Se han encontrado 2289 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE TARJETAS DE CONTROL PARA REGULADORES Aena, Aeropuertos Españoles y...13-08-202014.858€Descargar
Subministrament de reactius i lloguer d'equipament nou per a proves al laboratori de l'Hospital Univ... Consorcios13-08-20203.112.740€Descargar
Contracte de servei de manteniment dels ascensors i altres aparells elevadors dels edificis i escole... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202085.500€Descargar
Obres d'arranjament de camins mitjançant àrids reciclats Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-08-202032.837€Descargar
606.2020.013_Subministrament i col·locació de mobiliari i complements, així com el mobiliari i eq... Barcelona D'infraestructures M...13-08-202074.704€Descargar
Subministrament llits clínics pacient bariàtric per a l'HUB Institut Català de la Salut (...13-08-202071.400€Descargar
Contratacion del servicio de redaccion del proyecto basico y de ejecucion y posterior direccion de l... Instituto Nacional de la Segur...13-08-202050.514€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament llits clínics pacient bariàtric per a l'HUB Institut Català de la Salut (...13-08-202071.400€Descargar
La plataforma de teletreball de la Diputació de Tarragona utilitza programari de Microsoft. Per tal... Diputación Provincial de Tarr...13-08-202011.110€Descargar
Obres d'implantació del carril Bici des del carrer Prim de Badalona a Montgat Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-08-2020441.451€Descargar
Serveis per a la realització de les actuacions de caràcter formatiu i de tractament de violències Departament de Justícia13-08-2020574.200€Descargar
Servei de gestió dels aparcaments de les estacions de Sabadell Nord i Terrassa Nacions Unides dels ... Secretaria Per A la Mobilitat13-08-2020418.202€Descargar
Obres compreses a la Memòria valorada corresponent al Pla d'eliminació de barreres arquitectòniqu... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202081.603€Descargar
Obres compreses a la Memòria Valorada per a la instal·lació d'un sistema de video-vigilància a l... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202063.287€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de begudes situat al Passeig Pere III, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-08-202015.000€Descargar
Concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de begudes situat al Passeig Pere III, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-08-202015.500€Descargar
Concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de begudes situat a la Plaça Espanya (... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-08-202019.000€Descargar
Concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de begudes situat al Passeig Pere III, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-08-202015.000€Descargar
Arranjament de varis carrers amb aglomerat en calent Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202050.575€Descargar
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PROTECTORAS PARA LAS SALAS VIP DEL AEROPUERTO JOSEP TARRADELLA... Aena, Aeropuertos Españoles y...12-08-202014.990€Descargar
SOLICITUD DE ALFOMBRAS ABSORBENTES Aena, Aeropuertos Españoles y...12-08-2020297€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SOLICITUD DE CUERDAS PARA DELIMITACIÓN SANITARIA COVID-19 Aena, Aeropuertos Españoles y...12-08-2020182€Descargar
Servicio de mantenimiento de vehículos en Barcelona Aena, Aeropuertos Españoles y...12-08-202021.059€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ DE XARXES D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT, INCLOSA LA ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-08-2020410.000€Descargar
Subministrament 1 MOTOR MAN E2876 LUH04 272CV - Codi TMB 225953 Transports de Barcelona, S.A.12-08-202074.000€Descargar
LOT 1: Servei de manteniment i conservació del verd urbà de Sant Quirze de Besora Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-08-2020177.655€Descargar
Subministrament de 10.000 buata cel lulosa reciclada blanca 2 capes llisa Codi TMB 9363 Ferrocarril Metropolità de Ba...12-08-2020102.500€Descargar
Cessió d'un dret de superfície sobre porció de finca de titularitat municipal destinada a implan... Lérida. Ayuntamientos Provinc...12-08-202024.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de suport tècnic i logístic per actes ciutadans i protocol.laris, juntame... Ayuntamiento de Barcelona12-08-2020942.149€Descargar
Gestión y suministro de tarjetas transporte incluido en el plan de retribución flexible de MC MUTU... Mutua de Accidentes de Trabajo...12-08-2020262.575€Descargar
Adquisición Equipamiento Auxiliar e Instalación para el Transporte del Canal 24H-Hd a Canarias y C... Sociedad Estatal de Participac...12-08-202019.830€Descargar
Servicio de transporte sanitario para traslado de mutualistas beneficiarios de asistencia sanitaria ... Mutua de Accidentes de Trabajo...12-08-202010.650€Descargar
Contracte del servei de neteja viària de Sant Quirze de Besora Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-08-2020105.352€Descargar
LOT 2: Servei de manteniment i conservació del verd urbà de Sant Quirze de Besora Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-08-202028.487€Descargar
Subministrament de noves versions dels productes SAP S / 4 i BPC, així com del manteniment i servei... Secretaria Per A la Mobilitat12-08-2020170.366€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de logística integral de magatzem, mudances t cniques i muntatge d'actes d... Ayuntamiento de Barcelona12-08-20201.235.190€Descargar
Servei d'informació i orientació telemàtica a persones víctimes d'un delicte Departament de Justícia12-08-2020208.682€Descargar
Servei de consultoria per la prestació de suport tècnic a serveis multimodals de transport transna... Secretaria Per A la Mobilitat12-08-202085.000€Descargar
Subministrament d'una embarcació professional de control marítim, vigilància, inspecció i suport... Departament D'agricultura, Ram...12-08-2020300.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE VIES PÚBLIQUES, PARCS I EDIFICIS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE L'ARBOÇ Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-08-2020297.690€Descargar
Servicio de mantenimiento de edificios del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Consorcios12-08-20202.844.500€Descargar
subministrament de les llicencies d?us i del servei de suport del maquinari tallafocs de la Diputaci... Diputación Provincial de Tarr...12-08-202044.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización en todas las dependencias de l... Tesorería General de la Segur...12-08-2020236.000€Descargar
N801/2020/000028 GESTIO DEL REFUGI MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA (RMAC), I LA RECOLLIDA D'ANIMALS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-08-2020250.000€Descargar
Servei de manteniment de llicències Citrix per l'actualització i regulatització del programari in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-08-202015.703€Descargar
Millora de la pavimentació dels carrers Major, Reiau, Entecada, Artiga de Lin i Pl. de l'Esglesiad'... Lérida. Ayuntamientos Provinc...12-08-202059.906€Descargar
Millora de l'accés al patrimoni natural i turístic d'Es Bòrdes Lérida. Ayuntamientos Provinc...12-08-202041.677€Descargar
Servei d'analítiques del Centre Sanitari del Solson s, FPC. Consejos Comarcales12-08-202093.810€Descargar
Servei de manteniment integral de les instal lacions i equips no electrom dic de la Corporació de S... Servei Català de la Salut (Ca...12-08-20205.970.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Renovació de part de l'equipament ITS que el Servei Català deTrànsit té instal lat a diverses ca... Servei Catalá de Transit12-08-2020799.785€Descargar
ACORD MARC PER L'EXECUCIÓ D'OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA (INSTAL·LACIONS) A LES DE... Barcelona de Serveis Municipal...12-08-20201.653.600€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ALARMES D'INTRUSIÓ I D'INCENDIS, D'INSTAL·LACIONS DE VIDEO-V... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-08-202034.990€Descargar
Servei de missatgeria i transport intern de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS 16/... Servei Català de la Salut (Ca...12-08-2020720.300€Descargar
Suministro e instalación de una nueva estación de lectura y FSC para la delegación de Correos Exp... Sociedad Estatal de Participac...12-08-202080.000€Descargar
Obras de reforma de las instalaciones de climatización del Centro Comercial El Centre de la Vila Sociedad Estatal de Participac...12-08-2020665.260€Descargar
SERVEI DE NETEJA D'ESCALES I ZONA COMUNITÀRIA D'EDIFICS PROPIETAT DE L'EMU DE LLEIDA SL, MITJANÇAN... Ayuntamiento de Lleida12-08-202025.675€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ACORD MARC PER L'EXECUCIÓ D'OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA (OBRA CIVIL) A LES DEPEND... Barcelona de Serveis Municipal...12-08-20204.479.000€Descargar
Contracte de serveis de neteja d'edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-08-20201.472.260€Descargar
Servei de manteniment dels edificis i dependències municipals del municipi de Vila-seca. Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-08-2020483.931€Descargar
Execució de l'obra corresponent al projecte de reforma de la coberta de l'edifici de direcció de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-08-20200€Descargar
Obra de millora de la caldereria de l'EBAR Santa Margarida de Roses Consorcios12-08-202011.964€Descargar
Serveis de Direcció d'Obra per la millora del drenatge del túnel de la línia Llobregat-Anoia, FAS... Secretaria Per A la Mobilitat12-08-202034.100€Descargar
Subministrament d'un arc quirúrgic Varios12-08-202044.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals Gerona. Ayuntamientos Provinci...12-08-20201.551.290€Descargar
Subministrament de llicències de manteniment de SAP per a l'any 2021. (Ref:PO89/20) Secretaria Per A la Mobilitat12-08-2020194.843€Descargar
Dotació d'uniformitat i gestió del vestuari del personal de règim interior dels centres penitenci... Departament de Justícia12-08-20200€Descargar
Sistema de radiocomunicacions dels centres penitenciaris de Catalunya Departament de Justícia12-08-20200€Descargar
Servicios de intervención socioeducativa y servicio de atención diurna en el Centro Abierto Munici... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-08-2020287.100€Descargar
Contractació pòlissa col·lectiva d'assegurança d'assistència sanitària, hospitalària i quirú... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-08-202061.236€Descargar
Subministrament de material de control de la temperatura de les llarsen el marc del Programa d'Estal... Diputación Provincial de Giro...11-08-202014.053€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'APÒSITS SECS I ESPARADRAPS PER ALS CENTRES DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SA... Institut Català de la Salut (...11-08-20201.264.940€Descargar
Subministrament d'elements de construcció i suports logístics Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-08-202046.364€Descargar
Contractació de serveis de neteja i recollida de residus per les instal·lacions del Port Olímpic ... Barcelona de Serveis Municipal...11-08-20201.365.000€Descargar
Subministrament de material d'aïllament tèrmic i altres accessoris d'estalvi energètic en el marc... Diputación Provincial de Giro...11-08-202014.400€Descargar
(OB20115) Contractació del servei d'assegurances de tot risc de danys materials i de responsabilita... Mercados de Abastecimientos de...11-08-2020230.000€Descargar
Subministrament de material d'il·luminació i material elèctric en elmarc del Programa d'Estalvi E... Diputación Provincial de Giro...11-08-202013.630€Descargar
Servei continuat de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu sobre l'àmbit de la infraestructura... Logaritme, Serveis Logístics,...11-08-20201.056.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport i manteniment d'un switcher de vídeo SNELL & WILLCOX Ens Públic Corporació Catala...11-08-202010.900€Descargar
La contractació de la prestació del servei d'informació i reserves de la central de reserves de X... Agència Catalana de la Jovent...11-08-2020150.000€Descargar
Contractació subministrament sistema Hiperconvergencia (FSHSU 1-20) Servei Català de la Salut (Ca...11-08-202069.000€Descargar
CONTRACTACIÓ SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (S.A.D.) Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-08-2020346.116€Descargar
Subministrament de vehicle tipus turisme híbrid endollable peral trasllat de personal de FGC amb fu... Secretaria Per A la Mobilitat11-08-202034.800€Descargar
Contracte de servei per l'aplicació del projecte Centre de Formació d'Adults d'Alella - Espai Acti... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-08-2020122.000€Descargar
Contracte relatiu als serveis de vigilància i auxiliars per a l'activitat de Barcelona de Serveis M... Barcelona de Serveis Municipal...11-08-20204.297.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Exp. IMI/2020004-PH: Contractació del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i man... Servei Català de la Salut (Ca...11-08-2020618.620€Descargar
Contractació de la prestació del servei de transport escolar col.lectiu de caràcter gratuït, mit... Consejos Comarcales11-08-202081.582€Descargar
SERVEI CONSISTENT EN LA IMPARTICIÓ DE M DULS DE FORMACIÓ GENERAL I M DULS DE FORMACIÓ PROFESSIONA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-08-202030.745€Descargar
Obres d'adequació d'habitatges gestionats per la Gestora UrbanísticaNousalt, S.L. Gerona. Ayuntamientos Provinci...11-08-2020510.153€Descargar
Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de la Roca del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-08-2020203.130€Descargar
Obres d'instal·lació de piezòmetres en tram urbà entre les estacions d'Ildefons Cerdà i Sant Bo... Secretaria Per A la Mobilitat11-08-2020258.209€Descargar
Construcció a l'Hospital Joan XXIII d'un magatzem de logística per gestió de material inventariab... Institut Català de la Salut (...11-08-2020247.703€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT D'UN CONJUNT D'EQUIPAMENTS DESTINATS A LA CARACTERITZACIÓ HISTOPATOL GICA PER A LA ... Universitat de Barcelona11-08-2020122.410€Descargar
Exp. IMI/2020004-PH: Contractació del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i man... Servei Català de la Salut (Ca...11-08-2020618.620€Descargar
Contracte administratiu de serveis de dinamització de l'espai jove Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-08-20206.960€Descargar
AUTORITZACIÓ TEMPORAL A PRECARI D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DE L'ESPAI DISPOSAT DEL PAVELLÓ ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...11-08-20203.967€Descargar
Servei de suport jurídic en l'àmbit de la contractació pública de la Universitat Oberta de Catal... Fundació Per A la Universitat...11-08-2020165.818€Descargar
Obres de remodelació dels gabinets de cirurgia maxil·lofacial per adequar-les als requeriments d'a... Institut Català de la Salut (...11-08-2020155.079€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE HEMOGRAMES, RETICULÒCITS I LÍQUIDS BIOLÒGICS... Varios11-08-202030.596€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'adequació i legalització de la instal lació de dosificació de clorur f rric del tractam... Consorcios11-08-20209.665€Descargar
Servei reparació per resolució anomalies a les instal lacions d'Alta Tensió en el CAP Moncada i R... Institut Català de la Salut (...11-08-202030.579€Descargar
Obres del Projecte de seguretat per la protecció de les instal.lacions de l'ETAP Ter. Fase 1 , de... Secretaría General de Territo...11-08-20204.349.580€Descargar
Obra d'instal·lació d'un cabalímetre de control a la captació de Vilanova de la Muga. Consorcios11-08-202018.850€Descargar
Servei d'enginyeria de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció de document d... Secretaría General de Territo...11-08-2020160.998€Descargar
Serveis per al disseny, creació, impartició i/o tutorització de les accions de formació i acompa... Barcelona Activa SPM SA11-08-2020596.376€Descargar
SUBMINISTRAMENT, INSTAL LACIÓ, POSADA EN MARXA I FORMACIÓ D'UN REOMETRE AMB MICROSCOPI MODULAR I C... Fundación Privada Instituto d...11-08-202082.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació aparells elevadors en els CAPs Rio de Janeiro i Sants de la GTBCN Institut Català de la Salut (...11-08-2020108.264€Descargar
Subministrament de dos vehicles tipus turisme híbrid amb etiqueta eco per a la Policia Local, amb m... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-08-202066.110€Descargar
Serveis de gestió de la demanda de projectes i de gestió del portfoli de projectes de l'Institut M... Instituto Municipal de Inform...11-08-20201.715.060€Descargar
Serveis informàtics per a la implantació d'evolutius i servei d'estabilització del Sistema de ges... Instituto Municipal de Inform...11-08-20203.370.780€Descargar
Obres d'ampliació i millora del sistema de climatització de l'Hospital Universitari Germans Trias ... Institut Català de la Salut (...11-08-2020560.065€Descargar
Adquisición equipamiento videocodificación para transporte de difusion de La1-HD y La2-HD de Catal... Sociedad Estatal de Participac...11-08-202060.000€Descargar
Adq. de Equipamiento para el Transporte del Canal 24H HD a Canarias y Cataluña Sociedad Estatal de Participac...11-08-2020110.865€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT, INSTAL LACIÓ, POSADA EN MARXA I FORMACIÓ D'UN RE METRE AMB MICROSCOPI MODULAR I C... Fundación Privada Instituto d...11-08-202082.000€Descargar
Servicios de transporte de personal de órganos judiciales varios de Cataluña para la ejecución de... Departament de Justícia10-08-20205.082.970€Descargar
Contratación de los servicios sanitarios de terapias Contratación de los servicios sanitarios de t... Servei Català de la Salut (Ca...10-08-20200€Descargar
Ejecución de operaciones de conservación semi-integral en la red local de carreteras de la Diputac... Diputación Provincial de Llei...10-08-202017.246.000€Descargar
Servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardinería, y limpieza de los patios interiores, zonas ... Diputación Provincial de Llei...10-08-2020298.173€Descargar
SERVEI DE MUDANCES PER ALS MOVIMENTS I TRASLLATS POSTERIORS A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'EDIFICI ... Agència Catalana de L'aigua10-08-202034.961€Descargar
RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL Consejos Comarcales10-08-202049.760€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'atenció telefònica i informació a la ciutadania de Barcelona respecte els programes i s... Barcelona Activa SPM SA10-08-202051.523€Descargar
OBRES DE MUNTATGE, SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ D'ELEMENTS ELÈCTRICS DE LES PRESES I LES INSTAL·LACIO... Agència Catalana de L'aigua10-08-202051.798€Descargar
Execució de les obresi ncloses a la memòria valorada Condicionament de la Plaça cardona i voltant... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-2020106.707€Descargar
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES VÀLVULES DELS CONDUCTES D'AIREACIÓ DELS DESGUASSOS DE FONS I MODIFICA... Agència Catalana de L'aigua10-08-202025.232€Descargar
Subministrament de plataformes per a les línies de Barcelona- Vallès i Llobregat-Anoia i el seu po... Secretaria Per A la Mobilitat10-08-2020534.000€Descargar
REVISIÓ ANUAL I MANTENIMENT D'EQUIPAMENT DE SEGURETAT, VITRINES I ARMARIS IGNÍFUGS DELS LABORATORI... Agència Catalana de L'aigua10-08-202023.920€Descargar
Desenvolupament d'activitats esportives Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-2020929.752€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment de les instal.lacions mecàniques i equips de fred per al Campus Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...10-08-2020674.562€Descargar
Subministrament 7 aeronaus pilotades per control remot CAR Departament D'agricultura, Ram...10-08-202055.000€Descargar
Transmissió de l'autorització de tres parades del mercat de venda no sedentària Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-08-202052.893€Descargar
PROJECTE EXECUTIU PER LA RECONSTRUCCIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DE LA PLAÇA MAJOR DE CLARAVALLS Lérida. Ayuntamientos Provinc...10-08-202030.400€Descargar
Serveis de manteniment d'instal·lacions tèrmiques dels equipaments i dependències municipals de S... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-2020198.273€Descargar
CENTRE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA I ATENCIÓ AL VISITANT Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-08-2020150.919€Descargar
SERVEI DE BUIDATGE I TRASLLAT DEL MOBILIARI DE LES OFICINES QUE L'AGÉNCIA CATALANA DE L'AIGUA DISPO... Agència Catalana de L'aigua10-08-202034.545€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació dels serveis de delegat/da de Protecció de dades Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-202012.000€Descargar
3/2020 SERVEI DE GESTIÓ D'AIGUA EN ALTA I MANTENIMENT D'INSTAL LACIONS ASSOCIADES DE LA MANCOMUNITA... Mancomunidades10-08-2020321.020€Descargar
servei d'un programari informàtica per registrar i controlar les feines que fan les empreses i les ... Ayuntamiento de Girona10-08-202034.700€Descargar
Subministrament i col.locació de mobiliari i maquinària d'hostaleria pel bar del Casal de Barri de... Distrito de Nou Barris10-08-202035.621€Descargar
Servei de suport a les families de la Zona Nord amb mirada comunitària amb clàusules socials de co... Distrito de Nou Barris10-08-202043.000€Descargar
EC 2020 382 Subministrament i instal¿lació de maquinaria i material divers amb destinació a l'equ... Departament de la Vicepresidè...10-08-2020257.351€Descargar
ALIENACIÓ BE MOBLE DECLARAT COM A NO UTILITZABLE BILLAR Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-08-2020250€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material i servei de muntatge d'infraestructures per als actes organitzats o reco... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-2020205.405€Descargar
Servei de control de plagues en els edificis públics i espais públics Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-08-202018.720€Descargar
Obres d'ampliació del número de lavabos en el bloc C de la planta primera del Parc Tecnol gic Barcelona Activa SPM SA10-08-202052.437€Descargar
Servei d'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, posterior direcció ... Consorcios10-08-2020136.500€Descargar
Servei de suport en la realització de la comptabilitat analítica d'FGC que tingui com objectiu l'o... Secretaria Per A la Mobilitat10-08-2020294.000€Descargar
Subministrament de 30 sensors SDD S9000 - Codi TMB 231575 Ferrocarril Metropolità de Ba...10-08-2020279.000€Descargar
REPARACIÓN VRV SITUADOS EN TERMINAL T1 Y TERMINAL T2 (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...10-08-20206.785€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Instalación de protecciones colectivas contra el riesgo de caída en altura en la Jefatura de Mante... Administrador de Infraestructu...10-08-2020398.443€Descargar
Servicio de gestión integral del Archivo-Almacén de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene... Tesorería General de la Segur...10-08-2020220.069€Descargar
Obra de reforma dels nous espais d'hospitalització de neonatologia a la planta semisoterrani de l'... Institut Català de la Salut (...10-08-2020658.941€Descargar
Subministrament i manteniment d'una xarxa sense fils corporativa per al Consorci Sanitari Integral (... Consorcios10-08-2020158.000€Descargar
Arrendament d'un immoble situat al municipi de Terrassa per a la ubicació de consultoris per al Co... Consorcios10-08-2020198.000€Descargar
Serveis d'assist ncia t cnica per a la gestió i execució de programes d'abast social de l'Ateneu d... Barcelona Activa SPM SA10-08-202037.190€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DEL GRUP ELECTROGEN DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-20201.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Actualització de l'aplicació informàtica SICAP a GEMA. Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-08-202070.991€Descargar
Contractació d'una empresa externa per a la recollida de la satisfacció dels usuaris de les platge... Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-08-20202.893€Descargar
SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA, DE REDACCIÓ, APROVACIÓ I SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE CONTRO... Institut Català de la Salut (...10-08-2020443.175€Descargar
Serveis de Suport al Govern de la Dada per a l'Ag ncia de Ciberseguretat de Catalunya Agència de Ciberseguretat de ...10-08-2020220.000€Descargar
SERVEI DE SECRETARIA TÈCNICA DELS COMITÈS DE DIRECCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS. Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-202041.178€Descargar
Servei d'audiovisuals, sonorització i il luminació dels diversos espais municipals i de les activi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-202086.802€Descargar
Servei de dinamització municipal de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-202043.482€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concurs de projectes per la redacció del projecte basic i executiu del museu arqueol gic de Banyole... Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-08-202015.000€Descargar
Contractació del contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta ... Diputación Provincial de Giro...10-08-20200€Descargar
EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L'INFORME D'ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE CANYELLES Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-08-20200€Descargar
concessió demanial per l?explotació del servei de bar del centre social de Vilanova de la Muga (la... Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-08-20200€Descargar
Contratación del servicio de Controlador de Primer Nivel del proyecto Europeo Interreg Sudoe MONTCL... Universitat de Barcelona08-08-20205.000€Descargar
Lloguer de vehicles de serveis (3 furgonetes i 2 vehicles interubans) Diputación Provincial de Tarr...07-08-202014.790€Descargar
Servicio de certificación de los sistemas contra incendios y suministros e instalación de repuesto... Tesorería General de la Segur...07-08-202034.950€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de un detector por deriva de silicio (Silicon Drift Detector) para la línea de luz NOTOS... Consorcios07-08-2020325.000€Descargar
Contractació externa dels serveis per a la redacció del projecte executiu de la ?Xarxa de calor am... Diputación Provincial de Tarr...07-08-20206.831€Descargar
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, CAE I SEGURETAT I SALUT EN OBRA PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GE... Fundació Privada Centre de Re...07-08-2020278.698€Descargar
Assegurança d'accidents de treball col.lectiva dels treballadors de l'empresa pública Sistema d'Em... Servei Català de la Salut (Ca...07-08-202036.575€Descargar
Obres de reparació de patologies lleus dels murs de la línia del Cremallera de Montserrat dels Fer... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020112.879€Descargar
Subministrament i instal·lació de terminals embarcats de radiocomunicacions TETRA per les cinc nov... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-202085.500€Descargar
Servei d'Identificació remota Consorcios07-08-2020300.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de llits per a semicritis de l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...07-08-202047.520€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020453.959€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LA JARDINERIA URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA: PARC D... Ayuntamiento de Lleida07-08-2020542.817€Descargar
PTOP-2020-412 Servei de preparació i coordinació de les activitats dels grups de treball del'Assem... Departament de Territori I Sos...07-08-2020197.252€Descargar
Contracte per l'execució de les obres contingudes en el projecte d'obres d'urbanització anticipade... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020417.753€Descargar
Contracte del servei extern de delegat/da de protecció de dades de l'Ajuntament de Sant Fruitós de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-20204.400€Descargar
Serveis de suport per consolidar l'estratègia de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupam... Agencia Catalana de Cooperaci...07-08-2020169.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

FS181_2020 SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-08-202085.996€Descargar
Servei per ús d'un sistema de ressonància magnètica de 3 tesles combinat amb equip d'ultrasons fo... Institut Català de la Salut (...07-08-20204.363.640€Descargar
Servei de manteniment de l'equipament de la cuina de pacients i llenceries de l'Hospital Universitar... Institut Català de la Salut (...07-08-202035.900€Descargar
Servei consistent en l'assistència tècnica a la direcció dels treballs de subministrament i insta... Área Metropolitana de Barcelo...07-08-202011.819€Descargar
Contracte d'obres per la implantació d'enllumenat públic al carril bici que connecta el nucli urb... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-08-202027.921€Descargar
Serveis de desenvolupament d'evolutius dels quadres de comandament actuals de Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-202070.200€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un equipament de cromatografia líquida d'alta resolució i espec... Institut de Recerca I Tecnolog...07-08-2020288.360€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE LA MORERA DE MONTSANT Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-08-202041.318€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UNA REIXA DE DESBAST TIPUS TAMÍS PER A L'EBAR DE MAS ALIU II Ayuntamiento de Girona07-08-202027.500€Descargar
Obras de construcción, conjuntamente con redacción de proyecto y dirección de obras, para la prom... Institut Municipal de l'Habita...07-08-202017.591.500€Descargar
Suministro y mantenimiento de smartphones para vigilantes de área . Barcelona de Serveis Municipal...07-08-2020425.712€Descargar
Subministrament i muntatge de la senyalització contra incendis i evacuació en diverses plantes de ... Diputación Provincial de Tarr...07-08-20203.500€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del serveis de redacció del projecte bàsic, el projecte ex... Infraestructures de la General...07-08-2020309.680€Descargar
Subministrament d'equips de so i llum, i assist ncia t cnica especialitzada dels quatre escenaris de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-202014.992€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del subministrament successiu i continuat de tubs per l'extracció de mostres de sang ... Laboratori de Referència de C...07-08-2020877.882€Descargar
Servei de creació i posada en marxa de la unitat d'excel·lència en diabetis Tipus 1 (20CPI0004 / ... Servei Català de la Salut (Ca...07-08-20208.506.160€Descargar
Servei de coordinació, assistència tècnica, muntatge i desmuntatge dels actes organitzats per l'a... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020238.915€Descargar
Subministrament en modalitat de rènting del maquinari del CPD de l'IAS (Institut d'Assistència San... Servei Català de la Salut (Ca...07-08-2020403.644€Descargar
Servei de la recollida i transport de mostres de sang de taló (CRIBATGE) per a Logaritme, Serveis L... Logaritme, Serveis Logístics,...07-08-2020101.189€Descargar
SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES ACTUACIONS TÀCTIQUES: LOT 1: BICI C. ARAGÓ (ES... Barcelona D'infraestructures M...07-08-202039.930€Descargar
Contracte de serveis postals per l'Ajuntament de Tàrrega. Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-08-202088.013€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment dels circuits d'alta i baixa tensió de les centrals elèctriques, de la centr... Institut Català de la Salut (...07-08-2020292.372€Descargar
CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DE L'HABITATGE SOCIAL CAN ROSSELL 1 DE SUBIRATS Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-202072.172€Descargar
Subministrament d'implants fets a mida per a la cirurgia personalitzada dels pacients del Servei de ... Institut Català de la Salut (...07-08-2020205.628€Descargar
Subministrament de llits per a semicritis de l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...07-08-202047.520€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un equipament de cromatografia líquida d'alta resolució i espec... Institut de Recerca I Tecnolog...07-08-2020288.360€Descargar
Servei per ús d'un sistema de ressonància magnètica de 3 tesles combinat amb equip d'ultrasons fo... Institut Català de la Salut (...07-08-20204.363.640€Descargar
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VINILOS Y SEÑALÉTICA COVID-19 EN APARCAMIENTOS Y OTRAS AREAS DE LA DIV. D... Aena, Aeropuertos Españoles y...07-08-202014.990€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu Eix d... Infraestructures de la General...07-08-20201.220.500€Descargar
SERVEIS PER AL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE DOS EQUIPS DE CITOMETRIA I SUBMINISTRAMENT D'UN ... Institut Català de la Salut (...07-08-202082.878€Descargar
Contracte de serveis de formació universitària d'un màster semipresencial en govern local de la F... Diputación Provincial de Barc...07-08-2020181.300€Descargar
SERVEI D'APROVISIONAMENT, EN MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ, DE SUPORT DEL CLOUD, LLICÈNCIES D'EINES DIG... Institut Català de la Salut (...07-08-2020111.254€Descargar
OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DE L'AV. PAÏSOS CATALANS ENTRE C/BARÓ DE COUBERTAIN I C/LL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-08-202049.984€Descargar
Execució de les obres de Conservació extraordinària. Ponts i estructures. Rehabilitació del pont... Infraestructures de la General...07-08-20203.428.580€Descargar
Subministrament camió compactador i elevador, mitjançant arrendament, sense opció de compra, per ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020258.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei suport impuls noves solucions tecnologia dron Departament de Polítiques Dig...07-08-202077.909€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la... Infraestructures de la General...07-08-2020450.000€Descargar
Execució de les obres de millora local. Seguretat viària. Condicionament urbà de la carretera C-3... Infraestructures de la General...07-08-20201.658.870€Descargar
SERVEI D'IMATGES AMB OVELLES A CÀRREC DEL SERVEI DE MEDICINA NUCLEAR - IMATGE MEDICA MOLECULAR DE L... Institut Català de la Salut (...07-08-202054.000€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE, LA TARIMA Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-202034.600€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del Projecte constructiu de la... Infraestructures de la General...07-08-2020300.000€Descargar
Construcció de l'Arxiu comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-08-20201.585.480€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Arrendament del local del C/ del Vall, 9 de Tortosa Consejos Comarcales07-08-20200€Descargar
OBRES DE REFORÇ ESTRUCTURAL DEL PONTARRÓ DE FÀBRICA I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI ¿FAS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-202063.125€Descargar
El objeto del contrato es la prestación de mantenimiento integral de todas las instalaciones (excep... Consorcios07-08-20202.844.500€Descargar
Contratación del servicio de transporte sanitario individual para los pacientes de los centros asis... Instituto Nacional de la Segur...07-08-202060.000€Descargar
Asistencia sanitaria en la especialidad de oftalmología en la ciudad de Granollers (Barcelona) que ... Mutua de Accidentes de Trabajo...07-08-202014.831€Descargar
SERVEIS PER AL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE DOS EQUIPS DE CITOMETRIA I SUBMINISTRAMENT D'UN ... Institut Català de la Salut (...07-08-202082.878€Descargar
Contractació de les obres de retirada de preexistències i treballs d'arqueologia en l'àmbit de la... Consorcios07-08-2020458.945€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de pintat i repintat de la senyalització viària horitzontal de la ciutat de Reus Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020159.504€Descargar
Contracte administratiu d'obres per l'execució de les obres de modernització del Poligon Industria... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020850.951€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA PER CONTROL D'INCIDÈNCIES VEHICL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-202087.603€Descargar
Alienar mitjançant subhasta d'un local de propietat municipal situat al c. Comtat d'Urgell. Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-08-202057.716€Descargar
Serveis de mediació entre comunitats de veïns i veïnes i propietaris i/o gestors d'allotjaments d... Gerència de Seguretat i Preve...07-08-202034.999€Descargar
obres de millora energ tica i de l'accessibilitat de l'Ajuntament de la Sénia. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020129.472€Descargar
Subministrament de dos camions escenari per al Mercat de Música Viva Vic 2020. Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-20206.425€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestació dels serveis de direcció integrada de projecte ( Project Management ) de les obres d'ade... Varios07-08-2020233.486€Descargar
Execució de les obres del projecte constructiu de Millora local. Ponts i estructures. Pas inferior ... Infraestructures de la General...07-08-2020703.312€Descargar
Subministrament d'un equip per a la recàrrega ràpida de vehicles elèctrics. (Exp. 900505/20) Área Metropolitana de Barcelo...07-08-202025.000€Descargar
TRANSPORT ESCOLAR MITJANÇANT TAXI, LOTS 27, 29 I 30 Consejos Comarcales07-08-202044.818€Descargar
Contractació obra de renovació de l'enllumenat públic del nucli de Gualta Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-08-202043.960€Descargar
Adaptació de la nau 1 de la Granja del Pas (Centre de Cultura i divulgació d'energia eficient i re... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020189.888€Descargar
Revisió del material de rescat en alçada que utilitza l'SPEIS, d'acord amb les previsions del plec... Gerència de Seguretat i Preve...07-08-202030.476€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA PRIMERA, SEGONA, TERCERA I PARCIAL DE LA PLANTA SOT... Varios07-08-20204.574.280€Descargar
Renovació de la gespa artificial del camp de futbol de Can Rull. Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020161.688€Descargar
Projecte d'obres de gran reparació i millora de la Torre Serra d'en Camaró. Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-08-2020162.085€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020/2021. Lots 19, 20 i 26 Consejos Comarcales07-08-2020123.978€Descargar
Servei de monitorització, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals o a ... Departament de Justícia07-08-20200€Descargar
Tallers d'aproximació a l'art Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-08-202010.000€Descargar
Suministro de un detector por deriva de silicio (Silicon Drift Detector) para la línea de luz NOTOS... Consorcios07-08-2020325.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

GESTIÓN SEPIOLITA Y ABSORBENTES CONTAMINADO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DEL AEROPUERTO ... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-08-2020979€Descargar
SOLICITUD DE PASTILLAS DESINFECTANTES DE CLORO ACTIVO CLEANPILL Aena, Aeropuertos Españoles y...06-08-2020191€Descargar
GEL HIDROALCOHOLICO Aena, Aeropuertos Españoles y...06-08-2020149€Descargar
GEL HIDROALCOHOLICO Aena, Aeropuertos Españoles y...06-08-2020149€Descargar
SUMINISTRO DE AGUA ACQUAJET Aena, Aeropuertos Españoles y...06-08-2020155€Descargar
Servicio de recogida, acogida, custodia y asistencia de animales de compañía abandonados, perdidos... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-08-20201.090.830€Descargar
Servicio de limpieza de edificios de la Autoridad Portuaria de Tarragona 2020-2022 Ente Público Puertos del Esta...06-08-2020841.074€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contratar el servicio de limpieza para las casas del mar de Tarragona, casa del mar de Cambrils, cas... Instituto Social de la Marina06-08-2020163.997€Descargar
gestión del proceso de nómina e impuestos Ente Público Puertos del Esta...06-08-20203.000€Descargar
Servicio de limpieza en la gerencia territorial del Catastro en Tarragona (Calle Pere Martell 38-40)... Delegaciones06-08-202034.900€Descargar
Remodelación de las instalaciones frigoríficas existentes de las cámaras 2,3,4,5 y 8 del P.I.F. (... Ente Público Puertos del Esta...06-08-202096.456€Descargar
Adquisición e instalación tren lavado de arrastre (lavavajillas cocina) para la Academia Básica d... Jefaturas de Intendencia06-08-202034.990€Descargar
Instal.lació clima Sala d exposicions EA Tortosa Diputación Provincial de Tarr...06-08-202012.880€Descargar
Servei per la redacció del projecte d'execució i la direcció deles obres de reurbanització del c... Área Metropolitana de Barcelo...06-08-202047.148€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 60 vidres parabrisa davanterCastrosua Codi TMB 216794 Transports de Barcelona, S.A.06-08-202048.000€Descargar
Contractació del servei de manteniment de la solució de signatura biom trica i el subministrament ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-08-202070.352€Descargar
Suport tecnològic per a la posada en servei del projecte T-mobilitat per als Ferrocarrils de la Gen... Consorcios06-08-2020221.970€Descargar
CIUTAT DEL DRETS I PARTICIPACIÓ INFANTIL I ADOLESCENT Ayuntamiento de Tarragona06-08-202014.000€Descargar
Subministrament 20.000 llitres oli ATF sintètic ZF-TEML-14CE - Codi TMB 204027 Transports de Barcelona, S.A.06-08-2020140.000€Descargar
Serveis consistent en la redacció del projecte d'execució i la direcció de les obres de reurbanit... Área Metropolitana de Barcelo...06-08-202057.393€Descargar
(OB20115) Contractació del servei d'assegurances de tot risc de danys materials i de responsabilita... Mercados de Abastecimientos de...06-08-2020230.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT SENYALS VERTICALS DE TRÀNSIT CIUTAT 30 Ayuntamiento de Tarragona06-08-202014.999€Descargar
Obres del projecte executiu d'accés al Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, al... Área Metropolitana de Barcelo...06-08-2020398.498€Descargar
Obres d'instal·lacio i subministrament de lluminaries LED i sistema de telegestio a l'enllumenat pu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-08-2020719.390€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'impacte ambienta... Infraestructures de la General...06-08-202060.000€Descargar
Subministrament de 150 monitors multimèdia per a la utilització del sistema Argos-Videoconsulta de... Institut Català de la Salut (...06-08-202026.860€Descargar
Configurador de serveis públics locals personalitzable segons els interessos de la ciutadania Consorcios06-08-202014.999€Descargar
Contracte menor de subministrament de l'enllumenat ornamental Nadalenc 2020. Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-08-202012.397€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte per a la prestació del servei de poda de l'arbrat públic del municipi de la Llagosta. Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-08-202064.709€Descargar
Manteniment de les instal·lacions elèctriques en baixa tensio dels edificis i dependències munici... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-08-2020234.575€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi informatiu actualitz... Infraestructures de la General...06-08-2020140.000€Descargar
Obres compreses a la Memòria Valorada per a la instal·lació d'una nova coberta al pavelló polies... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-08-202066.470€Descargar
2020SIST228CA - Servei d'assistència Técnica TIC especialitzada per Barcelona de Serveis Municipal... Barcelona de Serveis Municipal...06-08-2020435.800€Descargar
Servei educatiu per a la docèndia dels tallers de mecànica, estètica i esports, la prestació del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-08-202074.292€Descargar
COMUNICACIÓ PROGRAMA ESCOLAR FRUITA CURS 2020-21 Departament D'agricultura, Ram...06-08-2020280.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció de diferents plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) del CSA-2018 i del CSA-2019 (7 lo... Diputación Provincial de Barc...06-08-2020371.653€Descargar
Acord marc per la contractació dels serveis pel desenvolupament de projectes i serveis associats a ... Área Metropolitana de Barcelo...06-08-20201.261.980€Descargar
SERVEIS D'UNA SECRETARIA TÈCNICA DE FORMACIÓ EXTERNA PER A LES ACTIVITATS DOCENTS DE L'AULA VALL D... Institut Català de la Salut (...06-08-2020392.000€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 34 habitatges i aparcament de bicicletes a la ca... Institut Municipal de l'Habita...06-08-20204.188.650€Descargar
Serveis i sistemes de veu fixa, dades i accés a internet de Barcelona DE Serveis Municipals (BSM), ... Barcelona de Serveis Municipal...06-08-20203.351.120€Descargar
Acord marc ervei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liquat... Consorcios06-08-20200€Descargar
IMPLEMENTACIÓN DE MAMPARAS DE SEGURIDAD EN PREPASARELAS DE LA TERMINAL T1 (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...05-08-202039.995€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

100 POSTES SEPARADORES DE COLAS PAX. MATERIAL COVID-19 Aena, Aeropuertos Españoles y...05-08-20206.200€Descargar
TONERS ORIGINALES PARA IMPRESORAS Aena, Aeropuertos Españoles y...05-08-20201.805€Descargar
Suministro de 3 TAULES PER PUNT SANITARI PRIMARI I LECTOR DE QR. MATERIAL COVID-19 Aena, Aeropuertos Españoles y...05-08-2020984€Descargar
SUMINISTRO DE TEST PARA CONTROL DE DROGAS (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...05-08-2020613€Descargar
Contrato relativo a los servicios de vigilancia y auxiliares para el Port Olímpic de Barcelona y el... Barcelona de Serveis Municipal...05-08-20209.453.400€Descargar
Contratación de los servicios de seguros del Ayuntamiento de Sant Adrià de Bes s que incluye las p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-2020308.000€Descargar
Redacción de Planes de Mobilidad Urbana Sostenible (PMUS) del CSA-2018 y del CSA-2019.. Diputación Provincial de Barc...05-08-2020371.653€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Gestión integral servicio de comedor de la Escuela de Educación Especial Municipal Virolai que com... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-2020833.478€Descargar
Servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de la red de cloacas municipal de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-2020124.438.000€Descargar
Contrato de servicios para la realización de cursos de formación dentro del proyecto: Programa Int... Cámara Oficial de Comercio, I...05-08-2020283.460€Descargar
Reforma i ampliació del Museu de la Conca Dellà a Isona Consejos Comarcales05-08-2020260.331€Descargar
Actuacions de conservació i gestió de l'ús públic als espais en cust dia fluvial de Riberes del ... Consorcios05-08-202025.525€Descargar
Projecte i obres de la urbanització de davant de l'estació de Balaguer dels Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat05-08-202079.821€Descargar
CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE CONSULTORIA PER A LA CONFIGURACIÓ DEL MODEL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-202014.999€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida de residus sòlids urbans Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-08-202044.000€Descargar
TC d'energia espectral d'alta gamma i última generació incloses les obres d'adequació a la sala d... Institut Català de la Salut (...05-08-20201.650.000€Descargar
CONTRACTACIO OBRA NOVA CAPTACIO AUXILIAR AIGUA AL NUCLI DE L'AMETLLA DEL MONTSEC Lérida. Ayuntamientos Provinc...05-08-202089.201€Descargar
Subministrament butaques elèctriques per a la unitat de semicrítics de l'Hospital Universitari de ... Institut Català de la Salut (...05-08-202038.400€Descargar
Servei de manteniment de zones verdes i jardineria, i neteja dels patis interiors, zones exteriors i... Diputación Provincial de Llei...05-08-2020114.682€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI DE MONITORATGE DEL PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-202021.200€Descargar
ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE PRODUCTES FUSTERS PROVINENTS DELS TREBALLS DE MILLORA FOREST... Forestal Catalana, S.A05-08-20201.000.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

(OB20126) Contractació dels serveis tècnics complementaris i de suport a la implantació de Facili... Mercados de Abastecimientos de...05-08-202079.550€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DISPENSADORS DE PINSO ESTIRILITZADOR DE COLOMS I EL SEU MANTENIMENT Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-08-202040.056€Descargar
Subministrament d'electrocardiografs de 12 canals amb carro per a l'Hospital Universitari de Bellvit... Institut Català de la Salut (...05-08-202051.350€Descargar
(OB20127) Contractació del servei per la implantació d'una solució de monitoratge energètic per ... Mercados de Abastecimientos de...05-08-202075.000€Descargar
Servei neteja edificis seu Consell Comarcal del Vallès Occidental Consejos Comarcales05-08-202083.865€Descargar
Servicios de limpieza y gestión de residuos de las oficinas de Fusión For Energy (F4E), en Barcelo... Centro de Investigaciones Ener...05-08-2020217.378€Descargar
Servicio de mantenimiento de edificios, instalaciones y dependencias anexas en estaciones pertenecie... Red Nacional de los Ferrocarri...05-08-20202.966.160€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de peonaje de las dependencias de la Dirección Provincial del INSS de Girona. Instituto Nacional de la Segur...05-08-202071.987€Descargar
PTOP-2021-11 Contracte de serveis per a la realització de censos i prospeccions d'algunes espècies... Departament de Territori I Sos...05-08-202028.926€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTA... Lérida. Ayuntamientos Provinc...05-08-20205.998€Descargar
Suministro mediante subscripción anual de licencias de productos Symantec Reporter del fabricante B... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-08-20208.100€Descargar
obras de ampliación proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional denominado I... Consorcios05-08-2020136.539€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu. Roto... Infraestructures de la General...05-08-202037.300€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPERVISIÓ DEL SEAIA- SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESC NCIA DEL... Consejos Comarcales05-08-20204.119€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució d'operacions de conservació semi-integral a la xarxa local de carreteres de la Diputació... Diputación Provincial de Llei...05-08-202010.347.600€Descargar
Subministrament de material hidràulic per la connexió de la xarxa d'aigua potable de Vilafortuny a... Sorea, Sociedad Regional de Ab...05-08-202027.779€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del Projecte constructiu de la t... Infraestructures de la General...05-08-202069.000€Descargar
PTOP-2021-14 Contracte de serveis per a la realització dels treballs de necropsia de cetacis, tauro... Departament de Territori I Sos...05-08-202014.000€Descargar
Subministrament de material d'arxivament de conservació i preservació de documentació textual, g... Departament de Cultura05-08-202082.239€Descargar
Contractació de l'obra Cobert destinat a espai polivalent al municipi de la Cellera de Ter Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-08-2020174.781€Descargar
Instal·lació enllumenat exterior del projecte de millora energètica Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-2020142.171€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte renovacio de xarxes antigues en baixa del terme municipal de Folgueroles Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-202073.974€Descargar
Contracte per al subministrament, instal lació i servei de manteniment de la gespa artificial en el... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-08-2020197.015€Descargar
PROJECTE D'ACTUACIONS A LA COBERTA I PLANTA SOTA COBERTA DE LA CASA DE LA VILA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-202063.237€Descargar
A11004 20 038 - Servei de suport i coordinació pedagògica dels programes d'acompanyament educatiu ... Consorcios05-08-2020286.078€Descargar
N801/2020/000017 MANTENIMENT I NETEJA DE ZONES ENJARDINADES DE DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-202098.400€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 31 habitatges, un local comercial i urbanitzaci... Institut Municipal de l'Habita...05-08-20204.495.440€Descargar
Remodelació del Passeig Sant Tomàs Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-08-2020255.446€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EC 2020 334 Realització de treballs addicionals de certificació de comptes FEAGA i FEADER de l'Org... Departament de la Vicepresidè...05-08-202057.273€Descargar
Serveis d'operacions de qualitat sobre les dades de geocodificació i territorials de l'Ajuntament d... Instituto Municipal de Inform...05-08-2020230.273€Descargar
(OB20123) Obres relatives a la instal·lació d'equips de monitoratge dels consums energètics de Me... Mercados de Abastecimientos de...05-08-202063.224€Descargar
Servei de coordinació del transport escolar a Castelló d'Empúries Consejos Comarcales05-08-202023.176€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu. Roto... Infraestructures de la General...05-08-202034.500€Descargar
PROJECTE D'AMPLIACIÓ I PAVIMENTACIÓ DE LA PLAça de montclar Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-202089.973€Descargar
Renovació i millora de la impulsió d'abastament d'aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa mun... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-202043.682€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis consistent en la retirada de vehicles de la via pública, custòdia i desballes... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-08-202078.240€Descargar
OBRES DE VALORITZACIÓ DE LA POBLA DE SEGUR COM A PORTA D'ENTRADA AL PIRINEU. ACCIÓ 1 VALORITZACIÓ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...05-08-2020255.380€Descargar
Subministrament d'un programa de recepció i anàlisi de senyals biomèdiques de pacients per a l'Ho... Institut Català de la Salut (...05-08-202030.000€Descargar
Contracte de serveis: disseny, programació i manteniment de la pàgina web 'Celrà, Fàbrica d'Arts... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-08-202011.784€Descargar
Suministro, instalación y puesta en marcha de un microscopio interferométrico para el laboratorio ... Consorcios05-08-2020155.000€Descargar
Servicio de Vigilancia y seguridad sin arma de las personas, instalaciones y objetos en diversos cen... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-08-2020300.540€Descargar
Suministro, instalación y puesta en marcha de un microscopio interferométrico para el laboratorio ... Consorcios05-08-2020155.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc del subministrament de fórmules de nutrició parenteral, additius i d¿altres productes ... Consorcios05-08-20200€Descargar
Subministrament butaques elèctriques per a la unitat de semicrítics de l'Hospital Universitari de ... Institut Català de la Salut (...05-08-202038.400€Descargar
Serveis per al desenvolupament d'activitats concretades en projectes i/o programes que porta a terme... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020526.400€Descargar
SEÑALIZACIÓN URGENTE MEDIDAS COVID19 EN TERMINALES (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...04-08-202014.999€Descargar
SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHOLICO PARA LOS DISPENSADORES DE PEDAL DEL AEROPUERTO JOSEP TARRADELLAS B... Aena, Aeropuertos Españoles y...04-08-202014.996€Descargar
SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHOLICO PARA LOS DISPENSADORES DE PEDAL DEL AEROPUERTO JOSEP TARRADELLAS B... Aena, Aeropuertos Españoles y...04-08-202014.996€Descargar
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERETERÍA (ESCOBILLERO, REDES, ETC.) (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...04-08-2020633€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

REVISION Y CALIBRACIÓN DETECTOR DE GASES (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...04-08-2020427€Descargar
REPARACIÓN DESFIBRILADOR LIFEPACK 12 EN SMT2 R-T Aena, Aeropuertos Españoles y...04-08-2020500€Descargar
REPARACIÓN DESFIBRILADOR LIFEPACK 12 EN SMT2 R-T Aena, Aeropuertos Españoles y...04-08-2020500€Descargar
servei d?assistència tècnica a la direcció de les obres derehabilitació del col·lector de la ri... Aigües de Barcelona, Empresa ...04-08-202070.000€Descargar
Rènting d'equip multifunció per a l'aeroport de Lleida-Alguaire Aeroports Públics de Cataluny...04-08-20207.535€Descargar
Serveis de la direcció d'obra de la rehabilitació i millora de la bassa d'innivació de la Molina ... Secretaria Per A la Mobilitat04-08-202037.372€Descargar
Subministrament d'un sistema de gestió, catalogació i arxivament de material i de documents audiov... Consejo del Audiovisual de Cat...04-08-2020387.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres i instal·lacions de la rehabilitació de l'ala dreta del Cap Dr.Jordi Nadal del municipi de S... Institut Català de la Salut (...04-08-2020271.965€Descargar
GESTIÓ DE SUPORT DOCUMENTAL ALS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA DE LA UOC Fundació Per A la Universitat...04-08-2020545.000€Descargar
20-068 SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS I MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DE CORNELLÀ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020103.698.000€Descargar
Recepció i tractament de la runa procedent del servei de deixalleries del Consorci Consorcios04-08-2020184.000€Descargar
Servei de manteniment, poda i tractaments fitosanitaris de l'arbrat públic municipal per a la campa... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020384.835€Descargar
SERVEI DE NETEJA ORDINÀRIA DE LES INSTAL·LACIONS I EXTERIORS DE REUS ESPORT I LLEURE Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-20201.742.550€Descargar
Obres de rehabilitació del pont de Can Gusi a la línia del cremallera Ribes-Núria dels Ferrocarri... Secretaria Per A la Mobilitat04-08-2020145.421€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Anuncio de l'Hospital Clínic de Barcelona sobre anuncio de información previa contrato de suminist... Diputación Provincial de Barc...04-08-2020240.000€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 139 habitatges i equipaments a la carretera de R... Institut Municipal de l'Habita...04-08-202014.289.900€Descargar
Servei de trasllat intern de persones/usuaris a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...04-08-202074.784€Descargar
Obra d'arranjament de les arquetes de la canonada entre el dip sit de Platja d'Aro i l'ETAP de Torre... Consorcios04-08-20207.550€Descargar
SCS-2020-302: Sistema de Rehabilitació cardíaca per a Hosp Joan XXIII Servei Català de la Salut (Ca...04-08-202079.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS D'IMPRESSIÓ EXTERNA DE PUBLICACIONS I ELEMENTS DE COMUNICACIÓ Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-202039.900€Descargar
Subministrament d'un sistema de microscòpia confocal espectral de rastreig làser d'alta resolució... Universitat Autònoma de Barce...04-08-2020433.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, per preus unitaris, de peces d'uniformitat i peces tècniques d'intervenció per al... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202015.864€Descargar
PTO-2018-1031 Manteniment i millora continuada del sistema de gestió d'actius geotècnics a la xarx... Departament de Territori I Sos...04-08-2020560.194€Descargar
Transport de viatgers a la demanda de la línia 21: Lles ¿ la Seu d'Urgell Consejos Comarcales04-08-2020103.410€Descargar
CONCESSIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE LA ZONA ESPORTIVA (AMB EXECUCIÓ D'OBRA) Gerona. Ayuntamientos Provinci...04-08-2020248.488€Descargar
Subministrament de diversa munició de característiques específiques, distribu t en 10 lots Departament d' Interior04-08-20201.302.240€Descargar
Subministrament de 100 llicències concurrents de l'entorn de teletreball Citrix de l'Hospital Univ... Institut Català de la Salut (...04-08-202026.150€Descargar
Assistència tècnica perorganitzar i dinamitzar tres tallers en el marc del Projecte europeu H2020 ... Área Metropolitana de Barcelo...04-08-202026.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mixt de subministrament de 2 equips de balanceig FortiADC 1000F i el servei de manteniment d'un any ... Diputación Provincial de Tarr...04-08-202073.324€Descargar
Creació d'un camí fluvial des del pont de Turell fins a la palanca de Castellar vell al riu Ripoll... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020206.607€Descargar
Contractació conjunta del servei d'impressió, inclosos copiat i digitalització, i de l'explotaci... Consorcios04-08-20204.389.800€Descargar
Obra nucli vertical de comunicacions de l'edifici Can Musquera del municipi de Mieres. Consejos Comarcales04-08-202060.384€Descargar
Subministrament d'un citòmetre de flux (Exp. 28/2020). Projecte cofinançat pel fons Europeu de Des... Universitat Autònoma de Barce...04-08-2020237.000€Descargar
Subministrament de 6 servidors per l'entorn de teletreball i monitorització de pacients per a l'Hos... Institut Català de la Salut (...04-08-2020110.000€Descargar
Serveis per a la realització de tasques docents del Centre de Formació del Laberint amb mesures de... Instituto Municipal de Parques...04-08-202063.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un tren de rentat i descalcificador per a la cuinacentral del servei de restauraci... Consorcios04-08-202085.000€Descargar
Obres de connexió i calefacció de la llar d'infants municipal i altres, a la futura xarxa de calor... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202044.621€Descargar
Obres de construcció d'un m dul de 126 nínxols al cementiri municipal. Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202053.813€Descargar
Reparació de cobertes del cementiri per evitar filtracions d'aigua als nínxols, pels danys dels ai... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202048.548€Descargar
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU A SANT MARTÍ SESGUEIOLES. Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020351.240€Descargar
Serveis de disseny i lloguer, transport, d'instal¿lació, manteniment i desmuntatge de la decoraci... Ayuntamiento de Barcelona04-08-2020150.000€Descargar
SERVICIOS DE ESTUDIO DE ANEURIMSA ATEROSCLEROTICO DE AORTA TORACICA DESCENDIENTE Y ABDOMINAL DESTINA... Institut Català de la Salut (...04-08-202067.308€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi previ Distribució ... Infraestructures de la General...04-08-2020247.639€Descargar
SERVEIS D'ASSESSORIA JURÍDICA I D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA DEL SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES D... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202043.200€Descargar
Equip. de mob. vestuari (Lot 18), derivat de AM 2017/1 CCS Servei Català de la Salut (Ca...04-08-2020108.490€Descargar
PTOP-2021-21. Rehabilitació del ferm a diverses carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de... Departament de Territori I Sos...04-08-202016.646.700€Descargar
SCS-2020-416: Equipament de bancades (Lot 14), de l'Acord Marc 2017/1 Servei Català de la Salut (Ca...04-08-2020268.235€Descargar
Servei consistent en la gestió del centre de dia L'Aplec de Sitges Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020359.160€Descargar
Subministrament d'un dip sit auxiliar de lixiviats per a la planta de transfer ncia de l'AMB a Vilad... Área Metropolitana de Barcelo...04-08-202017.927€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Assist ncia t cnica a l'ATM per a la redacció de protocols, coordinació i seguiment de proves sist... Consorcios04-08-20201.401.160€Descargar
RENOVACIÓ VORERA I XARXA D'AIGUA I CLAVEGUERAM CARRETERA D'ALCOLEA Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202094.352€Descargar
Servei d'atenció al públic i vendes dels productes de les entitats a l'estand de les festes de San... Ayuntamiento de Tarragona04-08-20205.785€Descargar
Contracte d'obres per la rehabilitació parcial de dos habitatges de les casetes dels mestres per a ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-202070.021€Descargar
ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'IDENTIFICACIÓ I RECONEIXEMENTS DELS SERVEIS I LES ... Barcelona D'infraestructures M...04-08-20200€Descargar
SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC ESPECIALITZAT EN L'ATENCIÓ INTEGRAL DE COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE VULNE... Barcelona Activa SPM SA04-08-202012.500€Descargar
Contracte menor d'obres per a la Rehabilitació de la Font Gerona. Ayuntamientos Provinci...04-08-202027.759€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de realització de la valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Tarragona i elaboraci... Ayuntamiento de Tarragona04-08-202033.500€Descargar
Subministrament sistema d'emmagatzemament d'informació per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...04-08-2020144.650€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...04-08-202097.348€Descargar
Subministrament de trofeus i medalles per a les activitats esportives dels ens locals de la provínc... Diputación Provincial de Barc...04-08-2020272.364€Descargar
Serveis professionals d'assessorament en matèria de preus de transferència en relació amb les ope... Infraestructures de la General...04-08-202014.868€Descargar
Serveis de disseny d'espais, grafisme, muntatge i desmuntatge, coordinació tècnica i transport d'e... Barcelona Activa SPM SA04-08-2020240.000€Descargar
Serveis d'assist ncia t cnica per al desenvolupament per Barcelona Activa de nous projectes en el pe... Barcelona Activa SPM SA04-08-2020204.204€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'emissió de trucades, mecanització d'activitats formatives, digitalització de les assist... Barcelona Activa SPM SA04-08-202022.000€Descargar
Millora de les voreres del carrer Sertürner en l'accés al polígon d'activitat econ mica de Can Ma... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-202051.295€Descargar
Licitacio de la contractació de serveis per a la utilització i explotació de les instal·lacions ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020126.932€Descargar
Subministrament per l'adquisició d'una minicarregadora amb tilt, pala i escombradora amb raspall la... Diputación Provincial de Giro...04-08-20200€Descargar
Subministrament de la millora i actualització del programari PMH (gestió del padró) i GPA (gesti... Diputación Provincial de Giro...04-08-20200€Descargar
Subministrament de 30 ordinadors tipus microtorre i de 30 pantalles de 23 polzades pel Servei de Bib... Diputación Provincial de Giro...04-08-20200€Descargar
Contractació del reforç del ferm de la carrretera de Toses a la GI-400 Diputación Provincial de Giro...04-08-2020314.510€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del reforç del ferm de 5 trams de la carretera GI-511, de Terrades a Albanyà Diputación Provincial de Giro...04-08-2020129.504€Descargar
Consulta preliminar de mercat per a la contractació dels serveis per a l'elaboració de dos instrum... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-20200€Descargar
Subministrament d'un sistema de microscòpia confocal espectral de rastreig làser d'alta resolució... Universitat Autònoma de Barce...04-08-2020433.000€Descargar
TENDIDO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA CÁMARAS TÉRMICAS Y ORDENADORES SISTEMA SPTH EN TERMINAL 2 (L-T... Aena, Aeropuertos Españoles y...03-08-20204.700€Descargar
Suministro de material diverso para los centros educativos. Departament de Justícia03-08-2020388.399€Descargar
Servicio de retirada, transporte, gestión y eliminación de residuos biosanitarios e industriales g... Universitat de Barcelona03-08-2020683.000€Descargar
AMPLIACIO D'UN CARRER PER A VIANANTS AL NUCLI DE CALBINYA Lérida. Ayuntamientos Provinc...03-08-202086.715€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT VICENÇ DE MONTALT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-2020473.810€Descargar
Subministrament de vuit vehicles nous en modalitat de rènting per a la Corporació de Salut del Mar... Servei Català de la Salut (Ca...03-08-2020103.800€Descargar
Subministrament d'equipament sanitari per a varis Centres d'Atenció Primàriade l'Institut Català ... Institut Català de la Salut (...03-08-2020401.148€Descargar
Obres d'integració paisatgística d'un tram de barreres acústiques a Sant Cugat del Vallès, a la ... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-2020229.185€Descargar
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT COMPRA, D'UN CAMIÓ CUBA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-202090.600€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT DE NADAL DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS, ANY 2020-2021, EN RÈ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-202045.455€Descargar
Servei atencio al públic,informació i gestió espais Edifici Transformadors Dte Eixample Distrito de Eixample03-08-202091.350€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte d'arrendament d'un bé immoble situat a la Travessera del Passeig Vilaret, 17, ref. cadast... Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-08-202034.800€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 67 habitatges, un local i un aparcament, al c/ ... Institut Municipal de l'Habita...03-08-202010.998.200€Descargar
321/2020 Manteniment correctiu corresponent als treballs de vidrieria i persianes als equipaments mu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-202065.000€Descargar
(OB20121) Contractació del servei de manteniment preventiu, revisions i reparacions de les platafor... Mercados de Abastecimientos de...03-08-202020.285€Descargar
SERVEI DE CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL (AUDITOR EXTERN) DEL PROJECTE DE LA PRIMERA CONVOCAT RIA DEL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-20206.900€Descargar
CONTRACTE D'OBRES DE REURBANITZACIÓ PER AMPLIACIÓ DE L'ILLA DE VIANANTS DEL CENTRE DE CARDEDEU. FA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-202094.971€Descargar
AUTORITZACIÓ DE VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCAT MUNICIPAL DE COLLBATÓ Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Embelliment del nucli d'Aguiró. Lérida. Ayuntamientos Provinc...03-08-2020322.454€Descargar
RENOVACIÓ XARXA D'AIGÜES AL CARRER D'OLVAN ALT, CARRER DEL ROSER I CARRER DEL PONT VELL Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-2020155.495€Descargar
Contractació del subministrament e instal lació de mesures per a la renovació i millora de les in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-202047.647€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento del módulo económico-finan... Mutua de Accidentes de Trabajo...03-08-2020208.120€Descargar
Cámaras Robotizadas para Puntos de Directo en la Redacción del C.P.P. de Cataluña. Sociedad Estatal de Participac...03-08-202051.000€Descargar
Servicio Técnico Informático para realizar la actividad propia del mantenimiento evolutivo, soport... Mutua de Accidentes de Trabajo...03-08-2020681.532€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias y rehabilitación en la población de Abaran, para Mutua Intercom... Mutua Intercomarcal de Acciden...03-08-20205.775€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbit... Agencia Estatal de Administrac...03-08-202066.120€Descargar
Contracte de serveis per a la producció i realització d una sèrie d?espots per a la Diputació de... Diputación Provincial de Tarr...03-08-202014.999€Descargar
Proyecto de ejecución de reforma en zona documentación, accesibilidad, aseos y varias en el edific... Dirección General de la Polic...03-08-2020547.488€Descargar
Servicio de mantenimiento del software Oracle desplegado en los Sistemas de Información de Mutua Un... Mutua de Accidentes de Trabajo...03-08-2020819.561€Descargar
Obra d'instal·lació d'una nova comporta mural d'entrada a l'EBAR Tamariu Passeig. Consorcios03-08-202011.888€Descargar
19-069 GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE MENJADOR DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL MUNICIPAL VIROLA QUE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-2020173.641€Descargar
Servei de recollida, trasllat i cust dia de vehicles de baixa operativa del cos de bombers de la Gen... Departament d' Interior03-08-2020120.585€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra d'instal·lació de dues escales d'accés a les EBAR Els Pins i Pals Poble i una línia de vida... Consorcios03-08-202025.938€Descargar
Obra de millora de l'accés a l'EBAR La Borna de Dalt de Begur Consorcios03-08-202016.875€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu... Infraestructures de la General...03-08-2020195.687€Descargar
Servei de manteniment preventiu, normatiu, conductiu i correctiu i servei de 24 hores de les instal... Fundació Per A la Universitat...03-08-2020507.486€Descargar
Inversions en camins públics locals del terme municipal de Cava Lérida. Ayuntamientos Provinc...03-08-202041.322€Descargar
Servicios de secuenciación de un panel personalizado en 66 lanes para el análisis de regiones gen... Fundació Privada Institut D'i...03-08-2020133.650€Descargar
Projecte d'urbanització del Carrer Major de la Pobla de Mafumet Tarragona. Ayuntamientos Provi...03-08-2020878.461€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de supressió del pas a nivell núm. 12 a Térmens de la línia Lleida - La Pobla de Segur del... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-20201.769.220€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES MILLORES PER L'AUTOMATITZACIÓ DE L'EDAR DE VANDELLÒS Sorea, Sociedad Regional de Ab...03-08-202035.685€Descargar
Servei de gestió per a la inserció d'esqueles a mitjans de comunicació escrits, per a l'any 2021.... Departament de la Presidència03-08-2020169.771€Descargar
Obra de recreixement del mur de la bassa de digestió aeròbia de l'EDAR de Castell-Platja d'Aro Consorcios03-08-20207.115€Descargar
OBRES D'ENDERROC PARCIAL DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERG TICA DE RESIDUS DE CAMPDORÀ I DESMANTE... Ayuntamiento de Girona03-08-2020805.628€Descargar
610.2020.032 - SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D'... Barcelona D'infraestructures M...03-08-202072.592€Descargar
Servei de vigilància a diferents promocions d'habitatges buits de l'Agència de l'Habitatge de Cata... Agència de l'Habitatge de Cat...03-08-2020573.156€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER EXTREURE EL COL·LECTOR DE L'EMISSARI DE L'EB B... Ayuntamiento de Tarragona03-08-202016.110€Descargar
Arrendament per procediment d'adjudicació negociada, de la finca urbana situada a la del Carrer Cer... Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-08-20206.153€Descargar
Reforma del centre de control per acollir les oficines administratives del Consorci Port de Mataró Consorcios03-08-2020376.005€Descargar
Concessió demanial per a l'adjudicació de l'ús privatiu de la nau número 4 per a la generació d... Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-08-20206.600€Descargar
Remodelació de la zona comercial del Port de Mataró Consorcios03-08-20201.854.280€Descargar
610.2020.035 - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D'OBRA PER A ... Barcelona D'infraestructures M...03-08-202043.637€Descargar
Arrendament d'un vehicle de representació Sindicatura de Comptes de la C...03-08-202038.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Realització de tallers i activitats per a la tinença responsable d'animals al Districte de Sants-M... Ayuntamiento de Barcelona03-08-202039.377€Descargar
D'OBRA DEFINIDA EN EL PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A UN TRAM DEL CAR... Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-08-2020153.489€Descargar
610.2020.036 - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D'OBRA PER A ... Barcelona D'infraestructures M...03-08-202061.579€Descargar
Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona Ayuntamiento de Girona03-08-20208.557.650€Descargar
Obra d'instal·lació d'una reixa automàtica en el canal d'entrada de l'EBAR Central de Cadaqués. Consorcios03-08-202024.504€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE TALLER, FERRETERIA I INDUSTRIAL Ayuntamiento de Girona03-08-2020399.810€Descargar
Serveis de Direcció d'Obra per a la supressió del pas a nivell núm. 12a Térmens de la línia Lle... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-202089.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'assessorament i suport fiscal, tributari i comptable al Consorci de Residus del Vall s Ori... Consorcios03-08-202033.000€Descargar
Recollida, dip sit, admissió, classificació, tractament, transport, distribució i lliurament a do... Instituto Municipal de Haciend...03-08-202010.047.300€Descargar
Servei de lliurament de correu ordinari, cartes certificades, notificacions adminitratives, franquei... Instituto Municipal de Haciend...03-08-20204.230.290€Descargar
E-300100/07-04-20 Servei de manteniment de les instal lacions principals dels diferents edificis de ... Universitat Pompeu Fabra03-08-20203.513.010€Descargar
LICITACIÓ DE TRES LÍNIES DE TRANSPORT ESCOLAR A LA COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ Consejos Comarcales03-08-202094.502€Descargar
E-300700/01-07-20 - Adquisició i instal·lació de tres armaris d'autopréstec d'ordinadors portàt... Universitat Pompeu Fabra03-08-202071.700€Descargar
E-300400/05-04-20 Servei d'elaboració, edició i personalització de títols universitaris oficials... Universitat Pompeu Fabra03-08-2020120.325€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de Consultoria i suport en la revisió de procediments i anàlisi de nous requeriments de ges... Consorcios03-08-202014.400€Descargar
Serveis d'assistència tècnica per a la implementació i avaluació del Programa 3R: Revisió, Rein... Barcelona Activa SPM SA03-08-202063.405€Descargar
Subministrament de 80 cadires amb pala aplil lables per a la sala d?actes de l?ECM de la Diputació ... Diputación Provincial de Tarr...03-08-202012.000€Descargar
contratación del servicio de Psiquiatria en Barcelona y Girona Mutua de Accidentes de Trabajo...03-08-20202.780€Descargar
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL TRÁFICO ENTRE EL PUERTO DE BARCELONA Y SUDAMÉRICA Ente Público Puertos del Esta...03-08-202090.000€Descargar
Suministro de material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbit... Agencia Estatal de Administrac...03-08-202066.120€Descargar
ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DESTINADO A LA ACTIVIDAD DE CHOCOLATES, CAFÉ, TÉ Y DULCES EN LA TERMINAL... Aena, Aeropuertos Españoles y...03-08-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de Càtering pel menjador de la residència del Centre de Tecnficació Esportiva de Ripoll Gerona. Ayuntamientos Provinci...02-08-202075.504€Descargar
Alienació, per procediment obert i tramitació ordinària, oferta econ micament més avantatjosa, a... Lérida. Ayuntamientos Provinc...02-08-202012.501€Descargar
Servei de gestió dels menjadors escolars de l'Urgell 2020-2021 Consejos Comarcales02-08-2020316.905€Descargar
Subministrament d'una furgoneta elèctrica amb destinació al servei de clavegueram Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-08-202029.996€Descargar
Creació de zones d'estacionament i serveis per a autocaravanes als municipi de Gironella i Puig-rei... Consejos Comarcales01-08-2020107.121€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA MONITORITZACIÓ, LA GESTIÓ REMOTA I EL MANTENI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-08-2020432.000€Descargar
F20.0009SS - Serveis professionals de suport emocional i físic per al projecte PI045029 Diputación Provincial de Barc...01-08-202012.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE MAMPARAS DE PROTECCIÓN SOBRE MOSTRADORES PARA REAPERTURA DE LA TERMINAL T2 (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...31-07-202014.989€Descargar
PEDIDO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICAAEROPORTUARIA VARIA Aena, Aeropuertos Españoles y...31-07-202014.865€Descargar
LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS DE CLIMATIZACIÓN EN TERMINAL T2 (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...31-07-20202.070€Descargar
SUMINISTRO DE TERMOMETROS INFRARROJOS SIN CONTACTO PARA CONTROLES SANITARIOS (J-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...31-07-2020900€Descargar
Nova escomesa de la Mina del menestral a l'ETAP Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202067.719€Descargar
SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EXTERNOS DE LABORATORIO EN LAS OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN... Grupo Tragsa31-07-202057.209€Descargar
Gestión facultativa para la fase II de adecuación de instalación climatización SANT CUGAT Sociedad Estatal de Participac...31-07-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte mixt de subministrament i d'obres per a la millora de les àrees de jocs infantils a la pl... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202064.284€Descargar
F200000348 SERVEIS PER A LA FORMACIÓ I DIRECCIÓ D'ORQUESTRES BASADES EN MÈTODE SINGULAR PER AFAVO... Foment de Ciutat Vella, S.A.31-07-202032.031€Descargar
Expedient 5951/2020 Contractació menor del subministrament de 5.200 unitats de mascaretes higièniq... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202012.395€Descargar
611.2020.053 - OBRES RELATIVES A LES ACTUACIONS TÀCTIQUES: LOT 1: DEL CORREDOR BICI DEL C. ARAGÓ (... Barcelona D'infraestructures M...31-07-20201.395.860€Descargar
concessió de terrenys de domini públic i de les instal.lacions de planta d'estella, amb excepció ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-20200€Descargar
(OB20116) Obres relatives a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a Merc... Mercados de Abastecimientos de...31-07-2020127.925€Descargar
Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS Secretaria Per A la Planificac...31-07-202055.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició directa del bé ref. cadastral 9676003DG8397N0001RZ mitjançant procediment negociat Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-2020278.915€Descargar
Fabricación, suministro e instalación de mobiliario para 2 habitaciones del Parador de Turismo de ... Paradores de Turismo de Españ...31-07-202018.000€Descargar
Servicio de mantenimiento de bogies, interiorismo y pintura interior de vehiculos ferroviarios en la... Red Nacional de los Ferrocarri...31-07-2020419.900€Descargar
SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE VILA-SECA / SALOU (0... Agència Catalana de L'aigua31-07-20205.600.790€Descargar
Contractació del servei d'organització de l'esdeveniment IV Nit del Comerç de Girona Ayuntamiento de Girona31-07-20207.334€Descargar
ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVE DORS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ASSESSORAMENT LEGAL I REPRE... Universitat Politècnica de Ca...31-07-20200€Descargar
Contracte de serveis consistent en la retirada de vehicles de la via pública, custòdia i desballes... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202078.240€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'atenció a l'usuari a l'Àrea de Tecnologia de la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...31-07-2020928.750€Descargar
Treballs topogràfics aeronàutics aeroport Andorra-La Seu d'Urgell i Lleida-Alguaire Aeroports Públics de Cataluny...31-07-202058.400€Descargar
ESTABLIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT I DE ZONES VERDES AFECTADES PEL PPU ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202030.609€Descargar
(OB20117) Servei de reparació, conservació, manteniment i millora de la urbanització (obra civil)... Mercados de Abastecimientos de...31-07-20201.494.000€Descargar
LICITACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE CAL FREIXAS Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202018.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA Agència Catalana de L'aigua31-07-20202.463.360€Descargar
SU195150CO2020038 Subministrament i instal lació d'una plataforma de serveis d'alta computació per... Universitat Politècnica de Ca...31-07-2020128.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE SUPORT A L'IMPULS I A L'ARTICULACIÓ DE L'ECOSISTEMA DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (E... Barcelona Activa SPM SA31-07-202014.551€Descargar
Recollida i transport de residus municipals i de neteja viària de Mollet del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-20203.454.120€Descargar
SERVEIS DE DIRECCIÓ INTEGRADA I GER NCIA DE PROJECTE (PROJECT MANAGEMENT) PER A LA PROMOCIÓ D'UN E... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-2020192.000€Descargar
Piles d'alimentació i càrregues compatibles amb els DCE Institut de Seguretat Pública...31-07-202092.455€Descargar
Subministrament i col locació compr s en la Mem ria Valorada per a la millora de les condicions ac... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202057.636€Descargar
SERVEI ALI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT EN EL TREBALL, D'H... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202037.809€Descargar
6802 458.00 Obres reforma integral de l'OT Tarragona Centre Servicio de Ocupación de Cata...31-07-2020862.465€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de trabajos de transporte de mobiliario y enseres para Mutua Universal, en función de las... Mutua de Accidentes de Trabajo...31-07-202034.988€Descargar
Servicios de filtrado de correo electrónico entrante y saliente para EGARSAT Mutua Colaboradora con... Mutua de Accidentes de Trabajo...31-07-202064.800€Descargar
Servicios de consultoría, mantenimiento de la plataforma WSO2 y creación de nuevos servicios o int... Mutua de Accidentes de Trabajo...31-07-202039.000€Descargar
Aprovisionament de llicències i prestació dels serveis necessaris per a la robotització automàti... Instituto Municipal de Inform...31-07-202099.800€Descargar
Contracte de serveis de manteniment i conservació dels espais verds i arbrat públic de les Masies... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202070.248€Descargar
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI D'ALTERANTIVES I COST-BENEFICI EN EL PROJECTE DE SEGREGACIÓ... Agència Catalana de L'aigua31-07-202052.441€Descargar
Serveis d'interpretació i traducció de llengües, a diferents oficines de denúncies o unitats de ... Gerència de Seguretat i Preve...31-07-2020472.212€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUPERVISIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL DE DUES LÍNIES DE SUBVENCIONS ADREÇADES ALS MUNICIPIS D'ARREU DE... Agència Catalana de L'aigua31-07-202028.763€Descargar
PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DE L'EDIFICI L'AURERA DE LA FATARELLA. Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202054.319€Descargar
LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES PÒLISSES D'ASSEGURANCES MITJANÇANT CORREDORIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202035.000€Descargar
GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS DE LLEURE INFANTIL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS, AMB MESURES DE CONTRACTACI... Pro Nou Barris, S.A.31-07-2020802.652€Descargar
(OB20125) Contractació del servei d'implantació dels nous sistemes de Facility Management per gest... Mercados de Abastecimientos de...31-07-2020716.800€Descargar
Subministrament enllumenat nadalenc de Mataró 2020 en règim de lloguer Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202033.925€Descargar
Contractació del servei de desenvolupament dels programes socioeducatius: fems els deures i logopè... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-2020143.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació Auditoria Externa Renovació UNE-ISO 13.009: 2016 (Q de Platges) 2020: Llevant i Ponen... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-20202.562€Descargar
Servei de menjador escolar La Valldan, Princesa Làscaris i Girasol cursos 2020-2023 Consejos Comarcales31-07-202089.633€Descargar
CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE ESTUDI I PROJECTE CONSTRUCTI... Consorcios31-07-202054.299€Descargar
CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER ALA REDACCIÓ DE L'ESTUDI DIAGNOSI I ESTUDI D'ALTERNATIV... Consorcios31-07-202045.000€Descargar
Alienació de dues parcel·les municipals: Finca Torre Tavernera, parcel.la 41_Finca Torre Tavernera... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-2020358.478€Descargar
Servei segment espacial de satèl.lit Ens Públic Corporació Catala...31-07-2020170.000€Descargar
Hosting del Sistema d'Ajut a l'Explotació Consorcios31-07-2020119.081€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de vigilància del terme municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202025.620€Descargar
Servei consistent en la senyalització horitzontal i vertical de carril bus i carrils bus-bici en tr... Área Metropolitana de Barcelo...31-07-202034.360€Descargar
Manteniment preventiu i correctiu dels equips informàtics Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202028.904€Descargar
Servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció d'un estudi sobre l'anàlisi de la ... Área Metropolitana de Barcelo...31-07-202060.000€Descargar
CONSULTA PRELIMINAR REFERENT A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPS ANALÍTICS PER A DETERMINACIONS TOXICOLÒGIQUE... Departament de Justícia31-07-20200€Descargar
269/20 SERVEI AUXILIAR DE RECAPTACIÓ I CONTROL DE L'ACTIVITAT DE SUBHASTA DEL MERCAT ENCANTS BARCEL... Instituto Municipal de Mercado...31-07-202073.876€Descargar
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CLAVEGUERAM I ENLLUMENAT DE LA ZONA OEST DE SA RIE... Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-20201.048.690€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació reservada del servei suport a la gestió, organització i funcionament de l'activitat ... Instituto de Cultura de Barcel...31-07-2020104.971€Descargar
Execució de les obres d'arranjament dels danys produïts per les foortes pluges del dia 14 d'octubr... Lérida. Ayuntamientos Provinc...31-07-202052.763€Descargar
Contracte del servei d'ensenyament de talla de pedra i escultura de l'escola municipal de Belles Art... Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202018.000€Descargar
324/2020 Projecte d'actuacions de rehabilitació i/o substitució de 29 fonts de boca distribuïdes ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202080.552€Descargar
OBRES DE MILLORA DE 9 PLACES D'OLOT Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202047.097€Descargar
602.2020.058_OBRES RELATIVES A LES ACTUACIONS TÀCTIQUES: LOT 1: DE DESPAVIMENTACIÓ DE DIVERSES CAN... Barcelona D'infraestructures M...31-07-2020644.963€Descargar
Contracte de les obres definides en el projecte Adequació nau llevant Cooperativa Agrícola El Parr... Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202079.005€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de comunicacions de telefonia m bil de veu i dades de la Fundació i2CAT Universitat Politècnica de Ca...31-07-202028.847€Descargar
Servei consistent en la revisió sobre la venda de bitllets del servei Aerobús. (Exp.901995/19) Área Metropolitana de Barcelo...31-07-202036.000€Descargar
SERVEI EDUCATIU DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A L'ESCOLA GUERAU DE JORBA, PER AL CURS 2020/20... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202024.200€Descargar
03/2020 Furgó GNC amb equip de pressió Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202072.000€Descargar
subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-2020801.742€Descargar
Administració electrònica i gestió documental a l'ATM Consorcios31-07-2020140.970€Descargar
Subministrament del mobiliari i equipaments per a la Biblioteca Fontsanta-Fatjó de Cornellà de Llo... Área Metropolitana de Barcelo...31-07-2020304.192€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBSS-0720-12 - SERVEI DE MANTENIMENT PER AL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE DE DADES DE L'IRB BARCELONA Universitat de Barcelona31-07-202023.500€Descargar
CONTRACTACIÓ CONCESSIÓ SERVEI CONTROL TRANSIT (RADAR) Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-2020200.000€Descargar
Projecte d'obres d'ampliació dels patis posteriors, de resultes de la Reparcel.lació de la Unitat ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202052.770€Descargar
Subministrament d'equipament esportiu i peces d'uniformitat Institut de Seguretat Pública...31-07-2020135.048€Descargar
Servei d'agència de viatges, per atendre les necessitats de transport, certàmens, activitats de pr... Consell Catalá de L'esport31-07-2020248.690€Descargar
PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIA FASE 2020 Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202030.219€Descargar
323/2020 Implantació d'una eina de licitació electr nica per a l'Ajuntament de Sabadell i les seve... Barcelona. Ayuntamientos Provi...31-07-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA DE VETLLA Lérida. Ayuntamientos Provinc...31-07-2020102.424€Descargar
Contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obra, seguiment ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202060.551€Descargar
Serveis d'organització, coordinació i gestió del Barcelona Districte Cultural, amb mesures de con... Instituto de Cultura de Barcel...31-07-20201.319.640€Descargar
Instal·lació d'un ascensor a l'Ajuntament de Vilabella Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-202050.070€Descargar
Acord marc subjecte a regulació harmonitzada per al subministrament de material de recanvi per a le... Transports de Barcelona, S.A.30-07-20201.750.910€Descargar
Serveis d'acomodació de L'Auditori amb mesures de contractació pública sostenible Consorcios30-07-2020227.596€Descargar
OBRES REPARACIO ESLLAVISSADES CAMI EDAR DOMESTICA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020122.618€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de dos lotes de ruedas de tren - código TMB 218414 y 231253 Ferrocarril Metropolità de Ba...30-07-2020386.100€Descargar
Adquisició de servidors i commutadors Consorcios30-07-2020115.702€Descargar
Subministrament de material fungible de nutrició enteral d'ús general Diputación Provincial de Barc...30-07-20200€Descargar
2779/2020 - recollida i control dels animalsabandonats, perduts o ensalvatgits i de control dels ani... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-202030.000€Descargar
Serveis per a l'execució de cales de localització de serveis al solar de l'avinguda de La Catalana... Área Metropolitana de Barcelo...30-07-20209.500€Descargar
Servei de mediació i conviv ncia ciutadana de Castelldefels Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020165.760€Descargar
Suministro del material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbi... Agencia Estatal de Administrac...30-07-202050.824€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

concessió de domini públic per a l?organització i celebració de la Fira Medieval de Lloret de Ma... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-07-20207.500€Descargar
Lots de Nadal per al Personal de TMB Transports de Barcelona, S.A.30-07-2020471.008€Descargar
Serveis necessaris per a realitzar el projecte d'implantació d'adaptacions i millores en el sistema... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020290.000€Descargar
Obra de substitució dels passamurs de les impulsions de l'EBAR de l'Escala - Port. Consorcios30-07-202013.567€Descargar
Servei de manteniment de l'aplicació de cèdules d'habitabilitat Agència de l'Habitatge de Cat...30-07-2020288.000€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU ENVERS LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR I SERVEI D'ACOLLIDA A L... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020235.077€Descargar
Servei d'actuacions de revisió general a la locomotora hist rica 1003(251.67) de Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020340.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de càtering de les recepcions que s'han de dur a terme per a diversos actes institucionals, ... Departament de la Presidència30-07-202055.000€Descargar
subministrament, instal·lació i posada en marxa dels equipsper al funcionament de la fase I del tr... Aigües de Barcelona, Empresa ...30-07-2020205.500€Descargar
subasta, de varios bienes inmuebles Delegaciones del Gobierno30-07-20200€Descargar
SUMINISTRO MATERIAL DE ELECTRICIDAD AEROPUERTO DE REUS Aena, Aeropuertos Españoles y...30-07-20204.000€Descargar
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS EN MUELLES DE CARGA NAVE TRANSJUNIOR R-T Aena, Aeropuertos Españoles y...30-07-20204.200€Descargar
Serveis de neteja de l'equipament de Ca l'Alier (c. Pere IV, 362,Barcelona) amb inclusió de mesures... Barcelona Institute of Technol...30-07-2020100.000€Descargar
SERVEI DE DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA Biblioteca de Catalunya30-07-202049.599€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres compreses a la Mem ria Valorada corresponent al reforç de l'actual nivell d'il luminació de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020108.204€Descargar
Suministro del material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbi... Agencia Estatal de Administrac...30-07-202050.824€Descargar
Subministrament de mascaretes reutilizables personalitzades. Diputación Provincial de Tarr...30-07-20206.750€Descargar
Obra de reforma de la climatización de las plantas segunda, tercera y cuarta de la Jefatura Provinc... Dirección General de Tráfico30-07-2020341.093€Descargar
Adquisició dun vehicle carrosat com a furgó pesat de salvament varis (FSV) Ente Público Puertos del Esta...30-07-2020420.000€Descargar
Promoció de la imatge i activitats de l?Autoritat Portuària de Tarragona i de la seva vessant Port... Ente Público Puertos del Esta...30-07-2020120.000€Descargar
Adquisició de solució d'emmagatzemament Consorcios30-07-2020185.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de vigilància i seguretat del'equipament de Ca l'Alier (c. Pere IV, 362,Barcelona) Barcelona Institute of Technol...30-07-2020328.136€Descargar
SERVEI DE NETEJA ORDINÀRIA DELS EDIFICIS ADSCRITS A L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA AMB MESURES ... Instituto Municipal de Educaci...30-07-20203.054.370€Descargar
Subministrament de 7 taules quirúrgiques per a cirurgiauniversal i 1 taula quirúrgica per a cirurg... Consorcios30-07-2020497.000€Descargar
Equipament de la sala de fitness del complex esportiu municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-202066.640€Descargar
(OB20120) Obres relatives als treballs de pintura de l'estructura metàl·lica sota ponts del Mercat... Mercados de Abastecimientos de...30-07-2020115.506€Descargar
Obres del Projecte per a la millora del polígon industrial de Salelles - Fase 1. D'aquest projecte ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-202043.587€Descargar
3472/2020 - contractació administrativa d'obres referents a la memòria valorada d'obres d'accessib... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020103.277€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de vigilància i consergeria dels camps de futbol municipals de Manresa, reservat a les organ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-202081.281€Descargar
Contracte de serveis de docència de dos cursos oberts del Conservatori Municipal de Música de Bar... Instituto Municipal de Educaci...30-07-202016.885€Descargar
Servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la Genera... Departament de la Presidència30-07-2020350.000€Descargar
Millora de l'accessibilitat a la R.N.C de Boumort i als nuclis de Pessonada i Sant Martí de Canals Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-07-202051.703€Descargar
Servei de suport a l'activitat i funcionament del Consell Municipal de Benestar Social en una secret... Ayuntamiento de Barcelona30-07-202071.482€Descargar
Serveis d'inspeccions a establiments i activitats que aboquen les aigües residuals al servei comarc... Consejos Comarcales30-07-202023.144€Descargar
Contracte de serveis de suport al disseny, fabricació de prototips i verificació de l'electrònica... Institut d'Estudis Espacials d...30-07-2020200.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma i ampliació del Museu de la Conca Dellà a Isona. Fase 2 Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-07-2020213.634€Descargar
Servei de suport a terra per l'operació de vols de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Secretaria Per A la Planificac...30-07-202097.260€Descargar
Acord marc del subministrament de medicaments oncològics Consorcios30-07-202030.782.500€Descargar
(OB20114) Obres relatives al Punt Verd - Transformació i millores funcionals: Fase 1 - depuradora i... Mercados de Abastecimientos de...30-07-2020778.882€Descargar
Serveis d'impressió i manipulat del material gràfic comunicacional i publicitari de l'Ajuntament d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020100.000€Descargar
Contractació d'obres per a l'accessibilitat de la paradade bus codi 103614 (Pl. de la Constitució)... Área Metropolitana de Barcelo...30-07-202035.703€Descargar
Servei d'assessorament i coordinació en matèria de seguretat i salut per Aeroports de Catalunya a ... Aeroports Públics de Cataluny...30-07-202075.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELeCTRIC I DE LAMPISTERIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-202055.418€Descargar
PARLC-2020-00190_Contractació del subministrament de seixanta-sis ordinadors portàtils per al tele... Parlament de la Comunidad Aut...30-07-202035.000€Descargar
(OB20122) Obres relatives a l'adequació de les centralitzacions de comptadors del subministrament e... Mercados de Abastecimientos de...30-07-202052.537€Descargar
SU195150HO2020037 Subministrament d'equipament de laboratori per a la mesura 5G i radar per al Depar... Universitat Politècnica de Ca...30-07-2020395.000€Descargar
Millora del carrer d'accés al cementiri municipal i a l'Església de Sant Joan Baptista. Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-07-202041.791€Descargar
I20.0031CHAM - ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS D'ANIMALS PER EXPERIMENTACIÓ PER A PR... Instituto de Investigaciones B...30-07-2020753.750€Descargar
CONTRACTACIÓ DE DIVERSES COBERTURES D'ASSEGURANCES PER PART DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA DIVIDIT EN ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-20201.712.840€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

(OB20124) Obres relatives a la reforma dels serveis públics i adequació de la baixa tensió i cont... Mercados de Abastecimientos de...30-07-2020140.415€Descargar
EC 2020 365 Prestació del servei de desinfecció integral amb aplicació de tractaments peri dics d... Departament de la Vicepresidè...30-07-202029.232€Descargar
Projecte estratègic per l'acceleració de la transformació digital dels centres educatius de Catal... Departament d'Educació30-07-2020105.485.000€Descargar
Servei de dret d'ús de llicències per explotar indicadors de casuística del Consorci Sanitari Int... Consorcios30-07-202089.859€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...30-07-20201.242.340€Descargar
Contractacio d'un servei de suport a l'atencio domiciliaria (SAD) Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-202029.649€Descargar
EXP. 2020-30: Contractació de la totalitat de les obres incloses en el Projecte anomenat MODIFICACI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020434.238€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DEL LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UN CONJUNT DE 23 MÒDULS PREFABRICAT... Ayuntamiento de Girona30-07-202040.589€Descargar
Servei de comunicació de dades entre l'ICF i l'adjudicatari del servei de plataforma bancària Instituto Catalán de Finanzas30-07-202048.000€Descargar
Pavimentació d'un tram del carrer Sota els Valls del cast antic de Cabanabona Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-07-202057.447€Descargar
Contractació del servei de càtering i monitoratge de les llars d'infants municipals el Tabalet i M... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-07-2020201.024€Descargar
Concessió administrativa d'ús privatiu per procediment obert dels locals comercial del c/ Assumpci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-202060.000€Descargar
SU300000CO2020036 Subministrament d'un conjunt de kits didàctics per a pràctiques de laboratori d'... Universitat Politècnica de Ca...30-07-202018.810€Descargar
Serveis de documentació i catalogació d'exemplars del fons patrimonial geològic i paleontològic ... Consorcios30-07-2020309.440€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra instal·lació de noves tapes a l'EBAR La Illeta i Cala Margarida - Palamós. Consorcios30-07-202027.431€Descargar
Serveis d'assessorament i tramitació d'ajuts i recursos existents a la crisis de la COVID-19, xarx... Foment de Ciutat Vella, S.A.30-07-2020149.425€Descargar
Servei de transport de diferetns rutes amb destinació al centre de dia ocupacional per a persones a... Consejos Comarcales30-07-2020145.607€Descargar
2020/37 Servei d'una bossa d'hores de programació PHP per fer el desenvolupament i manteniment de l... Universitat de Barcelona30-07-202033.058€Descargar
SCS-2020-309: APP Guia farmacoterapètica pacients d'edat avançada i elevad Servei Català de la Salut (Ca...30-07-202032.600€Descargar
suport en la gestió de funcionament de les instal.lacions i logística del Disseny Hub Barcelona Instituto de Cultura de Barcel...30-07-2020233.952€Descargar
Subministrament per lots de material de neteja i consumibles d'alimentació per SUMAR, mitjançant p... Consorcios30-07-2020128.159€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LICITACIÓ OBRES ADEQUACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL CARRER MARCEL.LÍ GENÉ NUMERO 32 A UN N... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020109.071€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 72 habitatges dotacionals i equipaments al carre... Institut Municipal de l'Habita...30-07-20209.345.680€Descargar
Suministro de electrónica de red para sistema de videovigilancia de operaciones portuarias para la ... Ente Público Puertos del Esta...30-07-202063.000€Descargar
A.T. para la inspección y seguimiento del plan de conservación de la infraestructura del puerto de... Ente Público Puertos del Esta...30-07-2020235.000€Descargar
Subministrament per lots de material de neteja i consumibles d'alimentació per SUMAR, mitjançant p... Consorcios30-07-2020128.159€Descargar
I20.0031CHAM - ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS D'ANIMALS PER EXPERIMENTACIÓ PER A PR... Instituto de Investigaciones B...30-07-2020753.750€Descargar
CONCESIÓN DE SERVICIO PARA LA GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO O ECOTURÍSTICO ÁREA RECRE... Agencia de Medio Ambiente y Ag...30-07-20201.534.650€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE BARANDILLA METÁLICA E INSTALACIÓN, EN RAMPAS Y ACCESOS EN EDIFICO MODULAR DEL APEADE... Grupo Tragsa29-07-202018.666€Descargar
Servei de transport domiciliari dels professionals sanitaris de diferents punts d'Atenció Continuad... Institut Català de la Salut (...29-07-2020235.628€Descargar
P lisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020202.772€Descargar
Servicio para la vigilancia de la corrosividad de la atmósfera interna del cajón de la instalació... Empresa Nacional de Residuos R...29-07-202054.639€Descargar
Servei de neteja de les depemdències municipals de Pineda de Mar, dividit en lots Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020797.516€Descargar
Prestació del servei d'assessoria i consultoria per l'obtenció de la renovacióde la certificació... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-20202.893€Descargar
confinamiento definitivo de material procedente del dragado general 2018 Ente Público Puertos del Esta...29-07-2020587.416€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de cursos i tallers de formació i lleure al Casal Municipal de la Gent Gran Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-202026.988€Descargar
Servei de prestació de cursos de la formació professionalitzadora municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-202025.110€Descargar
Remodelació de l'espai de les antigues piscines a la zona poliespotiva Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020330.578€Descargar
Fabricació, subministrament i muntatge del mobiliari pels dormitoris de l'edifici B (posterior) de ... Agència Catalana de la Jovent...29-07-2020132.000€Descargar
CTTE569 Fabricació i subministrament de nous transformadors de tensió secs per a la Planta de Valo... Grupo Tersa29-07-202082.000€Descargar
Contracte mixt de serveis i obres consistent en el manteniment de la xarxa de camins del municipi de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-202085.607€Descargar
Concessió de serveis de menjador, màquines de vending i cafeteria a l'edifici Frederic Duran i Jor... Servei Català de la Salut (Ca...29-07-202049.112€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de realización de gammagrafias y tomografías computerizada por emison de foton único (SP... Mutua Intercomarcal de Acciden...29-07-202016.871€Descargar
Asistencia sanitaria de carácter ambulatorio en el ámbito territorial de los municipios de Molleru... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-07-2020274.454€Descargar
Servicio de limpieza con destino a los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de... Agencia Estatal de Administrac...29-07-20202.552.680€Descargar
Alquiler luz espectacular Los Lunnis de Leyenda T 8 Sociedad Estatal de Participac...29-07-20203.577€Descargar
Servei de manteniment i senyalització de la xarxa de senders Itinerànnia a la Comarca de la Garrot... Consejos Comarcales29-07-202052.066€Descargar
Subministrament i posada en marxa de la columna de rentat d'hipoclorit del sistema de tractament de ... Consejos Comarcales29-07-202027.441€Descargar
Serveis d'enregistrament de concerts, entrevistes i tutorials de l'Auditori. Les sessions d'enregist... Consorcios29-07-202098.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport educatiu adreçat a l'alumnat de primària i secundària empadronat i/o escolaritza... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-202053.363€Descargar
Subministrament de material d'il.luminació i el ctric, ferreteria, fontaneria, pintura i material ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020393.466€Descargar
Servei de formació en llenguatge i arranjaments musicals específicament per a corals del municipi ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-20208.553€Descargar
11.2.1 Treballs tecnics manteniment i control XVRAC Departament d'Empresa i Coneix...29-07-2020467.762€Descargar
licitació del contracte del servei d'atenció domiciliària als municipis d'Abrera, Begues, Castell... Consejos Comarcales29-07-20201.634.070€Descargar
Serveis d'Assegurances (Responsabilitat civil i danys i flota de vehicles) Universitat Autònoma de Barce...29-07-2020388.000€Descargar
Serveis, en la modalitat de lloguer, de dues màquines trepitjaneu per l'estació d'esquí de Boí T... Actius de Muntanya, SA29-07-2020150.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de renovació de l'enllumenat públic quadres BA-BB dins del procés d'impuls de transició en... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020229.047€Descargar
rehabilitació del col·lector de la riera Torrelles (fase 1) Aigües de Barcelona, Empresa ...29-07-20201.202.370€Descargar
Contratación del servicio de confección de un Programa de Concienciación en materia de seguridad ... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-07-202052.000€Descargar
Servei de direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte constructiu d'ade... Secretaría General de Territo...29-07-2020104.739€Descargar
Adquisició de llicències SAP Business Suite Professional i Business Suite Ltd. Professional amb se... Instituto Municipal de Inform...29-07-2020733.265€Descargar
Serveis de seguiment de la nivologia, gestió del perfil d'allaus, així com els serveis de formaci... Actius de Muntanya, SA29-07-202017.450€Descargar
Reurbanització de la zona verda de la Torre d'en Gil 1ª Fase parquing autocaravanes Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020380.060€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament dels consumibles del maquinari d'impressió de l'Àrea Metropolitana, es dividirà e... Área Metropolitana de Barcelo...29-07-202079.011€Descargar
Serveis de consergeria, control d'accessos i vigilància d'edificis, instal·lacions municipals i en... Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-07-2020101.333€Descargar
Contracte d'obres d'execució del projecte Reforma per al nou local d'oficines del Consell Comarcal... Consejos Comarcales29-07-20201.017.560€Descargar
Subministrament en règim de lloguer dels elements d'il·luminació nadalenca al municipi d'Esplugu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-202021.468€Descargar
Obres d'adequació de la normativa de seguretat i salut laboral de les instal lacions de la xarxa d'... Secretaría General de Territo...29-07-20202.763.570€Descargar
(OB20118) Obres relatives al projecte t cnic d'urbanització del carrer perimetral que connecta els ... Mercados de Abastecimientos de...29-07-2020381.893€Descargar
Adequació de la instal.lació de veu i dades i/o rack de diversos centres d'atenció primària de l... Institut Català de la Salut (...29-07-202047.376€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un vehicle elèctric 100%, destinat a l'àrea de serveis generals, departament TIC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-202025.295€Descargar
Servei per l'execució d'unes cales de localització de serveis i permeabilitat del sòl a la Plaça... Área Metropolitana de Barcelo...29-07-20205.950€Descargar
CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT I PRIMERA INSTAL LACIÓ D'UN PAVIMENT ESPORTIU DESMUNTABLE P... Ayuntamiento de Girona29-07-2020130.433€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un variador de freqüència a EBAR Central de Lloret de Mar. Consorcios29-07-20208.176€Descargar
Serveis per a la realització de l'enquesta sobre usos i coneixement de les TIC a la ciutat de Barce... Barcelona Institute of Technol...29-07-202035.000€Descargar
Acord Marc per a la prestació del Servei recollida específica de les resid ncies de gent gran als... Consorcios29-07-2020626.983€Descargar
Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l'àrea metropolitana de Barcelona (ECAMB) 2020 Universitat Autònoma de Barce...29-07-202090.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de publicacions periòdiques per al Servei de Biblioteques i les Biblioteques Públi... Departament de Cultura29-07-2020496.499€Descargar
Servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament i Organismes Autònoms Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-202026.339€Descargar
La contractació de diferents sistemes de teràpia per pressió negativa per al tractament de feride... Consorcios29-07-2020883.802€Descargar
Obres d'adequació de l'ascensor del Casal Municipal de Cunit Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020114.065€Descargar
Obres corresponents al projecte d'adequació a la normativa vigent, reparació de patologies i altre... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-20201.594.690€Descargar
Servei de cobertura fotogràfica dels diferents actes, esdeveniments i de tot allò relacionat amb e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-202052.000€Descargar
Servei de gestió de la Residencia i Centre de dia Domenech i Montaner, de l'Institut Municipal de S... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-20209.872.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord Marc pel subministrament per lots de materials d'aportació necessaris en la implantació del ... Consorcios29-07-2020685.642€Descargar
Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immoble-arquit... Departament de Cultura29-07-2020277.940€Descargar
Revisió periodica d'instal lacions d'alt risc de contagi de legionel la prevista al decret 352/2004 Diputación Provincial de Giro...29-07-202024.250€Descargar
Arrendament dels solars del Carrer Raval 38 i Raval 40 per aparcament de vehicles Lérida. Ayuntamientos Provinc...29-07-20201.000€Descargar
Servei d'anàlisi d'indicadors bibliometrics dels grups de recerca catalans Comissionat Per A Universitats...29-07-202014.994€Descargar
Servei de prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020324.566€Descargar
Servei de Direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte de remodelació de... Secretaría General de Territo...29-07-202045.472€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestació del servei de transport urbà de Cunit Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020303.500€Descargar
Subministrament de bosses de resta i d'envasos al municipi de Berga pel sistema de recollida porta a... Consejos Comarcales29-07-202029.948€Descargar
Renovación de vía 1 y desvíos 1 y 2 en la estación de Tárrega Administrador de Infraestructu...29-07-2020165.635€Descargar
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CLIMA PARA CENTROS DE CABLEADOS (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...29-07-202014.996€Descargar
ADQUISICIÓN DE ABSORBENTES PARA DERRAMES (SEI) R-T Aena, Aeropuertos Españoles y...29-07-20205.262€Descargar
290/2020 Manteniment correctiu corresponent als treballs de fusteria als equipaments municipals. Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-202050.000€Descargar
CONTRACTE D'OBRES ORDINÀRIES DELS TREBALLS D'OBERTURA DE LES FRANGES PERIMETRALS DE LES URBANITZACI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-202074.610€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei del manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic i exterior; el muntatge, mantenim... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-2020446.230€Descargar
GESTIÓ DE LA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA D'ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-202047.520€Descargar
Realització d'activitats formatives en format virtual per al personal de la UAB (Exp. Consu-16/2020... Universitat Autònoma de Barce...28-07-2020160.000€Descargar
PTOP-2018-1030 Auscultació geot cnica de talussos i actius geot cnics de la xarxa de carreteres de ... Departament de Territori I Sos...28-07-20201.380.090€Descargar
Serveis de doc ncia de 70 hores m duls de formació professional bàsica a joves amb NEE (necessitat... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-20203.010€Descargar
Subministrament 1050 retenidors de baixa fricció - CodiTMB 218522 Ferrocarril Metropolità de Ba...28-07-202036.750€Descargar
2020/8 Servei de neteja i desinfecció dels edificis i altres dependències de la Universitat de Bar... Universitat de Barcelona28-07-20202.648.380€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de docència de 130 hores dels mòduls de formació general a joves PFI NEE (necessitats edu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-20205.590€Descargar
Obres de la xarxa de pluvials i millora urbana al carrer de Joaquim Serra al nucli urbà de La Pined... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-2020743.247€Descargar
Serveis de docència de 130 hores dels mòduls de formació professional bàsica a joves amb NEE (ne... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-20205.590€Descargar
Serveis consistent en el sis cicle d'auditories internes del sistema de gestió de qualitat i medi... Área Metropolitana de Barcelo...28-07-202043.200€Descargar
Contratación de una póliza de seguros de responsabilidad patrimonial de la Diputación de Barcelon... Diputación Provincial de Barc...28-07-20201.600.000€Descargar
servicio de mantenimiento del edificio de los servicios centrales del Servicio Catalán de la Salud ... Servei Català de la Salut (Ca...28-07-2020480.418€Descargar
Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (art. 159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contr... Mutua de Accidentes de Trabajo...28-07-20201.485€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de disseny gràfic i producció d'elements promocionals de la Universitat Autònoma de Barce... Universitat Autònoma de Barce...28-07-2020200.000€Descargar
Servei d'avaluació de l'atenció integrada social i sanitària a l'entorn domiciliari (BE-2020-1946... Departament de Treball, Afers ...28-07-202065.000€Descargar
Obres compreses a la Memòria Valorada d'arranjaments puntuals de la façana i treballs de neteja a ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-202057.109€Descargar
Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (art. 159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contr... Mutua de Accidentes de Trabajo...28-07-20204.584€Descargar
Contratación del servicio de oftalmología en la población de Vilanova y La Geltrú Mutua de Accidentes de Trabajo...28-07-202028.090€Descargar
Serveis d'assist ncia especialitzada per a la gestió energ tica de l'equipament municipal de Ca l'A... Barcelona Institute of Technol...28-07-202030.000€Descargar
Obres per adequació a normativa de diverses instal.lacions de protecció contra incendis i segureta... Institut Català de la Salut (...28-07-202061.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE FOTOGRAFIA I VÍDEO (EX. SER_OBEA_2020_0008) Ayuntamiento de Lleida28-07-202019.800€Descargar
Servei de sonorització, il luminació i producció t cnica per a la Festa Major Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-202018.000€Descargar
Contractació de la prestació del servei d'assistència tècnica del programari informàtic de ges... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-202012.930€Descargar
LLOGUER D'UN LOCAL PER A LA UBICACIÓ DEL SERVEI DE LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-202017.280€Descargar
610.2020.020 - SERVEIS D'EXTRACCIÓ DE RESIDU DE SORRES DELS DIP SITS DE FILTRAT DE L'EDIFICI F RUM ... Barcelona D'infraestructures M...28-07-202029.335€Descargar
Gestió de la renovació de certificats de lloc amb mesures de contractació pública sostenible Instituto Municipal de Inform...28-07-202037.589€Descargar
Contractació de l'assistència i el suport tècnic-jurídic i logístic en la tramitació dels proc... Instituto Municipal de Parques...28-07-202045.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, ACTUACIONS MILLORA I OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES DE... Consejos Comarcales28-07-202012.265.200€Descargar
Obres compreses a les mem ries valorades corresponents a la renovació de 2 pous de clavegueram i le... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-2020125.250€Descargar
Servei de menjador de les escoles bressol municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-2020307.800€Descargar
Expedient 2019 76 05 04 Subministrament d'un vehicle furgó per la deixalleria mòbil del Servei de ... Consejos Comarcales28-07-202024.550€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, GASOS DE LABORATORI, FUNGIBLES I ALTRE MATERIAL PELS LABORATORIS DE L'E... Ayuntamiento de Tarragona28-07-2020371.402€Descargar
Serveis de direcció d'obra del projecte constructiu del nou aparcament de l'estació de la Pobla de... Secretaria Per A la Mobilitat28-07-202018.400€Descargar
Suministro del aplicativo para la identificación y evaluación de requisitos legales para la preven... Ente Público Puertos del Esta...28-07-20206.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de 300 reposapiés para la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad S... Tesorería General de la Segur...28-07-202022.200€Descargar
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PARQUET DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-07-2020131.405€Descargar
Contractació del servei de manteniment del paviment de gespa artificial dels camps de futbol pel Se... Ayuntamiento de Girona28-07-202034.800€Descargar
Contractació servei docent aules Escola de Teatre del Giron s Consejos Comarcales28-07-202025.601€Descargar
Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Sector Turístic Consorcios28-07-202037.000€Descargar
CONCURS IDEES ORDENACIO ZONA EXPORTIVA D'ORDAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-202019.835€Descargar
Subministrament per a l'adquisició d'un tractor de segona mà Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-07-202020.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres d'asfaltat del Camí d'enllaç de Llardecans amb la Granadella - Les Garrigue... Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-07-202041.316€Descargar
Contracte d'obres per la rehabilitació parcial de dos habitatges de les casetes dels mestres per a ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-202070.021€Descargar
E-300100/02-02-2020 Subministrament i instal lació d'un equip seqüenciador per electroforesi capil... Universitat Pompeu Fabra28-07-202090.000€Descargar
2020/78 Servei de manteniment de l'equipament de la xarxa informàtica de la Universitat de Barcelon... Universitat de Barcelona28-07-2020854.000€Descargar
F200000320 - SERVEIS DE DISSENY I IMPLANTACIÓ D'UNA PROVA PILOT EN RELACIÓ AL PROJECTE DE CONCILIA... Foment de Ciutat Vella, S.A.28-07-2020268.092€Descargar
Execució de les obres detallades a la Mem ria descriptiva i valorada de substitució de les canonad... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-2020569.303€Descargar
Subministrament i instal·lació de 13 punts d'accés (11 exteriors, 2 interiors), el seu mantenimen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-202021.397€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'ideació, programació, coordinació i gestió deprogrames d'activitats del Reial Monestir... Instituto de Cultura de Barcel...28-07-202077.520€Descargar
2020SIST200CA - Adquisició del dret d'ús de noves llicències, actualització, servei de mantenime... Barcelona de Serveis Municipal...28-07-202039.000€Descargar
Contractació del manteniment integral de les jardineres ubicades als carrers, parcs i jardins de la... Instituto Municipal de Parques...28-07-20201.843.520€Descargar
GESTIÓ I DINAMITZACIÓ CASAL DE JOVES 5 MESOS Distrito de Les Corts28-07-202088.560€Descargar
Contractació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra de 29 equips multi... Instituto Municipal de Parques...28-07-2020207.200€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'ÀPATS AL MENJADOR MUNICIPAL DE PANERA 7 (EXP. SUB_OBEA_2020_0003) Ayuntamiento de Lleida28-07-202034.428€Descargar
Servei de manteniment ordinari de les instal·lacions dels sistemes de geolocalització de GUB, SPEI... Gerència de Seguretat i Preve...28-07-2020177.631€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Consulta Preliminar de Mercat per a la futura contractació d¿un sistema d'informació dels process... Fundació Per A la Universitat...28-07-20200€Descargar
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNTS D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-202012.397€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS AMB MODALITAT PORTA A PORTA I NETEJA VIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-07-202021.800.000€Descargar
Projecte executiu construcció escola a Muntanyola i tancament i vestidors de la pista adjacent, dir... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-202061.984€Descargar
servicio de la especialidad preventiva de vigilancia de la salud. Clave de expediente: 2020R440039 Ente Público Puertos del Esta...27-07-202030.000€Descargar
Subministrament de 900 manxes neumatiques eix davanter i posterior - Codi TMB 114163. Transports de Barcelona, S.A.27-07-202022.500€Descargar
Serveis de representació i defensa judicial i assessorament jurídic (Exp. 26/2020) Universitat Autònoma de Barce...27-07-202090.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Elaboració d'un suport per a l'estudi i l'anàlisi estrat gic de tend ncies, reptes, oportunitats i... Área Metropolitana de Barcelo...27-07-202052.000€Descargar
Servicio de desarrollo del nuevo repositorio documental. Consorcios27-07-2020375.000€Descargar
Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Zonas Ajardinadas En El Aeropuerto Girona - Costa Brava Aena, Aeropuertos Españoles y...27-07-202025.487€Descargar
Suministro Sais Parking Y Ce Aena, Aeropuertos Españoles y...27-07-202040.000€Descargar
servicio de Análisis Clínicos y Obtención de Muestras en Girona. Mutua de Accidentes de Trabajo...27-07-20202.500€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento prestaciones económicas en ... Mutua de Accidentes de Trabajo...27-07-2020189.640€Descargar
Construcción De Vallado Perimetral Del Límite Exterior Del Aeropuerto, Zona Mirador. Aena, Aeropuertos Españoles y...27-07-2020120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'atencio a els/les visitants i d'educador/a de Museu pels Museus d'Historia i d'Art de Cerda... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-202057.304€Descargar
Subministrament, instal·lacio, posta en marxa i manteniment de 4 moduls consignes intel·ligents Me... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-202033.058€Descargar
OBRA DE REFORMA D'ESPAI INTERIOR DE LABORATORI DE l'IRB BARCELONA, EDIFICI CLÚSTER FASE I DEL PCB (... Universitat de Barcelona27-07-2020172.037€Descargar
redacción de proyectos, otros honorarios y ejecución de obra de reforma del local actual que ocupa... Sociedad Estatal de Participac...27-07-2020378.038€Descargar
Contratación del suministro mediante arrendamiento tecnológico e instalación de cabinas de almace... Mutua de Accidentes de Trabajo...27-07-2020865.000€Descargar
Contracte de Subministrament de vehicles de recollida de residus municipals de càrrega posterior i ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-2020638.099€Descargar
Projecte de carril bici en convivència al centre urbà Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-07-202026.641€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'elaboració de plans d'integritat a l'administració local Varios27-07-202065.000€Descargar
Arrendament finca rústica situada al polígon 9, parcel·la 20 del TM de Gimenells Lérida. Ayuntamientos Provinc...27-07-20202.444€Descargar
Servei de cuina in situ, servei de cuina modalitat càtering i auxiliars de cuina-menjador; i servei... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-20201.989.830€Descargar
Subministrament d'equipament i material fungible de resectoscopia quirúrgica per el servei d'urolog... Consorcios27-07-2020283.744€Descargar
Servei de renovació del suport tècnic i manteniment de l'aplicació SPSS al Consorci Sanitari Inte... Consorcios27-07-20208.200€Descargar
Serveis de docència per a la impartició de 112 hores del mòdul professional d'Arxiu i comunicaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-20204.816€Descargar
Servicio de limpieza y recogida de residuos para el Puerto Olímpico de Barcelona. Barcelona de Serveis Municipal...27-07-20202.548.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reparación, ensayos y montaje del transformador ABB Nº 89238 en la subestación de Castellet-La Go... Administrador de Infraestructu...27-07-2020844.063€Descargar
Mantenimiento de los Centros dependientes de la Dirección Provincial del INSS Tarragona, de octubre... Instituto Nacional de la Segur...27-07-202018.810€Descargar
Servicio de emisión de certificados digitales de persona física (PF) con pertenencia a Empresa, de... Mutua de Accidentes de Trabajo...27-07-202094.500€Descargar
La Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement proposa la contractació d una bossa de 300... Diputación Provincial de Tarr...27-07-20206.900€Descargar
Licitació del servei de menjador, en modalitat de càtering, de l'escola bressol Ballmanetes de l'E... Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-07-202021.553€Descargar
Adequació funcional d'una sala de l'antic convent de Santa Anna (3a fase) com a allotjament tempora... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-07-2020123.949€Descargar
Obres d'arranjament interiors i adaptació d'espais per a noves necessitats de millora dels equipame... Gerència de Drets Social27-07-2020710.056€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 150 injectors de motor Codi TMB 224755 Transports de Barcelona, S.A.27-07-202027.000€Descargar
SERVEI BÀSIC D'ESCOLARITZACIÓ D'INFANTS DE 16 SETMANES A 3 ANYS, SERVEI DE MENJADOR, SERVEI D'ACOL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-07-2020292.489€Descargar
Servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics de Santa Maria de Palauto... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-2020169.874€Descargar
Elaboració del Pla Museol gic derivat del projecte Porta Tarraco als espais museístics de la Pla... Ayuntamiento de Tarragona27-07-202014.000€Descargar
Renovació del servei de manteniment del sistema RCP de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Brogg... Consorcios27-07-20208.762€Descargar
SU102000AM2020027 Acord Marc per a l'homologació de proveïdors per al subministrament de material ... Universitat Politècnica de Ca...27-07-2020800.000€Descargar
Subministrament i instal·lació de 16 bicicletes estàtiques (seminoves) Ayuntamiento de Tarragona27-07-20209.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS DE FORMACIÓ DEL CURS DE JOVES «+OPORTUNITATS» Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-202037.000€Descargar
Serveis de docència de 63 hores dels mòduls professionals Tècniques administratives bàsiques i d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-20202.709€Descargar
NSPE-0720-91 - SUBMINISTRAMENT D'UN ROBOT MANIPULADOR DE LÍQUIDS Universitat de Barcelona27-07-2020355.000€Descargar
Pavimentació de la pista de patinatge de l'anella mediterrània Ayuntamiento de Tarragona27-07-202032.943€Descargar
SECOMSA: Servei per a l'elaboració del Pla d'Igualtat Consejos Comarcales27-07-20208.000€Descargar
Licitació servei del transport adaptat fix, rutes 201-202-203-204-205-206-207-304-305-405-407-408-4... Consejos Comarcales27-07-20201.342.920€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 83 habitatges, locals comercials i aparcaments, ... Institut Municipal de l'Habita...27-07-202012.185.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT ESTRIS DIVERSOS CUINA Secretaria de Serveis Penitenc...27-07-202034.900€Descargar
NSPE-0720-90 - SUBMINISTRAMENT D'UNA PLATAFORMA DE CRIBRATGE (SCREENING) DE COMPOSTOS Universitat de Barcelona27-07-2020346.000€Descargar
Servei de manteniment correctiu i preventiu de llits, matalassos i grues de l'Hospital Sociosanitari... Servei Català de la Salut (Ca...27-07-202076.000€Descargar
OBRES DE REPARACIÓ DEL PONT DE L'AVINGUDA BISAROQUES Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-07-202054.485€Descargar
Licitació contracte de serveis de coordinació i dinamització de les activitats culturals, socials... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-202081.188€Descargar
SUBMINISTRAMENT EQUIPS MULTIFUNCIONALS Distrito de Eixample27-07-2020199.661€Descargar
Subministrament i instal lació d'un pretractament compacte a l'EDAR dels Hostalets d'en Bas Consejos Comarcales27-07-202064.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte d'urbanització del carrer de la Barana Lérida. Ayuntamientos Provinc...27-07-202057.785€Descargar
Subministrament d'una màquina de RX i d'altres elements necessaris per a lairradiació de component... Servei Català de la Salut (Ca...27-07-2020243.170€Descargar
Adhesió a l'acord marc de serveis i subministaments d'elements d'eficiència energètica en l'enllu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-20205.174€Descargar
Subministrament d'un mínim de 80 llances selectores DGPEIS Departament d' Interior27-07-202028.000€Descargar
Manipulación, transporte y almacenaje de las obras de arte de la Colección Banco de España en su ... Banco de España (Eurosistema)27-07-2020122.500€Descargar
alienació de la parcel.la 4b de propietat municipal ubicada al polígon del Carol Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-07-20200€Descargar
Servei de manteniment correctiu i preventiu de llits, matalassos i grues de l'Hospital Sociosanitari... Servei Català de la Salut (Ca...27-07-202076.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE TENSABARRIERS PARA LA ORGANIZACIÓN DE COLAS Aena, Aeropuertos Españoles y...27-07-20205.000€Descargar
Contracte de serveis per la implementació dels Protocols de seguiment elaborats en el marc del proj... Departament de Territori I Sos...26-07-202061.640€Descargar
Servicios de vigilancia y seguridad en Barcelona capital y provincia para el Grupo RENFE Red Nacional de los Ferrocarri...24-07-20205.719.960€Descargar
Suministro de hardware informático, multimedia y de red para la IT Academy de Barcelona Activa. Barcelona Activa SPM SA24-07-2020223.140€Descargar
Suministro de ciento cuarenta ordenadores portátiles a título de arrendamiento con opción de comp... Parlament de la Comunidad Aut...24-07-2020285.000€Descargar
Suministro de energía eléctrica en las infraestructuras de saneamiento del Consorci Besòs Tordera... Consorcios24-07-20202.171.120€Descargar
Instalación de protecciones colectivas contra el riesgo de caída en altura en la Jefatura de Área... Administrador de Infraestructu...24-07-2020359.305€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obras de construcción de un edificio plurifamiliar de ochenta y tres viviendas, locales comerciales... Institut Municipal de l'Habita...24-07-202012.185.400€Descargar
Obras de construcción de un edificio plurifamiliar sesenta viviendas, un aparcamiento (bloque G2), ... Institut Municipal de l'Habita...24-07-20207.265.090€Descargar
Servicio de elaboración de una librería 3D de elementos del mapa del Puerto de Barcelona Ente Público Puertos del Esta...24-07-2020200.440€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER CANVIAR LA UBICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ... Ayuntamiento de Tarragona24-07-202068.500€Descargar
Subministrament i adequació d'espais d'una RM i un TC per a l'IDI Barcelona - CAP Manso Servei Català de la Salut (Ca...24-07-20201.239.670€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEF... Ayuntamiento de Tarragona24-07-202022.500€Descargar
Serveis de comunicació i difusió a nivell polític (POLICY COMMUNICATION MANAGER) per al projecte ... Universitat de Barcelona24-07-202045.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal.lació d'elements biosaludables a la xarxa de parcs metropolitans (Exp.9007... Área Metropolitana de Barcelo...24-07-2020142.338€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS:BRO... Institut Català de la Salut (...24-07-2020155.950€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS A ATL Secretaría General de Territo...24-07-2020273.050€Descargar
Servei de suport tècnic i comunicatiu a la Secretària del Consell Assessor d'Art Públic, amb mesu... Instituto de Cultura de Barcel...24-07-202036.000€Descargar
Subministrament de maquinari, programari i serveis necessaris per a l'ampliació dels serveis de la ... Barcelona Activa SPM SA24-07-2020223.140€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE JARDINERIA, NETEJA I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES, PARCS I JARDINS DE LA ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-07-202027.568€Descargar
Servei auxiliar per al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Contractació reservada ... Consorcios24-07-202067.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT D'ÀPATS (DILLUNS A DIVENDRES) ALS ALLOTJAMENTS D'EMERGÈNCIA TEMPORERS 2020, (ESPA... Ayuntamiento de Lleida24-07-202050.588€Descargar
Concessió de l'ús privatiu per la instal·lació i explotació d'una construcció destinada a seu ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-07-20209.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT ENTREPANS PER ESMORZAR (DILLUNS A DIUMENGE) ALS ALLOTJAMENTS D'EMERG NCIA PER TEMPOR... Ayuntamiento de Lleida24-07-202024.255€Descargar
Venda be patrimonial de la parcel·la del carrer Industria al terme municipal d'Olesa de Montserrat ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-202089.883€Descargar
SUBMINISTRAMENT ÀPATS DE DISSABTE I DIUMENGE ALS ALLOTJAMENTS D'EMERGÈNCIA TEMPORERS 2020-ESPAI SA... Ayuntamiento de Lleida24-07-202028.578€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de formació en eines d'ofim... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202063.000€Descargar
OBRES PER REALITZAR DOS POUS NOUS PER SUBSTITUIR RENAU II I SOLER BAS, I SEGELLAR POUS FORA D'ÚS DE... Ayuntamiento de Tarragona24-07-2020321.698€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS FORESTALS D'ESP CIES LLENYOSES Forestal Catalana, S.A24-07-2020112.000€Descargar
Obres de diferents intervencions d'impermeabilització i segellat de lloses contra-volta, tractament... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-2020239.772€Descargar
Enquesta-baròmetre impacte COVID19 hàbits de consum Secretaria de Politica Finance...24-07-202030.200€Descargar
Prolongació del carrer Marroc des del carrer Regal fins a la carretra GI-533 i vial secundari de la... Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-07-2020448.057€Descargar
Nou pont d'accés al nucli del Molí del Blanquillo, a Albinyana Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020346.356€Descargar
BORSA HORES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT ALS RECURSOS D'ALLOTJAMENT ESPAI EMERGÈNCIA SANITÀRIA- TRAM... Ayuntamiento de Lleida24-07-202022.537€Descargar
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT ARRENDAMENT NO FINANCER SENSE OPCIÓ A COMPRA, A LA MODALITAT DE RENTING, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-202014.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-RRHHSG-072-SE Servei integral de neteja dels espais i dependències del Gran Teatre del Liceu. Fundació Gran Teatre del Lice...24-07-2020573.182€Descargar
PROJECTE D'ENDERROC I CONSOLIDACIO D'EDIFICACIO AGUIRÓ Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-07-202026.375€Descargar
Gestió de l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica i la seva Oficina Tècnica, amb mesures de c... Ayuntamiento de Barcelona24-07-2020750.927€Descargar
RENOVACIÓ MOQUETA PISTES DE PÀDEL MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020250€Descargar
Serveis informàtics per a l'anàlisi, disseny, construcció, implantació i gestió del canvi per a... Instituto Municipal de Inform...24-07-2020113.103€Descargar
Servei de redacció del projecte executiu de la museografia del Museu Nacional Arqueològic de Tarra... Direcció General del Patrimon...24-07-202066.000€Descargar
Subministrament d'un electromiògraf per al servei de neurologia de l'Hospital Universitari Germans ... Institut Català de la Salut (...24-07-202040.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

20/01: Contractació del servei de formació en competències transversals d'interès empresarial de... Consorcios24-07-202050.000€Descargar
Venda be patrimonial de la parcel·la del carrer Industria al terme municipal d'Olesa de Montserrat ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-202082.385€Descargar
Alienació de finques rústiques: polígon 6, parcel·la 53 Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-07-202063.618€Descargar
Programari EDITRAN per a la UOC Fundació Per A la Universitat...24-07-202016.000€Descargar
Contractació de l'execució de les obres, del projecte i de la posterior instal·lació defluxos la... Servei Català de la Salut (Ca...24-07-2020148.760€Descargar
CONTRACTACIÓ, RESERVADA A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D'INICIATIVA SOCIAL I A EMPRESES D'INSERCIÓ... Consorcios24-07-202093.996€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DEL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020151.320€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

RADIOFÀRMACS PER A MEDICINA NUCLEAR_20SM0351-1P Servei Català de la Salut (Ca...24-07-2020164.688€Descargar
Servei d'allotjaments d'urgència, en una llar amb suport a la ciutat del Prat, o en hostals, hotels... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020240.000€Descargar
Subministrament, en modalitat de compra, de diversos vehicles per al departament de la Brigada Munic... Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020206.450€Descargar
Servei de disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la fira FRUIT ATTRA... Direcció General de Planifica...24-07-202091.200€Descargar
Venda be patrimonial de la parcel·la del terreny de Can Vinyals al terme municipal d'Olesa de Monts... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020264.600€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER CANVIAR LA UBICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE ... Ayuntamiento de Tarragona24-07-202095.000€Descargar
Subministrament d'accessoris informàtics i de telefonia Ayuntamiento de Girona24-07-202026.752€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis de vigilància i control del mercat de venda no sedentària de Santa Oliva Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-07-202055.751€Descargar
Subministrament i transport de fons bibliogràfics, llibres i audiovisuals, per als serveis nacional... Departament de Cultura24-07-2020574.800€Descargar
Renovación de servicios de mantenimiento y soporte de licencias de EGARSAT. Mutua de Accidentes de Trabajo...24-07-202099.910€Descargar
6504 Obres instal lació de clima i rehabilitació coberta Vic Servicio de Ocupación de Cata...24-07-2020315.872€Descargar
E-300100/02-06-20 Servei de suport auxiliar de manteniment i petits treballs de trasllat de mobiliar... Universitat Pompeu Fabra24-07-2020551.273€Descargar
Licitació del contracte de servei de menjador escolar de l'Institut Escola Cornudella de Montsant i... Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020165.455€Descargar
LICITACIÓ PER A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL, EL MANTENIMENT I L'ARRANJAMENT DEL CAMP DE FU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020172.443€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Lloguer de porcions de finques rústiques: polígon 4, parcel·les 45, 56, 57 i 64; polígon 34, par... Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-07-20201.648€Descargar
OBE 20/182 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UNA INCUBADORA HIBRIDA Institut Català de la Salut (...24-07-202024.794€Descargar
Obres del projecte de remodelació de les instal.lacions de mitja tensió ETAP Llobregat Secretaría General de Territo...24-07-20201.199.800€Descargar
SE181150SO2020035 Servei de desenvolupament FPGA d'un predistorsionador digital per terminals m bils... Universitat Politècnica de Ca...24-07-202050.000€Descargar
SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES DINS ALLOTJAMENT D'URG NCIA (DE DILLUNS A DIUMENGE) A L'ESPAI SANIT... Ayuntamiento de Lleida24-07-202014.135€Descargar
Servei d'Intervenció Socioeducativa XAM Consejos Comarcales24-07-202049.000€Descargar
SERVEI DE CREACIÓ I MANTENIMENT DEL PROGRAMA: ALGORITME DE QUANTIFICACIÓ DE ESTEATOSIS HEPATICA UT... Institut Català de la Salut (...24-07-202090.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de redacció d'un projecte executiu de l'ampliació del servei d'urgencies a la planta soterr... Servei Català de la Salut (Ca...24-07-202050.969€Descargar
Servei redacció, implantació i/o actualització dels plans d'autoprotecció municipals, així com ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-202027.160€Descargar
Serveis de consultoria legal en l'àmbit laboral per a l'àrea de direcció de persones de l'IDIBELL... Fundació Privada Institut D'i...24-07-202063.000€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels diferents Centres d'Atenció a Persones amb Discap... Departament de Treball, Afers ...24-07-202040.341€Descargar
Serveis de substitució de components del sistema de climatització adiabàtica instal·lat a l'esta... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202060.000€Descargar
Subministrament d'un programari d'assist ncia a la gestió de requisits. (Ref:POS132/20) Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202039.000€Descargar
Subministrament i adequació d'espais d'una RM i un TC per a l'IDI Barcelona - CAP Manso Servei Català de la Salut (Ca...24-07-20201.239.670€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA LAS NUEVAS UTA'S EN LA CUBIERTA DE LA TERMINAL T2B (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...24-07-202039.995€Descargar
VARIOS SUMINISTROS ASEOS COVID-19 Aena, Aeropuertos Españoles y...24-07-20201.529€Descargar
concessió demanial per la instal·lació i explotació estacions de recàrrega de vehicles Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-07-202012.428€Descargar
Realització de reportatges fotogràfics de 380 elements del patrimoni cultural català immoble Departament de Cultura23-07-202087.400€Descargar
Obres per a la renovació i la millora de la instal lació t cnica de les dutxes de la piscina munic... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-07-202044.312€Descargar
Contracte serveis per defensa jurídica en seu judicial contenciós-administrativa i representació ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-202028.000€Descargar
EC 2020 348 Prestació dels serveis de verificació de les despeses de la Generalitat de Catalunya e... Departament de la Vicepresidè...23-07-20201.350€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis té per objecte els serveis d'assistència tècnica a la gestió tècnica de ma... Consorcios23-07-2020245.000€Descargar
SERVEIS D'ARQUITECTURA I IMPLANTACIÓ DE SISTEMA ANALÍTIC CORPORATIU - 20SER0094 Servei Català de la Salut (Ca...23-07-2020162.500€Descargar
Servei d'ús d'un sistema automàtic de sembra de mostres bacteriologiques per al Laboratori de Micr... Institut Català de la Salut (...23-07-2020313.500€Descargar
Obres de renovació del canvi d'agulles i ampliació de l'andana de l'estació de Tibidabo dels Ferr... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-2020778.177€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi acústic de la C-17 ... Infraestructures de la General...23-07-202020.200€Descargar
Serveis veternaris del centre d'acollida d'animals domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf Mancomunidades23-07-202041.250€Descargar
Subministrament de material de protecció de pistes d'esquí per a l'estació d'esquí de Boí Taül... Actius de Muntanya, SA23-07-202035.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de un Front End para la línea experimental BL31-FAXTOR del Laboratorio de Luz Sincrotró... Consorcios23-07-2020235.000€Descargar
Adquisición de unidad móvil de 6 cámaras Sociedad Estatal de Participac...23-07-20201.050.000€Descargar
2883/2020 - Acord marc per a la contractació administrativa dels serveis jurídics per a l'ajuntame... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-20200€Descargar
2294/2020/B - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-202060.936€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu d'Ade... Infraestructures de la General...23-07-202014.450€Descargar
Subministrament d'un tractor de cadenes nou i de primer ús, per a l'estació d'esquí de Boí Taül... Actius de Muntanya, SA23-07-202054.200€Descargar
Arrendament sense opció de compra de 2 cotxes 100% el ctrics. (BSA 2/20) Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-202056.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment de la baixa tensió d'instal·lacions i edificis del Ferrocarril Turístic de... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-202072.000€Descargar
Obres de substitució de l'actual sistema de climatització del Servei de Microscòpia Electrònica ... Universitat Autònoma de Barce...23-07-202058.602€Descargar
Servei d'educadors ubicats a les depend ncies de la Fiscalia Provincial de Barcelona - Secció de Me... Departament de Treball, Afers ...23-07-2020255.630€Descargar
SERVEI DE REFORÇ DE TASQUES EDUCATIVES AUXILIARS A LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES MUNICIPALS DE BAR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020164.447€Descargar
Servei de reparació i millora de la superfície natural i drenatges de les pistes d'esquí a l'esta... Actius de Muntanya, SA23-07-202050.645€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202030.579€Descargar
Servei de conservació preventiva de les col·leccions del Museu Etnològic i de Cultures del Món, ... Instituto de Cultura de Barcel...23-07-202084.512€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament de ... Infraestructures de la General...23-07-202024.380€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'AG... Agència Catalana de L'aigua23-07-202034.930€Descargar
Digitalització de comunicats diaris del temps dipositats a la Cartoteca de Catalunya Secretaria Per A la Planificac...23-07-202027.900€Descargar
Manteniment del maquinari i programari dels balancejadors F5 Fundació Per A la Universitat...23-07-2020113.000€Descargar
Alienació de la finca Seminari Vell Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-20201.290.400€Descargar
Manteniment instal.lacions regulació trànsit Gerència d'Ecologia, Urbanism...23-07-20209.876.140€Descargar
servicio de cirugía plástica y reparadora en el ámbito geográfico de Catalunya Mutua Intercomarcal de Acciden...23-07-202011.508€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de atenciones ambulatorias y rehabilitación en la población de Ponteareas Mutua Intercomarcal de Acciden...23-07-20206.022€Descargar
Servicio de Fisioterapia en Caldes de Malavella Mutua Intercomarcal de Acciden...23-07-202011.250€Descargar
ACCIONS PER L'IMPULS DE LA CONTRACTACIÓ RESPONSABLE COM A INSTRUMENTS D'ENFORTIMENT DE L'ECONOMIA S... Barcelona Activa SPM SA23-07-202014.784€Descargar
2020/1.165.631.00 Millora de la eficiència energètica de la il·luminació exterior de Vilaller, n... Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-07-202098.456€Descargar
Servei de neteja d'edificis i equipaments municipals Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-07-202055.271€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament de ... Infraestructures de la General...23-07-202043.802€Descargar
Servei públic de transport urbà de viatgers dins del terme municipal de Vilafranca del Penedès Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-20203.922.180€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU EDIFICI ADMINISTRATIU PER L'AMPLIACIÓ DE L'ETAP I LABORATORI D'EMATS... Ayuntamiento de Tarragona23-07-2020399.999€Descargar
PTOP-2021-6. Servei d'assistència tècnica per a l'assessorament i secretaria tècnica de la Carta ... Departament de Territori I Sos...23-07-2020135.780€Descargar
SERVEIS DE SECRETARIA TÈCNICA PER L'ORGANITZACIÓ DE L'ESDEVENIMENT DEBAT SOBRE TURISME I INDÚSTRI... Barcelona Activa SPM SA23-07-202014.910€Descargar
Servei integral de manteniment dels sistemes d'alimentació ininterrompuda Logaritme, Serveis Logístics,...23-07-20208.786€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament d'EPI's Consorcios23-07-2020269.233.000€Descargar
Obra de reforma dels nous espais d'urg ncia Fase 3 i 4 situats a la planta 1a de l'hospital General ... Institut Català de la Salut (...23-07-2020384.291€Descargar
Servei dels treballs d'obertura i manteniment de la franja perimetral de protecció contra incendis ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020402.460€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de Fisioterapia en Mieres Mutua Intercomarcal de Acciden...23-07-20206.350€Descargar
Contratación del suministro y montaje de todos los elementos para el equipamiento integral del gimn... Paradores de Turismo de Españ...23-07-202029.000€Descargar
20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020301.982€Descargar
CONCESSIÓ SERVEIS BAR AUDITORI TEATRE Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-202028.300€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE LA COBERTA DEL BADALOT DE LA PLAÇA PALLACH (70.3) Ayuntamiento de Girona23-07-202049.271€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DEL PERSONAL DEL SEM CAN BANÚS I DEL MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL I DEL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020794.779€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202043.388€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament de ... Infraestructures de la General...23-07-202043.802€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202028.926€Descargar
Contratación del servicio de Controlador de Primer Nivel del proyecto Europeo Interreg Sudoe MONTCL... Universitat de Barcelona23-07-20205.000€Descargar
F200000311 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA DE L'EQUIPAMENT DE CUINA PER AL MENJAD... Foment de Ciutat Vella, S.A.23-07-2020213.004€Descargar
OBE 20/455 - SERVEI DE L'ABORDATGE DIAGN STIC AVANÇAT A PACIENTS AMB N DULS PULMONARS Institut Català de la Salut (...23-07-2020433.160€Descargar
Obra d'instal·lació de dues bombes noves pel grup de pressió d'aigua de serveis de l'EDAR d'El Po... Consorcios23-07-202015.959€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 50 habitatges, i un aparcament (bloc H3) al carr... Institut Municipal de l'Habita...23-07-20205.346.230€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES I SUBMINISTRAMENTS PER L'ADEQUACIO DEL SERRAT DE LES FORQUES I REFORMA DEL CENTRE D'INTERPRETA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-202051.733€Descargar
Prestació de serveis de desenvolupament, manteniment i evolució de software i suport a la posta en... Universitat de Barcelona23-07-202071.208€Descargar
SERVEI DE MANTENIEMNT i CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE LES XARXES D'AIGUA DELS EDIFICIS i INS... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-202025.000€Descargar
Servei de reposició dels analitzadors de THM's al dipòsit de Fontsanta i Pallejà Secretaría General de Territo...23-07-2020155.804€Descargar
Servei de suport a la Intervenció General Municipal de l'Ajuntament en la realització del control ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020342.869€Descargar
serveis de teleassistència amb equips de lloguer consistent en 10 dispositius (5 d'ells només per ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-202020.640€Descargar
Subministrament de material per atendre mesures d'higiene derivades de la pand mia Covid 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-202014.999€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de mobiliari clínic per les noves consultes externes (fases II i III) de I'Institut... Servei Català de la Salut (Ca...23-07-202048.500€Descargar
Subministrament de mobiliari d'oficina per les noves consultes externes (fases II i III) de I'Instit... Servei Català de la Salut (Ca...23-07-202099.125€Descargar
Subministrament de mobiliari clínic per les noves consultes externes (fases II i III) de I'Institut... Servei Català de la Salut (Ca...23-07-202048.500€Descargar
Subministrament de material per atendre mesures d'higiene derivades de la pand mia Covid 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-07-202014.999€Descargar
20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020301.982€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR DE L'ESCOLA GUILLEM ISARN I LA LLAR D'INFANTS EL... Lérida. Ayuntamientos Provinc...22-07-202033.600€Descargar
ejecución de la retirada de tablestacado de la obra de descontaminación química del embalse de Fl... Grupo Tragsa22-07-20201.272.920€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES I MATERIAL PEDAG GIC I DIDÀCTIC EN RELACIÓ AL PROTOCO... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202091.346€Descargar
CONTRACTE DE REPOSICIÓ DE LA COBERTA I PARAMENT VERTICAL, NETEJA I DESBALLESTAMENT INTERIOR DE L'E... Consorcios22-07-2020108.599€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres RAM de Rehabi... Infraestructures de la General...22-07-20204.088€Descargar
Servei de manteniment del tomògraf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging iro Heleli 32 C d... Institut Català de la Salut (...22-07-202024.419€Descargar
Servei de lectura de comptadors d'abonats d'Aigües de Reus Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020158.887€Descargar
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS I CONTROL BIOLÒGIC EN L'ARBRAT VIARI I ESPAIS VE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202040.000€Descargar
Servicio para la defensa jurídica de los procedimientos en materia de reclamación laboral Mutua de Accidentes de Trabajo...22-07-202022.314€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Sustitución de traviesas rs por traviesas polivalentes entre los pp.kk. 391/320 y 394/070. l-210 Mi... Administrador de Infraestructu...22-07-2020385.355€Descargar
Sustitución de traviesas rs por Monobloque (pr-01 y am-05). Trayecto Reus-Vilaseca (Vías 1 y 2) Administrador de Infraestructu...22-07-2020340.543€Descargar
Millora i reparació del sistema de pesatge de la planta de transferència de residus municipal de V... Área Metropolitana de Barcelo...22-07-202047.620€Descargar
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA DEL SIAD (SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES)... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202044.000€Descargar
ALIENACIO FINCA MUNICIPAL PARCEL.LA 1-5 (AVELLANER 12) Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202064.536€Descargar
SERVEI D'ATENCIÓ TERAPÈUTICA PER A INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202020.000€Descargar
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA, DE MOBLES I VOLUMINOSOS D'ORIGEN DOM STI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202062.195€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Neteja criog nica trens Ferrocarril Metropolità de Ba...22-07-202024.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I EINES PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE MANTENIMENT AMB MITJANS PROPIS... Agència Catalana de L'aigua22-07-202029.815€Descargar
Contracte especial, mitjançant convocatòria pública, per a al funcionament i gestió d'un establi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020400€Descargar
Servei d'assistència tècnica per revisar, implantari mantenir els plans d'autoprotecció a les dif... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-2020555.250€Descargar
SUPORT A LA DETERMINACIÓ DE REQUERIMENTS ADDICIONALS PER LES MASSES D'AIGUA EPICONTINENTALS PROTEGI... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020226.912€Descargar
Servei de gestió de l'Escola d'Adults de Pineda de Mar Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020502.204€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS FRESCOS - 21SM0137P Servei Català de la Salut (Ca...22-07-2020761.481€Descargar
MENTORIA SOCIAL PER L'ÈXIT SOCIOEDUCATIU Ayuntamiento de Tarragona22-07-202014.999€Descargar
SERVEIS DE L'ÀREA D'ESPAIS DE TREBALL_21SER0007 Servei Català de la Salut (Ca...22-07-2020460.000€Descargar
Obres de tractament del terreny, mitjançant injeccions de microciment, a la base de la contra-volta... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-2020133.689€Descargar
ASSIST NCIES T CNIQUES PR VIES A LA REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES DEL TERCER... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020933.715€Descargar
Subministraments de bateries rectificadores-carregadores pels Serveis Auxiliars de les subestacions ... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202065.263€Descargar
SERVEIS DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI DE V... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-20206.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de direcció d'obra per a rehabilitació de dos ponts a la línia Lleida ¿ La Pobla de Segu... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202010.625€Descargar
Servicio de vigilancia de la salud del personal dependiente de la Dirección Provincial de la TGSS e... Tesorería General de la Segur...22-07-202015.355€Descargar
Ejecución de las obras del proyecto de sustitución de embarrado y aparamenta de alta tensión por ... Administrador de Infraestructu...22-07-2020257.786€Descargar
diseño, alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de la decoración lumínica navideña de... Ente Público Puertos del Esta...22-07-2020175.000€Descargar
Obra de renovacion del alumbrado con tecnologia led en la bmi de la sagra y bm de barcelona casa ant... Red Nacional de los Ferrocarri...22-07-20201.025.010€Descargar
Servicio de consultoría, asesoramiento y dinamización de las redes sociales corporativas Ente Público Puertos del Esta...22-07-2020600.000€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento compras asistenciales en ent... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-07-2020209.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

602.2020.045_SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DE LES OFICINES PER ALS S... Barcelona D'infraestructures M...22-07-2020119.546€Descargar
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER COBRIR LA CONTRIBUCIÓ ESPANYOLA ACORDADA EN EL STEERING COMMITTEE (SC)... Institut d'Estudis Espacials d...22-07-202061.300€Descargar
OBRES DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE DE LES PRESES QUE L'AC... Agència Catalana de L'aigua22-07-202078.695€Descargar
Obres de reformes complementàries i adequació a la normativa d'activitats al Casal Cívic Sant Jos... Departament de Treball, Afers ...22-07-2020430.791€Descargar
Servei d'assist ncia t cnica per a l'adequació de les caixes del Cremallera de la Vall de Núria de... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202037.359€Descargar
Servei d'inventari, trasllat i custòdia d'històries clíniques per a l'Hospital Universitari de Be... Institut Català de la Salut (...22-07-202047.000€Descargar
servei de conservació preventiva del material arqueol gic que es recupera a les intervencions arque... Instituto de Cultura de Barcel...22-07-202016.224€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament per a l'adquisició de portàtils (Exp. 901590/20) Área Metropolitana de Barcelo...22-07-202034.125€Descargar
SUBMINISTRAMENT PER LOTS DE MENJARS ELABORATS PER A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202055.440€Descargar
Alienació de ferralla recollida a les deixalleries de Cambrils i la seva gestió, mitjançant la re... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202029.000€Descargar
Servei de manteniment del tomògraf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging iro Heleli 32 C d... Institut Català de la Salut (...22-07-202024.419€Descargar
serveis de manteniment dels semàfors del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202046.125€Descargar
Pavimentació amb formigó de trams de camins municipals. Formigonat de rampes. Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020118.850€Descargar
Projecte Moviment de Terres per a l'adequació d'una àrea d'estacionament de vehicles a Castell de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020127.049€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres compreses a les Memòries Valorades corresponents a la senyalització horitzontal als carrers ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020217.771€Descargar
Obres de la nova passera al vestíbul principal de l'Hospital Duran i Reynals. Servei Català de la Salut (Ca...22-07-2020140.425€Descargar
Obres de millora dels vestíbuls dels ascensors nucli B ( plantes 0,1,2 i 3) i planta 3 del nucli A ... Servei Català de la Salut (Ca...22-07-2020183.460€Descargar
600.2020.005 - ACORD MARC PER ALS TREBALLS D'EXECUCIÓ DE CALES EN ESPAI PÚBLIC PER A BARCELONA D'I... Barcelona D'infraestructures M...22-07-202050.000€Descargar
LOOS/2020/07 - LICITACIÓ DEL PROJECTE PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN UN EDIFICI ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202056.458€Descargar
Subministrament monitor decorat Els matins Ens Públic Corporació Catala...22-07-202010.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE FUSTA DEL PASSEIG MARITIM DE LA BARCELONETA... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....22-07-2020199.516€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PARLC-2020-00144 - Contractació del servei de manteniment del sistema de vigilància del circuit ta... Parlament de la Comunidad Aut...22-07-202045.000€Descargar
Servei de gestió, manteniment i millora dels avantatges de la Targeta Rosa i de la Targeta Barcelon... Gerència de Drets Social22-07-202095.757€Descargar
Gestió Forestal any 2019 Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-202037.620€Descargar
Contractació dels serveis d'auditoria, consultoria, assessorament i assistència jurídica i tècni... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202065.279€Descargar
MAQUINÀRIA DE DIVERSA TIPOLOGIA ( CUINA, BUGADERIA, CAFETERIA, ET C) AMB DESTINACIÓ ALS CENTRES PE... Secretaria de Serveis Penitenc...22-07-2020162.470€Descargar
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 47 habitatges dotacionals per a gent gran, un ca... Institut Municipal de l'Habita...22-07-20204.719.590€Descargar
Inspecció equips instal·lacions BTEM Ferrocarril Metropolità de Ba...22-07-202078.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal.lació d'elements de jocs al parc del Tramvia, a Tiana (Exp. 901540/20) Área Metropolitana de Barcelo...22-07-202034.921€Descargar
Obres de la nova sala d'extraccions de sang de l'ICO-Hospitalet en l'Hospital Durani Reynals. Servei Català de la Salut (Ca...22-07-2020257.040€Descargar
SERVEI D'INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE JOCS I PARCS INFANTILS MUNICIPALS Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-20204.800€Descargar
Obres de substitució de les finestres (fase 1) en zones comuns de l'Hospital Duran i Reynals. Servei Català de la Salut (Ca...22-07-2020246.336€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT DESTINAT A VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT D'OL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-07-202073.554€Descargar
serveis de manteniment de les alarmes d'intrusió Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202016.836€Descargar
ACORD MARC PER ALS TREBALLS D'EXECUCIÓ DE CALES EN EDIFICIS I SOLARS PER A BARCELONA D'INFRAESTRUCT... Barcelona D'infraestructures M...22-07-202050.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS DEL CONSORCI BES S TORDERA, PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES CONQUES DEL BE... Consorcios22-07-202078.166€Descargar
Adquisición de artículos de campamento y accesorios de viaje para los alumnos de la Academia Gener... Academias Militares22-07-202068.167€Descargar
Adquisición de cinturones, ceñidores y artículos de cuero para los alumnos de la Academia General... Academias Militares22-07-202055.235€Descargar
Suministro de bota técnica de montaña para los alumnos de la Academia General Básica de Suboficia... Academias Militares22-07-202067.100€Descargar
Adquisición de artículos de mercería y varios para los alumnos de la Academia General Básica de ... Academias Militares22-07-202022.036€Descargar
Suministro de prendas de uniformidad para los alumnos de Cuerpos Comunes de la Academia General Bás... Academias Militares22-07-202023.506€Descargar
arrendamiento de un local y un espacio para desarrollar la actividad de restaurante/cafetería y ter... Administrador de Infraestructu...22-07-202081.608€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PROYECTO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL CONTROL DE PASAPORTES DE SALIDAS NO SCHENGUEN DEL TERMINAL DE PASA... Aena, Aeropuertos Españoles y...22-07-20208.500€Descargar
Direcció d'obra per l'adequació de la base de manteniment al Taller de Sagrera Ferrocarril Metropolità de Ba...21-07-2020110.000€Descargar
611/2020 Subministrament, instal lació i posada en funcionament de TDT a torre de telecomunicacion... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-07-202058.000€Descargar
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE MICROSCOPIS CONFOCALS, MULTIFOTÓ I STED DE LA UNITAT DE MICROSCOP... Fundació Privada Centre de Re...21-07-2020116.213€Descargar
Obres d'urbanització del tram del carrer Magalhaes. Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202048.675€Descargar
Servei de manteniment del jardí de la Seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà Consejos Comarcales21-07-202018.850€Descargar
Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria -tratamiento inicial y sucesivo hasta... Mutua de Accidentes de Trabajo...21-07-202065.442€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSESSORAMENT INTEGRAL I EXECUTIU A LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202028.900€Descargar
Execució de les obres RAM de Rehabilitació de l'edifici judicial de l'Avinguda Ramon Folch de Giro... Infraestructures de la General...21-07-2020517.227€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT DE CONTENIDORS I POSTERIOR GESTIÓ DELS RESIDUS PROCEDENTS DELS HORTS MUNICIPALS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202014.874€Descargar
Serveis d'assessorament expert en l'àmbit jurídic per a les empreses instal·lades a les Incubador... Barcelona Activa SPM SA21-07-20207.200€Descargar
Servei d'organització i coordinació periodística de l'àrea de comunicació, l'elaboració del bu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202050.495€Descargar
Execució de les obres d'adequació del projecte d'obra RAM de reparació de façanes i voladissos d... Infraestructures de la General...21-07-2020427.058€Descargar
Servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-2020186.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS D'IMPRESSIÓ I DE PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ D'ESPAIS PUBLICITARIS DE LA REVISTA DE VILAD... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202093.835€Descargar
Servei d'escolta activa local i internacional, recollida i anàlisi de forma permanent de les princi... Barcelona Activa SPM SA21-07-2020100.000€Descargar
Contracte de serveis d'ambulàncies per a esdeveniments a la via pública a l'Ajuntament de la Roca ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202011.091€Descargar
Assessorament especialitzat Escola Municipal de Música Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202028.900€Descargar
CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT SUPORT I ACTUALITZACIÓ PROGRAMARI ANTISPAM I ANTIPHISHING GFI MAILESS... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-07-20204.536€Descargar
Contractació de la renovació de les subscripcions de les llicències d'autocad map Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202069.400€Descargar
ARRANJAMENT DE CAMINS AMB ÀRIDS RECICLATS Lérida. Ayuntamientos Provinc...21-07-2020158.046€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei d'activitats de dansa a l'escola municipal ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202022.783€Descargar
Alienació Onerosa (lloguer) de Béns Patrimonials per Subhasta - Lloguer finca Carrer Garraf núms.... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-2020327.317€Descargar
Subministrament de tres estacions de treball d'alt rendiment per els editors d'audio Ens Públic Corporació Catala...21-07-202012.000€Descargar
Contratación de la redacción de proyectos, otros honorarios y ejecución de obra de reforma el loc... Sociedad Estatal de Participac...21-07-2020191.163€Descargar
Servei de vigilància i seguretat Consorcios21-07-2020156.451€Descargar
Servei de Neteja dels museus i edificis auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Ca... Consorcios21-07-2020128.421€Descargar
Servei de manteniment de les instal.lacions elèctriques de Baixa Tensió i Servei d'urgències 24 h... Institut Català de la Salut (...21-07-2020115.031€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de millores en preservació, validació i gestió de polítiques de signatura amb mesures de... Instituto Municipal de Inform...21-07-202049.640€Descargar
Serveis per a la creació de la solució d'integració contínua que permeti automatitzar les proves... Instituto Municipal de Inform...21-07-202028.917€Descargar
Servei d'implantació en SAP de la gestió i seguimentde les compres, contractacions i logística de... Servei Català de la Salut (Ca...21-07-2020173.800€Descargar
Obres d'estabilització del talús núm. 1 de la carretera d'accés a Port Ainé. (Ref:POS117/20) Secretaria Per A la Mobilitat21-07-2020188.685€Descargar
Subministrament, configuració i instal lació de nou equipament per la xarxa de telecomunicacions d... Instituto Municipal de Inform...21-07-202082.645€Descargar
Serveis de neteja de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, i Institut de Diagnòstic p... Institut Català de la Salut (...21-07-20203.912.960€Descargar
Contracte de serveis de neteja de l'Escola de Música i els Bucs d'assaig de les Borges Blanques Lérida. Ayuntamientos Provinc...21-07-202022.583€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres per al tractament i la renovació de la coberta de l'edifici del taller del Centre Operatiu de... Secretaria Per A la Mobilitat21-07-2020352.750€Descargar
Subscripció a la plataforma SiteImprove de la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...21-07-202096.000€Descargar
Serveis de consergeria de l'edifici principal de l'Ajuntament de Roda de Berà Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-07-2020121.290€Descargar
Treballs de connectivitat a la xarxa corporativa municipal de fibra ptica de l'Institut Municipal d... Ayuntamiento de Tarragona21-07-202022.295€Descargar
Servei de transport escolar adaptat a la comarca del Bages per al curs 2020/2021 i 2021/2022 i prorr... Consejos Comarcales21-07-2020192.197€Descargar
Contracte d'obres Millores al pavelló municipal d'esports Abelardo Vera Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202031.420€Descargar
obres mem ria valorada dels treballs de revestiment exterior dels nous vestidors del gimnàs de l'es... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-20209.803€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios21-07-20200€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I FINANÇAMENT D'UN VEHICLE DESTINAT A LA POLICIA LOCAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202035.000€Descargar
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE MICROSCOPIS CONFOCALS, MULTIFOTÓ I STED DE LA UNITAT DE MICROSCOP... Fundació Privada Centre de Re...21-07-2020116.213€Descargar
Contratación de la redacción de proyectos y otros honorarios y ejecución de obra de adaptación d... Sociedad Estatal de Participac...21-07-2020288.224€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PEL GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-20201.164.620€Descargar
Servei de coordinació, assist ncia t cnica, muntatge i desmuntatge de les instal lacions definitive... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-2020283.289€Descargar
Obra d'adequació de la planta 9a C per les aules de Formació de l'Hospital Universitari de Girona... Institut Català de la Salut (...21-07-2020142.937€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CTTE595 Servei de creació, manteniment i optimització de la pàgina web de Barcelona Energia. Grupo Tersa21-07-202065.000€Descargar
Servicio de Auditoría para el Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG en el parque... Consorcios21-07-20206.950€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE, PRODUCTES D'ÚS COMÚ I REACTIUS DESTINATS A LA UNITAT DE SERV... Institut Català de la Salut (...21-07-202093.818€Descargar
Subministrament d'un campímetre per al servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Girona... Institut Català de la Salut (...21-07-202024.500€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres RAM de constr... Infraestructures de la General...21-07-20201.878€Descargar
Redacció del Pla d'Acció Elaboració del quadre de comandament i comunicació del Pla Estrat gic ... Consejos Comarcales21-07-202014.500€Descargar
SERVEI DE CREACIÓ, MANTENIMENT, SUPORT TÈCNIC I POSICIONAMENT DE LA NOVA PÀGINA WEB Consejos Comarcales21-07-202018.698€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Urbanització del carrer Sant Miquel i del carrer dels Horts al nucli de les Gunyoles Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-2020127.976€Descargar
20200619_COMPRA D'EQUIPAMENT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR UN COP FINALITZAT EL CO... Institut Català de la Salut (...21-07-2020663.999€Descargar
Serveis de manteniment dels espais públics dels barris de muntanya del Districte de Sarrià-Sant Ge... Ayuntamiento de Barcelona21-07-2020144.628€Descargar
Serveis d'actualització i estudi de les activitats comercials a Barcelona Ayuntamiento de Barcelona21-07-2020150.000€Descargar
Furgoneta Universitat de Lleida21-07-202028.000€Descargar
DESBROSSAMENT HERBES ADVENTICIES DELS CARRERS I DE LA VEGETACIO D'ALTRES ESPAIS PUBLICS DE SOL URBA Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-07-202020.000€Descargar
Serveis de manteniment preventiu, correctiu i explotació del'estació depuradora d'aigües residual... Secretaria Per A la Mobilitat21-07-202080.325€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE D'OBRA DE CREACIÓ NOVA AULA PER LA LLAR D'INFANTS A L'EDIFICI DE L'ESCOLA SANTA MARIA DE... Lérida. Ayuntamientos Provinc...21-07-202040.981€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE, PRODUCTES D'ÚS COMÚ I REACTIUS DESTINATS A LA UNITAT DE SERV... Institut Català de la Salut (...21-07-202093.818€Descargar
SERVEIS DEL CONSORCI BESÒS TORDERA, PROGRAMA D?EDUCACIÓ AMBIENTAL A LES CONQUES DEL BE... Consorcios21-07-20200€Descargar
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE LIMITADOR DE VELOCIDAD PARA EL ASCENSOR N 4 EN EL AEROPUERTO D... Aena, Aeropuertos Españoles y...21-07-20203.000€Descargar
activitats comunicació XERSP Ayuntamiento de Lleida20-07-20205.537€Descargar
ASSIST NCIA A LA REDACCIÓ DELS DOCUMENTS NECESSARIS PER L'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRAT GICA DEL 3R C... Agència Catalana de L'aigua20-07-202026.544€Descargar
ASSIST NCIA T CNICA PER L'AVALUACIÓ DE L'EFICÀCIA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA CONNECTIVITAT Agència Catalana de L'aigua20-07-202098.779€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

COMPRA D'UN SISTEMA DE CROMATOGRAFIA IÒNICA AMB DETECTOR DE CONDUCTIVITAT I AUTOMOSTREJADOR, (CI), ... Agència Catalana de L'aigua20-07-202080.000€Descargar
Execució de les obres RAM de construcció d'un sistema de protecció solar, construcció nova faça... Infraestructures de la General...20-07-2020167.443€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT, MILLORA I REHABILITACIÓ DE L'ASSUT DE DERIVACIÓ DE PONT ... Agència Catalana de L'aigua20-07-202059.139€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL.LECTORS EN ALTA D'AMER. TM... Agència Catalana de L'aigua20-07-202094.292€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA XARXA DE CANALS DEL PANTÀ DE FOIX.TERMES MUNICIPALS ... Agència Catalana de L'aigua20-07-202055.839€Descargar
Contracte de concessió de serveis per a la dinamització social, cultural i d'esbarjo i de gestió ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE VESTUARI DE PROTECCIÓ: BATES, GORRES, POLAINES, PER ALS CENTRES DE L'INS... Institut Català de la Salut (...20-07-20202.621.120€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra adequació i reforma de la planta baixa al CAP ERNEST LLUCH Institut Català de la Salut (...20-07-2020364.527€Descargar
Prestació de servei de creació de continguts en les webs Govern.cat i Catalangovernment.eu que ges... Departament de la Presidència20-07-202010.938€Descargar
OBRES DE REPARACIÓ DELS DIGESTORS PRIMARIS DE L'EDAR DE GIRONA Ayuntamiento de Girona20-07-2020324.648€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A SERVIDORS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...20-07-202035.600€Descargar
Suministro De Mamparas Protectoras En El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Aena, Aeropuertos Españoles y...20-07-202034.995€Descargar
Servicio de Agencia de Viajes para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, Nº 276 Mutua de Accidentes de Trabajo...20-07-2020271.692€Descargar
Subministrament d'un nou autòmat per a l'EDAR de Llançà i la seva programació. Consorcios20-07-202014.594€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT D'UN LOCALAL PASSEIG ST. GERVASI 36 DE BARCEL... Parc D`Atraccions del Tibidabo20-07-2020130.169€Descargar
Rehabilitació de la caldereria de l'estació de bombament de l'emissari de Madrigueres, al terme mu... Consejos Comarcales20-07-2020153.353€Descargar
Servei de delineació per a la unitat de projectes de sistemes i equipaments d'estacions de FMB Ferrocarril Metropolità de Ba...20-07-202087.216€Descargar
Servei de direcció de l'obra d'arranjament del pou 1 de La Gallinera (TM de Castellód'Empúries) i... Consorcios20-07-202014.230€Descargar
Servei de manteniment i consergeria de la piscina municipal miquel Luque de Parets del Vall s. Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-2020218.120€Descargar
Servei de desenvolupament, edició, maquetació i distribució del Butlletí Professional de Notíci... Diputación Provincial de Giro...20-07-202015.210€Descargar
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ DELS SISTEMES TECNOLÒGICS DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS. Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-2020305.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'esporga anual dels arbres en carrers i jardins, corresponent a les campanyes 2020 i 2021 d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-202052.920€Descargar
Serveis de revisions i millores mecàniques dels remuntadors (segons normativa UNE-EN 1709) per l'es... Actius de Muntanya, SA20-07-2020154.500€Descargar
Serveis informàtics per a l'anàlisi, disseny, construcció i implantació de millores sobre la pla... Instituto Municipal de Inform...20-07-202034.495€Descargar
Annex per a la finalització del projecte de Rehabilitació de la rectoria de Copons fase 4a Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-2020402.083€Descargar
Contractació de subministrament de personal per a les activitats i els serveis de les instal.lacion... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-07-202043.949€Descargar
Contracte de l'obra de renovació del paviment del pavelló poliesportiu de l'ajuntament de Parets d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-202053.173€Descargar
Contracte d'obres d'arranjament del Camí de les Voltes Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-07-202043.837€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips de Telecomunicacions de Lleida-La Pobla (Re... Secretaria Per A la Mobilitat20-07-202060.000€Descargar
Contracte de les obres de millora del paviment de la pujada de la Torrassa, entre els números 8 i 1... Ayuntamiento de Girona20-07-202046.881€Descargar
Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a... Consorcios20-07-202012.136.200€Descargar
Subministrament i instal·lació, a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, d'un equip de cromato... Agència de Salut Pública20-07-2020289.256€Descargar
Subministrament de la renovació de l'antivirus dels PCs i dispositius mòbils (llicència Kaspersky... Diputación Provincial de Tarr...20-07-202023.478€Descargar
Servei de manteniment del software IBM Informix (Exp. 2020/59-GEC) Diputación Provincial de Tarr...20-07-2020116.079€Descargar
SU295000CO2020033. Subministrament, instal·lació i posada en servei d'equips didàctics per l'estu... Universitat Politècnica de Ca...20-07-2020111.570€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

COMPRA D'UN SISTEMA DE CROMATOGRAFIA IÒNICA AMB DETECTOR DE CONDUCTIVITAT I AUTOMOSTREJADOR, (CI), ... Agència Catalana de L'aigua20-07-202080.000€Descargar
Servicio para la gestión, impulso y dinamización del Centro de Recursos de Derechos Humanos (CRDH)... Ayuntamiento de Barcelona20-07-2020856.387€Descargar
Servicio de gestión de las infraestructuras informáticas del entorno de operaciones.. Aigües de Barcelona, Empresa ...20-07-2020580.485€Descargar
VIA FERRADAPALLARS SOBIRÀALINS - VALL FERRERA Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-07-202043.127€Descargar
Servei de gestió i manteniment de les plataformes i infraestructures digitals de la Fundació i2CAT Universitat Politècnica de Ca...20-07-202070.875€Descargar
Direcció d'Obra del Projecte d'Urbanització Modificat de Can Salva 2a Fase. Fase1 Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-07-202028.471€Descargar
Contractació del servei de mediació de contractes d'assegurances privades del Teatre Nacional de C... Teatre Nacional de Catalunya, ...20-07-202049.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la realitzacio del Taller d'Estudi Assistit (TEA) de primaria i secundàr... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-07-202051.842€Descargar
Adequació de l'antic local de Radio Seu per consultori medic Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-07-202047.390€Descargar
Servei auxiliar de col·laboració en la intervenció municipal en obres privades Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-202034.091€Descargar
Contracte de serveis per a la gestio i desenvolupament de les Unitats d'Escolaritzacio Compartida (U... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-07-202064.640€Descargar
Realització d'un estudi d'opinió, el bar metre 2020 sobre La corrupció a Catalunya: percepcions i... Oficina Antifraude de Cataluñ...20-07-202014.999€Descargar
Servei per a la gestió, impuls i dinamització del Centre de Recursos de Drets Humans (CRDH) a l'Aj... Gerència de Drets Social20-07-2020396.919€Descargar
Obres de l'execució del projecte de clausura del dip sit controlat de la Vall de Joan, fases 3.3, 5... Área Metropolitana de Barcelo...20-07-20206.466.940€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'assessorament i assistència jurídica Ferrocarril Metropolità de Ba...20-07-2020830.000€Descargar
Subministrament de mampares de protecció front al COVID 19 als equipaments municipals d'Esplugues d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-202033.560€Descargar
Servei de gestió de la base de dades Ens Públic Corporació Catala...20-07-202050.000€Descargar
ADQUISICIÓ I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ I RELACIÓ ELECTR... Direcció General de Desenvolu...20-07-2020100.000€Descargar
Servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llob... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-2020313.200€Descargar
Servei de menjador, en la modalitat de càtering amb monitoratge, de l'Escola Pública Sant Jordi de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-07-202036.980€Descargar
Millora del recinte del Cementiri de Bossòst Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-07-202037.858€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'assegurança per p rdues o danys materials dels béns mobles i béns immobles, continent i ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-2020657.800€Descargar
118/19 Adquisició i serveis d'implantació, posada en marxa i manteniment, d'un sistema de gestió ... Ayuntamiento de Tarragona20-07-20206.708.920€Descargar
És la contractació del subministrament de cascos i guants perals motoristes de la Policia Municipa... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-202013.322€Descargar
Acord marc del subministrament del medicament BEVACIZUMAB Consorcios20-07-20205.042.700€Descargar
Subministrament de mampares de protecció front al COVID 19 als equipaments municipals d'Esplugues d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-202033.560€Descargar
REUBICACIÓ DIVISÒRIES CULTURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-07-20203.362€Descargar
Subministrament i instal·lació, a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, d'un equip de cromato... Agència de Salut Pública20-07-2020289.256€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMIISTRO DE FILTROS PARA UTA'S DE TERMINAL T1 (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...20-07-202014.925€Descargar
MILLORA DE CAMI EXISTENT AL NUCLI URBA DE JORBA Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-07-202039.885€Descargar
(Expedient 036 03 04 2019) Expedient de contractació de servei de transport escolar de la ruta 2.1... Consejos Comarcales18-07-202040.480€Descargar
Suministro e instalación de cajas fuertes y gestores de apertura electrónicas en estaciones de la ... Red Nacional de los Ferrocarri...17-07-2020107.456€Descargar
2020 - CONTRACTACIÓ GESTIÓ LLAR D'INFANTS MUNICIPAL Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-202066.000€Descargar
3361/2020 - Contractació administrativa d'obres referents al PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT CORRECTI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202099.188€Descargar
SERVEI DE REDACCIÓ DELS PROJECTES EXECUTIUS I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LES INSTAL LACIONS FOTOVOLT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202016.285€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL Consejos Comarcales17-07-202048.714€Descargar
ALIENACIÓ D'UN BÉ IMMOBLE UBICAT A HORT D'EN SERRA PARCEL.LA 51 Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202038.825€Descargar
Serveis de verificació de despeses del projecte A_A.1.3_0210 ENI CBCMED Med Pearls que implementa l... Secretaria de Comerç I Turism...17-07-20208.747€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT DE L'EXPOSICIÓ POESIA BROSSA DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARC... Consorcios17-07-202041.050€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PERFIL METABOLÒMIC, LIPIDÒMIC I PROTEÒMIC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES, MI... Institut Català de la Salut (...17-07-202049.197€Descargar
Serveis de recollida i tractament de restes de poda i jardineria Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-2020246.000€Descargar
Serveis d'inspeccions i intervencions correctives de via al llarg de la línia del Cremallera de Nú... Secretaria Per A la Mobilitat17-07-2020119.788€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAO 4080/2020 - Obres incloses en el Projecte de reforma de la instal·lació dels sistema de detec... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202044.487€Descargar
PROJECTE D'ARRANJAMENT DE DUES ESTANCES I MILLORA EN LA IMPERMEABILITZACIÓ DE L'ENVOLVENT AL CENTRE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202036.392€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI DEL MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU BIMENSUAL (6 VISITES ANY) DELS EQUIPS DE C... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202013.400€Descargar
OBRES DE PROTECCIÓ IMPLANTACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ ENFRONT A L'EXPOSICIÓ A GAS RADÓ DELS TR... Agència Catalana de L'aigua17-07-202032.866€Descargar
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: DIRECCIÓ DE L'OBRA I SEGURETAT I SALUT.VIA VERDA DEL CARRILET. Consejos Comarcales17-07-202011.790€Descargar
Servicio de asistencia técnica a la dirección ambiental de las obras correspondientes a la actuaci... Aguas de las Cuencas Mediterr...17-07-202063.111€Descargar
Subministrament mitjançant arrendament sense opció a compra d'un vehicle policial turisme híbrid ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202010.898€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport t cnic informàtic (Helpdesk) per als usuaris de l'Organisme de Gestió Tributària... Diputación Provincial de Barc...17-07-2020234.500€Descargar
SERVEIS DE TRANSPORT DE DISPERSIÓ DE L'EXPOSICIÓ TAKIS DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA a... Consorcios17-07-202043.295€Descargar
Serveis de suport en l'assessorament tècnic per al desenvolupament i l'execució del Pla d'Accions ... Secretaria de Comerç I Turism...17-07-2020347.107€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA ESPECIALITZADA EN LA LIQUIDACIÓ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202082.588€Descargar
Impressió del volum núm. 47 de la col·leccio Josep Pla Diputación Provincial de Giro...17-07-20204.500€Descargar
contractació de de les obres de reposició de canonades de la xarxa d¿aigua potable 2020 Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-202099.451€Descargar
A140 20 030 - Servei de valoració de situació de vulnerabilitat social Consorcios17-07-202087.588€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, dels espais exteriors del recinte Torribera de la... Diputación Provincial de Barc...17-07-202068.825€Descargar
255/20 Obres de remodelació de la instal·lació de baixa tensió elèctrica del Mercat de Galvany Instituto Municipal de Mercado...17-07-2020695.557€Descargar
Servei d'atenció i informació al públic de cultura Ayuntamiento de Tarragona17-07-202014.200€Descargar
OBS-0720-13SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI EDIFICI CLÚSTER FASE I DEL P... Universitat de Barcelona17-07-202051.297€Descargar
Urbanització del Çarrer Alta Castell al casc urbà del municipi d'Asco Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020619.703€Descargar
Contractació del subministrament de reactius, material fungible i l'arrendament i manteniment dels ... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-20201.202.900€Descargar
Serveis complementaris de recollida selectiva i altres serveis relacionats de l'Ajuntament de Caldes... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020169.091€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del subministrament d'un vehicle per a la neteja de la via pública (màquina escombra... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202057.851€Descargar
2019/190 Subministrament de l'equipament d'infraestructures d'altes prestacions necessàries per imp... Universitat de Barcelona17-07-202037.500€Descargar
Contractació del subministrament de reactius, material fungible i l'arrendament i manteniment dels ... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-20201.202.900€Descargar
OBS-0720-13SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI EDIFICI CLÚSTER FASE I DEL P... Universitat de Barcelona17-07-202051.297€Descargar
Suministro E Instalación De Grifos Electrónicos Para Aseos Del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcel... Aena, Aeropuertos Españoles y...17-07-2020170.000€Descargar
Alquiler de carretilla eléctrica en base mantenimiento de barcel ona-san andrés condal Red Nacional de los Ferrocarri...17-07-202015.360€Descargar
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202037.190€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de dinamitzadors i captadors de donants de sang en les col lectes dels equip m bils i en hos... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-202035.000€Descargar
Obres de remodelació per a l'ampliació de consultes i afectacions derivades d'aquesta adaptació a... Consorcios17-07-202079.222€Descargar
Subministrament del maquinari necessari per a la posada en marxa d'un sistema de gestió de cues en ... Institut Català de la Salut (...17-07-2020126.120€Descargar
IMPERMEABILITZACIÓ DEL PANTÀ MUNICIPAL D'EMMGATZEMATGE D'AIGUA AL MUNICIPI DE LINYOLA Lérida. Ayuntamientos Provinc...17-07-202071.210€Descargar
CONTRACTE MIXT DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT, I SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020141.014€Descargar
Servei de neteja i desinfecció per tal de prevenir i controlar la legionel losi en l'hidronetejador... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-20201.071€Descargar
INTERCONNEXIÓ ENTRE EL DIP+OSIT DEL LPOLÍGON INDUSTRIAL LES SORTS AMB EL DIP SIT DE LA URBANITZACI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020194.016€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

REFORMA DE L'ATENEU (RESTA FASE 2) SEGONA LICITACIO Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020182.155€Descargar
20200656_ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT PER AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN ... Institut Català de la Salut (...17-07-2020271.003€Descargar
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT EN R GIM D'ARRENDAMENT, INSTAL.LACIÓ I RETIRADA DE L'ENLLUMENAT DE NA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202095.921€Descargar
Subministrament mitjançant arrendament sense opció a compra d'un vehicle policial turisme híbrid ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202010.898€Descargar
Rehabilitació dels blocs del Cementiri i les seves voreres Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020141.811€Descargar
ACOMPANYAMENT ACCÉS ESCOLARITZACIÓ Ayuntamiento de Tarragona17-07-202014.999€Descargar
Prestació i gestió de les activitats i serveis del «Monitoratge i coordinació de les activitats ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202038.433€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de conceptualització i disseny d'un concepte comunicatiu marc (eslògan o tagline cultural)... Departament de Cultura17-07-2020205.606€Descargar
Redacció del projecte constructiu per a la renovació i actualització de les instal·lacions del T... Transports de Barcelona, S.A.17-07-2020663.511€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MITJANÇANT VEHICLE DE TIPUS TURISME AMB CONDUCTOR AMB CRITERIS DE SOSTE... Consejos Comarcales17-07-202012.672€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MITJANÇANT VEHICLE DE TIPUS TURISME AMB CONDUCTOR AMB CRITERIS DE SOSTE... Consejos Comarcales17-07-20207.290€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MITJANÇANT VEHICLE DE TIPUS TURISME AMB CONDUCTOR AMB CRITERIS DE SOSTE... Consejos Comarcales17-07-20207.290€Descargar
Anunci previ de comunicació de la contractació programada per al segon semestre de l'exercici 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-202018.327.500€Descargar
NGG-30.001/20: Actuacions silvopastura Colera ALBERAPASTUR Departament D'agricultura, Ram...17-07-202051.156€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'informació sobre activitats comercials i industrials, la seva classificació i la seva doc... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-20209.468€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERGERIA, NETEJA I MANTENIMENT DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE VALLIRANA Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020155.711€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT PER CARRETERA DE LA PRODUCCIÓ DON GIOVANNI Fundació Gran Teatre del Lice...17-07-202027.300€Descargar
2296 - Servei de la gestió, subministrament, instal lació, conservació i manteniment d'aparells, ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-202021.491€Descargar
Servei de monitorització de la presència de Catalunya als mitjans de comunicació internacionals i... Catalunya Món - Consell de Di...17-07-202090.811€Descargar
(Expedient 2020/70/02.08.04) Expedient de contractació dels serveis de neteja de les dependències ... Consejos Comarcales17-07-202038.371€Descargar
Conservació de les instal.lacions enllumenat públic a Barcelona (2022-2024),amb mesures de contrac... Gerència d'Ecologia, Urbanism...17-07-202046.562.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Renovació total de les instal.lacions de l'enllumenat públic exterior de diferents pobles del munI... Lérida. Ayuntamientos Provinc...17-07-202076.160€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE FORMACIO DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALÓ I L'ESCOLA D'ARTS PL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-2020321.667€Descargar
903.2020.004_SERVEIS DE GESTIÓ DE LA RECEPCIÓ DE LA SOCIETAT BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPA... Barcelona D'infraestructures M...17-07-202083.218€Descargar
OS PAVIMENTACIO CAMI DE SANT LLORENÇ DESGLOSSAT 2 Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-202061.720€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MITJANÇANT VEHICLE DE TIPUS TURISME AMB CONDUCTOR AMB CRITERIS DE SOSTE... Consejos Comarcales17-07-20206.822€Descargar
OSA ACCES A LA VILA Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-202057.413€Descargar
Servei de manteniment i neteja del cementiri municipal de l'Aldea Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020189.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment, protecció i millora dels paviments tous situats als barris de muntanya comp... Ayuntamiento de Barcelona17-07-202082.645€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MITJANÇANT VEHICLE DE TIPUS TURISME AMB CONDUCTOR AMB CRITERIS DE SOSTE... Consejos Comarcales17-07-20206.727€Descargar
Obres de construcció d'uns nous espais de vestuaris per als serveis d'informatius i d'esports Ens Públic Corporació Catala...17-07-2020123.000€Descargar
Millora i arranjament de l'antiga via de tren Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-07-2020184.521€Descargar
Construcción decorado programa BON DIA, DIA Sociedad Estatal de Participac...17-07-202050.000€Descargar
Llistat de contractes d'emergència a causa del Temporal Glória Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-07-20200€Descargar
CRT-2020-0020:Servicio de máquinas expendedoras automáticas (vending) para la Corporación Radio y... Compañía de Radio-Televisió...17-07-20207.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ARRENDAMIENTO DE 2 ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD DE CONSIGNA Y TIENDA DEL VIAJERO EN T1 Y T2 DEL AEROPU... Aena, Aeropuertos Españoles y...17-07-20200€Descargar
Subministrament del medicament Tisagenlecleucel per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...17-07-2020960.000€Descargar
Obres per arranjament de la tanca de planta coberta a l'Escola Doctor Ferran i Clua Consorcios17-07-2020168.078€Descargar
Obres d'ampliació d'edificis prefabricats per garantir la nova escolarització anual a l'Escola 9 G... Consorcios17-07-2020160.654€Descargar
SERCIO DE TAPIZADO DE SILLAS Y SOFAS (JG-M) Aena, Aeropuertos Españoles y...17-07-202014.997€Descargar
Reforma de local en planta baixa per a construcció de la sala de Plens Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-07-202043.450€Descargar
Adequació de la línia de calefacció de la digestió anaeròbia de l'EDAR de Navarcles-Sant Fruit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-202034.118€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Instal·lació d'un dipòsit per Policlorur d'Alumini (PAC) i bomba dosificadora pel control dels ba... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-202019.150€Descargar
Mixt de subministrament i serveis d'instal·lació d'un sistema de control d'accessos a la Incubador... Barcelona Activa SPM SA16-07-202080.766€Descargar
Arrendament d'un local per a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera que es destinarà a ubicar ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-202024.750€Descargar
Servei de direcció d'obra per diverses obres de catenària a la línia Barcelona ¿ Vall s i la lí... Secretaria Per A la Mobilitat16-07-202033.500€Descargar
PTOP-2020-295 Contracte de serveis d'assist ncia t cnica pel seguiment i gestió de l'àliga cuabarr... Departament de Territori I Sos...16-07-202018.200€Descargar
Subministrament de tubs LED per les UT213 dels Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya.(Ref:POSS3... Secretaria Per A la Mobilitat16-07-202016.106€Descargar
Optimització de la dosificació de sals per l'eliminació de fòsfor de la depuradora de Manresa Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-202047.292€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de análisis y pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 Mutua de Accidentes de Trabajo...16-07-2020210.000€Descargar
Servei d' impartició de sis mòduls de:- 2 de IFC: Tractament de la informació (ACTIC/C4) nivell b... Consejos Comarcales16-07-202010.526€Descargar
Contractació del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat de la Ruta Pals/ Calde... Consejos Comarcales16-07-202034.415€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria y Recuperadora de Carácter Ambulatorio para la Población Protegi... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-07-2020367.989€Descargar
Servicio de elaboración de las propuestas de informes de adecuación de viviendas para la reagrupac... Ayuntamiento de Barcelona16-07-2020449.542€Descargar
prestación de rehabilitación física y de logopedia en la modalidad ambulatoria y domiciliaria en ... Institut Català de la Salut (...16-07-20200€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de consultoria i assessoramen... Secretaria Per A la Mobilitat16-07-20203.100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concurs de Projectes per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior Dir... Infraestructures de la General...16-07-2020423.784€Descargar
Contracte d'obres per l'execució del projecte de vorera entre el nucli urbà i la urbanització els... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-2020242.678€Descargar
Execució obres d'adequació i millora als sistemes de climatització de diversos centres de l'Àmbi... Institut Català de la Salut (...16-07-2020108.014€Descargar
GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR - RESTAURANT DEL CASAL FLOR DE MAIG I MENJADOR ESCOLAR Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-20202.400€Descargar
Senyalització dels senders del municipi Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-07-202026.973€Descargar
SERVEI CONSISTENT EN EL MONITORATGE, PERSONAL DE RECEPCIÓ I COBRAMENT DE TIQUETS PER AL SALÓ DE LA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-202052.422€Descargar
Servei d'impressió de diversos suports utilitzats per a la promoció del territori des del Consell ... Consejos Comarcales16-07-20208.785€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de Neteja dels museus i edificis auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Ca... Consorcios16-07-2020128.421€Descargar
Serveis per al desenvolupament dels continguts audiovisuals de Barcelona Activa, amb incorporació d... Barcelona Activa SPM SA16-07-202087.900€Descargar
Subministrament de fons bibliogràfics per a la Biblioteca Marcel·lí Domingo Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202011.058€Descargar
Subministrament de material audiovisual per a la Sala d'actes del Casal Municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202011.000€Descargar
Prestación del servicio de mantenimiento de las licencias software de los productos McAfee para MC ... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-07-202026.087€Descargar
Prestación del Servicio de Suscripción de licencias software de los productos Survey Monkey Mutua de Accidentes de Trabajo...16-07-2020152.800€Descargar
PTOP-2020-293 Contracte de serveis per al programa de cria en captivitat de la tortuga mediterrània... Departament de Territori I Sos...16-07-202019.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU, REVISIÓ TRIMESTRAL (4 VISITES) DE LES GÓNDOLES I L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-202010.000€Descargar
Servei del Pla de comunicació del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la M... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202040.099€Descargar
Servei d'assessorament econòmic i financer Instituto Catalán de Finanzas16-07-202020.000€Descargar
ALIENACIÓ ONEROSA D'UN BÉ IMMOBLE. HORT D'EN SERRA. PARCEL·LA 50 Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202038.825€Descargar
Serveis de Redacció de Projecte i Direcció d'execució de les obres de construcció necessàries p... Servei Català de la Salut (Ca...16-07-2020125.795€Descargar
ECAS-4330/2020 Servei d'ornamentació lumínica nadalenca 2020 de la ciutat de Terrassa, així com e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-202095.041€Descargar
Obres d'instal lació t rmica de calefacció i aigua calenta sanitària al complex Fort Pienc del di... Distrito de Eixample16-07-202075.733€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prolongació vida útil túnel L4. 15-16 (Besòs Mar - Maresme/Fòrum) Ferrocarril Metropolità de Ba...16-07-2020224.281€Descargar
Subministrament màquina netejadora a vapor Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202053.848€Descargar
Manteniment i desenvolupament funcionalitats de Representa Consorcios16-07-202027.753€Descargar
CONCURS EN DUES FASES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ARQUITECTURA R... Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-07-202075.000€Descargar
COMPRA D'UN SISTEMA AUTOMOSTREJADOR I EQUIP DE FLUORESCENCIA ATOMICA PER ANÀLISI DE MERCURI. LABORA... Agència Catalana de L'aigua16-07-202034.900€Descargar
Serveis consistents en el desenvolupament d'un programa d'intervenció assistida amb cans per als us... Diputación Provincial de Barc...16-07-202049.091€Descargar
OBRES DE MANTENIMENT FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS ALS EMBASSAMENTS I INSTAL LACIONS ANNEX... Agència Catalana de L'aigua16-07-202079.612€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres compresesa la Mem ria Valorada per a la nova instal lació del paviment de la pista poliesport... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202076.886€Descargar
SERVEI D'IMPLANTACIÓ, ÚS I MANTENIMENT D'APLICATIU INFORMÀTIC DE SOFTWARE PER A LA GESTIÓ DE LA ... Barcelona de Serveis Municipal...16-07-202033.500€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament de Test Diagn stics per a la SARS_CoV_2 Consorcios16-07-202040.078.300€Descargar
Contractació del servei regular de recollida, transport i destrucció de documentació confidencial... Servei Català de la Salut (Ca...16-07-202015.732€Descargar
Subministrament de 120 cadires d'oficina Ens Públic Corporació Catala...16-07-202031.800€Descargar
Contracte Menor: Subministrament d'equipament esportiu biosaludable i mobiliari urbà. Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-07-20205.207€Descargar
Restauració i consolidació de la Torre de les Hores de Peratallada, fase 2020. Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-07-202033.242€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

610.2020.013 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ D'UN ÀMBIT DE LA VORERA MUNTANYA DEL ... Barcelona D'infraestructures M...16-07-202050.872€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE DOSRIUS Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-2020424.419€Descargar
Subministrament de reactius i equipament necessari per a la detecció d'anomalies de còpia d'ADN am... Institut Català de la Salut (...16-07-2020227.201€Descargar
Serveis de controladors d'accés a les sales, moll de càrrega i altres espais de l'activitat de L'A... Consorcios16-07-202096.569€Descargar
Subministrament d'ordinadors Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202033.000€Descargar
Contracte de serveis per a la Direcció de les obres del projecte d'instal lació d'elements de Segu... Infraestructures de la General...16-07-202022.000€Descargar
Licitació servei: Inscripció, programació, coordinació i execució de l'escola Esportiva Municip... Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-07-202076.081€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació dels serveis de prevenció de riscos laborals aliens tant en l'especialitat t cnica co... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-202019.189€Descargar
CONDICIONAMENT DE TERRES, ARRANJAMENT DE TALUSSOS A ZONES VERDES DE LA URBANITZACIÓ DE BARONIA DEL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-2020261.537€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...16-07-20204.200€Descargar
Alienació de terrenys municipals ubicats a Av. President Lluís Companys, de Guissona Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-07-2020169.290€Descargar
F200000305 - OBRES D'EXECUCIÓ PER A L'ADEQUACIÓ DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA BPO) AL CARR... Foment de Ciutat Vella, S.A.16-07-2020177.337€Descargar
Contracte de serveis per al Control de Qualitat de les obres del projecte d'instal·lació d'element... Infraestructures de la General...16-07-20206.795€Descargar
Construcció d'edifici plurifamiliar de 234 habitatges, locals comercials, aparcament i urbanitzaci... Institut Municipal de l'Habita...16-07-202029.285.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestoria laboral i fiscal Consejos Comarcales16-07-202020.516€Descargar
EC 2020 322 Subministrament i instal.lació de mobiliari per a l'exterior de la zona de restauració... Departament de la Vicepresidè...16-07-202022.560€Descargar
SCS-2021-2. Contractació dels serveis de rehabilitació física i de logop dia en la modalitat ambu... Servei Català de la Salut (Ca...16-07-20200€Descargar
I20.0018SS - SE d'avaluacions cliniques i neuropsicològiques en el marc del projecte PI18/00696 Instituto de Investigaciones B...16-07-202016.081€Descargar
Execució de les obres del projecte d'instal lació d'elements de Seguretat per accedir a la coberta... Infraestructures de la General...16-07-2020456.996€Descargar
Suport funcional i tecnic, correctiu i evolutius d'eTRAM Consorcios16-07-202060.000€Descargar
F200000317 - SERVEIS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS A INFANTS I JOVES (DIN... Foment de Ciutat Vella, S.A.16-07-2020199.803€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE DISSENY GRÀFIC I IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL (Exp. 2020/1582) Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-202028.000€Descargar
Contractació del servei d'àpats pel centre de serveis d'àmbit rural per a gent gran Les Garrigues... Consorcios16-07-202045.360€Descargar
Contractació de les obres, subministrament i muntatge de les instal lacions per actualitzar l'esta... Ens Públic Corporació Catala...16-07-20201.600.000€Descargar
Obres de millora i ampliació de la connexió entre el carrer Ramón y Cajal amb l'avinguda Josep Fo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-07-2020173.055€Descargar
SERVEI D'INSTAL LACIÓ, ASSIST NCIA T CNICA I COL LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DELS ELEMENTS DEL SERVEI ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-07-202099.800€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI FORA ACORD MARC I NOUS USOS 2020 Agència Catalana de L'aigua16-07-202032.712€Descargar
Lloguer d'un vehicle per al programa Al cotxe Ens Públic Corporació Catala...16-07-20208.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

COMPRA D'UN SISTEMA AUTOMOSTREJADOR I EQUIP DE FLUORESCENCIA ATOMICA PER ANÀLISI DE MERCURI. LABORA... Agència Catalana de L'aigua16-07-202034.900€Descargar
LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ I REVISTA MUNICIPAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202066.360€Descargar
SERVEI EXTERN DE DELEGAT DE PROTECCIO DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALL S I DELS SERVEIS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202027.000€Descargar
Contracte mixt de serveis i obres de manteniment instal.lacions dels equipaments municipals i contro... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-2020762.370€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE LLET DE FÓRMULA PER A LES FAMÍLIES DEL PROGRAMA MUNICIPAL MATERNO INFANTIL (CON... Ayuntamiento de Lleida15-07-20209.545€Descargar
Servei de custodia de claus i serveis d'acudes(patrulla mòbil) als centres d'Atenció Primària Àm... Institut Català de la Salut (...15-07-202027.400€Descargar
Subministrament de tanques, baranes de protecció i pilones a la via publica del municipi de Castell... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-2020233.739€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

84/20 Serveis de Recollida, Transport i lliurament de correspond ncia i/o paqueteria de l'Institut ... Instituto Municipal de Mercado...15-07-202013.223€Descargar
PTOP-2021-10. Contracte de serveis per a la realització dels treballs per a la monitorització de l... Departament de Territori I Sos...15-07-202019.877€Descargar
SERVEI DE NETEJA A DIVERSOS EQUIPAMENTS GESTIONATS PER PROMOCIÓ ECON MICA DE SABADELL, SL: FIRA SA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202093.203€Descargar
contracte menor de serveis de reparació/substitució de les comportes dels canals de sortides d'aig... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-07-202011.420€Descargar
SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D'UN M DUL DE SERVEIS PER AL BARRI DE MAS BRUGUERS Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202034.977€Descargar
Obres d'execució per a la substitució de l'equip de climatització de la pista poliesportiva Josep... Distrito de Gracia15-07-202079.532€Descargar
74/20 D'OBRES DE MILLORA DE LES CANALS PLUVIALS DE LES NAUSLATERALS I DELS TROBAMENTS DE FAÇANA DEL... Instituto Municipal de Mercado...15-07-202044.726€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de maquinari digital informàtic per a l'IAS (Institut d'Assistència Sanitària) Servei Català de la Salut (Ca...15-07-2020138.180€Descargar
Obres de rehabilitació pou aigua ubicat a la zona esportiva del municipi de Sant Iscle de Vallalta Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202061.751€Descargar
SERVEIS AUXILIARS DE CONTROL D'ACCESSOS D'EDIFICIS I LOCALS DE DIVERSOS EQUIPAMENTS DE PROMOCIÓ ECO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202082.560€Descargar
Contracte del servei de manteniment del programari Veeam Backup per a l'Ajuntament de Matadepera Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-20203.861€Descargar
Contracte de serveis del manteniment del verd urbà d'Argentona Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-20203.032.270€Descargar
SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA ... Instituto Municipal de Urbanis...15-07-202090.240€Descargar
Manteniment preventiu, normatiu i correctiu deles instal.lacions de climatització, calefacció, aig... Institut Català de la Salut (...15-07-2020242.943€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de cuidado y manipulación de animales vertebrados, usados en investigación científica, p... Universitat de Barcelona15-07-20201.443.000€Descargar
Servicio de mantenimiento de las vías verdes para los lotes descritos en el punto II.1.4) - (Avis d... Consorcios15-07-2020782.059€Descargar
Servicio de mediación intercultural destinado a los menores y jóvenes internos en determinados cen... Departament de Justícia15-07-2020177.719€Descargar
Suministro De Material De Imprenta Para El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Aena, Aeropuertos Españoles y...15-07-202049.500€Descargar
Obra De Tendido Eléctrico Para Nueva Sede Logística De Vueling Del Aeropuerto De Josep Tarradellas... Aena, Aeropuertos Españoles y...15-07-202045.462€Descargar
Renovación de dos servidores VMWARE para la Autoridad Portuaria de Barcelona.- Clave de expediente:... Ente Público Puertos del Esta...15-07-202034.750€Descargar
Subministrament de material de construcció Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202038.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Compra mescladors de vídeo/àudio per les Continuïtats Ens Públic Corporació Catala...15-07-202065.000€Descargar
Servei d'assessoria i control de qualitat dels continguts textuals presents a la BBDD d'InfoTur Secretaria de Comerç I Turism...15-07-202093.240€Descargar
Serveis de relacions públiques, creativitat, disseny, assessorament i producció de peces audiovisu... Secretaria de Comerç I Turism...15-07-202065.649€Descargar
ARRANJAMENT DELS DANYS AL PAS-GUAL SOBRE EL RIU TER QUE CONNECTA ELS MUNICIPIS DE FLAÇÀ I SANT JOR... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-07-2020124.231€Descargar
Obres del projecte executiu de recuperació socioambiental del camí del riu Llobregat, al terme mun... Área Metropolitana de Barcelo...15-07-2020495.647€Descargar
Subministrament d'un vehicle nou, amb kit de detinguts, per a la policia local de Salt, modalitat de... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-07-202043.792€Descargar
Serveis de direcció d'obra de les obres de construcció d'una nau per a conservació de patrimoni f... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-2020109.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prenedor d'una p lissa d'assegurança d'accidents del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals de la... Diputación Provincial de Barc...15-07-20201.250€Descargar
Serveis de redacció del programa de control de qualitat i direcció d'execució d'obres de diverses... Institut Municipal de l'Habita...15-07-20202.138.980€Descargar
999.2020.007 - SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PRESENCIAL PER AL SUPORT AL DEPARTAMENT D'ADMINISTRAC... Barcelona D'infraestructures M...15-07-2020160.050€Descargar
Execució de l'obra, subministrament i servei d'instal lació i manteniment d'un GAP-FILLER de TDT, ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-07-202063.640€Descargar
(OB20119) Subministrament, mitjançant l'arrendament financer sense opció de compra, d'un carretó ... Mercados de Abastecimientos de...15-07-202069.600€Descargar
2020/77 Servei de management i de coordinació de tasques de mostreig del Projecte RESMED núm. EFA3... Universitat de Barcelona15-07-202030.000€Descargar
Subministrament de 60 portàtils i5 amb Mouse i base d'expansió (HUB) USB-C- i de 223 bases d'expan... Agència de l'Habitatge de Cat...15-07-202090.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres per la substitució del desviament núm. 9 de l'estació de Les Planes dels Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-2020656.184€Descargar
Contractació servei d'informació i dinamització juvenil Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202086.700€Descargar
Serveis d'assistència tècnica per a la redacció de l'Avantprojecte del Tren dels Cims dels Ferroc... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-202051.100€Descargar
Servei d'un entorn web pel GIS corporatiu dels sistemes i serveis d'aigua potable de la comarca de l... Consorcios15-07-20204.725€Descargar
Servei de suport en temes de Gestió del Servei de Primera Acollida (S1A) i en temes de Gestió de P... Consejos Comarcales15-07-202013.775€Descargar
Substitució d'un ascensor al CAP Dr. Jordi Nadal (Salt Centre) Institut Català de la Salut (...15-07-202033.499€Descargar
Contracte de subministrament de targetes de títols de transport per a TMG, S.A.U., mitjançant proc... Ayuntamiento de Girona15-07-202018.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei Certificació segons la norma ISO 9001:2015 Consorcios15-07-2020909€Descargar
Contracte de servei de lloguer i manteniment de cabines de WC, mitjançant procediment obert simplif... Ayuntamiento de Girona15-07-202012.000€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER ALS DIFERENTS ESPAIS DE CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L. PE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202017.792€Descargar
2020-6 - Abordatge integral de pacients amb estimulació cerebral profunda Diputación Provincial de Barc...15-07-20203.525.010€Descargar
Adquisició de llicències SAP amb manteniment estàndard (Enterprise Support) i SAP Oracle i SAP Or... Instituto Municipal de Inform...15-07-202091.929€Descargar
Servei de telefonia per a les cabines dels desfibril.ladors del programa Girona, territori cardiopro... Diputación Provincial de Giro...15-07-202034.940€Descargar
Contracte de subministrament d'aigua embotellada per als centres de treball de TMG, a adjudicar per ... Ayuntamiento de Girona15-07-20201.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de subministrament de bateries pels autobusos de Transports Municipals del Gironès, S.A.U... Ayuntamiento de Girona15-07-202020.400€Descargar
Contracte de servei de reparació de les cancel·ladores i equips SAE dels autobusos de Transports M... Ayuntamiento de Girona15-07-202015.000€Descargar
OBRA Distribució dels serveis de distribució d abastament d aigua i sanejament al Castell Monestir... Diputación Provincial de Tarr...15-07-202076.169€Descargar
Servicio técnico informático para la realización de los mantenimientos evolutivos, soporte y opti... Mutua de Accidentes de Trabajo...15-07-2020165.000€Descargar
Servicio de Mantenimiento de los Laboratorios de Biomecánica de Activa Mutua sitos en Barcelona, C... Mutua de Accidentes de Trabajo...15-07-202057.000€Descargar
Servei i subministrament d'una eina de gestió immobiliària integral (ERP) al núvol. (Exp. 900478/... Área Metropolitana de Barcelo...15-07-2020252.500€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...15-07-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER DONAR SUPORT A LA GESTIÓ DE LA TRAMITACIÓ D'AJUTS EC NOMICS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202014.999€Descargar
Serveis formatius i de professorat per les accions de formació de l'EINA (2020-2021) Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-07-2020105.403€Descargar
ARRANJAMENT DEL PORTAL DEL GEL CIUTADILLA (L'URGELL) Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-07-202048.298€Descargar
Servei de docència del Programa de Formació i Inserció - Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202016.735€Descargar
Serveis professionals de consultoria i assist ncia t cnica orientats a executar una s rie d'actuacio... Consejos Comarcales15-07-20206.900€Descargar
SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-2020285.600€Descargar
Manteniment de maquinari de cabina NetApp Consorcios15-07-20208.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la direcció de les obres de modernització i millora. Transformació de ... Infraestructures de la General...15-07-2020414.133€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de Control de Qualitat de les obres de modernitza... Infraestructures de la General...15-07-202062.427€Descargar
ACORD MARC DELS SERVEIS DE TAXI PER AL TRASLLAT DE PERSONAL I CONVIDATS DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCA... Diputación Provincial de Barc...15-07-202040.000€Descargar
SERVEI CATERING LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PER PROCEDIMENT OBERT Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-07-202061.484€Descargar
Contracte del servei de manteniment de les instal.lacions tèrmiques, de producció d'ACS i de venti... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-07-202064.043€Descargar
Execució de les obres de modernització i millora. Transformació de la cua de maniobres de Trinita... Infraestructures de la General...15-07-20209.411.720€Descargar
603.2020.024 - OBRES CORRESPONENTS A LA REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE DEFINICIÓ DEL PLA DE CALES PER A ... Barcelona D'infraestructures M...15-07-2020121.650€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Direcció d'obra i direcció d'execució de les obres de construcció d'un Centre de Serveis a la CI... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-202054.140€Descargar
SE193152SA2020031 Servei d'una pòlissa civil sanitària per al Centre Universitari de la Visió (CU... Universitat Politècnica de Ca...15-07-20201.500€Descargar
Contracte de serveis per a l'Assistència Tècnica Mediambiental de les obres de modernització i mi... Infraestructures de la General...15-07-202023.540€Descargar
Servei de realització t cnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la General... Departament de la Presidència15-07-2020104.000€Descargar
Subministrament d'un espectroradiòmetre Institut de Recerca I Tecnolog...15-07-202075.700€Descargar
85/20 SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ,COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL... Instituto Municipal de Mercado...15-07-202099.900€Descargar
SU751000SA2020032 Subministrament d'un vehicle tot terreny per a treballs de camp de la Secció d'En... Universitat Politècnica de Ca...15-07-202034.711€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de tractament de documentació textual del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacion... Ayuntamiento de Girona15-07-202020.149€Descargar
Subministrament de 17 equips Windows 2-en-1 pels regidors de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegama... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202019.188€Descargar
Contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202049.590€Descargar
Servicio explotacion integral estacion cerdanyola universitat Red Nacional de los Ferrocarri...15-07-2020143.600€Descargar
Subministrament d'un espectroradiòmetre Institut de Recerca I Tecnolog...15-07-202075.700€Descargar
Servicio de Mantenimiento de los Laboratorios de Biomecánica de Activa Mutua sitos en Barcelona, C... Mutua de Accidentes de Trabajo...15-07-202057.000€Descargar
SUMINISTRO DE FLUXORES AUTOMÁTICOS PARA URINARIOS Y DESCARGAS AUTOMÁTICAS PARA CISTERNA EN EL AERO... Aena, Aeropuertos Españoles y...15-07-202014.875€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, GAS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020667.901€Descargar
CTTE592 Obres de millora del paviment del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà... Grupo Tersa14-07-202057.550€Descargar
Subministrament de 3 bateries d'alta tensió per 3 busosde la S-51 Transports de Barcelona, S.A.14-07-2020211.800€Descargar
Servei neteja edfici Ajuntament Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-202063.403€Descargar
Subministrament d'un carretó elevador 2 tones Ferrocarril Metropolità de Ba...14-07-202033.000€Descargar
Prestació de serveis postals Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-07-202099.780€Descargar
Contracte de subministrament d'accessoris i utillatges per a treballs de fusteria de la subàrea de ... Ayuntamiento de Girona14-07-202010.527€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció d'un Pla d'Acció per a l'ordenació urbanística des de la perspectiva de g nere i femini... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-20207.920€Descargar
Servei d'Auditoria financera dels comptes anuals, d'auditoria de compliment i d'auditoria operativa ... Área Metropolitana de Barcelo...14-07-202018.000€Descargar
Acord marc dels serveis de disseny i càlculs hidràulics i hidrol gics, així com l'assist ncia a l... Área Metropolitana de Barcelo...14-07-2020152.500€Descargar
Obra de manteniment de camins públics Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-07-2020101.025€Descargar
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, dels edificis Masia Torribera, Porteria, Esglési... Diputación Provincial de Barc...14-07-202021.296€Descargar
Prestacions de serveis esportius, administració, recepció i atenció al client,er serveis de mante... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-20202.543.460€Descargar
PAPER DIN A4_21SM0095P Servei Català de la Salut (Ca...14-07-202082.277€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR DE CA L'ENRICH DE CALAFEL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202073.730€Descargar
Subministrament d'un vehicle elèctric tipus furgó destinat a la unitat de Serveis Urbans, i el seu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202035.000€Descargar
Serveis de traducció i correcció de textos del Departament d'Empresa i Coneixement Comissionat Per A Universitats...14-07-202066.116€Descargar
Servei de redacció de projecte executiu per la millora de les cel.les d'alta tensió de l'hospital ... Institut Català de la Salut (...14-07-202012.771€Descargar
Obres de renovació de superestructura i drenatge als túnels 2, 4, 5, 18, 20, 21, 24, 37, 40 i 41 d... Secretaria Per A la Mobilitat14-07-20201.954.390€Descargar
Servei per a desenvolupar el projecte educatiu adreçat a joves de 15 a 18 anys des de l'àmbit prof... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202071.801€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE MEMJADOR A TRAVES DE CARTERING A LA LLAR D'INFANTS MUNICPAL PER PROCEDIMENT ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-20208.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instral·lació bateries embarcació La Tirona Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-07-202076.662€Descargar
SE102000CO2020026. Servei d'arquitectura per a la redacció del projecte i direcció facultativa de ... Universitat Politècnica de Ca...14-07-202082.000€Descargar
Servicio de Peritación médica Psiquiátrica en la provincia de Barcelona Mutua de Accidentes de Trabajo...14-07-202062.800€Descargar
Servicios de desarrollo, implantación y mantenimiento de modelos predictivos en los sistemas de Ega... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-07-2020130.000€Descargar
PRO Garcia Remodelacio c/Gatera i Font Gat. Redacció del projecte executiu de Remodelació dels car... Diputación Provincial de Tarr...14-07-202010.359€Descargar
Suministro e instalación de equipamiento y mobiliario de cocina para el Hospital Egarsat, Mutua Col... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-07-202056.330€Descargar
Renovación de suscripciones de licencias de EGARSAT.. Mutua de Accidentes de Trabajo...14-07-202010.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte relatiu al dret de venda en exclusiva premsa escrita i online per a l'anella olímpica, el... Barcelona de Serveis Municipal...14-07-20201.160.000€Descargar
Contractació del servei d'informació i dinamització juvenil per a adolescents i joves de 14 a 30 ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202086.700€Descargar
Contracte d'obres corresponents al Projecte d'arranjament del camí municipal Camí del Mig (Alella-... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202038.511€Descargar
Neteja dels locals i edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020354.000€Descargar
Contractació de Serveis cloud Amazon Web Services (AWS) per part d'IThinkUPC Universitat Politècnica de Ca...14-07-20201.200.000€Descargar
Servei de gestió d'atenció telef nica del Campus Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...14-07-202014.166€Descargar
Servicios de gestión, dinamización y coordinación del Espacio Joven Casa Sagnier y del Punto de I... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...14-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de peonaje, labores de carga y descarga, manipulación, distribución y transporte de enser... Instituto Nacional de la Segur...14-07-202035.175€Descargar
2020/42 Servei d'obtenció de testimonis per sondatge terrestre a la badia de Portman (Múrcia), des... Universitat de Barcelona14-07-202018.735€Descargar
601.2020.027_OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'EXECUTIU PER A L'ARRANJAMENT DE PAVIMENTS A LA PLAÇA FOL... Barcelona D'infraestructures M...14-07-2020117.190€Descargar
CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR, I LA GESTIÓ DELS LA... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-20206.198€Descargar
Contractació de la concessió de serveis per a la gestió dels bars ubicats a la Zona Esportiva: ba... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202029.244€Descargar
Licitacio del contracte del servei de redaccio del POUM de Martorelles Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020195.000€Descargar
Licitació per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'un vehicle tipus furgoneta en la ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202014.876€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un vehicle utilitari amb etiqueta ECO en la modalitat d'arrendament, sense opció ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202017.851€Descargar
muntatge, posada en marxa d'equips audiovisuals, manteniment, desmuntatge i retirada de residus de l... Instituto de Cultura de Barcel...14-07-2020137.407€Descargar
OBRA DE REFORMA DE LA PLANTA SEGONA DEL CAP PALLEJÀ Institut Català de la Salut (...14-07-2020139.155€Descargar
Obres d'execució del projecte de rehabilitació de la coberta i la façana principal de l'escola Me... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020111.095€Descargar
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICAIL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CARDEDEU I EL REAPROFIT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020173.553€Descargar
SCS-2020-266: Ampliació sistema d'emmagatzematge de dades de l'Hospital Universitari de Bellvitge Servei Català de la Salut (Ca...14-07-202048.100€Descargar
Servei consistent en la prestació de servei de suport a la promoció de l' xit escolar en el marc d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202077.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'avaluació independent de seguretat per a 5 noves locomotores s ries 257 dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat14-07-202080.000€Descargar
Servei de mediació, assistència tècnica i assessorament en els contractes d'assegurances Transports de Barcelona, S.A.14-07-2020532.000€Descargar
Servei de Suport a l'Àrea Social i de Famílies (ASiF) del Consorci Sant Gregori Consorcios14-07-202030.000€Descargar
Servei de suport i manteniment de Llicències SAP Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020169.615€Descargar
Servei de suport i manteniment de llicències SAP de l'empresa municipal d'Aigües de Vilafranca, SA Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-202072.505€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTIL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020186.000€Descargar
SIMMAR, SL (Empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme) - Contractació de l'obra M... Consejos Comarcales14-07-2020421.415€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT PER LOTS DE MENJARS ELABORATS PER A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020166.320€Descargar
Suministro de mascarillas higiénicas para la Dirección Provincial del INSS de Barcelona Instituto Nacional de la Segur...14-07-202034.825€Descargar
2020AP213CP-Contracte relatiu al Concurs a dues fases per a la Definició d'idees relatives a la def... Barcelona de Serveis Municipal...14-07-2020130.000€Descargar
610.2020.012 - OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU D'UNA INSTAL LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCON... Barcelona D'infraestructures M...14-07-2020117.223€Descargar
Subm. i col senyalitz.horitzontal diferents ambits Ayuntamiento de Barcelona14-07-202034.986€Descargar
Servei de bombament de lixiviats del dip sit controlat de Can Fatjó dels Aurons a Cerdanyola del Va... Área Metropolitana de Barcelo...14-07-202016.160€Descargar
Subministrament i instal lació de dos tamisos del pretractament de l'EDAR d'Olot i un per al pretra... Consejos Comarcales14-07-202098.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT... Barcelona de Serveis Municipal...14-07-202080.000€Descargar
Subministrament d'equipament informàtic Consorcios14-07-202025.762€Descargar
Subm. i col.locació elements millora escocells Ayuntamiento de Barcelona14-07-202034.867€Descargar
Servei de conservació i manteniment d'instal·lacions d'Enllumenat exterior viari, esportiu, parcs ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-2020636.126€Descargar
Prestació dels serveis de producció de materials formatius en català o castellà per al departame... Universitat de Barcelona14-07-2020100.000€Descargar
Projecte executiu per la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor als equipaments m... Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-07-2020107.443€Descargar
SUMINISTRO DE X-BANNER SEÑALIZACIÓN DISPENSADORES GEL (J-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...14-07-20203.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitación del servicio de limpieza viaria.. Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-20201.090.000€Descargar
Suministro energía años 2022 a 2026.. Consorcios13-07-202027.500.000€Descargar
Servicio de mantenimiento y conservación de la terminal corporativa del Aeropuerto Josep Tarradella... Aena, Aeropuertos Españoles y...13-07-2020442.975€Descargar
Contractació conjunta de l'adquisició, implantació i posada en funcionament d'un sistema d'inform... Servei Català de la Salut (Ca...13-07-2020152.249€Descargar
concessió administrativa d¿us privatiu d'un bé de domini públic Bar del Camp d'esport La Faneca... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-20203.000€Descargar
Contracte de subministrament de llicències i maquinari per a l'actualització dels servidors de tel... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202020.661€Descargar
Pagament contactless embarcat Bus Transports de Barcelona, S.A.13-07-2020278.667€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de gestió i manteniment tecnològic del'àrea lúdic esportiva dels Snowparks-Big Air Bag d... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020130.836€Descargar
Subministrament de contenidors de càrrega lateral per a la gestió de residus municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-202015.000€Descargar
AM-0320-03 ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE MEDIS DE CULTIU... Universitat de Barcelona13-07-2020150.738€Descargar
Consolidació-Rehabilitació de la Torre de la Vilalta de Sant Guim de Freixenet (BCIN) 3a fase Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-07-202042.975€Descargar
Subministrament de rodes per al material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020372.000€Descargar
Serveis de manteniment i reparació d'avaries i millores delsedificis, estacions i dependències del... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-20201.211.300€Descargar
Servei de suport grupal i individual amb dones en situació deprecarietat a 5 barris de Barcelona. P... Ayuntamiento de Barcelona13-07-2020120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ D'UNA EMPRESA PER A ELABORAR LA GUIA O MANUAL D'ESTIL DEL REBRANDING DELS EQUIPAMENTS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-202014.876€Descargar
Implantacio EMV Bus Transports de Barcelona, S.A.13-07-20201.270.500€Descargar
SERVEI DEL PUNT DEL VOLUNTARIAT DE BARBERÀ DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-202048.387€Descargar
SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE RESERVA DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE CONTROL Mancomunidades13-07-202058.673€Descargar
SUBMINISTRAMENT AMPLIACIÓ DE TARGETES DE SENYAL EN EL SISTEMA DE CONTROL Mancomunidades13-07-202034.200€Descargar
Contracte del servei de coordinació de la Mostra Internacional de Pastisseria i l'organització del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-202021.000€Descargar
Serveis especialitzats d'assessorament i acompanyament socioempresarial en economia social i solidà... Barcelona Activa SPM SA13-07-2020154.967€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

262/2020 Servei de Casals d'estiu d'activitats socioeducatives per a infants i adolescents de 4 a 12... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-202024.761€Descargar
Contractació de 24 vehicles en modalitat d'arrendament sense opció a compra per al parc mòbil d'A... Secretaría General de Territo...13-07-2020714.720€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LA JARDINERIA URBANA DE LLEIDA. SECTOR 4. CONTRACTE... Ayuntamiento de Lleida13-07-202099.516€Descargar
Servei discrecional de transport per carretera amb reiteració d'itinerari per a l'estació d'esquí... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020235.640€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA LABORAL I SUPORT JURÍDIC EN MATÈRIA LABORAL DEL CEN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-202024.000€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu i reparació dels equips contra incendis d'extinció ma... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020168.901€Descargar
Serveis de taxi, minibús i autocar amb conductor per al transport de persones per a la Diputació d... Diputación Provincial de Barc...13-07-202072.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació dels treballs d'obertura i manteniment de franges de protecció d'incendis en set sect... Consejos Comarcales13-07-2020338.644€Descargar
Serveis de gestió per a la inserció de publicitat de la Xarxa Audiovisual Local, SL en mitjà impr... Diputación Provincial de Barc...13-07-20201.000.000€Descargar
SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS D'INTERVENCIONS ARQUEOL GIQUES EN LES ACTUACIONS QUE REALI... Barcelona D'infraestructures M...13-07-20202.700.000€Descargar
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas de la Autoridad P... Ente Público Puertos del Esta...13-07-20201.170.000€Descargar
Servicio De Mantenimiento Y Conservacion De La Terminal Corporativa Del Aeropuerto Josep Tarradellas... Aena, Aeropuertos Españoles y...13-07-2020265.785€Descargar
Renting 3 vehicles curts Ens Públic Corporació Catala...13-07-202033.000€Descargar
SERVEI ARRANJAMENT CAMINS DE TERRA Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-07-202035.837€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Expedient 5256/2020 contracte menor d'obres de millora de la barana i la conducció de les aigües p... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202039.991€Descargar
Serveis de direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut de les... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-202057.000€Descargar
Cablejat estructurat a Sots-centrals Ferrocarril Metropolità de Ba...13-07-2020315.000€Descargar
Subministrament d'hidrogen per a vehicles de cel·la d'hidrogen Transports de Barcelona, S.A.13-07-202030.412.800€Descargar
Contracte de subministrament de 4 autobusos per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., mitjan... Ayuntamiento de Girona13-07-20201.000.000€Descargar
Serveis de Redacció del Projecte Bàsic i Executiu, la tramitació d'aprovació de Projecte, la Dir... Barcelona de Serveis Municipal...13-07-2020160.000€Descargar
Pavimentació i millora de la xarxa de subministrament d'aigua i clavegueram del carrer del doctor R... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202074.612€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBS-0720-12 - OBRA DE REFORMA D'ESPAI INTERIOR DE LABORATORI DE l'IRB BARCELONA, EDIFICI CLÚSTER FA... Universitat de Barcelona13-07-2020172.037€Descargar
Contracte de subministrament de carburant per a la calefacció de diferents edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-20200€Descargar
SERVEI DE RESTAURACIÓ DE DOCUMENTACIÓ HIST RICA CUSTODIADA A L'ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA Ayuntamiento de Girona13-07-202034.350€Descargar
Subministrament de fons documental de llibres i audiovisuals per la Biblioteca Josep Salceda i Caste... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202016.612€Descargar
Contractació del servei de recollida, trasllat i manteniment dels animals abandonats, perduts, feri... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202012.000€Descargar
Contractació del subministrament de gasoil d'automoció Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202027.500€Descargar
Execució de les obres d'un edifici destinat a Centre de Serveis al Transport i Innovació Tecnol gi... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020767.806€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A SERVIDORS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...13-07-202035.600€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PETIT EQUIPAMENT DE LABORATORI Institut Català D'investigaci...13-07-2020139.000€Descargar
Contractació del servei de manteniment d'infraestructures correctiu, preventiu i normatiu per la re... Consorcios13-07-202016.380€Descargar
Serveis d'auditoria financera i pressupostària dels comptes anuals de l'Agència Catalana de Cooper... Agencia Catalana de Cooperaci...13-07-202052.008€Descargar
Disseny, construcció, decoració, muntatge i desmuntatge, així com, transport i supervisió dels ... Secretaria de Comerç I Turism...13-07-2020829.853€Descargar
Servei de prevenció de riscos laborals aliè Ayuntamiento de Tarragona13-07-202061.470€Descargar
Creació dels recursos digitals del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de l'Alt Empor... Consejos Comarcales13-07-202053.968€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres del projecte d'intervenció i millora de l'accessibilitat a la parada de bus Hospital de Bellv... Área Metropolitana de Barcelo...13-07-202075.454€Descargar
Subministrament i instal.lació de setze parquímetres, i la seva connectivitat, que es troben en la... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-202098.440€Descargar
subministrament d'elements de fusteria Fundació Gran Teatre del Lice...13-07-202019.933€Descargar
Servei de suport tècnic informàtic (Helpdesk) per als usuaris de l'Organisme de Gestió Tributàri... Diputación Provincial de Barc...13-07-2020234.500€Descargar
CONTRACTACIÓ D'UN ADMINISTRADOR A LA TERCERA I QUARTA PLANTA DE L'EDIFICI EXISTENT SITUAT AL CARRER... Instituto Metropolitano de Pro...13-07-202012.000€Descargar
Servei de manteniment de les bicicletes elèctriques propietat de l'AMB (Exp. 900537/20) Área Metropolitana de Barcelo...13-07-202017.400€Descargar
CONTRACTACIÓ D'UN ADMINISTRADOR A L'EDIFICI DEL CARRER BALDIRI NET I FIGUERES 5-7, AL SECTOR SALÓ ... Instituto Metropolitano de Pro...13-07-20205.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de suport psicol gic i assessorament jurídic del Servei d'Informació i Atenció a les Dones... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-07-202085.218€Descargar
CONTRACTACIÓ , MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA GESTIÓ DEL SERVEI ESPAI DE LES ARTS- ESCOLA MU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-07-2020105.785€Descargar
Servei pels treballs de manteniment, conservació de la jardineria, neteja, esporga, reg i alineacio... Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-07-202031.300€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PETIT EQUIPAMENT DE LABORATORI Institut Català D'investigaci...13-07-2020139.000€Descargar
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO SSEI Aena, Aeropuertos Españoles y...13-07-20202.653€Descargar
CONCESSIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS LA TENALLA DE SIDAMON Lérida. Ayuntamientos Provinc...12-07-202038.000€Descargar
Subministrament i instal·lació de 25 ordinadors personals i 25 estacions de connexió per al perso... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-07-202027.410€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Explotació del bar del Club d'Avis per prestar els serveis de cafeteria i begudes fredes i calentes... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-07-20202.880€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDU... Lérida. Ayuntamientos Provinc...11-07-202079.450€Descargar
Obres d'instal·lació de detecció automàtica de despreniments del PQ. 53,682 al P.Q. 53,790 i del... Secretaria Per A la Mobilitat10-07-2020430.177€Descargar
APROV EXPTE OBRES I ACTUACIONS DE MILLORA ACCESSIBILITAT EDIF AJUNTAMENT PL CATALUNYA,1 PROC OBERT Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-07-2020256.892€Descargar
Subministrament de renovació de la llicència Ultimate del connector XTRACT-IS per Ferrocarrils de ... Secretaria Per A la Mobilitat10-07-20202.180€Descargar
Obra per la substitució d'una caldera del sistema de producció d'aigua calenta de l'Hospital Unive... Institut Català de la Salut (...10-07-2020187.369€Descargar
Subministrament de portaentrepans reutilitzables Ayuntamiento de Tarragona10-07-202014.990€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

(MCP20102) Adjudicación, mediante autorización administrativa, de uso del puesto de venta nº 21 d... Mercados de Abastecimientos de...10-07-2020160.000€Descargar
Serveis formatius destinats al Centre d'Ensenyament Musical de Sentmenat, cursos 2020-2021 i 2021-20... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202078.300€Descargar
Subministrament en r gim de lloguer de maquinària d'elevació durant les curses i altres esdevenime... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202085.670€Descargar
Alquiler iluminación programas Estudio 5 RTVE en Cataluña Sociedad Estatal de Participac...10-07-202053.000€Descargar
Ampliació de l'espai d'emmagatzematge de l'entorn de producció i de còpies de seguretat per guard... Servicio Meteorológico de Cat...10-07-202080.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT DEL SOFTWARE DE GESTIÓ DELS ELEMENTS SEMAF... Ayuntamiento de Girona10-07-202088.225€Descargar
Contractació del servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) i del servei d'atenció integra... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202021.835€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

TREBALLS D'OBERTURA DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ DE LA URB. CALIFÒRNIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202027.940€Descargar
Servei pel desenvolupament d'accions de prevenció en l'àmbit de les drogues Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-07-202010.850€Descargar
Subministrament pintura i components necessaris per a la pintura de marques vials Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-2020222.352€Descargar
Servei de defensa legal per a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202030.000€Descargar
Prestació dels serveis d'enginyeria i assistència tècnica per al seguiment d'obres, implantació ... Consorcios10-07-2020140.000€Descargar
Pavimentación pista cubierta campo de futbol de Ses Salines Islas Baleares. Ayuntamientos ...10-07-2020113.116€Descargar
OBRES DE MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS AL CEIP VOLCÀ BISAROQUES. Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-07-202042.291€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE DESPLEGAMENT D'UN RECURS PILOT PER L'ENFORTIMENT SOCIOEMPRESARIAL PER INICIATIVES QUE TREB... Barcelona Activa SPM SA10-07-202014.927€Descargar
Servei de revisió de procediments acordats de produccions en règim de producció associada i de co... Ens Públic Corporació Catala...10-07-202025.600€Descargar
Creació d'un pati obert amb el subministrament i col·locació de jocs infantils i materials esport... Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-07-202041.322€Descargar
Contractació del servei públic de recollida, transport de residus sòlids urbans i gestió de les ... Consorcios10-07-20202.272.880€Descargar
Subministrament de reactius d'amines biògenes en orina i antibiotic en sèrum de l'Hospital Univers... Institut Català de la Salut (...10-07-20204.045€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES RELATIU AL PROJECTE EXECUTIU D'ACTUALITZACIÓ DEL NOU EQUIPAMENT PER... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-2020374.344€Descargar
Subministrament de 20 kits de culata cursor 9 Codi TMB 227360 Transports de Barcelona, S.A.10-07-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'INGESTA DE VÍDEO I AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUC... Informació I Comunicació de ...10-07-2020175.000€Descargar
Condicionament del bar de la piscina municipal de l'Aleixar Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-07-202075.311€Descargar
Servei d'estratègia, creació, producció de continguts i conversa activa amb la ciutadania a les x... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202035.000€Descargar
Servei d'impressió i manipulació de comunicacions generades per la Unitat decribratge de l'Institu... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-2020175.284€Descargar
A145 20 035 - Servei de redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut i, si ... Consorcios10-07-202099.621€Descargar
605.2020.015 - SERVEI D'ARQUEOLOGIA DE LES OBRES DE TANCAMENT I DELIMITACIÓ DE LA FINCA TORRE MITJA... Barcelona D'infraestructures M...10-07-2020832€Descargar
Assistència tècnica pel seguiment del cicle de vida i integració de les activitats Safety del pro... Ferrocarril Metropolità de Ba...10-07-202080.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI SAAS D'UNA EINA PER GESTIONAR ELS PROCESSOS DE CAPTACIÓ DE MECENATGE DIGITAL DE LA FUNDACIÓ... Institut Català de la Salut (...10-07-202018.000€Descargar
202-20 Obres de reforma dels accessos, de l'àrea logística i de la coberta del mercat del Besòs Instituto Municipal de Mercado...10-07-20201.512.720€Descargar
Obra per la substitució de part de les finestres d¿alumini de l'hospital Universitari de Girona Dr... Institut Català de la Salut (...10-07-2020106.718€Descargar
Contractació del servei de retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua i de desballe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202084.340€Descargar
Serveis de disseny, producció i suport per dur a terme diversos esdeveniments esportius i actes de ... Institut Barcelona Esports (Ib...10-07-2020327.532€Descargar
Servei consistent en l'estudi, assessorament i assistència per l'elaboració del pla d'internaciona... Área Metropolitana de Barcelo...10-07-202021.000€Descargar
Contracte del servei d'informació, atenció i assessorament a les dones implementat a Olesa de Mont... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202073.685€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, configuració, integració i posada en servei d'un sistema d'informació per a gest... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-2020137.000€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC DEL LLOC DESTINAT A BAR RESTAURANT EN... Lérida. Ayuntamientos Provinc...10-07-20206.000€Descargar
Contracte de subministrament en règim de lloguer, la instal.lació i el desmuntatge d'enllumenat or... Lérida. Ayuntamientos Provinc...10-07-202025.260€Descargar
Contracte del servei de manteniment de 96 equips d'impressió de l'Ajuntament de Girona Ayuntamiento de Girona10-07-202057.599€Descargar
257,258,259,260,261/2020 Programa d'activitats esportives per a joves en risc d'exclusió social als... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202095.798€Descargar
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ DE LA FUNDACIÓ TEATRE LLIURE - TEATRE PÚBLIC DE B... Fundació Teatre Lliure-Teatre...10-07-2020189.660€Descargar
Servei de control d'accessos per talls de carrer en el projecte Obrim carrers en el Districte de San... Ayuntamiento de Barcelona10-07-202034.598€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de transport de viatgers a la demanda corresponent a l'àrea territorial de l'Alt Urgell: lí... Consejos Comarcales10-07-202024.100€Descargar
Subministrament i instal·lació per substitució màquina de climatització i millora de la regulac... Institut Català de la Salut (...10-07-2020132.810€Descargar
Subministrament en règim d'arrendament d'equips d'impressió-multifunció, així com el seu manteni... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202040.956€Descargar
Obra i instal·lacions per a la reforma i adequació d'espais interiors com a sala de racks a l'edif... Ens Públic Corporació Catala...10-07-2020309.026€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN PORTA I ELEVA FÈRETRES PER A LA BRIGADA DE CEMENTIRIS DE L'AJUNTA... Ayuntamiento de Girona10-07-202070.600€Descargar
Contracte de les obres per l'adequació i arranjament de paviments asfàltics als barris de Sant Ber... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202059.856€Descargar
Servei de manteniment integral dels ascensors del Gran Teatre del Liceu Consorcios10-07-202094.007€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE D'OBRES PER L'OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DEL MOLINOT I ACTUACIONS DE MANTENIMENT DE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-202056.313€Descargar
2019-SE-09-HA SERVEI DE MANTENIMENT MULTIT CNIC D'INSTAL LACIONS I EQUIPAMENT MECÀNIC I EL CTRIC, D... Universitat de Barcelona10-07-20208.532.300€Descargar
PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP Lérida. Ayuntamientos Provinc...10-07-2020215.739€Descargar
Contracte administratiu mixt d'obres i subministrament de la substitució del parquet de la pista es... Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-07-202082.546€Descargar
Sistema de monitorització per a cirurgia extracorpòrea, per a l'HUB Institut Català de la Salut (...10-07-202026.400€Descargar
Servei de transport de viatgers a la demanda corresponent a l'àrea territorial de l'Alt Urgell: lí... Consejos Comarcales10-07-202024.100€Descargar
INSTALACION TENSAS BASE IMANTADA EN SERPENTIN PASAPORTES P20 TERMINAL T1 (JG-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...10-07-20203.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

APROV EXPTE OBRES PER A L'ADEQUACIÓ DE L'AULA DE NATURA PER SER DESTINAT A REFUGI DE GATS, PER PROC... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-07-202048.754€Descargar
2020-000203 MJ Sub i servei manteniment xarxa telecomunicacions Servei Català de la Salut (Ca...09-07-20201.094.650€Descargar
Suministro de cloro líquido para la ETAP de Sant Joan Despí. Aigües de Barcelona, Empresa ...09-07-20201.036.030€Descargar
APROV CONCURS PROJ EXECUTIU REHABILITACIÓ MASIA CAL RION_ ESCOLA DE MUSICA I DIRECCIÓ OBRA I INICI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-07-2020174.864€Descargar
Subministrament d'estris i material de cuina Consorcios09-07-20207.702€Descargar
Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament, instal·lació i manteniment inte... Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-07-202016.529€Descargar
PROJECTE D'OBRES PER LA REPOSICIÓ DELS AGITADORS DE LA ZONA AN XICA DELS REACTORS BIOL GICS DE L'ED... Ayuntamiento de Tarragona09-07-202072.846€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SCS-2020-324: Adquisició de guiatge digital per a les Consultes Externes infantils de l'Hospital Un... Servei Català de la Salut (Ca...09-07-202040.000€Descargar
2295/2020 - subministrament en règim d'arrendament de màquinària per la brigada municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-07-20209.000€Descargar
Contratacion del servicio de redaccion del proyecto basico y de ejecucion y posterior direccion de l... Instituto Nacional de la Segur...09-07-202045.588€Descargar
Contratación del servicio de redacción del proyecto basico y de ejecución y posterior direccion d... Instituto Nacional de la Segur...09-07-202062.891€Descargar
Contratacion del servicio de redaccion del proyecto basico y de ejecucion y posterior direccion de l... Instituto Nacional de la Segur...09-07-202048.208€Descargar
Subministrament de radiofàrmacs a les unitats assistencials de medicina nuclear en els centres IDI ... Servei Català de la Salut (Ca...09-07-20203.879.790€Descargar
Lote 2. Emergencia por daños graves en la Línea Barcelona - Mataró - Maçanet (Línea C-1 de cerc... Administrador de Infraestructu...09-07-2020630.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Lote 1. Emergencia por daños graves en la Línea Barcelona - Mataró - Maçanet (Línea C-1 de cerc... Administrador de Infraestructu...09-07-202012.235.000€Descargar
Procedimiento de subasta pública de las acciones titularidad de Barcelona de Serveis Municipals, S.... Barcelona de Serveis Municipal...08-07-202027.963.800€Descargar
Licitació concessió demanial per explotació de punt informacio turistica i cafeteria de la Pla... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-07-20205.000€Descargar
Contractació conjunta de la redacció del projecte executiu i l'execució de les obres de l'ampliac... Área Metropolitana de Barcelo...08-07-20201.948.800€Descargar
Serveis per a la creació dels recursos digitals del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i sende... Consejos Comarcales08-07-202053.968€Descargar
Contracte de les obres incloses en el projecte de construcció d'una xarxa sense fils per a Riudoms,... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-07-202023.755€Descargar
Obra d'adequació i instal.lació de 3 acumuladors, col.lectors d'impulsió i modificació de la ins... Institut Català de la Salut (...08-07-202081.924€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis consistent en l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'... Área Metropolitana de Barcelo...08-07-202052.506€Descargar
Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics del Consorci Socios... Consorcios08-07-2020211.000€Descargar
Subministrament dietetic per als animals domestic del CAAD Mancomunidades08-07-202067.500€Descargar
OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL LACIONS DEL LABORATORI DE L'AG NCIA CATALANA DE L'AIGUA A L'ETAP DE... Agència Catalana de L'aigua08-07-202079.051€Descargar
OBRES PER LA INSTAL LACIÓ PELS APARELLS DEL CONTROL D'ACCÉS DELS CENTRES DE TREBALL DELS EMBASSAME... Agència Catalana de L'aigua08-07-202040.951€Descargar
SERVEI DE NETEJA, DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS SÒ... Fundació Per A la Universitat...08-07-2020494.082€Descargar
MEJORA DE CUBIERTAS EN ESCALERAS, ALMACENES Y BLOQUE DE ASCENSORES DE ASCENSORES DEL PARKING PÚBLIC... Aena, Aeropuertos Españoles y...08-07-202039.940€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de cartuchos de membrana plana y otros elementos de desgaste del BRM de la... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-07-20203.680.990€Descargar
Subministrament de productes químics pel tractament d'aigua de les piscines municipals del Servei M... Ayuntamiento de Girona07-07-202030.706€Descargar
Prestació i gestió de les activitats i serveis del Centre Obert per a Infants i Adolescents Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-07-202021.848€Descargar
Servei bàsic d'atenció al domicili (SAD) de l'Ajuntament de Vilassar de Mar Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-07-2020415.093€Descargar
Servei d'actualització de l'automatització d'etiquetatge amb RFID per al Banc de Sang i Teixits Servei Català de la Salut (Ca...07-07-202026.446€Descargar
Obres adeqüació i implementació control-gestió clima Dr Roux Departament D'agricultura, Ram...07-07-2020241.840€Descargar
Suministro de guantes de nitrilo y de vinilo para EGARSAT MCSS276 Mutua de Accidentes de Trabajo...07-07-202098.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida, transport i gestió de residus procedents de l'EDAR de Vilafranca del Pened s Mancomunidades07-07-202036.000€Descargar
Contractació de l'arrendament amb opció de compra d'un equip d'una sala de radiografia digital dir... Servei Català de la Salut (Ca...07-07-2020283.359€Descargar
Serveis de gestió de residus industrials i altres residus Institut de Recerca I Tecnolog...07-07-202015.000€Descargar
Contracte mixt del subministrament de vestuari, complements, accessoris d'uniformitat i el servei de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-07-202064.355€Descargar
Contractació mixta del lloguer temporal d'un paviment esportiu desmuntable per la pista principal d... Ayuntamiento de Girona07-07-202027.400€Descargar
Contracte de l'obra, redacció de projecte bàsic i executiu i manteniment per el subministrament i ... Cementiris de Barcelona, S.A.07-07-20201.126.200€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del suministrament de Test diagnostics per a la SAEA_COV_2 Consorcios07-07-202044.078.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de l'arrendament amb opció de compra d'un equip d'una sala de radiografia digital dir... Servei Català de la Salut (Ca...07-07-2020283.359€Descargar
REPARACIÓN DEL DEPÓSITO DEL ANTIGUO CAMPING BALLENA ALEGRE (L-M) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-07-202039.820€Descargar
TRATAMIENTO ANTIOXIDACIÓN PARA TORRE DE REFRIGERACIÓN EN LA CENTRAL ENERGÉTICA (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-07-202039.929€Descargar
Contracte de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de les Franqueses del Valès i dels seus P... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-07-2020279.672€Descargar
Subministrament de queviures per a la Residència d'avis Penedès. 8 Lots Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-07-202069.500€Descargar
Servicio de mantenimiento de los equipos de marca Perkinelmer, de los Centros Nacionales del INSST e... Instituto Nacional de Segurida...06-07-202089.256€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE DE L'AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-07-202050.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació per la seleccio d'un accionista privat per transformar Habitatge Metr polis Barcelona, S.... Habitatge Metròpolis Barcelon...06-07-2020159.661.000€Descargar
SERVEI RELATIU A L'ABORDATGE INTEGRAL DEL PACIENT QUE HA PATIT UN ICTUS DURANT EL PRIMER ANY DESPRES... Institut Català de la Salut (...06-07-2020970.169€Descargar
Subministrament de instrumental quirúrgic i altres accessoris per a processament de teixits al Banc... Servei Català de la Salut (Ca...06-07-202061.122€Descargar
Atorgament llicència administrativa d'ús privatiu del bar ubicat a la piscina municipal Madrid. Ayuntamientos Provinci...06-07-20200€Descargar
Servicio de mantenimiento de los equipos de marca Perkinelmer, de los Centros Nacionales del INSST e... Instituto Nacional de Segurida...06-07-202089.256€Descargar
Subministrament de material de recanvi, petit equipament de portes i rampes Masats, per a la flota d... Transports de Barcelona, S.A.06-07-20201.188.080€Descargar
Servei de manteniment correctiu i evolutiu del software SAP ISH-Med (CSI2020016) Consorcios06-07-202086.082€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de neteja de les escoles públiques d'Abrera Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-07-2020128.002€Descargar
Subministrament i instal.lació de dues làmpades de quiròfan de doble cúpula i pre-instal.lació ... Institut Català de la Salut (...06-07-202024.793€Descargar
Subministrament d'uniformitat, calçat i complements per la Policia Municipal Ayuntamiento de Girona06-07-2020181.038€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VILADECANS. Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-07-20203.397.760€Descargar
2020-61 Acord marc de Subministrament de medicaments diversos amb destí a l'Hospital Clínic de Bar... Diputación Provincial de Barc...06-07-202051.226.900€Descargar
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLAS EN EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA Aena, Aeropuertos Españoles y...06-07-20207.100€Descargar
Obres de millora del drenatge del túnel de la línia Llobregat-Anoia. Fase 3: Pl. Espanya ¿ Mag ri... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-2020259.542€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de treta de neu de carreteres, accessos, aparcaments, camins i vials interiors de les estaci... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-20201.014.100€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ALIMENTACIÓ BÀSICA ADAPTADA I DIETÈTICA Institut Català de la Salut (...03-07-20201.137.000€Descargar
OBRES DE REPOSICIÓ DELS CARGOLS D'ARQUÍMEDES A L'EDAR DE TARRAGONA Ayuntamiento de Tarragona03-07-2020209.086€Descargar
SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'IMPULS I SUPORT EN OBRES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABI... Foment de Ciutat Vella, S.A.02-07-20201.411.770€Descargar
5 TURISMES FAMILIARS Ens Públic Corporació Catala...02-07-2020100.000€Descargar
Servei de neteja de diferents edificis i dependències del Consell Comarcal del Gironès Consejos Comarcales02-07-2020106.896€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'UN NOU COL LECTOR PER CONDUIR LES AIGÜE... Ayuntamiento de Tarragona02-07-202065.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma de part de l'arxiu de l'edifici de consultes externes (CEX) per ubicar-hi elsmagatzems de s... Institut Català de la Salut (...02-07-2020239.160€Descargar
SCS-2020-339: Equipament d'equipament mèdic per a Otorinolaringologia de les Consultes Externes Inf... Servei Català de la Salut (Ca...02-07-202030.000€Descargar
SERVEI DE NETEJA SUBSIDIÀRIA DE PARCEL·LES PARTICULARS ANY 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-07-202022.314€Descargar
Adquisición de nodos de cómputo para implementar los procesos interactivos (dentro del proyecto IC... Consorcios01-07-202060.000€Descargar
Contractació mixta per a l'aprovisionament del material i equipament necessari per realitzar sessio... Institut Català de la Salut (...01-07-20201.516.060€Descargar
Projecte per la finalitzacio de la reurbanitzacio dels carrers Ribes, Lleida, Tarragona, Barcelona i... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-07-2020305.785€Descargar
CONCESSIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA, NETEJA PLATGES I GESTIÓ DE LA DEIXAL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-07-20204.687.420€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació mixta per a l'aprovisionament del material i equipament necessari per realitzar sessio... Institut Català de la Salut (...01-07-20201.516.060€Descargar
Servei de neteja i altres serveis complementaris de les dependències i edificis de les estacions d'... Secretaria Per A la Mobilitat30-06-2020325.280€Descargar
Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (art. 159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contr... Mutua de Accidentes de Trabajo...30-06-20208.191€Descargar
Subministrament dels reactius, controls, material fungible i d'altres elements necessaris per a la r... Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202076.084€Descargar
Contrato de servicios de acomodación de L'Auditori de Barcelona Consorcios30-06-2020227.596€Descargar
Serveis consistent en la redacció del projecte d'execució i la direcció de les obres de la 2a. fa... Área Metropolitana de Barcelo...30-06-202047.021€Descargar
Subministrament i instal lació d'un sistema d'elevació de càrreguesdedicat a operacions de Manten... Ferrocarril Metropolità de Ba...30-06-2020199.232€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del subministrament de guants de nitril per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de... Consorcios30-06-202024.552€Descargar
Subministrament de 120 ordinadors portàtils amb dock station Agència per a la Competitivit...30-06-2020120.000€Descargar
RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABINA NETAPP FAS2554 PARA LA FUNDACIÓ INSTITUT CATAL... Institut Català de Nanotecnol...30-06-202010.000€Descargar
Contractació del servei de psicologia de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrad... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-06-20209.900€Descargar
Serveis de l'oficina tècnica pel disseny gràfic, la programació i el manteniment tècnic dels web... Ayuntamiento de Barcelona30-06-20202.190.450€Descargar
Subministrament consistent en l'adquisició de 115 senyals dels models I-60, I-120, I-180, G-240 i F... Área Metropolitana de Barcelo...30-06-202034.725€Descargar
Fabricació i subministrament d'un m dul amb lavabo adaptat per a la jugatecambiental al parc del M... Área Metropolitana de Barcelo...30-06-202028.277€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament consistent en l'adquisició de jocs infantils pels parcs metropolitans. (900739/20) Área Metropolitana de Barcelo...30-06-202032.922€Descargar
SCS-2020-353: Serveis de suport d'atenció domiciliària per a persones en situació de dependència... Servei Català de la Salut (Ca...30-06-2020507.849€Descargar
Serveis de suport addicional d'atenció a l'usuari de l'aplicació de La Meva Salut que són necessa... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-2020472.163€Descargar
Necessitat d'executar el teletreball i la mobilitat dels treballadors públics, que realitzen servei... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-2020426.864€Descargar
Subministrament agregat de medicaments per a la indicació de tractament d'anèmia simptomàtica ass... Institut Català de la Salut (...30-06-2020205.280€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (I): Institut C... Infraestructures de la General...30-06-2020159.125€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats d'emergència per part de Serveis Logistics de l'IAS, pe... Servei Català de la Salut (Ca...30-06-2020139.225€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament bates talles L i XL Servei Català de la Salut (Ca...30-06-2020130.000€Descargar
Subministrament bates talles L i XL Servei Català de la Salut (Ca...30-06-2020130.000€Descargar
Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament d'un sistema de Rx portàtil -ARC QU... Consorcios30-06-2020104.900€Descargar
Servei de neteja dels equipaments adscrits a ENGESTUR, S.A. Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-06-202086.448€Descargar
Subministrament mascaretes FFP3 sense vàlvula Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202075.000€Descargar
Subministrament d'un servidor de video per l'emissió i producció amb DALET GALAXY Ens Públic Corporació Catala...30-06-202065.000€Descargar
Serveis consistents en la seguretat de les oficines d'habitatge de Ciutat Vella, Les Corts i Sant Ma... Institut Municipal de l'Habita...30-06-202048.981€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament d'un sistema de Rx portàtil -MINI A... Consorcios30-06-202046.550€Descargar
Executar adaptacions urgents dels sistemes d'informació del Departament de Salut per tal d'elaborar... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-202043.571€Descargar
Subministrament de Llicències Centreon IT Edition Subscriptions per a UPCnet de juliol 2020 a juny ... Universitat Politècnica de Ca...30-06-202040.020€Descargar
Actualitzar el programa de gestió de la xarxa semafòrica SDCTU a una versió 8.0 o posterior i man... Ayuntamiento de Lleida30-06-202036.511€Descargar
El subministrament i instal·lació de 13 càmeres de captació d'imatges fixes i el posterior envia... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-06-202035.767€Descargar
ampliar la durada del suport presencial per a les unitats de vigilància epidemiològica de la Secre... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-202031.395€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc (PO SU 0004 2017) per a la contractació del suministrament de teixi... Secretaria de Serveis Penitenc...30-06-202030.083€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida i entrega amb la distribució d'equipament electromèdic i d'altres materials Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202027.032€Descargar
Fabricació i col-locació de manpares de separació entre taules Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202016.347€Descargar
Subministrament de llicències necessàries pel teletreball dels treballadors públics que realitzen... Secretaria de Telecomunicacion...30-06-202015.916€Descargar
Centre Escolar: Escola Bressol Municipal Trinitat Nova (c. Palamós n.70) Consorcios30-06-202015.797€Descargar
Servei de defensa judicial varis procediments davant TSJC i Jutjat Social Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202014.000€Descargar
Subministrament Granotes de protecció 5/6 Talla XXL Servei Català de la Salut (Ca...30-06-202013.923€Descargar
Subministrament solucions hidroalcohòliques 100 ml i 500 ml. Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20208.320€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material de farmàcia per parts del Servei de farmàcia de l'IAS, per atendre la ... Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20204.483€Descargar
Servei d'avaluació de riscos psicosocials del personal del Departament d'Acció Exterior, Relacions... Departament d'Afers i Relacion...30-06-20203.850€Descargar
Obres per el desmuntatge i muntatge de l'estació 459 del Bicing al Passeig de Santa Coloma, 105, ac... Barcelona D'infraestructures M...30-06-20202.434€Descargar
Obres per el desmuntatge i muntatge de l'estació 191 del Bicing al c. Rocafort, 167, actuacions d'E... Barcelona D'infraestructures M...30-06-20202.078€Descargar
Subministrament de guants talles XL, L, M i S Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20201.505€Descargar
Subministrament embalatges isotèrmics per transport de mostres Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20201.493€Descargar
Contractació basada per a l'aixecament topogràfic dels carrers Abat Escarré, Barcelona, Mossèn R... Área Metropolitana de Barcelo...30-06-20201.139€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament ampolles desinfectant Meliseptol Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20200€Descargar
Subministrament TET'S pediàtriques diferents mides Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20200€Descargar
Subministrament rotlles esparadraps Servei Català de la Salut (Ca...30-06-20200€Descargar
Subministrament de material sanitari relatiu a comandes especials, necessari per fer front a la pand... Institut Català de la Salut (...30-06-20200€Descargar
Subministrament del material sanitari, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...30-06-20200€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència d'obres relacionats amb les mesures adop... Consorci Mar Parc de Salut de ...30-06-20200€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència de subministraments relacionats amb les ... Consorci Mar Parc de Salut de ...30-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material de laboratori, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...30-06-20200€Descargar
Servei de manteniment programat preventiu i de reposició correctiva, subministrament de recanvis i ... Servei Catalá de Transit29-06-2020557.100€Descargar
225/2020 Projecte camí escolar CE Serra, projecte d'obres d'urbanització del carrer de Pérez Moya Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-2020204.354€Descargar
Servei de traducció en llengua de signes Ens Públic Corporació Catala...29-06-2020105.000€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...29-06-202032.000.000€Descargar
Contractació emergència subministrament buzos Institut Català de la Salut (...29-06-202011.500.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes i buzos Institut Català de la Salut (...29-06-20209.365.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...29-06-20207.000.000€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20204.147.200€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...29-06-20203.949.600€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20202.190.720€Descargar
contractació emergència subministrament mascareta protecció Institut Català de la Salut (...29-06-20202.132.500€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20201.962.820€Descargar
Pròrroga del contracte acord marc per a la homologació de proveïdors del subministrament de react... Universitat Autònoma de Barce...29-06-20201.584.190€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament mascaretes ffp2 i pantalles protecció facial Institut Català de la Salut (...29-06-20201.435.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascareta ffp2 bec ànec Institut Català de la Salut (...29-06-20201.425.000€Descargar
Contractació emergència subministrament reactivos coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-20201.139.040€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes protecció rectangular a/gomes Institut Català de la Salut (...29-06-20201.086.750€Descargar
contractació emergència subministrament bates protec Institut Català de la Salut (...29-06-20201.036.000€Descargar
contractació emergència subministrament mascaretes ffp2 Institut Català de la Salut (...29-06-20201.015.000€Descargar
Contractació emergència subministrament bates coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-2020513.562€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...29-06-2020500.000€Descargar
Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a Barcelona ciutat, provínci... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-2020491.968€Descargar
Contractació emergència subministrament polaina plàstic Institut Català de la Salut (...29-06-202086.900€Descargar
Acord marc per al subministrament de material d'hemodiàlisis domiciliària amb cessió de monitors ... Institut Català de la Salut (...29-06-202078.000€Descargar
2020-RRHHSG-076-SE Servei de manteniment de la maquinària escènica instal·lada al Gran Teatre del... Fundació Gran Teatre del Lice...29-06-202076.365€Descargar
Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a la província de Tarragona,... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-202071.635€Descargar
Contractació emergència subministrament circuits pacient Institut Català de la Salut (...29-06-202070.248€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament equips electroforesis (tapestation) Institut Català de la Salut (...29-06-202069.848€Descargar
Prestació del servei de desinfecció integral amb l'aplicació de tractaments periòdics de biosegu... Departament de la Vicepresidè...29-06-202065.000€Descargar
Contractació emergència subministrament pantalles protecció facial Institut Català de la Salut (...29-06-202059.400€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...29-06-202058.800€Descargar
Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a la província de Girona, mi... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-202058.344€Descargar
Contractació emergència servei transport menjar personal ics Institut Català de la Salut (...29-06-202056.000€Descargar
Neteja diverses dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202055.909€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència servei transport mostres de laboratori estudi ministeri Institut Català de la Salut (...29-06-202055.614€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...29-06-202042.658€Descargar
Contractació emergència subministrament reactiu coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-202039.312€Descargar
Contractació emergènciasubministrament 3 equips microtoms Institut Català de la Salut (...29-06-202038.143€Descargar
Contractació emergènciasubministrament 3 equips microtoms Institut Català de la Salut (...29-06-202038.143€Descargar
Contractació emergència subministrament metres roba blanca per fer bates Institut Català de la Salut (...29-06-202031.510€Descargar
Contractació emergència subministrament transp virus 3ml Institut Català de la Salut (...29-06-202030.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament reactius QIASTATDX-PCR COVID2019 6D 774QIA-691212 Institut Català de la Salut (...29-06-202030.600€Descargar
Contracte d'emergència del servei de suport i reforç educatiu durant l'estiu Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-202024.500€Descargar
Neteja diferents dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202022.364€Descargar
Contracte d'emergència del servei de treballs de pintura de senyalització a la calçada Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-202020.661€Descargar
Prestació del servei de rentatge i desinfecció complementària amb ozó i viricides per a prevenci... Departament de la Vicepresidè...29-06-202020.655€Descargar
Contractació emergència subministrament recolli/transp virus 3ml Institut Català de la Salut (...29-06-202015.000€Descargar
subministrament de 800 viseres de diferents models, 3.000 mascaretes KN-95 i 5.000 mascaretes quirú... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-202013.521€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte d'emergència pel subministrament de material vari per evitar el risc de contagi per l'exp... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-202012.543€Descargar
Contractació emergència subministrament roba teixit artic white Institut Català de la Salut (...29-06-202012.467€Descargar
subministrament de 132 mampares de metacrilat i 100 màscares de protecció facial, com a equips de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-202011.553€Descargar
Neteja diferents dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202011.182€Descargar
contracte reservat a centres especials de treball del servei de lloguer i rentat d'uniformes de la F... Universitat Autònoma de Barce...29-06-20208.176€Descargar
Allotjament d'urgència provisional per a Dones en situació de Violència de Gènere amb motiu del ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-20207.789€Descargar
subministrament de 120 filtres 755/756 P3 COVID19, 230 mascaretes 745 A1P2 COVID19 i 240 mascaretes ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-20203.434€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament de 120 filtres 755/756 P3 COVID19, 230 mascaretes 745 A1P2 COVID19 i 240 mascaretes ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-20203.434€Descargar
subministrament de 120 dosificadors 250 ml solució hidroalcohòlica, 12 dosificadors sabó, 100 dos... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-20203.287€Descargar
subministrament de 120 dosificadors 250 ml solució hidroalcohòlica, 12 dosificadors sabó, 100 dos... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-20203.287€Descargar
Contractació emergència servei de transport de respiradors Institut Català de la Salut (...29-06-20203.000€Descargar
subministrament de 10.000 guants nitrils talla XL, com a EPIS envers el risc decontagi per l'exposic... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-20201.865€Descargar
subministrament de 10.000 guants nitrils talla XL, com a EPIS envers el risc decontagi per l'exposic... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-20201.865€Descargar
Contrarte d¿emergència pel subministrament de 3 termòmetres infrarojos Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-06-20201.343€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació basada del servei per l'aixecament topogràfic dels carrers Pi i Margall, Rabella, Sol... Área Metropolitana de Barcelo...29-06-20201.200€Descargar
Contractació emergència subministrament mantes Institut Català de la Salut (...29-06-20200€Descargar
Subministrament de material sanitari relatiu a comandes especials, necessari per fer front a la pand... Institut Català de la Salut (...29-06-20200€Descargar
Inversions per dotar la nova instal·lació del CEM Guinardó, necessari per fer front a la pandèmi... Institut Català de la Salut (...29-06-20200€Descargar
Subministrament de material de laboratori, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...29-06-20200€Descargar
Subministrament del material sanitari, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...29-06-20200€Descargar
Subministrament de productes de farmàcia, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...29-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, de serveis en matèria de comunicació ... Servei Català de la Salut (Ca...29-06-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emergència, de serveis diversos i altres en el mar... Servei Català de la Salut (Ca...29-06-20200€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, dels serveis d'allotjament de pacients ... Servei Català de la Salut (Ca...29-06-20200€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, dels serveis d'allotjament de professio... Servei Català de la Salut (Ca...29-06-20200€Descargar
Servei d'accés a l'aplicació per a la correcta coordinació d'activitats empresarials (CAE) pel Ba... Servicio Balear de Salud (Serb...26-06-20202.875€Descargar
Substitució del paviment de la pista poliesportiva del pavelló municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-202096.045€Descargar
Subministrament de llicències SAP per al Banc de Sang i Teixits Servei Català de la Salut (Ca...26-06-202030.221€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE ACERO PARA LA OBRA DE EMERGENCIA POR DAÑOS GRAVES EN LA LINEA BARCELONA-MATARO?MAÇAN... Grupo Tragsa26-06-202065.403€Descargar
Subministrament, instal.lació i manteniment anual, mitjançant arrendament sense opció de compra, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-2020145.765€Descargar
Contractació per lots de subministrament de material d'oficina, tòners i material per fer manualit... Consorcios26-06-202041.513€Descargar
Subministrament i instal·lació de 23 punts de recàrrega elèctrics per autobusos a la cotxera de ... Transports de Barcelona, S.A.26-06-20201.372.210€Descargar
Subministrament, instal.lació i manteniment anual, mitjançant arrendament sense opció de compra, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-202054.704€Descargar
Subministrament, instal.lació i manteniment anual, mitjançant arrendament sense opció de compra, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-2020182.749€Descargar
Subministrament d'àrid reciclat amb marcatge CE, així com el seu transport als camins establerts, ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...26-06-202092.446€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres contingudes en el Projecte per la millora i reestructuració de l'àrea d'atenció de visitant... Consejos Comarcales26-06-202057.738€Descargar
Cobertura d'assegurances de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni Ens Públic Corporació Catala...26-06-2020145.000€Descargar
Servicios para la realización de la verificación de cumplimiento de la normativa nacional notifica... Administrador de Infraestructu...26-06-202030.232€Descargar
Lloguer d'un estudi de producció audiovisual en HD per a explotació prog. mitjà televisió de la ... Ens Públic Corporació Catala...26-06-2020373.700€Descargar
Contractació de llicencies MS OFFICE 365 Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-202065.014€Descargar
Servei de Desenvolupament de l'Storytelling per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...26-06-202089.842€Descargar
Auditories Seguretat entorn SAP Transports de Barcelona, S.A.26-06-202080.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Tovalloletes eixugamans Ferrocarril Metropolità de Ba...26-06-2020130.380€Descargar
Projecte d'execució d'una cuina Centre escolar: Escola Lluis Vives Consorcios26-06-2020374.225€Descargar
Cartografia topogràfica 3D, escala 1:1000 dels municipis de Cervelló, Igualada, Montclar, Montesqu... Diputación Provincial de Barc...26-06-2020270.006€Descargar
Servei de detecció, prospecció, mediació, intervenció i suport a persones vulnerables integrants... Ayuntamiento de Barcelona26-06-2020204.294€Descargar
Subministrament de reactius per a la purificació d'ADN/ARN viral segons química per boletes magnè... Institut Català de la Salut (...26-06-2020200.000€Descargar
Servei d'intervenció RS (Revisió de Seguretat) i pintat dels vagons sèrie s/453 de Ferrocarrils d... Secretaria Per A la Mobilitat26-06-2020181.000€Descargar
Relació de contractes tramitats per emergència de subministrament d'EPIs i material sanitari per f... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-2020175.811€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Relació de contractes tramitats per emergència de subministrament d'EPIs i material sanitari per f... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-2020175.811€Descargar
Servei de transport dels exàmens de les PAU (convocatòria ordinària) des de l'empresa de segureta... Comissionat Per A Universitats...26-06-2020110.100€Descargar
Servei de detecció, prospecció, mediació, intervenció i suport a persones vulnerables integrants... Ayuntamiento de Barcelona26-06-2020107.136€Descargar
Subministrament de reactius d'extracció DNA/RNA viral per al Servei de Microbiologia. Pla de contin... Institut Català de la Salut (...26-06-202099.008€Descargar
Centre Escolar: Escola Bogatell. Consorcios26-06-202096.184€Descargar
Serveis d'impressió i encapsat dels exàmens de la convocatòria ordinària corresponent al juny qu... Comissionat Per A Universitats...26-06-202081.161€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE DE SEQÜENCIACIÓ DE LA MARCA ILLUMINA Institut Català de la Salut (...26-06-202057.747€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de vigilància de seguretat Hospitals de campanya Ayuntamiento de Barcelona26-06-202057.489€Descargar
subministrament de 20.000 mascaretes FFP2 i 720 polvoritzadors higienitzants per superfícies multi ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-202053.240€Descargar
subministrament de 20.000 mascaretes FFP2 i 720 polvoritzadors higienitzants per superfícies multi ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-202053.240€Descargar
Servei de desinfecció i neteja de les oficines d'habitatge d'Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Ho... Institut Municipal de l'Habita...26-06-202047.264€Descargar
Subministrament d'ampliació de la monitorització per a la segona planta de l'Hospital General. Pla... Institut Català de la Salut (...26-06-202040.640€Descargar
Jocs de taula per a families amb dificultats durant el confinament derivat de la pandèmia COVID-19 Foment de Ciutat Vella, S.A.26-06-202036.393€Descargar
Contracte d'emergència del servei d'instal·lació de nous polsadors en semàfors de diverses cruï... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-202035.537€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de bates d'un sol ús. Pla de contingència front a l'epidèmia del SARS-CoV-2 de l'... Institut Català de la Salut (...26-06-202032.000€Descargar
Material escolar i pedagògic per a families amb dificultats durant el confinament derivat de la pan... Foment de Ciutat Vella, S.A.26-06-202029.883€Descargar
Servei obertura punts repartiment àpats COVID 19 Distrito de Ciutat Vella26-06-202017.974€Descargar
Subministraments de determinacions per a estudi de SARS-CoV-2 en mostres de teixits procedents de l'... Institut Català de la Salut (...26-06-202011.713€Descargar
subministrament de 12.400 guants de nitril, 42 termòmetres infraroig, 120 ulleresprotectores, 50 ma... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-202010.627€Descargar
Subministrament de reactius per la purificació d'ADN/ARN viral segons química per boletes magnèti... Institut Català de la Salut (...26-06-20209.794€Descargar
Subministrament de criosondes d'un sol ús per a la realització de criobiòpsies transbronquials a ... Institut Català de la Salut (...26-06-20209.286€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 60 tamborets pels serveis de microbiologia core i genètica molecular. Pla de con... Institut Català de la Salut (...26-06-20208.700€Descargar
Subministrament de 60 tamborets pels serveis de microbiologia core i genètica molecular. Pla de con... Institut Català de la Salut (...26-06-20208.700€Descargar
Subministrament d'un rinofibrolaringoscopi i una font de llum amb cable de llum pel servei d'ORL. Pl... Institut Català de la Salut (...26-06-20208.300€Descargar
Contractació emergència subministrament PCR coronavirus Institut Català de la Salut (...26-06-20208.280€Descargar
Adherir l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l'Acord marc del servei d'assegurances amb destinaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-20207.506€Descargar
Subministrament d'una cabina de seguretat biològica per l'ârea de Genètica Clínica Molecular. Pl... Institut Català de la Salut (...26-06-20206.440€Descargar
subministrament de 120 termòmetres làser, com a material per evitar el riscde contagi per l'exposi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-06-20206.003€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de criosondes d'un sol ús per a la realització de criobiopsies a pacients amb pato... Institut Català de la Salut (...26-06-20205.571€Descargar
Subministrament d'un fotófor de llum per al servei de ORL. Pla de contingència front a l'epidèmia... Institut Català de la Salut (...26-06-20205.372€Descargar
Obra de construcció d'un recinte per a personal sanitari al pavelló de pilota de la Vall d'Hebron.... Institut Català de la Salut (...26-06-20205.105€Descargar
Subministrament d'una sonda convexa d'ultrasons per ecografia toràcica. Pla de contingència front ... Institut Català de la Salut (...26-06-20204.959€Descargar
Subministrament d'un estimulador i un dispositiu per teràpia ultrasònica per a l'unitat de rehabil... Institut Català de la Salut (...26-06-20203.850€Descargar
Subministrament de 17 carros de transport pel servei core-microbiologia/unitat coremic. Pla de conti... Institut Català de la Salut (...26-06-20202.873€Descargar
Subministrament d'una taula de guixos per urgències de traumatologia. Pla de contingència front a ... Institut Català de la Salut (...26-06-20202.349€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de bloc d'alumini per a bany blocs secs per al servei de microbiologia. Pla de conti... Institut Català de la Salut (...26-06-20201.668€Descargar
Instal·lacions provisionals al Port Olímipic per a les càmeres de control de l'aforament de les p... Ayuntamiento de Barcelona26-06-20201.527€Descargar
Subministrament d'un carro de cures per equipar els diferents espais que s'estan organitzant com a u... Institut Català de la Salut (...26-06-20201.473€Descargar
Instal·lació dels punts de xarxa i la connexió de cablatge fins els videosensors per al control d... Ayuntamiento de Barcelona26-06-20201.259€Descargar
Subministrament de mascaretes pediàtriques. Pla de contingència front a l'epidèmia del SARS-CoV-2... Institut Català de la Salut (...26-06-20201.185€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes coronavirus Institut Català de la Salut (...26-06-20200€Descargar
Subministrament d'equip per a banys blocs secs, control i pantalla digital per al servei de microbio... Institut Català de la Salut (...26-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministraments d'un arnes per a grua per a la 5a planta annex de l'Hospital General. Pla de contin... Institut Català de la Salut (...26-06-20200€Descargar
Serveis consistents en la neteja a fons de les oficines d'habitatge d'Eixample, Sants-Montjuïc, Gr... Institut Municipal de l'Habita...26-06-20200€Descargar
2020-60 - Obres de reforma del fons del pavelló 10 planta 1 i pavelló 12 planta 2 del servei d'uro... Diputación Provincial de Barc...25-06-20201.071.950€Descargar
Contracte de servei de neteja integral de diferents edificis municipals de l'Ajuntament. Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-06-20202.804.700€Descargar
Subministrament de Kit concentrat de plaquetes per l'obtenció de PRP amb cessió de dues centrifugu... Consorcios25-06-2020151.867€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA i BUGADERIA ALS EDIFICIS DE L'AGÈNCIA DE SALUTPÚBLICA DE BARCELONA ... Agència de Salut Pública25-06-2020592.522€Descargar
Subministrament de tanques per a la realització d'esdeveniments culturals diversos Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-06-202025.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de redacció del projecte constructiu de Sanejament i depuració de Llorà al TM de Sant Mart... Consejos Comarcales25-06-202030.000€Descargar
Serveis de disseny, muntatge i execució de l'activitat del Centre de Logística dels regals dels Re... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-06-202029.504€Descargar
Contracte de servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del Pla de l'Estany Consejos Comarcales25-06-2020779.766€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes FFP3 Institut Català de la Salut (...25-06-202060.754€Descargar
Contractació emergència medicament coronavirus cloroquina 155mg. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia mascaretes FFP2 I FFP3 coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates. Institut Català de la Salut (...25-06-2020236.932€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma del vestidors existents i ampliació corresponent a la construcció de nou volum per allatog... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-06-2020173.761€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament escovillons. Institut Català de la Salut (...25-06-20201.680€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament gorros i polaines. Institut Català de la Salut (...25-06-202053.544€Descargar
Contractació emergència subministrament contenidors 60l. Institut Català de la Salut (...25-06-2020458.514€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament transp virus 3ml 1 esc estàndard. Institut Català de la Salut (...25-06-202014.850€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates. Institut Català de la Salut (...25-06-2020352.800€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates cirurg altaprotec líquid est ril. Institut Català de la Salut (...25-06-2020477.272€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emerg ncia subministrament escovillons. Institut Català de la Salut (...25-06-202025.949€Descargar
Contractació emergència subministrament canister. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes ffp3. Institut Català de la Salut (...25-06-20201.749.000€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes. Institut Català de la Salut (...25-06-20202.589.600€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament sistema infusió. Institut Català de la Salut (...25-06-202076.320€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament eq PCR rt SARS-COV-2 xprSARS-COV2-10. Institut Català de la Salut (...25-06-2020166.950€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-202039.552€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament escovillons i medi. Institut Català de la Salut (...25-06-20202.415€Descargar
Contractació emergència subministrament fungible respiradors coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-202013.302€Descargar
Subministrament de filtre electrostàtic per al servei d'urgències de l'AMI (32URGU113S). Pla de co... Institut Català de la Salut (...25-06-20201.300€Descargar
Subministrament de material elèctric per les instal·lacions de les UCI's provisionals de la planta... Institut Català de la Salut (...25-06-20208.754€Descargar
Obres de retirada de punts de llum zona Bombers (coberta aparcament Portal de St Roc). Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-06-20202.960€Descargar
Serveis auxiliars de seguretat Ayuntamiento de Barcelona25-06-202017.802€Descargar
Servei consistent en la redacció del projecte d'execució i la direcció de les obres de la reurban... Área Metropolitana de Barcelo...23-06-202025.744€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de divers material fungible de protecció per a la Policia de la Generalitat-Mossos ... Departament d' Interior23-06-20202.368.960€Descargar
Obra de conversio d'una nau de transició convencional en una nau de biocontenció de nivell BSF2 Institut de Recerca I Tecnolog...23-06-2020291.466€Descargar
Obres d'adequació i millora de diversos espais de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. COVID-19 Institut Català de la Salut (...23-06-20201.391.420€Descargar
Subministrament de recanvis dels sistemes d'alimentació, parrilles i extracció d'escòries dels fo... Grupo Tersa23-06-20201.044.450€Descargar
derivat 17 Centre escolar: Escola La Maquinista Consorcios23-06-2020427.235€Descargar
Sala Blanca projecte ICI19/00034 Instituto de Investigaciones B...23-06-2020300.000€Descargar
Serveis de desenvolupament i evolució d'un sistema de Videoconferència per l'àmbit de Salut per a... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020290.201€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició de l'equipament de monitorització necessari per l'ampliació de la Unitat de Cures Inte... Institut Català de la Salut (...23-06-2020279.768€Descargar
El present contracte té per objecte la contractació del servei de televisió local per a la inclus... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-06-2020272.587€Descargar
Adaptació de les escoles al canvi climàtic - Refugis climàtics cofinançat amb Fons FEDER en un 8... Consorcios23-06-2020218.952€Descargar
Servei de desenvolupament del projecte d'acció comunitària Bon Pastor Transforma't al barri de Bon... Ayuntamiento de Barcelona23-06-2020168.451€Descargar
ervei de renovació Adobe Analytics (Analytics Prime - server calls i Analytics Heartbeat - video st... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020164.700€Descargar
Contractació de la reparació d'un tram de coberta de l'aparcament del Portal de Sant Roc, sota con... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-06-2020135.094€Descargar
Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament dels productes necessaris per a la r... Consorcios23-06-2020117.712€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament set portadores TETRA de TBS RESCAT per tal d'ampliar la capacitat de les comunicacio... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020115.582€Descargar
Serveis de senyalització a les estacions i trens derivada del procés de desescalada del confinamen... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-202073.771€Descargar
servei de neteja de lesestacions, dependències i automotors del Cremallera de Montserrat i de les e... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-202063.413€Descargar
Serveis de manteniment correctiu i evolutiu de la plataforma IDE i Geoportal,suport tècnic i operat... Instituto Municipal de Inform...23-06-202049.586€Descargar
Compra de 3.778 contenidors de residus: cubells amb tapa i pedal (1.940 de 50 litres i 1.838 de 60 l... Departament d' Interior23-06-202046.539€Descargar
Atenció a les persones sense sostre per donar resposta a la necessitat de confinament derivada de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-06-202038.134€Descargar
ontractació d'un mitjà de publicitat determinat per l'estratègia de comunicació de la destinaci... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-06-202032.445€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis relatius al sobre consum del servei Adobe Analytics pel període febrer-maig de 2020. Secretaria de Telecomunicacion...23-06-202031.534€Descargar
Subministrament de pantalles de protecció de vidre i policarbonat de diferents dimensions per les d... Departament d' Interior23-06-202024.499€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-202022.549€Descargar
subministraments basat de l'Acord Marc H-2/2019 (lot 1), té per objecte el subministrament de 10 es... Secretaria Per A la Planificac...23-06-202011.868€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-202010.472€Descargar
serveis de neteja de les diferents estacions, dependències i unitats de tren de la línia Lleida La... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-20208.954€Descargar
El COVID-19 és una malaltia que es contagia entre els éssers humans d'una manera molt ràpida i se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-06-20208.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El COVID-19 és una malaltia que es contagia entre els éssers humans d'una manera molt ràpida i se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-06-20207.250€Descargar
El COVID-19 és una malaltia que es contagia entre els éssers humans d'una manera molt ràpida i se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-06-20206.427€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20206.410€Descargar
Auxiliars de servei en control d¿accessos Consorcios23-06-20206.353€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de covid-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20206.306€Descargar
MATERIAL LABORATORI COVID-19 (automatització processament mostres) Fundació Privada Centre de Re...23-06-20205.800€Descargar
Material Laboratori Tests COVID-19 (automatitizació processament de mostres) Fundació Privada Centre de Re...23-06-20205.595€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20205.048€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20203.953€Descargar
Servei de manteniment preventiu i calibració del forn de grafit i espectrofotòmetre d'absorció i ... Consorcios23-06-20203.827€Descargar
Servei de manteniment preventiu i calibració del forn de grafit i espectrofotòmetre d'absorció i ... Consorcios23-06-20203.827€Descargar
Servei d'entrega de menjars per voluntaris que realitzen Tests de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20202.920€Descargar
Assegurança per equipament científic, per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20201.688€Descargar
Subministrament de cintes adhesives de colors per a senyalitzar les zones de desinfecció i neteja p... Departament d' Interior23-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de covid-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar
Subministrament 7 rotllos de 150 M de paper polietilè per la senyalització al terra en els process... Departament d' Interior23-06-20200€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar
Material per realitzar testsde detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar
Material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19 Fundació Privada Centre de Re...23-06-20200€Descargar
Contractes d¿emergència 6 Consorcios23-06-20200€Descargar
Publicació massiva de contractes d¿emergència Consorcios23-06-20200€Descargar
Contractes d¿emergència 5 (publicació massiva) Consorcios23-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment i explotació integral de la bassa de Sant Llorenç, als termes municipals de ... Área Metropolitana de Barcelo...22-06-2020146.932€Descargar
Suministro de equipamiento y servicios profesionales para la renovación de la red de comunicaciones... Ente Público Puertos del Esta...22-06-20202.745.390€Descargar
Subministrament d'implants de maluc, material fungible i instrumental auxiliar associat per a l'Hosp... Consorcios22-06-20201.060.260€Descargar
Treball de camp corresponent a l'Enquesta de Condicions de Vida de Catalunya (ECV) per a l'any 2020 Institut D'Estadistica de Cata...22-06-2020178.572€Descargar
Substitució parcial del paviment asfàltic per un altre de formigó armat a la llosa 19.70 de l'apa... Transports de Barcelona, S.A.19-06-20201.196.340€Descargar
Arranjament i manteniment del paviment de diversos carrers del nucli urbà de l'Aldea Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-06-202070.897€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia a 18.06.2020 Departament de Justícia19-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Nuevo acceso ferroviario. Vias de acceso y Expedición/Recepción en Nou Llobregat (Pantalla visual ... Ente Público Puertos del Esta...18-06-20201.762.150€Descargar
OBRA PER CANVIAR LA COBERTA DE FIBROCIMENT DEL CAP JAUME I Institut Català de la Salut (...18-06-202087.784€Descargar
Contractació de la prestació de 37 lots/rutes de transport col lectiu d'escolars dels centres d'en... Consejos Comarcales18-06-20202.823.800€Descargar
SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD Grupo Tragsa17-06-202041.919€Descargar
Servei de digitalització (check-list) de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun... Secretaria Per A la Mobilitat17-06-2020287.600€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS PER A LA CUINA DEL CONSORCI CENTRE D'ACOL... Consorcios17-06-2020163.892€Descargar
Adquisición De Contenedor Equipado Con Compresor Para La Recarga De Botellas De Aire Respirable En ... Aena, Aeropuertos Españoles y...17-06-2020140.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord Marc corresponent als serveis d'arquitectura i enginyeria per als departaments de serveis gene... Institut Català de la Salut (...17-06-20201.145.000€Descargar
ervicio de digitalización de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat16-06-2020481.630€Descargar
Serveis de manteniment de les llic ncies SAP (Exp. 51/2019) Universitat de Barcelona16-06-202099.269€Descargar
Subministrament de medicaments oncològics genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...16-06-20202.423.480€Descargar
Adquisició de Centreon Enterprise Monitoring System (EMS) per a BASE Diputación Provincial de Tarr...16-06-20200€Descargar