
Contracte de serveis del manteniment correctiu i preventiu (4 visites/any), dels equips de megafonia... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20205.000€Descargar
CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 1 -ENLLUMENAT DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020158.386€Descargar
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT LOT 3-SENYALISTICA -PROJECTE EXECUTIU PER A LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202013.622€Descargar
Serveis de vigilància i seguretat privada i control d'accessos durant el funcionament de la Fira de... Ayuntamiento de Barcelona23-10-202090.626€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE OBRES LOT 2-VIALITAT- PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202033.285€Descargar
459/2020 Renovació i millora de la claveguera del carrer del Pintor Pradilla Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202061.541€Descargar
Servei de noliejament d'un helic pter biturbina amb sistema de captació, gravació i transmissió d... Servei Catalá de Transit23-10-20201.778.480€Descargar
457/2020 Subministrament consistent en la fabricació del conjunt anomenat Carrossa de l'Ambaixador ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202034.700€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Ítaca de Sant Boi de Llobregat Serveis Territorials D'educaci...23-10-202043.500€Descargar
Obres del Projecte constructiu de la renovació del dip sit d'Abrera Can Vilalba. Punt Crític 17.9 Secretaría General de Territo...23-10-2020150.409€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica a la redacció del Document ambiental del project... Infraestructures de la General...23-10-202014.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

292/2020 Servei d'intervenció socioeducativa i comunitària amb dones nouvingudes per afavorir la s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20208.498€Descargar
2020PGIS256CA - Servei de manteniment d'un model d'anàlisi de dades de registre en places DUM per a... Barcelona de Serveis Municipal...23-10-202035.000€Descargar
Subministrament material d'oficina a la Gerència de Barcelona Comarques del Departament de Justíci... Departament de Justícia23-10-202034.999€Descargar
Servei de tractament terapèutic intensiu residencial per a menors i joves amb assegurança escolar ... Departament de Justícia23-10-202012.852€Descargar
SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE CAMPANYES DE CAPTACIÓ DE FONS PER AL 2021-2022 (FACE - TO - FACE)... Institut Català de la Salut (...23-10-2020220.000€Descargar
SERVEI ENLLUMENAT NADAL 2020-2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202041.229€Descargar
Serveis d'assessorament jurídic COVID-19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20208.118€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de comunicació i difusió cultural de les diverses activitats del municipi d'Artés Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202012.500€Descargar
15.5.5 Subministrament tres vehicles Departament d'Empresa i Coneix...23-10-202095.000€Descargar
2020-126 - Subministrament i posada en servei de lliteres hidràuliques i lliteres hidràuliques rad... Diputación Provincial de Barc...23-10-2020114.835€Descargar
Obsolescència SVV PCC L9 Servidors físics Ferrocarril Metropolità de Ba...23-10-202030.000€Descargar
Obres d'execució d'un preparador de carbó actiu a l'ETAP del Llobregat Secretaría General de Territo...23-10-202075.000€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Millora de nus. Seguretat vi... Infraestructures de la General...23-10-202076.427€Descargar
Servei de consultoria per a la formació del personal, assessorament tecnològic i implementació de... Secretaría General de Territo...23-10-2020351.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de Bar-Cantina de l'Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat Serveis Territorials D'educaci...23-10-202028.000€Descargar
Concessió d'ús privatiu de domini públic per a l'explotació de les parades del Mercat Municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202035.619€Descargar
Supervisió dels serveis socials de l'Ajuntament d'Esparreguera Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20205.802€Descargar
Servei de neteja de l'Institut La Serreta Serveis Territorials D'educaci...23-10-202068.880€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de Control de Qualitat de les obres de millora lo... Infraestructures de la General...23-10-202032.040€Descargar
Recollida, transport i lliurament de fons documental, material tècnic, documentació i exposicions,... Diputación Provincial de Barc...23-10-2020496.131€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un sistema de cartellera digital per tal de renovar una instal·l... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202034.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de coordinació de seguretat i salut de les obres d... Infraestructures de la General...23-10-202015.360€Descargar
Disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la Fira GULFOOD 2021 Direcció General de Planifica...23-10-202046.440€Descargar
BUTAQUES HOSPITALÀRIES PER A PACIENTS - 20SM0223 Servei Català de la Salut (Ca...23-10-2020160.000€Descargar
Evolució plataforma holabarcelona.com Universitat Autònoma de Barce...23-10-202099.770€Descargar
Execució de les obres de millora local. Millora de nus. Seguretat viària. Carrils de canvi de velo... Infraestructures de la General...23-10-20202.124.370€Descargar
Serveis de custòdia documental Consorcios23-10-202015.000€Descargar
2020-140 - Servei de manteniment de les llicències de software i del hardware de Veritas Net Backup... Diputación Provincial de Barc...23-10-202080.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Dinamització de la població jove d'esparreguera entre els 14 i els 29 anys Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202068.182€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la... Infraestructures de la General...23-10-2020300.000€Descargar
Renovació del llicenciament Oracle 2021-2023 Transports de Barcelona, S.A.23-10-2020415.000€Descargar
LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE FLONJALLS DEL PA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202015.131€Descargar
Suministro de tóner, tambores y kits de mantenimiento de impresoras RICOH, destinado a los centros ... Agencia Estatal de Administrac...23-10-202021.575€Descargar
Prestación de servicios de formación, asesoramiento y consultoría sobre regulación de productos ... Varios23-10-202044.298€Descargar
20-103 LLOGUER DE DECORACIONS LLUMINOSES LED PER A L'ENLLUMENAT DE NADAL A LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020168.321€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de Gestoria, assessoria Laboral i assessoria Jurídico-Laboral Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202048.500€Descargar
Contractació de les obres de Pavimentació d'un tram de la Rambla Catalunya entre el carrer Jaume B... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202050.230€Descargar
Mant. integral Dr. Roux Departament D'agricultura, Ram...23-10-202096.000€Descargar
PTOP-2020-333 Subministrament de catorze (14) vehicles tot terreny transformat, en règimd'arrendame... Departament de Territori I Sos...23-10-2020897.400€Descargar
Servei de disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la fira BIOFACH 202... Direcció General de Planifica...23-10-202097.378€Descargar
I20.10.07 - Serveis d'enginyeria per projecte de recerca Instituto de Investigaciones B...23-10-20209.000€Descargar
2020PGIS257CA - SERVEI D'AUDITORIA BONES PRÀCTIQUES DE PREVENCIÓ I TEST EN SUPERFICIE DE COVID-19 ... Barcelona de Serveis Municipal...23-10-202042.690€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L'EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020119.385€Descargar
OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA CÚPULA DE LA CAPELLA DE L'ANTIC CONVENT DEL RECINTE DE L'HOSPITAL DE... Institut Català de la Salut (...23-10-2020195.755€Descargar
Contractació de les obres per l'asfaltat de diferents trams del municipi de Taradell Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202090.883€Descargar
CONTRACTE D'OBRES REFORMA I REHABILITACIÓ RECTORIA I ESGLESIA SANT PERE DE CASTELLET Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020145.762€Descargar
460,461/2020 Projecte executiu de via ciclista interurbana entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20201.279.490€Descargar
465/2020 Dinamització del Consell d'infants i adolescents de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202034.986€Descargar
Servei per a la inspecció de cursos i centres de sensibilització i reeducació viària (SCT-2021-1... Servei Catalá de Transit23-10-202017.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE MIXTE DE SERVEIS PER A LA UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I BAR ESPECIFI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202078.000€Descargar
Servei per al desenvolupament de cursos per a formadors/es d'educació per a la mobilitat segura pre... Servei Catalá de Transit23-10-202042.200€Descargar
Serveis de pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil, tot risc de danys materials i directiu... Fundación Privada Instituto d...23-10-202020.700€Descargar
Servei pel desenvolupament d'un programa de formació del personal sanitari basat en Serious Game i ... Institut Català de la Salut (...23-10-2020109.367€Descargar
BUTAQUES HOSPITALÀRIES PER A PACIENTS - 20SM0223 Servei Català de la Salut (Ca...23-10-2020160.000€Descargar
2020-126 - Subministrament i posada en servei de lliteres hidràuliques i lliteres hidràuliques rad... Diputación Provincial de Barc...23-10-2020114.835€Descargar
SUMINISTRO FERRETERÍA VARIOS SSEI (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-2020707€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE ADAPTADORES SHUCKO HEMBRA A IEC C14 MACHO Y RECEPTOR GPS USB PARA WINDOWS 10 (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-202076€Descargar
Servicio de Pruebas Diagnósticas Complementarias (Resonancia Magnética Nuclear) en el ámbito terr... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202020.250€Descargar
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció de document d'obra executada de les ... Secretaría General de Territo...22-10-202069.711€Descargar
Servei d'escatat de vegetació i herbes a les voreres de diferents urbanitzacions Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202016.630€Descargar
Subministrament d'equipaments per ampliar i millorar la Plataforma Castle Platform® Centre Tecnològic de Telecomu...22-10-2020181.632€Descargar
Prestació del servei de gestió del Servei d'atenció a la persona i les activitats de sensibilitza... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202062.098€Descargar
Subministrament de 8 optiques pel projecte de migració a alta definició (HD) del CPA Ens Públic Corporació Catala...22-10-2020165.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres del projecte constructiu d'implementació nou CPD i recablejat OC Secretaría General de Territo...22-10-2020264.518€Descargar
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE PER AL SUB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-20202.000€Descargar
SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS I PROGRAMES D'EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202060.331€Descargar
SERVEI DE CONTROL D'ACCESSOS EN LES OFICINES DE PLA DE BESÒS, SA- OFICINA LOCAL D'HABITATGE Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202020.960€Descargar
Sistema d'orelleres sense fils pel Plató 1 del CPA Ens Públic Corporació Catala...22-10-202022.000€Descargar
Renovació de l'equipament de gestió d'ample de banda de la sortida d'Internet de TMB. Ferrocarril Metropolità de Ba...22-10-202053.000€Descargar
Obras de mejora en la accesibilidad a los detectores de caída de objetos situados en las bocas de s... Administrador de Infraestructu...22-10-2020207.011€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestación del Servicio de Normalización de Direcciones Postales para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202080.000€Descargar
Suministro e instalación de tres cabinas automáticas para el almacenaje y servicio de gases peligr... Consejo Superior de Investigac...22-10-2020233.000€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para la gestión de expedientes de contratación e... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202064.980€Descargar
Servicios de mantenimiento de software para la plataforma de contratación corporativa, asi como una... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202054.960€Descargar
ARRENDAMIENTO DE DOS (2) SUPERFICIES PARA LA ACTIVIDAD DE TIENDA CON BARRA DEGUSTACIÓN TIPO FOOD TR... Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-20200€Descargar
El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras descritas en el proyecto constructiv... Consorcios22-10-2020395.289€Descargar
Servicio de asistencia hospitalaria en Figueres Mutua Intercomarcal de Acciden...22-10-202056.402€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de tres cabinas automáticas para el almacenaje y servicio de gases peligr... Consejo Superior de Investigac...22-10-2020233.000€Descargar
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU MODIFICAT PER A LA REFORMA DELS EXTERIORS DEL RECINTE DE L'ANTIC HOSPITAL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-2020137.680€Descargar
Direcció facultativa dels projectes d'obres que s'inscriuen en el marc del projecte el geoturisme c... Consejos Comarcales22-10-202049.070€Descargar
Obres de la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable a l'avinguda Vilardebó de Montmeló Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202079.623€Descargar
Substitució de l'equip de rentat de xassís per un equivalent al con d'horta Transports de Barcelona, S.A.22-10-202060.000€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ I ATENCIÓ VETERINÀRIA DE GATS DE CARRER Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202069.902€Descargar
Disseny de nova infraestructura del servei iArxiu Consorcios22-10-202014.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LICITACIÓ DEL SERVEI PER L'ELABORACIO DEL NOU WEB DE LA FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA Ayuntamiento de Barcelona22-10-202099.174€Descargar
Servei de Creació d'una base de dades de consums horaris i de pot ncies màximes sol licitades de p... Consejos Comarcales22-10-20203.406€Descargar
CAMIÓ PER AL SERVEI DE MANTENIMENT_20SM0402 Servei Català de la Salut (Ca...22-10-202044.960€Descargar
LICITACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI PER L'EXPOSICIÓ PICASSO. ELS QUADERNS DE LA FUNDACI... Ayuntamiento de Barcelona22-10-202034.500€Descargar
Servei de promoció i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació als centres peniten... Departament de Justícia22-10-2020123.915€Descargar
Contractes d'obres per l'execució de projectes que s'inscriuen enel marc del projecte El geoturisme... Consejos Comarcales22-10-2020558.568€Descargar
Obres de millora pel confort climàtic a diverses àrees del CAP Adrià de la Gerència Territorial ... Institut Català de la Salut (...22-10-2020115.550€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis de verificació d' un sonòmetre i el seu calibrador acústic Bruel & Kjaer mod... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-20201.350€Descargar
Obres de reforma interior per crear aules d'informàtica a la Biblioteca de la Facultat de Medicina ... Universitat Autònoma de Barce...22-10-2020107.371€Descargar
Obres de construcció, conjuntament amb redacció de projecte, dels edificis d'habitatge protegit al... Institut Municipal de l'Habita...22-10-202017.884.200€Descargar
execució de les obres d'adequació de les oficines del SEM-CGE d'acord amb el plec de prescripcions... Gerència de Seguretat i Preve...22-10-2020143.100€Descargar
Subministrament d'un vehicle de transport de càrrega per al Departament de la Presid ncia. PR-2021-... Departament de la Presidència22-10-202026.000€Descargar
Servei de traducció i correcció dels textos de diversos documents del Departament de la Presid nci... Departament de la Presidència22-10-202030.000€Descargar
Gestió i dinamització de la sala polivalent de Montbau Distrito de Horta- Guinardó22-10-2020178.508€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EXECUCIO OBRES REASFALT DIFERENTS CARRERS DE LLIÇÀ D'AMUNT Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-2020243.530€Descargar
Acord Marc de Materials diversos Secretaria de Serveis Penitenc...22-10-2020595.000€Descargar
Servei de menjador de l'Institut Torrent dels Alous Departament d'Educació22-10-202064.853€Descargar
PTOP-2021-3 Seguiment de la biodiversitat marina 2021-2024 als espais marins protegits de Catalunya Departament de Territori I Sos...22-10-2020640.762€Descargar
Suministro de una plataforma de soporte a la investigación y gestión del conocimiento, que ofrezca... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202025.250€Descargar
Servicio especializado en atención medica de cirugía ortopédica y traumatologia y fisioterapia en... Mutua Intercomarcal de Acciden...22-10-202051.435€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria y Recuperadora de carácter ambulatorio para la población protegi... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-2020283.408€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament de mobiliari per a la utilització de l'edifici rehabilitat de la República com a d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-2020106.635€Descargar
Consulta preliminar al mercat sobre la gestió i explotació del Centre de Formació Professional d'... Servicio de Ocupación de Cata...22-10-20200€Descargar
Concessió administrativa de drets funeraris sobre 49 columbaris del cementiri municipal de Canet de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020506€Descargar
273/20 SERVEI INTEGRAL DE VIGILÀNCIA, SEGURETAT I AUXILIAR DE CONTROL DEL MERCAT DE SANT ANTONI Instituto Municipal de Mercado...21-10-2020897.826€Descargar
Servei de neteja de les oficines de la direcció general de Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat21-10-202038.596€Descargar
Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de tractament biològic per la... Consejos Comarcales21-10-2020180.000€Descargar
Subministrament 31.356Kg d'oli motor t rmic EURO 6 - Codi TMB 227536 Transports de Barcelona, S.A.21-10-202062.398€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Nou software per l'autoconfiguració equips de venda automàtica Transports de Barcelona, S.A.21-10-202045.000€Descargar
SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DELS ELEMENTS DEL SERVEI MUNICIPAL DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202091.875€Descargar
Subministrament i instal·lació de 3 calderes de biomassa a la comarca d'Osona (PO FEDER de Catalu... Consejos Comarcales21-10-2020291.166€Descargar
Servicios de la especialidad de Otorrinolaringología, en régimen hospitalario y ambulatorio, para ... Mutua de Accidentes de Trabajo...21-10-202084.000€Descargar
Suministro de hidróxido sódico (solución) en cisternas para instalaciones de Aigües de Barcelona... Aigües de Barcelona, Empresa ...21-10-20201.357.180€Descargar
Suministro De Equipamiento Mobiliario Para Filtros De Seguridad Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-202091.500€Descargar
Reparación De Naves Psa Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-2020530.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Modificación De Vial De Servicio En Zona De Carga De Terminale T2 Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-20201.288.200€Descargar
Servicio De Realización De Prácticas De Extinción De Fuego Real Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-2020120.000€Descargar
Formación para administrativos de las sucursales de Mutua Intercomarcal. Actitudes y respuestas en ... Mutua Intercomarcal de Acciden...21-10-20203.600€Descargar
Suministro e instalación de mejoras para la funcionalidad dé metrología del equipo RAITH150TWO. c... Consejo Superior de Investigac...21-10-202035.200€Descargar
2020/71 Obres d'acabats i d'instal·lacions del nivell 4 del departament 8 de la Facultat de Medicin... Universitat de Barcelona21-10-2020314.023€Descargar
327/20 - Servei integral de vigilància, seguretat i auxiliar de control del Mercat de Sant Antoni Instituto Municipal de Mercado...21-10-2020897.826€Descargar
608.2020.052 - SERVEIS D'ESTUDI GEOL GIC I GEOT CNIC DELS TERRENYS PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA... Barcelona D'infraestructures M...21-10-202020.755€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

8 CSA 2020 Contractació de subministrament i instal.lació d'un equip portàtil de radiologia per a... Consorcios21-10-202075.000€Descargar
Adquisició de dos lots diferenciats de llicències per aprovisionar la granja Citrix d'AMB (2 lots)... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202034.000€Descargar
Contractació de diverses cobertures d'assegurances per al Centre Tecnològic de Telecomunicacions d... Centre Tecnològic de Telecomu...21-10-202023.000€Descargar
contractació del servei de neteja general del centre Institut Les Margues de Calldetenes Serveis Territorials del Depar...21-10-202022.440€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI DE REVISIÓ BIANUAL NORMATIVA (inspecció segons reglament i normativa vigent de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20204.860€Descargar
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESSITATS, DEL PLEC DE CLÀ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20203.000€Descargar
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT ... Equacat S.A.21-10-202044.604€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Disseny gràfic dels elements de comunicació de l'Autoritat del Transport Metropolità a l'Àrea de... Consorcios21-10-202046.620€Descargar
Millora de l'enllumenat públic sector Canaletes Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020242.190€Descargar
OBRES D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA DE 280KWN PER AUTOCONSUM A LA COBERTA DE L'EDIFICI NODUS BA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020322.062€Descargar
Obres de correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització, renovació d'aire ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202073.819€Descargar
Obres descrites en el Projecte de millora de l'accessibilitat, seguretat vial i desenvolupament sost... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020140.437€Descargar
Projecte d'obres ordinàries de connexió de diverses masies disseminades al'abastament municipal d'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020108.369€Descargar
PTOP-2021-39. Finalització del desmantellament de la subestació el ctrica 110/25kV, ubicada al ter... Departament de Territori I Sos...21-10-202095.184€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'assist ncia t cnica en el càlcul de la petjada de carboni 2020, 2021, 2022 i 2023, d'acomp... Secretaria Per A la Mobilitat21-10-202015.000€Descargar
Servei de gestió integral de residus sanitaris (grups III i IV i assimilables a industrials) per al... Logaritme, Serveis Logístics,...21-10-20201.011.990€Descargar
Servei de suport per a la prospecció empresarial en el municipi de Palau-solità i Plegamans Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202028.926€Descargar
Serveis complementaris de recollida selectiva i altres serveis relacionats a Caldes de Montbui Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020186.000€Descargar
Subministrament d'equipament informàtic pels centres de treball del Consorci Sanitari de l'Alt Pene... Consorcios21-10-202025.551€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN ORTOPANTOMOGRAF PEL SERVEI DE DIAGNOSTIC DE LA IMATGE DE CORNELLA DE LA DIRECCI... Institut Català de la Salut (...21-10-202039.000€Descargar
Subministrament de 17 mòduls CCU 04 72 - Codi TMB 226489 Ferrocarril Metropolità de Ba...21-10-202054.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de carburant per a la flota de vehicles municipals de l'Ajuntament de Manresa Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202071.850€Descargar
Subministrament de material informàtic per Unitat i Estrangeria i Documentació del Cuerpo Nacional... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20205.579€Descargar
Subministrament i instal lació d'un túnel de rentat al CON d'Horta Transports de Barcelona, S.A.21-10-202090.000€Descargar
Subministrament i instal lació de 2 autoclaus a la Unitat d'esterilització de la Ger ncia Territor... Institut Català de la Salut (...21-10-202077.273€Descargar
Subministrament i instal lació de bancs a la xarxa de parcs metropolitans (Exp. 902021/20) Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202034.639€Descargar
2020.SU.020 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Automatic alignment optimizatio... Universitat Politècnica de Ca...21-10-20205.000€Descargar
280/20 SERVEI DE NETEJA DE LES OFICINES DELS MERCATS MUNICIPALS,OFICINES DE LES CAPÇALERES D'ÀREES... Instituto Municipal de Mercado...21-10-2020190.771€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

999.2020.011 - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE CONTROL I QUALITAT DE LA GESTIO DE B... Barcelona D'infraestructures M...21-10-2020109.386€Descargar
Concessió administrativa per l'ús privatiu d'espais de domini públic en el Mercat Municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202061.304€Descargar
Contractació conjunta de la redacció d'una mem ria valorada i l'execució dels treballs per la sub... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-2020482.000€Descargar
Gestió de continguts i anàlisi, en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques social... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-2020110.000€Descargar
Manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes necessàries pe... Barcelona Activa SPM SA21-10-2020146.200€Descargar
Obra de millora i adequació a la normativa de les àrees de jocs infantils del Parc de Can Rigal, a... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202042.495€Descargar
Obra de reparació del paviment d'accés principal al parc de la Torre Roja al terme municipal de Vi... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202024.217€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I LA IL·LUMINACIÓ DEL PARC DEL BOSC DE CAN GORGS DE BARBERÀ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020387.442€Descargar
Obres de reparació i adequació del pavelló Torre Roja de Caldes de Montbui Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020313.223€Descargar
Servei de manteniment dels aparells elevadors en equipaments municipals. Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202091.860€Descargar
Servei de suport i manteniment anual dels equips Viprinet Ens Públic Corporació Catala...21-10-20204.000€Descargar
Servei desenvolupament Projecte Nou Barris Digital 2020-2021, amb mesures de contractació pública ... Distrito de Nou Barris21-10-202063.404€Descargar
Serveis peri dics de neteja i jardineria respectuosos amb el medi ambient, dels edificis de la Direc... Departament d' Interior21-10-20207.477.870€Descargar
Suministro e instalación de mejoras para la funcionalidad dé metrología del equipo RAITH150TWO. c... Consejo Superior de Investigac...21-10-202035.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020.SU.020 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Automatic alignment optimizatio... Universitat Politècnica de Ca...21-10-20205.000€Descargar
Contractació dels serveis de subministrament d'oxigen i accessoris complementaris, per a les dotaci... Servei Català de la Salut (Ca...21-10-20200€Descargar
Contractació dels serveis de consultoria, manteniment de llic ncies i compres de noves i solucions ... Fundació Institut D'Investiga...21-10-2020118.000€Descargar
Pla de dinamització de l'activitat comercial urbana deMontcada i Reixac Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202012.300€Descargar
Col·locació d'una tanca perimetral al parc del Sot d'en Barrqiues de Parets del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020135.000€Descargar
Contractació dels serveis de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) en centres de treb... Delegaciones20-10-2020831.169€Descargar
Servei d'esporga de l'arbrat d'alineació i espaisa verds del municipi de Parets del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202081.606€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de material quirúrgico de alta resistencia para Clínicas MC Mutual en Barcelona y Madri... Mutua de Accidentes de Trabajo...20-10-202040.067€Descargar
Servicios de consultoría y asistencia técnica para la obra de acondicionamiento estructural del pa... Administrador de Infraestructu...20-10-202073.441€Descargar
Acondicionamiento estructural del paso superior situado en el P.K. 311+ 475 para la prolongación de... Administrador de Infraestructu...20-10-2020679.416€Descargar
SUMINISTRO DE ADITIVO ADBLUE PARA VEHÍCULOS EURO6 (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...20-10-2020570€Descargar
Acord marc per a la contractació dels serveis de seguiment i col laboració en la redacció del pro... Consorci de l'Habitatge de l'...20-10-20201.650.000€Descargar
I20.00032CN - SUBMINISTRAMENT DE GUANTS DE LABORATORI PER L'IBIDAPS I LA FCRB Instituto de Investigaciones B...20-10-2020121.714€Descargar
Subministrament consistent en l'adquisició de 14 llicencies de BIZAGI BPM SUITE (Exp. 901009/20) Área Metropolitana de Barcelo...20-10-20207.056€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de les obres del projecte d'urbanització de millora dels polígons industrials de Manlleu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020695.163€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL CARRO D'ANESTÈSIA Carestation 650 A1 SITUAT A LA EXPERIMENTAL S... Institut Català de la Salut (...20-10-20202.380€Descargar
PTOP-2021-18 Contracte de serveis per a la realització dels treballs de seguiment i gestió de l'à... Departament de Territori I Sos...20-10-202033.000€Descargar
Obres de construcció d'un ascensor a la zona C0 de la Facultat de Ciències i Biocìències de la U... Universitat Autònoma de Barce...20-10-202074.270€Descargar
CONTRACTACIÓ DE DIVERSES COBERTURES D'ASSEGURANCES PER AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA DES DEL... Museu Nacional D'Art de Catalu...20-10-202072.000€Descargar
Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.900€Descargar
Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'anàlisi, estudi i correlació de dades estadístiques del CAT112 amb fonts externs per l'o... Centre D'atenció I Gestió de...20-10-20209.800€Descargar
COMPRA DE MATERIAL DE REG I SIMILARS PER A LES PRÀCTIQUES FORMATIVES DE L' ESPECIALITAT D'INSTAL LA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20204.132€Descargar
454/2020 Obres d'adequació de l'accessibilitat a l'equipament públic del carrer de Francolí núm.... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020123.945€Descargar
Servei de bombament de lixiviats del dipòsit controlat de Can Fatjó dels Aurons a Cerdanyola del V... Área Metropolitana de Barcelo...20-10-202016.160€Descargar
CONTRACTE PER A L'ADQUSISIÓ D'UN ALLICÈNCIA D'ÚS D'UN PROGRAMARI DE GESTIÓ INTEGRAL PER A LA POL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20205.148€Descargar
Contractació pel subministrament de llic ncies informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vila... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.400€Descargar
Contractació de serveis d'assistència sanitària al personal funcionari integrat de l'Ajuntament Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202072.240€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Assist ncia t cnica per a la dinamització, el manteniment i la millora contínua de la plataforma w... Área Metropolitana de Barcelo...20-10-202048.000€Descargar
Subministrament equips KVM sobre IP per Emissió Tecnica Ens Públic Corporació Catala...20-10-202086.000€Descargar
245/20 PROJECT MANAGEMENT OFFICE DEL PLA DE SISTEMES DE L'IMMB Instituto Municipal de Mercado...20-10-2020106.000€Descargar
236/20 OBRES D'ARRANJAMENT I/O SUBSTITUCIÓ D'ASCENSORS A DIVERSOS MERCATS MUNICIPALS CONJUNTAMENT A... Instituto Municipal de Mercado...20-10-2020984.069€Descargar
Lloguer de material d'àudio per al programa Music Bus de la Setmana de la Cultura Ens Públic Corporació Catala...20-10-202023.000€Descargar
Subministrament de lampisteria per les actuacions de manteniment, conservació i adequació d'elemen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202080.000€Descargar
Contracte de subministrament de material de formació i d'oci per als centres educatius de justícia... Secretaria de Serveis Penitenc...20-10-2020447.579€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de prevenció aliè de riscos laborals Sindicatura de Cuentas de Cata...20-10-20206.312€Descargar
Assegurança multirisc per danys materials per a la cobertura de les embarcacions propietat del Cons... Diputación Provincial de Barc...20-10-202074.800€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE LA CISTELLA DE NADAL 2020 i 2021 PER AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I ENS P... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202067.200€Descargar
CONCESSIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL LOCAL SOCIAL I PISCINA MUNICIPAL DE CAN ROS Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20202.000€Descargar
SERVEIS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ, EMBALATGE, DESEMBALATGE, REEMBALATGE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE ... Consorcios20-10-2020138.878€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE LES LLUMS DE NADAL 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20206.000€Descargar
Projecte d'urbanització d'un aparcament de camions i altres vehicles, instal·lació d'un punt de r... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020329.333€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida, transport i tractament de residus especials dels centres de la Universitat de B... Universitat de Barcelona20-10-2020212.120€Descargar
Servei de Neteja d'edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.400.540€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL CARRO D'ANESTÈSIA Carestation 650 A1 SITUAT A LA EXPERIMENTAL S... Institut Català de la Salut (...20-10-20202.380€Descargar
GPS centimètric per al Servei d'Urbanisme Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20200€Descargar
Contractació administrativa per a l'explotació del bar del Club d'Avis per procediment negociat Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20202.880€Descargar
Prestación del servicio de mantenimiento de licencias software de los productos Citrix Virtual Apps... Mutua de Accidentes de Trabajo...19-10-2020320.000€Descargar
Servicio de limpieza para los centros en Barcelona, Sevilla, Valencia y Blanes. Consejo Superior de Investigac...19-10-20202.238.080€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord Marc de subministraments d'implants i additaments dentals per a la Fundació Josep Finestres Universitat de Barcelona19-10-2020345.203€Descargar
Servei de modelat BIM de les instal lacions del Projecte executiu de rehabilitació de l'edifici de ... Área Metropolitana de Barcelo...19-10-202011.052€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Neus Català de Cornellà de Llobregat Serveis Territorials D'educaci...19-10-202015.922€Descargar
SERVEI DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES DELS CENTRES DE TREBALL I EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS SOTA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202063.000€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES, SUPORT I EVOLUCIÓ DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓ D'IDENTITATS_... Servei Català de la Salut (Ca...19-10-2020134.315€Descargar
Servei de realització d'un Pla de reactivació social i econ mica de la ciutat de l'Hospitalet de L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202019.749€Descargar
Servei de seguiment, explotació, manteniment i suport tecnic als sistemes d'informació de la Geren... Institut Català de la Salut (...19-10-20201.130.830€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'Impressió de la Revista El Prat Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202087.000€Descargar
Transport de personal dels serveis centrals ATC a Barcelona Agencia Tributaria de Cataluñ...19-10-202091.925€Descargar
Venda de 94 vehicles considerats residu s lid Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
Subministrament equipament de l'obrador comunitari per a productes làctics Consorcios19-10-202028.092€Descargar
Actualització, manteniment i suport de 22 llicències de Business Objects de l'Institut Municipal d... Instituto Municipal de Haciend...19-10-202048.312€Descargar
Subministrament de la roba, el calçat i els complements dels agents de la policia local i dels cond... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202060.992€Descargar
Servei de vigilància, seguretat i control d'accessos d'equipaments / serveis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020198.892€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Arranjament de 5 camins del Pla de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202010.496€Descargar
SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT EVOLUCIÓ DE LA PLATAFORMA DE BACKUP COMMVAULT_21SER0201 Servei Català de la Salut (Ca...19-10-202015.173€Descargar
Licitació per a la selecció d'un accionista privat per a transformar Habitatge Metròpolis Barcelo... Habitatge Metròpolis Barcelon...19-10-2020159.661.000€Descargar
Contractació per al Subministrament del material d'oficina per a les dependències de l'Ajuntament ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202025.700€Descargar
Servei de manteniment de les instal lacions de climatització, calefacció i producció d'ACS d'ATL Secretaría General de Territo...19-10-2020652.640€Descargar
Serveis de conservació i manteniment de la gespa artificial dels Camps Municipals de Fútbol de L'H... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020120.000€Descargar
SERVEI DE RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ CONFIDENCIALS D'ARXIUS I DOCUMENTS EN LES DEPEND NCIES DE LA FUNDA... Institut Català de la Salut (...19-10-20203.927€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment de la maquinària escènica de l'Institut del Teatre. Diputación Provincial de Barc...19-10-202011.901€Descargar
Execució de l'obra corresponent al Projecte de rehabilitació de la vialitat sector Terramar delimi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20201.244.560€Descargar
Servei de suport i comunicació interna i externa de la Fundació Institut Universitari per a la rec... Institut Català de la Salut (...19-10-202017.000€Descargar
PARLC-2020-00170_Contractació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips d'elect... Parlament de la Comunidad Aut...19-10-202022.000€Descargar
Contractació dels serveis de manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels sistemes d'alarmes d'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202070.378€Descargar
Compra d'equipament informatic.(BSA 13/20) Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020167.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut de Viladecavalls Serveis Territorials D'educaci...19-10-202039.669€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis per al disseny i execució dels programes de Preincubació i Preaccleració d'Startups (exp.... Barcelona Activa SPM SA19-10-2020121.503€Descargar
Contracte d'obres pel canvi de caldera, legalització i adequació de les instal·lacions tèrmiques... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020102.444€Descargar
Execució de l'obra corresponent al Projecte executiu refós de soterrament de les línies elèctriq... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20201.507.060€Descargar
OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER A SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA Consorcios19-10-20203.554.660€Descargar
SERVEIS D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA Consorcios19-10-202024.000€Descargar
448/2020 Arrendament de diferents tipus d'aparells topogràfics requerits per l'Ajuntament Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20205.289€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE DE DOBLE CABINA AMB CAIXA OBERTA PER AL SERVEI DE MEDI AMB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202023.966€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte del Servei de neteja de l'Institut Eugeni Xammar Departament d' Ensenyament19-10-202046.956€Descargar
Obres de condicionament de l'explanada superior del'aparcament de Queralbs a la línia del cremaller... Secretaria Per A la Mobilitat19-10-2020201.157€Descargar
Condicionament de la Plaça Pere III Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202061.358€Descargar
Contractació de l'assegurança de responsabilitat Civil i Patrimonial de l'Ajuntament de Pineda de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202023.833€Descargar
445/2020 Projecte de reposició del cable robat i altres elements de les instal·lacions d'enllumena... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202041.190€Descargar
Subministrament d'equipament per a una SAN de vídeo Ens Públic Corporació Catala...19-10-202060.000€Descargar
Instal lació, arrendament i manteniment d'11 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto re... Distrito de Ciutat Vella19-10-2020957.739€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DELS AUDITORS DELS COMPTES ANUALS DE L'EMPRESA MUNICIPAL SPM PROMOCIONS MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202027.000€Descargar
OBE 20/017 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA AUTOMATITZAT VERTICAL PER... Institut Català de la Salut (...19-10-2020123.965€Descargar
Contractació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 2 màquines es... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020288.000€Descargar
Manteniment evolutiu de les aplicacions del sistema audiovisual Digition Ens Públic Corporació Catala...19-10-202085.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'UNA APLICACIÓ DE PAGAMENT PER MÒBIL PER A L'ESTACIONAMENT REGULAT DE SA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
OBRES URBANITZACIÓ DEL CARRER D'EN FLORENCI GUSTEMS, AL TERME MUNICIPAL DE MEDIONA Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020722.935€Descargar
Acord marc de serveis de mantenimentd'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius a... Consorcios19-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Altaveus per bluetooth per a l'Escola Municipal La Sínia Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
Mobiliari per a l'aula didàctica del Museu de Ca n'Oliver Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
OBE 20/017 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA AUTOMATITZAT VERTICAL PER... Institut Català de la Salut (...19-10-2020123.965€Descargar
El objeto del presente contrato es la atención de llamadas telefónicas entrantes en la Dirección ... Servicio Público de Empleo Es...18-10-202034.824€Descargar
SERVEIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ESPORTIVA, I DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIP... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-10-2020116.408€Descargar
SERVEIS DE DESINFECTACIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ DELS CENTRESDE TREBALL, EDIFICIS O EQUIPA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-10-20206.067€Descargar
ASFALTAR I INSTAL.LAR REDUCTORS DE VELOCITAT ALS CAMINS DE RUPIT PRUIT Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-10-202048.601€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis per a la monitorització del nivell de ciberseguretat de Catalunya i la implementació de l'... Agència de Ciberseguretat de ...17-10-2020300.000€Descargar
PROJECTE D'ASFALTATS 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-10-2020112.525€Descargar
Acord marc per al subministrament de material de recanvi, petit equipament de portes i rampes Masats... Transports de Barcelona, S.A.17-10-20201.148.830€Descargar
Servei de redacció del projecte de la Comarcal Penedès-Garraf. Ampliació del dipòsit de Costa (T... Secretaría General de Territo...17-10-2020187.450€Descargar
pr rroga 2021 Servei de manteniment multit cnic i millora de l'efici ncia energ tica dels edificis d... Departament de Cultura17-10-20201.399.960€Descargar
Servicio de elaboración de preparados oficinales para la Clínica MC Copérnico Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-20204.586€Descargar
Suministro e instalación de material y equipamiento para fisioterapia. Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-20201.236.320€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte del servei d'assistència i acompanyament telefònic a la ciutadania en l'ús de les plata... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020300.873€Descargar
Servei de neteja integral de diferents edificis municipals de l?Ajuntament de Montgat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20202.209.800€Descargar
Servicio de oficina técnica de soporte a la Gestión de la marca de calidad Ente Público Puertos del Esta...16-10-2020440.000€Descargar
Instalación, alquiler y mantenimiento de once cabinas de sanitarios públicos, automáticas y autol... Distrito de Ciutat Vella16-10-20201.927.680€Descargar
Servicio de soporte técnico y mantenimiento para productos del fabricante Nagios Enterprises. Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-202017.000€Descargar
Servicio de soporte y mantenimiento para los productos del fabricante Symantec desplegados en Mutua ... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-202026.000€Descargar
contratación del servicio de para el seguimiento e investigación sobre actividades desarrolladas p... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-2020160.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de un amplificador de potencia de estado sólido de radiofrecuencia (RF) a... Consorcios16-10-2020160.000€Descargar
Servei d'aclarida de les zones verdes i parcel.les municipals internes per a la prevenció d'incendi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202042.244€Descargar
Serveis de secretaria tècnica per a programes d'Emprenedoria (Exp. 57/20) Barcelona Activa SPM SA16-10-202059.500€Descargar
Contracte obres projecte Consolidació estructural del sector de l'extrem nord-est del basament de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020131.675€Descargar
Servei de neteja de l'Institut de Begues Serveis Territorials D'educaci...16-10-202037.607€Descargar
Servei de realització audiovisual dels Consells Plenaris del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i la... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...16-10-20209.692€Descargar
Adquisició de 2 llicències Oracle Directory Services Plus ¿ Processor Perpetual amb el seu manten... Instituto Municipal de Inform...16-10-202095.932€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE 30 PC's PELS SISTEMES D'EDICIÓ I GRAFISME DELS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...16-10-2020125.000€Descargar
Manteniment i revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els sistemes ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202029.436€Descargar
Servei manteniment del programa informàtic de detecció precoç de càncer de mama de Catalunya (AC... Servei Català de la Salut (Ca...16-10-2020110.550€Descargar
Obres descrites en la documentació tècnica per l'ampliació del clavegueram des de la cruïlla del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202039.891€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU (Protección Plus) DEL FLUOROSCOPI BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT R.2... Institut Català de la Salut (...16-10-202010.000€Descargar
Servei de neteja de l'Ins. Les Aimerigues Departament d'Educació16-10-202048.848€Descargar
Contracte administratiu de serveis de neteja del camp de futbol i realització detasques complement... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202023.191€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU CONTRA LEGIONEL·LOSI A L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE D... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-2020909€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DE L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.,... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-20202.175€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE DE... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-20207.340€Descargar
Servei de neteja viària i manteniment de zones enjardinades de Pineda de Mar, pel període 2021-202... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020468.520€Descargar
Contracte de subministrament del lloguer de llums de Nadal per instal·lar al Municipi pel Nadal de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202011.500€Descargar
Prestació de serveis de prevenció aliena de l'especialitat de vigilància de la salut de l'Institu... Fundación Privada Instituto d...16-10-202020.429€Descargar
Servei d'auditoria financera dels comptes anuals i de liquidació pressupostària de l'exercici 2020... Universitat Politècnica de Ca...16-10-20206.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport al compliment de les mesures judicials de medi obert i de suport als processos de r... Departament de Justícia16-10-2020164.107€Descargar
Subministrament d'equips electrocardiògrafs de 12 canals amb carro per l'Hospital Universitari de B... Institut Català de la Salut (...16-10-202051.740€Descargar
Contractació del serveis del muntatge, coordinació i dinamització del Festival de la Infància de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202098.459€Descargar
SERVEI DE BUGADERIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20202.518€Descargar
Obres de renovació d'un tram de l'escala de connexió entre el passeig Montcau i el carrer de les v... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202041.322€Descargar
Disseny i maquetació del butlletí municipal La Pinassa Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20208.264€Descargar
Subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància i el seu centrede control, per segu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020225.437€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL PUNT JOVE DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202015.148€Descargar
Contracte de les obres d'execució del projecte de millores puntuals d'accés al polígon Abadal Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202056.839€Descargar
Manteniment de pintura a la xarxa de metro Ferrocarril Metropolità de Ba...16-10-2020333.795€Descargar
Subministrament de 150 llicències Kaspersky Endpoint Security for Business Select amb manteniment i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20202.757€Descargar
Obres de substitució de la coberta de xapa metàl·lica de l'Ateneu municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020120.551€Descargar
Redacció dels Inventaris dels cementiris municipals de Balsareny, Dosrius, Gaià, Gurb, Pacs del Pe... Diputación Provincial de Barc...16-10-202018.265€Descargar
Serveis de manteniment i conservació de les cambres frigorífiques en els mercats municipals Instituto Municipal de Mercado...16-10-2020266.110€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de desplegament, evolutiu i manteniment d'un sistema de Business Intelligence així com dels... Barcelona Activa SPM SA16-10-2020247.934€Descargar
Contractació del subministrament de jocs infantils per les places Familia Maristany, Pere III i Fè... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202093.967€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU (Protección Plus) DEL FLUOROSCOPI BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT R.2... Institut Català de la Salut (...16-10-202010.000€Descargar
LLOGUER DE 5 PHOTOCALL PER DINAMITZAR EL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ LOCALS PER A LA CAMPANYA DE NADAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20200€Descargar
Arrendament d'un local a Sant Feliu de Llobregat per a la ubicació del Servei d'Intervenció Especi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202093.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP SONOMÈTRIC PER A LA SECCIÓ TÈCNICA D'ACTIVITATS Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20200€Descargar
Subministrament d'equipament de manometria Diputación Provincial de Barc...16-10-202044.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equipament de manometria Diputación Provincial de Barc...16-10-202044.500€Descargar
SUMINISTRO DE FORMULARIOS PLC PARA CONTROLES SANITARIOS EN T1 Y T2 (J-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-2020990€Descargar
RENOVACION CODIGOS BASICOS LEGALES (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-202070€Descargar
Subministrament pel material i moble de protocol per a diferents espais de l'edifici i actes organit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020975€Descargar
LICITACIÓ DE LES OBRES URBANITZACIÓ DEL CARRER D'EN FLORENCI GUSTEMS, AL TERME MUNICIPAL DE MEDION... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020722.935€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'APARELLS GIMNÀSTICS SALUDABLES Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202011.984€Descargar
Subministrament d'una pica rentamans per a l'Escola Bellaterra Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-20201.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres d?asfaltar i instal.lar reductors de velocitatals camins de Rupit i Pruit Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202048.601€Descargar
Diversas mejoras de la explotación de la dependencia de Lleida en la Línea de Ata Velocidad Madrid... Administrador de Infraestructu...15-10-2020239.384€Descargar
SERVEI ANOMENAT: MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, SOLAR, LEGIONEL LA I ACS/AFS A DIVERSOS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202077.722€Descargar
Sistemes per la distribució i recepció de senyals de video per internet Ens Públic Corporació Catala...15-10-202030.000€Descargar
ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DOS PROVE DORS D'ASSEGURANCES DE SALUT PRIVADA AMB AVANTATGES FI... Institut Català de la Salut (...15-10-202044.400€Descargar
Servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la reforma integral de la unitat de braquit... Servei Català de la Salut (Ca...15-10-202070.828€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU (Exp. 2020/3721) Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020824.436€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Assistència tècnica per a la definició, seguiment i control dels Plans Especials d'infraestructur... Ayuntamiento de Barcelona15-10-2020117.026€Descargar
Subministrament d'un equip d'urodinàmia per a la Unitat d'Urodinàmia, Neurourologia i Urologia fun... Institut Català de la Salut (...15-10-202047.107€Descargar
COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA I AFINS PER a L'ESPECIALITAT DE POLIMANTENIDOR D'EDIFICIS EN EL MARC D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020992€Descargar
Contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions d'alarma dels edificis de l'Ajuntament de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202031.930€Descargar
Servei de suport t cnic i gestió del programa Petits Talents Científics , amb mesures de contract... Instituto de Cultura de Barcel...15-10-202046.077€Descargar
Servei d'organització i gestió d'un projecte comunitari d'educació musical Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202043.000€Descargar
mixt subministrament i inst. millores senyalitzaci Ayuntamiento de Barcelona15-10-202034.629€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DEL CPD DEL CENTRE D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI DEL PARC NATU... Consorcios15-10-202047.327€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE l'ESTUDI SOBRE ELS EPISODIS RECENTS D'IN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202011.580€Descargar
Serveis de neteja de les oficines de Fira 2000, S.A. (SOF-609) Fira 2000, S.A.15-10-202018.640€Descargar
SERVICIO DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CUSTODIA DE CERTIFICADOS, AUTENTICACIÓN Y FI... Institut Català de Nanotecnol...15-10-202010.000€Descargar
Servei de consultoria i assistència per a la direcció d'obra del projecte d'urbanitzaciódel secto... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020247.800€Descargar
Subministrament de material sanitari d'emergència per a l'ús dels bombers de la Generalitat i per ... Departament d' Interior15-10-202088.490€Descargar
Quatre instal·lacions d'energia solar fotovoltaica a Santa Coloma de Cervelló, Sant Cugat del Vall... Área Metropolitana de Barcelo...15-10-2020412.991€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma del Museu de la història d'Artés Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202048.754€Descargar
Servei, socialment responsable, de suport al muntatge, desmuntatge i trasllat de depend ncies i altr... Diputación Provincial de Barc...15-10-2020132.400€Descargar
ECAS 2481/2020 Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents i joves de Terrassa, Districte... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020341.200€Descargar
Subministrament d'un joc de 6 columnes elevadores Transports de Barcelona, S.A.15-10-202032.000€Descargar
Servei de manteniment xarxa alarmes DGPC Departament d' Interior15-10-202075.400€Descargar
Servei de prevenció aliè de riscos laborals per Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...15-10-20204.600€Descargar
Instal·lació de 3 fotolineres laborals metropolitanes a Barberà del Vallès, Castellbisbal i Sant... Área Metropolitana de Barcelo...15-10-2020139.147€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA DE V LEI PLATJA A LA INSTAL LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL ESPLAI Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202033.033€Descargar
SERVEIS DE SUPORT A AJUNTAMENTS DE L'ALT PENEDÈS EN MATÈRIA DE JOVENTUT Consorcios15-10-2020275.574€Descargar
Acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware Consorcios15-10-20203.000.000€Descargar
Assegurances Ajuntament de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona15-10-20207.879.410€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (LOT 1 MATERIAL D'E... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202027.200€Descargar
SUMINISTRO DE CUBOS INTERIORES PARA RECOGIDA RESIDUOS DE PAPELERAS DE EXTERIOR (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-2020371€Descargar
Suministro para un año de Ordenadores de Sobremesa y Monitores de Pantalla Plana para EGARSAT, Mutu... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-2020148.216€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de alimentación a la guardería JM Céspedes de Sant Adrià de Besòs - (Avis de préinfor... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-20200€Descargar
Prestación del servicio de dinamización de la lectura y la promoción cultural en la biblioteca de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-20200€Descargar
Servicio de mantenimiento de las instalaciones antintrusión, conexión a la Central receptora de Al... Diputación Provincial de Barc...14-10-2020403.562€Descargar
Servicio De Mantenimiento, Actualización Y Revisión Del Inventario Del Aeropuerto Josep Tarradella... Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-2020240.000€Descargar
Suministro De Filtros De Bolsa Para Los Climatizadores Del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El... Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-202099.553€Descargar
Pedido n 5 contra Acuerdo Marco para la renovación de radioscopias (2 equipos en Barcelona Sants) Administrador de Infraestructu...14-10-202086.000€Descargar
Pedido n 5 contra Acuerdo Marco para la renovación de radioscopias (2 equipos en Barcelona Sants) Administrador de Infraestructu...14-10-202086.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contrato de servicios asistencia ambulatoria, fisioterapia, especialistas y pruebas diagnósticas en... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-202023.808€Descargar
Contrato de servicios asistencia ambulatoria, especialistas y pruebas diagnósticas en centro ambula... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-202019.627€Descargar
Contrato de servicios asistencia ambulatoria, fisioterapia, especialistas y pruebas diagnósticas en... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-202020.543€Descargar
SUBMINISTRE D'UN CAMIÓ RECOL.LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020190.000€Descargar
Subministrament, mitjançant compra-venda, de dos vehicles elèctrics destinats a la policia local d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202081.405€Descargar
Subministrament de torretes i llums d'exploració per urgencies de l'Àrea General de l'Hospital Uni... Institut Català de la Salut (...14-10-202041.322€Descargar
Subministrament de material informàtic per al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola -... Consorcios14-10-202017.567€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de filtres centrífugs pels vagons tremuja s/62000 de Ferrocarrils de la Generalitat... Secretaria Per A la Mobilitat14-10-202025.650€Descargar
Subministrament de 90uds Alternador Solaris 24V 120AMP - codi TMB 230860 Transports de Barcelona, S.A.14-10-202023.400€Descargar
Subministrament de 360 unitats d'assecador aire Citaro - Codi TMB 229622 Transports de Barcelona, S.A.14-10-202059.400€Descargar
Subministrament d'una eina d'anàlisi en temps real per a la gestió de riscos químics a Catalunya,... Departament d' Interior14-10-202015.000€Descargar
Subministrament d'un Node per testejar equips d'usuari 4G/5G Centre Tecnològic de Telecomu...14-10-202069.750€Descargar
Subministrament d'equipament per a monitorització i control d'Unitats de pacients crítics, per al'... Institut Català de la Salut (...14-10-2020380.000€Descargar
Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios14-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament 1000 jocs de pastilles fre MAN/VANHOOL - Codi TMB 216017 Transports de Barcelona, S.A.14-10-202070.000€Descargar
Serveis de manteniment preventiu, neteja i reparació de gats hidràulics per al servei de grua Barcelona de Serveis Municipal...14-10-202034.500€Descargar
SERVEIS DE DOCÈNCIA DE LA ESPECIALITAT D'AUXILIAR DE FORNERIA I PASTISSERIA DELS PROGRAMES DE FORMA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202022.752€Descargar
Serveis de coordinació de seguretat i salut del subministrament i instal lació d'enllumenat exteri... Área Metropolitana de Barcelo...14-10-20206.500€Descargar
SERVEI PER A LA COBERTURA DE RISCOS PATRIMONIALS (CONTINENT i CONTINGUT) i TRANSPORT DE PRODUCCIONS ... Fundació Gran Teatre del Lice...14-10-202047.000€Descargar
Servei de renovació instal lacions per Comunicats de Risc 2017 Secretaría General de Territo...14-10-202017.795€Descargar
Servei de primera acollida per a persones estrangeres Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202068.928€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de creació i edició de continguts dels webs i xarxes socials del Museu del Disseny de Barce... Instituto de Cultura de Barcel...14-10-2020189.600€Descargar
Servei d'explotació publicitària de la publicació municipal El Pont d'Esplugues Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202048.197€Descargar
Servei consistent en l'assist ncia t cnica per a la supervisió t cnica i assessorament sobre les ob... Área Metropolitana de Barcelo...14-10-2020285.126€Descargar
PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE EMPLEADOS PARA LA FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...14-10-202060.000€Descargar
Producció i primer muntatge de l'exposició Parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix i de l'exposi... Diputación Provincial de Barc...14-10-202029.850€Descargar
Obres de substitució del fals sostre i reforma de la instal.lació el ctrica del bar-restaurant del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020104.747€Descargar
G2024-2020-11 Contractació del manteniment correctiu, evolutiu i help desk del Sistema de Gestió A... Agencia de Residus de Cataluny...14-10-202095.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAS 6029/2020 Servei de suport tècnic en les fases de disseny, dinamització i execució del progr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202038.650€Descargar
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció del document d'obra executada de les... Secretaría General de Territo...14-10-202015.334€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020215.393€Descargar
Contracte de serveis de jardineria de l'entorn de la Vila Universitària Universitat Autònoma de Barce...14-10-2020199.600€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES ASSEGURANCES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, LOT 1 DANYS OBRA CIVIL, LOT 2 D... Agència Catalana de L'aigua14-10-2020527.500€Descargar
Contractació d'una productora especialitzada en serveis audiovisuals de suport per a l'equip de pre... Área Metropolitana de Barcelo...14-10-202040.320€Descargar
Contractacio del subministrament i serveis de manteniment i gestió dels equips de telecomunicacions... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020525.141€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió de domini públic per la rehabilitació i explotació del restaurant a l'equipament espor... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020465.020€Descargar
ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC A CÀRREC DE LA UNITAT D'INFORMÀTICA DE ... Institut Català de la Salut (...14-10-2020300.000€Descargar
A11004 21 002 - Servei de valoració de situació de vulnerabilitat social Consorcios14-10-2020102.009€Descargar
600.2020.007 - ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REALITZACIÓ D'AIXECAMENTS TOPOGRÀ... Barcelona D'infraestructures M...14-10-2020340.000€Descargar
2020/90 Obres de reforma parcial de la planta cinquena, zona B, 2a. fase, del Departament de Fisiolo... Universitat de Barcelona14-10-2020215.955€Descargar
2020/44 Serveis informàtics de manteniment del sistema d'informació econòmic-financer de la Unive... Universitat de Barcelona14-10-2020252.610€Descargar
20-067 CONTRACTE D'ASSEGURANCES SOBRE PERSONES I BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020620.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SENYALS PER A LA RENOVACIO DE LA SENYALETICA ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202010.744€Descargar
Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios14-10-20200€Descargar
SUBHASTA CONTRACTE DE COMPRAVENDA DEL 26,5432% DEL PROINDIVÍS DE LA FINCA URBANA. SOLAR EDIFICABLE.... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-20200€Descargar
Subministrament de paper higi nic, paper eixugamans, sabó de mans i altres productes per a l'ICFO. Universitat Politècnica de Ca...14-10-202076.680€Descargar
REPARACIÓN EQUIPAMIENTO DE PARKING EN LA TERMINAL T1 DEL AEROPUERTO JOSEP TARRADELLAS BARCELONA-EL ... Aena, Aeropuertos Españoles y...13-10-202014.990€Descargar
SUMINISTRO DE AURICULARES DE BOTÓN APPLE AIRPODS PRO (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...13-10-2020250€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria para la Población protegida por EGARSA... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-2020123.764€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de tres Furgonetas para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276. Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202089.056€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria Ambulatoria de la especialidad de Oftalmología en las Poblaciones... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202063.401€Descargar
Suscripción a licencias y servicios de instalación, desarrollo, mantenimiento de una plataforma pa... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202036.500€Descargar
Suministro mediante subscripción (prestación de servicios en la nube) de una plataforma en cloud S... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202098.000€Descargar
SERVEI D'EMISSIÓ I GESTIÓ DEL CANAL MÚLTIPLE DE TDT LOCAL NÚMERO 26 REFERÈNCIA TL01B AMB DENOMI... Informació I Comunicació de ...13-10-2020310.000€Descargar
Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, d'un vehicle pel servei de la Polic... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202063.000€Descargar
2020/136 Subministrament d'un turbo micronitzador de sobretaula Universitat de Barcelona13-10-202021.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte dels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per Gr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020106.882€Descargar
subministrament de 80 lllic ncies Microsoft per tal de renovar l'actual entorn de Terminal Server d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202058.761€Descargar
Servei de subscripció i manteniment de diverses llicències Agència de l'Habitatge de Cat...13-10-2020258.000€Descargar
Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202089.386€Descargar
Obres de construcció d'habitacles per a l'aparcament de bicicletes a les estacions de Barcelona-Val... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-2020415.002€Descargar
PTOP-2021-36 Lectura i anàlisi dels discs-diagrames dels tacògrafs analògics i dels fitxers digit... Departament de Territori I Sos...13-10-2020297.000€Descargar
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT ARRENDAMENT NO FINANCER SENSE OPCIÓ A COMPRA, A LA MODALITAT DE RENTING, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202011.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, transport i col·locació d'un mòdul amb tres lavabos (un adaptat, un per a dones ... Área Metropolitana de Barcelo...13-10-202034.416€Descargar
Servei de neteja i altres serveis complementaris (com l'atenció de la botiga) de les dependències ... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-2020223.797€Descargar
Serveis de gestoria i assessorament en els àmbits laboral i fiscal Consorcios13-10-202011.000€Descargar
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT EVOLUTIU PLATAFORMA COL.LABORATIVA I GESTIÓ D'USUARIS OPEN WORKGROUP... Servei Català de la Salut (Ca...13-10-20208.743€Descargar
ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, ACTIVIDAD CLÍNI... Fundació Privada Institut D'i...13-10-2020529.500€Descargar
G2024-2021-1 Contractació del servei d'assessorament informatiu complementari en la gestió de resi... Agencia de Residus de Cataluny...13-10-202088.474€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA EMPRESA PER DUR A TERME ELS SORTEJOS DELS HABITATG... Instituto Metropolitano de Pro...13-10-202016.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, distribució i muntatge del mobiliari per equipar els parcs de bombers de Granoller... Departament d' Interior13-10-2020487.032€Descargar
Subministrament del dret de desplegament il·limitat dels programes Oracle per la Universitat Polit... Universitat Politècnica de Ca...13-10-202078.175€Descargar
Contracte d'assegurances sobre persones i béns de l'ajuntament de Cornellà de Llobregat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE DISPOSITIUS DE SEGURETAT PERIMETRAL DELS SISTEMES ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202083.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ DE SENYALITZACIÓ DE MOTOS EN VORERA A LA CIUTAT DE BARCELO... Ayuntamiento de Barcelona13-10-202034.867€Descargar
Servei de manteniment preventiu anual dels equips d'ICP MS i del Cromatograf de gasos d'aigua ubicat... Secretaría General de Territo...13-10-202048.042€Descargar
Servei de manteniment d'un model d'anàlisi de dades de pagament de l'estacionament en calçada per ... Barcelona de Serveis Municipal...13-10-202032.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de renovació de les bombes 1 i 3 de l'EB de la Planta de Fangs de l'ETAP del Llobregat. Secretaría General de Territo...13-10-202039.729€Descargar
Subministrament de mobiliari per a l'edifici d'oficines de serveis del carrer Rafael de Casanovas, n... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202037.198€Descargar
Servei de renovació de les posades a terra no adequades dels parallamps d'ATL. Secretaría General de Territo...13-10-202015.882€Descargar
Subministrament de confecció de banderoles per utilitzar com a indicadors als avituallaments Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20202.300€Descargar
Renovació dels serveis d'administració de sistemes i monitoratge del WEB A AWS I EL CDN DEL SERVEI... Servicio Meteorológico de Cat...13-10-2020360.000€Descargar
Serveis d'interpretació (tant oral com de llenguatges adaptats a persones amb disfuncions auditives... Departament de Justícia13-10-202015.958€Descargar
Servei de manteniment i conservació de les instal.lacions el ctriques i lampisteria en els mercats ... Instituto Municipal de Mercado...13-10-2020437.756€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte del servei de desbrossament i neteja dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202031.818€Descargar
Serveis d'elaboració i disseny d'una Descripció de Llocs de Treball, així com d'un Manual de valo... Fundació TicSalut13-10-202020.203€Descargar
Contracte de subministrament en règim de lloguer i manteniment d'una màquina multifuncional nova p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20204.525€Descargar
SUBMINISTRAMENT I ARRENDAMENT 11 EQUIPS IMPRESSIÓ Distrito de Les Corts13-10-202011.568€Descargar
Execució de les obres de nova construcció institut 4/3 Línies a Institut Ventura Gassol de Badalo... Infraestructures de la General...13-10-20206.028.230€Descargar
Servei de consultoria projecte Alineament de les polítiques comarcals amb els ODS al Vall s Occide... Consejos Comarcales13-10-20206.760€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPAMENTS I L'EXECUCIÓ DELS SERVEIS ASSOCIATS, PER A LA MIL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020210.410€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-SU-15-PSS SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE LLICÈNCIES AUTOCAD ARCHITECTURE 2018 Universitat de Barcelona13-10-20203.400€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de detecció i extinció d'incen... Institut Municipal de l'Habita...13-10-202061.001€Descargar
SERVEI D'ASSEGURANÇA PER A LA COBERTURA DE RISCOS DERIVATS DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA FUNDACIÓ... Fundació Gran Teatre del Lice...13-10-202014.000€Descargar
ARRANJAMENT DEL GR-5 Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202067.954€Descargar
Contractació d'una pólissa d'assegurança pel conjunt de vehicles propietat del Patronat d'Apostes Diputación Provincial de Barc...13-10-202011.800€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE L'ACABAMENT DE LA INSTAL LACIÓ DE PISTES I ADEQUACIÓ DEL'ENTORN DE L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020129.881€Descargar
Assistència Tècnica a l'ATM per a la Coordinació de Seguretat i Salut en Obra en fase d'execució... Consorcios13-10-2020210.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres consistent en la reparació del paviment asfàltic de l'entorn de l'escola bressol del Parc de... Área Metropolitana de Barcelo...13-10-202079.866€Descargar
2020/87 Servei d'interpretació de llengua de signes (ILS) en els idiomes castellà i català per al... Universitat de Barcelona13-10-202062.640€Descargar
Contracte per al subministrament, mitjançant compra, d'equipament informàtic, audiovisual i proves... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202024.600€Descargar
Servei de control d'accessos als espais de la Fàbrica Fabra i Coats i al Centrecd'Art Instituto de Cultura de Barcel...13-10-202099.909€Descargar
Serveis per al desenvolupament dels continguts audiovisuals per la presentació de la Marca Barcelon... Barcelona Activa SPM SA13-10-202070.000€Descargar
Subministrament de 25 parquímetres i d'una plataforma de gestió integral dels mateixos i de tramit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20200€Descargar
Servei de manteniment preventiu anual dels equips d'ICP MS i del Cromatograf de gasos d'aigua ubicat... Secretaría General de Territo...13-10-202048.042€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de fisioterapia en la ciudad de Hospitalet de Llobregat, para Mutua Intercomarcal. Mutua Intercomarcal de Acciden...12-10-202099.000€Descargar
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación de Codonyers 220/25 kV y línea... Consorcios12-10-2020155.785€Descargar
Mantenimiento de Clínicas Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020223.360€Descargar
F200000408 - SERVEIS D'ESTUDI HISTÒRIC DEL BARRI DEL BESÒS I EL MARESME A PARTIR DEL TREBALL DE ME... Foment de Ciutat Vella, S.A.12-10-202040.238€Descargar
CONTRATO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS, SU TRANSPORTE Y LA LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-10-20203.856.850€Descargar
Mantenimiento de Clínicas Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020223.360€Descargar
Adquisición mediante alquiler del sistema de archivo digital y su mantenimiento.. Diputación Provincial de Barc...09-10-2020667.510€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Oficina técnica de impulso e implementación del plan Barcelona Fácil - (Avis de préinformation).... Gerència de Recursos09-10-2020895.910€Descargar
Conservación y mantenimiento del alumbrado público y de la parte eléctrica de los semáforos, tra... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20201.752.060€Descargar
SERVICIO DE LANCHA PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS E HIDROGRÁFICOS EN EL PUERTO DE BARCELONA (PERÍODO ... Ente Público Puertos del Esta...09-10-2020590.000€Descargar
Subministrament de malles per al tractament dels prolapses genitals i la incontinencia urinària per... Consorcios09-10-2020115.053€Descargar
Subministrament de 5 Targetes comunicacions A90-TJ3 s/9000- Codi TMB 231580 Ferrocarril Metropolità de Ba...09-10-202049.000€Descargar
Subministrament de fundes per als equipaments del projecte de la T-mobilitat Consorcios09-10-202061.475€Descargar
LICITACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS PELS VEHICLES DE L'AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202043.748€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-85 - Subministrament d'un entorn d'emmagatzematge tipus fitxer, actiu-actiu als CPD, en modalit... Diputación Provincial de Barc...09-10-2020667.550€Descargar
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURES PER A LA RENOVACIÓ I MILLORA ENERGÈTI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202046.610€Descargar
IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT ASSISTIT PER ORDINADOR (GMAO) I... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202015.920€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE ROBA, AMB RECOLLIDA I LLIURAMENT, DE LES 6 LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES MUNICIPALS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202015.300€Descargar
2020MKT260CA Contracte relatiu a la Gestió, recerca i intermediació dels espais autoritzats per in... Barcelona de Serveis Municipal...09-10-2020400.000€Descargar
Subscripció de llicències ADOBE corresponents a Serveis de les diferents Direccions de Serveis que... Área Metropolitana de Barcelo...09-10-2020243.000€Descargar
Acord marc d'homologació d'empreses per la prestació de serveis a CIRE mitjançant la contractaci... Secretaria de Serveis Penitenc...09-10-20201.230.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de suport per consolidar l'estratègia de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupam... Agencia Catalana de Cooperaci...09-10-2020169.800€Descargar
PTOP-2020-546. Disposició de mitjans i de suport logístic per a la realització de les proves de c... Departament de Territori I Sos...09-10-202078.458€Descargar
Servei de manteniment del Tom graf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging Airo Heleli 32Cexi... Institut Català de la Salut (...09-10-202083.300€Descargar
Serveis de neteja de l'edifici corporatiu i altres dependències d'Aigües del Prat SA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202088.303€Descargar
Contractació del servei de transport del personal a l¿edifici municipal de Transició Ecològica,... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202013.636€Descargar
Obres per a la instal.lació de malles de protecció a talús del carrer Barberà Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202030.346€Descargar
Serveis de branding, grafisme i gestió de marca en entorns digitals i xarxes socials per a la Funda... Fundació TicSalut09-10-202035.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I MOBILIARI PER A LA SALA POLIVALENT DE CAN SALETA DE CALELLA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020132.274€Descargar
Servei d'escolta activa i monitoració de la reputació a internet Transports de Barcelona, S.A.09-10-202085.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'ORDINADORS AMB LLICÈNCIA DE MICROSOFT OFFICE Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020104.502€Descargar
LICITACIÓ MOBILIARI CASAL DE CULTURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202038.735€Descargar
Subministrament del vestuari, calçat i complements pel personal uniformat de la Policia Local de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202061.981€Descargar
Servei de manteniment del Tom graf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging Airo Heleli 32Cexi... Institut Català de la Salut (...09-10-202083.300€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias y rehabilitación en la Población de Cardedeu Mutua Intercomarcal de Acciden...09-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concurso a través de LVA y SMS - Programa de RTVE Sociedad Estatal de Participac...09-10-202010.000€Descargar
SERVICIO DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CUSTODIA DE CERTIFICADOS, AUTENTICACIÓN Y FI... Institut Català de Nanotecnol...09-10-202010.000€Descargar
Treballs de manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora per dos anualitats Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202080.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA CREACIÓ DE LA NOVA PLATAFORMA COOPERATEXTIL.COM Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202034.342€Descargar
CTTE609 Subministrament i manteniment d'una pala carregadora destinada a l'activitat de voluminosos ... Grupo Tersa09-10-2020490.136€Descargar
Contracte d'obra municipal ordinària titulat Projecte modificat de renovació del clavegueram i reo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020473.581€Descargar
Assistència tècnica a l'ATM per a les tasques a desenvolupar en la gestió de crisi Consorcios09-10-2020103.956€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de formació de capacitació professional Consejos Comarcales09-10-202010.577€Descargar
PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE MILLORA DEL CAMI DE L'ESPINOI A COLLSUSPINA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020131.328€Descargar
Subministrament 1050 retenidors de baixa fricció - Codi TMB 218522 Ferrocarril Metropolità de Ba...09-10-202036.750€Descargar
Servei de gestió, organització, dinamització, coordinació, execució i valoració d'esdeveniment... Agencia Catalana de Cooperaci...09-10-2020215.782€Descargar
Subministrament de dos sistemes d'alimentació ininterrompuda i bateries, i desballestament d'altre ... Institut D'Estadistica de Cata...09-10-202080.500€Descargar
Contractació del subministrament de material de seguretat i protecció laboral amb mesures de contr... Instituto Municipal de Parques...09-10-2020156.550€Descargar
Servei consistent en la neteja dels edificis seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el mantenim... Área Metropolitana de Barcelo...09-10-2020900.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió, coordinació, execució, seguiment i avaluació dels programes educatius del Muse... Instituto de Cultura de Barcel...09-10-2020273.375€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIO DELS SERVEIS D'AUDITORIA DE PROMUNSA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202034.000€Descargar
Contractació de la 3a fase de les obres de remodelació integral del cementiri de Sant Celoni Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020141.330€Descargar
Servei de neteja, manteniment i desembossament de la xarxa de clavegueram del municipi de Malgrat pe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202052.800€Descargar
Contractació del servei de podologia per lots pels centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d... Consorcios09-10-202018.123€Descargar
OBRES D'ARRANJAMENTS DE PAVIMENTS DE CAUTXÚ AL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202091.065€Descargar
Serveis de gestió i manteniment de 183 Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) de la Xarxa d... Servicio Meteorológico de Cat...09-10-2020407.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de menjador ecològic dels centres adscrits a l'Institut Municipal de Serveis als Discapacita... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020485.600€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES D'ÚS MUNICIPAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202089.200€Descargar
2020PO271CA - Serveis de programació, coordinació, producció, execució i avaluació de les activ... Barcelona de Serveis Municipal...09-10-202036.300€Descargar
Servei socioeducatiu d'atenció diurna Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202077.065€Descargar
Projecte socioeducatiu GR Èxit escolar Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202057.679€Descargar
SERVEIS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ, DESEMBALATGE, MUNTATGE, DESMUNTATGE I REEMBALATGE DE L'EXPOSICI... Consorcios09-10-202036.710€Descargar
Serveis per a la producció de vídeo / espot, falques de ràdio, gràfiques online i offline, i acc... Secretaria Per A la Mobilitat09-10-202065.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES COBERTA AGRICOLA EN EL MERCAT DEL VALL D'HEBRON Instituto Municipal de Mercado...09-10-2020199.295€Descargar
Serveis de tutoria i altres actuacions artístiques relacionades amb l'orgue del Palau Güell Diputación Provincial de Barc...09-10-202016.686€Descargar
CONTRACTE D'ADQUISICIÓ D'EQUIPS INFORMÀTICS PORTÀTILS, BASES DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS, AMB MESUR... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....09-10-202070.500€Descargar
Serveis de dip sit, cust dia, consulta i destrucció de documentació del Departament de Treball, Af... Departament de Treball, Afers ...09-10-2020178.824€Descargar
DECORACIÓ 3D DURANT LA CAMPANYA DE NADAL 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20207.438€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA PARTICIPA.VILANOVA.CAT DE L' AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20203.200€Descargar
Servei d'educadors/es cívics/ques per a l'espai públic del Districte de Sants-Montjuïc amb mesure... Distrito de Sants- Montjuic09-10-2020371.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPEND NCIES DEL CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CA... Consorcios09-10-202026.113€Descargar
OBRES ORDINÀRIES PER URBANITZAR L'ENTORN NO URBANITZAT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE EL SERRAT DE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020376.353€Descargar
Serveis informàtics per a l'anàlisi, disseny, construcció i implantació d'una sèrie d'evolutius... Instituto Municipal de Inform...09-10-202038.672€Descargar
CONTRACTRE MIXT SUBMINISTRAMENT/SERVEIS, MAQUINÀRIA DE MUSCULACIÓ PEL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202048.000€Descargar
Subministrament dels productes químics per al tractament de l'aigua de les piscines municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202029.647€Descargar
Serveis de docència del mòdul formatiu Activitats auxiliars de magatzem. Certificat professionalit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20208.350€Descargar
Subministrament de pa i altres productes de fleca, amb mitjans de transport respectuosos amb el medi... Diputación Provincial de Barc...09-10-202034.826€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment de la Xarxa de Radars Meteorològics de Catalunya (XRAD) i les infraestructur... Servicio Meteorológico de Cat...09-10-2020670.800€Descargar
Licitacio contracte de conservació i manteniment de l'enllumenat públic i de la part elèctrica de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20201.063.310€Descargar
Contractació del servei de fisioteràpia per lots pels centres gestionats per SUMAR, Serveis Públi... Consorcios09-10-20207.383€Descargar
Contracte serveis per al control sanitari dels establiments minoristes d'alimentació. Exp. 2020/331... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202023.924€Descargar
Suministro, instalación e implantación de un sistema integral de gestión de aforos y colas de ent... Administrador de Infraestructu...09-10-2020396.131€Descargar
Subministrament dels productes químics per al tractament de l'aigua de les piscines municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202029.647€Descargar
SUMINISTRO DE LETRERO LVP (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...08-10-20208.074€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE CARROS PARA TALLER AAVV (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...08-10-20201.167€Descargar
TRANSPORTE DE MOTORES DESDE AEROPUERTO DE BILBAO A BARCELONA Aena, Aeropuertos Españoles y...08-10-202086€Descargar
Contratación de varios servicios para el edificio de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles ... Mutualidad General de Funciona...08-10-20203.857€Descargar
Contratación no sujeta a regulación armonizada de los servicios de endoscopia digestiva y broncosc... Mutua de Accidentes de Trabajo...08-10-2020120.000€Descargar
Prestación del Servicio de Plataforma de Licitación Electrónica de PIXELWARE para MC MUTUAL. Mutua de Accidentes de Trabajo...08-10-2020135.000€Descargar
Contractació de les obres del projecte de regulació semafòrica de tres cruïlles del polígon ind... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020314.827€Descargar
Servei de prevenció de riscos laborals a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202018.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals del'Institut Municipal d'Informàtica... Instituto Municipal de Inform...08-10-2020339.415€Descargar
REFORMA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE TORRELAVIT Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020331.833€Descargar
SERVICIO DE AUXILIARES PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDAS Y SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES Y BIENES... Fundació Institut de Recerca ...08-10-202065.093€Descargar
SERVEI D'INTEGRACIÓ FAMILIAR EN FAMILIA EXTENSA - SIFE Consejos Comarcales08-10-202079.000€Descargar
LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ PER A PER A L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202067.032€Descargar
Servei de pavimentació de carrers del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202090.000€Descargar
Construcció de nous sanitaris a les estacions; Les Corts, Girona i Jaume I Ferrocarril Metropolità de Ba...08-10-202085.570€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Anunci d'atorgament d'autoritzacions d'us i magatzems en els mercats municipals de la ciutat de Barc... Instituto Municipal de Mercado...08-10-20200€Descargar
SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON... Institut Català de la Salut (...08-10-2020140.000€Descargar
Subministrament i instal·lació d'enllumenat exterior de tipus LED a la Gran Via Nord de Barcelona.... Área Metropolitana de Barcelo...08-10-2020300.275€Descargar
Subministrament de cadires d'altes prestacions ergon miques (tipus operativa i confident) per als ll... Diputación Provincial de Barc...08-10-202034.650€Descargar
subministrament d'UN vehicle recol·lector bicompartimentat de 7'5Tm pel servei de recollida de resi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202099.174€Descargar
Obres de canvi de la coberta de fibrociment de la planta tercera del bloc D de l'Edifici Taulí sobr... Servei Català de la Salut (Ca...08-10-2020602.658€Descargar
Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'Intercom de Control Central Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.850€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'intercom del Control Polivalent Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.800€Descargar
SU240000SO2020048 Subministrament d'un robot col laboratiu de sobretaula amb sistema de visió per a... Universitat Politècnica de Ca...08-10-202015.992€Descargar
2020/93 Subministrament i muntatge de 73 taules i 237 cadires amb destinació al CRAI - Biblioteca d... Universitat de Barcelona08-10-202047.611€Descargar
Gestió del Servei de coordinació i dinamització de cultura popular i tradicional del Districte de... Distrito de Sant Andreu08-10-2020173.031€Descargar
CTTE604 Subministrament i instal·lació d'un sistema de filtració previ a la planta dessalinitzado... Grupo Tersa08-10-202078.000€Descargar
Subministrament d'un vehicle amb bolquet per al servei de manteniment i espai públic de l'Ajuntamen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202027.273€Descargar
Servei de manteniment de Nivell 3, hardware, dels diferents components que formen part de la platafo... Centre D'atenció I Gestió de...08-10-20205.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DEL MERCAT DE LES FLORS Consorcios08-10-2020155.043€Descargar
Servei de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut laboral pels treballs de redacció d... Secretaría General de Territo...08-10-202022.880€Descargar
Subministrament de medicaments oncològics BEVACIZUMAB i ERLOTINIB pera l'Institut Català d'Oncolog... Servei Català de la Salut (Ca...08-10-20203.020.970€Descargar
CTTE603 Subministrament d'una millora en el sistema de dosificació actual de carbó actiu a la Plan... Grupo Tersa08-10-2020123.500€Descargar
PTOP-2021-16 Contracte de serveis per a la realització de l'anàlisi de l'estat de conservació, im... Departament de Territori I Sos...08-10-202035.120€Descargar
Servei de dinamització social i comunitari del barri de Sants- Badal amb mesures de contractació p... Distrito de Sants- Montjuic08-10-202076.641€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de la renovació dosificació carbó en pols (cap) a l'... Secretaría General de Territo...08-10-202028.155€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Control de la processionària del pi al Parc de la Serralada de Marina. Consorcios08-10-202037.600€Descargar
PTOP-2021-1 Servei d'assist ncia t cnica per a la dinamització i actualització de l'Observatori Ca... Departament de Territori I Sos...08-10-2020145.460€Descargar
SUBSTITUCIÓ D'AIXETES I CANONADES EN MAL ESTAT AL DIPÒSIT DE GARGALLÀ Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202049.949€Descargar
Servei de redacció del projecte de renovació de l'abastament a Masquefa. Secretaría General de Territo...08-10-202085.650€Descargar
Obres de millora de tram de la carretera BV-4316 de Santa Eulàlia de Riuprimer,des del Pk 0+780 al ... Diputación Provincial de Barc...08-10-2020400.534€Descargar
Servei per a la preparació i celebració d'un programa formatiu a les instal lacions de simulació ... Universitat Autònoma de Barce...08-10-202043.650€Descargar
SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DE PROGRAMES DE CULTURA I EDUCACIÓ I COMUNITARIS ALS BARRIS QUE S'AFEGEIXE... Foment de Ciutat Vella, S.A.08-10-202052.156€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ PROJECTE EN COMPANYIA, DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SEVEIS PERSONALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-20206.783€Descargar
Adquisició dispositius criptogràfics pels serveis de signatura Consorcios08-10-2020107.438€Descargar
Servei de certificació del sistema de Gestió Ambiental i del Sistema de Gestió Energetica, segons... Institut Català de la Salut (...08-10-202012.500€Descargar
MANTENIMENT, JARDINERIA I ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202066.000€Descargar
SERVEIS CONTROL INTEGRAL AUS I PLAGUES MUNICIPI MASQUEFA Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202012.857€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de renovació de l'abastament del dip sit de la Granada... Secretaría General de Territo...08-10-202017.670€Descargar
PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE MILLORA DEL CAMI DE L'ESPINOI A COLLSUSPINA Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020131.328€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mesures Educatives Acompanyament Programes Escolars 2020-21 Departament D'agricultura, Ram...08-10-2020513.360€Descargar
Gestió i dinamització del Punt InfoJove (PIJ) del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d'efi... Distrito de Sants- Montjuic08-10-202069.521€Descargar
Subministrament de cintes magnètiques etiquetades Ens Públic Corporació Catala...08-10-202065.000€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de renovació del ramal de Sant Andreu de Llavaneres PC... Secretaría General de Territo...08-10-20208.592€Descargar
Servei de redacció del projecte per a l'execució de les derivacions de la canonada del Cardener c... Secretaría General de Territo...08-10-202015.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA DIRECCIÓ TÉCNICA DEL PROJECTE BIM DE LA EDAR CALDES DE MONTBUI. Exp.20... Consorcios08-10-202065.000€Descargar
Contracte d'obres pel desplegament d'infraestructures soterrades que permeti dotar de connectivitat ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020367.186€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

DINAMITZACIO DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202070.000€Descargar
ARRENDAMENT D'UN TERRENY PER DESTINAR-LO A APARCAMENT Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202024.793€Descargar
SE185000CO2020047 Servei de suport t cnic per a l'ETSAV per a l'elaboració d'un pla d'acció a llar... Universitat Politècnica de Ca...08-10-2020175.000€Descargar
Subministrament d'un ecògraf portàtil d'adults per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...08-10-202035.500€Descargar
Servei de consultoria per a dur a terme la diagnosi sobre l'ús, l'accés i la capacitació digital ... Consejos Comarcales08-10-20200€Descargar
Servicios para la realización de la Verificación CE de Interoperabilidad y la emisión de los co... Administrador de Infraestructu...08-10-202019.844€Descargar
SUMINISTRO DE MATERIAL MICROINFORMATICA (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-20206.248€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

REPARACIÓN LAVAVAJILLAS SALA AUTORIDADES T1 (JG-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020800€Descargar
SUMINISTRO DE LOCIONES ANTI-MOSQUITOS PARA VARIOS COLECTIVOS (J-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020500€Descargar
LIMPIEZA Y DESINFECCION TRES OFICINAS EN MODULO T2B PLANTA BAJA (JG-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020600€Descargar
Operació de préstec a llarg termini per a finançar parcialment una de les inversions contemplades... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20203.800.000€Descargar
Servei de conservació, manteniment, reparació i rehabilitació dels edificis del complex hospitala... Institut Català de la Salut (...07-10-2020605.616€Descargar
Subministrament i serveis de mobiliari per a l'adquisició i instal·lació de mobiliari a les aules... Consorcios07-10-20202.017.980€Descargar
Servei d'Assessorament Jurídic en Matèria d'Estrangeria a la comarca del Moianès (SAJME) Consejos Comarcales07-10-202010.912€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de les pòlisses d'assegurances en 2 lots per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020140.000€Descargar
Contracte de Serveis per dur a terme el Servei de Manteniment de les Zones Verdes i la desbrossada p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202085.092€Descargar
Cobriment de la pista multijocs (POL 3) de la zona esportiva de Can Titó del Municipi de Vilanova d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020161.719€Descargar
423,424,425,426/2020 Realització del programa esportiu Primers a l'aigua consistent en la prestaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202068.135€Descargar
CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL TRAM DE COL.LE... Consorcios07-10-2020222.797€Descargar
Contractació de servei de disseny d'instrument d'inversió pel suport a projectes de creixement i c... Departament de la Vicepresidè...07-10-202089.000€Descargar
Suministro con instalación de rectificadores de tensión. Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020292.255€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestación de los servicios de limpieza, inspección y mantenimiento de la red de alcantarillado de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20200€Descargar
Servicios de oficina técnica para la gestión y la supervisión de la explotación e implantación ... Instituto Municipal de Inform...07-10-2020793.179€Descargar
Servicios para la gestión de la operación de los servicios TIC del Instituto Municipal de Informá... Instituto Municipal de Inform...07-10-2020732.944€Descargar
Servicio de mantenimiento de elementos constructivos e instalaciones en general y adecuación interi... Institut Municipal de l'Habita...07-10-202045.000.000€Descargar
Gestión y dinamización del Centre Cívic Teixonera. Distrito de Horta- Guinardó07-10-20201.295.840€Descargar
Obra para tratamiento de vertidos mediante proceso de evaporación en la base de mantenimiento de ba... Red Nacional de los Ferrocarri...07-10-2020546.000€Descargar
Producción museográfica para la exposición de los restos de un barco medieval. Clave de expedient... Ente Público Puertos del Esta...07-10-202072.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contratación de un Médico especialista en Neurofisiología en Barcelona Mutua de Accidentes de Trabajo...07-10-20204.584€Descargar
Suministro Con Instalación De Rectificadores De Tensión Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020292.255€Descargar
Suministro Con Instalacion De Dispositivos De Control Para Integracion En Sigma De Los Servicios De ... Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020165.000€Descargar
Sellado De Juntas En Plataforma Y Rozas En Campo De Vuelo Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-20201.425.100€Descargar
alienació de'immoble de propietat municipal situat a l'avinguda Antoni Gaudí núm. 35 Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202099.511€Descargar
Servei de manteniment de les xarxes de distribució d'enllumenat i energia, aigua, climatització, a... Consorcios07-10-2020113.201€Descargar
CTTE615 Subministrament de garanties d'origen de l'electricitat procedent d'energies renovables per ... Grupo Tersa07-10-202064.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES AL MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020130.348€Descargar
Obres de desconstrucció de les finques del carrer Pere IV, 410 I 414 al Districte de Sant Martí am... Instituto Municipal de Urbanis...07-10-2020135.205€Descargar
Manteniment preventiu del Sistema de Validació i Venda (any 2021) Entitat Metropolitana del Tran...07-10-202076.571€Descargar
6507 Obres d'adequació interior de local OT Igualada Servicio de Ocupación de Cata...07-10-2020990.338€Descargar
Subministrament de 45 reguladors alta pressió Tescom MAN - Codi 224364 Transports de Barcelona, S.A.07-10-2020103.500€Descargar
Obres de reparació i manteniment d'obra civil i d'instal.lacions en l'equipament municipal Tennis D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020200.226€Descargar
Servei d'actualització de l'automatització d'etiquetatge amb RFID per al Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...07-10-202026.446€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de sobres i bosses per als diferents serveis i oficines de la Diputació de Barcelon... Diputación Provincial de Barc...07-10-202018.064€Descargar
Prestació del servei de posicionament (SEO; seacrh Engine Optmization), Google Adwords, GDN i Soci... Universitat de Barcelona07-10-2020173.476€Descargar
Gestió i dinamització Centre Cívic Teixonera Distrito de Horta- Guinardó07-10-2020647.919€Descargar
Subministrament d'equips de comunicacions LAN, integrats en tota l'arquitectura actual i orientats a... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202043.380€Descargar
Subministrament i instal lació de mosquiteres a les finestres de l'alberg municipal de Joventut Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20203.884€Descargar
Contractació administrativa per procediment obert per al servei de manteniment de parcs i jardins i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202082.106€Descargar
Contracte de serveis per a la producció, conducció i locució de continguts a ràdio Sant Fruitós Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202039.630€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DELS EMPLE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202028.400€Descargar
Serveis dels mitjans aeris de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ... Departament d' Interior07-10-202045.100.100€Descargar
Obres de Millora d'Itineraris per a Vianants al Carrer Remei 2 Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020159.553€Descargar
Construcció d'un carril per a vianants i bicicletes entre elsmunicipis de Vilafranca del Pened s, O... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20201.355.990€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE D'ACCIÓ GRUPAL I COMUNITÀR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020150.422€Descargar
Servei de gestor d'expedients i seu electrònica Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202077.582€Descargar
Subcripció i manteniment de la llicència Fortinet del maquinari de seguretat perimetral Agència de l'Habitatge de Cat...07-10-202019.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de vigilància i seguretat al Consorci Port de Mataró Consorcios07-10-2020178.873€Descargar
Subministrament, en règim de lloguer, de la il·luminació ornamental que serà exhibida durant la ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202034.900€Descargar
Servei de marineria i control d'accessos al Consorci Port de Mataró Consorcios07-10-2020165.147€Descargar
2020-48- Subscripció i servei de suport d'un software per al diagnòstic estandarditzats i informes... Diputación Provincial de Barc...07-10-202084.800€Descargar
Lloguer, transport, muntatge, manteniment, desmuntatge i reollida de diferents llums de decoracio na... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202043.730€Descargar
CTTE612 Servei de consultoria en comunicació corporativa i relacions públiques per al grup TERSA. Grupo Tersa07-10-2020111.600€Descargar
Auditoria seguretat i risc de 16 túnels Rondes Gerència d'Ecologia, Urbanism...07-10-2020140.950€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'ASSESSORAMENT EN GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBR... Institut Català de la Salut (...07-10-202012.100€Descargar
CANVI DE VERSIÓ I MANTENIMENT I DEL PROGRAMARI ERP EKON Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202085.507€Descargar
Control de qualitat de les obres del projecte de seguretat per la protecció de les instal lacions ... Secretaría General de Territo...07-10-202053.734€Descargar
ACABAMENT DE L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE PLA DEL PÈLAG I CA N'OLIVELLA FINS AL TERME MUNICIPAL DE VA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202063.828€Descargar
2020RRHH251CA - Serveis de formació presencial i online en matèria d'idiomes (anglès i francès) ... Barcelona de Serveis Municipal...07-10-202083.288€Descargar
Tractament de la població de la processionària del pi mitjançant insecticides (2020) Consorcios07-10-20206.289€Descargar
Contractació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20208.845€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Arranjament del polígon industrial Rosanes i Ca n'Abat, renovació de la xarxa d'aigua potable i in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020701.296€Descargar
Contractacio del subministrament, la plantació i el manteniment per a l'enjardinament d'uns parterr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202016.584€Descargar
Manteniment correctiu de primer nivell del SAE (any 2021) Entitat Metropolitana del Tran...07-10-202095.432€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE LA GESTIÓ DELS HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN I DELS SERVEIS DE SUP... Institut Municipal de Serveis ...07-10-20204.736.480€Descargar
Subministrament i servei de muntatge de mobiliari d'interiors per les dependències dels diferents e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202010.382€Descargar
SUMINISTRO DE BOROSCOPIOS PARA INSPECCION EN FILTROS DE SUMINISTROS (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20208.000€Descargar
ESTUDIO DE CAMPO PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESPECIE DE FLORA EXÓTICA (MALVELLA LEPROSA) Y PROP... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20205.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS UBICADAS EN LA NAVE DE RESIDUOS DEL AEROPUERTO JOSEP TARRAD... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20203.249€Descargar
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE AYUDAS VISUALES (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20203.121€Descargar
Mantenimiento HW Infraestructura Sant Cugat (2020) Sociedad Estatal de Participac...06-10-20206.500€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias en la población de As Pontes, para Mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-20202.026€Descargar
Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores en las dependencias de la Autoridad Portuaria d... Ente Público Puertos del Esta...06-10-2020120.000€Descargar
Servicio de atenciones ambulatorias y rehabilitación en la población de Lora del Rio Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-20209.010€Descargar
L'objecte d'aquest contracte és l'adquisició i distribució del paper destinat als departaments de... Comisión Central de Suministr...06-10-2020484.851€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

BCN-514/2020: suministro de combustible para vehículos operativos del Aeropuerto Josep Tarradellas ... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-2020359.944€Descargar
Contratación del servicio de Alergología, Cardiología, Dermatología, Neumología, Neurofisiolog... Mutua de Accidentes de Trabajo...06-10-202049.500€Descargar
Asistencia medica especializada en oftalmología en la ciudad de Gijon, para Mutua Intercomarcal. N... Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-20203.751€Descargar
Comercialització de la campanya Vilafrancs i el marketplace Vilafranca APROP. Captació d'adhesions... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20201.500€Descargar
PTOP-2021-19 Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció de documents de bas... Departament de Territori I Sos...06-10-202026.250€Descargar
PARLC-2020-00183_Contractació del subministrament i el manteniment, en modalitat d'arrendament, d'u... Parlament de la Comunidad Aut...06-10-202031.500€Descargar
Contractació subministrament 4 motocicletes en règim de renting sense opció a compra Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202059.136€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIÓ DE L'AVINGUDA JAUME BALMES A ZONA 30 A SANT JULIÀ DE VILATORTA Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202079.966€Descargar
Contracte de serveis per al control de qualitat de les obres RAM de substitució dels ascensors de l... Infraestructures de la General...06-10-20203.075€Descargar
Execució de les obres RAM de substitució dels ascensors de l'edifici judicial carrer Prim de Badal... Infraestructures de la General...06-10-2020277.485€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de nova const... Infraestructures de la General...06-10-202040.052€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...06-10-202023.520€Descargar
Obres de construcció d'un edifici de 83 habitatges dotacionals per a gent gran i diversos equipamen... Institut Municipal de l'Habita...06-10-202013.190.300€Descargar
Contracte de les obres d'execució del projecte de millora de l'accessibilitat i zones d'aparcament ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020181.818€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 3.000.000 Kg de Balast de 31,5 A 50 mm - Codi TMB 12501 Ferrocarril Metropolità de Ba...06-10-202064.500€Descargar
ECAO 7453/2020 - Obres contingudes en la Memòria valorada pel condicionament d'un tram de barana al... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202043.933€Descargar
Execució de les obres de nova construcció escola 1 Línia (sense gimnàs) a l'Escola Pla del Puig ... Infraestructures de la General...06-10-20202.944.320€Descargar
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS, PREVALENT AQUESTS DARRERS, DELS SISTEMES DE COMUNICACIO... Ayuntamiento de Barcelona06-10-2020440.636€Descargar
OBRA CIVIL DE LES OBRES DE RENOVACIO DE LA CANONADA AIGUA C. ANSELM CLAVE, 184-224 Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202057.056€Descargar
PTOP-2021-25 Assistència tècnica per a la redacció i integració global dels diversos apartats de... Departament de Territori I Sos...06-10-202033.854€Descargar
SIMMAR, SL (Empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme) - Contractació de l'obra TE... Consejos Comarcales06-10-202072.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'atenció a usuaris i gestió d'instal·lacions TIC de Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat06-10-202070.000€Descargar
Subministrament dels materials per a la confecció del carnet de biblioteca per atendre les necessit... Diputación Provincial de Barc...06-10-202040.350€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC MITJANÇANT ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020175.501€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES AFECTACIONS PRODU DES PEL TEMPORAL GL RIA A L'EDIFIC... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....06-10-202086.114€Descargar
LICITACIO OBRA HIDRAULICA RENOVACIO CANONADA D'AIGUA C. ANSELM CLAVE, 184-224 Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202071.469€Descargar
Subministrament de la uniformitat de la Policia Local de Sant Esteve Sesrovires Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202060.455€Descargar
contracte relatiu al servei d'un auxiliar de conversa d'angl s pels centres d'educació secundària... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202014.757€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola Pla del... Infraestructures de la General...06-10-202078.793€Descargar
SUBHASTA PUBLICA PER ALIENACIO DE BE IMMOBLE SITUAT A LA PARCEL.LA 174 DE PLA DE CAVALLS Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202079.167€Descargar
Servei d'educació de l'ECC Secretaria de Politica Finance...06-10-2020953.198€Descargar
SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO COMPACTO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA PARA OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VIVAS... Fundació Institut de Recerca ...06-10-202045.800€Descargar
SEPARATA OBRES CONVERSIÓ CASC ANTIC Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202059.303€Descargar
OBRES AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI PINS DE LA CREU DE CALELLA (7A FASE) Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202096.685€Descargar
Servei del sistema de comptabilitat energètica per a 14 municipis i observatori metropolità d'ener... Área Metropolitana de Barcelo...06-10-202066.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'estabilització del carrer de la Llum entre el número 7 i 9 al barri de Les Planes Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202063.033€Descargar
CONTRATO MENOR DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO QUE PERMITA A LAS EMPRESAS DE VILADECANS L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202015.000€Descargar
Servei de manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, zones i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020141.665€Descargar
contractació del serveide neteja del centre Institut Mig-Món de Súria Departament d'Educació06-10-202039.256€Descargar
Contracte menor amb publicitat pel servei d'esporga de l'arbrat viari Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20205.000€Descargar
Pla Estratègic TMB 2025 Transports de Barcelona, S.A.06-10-202095.000€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ, ADEQUACIÓ I PERLLONGAMENT DEL CAMÍ D'ACCÉS AL PEU DE LA... Agència Catalana de L'aigua06-10-2020629.687€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei del/de la delegat/ada de protecció de dades i serveis connexos Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202062.400€Descargar
adquisisicio i instal lacio sistema de so pel teatre municipal de la Garriga El Patronat Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202058.675€Descargar
Obres per a la reforma de la Sala Polivalent i canvi d'ús a habitatges d'inserció, al carrer Bueno... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020330.578€Descargar
Subministrament de carburant per a grups electrògens o d'altres elements/equips per activitats muni... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202022.000€Descargar
IMPLEMENTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ ON LINE DEL SERVEI DE RESERVA DE LA PISTA DE PÀDEL. Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20205.772€Descargar
E-300100/02-05-20 - Subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents De... Universitat Pompeu Fabra06-10-2020113.464€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre nou de Ressonància Magnètica Nuclear de 400 MHz (Exp. 32/2020)... Universitat Autònoma de Barce...06-10-2020476.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Lloguer material vídeo programa Music Bus Ens Públic Corporació Catala...06-10-202070.000€Descargar
Contracte de les obres d'execució del projecte d'urbanització del darrer tram del polígon industr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020398.564€Descargar
Subministrament de renovació de la llicència Ultimate delconnector XTRACT-IS per Ferrocarrils de l... Secretaria Per A la Mobilitat06-10-20202.180€Descargar
LOPN/2020/09 - LICITACIÓ PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 21 HABITATGES, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20200€Descargar
Subministrament de sistemes de dispensació de medicaments controlats electronicament i destinats a ... Institut Català de la Salut (...06-10-2020428.100€Descargar
Contractació dels Serveis de manteniment dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Santa Margarida... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20206.000€Descargar
Subministrament de 10.000 pots de desengreixant metall (spray) - Codi TMB 213739 Transports de Barcelona, S.A.06-10-202095.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO COMPACTO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA PARA OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VIVAS... Fundació Institut de Recerca ...06-10-202045.800€Descargar
Subministrament de sistemes de dispensació de medicaments controlats electronicament i destinats a ... Institut Català de la Salut (...06-10-2020428.100€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre nou de Ressonància Magnètica Nuclear de 400 MHz (Exp. 32/2020)... Universitat Autònoma de Barce...06-10-2020476.000€Descargar
E-300100/02-05-20 - Subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents De... Universitat Pompeu Fabra06-10-2020113.464€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament reactius PROCLEIX_PANTHER_XPRESS Institut Català de la Salut (...06-10-20201.296.000€Descargar
Subministrament agregat de Material de Protecció en Procediments Generals:talles,llençols,fundes,p... Institut Català de la Salut (...06-10-2020592.654€Descargar
Contractació emerg ncia servei extracció per cribatge COVID 19 a les escoles Institut Català de la Salut (...06-10-2020407.574€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratacion del Suministro de material de oficina para los centros de Mutua Universal Mutua de Accidentes de Trabajo...06-10-2020238.792€Descargar
SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS EN VALLADO EXTERIOR (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-20203.500€Descargar
SUMINISTRO DE JOYSTICK PROFESSIONAL USB REF: 100550BLKRF PARA SISTEMA CCTV (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-20204.500€Descargar
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADORES CONTACTLESS EN PUERTAS AUTOMÁTICAS DEL AEROPUERTO JOSEP TARRAD... Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-20203.300€Descargar
Subministrament dels llums de nadal destinats a carrers i plaça del centre del nucli urbà Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202041.314€Descargar
Servicio de la oficina técnica de soporte a la estrategia de difusión digital y producción de las... Gerència de Seguretat i Preve...05-10-20203.674.480€Descargar
Servicios de diversas pólizas de seguros para el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Ex... Consorcios05-10-2020566.721€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de aplicaciones de movilidad Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-2020192.280€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de compras en entorno SAP Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-2020182.600€Descargar
Suministro e instalación de un criomicroscopio electrónico de transmisión de 200 kV equipado con ... Consejo Superior de Investigac...05-10-20201.700.000€Descargar
Servicio de asistencia hospitalaria en la población de Lorca, para Mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...05-10-20203.798€Descargar
Servicios de asesoramiento continuado en materia fiscal para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Segu... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-202014.600€Descargar
Mantenimiento jardinería del ACAR El Prat Bases Militares05-10-202014.876€Descargar
Suministro e instalación de un criomicroscopio electrónico de transmisión de 200 kV equipado con ... Consejo Superior de Investigac...05-10-20201.700.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un vehicle comercial el ctric amb endoll de 5 places BEV per a la renovació i mil... Diputación Provincial de Barc...05-10-202033.000€Descargar
2020/38 Subministrament d'un espectròmetre de ressonància magnètica nuclear de 400 mhz, amb desti... Universitat de Barcelona05-10-2020260.000€Descargar
Servei de disseny i execució de l¿activitat de la Fàbrica dels Reis d¿Orient 2020 al Districte d... Distrito de Sant Andreu05-10-202097.810€Descargar
Serveis informàtics per l'inventariat i estrat gia de les aplicacions i serveis del servidor AS400 ... Instituto Municipal de Inform...05-10-202034.404€Descargar
Servei de manteniment de la xarxa d'electrocardi grafs integrats en la xarxa de centres amb els ... Institut Català de la Salut (...05-10-202057.015€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT EL COVID'... Consorcios05-10-20205.454€Descargar
Serveis d'impressió, escaneig i c pia de documents als centres de l'àmbit de gestió de l'IMI., am... Instituto Municipal de Inform...05-10-2020142.417€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

MRU Investigació detallada de la qualitat del subsòl i redacció del projecte de remediació del s... Secretaria Per A la Planificac...05-10-202032.245€Descargar
PTOP-2020-269 Subministrament de 6 furgonetes elèctriques transformades, en règim d'arrendament am... Departament de Territori I Sos...05-10-2020374.400€Descargar
Execució de les obres de millora de les instal lacions esportives municipals de Can Falguera: const... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020184.470€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES, ARBRAT I PALMERES, SOLARS MUNICI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202014.933.700€Descargar
2020-82 - Subministrament de suports plantars termoconformats Diputación Provincial de Barc...05-10-202063.490€Descargar
Contracte del servei de seguretat privada d'activitats a l'espai públic sense arma Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202092.783€Descargar
Execució dels programes de l'àmbit de joventut de l'Ajuntament de Mollet del Vall s Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020298.879€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Renovació del manteniment del software Trazins per al Consorci Sanitari Integral (CSI2020039S) Consorcios05-10-20204.263€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI RELATIU A LA MAQUETACIÓ I DISSENY PERIODISTICS I TANCAMENT PER A LA PUBLIC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202022.000€Descargar
Servei de neteja de l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat Departament d'Educació05-10-202013.500€Descargar
CONTRACTACIÓ DELL SERVEI DE PERRUQUERIA I MAQUILLATGE PER A LA PROGRAMACIÓ DE LA TELEVISIÓ MUNICI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202018.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL DE LES ENTRADES I SORTIDES DE RESIDUS DE LES DEIXAL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202049.500€Descargar
PTOP-2021-5 Contracte de serveis per a la realització del Mapa dels hàbitats marins a Catalunya. Departament de Territori I Sos...05-10-20202.707.530€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ I REDACCIÓ PERIODISTIQUES DE LA SECCIÓ DISTRICTES DE LA PUB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20209.504€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Ma... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202054.305.400€Descargar
Servei manteniment equip inspecció paqueteria i arcs detectors de metalls DGP Departament d' Interior05-10-202057.983€Descargar
Contractació del servei en modalitat cloud del programari que serveix a SUMAR, Serveis Públics d'A... Consorcios05-10-2020133.080€Descargar
Subministrament de material de construcció, pintura, claus i panys per al Servei de Manteniment de ... Institut Català de la Salut (...05-10-202022.428€Descargar
Subministrament de llic ncies TCPMDT Professional i la seva extensió TCPMDT Surveying.(exp.900996/2... Área Metropolitana de Barcelo...05-10-20204.050€Descargar
subministrament de carburants als vehicles municipals i maquinaria de l'Ajuntament de Santa Perpetua... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202033.058€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT LA COVID'... Consorcios05-10-202089.991€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020PATSA263S - Subministrament de cafè en càpsules per als centres de restauració al Parc d'Atra... Parc D`Atraccions del Tibidabo05-10-202040.030€Descargar
Foment de la participació comunitària de col·lectius amb especial dificultat d'integració social... Distrito de Nou Barris05-10-202072.273€Descargar
Subministrament de maquinari informàtic per a la renovació tecnològica dels serveis de Barcelona ... Barcelona Activa SPM SA05-10-2020533.058€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MONITORATGE WEB AL NÚVOL DELS PORTALS DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202046.000€Descargar
Serveis d'assessorament i acompanyament experts a pimes per dissenyar plans de recuperació econòmi... Barcelona Activa SPM SA05-10-20201.000.000€Descargar
Contractació del servei d'instal·lació de l'enllumenat nadalenc 2020 de Pineda de Mar Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202037.190€Descargar
Servei de transport col·lectiu del personal de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català de la Salut (...05-10-202072.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de posada a disposició de personal a través d'una empresa de treball temporal Área Metropolitana de Barcelo...05-10-2020180.180€Descargar
Servei de mantenimnet del verd urbà, espais periurbans i medi natural de Sant Quirze del Vall s Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020885.255€Descargar
411/2020 Subministrament d'escàners per l'Ajuntament de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202015.200€Descargar
412/2020 Subministrament de llicències Microsoft per l'Ajuntament de Sabadell. Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202028.844€Descargar
Subministrament d'un vehicle tot camí 4x4 MHEV per a renovació i millora mediambiental de la flota... Diputación Provincial de Barc...05-10-202021.000€Descargar
Instalación de un sistema de control de acceso en las salas técnicas de ERTMS Administrador de Infraestructu...05-10-2020101.767€Descargar
Servicios de Asistencia Profesional Sanitaria de Reconstrucción de miembros, reimplantes y microcir... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-202055.227€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Renovació del servei de manteniment del programari SAP-BO per l'any 2021 Ens Públic Corporació Catala...05-10-202030.000€Descargar
Subministrament en exclusiva de material de lloguer d'esquí i patrocini per a les estacions d'esqu... Secretaria Per A la Mobilitat05-10-2020280.000€Descargar
Servei de manteniment d'equips i aplicatius d'Oracle Ens Públic Corporació Catala...05-10-202085.000€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT LA COVID'... Consorcios05-10-202089.991€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT EL COVID'... Consorcios05-10-20205.454€Descargar
Servei de manteniment de la xarxa d'electrocardi grafs integrats en la xarxa de centres amb els ... Institut Català de la Salut (...05-10-202057.015€Descargar
Contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per a reposicions o substitucions dels malmes... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020148.383€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT DE L'ENLLUMENAT DECORATIU DE NADAL I EL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202031.017€Descargar
MUSEÏTZACIÓ DEL CAVA CENTRE SANT SADURNÍ ANOIA, ACTUACIÓ INCLOSA A OPERACIÓ PENEDÈS 360º COFI... Consejos Comarcales05-10-2020321.970€Descargar
subministrament del vestuari reglamentari de la Policia Local per a l'any 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202031.989€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 44,8 KWP AMB MODALITAT D'AUT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202073.493€Descargar
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ, ADEQUACIÓ I PERLLONGAMENT DEL CAMÍ D'ACCÉS AL PEU DE LA... Agència Catalana de L'aigua05-10-202070.098€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE L'ESTACIÓ D'AFORAMENT EA002 AL RIU CARDENER. ... Agència Catalana de L'aigua05-10-202044.874€Descargar
2020/38 Subministrament d'un espectròmetre de ressonància magnètica nuclear de 400 mhz, amb desti... Universitat de Barcelona05-10-2020260.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT I INSTA·LACIÓ SENYALITZACIÓ VIÀRIA PER A 5 RESERVES DE PETÓ I ADÉU A PROP DELS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20200€Descargar
Gestión Cartería interna WTCB World Trade Center Barcelona05-10-202065.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT SOBRES D'UN SOL ÚS GEL HIDROALCOHÒLIC CAMPANYA PER UNA RESTAURACIÓ SEGURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT SOBRES D'UN SOL ÚS GEL HIDROALCOHÒLIC CAMPANYA PER UNA RESTAURACIÓ SEGURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20200€Descargar
Subministrament de bombes d'insulina programables amb monitoratge continu de glucosa integrat amb su... Diputación Provincial de Barc...05-10-2020589.466€Descargar
Subministrament d'1 sequenciador d'ADN pel servei de microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d... Institut Català de la Salut (...05-10-2020343.080€Descargar
Subministrament d'equips portàtils modalitat 3 Fundació Per A la Universitat...05-10-2020249.818€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

La contractació està motivada per la impossibilitat de les famílies més vulnerables de cobrir de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020102.934€Descargar
El contracte està motivat per la necessitat de garantir un àpat equilibrat al dia als infants en s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202055.000€Descargar
Obres d'instal lació d'avisos a infermeria i veu i dades a l'Hospital Modular de l'Hospital Univers... Institut Català de la Salut (...05-10-202048.272€Descargar
Servei de desinfecció de les àrees d'esbarjo de la ciutat de L'Hospitalet prevenció COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202018.000€Descargar
L'aparició del COVID-19, malaltia altament contagiosa entre els éssers humans i amb greus efectes ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20206.680€Descargar
Compra de drives T1000D de segona ma Ens Públic Corporació Catala...05-10-20205.428€Descargar
El COVID-19 és una malaltia que es contagia entre els éssers humans d'una manera molt ràpida i se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20203.143€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte del subministrament dels materials i productes de neteja d'edificis municipals i via públ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-10-202014.282€Descargar
BATERÍA Y CALIBRACIÓN DESFIBRILADORES DE CAMIONES DEL SSEI (R-T) REPARACIÓN DE REANIBEX 200 (BA... Aena, Aeropuertos Españoles y...02-10-2020281€Descargar
BATERÍA Y CALIBRACIÓN DESFIBRILADORES DE CAMIONES DEL SSEI (R-T) REPARACIÓN DE REANIBEX 200 (BA... Aena, Aeropuertos Españoles y...02-10-2020281€Descargar
Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (art. 159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contr... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-20207.155€Descargar
Contratación de una póliza de seguro de vida y accidentes colectivo, para cubrir los riesgos neces... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-2020310.000€Descargar
Producción de vídeo, cortometraje y elementos publicitarios de las campañas Pirineos y Grand Tour... Secretaria de Comerç I Turism...02-10-2020434.000€Descargar
Contratación del Suministro de 8 Monitores/Desfibriladores para los Centros Hospitalarios de FREMAP... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-202080.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació obres de manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de carrers del term... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020112.996€Descargar
Contracte de subministrament de roba esportiva de l'Escola Esportiva Municipal de les Franqueses del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202015.840€Descargar
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL SUPORT A LA GESTIO D'EQUIPAMENTS I PROGRAMES D'EDUCACIO I SENSIBIL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-20203.638€Descargar
Servei de transport escolar no obligatori (migdies) pel curs 2020 - 2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202021.558€Descargar
Subministrament i instal lació d'una estació transformadora als edificis A i B de l'AMB (exp. 9017... Área Metropolitana de Barcelo...02-10-2020294.848€Descargar
2020-29 Subministrament, retirada de l'equipament existent, instal·lació, posada en funcionament i... Diputación Provincial de Barc...02-10-202032.480€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE DIBUIX PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202014.120€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord Marc homologació empreses subministrament d'estris i maquinària per tallers i altres espais ... Secretaria de Serveis Penitenc...02-10-2020675.000€Descargar
Suministro de gas natural para la EDAR Baix Llobregat y la ETAP de Sant Joan Despí de Aigües de Ba... Aigües de Barcelona, Empresa ...02-10-2020560.700€Descargar
Servicios para la prestación del servicio técnico de promoción y seguimiento del programa «Empr ... Cámara Oficial de Comercio, I...02-10-202059.500€Descargar
Servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones de la Delegación del CSIC en Cataluña, que ... Consejo Superior de Investigac...02-10-202064.000€Descargar
Suministro e instalación de un sistema centralizado de gestión para el control y alarma de vaciado... Consejo Superior de Investigac...02-10-202087.000€Descargar
Servicio de agencia de detectives para la comunidad de Cataluña Ibermutuamur, Mutua de Acciden...02-10-202014.500€Descargar
Suministro e instalación de un sistema centralizado de gestión para el control y alarma de vaciado... Consejo Superior de Investigac...02-10-202087.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de... Administrador de Infraestructu...02-10-2020406.742€Descargar
Contratar el servicio de auditoría energética de la entidad a fin de dar respuesta al Real Decreto... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-202033.257€Descargar
Servicio de Fisioterapia en Cienza, para mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...02-10-20206.750€Descargar
Acord marc de serveis d'assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les ent... Consorcios02-10-202010.000.000€Descargar
Servei d'assegurances del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generali... Secretaria de Telecomunicacion...02-10-2020115.000€Descargar
Subministrament de cascos d'intervenció de diferent tipologia pels bombers de la Generalitat, divid... Departament d' Interior02-10-2020999.225€Descargar
Servei de sorrejat per rehabilitació de components del materialm bil de mercaderies m bil de mercad... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-202017.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment de les instal·lacions mecàniques i equips de fred per al Campus Vall d'Hebro... Institut Català de la Salut (...02-10-2020674.562€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIO I MANTENIMENT D'UN SISTEMA D'EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE M... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202044.085€Descargar
Serveis de suport en la redacció del contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i Ferroca... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-202095.000€Descargar
Serveis de neteja dels edificis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvam... Departament d' Interior02-10-20202.430.000€Descargar
Contractació de serveis tècnics de so de l'Ajuntament Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202060.000€Descargar
386/2020 Millores en l'accessibilitat del Pavelló del Complex Esportiu de Gràcia Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020265.704€Descargar
Obres de reforma pis carrer Conca. Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202024.760€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-SU-13-PO SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC PER ALS SERVEIS CIENTÍFICS C... Universitat de Barcelona02-10-2020187.520€Descargar
Contracte del servei formatiu per a la preparació de les proves d'accés dels cicles formatius de g... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202072.921€Descargar
CONTRACTE MIXT RELATIU AL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA I EL SERVEI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202089.000€Descargar
Centre de Monitorització i de Gestió (any 2021) Entitat Metropolitana del Tran...02-10-2020106.079€Descargar
Transport del Personal de la CCMA. SA Ens Públic Corporació Catala...02-10-202095.000€Descargar
Serveis de suport d'accessibilitat dels serveis de l'AOC Consorcios02-10-202014.999€Descargar
Programari EDITRAN per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...02-10-202016.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE MIXT PER AL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT COMPRA, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA DELS TERM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202047.934€Descargar
OB-0920-55 SUBMINISTRAMENT DE GUANTS PER ALS LABORATORIS DE L'IRB Universitat de Barcelona02-10-202013.881€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DE PERFIL METABOLÓMIC/LIPIDÒMIC I PROTEÒMIC DE MOSTRES ... Institut Català de la Salut (...02-10-202033.918€Descargar
Subministrament d'equips informàtics per a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de... Agencia para la Calidad del Si...02-10-202024.205€Descargar
Servei de disseny i execució de l¿activitat de la Fàbrica dels Reis d¿Orient 2020 al Districte d... Distrito de Sant Andreu02-10-202097.810€Descargar
244/20 Serveis d'eina de simulació Instituto Municipal de Mercado...02-10-202030.600€Descargar
Suministro de guantes de protección individual para el Centrede Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA ... Consorcios02-10-20206.802€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de sèrums per a l'Hospital de Viladecans Institut Català de la Salut (...02-10-2020199.572€Descargar
2020.SU.018 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un MULTI-MODE MICROPLATE READER per... Universitat Politècnica de Ca...02-10-202046.750€Descargar
Subministrament vehicles policials Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020160.560€Descargar
2020-SU-13-PO SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC PER ALS SERVEIS CIENTÍFICS C... Universitat de Barcelona02-10-2020187.520€Descargar
Subministrament d'una pica rentamans per a l'Escola Bellaterra Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-20200€Descargar
Redacció del projecte executiu i l'execució de les obres per la planta hospitalització (7.2) de l... Servei Català de la Salut (Ca...02-10-20201.983.470€Descargar
Contracte basat en l'Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats lo... Ayuntamiento de Barcelona02-10-20201.646.680€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 10.000.000 d'unitats de xeringa d'1 ml amb sistema d'agulla integrada de 23GX25MM... Departament de Salut02-10-2020950.000€Descargar
El COVID-19 és una malaltia que es contagia entre els éssers humans d'una manera molt ràpida i se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020192.478€Descargar
Servei de manteniment correctiu de les Barreres Tarifàries Eficients (BTE's) i Barreres Tarifàries... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-2020100.000€Descargar
Servei d'inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, online i radio, per l... Institut Català de Les Dones ...02-10-202056.737€Descargar
Productora Audiovisual per la producció dels spots de TV Servei Català de la Salut (Ca...02-10-202049.913€Descargar
Codi d'expedient: JU-30/20 - CEO CEG -17/2018 Bar metre sobre la religiositat i sobre la gestió de ... Departament de Justícia02-10-202043.680€Descargar
Subministrament de plaques de polipropil per senyalització entrada i interior dels parcs i vinils ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202026.477€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Aquest contracte basat de l'Acord Marc H-2/2018 (Lot 1): Impressió i manipulat en formats 120 x 160... Secretaria Per A la Planificac...02-10-20203.275€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia desconfinament 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia desconfinament 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia a 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN PLC GRUPO EMERGENCIA G5 CENAT (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-20201.525€Descargar
SIMMAR, SL (Empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme) - Contractació de l'obra PI... Consejos Comarcales01-10-2020150.000€Descargar
SERVEI DE SUPORT AL TRACTAMENT ARXIVÍSTIC I GESTIÓ DOCUMENTAL DE PARETS DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202019.910€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de coordinació d'activitats empresarials (CAE) Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202037.053€Descargar
Programa escolar: Estades d'immersió lingüística Agència Catalana de la Jovent...01-10-2020466.961€Descargar
CONTRACTE DELS SERVEIS PREVENTIUS PER ELS ACTES PÚBLICS ORGANITZATS PER EL AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202042.200€Descargar
CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DEL BARRI ANTIC 3A FASE (CARRER FERRER I GUARDI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020405.483€Descargar
Instal·lació d'una infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202044.749€Descargar
Servicios de limpieza e higienización de los edificios y espacios exteriores del Hospital Egarsat d... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020308.584€Descargar
servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de procesos de integraciones en entorno SAP Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020209.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de vigilancia de los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agenc... Agencia Estatal de Administrac...01-10-20202.215.940€Descargar
Servicio de gammagrafías oseas y gammagrafías oseas con leucocitos marcados en la ciudad de Barcel... Mutua Intercomarcal de Acciden...01-10-20206.924€Descargar
Subministrament d'una màquina escombradora nova mitjançant arrendament amb opció de compra Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020214.204€Descargar
Subministrament d'un (1) cromatògraf de gasos amb un detector d'espectrometria de masses per a la D... Departament d' Interior01-10-202060.000€Descargar
Subministrament d'un termociclador en temps real per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...01-10-202030.764€Descargar
Servei d'auditoria dels comptes anuals de la Fundació TICSalut de l'exercici 2020 Fundació TicSalut01-10-20204.886€Descargar
Obres de reforma i adequació de la sala polivalent del centre cultural Robert Brillas Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020288.194€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE GESTIÓ DE TASQUES PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BAR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202014.300€Descargar
Formació sobre Accessibilitat Universal a empleats de TMB Transports de Barcelona, S.A.01-10-202053.040€Descargar
Gestió de la bonificació de la formació Transports de Barcelona, S.A.01-10-202088.400€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI DE SUPORT, INFORMACIÓ, DINAMITZACIÓ ALS EQUIPAMENTS MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020153.763€Descargar
Atorgament de llicencies d'ocupació temporal de domini públic per a l'exercici devenda no sedentà... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-20200€Descargar
Protecció de talussos. Any 2020. Diputación Provincial de Barc...01-10-2020578.274€Descargar
Subministrament de 8 contenidors decàrrega bilateral per a la gestió de la fracció paper per la g... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202014.753€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro De Mesas Para Filtros De Seguridad Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-2020140.000€Descargar
Subministrament d'un (1) cromatògraf de gasos amb un detector d'espectrometria de masses per a la D... Departament d' Interior01-10-202060.000€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias y rehabilitación en la población de la Palma del Condado, para ... Mutua Intercomarcal de Acciden...01-10-20202.830€Descargar
Contracte de subministrament d'un vehicle per al servei de producció d'informatius i altres serveis... Consorcios01-10-202022.500€Descargar
Servei de recollida, acollida i assist ncia d'animals dom stics i de companyia abandonats, perduts o... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202062.415€Descargar
Servei de transport per carretera de la producció Les Contes d'Hoffmann Fundació Gran Teatre del Lice...01-10-202029.000€Descargar
Subministrament d'ordinadors mini i monitors multmedia. Ens Públic Corporació Catala...01-10-2020307.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE SAP BASIS PER A LA PLATAFORMA DE SAP HCM - 20RH0004-1 Servei Català de la Salut (Ca...01-10-202045.000€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PROCÈS DE PRESSUPOST PARTICIPATIU A ESPLUGUES ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202021.200€Descargar
CONTINUACIÓ OBRES REHABILITACIO CASA DE LA VILA FAS-1 Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202047.025€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte ... Infraestructures de la General...01-10-20203.968€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...01-10-20202.340€Descargar
2020PATSA253S-Subministrament de productes per l'elaboració de pizzes al centre de restauració del... Parc D`Atraccions del Tibidabo01-10-2020160.000€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte de reforç de ferm del nou accés ... Infraestructures de la General...01-10-202013.947€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment dels equips de fred i calor i refrigeració de bateries de tracció de la Flota d'Autobu... Transports de Barcelona, S.A.01-10-20207.172.990€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI D'ORNAMENTACIÓ DE L'ENLLUMENAT NADALENC DE RIPOLLET Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202090.000€Descargar
Execució de les obres del projecte de reforç de ferm del nou accés al Centre Penitenciari de Quat... Infraestructures de la General...01-10-2020390.396€Descargar
Subministrament d'una ultracentrífuga per al LAC. Departament D'agricultura, Ram...01-10-202027.662€Descargar
Manteniment del lloc de treball TMB i serveis addicionals Transports de Barcelona, S.A.01-10-20201.115.700€Descargar
Subministrament de material d'oficina i consumibles Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202017.355€Descargar
Itinerari de vianants a la carretera BV-4317 entre l'Av. Del Benestar i el carrer Nou. TM. Santa Eul... Diputación Provincial de Barc...01-10-2020312.929€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei per a la cobertura de riscos col·lectius de vida i accidents del personal del Gran Teatre De... Fundació Gran Teatre del Lice...01-10-202067.000€Descargar
CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA DEL COLECTIVO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCE... Ente Público Puertos del Esta...01-10-2020648.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE PLASTIFICADORA SERVEIS SOCIALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PORTES D'ALUMINI ACCÉS CENTRE CÍVIC TURONET Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-20200€Descargar
L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjan... Ens Públic Corporació Catala...01-10-202080.000€Descargar
Subministrament i instal lació de xarxes d'àrea local (LAN) a centres educatius de Departament d'E... Secretaria de Telecomunicacion...01-10-202019.411.600€Descargar
Subministrament de mascaretes Higi niques població infantil i majors de 70 anys COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020229.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de material para la incontinencia vésico-rectal y el cuidado de las ostomías para pacie... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020226.000€Descargar
Suministro del diario el periódico de cataluña año 2020 Red Nacional de los Ferrocarri...01-10-2020200.460€Descargar
Contractació del subministrament successiu i continuat d'el ctrodes de resecció bipolar amb destí... Consorci Mar Parc de Salut de ...01-10-202048.664€Descargar
Modificació del Servei per al disseny i desenvolupament del nou sistema d'informació d'intervenci... Secretaria Per A la Mobilitat01-10-202025.479€Descargar
Pr rroga de la cessió d'ús del local comercial a la zona d'Alp 2500 de La Molina de la part superi... Secretaria Per A la Mobilitat01-10-202016.500€Descargar
Serveis de l'actualització i el manteniment del software de gestió d'indicadors de qualitat MIDENE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202012.900€Descargar
Prestació del servei d'inserció segons l'Acord Marc (PO SR 0005 2017) per a la realització de tas... Secretaria de Serveis Penitenc...01-10-2020810€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestació del servei d'inserció segons l'Acord Marc (PO SR 0005 2017) per a la realització de tre... Secretaria de Serveis Penitenc...01-10-2020540€Descargar
Servei de subscripció de la llicència d'ús anual de la plataforma segura de comunicació i mobili... Diputación Provincial de Barc...01-10-202022.500€Descargar
SUMINISTRO DE PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO PARA VARIAS DIVISIONES (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-2020582€Descargar
Direcció ambiental de les obres de la nova cotxera d'autobusos Zona Franca Port Transports de Barcelona, S.A.30-09-202044.746€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CASALS DE BARRI DE VILADECANS: CASAL DE L'ALBA-ROSA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020119.308€Descargar
Serveis de comptabilitat, laborals i fiscals de GPSA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202032.193€Descargar
Acord marc per al subministrament d'articles d'electricitat, fontaneria, reg i pintura, pels serveis... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020213.223€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament 15 unitats control PLD gestió motor MB - Codi TMB 230794 Transports de Barcelona, S.A.30-09-202045.000€Descargar
Servei d'instal lació de punts de cablatge informàtic en qualsevol dels edificis de l'HospitalUniv... Institut Català de la Salut (...30-09-202039.500€Descargar
Subministrament de 200 cartutxos activació sistema extinció DAFO - Codi TMB 210883 Transports de Barcelona, S.A.30-09-202028.600€Descargar
Subministrament d'equipaments informàtics portàtils Agència per a la Competitivit...30-09-2020220.000€Descargar
Contracte dels serveis d'assessorament jurídic a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202042.000€Descargar
subministrament de llicències Adobe Creative Suite Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202010.579€Descargar
Servei de redacció del PPU-1 La Tomba Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202029.756€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA I D'AGENTS CÍVICS/QUES DE LA CIUTAT DE VILADECANS. Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020481.818€Descargar
2021.SU.001 - Subministrament d'aigua mineral natural mitjançant fonts dispensadores i el seu mante... Universitat Politècnica de Ca...30-09-202079.380€Descargar
Servicio de programación de herramientas y recogida de datos de paneles online para el proyecto eur... Universitat Pompeu Fabra30-09-2020290.280€Descargar
Serveis d'assistència tècnica en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de compli... Barcelona Activa SPM SA30-09-202032.900€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA INDUSTRIAL DE VAPOR PER LA NETEJA VIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202034.900€Descargar
Suport i assessorament al funcionament del Consell Escolar Municipal de Barcelona Instituto Municipal de Educaci...30-09-202036.980€Descargar
Renovación De Contenedores Del Sistema De Recogida Neumática De Residuos Del Aeropuerto Josep Tarr... Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-2020110.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Cambio De Nombre Del Aeropuerto De Barcelona. Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-2020153.469€Descargar
servicio de Oftalmología en Barcelona Mutua de Accidentes de Trabajo...30-09-202015.820€Descargar
Serveis de neteja dels casals de gent gran, equipaments polivalents, hotels d'entitats, ludoteques i... Departament de Treball, Afers ...30-09-20201.668.800€Descargar
Transport de fons del Palau Güell i de la Llibreria de la Diputació de Barcelona Diputación Provincial de Barc...30-09-202038.904€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...30-09-2020548.642€Descargar
401/2020 Subministrament d'ordinadors per l'Ajuntament de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020165.289€Descargar
399,400/2020 Subministrament d'equipament pel Sistema Informàtic Central de l'Ajuntament de Sabadel... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020145.455€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAS 4134/2020 Serveis de bugaderia a diverses depend ncies del Servei d'Educació Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202053.580€Descargar
SERVEI DE GUITAGE DE LES COVES DE SALNITRE Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202046.280€Descargar
SERVEIS D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA Fundació Privada Centre de Re...30-09-202030.093€Descargar
Realització, durant l'any 2021, de controls per a la detecció de drogues d'abús il·legals en mos... Departament d' Interior30-09-202057.075€Descargar
Acord marc del subministrament de fórmules de nutrició parenteral, additius i d'altres productes p... Consorcios30-09-2020485.562€Descargar
SERVEIS DE COORDINACIÓ TÈCNICA DE L'EXPOSICIÓ «BALENCIAGA, DISSENYADOR DE BARRETS» (Exp. CM16-2... Barcelona Activa SPM SA30-09-202014.300€Descargar
Concessió de serveis per a l'explotació, gestió i organització del Centre Cívic Vil.la Urània,... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...30-09-20201.158.160€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

F200000387 - SERVEIS PER AL SUPORT SOCIOEDUCATIU I COMUNITARI I L'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES I FAM... Foment de Ciutat Vella, S.A.30-09-202092.727€Descargar
Acord marc servei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liqua... Consorcios30-09-2020923.676€Descargar
ECAO 6758/2020 - Obres descrites en la Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-20209.655€Descargar
E-501700/06-04-20 Servei de programació d'eines i recollida de dades de pànels online pel projecte... Universitat Pompeu Fabra30-09-2020133.480€Descargar
Servei de connexions d'alarmes d'intrusió als edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020161.655€Descargar
Autoritzacions d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació d'activitats comercials al term... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-20200€Descargar
Subministrament, en regim d'arrendament tecnològic amb opció de compra, dels sistemes d'informaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020884.119€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202014.000€Descargar
SERVEIS DE DEFINICIÓ DEL INNORADAR: UN SERVEI DE RADAR D'OPORTUNITATS D'INNOVACIÓ (I/O REPTES) A L... Barcelona Activa SPM SA30-09-202012.000€Descargar
Licitació per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'un vehicle tipus furgoneta en la ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202014.876€Descargar
Serveis de rutes periodiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca Comissionat Per A Universitats...30-09-202012.199€Descargar
Contractació del desenvolupament i el desplegament de les infraestructures del sistema operatiu de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202041.322€Descargar
Acord marc del servei d'elaboració de fòrmules magistrals Consorcios30-09-20201.571.310€Descargar
Servei de control d'accessos Consejos Comarcales30-09-2020271.856€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ADQUISICIÓ VEHICLE DE TREBALL DUMPER RÍGID Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202016.800€Descargar
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DELS VEHICLES DE LA BRIGADA MUNICIPAL D'IGUALADA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020202.320€Descargar
Obres de sanejament de paviment, any 2020. Zona occidental i oriental (2 lots). Diputación Provincial de Barc...30-09-2020495.562€Descargar
INSTAL·LACIO I MANTENIMENT INTEGRAL DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA I LECTURA DE MATRÍCULES Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202081.390€Descargar
Contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020283.334€Descargar
2020PATSA252-CA-CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D'OBRA I CSS PER A LES OBRES RE... Parc D`Atraccions del Tibidabo30-09-202015.000€Descargar
ECAO 6739/2020 - Obres i treballs per a l'arranjament de camins de la xarxa viària bàsica inclosos... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202018.603€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc servei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liqua... Consorcios30-09-2020923.676€Descargar
AL SUBMINISTRAMENT D'UN PROGRAMARI INFORMÀTIC MUSICAL PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-20200€Descargar
SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN NAVE DEL TERMINAL DE CARGA (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...29-09-20201.496€Descargar
SUMINISTRO DE TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJOS Y DE CONTACTO 650 C (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...29-09-2020500€Descargar
TARIFA DE MNTTO.ANUAL DE CUENTA DE INSTALACIÓN Y EMISIONES VERIFICADAS S/ORDEN TEC/813/2019 PERIODO... Aena, Aeropuertos Españoles y...29-09-2020100€Descargar
Contracte de subministrament d'enllumenat ornamental Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202034.758€Descargar
Contracte d'Obres per l'Adequació de la planta baixa com habitatge i rehabilitació d'un altre a l'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202071.902€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

L'edició, maquetació, impressió i lliurament dels números 6 i7 de la revista Argo. Diputación Provincial de Barc...29-09-202026.000€Descargar
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL TRÁFICO ENTRE ÁREA DE OCCITANIA MIDI PIRINEOS Y LA... Ente Público Puertos del Esta...29-09-2020199.000€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar serveis deformació en idiomes (angl s) (... Secretaria Per A la Mobilitat29-09-202026.000€Descargar
PTOP-2021-23. Reforçament de ferm i obres complementàries a la C-31 del PK 208+570 al 215+779. San... Departament de Territori I Sos...29-09-20203.824.420€Descargar
DF i CSS mant sistemes de gestió del trànsit Ronde Ayuntamiento de Barcelona29-09-2020180.460€Descargar
CTTE611 Servei de prevenció i control de legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària,... Grupo Tersa29-09-202010.900€Descargar
AT departament Grans Infraestructures Ayuntamiento de Barcelona29-09-2020177.055€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte mixt de subministrament d'aliments, lloguer de maquinària per la cuina i servei de contro... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202024.181€Descargar
Contratación del suministro y puesta en producción de una solución integral de protección perime... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-09-2020180.000€Descargar
Servicio de soporte técnico y mantenimiento para licencias de productos de la solución ARIS. Mutua de Accidentes de Trabajo...29-09-20208.500€Descargar
El objeto del presente contrato es la ejecución del suministro de 4.000 mascarillas higiénicas reu... Servicio Público de Empleo Es...29-09-202010.000€Descargar
Contractació del subministrament d'arbrat de clima fred, arbrat de clima càlid i palmàcies amb me... Instituto Municipal de Parques...29-09-20202.109.090€Descargar
Acord marc del subministrament d'heparines de baix pes molecular (bemiparina, enoxaparina) Consorcios29-09-20203.421.150€Descargar
Contracte de servei del subministrament de fonts d'aigua purificada connectades a la xarxa per l'edi... Universitat de Barcelona29-09-202016.423€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020RRHH262CA-Servei de verificació de la Memòria de Sostenibilitat, EINF individual i EINF consol... Barcelona de Serveis Municipal...29-09-202015.960€Descargar
Obres adequació escales per llic ncia d'activitat en el CAP Manso de la GTBCN Institut Català de la Salut (...29-09-202078.093€Descargar
Concessió de la gestió del servei de cafeteria i restauració de l'edifici de l'Escola Superior de... Escola Superior de Comerç Int...29-09-202084.240€Descargar
Realització de treballs forestals emmarcats dins el projecte d'especialització i competitivitat te... Diputación Provincial de Barc...29-09-2020297.286€Descargar
Subministrament d'equips audiovisuals a diversos edificis de la Diputació de Barcelona i subministr... Diputación Provincial de Barc...29-09-202047.900€Descargar
Retorn obres exposició Art Primer. Artistes de la Prehistòria. Direcció General del Patrimon...29-09-202017.064€Descargar
Execució de les obres del projecte de rehabilitació de façanes laterals i posterior del Castell Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202084.467€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

04/2020 Furgó GNC aigua pressió Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202077.000€Descargar
Servei de Proxy per accés als recursos electrònics de la biblioteca Fundació Per A la Universitat...29-09-202059.850€Descargar
SUMINISTRO DE 364 PLACAS DE ALUMINIO AW6082, DE MEDIDAS 80 x 140 x 694 mm, YA MECANIZADAS HASTA MEDI... Universitat Autònoma de Barce...29-09-2020120.120€Descargar
Contracte de serveis per la gestió de l'Aula d'estudi a la Biblioteca municipal de Piera Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-20205.560€Descargar
RENOVACIÓ I MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC, 1A FASE Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-2020427.267€Descargar
Subministrament i transport de productes químics per al tractament de les aigües de les instal·la... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202070.780€Descargar
Subministrament d'un sistema de descontaminació de sales air-locks d'intercanvi entre espais, i al... Institut de Recerca I Tecnolog...29-09-202069.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE MAGATZEMS EXTERNS PER A OBRES D'ART EN CUSTODIA DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA... Consorcios29-09-2020145.120€Descargar
Servei d'impressió i manipulació dels productes gràfics del Districte d'Horta-Guinardó Distrito de Horta- Guinardó29-09-202040.500€Descargar
Servei de transport escolar adaptat a la comarca del Bages a partir del 8 de gener de 2021 fins al 3... Consejos Comarcales29-09-2020178.277€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat29-09-2020453.959€Descargar
Subministrament d'un sistema de rinovideolaringoscopia per servei d'ORL de l'Hospital Dos de Maig de... Consorcios29-09-202022.500€Descargar
Subministrament d'un sistema de descontaminació de sales air-locks d'intercanvi entre espais, i al... Institut de Recerca I Tecnolog...29-09-202069.000€Descargar
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL TRÁFICO ENTRE ÁREA DE RHÔNE-ALPES y PROVENZA-ALPE... Ente Público Puertos del Esta...29-09-2020199.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

MANTENIMENT, JARDINERIA I ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202066.000€Descargar
Servei d'atenció diürna i el servei d'atenció ales famílies del Centre Obert de Vilafranca del P... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202093.657€Descargar
Contracte de serveis de neteja viària a Sant Quintí de Mediona Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-2020108.000€Descargar
Suministro e instalación de un espectrómetro de masas de transferencia de protones en tiempo de vu... Consejo Superior de Investigac...28-09-2020230.000€Descargar
Concessió del contracte per a la utilització i explotació del Local Social de propietat municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20202.000€Descargar
Pla de seguretat integral Transports de Barcelona, S.A.28-09-2020200.000€Descargar
Atorgament de diverses llicències d'ocupació temporal de béns de domini públic municipal en l'ex... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE SUPORT A LES ACCIONS DE PARTICIPACIÓ, I REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202042.044€Descargar
CONTRACTE PER A LA SELECCIÓ DE TITULAR D'AUTORITZACIÓ DEMANIAL PER A L'ÚS I EXPLOTACIÓ DELS BAR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20200€Descargar
Inspecció per Ultrasons Nivells 1 i 2, Homologació de la Certificació Ferrocarril Metropolità de Ba...28-09-202032.945€Descargar
Subministrament de franges lluminàries per a les UT 113 i 114 dels Ferrocarrils de la Generalitat d... Secretaria Per A la Mobilitat28-09-202033.055€Descargar
Servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics de Santa Maria de Palauto... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-2020169.874€Descargar
Serveis de substitució de rodes als vagons 65.002 i 65.003 dels Ferrocarrils de la Generalitat de C... Secretaria Per A la Mobilitat28-09-202058.000€Descargar
Servei d'Enllaços Mòbils DSNG Ens Públic Corporació Catala...28-09-2020400.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios operativos y los servicios de gestión de atención al usuario del Ayuntamiento de Barcelo... Instituto Municipal de Inform...28-09-20204.362.790€Descargar
Rehabilitación de tramos de línea de alta de señalización por obsolescencia entre Barcelona y Vi... Administrador de Infraestructu...28-09-2020494.033€Descargar
Suministro e instalación de un espectrómetro de masas de transferencia de protones en tiempo de vu... Consejo Superior de Investigac...28-09-2020230.000€Descargar
Servicio alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de malgrat de mar y blanes Red Nacional de los Ferrocarri...28-09-2020417.324€Descargar
Subministrament de lectors de targetes de sobretaula per als centres de la Direcció D'Atenció Prim... Institut Català de la Salut (...28-09-202033.558€Descargar
Manteniment preventiu i correctiu de segon nivell del Sistema T-mobilitat Entitat Metropolitana del Tran...28-09-2020125.414€Descargar
Contracte de serveis de neteja que s'ha d'adjudicar mitjançantprocediment obert simplificat de l'In... Departament d'Educació28-09-202044.109€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS OPERATIUS I ELS SERVEIS DE GESTIÓ D'ATENCIÓ A L'USUARI DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA Instituto Municipal de Inform...28-09-20202.068.730€Descargar
Protecció de talussos. Any 2020. Diputación Provincial de Barc...28-09-2020578.274€Descargar
Servei d'anàlisi i desenvolupament d'aplicacions en llenguatge PROGRESS Ens Públic Corporació Catala...28-09-2020718.200€Descargar
Realització d'activitats educatives de promoció dels drets i deures de les persones consumidores e... Diputación Provincial de Barc...28-09-202067.030€Descargar
Serveis de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20202.078.670€Descargar
Subministrament de dos vehicles per la policia local mitjançant dos contractes de renting a 48 meso... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202099.128€Descargar
Contracte de Prestació de servei per l'assemblatge de m duls i bateries per vehícle el ctric Fundación Privada Instituto d...28-09-2020120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-103 - Subministrament, posada en servei i manteniment post-garantia d'un robot de maneig de lí... Diputación Provincial de Barc...28-09-2020164.816€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció dels treballs de redacció dels ... Infraestructures de la General...28-09-2020160.000€Descargar
Actualització, anàlisi, diagnosi i realització de tallers de millora dels indicadors obtinguts en... Diputación Provincial de Barc...28-09-202022.000€Descargar
Disseny i l'execució d'un programa de connexió tecnol gica adreçat a mitjanes i grans empreses am... Agència per a la Competitivit...28-09-202060.000€Descargar
CONTRACTE DE DINAMITZACIÓ, EMANCIPACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL A ESPLUGUES DE LLOBREGAT 20/21 Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-2020102.113€Descargar
Serveis de tutoria, cortesia TIC i suport a la gestió dels sistemes d'informació als usuaris de l... Instituto Municipal de Inform...28-09-20201.992.010€Descargar
Subministrament d'un robot pipetejador per a seqüenciació per a l'Hospital Universitari de Bellvit... Institut Català de la Salut (...28-09-2020146.081€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Substitució d'obra de fàbrica de la carretera BV-4601 sobre el Torrent de l'Esperança. T.M. Gurb. Diputación Provincial de Barc...28-09-2020113.961€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT I BROQUERATGE DEL SISTEMA DE MONEDA LOCAL VILAWATT Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202014.999€Descargar
CTTE601 Servei de redacció de projecte i direcció d'obra i reforma de vestuaris i oficines del Cen... Grupo Tersa28-09-202062.500€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc (PO SU 0004 2017) per al subministrament de roba de llit, uniformita... Secretaria de Serveis Penitenc...28-09-2020724.144€Descargar
Servei de les línies de comunicacions per la facilitació de la relació pacients -familiars als ce... Secretaria de Telecomunicacion...28-09-2020132.000€Descargar
56 concentradors de senyals 'DIGIBOX' Institut Català de la Salut (...28-09-202055.160€Descargar
L'anàlisi publicitari de mercat ens permet conèixer les inversions de la nostra competència i del... Ens Públic Corporació Catala...28-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

L'objecte del contracte és el lloguer de material tècnic per al pregó de la Mercè i la roda de p... Instituto de Cultura de Barcel...28-09-202021.900€Descargar
REHABILITACIO DE LA RECTORIA DE SANT MATEU DE BAGES, MODIFICAT PRESSUPSOT 1ª FASE Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-09-2020144.349€Descargar
Servicio mantenimiento equipos telebilletica direccion cercanias cataluña Red Nacional de los Ferrocarri...26-09-20200€Descargar
SERVEIS DE NETEJA I DESINFECCIÓ PERI DICA DE LES ÀREESDE JOCS INFANTILS DE L'ESPAI PÚBLIC DE VILA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202015.000€Descargar
Servei de subtitulació en català de programes gravats per a persones sordes. Ens Públic Corporació Catala...25-09-2020350.000€Descargar
Contractació de subministrament per a la implantació i manteniment d'un nou sistema informàtic pe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-2020210.800€Descargar
Mantenimiento integral del sistema de información geográfica de gestión de la Red de Espacios Nat... Diputación Provincial de Barc...25-09-2020144.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestación del Servicio de Actualización de la Infraestructura de Red a Windows 10 para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-2020123.000€Descargar
Prestación del Servicio de construcción de un módulo para la obtención de certificados de retenc... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-2020120.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER LES REVISIONS AUDITIVES ALS ALUMNES DE PRIMER CURS DE LES ESCOLES D'INFANTI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-20201.138€Descargar
ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DOS PROVE DORSD'ASSEGURANCES DE SALUT PRIVADA AMB AVANTATGES FISC... Institut Català de la Salut (...25-09-202088.800€Descargar
Alienació onerosa de béns patrimonials vehicle recollida d'escombraries per subhasta Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202015.325€Descargar
SERVEI DE DETERMINACIÓ DELS NIVELLS CIRCULANTS EN S RUM DE DIFERENTS MARCARDOS PROTEICS D'UNA COHOR... Institut Català de la Salut (...25-09-202019.980€Descargar
Suministro de Material de Osteosintesis, Implantes Quirurgicos e Instrumental que precisa el Servici... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-20201.435.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de les obres de millora del Camí de vianants entre els barris de la Campinya i Sant I... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202048.321€Descargar
Construcció de l'Edifici Oficines de la nova cotxera d'autobusos de Transports de Barcelona en Zona... Transports de Barcelona, S.A.25-09-202013.615.700€Descargar
Contractació del subministrament, en la modalitat d'arrendament, i servei d'instal·lació, manteni... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202069.004€Descargar
Servei de manteniment de la jardineria de la seu central de SEM, SA Servei Català de la Salut (Ca...25-09-202025.232€Descargar
subministrament mitjançant compra de dues furgonetes, una amb distintius i una altra sense distinti... Ayuntamiento de Barcelona25-09-2020100.000€Descargar
Manteniment del Sistema MouTV a andanes de Metro i Punts TMB Ferrocarril Metropolità de Ba...25-09-2020135.000€Descargar
SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA DE DISTRIBUCIÓ DEL NUCLI DES DEL DIP SIT DE LES MINES QUE ACT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202045.526€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Assistència informàtica i consultoria del programa de comptabilitat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-20209.350€Descargar
N801/2020/000002 ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202035.123€Descargar
Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels directoris informatius multimèdia (DIM1 ... Institut Català de la Salut (...25-09-2020266.000€Descargar
Licitació del servei de vigilància privada sense armes del Parc Torreblanca Consejos Comarcales25-09-2020112.020€Descargar
La Generalitat de Catalunya convoca el sector tecnològic per presentar la contractació del CTTI Secretaria de Telecomunicacion...25-09-20200€Descargar
Subministrament d'equips per a detecció d'ARN per TMA de Coronavirus Institut Català de la Salut (...25-09-20200€Descargar
Subministrament d'equips de PCR en temps real per a la detecció del Coronavirus Institut Català de la Salut (...25-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de pipetes de laboratori per a la diagnosi in vitro de la malaltia del Coronavirus Institut Català de la Salut (...25-09-20200€Descargar
Subministrament de mascaretes FFP2 i mascaretes quirúrgiques arrel de la crisi sanitària o social ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-20200€Descargar
Subministrament d'ordinadors portàtils i llicències d'Office 365 per a l'Ajuntament de Vilassar de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202019.861€Descargar
ECAS 4627/2020 Serveis de neteja i desinfecció de dependències, i neteja d¿espais interiors i ext... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202012.137.900€Descargar
Servicios de Transporte Sanitario Individualizado prestados a los trabajadores de empresas asociadas... Mutua de Accidentes de Trabajo...24-09-20201.554.370€Descargar
subministrament de gel hidroalcohòlic per cobrir les necessitats de diferents serveis de l'Ajuntame... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202034.995€Descargar
subministrament de gel hidroalcohòlic per cobrir les necessitats de diferents serveis de l'Ajuntame... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202034.995€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Defensa jurídica procedimiento 258/2020 Las Palmas. Ayuntamientos Prov...24-09-20201.495€Descargar
Contractació de les obrs d'instal.lació d'un ascensor a l'exterior de l'edifici del Local Social p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202074.372€Descargar
L'objecte d'aquest contracte consisteix en el subministrament d'equips portàtils de 15,6 pel PAS i ... Universitat de Barcelona24-09-20201.487.600€Descargar
Subministrament mitjançant lloguer de tres vehicles per l'activitat de promoció dela donació de s... Servei Català de la Salut (Ca...23-09-202025.481€Descargar
servicio de asistencia técnica para el soporte experto a la administración, mantenimiento e implan... Mutua de Accidentes de Trabajo...23-09-202090.000€Descargar
Obra d'adequació de l'espai de la casa de la vila per a la implementació del Centre d'Interpretaci... Consorcios23-09-202099.124€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIÓ D'AMPOLLES DE GAS D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA ALS DIP SITS DE LA SEU DEL... Biblioteca de Catalunya23-09-202035.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació d'un sistema integral de gestió d'expedients i carpeta ciutadana per a l'Ajuntament d'Ol... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-202034.500€Descargar
Instal·lacions de telecomunicacions i seguretat a la nova cotxera d'autobusos a Zona Franca (espai ... Transports de Barcelona, S.A.23-09-20202.448.020€Descargar
2020-87 - Serveis d'auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2020, 2021 i 2022 de l'Hospital Cl... Diputación Provincial de Barc...23-09-2020344.999€Descargar
G2024-2020-10 Manteniment correctiu, evolutiu i helpdesk del sistema documental de l'ARC Agencia de Residus de Cataluny...23-09-2020320.000€Descargar
Contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada per al manteniment de l'enllumenat públic e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-2020206.076€Descargar
CONOB102000CO2020010 Obres de construcció del nou recinte Don drom al Campus del Baix Llobregat de ... Universitat Politècnica de Ca...23-09-2020229.726€Descargar
SERVEIS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS EN DIFERENTS MODALITATS I PER ALS DIFERENTS NIVELLS, DURANT ELS EXERC... Institut Català de la Salut (...23-09-2020101.277€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de gestió, dinamització i coordinació de l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt InfoJove de... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...23-09-20201.073.410€Descargar
Serveis de suport a l'Oficina Tècnica de la Plataforma de mobilitat mConnecta Fundació TicSalut23-09-202051.061€Descargar
Serveis de coordinació i dinamització del servei municipal del Banc del Moviment, xarxa solidària... Instituto Municipal de Persona...23-09-2020268.950€Descargar
Contractació emergència subministrament prova ràpida per a la determinació d'antígens de SARS-C... Institut Català de la Salut (...23-09-20204.500.000€Descargar
Servei d'overhaul dels equips màtric, per a les unitats de tren de la sèrie UT113 i UT114 dels Fer... Secretaria Per A la Mobilitat23-09-2020900.000€Descargar
Atès que una de les principals activitats que presta el Banc de Sang és la realització de transfu... Servei Català de la Salut (Ca...23-09-202033.495€Descargar
Adhesió a la segona pròrroga del contracte basat en l'acord marc de subministrament de gas natural... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-202021.886€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament càmera SONY SNC-VB640+PRIME SUPPORT Ferrocarril Metropolità de Ba...22-09-202037.500€Descargar
Servicios de asistencia sanitaria hospitalaria y ambulatoria de la especialidad de oftalmología en ... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-09-2020270.447€Descargar
Contratación del suministro de diversos servidores para centros de proceso de datos (CPD), y su ser... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-09-2020120.500€Descargar
Subscripció de llicències antivirus i antispam per a l'Hospital Clínic de Barcelona Diputación Provincial de Barc...22-09-2020300.000€Descargar
Servicios de telecomunicaciones: Red privada de datos, acceso a internet, voz fija y móvil cloud co... Mutua Intercomarcal de Acciden...22-09-2020380.000€Descargar
Trabajos de sustitución de protección activa contra incendios en los Paradores de Turismo de Cardo... Paradores de Turismo de Españ...22-09-2020192.000€Descargar
Revisión de los centros de alimentación tipo CA en la Jefatura de Área de Mantenimiento de Barcel... Administrador de Infraestructu...22-09-202099.456€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis necessaris per poder obtenir informació analítica estàtica de l'estat de les inversions d... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-202040.000€Descargar
Contractació de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Sant Isidre (Fase 3.A d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-2020221.113€Descargar
Servicio de lavandería en los centros de Unión de Mutuas, MCSS nº 267 de Barcelona. Mutua de Accidentes de Trabajo...22-09-202024.962€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció d'execució de les obres d'ampliaci... Infraestructures de la General...22-09-202094.027€Descargar
Contracte d'execució de les obres d'Ampliació i reforma del CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes. Cl... Infraestructures de la General...22-09-20202.787.490€Descargar
Servei diari de retalls de premsa Ens Públic Corporació Catala...22-09-202030.000€Descargar
Subministrament de bosses multiús i bosses dedeixalles a tots els centres del Consorci Sanitari Int... Consorcios22-09-2020120.535€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/120 Subministrament d'equips encaminadors per la xarxa informàtica de la Universitat de Barcel... Universitat de Barcelona22-09-202035.000€Descargar
SERVEIS D'ENREGISTRAMENTS AUDIOVISUALS DE LA TEMPORADA TEATRAL 2020/21 Fundació Teatre Lliure-Teatre...22-09-202095.800€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ¿ INSTAL.LACIÓ INCLOSA EN ALGUNS DELS CASOS - D' ARTICLES DIVERSOS (C... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-202099.835€Descargar
Servei de gestió de lloguers i administració d'immobles propietat de Ferrocarrils de la Generalita... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-20202.134€Descargar
Servei d'implantació i operació d'una plataforma de licitació pública electrònica per a l'Ajunt... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-202021.400€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU CRIP Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-202035.243€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT I EVOLUCIÓ DE LES APPS NATIVES DE L'ERP DE SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE... Sigma Gestión Universitaria, ...22-09-202069.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Remodelación Instalaciones Asta OB-GP-P0828/2018 Ente Público Puertos del Esta...22-09-202017.861.600€Descargar
Subministrament de dret d'ús de serveis de mapes i serveis d'anàlisi, desenvolupament, formació, ... Barcelona de Serveis Municipal...22-09-2020377.900€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...22-09-2020284.084€Descargar
Serveis de disseny i execució de proves per a la nova plataforma app de mobilitat per a Barcelona S... Barcelona de Serveis Municipal...22-09-2020158.400€Descargar
L'objecte de la present és la d'oferir serveis disseny d'experiències d'usuari per a la nova plata... Barcelona de Serveis Municipal...22-09-202079.200€Descargar
Servei de vigilància auxiliar amb presència física a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujo... Institut Català de la Salut (...22-09-202050.080€Descargar
Tramitació d'emergència de la contractació del subministrament de 68 DNA/RNA Shield (250 ml) Fundación Privada Instituto d...22-09-202021.584€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de l'adquisició del subministrament 12 Luna Univ Probe RT-qPCR NO ROX (Programa Orfeu... Fundación Privada Instituto d...22-09-202020.856€Descargar
Contractació de l'adquisició del subministrament de 12 Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit... Fundación Privada Instituto d...22-09-202020.230€Descargar
CTTE608 Servei de desenvolupament, implantació i manteniment d'informes d'efici ncia energ tica per... Grupo Tersa21-09-202027.200€Descargar
CTTE594 Obres relatives a la millora del sistema el ctric del Centre de Tractament de Residus Munici... Grupo Tersa21-09-2020547.196€Descargar
Disseny de la nova solució tecnològica del servei PSIS Consorcios21-09-202014.900€Descargar
Subministrament de 5 fotocopiadores multifunció de fotocopiadora,impressora i escàner, destinades ... Distrito de Sant Martí21-09-202026.625€Descargar
El objeto del contrato lo constituye la redacción del proyecto de construcción de coberturas del t... Barcelona Sagrera Alta Velocit...21-09-2020762.188€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament EPI's Gerència d'Ecologia, Urbanism...21-09-202028.450€Descargar
Serveis de direcció, supervisió, control i seguiment de projectes mitjançant l'eina i metodologia... Institut Català de la Salut (...21-09-2020150.000€Descargar
Servei d'actualització de la plataforma de gestió del portfoli de software de Ferrocarrils de la G... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-202053.172€Descargar
Subministrament 4 equips micro-ip d'àudio encoberts (DGP) Departament d' Interior21-09-202028.880€Descargar
2020SIST212CA - Servei de posada en marxa, evolutius i manteniment preventiu i correctiu pels caixer... Barcelona de Serveis Municipal...21-09-202058.700€Descargar
Servei de gestió de residus sanitaris del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV 1... Consorcios21-09-202019.403€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202011.958.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202011.650.000€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202011.481.600€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202010.365.600€Descargar
Subministrament de 35.000 dosis de vacuna antipneumocòccica23-valent per a l'any 2020 Departament de Salut21-09-2020420.000€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020290.236€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020279.757€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020258.343€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Derivat 32 Projecte d'adequació de les instal.lacions i subministrament i instal.lació de compleme... Consorcios21-09-2020192.695€Descargar
Serveis de disseny de metodologia Lean construction, redacció de plecs de clàusules tècniques pel... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020188.000€Descargar
Serveis per a la redacció de l'avantprojecte d'obra nova d'un espai hospitalari polivalent i els co... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020107.500€Descargar
Subministrament de granotes de protecció per als integrants dels serveis de Salut Pública de la Se... Departament de Salut21-09-2020100.057€Descargar
Contractes subscrits per procediment d'emergència durant estat alarma Covid-19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-09-202024.394€Descargar
Servei de d'informació i conscienciació de la població jove de Catalunya sobre l'impacte que supo... Departament de la Presidència21-09-2020999.421€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIONS EN 307 MOSTRES DE FEMTA I 490 MOSTRES SEROLÒGIQUES DEL P... Institut Català de la Salut (...18-09-202050.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2 para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Se... Mutua de Accidentes de Trabajo...18-09-202061.152€Descargar
10 CSA 2020 Contractació dels serveis de renovació i connectivitat de les sales audiovisuals per a... Consorcios18-09-202045.000€Descargar
la prestación del servicio de ingeniería para el control y supervisión de los contratos de manten... Tesorería General de la Segur...18-09-202048.030€Descargar
Pantallas de gran tamaño para programas en el C.P.P. de Cataluña Sociedad Estatal de Participac...18-09-202017.000€Descargar
Programa escolar: estades d'immersió lingüística Agència Catalana de la Jovent...18-09-2020466.961€Descargar
Servei de consultoria per realitzar el disseny, implementació, dinamització i avaluació de la tau... Área Metropolitana de Barcelo...18-09-202027.500€Descargar
Subministrament i instal·lació dels equips necessaris per a la climatització de dos carrils exist... Transports de Barcelona, S.A.18-09-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVICIOS DE ESTUDIO DE ANEURIMSA ATEROSCLEROTICO DE AORTA TORACICA DESCENDIENTE Y ABDOMINAL DESTINA... Institut Català de la Salut (...18-09-202093.200€Descargar
Campanya promoció sector primari a Catalunya Departament D'agricultura, Ram...18-09-2020150.000€Descargar
Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Subministrame... Consorcios18-09-202055.433.100€Descargar
Contractació del subministrament, en régim d'adquisició, i mantenimentd'impressores i el subminis... Consorcios18-09-202019.329€Descargar
2020/119 Subministrament d'equips per a la xarxa informàtica de la Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona18-09-202035.000€Descargar
Servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis de la Universitat de Barcelona i de l'Ins... Universitat de Barcelona18-09-20201.285.430€Descargar
Renovació de carril entre les estacions de Lesseps i Penitents a L3 Ferrocarril Metropolità de Ba...18-09-2020800.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació d'un servei que inclogui 3 persones per al manteniment correctiu i petits evolutius, m... Servicio de Ocupación de Cata...18-09-2020191.520€Descargar
9 CSA 2020 Contractació dels serveis d'integració senyals de l'equipament de monitors de constants... Consorcios18-09-202055.000€Descargar
Il·luminació per als platós. Ens Públic Corporació Catala...18-09-202072.900€Descargar
Actuacions tàctiques en la vorera del C/ Bonaigua entre Av. Matadepera i Rda. Collsalarca per facil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-09-202029.939€Descargar
Publicació massiva contractes de desconfinament tramitats d'emergència a Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergència a 18.09.2020 Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
Publicació massiva contractes de desconfinament tramitats d'emergència a Departament de Justícia18-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

suministro de licencias de productos Microsoft y su mantenimiento (Software Assurance). Mutua de Accidentes de Trabajo...17-09-202061.000€Descargar
Servicio de suscripción de las licencias software de los productos Liferay para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...17-09-2020130.000€Descargar
Servicio de suscripción de licencias software de los productos nebulaACCES para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...17-09-2020111.350€Descargar
Subministrament de material de drenatge d'ús general Diputación Provincial de Barc...17-09-20201.096.080€Descargar
Subministrament de 30 Targetes calis BQ1 843724 - Codi TMB 231592 Ferrocarril Metropolità de Ba...17-09-202058.500€Descargar
Contracte per a la gestió del servei d'inserció social de les persones en situació de sensellaris... Institut Municipal de Serveis ...17-09-20202.239.740€Descargar
2020PGIS247CA - SERVEIS DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIO INTEGRAT PER A BARCELONA DE SERVE... Barcelona de Serveis Municipal...17-09-2020101.745€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 3 màquines fotocopiadores multifunció Instituto de Cultura de Barcel...17-09-202026.008€Descargar
Servei de manteniment dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Castelldefels Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-09-2020157.556€Descargar
Adaptació de 2 trens sèrie 9000 de conducció manual a automàtica Ferrocarril Metropolità de Ba...17-09-20201.860.000€Descargar
Servei complementari de neteja sanitària i desinfecció de llocs de treball, edificis i dependènci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-09-2020290.057€Descargar
Subministrament de mascaretes FFP2 i mascaretes quirúrgiques amb visera per al Consorci Sanitari de... Consorcios17-09-202026.500€Descargar
Lloguer d'un camió amb elevador per a trasllat de material COVID en un magatzem addicional per al C... Consorcios17-09-20201.000€Descargar
Subministrament de 2 termòmetres clínics per infrarojos per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios17-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contracte relatiu al servei de TV interactiva i accés a internet Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Subministrament d'equipament mèdic, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Contractació de serveis necessaris per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Contractació de serveis necessaris per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Subministrament d'equipament mèdic, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Subministrament d'equipament mèdic, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Servicio de cafeteria comedor TWR de Barcelona Aena, Aeropuertos Españoles y...16-09-2020204.622€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de servei d'acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD) Departament de Justícia16-09-20203.419.810€Descargar
Subministrament d'una infraestructura tecnològica per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Autoridad Catalana de Protecci...16-09-2020110.000€Descargar
Adquisició i manteniment de llicències addicionals del programari EDITRAN Diputación Provincial de Barc...16-09-202022.573€Descargar
Contractació assegurança de responsabilitat civil i patrimonial per a l'Ajuntament de Mataró, com... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar
Subministrament d'un tub Rx Straton per al funcionament de l'equip radiogràfic digital TOMOGRAFIA P... Diputación Provincial de Barc...16-09-20200€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Central, Metropolitana Barcelona, Metro... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Girona, Camp de Tarragona i Metropolita... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment i dinamització de les xarxes socials per al programa 'Tot es mou'. Ens Públic Corporació Catala...16-09-202025.300€Descargar
Adhesió a l'acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció en les modalitats... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Metropolitana Barcelona i Ponent corres... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
serveis de disseny gràfic digital, per a la creació i el disseny de peces informatives i de sensib... Servei Català de la Salut (Ca...16-09-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la RPPO, pel període de l'1 al ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la RPTE, pel període de l'1 al ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Adhesió a l'acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya, tra... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja extraordinari i desinfecció de la comissaria de Rubí de la RPMN, pel període de ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de transports de pacients amb dificultat de mobilitat i altres entre el recinte de l'Hospital... Institut Català de la Salut (...15-09-2020338.612€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES AMBIENTALS DEL TERME MUNICIPAL DE BARCELON... Agència de Salut Pública15-09-20204.068.090€Descargar
CSSBCN- 2020-00004 Contracte de servei de cuina in situ per a la Llar - Resid ncia Valldaura, titula... Consorcio de Servicios Sociale...15-09-202095.746€Descargar
Manteniment i conservació de les zones verdes, poda de l'arbrat viari i adquisició de plantes, en ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-2020337.604€Descargar
Prestació del servei de manteniment preventiu, correctiu, normatiu i evolutiu de l'equipament de ra... Consorci Mar Parc de Salut de ...15-09-20202.188.930€Descargar
Prestació del servei de manteniment preventiu, correctiu, normatiu i evolutiu de l'equipament de ra... Consorci Mar Parc de Salut de ...15-09-20202.188.930€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de soterrament i engrapat de línies elèctriques de l'Av. Catalunya i Costa Brava. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-2020113.802€Descargar
Subministrament de 800 papereres amb pedal i tapa pels Centres de Servei Públic d'Ocupació de Cata... Servicio de Ocupación de Cata...15-09-202033.981€Descargar
Subministrament de bates i gorros d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios15-09-202032.190€Descargar
Subministrament de bates i gorros d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios15-09-202032.190€Descargar
Subministrament de 27.000 mascaretes i 880 hidrogels desinfectants pels Centres del Servei Públic d... Servicio de Ocupación de Cata...15-09-202029.520€Descargar
Prestació de serveis de manteniment del programa informàtic Biosys per a la gestió del control ho... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-20204.419€Descargar
Subministrament, instal·lació i configuració de càmeres de videovigilància IP i equips per dota... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-20201.838.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El diseño, la elaboración y contenido, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del P... Sociedad Regional Cántabra de...14-09-2020500.000€Descargar
Serveis de manteniment de les instal·lacions existents en el centre IRTA-CReSA Institut de Recerca I Tecnolog...14-09-20201.391.850€Descargar
Subministrament, substitució i posada en marxa de 8 ascensors a la xarxa de Ferrocarrils de la Gene... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-2020550.765€Descargar
2020PATSA243CA - Servei de manteniment integral delParc d'atraccions del Tibidabo Parc D`Atraccions del Tibidabo14-09-20202.202.620€Descargar
Contractació del servei de manteniment del jardí del Consorci Sociosanitari de Vilafranca el Pened... Consorcios14-09-202012.692€Descargar
Subministrament de reactius per a la determinació d'anticossos anti-coronavirus per al Servei de Mi... Institut Català de la Salut (...14-09-202093.186€Descargar
Servei de manteniment evolutiu, normatiu, predictiu, preventiu i correctiu dels Neuronavegadors de l... Institut Català de la Salut (...14-09-202080.080€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Stryker- fungible per a terminals d'artroscopia Servei Català de la Salut (Ca...14-09-202055.272€Descargar
Subministrament de material divers per equipar els espais de l'estadi de la pilota com una unitat d'... Institut Català de la Salut (...14-09-202025.552€Descargar
Suport extern per al control d'accessos de les persones citades per cita prèvia per a ser ateses a ... Institut Municipal de l'Habita...14-09-202024.560€Descargar
Serveis d'impressió i encpasat dels exàmens de les PAU/PAP de la convocatòria extraordinària de ... Comissionat Per A Universitats...14-09-202022.605€Descargar
Subministrament de 34 escàners de documents. Exp. 20/065 Institut Municipal de l'Habita...14-09-202020.026€Descargar
Subministrament i col·locació de mampares separadores a les oficines d'habitatge de l'Eixample, Sa... Institut Municipal de l'Habita...14-09-202018.978€Descargar
Subministrament de 125 llicències Office 365 Empresarial. Exp. 20/064 Institut Municipal de l'Habita...14-09-202013.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones térmicas (calefacción, climatización y... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-09-20201.779.400€Descargar
Servicios de reparación y mantenimiento de la acometida eléctrica y obras necesarias para el mante... Administrador de Infraestructu...11-09-202032.154€Descargar
Adecuación de accesos a explanadas de vehículos y material en tránsito desde zona de operaciones ... Jefaturas de Intendencia11-09-202047.285€Descargar
Uniformitat línies automàtiques Ferrocarril Metropolità de Ba...10-09-2020175.298€Descargar
Servei d'instal·lació de nou sòl a 26 cotxes de la sèries 112 de Ferrocarrils de la Generalitat ... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-2020600.000€Descargar
Servei d'atenció al públic per El Born Centre de Cultura i Memòria Instituto de Cultura de Barcel...10-09-2020390.501€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT PER CARRETERA DE LA PRODUCCIÓ LA TRAVIATA Fundació Gran Teatre del Lice...10-09-202027.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

La licitació pel procediment de concreció de condicions per raó de la quantia que s'estableix a l... Consell Catalá de L'esport10-09-2020109.331€Descargar
contractació dels treballs consistents en la prestació del servei de gestió d'allotjament tempora... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20205.195.190€Descargar
contractació dels treballs consistents en la prestació del servei de gestió d'allotjament tempora... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020998.939€Descargar
contractació d'un servei de control dels accessos a les instal lacions, que garanteixi la seguretat... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020532.116€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament equips preanalitics Hospital Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...10-09-2020432.224€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020267.335€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020267.335€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El present contracte té per objecte els serveis de connectivitat a l'Anella Científica, així com ... Consorcios10-09-2020221.438€Descargar
contractació dels treballs consistents en l'elaboració d'àpats (2.200 menús diaris) per lliurar ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020211.200€Descargar
contractació dels treballs consistents en la vigilància i control d'accessos a tots els centres de... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020198.858€Descargar
Subministrament de 50 respiradors AIRVO 2 per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...10-09-2020176.408€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament, instal.lació, servei de neteja i llo... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020123.627€Descargar
contractació dels treballs consistents en el lloguer de divis ries lleugeres als Pavellons 7A, 7B i... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020119.401€Descargar
contractació del servei de vigilància i seguretat de l'immoble de la congregació dels Missioners ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020112.176€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020111.050€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020111.050€Descargar
contractació dels treballs consistents en els serveis de vigilància 24 hores pavelló 4 Fira Barce... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202095.135€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament, instal.lació i lloguer de divis ries... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202088.696€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmac utics o m dic de t... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202081.904€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202078.576€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202078.576€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 6 videolaringoscopis per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Pla de contingpen... Institut Català de la Salut (...10-09-202077.793€Descargar
contractació dels treballs consistents en els serveis de vigilància 24 hores Pavelló 7A i 7B Fira... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202070.272€Descargar
Subministrament de 4 congeladors de -80 , 4 congeladors de -30 i 4 frigorifics pel servei de microo... Institut Català de la Salut (...10-09-202068.140€Descargar
contractació dels treballs consistents en la prestació dels serveis d'alimentació per a nois de 1... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202067.024€Descargar
contractació dels treballs consistents en l' adequació de les instal lacions i vigilància 24 hore... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202052.120€Descargar
contractació dels treballs consistents en els serveis d'adequació de les instal lacions i vigilàn... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202045.914€Descargar
contractació dels treballs consistents en la neteja diària de les zones comuns (entrada, hall, rec... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202039.678€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmac utics o m dic de t... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202032.987€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmac utics o m dic de t... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202029.549€Descargar
contractació dels treballs consistents en la creació i desenvolupament, en format App i per ús en... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202027.432€Descargar
contractació dels treballs consistents en el lloguer de tanques m bils als Pavellons 7A, 7B i 4 Fir... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202025.805€Descargar
contractació dels treballs consistents en el servei de neteja 24 hores Pavelló 7A Fira Barcelona Institut Municipal de Serveis ...10-09-202024.006€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament del materials de desinfecció per a la... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202018.234€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament del materials de desinfecció per a la... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202018.234€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202017.716€Descargar
Serveis de missatgeria per a la Ger ncia de Serveis Comuns del Districte Administratiu durant el per... Departament de la Vicepresidè...10-09-202014.050€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202013.692€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202013.692€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de material fungible per el servei d'... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202011.970€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament, instal.lació i lloguer de dutxes i r... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20208.731€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de roba interior pels serveis de dutxe... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20207.416€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20206.106€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20206.106€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20205.209€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20205.209€Descargar
contractació dels treballs consistents en la bugaderia de l'Hotel Salut Sagrada Família, activat p... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20204.701€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de roba interior pels serveis de dutxe... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20203.700€Descargar
contractació dels treballs consistents en la impressió de 75.000 exemplars de cartells, de mida 21... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20202.848€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en la impressió de 75.000 exemplars de cartells, de mida DI... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20202.081€Descargar
Serveis de transport en fred per a la Ger ncia de Serveis Comuns del Districte Administratiu durant ... Departament de la Vicepresidè...10-09-20201.653€Descargar
obras de renovación de instalaciones para la prevención de riesgos en el ámbito de las instalacio... Administrador de Infraestructu...09-09-202091.734€Descargar
Subministrament llibres de paper en castellà Fundació Per A la Universitat...09-09-202042.018€Descargar
Subministrament llibres de paper en idioma estranger Fundació Per A la Universitat...09-09-202029.541€Descargar
Serveis de suport i manteniment de l'aplicació informàtica Equaliment del Sarro, concretats en l'a... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-09-202017.034€Descargar
Serveis de suport i manteniment de l'aplicació informàtica Agire, concretats en l'actualització d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-09-202010.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament llibres de paper en català Fundació Per A la Universitat...09-09-202010.163€Descargar
Serveis de suport i manteniment de l'aplicació informàtica Proactivanet ITAM & ITSM, concretats en... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-09-20205.250€Descargar
Serveis de suport i manteniment de l'aplicació informàtica Oracle Database Standard Edition 2, con... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-09-20202.126€Descargar
CTTE596 Servei de manteniment de la planta de tractament d'aigües i de control analític de qualita... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-09-202034.395€Descargar
SU061000CO2020043 Subministrament de Llicencia Google G Suite Enterprise for Education per a la Univ... Universitat Politècnica de Ca...08-09-2020123.672€Descargar
Subministrament de paper per adhesió a l'Acord Marc entre l'ACM i CCDL adjudicat a Lyreco España, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-09-2020641€Descargar
Derivat 31 Projecte d'ampliació amb construccions prefabricades Escola Xirinacs Consorcios08-09-2020161.983€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contrato mixto de suministro e instalación de la hierba artificial del campo de fútbol de la zona ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-09-2020326.446€Descargar
CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ DE PARTICIONS INTERIORS A L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA, AMB ... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....07-09-202065.508€Descargar
Manteniment preventiu i correctiu de les Plataformes Elevadores de Persones (Lot 1) i els Equips de ... Transports de Barcelona, S.A.07-09-2020396.772€Descargar
Servei de retirada, cust dia i desballestament de vehicles Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-09-202061.530€Descargar
Manteniment i adaptació contínua del sistema de gestió d'identitats i accessos de la Diputació d... Diputación Provincial de Barc...07-09-202070.000€Descargar
Subministrament de fàrmacs amb exclusivitat per l'Institut Català d'Oncologia. La licitació es di... Servei Català de la Salut (Ca...07-09-202013.448.300€Descargar
Servei de gestió de software, llic ncies i manteniment de la ERP del grup TERSA amb l'empresa Ekon ... Grupo Tersa07-09-2020951.217€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 2 termocicladors i medidors d'ADN/RNA pel servei de microbiologia de l'Hospital U... Grupo Tersa07-09-2020490.097€Descargar
Subministrament de 150 llits amb matalàs, coixí, pal de s rum i arc de potencia per equipar els es... Institut Català de la Salut (...07-09-2020240.000€Descargar
Subministrament de 150 llits amb matalàs, coixí, pal de s rum i arc de potencia per equipar els es... Institut Català de la Salut (...07-09-2020240.000€Descargar
Obras de urgencia en la estación de sabadell centre. Red Nacional de los Ferrocarri...07-09-2020229.728€Descargar
Contracte de serveis per a l'actualització i manteniment de les bases de dades d'Infraestructures.c... Infraestructures de la General...07-09-2020113.959€Descargar
Subministrament de 12 monitors de senyals vitals de rutina amb carro Diputación Provincial de Barc...07-09-202032.400€Descargar
Contracte mixt de serveis i subministraments de l'evolució i manteniment del sistema de comunicacio... Institut Català de la Salut (...04-09-2020168.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

L'objecte de la present contractació és la realització d'un Pla Director de sistemes d'informaci... Secretaria de Telecomunicacion...04-09-202078.156€Descargar
Contractació basada Acord Marc 0003/2017 (Lot 6 - Serveis diversos a les empreses) Servei mà d'obr... Secretaria de Serveis Penitenc...04-09-202030.000€Descargar
Aquest contracte de serveis basat de l'Acord Marc H-1/2018, té per objecte els treballs de no confo... Secretaria Per A la Planificac...04-09-20203.176€Descargar
Contractació de serveis necessari per fer front a la pand mia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...04-09-20200€Descargar
Contractació de serveis necessari per fer front a la pand mia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...04-09-20200€Descargar
Subministrament d'equipament m dic, necessari per fer front a la pand mia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...04-09-20200€Descargar
Contractació de serveis necessari per fer front a la pand mia del COVID-19 - Publicació MASSIVA de... Institut Català de la Salut (...04-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'explotació, conservació, manteniment i millores dels sistemes de sanejament del grup de ... Mancomunidades03-09-20208.130.970€Descargar
Subministrament material de radiologia intervencionista per a l'Insittut de Diagnòstic per la Imatg... Servei Català de la Salut (Ca...03-09-20202.711.430€Descargar
ANUNCIO PREVIO LICITACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL ICN2 Institut Català de Nanotecnol...03-09-2020110.000€Descargar
Conservación y reparación de edificios técnicos y sus instalaciones en Jefatura de Mantenimiento ... Administrador de Infraestructu...02-09-202099.500€Descargar
Servei de treballs t cnics en aplicacions de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...01-09-2020691.497€Descargar
Servicio de visitas marítimas de la Autoridad Portuaria de barcelona (APB).-Clave de expediente: 20... Ente Público Puertos del Esta...31-08-2020400.000€Descargar
Compra abierta de material eléctrico Aena, Aeropuertos Españoles y...28-08-202017.450€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de rodes per al material mòbil històric sèrie 400 dels Ferrocarrils de la General... Secretaria Per A la Mobilitat28-08-2020230.000€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-20200€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202013.800€Descargar
Trajos de risc Biòlogic: 50 Trajos d'un ús complets i 440 Trajos d'un ús diferents talles i 1000 ... Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202086.718€Descargar
Trajos de risc Biòlogic: 50 Trajos d'un ús complets i 440 Trajos d'un ús diferents talles i 1000 ... Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202086.718€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-20203.153€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-20203.153€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Ampliació llicències de gravació i de centraleta per la incorporació de 80 llicències de gravac... Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202062.064€Descargar
Subministrament de mascaretes i tubs. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202015.560€Descargar
Subministrament guants de nitril. Consorcios28-08-2020142.825€Descargar
Subministrament guants de nitril. Consorcios28-08-2020142.825€Descargar
Subministrament de maneguets d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios28-08-20203.120€Descargar
Subministrament de mascaretes quirúrgiques per al CSA. Consorcios28-08-202033.000€Descargar
Subministrament de bates de protecció reutilitzables per al CSA. Consorcios28-08-20203.120€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament alfombres absorvents per al CSA. Consorcios28-08-20203.800€Descargar
Subministrament de mascaretes FFP3 per al CSA. Consorcios28-08-20204.600€Descargar
Subministrament mascaretes quirúrgiques per al CSA. Consorcios28-08-20203.200€Descargar
Subministrament guants de nitril per al CSA. Consorcios28-08-202041.280€Descargar
Subministrament equips de protecció individual per al CSA. Consorcios28-08-202073.900€Descargar
Subministrament per llicencies Microsoft 365 Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-08-202026.772€Descargar
Servei de l'auditoria externa de seguiment de primer any de la certificació ISO9001:2015 del sistem... Centre D'atenció I Gestió de...27-08-20201.095€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Compra de Material d'àudio VoIP per Control Central Ens Públic Corporació Catala...27-08-202016.000€Descargar
Producció remota per a la retransmissió de l'espectacle Piromusical Ens Públic Corporació Catala...27-08-202034.950€Descargar
Adquisició, instal·lació, manteniment i formació de desfibril·ladors Ferrocarril Metropolità de Ba...27-08-2020398.000€Descargar
Contracte de serveis de neteja extraordinària per prevenir el contagi de la COVID-19 a diversos edi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-08-202030.773€Descargar
Adquisició, instal·lació, manteniment i formació de desfibril·ladors Ferrocarril Metropolità de Ba...27-08-2020398.000€Descargar
Contracte de manteniment edificis Barcelona Departament d'Empresa i Coneix...26-08-2020177.525€Descargar
Manteniment llic ncies WorkSpace One 2021 Transports de Barcelona, S.A.26-08-202062.810€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres per a l'arranjament de la Plaça dels Països Catalans Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-08-2020468.734€Descargar
Serveis monitoratge de tallers -cursos-suport esportius període 2020-2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-08-202034.550€Descargar
Ayudantía Quirúrgica en Traumatología y Cirugía Ortopédica en centro ambulatorio, a la poblaci... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-08-202028.537€Descargar
Manteniment jardineria Sindicatura de Cuentas de Cata...24-08-20206.792€Descargar
EC 2020 350 Realització de diverses edicions del curs de conducció per a xofers dels serveis de re... Departament de la Vicepresidè...24-08-202015.840€Descargar
Subministrament de 26 ordinadors portàtils per a Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat24-08-202020.800€Descargar
N801/2020/000024 GESTIO DEL CENTRE DE RECURSOS I DOCUMENTACIO DE LES DONES Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-08-202028.922€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de llicències de programari de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO9... Secretaria Per A la Mobilitat24-08-2020288.754€Descargar
Contrato de prestación de servicios de asesoramiento y diseño de la estrategia de valoraización p... Universitat de Barcelona24-08-2020205.500€Descargar
Servei de coordinació técnica de la 14 edició del programa ESCOLAB, amb mesures de contractació ... Instituto de Cultura de Barcel...24-08-202027.123€Descargar
Subministrament de dues matrius de vídeo i àudio amb sistema multipantalla Ens Públic Corporació Catala...24-08-2020700.000€Descargar
Duplicació Disc Marató 2020 Ens Públic Corporació Catala...24-08-202090.480€Descargar
Funcionament de l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor (OMIC) Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-08-202030.990€Descargar
Serveis de manteniment i evolució d'aplicacions Fundació Per A la Universitat...21-08-20208.612.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS PROGRAMES DEL SERVEI D'UPDEA Consorcios21-08-2020223.140€Descargar
Servei de recollida, trasllat, custòdia, tractament i digitalització per a preservació, consulta ... Secretaria Per A la Mobilitat21-08-2020213.032€Descargar
Serveis de desenvolupament de software per a la migració del portal de gestió de fotografies del s... Gerència de Seguretat i Preve...21-08-202036.546€Descargar
Subministrament d'impressores portàtils per al sistema de gestió de denúncies per a dispositius m... Gerència de Seguretat i Preve...21-08-202034.950€Descargar
Revisió del cicle llarg de pantografs Ferrocarril Metropolità de Ba...20-08-2020116.123€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS D'ATENCIÓ I SEGUIMENT A LES DROGODEPENDÈNCIES (CAS) BALUARD DE L'AGÈNCIA DE ... Agència de Salut Pública19-08-20202.124.600€Descargar
Execució de les obres incloses a la memòria construcció de nínxols al cement4iri municipal. 3ª ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-08-202066.201€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

BCN-390/2020 ? Actuaciones de señalización para la recuperación de operatividad en el Aeropuerto ... Aena, Aeropuertos Españoles y...18-08-2020230.000€Descargar
Subministrament en règim de lloguer de sistemes de transmissió de senyals de televisió per a bete... Informació I Comunicació de ...17-08-202095.000€Descargar
2020-CONS-223-OBO Obres relatives al Projecte Executiu per a la implantació de vestuaris provisiona... Barcelona de Serveis Municipal...13-08-2020480.631€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL MOVIMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'OBRES D'ART I EQUIPAMENT EXPOSITIU DEL MUSEU NA... Museu Nacional D'Art de Catalu...13-08-202045.000€Descargar
servei de disseny de campanyes de comunicació per a desenvolupar una línia estratègica de comunic... Barcelona de Serveis Municipal...13-08-2020105.000€Descargar
Servei de vigilància amb presència física a l'Hotel Renaissance de l'HUB Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Contractació d'emergència,- Obres d'adequació i millora del sistema de climatització i renovaci... Institut Català de la Salut (...13-08-202056.325€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Canvi de 7 centraletes telefòniques de la DAP CP Institut Català de la Salut (...13-08-202040.756€Descargar
Servei de gestió de residus per a l'Hotel Renaissance de l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de carros de cures per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Instal.lacio de 3 centraletes DAP CP Institut Català de la Salut (...13-08-202023.594€Descargar
Subministrament de carros d'higiene per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Servei de manteniment correctiu que requereix la presència física d'un oficial mecànic durant 520... Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de vàlvules PEEP 20cm H2O de 30 mm per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de prevenció de legionel·losis, integrat de control de plagues durant l'estada de pacient a... Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de vàlvules PEEP 20cmH20 30 mm per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de citoscopis per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de bosses i bobines mixtes per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de videoscops felx 2.2/5.0 a Scope4 de 180º per a l'Hospital Universitari de Bellvi... Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de sensors d'espirometria DATEX per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de trampes d'aigua negra 876446-HEL per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte administratiu de programació horària de quadres semafòrics dins el municipi de viladeca... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-08-20200€Descargar
Subministrament de BSA-XERI+AG 3C 3ML HEP LI 23,5 UI/ML 23G per a l'Hospital Universitari de Bellvit... Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de primers 20 nmoles (desalted) online per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de pijames per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de fundes de protecció per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de fonendoscopis estàndards amb campana d'una cara per a l'Hospital Universitari de... Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de reactius per determinació del SARS-COV-2 per a l'Hospital Universitari de Bellvi... Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de ERGOMETRIX-Sensor SpO2 nen 7000024401 per a l'Hospital de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Servei d'instal·lació de cortina de lona enrotllable amb tancament mitjançant clips a tot el seu ... Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de trampes d'aigua SUPRA/PROAS/E-AS TA02 per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Servei de reforma i adequació de l'espai del Hall de Consultes Externes de l'Hospital Universitari ... Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de paquets preparats per fer la prova Bowie & Dick per a l'Hospital Universitari de ... Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Subministrament de sondes tipus Foley per a l'Hospital de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Contracte de serveis de neteja d'edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-08-20201.472.260€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport i manteniment d'un switcher de vídeo SNELL & WILLCOX Ens Públic Corporació Catala...11-08-202010.900€Descargar
Contracte de servei per l'aplicació del projecte Centre de Formació d'Adults d'Alella - Espai Acti... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-08-2020122.000€Descargar
Adq. de Equipamiento para el Transporte del Canal 24H HD a Canarias y Cataluña Sociedad Estatal de Participac...11-08-2020110.865€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DEL GRUP ELECTROGEN DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-20201.750€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020453.959€Descargar
Servei per ús d'un sistema de ressonància magnètica de 3 tesles combinat amb equip d'ultrasons fo... Institut Català de la Salut (...07-08-20204.363.640€Descargar
Servei per ús d'un sistema de ressonància magnètica de 3 tesles combinat amb equip d'ultrasons fo... Institut Català de la Salut (...07-08-20204.363.640€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu Eix d... Infraestructures de la General...07-08-20201.220.500€Descargar
Contracte administratiu d'obres per l'execució de les obres de modernització del Poligon Industria... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020850.951€Descargar
Serveis de mediació entre comunitats de veïns i veïnes i propietaris i/o gestors d'allotjaments d... Gerència de Seguretat i Preve...07-08-202034.999€Descargar
gestión del proceso de nómina e impuestos Ente Público Puertos del Esta...06-08-20203.000€Descargar
SERVEIS D'UNA SECRETARIA TÈCNICA DE FORMACIÓ EXTERNA PER A LES ACTIVITATS DOCENTS DE L'AULA VALL D... Institut Català de la Salut (...06-08-2020392.000€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 34 habitatges i aparcament de bicicletes a la ca... Institut Municipal de l'Habita...06-08-20204.188.650€Descargar
Serveis i sistemes de veu fixa, dades i accés a internet de Barcelona DE Serveis Municipals (BSM), ... Barcelona de Serveis Municipal...06-08-20203.351.120€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació d'un hotel per a allotjar persones turistes provinents d'altres Comunitats Autònomes ... Departament d'Empresa i Coneix...06-08-2020480.443€Descargar
Contractació d'un hotel per a allotjar persones turistes provinents d'altres Comunitats Autònomes ... Departament d'Empresa i Coneix...06-08-2020343.760€Descargar
Subministrament d'un sistema de seqüenciació d'ADN, per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...06-08-2020320.926€Descargar
Contractació d'un hotel per a allotjar persones turistes provinents d'altres Comunitats Autònomes ... Departament d'Empresa i Coneix...06-08-2020276.600€Descargar
Lloguer d'equips d'il·luminació per als exteriors del programa CSFA Ens Públic Corporació Catala...06-08-2020229.760€Descargar
El lloguer inclou els següents elements: - 2 unitats sleider amb gir de 360º - 1 unitat sistema ll... Ens Públic Corporació Catala...06-08-202032.800€Descargar
Servicio de mantenimientos varios y pequeñas reparaciones en el acuartelamiento Santa Eulalia Jefaturas de Intendencia06-08-202012.889€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEI DE MONITORATGE DEL PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-202021.200€Descargar
Subministrament d'un programa de recepció i anàlisi de senyals biomèdiques de pacients per a l'Ho... Institut Català de la Salut (...05-08-202030.000€Descargar
Servei de manteniment dels turbocompressors de la central tèrmica de l'Hospital Universitari Vall d... Institut Català de la Salut (...05-08-202013.646€Descargar
Servei de manteniment dels turbocompressors de la central tèrmica de l'Hospital Universitari Vall d... Institut Català de la Salut (...05-08-202013.646€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, de subministrament d'equipament mèdic ... Servei Català de la Salut (Ca...05-08-20200€Descargar
PTOP-2021-21. Rehabilitació del ferm a diverses carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de... Departament de Territori I Sos...04-08-202016.646.700€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...04-08-202097.348€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Millora de les voreres del carrer Sertürner en l'accés al polígon d'activitat econ mica de Can Ma... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-202051.295€Descargar
Servicios de secuenciación de un panel personalizado en 66 lanes para el análisis de regiones gen... Fundació Privada Institut D'i...03-08-2020133.650€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER EXTREURE EL COL·LECTOR DE L'EMISSARI DE L'EB B... Ayuntamiento de Tarragona03-08-202016.110€Descargar
Reforma del centre de control per acollir les oficines administratives del Consorci Port de Mataró Consorcios03-08-2020376.005€Descargar
Remodelació de la zona comercial del Port de Mataró Consorcios03-08-20201.854.280€Descargar
Serveis de Direcció d'Obra per a la supressió del pas a nivell núm. 12a Térmens de la línia Lle... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-202089.200€Descargar
SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE VILA-SECA / SALOU (0... Agència Catalana de L'aigua31-07-20205.600.790€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de consultoría, mantenimiento de la plataforma WSO2 y creación de nuevos servicios o int... Mutua de Accidentes de Trabajo...31-07-202039.000€Descargar
Contractació del servei de desenvolupament dels programes socioeducatius: fems els deures i logopè... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-2020143.000€Descargar
SERVEI EDUCATIU DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A L'ESCOLA GUERAU DE JORBA, PER AL CURS 2020/20... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202024.200€Descargar
Contractació emergència subministrament material protecció: ulleres i pantalles protecció. Institut Català de la Salut (...31-07-2020662.460€Descargar
Contractació emergència subministrament material protecció: ulleres i pantalles protecció. Institut Català de la Salut (...31-07-2020662.460€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament material protecció: pantalles. Institut Català de la Salut (...31-07-202022.080€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament material protecció: pantalles. Institut Català de la Salut (...31-07-202022.080€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emerg ncia subministrament material protecció: ulleres. Institut Català de la Salut (...31-07-2020160.800€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament material protecció: ulleres. Institut Català de la Salut (...31-07-2020160.800€Descargar
Adhesió de l'ajuntament de Castellar del Vallès a l'Acord marc del servei de pòlisses d'asseguran... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-20205.101€Descargar
Subministrament de la llicència d'ús de la plataforma Social Elephants de gestió i escolta de xar... Ayuntamiento de Barcelona31-07-202029.940€Descargar
Servei d'assegurances de Responsabilitat civil Patrimonial i Servei d'assessorament i mediació d'as... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202026.688€Descargar
Servei d'inserció a les xarxes socials de la campanya #AgafaelGuant, infants i joves lliures de vio... Institut Català de Les Dones ...31-07-20202.479€Descargar
Serveis d'assessorament en matèria de serveis socials per a la definició dels continguts necessari... Departament de Treball, Afers ...31-07-202042.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de lloguer de l'equipament, muntatge i assistència tècnica per al control remot, l'emissi... Departament de Treball, Afers ...31-07-202018.240€Descargar
Prestació i execució dels serveis de promoció del Mediaestruch, residències de creació, el Medi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202024.000€Descargar
Lots de Nadal per al Personal de TMB Transports de Barcelona, S.A.30-07-2020471.008€Descargar
Contracte de serveis de suport al disseny, fabricació de prototips i verificació de l'electrònica... Institut d'Estudis Espacials d...30-07-2020200.000€Descargar
Servei de suport a terra per l'operació de vols de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Secretaria Per A la Planificac...30-07-202097.260€Descargar
EC 2020 365 Prestació del servei de desinfecció integral amb aplicació de tractaments peri dics d... Departament de la Vicepresidè...30-07-202029.232€Descargar
contractació dels treballs consistents en el lloguer de rentamans i dutxes al Pavelló 7B Fira Barc... Institut Municipal de Serveis ...30-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de Missatgeria per optimitzar tasques de distribució de missatgeria postal, com l'enviament... Institut Municipal de Serveis ...30-07-20200€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de guixetes als Pavellons 7A i 7B Fira... Institut Municipal de Serveis ...30-07-20200€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de televisors, estanteries i guixetes ... Institut Municipal de Serveis ...30-07-20200€Descargar
contractació dels treballs consistents en la reparació i adequació de l'allotjament temporal a l'... Institut Municipal de Serveis ...30-07-20200€Descargar
contractació dels treballs consistents en la reparació i adequació de l'espai per allotjament tem... Institut Municipal de Serveis ...30-07-20200€Descargar
Servei de neteja interior i desinfecció dels vehicles adscrits a la Regió Policial Metropolitana B... Departament d' Interior30-07-20200€Descargar
contractació dels treballs consistents en els serveis de transport i suport logístic en diferents ... Institut Municipal de Serveis ...30-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en el subministrament d'estanteries per al Pavelló 4 Fira B... Institut Municipal de Serveis ...30-07-20200€Descargar
Contractació basada per a l'aixecament topogràfic de l'àmbit del carril bici de la carretera Rub... Área Metropolitana de Barcelo...30-07-20201.448€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento prestaciones económicas en ... Mutua de Accidentes de Trabajo...27-07-2020189.640€Descargar
NSPE-0720-90 - SUBMINISTRAMENT D'UNA PLATAFORMA DE CRIBRATGE (SCREENING) DE COMPOSTOS Universitat de Barcelona27-07-2020346.000€Descargar
Contractació emergència subministrament reactius panther tma sars cov-2 5000d Institut Català de la Salut (...27-07-20200€Descargar
2020-RRHHSG-072-SE Servei integral de neteja dels espais i dependències del Gran Teatre del Liceu. Fundació Gran Teatre del Lice...24-07-2020573.182€Descargar
Adquisición de unidad móvil de 6 cámaras Sociedad Estatal de Participac...23-07-20201.050.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de conservació preventiva de les col·leccions del Museu Etnològic i de Cultures del Món, ... Instituto de Cultura de Barcel...23-07-202084.512€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament d'EPI's Consorcios23-07-2020269.233.000€Descargar
Servei de manteniment del tomògraf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging iro Heleli 32 C d... Institut Català de la Salut (...22-07-202024.419€Descargar
ASSIST NCIES T CNIQUES PR VIES A LA REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES DEL TERCER... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020933.715€Descargar
diseño, alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de la decoración lumínica navideña de... Ente Público Puertos del Esta...22-07-2020175.000€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento compras asistenciales en ent... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-07-2020209.000€Descargar
Servei de manteniment del tomògraf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging iro Heleli 32 C d... Institut Català de la Salut (...22-07-202024.419€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de tres estacions de treball d'alt rendiment per els editors d'audio Ens Públic Corporació Catala...21-07-202012.000€Descargar
obres mem ria valorada dels treballs de revestiment exterior dels nous vestidors del gimnàs de l'es... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-20209.803€Descargar
Servei de coordinació, assist ncia t cnica, muntatge i desmuntatge de les instal lacions definitive... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-2020283.289€Descargar
Urbanització del carrer Sant Miquel i del carrer dels Horts al nucli de les Gunyoles Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-2020127.976€Descargar
DESBROSSAMENT HERBES ADVENTICIES DELS CARRERS I DE LA VEGETACIO D'ALTRES ESPAIS PUBLICS DE SOL URBA Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202020.000€Descargar
Prestació de servei de creació de continguts en les webs Govern.cat i Catalangovernment.eu que ges... Departament de la Presidència20-07-202010.938€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips de Telecomunicacions de Lleida-La Pobla (Re... Secretaria Per A la Mobilitat20-07-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

MILLORA DE CAMI EXISTENT AL NUCLI URBA DE JORBA Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-07-202039.885€Descargar
SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL Consejos Comarcales17-07-202048.714€Descargar
ECAO 4080/2020 - Obres incloses en el Projecte de reforma de la instal·lació dels sistema de detec... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202044.487€Descargar
Suministro E Instalación De Grifos Electrónicos Para Aseos Del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcel... Aena, Aeropuertos Españoles y...17-07-2020170.000€Descargar
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202037.190€Descargar
903.2020.004_SERVEIS DE GESTIÓ DE LA RECEPCIÓ DE LA SOCIETAT BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPA... Barcelona D'infraestructures M...17-07-202083.218€Descargar
Servei d'impressió de diversos suports utilitzats per a la promoció del territori des del Consell ... Consejos Comarcales16-07-20208.785€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestación del servicio de mantenimiento de las licencias software de los productos McAfee para MC ... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-07-202026.087€Descargar
Prestación del Servicio de Suscripción de licencias software de los productos Survey Monkey Mutua de Accidentes de Trabajo...16-07-2020152.800€Descargar
Servei d'assessorament econòmic i financer Instituto Catalán de Finanzas16-07-202020.000€Descargar
COMPRA D'UN SISTEMA AUTOMOSTREJADOR I EQUIP DE FLUORESCENCIA ATOMICA PER ANÀLISI DE MERCURI. LABORA... Agència Catalana de L'aigua16-07-202034.900€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament de Test Diagn stics per a la SARS_CoV_2 Consorcios16-07-202040.078.300€Descargar
Subministrament de 120 cadires d'oficina Ens Públic Corporació Catala...16-07-202031.800€Descargar
610.2020.013 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ D'UN ÀMBIT DE LA VORERA MUNTANYA DEL ... Barcelona D'infraestructures M...16-07-202050.872€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de controladors d'accés a les sales, moll de càrrega i altres espais de l'activitat de L'A... Consorcios16-07-202096.569€Descargar
EC 2020 322 Subministrament i instal.lació de mobiliari per a l'exterior de la zona de restauració... Departament de la Vicepresidè...16-07-202022.560€Descargar
I20.0018SS - SE d'avaluacions cliniques i neuropsicològiques en el marc del projecte PI18/00696 Instituto de Investigaciones B...16-07-202016.081€Descargar
COMPRA D'UN SISTEMA AUTOMOSTREJADOR I EQUIP DE FLUORESCENCIA ATOMICA PER ANÀLISI DE MERCURI. LABORA... Agència Catalana de L'aigua16-07-202034.900€Descargar
Suministro De Material De Imprenta Para El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Aena, Aeropuertos Españoles y...15-07-202049.500€Descargar
Obra De Tendido Eléctrico Para Nueva Sede Logística De Vueling Del Aeropuerto De Josep Tarradellas... Aena, Aeropuertos Españoles y...15-07-202045.462€Descargar
Compra mescladors de vídeo/àudio per les Continuïtats Ens Públic Corporació Catala...15-07-202065.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-6 - Abordatge integral de pacients amb estimulació cerebral profunda Diputación Provincial de Barc...15-07-20203.525.010€Descargar
Servei de realització t cnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la General... Departament de la Presidència15-07-2020104.000€Descargar
SU751000SA2020032 Subministrament d'un vehicle tot terreny per a treballs de camp de la Secció d'En... Universitat Politècnica de Ca...15-07-202034.711€Descargar
PAPER DIN A4_21SM0095P Servei Català de la Salut (Ca...14-07-202082.277€Descargar
Servicios de desarrollo, implantación y mantenimiento de modelos predictivos en los sistemas de Ega... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-07-2020130.000€Descargar
Contractació de la concessió de serveis per a la gestió dels bars ubicats a la Zona Esportiva: ba... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202029.244€Descargar
OBRA DE REFORMA DE LA PLANTA SEGONA DEL CAP PALLEJÀ Institut Català de la Salut (...14-07-2020139.155€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Pagament contactless embarcat Bus Transports de Barcelona, S.A.13-07-2020278.667€Descargar
Serveis de gestió i manteniment tecnològic del'àrea lúdic esportiva dels Snowparks-Big Air Bag d... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020130.836€Descargar
Obres del projecte d'intervenció i millora de l'accessibilitat a la parada de bus Hospital de Bellv... Área Metropolitana de Barcelo...13-07-202075.454€Descargar
Servei de manteniment de les bicicletes elèctriques propietat de l'AMB (Exp. 900537/20) Área Metropolitana de Barcelo...13-07-202017.400€Descargar
605.2020.011 - OBRES DE TANCAMENT I DELIMITACIÓ DE LA FINCA TORRE MITJANS AL DISTRICTE DE SARRIÀ S... Barcelona D'infraestructures M...10-07-202045.903€Descargar
Contractació d'emissores per la Xarxa Rescat de la Policia Local. Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202076.033€Descargar
Servicio restauración Clínica MC Copérnico Mutua de Accidentes de Trabajo...10-07-2020395.956€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei integral de venda d'entrades (ticketing) per als equipaments culturals de l'Ajuntament de Sal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-20203.285€Descargar
Servei d'estratègia, creació, producció de continguts i conversa activa amb la ciutadania a les x... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202035.000€Descargar
605.2020.015 - SERVEI D'ARQUEOLOGIA DE LES OBRES DE TANCAMENT I DELIMITACIÓ DE LA FINCA TORRE MITJA... Barcelona D'infraestructures M...10-07-2020832€Descargar
Contractació del servei de retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua i de desballe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202084.340€Descargar
Servei de manteniment integral dels ascensors del Gran Teatre del Liceu Consorcios10-07-202094.007€Descargar
CONTRACTACIÓ RESERVADA per lots de subministrament de Productes làctics per les resid ncies per a ... Consorcios09-07-202036.252€Descargar
Contracte de compravenda de les accions titularitat de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. represe... Barcelona de Serveis Municipal...08-07-202027.963.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei per portar a terme la creació, gestió, organització i desenvolupament d'un punt d'informac... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-07-202066.020€Descargar
SERVEI DE MONITORITZACIÓ NEUROFISIOLÒGICA INTRAOPERATÒRIA - 20SER0023-2P Servei Català de la Salut (Ca...08-07-2020228.410€Descargar
Obres de reparació de cobertes i substitució funcional de biguetes de formigó armat al Casal Cív... Departament de Treball, Afers ...08-07-202061.483€Descargar
SERVEIS PER MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA FARMALARM DEL GRUP DE RECERCA EN ICTUS DE LA FUNDACIÓ HOSP... Institut Català de la Salut (...08-07-2020100.000€Descargar
Direcció facultativa de les obres de rehabilitació i adaptació funcional del Programa d'Arranjame... Diputación Provincial de Barc...07-07-2020123.963€Descargar
Obres de reforma i adequació dels banys de P1, P2 i P3 de l'escola Fray Luis de Leon amb mesures de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-07-202087.078€Descargar
Adquisició d'equips d'impressió del segell de registre per a les oficines de registre de l'Ajuntam... Instituto Municipal de Inform...07-07-202028.926€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

INSTITUTIONAL FRAMEWORK AGREEMENT FOR TECHNICAL AND SUPPORT SERVICES IN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT O... Institut Català de la Salut (...07-07-2020100.000€Descargar
Acord marc per al servei de monitorització centralitzada de temperatures en la logística de medica... Logaritme, Serveis Logístics,...07-07-202067.000€Descargar
Subministrament de queviures per a la Residència d'avis Penedès. 8 Lots Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-07-202069.500€Descargar
Servicio de mantenimiento de los equipos de marca Agilent, de los centros nacionales del INSST en Ma... Instituto Nacional de Segurida...06-07-202079.339€Descargar
Subministrament de la segona fase del sistema de intercom del departament d'estudis i platós del mi... Ens Públic Corporació Catala...06-07-2020236.000€Descargar
Serveis de neteja de les escoles públiques d'Abrera Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-07-2020128.002€Descargar
OBSS-0220-11 SERVEI DE MANTENIMENT DE VARIS SERVIDORS DE CÀLCUL DE L'IRB BARCELONA Universitat de Barcelona03-07-202011.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de guías de centrado para camiones en los muelles de carga de diferentes ... Ente Público Puertos del Esta...03-07-2020110.000€Descargar
Serveis de treta de neu de carreteres, accessos, aparcaments, camins i vials interiors de les estaci... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-20201.014.100€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ALIMENTACIÓ BÀSICA ADAPTADA I DIETÈTICA Institut Català de la Salut (...03-07-20201.137.000€Descargar
Suministro de prótesis externas y recambios para los pacientes amputados atendidos en Clínica MC M... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-07-2020439.200€Descargar
Servei de gran manteniment dels remuntadors instal lats a les estacions d'esquí Turisme i Muntanya ... Secretaria Per A la Mobilitat02-07-2020133.950€Descargar
Subministrament de carril tipus UIC 54 E1 per als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.P... Secretaria Per A la Mobilitat01-07-2020363.918€Descargar
Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) a Llinars del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-07-2020142.470€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE DIVERSES PÒLISSES D'ASSEGURANCES DELS RISCOS DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-07-2020272.200€Descargar
Subministrament de 6 portes automàtiques pels quiròfans de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...01-07-202031.109€Descargar
SERVEI D'ASSEGURANCES D'ACCIDENTS PERSONALS DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES DE CATALUNYA Consell de Garanties Estatutà...01-07-20203.959€Descargar
Contracte del Servei de neteja de l'Institut El Vern Departament d'Educació01-07-20209.270€Descargar
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D'UN SISTEMA D'ARXIU I DE SUPORT DE DADES PER A LA FUND... Universitat de Barcelona01-07-2020150.000€Descargar
Servei d'allotjament i custòdia de la documentació de l'Institut Català d'Energia Institut Català D'energía (I...01-07-202066.955€Descargar
Subministrament dels reactius, controls, material fungible i d'altres elements necessaris per a la r... Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202076.084€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida, dipòsit i custòdia d'animals de companyia, i recollida d'animals morts Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-06-202038.000€Descargar
Subministrament de les llicències necessàries per la solució de còpies de seguretat de Ferrocarr... Secretaria Per A la Mobilitat30-06-202034.000€Descargar
Servei de manteniment preventiu anual dels equips de purificació d'aigua ubicats al laboratori de c... Secretaría General de Territo...29-06-202027.179€Descargar
PROJECTE DE REMODELACIÓ DELS VESTIDORS, INSTAL·LACIÓ D'AEROTÈRMIA ACS I SOLAR FOTOVOLTAICA A LA ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-2020117.876€Descargar
Servei per a la realització de la formació en emprenedoria corresponent als projectes Llavor del P... Agencia de Gestión de Ayudas ...29-06-2020150.000€Descargar
Servei de traducció en llengua de signes Ens Públic Corporació Catala...29-06-2020105.000€Descargar
Ampliació llicències VMWare VSphere Ens Públic Corporació Catala...29-06-202025.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i servei de manteniment d'equips multifunció per les oficines d'AQU Catalunya Agencia para la Calidad del Si...26-06-202038.628€Descargar
SUMINISTRO DE UN ORDENADOR MULTIPROPÓSITO DE GAMA ALTA CON CAPACIDAD DE MEMORIA DE 2 TERABYTES Institut Català de Nanotecnol...26-06-202020.000€Descargar
Servei pel seguiment de les obres del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Caste... Área Metropolitana de Barcelo...26-06-2020179.867€Descargar
Manteniment d'equips NetApp Transports de Barcelona, S.A.26-06-202040.000€Descargar
MALLES QUIRÚRGIQUES I PRÒTESIS DE REPARACIÓ_21SM0014P Servei Català de la Salut (Ca...25-06-2020135.905€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ PER L'OCUPACIÓ Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-06-202018.225€Descargar
Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Cataluny... Consorcios25-06-2020265.000.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE QUATRE (4) PROVE DORS PER EL SERVEI D'ASSESSORAMENT LEGAL I ESTRA... Institut Català de la Salut (...25-06-2020175.000€Descargar
Suministro De Tarjetas Recargables Para El Acceso A Restaurantes Del Aeropuerto Josep Tarradellas Ba... Aena, Aeropuertos Españoles y...24-06-2020297.629€Descargar
Arrendament sense opció de compra i manteniment integral d'una premsa digital de producció per al ... Diputación Provincial de Barc...23-06-2020332.331€Descargar
Control integrat de plagues en l'àmbit ambiental: Desratització, desinsectació i desinfecció d'e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-06-202048.099€Descargar
Suport mestres d'alumnes amb cardiopaties cong nites Curs 2020-2021 Departament d'Educació23-06-202029.000€Descargar
Serveis de secretaria t cnica dels projectes vinculats a l'escletxa digital i de disseny, gestió i ... Barcelona Activa SPM SA22-06-202076.860€Descargar
Manteniment i conservació de les instal.lacions de la Piscina coberta de Can Pasqual Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-06-202035.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei consistent en el càlcul de la petjada de carboni del prototip UMBRELLA del Projecte LIFE Met... Área Metropolitana de Barcelo...22-06-202010.000€Descargar
Servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de los edificios Can Serra y c/ Córcega, 30... Diputación Provincial de Barc...22-06-2020366.962€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MEDICAMENTS:COMPLEMENTARI 2020 Institut Català de la Salut (...22-06-2020495.560€Descargar
Subministrament de portàtils amb dockstation Ens Públic Corporació Catala...22-06-202029.900€Descargar
Contracte d'obres per la reurbanització del carrer Francesc Macià en el tram comprès entre el car... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-06-2020330.138€Descargar
Contractació per lots del subministrament de vestuari i calçat pels treballadors de SUMAR, Serveis... Consorcios22-06-202040.125€Descargar
Subministrament consistent en l'adquisició d'un equip de Cromatografia iònica per a l'Àrea Metrop... Área Metropolitana de Barcelo...19-06-202018.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Verificacions obertura d'establiments comercials els diumenges en zones turístiques Ayuntamiento de Barcelona19-06-202030.000€Descargar
Serveis de gestió del Portfoli de projectes de l'Institut Municipald'Informàtica de Barcelona, amb... Instituto Municipal de Inform...19-06-202049.358€Descargar
Subministrament consistent en l'adquisició d'un equip de Cromatografia iònica per a l'Àrea Metrop... Área Metropolitana de Barcelo...19-06-202018.000€Descargar
Creació i producció d'una peça documental d'homenatge als Premis Nacionals de Cultura 2020 per a ... Consejo Nacional de la Cultura...19-06-202042.000€Descargar
Servei de dinamització econòmica del municipi de Premià de Dalt Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-06-202013.253€Descargar
Subministrament targetes Up/Down converters de video professional Ens Públic Corporació Catala...18-06-202026.000€Descargar
CONTRACTACIÓ MIXTA D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR(PO FEDER... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-06-2020167.111€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

N801/2019/000019 SERVEIS POSTALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-06-202035.969€Descargar
Servicio Realización de pruebas diagnosticas complementarias y consultas de especialistas en la ciu... Mutua Intercomarcal de Acciden...18-06-2020255.418€Descargar
INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D'ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL MUNICI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-06-202012.800€Descargar
Servei de manteniment preventiu i correctiu dels punts de recàrrega de Vehicles elèctrics Secretaría General de Territo...17-06-20208.400€Descargar
Lloguer d'un vehicle tipus turisme al servei de l'administració municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-06-202016.800€Descargar
Servei de digitalització (check-list) de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun... Secretaria Per A la Mobilitat17-06-2020287.600€Descargar
NETEJA VIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-06-2020451.648€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 250 Travesses Sint tiques ambfixació antivibrat ria per a L1 Ferrocarril Metropolità de Ba...17-06-202080.000€Descargar
Servicio De Mensajeria Y Paqueteria Del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Aena, Aeropuertos Españoles y...17-06-202020.961€Descargar
2020-27 - Serveis per a la digitalització d'històries clíniques passives i la prèvia selecció d... Diputación Provincial de Barc...17-06-2020118.800€Descargar
999_2020_004_SERVEIS D'ASSIST NCIA T CNICA A LA DIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'INVERSIONS EN... Barcelona D'infraestructures M...17-06-202040.931€Descargar
Prestación del servicio de control de accesos, información y atención al público, y de asistenci... Diputación Provincial de Barc...16-06-2020302.858€Descargar
10.1.2. Inspecció control qualitat dels combustibles líquids Secretaria General16-06-202080.160€Descargar
SERVEI PER IMPARTIR ACCIONS FORMATIVES AREÇADES A PERSONES USUÀRIES, PARTICIPANTS DE PROGRAMES OCU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-06-202016.668€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de neteja viària del municipi de Sant Celoni. Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-06-2020597.254€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de connexió de Vallgorguina a la xarxa Ter-Llobregat Secretaría General de Territo...16-06-202096.658€Descargar
SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I SUPORT A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RES... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-06-202041.013€Descargar
CONTRACTE D'OBRES PER EXECUCIÓ PROJECTE D'ENDERROC CARRER HISTORIADOR PERE TOMIC 3 Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-06-2020211.005€Descargar
Seguro de Responsabilidad Civil general y profesional Mutua de Accidentes de Trabajo...15-06-2020420.000€Descargar
Servicio de cambio de lunas de los vehiculos mantenidos en la base de mantenimiento de barcelona san... Red Nacional de los Ferrocarri...15-06-2020240.000€Descargar
2020.SU.010 - Acord marc per l'homologació de proveïdors pel subministrament de material d'oficina... Universitat Politècnica de Ca...15-06-202070.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de desfibriladores para los centros de Barcelona, Granada, Oviedo y Sevilla de IBERMUTUA Ibermutuamur, Mutua de Acciden...15-06-202028.000€Descargar
Suministro de desfibriladores para los centros de Barcelona, Granada, Oviedo y Sevilla de IBERMUTUA Ibermutuamur, Mutua de Acciden...15-06-202028.000€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de la solución en entorno S... Mutua de Accidentes de Trabajo...12-06-2020101.640€Descargar
Obra del Projecte constructiu de la Renovació de la dosificació de carbó actiu (CAP) a la Planta ... Secretaría General de Territo...12-06-2020831.472€Descargar
Execució del Pla de control de qualitat de les obres Fase 1B d'ampliació i reforma del Palau Reial... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-06-202031.553€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento del módulo SAP-VIM (Vendor ... Mutua de Accidentes de Trabajo...11-06-202085.760€Descargar
Serveis de disseny i impartició de cursos de llengua anglesa, majoritàriament en modalitat virtual... Barcelona Activa SPM SA11-06-202055.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Rènting d'equipament informàtic (BSA 1/20) Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-06-2020135.000€Descargar
Renting 4 vehicles tipus Tot Terreny Ens Públic Corporació Catala...11-06-2020160.000€Descargar
Servei de conceptualització, desenvolupament creatiu del fil conductor, disseny de la proposta, pro... Ayuntamiento de Barcelona11-06-2020212.000€Descargar
consulta i assessorament persones consumidores i usuaries de la Garriga Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-06-20207.721€Descargar
OBE 20/215 - SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE DE DADES Institut Català de la Salut (...10-06-2020138.284€Descargar
2020-52 MAG Subministrament de l'arrendament d'un vehicle tipus 4x4 tot terreny automàtic Secretaria Per A la Planificac...10-06-202026.000€Descargar
Serveis de Manteniment i Evolució d'aplicacions informàtiques (AM) en entorn web i python de la Ge... Instituto Municipal de Inform...10-06-2020860.929€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Ampliación De La Iluminación Del Control De Seguridad De La Terminal T2c Aena, Aeropuertos Españoles y...10-06-2020108.000€Descargar
Contractació de les obres d'adequació de nau per a ús de la Brigada municipal a la nau 12 de la P... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-06-2020115.271€Descargar
OBE 20/151 - SUBMINISTRAMENT DE RENOVACIÓ 2020-2021 D'UNA PART DE LA XARXA DE DADES Institut Català de la Salut (...09-06-2020356.198€Descargar
ECO 44/20 SE-TA Realització dels treballs d'auditoria de comptes anuals dels exercicis financers 20... Departament de la Vicepresidè...08-06-2020230.780€Descargar
Servei d'assist ncia a descarrilaments de material m bil dels Ferrocarrils de la Generalitat de Cata... Secretaria Per A la Mobilitat08-06-2020294.000€Descargar
Obres de rehabilitació de l'edifici del conserge per a espais de magatzem a l'Institut de Premià d... Departament d' Ensenyament08-06-202080.309€Descargar
Adquisició, implantació i manteniment d¿una aplicació de gestió d¿arxius multim dia Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-06-202019.008€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'energia el ctrica Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-06-2020291.990€Descargar
Servicio tecnico de mantenimiento de vagones en el ambito de barcelona y tarragona Red Nacional de los Ferrocarri...08-06-2020404.612€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DEL TERME MUNICIPAL D'OLÈRDOLA Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-06-2020963.386€Descargar
Contracte de serveis postals d'enviament de notificacions administrativesdelConsell Comarcal de la S... Consejos Comarcales05-06-20201.124.800€Descargar
Serveis de gestió dels Casals de Gent Gran de Bascònia i de Trinitat Vella, amb mesures de contrac... Distrito de Sant Andreu05-06-2020466.209€Descargar
Servei per a les revisions de salut complementàries (ginecològiques i urològiques) per als trebal... Diputación Provincial de Barc...05-06-20209.564€Descargar
Tractament extern de lixiviats del dipòsit controlat de residus de Manresa Consorcios05-06-2020650.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment dels sistemes de videovigilància de l'espai públic de les Franqueses del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-06-202016.000€Descargar
Servei de monitoratge i manteniment de paràmetres d'accessibilitat del web de l'Ajuntament de Santa... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-06-202080.000€Descargar
Manteniment de cicle llarg d'enganxalls semipermanents dels trens Ferrocarril Metropolità de Ba...03-06-2020537.731€Descargar
Subministrament de cadires ergonòmiques 24x7 per a les centrals de coordinació del SEM a L'Hospita... Servei Català de la Salut (Ca...03-06-2020153.000€Descargar
Manteniment de cicle llarg dels blocs de fre dels trens de la flota de material m bil. Ferrocarril Metropolità de Ba...03-06-2020230.530€Descargar
2020SIST146CA - Servei de Configuració, posta en marxa i manteniment del servei d'IVR de pagament ... Barcelona de Serveis Municipal...03-06-202025.540€Descargar
Contractació del servei de manteniment del parc de servidors HEWLETT PACKARD Ens Públic Corporació Catala...03-06-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Urbanització per millorar les infraestructures i serveis del Polígon d'activitat econ mica de Sant... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-06-2020156.774€Descargar
Servicio de mantenimiento de los equipos de control de acceso a las instalaciones de MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...02-06-20202.750€Descargar
Servei de neteja del sistema de clavegueram del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de... Grupo Tersa02-06-202061.800€Descargar
Serveis auxiliars de gestió de cobrament a l'estranger de sancions imposades en mat ria de trànsit... Servei Catalá de Transit02-06-2020239.919€Descargar
Assist ncia t cnica en l'execució dels contractes de manteniment i operació del Centre d'informaci... Servei Catalá de Transit02-06-202081.276€Descargar
Obres de les noves consultes externes de l'Institut Català d'Oncologia a L'Hospital Germans Trias i... Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20201.135.520€Descargar
Servei de neteja i revisió de canals de recollida d'aigües de la coberta i de baixants del Centre ... Grupo Tersa02-06-202059.280€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació amb caràcter d'emergència, del subministrament de monitors multiparamètrics i carro... Consorcios02-06-20200€Descargar
Servicio de transporte sanitario programado en el ámbito de la comarca del Barcelonés, Baix Llobre... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-06-2020406.915€Descargar
Suministro e instalación del tratamiento físico contra la calcificación y corrosión y de equipos... Red Nacional de los Ferrocarri...01-06-202041.411€Descargar
Suministro e instalación linea de vida casa antun Red Nacional de los Ferrocarri...01-06-202014.200€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE SIEBEL Agència Catalana de L'aigua29-05-2020360.000€Descargar
Obres d'impermeabilització de les cobertes (Fase 2) a l'edifici de l'Institut Joan Oró de Martorel... Departament d'Educació29-05-202077.527€Descargar
Contratación de asistencia sanitaria de neurofisiología en la ciudad de Barcelona que cubra las ne... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-05-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de afiliación y recaudacion... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-05-2020205.920€Descargar
SERVEI DE SALVAMENT, SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS DE LES PISCINES DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-05-2020138.716€Descargar
Subscripció del programari Trustedx de la UOC Fundació Per A la Universitat...29-05-202010.200€Descargar
Subministrament i muntatge de l'aparcament de seguretat de bicicletes a l'interior de l'estació del... Área Metropolitana de Barcelo...28-05-202041.170€Descargar
Subministrament de productes químics per a instal·lacions esportives, en tres lots Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-05-202019.981€Descargar
OBE 20/286 - SERVEI D'IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMARI SUSE MANAGER Institut Català de la Salut (...27-05-202011.340€Descargar
Realització dels espectacles pirotècnics per la Festa Major d'Esparreguera Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-05-20208.678€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI ASSESSORAMENT TELEFÒNIC Fundació Per A la Universitat...27-05-2020160.000€Descargar
Servei consistent en el repartiment dels avisos de cobrament dels ingressos metropolitans 2020 i 202... Área Metropolitana de Barcelo...26-05-2020450.000€Descargar
Servicio de mantenimiento y soporte técnico especializado para la plataforma de formacion on-line C... Mutua de Accidentes de Trabajo...26-05-202034.000€Descargar
Subministrament de UNIFORMITAT MANTENIMENT AV TMB 2020/2024 Ferrocarril Metropolità de Ba...26-05-2020722.725€Descargar
Prestación del Servicio de Migración a la versión 10.4 de la herramienta Powercenter de MC MUTUAL... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-05-202050.000€Descargar
Subministrament equipaments audiovisuals Diputación Provincial de Barc...25-05-2020141.322€Descargar
Prestación del Servicio de soporte técnico de Integraciones en Ensemble para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...22-05-202049.760€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de acceso a publicaciones y análisis de tendencias y prioridades en el ámbito TIC para la... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-05-202049.000€Descargar
Subministrament d'un compactador estàtic per la planta de transferència d'envasos del Parc ambient... Consorcios22-05-2020180.000€Descargar
Serveis de custodia i tractament arxivístic Gerència d'Ecologia, Urbanism...22-05-2020168.979€Descargar
Servei de manteniment i subministrament de SAI's d'ATL Secretaría General de Territo...21-05-2020492.432€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut dels treball... Infraestructures de la General...21-05-202050.000€Descargar
SERVEI DE NETEJA INTEGRAL AMB MESURES AMBIENTALS DELS ESPAIS CAMPUS DIAGONAL-BESOS DE L'INSTITUT DE ... Fundación Privada Instituto d...21-05-202031.400€Descargar
Assistència en salut mental dels cossos operatius 2020 Departament d' Interior20-05-202044.325€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS. PROGRAMA DE MANTENIMENT... Agència Catalana de L'aigua20-05-20201.111.380€Descargar
subministrament i posterior correcció, automàtica o mecànica, dels tests de valoració de les con... Ayuntamiento de Barcelona20-05-202032.116€Descargar
Implantació models de dades amb SAP BPC Ayuntamiento de Barcelona19-05-2020435.220€Descargar
Implantació models de recursos amb SAP PCM Ayuntamiento de Barcelona19-05-2020232.932€Descargar
Terminal Intermodal Port de Barcelona. Movimiento de precargas (actuación 2) Ente Público Puertos del Esta...19-05-2020816.887€Descargar
Subministrament Polielectr lit cati nic s lid per altractament del fang procedent de la potabilitzac... Secretaría General de Territo...18-05-2020226.440€Descargar
Serveis de control d'accessos, regulació d'aglomeracions iinformació amb auxiliars d'estacions amb... Secretaria Per A la Mobilitat18-05-20201.314.280€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de Medalles Or i Honor de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació sosten... Ayuntamiento de Barcelona15-05-202083.708€Descargar
G2024-2020-1 Contractació del servei de gestió integral del pla de formació amb o sense gestió d... Agencia de Residus de Cataluny...15-05-2020124.062€Descargar
Subministrament consistent en la fabricació i subministrament de mòduls de passeres de fusta tipus... Área Metropolitana de Barcelo...15-05-202099.940€Descargar
PROTESIS D'ESPATLLA I COLZE_20SM0035 Servei Català de la Salut (Ca...15-05-2020178.472€Descargar
PTOP-2020-137. Assist ncia t cnica per a l'avaluació de la vulnerabilitat de les infraestructures d... Departament de Territori I Sos...14-05-2020180.828€Descargar
Subministrament d'ordinadors de sobretaula mini, microtorre, monitors multimèdia i portàtils. Ens Públic Corporació Catala...14-05-2020367.800€Descargar
Subministrament d'equipament per a la xarxa informàtica (Exp. 54/2019) Universitat Autònoma de Barce...14-05-2020144.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment correctiu i preventiu dels equips de so dels equipaments PODIUM i ATRIUM de V... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-05-202011.388€Descargar
2020-33 Subministrament de medicaments Diputación Provincial de Barc...13-05-202035.175.500€Descargar
Servei de manteniment de les instal·lacions de l'edifici Seu de l'Institut Cartogràfic i Geològic... Secretaria Per A la Planificac...13-05-2020150.000€Descargar
Serveis consistent en el manteniment de la infraestructura i dels aplicatius de la plataforma Smart ... Área Metropolitana de Barcelo...12-05-2020656.625€Descargar
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis, bibliobusos i dependències... Diputación Provincial de Barc...12-05-2020149.512€Descargar
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI D'EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DE L'AIGUA PER A USOS DE REG Agència Catalana de L'aigua12-05-2020249.114€Descargar
Manteniment Hitachi Vantara 2021 Transports de Barcelona, S.A.12-05-2020160.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'una agència de viatges Ens Públic Corporació Catala...11-05-20201.440.000€Descargar
Acord marc de subministrament d'uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal, amb... Consorcios11-05-202012.247.600€Descargar
Manteniment de l'espai verd municipal d'Esparreguera Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-05-2020467.083€Descargar
Acord marc per a la contractació del lloguer de grups electrògens insonoritzats per a les producci... Ens Públic Corporació Catala...08-05-202080.000€Descargar
Servicio de limpieza para las residencias de ancianos Feixa Llarga, Sant Llorenç Savall, Natzaret, ... Departament de Treball, Afers ...07-05-20203.101.180€Descargar
2020-39 MAG Treballs de conservació i manteniment de la zona residencial de la Colònia Sedo, al mu... Secretaria Per A la Planificac...07-05-2020100.000€Descargar
Servei assessorament jurídic laboral Servei Català de la Salut (Ca...07-05-202086.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Connexió dels actuals abocaments d'aigües residuals dels sectors 1 i 2 del riu Ter al sistema de s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-05-2020298.780€Descargar
Servei d'assistència tècnica dels projectes digitals de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluny... Secretaria Per A la Mobilitat30-04-202099.500€Descargar
Manteniment de les instal·lacions de depuració, tractament i producció de aigua osmotitzada Transports de Barcelona, S.A.28-04-2020145.707€Descargar
Prestació del SIAD per tal d?atendre, assessorar i orientar a dones, principalment si són o han es... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-04-202032.802€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT DE LESINSTAL·LACIONS DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DELVALLÈS... Consorcios27-04-202016.383€Descargar
Serveis de manteniment d'estacions i edificis de la línia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarr... Secretaria Per A la Mobilitat27-04-202050.732€Descargar
Servei de consergeria Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-04-202061.964€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de traducció i correcció de... Secretaria Per A la Mobilitat21-04-2020120.750€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del Projecte Modificat del Pro... Infraestructures de la General...20-04-202075.000€Descargar
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CREACIÓ I EDICIÓ D'UN C MIC HIST RIC SOBRE OL RDOLA, MITJAN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-04-202033.334€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu Condi... Infraestructures de la General...16-04-202081.400€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció Estudi Ambiental. Millora Conn... Infraestructures de la General...16-04-202022.500€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu del n... Infraestructures de la General...15-04-202030.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del Projecte Complementari. Pe... Infraestructures de la General...08-04-202013.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi de capacitat de l'in... Infraestructures de la General...07-04-202011.970€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistencia t cnica per a la redacció de l'estudi acústic de la C-17 ... Infraestructures de la General...03-04-202027.600€Descargar
Direcció integral de projectes de la infraestructura elèctrica per a l'e-bus Transports de Barcelona, S.A.26-03-2020245.000€Descargar
Identificació i caracterització d'amiant a la xarxa de metro Ferrocarril Metropolità de Ba...26-03-2020250.000€Descargar
Subministrament i instal·lació dels equipaments i serveis del Nou Sistema de Videovigilància per ... Ferrocarril Metropolità de Ba...25-03-20201.215.000€Descargar
Servei de suport d'atenció als clients i proveïdors en relació a la facturació electrònica. (Re... Secretaria Per A la Mobilitat23-03-2020120.000€Descargar
Compra de 8 autobusos elèctrics de pila d'hidrògen per a la renovació de flota Transports de Barcelona, S.A.23-03-20205.400.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Assistència tècnica subministrament 42 unitats material mòbil Ferrocarril Metropolità de Ba...17-03-20201.200.000€Descargar
G2024-2019-21 Serveis de custòdia de documents i serveis vinculats Agencia de Residus de Cataluny...13-03-2020160.622€Descargar
Arrendament de 23 vehicles sense opció de compra Departament D'agricultura, Ram...13-03-2020936.660€Descargar
Subministrament de reactius per a la realització del temps de coagulació activat (ACT) Point of c... Institut Català de la Salut (...13-03-202090.518€Descargar
605.2020.008 - SERVEIS DE CONTROL INICIAL DE LES OBRES DE REFORMA DEL MERCAT DE VALLVIDRERA AL CARR... Barcelona D'infraestructures M...12-03-20206.000€Descargar
subministrament, impressió i codificació de noves targetes d'identificació amb tecnologia segura ... Diputación Provincial de Barc...12-03-20200€Descargar
19-057 OBRES PER LA MILLORA DE SEGURETAT DELS CARRILS BICI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-03-2020400.103€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

610.2020.018 - SERVEIS DE REDACCIÓ DE L'AVANTPROJECTE I EL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU ACCÉS DE VEHI... Barcelona D'infraestructures M...12-03-202080.806€Descargar
Subministrament de vestuari i equipament per als bombers de la Generalitat, dividit en 7 lots, d'aco... Departament d' Interior12-03-2020328.595€Descargar
EXI-2020-74 Servei d'elaboració de materials de suport a la comunicació per al Departament d'Acci... Departament d'Afers i Relacion...11-03-2020115.000€Descargar
A11006 20 001-B Servei de monitoratge de menjador i temps de migdia al CEEM La Ginesta; servei de mo... Consorcios11-03-2020177.469€Descargar
610.2020.004 - SERVEIS DE DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES REL... Barcelona D'infraestructures M...11-03-202050.625€Descargar
Contracte d'obra del projecte de condicionament parcs inclusius i actuacions en parcs i places (OMO ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-03-2020163.180€Descargar
Subministrament dels materials de construcció i eines necessaries per a les tasques de manteniment ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-03-2020189.926€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ DEL CASAL D'ESTIU MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAV... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-03-202036.352€Descargar
Lloguer d'equips de gravació multicàmera per al programa El suplent Ens Públic Corporació Catala...10-03-202063.000€Descargar
Servicio de radiología destinado al control de tráfico de estupefacientes en el recinto de pasajer... Agencia Estatal de Administrac...09-03-2020183.357€Descargar
Contractació d'obra del projecte d'urbanització de la prolongació del carrer Rius i Taulet (OMO 4... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-03-2020165.076€Descargar
Subministrament d'equip. i vestuari sotsinspectors DGPEIS Departament d' Interior09-03-202026.575€Descargar
Servei social de suport psicològic especialitzat adreçat a infants i adolescents víctimes d'abuso... Departament de Treball, Afers ...09-03-202072.960€Descargar
SERVEI DE CONSULTORIA DE SUPORT A LA PROSPECCIÓ D'EMPRESES Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-03-202019.786€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Proyecto y obra de adecuación y protección ambiental de la red de vertidos de las bases de can tun... Red Nacional de los Ferrocarri...06-03-2020295.000€Descargar
Subministrament Vestuari Cos d'Agents Rurals 2020 Departament D'agricultura, Ram...06-03-2020141.200€Descargar
Subministrament de divers material fungible per als laboratoris de la Direcció General de la Polici... Departament d' Interior05-03-2020457.633€Descargar
Contractació dels serveis de Vigilància, Seguretat i Consergeria per les dependències de l'IMI a ... Instituto Municipal de Inform...05-03-2020385.970€Descargar
Servicio de soporte de la infraestructura audiovisual de las salas de actos de MC MUTUAL. Mutua de Accidentes de Trabajo...05-03-202015.150€Descargar
Estudi Percepció Client (EPC) Transports de Barcelona, S.A.04-03-2020110.000€Descargar
Contracte d'obra del projecte de millora d'accessibilitat al nucli urbà de Gavà (OMO 12-18 i CTE O... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-03-2020165.275€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Consultoria i redacció de la modificació del Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa... Área Metropolitana de Barcelo...04-03-202093.231€Descargar
Servei de mediador d'assegurances de l'Ag ncia de l'Habitatge de Catalunya. Expedient AHC-2020-00058 Agència de l'Habitatge de Cat...04-03-2020260.000€Descargar
Mesura de la prestació del servei (MPS) Transports de Barcelona, S.A.04-03-2020470.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I NORMATIU D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-03-202099.174€Descargar
Servei de recollida, préstec, trasllat, cust dia, revisió, escaneig i tractament arxivístic, i de... Agència de l'Habitatge de Cat...03-03-2020221.105€Descargar
Serveis de direcció d'obra per diverses obres de via al cremallera de Montserrat, a la línia Llobr... Secretaria Per A la Mobilitat02-03-2020180.500€Descargar
Contracte de serveis de suport al centre de documentació del Consorci del Museu de Ciències Natura... Consorcios02-03-2020179.488€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació per lots de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a ... Parlament de la Comunidad Aut...02-03-2020475.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-03-20202.993.540€Descargar
OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE MILLORA FUNCIONAL (ULTRAPASSAMENT) DEL DIC DE RECER AL PORT OLÍMPIC ... Barcelona D'infraestructures M...02-03-20208.677.010€Descargar
Exp 2020-08 Subministrament, substitució, instal lació i posada en funcionament d'una de les refre... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-03-2020223.605€Descargar
Suministro de embarcación de salvamento para bomberos de Barcelona Ente Público Puertos del Esta...27-02-2020218.000€Descargar
Servicio de transporte del personal de conducción en servicio de renfe mercancías s.m.e.s.a.. en e... Red Nacional de los Ferrocarri...27-02-202022.200€Descargar
Suministro E Instalación De Bandas Reductoras De Velocidad En Accesos De Vehículos A Lado Aire Aena, Aeropuertos Españoles y...26-02-202078.613€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport a l'èxit educatiu per a l'Ajuntament de Castelldefels Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-02-2020206.928€Descargar
Servei de plataformes genòmiques en risc de recidiva en càncer de mama per a l'Hospital Universita... Institut Català de la Salut (...25-02-2020302.550€Descargar
Servicios relativos a la redacción del anteproyecto de infraestructura y proyectos ejecutivos de re... Barcelona D'infraestructures M...24-02-2020539.810€Descargar
602.2020.005 - SERVEIS D'AUSCULTACIÓ PER A LES OBRES DE MILLORA DEL DRENATGE DELS CARRERS GIRONA, M... Barcelona D'infraestructures M...24-02-2020142.202€Descargar
Acompanyament participatiu i pedag gic de les escoles refugi canvi climàtic en el marc del projecte... Ayuntamiento de Barcelona21-02-2020312.207€Descargar
Suministro de un Multipole Wiggler para la línea de luz BL31-FAXTOR del Laboratorio de Luz Sincrotr... Consorcios21-02-2020700.000€Descargar
Obres del projecte executiu de la Fase 2 del Centre de Formació per a Grameimpuls al recinte Esperi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-02-20201.729.170€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment dels conductes de ventilació del Ferrocarril Metropolità de Barcelona Ferrocarril Metropolità de Ba...20-02-2020295.037€Descargar
Ejecución del programa «Auditorías e Intervención en las viviendas en situación de pobreza ener... Diputación Provincial de Barc...19-02-2020391.521€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DEL PROJECTE REIMAGINE TEXTILE. Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-02-202063.444€Descargar
ARRENDAMENT D'EQUIPS I FUNGIBLE VINCULAT PER A UNA SOLUCIÓ D'INTEGRACIÓ AUTOMATITZADA DE BACTERIOL... Servei Català de la Salut (Ca...18-02-20201.100.000€Descargar
ARRENDAMENT D'EQUIPS I FUNGIBLE VINCULAT PER A UNA SOLUCIÓ D'INTEGRACIÓ AUTOMATITZADA DE BACTERIOL... Servei Català de la Salut (Ca...18-02-20201.100.000€Descargar
Adquisición de nuevo hardware para usuario de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de expedie... Ente Público Puertos del Esta...17-02-20202.248.020€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT, REVISIÓ I NETEJA TRIMESTRAL DE TAULADES DEL LOCAL MUNICIPAL DE L' ARXIU DEL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-02-20204.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'informació, difusió i promoció turística a través de l'Oficina de Turisme de l'Ajuntam... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-02-2020129.030€Descargar
2019/89 Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament dels laboratoris de Química Farm... Universitat de Barcelona17-02-2020365.160€Descargar
2019/89 Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament dels laboratoris de Química Farm... Universitat de Barcelona17-02-2020365.160€Descargar
CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA amb m... Consorcios14-02-20201.106.290€Descargar
Subministrament de dispositius implantables per al tractament del glaucoma per als centres del Conso... Consorcios13-02-2020255.809€Descargar
Contratación del servicio de asistencia funcional para el desarrollo de aplicaciones en entorno Web... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-02-2020105.600€Descargar
Serveis de suport en gestió de nomines, personal i assessorament recurrent en mat ria de personal. Secretaria de Universitat i Re...13-02-202046.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministraments de productes de suport a la promoció, difusió o comercialització de Catalunya (m... Secretaria de Comerç I Turism...13-02-2020106.719€Descargar
Contractació del servei de certificació d'equips de treball nous i existents Transports de Barcelona, S.A.12-02-202090.000€Descargar
Contrucción De Terraza Exterior Para Pasajeros Y Reconstrucción De Almacenes Aena, Aeropuertos Españoles y...12-02-20201.960.150€Descargar
602.2020.002 - SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL DRENATGE DELS CARRERS GIRONA, MILÀ ... Barcelona D'infraestructures M...12-02-2020228.507€Descargar
602.2020.003 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL DRENATGE DELS CARRERS GIRONA, MIL... Barcelona D'infraestructures M...11-02-20205.929.010€Descargar
Licitació del contracte mixt de serveis i subministraments d' entrega i retirada dels contenidors a... Secretaría General del Deport...10-02-2020160.000€Descargar
MEDICAMENTS EXCLUSIUS - 20SMA02 Servei Català de la Salut (Ca...10-02-202011.199.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestació del servei de consultoria, gestió i confecció de nòmines que siguin necessaris per l'a... Universitat de Barcelona07-02-202052.800€Descargar
PAVIMENTACIÓ DEL CAMI DE LA COSTA DEL MONTSENY A CAN RIERA DE CIURET FASE II Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-02-2020159.675€Descargar
Subministrament de marcs i elements decoratius d'acer inoxidable per a Cementiris de Barcelona, S.A. Cementiris de Barcelona, S.A.07-02-2020214.502€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR A DOMICILI Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-02-2020125.455€Descargar
Instalación De Mamparas Para Zonas Selective En P30 De Terminal T1 Aena, Aeropuertos Españoles y...05-02-2020138.712€Descargar
SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE L'ESPAI FAMILIAR I CENTRE OBERT DE SANT MARTÍ I DE LES CORTS-SANTS, AMB... Institut Municipal de Serveis ...02-02-20202.264.070€Descargar
Acord marc del subministrament de MATERIAL FUNGIBLE D'OFTALMOLOGIA (PROCESSOS) Consorcios31-01-20201.041.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación del suministro e instalación de desfibriladores semiautomáticos y su mantenimiento e... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-01-2020255.024€Descargar
subministrament de gasoil tipus C per calefacció Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-01-202046.800€Descargar
Contratación del suministro e instalación de desfibriladores semiautomáticos y su mantenimiento e... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-01-2020255.024€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA LLIBR... Instituto de Cultura de Barcel...29-01-2020597.863€Descargar
040.1619.263 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU ACTUALITZAT DE LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LES ... Barcelona D'infraestructures M...28-01-2020276.632€Descargar
055.1619.479 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS INTERIORS D'ILLA A TRINI... Barcelona D'infraestructures M...27-01-2020234.493€Descargar
Serveis especialitzats del Centre de Gestió de Mobilitat Urbana (CGMU), des del qual es gestiona l'... Consorcios24-01-20201.047.610€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'operació del Centre de Gestió de Mobilitat Urbana (CGMU), des del qual es gestiona l'equi... Consorcios24-01-20201.056.230€Descargar
F190000702 - OBRES PER L'ADEQUACIÓ DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER AL CARRER DE LA CERA, 10, DE BARCELO... Foment de Ciutat Vella, S.A.23-01-202081.353€Descargar
Vigilància de l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament per a l'any 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-01-2020115.238€Descargar
CTTE538 Servei de gestió del rebuig de la planta d'envasos del Centre de Tractament de Residus Muni... Grupo Tersa21-01-2020675.000€Descargar
Contracte de Serveis de Mediació i Assessorament de les Assegurances d'Infraestructures de la Gener... Infraestructures de la General...20-01-202033.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE BENES I EMBENATGES Institut Català de la Salut (...17-01-20201.231.760€Descargar
Contractació del subministrament i instal·lació de la megafonia a la zona de Banys del Fòrum amb... Instituto Municipal de Parques...17-01-202077.153€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis fotogràfics i audiovisuals dels actes institucionals i de protocol de l'Ajuntament del Prat... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-01-202068.490€Descargar
CONTRACTE PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA APTA PER A CO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2020150.118€Descargar
Manteniment correctiu, preventiu i predictiu dels sistemes d'alimentació Ferrocarril Metropolità de Ba...13-01-2020422.836€Descargar
Contractació del servei de manteniment integral dels locals de serveis i les infraestructures de le... Instituto Municipal de Parques...13-01-20201.420.760€Descargar
Prestación del servicio de mantenimiento de todos los locales y oficinas integrales (INSS y TGSS) d... Tesorería General de la Segur...10-01-20201.244.190€Descargar
Servei de restauració per als centres propis dependents de la Direcció General d'Atenció a la Inf... Departament de Treball, Afers ...09-01-20201.529.020€Descargar
994/2019 Manteniment preventiu i correctiu de les instal lacions de portes automàtiques dels equipa... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202027.672€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

servei de manteniment d'instal·lacions d'extinció d'incendis en edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202058.792€Descargar
Serveis esportius, serveis de manteniment i control, promoció comercial i conducció del Poliesport... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-12-20193.771.220€Descargar
Subministrament i plantació d'arbrat a diferents indrets de la ciutat del Prat de Llobregat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2019171.243€Descargar
Contractació de la prestació del servei de conservació de la jardineria i neteja del Parc de les ... Instituto Municipal de Parques...27-12-20191.104.850€Descargar
F190000746 - SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE TIL·LER MUSICAL DEL PROJECTE EDUCATIU DE C... Foment de Ciutat Vella, S.A.24-12-201925.596€Descargar