Se han encontrado 2797 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma d´enllumenat Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-11-202067.029€Descargar
Servei d'assegurança de danys materials, d'accidents i malalties i responsabilitat civil i patrimon... Fundació Universitària Balme...26-10-2020133.000€Descargar
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA RETORNABANDEJAS EN FILTROS DE PASAJEROS (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-20204.630€Descargar
VERIFICACION DIELECTRICA DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-20202.750€Descargar
SUMINISTRO DE MATERIAL REPUESTO PARA TALLER DE AAVV (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-2020600€Descargar
ETIQUETAS BLANCO / TRANSPARENTE BRADY PTL-31-4270 (250) UNIDADES Aena, Aeropuertos Españoles y...26-10-2020138€Descargar
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de los centros de MAZ M.C.S.S Nº 11.Territorial CATA... Mutua de Accidentes de Trabajo...26-10-202045.645€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equips de comunicacions Ens Públic Corporació Catala...26-10-202048.000€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE DIVERS PROGRAMARI DELS SISTEMES TECNOLÒGICS DE L'AJUNTAM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020234.101€Descargar
Redacció del projecte de l'obra Renovació instal·lacions adequació RD1215/97 Secretaría General de Territo...26-10-202024.191€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE TRES MONITORS EN FORMA D'ONA PER ALS CONTROLS DE REALITZACIÓ DE betevé Informació I Comunicació de ...26-10-202024.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE GENERACIÓ DE SISCRONISMES PELS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...26-10-202029.000€Descargar
Gestió de l'Espai Jove Palau Alòs i del Punt InfoJove del Districte de Ciutat Vella Distrito de Ciutat Vella26-10-2020770.180€Descargar
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció de document d'obra executada de les ... Secretaría General de Territo...26-10-202010.470€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de distribución de seguros y la contratación simultánea de seguro para los vehículos p... Tesorería General de la Segur...26-10-20204.000€Descargar
Subministrament de l'ampliació de la matriu de vídeo i multipantalla dels estudis HD del Centre de... Ens Públic Corporació Catala...26-10-202042.950€Descargar
Servei de neteja de les depend ncies de la Comissió Jurídica Assessora. Comissió Jurídica Assessora26-10-202036.800€Descargar
Servei de suport integral per a la gestió i execució de l'operació de FEDER 2014-2020 Santa Perpe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202024.990€Descargar
redaccio de projecte basic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat,... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202032.840€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL.L... Agència Catalana de L'aigua26-10-20205.776.220€Descargar
Equip per retransmetre en streaming per a Comunicació Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación conjunta de la redacción de una memoria valorada y la ejecución de los trabajos para... Área Metropolitana de Barcelo...26-10-2020482.000€Descargar
Servicio de limpieza integral de las instalaciones deportivas municipales Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-20201.269.020€Descargar
Aprobación pliegos contrato mixto servicio y suministro software RRRHH, procedimiento abierto.. Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020164.879€Descargar
Servicios de oficina técnica de interoperabilidad Consejería de la Presidencia,...26-10-20203.163.130€Descargar
Dirección de las obras del proyecto constructivo de la ampliación de la EDAR de Riudoms. Término ... Agència Catalana de L'aigua26-10-2020265.170€Descargar
REMODELACIÓ DEL CARRER OCEJA DE VILALLOBENT. Gerona. Ayuntamientos Provinci...26-10-2020131.965€Descargar
Subministrament d'una eina meteorològica Protecció Civil Departament d' Interior26-10-202025.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de traducció i correcció de textos de l'Institut Català de Finances Instituto Catalán de Finanzas26-10-202060.000€Descargar
concessió demanial de l ús privatiu de local destinat a bar-restaurant ubicat vora el noucomplex e... Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-10-20200€Descargar
Servicio de asistencia hospitalaria en Figueres Mutua Intercomarcal de Acciden...26-10-202056.402€Descargar
Instal.lació, el desmuntatge i el manteniment de l'enllumenat de Nadal. Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202027.724€Descargar
Subministrament de llicències de suport en tecnologies CITRIX i serveis de suport Ayuntamiento de Girona26-10-202031.500€Descargar
CTTE616 Servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió de la Plan... Grupo Tersa26-10-2020608.800€Descargar
ECAO 8527/2020 - Obres contingudes en la Memòria valorada reparació dels escocells i paviments per... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202016.107€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de llicències de manteniment dels commutadors centrals del Centre de Processament d... Ayuntamiento de Girona26-10-20209.000€Descargar
Obres contingudes en el Projecte de les obres de plantació d'arbrat a diversos carrers de la ciuta... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202035.210€Descargar
EC 2020 461 Serveis de creativitat, conceptualització, disseny i producció d'una campanya de publi... Departament de la Vicepresidè...26-10-2020100.000€Descargar
AVALUACIÓ DEL PROCÉS DE GESTIÓ I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE LA CRIDA D'ACTUACIONS HUMANITÀRIES... Agencia Catalana de Cooperaci...26-10-20204.500€Descargar
Annex del projecte constructiu de les obres de connexió de l'abastament d'aigua potable de Borrass... Gerona. Ayuntamientos Provinci...26-10-202096.727€Descargar
268/20 OBRES DE REFORMA DE LA ZONA LOGÍSTICA DEL MERCAT DE CANYELLES Instituto Municipal de Mercado...26-10-2020372.833€Descargar
Contractació del servei de neteja de les instal.lacions esportives municipals, que gestiona l'empr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020248.828€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Canviar els Aplacats de fusta de les portes exteriors dels vestuaris del Camp de Futbol . Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202057.850€Descargar
CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DELS PROJECTES DE REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L'ARBRAT I ESTASSSADA DEL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202062.380€Descargar
E-300100/01-10-20 Servei de manteniment correctiu d'un seqüenciador Illumina Nextseq500 del campus ... Universitat Pompeu Fabra25-10-202016.073€Descargar
E-300100/01-10-20 Servei de manteniment correctiu d'un seqüenciador Illumina Nextseq500 del campus ... Universitat Pompeu Fabra25-10-202016.073€Descargar
Servei de paqueteria de les novetats editorials en català i occità (SAB) per a les Biblioteques P... Departament de Cultura24-10-202054.000€Descargar
direcció i execució de les intervencions arqueol giques i paleontol giques d'urg ncia al territori... Departament de Cultura24-10-202078.512€Descargar
manteniment de jardineria de 13 depend ncies del Departament de Cultura Departament de Cultura24-10-202057.636€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició de l'obra Mendiants de Marià Fortuny Departament de Cultura24-10-202036.000€Descargar
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELECTROSTÁTICA PUENTE AÉREO (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...23-10-2020998€Descargar
Contratación no sujeta a regulación armonizada del servicio de asistencia sanitaria básica ambula... Mutua de Accidentes de Trabajo...23-10-202011.000€Descargar
5689/2020 - Obres incloses en el projecte PROJECTE SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC PER NOVES LLUMENE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202027.917€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DE PERFIL METABOL MIC I LIPID MIC DE 79 MOSTRES DE PLASMA ... Institut Català de la Salut (...23-10-20204.393€Descargar
5746/2020 - Serveis d'administració i manteniment dels sistemes informàtics Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202079.833€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà Serveis Territorials D'educaci...23-10-2020105.322€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

5771/2020 - Obres incloses Projecte executiu de reposició de la xarxa de pluvials del Passeig Marí... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202058.512€Descargar
Subministraments de les llicències de VMWare pels anys 2021 i 2022. (Ref:POS164/20) Secretaria Per A la Mobilitat23-10-202068.000€Descargar
Desballestament vehicles Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-10-20200€Descargar
Subministrament, configuració i posada en marxa dels dispositius d'accés necessaris per a dotar de... Universitat Politècnica de Ca...23-10-202097.000€Descargar
2020/146 Subministrament d'una llicència per augmentar la capacitat de les còpies de seguretat Universitat de Barcelona23-10-202027.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Investigador Blanxart Serveis Territorials D'educaci...23-10-202049.600€Descargar
Contrato de servicios de provisión de datos satelitales relativos a Lote 1: Observación de la Tier... Institut d'Estudis Espacials d...23-10-20202.000.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un vehicle híbrid per a XALOC Diputación Provincial de Giro...23-10-202019.835€Descargar
Contracte de serveis del manteniment correctiu i preventiu (4 visites/any), dels equips de megafonia... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20205.000€Descargar
CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 1 -ENLLUMENAT DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020158.386€Descargar
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT LOT 3-SENYALISTICA -PROJECTE EXECUTIU PER A LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202013.622€Descargar
Serveis de vigilància i seguretat privada i control d'accessos durant el funcionament de la Fira de... Ayuntamiento de Barcelona23-10-202090.626€Descargar
CONTRACTE OBRES LOT 2-VIALITAT- PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE DIFERENTS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202033.285€Descargar
459/2020 Renovació i millora de la claveguera del carrer del Pintor Pradilla Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202061.541€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de noliejament d'un helic pter biturbina amb sistema de captació, gravació i transmissió d... Servei Catalá de Transit23-10-20201.778.480€Descargar
457/2020 Subministrament consistent en la fabricació del conjunt anomenat Carrossa de l'Ambaixador ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202034.700€Descargar
SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCIÓ COMUNITARIA ALS BARRIS (EXP. SER_OBEA_2020_0010) Ayuntamiento de Lleida23-10-202034.994€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Ítaca de Sant Boi de Llobregat Serveis Territorials D'educaci...23-10-202043.500€Descargar
Obres del Projecte constructiu de la renovació del dip sit d'Abrera Can Vilalba. Punt Crític 17.9 Secretaría General de Territo...23-10-2020150.409€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica a la redacció del Document ambiental del project... Infraestructures de la General...23-10-202014.200€Descargar
292/2020 Servei d'intervenció socioeducativa i comunitària amb dones nouvingudes per afavorir la s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20208.498€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020PGIS256CA - Servei de manteniment d'un model d'anàlisi de dades de registre en places DUM per a... Barcelona de Serveis Municipal...23-10-202035.000€Descargar
Servei de manteniment dels pous de bombeig de clavegueram dels ports de la Zona Portuària Nord Secretaria Per A la Mobilitat23-10-202034.050€Descargar
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·L... Agència Catalana de L'aigua23-10-202045.093€Descargar
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACI... Agència Catalana de L'aigua23-10-202044.494€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES R... Agència Catalana de L'aigua23-10-20203.918.580€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU D'UN BE DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL - CLUB ESPORTIU BOT Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-20200€Descargar
Subministrament material d'oficina a la Gerència de Barcelona Comarques del Departament de Justíci... Departament de Justícia23-10-202034.999€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ALIENACIÓ D'UN VEHICLE MUNICIPAL, MARCA AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO TRIPTONIC 4X4, MATRÍCULA 6374GJW (... Ayuntamiento de Lleida23-10-20205.172€Descargar
Obres d'enderroc i de construcció complementària de l'edifici situat a l'av. Londres, 7 de Miami P... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020196.590€Descargar
Servei de tractament terapèutic intensiu residencial per a menors i joves amb assegurança escolar ... Departament de Justícia23-10-202012.852€Descargar
SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE CAMPANYES DE CAPTACIÓ DE FONS PER AL 2021-2022 (FACE - TO - FACE)... Institut Català de la Salut (...23-10-2020220.000€Descargar
SERVEI ENLLUMENAT NADAL 2020-2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202041.229€Descargar
Servei de neteja de l'institut Salvador Espriu Serveis Territorials D'educaci...23-10-202040.000€Descargar
Arrendament de 8 llits clínics per a la UCI coronària de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Institut Català de la Salut (...23-10-202037.851€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Lloguer de les llums decoratives de nadal per al carrer Major i laPlaça de la Vila Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-10-20208.120€Descargar
Serveis d'assessorament jurídic COVID-19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20208.118€Descargar
Servei de comunicació i difusió cultural de les diverses activitats del municipi d'Artés Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202012.500€Descargar
Arrendament de 8 llits clínics per a la UCI coronària de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Institut Català de la Salut (...23-10-202037.851€Descargar
Suministro e instalación de cámaras de reconocimiento facial para los accesos a las dependencias d... Ente Público Puertos del Esta...23-10-20206.054€Descargar
A.T. para el seguimiento, vigilancia y control y coordinación de seguridad y salud de ejecución de... Ente Público Puertos del Esta...23-10-2020178.900€Descargar
15.5.5 Subministrament tres vehicles Departament d'Empresa i Coneix...23-10-202095.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-126 - Subministrament i posada en servei de lliteres hidràuliques i lliteres hidràuliques rad... Diputación Provincial de Barc...23-10-2020114.835€Descargar
Contracte de serveis de redacció dels Plans d'Acció per a l'Energia i el Clima (PAESC), mitjançan... Diputación Provincial de Giro...23-10-2020165.923€Descargar
Obsolescència SVV PCC L9 Servidors físics Ferrocarril Metropolità de Ba...23-10-202030.000€Descargar
Obres d'execució d'un preparador de carbó actiu a l'ETAP del Llobregat Secretaría General de Territo...23-10-202075.000€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Millora de nus. Seguretat vi... Infraestructures de la General...23-10-202076.427€Descargar
Servei de consultoria per a la formació del personal, assessorament tecnològic i implementació de... Secretaría General de Territo...23-10-2020351.000€Descargar
Servei de Bar-Cantina de l'Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat Serveis Territorials D'educaci...23-10-202028.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió d'ús privatiu de domini públic per a l'explotació de les parades del Mercat Municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202035.619€Descargar
Supervisió dels serveis socials de l'Ajuntament d'Esparreguera Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20205.802€Descargar
Servei de neteja de l'Institut La Serreta Serveis Territorials D'educaci...23-10-202068.880€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS 2021 Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202021.816€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de Control de Qualitat de les obres de millora lo... Infraestructures de la General...23-10-202032.040€Descargar
Recollida, transport i lliurament de fons documental, material tècnic, documentació i exposicions,... Diputación Provincial de Barc...23-10-2020496.131€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un sistema de cartellera digital per tal de renovar una instal·l... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202034.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de coordinació de seguretat i salut de les obres d... Infraestructures de la General...23-10-202015.360€Descargar
Subministrament llicències Microsoft Qserver 2019 o similar Área de Gobierno de Medio Amb...23-10-202024.826€Descargar
CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CR DIT A LLARG TERMINI DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-20201.365.710€Descargar
Contracte del servei de cantina de l'INS Torre Vicens de Lleida Departament d' Ensenyament23-10-202015.000€Descargar
Disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la Fira GULFOOD 2021 Direcció General de Planifica...23-10-202046.440€Descargar
SERVEI DE RECOLLIDA I CUST DIA D'ANIMALS DE COMPANYIA A LA COMARCA DE LA GARROTXA Consejos Comarcales23-10-2020176.000€Descargar
Concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació de recarga de vehicles elèct... Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

BUTAQUES HOSPITALÀRIES PER A PACIENTS - 20SM0223 Servei Català de la Salut (Ca...23-10-2020160.000€Descargar
Evolució plataforma holabarcelona.com Universitat Autònoma de Barce...23-10-202099.770€Descargar
Subministrament i instal.lació de l'ampliació del sistema de videovigilància i lectura de matríc... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-2020161.733€Descargar
Execució de les obres de millora local. Millora de nus. Seguretat viària. Carrils de canvi de velo... Infraestructures de la General...23-10-20202.124.370€Descargar
Serveis de custòdia documental Consorcios23-10-202015.000€Descargar
2020-140 - Servei de manteniment de les llicències de software i del hardware de Veritas Net Backup... Diputación Provincial de Barc...23-10-202080.000€Descargar
Dinamització de la població jove d'esparreguera entre els 14 i els 29 anys Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202068.182€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la... Infraestructures de la General...23-10-2020300.000€Descargar
Renovació del llicenciament Oracle 2021-2023 Transports de Barcelona, S.A.23-10-2020415.000€Descargar
LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE FLONJALLS DEL PA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202015.131€Descargar
Suministro de tóner, tambores y kits de mantenimiento de impresoras RICOH, destinado a los centros ... Agencia Estatal de Administrac...23-10-202021.575€Descargar
Servicio de fisioterapia en la población de Seròs, para Mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...23-10-20206.400€Descargar
Prestación de servicios de formación, asesoramiento y consultoría sobre regulación de productos ... Varios23-10-202044.298€Descargar
Subministrament de gas liquat del petroli, GLP, amb destinació als vehicles que funcionen amb aques... Diputación Provincial de Tarr...23-10-20206.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

20-103 LLOGUER DE DECORACIONS LLUMINOSES LED PER A L'ENLLUMENAT DE NADAL A LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020168.321€Descargar
Servei de Gestoria, assessoria Laboral i assessoria Jurídico-Laboral Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202048.500€Descargar
Contractació de les obres de Pavimentació d'un tram de la Rambla Catalunya entre el carrer Jaume B... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202050.230€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'APLICACIÓ DE MESURES D... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202047.900€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA VIA PÚBLICA AMB PINTURA... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202058.669€Descargar
Mant. integral Dr. Roux Departament D'agricultura, Ram...23-10-202096.000€Descargar
PTOP-2020-333 Subministrament de catorze (14) vehicles tot terreny transformat, en règimd'arrendame... Departament de Territori I Sos...23-10-2020897.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la fira BIOFACH 202... Direcció General de Planifica...23-10-202097.378€Descargar
I20.10.07 - Serveis d'enginyeria per projecte de recerca Instituto de Investigaciones B...23-10-20209.000€Descargar
2020PGIS257CA - SERVEI D'AUDITORIA BONES PRÀCTIQUES DE PREVENCIÓ I TEST EN SUPERFICIE DE COVID-19 ... Barcelona de Serveis Municipal...23-10-202042.690€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Joan Guinjoan i Gispert Departament d' Ensenyament23-10-202050.763€Descargar
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L'EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020119.385€Descargar
Contractació del servei de Gestió i coordinació de l'activitat de l'espectacle d'arribada dels pa... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202020.712€Descargar
OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA CÚPULA DE LA CAPELLA DE L'ANTIC CONVENT DEL RECINTE DE L'HOSPITAL DE... Institut Català de la Salut (...23-10-2020195.755€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de les obres per l'asfaltat de diferents trams del municipi de Taradell Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202090.883€Descargar
Mobiliari per a diversos centres d'Atenció Primària del Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut (...23-10-202052.110€Descargar
CONTRACTE D'OBRES REFORMA I REHABILITACIÓ RECTORIA I ESGLESIA SANT PERE DE CASTELLET Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020145.762€Descargar
460,461/2020 Projecte executiu de via ciclista interurbana entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-20201.279.490€Descargar
465/2020 Dinamització del Consell d'infants i adolescents de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202034.986€Descargar
Servei per a la inspecció de cursos i centres de sensibilització i reeducació viària (SCT-2021-1... Servei Catalá de Transit23-10-202017.000€Descargar
CONTRACTE MIXTE DE SERVEIS PER A LA UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I BAR ESPECIFI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202078.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei per al desenvolupament de cursos per a formadors/es d'educació per a la mobilitat segura pre... Servei Catalá de Transit23-10-202042.200€Descargar
Serveis de pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil, tot risc de danys materials i directiu... Fundación Privada Instituto d...23-10-202020.700€Descargar
Servei pel desenvolupament d'un programa de formació del personal sanitari basat en Serious Game i ... Institut Català de la Salut (...23-10-2020109.367€Descargar
Servei de bar-cantina de l'Institut Antoni Ballester Departament d' Ensenyament23-10-202019.080€Descargar
Contracte de Subministrament de llicències d'ús del programari ADOBE Diputación Provincial de Giro...23-10-202012.400€Descargar
BUTAQUES HOSPITALÀRIES PER A PACIENTS - 20SM0223 Servei Català de la Salut (Ca...23-10-2020160.000€Descargar
2020-126 - Subministrament i posada en servei de lliteres hidràuliques i lliteres hidràuliques rad... Diputación Provincial de Barc...23-10-2020114.835€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de títols de nínxols amb bossa i text personalitzat Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-10-20201.350€Descargar
ARMARIO PARA LA SALA DE ILESOS Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-2020996€Descargar
PALET DE PAPER PER AEROPORT Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-2020595€Descargar
SUMINISTRO FERRETERÍA VARIOS SSEI (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-2020707€Descargar
SUMINISTRO DE ADAPTADORES SHUCKO HEMBRA A IEC C14 MACHO Y RECEPTOR GPS USB PARA WINDOWS 10 (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-202076€Descargar
TARJETA MICROSD HC 1 + ADAPTADOR SANDISK ULTRA-16GB-CLASE 10-48MB/S Y CANON DIGITAL Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-202010€Descargar
Ejecución de las obras del proyecto de construcción para vallado de línea convencional (zona Mas ... Administrador de Infraestructu...22-10-2020483.681€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de Pruebas Diagnósticas Complementarias (Resonancia Magnética Nuclear) en el ámbito terr... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202020.250€Descargar
Proyecto de movimiento de tierras de zonas de conexión ferroviaria y adecuación de parcela intermo... Ente Público Puertos del Esta...22-10-20204.722.780€Descargar
Obres per a la recuperació i condicionament del refugi antiaeri de la Guerra Civil a la plaça de l... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-10-202026.019€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi de verificació de l... Infraestructures de la General...22-10-202094.450€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Tarragona Serveis Territorials D'educaci...22-10-202041.439€Descargar
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció de document d'obra executada de les ... Secretaría General de Territo...22-10-202069.711€Descargar
Contracte de serveis de comunicació i premsa de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran Lérida. Ayuntamientos Provinc...22-10-202045.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Expedient 8167/2020 Contractació menor del servei d'execució i direcció del Campus Extens de la U... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-20204.959€Descargar
Servei d'escatat de vegetació i herbes a les voreres de diferents urbanitzacions Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202016.630€Descargar
Subministrament d'equipaments per ampliar i millorar la Plataforma Castle Platform® Centre Tecnològic de Telecomu...22-10-2020181.632€Descargar
Prestació del servei de gestió del Servei d'atenció a la persona i les activitats de sensibilitza... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202062.098€Descargar
Subministrament de 8 optiques pel projecte de migració a alta definició (HD) del CPA Ens Públic Corporació Catala...22-10-2020165.000€Descargar
Obres del projecte constructiu d'implementació nou CPD i recablejat OC Secretaría General de Territo...22-10-2020264.518€Descargar
CONTRACTE D'UN CENTRE AUTORITZAT DE TRACTAMENT DE VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA UTIL (CAT) PER A... Ayuntamiento de Lleida22-10-202034.990€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE PER AL SUB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-20202.000€Descargar
OBRES DE REPOSICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS A LES EDARS DE TARRAGONA I TARRAGONA NORD Ayuntamiento de Tarragona22-10-202011.292€Descargar
Acord Marc d'homologació d'empreses prove dores de subministrament, a preus unitaris, de material d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-202047.611€Descargar
Servei de neteja de l'Institut La Mar de la Frau Departament d' Ensenyament22-10-202036.403€Descargar
SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS I PROGRAMES D'EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202060.331€Descargar
SERVEI DE CONTROL D'ACCESSOS EN LES OFICINES DE PLA DE BESÒS, SA- OFICINA LOCAL D'HABITATGE Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202020.960€Descargar
Sistema d'orelleres sense fils pel Plató 1 del CPA Ens Públic Corporació Catala...22-10-202022.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA VIL·LA ROMANA AL PLA DE L'HORTA DE SARRIÀ DE TER PEL PROCEDIMENT OBERT... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-10-202042.653€Descargar
Renovació de l'equipament de gestió d'ample de banda de la sortida d'Internet de TMB. Ferrocarril Metropolità de Ba...22-10-202053.000€Descargar
OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'ESCALES ALS ESPAIS CONFINATS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TARRAGONA Ayuntamiento de Tarragona22-10-202048.748€Descargar
Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en Tarra... Servicio Público de Empleo Es...22-10-202035.345€Descargar
Servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en Tarragona. Servicio Público de Empleo Es...22-10-202065.800€Descargar
Prestación del Servicio de Normalización de Direcciones Postales para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202080.000€Descargar
Implantación de medidas para la mejora de la accesibilidad del Pabellón Postal, ubicado en la Pla... Sociedad Estatal de Participac...22-10-202033.284€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de tres cabinas automáticas para el almacenaje y servicio de gases peligr... Consejo Superior de Investigac...22-10-2020233.000€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para la gestión de expedientes de contratación e... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202064.980€Descargar
Servicios de mantenimiento de software para la plataforma de contratación corporativa, asi como una... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202054.960€Descargar
ARRENDAMIENTO DE DOS (2) SUPERFICIES PARA LA ACTIVIDAD DE TIENDA CON BARRA DEGUSTACIÓN TIPO FOOD TR... Aena, Aeropuertos Españoles y...22-10-20200€Descargar
Contratación del suministro e instalación de la decoración de habitaciones, comedor de desayunos ... Paradores de Turismo de Españ...22-10-2020116.950€Descargar
El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras descritas en el proyecto constructiv... Consorcios22-10-2020395.289€Descargar
Servicio de asistencia hospitalaria en Figueres Mutua Intercomarcal de Acciden...22-10-202056.402€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de tres cabinas automáticas para el almacenaje y servicio de gases peligr... Consejo Superior de Investigac...22-10-2020233.000€Descargar
Servei de disseny de l'estratègia i pla de mitjans del Patronat de Turisme Costa Brava Girona; la p... Diputación Provincial de Giro...22-10-2020540.902€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Els Pallaresos Departament d'Educació22-10-202032.662€Descargar
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU MODIFICAT PER A LA REFORMA DELS EXTERIORS DEL RECINTE DE L'ANTIC HOSPITAL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-2020137.680€Descargar
Obres de Reforma parcial del Bar i vestuaris de les Piscines d'Almatret Lérida. Ayuntamientos Provinc...22-10-2020111.961€Descargar
Direcció facultativa dels projectes d'obres que s'inscriuen en el marc del projecte el geoturisme c... Consejos Comarcales22-10-202049.070€Descargar
Obres de la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable a l'avinguda Vilardebó de Montmeló Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202079.623€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Substitució de l'equip de rentat de xassís per un equivalent al con d'horta Transports de Barcelona, S.A.22-10-202060.000€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ I ATENCIÓ VETERINÀRIA DE GATS DE CARRER Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202069.902€Descargar
Disseny de nova infraestructura del servei iArxiu Consorcios22-10-202014.900€Descargar
LICITACIÓ DEL SERVEI PER L'ELABORACIO DEL NOU WEB DE LA FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA Ayuntamiento de Barcelona22-10-202099.174€Descargar
Servei de Creació d'una base de dades de consums horaris i de pot ncies màximes sol licitades de p... Consejos Comarcales22-10-20203.406€Descargar
CAMIÓ PER AL SERVEI DE MANTENIMENT_20SM0402 Servei Català de la Salut (Ca...22-10-202044.960€Descargar
LICITACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI PER L'EXPOSICIÓ PICASSO. ELS QUADERNS DE LA FUNDACI... Ayuntamiento de Barcelona22-10-202034.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de promoció i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació als centres peniten... Departament de Justícia22-10-2020123.915€Descargar
Contractes d'obres per l'execució de projectes que s'inscriuen enel marc del projecte El geoturisme... Consejos Comarcales22-10-2020558.568€Descargar
Obres de millora pel confort climàtic a diverses àrees del CAP Adrià de la Gerència Territorial ... Institut Català de la Salut (...22-10-2020115.550€Descargar
Contracte de serveis de verificació d' un sonòmetre i el seu calibrador acústic Bruel & Kjaer mod... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-20201.350€Descargar
Obres de reforma interior per crear aules d'informàtica a la Biblioteca de la Facultat de Medicina ... Universitat Autònoma de Barce...22-10-2020107.371€Descargar
Obres de construcció, conjuntament amb redacció de projecte, dels edificis d'habitatge protegit al... Institut Municipal de l'Habita...22-10-202017.884.200€Descargar
LLICÈNCIA D'APROFITAMENT DE LES PASTURES DE LA FINCA MUNICIPAL DE RUFEA Ayuntamiento de Lleida22-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material d'oficina i material escolar per l'Ajuntament de Cambrils i els seus org... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-202011.639€Descargar
execució de les obres d'adequació de les oficines del SEM-CGE d'acord amb el plec de prescripcions... Gerència de Seguretat i Preve...22-10-2020143.100€Descargar
Contracte administratiu de subministrament de maquinària per al nou gimnàs municipal de Batea Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-202030.000€Descargar
Subministrament d'un vehicle de transport de càrrega per al Departament de la Presid ncia. PR-2021-... Departament de la Presidència22-10-202026.000€Descargar
Servei de traducció i correcció dels textos de diversos documents del Departament de la Presid nci... Departament de la Presidència22-10-202030.000€Descargar
Subministrament de dues ambulàncies assistenciaus 4x4 de supòrt vitau auançat, classe C e de dues... Consejos Comarcales22-10-2020590.909€Descargar
Gestió i dinamització de la sala polivalent de Montbau Distrito de Horta- Guinardó22-10-2020178.508€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EXECUCIO OBRES REASFALT DIFERENTS CARRERS DE LLIÇÀ D'AMUNT Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-2020243.530€Descargar
MILLORA DE L'ABASTAMENT D'AIGUA A LA MOLINA. RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL CARRER TRENC... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-10-2020155.626€Descargar
Acord Marc de Materials diversos Secretaria de Serveis Penitenc...22-10-2020595.000€Descargar
Subministrament d'un sistema per a exploracions urodinàmiques per al departament d'urologia de l'ho... Institut Català de la Salut (...22-10-202060.000€Descargar
Servei de menjador de l'Institut Torrent dels Alous Departament d'Educació22-10-202064.853€Descargar
PTOP-2021-3 Seguiment de la biodiversitat marina 2021-2024 als espais marins protegits de Catalunya Departament de Territori I Sos...22-10-2020640.762€Descargar
Suministro de una plataforma de soporte a la investigación y gestión del conocimiento, que ofrezca... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-202025.250€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio especializado en atención medica de cirugía ortopédica y traumatologia y fisioterapia en... Mutua Intercomarcal de Acciden...22-10-202051.435€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria y Recuperadora de carácter ambulatorio para la población protegi... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-10-2020283.408€Descargar
subministrament de mobiliari per a la utilització de l'edifici rehabilitat de la República com a d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-2020106.635€Descargar
REFÓS DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'UN LOCAL PER A MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE SANT JAUME DE ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-10-202096.645€Descargar
Consulta preliminar al mercat sobre la gestió i explotació del Centre de Formació Professional d'... Servicio de Ocupación de Cata...22-10-20200€Descargar
Subministrament de dues ambulàncies assistenciaus 4x4 de supòrt vitau auançat, classe C e de dues... Consejos Comarcales22-10-2020590.909€Descargar
SERVICIO DE DESATASCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN ZONA MODULOS FFCCSS Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-2020607€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió administrativa de drets funeraris sobre 49 columbaris del cementiri municipal de Canet de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020506€Descargar
273/20 SERVEI INTEGRAL DE VIGILÀNCIA, SEGURETAT I AUXILIAR DE CONTROL DEL MERCAT DE SANT ANTONI Instituto Municipal de Mercado...21-10-2020897.826€Descargar
Servei de neteja de les oficines de la direcció general de Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat21-10-202038.596€Descargar
Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de tractament biològic per la... Consejos Comarcales21-10-2020180.000€Descargar
Subministrament 31.356Kg d'oli motor t rmic EURO 6 - Codi TMB 227536 Transports de Barcelona, S.A.21-10-202062.398€Descargar
Nou software per l'autoconfiguració equips de venda automàtica Transports de Barcelona, S.A.21-10-202045.000€Descargar
SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DELS ELEMENTS DEL SERVEI MUNICIPAL DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202091.875€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació de 3 calderes de biomassa a la comarca d'Osona (PO FEDER de Catalu... Consejos Comarcales21-10-2020291.166€Descargar
Serveis atenció al públic museu Cúria-Presó i oficines turisme Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-10-202041.769€Descargar
Servicios de la especialidad de Otorrinolaringología, en régimen hospitalario y ambulatorio, para ... Mutua de Accidentes de Trabajo...21-10-202084.000€Descargar
Suministro de hidróxido sódico (solución) en cisternas para instalaciones de Aigües de Barcelona... Aigües de Barcelona, Empresa ...21-10-20201.357.180€Descargar
Concessió administrativa per a l?ús privatiu del domini públic d´explotació del local social d?... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
Suministro De Equipamiento Mobiliario Para Filtros De Seguridad Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-202091.500€Descargar
Reparación De Naves Psa Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-2020530.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Modificación De Vial De Servicio En Zona De Carga De Terminale T2 Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-20201.288.200€Descargar
Servicio De Realización De Prácticas De Extinción De Fuego Real Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-2020120.000€Descargar
servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Rehabilitación en Puigcerda (Girona) Mutua de Accidentes de Trabajo...21-10-20201.820€Descargar
Formación para administrativos de las sucursales de Mutua Intercomarcal. Actitudes y respuestas en ... Mutua Intercomarcal de Acciden...21-10-20203.600€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la... Diputación Provincial de Tarr...21-10-20202.477.560€Descargar
Suministro e instalación de mejoras para la funcionalidad dé metrología del equipo RAITH150TWO. c... Consejo Superior de Investigac...21-10-202035.200€Descargar
2020/71 Obres d'acabats i d'instal·lacions del nivell 4 del departament 8 de la Facultat de Medicin... Universitat de Barcelona21-10-2020314.023€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

608.2020.052 - SERVEIS D'ESTUDI GEOL GIC I GEOT CNIC DELS TERRENYS PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA... Barcelona D'infraestructures M...21-10-202020.755€Descargar
8 CSA 2020 Contractació de subministrament i instal.lació d'un equip portàtil de radiologia per a... Consorcios21-10-202075.000€Descargar
Adquisició de dos lots diferenciats de llicències per aprovisionar la granja Citrix d'AMB (2 lots)... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202034.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS SOFTWARE RRHH Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020164.879€Descargar
Contractació de diverses cobertures d'assegurances per al Centre Tecnològic de Telecomunicacions d... Centre Tecnològic de Telecomu...21-10-202023.000€Descargar
contractació del servei de neteja general del centre Institut Les Margues de Calldetenes Serveis Territorials del Depar...21-10-202022.440€Descargar
Contractació del subministrament de guants de nitril talla M per SUMAR, Serveis Públics d'Acció S... Consorcios21-10-202020.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE ARRENDAMENT DEL BÉ, TITULARITAT DEL BISBAD'URGELL, GESTIONAT PER L'AJUNTAMENT DE RIBES, E... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-10-2020111.570€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI DE REVISIÓ BIANUAL NORMATIVA (inspecció segons reglament i normativa vigent de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20204.860€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ COMP... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS 2021 Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
Contracte de subministrament de material per a l'execució del Programa de Pobresa Energètica Diputación Provincial de Giro...21-10-202021.850€Descargar
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESSITATS, DEL PLEC DE CLÀ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20203.000€Descargar
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT ... Equacat S.A.21-10-202044.604€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte mixt de subministrament i de serveis per a la implantació i manteniment d'un nou sistema ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
CONTRACTE MIXT MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA I REDUCCIO EMISSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-10-202070.066€Descargar
Disseny gràfic dels elements de comunicació de l'Autoritat del Transport Metropolità a l'Àrea de... Consorcios21-10-202046.620€Descargar
Expedient 5921/2020 contracte menor d'obres per la modificació de la vorera de la Plaça Alberto Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-202012.191€Descargar
MANTENIMENT FUNCIONAL I PREVENTIU DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC Lérida. Ayuntamientos Provinc...21-10-202069.053€Descargar
Millora de l'enllumenat públic sector Canaletes Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020242.190€Descargar
Obra de reforma i l'estudi de seguretat i salut a l'edifici de la Politècnica II de la Universitat ... Universitat de Girona21-10-2020163.432€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES CONSISTENTS EN LA REPOSICIÓ DELS DETECTORS DE GASOS Ayuntamiento de Tarragona21-10-202057.267€Descargar
OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN DESBAST AL POU D'ENTRADA DE L'EDAR DE TARRAGONA NORD Ayuntamiento de Tarragona21-10-202032.509€Descargar
OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN GRUP ELECTROGEN AL CCM4 Ayuntamiento de Tarragona21-10-202081.366€Descargar
OBRES D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA DE 280KWN PER AUTOCONSUM A LA COBERTA DE L'EDIFICI NODUS BA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020322.062€Descargar
Obres de correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització, renovació d'aire ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202073.819€Descargar
Obres descrites en el Projecte de millora de l'accessibilitat, seguretat vial i desenvolupament sost... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020140.437€Descargar
Prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació dels residus del grup I, II,... Universitat de Girona21-10-202070.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte d'obres ordinàries de connexió de diverses masies disseminades al'abastament municipal d'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020108.369€Descargar
PTOP-2021-15 Manteniment, Conservació i Millora de les instal·lacions, infraestructures i entorn d... Departament de Territori I Sos...21-10-2020351.118€Descargar
PTOP-2021-39. Finalització del desmantellament de la subestació el ctrica 110/25kV, ubicada al ter... Departament de Territori I Sos...21-10-202095.184€Descargar
Servei d'assist ncia t cnica en el càlcul de la petjada de carboni 2020, 2021, 2022 i 2023, d'acomp... Secretaria Per A la Mobilitat21-10-202015.000€Descargar
Servei d'auditoria, per mitjà de la metodologia Mystery Guest, dels establiments associats al Club ... Diputación Provincial de Giro...21-10-20203.293€Descargar
SERVEI DE CONSULTORIA PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS Mancomunidades21-10-202014.123€Descargar
Servei de gestió integral de residus sanitaris (grups III i IV i assimilables a industrials) per al... Logaritme, Serveis Logístics,...21-10-20201.011.990€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics de Vila-seca Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20202.777.100€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Andreu Nin Departament d'Educació21-10-202081.994€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Coster de la Torre Departament d'Educació21-10-202038.058€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Fontanelles Departament d'Educació21-10-202049.461€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Mediterrània Departament d'Educació21-10-202028.144€Descargar
Servei de suport per a la prospecció empresarial en el municipi de Palau-solità i Plegamans Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202028.926€Descargar
Serveis complementaris de recollida selectiva i altres serveis relacionats a Caldes de Montbui Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020186.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equipament informàtic pels centres de treball del Consorci Sanitari de l'Alt Pene... Consorcios21-10-202025.551€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN ORTOPANTOMOGRAF PEL SERVEI DE DIAGNOSTIC DE LA IMATGE DE CORNELLA DE LA DIRECCI... Institut Català de la Salut (...21-10-202039.000€Descargar
Subministrament de 17 mòduls CCU 04 72 - Codi TMB 226489 Ferrocarril Metropolità de Ba...21-10-202054.400€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT DESTINAT A VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTMENT D'OLOT... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-10-202073.554€Descargar
Subministrament de carburant per a la flota de vehicles municipals de l'Ajuntament de Manresa Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202071.850€Descargar
Subministrament de dues màquines barredores per neteja viària Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020315.000€Descargar
Subministrament de material informàtic per Unitat i Estrangeria i Documentació del Cuerpo Nacional... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-20205.579€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal lació d'un túnel de rentat al CON d'Horta Transports de Barcelona, S.A.21-10-202090.000€Descargar
Subministrament i instal lació de 2 autoclaus a la Unitat d'esterilització de la Ger ncia Territor... Institut Català de la Salut (...21-10-202077.273€Descargar
Subministrament i instal lació de bancs a la xarxa de parcs metropolitans (Exp. 902021/20) Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202034.639€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ DE PETIT EQUIPAMENT DE LABORATORI PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTI... Institut Català D'investigaci...21-10-202060.900€Descargar
2020.SU.020 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Automatic alignment optimizatio... Universitat Politècnica de Ca...21-10-20205.000€Descargar
280/20 SERVEI DE NETEJA DE LES OFICINES DELS MERCATS MUNICIPALS,OFICINES DE LES CAPÇALERES D'ÀREES... Instituto Municipal de Mercado...21-10-2020190.771€Descargar
999.2020.011 - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE CONTROL I QUALITAT DE LA GESTIO DE B... Barcelona D'infraestructures M...21-10-2020109.386€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió administrativa per l'ús privatiu d'espais de domini públic en el Mercat Municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202061.304€Descargar
Contractació conjunta de la redacció d'una mem ria valorada i l'execució dels treballs per la sub... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-2020482.000€Descargar
Contractació del subministrament d'un vehicle tipus camió per a les brigades del Centre Especial d... Consejos Comarcales21-10-202029.500€Descargar
Gestió de continguts i anàlisi, en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques social... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-2020110.000€Descargar
LICITACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT INFORMATICS, SUPORT EN EL DESPLEGAMENT D... Consejos Comarcales21-10-2020103.485€Descargar
Manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes necessàries pe... Barcelona Activa SPM SA21-10-2020146.200€Descargar
Obra de millora i adequació a la normativa de les àrees de jocs infantils del Parc de Can Rigal, a... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202042.495€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra de reparació del paviment d'accés principal al parc de la Torre Roja al terme municipal de Vi... Área Metropolitana de Barcelo...21-10-202024.217€Descargar
OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I LA IL·LUMINACIÓ DEL PARC DEL BOSC DE CAN GORGS DE BARBERÀ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020387.442€Descargar
Obres de reparació i adequació del pavelló Torre Roja de Caldes de Montbui Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020313.223€Descargar
Servei de manteniment dels aparells elevadors en equipaments municipals. Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-10-202091.860€Descargar
Servei de suport i manteniment anual dels equips Viprinet Ens Públic Corporació Catala...21-10-20204.000€Descargar
Servei de transport i deposició de residus i altres subproductes provinents del tractament d'aigüe... Sorea, Sociedad Regional de Ab...21-10-2020217.639€Descargar
Servei desenvolupament Projecte Nou Barris Digital 2020-2021, amb mesures de contractació pública ... Distrito de Nou Barris21-10-202063.404€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis peri dics de neteja i jardineria respectuosos amb el medi ambient, dels edificis de la Direc... Departament d' Interior21-10-20207.477.870€Descargar
Suministro e instalación de mejoras para la funcionalidad dé metrología del equipo RAITH150TWO. c... Consejo Superior de Investigac...21-10-202035.200€Descargar
2020.SU.020 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Automatic alignment optimizatio... Universitat Politècnica de Ca...21-10-20205.000€Descargar
Contractació dels serveis de subministrament d'oxigen i accessoris complementaris, per a les dotaci... Servei Català de la Salut (Ca...21-10-20200€Descargar
Contracte de serveis de redacció dels Plans d'Acció per a l'Energia i el Clima (PAESC), mitjançan... Diputación Provincial de Giro...21-10-20200€Descargar
Subministrament de llicències d'actualització i millora del sistema de còpies de seguretat Verita... Diputación Provincial de Giro...21-10-20200€Descargar
Contractació dels serveis de consultoria, manteniment de llic ncies i compres de noves i solucions ... Fundació Institut D'Investiga...21-10-2020118.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Pla de dinamització de l'activitat comercial urbana deMontcada i Reixac Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202012.300€Descargar
Societat Municipal Castelló 2000 - Servei de poda diversos sectors municipi Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202034.950€Descargar
Col·locació d'una tanca perimetral al parc del Sot d'en Barrqiues de Parets del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020135.000€Descargar
Contractació dels serveis de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) en centres de treb... Delegaciones20-10-2020831.169€Descargar
Servei d'esporga de l'arbrat d'alineació i espaisa verds del municipi de Parets del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202081.606€Descargar
Obra d'instal lació de barana i escala als exteriors de l'ETAP Empuriabrava. Consorcios20-10-202010.875€Descargar
Monitorización y Supervisión de la Calidad del Subtitulado en el CPP de Cataluña Sociedad Estatal de Participac...20-10-202013.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de material quirúrgico de alta resistencia para Clínicas MC Mutual en Barcelona y Madri... Mutua de Accidentes de Trabajo...20-10-202040.067€Descargar
Servicios de consultoría y asistencia técnica para la obra de acondicionamiento estructural del pa... Administrador de Infraestructu...20-10-202073.441€Descargar
SUMINISTRO DE ADITIVO ADBLUE PARA VEHÍCULOS EURO6 (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...20-10-2020570€Descargar
TELÉFONO PARA CENTRAL ELÉCTRICA Aena, Aeropuertos Españoles y...20-10-202041€Descargar
Acord marc per a la contractació dels serveis de seguiment i col laboració en la redacció del pro... Consorci de l'Habitatge de l'...20-10-20201.650.000€Descargar
I20.00032CN - SUBMINISTRAMENT DE GUANTS DE LABORATORI PER L'IBIDAPS I LA FCRB Instituto de Investigaciones B...20-10-2020121.714€Descargar
Contracte de subministrament per l'adquisició, instal·lació i configuració d'un sistema d'emmaga... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202035.876€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament consistent en l'adquisició de 14 llicencies de BIZAGI BPM SUITE (Exp. 901009/20) Área Metropolitana de Barcelo...20-10-20207.056€Descargar
Obres de pavimentació del camí de Montbrió, entre el naixement del barranc de la Verge del Camí ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-10-202052.502€Descargar
Contracte de les obres del projecte d'urbanització de millora dels polígons industrials de Manlleu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020695.163€Descargar
PTOP-2021-20 Contracte de serveis per a la realització dels treballs per al seguiment de l'accident... Departament de Territori I Sos...20-10-202016.500€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL CARRO D'ANESTÈSIA Carestation 650 A1 SITUAT A LA EXPERIMENTAL S... Institut Català de la Salut (...20-10-20202.380€Descargar
PTOP-2021-18 Contracte de serveis per a la realització dels treballs de seguiment i gestió de l'à... Departament de Territori I Sos...20-10-202033.000€Descargar
Obres de construcció d'un ascensor a la zona C0 de la Facultat de Ciències i Biocìències de la U... Universitat Autònoma de Barce...20-10-202074.270€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Nova licitació de contracte de servei de menjador a través de càtering a la llar d'infants munici... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-10-20208.100€Descargar
CONTRACTACIÓ DE DIVERSES COBERTURES D'ASSEGURANCES PER AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA DES DEL... Museu Nacional D'Art de Catalu...20-10-202072.000€Descargar
Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.900€Descargar
Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.200€Descargar
Servei d'anàlisi, estudi i correlació de dades estadístiques del CAT112 amb fonts externs per l'o... Centre D'atenció I Gestió de...20-10-20209.800€Descargar
COMPRA DE MATERIAL DE REG I SIMILARS PER A LES PRÀCTIQUES FORMATIVES DE L' ESPECIALITAT D'INSTAL LA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20204.132€Descargar
CONTRACTE DE LÍNIES D'AUTOBÚS ESCOLAR AMB DESTINACIÓ A ESCOLES D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA... Consejos Comarcales20-10-20202.353.710€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

454/2020 Obres d'adequació de l'accessibilitat a l'equipament públic del carrer de Francolí núm.... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020123.945€Descargar
Servei de bombament de lixiviats del dipòsit controlat de Can Fatjó dels Aurons a Cerdanyola del V... Área Metropolitana de Barcelo...20-10-202016.160€Descargar
CONTRACTE PER A L'ADQUSISIÓ D'UN ALLICÈNCIA D'ÚS D'UN PROGRAMARI DE GESTIÓ INTEGRAL PER A LA POL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20205.148€Descargar
Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.400€Descargar
Contractació de serveis d'assistència sanitària al personal funcionari integrat de l'Ajuntament Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202072.240€Descargar
Assist ncia t cnica per a la dinamització, el manteniment i la millora contínua de la plataforma w... Área Metropolitana de Barcelo...20-10-202048.000€Descargar
Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació d'una caldera de biomassa a... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-2020108.877€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament equips KVM sobre IP per Emissió Tecnica Ens Públic Corporació Catala...20-10-202086.000€Descargar
Contractació de servei: Pla de formació en temes d'igualtat, perspectiva de g nere i prevenció de... Ayuntamiento de Tarragona20-10-202014.975€Descargar
245/20 PROJECT MANAGEMENT OFFICE DEL PLA DE SISTEMES DE L'IMMB Instituto Municipal de Mercado...20-10-2020106.000€Descargar
236/20 OBRES D'ARRANJAMENT I/O SUBSTITUCIÓ D'ASCENSORS A DIVERSOS MERCATS MUNICIPALS CONJUNTAMENT A... Instituto Municipal de Mercado...20-10-2020984.069€Descargar
Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats: Lot 3 Arranjament del camí del camp d'Aviaci... Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-10-20204.287€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Serra de Miramar Departament d' Ensenyament20-10-202048.637€Descargar
Lloguer de material d'àudio per al programa Music Bus de la Setmana de la Cultura Ens Públic Corporació Catala...20-10-202023.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de lampisteria per les actuacions de manteniment, conservació i adequació d'elemen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202080.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Baix Camp Departament d' Ensenyament20-10-202097.399€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Roseta Mauri Departament d' Ensenyament20-10-202041.651€Descargar
Licitació obertura Museu Josep Cañas Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-10-20204.084€Descargar
Contracte de subministrament de material de formació i d'oci per als centres educatius de justícia... Secretaria de Serveis Penitenc...20-10-2020447.579€Descargar
Servei de prevenció aliè de riscos laborals Sindicatura de Cuentas de Cata...20-10-20206.312€Descargar
Contracte de servei veterinari clínic per al desenvolupament del Projecte de regularització de les... Ayuntamiento de Tarragona20-10-202012.397€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

servei de digitalització del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de la Cerdanya, com ... Consejos Comarcales20-10-202020.250€Descargar
Assegurança multirisc per danys materials per a la cobertura de les embarcacions propietat del Cons... Diputación Provincial de Barc...20-10-202074.800€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE LA CISTELLA DE NADAL 2020 i 2021 PER AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I ENS P... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-202067.200€Descargar
CONCESSIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL LOCAL SOCIAL I PISCINA MUNICIPAL DE CAN ROS Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20202.000€Descargar
SERVEIS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ, EMBALATGE, DESEMBALATGE, REEMBALATGE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE ... Consorcios20-10-2020138.878€Descargar
Subministrament d'equipament, instal lació i posada en servei del sistema TDT complet per a torre d... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202057.851€Descargar
Servei Disseny de l'estructura organitzativa, valoració dels llocs de treball i elaboració i disse... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-202032.396€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE LES LLUMS DE NADAL 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20206.000€Descargar
Projecte d'urbanització d'un aparcament de camions i altres vehicles, instal·lació d'un punt de r... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-2020329.333€Descargar
Servei de recollida, transport i tractament de residus especials dels centres de la Universitat de B... Universitat de Barcelona20-10-2020212.120€Descargar
Servei de Neteja d'edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.400.540€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera T-1110, de la carretera T... Diputación Provincial de Tarr...20-10-20201.648.710€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL CARRO D'ANESTÈSIA Carestation 650 A1 SITUAT A LA EXPERIMENTAL S... Institut Català de la Salut (...20-10-20202.380€Descargar
Servei bàsic d'escolarització d'infants de 16 setmanes a 3 anys, servei de menjador, servei d'acol... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-10-2020327.486€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

GPS centimètric per al Servei d'Urbanisme Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20200€Descargar
SUMINISTRO DE LAMPARAS AEROPUERTO DE GIRONA Aena, Aeropuertos Españoles y...19-10-20207.000€Descargar
Contractació administrativa per a l'explotació del bar del Club d'Avis per procediment negociat Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20202.880€Descargar
Prestación del servicio de mantenimiento de licencias software de los productos Citrix Virtual Apps... Mutua de Accidentes de Trabajo...19-10-2020320.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres d'Ampliació ... Infraestructures de la General...19-10-202028.222€Descargar
Acord Marc de subministraments d'implants i additaments dentals per a la Fundació Josep Finestres Universitat de Barcelona19-10-2020345.203€Descargar
Subministrament d'un sistema d'equipament suspès i d'integració de 2 quiròfans per a l'Hospital J... Institut Català de la Salut (...19-10-2020155.372€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Institut Camí de Mar Serveis Territorials D'educaci...19-10-202061.487€Descargar
Servei de modelat BIM de les instal lacions del Projecte executiu de rehabilitació de l'edifici de ... Área Metropolitana de Barcelo...19-10-202011.052€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Martí l'Humà Serveis Territorials D'educaci...19-10-202042.300€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Neus Català de Cornellà de Llobregat Serveis Territorials D'educaci...19-10-202015.922€Descargar
SERVEI DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES DELS CENTRES DE TREBALL I EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS SOTA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202063.000€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES, SUPORT I EVOLUCIÓ DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓ D'IDENTITATS_... Servei Català de la Salut (Ca...19-10-2020134.315€Descargar
Servei de realització d'un Pla de reactivació social i econ mica de la ciutat de l'Hospitalet de L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202019.749€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de seguiment, explotació, manteniment i suport tecnic als sistemes d'informació de la Geren... Institut Català de la Salut (...19-10-20201.130.830€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...19-10-202033.707€Descargar
Servei d'Impressió de la Revista El Prat Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202087.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES PEL MERCAT DE NADAL DE LA CIUTAT (exp. SUB_OBEA_2020_0004) Ayuntamiento de Lleida19-10-202026.440€Descargar
2020_64 MRU Obres de rehabilitació i consolidació del badalot i coberta del portal de l'Assumpta d... Secretaria Per A la Planificac...19-10-202094.937€Descargar
Serveis de Neteja Instal.lacions IPHES Fundación Privada Instituto C...19-10-202031.000€Descargar
Transport de personal dels serveis centrals ATC a Barcelona Agencia Tributaria de Cataluñ...19-10-202091.925€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Venda de 94 vehicles considerats residu s lid Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats. Lot 1 Arranjament de la travessera V de l'Hor... Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-20208.835€Descargar
Subministrament equipament de l'obrador comunitari per a productes làctics Consorcios19-10-202028.092€Descargar
Execució de les obres d'Ampliació a l'Escola Gegant del Rec (2 línies) de Salt (Giron s). Clau: P... Infraestructures de la General...19-10-20204.485.520€Descargar
Contracte de subministrament de gas R134a per als aires condicionats dels autobusos de Transports Mu... Ayuntamiento de Girona19-10-20209.668€Descargar
Actualització, manteniment i suport de 22 llicències de Business Objects de l'Institut Municipal d... Instituto Municipal de Haciend...19-10-202048.312€Descargar
Subministrament de la roba, el calçat i els complements dels agents de la policia local i dels cond... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202060.992€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de vigilància, seguretat i control d'accessos d'equipaments / serveis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020198.892€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció d'execució de les obres d'ampliaci... Infraestructures de la General...19-10-2020112.357€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Gabriel Ferrater i Soler Serveis Territorials D'educaci...19-10-202055.518€Descargar
Arranjament de 5 camins del Pla de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202010.496€Descargar
SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT EVOLUCIÓ DE LA PLATAFORMA DE BACKUP COMMVAULT_21SER0201 Servei Català de la Salut (Ca...19-10-202015.173€Descargar
Licitació per a la selecció d'un accionista privat per a transformar Habitatge Metròpolis Barcelo... Habitatge Metròpolis Barcelon...19-10-2020159.661.000€Descargar
Contracte administratiu especial d'explotació Bar Pavelló Esportiu Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-10-202083€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació per al Subministrament del material d'oficina per a les dependències de l'Ajuntament ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202025.700€Descargar
Servei d'auditoria dels comptes anuals de l'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL, per als exer... Ayuntamiento de Lleida19-10-202021.000€Descargar
Servei de manteniment de les instal lacions de climatització, calefacció i producció d'ACS d'ATL Secretaría General de Territo...19-10-2020652.640€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Comte de Rius Serveis Territorials D'educaci...19-10-202094.954€Descargar
Serveis de conservació i manteniment de la gespa artificial dels Camps Municipals de Fútbol de L'H... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020120.000€Descargar
SERVEI DE RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ CONFIDENCIALS D'ARXIUS I DOCUMENTS EN LES DEPEND NCIES DE LA FUNDA... Institut Català de la Salut (...19-10-20203.927€Descargar
Servei de manteniment de la maquinària escènica de l'Institut del Teatre. Diputación Provincial de Barc...19-10-202011.901€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de l'obra corresponent al Projecte de rehabilitació de la vialitat sector Terramar delimi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20201.244.560€Descargar
Contracte administratiu especial Transferència de residus provinents de canvis a les infraestructur... Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-10-202018.340€Descargar
Servei de suport i comunicació interna i externa de la Fundació Institut Universitari per a la rec... Institut Català de la Salut (...19-10-202017.000€Descargar
PARLC-2020-00170_Contractació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips d'elect... Parlament de la Comunidad Aut...19-10-202022.000€Descargar
Recollida i tractament de restes de poda (2021) Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-2020246.000€Descargar
Contractació dels serveis de manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels sistemes d'alarmes d'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202070.378€Descargar
Compra d'equipament informatic.(BSA 13/20) Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020167.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Actuacions de millora al complex de les piscines cobertes Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-2020423.816€Descargar
Servei de neteja de l'Institut de Viladecavalls Serveis Territorials D'educaci...19-10-202039.669€Descargar
Contracte del servei de neteja de l'INS Ermengol IV de Bellcaire d'Urgell Departament d' Ensenyament19-10-202035.305€Descargar
Serveis per al disseny i execució dels programes de Preincubació i Preaccleració d'Startups (exp.... Barcelona Activa SPM SA19-10-2020121.503€Descargar
SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS MERCATS DE NADAL DE LA CIUTAT DE LLEIDA (CONTRACTACIÓ-EXP.SE... Ayuntamiento de Lleida19-10-202011.421€Descargar
Contracte d'obres pel canvi de caldera, legalització i adequació de les instal·lacions tèrmiques... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020102.444€Descargar
Arranjament de camins municiipals amb àrids reciclats. Lot 2 Arranjament del camí de l'abocador Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-202013.794€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de l'obra corresponent al Projecte executiu refós de soterrament de les línies elèctriq... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20201.507.060€Descargar
Subministrament i instal.lació de 2 taules quirúrgiques per a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Institut Català de la Salut (...19-10-2020111.570€Descargar
Servei d'assistència informàtica i consultoria Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-202025.200€Descargar
OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER A SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA Consorcios19-10-20203.554.660€Descargar
SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTENCIA TECNICA PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECON MI... Consejos Comarcales19-10-202028.430€Descargar
SERVEIS D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA Consorcios19-10-202024.000€Descargar
448/2020 Arrendament de diferents tipus d'aparells topogràfics requerits per l'Ajuntament Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20205.289€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

FS182_2020 SERVEI D'ASSEGURANCES Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-2020115.500€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE DE DOBLE CABINA AMB CAIXA OBERTA PER AL SERVEI DE MEDI AMB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202023.966€Descargar
Contracte del Servei de neteja de l'Institut Eugeni Xammar Departament d' Ensenyament19-10-202046.956€Descargar
REMODELACIÓ DEL TRAM EST DEL PASSATGE DE SANT DOMENEC Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-20207.205€Descargar
Consultoria estratègica en organització i optimització de processos i en tecnologies de la inform... Diputación Provincial de Giro...19-10-202056.847€Descargar
Obres de condicionament de l'explanada superior del'aparcament de Queralbs a la línia del cremaller... Secretaria Per A la Mobilitat19-10-2020201.157€Descargar
Arranjament de varis trams del camins del TM de Castelldans amb àrid reciclat Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-202028.088€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de seguretat, control d'accessos i vigilància durant la Festa Major de Balaguer del 6 al 10... Lérida. Ayuntamientos Provinc...19-10-20203.502€Descargar
Condicionament de la Plaça Pere III Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202061.358€Descargar
Contractació de l'assegurança de responsabilitat Civil i Patrimonial de l'Ajuntament de Pineda de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202023.833€Descargar
445/2020 Projecte de reposició del cable robat i altres elements de les instal·lacions d'enllumena... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202041.190€Descargar
Subministrament d'equipament per a una SAN de vídeo Ens Públic Corporació Catala...19-10-202060.000€Descargar
Instal lació, arrendament i manteniment d'11 cabines de sanitaris públics, automàtiques i auto re... Distrito de Ciutat Vella19-10-2020957.739€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DELS AUDITORS DELS COMPTES ANUALS DE L'EMPRESA MUNICIPAL SPM PROMOCIONS MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202027.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PREVENCIÓ ABSENTISME ESCOLAR: CONNECTA'T A L'ÈXIT EDUCATIU Ayuntamiento de Tarragona19-10-202012.000€Descargar
Contracte de subministrament d'àrids, aglomerat asfàltic i formigó per a les tasques de mantenime... Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-10-202052.514€Descargar
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I DEL PROJECTE EXECUTIU, AIXÍ COM DE LA DIRECCIÓ D'OBRES,... Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-10-2020258.914€Descargar
OBE 20/017 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA AUTOMATITZAT VERTICAL PER... Institut Català de la Salut (...19-10-2020123.965€Descargar
Contractació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 2 màquines es... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020288.000€Descargar
ACORD MARC AMB UN ÚNIC ADJUDICATARI PER A CADA LOT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA... Consejos Comarcales19-10-20200€Descargar
Manteniment evolutiu de les aplicacions del sistema audiovisual Digition Ens Públic Corporació Catala...19-10-202085.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'UNA APLICACIÓ DE PAGAMENT PER MÒBIL PER A L'ESTACIONAMENT REGULAT DE SA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
OBRES URBANITZACIÓ DEL CARRER D'EN FLORENCI GUSTEMS, AL TERME MUNICIPAL DE MEDIONA Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020722.935€Descargar
Acord marc de serveis de mantenimentd'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius a... Consorcios19-10-20200€Descargar
Altaveus per bluetooth per a l'Escola Municipal La Sínia Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
Mobiliari per a l'aula didàctica del Museu de Ca n'Oliver Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-20200€Descargar
OBE 20/017 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA AUTOMATITZAT VERTICAL PER... Institut Català de la Salut (...19-10-2020123.965€Descargar
El objeto del presente contrato es la atención de llamadas telefónicas entrantes en la Dirección ... Servicio Público de Empleo Es...18-10-202034.824€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ESPORTIVA, I DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIP... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-10-2020116.408€Descargar
SERVEIS DE DESINFECTACIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ DELS CENTRESDE TREBALL, EDIFICIS O EQUIPA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-10-20206.067€Descargar
ASFALTAR I INSTAL.LAR REDUCTORS DE VELOCITAT ALS CAMINS DE RUPIT PRUIT Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-10-202048.601€Descargar
Serveis per a la monitorització del nivell de ciberseguretat de Catalunya i la implementació de l'... Agència de Ciberseguretat de ...17-10-2020300.000€Descargar
PROJECTE D'ASFALTATS 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-10-2020112.525€Descargar
Acord marc per al subministrament de material de recanvi, petit equipament de portes i rampes Masats... Transports de Barcelona, S.A.17-10-20201.148.830€Descargar
Servei de redacció del projecte de la Comarcal Penedès-Garraf. Ampliació del dipòsit de Costa (T... Secretaría General de Territo...17-10-2020187.450€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

pr rroga 2021 Servei de manteniment multit cnic i millora de l'efici ncia energ tica dels edificis d... Departament de Cultura17-10-20201.399.960€Descargar
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA GRUPO ELECTRÓGENO Aena, Aeropuertos Españoles y...16-10-2020392€Descargar
Subasta pública mediante procedimiento abierto para la enajenación de un inmueble propiedad de la ... Tesorería General de la Segur...16-10-202050.763€Descargar
Servicio de elaboración de preparados oficinales para la Clínica MC Copérnico Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-20204.586€Descargar
Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción: Vallado de Lí... Administrador de Infraestructu...16-10-202077.132€Descargar
Suministro e instalación de material y equipamiento para fisioterapia. Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-20201.236.320€Descargar
Contracte del servei d'assistència i acompanyament telefònic a la ciutadania en l'ús de les plata... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020300.873€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja integral de diferents edificis municipals de l?Ajuntament de Montgat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20202.209.800€Descargar
Servicio de oficina técnica de soporte a la Gestión de la marca de calidad Ente Público Puertos del Esta...16-10-2020440.000€Descargar
Instalación, alquiler y mantenimiento de once cabinas de sanitarios públicos, automáticas y autol... Distrito de Ciutat Vella16-10-20201.927.680€Descargar
Renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior del municipio de Artesa de Segre y n... Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-10-2020308.640€Descargar
Servicio de soporte técnico y mantenimiento para productos del fabricante Nagios Enterprises. Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-202017.000€Descargar
Subministrament testos ràpids dels reactius de detecció d?anticossos IgG i IgM de la COVID-19 per ... Diputación Provincial de Tarr...16-10-20206.300€Descargar
Servicio de soporte y mantenimiento para los productos del fabricante Symantec desplegados en Mutua ... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-202026.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contratación del servicio de para el seguimiento e investigación sobre actividades desarrolladas p... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-10-2020160.600€Descargar
Suministro e instalación de un amplificador de potencia de estado sólido de radiofrecuencia (RF) a... Consorcios16-10-2020160.000€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 154, de la Urbanització Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
Servei d'aclarida de les zones verdes i parcel.les municipals internes per a la prevenció d'incendi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202042.244€Descargar
Serveis de secretaria tècnica per a programes d'Emprenedoria (Exp. 57/20) Barcelona Activa SPM SA16-10-202059.500€Descargar
Contracte obres projecte Consolidació estructural del sector de l'extrem nord-est del basament de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020131.675€Descargar
Servei de neteja de l'Institut de Begues Serveis Territorials D'educaci...16-10-202037.607€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de realització audiovisual dels Consells Plenaris del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i la... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...16-10-20209.692€Descargar
Adquisició de 2 llicències Oracle Directory Services Plus ¿ Processor Perpetual amb el seu manten... Instituto Municipal de Inform...16-10-202095.932€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE 30 PC's PELS SISTEMES D'EDICIÓ I GRAFISME DELS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...16-10-2020125.000€Descargar
Manteniment i revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els sistemes ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202029.436€Descargar
Servei manteniment del programa informàtic de detecció precoç de càncer de mama de Catalunya (AC... Servei Català de la Salut (Ca...16-10-2020110.550€Descargar
Obres descrites en la documentació tècnica per l'ampliació del clavegueram des de la cruïlla del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202039.891€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU (Protección Plus) DEL FLUOROSCOPI BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT R.2... Institut Català de la Salut (...16-10-202010.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Ins. Les Aimerigues Departament d'Educació16-10-202048.848€Descargar
Contracte de servei de manteniment oficial de diverses llicencies informàtiques per a Transports Mu... Ayuntamiento de Girona16-10-20204.740€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Collblanc Departament d'Educació16-10-202046.993€Descargar
PTOP-2021-9 Prestació d'un servei de medicina assistencial durant 2021. Departament de Territori I Sos...16-10-202020.448€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 161, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Serveis de control de qualitat de les obres d'urbanització de la Fase 2 del Logis Empordà Secretaria Per A la Mobilitat16-10-202033.205€Descargar
Contracte administratiu de serveis de neteja del camp de futbol i realització detasques complement... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202023.191€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp cantonada amb el carrer de la Conca de Barber... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.218€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 159, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU CONTRA LEGIONEL·LOSI A L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE D... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-2020909€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DE L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.,... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-20202.175€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE DE... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-20207.340€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Antoni Martí Franquès Departament d' Ensenyament16-10-202080.000€Descargar
Servei de neteja viària i manteniment de zones enjardinades de Pineda de Mar, pel període 2021-202... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020468.520€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de subministrament del lloguer de llums de Nadal per instal·lar al Municipi pel Nadal de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202011.500€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 160, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Prestació de serveis de prevenció aliena de l'especialitat de vigilància de la salut de l'Institu... Fundación Privada Instituto d...16-10-202020.429€Descargar
Gestió del servei de bar del Centre Social Municipal d'Albons Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-10-202019.200€Descargar
Arranjament de camins municipals d'Albons Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-10-202044.333€Descargar
Servei d'auditoria financera dels comptes anuals i de liquidació pressupostària de l'exercici 2020... Universitat Politècnica de Ca...16-10-20206.500€Descargar
Servei de suport al compliment de les mesures judicials de medi obert i de suport als processos de r... Departament de Justícia16-10-2020164.107€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida, tutela, garbellat i trasllat de sorra la Pinar de Perruquet de la Pineda Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202030.000€Descargar
Subministrament d'equips electrocardiògrafs de 12 canals amb carro per l'Hospital Universitari de B... Institut Català de la Salut (...16-10-202051.740€Descargar
Contracte de servei de formació contínua per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional (... Ayuntamiento de Girona16-10-202027.060€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 162, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Alienació de l'immoble situal al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 155, de la Urbanització de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
Reforma i adequació sala polivalent Refugi la Basseta Sant Joan de l'Erm Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-10-202042.268€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 153, de la Urbanització Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 156, de la Urbanització Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
Contractació del serveis del muntatge, coordinació i dinamització del Festival de la Infància de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202098.459€Descargar
SERVEI DE BUGADERIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20202.518€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ALARMES CONTRA INTRUSIÓ DE LA FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020150€Descargar
Obres de renovació d'un tram de l'escala de connexió entre el passeig Montcau i el carrer de les v... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202041.322€Descargar
Subministrament de llicències del software Qlik Sense Enterprise i de Qlik Analytics Platform Diputación Provincial de Giro...16-10-2020113.100€Descargar
Disseny i maquetació del butlletí municipal La Pinassa Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20208.264€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància i el seu centrede control, per segu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020225.437€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL PUNT JOVE DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202015.148€Descargar
Servei de neteja de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona Departament d' Ensenyament16-10-202032.840€Descargar
Contracte de les obres d'execució del projecte de millores puntuals d'accés al polígon Abadal Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202056.839€Descargar
Manteniment de pintura a la xarxa de metro Ferrocarril Metropolità de Ba...16-10-2020333.795€Descargar
Subministrament de 150 llicències Kaspersky Endpoint Security for Business Select amb manteniment i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20202.757€Descargar
Obres de substitució de la coberta de xapa metàl·lica de l'Ateneu municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020120.551€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció dels Inventaris dels cementiris municipals de Balsareny, Dosrius, Gaià, Gurb, Pacs del Pe... Diputación Provincial de Barc...16-10-202018.265€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre cantonada amb el carrer de la Conca de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.892€Descargar
Serveis de manteniment i conservació de les cambres frigorífiques en els mercats municipals Instituto Municipal de Mercado...16-10-2020266.110€Descargar
Obres de reforma i adequació de la climatització del CAP Bonavista en Tarragona. Institut Català de la Salut (...16-10-2020289.256€Descargar
Serveis de desplegament, evolutiu i manteniment d'un sistema de Business Intelligence així com dels... Barcelona Activa SPM SA16-10-2020247.934€Descargar
CONTRACTE SERVEIS PODA ARBRAT I DESBROSSAMENT Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-10-202077.654€Descargar
Contractació del subministrament de jocs infantils per les places Familia Maristany, Pere III i Fè... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202093.967€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU (Protección Plus) DEL FLUOROSCOPI BV PULSERA, MOBILE X-RAY UNIT R.2... Institut Català de la Salut (...16-10-202010.000€Descargar
LLOGUER DE 5 PHOTOCALL PER DINAMITZAR EL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ LOCALS PER A LA CAMPANYA DE NADAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20200€Descargar
Arrendament d'un local a Sant Feliu de Llobregat per a la ubicació del Servei d'Intervenció Especi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202093.000€Descargar
Desenvolupament de plataforma digital per les comarques gironines Diputación Provincial de Giro...16-10-202060.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP SONOMÈTRIC PER A LA SECCIÓ TÈCNICA D'ACTIVITATS Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-20200€Descargar
SUMINISTRO DE FORMULARIOS PLC PARA CONTROLES SANITARIOS EN T1 Y T2 (J-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-2020990€Descargar
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLACA DE MANIOBRA DE ASCENSOR EN EL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROP... Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-20201.050€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA TRABAJOS Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-2020407€Descargar
REPARACIÓN PLOTTER Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-2020128€Descargar
RENOVACION CODIGOS BASICOS LEGALES (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-202070€Descargar
REGLETA ARMARIO RACK 8 TOMAS CON INTERRUPTOR Aena, Aeropuertos Españoles y...15-10-202056.000€Descargar
Subministrament pel material i moble de protocol per a diferents espais de l'edifici i actes organit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020975€Descargar
Subministrament d'equipament d'anàlisi cinetic del moviment per al Departament de Medicina i Cirurg... Universitat Rovira y Virgili15-10-202024.793€Descargar
Reforma i climatització del casal d'Aldover Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-10-202083.741€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PROJECTE DE MILLORA PAVIMENT DEL VIAL RÚSTIC, ZONA SUD, MALMÈS PER LA DANA Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-10-2020100.720€Descargar
LICITACIÓ DE LES OBRES URBANITZACIÓ DEL CARRER D'EN FLORENCI GUSTEMS, AL TERME MUNICIPAL DE MEDION... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020722.935€Descargar
Adecuación del vial perimetral muelle Aragón lado cantil Ente Público Puertos del Esta...15-10-20201.497.190€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'APARELLS GIMNÀSTICS SALUDABLES Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202011.984€Descargar
Subministrament d'una pica rentamans per a l'Escola Bellaterra Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-20201.400€Descargar
Execució de les obres d?asfaltar i instal.lar reductors de velocitatals camins de Rupit i Pruit Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202048.601€Descargar
Adquisición vehículo 4x4 para Servicio Señales Marítimas Ente Público Puertos del Esta...15-10-202017.355€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Diversas mejoras de la explotación de la dependencia de Lleida en la Línea de Ata Velocidad Madrid... Administrador de Infraestructu...15-10-2020239.384€Descargar
OBRES DE REFORMA DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL D'AGRAMUNT Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-10-2020223.127€Descargar
Servei de manteniment preventiu, correctiu i de seguretat radiològica per l'equip d'un sistema d'es... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-10-20202.100€Descargar
SERVEI ANOMENAT: MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, SOLAR, LEGIONEL LA I ACS/AFS A DIVERSOS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202077.722€Descargar
Sistemes per la distribució i recepció de senyals de video per internet Ens Públic Corporació Catala...15-10-202030.000€Descargar
ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DOS PROVE DORS D'ASSEGURANCES DE SALUT PRIVADA AMB AVANTATGES FI... Institut Català de la Salut (...15-10-202044.400€Descargar
Servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la reforma integral de la unitat de braquit... Servei Català de la Salut (Ca...15-10-202070.828€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU (Exp. 2020/3721) Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020824.436€Descargar
Contractació del disseny, subministrament i col locació de la senyalització turística rural iurb... Consejos Comarcales15-10-202017.207€Descargar
Assistència tècnica per a la definició, seguiment i control dels Plans Especials d'infraestructur... Ayuntamiento de Barcelona15-10-2020117.026€Descargar
Subministrament d'un equip d'urodinàmia per a la Unitat d'Urodinàmia, Neurourologia i Urologia fun... Institut Català de la Salut (...15-10-202047.107€Descargar
COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA I AFINS PER a L'ESPECIALITAT DE POLIMANTENIDOR D'EDIFICIS EN EL MARC D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020992€Descargar
Contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions d'alarma dels edificis de l'Ajuntament de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202031.930€Descargar
Servei de suport t cnic i gestió del programa Petits Talents Científics , amb mesures de contract... Instituto de Cultura de Barcel...15-10-202046.077€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE PER AL SERVEI DE CONFECCIÓ DE NÒMINES DELS TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-10-202034.000€Descargar
Servei d'organització i gestió d'un projecte comunitari d'educació musical Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202043.000€Descargar
Treballs forestals recuperació EEOO StBartomeu Pincaró i la Trilla Consorcios15-10-202023.875€Descargar
mixt subministrament i inst. millores senyalitzaci Ayuntamiento de Barcelona15-10-202034.629€Descargar
Instal.lacions solars fotovoltaiques a instal.lacions del Parc del Segre. Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-10-202090.124€Descargar
Contracte de servei de manteniment dels extintors i equips contra incendis instal·lats als centres ... Ayuntamiento de Girona15-10-20204.087€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DEL CPD DEL CENTRE D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI DEL PARC NATU... Consorcios15-10-202047.327€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació pública per a l'adequació per accessibilitat, acústica i rite de la planta baixa de l'... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-10-202068.969€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE l'ESTUDI SOBRE ELS EPISODIS RECENTS D'IN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202011.580€Descargar
Serveis de neteja de les oficines de Fira 2000, S.A. (SOF-609) Fira 2000, S.A.15-10-202018.640€Descargar
SERVICIO DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CUSTODIA DE CERTIFICADOS, AUTENTICACIÓN Y FI... Institut Català de Nanotecnol...15-10-202010.000€Descargar
Servei de consultoria i assistència per a la direcció d'obra del projecte d'urbanitzaciódel secto... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020247.800€Descargar
Subministrament de material sanitari d'emergència per a l'ús dels bombers de la Generalitat i per ... Departament d' Interior15-10-202088.490€Descargar
Quatre instal·lacions d'energia solar fotovoltaica a Santa Coloma de Cervelló, Sant Cugat del Vall... Área Metropolitana de Barcelo...15-10-2020412.991€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma del Museu de la història d'Artés Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202048.754€Descargar
Servei, socialment responsable, de suport al muntatge, desmuntatge i trasllat de depend ncies i altr... Diputación Provincial de Barc...15-10-2020132.400€Descargar
ECAS 2481/2020 Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents i joves de Terrassa, Districte... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-2020341.200€Descargar
Subministrament d'un joc de 6 columnes elevadores Transports de Barcelona, S.A.15-10-202032.000€Descargar
Servei de manteniment xarxa alarmes DGPC Departament d' Interior15-10-202075.400€Descargar
Servei de prevenció aliè de riscos laborals per Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...15-10-20204.600€Descargar
Instal·lació de 3 fotolineres laborals metropolitanes a Barberà del Vallès, Castellbisbal i Sant... Área Metropolitana de Barcelo...15-10-2020139.147€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DELS FILTRES DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D... Mancomunidades15-10-2020257.291€Descargar
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA DE V LEI PLATJA A LA INSTAL LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL ESPLAI Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202033.033€Descargar
SERVEIS DE SUPORT A AJUNTAMENTS DE L'ALT PENEDÈS EN MATÈRIA DE JOVENTUT Consorcios15-10-2020275.574€Descargar
Acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware Consorcios15-10-20203.000.000€Descargar
Contracte de servei de reparació de les cancel·ladores i equips SAE dels autobusos de Transports M... Ayuntamiento de Girona15-10-202015.000€Descargar
Assegurances Ajuntament de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona15-10-20207.879.410€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (LOT 1 MATERIAL D'E... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202027.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 10 cartells informatius pels abocadors incontrolats Ayuntamiento de Tarragona15-10-20208.264€Descargar
SUMINISTRO DE CUBOS INTERIORES PARA RECOGIDA RESIDUOS DE PAPELERAS DE EXTERIOR (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-2020371€Descargar
ALTAVOCES PC USB Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-2020120€Descargar
Suministro para un año de Ordenadores de Sobremesa y Monitores de Pantalla Plana para EGARSAT, Mutu... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-2020148.216€Descargar
Servicio de alimentación a la guardería JM Céspedes de Sant Adrià de Besòs - (Avis de préinfor... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-20200€Descargar
Prestación del servicio de dinamización de la lectura y la promoción cultural en la biblioteca de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-20200€Descargar
Servicio de mantenimiento de las instalaciones antintrusión, conexión a la Central receptora de Al... Diputación Provincial de Barc...14-10-2020403.562€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio De Mantenimiento, Actualización Y Revisión Del Inventario Del Aeropuerto Josep Tarradella... Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-2020240.000€Descargar
Suministro De Filtros De Bolsa Para Los Climatizadores Del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El... Aena, Aeropuertos Españoles y...14-10-202099.553€Descargar
Pedido n 5 contra Acuerdo Marco para la renovación de radioscopias (2 equipos en Barcelona Sants) Administrador de Infraestructu...14-10-202086.000€Descargar
Pedido n 5 contra Acuerdo Marco para la renovación de radioscopias (2 equipos en Barcelona Sants) Administrador de Infraestructu...14-10-202086.000€Descargar
Contrato de servicios asistencia ambulatoria, fisioterapia, especialistas y pruebas diagnósticas en... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-202023.808€Descargar
Contrato de servicios asistencia ambulatoria, especialistas y pruebas diagnósticas en centro ambula... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-202019.627€Descargar
Contrato de servicios asistencia ambulatoria, fisioterapia, especialistas y pruebas diagnósticas en... Mutua de Accidentes de Trabajo...14-10-202020.543€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRE D'UN CAMIÓ RECOL.LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020190.000€Descargar
Subministrament, mitjançant compra-venda, de dos vehicles elèctrics destinats a la policia local d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202081.405€Descargar
Subministrament de torretes i llums d'exploració per urgencies de l'Àrea General de l'Hospital Uni... Institut Català de la Salut (...14-10-202041.322€Descargar
Subministrament de material informàtic per al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola -... Consorcios14-10-202017.567€Descargar
Subministrament de filtres centrífugs pels vagons tremuja s/62000 de Ferrocarrils de la Generalitat... Secretaria Per A la Mobilitat14-10-202025.650€Descargar
Subministrament de 90uds Alternador Solaris 24V 120AMP - codi TMB 230860 Transports de Barcelona, S.A.14-10-202023.400€Descargar
Subministrament de 360 unitats d'assecador aire Citaro - Codi TMB 229622 Transports de Barcelona, S.A.14-10-202059.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'una eina d'anàlisi en temps real per a la gestió de riscos químics a Catalunya,... Departament d' Interior14-10-202015.000€Descargar
Subministrament d'un Node per testejar equips d'usuari 4G/5G Centre Tecnològic de Telecomu...14-10-202069.750€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre de masses (MS) i masses/masses (MS/MS) d'alta resolució acoblat... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020500.000€Descargar
Subministrament d'un difract metre de raigs-x de pols, detector d'àrea i programes per a la interpr... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020285.840€Descargar
Subministrament d'equipament per a monitorització i control d'Unitats de pacients crítics, per al'... Institut Català de la Salut (...14-10-2020380.000€Descargar
Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios14-10-20200€Descargar
Subministrament 1000 jocs de pastilles fre MAN/VANHOOL - Codi TMB 216017 Transports de Barcelona, S.A.14-10-202070.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment preventiu, neteja i reparació de gats hidràulics per al servei de grua Barcelona de Serveis Municipal...14-10-202034.500€Descargar
SERVEIS DE DOCÈNCIA DE LA ESPECIALITAT D'AUXILIAR DE FORNERIA I PASTISSERIA DELS PROGRAMES DE FORMA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202022.752€Descargar
Serveis de coordinació de seguretat i salut del subministrament i instal lació d'enllumenat exteri... Área Metropolitana de Barcelo...14-10-20206.500€Descargar
SERVEI PER A LA COBERTURA DE RISCOS PATRIMONIALS (CONTINENT i CONTINGUT) i TRANSPORT DE PRODUCCIONS ... Fundació Gran Teatre del Lice...14-10-202047.000€Descargar
Servei de renovació instal lacions per Comunicats de Risc 2017 Secretaría General de Territo...14-10-202017.795€Descargar
SERVEI DE PÒLISSES D'ASSEGURANCES DE L'ICIQ Institut Català D'investigaci...14-10-202046.000€Descargar
Servei de primera acollida per a persones estrangeres Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202068.928€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió del blog Som Tots i les xarxes socials de Turisme Inclusiu-S nior del Patronat de ... Diputación Provincial de Giro...14-10-20207.200€Descargar
Servei de creació i edició de continguts dels webs i xarxes socials del Museu del Disseny de Barce... Instituto de Cultura de Barcel...14-10-2020189.600€Descargar
SERVEI DE COL LABORACIO AMB LA INTERVENCIO DEL CONSORCI DEL TURO DE LA SEU VELLA DE LLEIDA EN L'EXER... Consorcios14-10-20203.906€Descargar
Servei d'explotació publicitària de la publicació municipal El Pont d'Esplugues Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202048.197€Descargar
Servei d'assistència informàtica i consultoria Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-10-202025.200€Descargar
Servei consistent en l'assist ncia t cnica per a la supervisió t cnica i assessorament sobre les ob... Área Metropolitana de Barcelo...14-10-2020285.126€Descargar
Reforma i adequacio de la Capella de Santa Llúcia d'Aravell Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-10-202041.001€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE EMPLEADOS PARA LA FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...14-10-202060.000€Descargar
PTOP-2020-25 Manteniment preventiu i correctiu dels equips existents en el sistema de radiocomunicac... Departament de Territori I Sos...14-10-2020174.977€Descargar
Producció i primer muntatge de l'exposició Parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix i de l'exposi... Diputación Provincial de Barc...14-10-202029.850€Descargar
Obres de substitució del fals sostre i reforma de la instal.lació el ctrica del bar-restaurant del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020104.747€Descargar
Obres d'instal·lació i subministrament d'un ascensor al'edifici de l'estació inferior del telefè... Secretaria Per A la Mobilitat14-10-202081.059€Descargar
G2024-2020-11 Contractació del manteniment correctiu, evolutiu i help desk del Sistema de Gestió A... Agencia de Residus de Cataluny...14-10-202095.000€Descargar
EXPLOTACIÓ BAR PAVELLÓ POLIESPORTIU Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-10-20203.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAS 6029/2020 Servei de suport tècnic en les fases de disseny, dinamització i execució del progr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202038.650€Descargar
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció del document d'obra executada de les... Secretaría General de Territo...14-10-202015.334€Descargar
DESGLOSSAT DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DE LA ZONA DE LES CARRERES -1 FASE, ETAPA C... Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-10-202031.992€Descargar
Contracte del servei de neteja de l'INS Manuel de Montsuar de Lleida Departament d' Ensenyament14-10-202054.000€Descargar
Contracte del servei de neteja de l'INS Joan Brudieu de La Seu d'Urgell Departament d' Ensenyament14-10-202071.100€Descargar
Contracte de subministrament de 45 llicències Microsoft Office 365 Business Essentials. Consorcios14-10-20202.430€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020215.393€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis de jardineria de l'entorn de la Vila Universitària Universitat Autònoma de Barce...14-10-2020199.600€Descargar
Contracte de servei d'auditoria financera i pressupostària dels comptes anuals, d'auditoria de comp... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-10-202015.843€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES ASSEGURANCES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, LOT 1 DANYS OBRA CIVIL, LOT 2 D... Agència Catalana de L'aigua14-10-2020527.500€Descargar
Contractació d'una productora especialitzada en serveis audiovisuals de suport per a l'equip de pre... Área Metropolitana de Barcelo...14-10-202040.320€Descargar
Contractacio del subministrament i serveis de manteniment i gestió dels equips de telecomunicacions... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020525.141€Descargar
Concessió de domini públic per la rehabilitació i explotació del restaurant a l'equipament espor... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020465.020€Descargar
ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC A CÀRREC DE LA UNITAT D'INFORMÀTICA DE ... Institut Català de la Salut (...14-10-2020300.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

A11004 21 002 - Servei de valoració de situació de vulnerabilitat social Consorcios14-10-2020102.009€Descargar
600.2020.007 - ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REALITZACIÓ D'AIXECAMENTS TOPOGRÀ... Barcelona D'infraestructures M...14-10-2020340.000€Descargar
5457/2020 - Contractació Administrativa de concessió de Serveis de gestió del servei públic per ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020287.970€Descargar
2020/90 Obres de reforma parcial de la planta cinquena, zona B, 2a. fase, del Departament de Fisiolo... Universitat de Barcelona14-10-2020215.955€Descargar
2020/44 Serveis informàtics de manteniment del sistema d'informació econòmic-financer de la Unive... Universitat de Barcelona14-10-2020252.610€Descargar
20-067 CONTRACTE D'ASSEGURANCES SOBRE PERSONES I BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020620.000€Descargar
Subministrament d'un difract metre de raigs-x de pols, detector d'àrea i programes per a la interpr... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020285.840€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un espectròmetre de masses (MS) i masses/masses (MS/MS) d'alta resolució acoblat... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020500.000€Descargar
SERVEI DE RETIRADA D'HERBES I DE COLOMASSA SITUADA EN ZONES VERTICALS (PARETS I PARAMENTS) O EN AL... Consorcios14-10-20209.000€Descargar
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SENYALS PER A LA RENOVACIO DE LA SENYALETICA ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202010.744€Descargar
Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios14-10-20200€Descargar
SUBHASTA CONTRACTE DE COMPRAVENDA DEL 26,5432% DEL PROINDIVÍS DE LA FINCA URBANA. SOLAR EDIFICABLE.... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-20200€Descargar
Subministrament de paper higi nic, paper eixugamans, sabó de mans i altres productes per a l'ICFO. Universitat Politècnica de Ca...14-10-202076.680€Descargar
concessió de servei bar i restaurant Gerb Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

REPARACIÓN EQUIPAMIENTO DE PARKING EN LA TERMINAL T1 DEL AEROPUERTO JOSEP TARRADELLAS BARCELONA-EL ... Aena, Aeropuertos Españoles y...13-10-202014.990€Descargar
Licitación contratación servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.. Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-2020223.771€Descargar
SUMINISTRO DE AURICULARES DE BOTÓN APPLE AIRPODS PRO (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...13-10-2020250€Descargar
CABLE ALARGADOR USB AISENS A101-0017-TIPO MACHO-TIPO A HEMBRA Aena, Aeropuertos Españoles y...13-10-202050€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria Hospitalaria y Ambulatoria para la Población protegida por EGARSA... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-2020123.764€Descargar
Suministro de tres Furgonetas para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276. Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202089.056€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria Ambulatoria de la especialidad de Oftalmología en las Poblaciones... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202063.401€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suscripción a licencias y servicios de instalación, desarrollo, mantenimiento de una plataforma pa... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202036.500€Descargar
Suministro mediante subscripción (prestación de servicios en la nube) de una plataforma en cloud S... Mutua de Accidentes de Trabajo...13-10-202098.000€Descargar
Concessió Administrativa d'ús privatiu del bar-cafeteria del casal municipal El Rossinyol Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-20201.983€Descargar
SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT DE LLICENCIES DE SOFTWARE Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-2020110.360€Descargar
SERVEI D'EMISSIÓ I GESTIÓ DEL CANAL MÚLTIPLE DE TDT LOCAL NÚMERO 26 REFERÈNCIA TL01B AMB DENOMI... Informació I Comunicació de ...13-10-2020310.000€Descargar
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L'AMBIT D... Consejos Comarcales13-10-202064.307€Descargar
Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, d'un vehicle pel servei de la Polic... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202063.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/136 Subministrament d'un turbo micronitzador de sobretaula Universitat de Barcelona13-10-202021.000€Descargar
Contracte dels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per Gr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020106.882€Descargar
subministrament de 80 lllic ncies Microsoft per tal de renovar l'actual entorn de Terminal Server d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202058.761€Descargar
Servei de subscripció i manteniment de diverses llicències Agència de l'Habitatge de Cat...13-10-2020258.000€Descargar
Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202089.386€Descargar
Obres de construcció d'habitacles per a l'aparcament de bicicletes a les estacions de Barcelona-Val... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-2020415.002€Descargar
PTOP-2021-36 Lectura i anàlisi dels discs-diagrames dels tacògrafs analògics i dels fitxers digit... Departament de Territori I Sos...13-10-2020297.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ MITJANÇANT ARRENDAMENT NO FINANCER SENSE OPCIÓ A COMPRA, A LA MODALITAT DE RENTING, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202011.900€Descargar
Subministrament, transport i col·locació d'un mòdul amb tres lavabos (un adaptat, un per a dones ... Área Metropolitana de Barcelo...13-10-202034.416€Descargar
Servei de neteja i altres serveis complementaris (com l'atenció de la botiga) de les dependències ... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-2020223.797€Descargar
Contractació del disseny i la redacció d'un projecte cultural sobre el patrimoni del món ibèric ... Consejos Comarcales13-10-20206.000€Descargar
SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DE NOU DELS GARROFERS 8, DE SANT FELIU DE GUIXOLS Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-202079.207€Descargar
Contractació d'una memòria tècnica per a dur a terme el càlcul de cabals d'aigua ila modelitzaci... Diputación Provincial de Giro...13-10-202011.600€Descargar
Serveis de gestoria i assessorament en els àmbits laboral i fiscal Consorcios13-10-202011.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT EVOLUTIU PLATAFORMA COL.LABORATIVA I GESTIÓ D'USUARIS OPEN WORKGROUP... Servei Català de la Salut (Ca...13-10-20208.743€Descargar
ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, ACTIVIDAD CLÍNI... Fundació Privada Institut D'i...13-10-2020529.500€Descargar
Contractació de de les obres incloses en el projecte piscina municipal per l'Ajuntament de Rodonyà Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020311.406€Descargar
Subministrament i posada en funcionament d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum mitjançant ... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-202025.000€Descargar
Adequació del drenatge i els talussos de contenció de la bassa de distribució d'aigua de La Pobla... Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-10-202049.545€Descargar
G2024-2021-1 Contractació del servei d'assessorament informatiu complementari en la gestió de resi... Agencia de Residus de Cataluny...13-10-202088.474€Descargar
Subministrament i instal·lació de 3 torretes de subministrament de serveis d'aigua potable i energ... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-202015.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i muntatge d'un conjunt de jocs d'aigua a l'espai públic situat entre el c/ Girona ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-202029.568€Descargar
Pavimentació del tram del Passeig Piscina Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-202093.528€Descargar
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A L'ACTIVITAT ESCOLAR DEL PLA DE CIUTAT EDUCADORA EN L'INSTITUT ESCOLA ... Ayuntamiento de Tarragona13-10-20208.500€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA EMPRESA PER DUR A TERME ELS SORTEJOS DELS HABITATG... Instituto Metropolitano de Pro...13-10-202016.000€Descargar
Subministrament i instal lació de sensors de nivell en pous del sistema Costa Brava sud. Consorcios13-10-202013.620€Descargar
Subministrament, distribució i muntatge del mobiliari per equipar els parcs de bombers de Granoller... Departament d' Interior13-10-2020487.032€Descargar
Subministrament del dret de desplegament il·limitat dels programes Oracle per la Universitat Polit... Universitat Politècnica de Ca...13-10-202078.175€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte d'assegurances sobre persones i béns de l'ajuntament de Cornellà de Llobregat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE DISPOSITIUS DE SEGURETAT PERIMETRAL DELS SISTEMES ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202083.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ DE SENYALITZACIÓ DE MOTOS EN VORERA A LA CIUTAT DE BARCELO... Ayuntamiento de Barcelona13-10-202034.867€Descargar
Servei de manteniment preventiu anual dels equips d'ICP MS i del Cromatograf de gasos d'aigua ubicat... Secretaría General de Territo...13-10-202048.042€Descargar
Servei de manteniment d'un model d'anàlisi de dades de pagament de l'estacionament en calçada per ... Barcelona de Serveis Municipal...13-10-202032.000€Descargar
Submistrament senyalització i pintura viària Policia Local. Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-202041.322€Descargar
Servei de renovació de les bombes 1 i 3 de l'EB de la Planta de Fangs de l'ETAP del Llobregat. Secretaría General de Territo...13-10-202039.729€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de mobiliari per a l'edifici d'oficines de serveis del carrer Rafael de Casanovas, n... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202037.198€Descargar
Serveis de seguretat, control d'accessos i vigilància durant la Festa Major de Balaguer, del 6 al 1... Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-10-20203.502€Descargar
Servei de renovació de les posades a terra no adequades dels parallamps d'ATL. Secretaría General de Territo...13-10-202015.882€Descargar
Subministrament de confecció de banderoles per utilitzar com a indicadors als avituallaments Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20202.300€Descargar
Renovació dels serveis d'administració de sistemes i monitoratge del WEB A AWS I EL CDN DEL SERVEI... Servicio Meteorológico de Cat...13-10-2020360.000€Descargar
Actualització de la versió de l'aplicació informàtica de gestió del padró municipal d'habitats... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-202050.041€Descargar
Serveis d'interpretació (tant oral com de llenguatges adaptats a persones amb disfuncions auditives... Departament de Justícia13-10-202015.958€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment i conservació de les instal.lacions el ctriques i lampisteria en els mercats ... Instituto Municipal de Mercado...13-10-2020437.756€Descargar
Contracte del servei de desbrossament i neteja dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202031.818€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA SOLUCIÓ DE SOFTWARE DE GESTIÓ D'EXPEDIENTS Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-10-202050.000€Descargar
Serveis d'elaboració i disseny d'una Descripció de Llocs de Treball, així com d'un Manual de valo... Fundació TicSalut13-10-202020.203€Descargar
Contracte de subministrament en règim de lloguer i manteniment d'una màquina multifuncional nova p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20204.525€Descargar
SUBMINISTRAMENT I ARRENDAMENT 11 EQUIPS IMPRESSIÓ Distrito de Les Corts13-10-202011.568€Descargar
Execució de les obres de nova construcció institut 4/3 Línies a Institut Ventura Gassol de Badalo... Infraestructures de la General...13-10-20206.028.230€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de consultoria projecte Alineament de les polítiques comarcals amb els ODS al Vall s Occide... Consejos Comarcales13-10-20206.760€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPAMENTS I L'EXECUCIÓ DELS SERVEIS ASSOCIATS, PER A LA MIL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020210.410€Descargar
2020-SU-15-PSS SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE LLICÈNCIES AUTOCAD ARCHITECTURE 2018 Universitat de Barcelona13-10-20203.400€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de detecció i extinció d'incen... Institut Municipal de l'Habita...13-10-202061.001€Descargar
SERVEI D'ASSEGURANÇA PER A LA COBERTURA DE RISCOS DERIVATS DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA FUNDACIÓ... Fundació Gran Teatre del Lice...13-10-202014.000€Descargar
OBRES D'ENDERROC DE 3 CASES SITUADES AL CARRER SANT MIQUEL, 8, 10 i 12 Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-202042.105€Descargar
ARRANJAMENT DEL GR-5 Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202067.954€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació d'una pólissa d'assegurança pel conjunt de vehicles propietat del Patronat d'Apostes Diputación Provincial de Barc...13-10-202011.800€Descargar
Restauració de la casa Reina Sibil·la de Fortià. 1a Fase Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-10-2020170.343€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE L'ACABAMENT DE LA INSTAL LACIÓ DE PISTES I ADEQUACIÓ DEL'ENTORN DE L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020129.881€Descargar
Assistència Tècnica a l'ATM per a la Coordinació de Seguretat i Salut en Obra en fase d'execució... Consorcios13-10-2020210.900€Descargar
Obres consistent en la reparació del paviment asfàltic de l'entorn de l'escola bressol del Parc de... Área Metropolitana de Barcelo...13-10-202079.866€Descargar
2020/87 Servei d'interpretació de llengua de signes (ILS) en els idiomes castellà i català per al... Universitat de Barcelona13-10-202062.640€Descargar
Redacció de Projectes executius per a les actuacions d'adequació i senyalització de camins, inclo... Tesorería General de la Segur...13-10-202083.942€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte per al subministrament, mitjançant compra, d'equipament informàtic, audiovisual i proves... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202024.600€Descargar
Servei de control d'accessos als espais de la Fàbrica Fabra i Coats i al Centrecd'Art Instituto de Cultura de Barcel...13-10-202099.909€Descargar
Contractacio obres del Projecte de portada d'aigua a la urbanització Priorat de Llorenç del Penede... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020217.287€Descargar
Serveis per al desenvolupament dels continguts audiovisuals per la presentació de la Marca Barcelon... Barcelona Activa SPM SA13-10-202070.000€Descargar
Subministrament de 25 parquímetres i d'una plataforma de gestió integral dels mateixos i de tramit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-20200€Descargar
Servei de manteniment preventiu anual dels equips d'ICP MS i del Cromatograf de gasos d'aigua ubicat... Secretaría General de Territo...13-10-202048.042€Descargar
Servicio de fisioterapia en la ciudad de Hospitalet de Llobregat, para Mutua Intercomarcal. Mutua Intercomarcal de Acciden...12-10-202099.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación de Codonyers 220/25 kV y línea... Consorcios12-10-2020155.785€Descargar
Suministro de energía en baja tensión para los centros dependientes de ACTIVA MUTUA 2008 Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020283.985€Descargar
Mantenimiento de Clínicas Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020223.360€Descargar
F200000408 - SERVEIS D'ESTUDI HISTÒRIC DEL BARRI DEL BESÒS I EL MARESME A PARTIR DEL TREBALL DE ME... Foment de Ciutat Vella, S.A.12-10-202040.238€Descargar
CONTRATO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS, SU TRANSPORTE Y LA LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-10-20203.856.850€Descargar
Mantenimiento de Clínicas Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020223.360€Descargar
Servei de transport i gestió dels residus no perillosos (RNP) a recollir a la deixalleria municipa... Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-10-2020124.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisición mediante alquiler del sistema de archivo digital y su mantenimiento.. Diputación Provincial de Barc...09-10-2020667.510€Descargar
Oficina técnica de impulso e implementación del plan Barcelona Fácil - (Avis de préinformation).... Gerència de Recursos09-10-2020895.910€Descargar
Conservación y mantenimiento del alumbrado público y de la parte eléctrica de los semáforos, tra... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20201.752.060€Descargar
SERVICIO DE LANCHA PARA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS E HIDROGRÁFICOS EN EL PUERTO DE BARCELONA (PERÍODO ... Ente Público Puertos del Esta...09-10-2020590.000€Descargar
Subministrament de malles per al tractament dels prolapses genitals i la incontinencia urinària per... Consorcios09-10-2020115.053€Descargar
Subministrament de 5 Targetes comunicacions A90-TJ3 s/9000- Codi TMB 231580 Ferrocarril Metropolità de Ba...09-10-202049.000€Descargar
Subministrament de fundes per als equipaments del projecte de la T-mobilitat Consorcios09-10-202061.475€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres compreses a la Mem ria Valorada per a la renovació i millora de l'accessibilitat dels carrers... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020136.335€Descargar
LICITACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS PELS VEHICLES DE L'AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202043.748€Descargar
2020-85 - Subministrament d'un entorn d'emmagatzematge tipus fitxer, actiu-actiu als CPD, en modalit... Diputación Provincial de Barc...09-10-2020667.550€Descargar
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURES PER A LA RENOVACIÓ I MILLORA ENERGÈTI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202046.610€Descargar
IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT ASSISTIT PER ORDINADOR (GMAO) I... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202015.920€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE ROBA, AMB RECOLLIDA I LLIURAMENT, DE LES 6 LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES MUNICIPALS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202015.300€Descargar
2020MKT260CA Contracte relatiu a la Gestió, recerca i intermediació dels espais autoritzats per in... Barcelona de Serveis Municipal...09-10-2020400.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subscripció de llicències ADOBE corresponents a Serveis de les diferents Direccions de Serveis que... Área Metropolitana de Barcelo...09-10-2020243.000€Descargar
Transport de passatgers des del centre penitenciari de Ponent a Raimat Secretaria de Serveis Penitenc...09-10-202029.123€Descargar
Acord marc d'homologació d'empreses per la prestació de serveis a CIRE mitjançant la contractaci... Secretaria de Serveis Penitenc...09-10-20201.230.000€Descargar
Serveis de suport per consolidar l'estratègia de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupam... Agencia Catalana de Cooperaci...09-10-2020169.800€Descargar
PTOP-2020-546. Disposició de mitjans i de suport logístic per a la realització de les proves de c... Departament de Territori I Sos...09-10-202078.458€Descargar
Servei de manteniment del Tom graf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging Airo Heleli 32Cexi... Institut Català de la Salut (...09-10-202083.300€Descargar
CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE MATERIAL DE LABORATORI EXP. 18/22 GESTIONAT PEL CSUC PER PART DE ... Institut Català de la Salut (...09-10-202059.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de neteja de l'edifici corporatiu i altres dependències d'Aigües del Prat SA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202088.303€Descargar
Contractació del servei de transport del personal a l¿edifici municipal de Transició Ecològica,... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202013.636€Descargar
Obres per a la instal.lació de malles de protecció a talús del carrer Barberà Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202030.346€Descargar
Serveis de branding, grafisme i gestió de marca en entorns digitals i xarxes socials per a la Funda... Fundació TicSalut09-10-202035.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I MOBILIARI PER A LA SALA POLIVALENT DE CAN SALETA DE CALELLA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020132.274€Descargar
Servei d'escolta activa i monitoració de la reputació a internet Transports de Barcelona, S.A.09-10-202085.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'ORDINADORS AMB LLICÈNCIA DE MICROSOFT OFFICE Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020104.502€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I D'AIGU... Ayuntamiento de Girona09-10-20204.000€Descargar
LICITACIÓ MOBILIARI CASAL DE CULTURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202038.735€Descargar
Subministrament del vestuari, calçat i complements pel personal uniformat de la Policia Local de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202061.981€Descargar
Servei de manteniment del Tom graf computeritzat portàtil intraoperatori Imaging Airo Heleli 32Cexi... Institut Català de la Salut (...09-10-202083.300€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias y rehabilitación en la Población de Cardedeu Mutua Intercomarcal de Acciden...09-10-20200€Descargar
Servicio de manutención para pacientes y personal autorizado de la Clínica de Activa Mutua 2008, s... Mutua de Accidentes de Trabajo...09-10-2020248.755€Descargar
Concurso a través de LVA y SMS - Programa de RTVE Sociedad Estatal de Participac...09-10-202010.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVICIO DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CUSTODIA DE CERTIFICADOS, AUTENTICACIÓN Y FI... Institut Català de Nanotecnol...09-10-202010.000€Descargar
CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA MULTIFUNCIONAL AMB CABINA Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-10-202037.206€Descargar
Treballs de manteniment amb maquinària tipus retroexcavadora per dos anualitats Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202080.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA CREACIÓ DE LA NOVA PLATAFORMA COOPERATEXTIL.COM Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202034.342€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE XARXES SOCIALS I RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE CO... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202016.800€Descargar
CTTE609 Subministrament i manteniment d'una pala carregadora destinada a l'activitat de voluminosos ... Grupo Tersa09-10-2020490.136€Descargar
Licitació del contracte pel servei de manteniment elèctric i de fontaneria de les dependències mu... Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-202089.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte d'obra municipal ordinària titulat Projecte modificat de renovació del clavegueram i reo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020473.581€Descargar
Redacció Projecte obres. Construcció dipòsit d'aigua Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202014.500€Descargar
Assistència tècnica a l'ATM per a les tasques a desenvolupar en la gestió de crisi Consorcios09-10-2020103.956€Descargar
Servei de formació de capacitació professional Consejos Comarcales09-10-202010.577€Descargar
PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE MILLORA DEL CAMI DE L'ESPINOI A COLLSUSPINA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020131.328€Descargar
Projecte de les actuacions a realitzar per a la reparació dels danys soferts pel temporal Glòria d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202054.082€Descargar
Subministrament 1050 retenidors de baixa fricció - Codi TMB 218522 Ferrocarril Metropolità de Ba...09-10-202036.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió, organització, dinamització, coordinació, execució i valoració d'esdeveniment... Agencia Catalana de Cooperaci...09-10-2020215.782€Descargar
Subministrament de dos sistemes d'alimentació ininterrompuda i bateries, i desballestament d'altre ... Institut D'Estadistica de Cata...09-10-202080.500€Descargar
Subministrament de 200 butaques per a la sala d'actes del Centre cívic Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202040.000€Descargar
Concessió de domini públic per a la utilització i explotació del local social Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-20202.400€Descargar
Contractació del subministrament de material de seguretat i protecció laboral amb mesures de contr... Instituto Municipal de Parques...09-10-2020156.550€Descargar
Servei consistent en la neteja dels edificis seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el mantenim... Área Metropolitana de Barcelo...09-10-2020900.000€Descargar
Servei de gestió, coordinació, execució, seguiment i avaluació dels programes educatius del Muse... Instituto de Cultura de Barcel...09-10-2020273.375€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIO DELS SERVEIS D'AUDITORIA DE PROMUNSA Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202034.000€Descargar
Contractació de la 3a fase de les obres de remodelació integral del cementiri de Sant Celoni Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020141.330€Descargar
Servei de neteja, manteniment i desembossament de la xarxa de clavegueram del municipi de Malgrat pe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202052.800€Descargar
Atorgament de llicència per a l'ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública, per a ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020200€Descargar
Contractació del servei de podologia per lots pels centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d... Consorcios09-10-202018.123€Descargar
OBRES D'ARRANJAMENTS DE PAVIMENTS DE CAUTXÚ AL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202091.065€Descargar
Serveis de gestió i manteniment de 183 Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) de la Xarxa d... Servicio Meteorológico de Cat...09-10-2020407.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adequació accés sud del municipi per a vianants Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020180.604€Descargar
OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-2020321.277€Descargar
Serveis de neteja de les dependències de l'IRTA Monells Institut de Recerca I Tecnolog...09-10-202099.500€Descargar
Servei de menjador ecològic dels centres adscrits a l'Institut Municipal de Serveis als Discapacita... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020485.600€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES D'ÚS MUNICIPAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202089.200€Descargar
Adequació dels carrers Preno i Esquerra del casc urbà del municipi d'Ascó Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020550.303€Descargar
2020PO271CA - Serveis de programació, coordinació, producció, execució i avaluació de les activ... Barcelona de Serveis Municipal...09-10-202036.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei socioeducatiu d'atenció diurna Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202077.065€Descargar
Projecte socioeducatiu GR Èxit escolar Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202057.679€Descargar
SERVEIS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ, DESEMBALATGE, MUNTATGE, DESMUNTATGE I REEMBALATGE DE L'EXPOSICI... Consorcios09-10-202036.710€Descargar
Serveis per a la producció de vídeo / espot, falques de ràdio, gràfiques online i offline, i acc... Secretaria Per A la Mobilitat09-10-202065.000€Descargar
OBRES COBERTA AGRICOLA EN EL MERCAT DEL VALL D'HEBRON Instituto Municipal de Mercado...09-10-2020199.295€Descargar
Serveis de tutoria i altres actuacions artístiques relacionades amb l'orgue del Palau Güell Diputación Provincial de Barc...09-10-202016.686€Descargar
CONTRACTE D'ADQUISICIÓ D'EQUIPS INFORMÀTICS PORTÀTILS, BASES DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS, AMB MESUR... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....09-10-202070.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de dip sit, cust dia, consulta i destrucció de documentació del Departament de Treball, Af... Departament de Treball, Afers ...09-10-2020178.824€Descargar
DECORACIÓ 3D DURANT LA CAMPANYA DE NADAL 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20207.438€Descargar
Contracte de subministrament en règim de lloguer muntatge i desmuntatge d'un conjunt de carpes per ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202099.750€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA PARTICIPA.VILANOVA.CAT DE L' AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20203.200€Descargar
123.19 Servei de tractament de la plaga de tèrmits al Palau Municipal Ayuntamiento de Tarragona09-10-2020183.071€Descargar
Servei d'educadors/es cívics/ques per a l'espai públic del Districte de Sants-Montjuïc amb mesure... Distrito de Sants- Montjuic09-10-2020371.700€Descargar
CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPEND NCIES DEL CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CA... Consorcios09-10-202026.113€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES ORDINÀRIES PER URBANITZAR L'ENTORN NO URBANITZAT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE EL SERRAT DE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020376.353€Descargar
Serveis informàtics per a l'anàlisi, disseny, construcció i implantació d'una sèrie d'evolutius... Instituto Municipal de Inform...09-10-202038.672€Descargar
CONTRACTRE MIXT SUBMINISTRAMENT/SERVEIS, MAQUINÀRIA DE MUSCULACIÓ PEL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202048.000€Descargar
Contracte de subministrament de dues bombes de calor aerotèrmiques i la seva connexió a la instal... Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-202019.802€Descargar
Subministrament dels productes químics per al tractament de l'aigua de les piscines municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202029.647€Descargar
Serveis de docència del mòdul formatiu Activitats auxiliars de magatzem. Certificat professionalit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20208.350€Descargar
Subministrament de pa i altres productes de fleca, amb mitjans de transport respectuosos amb el medi... Diputación Provincial de Barc...09-10-202034.826€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'urbanització del carrer del Camí del Turó de l'Ullastrell Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-2020290.731€Descargar
Obra d'instal·lació de diversos elements hidràulics a la captació del Rec del Molí (TM Castell... Consorcios09-10-202028.530€Descargar
Serveis de manteniment de la Xarxa de Radars Meteorològics de Catalunya (XRAD) i les infraestructur... Servicio Meteorológico de Cat...09-10-2020670.800€Descargar
20/26: Licitació per a la contractació del subministrament i muntatge de prestatgeries metàl·liq... Consorcios09-10-202056.888€Descargar
Impulsa Energia - Millora de l'eficiència energètica i gestió de l'enllumenat i edificis públics... Consejos Comarcales09-10-2020497.362€Descargar
Licitacio contracte de conservació i manteniment de l'enllumenat públic i de la part elèctrica de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-20201.063.310€Descargar
Contractació del servei de fisioteràpia per lots pels centres gestionats per SUMAR, Serveis Públi... Consorcios09-10-20207.383€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractes obres Projecte Eficiència Energètica Edificis Públics de Llardecans Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-10-2020108.650€Descargar
Contracte serveis per al control sanitari dels establiments minoristes d'alimentació. Exp. 2020/331... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202023.924€Descargar
Consolidación talud riera Santa Coloma PK 175-500 Estación Maçanet. L/TBF. Administrador de Infraestructu...09-10-2020206.592€Descargar
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-10-20200€Descargar
MANTENIMIENTO DE HARDWARE SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA AEROPUERTO DE REUS Aena, Aeropuertos Españoles y...09-10-20201.285€Descargar
MATERIAL FERRETERIA PARA TRABAJOS Aena, Aeropuertos Españoles y...09-10-2020303€Descargar
INSECTICIDA PARA ABEJAS Aena, Aeropuertos Españoles y...09-10-202089€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament dels productes químics per al tractament de l'aigua de les piscines municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202029.647€Descargar
SUMINISTRO DE LETRERO LVP (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...08-10-20208.074€Descargar
SUMINISTRO DE CARROS PARA TALLER AAVV (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...08-10-20201.167€Descargar
Contratación no sujeta a regulación armonizada de los servicios de endoscopia digestiva y broncosc... Mutua de Accidentes de Trabajo...08-10-2020120.000€Descargar
Prestación del Servicio de Plataforma de Licitación Electrónica de PIXELWARE para MC MUTUAL. Mutua de Accidentes de Trabajo...08-10-2020135.000€Descargar
Apertura y mantenimiento de una cuenta corriente para la realización de pagos a justificar por la ... Tesorería General de la Segur...08-10-20200€Descargar
Contractació de les obres del projecte de regulació semafòrica de tres cruïlles del polígon ind... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020314.827€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de prevenció de riscos laborals a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202018.900€Descargar
Serveis de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals del'Institut Municipal d'Informàtica... Instituto Municipal de Inform...08-10-2020339.415€Descargar
CONCESIÓ DE SERVEIS AL GRAN CASAL DELS TORMS Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-10-20200€Descargar
REFORMA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE TORRELAVIT Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020331.833€Descargar
SERVICIO DE AUXILIARES PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDAS Y SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES Y BIENES... Fundació Institut de Recerca ...08-10-202065.093€Descargar
obra municipal ordinaria de desglosado del Proyecto de adecuación de lared de agua de la zona de Le... Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-10-202038.710€Descargar
SERVEI DE CUST DIA I MANTENIMENT DEL BANC MUNICIPAL DE PRODUCTES DE SUPORT A LA LLAR Ayuntamiento de Girona08-10-202034.121€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE TALLERS DE SUPORT SOCIOEDUCATIU ALS BARRIS DE LES PEDRERES I TORRE GIRONELLA Ayuntamiento de Girona08-10-202015.682€Descargar
SERVEI D'INTEGRACIÓ FAMILIAR EN FAMILIA EXTENSA - SIFE Consejos Comarcales08-10-202079.000€Descargar
LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ PER A PER A L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE CESSIÓ PARCIAL DE CONCESSI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202067.032€Descargar
Servei de pavimentació de carrers del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202090.000€Descargar
Construcció de nous sanitaris a les estacions; Les Corts, Girona i Jaume I Ferrocarril Metropolità de Ba...08-10-202085.570€Descargar
PRO 2 projectes ?8004330008-2020-0004601 Pavimentació i serveis als carrers Carrasclet, carrer Pla... Diputación Provincial de Tarr...08-10-20205.000€Descargar
Ampliació del sistema d?emmagatzematge de la Diputació de Tarragona per tal de disposar de major c... Diputación Provincial de Tarr...08-10-2020130.434€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Trabajos necesarios para la sustitución de la enfriadora con bomba de calor para climatización en ... Paradores de Turismo de Españ...08-10-202075.000€Descargar
Anunci d'atorgament d'autoritzacions d'us i magatzems en els mercats municipals de la ciutat de Barc... Instituto Municipal de Mercado...08-10-20200€Descargar
SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON... Institut Català de la Salut (...08-10-2020140.000€Descargar
Subministrament i instal·lació d'enllumenat exterior de tipus LED a la Gran Via Nord de Barcelona.... Área Metropolitana de Barcelo...08-10-2020300.275€Descargar
Subministrament de cadires d'altes prestacions ergon miques (tipus operativa i confident) per als ll... Diputación Provincial de Barc...08-10-202034.650€Descargar
subministrament d'UN vehicle recol·lector bicompartimentat de 7'5Tm pel servei de recollida de resi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202099.174€Descargar
Obres de canvi de la coberta de fibrociment de la planta tercera del bloc D de l'Edifici Taulí sobr... Servei Català de la Salut (Ca...08-10-2020602.658€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'Intercom de Control Central Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.850€Descargar
Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'intercom del Control Polivalent Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.800€Descargar
SU240000SO2020048 Subministrament d'un robot col laboratiu de sobretaula amb sistema de visió per a... Universitat Politècnica de Ca...08-10-202015.992€Descargar
2020/93 Subministrament i muntatge de 73 taules i 237 cadires amb destinació al CRAI - Biblioteca d... Universitat de Barcelona08-10-202047.611€Descargar
Obra de la instal.lació de portes automàtiques en el quiròfan núm. 4 de l'Hospital Universitari... Institut Català de la Salut (...08-10-202052.367€Descargar
RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ PER A LA VISITA DE LES MURALLES DEL CASTELL DE CAMPRODON Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-10-202087.906€Descargar
Gestió del Servei de coordinació i dinamització de cultura popular i tradicional del Districte de... Distrito de Sant Andreu08-10-2020173.031€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CTTE604 Subministrament i instal·lació d'un sistema de filtració previ a la planta dessalinitzado... Grupo Tersa08-10-202078.000€Descargar
Subministrament d'un vehicle amb bolquet per al servei de manteniment i espai públic de l'Ajuntamen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202027.273€Descargar
Servei de manteniment de Nivell 3, hardware, dels diferents components que formen part de la platafo... Centre D'atenció I Gestió de...08-10-20205.500€Descargar
SERVEI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DEL MERCAT DE LES FLORS Consorcios08-10-2020155.043€Descargar
Contracte de serveis per als treballs necessaris per al manteniment de la franja de protecció perim... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-202020.070€Descargar
subministrament, en r gim d'arrendament, de motius ornamentals nadalencs pel municipi de Salou. Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-202052.000€Descargar
Servei de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut laboral pels treballs de redacció d... Secretaría General de Territo...08-10-202022.880€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de medicaments oncològics BEVACIZUMAB i ERLOTINIB pera l'Institut Català d'Oncolog... Servei Català de la Salut (Ca...08-10-20203.020.970€Descargar
CTTE603 Subministrament d'una millora en el sistema de dosificació actual de carbó actiu a la Plan... Grupo Tersa08-10-2020123.500€Descargar
PTOP-2021-16 Contracte de serveis per a la realització de l'anàlisi de l'estat de conservació, im... Departament de Territori I Sos...08-10-202035.120€Descargar
Servei de dinamització social i comunitari del barri de Sants- Badal amb mesures de contractació p... Distrito de Sants- Montjuic08-10-202076.641€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de la renovació dosificació carbó en pols (cap) a l'... Secretaría General de Territo...08-10-202028.155€Descargar
Control de la processionària del pi al Parc de la Serralada de Marina. Consorcios08-10-202037.600€Descargar
PTOP-2021-1 Servei d'assist ncia t cnica per a la dinamització i actualització de l'Observatori Ca... Departament de Territori I Sos...08-10-2020145.460€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBSTITUCIÓ D'AIXETES I CANONADES EN MAL ESTAT AL DIPÒSIT DE GARGALLÀ Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202049.949€Descargar
Servei de redacció del projecte de renovació de l'abastament a Masquefa. Secretaría General de Territo...08-10-202085.650€Descargar
Obres de millora de tram de la carretera BV-4316 de Santa Eulàlia de Riuprimer,des del Pk 0+780 al ... Diputación Provincial de Barc...08-10-2020400.534€Descargar
Arranjament carrer Francesc Ripoll. Fase II Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020283.414€Descargar
Servei per a la preparació i celebració d'un programa formatiu a les instal lacions de simulació ... Universitat Autònoma de Barce...08-10-202043.650€Descargar
SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DE PROGRAMES DE CULTURA I EDUCACIÓ I COMUNITARIS ALS BARRIS QUE S'AFEGEIXE... Foment de Ciutat Vella, S.A.08-10-202052.156€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ PROJECTE EN COMPANYIA, DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SEVEIS PERSONALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-20206.783€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra Construcció ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-10-202063.500€Descargar
Adquisició dispositius criptogràfics pels serveis de signatura Consorcios08-10-2020107.438€Descargar
Servei de tallers d'arts plàstiques, dibuix i pintura per l'escola municipal d'Arts de Ripoll Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-10-202045.927€Descargar
Servei de certificació del sistema de Gestió Ambiental i del Sistema de Gestió Energetica, segons... Institut Català de la Salut (...08-10-202012.500€Descargar
MANTENIMENT, JARDINERIA I ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202066.000€Descargar
SERVEIS CONTROL INTEGRAL AUS I PLAGUES MUNICIPI MASQUEFA Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202012.857€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de renovació de l'abastament del dip sit de la Granada... Secretaría General de Territo...08-10-202017.670€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LES OBRES DE MILLORA DEL CAMI DE L'ESPINOI A COLLSUSPINA Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020131.328€Descargar
Mesures Educatives Acompanyament Programes Escolars 2020-21 Departament D'agricultura, Ram...08-10-2020513.360€Descargar
Gestió i dinamització del Punt InfoJove (PIJ) del Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d'efi... Distrito de Sants- Montjuic08-10-202069.521€Descargar
Contracte de serveis de neteja de dependències, instal·lacions i serveis municipals Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-202090.349€Descargar
Subministrament de cintes magnètiques etiquetades Ens Públic Corporació Catala...08-10-202065.000€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de renovació del ramal de Sant Andreu de Llavaneres PC... Secretaría General de Territo...08-10-20208.592€Descargar
Servei de redacció del projecte per a l'execució de les derivacions de la canonada del Cardener c... Secretaría General de Territo...08-10-202015.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA DIRECCIÓ TÉCNICA DEL PROJECTE BIM DE LA EDAR CALDES DE MONTBUI. Exp.20... Consorcios08-10-202065.000€Descargar
Contracte d'obres pel desplegament d'infraestructures soterrades que permeti dotar de connectivitat ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020367.186€Descargar
Contractació per a la creació d'una xarxa de suport a la comercialització de productes locals del... Consejos Comarcales08-10-202057.966€Descargar
SERVEI PER L'AVALUACIÓ PSICOL GICA PER LA TINENÇA I ÚS D'ARMES DE FOC DELS MEMBRES DE LA GUÀRDIA... Ayuntamiento de Lleida08-10-202016.875€Descargar
DINAMITZACIO DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202070.000€Descargar
ARRENDAMENT D'UN TERRENY PER DESTINAR-LO A APARCAMENT Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202024.793€Descargar
SE185000CO2020047 Servei de suport t cnic per a l'ETSAV per a l'elaboració d'un pla d'acció a llar... Universitat Politècnica de Ca...08-10-2020175.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PROCÉS DE LICITACIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR LLAR DEL POBLE I BAR PISCINES MUNICI... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-10-20207.200€Descargar
Subministrament d'un ecògraf portàtil d'adults per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...08-10-202035.500€Descargar
Servei de consultoria per a dur a terme la diagnosi sobre l'ús, l'accés i la capacitació digital ... Consejos Comarcales08-10-20200€Descargar
SUMINISTRO DE MATERIAL MICROINFORMATICA (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-20206.248€Descargar
REPARACIÓN LAVAVAJILLAS SALA AUTORIDADES T1 (JG-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020800€Descargar
MATERIAL OFICINA PER AEROPORT Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020415€Descargar
SUMINISTRO DE LOCIONES ANTI-MOSQUITOS PARA VARIOS COLECTIVOS (J-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE AGUA ACQUAJET Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020314€Descargar
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 MÁSCARAS SEGÚN OFERTA 6000019439 Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020128€Descargar
LIMPIEZA Y DESINFECCION TRES OFICINAS EN MODULO T2B PLANTA BAJA (JG-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020600€Descargar
Operació de préstec a llarg termini per a finançar parcialment una de les inversions contemplades... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20203.800.000€Descargar
Servei de conservació, manteniment, reparació i rehabilitació dels edificis del complex hospitala... Institut Català de la Salut (...07-10-2020605.616€Descargar
Subministrament i serveis de mobiliari per a l'adquisició i instal·lació de mobiliari a les aules... Consorcios07-10-20202.017.980€Descargar
Servei d'Assessorament Jurídic en Matèria d'Estrangeria a la comarca del Moianès (SAJME) Consejos Comarcales07-10-202010.912€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de les pòlisses d'assegurances en 2 lots per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020140.000€Descargar
CONTRACTE PER AL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT UN VEHICLE GRUA, DINS... Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-10-2020100.179€Descargar
Contracte de Serveis per dur a terme el Servei de Manteniment de les Zones Verdes i la desbrossada p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202085.092€Descargar
Consolidació de la muralla medieval i creació d'un mirador sobre la vall del riu Sénia. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202068.821€Descargar
Cobriment de la pista multijocs (POL 3) de la zona esportiva de Can Titó del Municipi de Vilanova d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020161.719€Descargar
423,424,425,426/2020 Realització del programa esportiu Primers a l'aigua consistent en la prestaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202068.135€Descargar
Subministrament i posada en funcionament d'un sistema pilot de monitorització d'amarratges i de tra... Secretaria Per A la Mobilitat07-10-202030.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL TRAM DE COL.LE... Consorcios07-10-2020222.797€Descargar
Contractació de servei de disseny d'instrument d'inversió pel suport a projectes de creixement i c... Departament de la Vicepresidè...07-10-202089.000€Descargar
Connexió peatonal entre el casc antic de Prats i el Pla Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-10-202072.375€Descargar
SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS PÚBLICS Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202044.000€Descargar
Suministro con instalación de rectificadores de tensión. Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020292.255€Descargar
Suministro, servicio y mantenimiento del Centro de Proceso de Datos (CDP). Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020536.395€Descargar
Prestación de los servicios de limpieza, inspección y mantenimiento de la red de alcantarillado de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de oficina técnica para la gestión y la supervisión de la explotación e implantación ... Instituto Municipal de Inform...07-10-2020793.179€Descargar
Servicios para la gestión de la operación de los servicios TIC del Instituto Municipal de Informá... Instituto Municipal de Inform...07-10-2020732.944€Descargar
Servicio de mantenimiento de elementos constructivos e instalaciones en general y adecuación interi... Institut Municipal de l'Habita...07-10-202045.000.000€Descargar
Gestión y dinamización del Centre Cívic Teixonera. Distrito de Horta- Guinardó07-10-20201.295.840€Descargar
Gestión integral del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC).. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020826.446€Descargar
Obra para tratamiento de vertidos mediante proceso de evaporación en la base de mantenimiento de ba... Red Nacional de los Ferrocarri...07-10-2020546.000€Descargar
Figueres / Girona / Consorcio Castillo San Fernando / Adecuación del tramo de la rampa del camino d... Dirección General de Infraest...07-10-202039.953€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Producción museográfica para la exposición de los restos de un barco medieval. Clave de expedient... Ente Público Puertos del Esta...07-10-202072.500€Descargar
contratación de un Médico especialista en Neurofisiología en Barcelona Mutua de Accidentes de Trabajo...07-10-20204.584€Descargar
Suministro Con Instalación De Rectificadores De Tensión Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020292.255€Descargar
Suministro Con Instalacion De Dispositivos De Control Para Integracion En Sigma De Los Servicios De ... Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-2020165.000€Descargar
Sellado De Juntas En Plataforma Y Rozas En Campo De Vuelo Aena, Aeropuertos Españoles y...07-10-20201.425.100€Descargar
alienació de'immoble de propietat municipal situat a l'avinguda Antoni Gaudí núm. 35 Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202099.511€Descargar
Servei de manteniment de les xarxes de distribució d'enllumenat i energia, aigua, climatització, a... Consorcios07-10-2020113.201€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CTTE615 Subministrament de garanties d'origen de l'electricitat procedent d'energies renovables per ... Grupo Tersa07-10-202064.750€Descargar
Gestió integral del Festival Internacional de Música Cambrils Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020619.835€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES AL MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020130.348€Descargar
Obres de desconstrucció de les finques del carrer Pere IV, 410 I 414 al Districte de Sant Martí am... Instituto Municipal de Urbanis...07-10-2020135.205€Descargar
Manteniment preventiu del Sistema de Validació i Venda (any 2021) Entitat Metropolitana del Tran...07-10-202076.571€Descargar
Assistència sanitària al personal funcionari integrat de l'Ajuntament de Vila-seca i Organismes A... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202065.240€Descargar
ARRENDAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL DE REUS Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202094.530€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

6507 Obres d'adequació interior de local OT Igualada Servicio de Ocupación de Cata...07-10-2020990.338€Descargar
Subministrament de 45 reguladors alta pressió Tescom MAN - Codi 224364 Transports de Barcelona, S.A.07-10-2020103.500€Descargar
Subministrament en arrendament de l'enllumenat nadalenc Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202012.000€Descargar
OBRES CENTTRE ACOLLIDA ANIMALS I INICI LICITACIÓ PROC OBERT Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020518.200€Descargar
Obres de reparació i manteniment d'obra civil i d'instal.lacions en l'equipament municipal Tennis D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020200.226€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU D'UN BE DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL - CLUB ESPORTIU BOT Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-20200€Descargar
Subministrament i instal·lació dels miradors de paisatge al Pla de les Forques i a Sant Antoni del... Consejos Comarcales07-10-202029.723€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'actualització de l'automatització d'etiquetatge amb RFID per al Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...07-10-202026.446€Descargar
EXP20209020_Contratación del servicio de actividades de diseminación a la empresa y la sociedad d... Universitat de Girona07-10-20207.200€Descargar
Subministrament de sobres i bosses per als diferents serveis i oficines de la Diputació de Barcelon... Diputación Provincial de Barc...07-10-202018.064€Descargar
Prestació del servei de posicionament (SEO; seacrh Engine Optmization), Google Adwords, GDN i Soci... Universitat de Barcelona07-10-2020173.476€Descargar
Gestió i dinamització Centre Cívic Teixonera Distrito de Horta- Guinardó07-10-2020647.919€Descargar
Subministrament d'equips de comunicacions LAN, integrats en tota l'arquitectura actual i orientats a... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202043.380€Descargar
Subministrament i instal lació de mosquiteres a les finestres de l'alberg municipal de Joventut Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20203.884€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació administrativa per procediment obert per al servei de manteniment de parcs i jardins i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202082.106€Descargar
Contracte de serveis per a la producció, conducció i locució de continguts a ràdio Sant Fruitós Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202039.630€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DELS EMPLE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202028.400€Descargar
Serveis dels mitjans aeris de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ... Departament d' Interior07-10-202045.100.100€Descargar
Obres de Millora d'Itineraris per a Vianants al Carrer Remei 2 Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020159.553€Descargar
Posada en servei i manteniment del centre de procés de dades (CPD), mitjançant arrendament Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020536.395€Descargar
Construcció d'un carril per a vianants i bicicletes entre elsmunicipis de Vilafranca del Pened s, O... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20201.355.990€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE D'ACCIÓ GRUPAL I COMUNITÀR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020150.422€Descargar
Contracte obres Pavimentció i serveis carrer Joan Bertran Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020179.471€Descargar
Servei de gestor d'expedients i seu electrònica Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202077.582€Descargar
Subcripció i manteniment de la llicència Fortinet del maquinari de seguretat perimetral Agència de l'Habitatge de Cat...07-10-202019.500€Descargar
Servei de vigilància i seguretat al Consorci Port de Mataró Consorcios07-10-2020178.873€Descargar
Subministrament, en règim de lloguer, de la il·luminació ornamental que serà exhibida durant la ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202034.900€Descargar
Servei de marineria i control d'accessos al Consorci Port de Mataró Consorcios07-10-2020165.147€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció del Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d'Ebre Consejos Comarcales07-10-202028.430€Descargar
2020-48- Subscripció i servei de suport d'un software per al diagnòstic estandarditzats i informes... Diputación Provincial de Barc...07-10-202084.800€Descargar
Lloguer, transport, muntatge, manteniment, desmuntatge i reollida de diferents llums de decoracio na... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202043.730€Descargar
CTTE612 Servei de consultoria en comunicació corporativa i relacions públiques per al grup TERSA. Grupo Tersa07-10-2020111.600€Descargar
Auditoria seguretat i risc de 16 túnels Rondes Gerència d'Ecologia, Urbanism...07-10-2020140.950€Descargar
SERVEI D'ASSESSORAMENT EN GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBR... Institut Català de la Salut (...07-10-202012.100€Descargar
CANVI DE VERSIÓ I MANTENIMENT I DEL PROGRAMARI ERP EKON Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202085.507€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Control de qualitat de les obres del projecte de seguretat per la protecció de les instal lacions ... Secretaría General de Territo...07-10-202053.734€Descargar
ACABAMENT DE L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE PLA DEL PÈLAG I CA N'OLIVELLA FINS AL TERME MUNICIPAL DE VA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202063.828€Descargar
2020RRHH251CA - Serveis de formació presencial i online en matèria d'idiomes (anglès i francès) ... Barcelona de Serveis Municipal...07-10-202083.288€Descargar
Tractament de la població de la processionària del pi mitjançant insecticides (2020) Consorcios07-10-20206.289€Descargar
CONCURS COMPRAVENDA DE CAL PIQUÉ Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-10-202080.000€Descargar
Contractació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20208.845€Descargar
Arranjament del polígon industrial Rosanes i Ca n'Abat, renovació de la xarxa d'aigua potable i in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020701.296€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractacio del subministrament, la plantació i el manteniment per a l'enjardinament d'uns parterr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202016.584€Descargar
Servei per la calibració i/o manteniment dels equips de pesada Consorcios07-10-20201.275€Descargar
Manteniment correctiu de primer nivell del SAE (any 2021) Entitat Metropolitana del Tran...07-10-202095.432€Descargar
Acord Marc de serveis i subministrament d' elements d' eficiència energètica de l' enllumenat púb... Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-10-202086.769€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE LA GESTIÓ DELS HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN I DELS SERVEIS DE SUP... Institut Municipal de Serveis ...07-10-20204.736.480€Descargar
Subministrament i servei de muntatge de mobiliari d'interiors per les dependències dels diferents e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-202010.382€Descargar
SUMINISTRO DE BOROSCOPIOS PARA INSPECCION EN FILTROS DE SUMINISTROS (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20208.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ESTUDIO DE CAMPO PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE ESPECIE DE FLORA EXÓTICA (MALVELLA LEPROSA) Y PROP... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20205.000€Descargar
REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS UBICADAS EN LA NAVE DE RESIDUOS DEL AEROPUERTO JOSEP TARRAD... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20203.249€Descargar
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE AYUDAS VISUALES (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-20203.121€Descargar
Mantenimiento HW Infraestructura Sant Cugat (2020) Sociedad Estatal de Participac...06-10-20206.500€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias en la población de As Pontes, para Mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-20202.026€Descargar
Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores en las dependencias de la Autoridad Portuaria d... Ente Público Puertos del Esta...06-10-2020120.000€Descargar
Servicio de atenciones ambulatorias y rehabilitación en la población de Lora del Rio Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-20209.010€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

L'objecte d'aquest contracte és l'adquisició i distribució del paper destinat als departaments de... Comisión Central de Suministr...06-10-2020484.851€Descargar
BCN-514/2020: suministro de combustible para vehículos operativos del Aeropuerto Josep Tarradellas ... Aena, Aeropuertos Españoles y...06-10-2020359.944€Descargar
Contratación del servicio de Alergología, Cardiología, Dermatología, Neumología, Neurofisiolog... Mutua de Accidentes de Trabajo...06-10-202049.500€Descargar
Asistencia medica especializada en oftalmología en la ciudad de Gijon, para Mutua Intercomarcal. N... Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-20203.751€Descargar
ejecución de las obras del proyecto de sustitución del pórtico de corriente contínua de la subes... Administrador de Infraestructu...06-10-2020283.033€Descargar
Servicio de fisioterapia en la ciudad de Tarragona, para Mutua Intercomarcal. Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-202010.266€Descargar
Comercialització de la campanya Vilafrancs i el marketplace Vilafranca APROP. Captació d'adhesions... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20201.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2021-19 Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció de documents de bas... Departament de Territori I Sos...06-10-202026.250€Descargar
Servei de control d'accés i direccionament de viatgers, amb auxiliars de servei, al port de Palamó... Secretaria Per A la Mobilitat06-10-2020122.275€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COM A MÍNIM, 10 PUNTS D'ACCÉS EXTERIOR, EL S... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202030.992€Descargar
PARLC-2020-00183_Contractació del subministrament i el manteniment, en modalitat d'arrendament, d'u... Parlament de la Comunidad Aut...06-10-202031.500€Descargar
Subministrament d'uniformitat i vestuari per al diferent personal de l'Ajuntament de Reus-Roba d'hiv... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202024.313€Descargar
Contractació subministrament 4 motocicletes en règim de renting sense opció a compra Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202059.136€Descargar
ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIÓ DE L'AVINGUDA JAUME BALMES A ZONA 30 A SANT JULIÀ DE VILATORTA Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202079.966€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per al control de qualitat de les obres RAM de substitució dels ascensors de l... Infraestructures de la General...06-10-20203.075€Descargar
Execució de les obres RAM de substitució dels ascensors de l'edifici judicial carrer Prim de Badal... Infraestructures de la General...06-10-2020277.485€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de nova const... Infraestructures de la General...06-10-202040.052€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...06-10-202023.520€Descargar
Obres de construcció d'un edifici de 83 habitatges dotacionals per a gent gran i diversos equipamen... Institut Municipal de l'Habita...06-10-202013.190.300€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ÚS PRIVATIU PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR I CONSERGERIA DELS CASAL DE ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-10-202080.400€Descargar
Contracte de les obres d'execució del projecte de millora de l'accessibilitat i zones d'aparcament ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020181.818€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 3.000.000 Kg de Balast de 31,5 A 50 mm - Codi TMB 12501 Ferrocarril Metropolità de Ba...06-10-202064.500€Descargar
ECAO 7453/2020 - Obres contingudes en la Memòria valorada pel condicionament d'un tram de barana al... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202043.933€Descargar
Execució de les obres de nova construcció escola 1 Línia (sense gimnàs) a l'Escola Pla del Puig ... Infraestructures de la General...06-10-20202.944.320€Descargar
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS, PREVALENT AQUESTS DARRERS, DELS SISTEMES DE COMUNICACIO... Ayuntamiento de Barcelona06-10-2020440.636€Descargar
OBRA CIVIL DE LES OBRES DE RENOVACIO DE LA CANONADA AIGUA C. ANSELM CLAVE, 184-224 Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202057.056€Descargar
PTOP-2021-25 Assistència tècnica per a la redacció i integració global dels diversos apartats de... Departament de Territori I Sos...06-10-202033.854€Descargar
SIMMAR, SL (Empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme) - Contractació de l'obra TE... Consejos Comarcales06-10-202072.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'atenció a usuaris i gestió d'instal·lacions TIC de Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat06-10-202070.000€Descargar
Subministrament del menjar per al servei de menjador de la Llar d'Infants Lérida. Ayuntamientos Provinc...06-10-202047.520€Descargar
Subministrament d'uniformitat i vestuari per al diferent personal de l'Ajuntament de Reus - Roba d'e... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202017.947€Descargar
PROJECTE D'ACTUACIONS DE MANTENIMENT D'ACCESSOS A NUCLIS A L'ALTA RIBAGORÇA 2020 Consejos Comarcales06-10-2020132.298€Descargar
Subministrament dels materials per a la confecció del carnet de biblioteca per atendre les necessit... Diputación Provincial de Barc...06-10-202040.350€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC MITJANÇANT ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020175.501€Descargar
Pla d'actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà 2... Consejos Comarcales06-10-2020246.584€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES AFECTACIONS PRODU DES PEL TEMPORAL GL RIA A L'EDIFIC... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....06-10-202086.114€Descargar
OBRA D'INSTAL LACIÓ D'UN NOU ARMARI EL CTRIC PER A L'EBAR TAMARIU PASSEIG Consorcios06-10-202039.914€Descargar
LICITACIO OBRA HIDRAULICA RENOVACIO CANONADA D'AIGUA C. ANSELM CLAVE, 184-224 Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202071.469€Descargar
Subministrament de la uniformitat de la Policia Local de Sant Esteve Sesrovires Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202060.455€Descargar
contracte relatiu al servei d'un auxiliar de conversa d'angl s pels centres d'educació secundària... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202014.757€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció Escola Pla del... Infraestructures de la General...06-10-202078.793€Descargar
SUBHASTA PUBLICA PER ALIENACIO DE BE IMMOBLE SITUAT A LA PARCEL.LA 174 DE PLA DE CAVALLS Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202079.167€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Arranjament de la plaça dels blocs de la Caixa ubicada a la carretera de Camarasa de Balaguer Lérida. Ayuntamientos Provinc...06-10-202063.574€Descargar
Obra de substitució de la bomba de la tremuja de recepció de fangs de la planta de compostatge de ... Consorcios06-10-202038.217€Descargar
Servei d'educació de l'ECC Secretaria de Politica Finance...06-10-2020953.198€Descargar
Arranjament Camí de la Barca Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202067.438€Descargar
SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO COMPACTO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA PARA OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VIVAS... Fundació Institut de Recerca ...06-10-202045.800€Descargar
SEPARATA OBRES CONVERSIÓ CASC ANTIC Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202059.303€Descargar
Servei de consultoria i assistència tècnica per al futur contracte de recollida i transport de res... Ayuntamiento de Tarragona06-10-2020103.306€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI PINS DE LA CREU DE CALELLA (7A FASE) Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202096.685€Descargar
Servei del sistema de comptabilitat energètica per a 14 municipis i observatori metropolità d'ener... Área Metropolitana de Barcelo...06-10-202066.800€Descargar
Obres d'estabilització del carrer de la Llum entre el número 7 i 9 al barri de Les Planes Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202063.033€Descargar
CONTRATO MENOR DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO QUE PERMITA A LAS EMPRESAS DE VILADECANS L... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202015.000€Descargar
Servei de manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais oberts, equipaments, zones i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020141.665€Descargar
Obra de substitució de dos moto-reductors de les turbines d'aeració del tractament biològic de l'... Consorcios06-10-202039.881€Descargar
contractació del serveide neteja del centre Institut Mig-Món de Súria Departament d'Educació06-10-202039.256€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte menor amb publicitat pel servei d'esporga de l'arbrat viari Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20205.000€Descargar
Pla Estratègic TMB 2025 Transports de Barcelona, S.A.06-10-202095.000€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ, ADEQUACIÓ I PERLLONGAMENT DEL CAMÍ D'ACCÉS AL PEU DE LA... Agència Catalana de L'aigua06-10-2020629.687€Descargar
Servei del/de la delegat/ada de protecció de dades i serveis connexos Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202062.400€Descargar
adquisisicio i instal lacio sistema de so pel teatre municipal de la Garriga El Patronat Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202058.675€Descargar
Obres per a la reforma de la Sala Polivalent i canvi d'ús a habitatges d'inserció, al carrer Bueno... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020330.578€Descargar
Subministrament de carburant per a grups electrògens o d'altres elements/equips per activitats muni... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202022.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

IMPLEMENTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ ON LINE DEL SERVEI DE RESERVA DE LA PISTA DE PÀDEL. Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20205.772€Descargar
Servei d'Atenció a l'Immigrant (SAI) Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202022.100€Descargar
Servei d'adequació i legalització de la instal·lació de dosificació de clorur fèrric del terci... Consorcios06-10-20208.578€Descargar
CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'IN... Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-10-2020121.325€Descargar
E-300100/02-05-20 - Subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents De... Universitat Pompeu Fabra06-10-2020113.464€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre nou de Ressonància Magnètica Nuclear de 400 MHz (Exp. 32/2020)... Universitat Autònoma de Barce...06-10-2020476.000€Descargar
Lloguer material vídeo programa Music Bus Ens Públic Corporació Catala...06-10-202070.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de les obres d'execució del projecte d'urbanització del darrer tram del polígon industr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020398.564€Descargar
Subministrament de renovació de la llicència Ultimate delconnector XTRACT-IS per Ferrocarrils de l... Secretaria Per A la Mobilitat06-10-20202.180€Descargar
LOPN/2020/09 - LICITACIÓ PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 21 HABITATGES, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20200€Descargar
Subministrament de sistemes de dispensació de medicaments controlats electronicament i destinats a ... Institut Català de la Salut (...06-10-2020428.100€Descargar
Implantació d'una nova deixalleria bàsica a Quart Consejos Comarcales06-10-202085.402€Descargar
Contractació dels Serveis de manteniment dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Santa Margarida... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-20206.000€Descargar
Subministrament de 10.000 pots de desengreixant metall (spray) - Codi TMB 213739 Transports de Barcelona, S.A.06-10-202095.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis. Exp. 9/2020: Servei de neteja viària d'Alguaire i nucli agregat de la Mata de... Lérida. Ayuntamientos Provinc...06-10-202041.200€Descargar
SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO COMPACTO INVERTIDO DE FLUORESCENCIA PARA OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VIVAS... Fundació Institut de Recerca ...06-10-202045.800€Descargar
Subministrament de sistemes de dispensació de medicaments controlats electronicament i destinats a ... Institut Català de la Salut (...06-10-2020428.100€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre nou de Ressonància Magnètica Nuclear de 400 MHz (Exp. 32/2020)... Universitat Autònoma de Barce...06-10-2020476.000€Descargar
E-300100/02-05-20 - Subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents De... Universitat Pompeu Fabra06-10-2020113.464€Descargar
SUMINISTRO DE PLACAS INFORMATIVAS EN VALLADO EXTERIOR (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-20203.500€Descargar
SUMINISTRO DE JOYSTICK PROFESSIONAL USB REF: 100550BLKRF PARA SISTEMA CCTV (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-20204.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADORES CONTACTLESS EN PUERTAS AUTOMÁTICAS DEL AEROPUERTO JOSEP TARRAD... Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-20203.300€Descargar
Subministrament dels llums de nadal destinats a carrers i plaça del centre del nucli urbà Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202041.314€Descargar
SOPORTE INTERIOR PARA AURICULARES PARA CASCO MSA F1XF Aena, Aeropuertos Españoles y...05-10-2020133€Descargar
Servicio de la oficina técnica de soporte a la estrategia de difusión digital y producción de las... Gerència de Seguretat i Preve...05-10-20203.674.480€Descargar
Servicios de diversas pólizas de seguros para el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Ex... Consorcios05-10-2020566.721€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de aplicaciones de movilidad Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-2020192.280€Descargar
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de compras en entorno SAP Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-2020182.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Trabajos de apoyo a la modificación cartográfica de los deslindes de término municipal aprobados ... Delegaciones05-10-20208.262€Descargar
Contratación del servicio de psiquiatría ambulatoria en la población del Vendrell. Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-202038.775€Descargar
Suministro e instalación de un criomicroscopio electrónico de transmisión de 200 kV equipado con ... Consejo Superior de Investigac...05-10-20201.700.000€Descargar
Realización de trabajos de apoyo a la corrección de errores de cruce de subparcelas en fincas rús... Delegaciones del Gobierno05-10-202015.000€Descargar
Proyecto de ejecución de obras de accesibilidad, calefacción, calabozos y varias en el edificio po... Dirección General de la Polic...05-10-2020329.566€Descargar
Servicio de asistencia hospitalaria en la población de Lorca, para Mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...05-10-20203.798€Descargar
Servicios de asesoramiento continuado en materia fiscal para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Segu... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-202014.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mantenimiento jardinería del ACAR El Prat Bases Militares05-10-202014.876€Descargar
Suministro e instalación de un criomicroscopio electrónico de transmisión de 200 kV equipado con ... Consejo Superior de Investigac...05-10-20201.700.000€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE LES ESCÒRIES D'INCINERACIÓ Mancomunidades05-10-20201.176.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DEL CENTRE DE DADES SECUNDARI, SISTEMA DE CÒPIA DE SEGURETAT... Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020131.000€Descargar
Subministrament d'un vehicle comercial el ctric amb endoll de 5 places BEV per a la renovació i mil... Diputación Provincial de Barc...05-10-202033.000€Descargar
2020/38 Subministrament d'un espectròmetre de ressonància magnètica nuclear de 400 mhz, amb desti... Universitat de Barcelona05-10-2020260.000€Descargar
Servei de disseny i execució de l¿activitat de la Fàbrica dels Reis d¿Orient 2020 al Districte d... Distrito de Sant Andreu05-10-202097.810€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE PSICOCONSULTA JOVE (SER_OBE_2020_0013) Ayuntamiento de Lleida05-10-202042.000€Descargar
ELABORACIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA PISTA D'SKATE PARK, A L'AVING... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202080.218€Descargar
Serveis informàtics per l'inventariat i estrat gia de les aplicacions i serveis del servidor AS400 ... Instituto Municipal de Inform...05-10-202034.404€Descargar
Servei de manteniment de la xarxa d'electrocardi grafs integrats en la xarxa de centres amb els ... Institut Català de la Salut (...05-10-202057.015€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció dels estudis previs d'intervenci... Infraestructures de la General...05-10-202052.980€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT EL COVID'... Consorcios05-10-20205.454€Descargar
Serveis d'impressió, escaneig i c pia de documents als centres de l'àmbit de gestió de l'IMI., am... Instituto Municipal de Inform...05-10-2020142.417€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

MRU Investigació detallada de la qualitat del subsòl i redacció del projecte de remediació del s... Secretaria Per A la Planificac...05-10-202032.245€Descargar
PTOP-2020-269 Subministrament de 6 furgonetes elèctriques transformades, en règim d'arrendament am... Departament de Territori I Sos...05-10-2020374.400€Descargar
Execució de les obres de millora de les instal lacions esportives municipals de Can Falguera: const... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020184.470€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES, ARBRAT I PALMERES, SOLARS MUNICI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202014.933.700€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ D'UN PROJECTE EXECUTIU D'OBRES DE MILLO... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202082.645€Descargar
2020-82 - Subministrament de suports plantars termoconformats Diputación Provincial de Barc...05-10-202063.490€Descargar
Contracte del servei de seguretat privada d'activitats a l'espai públic sense arma Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202092.783€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte privat d'arrendament. Exp. 8/2020: Arrendament local per destinar-ho a magatzem municipal. Lérida. Ayuntamientos Provinc...05-10-202010.800€Descargar
OBRES DE RENOVACIÓ DE LES CANONADES D'AIGUA EXISTENTS AL CARRER FRANCOLÍ I AL CARRER BALAGUER DE T... Ayuntamiento de Tarragona05-10-202088.197€Descargar
Execució dels programes de l'àmbit de joventut de l'Ajuntament de Mollet del Vall s Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020298.879€Descargar
Renovació del manteniment del software Trazins per al Consorci Sanitari Integral (CSI2020039S) Consorcios05-10-20204.263€Descargar
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D'UN VEHICLE CAMIÓ GRUA D'ARROSSEGAMENT DESTINAT AL SERVEI D... Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-10-202071.496€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI RELATIU A LA MAQUETACIÓ I DISSENY PERIODISTICS I TANCAMENT PER A LA PUBLIC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202022.000€Descargar
Servei de neteja de l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat Departament d'Educació05-10-202013.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DELL SERVEI DE PERRUQUERIA I MAQUILLATGE PER A LA PROGRAMACIÓ DE LA TELEVISIÓ MUNICI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202018.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL DE LES ENTRADES I SORTIDES DE RESIDUS DE LES DEIXAL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202049.500€Descargar
PTOP-2021-5 Contracte de serveis per a la realització del Mapa dels hàbitats marins a Catalunya. Departament de Territori I Sos...05-10-20202.707.530€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ I REDACCIÓ PERIODISTIQUES DE LA SECCIÓ DISTRICTES DE LA PUB... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20209.504€Descargar
serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Ma... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202054.305.400€Descargar
Servei manteniment equip inspecció paqueteria i arcs detectors de metalls DGP Departament d' Interior05-10-202057.983€Descargar
Alienació del bé immoble de caràcter patrimonial qualificat com a parcel·la sobrera dels terreny... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-20203.226€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei en modalitat cloud del programari que serveix a SUMAR, Serveis Públics d'A... Consorcios05-10-2020133.080€Descargar
Subministrament de material de construcció, pintura, claus i panys per al Servei de Manteniment de ... Institut Català de la Salut (...05-10-202022.428€Descargar
Subministrament de llic ncies TCPMDT Professional i la seva extensió TCPMDT Surveying.(exp.900996/2... Área Metropolitana de Barcelo...05-10-20204.050€Descargar
subministrament de carburants als vehicles municipals i maquinaria de l'Ajuntament de Santa Perpetua... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202033.058€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT LA COVID'... Consorcios05-10-202089.991€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT, REG I TRACTAMENT DE LES JARDINERES DE LA VIA PÚBLICA Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-10-202022.456€Descargar
2020PATSA263S - Subministrament de cafè en càpsules per als centres de restauració al Parc d'Atra... Parc D`Atraccions del Tibidabo05-10-202040.030€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Foment de la participació comunitària de col·lectius amb especial dificultat d'integració social... Distrito de Nou Barris05-10-202072.273€Descargar
Subministrament de maquinari informàtic per a la renovació tecnològica dels serveis de Barcelona ... Barcelona Activa SPM SA05-10-2020533.058€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MONITORATGE WEB AL NÚVOL DELS PORTALS DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202046.000€Descargar
Serveis d'assessorament i acompanyament experts a pimes per dissenyar plans de recuperació econòmi... Barcelona Activa SPM SA05-10-20201.000.000€Descargar
Contractació del servei d'instal·lació de l'enllumenat nadalenc 2020 de Pineda de Mar Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202037.190€Descargar
Servei de transport col·lectiu del personal de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català de la Salut (...05-10-202072.000€Descargar
Servei de posada a disposició de personal a través d'una empresa de treball temporal Área Metropolitana de Barcelo...05-10-2020180.180€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de mantenimnet del verd urbà, espais periurbans i medi natural de Sant Quirze del Vall s Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020885.255€Descargar
411/2020 Subministrament d'escàners per l'Ajuntament de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202015.200€Descargar
412/2020 Subministrament de llicències Microsoft per l'Ajuntament de Sabadell. Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202028.844€Descargar
Subministrament d'un vehicle tot camí 4x4 MHEV per a renovació i millora mediambiental de la flota... Diputación Provincial de Barc...05-10-202021.000€Descargar
Instalación de un sistema de control de acceso en las salas técnicas de ERTMS Administrador de Infraestructu...05-10-2020101.767€Descargar
Servicios de Asistencia Profesional Sanitaria de Reconstrucción de miembros, reimplantes y microcir... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-202055.227€Descargar
Servei de manteniment dels forns de la Cuina de l'Hospital Sta.Caterina del Parc Hospitalari Marti i... Servei Català de la Salut (Ca...05-10-202017.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Renovació del servei de manteniment del programari SAP-BO per l'any 2021 Ens Públic Corporació Catala...05-10-202030.000€Descargar
Subministrament en exclusiva de material de lloguer d'esquí i patrocini per a les estacions d'esqu... Secretaria Per A la Mobilitat05-10-2020280.000€Descargar
SERVEI D'ASSESSORAMENT LABORAL I CONFECCIÓ DE N MINES DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA MITJAN... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202013.200€Descargar
Servei de manteniment d'equips i aplicatius d'Oracle Ens Públic Corporació Catala...05-10-202085.000€Descargar
Emergencia por daños graves en el revestimiento del túnel de Toses. Línea Ripoll Puigcerdá Administrador de Infraestructu...05-10-20208.941.650€Descargar
Emergencia por daños graves en el revestimiento del túnel de Toses. Línea Ripoll Puigcerdá Administrador de Infraestructu...05-10-2020580.000€Descargar
ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT LA COVID'... Consorcios05-10-202089.991€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT EL COVID'... Consorcios05-10-20205.454€Descargar
Servei de manteniment de la xarxa d'electrocardi grafs integrats en la xarxa de centres amb els ... Institut Català de la Salut (...05-10-202057.015€Descargar
Contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per a reposicions o substitucions dels malmes... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020148.383€Descargar
CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT DE L'ENLLUMENAT DECORATIU DE NADAL I EL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202031.017€Descargar
MUSEÏTZACIÓ DEL CAVA CENTRE SANT SADURNÍ ANOIA, ACTUACIÓ INCLOSA A OPERACIÓ PENEDÈS 360º COFI... Consejos Comarcales05-10-2020321.970€Descargar
subministrament del vestuari reglamentari de la Policia Local per a l'any 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202031.989€Descargar
Contracte de subministrament de material de lampisteria per a les brigades municipals de Mobilitat i... Ayuntamiento de Girona05-10-202026.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL LACIÓ MITJANÇANT R NTING AMB OPCIÓ DE COMPRA DE DUES C NSOLES DIGITAL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202048.260€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 44,8 KWP AMB MODALITAT D'AUT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202073.493€Descargar
SERVEI INTEGRAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-10-202029.629€Descargar
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ, ADEQUACIÓ I PERLLONGAMENT DEL CAMÍ D'ACCÉS AL PEU DE LA... Agència Catalana de L'aigua05-10-202070.098€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DE MIRAVET. TM MIRAVET. COMARCA DE LA RI... Agència Catalana de L'aigua05-10-202099.678€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE SANEJAMENT DEL NUCLIS DE LLERS, POBLENOU, LA VALL (TM DE LLERS) I VILABERT... Agència Catalana de L'aigua05-10-202061.108€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE L'ESTACIÓ D'AFORAMENT EA002 AL RIU CARDENER. ... Agència Catalana de L'aigua05-10-202044.874€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/38 Subministrament d'un espectròmetre de ressonància magnètica nuclear de 400 mhz, amb desti... Universitat de Barcelona05-10-2020260.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTA·LACIÓ SENYALITZACIÓ VIÀRIA PER A 5 RESERVES DE PETÓ I ADÉU A PROP DELS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20200€Descargar
Gestión Cartería interna WTCB World Trade Center Barcelona05-10-202065.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT SOBRES D'UN SOL ÚS GEL HIDROALCOHÒLIC CAMPANYA PER UNA RESTAURACIÓ SEGURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT SOBRES D'UN SOL ÚS GEL HIDROALCOHÒLIC CAMPANYA PER UNA RESTAURACIÓ SEGURA Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20200€Descargar
Subministrament de bombes d'insulina programables amb monitoratge continu de glucosa integrat amb su... Diputación Provincial de Barc...05-10-2020589.466€Descargar
Subministrament d'1 sequenciador d'ADN pel servei de microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d... Institut Català de la Salut (...05-10-2020343.080€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equips portàtils modalitat 3 Fundació Per A la Universitat...05-10-2020249.818€Descargar
La contractació està motivada per la impossibilitat de les famílies més vulnerables de cobrir de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020102.934€Descargar
El contracte està motivat per la necessitat de garantir un àpat equilibrat al dia als infants en s... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202055.000€Descargar
Obres d'instal lació d'avisos a infermeria i veu i dades a l'Hospital Modular de l'Hospital Univers... Institut Català de la Salut (...05-10-202048.272€Descargar
L'objecte del present procediment és la contractació basada en l'acord marc de la Central de Submi... Universitat de Lleida05-10-20209.146€Descargar
Servei de desinfecció de les àrees d'esbarjo de la ciutat de L'Hospitalet prevenció COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202018.000€Descargar
L'aparició del COVID-19, malaltia altament contagiosa entre els éssers humans i amb greus efectes ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20206.680€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Compra de drives T1000D de segona ma Ens Públic Corporació Catala...05-10-20205.428€Descargar
El COVID-19 és una malaltia que es contagia entre els éssers humans d'una manera molt ràpida i se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-20203.143€Descargar
Contracte del subministrament dels materials i productes de neteja d'edificis municipals i via públ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-10-202014.282€Descargar
BATERÍA Y CALIBRACIÓN DESFIBRILADORES DE CAMIONES DEL SSEI (R-T) REPARACIÓN DE REANIBEX 200 (BA... Aena, Aeropuertos Españoles y...02-10-2020281€Descargar
BATERÍA Y CALIBRACIÓN DESFIBRILADORES DE CAMIONES DEL SSEI (R-T) REPARACIÓN DE REANIBEX 200 (BA... Aena, Aeropuertos Españoles y...02-10-2020281€Descargar
Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (art. 159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contr... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-20207.155€Descargar
Contratación de una póliza de seguro de vida y accidentes colectivo, para cubrir los riesgos neces... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-2020310.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Proyecto de implantación del sistema de auscultación estructural de la conducción principal del C... Consorcios02-10-20203.100.000€Descargar
Producción de vídeo, cortometraje y elementos publicitarios de las campañas Pirineos y Grand Tour... Secretaria de Comerç I Turism...02-10-2020434.000€Descargar
Contratación del Suministro de 8 Monitores/Desfibriladores para los Centros Hospitalarios de FREMAP... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-202080.000€Descargar
Contractació obres de manteniment del paviment de la calçada de diversos trams de carrers del term... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020112.996€Descargar
Contracte de subministrament de roba esportiva de l'Escola Esportiva Municipal de les Franqueses del... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202015.840€Descargar
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL SUPORT A LA GESTIO D'EQUIPAMENTS I PROGRAMES D'EDUCACIO I SENSIBIL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-20203.638€Descargar
Servei de transport escolar no obligatori (migdies) pel curs 2020 - 2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202021.558€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte climatització i ventilació de l'edifici de les Antigues Escoles Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020310.388€Descargar
Subministrament i instal lació d'una estació transformadora als edificis A i B de l'AMB (exp. 9017... Área Metropolitana de Barcelo...02-10-2020294.848€Descargar
2020-29 Subministrament, retirada de l'equipament existent, instal·lació, posada en funcionament i... Diputación Provincial de Barc...02-10-202032.480€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE DIBUIX PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202014.120€Descargar
Contracte d'obres per la supressió de barreres arquitectòniques a voreres en diferents punts de la... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-202053.718€Descargar
Acord Marc homologació empreses subministrament d'estris i maquinària per tallers i altres espais ... Secretaria de Serveis Penitenc...02-10-2020675.000€Descargar
Projecte d'obres de drenatge de la zona del cementiri. Municipi de Vilamalla Gerona. Ayuntamientos Provinci...02-10-2020145.794€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de gas natural para la EDAR Baix Llobregat y la ETAP de Sant Joan Despí de Aigües de Ba... Aigües de Barcelona, Empresa ...02-10-2020560.700€Descargar
Servicios para la prestación del servicio técnico de promoción y seguimiento del programa «Empr ... Cámara Oficial de Comercio, I...02-10-202059.500€Descargar
Servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones de la Delegación del CSIC en Cataluña, que ... Consejo Superior de Investigac...02-10-202064.000€Descargar
Suministro e instalación de un sistema centralizado de gestión para el control y alarma de vaciado... Consejo Superior de Investigac...02-10-202087.000€Descargar
Servicio de agencia de detectives para la comunidad de Cataluña Ibermutuamur, Mutua de Acciden...02-10-202014.500€Descargar
Manteniment de l eina Dynatrace i renovació de la subscripció anual d experiència d usuari. Diputación Provincial de Tarr...02-10-20205.650€Descargar
Suministro e instalación de un sistema centralizado de gestión para el control y alarma de vaciado... Consejo Superior de Investigac...02-10-202087.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de... Administrador de Infraestructu...02-10-2020406.742€Descargar
Servicio desplazamiento personal conduccion desde reus a tarragona y otros destinos Red Nacional de los Ferrocarri...02-10-202036.210€Descargar
Servicio desplazamiento personal conduccion de girona a portbou Red Nacional de los Ferrocarri...02-10-202046.214€Descargar
Contratar el servicio de auditoría energética de la entidad a fin de dar respuesta al Real Decreto... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-202033.257€Descargar
Servicio desplazamiento personal conducción de vinaroz a tortosa Red Nacional de los Ferrocarri...02-10-202035.567€Descargar
Servicio de Fisioterapia en Cienza, para mutua Intercomarcal Mutua Intercomarcal de Acciden...02-10-20206.750€Descargar
Servicios de fisioterapia, para la población protegida de Mutua Montañesa adheridos en las diferen... Mutua de Accidentes de Trabajo...02-10-202049.560€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc de serveis d'assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les ent... Consorcios02-10-202010.000.000€Descargar
Servei d'assegurances del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generali... Secretaria de Telecomunicacion...02-10-2020115.000€Descargar
Contractació del servei de recollida, trasllat i gestió dels residus especials en petites quantita... Consejos Comarcales02-10-202051.272€Descargar
Alienació onerosa d'un bé patrimonial. Lérida. Ayuntamientos Provinc...02-10-20204.440€Descargar
Subministrament de cascos d'intervenció de diferent tipologia pels bombers de la Generalitat, divid... Departament d' Interior02-10-2020999.225€Descargar
Serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior... Infraestructures de la General...02-10-202050.575€Descargar
ALIENACIÓ FINCA MUNICIPAL SAU-1 Lérida. Ayuntamientos Provinc...02-10-2020536.207€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de sorrejat per rehabilitació de components del materialm bil de mercaderies m bil de mercad... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-202017.000€Descargar
Elaboració del PLA ENERG TIC DE LA TERRA ALTA. Consejos Comarcales02-10-202028.430€Descargar
Servei de manteniment de les instal·lacions mecàniques i equips de fred per al Campus Vall d'Hebro... Institut Català de la Salut (...02-10-2020674.562€Descargar
CONTRACTE D'OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA DE L'ALA EST DEL CASAL DE L'ARGILAGA Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020302.395€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIO I MANTENIMENT D'UN SISTEMA D'EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE M... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202044.085€Descargar
Serveis de suport en la redacció del contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i Ferroca... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-202095.000€Descargar
Millora de la instal.lació de subministrament d'aigua per al consum humà del nucli de Baro Lérida. Ayuntamientos Provinc...02-10-202053.789€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de neteja dels edificis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvam... Departament d' Interior02-10-20202.430.000€Descargar
Contractació de serveis tècnics de so de l'Ajuntament Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202060.000€Descargar
386/2020 Millores en l'accessibilitat del Pavelló del Complex Esportiu de Gràcia Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020265.704€Descargar
Obres de reforma pis carrer Conca. Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202024.760€Descargar
URBANITZACIÓ DEL CARRER HOSPITAL. Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020330.016€Descargar
2020-SU-13-PO SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC PER ALS SERVEIS CIENTÍFICS C... Universitat de Barcelona02-10-2020187.520€Descargar
Contracte del servei formatiu per a la preparació de les proves d'accés dels cicles formatius de g... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202072.921€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE MIXT RELATIU AL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA I EL SERVEI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202089.000€Descargar
Centre de Monitorització i de Gestió (any 2021) Entitat Metropolitana del Tran...02-10-2020106.079€Descargar
Transport del Personal de la CCMA. SA Ens Públic Corporació Catala...02-10-202095.000€Descargar
Serveis de suport d'accessibilitat dels serveis de l'AOC Consorcios02-10-202014.999€Descargar
Programari EDITRAN per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...02-10-202016.000€Descargar
CONTRACTE MIXT PER AL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT COMPRA, INSTAL LACIÓ I POSADA EN MARXA DELS TERM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202047.934€Descargar
OB-0920-55 SUBMINISTRAMENT DE GUANTS PER ALS LABORATORIS DE L'IRB Universitat de Barcelona02-10-202013.881€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DE PERFIL METABOLÓMIC/LIPIDÒMIC I PROTEÒMIC DE MOSTRES ... Institut Català de la Salut (...02-10-202033.918€Descargar
Subministrament d'equips informàtics per a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de... Agencia para la Calidad del Si...02-10-202024.205€Descargar
Servei de disseny i execució de l¿activitat de la Fàbrica dels Reis d¿Orient 2020 al Districte d... Distrito de Sant Andreu02-10-202097.810€Descargar
244/20 Serveis d'eina de simulació Instituto Municipal de Mercado...02-10-202030.600€Descargar
Suministro de guantes de protección individual para el Centrede Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA ... Consorcios02-10-20206.802€Descargar
Subministrament de sèrums per a l'Hospital de Viladecans Institut Català de la Salut (...02-10-2020199.572€Descargar
2020.SU.018 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un MULTI-MODE MICROPLATE READER per... Universitat Politècnica de Ca...02-10-202046.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament bosses de malla per a frutia i verdura Ayuntamiento de Tarragona02-10-202010.000€Descargar
Subministrament vehicles policials Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020160.560€Descargar
2020-SU-13-PO SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC PER ALS SERVEIS CIENTÍFICS C... Universitat de Barcelona02-10-2020187.520€Descargar
Subministrament d'una pica rentamans per a l'Escola Bellaterra Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-20200€Descargar
Redacció del projecte executiu i l'execució de les obres per la planta hospitalització (7.2) de l... Servei Català de la Salut (Ca...02-10-20201.983.470€Descargar
Contracte basat en l'Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats lo... Ayuntamiento de Barcelona02-10-20201.646.680€Descargar
Subministrament de 10.000.000 d'unitats de xeringa d'1 ml amb sistema d'agulla integrada de 23GX25MM... Departament de Salut02-10-2020950.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El COVID-19 és una malaltia que es contagia entre els éssers humans d'una manera molt ràpida i se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020192.478€Descargar
Servei de manteniment correctiu de les Barreres Tarifàries Eficients (BTE's) i Barreres Tarifàries... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-2020100.000€Descargar
Servei d'inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, online i radio, per l... Institut Català de Les Dones ...02-10-202056.737€Descargar
Productora Audiovisual per la producció dels spots de TV Servei Català de la Salut (Ca...02-10-202049.913€Descargar
Codi d'expedient: JU-30/20 - CEO CEG -17/2018 Bar metre sobre la religiositat i sobre la gestió de ... Departament de Justícia02-10-202043.680€Descargar
Subministrament de plaques de polipropil per senyalització entrada i interior dels parcs i vinils ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-202026.477€Descargar
Contracte basat en l'Acord marc del servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de C... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-20203.970€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Aquest contracte basat de l'Acord Marc H-2/2018 (Lot 1): Impressió i manipulat en formats 120 x 160... Secretaria Per A la Planificac...02-10-20203.420€Descargar
Aquest contracte basat de l'Acord Marc H-2/2018 (Lot 1): Impressió i manipulat en formats 120 x 160... Secretaria Per A la Planificac...02-10-20203.275€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia desconfinament 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia desconfinament 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia a 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN PLC GRUPO EMERGENCIA G5 CENAT (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-20201.525€Descargar
PLAYER BRIGHTSIGN XT224 DIGITAL SIGN CONTROLER Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-2020590€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

WEBCAM. RESOLUCION VIDEO 1920*1080 FHD 30FPS ENFOQUE FIJO SENSOR IMAGEN SOI 2.0 USB 2.0 CABLE 1.3M Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-2020400€Descargar
SUMINISTRO ROLLO ABSORBENTE PARA GOTERAS EN TERMINAL Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-2020125€Descargar
SIMMAR, SL (Empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Maresme) - Contractació de l'obra PI... Consejos Comarcales01-10-2020150.000€Descargar
SERVEI DE SUPORT AL TRACTAMENT ARXIVÍSTIC I GESTIÓ DOCUMENTAL DE PARETS DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202019.910€Descargar
Serveis de coordinació d'activitats empresarials (CAE) Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202037.053€Descargar
Programa escolar: Estades d'immersió lingüística Agència Catalana de la Jovent...01-10-2020466.961€Descargar
CONTRACTE DELS SERVEIS PREVENTIUS PER ELS ACTES PÚBLICS ORGANITZATS PER EL AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202042.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DEL BARRI ANTIC 3A FASE (CARRER FERRER I GUARDI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020405.483€Descargar
Gestió i explotació del bar i botiga del Centre Social de Prats i Sansor (La Cerdanya) i la dinami... Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-2020600€Descargar
Subministrament, en la modalitat d'arrendament, i del servei d'instal.lació, manteniment i desmunta... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202010.594€Descargar
Instal·lació d'una infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202044.749€Descargar
Servicios de limpieza e higienización de los edificios y espacios exteriores del Hospital Egarsat d... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020308.584€Descargar
servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de procesos de integraciones en entorno SAP Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020209.000€Descargar
Servicio de vigilancia de los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agenc... Agencia Estatal de Administrac...01-10-20202.215.940€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de gammagrafías oseas y gammagrafías oseas con leucocitos marcados en la ciudad de Barcel... Mutua Intercomarcal de Acciden...01-10-20206.924€Descargar
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE L'EQUIPAMENT SANITARI DE DUES MÀQUINES D'ANEST SIA I DOS EC G... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020193.046€Descargar
Renovació d'un tram del clavegueram del carrer del Blat Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-202047.490€Descargar
Subministrament d'una màquina escombradora nova mitjançant arrendament amb opció de compra Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020214.204€Descargar
Subministrament d'un (1) cromatògraf de gasos amb un detector d'espectrometria de masses per a la D... Departament d' Interior01-10-202060.000€Descargar
Subministrament d'un termociclador en temps real per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...01-10-202030.764€Descargar
Subministrament de jardineres per a les travesseres urbanes de la Secuita Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202026.295€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament en règim d'arrendament d'equips d'impressió-multifunció, així com el seu manteni... Servei Català de la Salut (Ca...01-10-202040.956€Descargar
Servei d'auditoria dels comptes anuals de la Fundació TICSalut de l'exercici 2020 Fundació TicSalut01-10-20204.886€Descargar
Millora de l'efici ncia energ tica i de la instal lació el ctrica de l'enllumenta públic de la Com... Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-202037.466€Descargar
Obres de reforma i adequació de la sala polivalent del centre cultural Robert Brillas Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020288.194€Descargar
Obres, subministraments i serveis museogràfics per a l'adequació de la Sala 6 del Museu Cerdà de ... Consejos Comarcales01-10-2020145.157€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE GESTIÓ DE TASQUES PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BAR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202014.300€Descargar
Formació sobre Accessibilitat Universal a empleats de TMB Transports de Barcelona, S.A.01-10-202053.040€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Gestió de la bonificació de la formació Transports de Barcelona, S.A.01-10-202088.400€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI DE SUPORT, INFORMACIÓ, DINAMITZACIÓ ALS EQUIPAMENTS MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020153.763€Descargar
Atorgament de llicencies d'ocupació temporal de domini públic per a l'exercici devenda no sedentà... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-20200€Descargar
Contractació de les obres de reurbanització del Carrer Moss n Auseller de la Cellera de Ter Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-10-202085.000€Descargar
Protecció de talussos. Any 2020. Diputación Provincial de Barc...01-10-2020578.274€Descargar
Subministrament de 8 contenidors decàrrega bilateral per a la gestió de la fracció paper per la g... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202014.753€Descargar
Suministro De Mesas Para Filtros De Seguridad Aena, Aeropuertos Españoles y...01-10-2020140.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar
Subministrament d'un (1) cromatògraf de gasos amb un detector d'espectrometria de masses per a la D... Departament d' Interior01-10-202060.000€Descargar
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE L'EQUIPAMENT SANITARI DE DUES MÀQUINES D'ANEST SIA I DOS EC G... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020193.046€Descargar
Realització al Teatre Municipal de Palafrugell de dues de les obres de teatre programades dins el F... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-10-202010.000€Descargar
Servicio de urgencias ambulatorias y rehabilitación en la población de la Palma del Condado, para ... Mutua Intercomarcal de Acciden...01-10-20202.830€Descargar
Obres de reposició de la capa de rodadura del paviment asfàltic de la Rambla Felip Pedrell i l'Avi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202074.414€Descargar
Contracte de subministrament d'un vehicle per al servei de producció d'informatius i altres serveis... Consorcios01-10-202022.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida, acollida i assist ncia d'animals dom stics i de companyia abandonats, perduts o... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202062.415€Descargar
Servei de transport per carretera de la producció Les Contes d'Hoffmann Fundació Gran Teatre del Lice...01-10-202029.000€Descargar
Subministrament d'ordinadors mini i monitors multmedia. Ens Públic Corporació Catala...01-10-2020307.000€Descargar
Subministrament, en modalitat de compra, de dues motocicletes noves, amb el corresponent equipament ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-10-202020.661€Descargar
Construcció d'una nau polivalent Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020379.239€Descargar
Millora i ampliació de les instal lacions esportives municipals: gimnàs municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020311.108€Descargar
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE SAP BASIS PER A LA PLATAFORMA DE SAP HCM - 20RH0004-1 Servei Català de la Salut (Ca...01-10-202045.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

RECUPERACIÓ DEL FORN DE PA I LES ANTIGUES ESOLES DE MAFET Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-202057.737€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PROCÈS DE PRESSUPOST PARTICIPATIU A ESPLUGUES ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202021.200€Descargar
CONTINUACIÓ OBRES REHABILITACIO CASA DE LA VILA FAS-1 Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202047.025€Descargar
OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A L'AV. DR. FLEMING ENTRE C. MAGÍ MORERA I C. ALC... Ayuntamiento de Lleida01-10-202019.214€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte ... Infraestructures de la General...01-10-20203.968€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...01-10-20202.340€Descargar
2020PATSA253S-Subministrament de productes per l'elaboració de pizzes al centre de restauració del... Parc D`Atraccions del Tibidabo01-10-2020160.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte de reforç de ferm del nou accés ... Infraestructures de la General...01-10-202013.947€Descargar
Manteniment dels equips de fred i calor i refrigeració de bateries de tracció de la Flota d'Autobu... Transports de Barcelona, S.A.01-10-20207.172.990€Descargar
Obres de remodelació de la cambra de bombes de filtració de l'ETAP de Bellpuig Consorcios01-10-202066.346€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI D'ORNAMENTACIÓ DE L'ENLLUMENAT NADALENC DE RIPOLLET Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202090.000€Descargar
Execució de les obres del projecte de reforç de ferm del nou accés al Centre Penitenciari de Quat... Infraestructures de la General...01-10-2020390.396€Descargar
Subministrament d'una ultracentrífuga per al LAC. Departament D'agricultura, Ram...01-10-202027.662€Descargar
Manteniment del lloc de treball TMB i serveis addicionals Transports de Barcelona, S.A.01-10-20201.115.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material d'oficina i consumibles Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202017.355€Descargar
ADEQUACIÓ ESCALES ACCÈS A LES PLANTES SUPERIORS DEL FUTUR VIVER D'EMPRESES Lérida. Ayuntamientos Provinc...01-10-202029.649€Descargar
Itinerari de vianants a la carretera BV-4317 entre l'Av. Del Benestar i el carrer Nou. TM. Santa Eul... Diputación Provincial de Barc...01-10-2020312.929€Descargar
Servei per a la cobertura de riscos col·lectius de vida i accidents del personal del Gran Teatre De... Fundació Gran Teatre del Lice...01-10-202067.000€Descargar
SERVEI D'ELABORACIO DE L'ESTUDI POBLACIONAL I CENS D'AUS AL MUNICIPI DE LLEIDA (EXP. SER_MENP_2020_0... Ayuntamiento de Lleida01-10-20204.900€Descargar
DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-10-202018.130€Descargar
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA DEL COLECTIVO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCE... Ente Público Puertos del Esta...01-10-2020648.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE PLASTIFICADORA SERVEIS SOCIALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PORTES D'ALUMINI ACCÉS CENTRE CÍVIC TURONET Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-20200€Descargar
L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjan... Ens Públic Corporació Catala...01-10-202080.000€Descargar
Subministrament i instal lació de xarxes d'àrea local (LAN) a centres educatius de Departament d'E... Secretaria de Telecomunicacion...01-10-202019.411.600€Descargar
Subministrament de mascaretes Higi niques població infantil i majors de 70 anys COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020229.500€Descargar
Suministro de material para la incontinencia vésico-rectal y el cuidado de las ostomías para pacie... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020226.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro del diario el periódico de cataluña año 2020 Red Nacional de los Ferrocarri...01-10-2020200.460€Descargar
Contractació del subministrament successiu i continuat d'el ctrodes de resecció bipolar amb destí... Consorci Mar Parc de Salut de ...01-10-202048.664€Descargar
Modificació del Servei per al disseny i desenvolupament del nou sistema d'informació d'intervenci... Secretaria Per A la Mobilitat01-10-202025.479€Descargar
Pr rroga de la cessió d'ús del local comercial a la zona d'Alp 2500 de La Molina de la part superi... Secretaria Per A la Mobilitat01-10-202016.500€Descargar
Serveis de l'actualització i el manteniment del software de gestió d'indicadors de qualitat MIDENE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202012.900€Descargar
AM Material fungible Lote 5 Repuestos de automoción para la AGBS Jefaturas de Intendencia01-10-202010.087€Descargar
Prestació del servei d'inserció segons l'Acord Marc (PO SR 0005 2017) per a la realització de tas... Secretaria de Serveis Penitenc...01-10-2020810€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestació del servei d'inserció segons l'Acord Marc (PO SR 0005 2017) per a la realització de tre... Secretaria de Serveis Penitenc...01-10-2020540€Descargar
Servei de subscripció de la llicència d'ús anual de la plataforma segura de comunicació i mobili... Diputación Provincial de Barc...01-10-202022.500€Descargar
SUMINISTRO DE PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO PARA VARIAS DIVISIONES (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-2020582€Descargar
Direcció ambiental de les obres de la nova cotxera d'autobusos Zona Franca Port Transports de Barcelona, S.A.30-09-202044.746€Descargar
Contracte mixt de subministrament i manteniment d'un Sistema d'Informació Geogràfica Municipal (GI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202035.000€Descargar
Limpieza diaria Centros dependientes de la DP INSS Tarragona, durante 2021 Instituto Nacional de la Segur...30-09-202032.470€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE CASALS DE BARRI DE VILADECANS: CASAL DE L'ALBA-ROSA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020119.308€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de comptabilitat, laborals i fiscals de GPSA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202032.193€Descargar
Acord marc per al subministrament d'articles d'electricitat, fontaneria, reg i pintura, pels serveis... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020213.223€Descargar
Subministrament 15 unitats control PLD gestió motor MB - Codi TMB 230794 Transports de Barcelona, S.A.30-09-202045.000€Descargar
Servei d'instal lació de punts de cablatge informàtic en qualsevol dels edificis de l'HospitalUniv... Institut Català de la Salut (...30-09-202039.500€Descargar
AIXECAR SUSPENSIÓ LICITACIO PROJ BASIC I EXEC OBRES REFORMA MASIA CAL RION_ESCOLA DE MUSICA I DIREC... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020174.864€Descargar
Subministrament de 200 cartutxos activació sistema extinció DAFO - Codi TMB 210883 Transports de Barcelona, S.A.30-09-202028.600€Descargar
Subministrament d'equipaments informàtics portàtils Agència per a la Competitivit...30-09-2020220.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte per execució de les connexions de serveis a dues parcel les al carrer Gran Priorat de Cata... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202017.154€Descargar
Contracte dels serveis d'assessorament jurídic a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202042.000€Descargar
subministrament de llicències Adobe Creative Suite Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202010.579€Descargar
Servei de redacció del PPU-1 La Tomba Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202029.756€Descargar
APROVACIO EXPTE CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT PORTÀTILS PROC OBERT ABREUJAT Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202019.110€Descargar
SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA I D'AGENTS CÍVICS/QUES DE LA CIUTAT DE VILADECANS. Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020481.818€Descargar
2021.SU.001 - Subministrament d'aigua mineral natural mitjançant fonts dispensadores i el seu mante... Universitat Politècnica de Ca...30-09-202079.380€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de programación de herramientas y recogida de datos de paneles online para el proyecto eur... Universitat Pompeu Fabra30-09-2020290.280€Descargar
Contractació de l'obra d'arranjament de la xarxa viària bàsica de camins del Parc Natural del Mon... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-2020139.057€Descargar
Serveis d'assistència tècnica en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de compli... Barcelona Activa SPM SA30-09-202032.900€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA INDUSTRIAL DE VAPOR PER LA NETEJA VIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202034.900€Descargar
Suport i assessorament al funcionament del Consell Escolar Municipal de Barcelona Instituto Municipal de Educaci...30-09-202036.980€Descargar
Servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal ... Servicio Público de Empleo Es...30-09-202047.107€Descargar
Servicios de vigilancia y seguridad de la sede de la Dirección Provincial del Servicio Público de ... Servicio Público de Empleo Es...30-09-202047.934€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio De Gestión Integral De Residuos En El Aeropuerto De Girona ¿ Costa Brava Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-202054.360€Descargar
Renovación De Contenedores Del Sistema De Recogida Neumática De Residuos Del Aeropuerto Josep Tarr... Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-2020110.500€Descargar
Cambio De Nombre Del Aeropuerto De Barcelona. Aena, Aeropuertos Españoles y...30-09-2020153.469€Descargar
servicio de Oftalmología en Barcelona Mutua de Accidentes de Trabajo...30-09-202015.820€Descargar
Serveis de neteja dels casals de gent gran, equipaments polivalents, hotels d'entitats, ludoteques i... Departament de Treball, Afers ...30-09-20201.668.800€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ D'UN PARC INFANTIL, I FORMACIÓ DE TERRES DE SEGURETAT DE PAVIMENT C... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-202053.719€Descargar
Transport de fons del Palau Güell i de la Llibreria de la Diputació de Barcelona Diputación Provincial de Barc...30-09-202038.904€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...30-09-2020548.642€Descargar
CONTRACTACIÓ DE L' EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR MUNICIPAL DEL COGUL Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-09-20200€Descargar
401/2020 Subministrament d'ordinadors per l'Ajuntament de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020165.289€Descargar
399,400/2020 Subministrament d'equipament pel Sistema Informàtic Central de l'Ajuntament de Sabadel... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020145.455€Descargar
Subministrament d'un sistema de control de pres ncia del personal del Patronat de Turisme Costa Brav... Diputación Provincial de Giro...30-09-202016.800€Descargar
ECAS 4134/2020 Serveis de bugaderia a diverses depend ncies del Servei d'Educació Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202053.580€Descargar
SERVEI DE GUITAGE DE LES COVES DE SALNITRE Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202046.280€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA Fundació Privada Centre de Re...30-09-202030.093€Descargar
Realització, durant l'any 2021, de controls per a la detecció de drogues d'abús il·legals en mos... Departament d' Interior30-09-202057.075€Descargar
Acord marc del subministrament de fórmules de nutrició parenteral, additius i d'altres productes p... Consorcios30-09-2020485.562€Descargar
Serveis de direcció d'obres a licitar per l'Ajuntament de Santa Oliva Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-20207.000€Descargar
SERVEIS DE COORDINACIÓ TÈCNICA DE L'EXPOSICIÓ «BALENCIAGA, DISSENYADOR DE BARRETS» (Exp. CM16-2... Barcelona Activa SPM SA30-09-202014.300€Descargar
OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA VIL LA ROMANA AL PLA DE L'HORTA DE SARRIÀ DE TER PEL PROCEDIMENT OBERT ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-202042.653€Descargar
SERVEI MANTENIMENT I REPARACIÓ HABITATGES I EDIFICIS EMU Ayuntamiento de Lleida30-09-2020221.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió de serveis per a l'explotació, gestió i organització del Centre Cívic Vil.la Urània,... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...30-09-20201.158.160€Descargar
F200000387 - SERVEIS PER AL SUPORT SOCIOEDUCATIU I COMUNITARI I L'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES I FAM... Foment de Ciutat Vella, S.A.30-09-202092.727€Descargar
Acord marc servei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liqua... Consorcios30-09-2020923.676€Descargar
ECAO 6758/2020 - Obres descrites en la Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-20209.655€Descargar
E-501700/06-04-20 Servei de programació d'eines i recollida de dades de pànels online pel projecte... Universitat Pompeu Fabra30-09-2020133.480€Descargar
Contracte subministrament d'un camió 3 eixos portacontenidors amb ganxo Consejos Comarcales30-09-2020110.000€Descargar
Servei de connexions d'alarmes d'intrusió als edificis municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020161.655€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Autoritzacions d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació d'activitats comercials al term... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-20200€Descargar
Subministrament, en regim d'arrendament tecnològic amb opció de compra, dels sistemes d'informaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020884.119€Descargar
Servei de prevenció aliè per al desenvolupament integral de les activitats preventives en matèria... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202014.000€Descargar
contractació i convocatòria de licitació per a la contractació del servei de producció de mater... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202024.793€Descargar
SERVEIS DE DEFINICIÓ DEL INNORADAR: UN SERVEI DE RADAR D'OPORTUNITATS D'INNOVACIÓ (I/O REPTES) A L... Barcelona Activa SPM SA30-09-202012.000€Descargar
Licitació per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'un vehicle tipus furgoneta en la ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202014.876€Descargar
Serveis de rutes periodiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca Comissionat Per A Universitats...30-09-202012.199€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del desenvolupament i el desplegament de les infraestructures del sistema operatiu de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202041.322€Descargar
Alienació parcel·la sobrera la de referència cadastral 17049A005002140000UZ segregada de la finca... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-20208.302€Descargar
Acord marc del servei d'elaboració de fòrmules magistrals Consorcios30-09-20201.571.310€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER LA RESTAURACIÓ I ADEQUAC... Ayuntamiento de Tarragona30-09-202014.700€Descargar
Servei de tractament extern de lixiviats, fangs i concentrat de les instal·lacions de Mas de Barber... Consorcios30-09-2020388.896€Descargar
Servei de control d'accessos Consejos Comarcales30-09-2020271.856€Descargar
Contracte d'obres Substituir part del mur de contenció del pati de les escoles municipals Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202020.315€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Sectorització de les entrades del consultori mèdic Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-20207.988€Descargar
ADQUISICIÓ VEHICLE DE TREBALL DUMPER RÍGID Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202016.800€Descargar
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DELS VEHICLES DE LA BRIGADA MUNICIPAL D'IGUALADA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020202.320€Descargar
Servei per a la inserció publicitària institucional en els mitjans de comunicació Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-09-202079.256€Descargar
Obres de sanejament de paviment, any 2020. Zona occidental i oriental (2 lots). Diputación Provincial de Barc...30-09-2020495.562€Descargar
INSTAL·LACIO I MANTENIMENT INTEGRAL DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA I LECTURA DE MATRÍCULES Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202081.390€Descargar
Contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020283.334€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020PATSA252-CA-CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D'OBRA I CSS PER A LES OBRES RE... Parc D`Atraccions del Tibidabo30-09-202015.000€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT Renovació de llicències EXCHANGE ONLINE GOLP i OFFICE 365 Consejos Comarcales30-09-20207.565€Descargar
Obra de rehabilitació parcial de les façanes de l'Edifici Politècnica I de la Universitat de Giro... Universitat de Girona30-09-2020219.604€Descargar
ECAO 6739/2020 - Obres i treballs per a l'arranjament de camins de la xarxa viària bàsica inclosos... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-202018.603€Descargar
Acord marc servei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liqua... Consorcios30-09-2020923.676€Descargar
AL SUBMINISTRAMENT D'UN PROGRAMARI INFORMÀTIC MUSICAL PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-09-20200€Descargar
SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN NAVE DEL TERMINAL DE CARGA (L-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...29-09-20201.496€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJOS Y DE CONTACTO 650 C (R-T) Aena, Aeropuertos Españoles y...29-09-2020500€Descargar
TARIFA DE MNTTO.ANUAL DE CUENTA DE INSTALACIÓN Y EMISIONES VERIFICADAS S/ORDEN TEC/813/2019 PERIODO... Aena, Aeropuertos Españoles y...29-09-2020100€Descargar
Proyecto constructivo de centralización de bloqueos Reus Mora La Nova. Administrador de Infraestructu...29-09-20204.389.750€Descargar
Consultoria estratègica en organització i optimització de processos i en tecnologies de la inform... Diputación Provincial de Giro...29-09-202056.847€Descargar
Contracte de subministrament d'enllumenat ornamental Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202034.758€Descargar
APROV EXPTE OBRES LICITACIÓ URB. CR. JESUS FASE II III PROC OBERT I INICI LICITACIÓ Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-09-2020986.566€Descargar
CONTRACTE MENOR PER A L'EXECUCIÓ DE REPARACIONS PUNTUALS DE PAVIMENT AL CARRER DELS PINS DE TÀRREG... Lérida. Ayuntamientos Provinc...29-09-20205.530€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reurbanització de la plaça Espanya (avui u d¿octubre) i plaça l¿Esglesia Lérida. Ayuntamientos Provinc...29-09-2020283.255€Descargar
Contracte d'Obres per l'Adequació de la planta baixa com habitatge i rehabilitació d'un altre a l'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202071.902€Descargar
L'edició, maquetació, impressió i lliurament dels números 6 i7 de la revista Argo. Diputación Provincial de Barc...29-09-202026.000€Descargar
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL TRÁFICO ENTRE ÁREA DE OCCITANIA MIDI PIRINEOS Y LA... Ente Público Puertos del Esta...29-09-2020199.000€Descargar
Gestió i explotació del Bar i Botiga del Centre Social de Prats i Sansor (laCerdanya) i la dinamit... Lérida. Ayuntamientos Provinc...29-09-20200€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar serveis deformació en idiomes (angl s) (... Secretaria Per A la Mobilitat29-09-202026.000€Descargar
PTOP-2021-23. Reforçament de ferm i obres complementàries a la C-31 del PK 208+570 al 215+779. San... Departament de Territori I Sos...29-09-20203.824.420€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

DF i CSS mant sistemes de gestió del trànsit Ronde Ayuntamiento de Barcelona29-09-2020180.460€Descargar
Manteniment de rieres en s l urbà per a la gestió del risc d'inundació a Palau-saverdera Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-20205.784€Descargar
CTTE611 Servei de prevenció i control de legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària,... Grupo Tersa29-09-202010.900€Descargar
Construcció dels murs d'escullera per a reparar el marge dret del riu Ridaura als emplaçaments pro... Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-2020227.306€Descargar
AT departament Grans Infraestructures Ayuntamiento de Barcelona29-09-2020177.055€Descargar
Obres del nou Centre de Dia de Blanes de l'IAS (Institut d'Assistència Sanitària) Servei Català de la Salut (Ca...29-09-2020136.852€Descargar
Contracte mixt de subministrament d'aliments, lloguer de maquinària per la cuina i servei de contro... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202024.181€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio y hospitalario para la población protegid... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-09-202052.872€Descargar
Contractació del subministrament de 25 ordinadors portàtils i 37 pantalles per a diverses àrees d... Consejos Comarcales29-09-202033.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETE ELÈCTRICA Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-202025.785€Descargar
Contratación del suministro y puesta en producción de una solución integral de protección perime... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-09-2020180.000€Descargar
Servicio de soporte técnico y mantenimiento para licencias de productos de la solución ARIS. Mutua de Accidentes de Trabajo...29-09-20208.500€Descargar
El objeto del presente contrato es la ejecución del suministro de 4.000 mascarillas higiénicas reu... Servicio Público de Empleo Es...29-09-202010.000€Descargar
ADQUISICIÓ PER LOTS EQUIPAMENT ESPORTIU Ayuntamiento de Tarragona29-09-202032.230€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del subministrament d'arbrat de clima fred, arbrat de clima càlid i palmàcies amb me... Instituto Municipal de Parques...29-09-20202.109.090€Descargar
Acord marc del subministrament d'heparines de baix pes molecular (bemiparina, enoxaparina) Consorcios29-09-20203.421.150€Descargar
Contracte de servei del subministrament de fonts d'aigua purificada connectades a la xarxa per l'edi... Universitat de Barcelona29-09-202016.423€Descargar
2020RRHH262CA-Servei de verificació de la Memòria de Sostenibilitat, EINF individual i EINF consol... Barcelona de Serveis Municipal...29-09-202015.960€Descargar
Obres adequació escales per llic ncia d'activitat en el CAP Manso de la GTBCN Institut Català de la Salut (...29-09-202078.093€Descargar
Concessió de la gestió del servei de cafeteria i restauració de l'edifici de l'Escola Superior de... Escola Superior de Comerç Int...29-09-202084.240€Descargar
Realització de treballs forestals emmarcats dins el projecte d'especialització i competitivitat te... Diputación Provincial de Barc...29-09-2020297.286€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equips audiovisuals a diversos edificis de la Diputació de Barcelona i subministr... Diputación Provincial de Barc...29-09-202047.900€Descargar
Retorn obres exposició Art Primer. Artistes de la Prehistòria. Direcció General del Patrimon...29-09-202017.064€Descargar
Adquisició de fons documental de llibres i audiovisuals per a les biblioteques municipals de Reus Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-09-202037.714€Descargar
Execució de les obres del projecte de rehabilitació de façanes laterals i posterior del Castell Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202084.467€Descargar
04/2020 Furgó GNC aigua pressió Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202077.000€Descargar
Servei de Proxy per accés als recursos electrònics de la biblioteca Fundació Per A la Universitat...29-09-202059.850€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC, PORTERIA, MEDIACIÓ I RECEPCIÓ EN HORARI DE DISSA... Ayuntamiento de Girona29-09-20205.838€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUMINISTRO DE 364 PLACAS DE ALUMINIO AW6082, DE MEDIDAS 80 x 140 x 694 mm, YA MECANIZADAS HASTA MEDI... Universitat Autònoma de Barce...29-09-2020120.120€Descargar
Contracte de serveis per la gestió de l'Aula d'estudi a la Biblioteca municipal de Piera Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-20205.560€Descargar
RENOVACIÓ I MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC, 1A FASE Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-2020427.267€Descargar
SUMBIMINSTRAMENT I MANTENIMENT DE FONTS D'AIGUA POTABLE PURIFICADA MITJANÇANT UN SISTEMA D'OSMOSI I... Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-202026.700€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ DE GATS I ATENCIÓ VETERINÀRIA Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-09-202034.801€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DE SIRUSA Mancomunidades29-09-202094.000€Descargar
Adquisició vehicle furgoneta destinat a la brigada municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-09-20209.915€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE LA IMPLANTACIÓ INTEGRAL DE LA RECOLLIDA PORT... Consejos Comarcales29-09-202039.937€Descargar
Subministrament i transport de productes químics per al tractament de les aigües de les instal·la... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-09-202070.780€Descargar
Subministrament d'un sistema de descontaminació de sales air-locks d'intercanvi entre espais, i al... Institut de Recerca I Tecnolog...29-09-202069.000€Descargar
SERVEIS DE MAGATZEMS EXTERNS PER A OBRES D'ART EN CUSTODIA DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA... Consorcios29-09-2020145.120€Descargar
Servei d'impressió i manipulació dels productes gràfics del Districte d'Horta-Guinardó Distrito de Horta- Guinardó29-09-202040.500€Descargar
Servei de transport escolar adaptat a la comarca del Bages a partir del 8 de gener de 2021 fins al 3... Consejos Comarcales29-09-2020178.277€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat29-09-2020453.959€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un sistema de rinovideolaringoscopia per servei d'ORL de l'Hospital Dos de Maig de... Consorcios29-09-202022.500€Descargar
Subministrament d'un sistema de descontaminació de sales air-locks d'intercanvi entre espais, i al... Institut de Recerca I Tecnolog...29-09-202069.000€Descargar
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL TRÁFICO ENTRE ÁREA DE RHÔNE-ALPES y PROVENZA-ALPE... Ente Público Puertos del Esta...29-09-2020199.000€Descargar
Contracte de subministrament de material per al manteniment de vehicles i aquells altres de la matei... Ayuntamiento de Girona28-09-202015.900€Descargar
MANTENIMENT, JARDINERIA I ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202066.000€Descargar
Servei d'atenció diürna i el servei d'atenció ales famílies del Centre Obert de Vilafranca del P... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202093.657€Descargar
Contracte de serveis de neteja viària a Sant Quintí de Mediona Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-2020108.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Arranjament de camins municipals Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-09-2020115.229€Descargar
Suministro e instalación de un espectrómetro de masas de transferencia de protones en tiempo de vu... Consejo Superior de Investigac...28-09-2020230.000€Descargar
Concessió del contracte per a la utilització i explotació del Local Social de propietat municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20202.000€Descargar
Pla de seguretat integral Transports de Barcelona, S.A.28-09-2020200.000€Descargar
Atorgament de diverses llicències d'ocupació temporal de béns de domini públic municipal en l'ex... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20200€Descargar
SERVEI DE SUPORT A LES ACCIONS DE PARTICIPACIÓ, I REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL I ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202042.044€Descargar
CONTRACTE PER A LA SELECCIÓ DE TITULAR D'AUTORITZACIÓ DEMANIAL PER A L'ÚS I EXPLOTACIÓ DELS BAR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Inspecció per Ultrasons Nivells 1 i 2, Homologació de la Certificació Ferrocarril Metropolità de Ba...28-09-202032.945€Descargar
Subministrament de franges lluminàries per a les UT 113 i 114 dels Ferrocarrils de la Generalitat d... Secretaria Per A la Mobilitat28-09-202033.055€Descargar
Servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics de Santa Maria de Palauto... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-2020169.874€Descargar
Serveis de substitució de rodes als vagons 65.002 i 65.003 dels Ferrocarrils de la Generalitat de C... Secretaria Per A la Mobilitat28-09-202058.000€Descargar
Concurs de projectes d'obres del nou pavelló esportiu i laurbanització del parc esportiu SUD-6 d'A... Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-09-202079.300€Descargar
Servei d'Enllaços Mòbils DSNG Ens Públic Corporació Catala...28-09-2020400.000€Descargar
Construcció de la xarxa de sanejament de la zona del Pou de la Verge en l'àmbit de la Carretera de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202063.690€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios operativos y los servicios de gestión de atención al usuario del Ayuntamiento de Barcelo... Instituto Municipal de Inform...28-09-20204.362.790€Descargar
Rehabilitación de tramos de línea de alta de señalización por obsolescencia entre Barcelona y Vi... Administrador de Infraestructu...28-09-2020494.033€Descargar
Producción, suministro e instalación de la nueva museografía del Museu del Port de Tarragona Ente Público Puertos del Esta...28-09-2020997.623€Descargar
Suministro e instalación de un espectrómetro de masas de transferencia de protones en tiempo de vu... Consejo Superior de Investigac...28-09-2020230.000€Descargar
Servicio alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de malgrat de mar y blanes Red Nacional de los Ferrocarri...28-09-2020417.324€Descargar
Subministrament de lectors de targetes de sobretaula per als centres de la Direcció D'Atenció Prim... Institut Català de la Salut (...28-09-202033.558€Descargar
Implantació d'un sender natural i d'interpretació patrimonial a les Adoberies de la Font Vella Consejos Comarcales28-09-2020268.595€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de subministrament d'una pala manipuladora telesc pica amb forquilles i pala per a la plan... Consorcios28-09-202041.250€Descargar
Obra de construcció de la nova Sala del Consell de Govern a l'edifici Les Àligues de la Universi... Universitat de Girona28-09-2020149.623€Descargar
Manteniment preventiu i correctiu de segon nivell del Sistema T-mobilitat Entitat Metropolitana del Tran...28-09-2020125.414€Descargar
Contracte de serveis de neteja que s'ha d'adjudicar mitjançantprocediment obert simplificat de l'In... Departament d'Educació28-09-202044.109€Descargar
SERVEIS OPERATIUS I ELS SERVEIS DE GESTIÓ D'ATENCIÓ A L'USUARI DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA Instituto Municipal de Inform...28-09-20202.068.730€Descargar
Arranjament dels accessos al municipi des de la N240, fase 1. Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-09-202079.378€Descargar
Protecció de talussos. Any 2020. Diputación Provincial de Barc...28-09-2020578.274€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adjudicació del contracte per a la prestació del servei d'impartició, coordinació i gestió dels... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202030.000€Descargar
Servei d'anàlisi i desenvolupament d'aplicacions en llenguatge PROGRESS Ens Públic Corporació Catala...28-09-2020718.200€Descargar
Obra de substitució del cargol transportador del pretractament de l'EDAR de Lloret de Mar. Consorcios28-09-202029.904€Descargar
Realització d'activitats educatives de promoció dels drets i deures de les persones consumidores e... Diputación Provincial de Barc...28-09-202067.030€Descargar
Serveis de manteniment, neteja i tractaments fitosanitaris dels parcs, jardins municipals, parterres... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-20202.078.670€Descargar
Subministrament de dos vehicles per la policia local mitjançant dos contractes de renting a 48 meso... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202099.128€Descargar
Contracte de Prestació de servei per l'assemblatge de m duls i bateries per vehícle el ctric Fundación Privada Instituto d...28-09-2020120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-103 - Subministrament, posada en servei i manteniment post-garantia d'un robot de maneig de lí... Diputación Provincial de Barc...28-09-2020164.816€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció dels treballs de redacció dels ... Infraestructures de la General...28-09-2020160.000€Descargar
Actualització, anàlisi, diagnosi i realització de tallers de millora dels indicadors obtinguts en... Diputación Provincial de Barc...28-09-202022.000€Descargar
Disseny i l'execució d'un programa de connexió tecnol gica adreçat a mitjanes i grans empreses am... Agència per a la Competitivit...28-09-202060.000€Descargar
4/20 Gestió de Xarxes Socials i altres canals digitals de l'Ajuntament de Tarragona Ayuntamiento de Tarragona28-09-2020104.132€Descargar
CONTRACTE DE DINAMITZACIÓ, EMANCIPACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL A ESPLUGUES DE LLOBREGAT 20/21 Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-2020102.113€Descargar
Serveis de tutoria, cortesia TIC i suport a la gestió dels sistemes d'informació als usuaris de l... Instituto Municipal de Inform...28-09-20201.992.010€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un robot pipetejador per a seqüenciació per a l'Hospital Universitari de Bellvit... Institut Català de la Salut (...28-09-2020146.081€Descargar
Substitució d'obra de fàbrica de la carretera BV-4601 sobre el Torrent de l'Esperança. T.M. Gurb. Diputación Provincial de Barc...28-09-2020113.961€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT I BROQUERATGE DEL SISTEMA DE MONEDA LOCAL VILAWATT Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-09-202014.999€Descargar
Servei de producció, organització i comunicació de dos festivals temàtics dels Clubs de Producte... Diputación Provincial de Giro...28-09-202025.000€Descargar
CONTRACTACIO DE L'OBRA DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS AL NUCLI HISTÒRIC D'U... Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-09-2020275.946€Descargar
Obres de millora, conservació d'hàbitats i espècies i aportació de cabal ecològic i ordenació ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202049.489€Descargar
CTTE601 Servei de redacció de projecte i direcció d'obra i reforma de vestuaris i oficines del Cen... Grupo Tersa28-09-202062.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment d'instal·lacions de baixa tensió als edificis de Reus Mobilitat i Serveis S ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202099.100€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc (PO SU 0004 2017) per al subministrament de roba de llit, uniformita... Secretaria de Serveis Penitenc...28-09-2020724.144€Descargar
REHABILITACIO DE LA RECTORIA DE SANT MATEU DE BAGES, MODIFICAT PRESSUPSOT 1ª FASE Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-09-2020144.349€Descargar
Servei de control de plagues al medi urbà i als equipaments municipals i de control de legionel·lo... Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-09-202068.670€Descargar
Servicio mantenimiento equipos telebilletica direccion cercanias cataluña Red Nacional de los Ferrocarri...26-09-20200€Descargar
SERVEIS DE NETEJA I DESINFECCIÓ PERI DICA DE LES ÀREESDE JOCS INFANTILS DE L'ESPAI PÚBLIC DE VILA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202015.000€Descargar
Servei de subtitulació en català de programes gravats per a persones sordes. Ens Públic Corporació Catala...25-09-2020350.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de subministrament per a la implantació i manteniment d'un nou sistema informàtic pe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-2020210.800€Descargar
Mantenimiento integral del sistema de información geográfica de gestión de la Red de Espacios Nat... Diputación Provincial de Barc...25-09-2020144.000€Descargar
Renovación vías 20, 22, 24 y 26, lado Tarragona, incluyendo desvíos. Administrador de Infraestructu...25-09-2020983.236€Descargar
Prestación del Servicio de Actualización de la Infraestructura de Red a Windows 10 para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-2020123.000€Descargar
Realizar las operaciones de mantenimiento anual señalado en el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el q... Dirección General de la Guard...25-09-202011.570€Descargar
Prestación del Servicio de construcción de un módulo para la obtención de certificados de retenc... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-2020120.000€Descargar
Servei per a la Dinamització dels tallers en el marc del Pla Educatiu d'Entorn curs 2020-2021 Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202013.636€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS PER LES REVISIONS AUDITIVES ALS ALUMNES DE PRIMER CURS DE LES ESCOLES D'INFANTI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-20201.138€Descargar
Subministrament de recanvis pels desfibril ladors del programa Girona, territori cardioprotegit (p... Diputación Provincial de Giro...25-09-2020377.172€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica a la redacció del Document ambiental del projecte ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202013.800€Descargar
Servei de tallers d'arts plàstiques, dibuix i pintura per l'escola municipal d'Arts de Ripoll Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202045.927€Descargar
ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DOS PROVE DORSD'ASSEGURANCES DE SALUT PRIVADA AMB AVANTATGES FISC... Institut Català de la Salut (...25-09-202088.800€Descargar
Alienació onerosa de béns patrimonials vehicle recollida d'escombraries per subhasta Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202015.325€Descargar
SERVEI DE DETERMINACIÓ DELS NIVELLS CIRCULANTS EN S RUM DE DIFERENTS MARCARDOS PROTEICS D'UNA COHOR... Institut Català de la Salut (...25-09-202019.980€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de Material de Osteosintesis, Implantes Quirurgicos e Instrumental que precisa el Servici... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-20201.435.000€Descargar
servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Rehabilitación, Urgencias y Radiología Convenci... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-09-202047.500€Descargar
Contracte de servei de transport adaptat, porta a porta , mitjançant minibús adaptat, amb destina... Consejos Comarcales25-09-2020253.720€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DEL BAR ANNEX AL POLIESPORTIU MUNICIPAL EN RÈGIM DE CONCESSI... Lérida. Ayuntamientos Provinc...25-09-202054.000€Descargar
Contractació de les obres de millora del Camí de vianants entre els barris de la Campinya i Sant I... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202048.321€Descargar
Servei informació educació ambiental per fomentar l'ús de les deixalleries m bils al municipi de ... Ayuntamiento de Tarragona25-09-202014.951€Descargar
CONTRACTE BASAT EN EL LOT 4 I 5 DE L'ACORD MARC DE L'ACM DE SERVEIS DE COL LABORACIÓ AMB LA INTERVE... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202015.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Construcció de l'Edifici Oficines de la nova cotxera d'autobusos de Transports de Barcelona en Zona... Transports de Barcelona, S.A.25-09-202013.615.700€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE DOS SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA ININTERROMPUDA DE L'INSTITUT CATALÀ D'INV... Institut Català D'investigaci...25-09-202089.450€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE GASOS DIVERSOS DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA. Institut Català D'investigaci...25-09-202053.950€Descargar
Contractació del subministrament, en la modalitat d'arrendament, i servei d'instal·lació, manteni... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202069.004€Descargar
Servei de manteniment de la jardineria de la seu central de SEM, SA Servei Català de la Salut (Ca...25-09-202025.232€Descargar
subministrament mitjançant compra de dues furgonetes, una amb distintius i una altra sense distinti... Ayuntamiento de Barcelona25-09-2020100.000€Descargar
Manteniment del Sistema MouTV a andanes de Metro i Punts TMB Ferrocarril Metropolità de Ba...25-09-2020135.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA CANONADA DE DISTRIBUCIÓ DEL NUCLI DES DEL DIP SIT DE LES MINES QUE ACT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202045.526€Descargar
Contracte de serveis per al disseny d'un nou web del COPATE i manteniment i allotjament webs COPATE ... Consorcios25-09-202022.454€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE L'... Institut Català D'investigaci...25-09-202075.500€Descargar
Contractació de de les obres incloses en el projecte piscina municipal per l'Ajuntament de Rodonyà Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-09-2020311.406€Descargar
Assistència informàtica i consultoria del programa de comptabilitat. Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-20209.350€Descargar
SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS GENERATS PER L'ACTIVITAT DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIG... Ayuntamiento de Tarragona25-09-2020288.953€Descargar
Alienació del bé patrimonial qualificat com a parcel·la sobrera amb referència cadastral 17049A0... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-20208.302€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEI DE LLOGUER DE COTXE AMB CONDUCTOR Institut Català D'investigaci...25-09-202019.182€Descargar
SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA Institut Català D'investigaci...25-09-202055.800€Descargar
Prestació de l'assistència sanitària al personal funcionari de nou ingrés i personal laboral de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-09-2020110.880€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÀTICS I PAPER DE L'ICIQ. Institut Català D'investigaci...25-09-202024.550€Descargar
SERVEIS DE MENJADOR PER A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL JARDINET DEL MUNICIPI D'ARBÚCIES CURS 2020... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-09-202014.970€Descargar
N801/2020/000002 ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202035.123€Descargar
Contractació del servei de creació, emmagatzematge, gestió i publicació de rutes georeferenciade... Ayuntamiento de Girona25-09-20202.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels directoris informatius multimèdia (DIM1 ... Institut Català de la Salut (...25-09-2020266.000€Descargar
Licitació del servei de vigilància privada sense armes del Parc Torreblanca Consejos Comarcales25-09-2020112.020€Descargar
RECUPERACIÓ DEL CAMÍ MEDIEVAL DEL PONT DE BORÉN AL MIRADOR DE SORPE PASSANT PER ÀRREU Lérida. Ayuntamientos Provinc...25-09-202046.412€Descargar
Subministrament de recanvis pels desfibril ladors del programa Girona, territori cardioprotegit (p... Diputación Provincial de Giro...25-09-2020377.172€Descargar
La Generalitat de Catalunya convoca el sector tecnològic per presentar la contractació del CTTI Secretaria de Telecomunicacion...25-09-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE GASOS DIVERSOS DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA. Institut Català D'investigaci...25-09-202053.950€Descargar
Subministrament d'equips per a detecció d'ARN per TMA de Coronavirus Institut Català de la Salut (...25-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'ordinadors portàtils i llicències d'Office 365 per a l'Ajuntament de Vilassar de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202019.861€Descargar
ECAS 4627/2020 Serveis de neteja i desinfecció de dependències, i neteja d¿espais interiors i ext... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202012.137.900€Descargar
Servicios de Transporte Sanitario Individualizado prestados a los trabajadores de empresas asociadas... Mutua de Accidentes de Trabajo...24-09-20201.554.370€Descargar
SUBSTITUCIÓ CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE TALARN Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-09-202054.635€Descargar
subministrament de gel hidroalcohòlic per cobrir les necessitats de diferents serveis de l'Ajuntame... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202034.995€Descargar
subministrament de gel hidroalcohòlic per cobrir les necessitats de diferents serveis de l'Ajuntame... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202034.995€Descargar
Defensa jurídica procedimiento 258/2020 Las Palmas. Ayuntamientos Prov...24-09-20201.495€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio alternativo de transporte por carretera por corte de vía entre las estaciones de Ribes de ... Red Nacional de los Ferrocarri...24-09-20201.190.740€Descargar
Contractació de les obrs d'instal.lació d'un ascensor a l'exterior de l'edifici del Local Social p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202074.372€Descargar
L'objecte d'aquest contracte consisteix en el subministrament d'equips portàtils de 15,6 pel PAS i ... Universitat de Barcelona24-09-20201.487.600€Descargar
Subministrament mitjançant lloguer de tres vehicles per l'activitat de promoció dela donació de s... Servei Català de la Salut (Ca...23-09-202025.481€Descargar
servicio de asistencia técnica para el soporte experto a la administración, mantenimiento e implan... Mutua de Accidentes de Trabajo...23-09-202090.000€Descargar
Obra d'adequació de l'espai de la casa de la vila per a la implementació del Centre d'Interpretaci... Consorcios23-09-202099.124€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIÓ D'AMPOLLES DE GAS D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA ALS DIP SITS DE LA SEU DEL... Biblioteca de Catalunya23-09-202035.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació d'un sistema integral de gestió d'expedients i carpeta ciutadana per a l'Ajuntament d'Ol... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-202034.500€Descargar
Instal·lacions de telecomunicacions i seguretat a la nova cotxera d'autobusos a Zona Franca (espai ... Transports de Barcelona, S.A.23-09-20202.448.020€Descargar
2020-87 - Serveis d'auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2020, 2021 i 2022 de l'Hospital Cl... Diputación Provincial de Barc...23-09-2020344.999€Descargar
G2024-2020-10 Manteniment correctiu, evolutiu i helpdesk del sistema documental de l'ARC Agencia de Residus de Cataluny...23-09-2020320.000€Descargar
Contratación del suministro para la renovación de elementos interiores del edificio del Castillo d... Banco de España (Eurosistema)23-09-2020327.198€Descargar
Contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada per al manteniment de l'enllumenat públic e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-2020206.076€Descargar
CONOB102000CO2020010 Obres de construcció del nou recinte Don drom al Campus del Baix Llobregat de ... Universitat Politècnica de Ca...23-09-2020229.726€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS EN DIFERENTS MODALITATS I PER ALS DIFERENTS NIVELLS, DURANT ELS EXERC... Institut Català de la Salut (...23-09-2020101.277€Descargar
Serveis de gestió, dinamització i coordinació de l'Espai Jove Casa Sagnier i del Punt InfoJove de... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...23-09-20201.073.410€Descargar
Serveis de suport a l'Oficina Tècnica de la Plataforma de mobilitat mConnecta Fundació TicSalut23-09-202051.061€Descargar
Servei d'assegurança d'accidents col·lectius escolars per a les llars d'infants municipals Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-09-20206.300€Descargar
Serveis de coordinació i dinamització del servei municipal del Banc del Moviment, xarxa solidària... Instituto Municipal de Persona...23-09-2020268.950€Descargar
Contractació emergència subministrament prova ràpida per a la determinació d'antígens de SARS-C... Institut Català de la Salut (...23-09-20204.500.000€Descargar
Servei d'overhaul dels equips màtric, per a les unitats de tren de la sèrie UT113 i UT114 dels Fer... Secretaria Per A la Mobilitat23-09-2020900.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Atès que una de les principals activitats que presta el Banc de Sang és la realització de transfu... Servei Català de la Salut (Ca...23-09-202033.495€Descargar
Adhesió a la segona pròrroga del contracte basat en l'acord marc de subministrament de gas natural... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-202021.886€Descargar
Subministrament càmera SONY SNC-VB640+PRIME SUPPORT Ferrocarril Metropolità de Ba...22-09-202037.500€Descargar
Servicios de asistencia sanitaria hospitalaria y ambulatoria de la especialidad de oftalmología en ... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-09-2020270.447€Descargar
Contratación del suministro de diversos servidores para centros de proceso de datos (CPD), y su ser... Mutua de Accidentes de Trabajo...22-09-2020120.500€Descargar
servei de: neteja, manteniment, conservació i de les tasques d'inhumació-exhumació de cadàvers i... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-09-2020224.748€Descargar
Subscripció de llicències antivirus i antispam per a l'Hospital Clínic de Barcelona Diputación Provincial de Barc...22-09-2020300.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

INSPECCIONS NO ORDINÀRIES A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EN L'ÀMBIT DE TARRAGONA, LLEIDA I TERRES DE L... Agència Catalana de L'aigua22-09-2020144.320€Descargar
Servicios de telecomunicaciones: Red privada de datos, acceso a internet, voz fija y móvil cloud co... Mutua Intercomarcal de Acciden...22-09-2020380.000€Descargar
Trabajos de sustitución de protección activa contra incendios en los Paradores de Turismo de Cardo... Paradores de Turismo de Españ...22-09-2020192.000€Descargar
Revisión de los centros de alimentación tipo CA en la Jefatura de Área de Mantenimiento de Barcel... Administrador de Infraestructu...22-09-202099.456€Descargar
Serveis necessaris per poder obtenir informació analítica estàtica de l'estat de les inversions d... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-202040.000€Descargar
Contractació de les obres de millora del clavegueram al polígon industrial Sant Isidre (Fase 3.A d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-2020221.113€Descargar
Servicio de lavandería en los centros de Unión de Mutuas, MCSS nº 267 de Barcelona. Mutua de Accidentes de Trabajo...22-09-202024.962€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció d'execució de les obres d'ampliaci... Infraestructures de la General...22-09-202094.027€Descargar
Contracte d'execució de les obres d'Ampliació i reforma del CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes. Cl... Infraestructures de la General...22-09-20202.787.490€Descargar
Servei diari de retalls de premsa Ens Públic Corporació Catala...22-09-202030.000€Descargar
Servei de seguretat i vigilància als aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d'Urgell Aeroports Públics de Cataluny...22-09-2020919.600€Descargar
Contractació del servei de conservació, manteniment i neteja de vies públiques i d'espais verds p... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-09-202038.500€Descargar
Subministrament de bosses multiús i bosses dedeixalles a tots els centres del Consorci Sanitari Int... Consorcios22-09-2020120.535€Descargar
2020/120 Subministrament d'equips encaminadors per la xarxa informàtica de la Universitat de Barcel... Universitat de Barcelona22-09-202035.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS D'ENREGISTRAMENTS AUDIOVISUALS DE LA TEMPORADA TEATRAL 2020/21 Fundació Teatre Lliure-Teatre...22-09-202095.800€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ¿ INSTAL.LACIÓ INCLOSA EN ALGUNS DELS CASOS - D' ARTICLES DIVERSOS (C... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-202099.835€Descargar
Servei de gestió de lloguers i administració d'immobles propietat de Ferrocarrils de la Generalita... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-20202.134€Descargar
Servei d'implantació i operació d'una plataforma de licitació pública electrònica per a l'Ajunt... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-202021.400€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU CRIP Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-202035.243€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT I EVOLUCIÓ DE LES APPS NATIVES DE L'ERP DE SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE... Sigma Gestión Universitaria, ...22-09-202069.750€Descargar
Remodelación Instalaciones Asta OB-GP-P0828/2018 Ente Público Puertos del Esta...22-09-202017.861.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de dret d'ús de serveis de mapes i serveis d'anàlisi, desenvolupament, formació, ... Barcelona de Serveis Municipal...22-09-2020377.900€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...22-09-2020284.084€Descargar
Serveis de disseny i execució de proves per a la nova plataforma app de mobilitat per a Barcelona S... Barcelona de Serveis Municipal...22-09-2020158.400€Descargar
L'objecte de la present és la d'oferir serveis disseny d'experiències d'usuari per a la nova plata... Barcelona de Serveis Municipal...22-09-202079.200€Descargar
Servei de vigilància auxiliar amb presència física a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujo... Institut Català de la Salut (...22-09-202050.080€Descargar
Tramitació d'emergència de la contractació del subministrament de 68 DNA/RNA Shield (250 ml) Fundación Privada Instituto d...22-09-202021.584€Descargar
Contractació de l'adquisició del subministrament 12 Luna Univ Probe RT-qPCR NO ROX (Programa Orfeu... Fundación Privada Instituto d...22-09-202020.856€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de l'adquisició del subministrament de 12 Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit... Fundación Privada Instituto d...22-09-202020.230€Descargar
CTTE608 Servei de desenvolupament, implantació i manteniment d'informes d'efici ncia energ tica per... Grupo Tersa21-09-202027.200€Descargar
Servei de manteniment dels productes de programari informàtic Accede GT, Sicalwin, Aytosfactura i ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-09-202022.720€Descargar
CTTE594 Obres relatives a la millora del sistema el ctric del Centre de Tractament de Residus Munici... Grupo Tersa21-09-2020547.196€Descargar
Disseny de la nova solució tecnològica del servei PSIS Consorcios21-09-202014.900€Descargar
ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER A LABORATORIS DE SÍNTESI I ANÀLISI Institut Català D'investigaci...21-09-2020440.200€Descargar
Subministrament de 5 fotocopiadores multifunció de fotocopiadora,impressora i escàner, destinades ... Distrito de Sant Martí21-09-202026.625€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER A LABORATORIS DE SÍNTESI I ANÀLISI Institut Català D'investigaci...21-09-2020714.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS EQUIPS DE LABORATORI DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMIC... Institut Català D'investigaci...21-09-2020117.900€Descargar
El objeto del contrato lo constituye la redacción del proyecto de construcción de coberturas del t... Barcelona Sagrera Alta Velocit...21-09-2020762.188€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS EQUIPS DE LABORATORI DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMIC... Institut Català D'investigaci...21-09-2020117.900€Descargar
Subministrament EPI's Gerència d'Ecologia, Urbanism...21-09-202028.450€Descargar
Compres. Subministrament d'ordinadors portàtils Ayuntamiento de Tarragona21-09-202034.999€Descargar
Serveis de direcció, supervisió, control i seguiment de projectes mitjançant l'eina i metodologia... Institut Català de la Salut (...21-09-2020150.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'actualització de la plataforma de gestió del portfoli de software de Ferrocarrils de la G... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-202053.172€Descargar
Subministrament 4 equips micro-ip d'àudio encoberts (DGP) Departament d' Interior21-09-202028.880€Descargar
2020SIST212CA - Servei de posada en marxa, evolutius i manteniment preventiu i correctiu pels caixer... Barcelona de Serveis Municipal...21-09-202058.700€Descargar
CONTRACTACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO DE DIVERSES COBERTURES D'ASSEGURANCES... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-09-2020394.000€Descargar
Servei de gestió de residus sanitaris del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV 1... Consorcios21-09-202019.403€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202011.958.300€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202011.650.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202011.481.600€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202010.411.600€Descargar
Redacció del projecte executiu i execució de les obres de construcció d'un espai hospitalari poli... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-202010.365.600€Descargar
Subministrament de 35.000 dosis de vacuna antipneumocòccica23-valent per a l'any 2020 Departament de Salut21-09-2020420.000€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020290.236€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020279.757€Descargar
Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020259.246€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020258.343€Descargar
Derivat 32 Projecte d'adequació de les instal.lacions i subministrament i instal.lació de compleme... Consorcios21-09-2020192.695€Descargar
Serveis de disseny de metodologia Lean construction, redacció de plecs de clàusules tècniques pel... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020188.000€Descargar
Serveis per a la redacció de l'avantprojecte d'obra nova d'un espai hospitalari polivalent i els co... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020107.500€Descargar
Subministrament de granotes de protecció per als integrants dels serveis de Salut Pública de la Se... Departament de Salut21-09-2020100.057€Descargar
Contractes subscrits per procediment d'emergència durant estat alarma Covid-19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-09-202024.394€Descargar
Servei de d'informació i conscienciació de la població jove de Catalunya sobre l'impacte que supo... Departament de la Presidència21-09-2020999.421€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d?una llicència d ús d un programa de cita prèvia on line (actualitzacions i mant... Diputación Provincial de Tarr...19-09-20209.000€Descargar
Servicio de Vigilancia para todas las dependencias de la DPTGSS de Girona para el año 2021 Tesorería General de la Segur...18-09-2020107.438€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIONS EN 307 MOSTRES DE FEMTA I 490 MOSTRES SEROLÒGIQUES DEL P... Institut Català de la Salut (...18-09-202050.000€Descargar
Suministro de mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2 para EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Se... Mutua de Accidentes de Trabajo...18-09-202061.152€Descargar
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE LA CAFETERIA MENJADOR I DEL LES MÀQUINES D' AUTOSERVEI DE L... Consorcios18-09-2020208.941€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LES INSTAL LACIONS DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOL GIC AGROALIME... Consorcios18-09-202093.075€Descargar
10 CSA 2020 Contractació dels serveis de renovació i connectivitat de les sales audiovisuals per a... Consorcios18-09-202045.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Formació oficina d'atenció al ciutadà Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-09-202046.582€Descargar
Adquisició de divers material informàtic per cobrir les necessitats dels centres educatius de la D... Diputación Provincial de Tarr...18-09-202080.738€Descargar
Obras de restauración y restitución de pavimentos y mejora de las medidas de accesibilidad del edi... Ministerio de Política Territ...18-09-2020372.062€Descargar
la prestación del servicio de ingeniería para el control y supervisión de los contratos de manten... Tesorería General de la Segur...18-09-202048.030€Descargar
Pantallas de gran tamaño para programas en el C.P.P. de Cataluña Sociedad Estatal de Participac...18-09-202017.000€Descargar
Programa escolar: estades d'immersió lingüística Agència Catalana de la Jovent...18-09-2020466.961€Descargar
Servei de consultoria per realitzar el disseny, implementació, dinamització i avaluació de la tau... Área Metropolitana de Barcelo...18-09-202027.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació dels equips necessaris per a la climatització de dos carrils exist... Transports de Barcelona, S.A.18-09-202060.000€Descargar
SERVICIOS DE ESTUDIO DE ANEURIMSA ATEROSCLEROTICO DE AORTA TORACICA DESCENDIENTE Y ABDOMINAL DESTINA... Institut Català de la Salut (...18-09-202093.200€Descargar
Campanya promoció sector primari a Catalunya Departament D'agricultura, Ram...18-09-2020150.000€Descargar
Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Subministrame... Consorcios18-09-202055.433.100€Descargar
Contractació del subministrament, en régim d'adquisició, i mantenimentd'impressores i el subminis... Consorcios18-09-202019.329€Descargar
2020/119 Subministrament d'equips per a la xarxa informàtica de la Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona18-09-202035.000€Descargar
Servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis de la Universitat de Barcelona i de l'Ins... Universitat de Barcelona18-09-20201.285.430€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Renovació de carril entre les estacions de Lesseps i Penitents a L3 Ferrocarril Metropolità de Ba...18-09-2020800.000€Descargar
Contractació d'un servei que inclogui 3 persones per al manteniment correctiu i petits evolutius, m... Servicio de Ocupación de Cata...18-09-2020191.520€Descargar
9 CSA 2020 Contractació dels serveis d'integració senyals de l'equipament de monitors de constants... Consorcios18-09-202055.000€Descargar
Il·luminació per als platós. Ens Públic Corporació Catala...18-09-202072.900€Descargar
Actuacions tàctiques en la vorera del C/ Bonaigua entre Av. Matadepera i Rda. Collsalarca per facil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-09-202029.939€Descargar
Publicació massiva contractes de desconfinament tramitats d'emergència a Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergència a 18.09.2020 Departament de Justícia18-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Publicació massiva contractes de desconfinament tramitats d'emergència a Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
Arrendament d'un bé patrimonial per adjudicació directa per destinar-lo a botiga o agrobotiga Lérida. Ayuntamientos Provinc...17-09-20202.975€Descargar
suministro de licencias de productos Microsoft y su mantenimiento (Software Assurance). Mutua de Accidentes de Trabajo...17-09-202061.000€Descargar
Servicio de suscripción de las licencias software de los productos Liferay para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...17-09-2020130.000€Descargar
Servicio de suscripción de licencias software de los productos nebulaACCES para MC MUTUAL Mutua de Accidentes de Trabajo...17-09-2020111.350€Descargar
Subministrament de material de drenatge d'ús general Diputación Provincial de Barc...17-09-20201.096.080€Descargar
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN FORN CALDERA PER A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERG TICA DE RESIDUS ... Ayuntamiento de Girona17-09-202018.000.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'auxiliars de sala del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal. Consorcios17-09-202038.650€Descargar
Subministrament de 30 Targetes calis BQ1 843724 - Codi TMB 231592 Ferrocarril Metropolità de Ba...17-09-202058.500€Descargar
Contracte per a la gestió del servei d'inserció social de les persones en situació de sensellaris... Institut Municipal de Serveis ...17-09-20202.239.740€Descargar
2020PGIS247CA - SERVEIS DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIO INTEGRAT PER A BARCELONA DE SERVE... Barcelona de Serveis Municipal...17-09-2020101.745€Descargar
Subministrament de 3 màquines fotocopiadores multifunció Instituto de Cultura de Barcel...17-09-202026.008€Descargar
Servei de manteniment dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Castelldefels Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-09-2020157.556€Descargar
Adaptació de 2 trens sèrie 9000 de conducció manual a automàtica Ferrocarril Metropolità de Ba...17-09-20201.860.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei complementari de neteja sanitària i desinfecció de llocs de treball, edificis i dependènci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-09-2020290.057€Descargar
Subministrament de mascaretes FFP2 i mascaretes quirúrgiques amb visera per al Consorci Sanitari de... Consorcios17-09-202026.500€Descargar
Adecuación fachada posterior del edificio 404 (botiquín), Acuartelamiento General Álvarez de Cast... Jefaturas de Intendencia17-09-202024.003€Descargar
Lloguer d'un camió amb elevador per a trasllat de material COVID en un magatzem addicional per al C... Consorcios17-09-20201.000€Descargar
Subministrament de 2 termòmetres clínics per infrarojos per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios17-09-20200€Descargar
contracte relatiu al servei de TV interactiva i accés a internet Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Subministrament d'equipament mèdic, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de serveis necessaris per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Contractació de serveis necessaris per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Subministrament d'equipament mèdic, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Subministrament d'equipament mèdic, necessari per fer front a la pandèmia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...17-09-20200€Descargar
Servicio de cafeteria comedor TWR de Barcelona Aena, Aeropuertos Españoles y...16-09-2020204.622€Descargar
APROV SUBMINISTRAMENT PER MITJÀ DE RÈNTING, DE 3 VEHICLES AMB DESTINACIÓ AL DEPARTAMENT DE LA POL... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-09-2020171.360€Descargar
Contracte de servei d'acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD) Departament de Justícia16-09-20203.419.810€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'una infraestructura tecnològica per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Autoridad Catalana de Protecci...16-09-2020110.000€Descargar
Adquisició i manteniment de llicències addicionals del programari EDITRAN Diputación Provincial de Barc...16-09-202022.573€Descargar
Contractació assegurança de responsabilitat civil i patrimonial per a l'Ajuntament de Mataró, com... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar
Subministrament d'un tub Rx Straton per al funcionament de l'equip radiogràfic digital TOMOGRAFIA P... Diputación Provincial de Barc...16-09-20200€Descargar
Lloguer amb opció a compra d'un filtre tèxtil pel pretractament a l'EDAR de la Bisbal de l'Empord... Agència Catalana de L'aigua16-09-20200€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Central, Metropolitana Barcelona, Metro... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Girona, Camp de Tarragona i Metropolita... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment i dinamització de les xarxes socials per al programa 'Tot es mou'. Ens Públic Corporació Catala...16-09-202025.300€Descargar
Adhesió a l'acord marc de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció en les modalitats... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Metropolitana Barcelona i Ponent corres... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
serveis de disseny gràfic digital, per a la creació i el disseny de peces informatives i de sensib... Servei Català de la Salut (Ca...16-09-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la RPPO, pel període de l'1 al ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la RPTE, pel període de l'1 al ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Adhesió a l'acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya, tra... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja extraordinari i desinfecció de la comissaria de Rubí de la RPMN, pel període de ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Subministrament d'un equip d'impressió i de multifunció. Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar
Servei de transports de pacients amb dificultat de mobilitat i altres entre el recinte de l'Hospital... Institut Català de la Salut (...15-09-2020338.612€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE PLAGUES AMBIENTALS DEL TERME MUNICIPAL DE BARCELON... Agència de Salut Pública15-09-20204.068.090€Descargar
Obres del Projecte executiu de condicionament de l'antiga N-340 (tram del Passeig de la Sort - Passe... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-09-20201.008.960€Descargar
CSSBCN- 2020-00004 Contracte de servei de cuina in situ per a la Llar - Resid ncia Valldaura, titula... Consorcio de Servicios Sociale...15-09-202095.746€Descargar
Projecte executiu per la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor als equipaments m... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-09-2020103.176€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació administrativa de concessió de serveis d'informació, de manteniment i gestió de con... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-09-202079.169€Descargar
Serveis de veu fixa i serveis de veu i dades en mobilitat (Exp. 2020/2-GEC) Diputación Provincial de Tarr...15-09-2020198.865€Descargar
Manteniment i conservació de les zones verdes, poda de l'arbrat viari i adquisició de plantes, en ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-2020337.604€Descargar
Prestació del servei de manteniment preventiu, correctiu, normatiu i evolutiu de l'equipament de ra... Consorci Mar Parc de Salut de ...15-09-20202.188.930€Descargar
Prestació del servei de manteniment preventiu, correctiu, normatiu i evolutiu de l'equipament de ra... Consorci Mar Parc de Salut de ...15-09-20202.188.930€Descargar
Contracte d'emergència, arrendament d'espais a la Clínica Terres de l'Ebre de Tortosa, necessaris ... Institut Català de la Salut (...15-09-20201.262.460€Descargar
Obres de soterrament i engrapat de línies elèctriques de l'Av. Catalunya i Costa Brava. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-2020113.802€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 800 papereres amb pedal i tapa pels Centres de Servei Públic d'Ocupació de Cata... Servicio de Ocupación de Cata...15-09-202033.981€Descargar
Subministrament de bates i gorros d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios15-09-202032.190€Descargar
Subministrament de bates i gorros d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios15-09-202032.190€Descargar
Subministrament de 27.000 mascaretes i 880 hidrogels desinfectants pels Centres del Servei Públic d... Servicio de Ocupación de Cata...15-09-202029.520€Descargar
Prestació de serveis de manteniment del programa informàtic Biosys per a la gestió del control ho... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-20204.419€Descargar
Subministrament, instal·lació i configuració de càmeres de videovigilància IP i equips per dota... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-20201.838.000€Descargar
El diseño, la elaboración y contenido, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del P... Sociedad Regional Cántabra de...14-09-2020500.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment de les instal·lacions existents en el centre IRTA-CReSA Institut de Recerca I Tecnolog...14-09-20201.391.850€Descargar
FS177_2020 2 CONTRACTE BASAT canonada d'aigua Av. Les Mèlies a carrer Vilamalla (Vilafant) Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-09-202051.588€Descargar
Subministrament, substitució i posada en marxa de 8 ascensors a la xarxa de Ferrocarrils de la Gene... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-2020550.765€Descargar
Obres de substitució de la refredadora i altres intervencions per a la millora t cnica i d'efici nc... Consorcios14-09-2020261.387€Descargar
2020PATSA243CA - Servei de manteniment integral delParc d'atraccions del Tibidabo Parc D`Atraccions del Tibidabo14-09-20202.202.620€Descargar
SERVEI DE DEBASTELLAMENT I HABILITACIÓ DE LA PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA Mancomunidades14-09-202033.568€Descargar
Contractació del servei de manteniment del jardí del Consorci Sociosanitari de Vilafranca el Pened... Consorcios14-09-202012.692€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de reactius per a la determinació d'anticossos anti-coronavirus per al Servei de Mi... Institut Català de la Salut (...14-09-202093.186€Descargar
Servei de manteniment evolutiu, normatiu, predictiu, preventiu i correctiu dels Neuronavegadors de l... Institut Català de la Salut (...14-09-202080.080€Descargar
Stryker- fungible per a terminals d'artroscopia Servei Català de la Salut (Ca...14-09-202055.272€Descargar
Subministrament de material divers per equipar els espais de l'estadi de la pilota com una unitat d'... Institut Català de la Salut (...14-09-202025.552€Descargar
Suport extern per al control d'accessos de les persones citades per cita prèvia per a ser ateses a ... Institut Municipal de l'Habita...14-09-202024.560€Descargar
Serveis d'impressió i encpasat dels exàmens de les PAU/PAP de la convocatòria extraordinària de ... Comissionat Per A Universitats...14-09-202022.605€Descargar
Control financer sobre una mostra de beneficiaris de subvencions en els termes i procediments establ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-09-202020.661€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 34 escàners de documents. Exp. 20/065 Institut Municipal de l'Habita...14-09-202020.026€Descargar
Subministrament i col·locació de mampares separadores a les oficines d'habitatge de l'Eixample, Sa... Institut Municipal de l'Habita...14-09-202018.978€Descargar
Despesa extraordinària corresponent al servei i recursos de telecomunicacions i digitals Ayuntamiento de Lleida14-09-202015.546€Descargar
Subministrament de 125 llicències Office 365 Empresarial. Exp. 20/064 Institut Municipal de l'Habita...14-09-202013.200€Descargar
Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones térmicas (calefacción, climatización y... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-09-20201.779.400€Descargar
Servicios de reparación y mantenimiento de la acometida eléctrica y obras necesarias para el mante... Administrador de Infraestructu...11-09-202032.154€Descargar
Adecuación de accesos a explanadas de vehículos y material en tránsito desde zona de operaciones ... Jefaturas de Intendencia11-09-202047.285€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Uniformitat línies automàtiques Ferrocarril Metropolità de Ba...10-09-2020175.298€Descargar
Servei d'instal·lació de nou sòl a 26 cotxes de la sèries 112 de Ferrocarrils de la Generalitat ... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-2020600.000€Descargar
Servei d'atenció al públic per El Born Centre de Cultura i Memòria Instituto de Cultura de Barcel...10-09-2020390.501€Descargar
Contractació del servei de manteniment de la xarxa de vies verdes i rutes que gestiona el Consorci ... Consorcios10-09-2020391.029€Descargar
Contracte pel subministrament d'un compostador mecanitzat per al tractament de la FORM de Fortià i ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-09-202018.536€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT PER CARRETERA DE LA PRODUCCIÓ LA TRAVIATA Fundació Gran Teatre del Lice...10-09-202027.000€Descargar
Contracte d'obres per a la reforma de la piscina municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-09-2020168.318€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

La licitació pel procediment de concreció de condicions per raó de la quantia que s'estableix a l... Consell Catalá de L'esport10-09-2020109.331€Descargar
contractació dels treballs consistents en la prestació del servei de gestió d'allotjament tempora... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20205.195.190€Descargar
contractació dels treballs consistents en la prestació del servei de gestió d'allotjament tempora... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020998.939€Descargar
contractació d'un servei de control dels accessos a les instal lacions, que garanteixi la seguretat... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020532.116€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament equips preanalitics Hospital Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...10-09-2020432.224€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020267.335€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020267.335€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El present contracte té per objecte els serveis de connectivitat a l'Anella Científica, així com ... Consorcios10-09-2020221.438€Descargar
contractació dels treballs consistents en l'elaboració d'àpats (2.200 menús diaris) per lliurar ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020211.200€Descargar
contractació dels treballs consistents en la vigilància i control d'accessos a tots els centres de... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020198.858€Descargar
Subministrament de 50 respiradors AIRVO 2 per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...10-09-2020176.408€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament, instal.lació, servei de neteja i llo... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020123.627€Descargar
contractació dels treballs consistents en el lloguer de divis ries lleugeres als Pavellons 7A, 7B i... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020119.401€Descargar
contractació del servei de vigilància i seguretat de l'immoble de la congregació dels Missioners ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020112.176€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020111.050€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-2020111.050€Descargar
contractació dels treballs consistents en els serveis de vigilància 24 hores pavelló 4 Fira Barce... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202095.135€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament, instal.lació i lloguer de divis ries... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202088.696€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmac utics o m dic de t... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202081.904€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202078.576€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials EPI per a la protecció d... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202078.576€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 6 videolaringoscopis per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Pla de contingpen... Institut Català de la Salut (...10-09-202077.793€Descargar
contractació dels treballs consistents en els serveis de vigilància 24 hores Pavelló 7A i 7B Fira... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202070.272€Descargar
Subministrament de 4 congeladors de -80 , 4 congeladors de -30 i 4 frigorifics pel servei de microo... Institut Català de la Salut (...10-09-202068.140€Descargar
contractació dels treballs consistents en la prestació dels serveis d'alimentació per a nois de 1... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202067.024€Descargar
contractació dels treballs consistents en l' adequació de les instal lacions i vigilància 24 hore... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202052.120€Descargar
contractació dels treballs consistents en els serveis d'adequació de les instal lacions i vigilàn... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202045.914€Descargar
contractació dels treballs consistents en la neteja diària de les zones comuns (entrada, hall, rec... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202039.678€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmac utics o m dic de t... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202032.987€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials farmac utics o m dic de t... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202029.549€Descargar
contractació dels treballs consistents en la creació i desenvolupament, en format App i per ús en... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202027.432€Descargar
contractació dels treballs consistents en el lloguer de tanques m bils als Pavellons 7A, 7B i 4 Fir... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202025.805€Descargar
contractació dels treballs consistents en el servei de neteja 24 hores Pavelló 7A Fira Barcelona Institut Municipal de Serveis ...10-09-202024.006€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament del materials de desinfecció per a la... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202018.234€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament del materials de desinfecció per a la... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202018.234€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202017.716€Descargar
Serveis de missatgeria per a la Ger ncia de Serveis Comuns del Districte Administratiu durant el per... Departament de la Vicepresidè...10-09-202014.050€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202013.692€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202013.692€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de material fungible per el servei d'... Institut Municipal de Serveis ...10-09-202011.970€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament, instal.lació i lloguer de dutxes i r... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20208.731€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de roba interior pels serveis de dutxe... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20207.416€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20206.106€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20206.106€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20205.209€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de materials de desinfecció per a la ... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20205.209€Descargar
contractació dels treballs consistents en la bugaderia de l'Hotel Salut Sagrada Família, activat p... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20204.701€Descargar
contractació dels treballs consistents en el subministrament de roba interior pels serveis de dutxe... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20203.700€Descargar
contractació dels treballs consistents en la impressió de 75.000 exemplars de cartells, de mida 21... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20202.848€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació dels treballs consistents en la impressió de 75.000 exemplars de cartells, de mida DI... Institut Municipal de Serveis ...10-09-20202.081€Descargar
Serveis de transport en fred per a la Ger ncia de Serveis Comuns del Districte Administratiu durant ... Departament de la Vicepresidè...10-09-20201.653€Descargar
Servei d'abastament d'aigua potable i de clavegueram de Guissona Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-09-20206.049.460€Descargar
obras de renovación de instalaciones para la prevención de riesgos en el ámbito de las instalacio... Administrador de Infraestructu...09-09-202091.734€Descargar
adquisició de la finca ubicada a la Pobleta de Bellveí per destinar-la a ús de la Brigada Municip... Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-09-202089.028€Descargar
Subministrament llibres de paper en castellà Fundació Per A la Universitat...09-09-202042.018€Descargar
Subministrament llibres de paper en idioma estranger Fundació Per A la Universitat...09-09-202029.541€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de suport i manteniment de l'aplicació informàtica Equaliment del Sarro, concretats en l'a... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-09-202017.034€Descargar
Serveis de suport i manteniment de l'aplicació informàtica Agire, concretats en l'actualització d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-09-202010.900€Descargar
Subministrament llibres de paper en català Fundació Per A la Universitat...09-09-202010.163€Descargar
Serveis de suport i manteniment de l'aplicació informàtica Proactivanet ITAM & ITSM, concretats en... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-09-20205.250€Descargar
Serveis de suport i manteniment de l'aplicació informàtica Oracle Database Standard Edition 2, con... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-09-20202.126€Descargar
Servei de cobrament de tributs, multes i altres ingressos de dret públic Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-09-20203.000€Descargar
CTTE596 Servei de manteniment de la planta de tractament d'aigües i de control analític de qualita... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-09-202034.395€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SU061000CO2020043 Subministrament de Llicencia Google G Suite Enterprise for Education per a la Univ... Universitat Politècnica de Ca...08-09-2020123.672€Descargar
Subministrament de paper per adhesió a l'Acord Marc entre l'ACM i CCDL adjudicat a Lyreco España, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-09-2020641€Descargar
Derivat 31 Projecte d'ampliació amb construccions prefabricades Escola Xirinacs Consorcios08-09-2020161.983€Descargar
Contrato mixto de suministro e instalación de la hierba artificial del campo de fútbol de la zona ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-09-2020326.446€Descargar
Sustitución De Puertas Automáticas En Edificio Terminal Del Aeropuerto De Girona Aena, Aeropuertos Españoles y...07-09-2020104.407€Descargar
CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ DE PARTICIONS INTERIORS A L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA, AMB ... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....07-09-202065.508€Descargar
Manteniment preventiu i correctiu de les Plataformes Elevadores de Persones (Lot 1) i els Equips de ... Transports de Barcelona, S.A.07-09-2020396.772€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de retirada, cust dia i desballestament de vehicles Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-09-202061.530€Descargar
Subministrament impressora plotter color A0, en modalitat de lloguer Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-09-20205.149€Descargar
Manteniment i adaptació contínua del sistema de gestió d'identitats i accessos de la Diputació d... Diputación Provincial de Barc...07-09-202070.000€Descargar
Subministrament de fàrmacs amb exclusivitat per l'Institut Català d'Oncologia. La licitació es di... Servei Català de la Salut (Ca...07-09-202013.448.300€Descargar
Subministrament de 2 termocicladors i medidors d'ADN/RNA pel servei de microbiologia de l'Hospital U... Grupo Tersa07-09-2020490.097€Descargar
Subministrament de 150 llits amb matalàs, coixí, pal de s rum i arc de potencia per equipar els es... Institut Català de la Salut (...07-09-2020240.000€Descargar
Subministrament de 150 llits amb matalàs, coixí, pal de s rum i arc de potencia per equipar els es... Institut Català de la Salut (...07-09-2020240.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obras de urgencia en la estación de sabadell centre. Red Nacional de los Ferrocarri...07-09-2020229.728€Descargar
Contractació per emerg ncia corresponent al contracte amb Creu Roja pel servei per a l'atenció i l... Ayuntamiento de Tarragona07-09-2020156.016€Descargar
Contracte de serveis per a l'actualització i manteniment de les bases de dades d'Infraestructures.c... Infraestructures de la General...07-09-2020113.959€Descargar
Subministrament de 12 monitors de senyals vitals de rutina amb carro Diputación Provincial de Barc...07-09-202032.400€Descargar
Contractació per emerg ncia corresponent al contracte de subministrament per l'arrendament d'ordina... Ayuntamiento de Tarragona07-09-202030.945€Descargar
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LECTORS DE MATRÍCULES ALS ACCÉSSOS DELS MUNICIPIS INTERESSATS DE ... Consejos Comarcales05-09-2020221.900€Descargar
Contracte mixt de serveis i subministraments de l'evolució i manteniment del sistema de comunicacio... Institut Català de la Salut (...04-09-2020168.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material de ferreteria en general i material de neteja Lérida. Ayuntamientos Provinc...04-09-20205.500€Descargar
Servei d'explotació, conservació i manteniment de l'EDAR de Guissona i instal.lacions en alta asso... Lérida. Ayuntamientos Provinc...04-09-2020317.623€Descargar
L'objecte de la present contractació és la realització d'un Pla Director de sistemes d'informaci... Secretaria de Telecomunicacion...04-09-202078.156€Descargar
Contractació basada Acord Marc 0003/2017 (Lot 6 - Serveis diversos a les empreses) Servei mà d'obr... Secretaria de Serveis Penitenc...04-09-202030.000€Descargar
Aquest contracte de serveis basat de l'Acord Marc H-1/2018, té per objecte els treballs de no confo... Secretaria Per A la Planificac...04-09-20203.176€Descargar
Contractació de serveis necessari per fer front a la pand mia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...04-09-20200€Descargar
Contractació de serveis necessari per fer front a la pand mia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...04-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equipament m dic, necessari per fer front a la pand mia del COVID-19 Institut Català de la Salut (...04-09-20200€Descargar
Contractació de serveis necessari per fer front a la pand mia del COVID-19 - Publicació MASSIVA de... Institut Català de la Salut (...04-09-20200€Descargar
Serveis d'explotació, conservació, manteniment i millores dels sistemes de sanejament del grup de ... Mancomunidades03-09-20208.130.970€Descargar
Contracte de servei de col·locació de vidres als autobusos de Transports Municipals del Gironès, ... Ayuntamiento de Girona03-09-202016.000€Descargar
Subministrament material de radiologia intervencionista per a l'Insittut de Diagnòstic per la Imatg... Servei Català de la Salut (Ca...03-09-20202.711.430€Descargar
ANUNCIO PREVIO LICITACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL ICN2 Institut Català de Nanotecnol...03-09-2020110.000€Descargar
Conservación y reparación de edificios técnicos y sus instalaciones en Jefatura de Mantenimiento ... Administrador de Infraestructu...02-09-202099.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació de l'ús privatiu del domini públic (parades) mitjançant llicències de venda no sedent... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-09-20200€Descargar
Servei de treballs t cnics en aplicacions de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...01-09-2020691.497€Descargar
Servei d'Oficina de Desenvolupament Local del municipi d'Asco Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-09-2020133.016€Descargar
Servicio de visitas marítimas de la Autoridad Portuaria de barcelona (APB).-Clave de expediente: 20... Ente Público Puertos del Esta...31-08-2020400.000€Descargar
Compra abierta de material eléctrico Aena, Aeropuertos Españoles y...28-08-202017.450€Descargar
Subministrament de rodes per al material mòbil històric sèrie 400 dels Ferrocarrils de la General... Secretaria Per A la Mobilitat28-08-2020230.000€Descargar
SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS I/O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE L'AMPOLLA Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-08-20206.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-20200€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202013.800€Descargar
Trajos de risc Biòlogic: 50 Trajos d'un ús complets i 440 Trajos d'un ús diferents talles i 1000 ... Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202086.718€Descargar
Trajos de risc Biòlogic: 50 Trajos d'un ús complets i 440 Trajos d'un ús diferents talles i 1000 ... Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202086.718€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-20203.153€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-20203.153€Descargar
Ampliació llicències de gravació i de centraleta per la incorporació de 80 llicències de gravac... Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202062.064€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de mascaretes i tubs. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202015.560€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials a Tarragona (I): Institut Ramon Berenguer I... Infraestructures de la General...28-08-2020499.697€Descargar
Suministro de Frutas y Verduras frescas centralizados para el lote 53 P.T. de Lérida, desde el 01/0... Paradores de Turismo de Españ...28-08-20200€Descargar
Subministrament guants de nitril. Consorcios28-08-2020142.825€Descargar
Subministrament guants de nitril. Consorcios28-08-2020142.825€Descargar
Subministrament de maneguets d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Anoia Consorcios28-08-20203.120€Descargar
Subministrament de mascaretes quirúrgiques per al CSA. Consorcios28-08-202033.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de bates de protecció reutilitzables per al CSA. Consorcios28-08-20203.120€Descargar
Subministrament alfombres absorvents per al CSA. Consorcios28-08-20203.800€Descargar
Subministrament de mascaretes FFP3 per al CSA. Consorcios28-08-20204.600€Descargar
Subministrament mascaretes quirúrgiques per al CSA. Consorcios28-08-20203.200€Descargar
Subministrament guants de nitril per al CSA. Consorcios28-08-202041.280€Descargar
Subministrament de l'actualització i millora de l'aplicatiu del gestor d'administració electrònic... Diputación Provincial de Giro...28-08-2020195.360€Descargar
Subministrament equips de protecció individual per al CSA. Consorcios28-08-202073.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de canalització de fibra òptica de Guils a Fontanera Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-08-202062.545€Descargar
Subministrament per llicencies Microsoft 365 Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-08-202026.772€Descargar
Servei de l'auditoria externa de seguiment de primer any de la certificació ISO9001:2015 del sistem... Centre D'atenció I Gestió de...27-08-20201.095€Descargar
Compra de Material d'àudio VoIP per Control Central Ens Públic Corporació Catala...27-08-202016.000€Descargar
Producció remota per a la retransmissió de l'espectacle Piromusical Ens Públic Corporació Catala...27-08-202034.950€Descargar
Adquisició, instal·lació, manteniment i formació de desfibril·ladors Ferrocarril Metropolità de Ba...27-08-2020398.000€Descargar
Contracte de serveis de neteja extraordinària per prevenir el contagi de la COVID-19 a diversos edi... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-08-202030.773€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició, instal·lació, manteniment i formació de desfibril·ladors Ferrocarril Metropolità de Ba...27-08-2020398.000€Descargar
Contracte de manteniment edificis Barcelona Departament d'Empresa i Coneix...26-08-2020177.525€Descargar
Manteniment llic ncies WorkSpace One 2021 Transports de Barcelona, S.A.26-08-202062.810€Descargar
Serveis monitoratge de tallers -cursos-suport esportius període 2020-2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-08-202034.550€Descargar
Ayudantía Quirúrgica en Traumatología y Cirugía Ortopédica en centro ambulatorio, a la poblaci... Mutua de Accidentes de Trabajo...25-08-202028.537€Descargar
Obra De Construcción De Módulos Para Alquiler Compañías Handling. Aena, Aeropuertos Españoles y...25-08-2020150.000€Descargar
ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MILLORA EN EL VIVER D'ARBRES FRUITERS I AL CAMP DE VINYA EXPERIMENTAL D... Consejos Comarcales25-08-202037.528€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment jardineria Sindicatura de Cuentas de Cata...24-08-20206.792€Descargar
EC 2020 350 Realització de diverses edicions del curs de conducció per a xofers dels serveis de re... Departament de la Vicepresidè...24-08-202015.840€Descargar
Subministrament de 26 ordinadors portàtils per a Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat24-08-202020.800€Descargar
N801/2020/000024 GESTIO DEL CENTRE DE RECURSOS I DOCUMENTACIO DE LES DONES Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-08-202028.922€Descargar
Subministrament de llicències de programari de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO9... Secretaria Per A la Mobilitat24-08-2020288.754€Descargar
Contrato de prestación de servicios de asesoramiento y diseño de la estrategia de valoraización p... Universitat de Barcelona24-08-2020205.500€Descargar
Servei de coordinació técnica de la 14 edició del programa ESCOLAB, amb mesures de contractació ... Instituto de Cultura de Barcel...24-08-202027.123€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de dues matrius de vídeo i àudio amb sistema multipantalla Ens Públic Corporació Catala...24-08-2020700.000€Descargar
Subministrament de llicències de bases de dades relacionals de 4 cores Diputación Provincial de Giro...24-08-202024.826€Descargar
Duplicació Disc Marató 2020 Ens Públic Corporació Catala...24-08-202090.480€Descargar
Funcionament de l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor (OMIC) Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-08-202030.990€Descargar
Serveis de manteniment i evolució d'aplicacions Fundació Per A la Universitat...21-08-20208.612.500€Descargar
SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS PROGRAMES DEL SERVEI D'UPDEA Consorcios21-08-2020223.140€Descargar
Servei de realització de reportatges audiovisuals i gestió i emissió de les activitat en streamin... Ayuntamiento de Tarragona21-08-20209.917€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de valoració patrimonial de fons i col·leccions fotogràfiques d'INSPAI Diputación Provincial de Giro...21-08-202010.000€Descargar
Servei d'introducció dels actes del Festival Tarraco Viva a l'agenda municipal i l'agenda del web. Ayuntamiento de Tarragona21-08-2020826€Descargar
Servei de recollida, trasllat, custòdia, tractament i digitalització per a preservació, consulta ... Secretaria Per A la Mobilitat21-08-2020213.032€Descargar
Serveis de desenvolupament de software per a la migració del portal de gestió de fotografies del s... Gerència de Seguretat i Preve...21-08-202036.546€Descargar
Subministrament d'impressores portàtils per al sistema de gestió de denúncies per a dispositius m... Gerència de Seguretat i Preve...21-08-202034.950€Descargar
Revisió del cicle llarg de pantografs Ferrocarril Metropolità de Ba...20-08-2020116.123€Descargar
L'objecte d'aquesta concurr ncia és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans... Ens Públic Corporació Catala...20-08-2020104.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS D'ATENCIÓ I SEGUIMENT A LES DROGODEPENDÈNCIES (CAS) BALUARD DE L'AGÈNCIA DE ... Agència de Salut Pública19-08-20202.124.600€Descargar
Suministro de papel DIN A-4 para las distintas dependencias de la Dirección Provincial de la Tesore... Tesorería General de la Segur...19-08-20209.690€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE LA TOTALITAT DE LES LLUMS QUE FORMEN ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-08-202037.103€Descargar
Execució de les obres incloses a la memòria construcció de nínxols al cement4iri municipal. 3ª ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-08-202066.201€Descargar
BCN-390/2020 ? Actuaciones de señalización para la recuperación de operatividad en el Aeropuerto ... Aena, Aeropuertos Españoles y...18-08-2020230.000€Descargar
Subministrament en règim de lloguer de sistemes de transmissió de senyals de televisió per a bete... Informació I Comunicació de ...17-08-202095.000€Descargar
Contracte el arrendament del local ubicat en l'antic consultori de la Pobleta de Bellveí Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-08-2020960€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

IMPLANTACIÓ D'UNA CALDERA DE BIOMASSA PER DONAR SERVEI A L'AJUNTAMENT I LOCAL SOCIAL AL TM DE CASTE... Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-08-202038.345€Descargar
2020-CONS-223-OBO Obres relatives al Projecte Executiu per a la implantació de vestuaris provisiona... Barcelona de Serveis Municipal...13-08-2020480.631€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL MOVIMENT, MUNTATGE I DESMUNTATG