Se han encontrado 671 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Assegurança d'accidents de treball col.lectiva dels treballadors de l'empresa pública Sistema d'Em... Servei Català de la Salut (Ca...07-08-202036.575€Descargar
Obres de reparació de patologies lleus dels murs de la línia del Cremallera de Montserrat dels Fer... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020112.879€Descargar
Subministrament i instal·lació de terminals embarcats de radiocomunicacions TETRA per les cinc nov... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-202085.500€Descargar
Servei d'Identificació remota Consorcios07-08-2020300.000€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020453.959€Descargar
PTOP-2020-412 Servei de preparació i coordinació de les activitats dels grups de treball del'Assem... Departament de Territori I Sos...07-08-2020197.252€Descargar
FS181_2020 SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-08-202085.996€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de desenvolupament d'evolutius dels quadres de comandament actuals de Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-202070.200€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UNA REIXA DE DESBAST TIPUS TAMÍS PER A L'EBAR DE MAS ALIU II Ayuntamiento de Girona07-08-202027.500€Descargar
SUMINISTRO DE AGUA ACQUAJET Aena, Aeropuertos Españoles y...06-08-2020155€Descargar
Configurador de serveis públics locals personalitzable segons els interessos de la ciutadania Consorcios06-08-202014.999€Descargar
Acord marc ervei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liquat... Consorcios06-08-20200€Descargar
100 POSTES SEPARADORES DE COLAS PAX. MATERIAL COVID-19 Aena, Aeropuertos Españoles y...05-08-20206.200€Descargar
Suministro de 3 TAULES PER PUNT SANITARI PRIMARI I LECTOR DE QR. MATERIAL COVID-19 Aena, Aeropuertos Españoles y...05-08-2020984€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Actuacions de conservació i gestió de l'ús públic als espais en cust dia fluvial de Riberes del ... Consorcios05-08-202025.525€Descargar
ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE PRODUCTES FUSTERS PROVINENTS DELS TREBALLS DE MILLORA FOREST... Forestal Catalana, S.A05-08-20201.000.000€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DISPENSADORS DE PINSO ESTIRILITZADOR DE COLOMS I EL SEU MANTENIMENT Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-08-202040.056€Descargar
Servicio de mantenimiento de edificios, instalaciones y dependencias anexas en estaciones pertenecie... Red Nacional de los Ferrocarri...05-08-20202.966.160€Descargar
Servicio de peonaje de las dependencias de la Dirección Provincial del INSS de Girona. Instituto Nacional de la Segur...05-08-202071.987€Descargar
PTOP-2021-11 Contracte de serveis per a la realització de censos i prospeccions d'algunes espècies... Departament de Territori I Sos...05-08-202028.926€Descargar
PTOP-2021-14 Contracte de serveis per a la realització dels treballs de necropsia de cetacis, tauro... Departament de Territori I Sos...05-08-202014.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material d'arxivament de conservació i preservació de documentació textual, g... Departament de Cultura05-08-202082.239€Descargar
Contractació de l'obra Cobert destinat a espai polivalent al municipi de la Cellera de Ter Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-08-2020174.781€Descargar
Contracte per al subministrament, instal lació i servei de manteniment de la gespa artificial en el... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-08-2020197.015€Descargar
EC 2020 334 Realització de treballs addicionals de certificació de comptes FEAGA i FEADER de l'Org... Departament de la Vicepresidè...05-08-202057.273€Descargar
Servei de coordinació del transport escolar a Castelló d'Empúries Consejos Comarcales05-08-202023.176€Descargar
Contracte de serveis: disseny, programació i manteniment de la pàgina web 'Celrà, Fàbrica d'Arts... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-08-202011.784€Descargar
Servicio de Vigilancia y seguridad sin arma de las personas, instalaciones y objetos en diversos cen... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-08-2020300.540€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc del subministrament de fórmules de nutrició parenteral, additius i d¿altres productes ... Consorcios05-08-20200€Descargar
Serveis de la direcció d'obra de la rehabilitació i millora de la bassa d'innivació de la Molina ... Secretaria Per A la Mobilitat04-08-202037.372€Descargar
Subministrament d'un sistema de gestió, catalogació i arxivament de material i de documents audiov... Consejo del Audiovisual de Cat...04-08-2020387.900€Descargar
Obres i instal·lacions de la rehabilitació de l'ala dreta del Cap Dr.Jordi Nadal del municipi de S... Institut Català de la Salut (...04-08-2020271.965€Descargar
GESTIÓ DE SUPORT DOCUMENTAL ALS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA DE LA UOC Fundació Per A la Universitat...04-08-2020545.000€Descargar
Obres de rehabilitació del pont de Can Gusi a la línia del cremallera Ribes-Núria dels Ferrocarri... Secretaria Per A la Mobilitat04-08-2020145.421€Descargar
Obra d'arranjament de les arquetes de la canonada entre el dip sit de Platja d'Aro i l'ETAP de Torre... Consorcios04-08-20207.550€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTO-2018-1031 Manteniment i millora continuada del sistema de gestió d'actius geotècnics a la xarx... Departament de Territori I Sos...04-08-2020560.194€Descargar
CONCESSIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE LA ZONA ESPORTIVA (AMB EXECUCIÓ D'OBRA) Gerona. Ayuntamientos Provinci...04-08-2020248.488€Descargar
Contractació conjunta del servei d'impressió, inclosos copiat i digitalització, i de l'explotaci... Consorcios04-08-20204.389.800€Descargar
Obra nucli vertical de comunicacions de l'edifici Can Musquera del municipi de Mieres. Consejos Comarcales04-08-202060.384€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi previ Distribució ... Infraestructures de la General...04-08-2020247.639€Descargar
Equip. de mob. vestuari (Lot 18), derivat de AM 2017/1 CCS Servei Català de la Salut (Ca...04-08-2020108.490€Descargar
PTOP-2021-21. Rehabilitació del ferm a diverses carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de... Departament de Territori I Sos...04-08-202016.646.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SCS-2020-416: Equipament de bancades (Lot 14), de l'Acord Marc 2017/1 Servei Català de la Salut (Ca...04-08-2020268.235€Descargar
Contracte menor d'obres per a la Rehabilitació de la Font Gerona. Ayuntamientos Provinci...04-08-202027.759€Descargar
Subministrament per l'adquisició d'una minicarregadora amb tilt, pala i escombradora amb raspall la... Diputación Provincial de Giro...04-08-20200€Descargar
Subministrament de la millora i actualització del programari PMH (gestió del padró) i GPA (gesti... Diputación Provincial de Giro...04-08-20200€Descargar
Subministrament de 30 ordinadors tipus microtorre i de 30 pantalles de 23 polzades pel Servei de Bib... Diputación Provincial de Giro...04-08-20200€Descargar
Contractació del reforç del ferm de la carrretera de Toses a la GI-400 Diputación Provincial de Giro...04-08-2020314.510€Descargar
Contractació del reforç del ferm de 5 trams de la carretera GI-511, de Terrades a Albanyà Diputación Provincial de Giro...04-08-2020129.504€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de material diverso para los centros educativos. Departament de Justícia03-08-2020388.399€Descargar
Subministrament d'equipament sanitari per a varis Centres d'Atenció Primàriade l'Institut Català ... Institut Català de la Salut (...03-08-2020401.148€Descargar
Obres d'integració paisatgística d'un tram de barreres acústiques a Sant Cugat del Vallès, a la ... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-2020229.185€Descargar
Contracte d'arrendament d'un bé immoble situat a la Travessera del Passeig Vilaret, 17, ref. cadast... Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-08-202034.800€Descargar
Servicio Técnico Informático para realizar la actividad propia del mantenimiento evolutivo, soport... Mutua de Accidentes de Trabajo...03-08-2020681.532€Descargar
Suministro de material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbit... Agencia Estatal de Administrac...03-08-202066.120€Descargar
Obra d'instal·lació d'una nova comporta mural d'entrada a l'EBAR Tamariu Passeig. Consorcios03-08-202011.888€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida, trasllat i cust dia de vehicles de baixa operativa del cos de bombers de la Gen... Departament d' Interior03-08-2020120.585€Descargar
Obra d'instal·lació de dues escales d'accés a les EBAR Els Pins i Pals Poble i una línia de vida... Consorcios03-08-202025.938€Descargar
Obra de millora de l'accés a l'EBAR La Borna de Dalt de Begur Consorcios03-08-202016.875€Descargar
Servei de manteniment preventiu, normatiu, conductiu i correctiu i servei de 24 hores de les instal... Fundació Per A la Universitat...03-08-2020507.486€Descargar
Servei de gestió per a la inserció d'esqueles a mitjans de comunicació escrits, per a l'any 2021.... Departament de la Presidència03-08-2020169.771€Descargar
Obra de recreixement del mur de la bassa de digestió aeròbia de l'EDAR de Castell-Platja d'Aro Consorcios03-08-20207.115€Descargar
OBRES D'ENDERROC PARCIAL DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERG TICA DE RESIDUS DE CAMPDORÀ I DESMANTE... Ayuntamiento de Girona03-08-2020805.628€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de vigilància a diferents promocions d'habitatges buits de l'Agència de l'Habitatge de Cata... Agència de l'Habitatge de Cat...03-08-2020573.156€Descargar
Arrendament per procediment d'adjudicació negociada, de la finca urbana situada a la del Carrer Cer... Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-08-20206.153€Descargar
Concessió demanial per a l'adjudicació de l'ús privatiu de la nau número 4 per a la generació d... Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-08-20206.600€Descargar
Arrendament d'un vehicle de representació Sindicatura de Comptes de la C...03-08-202038.600€Descargar
D'OBRA DEFINIDA EN EL PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A UN TRAM DEL CAR... Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-08-2020153.489€Descargar
Serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona Ayuntamiento de Girona03-08-20208.557.650€Descargar
Obra d'instal·lació d'una reixa automàtica en el canal d'entrada de l'EBAR Central de Cadaqués. Consorcios03-08-202024.504€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE TALLER, FERRETERIA I INDUSTRIAL Ayuntamiento de Girona03-08-2020399.810€Descargar
Serveis de Direcció d'Obra per a la supressió del pas a nivell núm. 12a Térmens de la línia Lle... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-202089.200€Descargar
Servei de Consultoria i suport en la revisió de procediments i anàlisi de nous requeriments de ges... Consorcios03-08-202014.400€Descargar
contratación del servicio de Psiquiatria en Barcelona y Girona Mutua de Accidentes de Trabajo...03-08-20202.780€Descargar
Suministro de material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbit... Agencia Estatal de Administrac...03-08-202066.120€Descargar
Servei de Càtering pel menjador de la residència del Centre de Tecnficació Esportiva de Ripoll Gerona. Ayuntamientos Provinci...02-08-202075.504€Descargar
PEDIDO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICAAEROPORTUARIA VARIA Aena, Aeropuertos Españoles y...31-07-202014.865€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS Secretaria Per A la Planificac...31-07-202055.000€Descargar
Adquisició directa del bé ref. cadastral 9676003DG8397N0001RZ mitjançant procediment negociat Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-2020278.915€Descargar
Fabricación, suministro e instalación de mobiliario para 2 habitaciones del Parador de Turismo de ... Paradores de Turismo de Españ...31-07-202018.000€Descargar
Contractació del servei d'organització de l'esdeveniment IV Nit del Comerç de Girona Ayuntamiento de Girona31-07-20207.334€Descargar
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI D'ALTERANTIVES I COST-BENEFICI EN EL PROJECTE DE SEGREGACIÓ... Agència Catalana de L'aigua31-07-202052.441€Descargar
Servei segment espacial de satèl.lit Ens Públic Corporació Catala...31-07-2020170.000€Descargar
CONSULTA PRELIMINAR REFERENT A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPS ANALÍTICS PER A DETERMINACIONS TOXICOLÒGIQUE... Departament de Justícia31-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CLAVEGUERAM I ENLLUMENAT DE LA ZONA OEST DE SA RIE... Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-20201.048.690€Descargar
Contracte del servei d'ensenyament de talla de pedra i escultura de l'escola municipal de Belles Art... Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202018.000€Descargar
OBRES DE MILLORA DE 9 PLACES D'OLOT Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202047.097€Descargar
Contracte de les obres definides en el projecte Adequació nau llevant Cooperativa Agrícola El Parr... Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202079.005€Descargar
Servei de comunicacions de telefonia m bil de veu i dades de la Fundació i2CAT Universitat Politècnica de Ca...31-07-202028.847€Descargar
CONTRACTACIÓ CONCESSIÓ SERVEI CONTROL TRANSIT (RADAR) Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-2020200.000€Descargar
Subministrament d'equipament esportiu i peces d'uniformitat Institut de Seguretat Pública...31-07-2020135.048€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'agència de viatges, per atendre les necessitats de transport, certàmens, activitats de pr... Consell Catalá de L'esport31-07-2020248.690€Descargar
PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE JUIA FASE 2020 Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202030.219€Descargar
Contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obra, seguiment ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...31-07-202060.551€Descargar
concessió de domini públic per a l?organització i celebració de la Fira Medieval de Lloret de Ma... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-07-20207.500€Descargar
Serveis necessaris per a realitzar el projecte d'implantació d'adaptacions i millores en el sistema... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020290.000€Descargar
Obra de substitució dels passamurs de les impulsions de l'EBAR de l'Escala - Port. Consorcios30-07-202013.567€Descargar
Servei d'actuacions de revisió general a la locomotora hist rica 1003(251.67) de Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020340.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de càtering de les recepcions que s'han de dur a terme per a diversos actes institucionals, ... Departament de la Presidència30-07-202055.000€Descargar
SERVEI DE DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA Biblioteca de Catalunya30-07-202049.599€Descargar
Adquisició de solució d'emmagatzemament Consorcios30-07-2020185.000€Descargar
Servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la Genera... Departament de la Presidència30-07-2020350.000€Descargar
Contracte de serveis de suport al disseny, fabricació de prototips i verificació de l'electrònica... Institut d'Estudis Espacials d...30-07-2020200.000€Descargar
Acord marc del subministrament de medicaments oncològics Consorcios30-07-202030.782.500€Descargar
EC 2020 365 Prestació del servei de desinfecció integral amb aplicació de tractaments peri dics d... Departament de la Vicepresidè...30-07-202029.232€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte estratègic per l'acceleració de la transformació digital dels centres educatius de Catal... Departament d'Educació30-07-2020105.485.000€Descargar
Servei de dret d'ús de llicències per explotar indicadors de casuística del Consorci Sanitari Int... Consorcios30-07-202089.859€Descargar
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DEL LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UN CONJUNT DE 23 MÒDULS PREFABRICAT... Ayuntamiento de Girona30-07-202040.589€Descargar
Contractació del servei de càtering i monitoratge de les llars d'infants municipals el Tabalet i M... Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-07-2020201.024€Descargar
Obra instal·lació de noves tapes a l'EBAR La Illeta i Cala Margarida - Palamós. Consorcios30-07-202027.431€Descargar
SCS-2020-309: APP Guia farmacoterapètica pacients d'edat avançada i elevad Servei Català de la Salut (Ca...30-07-202032.600€Descargar
Subministrament per lots de material de neteja i consumibles d'alimentació per SUMAR, mitjançant p... Consorcios30-07-2020128.159€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament per lots de material de neteja i consumibles d'alimentació per SUMAR, mitjançant p... Consorcios30-07-2020128.159€Descargar
Servei de transport domiciliari dels professionals sanitaris de diferents punts d'Atenció Continuad... Institut Català de la Salut (...29-07-2020235.628€Descargar
Fabricació, subministrament i muntatge del mobiliari pels dormitoris de l'edifici B (posterior) de ... Agència Catalana de la Jovent...29-07-2020132.000€Descargar
Servei de manteniment i senyalització de la xarxa de senders Itinerànnia a la Comarca de la Garrot... Consejos Comarcales29-07-202052.066€Descargar
Subministrament i posada en marxa de la columna de rentat d'hipoclorit del sistema de tractament de ... Consejos Comarcales29-07-202027.441€Descargar
11.2.1 Treballs tecnics manteniment i control XVRAC Departament d'Empresa i Coneix...29-07-2020467.762€Descargar
Serveis, en la modalitat de lloguer, de dues màquines trepitjaneu per l'estació d'esquí de Boí T... Actius de Muntanya, SA29-07-2020150.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de seguiment de la nivologia, gestió del perfil d'allaus, així com els serveis de formaci... Actius de Muntanya, SA29-07-202017.450€Descargar
Serveis de consergeria, control d'accessos i vigilància d'edificis, instal·lacions municipals i en... Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-07-2020101.333€Descargar
Contracte d'obres d'execució del projecte Reforma per al nou local d'oficines del Consell Comarcal... Consejos Comarcales29-07-20201.017.560€Descargar
CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT I PRIMERA INSTAL LACIÓ D'UN PAVIMENT ESPORTIU DESMUNTABLE P... Ayuntamiento de Girona29-07-2020130.433€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un variador de freqüència a EBAR Central de Lloret de Mar. Consorcios29-07-20208.176€Descargar
Subministrament de publicacions periòdiques per al Servei de Biblioteques i les Biblioteques Públi... Departament de Cultura29-07-2020496.499€Descargar
La contractació de diferents sistemes de teràpia per pressió negativa per al tractament de feride... Consorcios29-07-2020883.802€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immoble-arquit... Departament de Cultura29-07-2020277.940€Descargar
Revisió periodica d'instal lacions d'alt risc de contagi de legionel la prevista al decret 352/2004 Diputación Provincial de Giro...29-07-202024.250€Descargar
Servei d'anàlisi d'indicadors bibliometrics dels grups de recerca catalans Comissionat Per A Universitats...29-07-202014.994€Descargar
PTOP-2018-1030 Auscultació geot cnica de talussos i actius geot cnics de la xarxa de carreteres de ... Departament de Territori I Sos...28-07-20201.380.090€Descargar
Servei d'avaluació de l'atenció integrada social i sanitària a l'entorn domiciliari (BE-2020-1946... Departament de Treball, Afers ...28-07-202065.000€Descargar
Serveis de direcció d'obra del projecte constructiu del nou aparcament de l'estació de la Pobla de... Secretaria Per A la Mobilitat28-07-202018.400€Descargar
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PARQUET DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU Gerona. Ayuntamientos Provinci...28-07-2020131.405€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de manteniment del paviment de gespa artificial dels camps de futbol pel Se... Ayuntamiento de Girona28-07-202034.800€Descargar
Contractació servei docent aules Escola de Teatre del Giron s Consejos Comarcales28-07-202025.601€Descargar
Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Sector Turístic Consorcios28-07-202037.000€Descargar
Consulta Preliminar de Mercat per a la futura contractació d¿un sistema d'informació dels process... Fundació Per A la Universitat...28-07-20200€Descargar
Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Zonas Ajardinadas En El Aeropuerto Girona - Costa Brava Aena, Aeropuertos Españoles y...27-07-202025.487€Descargar
Suministro Sais Parking Y Ce Aena, Aeropuertos Españoles y...27-07-202040.000€Descargar
servicio de Análisis Clínicos y Obtención de Muestras en Girona. Mutua de Accidentes de Trabajo...27-07-20202.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Construcción De Vallado Perimetral Del Límite Exterior Del Aeropuerto, Zona Mirador. Aena, Aeropuertos Españoles y...27-07-2020120.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'elaboració de plans d'integritat a l'administració local Varios27-07-202065.000€Descargar
Subministrament d'equipament i material fungible de resectoscopia quirúrgica per el servei d'urolog... Consorcios27-07-2020283.744€Descargar
Licitació del servei de menjador, en modalitat de càtering, de l'escola bressol Ballmanetes de l'E... Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-07-202021.553€Descargar
SERVEI BÀSIC D'ESCOLARITZACIÓ D'INFANTS DE 16 SETMANES A 3 ANYS, SERVEI DE MENJADOR, SERVEI D'ACOL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-07-2020292.489€Descargar
SUBMINISTRAMENT ESTRIS DIVERSOS CUINA Secretaria de Serveis Penitenc...27-07-202034.900€Descargar
OBRES DE REPARACIÓ DEL PONT DE L'AVINGUDA BISAROQUES Gerona. Ayuntamientos Provinci...27-07-202054.485€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal lació d'un pretractament compacte a l'EDAR dels Hostalets d'en Bas Consejos Comarcales27-07-202064.300€Descargar
Subministrament d'una màquina de RX i d'altres elements necessaris per a lairradiació de component... Servei Català de la Salut (Ca...27-07-2020243.170€Descargar
Subministrament d'un mínim de 80 llances selectores DGPEIS Departament d' Interior27-07-202028.000€Descargar
SUMINISTRO DE TENSABARRIERS PARA LA ORGANIZACIÓN DE COLAS Aena, Aeropuertos Españoles y...27-07-20205.000€Descargar
Contracte de serveis per la implementació dels Protocols de seguiment elaborats en el marc del proj... Departament de Territori I Sos...26-07-202061.640€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS:BRO... Institut Català de la Salut (...24-07-2020155.950€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS A ATL Secretaría General de Territo...24-07-2020273.050€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEIS DE JARDINERIA, NETEJA I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES, PARCS I JARDINS DE LA ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-07-202027.568€Descargar
Concessió de l'ús privatiu per la instal·lació i explotació d'una construcció destinada a seu ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-07-20209.000€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de formació en eines d'ofim... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202063.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS FORESTALS D'ESP CIES LLENYOSES Forestal Catalana, S.A24-07-2020112.000€Descargar
Obres de diferents intervencions d'impermeabilització i segellat de lloses contra-volta, tractament... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-2020239.772€Descargar
Prolongació del carrer Marroc des del carrer Regal fins a la carretra GI-533 i vial secundari de la... Gerona. Ayuntamientos Provinci...24-07-2020448.057€Descargar
Servei de redacció del projecte executiu de la museografia del Museu Nacional Arqueològic de Tarra... Direcció General del Patrimon...24-07-202066.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

20/01: Contractació del servei de formació en competències transversals d'interès empresarial de... Consorcios24-07-202050.000€Descargar
Subministrament d'accessoris informàtics i de telefonia Ayuntamiento de Girona24-07-202026.752€Descargar
Subministrament i transport de fons bibliogràfics, llibres i audiovisuals, per als serveis nacional... Departament de Cultura24-07-2020574.800€Descargar
Servei de redacció d'un projecte executiu de l'ampliació del servei d'urgencies a la planta soterr... Servei Català de la Salut (Ca...24-07-202050.969€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels diferents Centres d'Atenció a Persones amb Discap... Departament de Treball, Afers ...24-07-202040.341€Descargar
Serveis de substitució de components del sistema de climatització adiabàtica instal·lat a l'esta... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202060.000€Descargar
Subministrament d'un programari d'assist ncia a la gestió de requisits. (Ref:POS132/20) Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202039.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Realització de reportatges fotogràfics de 380 elements del patrimoni cultural català immoble Departament de Cultura23-07-202087.400€Descargar
Obres per a la renovació i la millora de la instal lació t cnica de les dutxes de la piscina munic... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-07-202044.312€Descargar
Servei d'ús d'un sistema automàtic de sembra de mostres bacteriologiques per al Laboratori de Micr... Institut Català de la Salut (...23-07-2020313.500€Descargar
Obres de renovació del canvi d'agulles i ampliació de l'andana de l'estació de Tibidabo dels Ferr... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-2020778.177€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu d'Ade... Infraestructures de la General...23-07-202014.450€Descargar
Subministrament d'un tractor de cadenes nou i de primer ús, per a l'estació d'esquí de Boí Taül... Actius de Muntanya, SA23-07-202054.200€Descargar
Serveis de manteniment de la baixa tensió d'instal·lacions i edificis del Ferrocarril Turístic de... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-202072.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202030.579€Descargar
Servicio de Fisioterapia en Caldes de Malavella Mutua Intercomarcal de Acciden...23-07-202011.250€Descargar
Servei de neteja d'edificis i equipaments municipals Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-07-202055.271€Descargar
PTOP-2021-6. Servei d'assistència tècnica per a l'assessorament i secretaria tècnica de la Carta ... Departament de Territori I Sos...23-07-2020135.780€Descargar
Servei integral de manteniment dels sistemes d'alimentació ininterrompuda Logaritme, Serveis Logístics,...23-07-20208.786€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament d'EPI's Consorcios23-07-2020269.233.000€Descargar
Contratación del suministro y montaje de todos los elementos para el equipamiento integral del gimn... Paradores de Turismo de Españ...23-07-202029.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE LA COBERTA DEL BADALOT DE LA PLAÇA PALLACH (70.3) Ayuntamiento de Girona23-07-202049.271€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202043.388€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament de ... Infraestructures de la General...23-07-202043.802€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202028.926€Descargar
Obra d'instal·lació de dues bombes noves pel grup de pressió d'aigua de serveis de l'EDAR d'El Po... Consorcios23-07-202015.959€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres RAM de Rehabi... Infraestructures de la General...22-07-20204.088€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I EINES PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE MANTENIMENT AMB MITJANS PROPIS... Agència Catalana de L'aigua22-07-202029.815€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'assistència tècnica per revisar, implantari mantenir els plans d'autoprotecció a les dif... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-2020555.250€Descargar
SUPORT A LA DETERMINACIÓ DE REQUERIMENTS ADDICIONALS PER LES MASSES D'AIGUA EPICONTINENTALS PROTEGI... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020226.912€Descargar
ASSIST NCIES T CNIQUES PR VIES A LA REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES DEL TERCER... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020933.715€Descargar
Subministraments de bateries rectificadores-carregadores pels Serveis Auxiliars de les subestacions ... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202065.263€Descargar
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER COBRIR LA CONTRIBUCIÓ ESPANYOLA ACORDADA EN EL STEERING COMMITTEE (SC)... Institut d'Estudis Espacials d...22-07-202061.300€Descargar
OBRES DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE DE LES PRESES QUE L'AC... Agència Catalana de L'aigua22-07-202078.695€Descargar
Servei d'assist ncia t cnica per a l'adequació de les caixes del Cremallera de la Vall de Núria de... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202037.359€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament monitor decorat Els matins Ens Públic Corporació Catala...22-07-202010.000€Descargar
MAQUINÀRIA DE DIVERSA TIPOLOGIA ( CUINA, BUGADERIA, CAFETERIA, ET C) AMB DESTINACIÓ ALS CENTRES PE... Secretaria de Serveis Penitenc...22-07-2020162.470€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT DESTINAT A VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT D'OL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...22-07-202073.554€Descargar
PROYECTO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL CONTROL DE PASAPORTES DE SALIDAS NO SCHENGUEN DEL TERMINAL DE PASA... Aena, Aeropuertos Españoles y...22-07-20208.500€Descargar
611/2020 Subministrament, instal lació i posada en funcionament de TDT a torre de telecomunicacion... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-07-202058.000€Descargar
Servei de manteniment del jardí de la Seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà Consejos Comarcales21-07-202018.850€Descargar
Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria -tratamiento inicial y sucesivo hasta... Mutua de Accidentes de Trabajo...21-07-202065.442€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres RAM de Rehabilitació de l'edifici judicial de l'Avinguda Ramon Folch de Giro... Infraestructures de la General...21-07-2020517.227€Descargar
Execució de les obres d'adequació del projecte d'obra RAM de reparació de façanes i voladissos d... Infraestructures de la General...21-07-2020427.058€Descargar
CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT SUPORT I ACTUALITZACIÓ PROGRAMARI ANTISPAM I ANTIPHISHING GFI MAILESS... Gerona. Ayuntamientos Provinci...21-07-20204.536€Descargar
Subministrament de tres estacions de treball d'alt rendiment per els editors d'audio Ens Públic Corporació Catala...21-07-202012.000€Descargar
Servei de vigilància i seguretat Consorcios21-07-2020156.451€Descargar
Servei de manteniment de les instal.lacions elèctriques de Baixa Tensió i Servei d'urgències 24 h... Institut Català de la Salut (...21-07-2020115.031€Descargar
Servei d'implantació en SAP de la gestió i seguimentde les compres, contractacions i logística de... Servei Català de la Salut (Ca...21-07-2020173.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'estabilització del talús núm. 1 de la carretera d'accés a Port Ainé. (Ref:POS117/20) Secretaria Per A la Mobilitat21-07-2020188.685€Descargar
Serveis de neteja de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, i Institut de Diagnòstic p... Institut Català de la Salut (...21-07-20203.912.960€Descargar
Subscripció a la plataforma SiteImprove de la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...21-07-202096.000€Descargar
Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios21-07-20200€Descargar
Obra d'adequació de la planta 9a C per les aules de Formació de l'Hospital Universitari de Girona... Institut Català de la Salut (...21-07-2020142.937€Descargar
Servicio de Auditoría para el Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG en el parque... Consorcios21-07-20206.950€Descargar
Subministrament d'un campímetre per al servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Girona... Institut Català de la Salut (...21-07-202024.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres RAM de constr... Infraestructures de la General...21-07-20201.878€Descargar
Serveis de manteniment preventiu, correctiu i explotació del'estació depuradora d'aigües residual... Secretaria Per A la Mobilitat21-07-202080.325€Descargar
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CABLE LIMITADOR DE VELOCIDAD PARA EL ASCENSOR N 4 EN EL AEROPUERTO D... Aena, Aeropuertos Españoles y...21-07-20203.000€Descargar
ASSIST NCIA A LA REDACCIÓ DELS DOCUMENTS NECESSARIS PER L'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRAT GICA DEL 3R C... Agència Catalana de L'aigua20-07-202026.544€Descargar
ASSIST NCIA T CNICA PER L'AVALUACIÓ DE L'EFICÀCIA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA CONNECTIVITAT Agència Catalana de L'aigua20-07-202098.779€Descargar
Execució de les obres RAM de construcció d'un sistema de protecció solar, construcció nova faça... Infraestructures de la General...20-07-2020167.443€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT, MILLORA I REHABILITACIÓ DE L'ASSUT DE DERIVACIÓ DE PONT ... Agència Catalana de L'aigua20-07-202059.139€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL.LECTORS EN ALTA D'AMER. TM... Agència Catalana de L'aigua20-07-202094.292€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE VESTUARI DE PROTECCIÓ: BATES, GORRES, POLAINES, PER ALS CENTRES DE L'INS... Institut Català de la Salut (...20-07-20202.621.120€Descargar
Obra adequació i reforma de la planta baixa al CAP ERNEST LLUCH Institut Català de la Salut (...20-07-2020364.527€Descargar
Prestació de servei de creació de continguts en les webs Govern.cat i Catalangovernment.eu que ges... Departament de la Presidència20-07-202010.938€Descargar
OBRES DE REPARACIÓ DELS DIGESTORS PRIMARIS DE L'EDAR DE GIRONA Ayuntamiento de Girona20-07-2020324.648€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A SERVIDORS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...20-07-202035.600€Descargar
Subministrament d'un nou autòmat per a l'EDAR de Llançà i la seva programació. Consorcios20-07-202014.594€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de direcció de l'obra d'arranjament del pou 1 de La Gallinera (TM de Castellód'Empúries) i... Consorcios20-07-202014.230€Descargar
Servei de desenvolupament, edició, maquetació i distribució del Butlletí Professional de Notíci... Diputación Provincial de Giro...20-07-202015.210€Descargar
Serveis de revisions i millores mecàniques dels remuntadors (segons normativa UNE-EN 1709) per l'es... Actius de Muntanya, SA20-07-2020154.500€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips de Telecomunicacions de Lleida-La Pobla (Re... Secretaria Per A la Mobilitat20-07-202060.000€Descargar
Contracte de les obres de millora del paviment de la pujada de la Torrassa, entre els números 8 i 1... Ayuntamiento de Girona20-07-202046.881€Descargar
Servei de gestió i manteniment de les plataformes i infraestructures digitals de la Fundació i2CAT Universitat Politècnica de Ca...20-07-202070.875€Descargar
Direcció d'Obra del Projecte d'Urbanització Modificat de Can Salva 2a Fase. Fase1 Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-07-202028.471€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la realitzacio del Taller d'Estudi Assistit (TEA) de primaria i secundàr... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-07-202051.842€Descargar
Contracte de serveis per a la gestio i desenvolupament de les Unitats d'Escolaritzacio Compartida (U... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-07-202064.640€Descargar
Servei de gestió de la base de dades Ens Públic Corporació Catala...20-07-202050.000€Descargar
ADQUISICIÓ I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ I RELACIÓ ELECTR... Direcció General de Desenvolu...20-07-2020100.000€Descargar
Acord marc del subministrament del medicament BEVACIZUMAB Consorcios20-07-20205.042.700€Descargar
Suministro e instalación de cajas fuertes y gestores de apertura electrónicas en estaciones de la ... Red Nacional de los Ferrocarri...17-07-2020107.456€Descargar
2020 - CONTRACTACIÓ GESTIÓ LLAR D'INFANTS MUNICIPAL Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-202066.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PERFIL METABOLÒMIC, LIPIDÒMIC I PROTEÒMIC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES, MI... Institut Català de la Salut (...17-07-202049.197€Descargar
Serveis de recollida i tractament de restes de poda i jardineria Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-2020246.000€Descargar
Serveis d'inspeccions i intervencions correctives de via al llarg de la línia del Cremallera de Nú... Secretaria Per A la Mobilitat17-07-2020119.788€Descargar
OBRES DE PROTECCIÓ IMPLANTACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ ENFRONT A L'EXPOSICIÓ A GAS RADÓ DELS TR... Agència Catalana de L'aigua17-07-202032.866€Descargar
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: DIRECCIÓ DE L'OBRA I SEGURETAT I SALUT.VIA VERDA DEL CARRILET. Consejos Comarcales17-07-202011.790€Descargar
Serveis de suport en l'assessorament tècnic per al desenvolupament i l'execució del Pla d'Accions ... Secretaria de Comerç I Turism...17-07-2020347.107€Descargar
Impressió del volum núm. 47 de la col·leccio Josep Pla Diputación Provincial de Giro...17-07-20204.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació de de les obres de reposició de canonades de la xarxa d¿aigua potable 2020 Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-202099.451€Descargar
Servei de dinamitzadors i captadors de donants de sang en les col lectes dels equip m bils i en hos... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-202035.000€Descargar
Subministrament del maquinari necessari per a la posada en marxa d'un sistema de gestió de cues en ... Institut Català de la Salut (...17-07-2020126.120€Descargar
Serveis de conceptualització i disseny d'un concepte comunicatiu marc (eslògan o tagline cultural)... Departament de Cultura17-07-2020205.606€Descargar
NGG-30.001/20: Actuacions silvopastura Colera ALBERAPASTUR Departament D'agricultura, Ram...17-07-202051.156€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE FORMACIO DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CONRAD SALÓ I L'ESCOLA D'ARTS PL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-2020321.667€Descargar
OS PAVIMENTACIO CAMI DE SANT LLORENÇ DESGLOSSAT 2 Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-202061.720€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OSA ACCES A LA VILA Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-07-202057.413€Descargar
Obres de construcció d'uns nous espais de vestuaris per als serveis d'informatius i d'esports Ens Públic Corporació Catala...17-07-2020123.000€Descargar
Subministrament del medicament Tisagenlecleucel per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...17-07-2020960.000€Descargar
Reforma de local en planta baixa per a construcció de la sala de Plens Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-07-202043.450€Descargar
Subministrament de tubs LED per les UT213 dels Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya.(Ref:POSS3... Secretaria Per A la Mobilitat16-07-202016.106€Descargar
Contractació del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat de la Ruta Pals/ Calde... Consejos Comarcales16-07-202034.415€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria y Recuperadora de Carácter Ambulatorio para la Población Protegi... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-07-2020367.989€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

prestación de rehabilitación física y de logopedia en la modalidad ambulatoria y domiciliaria en ... Institut Català de la Salut (...16-07-20200€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de consultoria i assessoramen... Secretaria Per A la Mobilitat16-07-20203.100.000€Descargar
Execució obres d'adequació i millora als sistemes de climatització de diversos centres de l'Àmbi... Institut Català de la Salut (...16-07-2020108.014€Descargar
PTOP-2020-293 Contracte de serveis per al programa de cria en captivitat de la tortuga mediterrània... Departament de Territori I Sos...16-07-202019.000€Descargar
Manteniment i desenvolupament funcionalitats de Representa Consorcios16-07-202027.753€Descargar
OBRES DE MANTENIMENT FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS ALS EMBASSAMENTS I INSTAL LACIONS ANNEX... Agència Catalana de L'aigua16-07-202079.612€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament de Test Diagn stics per a la SARS_CoV_2 Consorcios16-07-202040.078.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 120 cadires d'oficina Ens Públic Corporació Catala...16-07-202031.800€Descargar
Restauració i consolidació de la Torre de les Hores de Peratallada, fase 2020. Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-07-202033.242€Descargar
Licitació servei: Inscripció, programació, coordinació i execució de l'escola Esportiva Municip... Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-07-202076.081€Descargar
Contractació de les obres, subministrament i muntatge de les instal lacions per actualitzar l'esta... Ens Públic Corporació Catala...16-07-20201.600.000€Descargar
SERVEI D'INSTAL LACIÓ, ASSIST NCIA T CNICA I COL LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DELS ELEMENTS DEL SERVEI ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-07-202099.800€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI FORA ACORD MARC I NOUS USOS 2020 Agència Catalana de L'aigua16-07-202032.712€Descargar
Lloguer d'un vehicle per al programa Al cotxe Ens Públic Corporació Catala...16-07-20208.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de custodia de claus i serveis d'acudes(patrulla mòbil) als centres d'Atenció Primària Àm... Institut Català de la Salut (...15-07-202027.400€Descargar
PTOP-2021-10. Contracte de serveis per a la realització dels treballs per a la monitorització de l... Departament de Territori I Sos...15-07-202019.877€Descargar
Subministrament de maquinari digital informàtic per a l'IAS (Institut d'Assistència Sanitària) Servei Català de la Salut (Ca...15-07-2020138.180€Descargar
Manteniment preventiu, normatiu i correctiu deles instal.lacions de climatització, calefacció, aig... Institut Català de la Salut (...15-07-2020242.943€Descargar
Servicio de mantenimiento de las vías verdes para los lotes descritos en el punto II.1.4) - (Avis d... Consorcios15-07-2020782.059€Descargar
Servicio de mediación intercultural destinado a los menores y jóvenes internos en determinados cen... Departament de Justícia15-07-2020177.719€Descargar
Compra mescladors de vídeo/àudio per les Continuïtats Ens Públic Corporació Catala...15-07-202065.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'assessoria i control de qualitat dels continguts textuals presents a la BBDD d'InfoTur Secretaria de Comerç I Turism...15-07-202093.240€Descargar
Serveis de relacions públiques, creativitat, disseny, assessorament i producció de peces audiovisu... Secretaria de Comerç I Turism...15-07-202065.649€Descargar
ARRANJAMENT DELS DANYS AL PAS-GUAL SOBRE EL RIU TER QUE CONNECTA ELS MUNICIPIS DE FLAÇÀ I SANT JOR... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-07-2020124.231€Descargar
Subministrament d'un vehicle nou, amb kit de detinguts, per a la policia local de Salt, modalitat de... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-07-202043.792€Descargar
Serveis de direcció d'obra de les obres de construcció d'una nau per a conservació de patrimoni f... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-2020109.500€Descargar
Obres per la substitució del desviament núm. 9 de l'estació de Les Planes dels Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-2020656.184€Descargar
Serveis d'assistència tècnica per a la redacció de l'Avantprojecte del Tren dels Cims dels Ferroc... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-202051.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'un entorn web pel GIS corporatiu dels sistemes i serveis d'aigua potable de la comarca de l... Consorcios15-07-20204.725€Descargar
Substitució d'un ascensor al CAP Dr. Jordi Nadal (Salt Centre) Institut Català de la Salut (...15-07-202033.499€Descargar
Contracte de subministrament de targetes de títols de transport per a TMG, S.A.U., mitjançant proc... Ayuntamiento de Girona15-07-202018.000€Descargar
Servei Certificació segons la norma ISO 9001:2015 Consorcios15-07-2020909€Descargar
Contracte de servei de lloguer i manteniment de cabines de WC, mitjançant procediment obert simplif... Ayuntamiento de Girona15-07-202012.000€Descargar
Servei de telefonia per a les cabines dels desfibril.ladors del programa Girona, territori cardiopro... Diputación Provincial de Giro...15-07-202034.940€Descargar
Contracte de subministrament d'aigua embotellada per als centres de treball de TMG, a adjudicar per ... Ayuntamiento de Girona15-07-20201.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de subministrament de bateries pels autobusos de Transports Municipals del Gironès, S.A.U... Ayuntamiento de Girona15-07-202020.400€Descargar
Contracte de servei de reparació de les cancel·ladores i equips SAE dels autobusos de Transports M... Ayuntamiento de Girona15-07-202015.000€Descargar
Manteniment de maquinari de cabina NetApp Consorcios15-07-20208.000€Descargar
SERVEI CATERING LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PER PROCEDIMENT OBERT Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-07-202061.484€Descargar
Contracte del servei de manteniment de les instal.lacions tèrmiques, de producció d'ACS i de venti... Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-07-202064.043€Descargar
Direcció d'obra i direcció d'execució de les obres de construcció d'un Centre de Serveis a la CI... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-202054.140€Descargar
Servei de realització t cnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la General... Departament de la Presidència15-07-2020104.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de tractament de documentació textual del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacion... Ayuntamiento de Girona15-07-202020.149€Descargar
SUMINISTRO DE FLUXORES AUTOMÁTICOS PARA URINARIOS Y DESCARGAS AUTOMÁTICAS PARA CISTERNA EN EL AERO... Aena, Aeropuertos Españoles y...15-07-202014.875€Descargar
Prestació de serveis postals Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-07-202099.780€Descargar
Contracte de subministrament d'accessoris i utillatges per a treballs de fusteria de la subàrea de ... Ayuntamiento de Girona14-07-202010.527€Descargar
Serveis de traducció i correcció de textos del Departament d'Empresa i Coneixement Comissionat Per A Universitats...14-07-202066.116€Descargar
Servei de redacció de projecte executiu per la millora de les cel.les d'alta tensió de l'hospital ... Institut Català de la Salut (...14-07-202012.771€Descargar
Subministrament i instral·lació bateries embarcació La Tirona Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-07-202076.662€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació de Serveis cloud Amazon Web Services (AWS) per part d'IThinkUPC Universitat Politècnica de Ca...14-07-20201.200.000€Descargar
SCS-2020-266: Ampliació sistema d'emmagatzematge de dades de l'Hospital Universitari de Bellvitge Servei Català de la Salut (Ca...14-07-202048.100€Descargar
Servei d'avaluació independent de seguretat per a 5 noves locomotores s ries 257 dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat14-07-202080.000€Descargar
Servei de Suport a l'Àrea Social i de Famílies (ASiF) del Consorci Sant Gregori Consorcios14-07-202030.000€Descargar
Subministrament i instal lació de dos tamisos del pretractament de l'EDAR d'Olot i un per al pretra... Consejos Comarcales14-07-202098.900€Descargar
Projecte executiu per la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor als equipaments m... Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-07-2020107.443€Descargar
Serveis de gestió i manteniment tecnològic del'àrea lúdic esportiva dels Snowparks-Big Air Bag d... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020130.836€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de rodes per al material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020372.000€Descargar
Serveis de manteniment i reparació d'avaries i millores delsedificis, estacions i dependències del... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-20201.211.300€Descargar
Contractació de 24 vehicles en modalitat d'arrendament sense opció a compra per al parc mòbil d'A... Secretaría General de Territo...13-07-2020714.720€Descargar
Servei discrecional de transport per carretera amb reiteració d'itinerari per a l'estació d'esquí... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020235.640€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu i reparació dels equips contra incendis d'extinció ma... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020168.901€Descargar
Contractació dels treballs d'obertura i manteniment de franges de protecció d'incendis en set sect... Consejos Comarcales13-07-2020338.644€Descargar
Renting 3 vehicles curts Ens Públic Corporació Catala...13-07-202033.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI ARRANJAMENT CAMINS DE TERRA Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-07-202035.837€Descargar
Contracte de subministrament de 4 autobusos per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., mitjan... Ayuntamiento de Girona13-07-20201.000.000€Descargar
SERVEI DE RESTAURACIÓ DE DOCUMENTACIÓ HIST RICA CUSTODIADA A L'ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA Ayuntamiento de Girona13-07-202034.350€Descargar
Execució de les obres d'un edifici destinat a Centre de Serveis al Transport i Innovació Tecnol gi... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020767.806€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A SERVIDORS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...13-07-202035.600€Descargar
Contractació del servei de manteniment d'infraestructures correctiu, preventiu i normatiu per la re... Consorcios13-07-202016.380€Descargar
Disseny, construcció, decoració, muntatge i desmuntatge, així com, transport i supervisió dels ... Secretaria de Comerç I Turism...13-07-2020829.853€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Creació dels recursos digitals del patrimoni vinculat a la xarxa de camins i senders de l'Alt Empor... Consejos Comarcales13-07-202053.968€Descargar
Servei pels treballs de manteniment, conservació de la jardineria, neteja, esporga, reg i alineacio... Gerona. Ayuntamientos Provinci...13-07-202031.300€Descargar
CONCESSIÓ DEMANIAL DE L'ÚS PRIVATIU D'UN TERRENY A LA ZONA INDUSTRIAL PRAT DEL MOLINER Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-07-2020186.000€Descargar
Subministrament de renovació de la llicència Ultimate del connector XTRACT-IS per Ferrocarrils de ... Secretaria Per A la Mobilitat10-07-20202.180€Descargar
CONTRACTACIÓ CONJUNTA, RESERVADA A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D'INICIATIVA SOCIAL, DEL SERVEI DE ... Consejos Comarcales10-07-2020105.888€Descargar
Obra per la substitució d'una caldera del sistema de producció d'aigua calenta de l'Hospital Unive... Institut Català de la Salut (...10-07-2020187.369€Descargar
Subministrament d'una cisterna de reg d'emulsió asfàltica sobre camió 4x2 Diputación Provincial de Giro...10-07-2020232.880€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT DEL SOFTWARE DE GESTIÓ DELS ELEMENTS SEMAF... Ayuntamiento de Girona10-07-202088.225€Descargar
Servei de defensa legal per a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202030.000€Descargar
OBRES DE MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS AL CEIP VOLCÀ BISAROQUES. Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-07-202042.291€Descargar
Servei de revisió de procediments acordats de produccions en règim de producció associada i de co... Ens Públic Corporació Catala...10-07-202025.600€Descargar
Creació d'un pati obert amb el subministrament i col·locació de jocs infantils i materials esport... Gerona. Ayuntamientos Provinci...10-07-202041.322€Descargar
Servei d'estratègia, creació, producció de continguts i conversa activa amb la ciutadania a les x... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202035.000€Descargar
Servei d'impressió i manipulació de comunicacions generades per la Unitat decribratge de l'Institu... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-2020175.284€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra per la substitució de part de les finestres d¿alumini de l'hospital Universitari de Girona Dr... Institut Català de la Salut (...10-07-2020106.718€Descargar
Contracte del servei de manteniment de 96 equips d'impressió de l'Ajuntament de Girona Ayuntamiento de Girona10-07-202057.599€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN PORTA I ELEVA FÈRETRES PER A LA BRIGADA DE CEMENTIRIS DE L'AJUNTA... Ayuntamiento de Girona10-07-202070.600€Descargar
Servei integral de l'estació d'esquí i muntanya de Vall de Núria (Ref.PO66/20) Secretaria Per A la Mobilitat09-07-20201.122.760€Descargar
Obres de murets guarda balast a la línia Llobregat - Anoia i Barcelona - Vallès dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat09-07-2020177.384€Descargar
2020-000203 MJ Sub i servei manteniment xarxa telecomunicacions Servei Català de la Salut (Ca...09-07-20201.094.650€Descargar
PTOP-2020-308 Subministrament d'una Biotrituradora per a treballs forestals al Parc Natural dels Po... Departament de Territori I Sos...09-07-202022.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación de Servicio de Limpieza para los centros ubicados en la Delegación Territorial de Gir... Mutua de Accidentes de Trabajo...09-07-202072.754€Descargar
Obres de rehabilitació de dos ponts de la línia Lleida ¿ La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de l... Secretaria Per A la Mobilitat09-07-2020294.546€Descargar
Subministrament d'estris i material de cuina Consorcios09-07-20207.702€Descargar
PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE EMPLEADOS PARA LA FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...09-07-202060.000€Descargar
Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament, instal·lació i manteniment inte... Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-07-202016.529€Descargar
Subministrament de radiofàrmacs monodosis a les unitats assistencials de medicina nuclear en els ce... Servei Català de la Salut (Ca...09-07-2020203.018€Descargar
Obres per l'execució del Projecte d'instal lació d'àrees tancades per a la recollida selectiva a... Gerona. Ayuntamientos Provinci...09-07-202058.779€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió de residus de l'Àrea de Material Mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata... Secretaria Per A la Mobilitat09-07-2020190.000€Descargar
Subministrament i manteniment de les llicències Bentley per Ferrocarrils de la Generalitat de Catal... Secretaria Per A la Mobilitat09-07-202017.534€Descargar
Servei de manteniment integral dels aparells elevadors d'ATL Secretaría General de Territo...09-07-2020128.550€Descargar
CONTRACTACIÓ RESERVADA per lots de subministrament de Productes làctics per les resid ncies per a ... Consorcios09-07-202036.252€Descargar
Obra de reforma i ampliació de l'edifici de control de l'estació de tractament d'aigua potable Llo... Consorcios09-07-2020302.491€Descargar
SERVEI DE CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS DE LA UOC CONFORME ALS REQUISITS ... Fundació Per A la Universitat...09-07-202013.100€Descargar
Programa formatiu de desenvolupament en competències estratègiques de la Gerència Territorial Cat... Institut Català de la Salut (...09-07-202048.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EXP20209018_contratación del servicio de impresión, incluido el copiado y digitalización, mediant... Universitat de Girona08-07-202029.600€Descargar
Subministrament de filtres per al material m bil de Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya (Ref:... Secretaria Per A la Mobilitat08-07-202026.500€Descargar
EXP20209013_Programación de distintos módulos para el desarrollo de la version ECAM v3 para el pro... Universitat de Girona08-07-202011.800€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL MUNICIPI DE CALONGE I SANT ANTONI Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-07-202056.161€Descargar
CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DE MILLORA DEL PROCÉS BIOLÒGIC DE LA DEPURADORA DE PLANOLES Consejos Comarcales08-07-202088.506€Descargar
Obra d'adequació i instal.lació de 3 acumuladors, col.lectors d'impulsió i modificació de la ins... Institut Català de la Salut (...08-07-202081.924€Descargar
Serveis de direcció d'obra de diverses obres de via a la línia Lleida ¿ La Pobla de Segur i a les... Secretaria Per A la Mobilitat08-07-2020163.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI MANTENIMENT DELS SISTEMES DE TEMPS REALS DEL CICLE DE L'AIGUA Agència Catalana de L'aigua08-07-2020225.894€Descargar
Contractació de les obres del Projecte executiu de millora del drenatge urbà a Caldes de Malavella... Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-07-202087.091€Descargar
OBRES PER LA INSTAL LACIÓ PELS APARELLS DEL CONTROL D'ACCÉS DELS CENTRES DE TREBALL DELS EMBASSAME... Agència Catalana de L'aigua08-07-202040.951€Descargar
Obres de reparació de cobertes i substitució funcional de biguetes de formigó armat al Casal Cív... Departament de Treball, Afers ...08-07-202061.483€Descargar
Campanya Consumidor Vulnerable i Pobresa Energ tica Secretaria de Politica Finance...08-07-202078.000€Descargar
SERVEI DE NETEJA, DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS SÒ... Fundació Per A la Universitat...08-07-2020494.082€Descargar
SERVEIS PER A LA NETEJA I BUIDAT DE LES FOSSES SÈPTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ANNEXES A LES PRESE... Agència Catalana de L'aigua08-07-20206.854€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES DE REFORMA DE LA NAU DELS ANTICS BUFANTS PER A MAGATZEM Ayuntamiento de Girona08-07-202075.159€Descargar
MEJORA DE CUBIERTAS EN ESCALERAS, ALMACENES Y BLOQUE DE ASCENSORES DE ASCENSORES DEL PARKING PÚBLIC... Aena, Aeropuertos Españoles y...08-07-202039.940€Descargar
Subministrament de productes químics pel tractament d'aigua de les piscines municipals del Servei M... Ayuntamiento de Girona07-07-202030.706€Descargar
Servei d'actualització de l'automatització d'etiquetatge amb RFID per al Banc de Sang i Teixits Servei Català de la Salut (Ca...07-07-202026.446€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA PEL PATRONAT CALL DE GIRONA Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-07-20203.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT EN MAT RIA FISCAL I TRIBUTÀRIA. Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-07-202010.020€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSULTORIA PER A DESENVOLUPAR EL PROGRAMA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT ... Ayuntamiento de Girona07-07-202032.589€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte d'obra d'adequació de l'espai de l' Scriptorium de Ripoll, amb cofinançament del Fons E... Diputación Provincial de Giro...07-07-2020125.004€Descargar
Subministrament i instal·lació per renovar SAI al CPD de l'Edifici Omega al Campus Nord de la Univ... Universitat Politècnica de Ca...07-07-202036.000€Descargar
Servei de muntatge i desmuntatge de material de gestió de cues (tanques, pals d'encaminament i/o al... Secretaria Per A la Mobilitat07-07-2020152.365€Descargar
subministrament, instal lació i manteniment integral dels punts d'accés per connexxions d'internet... Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-07-202016.529€Descargar
Serveis de gestió de residus industrials i altres residus Institut de Recerca I Tecnolog...07-07-202015.000€Descargar
Servei de mediació cívico-comunitaria i de l'activació del Consell d'Ancians dins el marc del Pla... Departament de Treball, Afers ...07-07-202067.526€Descargar
Contractació mixta del lloguer temporal d'un paviment esportiu desmuntable per la pista principal d... Ayuntamiento de Girona07-07-202027.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació de la finca municipal situada al carrer del Vallés Oriental, Núm. 5 (Mas Boscà) Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-07-2020127.527€Descargar
Suministro de equipos informáticos Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-07-202051.604€Descargar
CONTRACTE D'OBRA PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTEMPLADES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE LA TANCA DEL P... Consorcios07-07-2020389.296€Descargar
Acord marc del subministrament del medicament BEVACIZUMAB Consorcios07-07-20200€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del suministrament de Test diagnostics per a la SAEA_COV_2 Consorcios07-07-202044.078.300€Descargar
Concessió administrativa d'ús privatiu del bar restaurant El Celler d'All Gerona. Ayuntamientos Provinci...07-07-202036.000€Descargar
Acord marc per al servei de monitorització centralitzada de temperatures en la logística de medica... Logaritme, Serveis Logístics,...07-07-202067.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició, per part d'un tercer, de desferra de l'explotació de Montserrat i de l'estació d'esqu... Secretaria Per A la Mobilitat07-07-20204.001€Descargar
Servei de gestió de les Xarxes Socials de la Diputació de Girona Diputación Provincial de Giro...07-07-202038.000€Descargar
Subministrament de productes químics pel tractament d'aigua de les piscines municipals del Servei M... Ayuntamiento de Girona07-07-202030.706€Descargar
Subministrament i instal lació de sondes de mesura en continu en tres pous del sistema Costa Brava ... Consorcios06-07-202014.944€Descargar
Mem ria t cnica per l'obra de la reforma integral de la planta 7A B passadís curt (ICTUS) i zona de... Institut Català de la Salut (...06-07-2020491.025€Descargar
Servicio para la retirada de nieve de carreteras, accesos, aparcamientos, caminos y viales interiore... Secretaria Per A la Mobilitat06-07-2020613.600€Descargar
SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'AG NCIA CATALANA DE L'AIGUA DELS ANYS 2020, 2021 I 2022 Agència Catalana de L'aigua06-07-202078.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE DE L'AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-07-202050.000€Descargar
contractació d'obres de Rehabilitació superficial del ferm de sis carreteres amb una longitud tota... Diputación Provincial de Giro...06-07-2020321.128€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CLAUS PER L'AJUNTAMENT DE GIRONA Ayuntamiento de Girona06-07-20207.663€Descargar
Contractació menor de l'obra de construcció d'una escala d'accés a la llera de la Muga a Pont de ... Consorcios06-07-202029.852€Descargar
Servei municipal de formació cultural per a persones adultes. Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-07-2020100.320€Descargar
Obres de Millora a diferents serveis de l'IAS(Institut d'Assistència Sanitiària) Servei Català de la Salut (Ca...06-07-202051.792€Descargar
Subministrament de balast tipus 2 per les línies Barcelona ¿Vall s i Llobregat ¿ Anoia dels Ferro... Secretaria Per A la Mobilitat06-07-202098.808€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'assist ncia t cnica per a la redacció de l'Avantprojecte constructiu d'un edifici d'aparc... Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-07-202033.750€Descargar
Contracte d'obres per la Pavimentació del 1er. tram d'accès al nucli de Segueró Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-07-202052.747€Descargar
SERVEI DE REALITZACIÓ DE TASQUES D'ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC EN EINES DE SOFTWARE LLIURE ORIENTAT A... Universitat Rovira y Virgili06-07-202019.200€Descargar
Subministrament de la segona fase del sistema de intercom del departament d'estudis i platós del mi... Ens Públic Corporació Catala...06-07-2020236.000€Descargar
Subministrament d'uniformitat, calçat i complements per la Policia Municipal Ayuntamiento de Girona06-07-2020181.038€Descargar
Servei d'adequació a normativa de 73 vagons tremuja sèrie 62.000 de mercaderies de Ferrocarrils de... Secretaria Per A la Mobilitat06-07-2020932.000€Descargar
Obres d'Adequació de portes per als Edificis al Parc Hospitalari Martí i Julia de l'IAS(Institut d... Servei Català de la Salut (Ca...06-07-202029.251€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de controlador de primer nivell (auditor extern) del projecte de la Primera Convocatòria del... Universitat Politècnica de Ca...06-07-20209.900€Descargar
Obres millora enllumenat públic Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-07-2020857.960€Descargar
Alquiler travelling Estudio 5 - RTVE en Cataluña Sociedad Estatal de Participac...06-07-202035.000€Descargar
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLAS EN EL LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA Aena, Aeropuertos Españoles y...06-07-20207.100€Descargar
Obres de millora del drenatge del túnel de la línia Llobregat-Anoia. Fase 3: Pl. Espanya ¿ Mag ri... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-2020259.542€Descargar
Serveis de treta de neu de carreteres, accessos, aparcaments, camins i vials interiors de les estaci... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-20201.014.100€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ALIMENTACIÓ BÀSICA ADAPTADA I DIETÈTICA Institut Català de la Salut (...03-07-20201.137.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LICITACIÓ ARRENDAMENT NAU INDUSTRIAL Gerona. Ayuntamientos Provinci...03-07-2020328.500€Descargar
5 TURISMES FAMILIARS Ens Públic Corporació Catala...02-07-2020100.000€Descargar
Servei de neteja de diferents edificis i dependències del Consell Comarcal del Gironès Consejos Comarcales02-07-2020106.896€Descargar
Projecte per la finalitzacio de la reurbanitzacio dels carrers Ribes, Lleida, Tarragona, Barcelona i... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-07-2020305.785€Descargar
CONCESSIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA, NETEJA PLATGES I GESTIÓ DE LA DEIXAL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-07-20204.687.420€Descargar
Servei d'allotjament i custòdia de la documentació de l'Institut Català d'Energia Institut Català D'energía (I...01-07-202066.955€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE VENTILACIÓ I RESPIRACIÓ_COMPLEMENTARI Institut Català de la Salut (...30-06-20201.732.420€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja i altres serveis complementaris de les dependències i edificis de les estacions d'... Secretaria Per A la Mobilitat30-06-2020325.280€Descargar
Servei per a l'elaboració d'una diagnosi sobre l'educació al desenvolupament en les ONGD catalanes Agencia Catalana de Cooperaci...30-06-202013.500€Descargar
Servei de manteniment programat preventiu i de reposició correctiva, subministrament de recanvis i ... Servei Catalá de Transit29-06-2020557.100€Descargar
Servei de traducció en llengua de signes Ens Públic Corporació Catala...29-06-2020105.000€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...29-06-202032.000.000€Descargar
Contractació emergència subministrament buzos Institut Català de la Salut (...29-06-202011.500.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes i buzos Institut Català de la Salut (...29-06-20209.365.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...29-06-20207.000.000€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20204.147.200€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...29-06-20203.949.600€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20202.190.720€Descargar
contractació emergència subministrament mascareta protecció Institut Català de la Salut (...29-06-20202.132.500€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20201.962.820€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes ffp2 i pantalles protecció facial Institut Català de la Salut (...29-06-20201.435.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament mascareta ffp2 bec ànec Institut Català de la Salut (...29-06-20201.425.000€Descargar
Contractació emergència subministrament reactivos coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-20201.139.040€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes protecció rectangular a/gomes Institut Català de la Salut (...29-06-20201.086.750€Descargar
contractació emergència subministrament bates protec Institut Català de la Salut (...29-06-20201.036.000€Descargar
contractació emergència subministrament mascaretes ffp2 Institut Català de la Salut (...29-06-20201.015.000€Descargar
Contractació emergència subministrament bates coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-2020513.562€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...29-06-2020500.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a Barcelona ciutat, provínci... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-2020491.968€Descargar
Contractació emergència subministrament polaina plàstic Institut Català de la Salut (...29-06-202086.900€Descargar
Acord marc per al subministrament de material d'hemodiàlisis domiciliària amb cessió de monitors ... Institut Català de la Salut (...29-06-202078.000€Descargar
Contractació emergència subministrament circuits pacient Institut Català de la Salut (...29-06-202070.248€Descargar
Contractació emergència subministrament equips electroforesis (tapestation) Institut Català de la Salut (...29-06-202069.848€Descargar
Prestació del servei de desinfecció integral amb l'aplicació de tractaments periòdics de biosegu... Departament de la Vicepresidè...29-06-202065.000€Descargar
Contractació emergència subministrament pantalles protecció facial Institut Català de la Salut (...29-06-202059.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...29-06-202058.800€Descargar
Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a la província de Girona, mi... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-202058.344€Descargar
Contractació emergència servei transport menjar personal ics Institut Català de la Salut (...29-06-202056.000€Descargar
Neteja diverses dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202055.909€Descargar
Contractació emergència servei transport mostres de laboratori estudi ministeri Institut Català de la Salut (...29-06-202055.614€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...29-06-202042.658€Descargar
Contractació emergència subministrament reactiu coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-202039.312€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergènciasubministrament 3 equips microtoms Institut Català de la Salut (...29-06-202038.143€Descargar
Contractació emergènciasubministrament 3 equips microtoms Institut Català de la Salut (...29-06-202038.143€Descargar
Contractació emergència subministrament metres roba blanca per fer bates Institut Català de la Salut (...29-06-202031.510€Descargar
Contractació emergència subministrament transp virus 3ml Institut Català de la Salut (...29-06-202030.900€Descargar
Contractació emergència subministrament reactius QIASTATDX-PCR COVID2019 6D 774QIA-691212 Institut Català de la Salut (...29-06-202030.600€Descargar
Neteja diferents dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202022.364€Descargar
Prestació del servei de rentatge i desinfecció complementària amb ozó i viricides per a prevenci... Departament de la Vicepresidè...29-06-202020.655€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament recolli/transp virus 3ml Institut Català de la Salut (...29-06-202015.000€Descargar
Contractació emergència subministrament roba teixit artic white Institut Català de la Salut (...29-06-202012.467€Descargar
Neteja diferents dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202011.182€Descargar
Contractació emergència servei de transport de respiradors Institut Català de la Salut (...29-06-20203.000€Descargar
Subministrament de llicències SAP per al Banc de Sang i Teixits Servei Català de la Salut (Ca...26-06-202030.221€Descargar
Contractació per lots de subministrament de material d'oficina, tòners i material per fer manualit... Consorcios26-06-202041.513€Descargar
Cobertura d'assegurances de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni Ens Públic Corporació Catala...26-06-2020145.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Lloguer d'un estudi de producció audiovisual en HD per a explotació prog. mitjà televisió de la ... Ens Públic Corporació Catala...26-06-2020373.700€Descargar
Servei de Desenvolupament de l'Storytelling per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...26-06-202089.842€Descargar
Servei de transmissió de fins a 6 senyals de càmera en temps real i sincròniques als estudis de b... Informació I Comunicació de ...26-06-202081.600€Descargar
Servei d'intervenció RS (Revisió de Seguretat) i pintat dels vagons sèrie s/453 de Ferrocarrils d... Secretaria Per A la Mobilitat26-06-2020181.000€Descargar
Servei de transport dels exàmens de les PAU (convocatòria ordinària) des de l'empresa de segureta... Comissionat Per A Universitats...26-06-2020110.100€Descargar
Serveis d'impressió i encapsat dels exàmens de la convocatòria ordinària corresponent al juny qu... Comissionat Per A Universitats...26-06-202081.161€Descargar
Contractació emergència subministrament PCR coronavirus Institut Català de la Salut (...26-06-20208.280€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament mascaretes coronavirus Institut Català de la Salut (...26-06-20200€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrent d'EPI's Consorcios25-06-2020269.233.000€Descargar
Servei de redacció del projecte constructiu de Sanejament i depuració de Llorà al TM de Sant Mart... Consejos Comarcales25-06-202030.000€Descargar
Contracte de servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del Pla de l'Estany Consejos Comarcales25-06-2020779.766€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrent d'EPI's Consorcios25-06-2020269.233.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes FFP3 Institut Català de la Salut (...25-06-202060.754€Descargar
Contractació emergència medicament coronavirus cloroquina 155mg. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emerg ncia mascaretes FFP2 I FFP3 coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates. Institut Català de la Salut (...25-06-2020236.932€Descargar
Reforma del vestidors existents i ampliació corresponent a la construcció de nou volum per allatog... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-06-2020173.761€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament escovillons. Institut Català de la Salut (...25-06-20201.680€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament gorros i polaines. Institut Català de la Salut (...25-06-202053.544€Descargar
Contractació emergència subministrament contenidors 60l. Institut Català de la Salut (...25-06-2020458.514€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament transp virus 3ml 1 esc estàndard. Institut Català de la Salut (...25-06-202014.850€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emerg ncia subministrament bates. Institut Català de la Salut (...25-06-2020352.800€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates cirurg altaprotec líquid est ril. Institut Català de la Salut (...25-06-2020477.272€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament escovillons. Institut Català de la Salut (...25-06-202025.949€Descargar
Contractació emergència subministrament canister. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes ffp3. Institut Català de la Salut (...25-06-20201.749.000€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes. Institut Català de la Salut (...25-06-20202.589.600€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament sistema infusió. Institut Català de la Salut (...25-06-202076.320€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emerg ncia subministrament eq PCR rt SARS-COV-2 xprSARS-COV2-10. Institut Català de la Salut (...25-06-2020166.950€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-202039.552€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons i medi. Institut Català de la Salut (...25-06-20202.415€Descargar
Contractació emergència subministrament fungible respiradors coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-202013.302€Descargar
Subministrament de divers material fungible de protecció per a la Policia de la Generalitat-Mossos ... Departament d' Interior23-06-20202.368.960€Descargar
Serveis de desenvolupament i evolució d'un sistema de Videoconferència per l'àmbit de Salut per a... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020290.201€Descargar
ervei de renovació Adobe Analytics (Analytics Prime - server calls i Analytics Heartbeat - video st... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020164.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament dels productes necessaris per a la r... Consorcios23-06-2020117.712€Descargar
Subministrament set portadores TETRA de TBS RESCAT per tal d'ampliar la capacitat de les comunicacio... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020115.582€Descargar
Serveis de senyalització a les estacions i trens derivada del procés de desescalada del confinamen... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-202073.771€Descargar
servei de neteja de lesestacions, dependències i automotors del Cremallera de Montserrat i de les e... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-202063.413€Descargar
Compra de 3.778 contenidors de residus: cubells amb tapa i pedal (1.940 de 50 litres i 1.838 de 60 l... Departament d' Interior23-06-202046.539€Descargar
ontractació d'un mitjà de publicitat determinat per l'estratègia de comunicació de la destinaci... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-06-202032.445€Descargar
Serveis relatius al sobre consum del servei Adobe Analytics pel període febrer-maig de 2020. Secretaria de Telecomunicacion...23-06-202031.534€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de pantalles de protecció de vidre i policarbonat de diferents dimensions per les d... Departament d' Interior23-06-202024.499€Descargar
serveis de neteja de les diferents estacions, dependències i unitats de tren de la línia Lleida La... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-20208.954€Descargar
Servei de manteniment preventiu i calibració del forn de grafit i espectrofotòmetre d'absorció i ... Consorcios23-06-20203.827€Descargar
Servei de manteniment preventiu i calibració del forn de grafit i espectrofotòmetre d'absorció i ... Consorcios23-06-20203.827€Descargar
Subministrament de cintes adhesives de colors per a senyalitzar les zones de desinfecció i neteja p... Departament d' Interior23-06-20200€Descargar
Subministrament 7 rotllos de 150 M de paper polietilè per la senyalització al terra en els process... Departament d' Interior23-06-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE BRAÇALS IDENTIFICATIUS, GELS I LUBRICANTS, CRIOTERÀPIA, VASOS MEDICACI... Institut Català de la Salut (...22-06-2020958.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MEDICAMENTS:COMPLEMENTARI 2020 Institut Català de la Salut (...22-06-2020495.560€Descargar
Contractació per lots del subministrament de vestuari i calçat pels treballadors de SUMAR, Serveis... Consorcios22-06-202040.125€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE BRAÇALS IDENTIFICATIUS, GELS I LUBRICANTS, CRIOTERÀPIA, VASOS MEDICACI... Institut Català de la Salut (...22-06-2020958.500€Descargar
Subministrament de medicaments exclusius per a l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital de ... Institut Català de la Salut (...19-06-20203.961.160€Descargar
Crear un centre de suport per permetre donar altes telefòniques a l'aplicació La meva Salut (LMS),... Secretaria de Telecomunicacion...19-06-2020239.870€Descargar
Subministrament de material fungible i inventariable per situació d'emergència derivada de la COVI... Institut Català de la Salut (...19-06-2020137.354€Descargar
Contracte d'emergència per al subministrament de diversos materials de prevenció per a les OASF i ... Departament de Treball, Afers ...19-06-202066.603€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de desenvolupament i suport per incorporar canvis en els sistemes d'informació dels Departa... Secretaria de Telecomunicacion...19-06-202062.723€Descargar
Subministrament d'una màquina dispensadora d'uniformitat POLYTEX , necessari per a l'epidèmia del ... Institut Català de la Salut (...19-06-202059.912€Descargar
Servei de creativitat de la campanya informativa Nova normalitat. Departament de la Presidència19-06-202045.000€Descargar
Subministrament d'Ergoespiròmetres amb Ecg d'esforç ERGOSTK-AMEDTEC per a la Direcció assistènci... Servei Català de la Salut (Ca...19-06-202043.806€Descargar
Contracte d'emergència per a l'ampliació de la prestació del servei de transport i distribució d... Departament de Treball, Afers ...19-06-202041.322€Descargar
Contractació d'emergència dels serveis de càtering d'alimentació per les persones usuàries del ... Ayuntamiento de Girona19-06-202040.800€Descargar
Dotació de connectivitat, xarxa, infraestructura i posada en marxa a AWS d'aplicacions mòbils de l... Secretaria de Telecomunicacion...19-06-202039.406€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de transport mostres derivades de la COVID entre l' Hospital Trueta i diversos centres sanita... Institut Català de la Salut (...19-06-202036.000€Descargar
Subministrament d'un ecògraf per al Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Universitari ... Institut Català de la Salut (...19-06-202034.700€Descargar
Contracte d'emergència per al subministrament i instal·lació de mampares per a la protecció del ... Departament de Treball, Afers ...19-06-202025.120€Descargar
Contracte d'emergència per al subministrament de bates d'un sol ús com a mesura de protecció indi... Departament de Treball, Afers ...19-06-202019.750€Descargar
servei per habilitar les zones del Hospital per Uci 2, Uci3, Uci 5 i Uci 6, necessari per a l'epidè... Institut Català de la Salut (...19-06-202013.223€Descargar
subministrament de dos cabines de seguretatbiològica Bio II Advance Plus i les taules de suport, ne... Institut Català de la Salut (...19-06-202012.800€Descargar
Servei d'assessorament en enginyeria i servei de validació de tècniques, i proveïdors, suport int... Servei Català de la Salut (Ca...19-06-20207.740€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un ecògraf per situació d'emergència derivada de la COVID_19 per a l'IDIBGI. Institut Català de la Salut (...19-06-20204.976€Descargar
Servei de transport de tests PCR i material de laboratori a a direcció territorial de Lleida Servei Català de la Salut (Ca...19-06-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia a 18.06.2020 Departament de Justícia19-06-20200€Descargar
Licitació per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'un vehicle policial, tipus camió... Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-06-202085.000€Descargar
Subministrament targetes Up/Down converters de video professional Ens Públic Corporació Catala...18-06-202026.000€Descargar
Contractació de la prestació de 37 lots/rutes de transport col lectiu d'escolars dels centres d'en... Consejos Comarcales18-06-20202.823.800€Descargar
Servei de gestió del fang residual a l'ETAP del Cardener Secretaría General de Territo...18-06-202098.873€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'una màquina telescòpica per a l'estació d'esquí i muntanya de Vallter 2000. Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-06-202089.820€Descargar
Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament d'un ecògraf alta resolució i un e... Consorcios18-06-202088.000€Descargar
Servei complementari de neteja i desinfecció dels diversos locals del SOC, a la ciutat de Barcelona... Servicio de Ocupación de Cata...18-06-202084.531€Descargar
Subministrament d'un ecocardiògraf portàtil necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Ho... Institut Català de la Salut (...18-06-202038.387€Descargar
Subministrament de solucions hidroalcohòliques per a les proves d'accés a la Universitat, any 2020... Comissionat Per A Universitats...18-06-202016.020€Descargar
Subministrament de 21 purificadors d'aire per a les oficines de les Regions Sanitàries del CatSalut Servei Català de la Salut (Ca...18-06-202014.994€Descargar
Subministrament de 100 unitats de pantalles facials i de de 300 unitats d'esprai netejador i 300 paq... Agència de l'Habitatge de Cat...18-06-20203.093€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 100 unitats de pantalles facials i de de 300 unitats d'esprai netejador i 300 paq... Agència de l'Habitatge de Cat...18-06-20203.093€Descargar
Subministrament d'equips de protecció individual per al personal del Servei Català de la Salut per... Servei Català de la Salut (Ca...18-06-20201.950€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, de subministraments i serveis diversos ... Servei Català de la Salut (Ca...18-06-20200€Descargar
subministrament d'equipament mèdic en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia del SARS-C... Servei Català de la Salut (Ca...18-06-20200€Descargar
Servei de digitalització (check-list) de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun... Secretaria Per A la Mobilitat17-06-2020287.600€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS PER A LA CUINA DEL CONSORCI CENTRE D'ACOL... Consorcios17-06-2020163.892€Descargar
ervicio de digitalización de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat16-06-2020481.630€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

10.1.2. Inspecció control qualitat dels combustibles líquids Secretaria General16-06-202080.160€Descargar
Subministrament de medicaments oncològics genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...16-06-20202.423.480€Descargar
Obra adequació i reforma de la planta 2A passadís curt, per a nous espais destinats a la reanimaci... Institut Català de la Salut (...15-06-2020209.976€Descargar
Obra d'adequació i reforma dels nous espais destinats a la unitat d'atenció a l'usuari i capella d... Institut Català de la Salut (...15-06-202061.387€Descargar
Memòria tècnica per l'obra d'ampliació de la llum de pas de les quinze portes de la Uci de la pla... Institut Català de la Salut (...15-06-202035.475€Descargar
Subministrament de 8 bateries per a les UT213 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (PO59... Secretaria Per A la Mobilitat15-06-2020102.000€Descargar
Serveis de digitalització dels processos de manteniment preventiu i correctiu de Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat12-06-2020481.630€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de substitució de m duls prefabricats a la Residencia per a persones amb discapacitat psíqui... Departament de Treball, Afers ...11-06-2020826.422€Descargar
SERVEI SOCIOEDUCATIU D'ATENCIÓ DIÜRNA AL MUNICIPI DE SALT DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS... Consorcios10-06-2020199.993€Descargar
SERVEI D'ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT Consorcios10-06-2020165.825€Descargar
PTOP-2020-44 Servei de custòdia de documentació administrativa i del fons bibliogràfic i serveis ... Departament de Territori I Sos...09-06-2020209.696€Descargar
Contracte mixt de subministrament i manteniment d'un compostador mecanitzat pel compostatge de la fr... Gerona. Ayuntamientos Provinci...08-06-202020.300€Descargar
CONTRACTE PER ALS SERVEIS DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DE LES ZONES VERDES, ESPAIS ENJARDI... Gerona. Ayuntamientos Provinci...05-06-2020274.948€Descargar
Suministro E Instalación De Sistemas De Extinción Automática Por Gases En El Aeropuerto De Girona... Aena, Aeropuertos Españoles y...04-06-202058.892€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc de subministrament d'equips informàtics i determinades llicències de programari amb des... Consorcios03-06-202029.498.500€Descargar
Licitació per a l'adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de 15... Gerona. Ayuntamientos Provinci...02-06-2020135.000€Descargar
Contracte del servei de recerca i anàlisi de contingutsculturals en format audiovisual dels agents ... Ayuntamiento de Girona02-06-202018.989€Descargar
Subministrament de targetes de vídeo professionals amb funcions diverses pels estudis de continu ta... Ens Públic Corporació Catala...02-06-202063.000€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament alcohol 96 i 70 coronavirus Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DEL CERCADOR D'IMATGES DE L'ACGAX AMB L'EMPRESA CRAN CONSULTING SL Gerona. Ayuntamientos Provinci...01-06-20202.675€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'incorporació de títols uniformes a registres bibliogràfics del catàleg Argus a realitza... Departament de Cultura30-05-2020191.968€Descargar
OS 2020 01 CONTRACTACIO DE L'OBRA PAVIMENTACIÓ I RENOVACIÓ DE SERVEIS DEL CARRER D'OLOT Gerona. Ayuntamientos Provinci...30-05-202087.679€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE SIEBEL Agència Catalana de L'aigua29-05-2020360.000€Descargar
Servei d'adequació tecnològica del PARLA.CAT del Departament de Cultura Secretaria de Telecomunicacion...29-05-20201.193.770€Descargar
SERVEI DE CASAL D'ESTIU MUNICIPAL Gerona. Ayuntamientos Provinci...29-05-202036.331€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte constructiu de l'am... Infraestructures de la General...28-05-202092.100€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte constructiu de l'am... Infraestructures de la General...28-05-2020139.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu. Via ... Infraestructures de la General...28-05-202082.660€Descargar
Servei d'anàlisis de seqüenciació per avaluar el microbioma intestinal, per al projecte Predicci... Institut Català de la Salut (...26-05-2020100.000€Descargar
Serveis de manteniment i operació del centre d'informació viària de Catalunya (CIVICAT) i de mant... Servei Catalá de Transit25-05-20206.391.740€Descargar
Execució d'una obra de pavimentació de la plaça del castell de Jafre Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-05-202072.719€Descargar
Servei de recollides, trasllats, atenció a l'espai de ludoteca i guarda temporal d'infants i adole... Departament de Treball, Afers ...22-05-20201.384.200€Descargar
Subministrament d'un camascopi P2 HD pel magatzem de rodatges del departament d'Exteriors Ens Públic Corporació Catala...20-05-202017.000€Descargar
OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL D'HOSTALRIC, FASE I Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-05-2020103.112€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE PER AL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE SANT FELIU DE GUÍXO... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-05-2020109.109€Descargar
OBRES D'EXECUCIÓ DE LA 1 FASE DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR... Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-05-2020130.360€Descargar
Obres de renovació de la instal lació de catenària als túnels 2, 3 i 4 de la línia Barcelona - ... Secretaria Per A la Mobilitat18-05-2020259.151€Descargar
Obres d'estabilització dels talussos de prioritat 2 del ramal Manresa de la línia Llobregat - Anoi... Secretaria Per A la Mobilitat18-05-20200€Descargar
Obres de reparació de diversos trams dels túnels 2 i 3 de la línia Lleida-La Pobla de Segur dels ... Secretaria Per A la Mobilitat18-05-202055.391€Descargar
Servei d'impressió de talonaris de participacions de la loteria la Grossa Cap d'Any 2020 Entitat Autònoma de Jocs I Ap...16-05-2020120.000€Descargar
SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES I SERVEIS CONNEXOS PER A L'AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ Gerona. Ayuntamientos Provinci...15-05-20209.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres per a l'arranjament de canalitzacions generals de cables i de repartidors de fibra ptica a le... Secretaria Per A la Mobilitat15-05-2020230.000€Descargar
Servei per a l'elaboració del pla de negoci per a la implantació de serveis ferroviaris regionals ... Secretaria Per A la Mobilitat14-05-2020235.000€Descargar
Serveis neteja i desinfecció cambres frigorífiques IMLCFC Departament de Justícia14-05-202091.215€Descargar
Serveis de reparació i subministrament de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI'S) de les Mà... Secretaria Per A la Mobilitat13-05-202020.250€Descargar
Acord marc per a l'homologació d'un conjunt d'empreses per executar obres en túnels de Ferrocarril... Secretaria Per A la Mobilitat08-05-2020400.000€Descargar
Acord Marc per a l'homologació d'empreses per a l'execució d'obres en ponts i estructures de Ferro... Secretaria Per A la Mobilitat08-05-2020800.000€Descargar
Acord Marc per a l'homologació d'empreses per a l'execució d'obres en talussos i vessants als àmb... Secretaria Per A la Mobilitat08-05-2020800.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obtenció de dades diàries del mantell nival al Pirineu Occidental i Oriental de Catalunya per a la... Secretaria Per A la Planificac...08-05-2020123.006€Descargar
SERVEI DE MILLORES I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL A L'ÚS PÚBLIC (LLEGENDA MET DE RIBES) DEL MUNICIPI... Consejos Comarcales07-05-202025.000€Descargar
CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ RAL I RUTA CICLISTA A L... Consejos Comarcales07-05-202068.779€Descargar
Servei de control de plagues pel Banc de Sang i Teixits, tant a la seva seu central corporativa, com... Servei Català de la Salut (Ca...05-05-20207.000€Descargar
Servei de salvament i socorrisme als centres penitenciaris Departament de Justícia30-04-202080.640€Descargar
Subministrament i reciclatge de cintes d'impressió per a validadores magnetiques de títols de tran... Secretaria Per A la Mobilitat27-03-202012.000€Descargar
Contracte d'obra d'adequació de tres nuclis sanitaris d'ús públic de la Casa de Cultura Les Berna... Diputación Provincial de Giro...13-03-202073.332€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja del mercat i aules municipals, mòduls WC automàtics i oficines Gerona. Ayuntamientos Provinci...11-03-2020240.600€Descargar
OBRES D'ADEQUACIO DE L'ERA DAVANT PORXOS CAL FANXICO Gerona. Ayuntamientos Provinci...11-03-202060.786€Descargar
SUBMINISTRAMENT LLIC NCIA DEL SERVEI MDM PER A LA GESTIÓ DE M BILS AMB L'EMPRESA TELEFONICA MOVIL... Gerona. Ayuntamientos Provinci...06-03-20202.285€Descargar
Contractació del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat de tres rutes des del ... Consejos Comarcales05-03-202078.932€Descargar
LLICENCIA D'US PRIVATIU D'UN ESPAI A LA PISTA DEL MAS CLARA - FESTA MAJOR 2020 Gerona. Ayuntamientos Provinci...04-03-20200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per la redacció del Projecte Constructiu d'acces... Infraestructures de la General...04-03-202044.800€Descargar
Servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d'herbes a la v... Gerona. Ayuntamientos Provinci...02-03-2020291.298€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de distribució de publicacions de l'Ajuntament de Cassà de la Selva Gerona. Ayuntamientos Provinci...02-03-202022.951€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica a la redacció de la mem ria ambiental. Condicionam... Infraestructures de la General...25-02-202014.500€Descargar
Serveis extraordinaris per a l'adequació normativa de les escales mecàniques de la xarxa de Ferroc... Secretaria Per A la Mobilitat24-02-2020790.256€Descargar
SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE LES DEIXALLERIES DE CASSÀ DE LA SELVA, CELRÀ, SANT GREGORI I DE LA MINIDEI... Consejos Comarcales24-02-2020116.666€Descargar
Contracte de serveis per a la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructi... Infraestructures de la General...24-02-20206.600€Descargar
Servicio de explotación técnica de los sistemas de climatización del Sector ACC y del Sector Cata... Aena, Aeropuertos Españoles y...20-02-2020265.000€Descargar
Servei de venda d'entrades d'esdeveniments municipals Gerona. Ayuntamientos Provinci...20-02-20205.654€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS DE PRODUCTES QUÍMICS PER A LA PISCINA MUNICIPAL, MITJANÇANT PROCEDIM... Gerona. Ayuntamientos Provinci...19-02-202012.106€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de mi... Infraestructures de la General...18-02-202028.800€Descargar
Contracte de serveis bancaris de suport a la recaptació municipal, instal lació de terminals de pu... Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-02-202021.955€Descargar
Contracte de subministrament d'energia el ctrica a la seu social d'Infraestructures de la Generalita... Infraestructures de la General...17-02-2020150.688€Descargar
Servei de disseny, direcció, construcció, muntatge, desmuntatge i supervisió de l'estand de Ferro... Secretaria Per A la Mobilitat07-02-202050.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MEDICAMENTS 2020 Institut Català de la Salut (...07-02-20204.933.660€Descargar
Servei de suport t cnic-administratiu per a la gestió del Programa d'ajudes per a actuacions d'efic... Institut Català D'energía (I...05-02-2020213.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONCURS DE PROJECTES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL A TRAVÉS DE CRE... Ayuntamiento de Girona28-01-202071.705€Descargar
Contracte de serveis per a l¿assist ncia t cnica per a la realització dels informes preliminars de... Infraestructures de la General...23-01-202099.938€Descargar
Execució de les obres RAM de substitució d'una planta refredadora en la instal lació de climatitz... Infraestructures de la General...20-01-202090.445€Descargar
Servei de gestió i manteniment de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable al municipi de l'... Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-01-2020740.000€Descargar
Acord Marc per a la contractació dels contractes de serveis per a les assist ncies t cniques de con... Infraestructures de la General...24-12-2019140.000€Descargar
Servei de cafeteria menjador a diversos casals de gent gran i casals cívics de la Direccio General ... Departament de Treball, Afers ...04-11-20190€Descargar
Contractació dels serveis necessaris pel desenvolupamentdels programes Pt01 i Pt02 de control de la... Diputación Provincial de Giro...14-10-2019949.738€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió d?una autorització municipal per a l?explotació d?un serveide temporada a les platges d... Gerona. Ayuntamientos Provinci...16-08-20190€Descargar
Servei de gestió i logística de les proves d'avaluació finals Fundació Per A la Universitat...07-08-2019915.533€Descargar
CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MONESTIR, PE... Gerona. Ayuntamientos Provinci...14-06-2019278.293€Descargar
Servei de governança en la gestió de projectes. Fundació Per A la Universitat...03-05-2019804.000€Descargar
Execució de les obres del projecte constructiu de Via ciclista del Ter. Del camí el Pont del Reixa... Infraestructures de la General...12-03-20191.303.920€Descargar
Atorgament de les autoritzacions municipals per a l'explotació de determinats serveis de temporada ... Gerona. Ayuntamientos Provinci...17-03-201773.754€Descargar
Prueba gratuita
Contacto