Se han encontrado 513 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Assegurança d'accidents de treball col.lectiva dels treballadors de l'empresa pública Sistema d'Em... Servei Català de la Salut (Ca...07-08-202036.575€Descargar
Obres de reparació de patologies lleus dels murs de la línia del Cremallera de Montserrat dels Fer... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020112.879€Descargar
Subministrament i instal·lació de terminals embarcats de radiocomunicacions TETRA per les cinc nov... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-202085.500€Descargar
Servei d'Identificació remota Consorcios07-08-2020300.000€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020453.959€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LA JARDINERIA URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA: PARC D... Ayuntamiento de Lleida07-08-2020542.817€Descargar
PTOP-2020-412 Servei de preparació i coordinació de les activitats dels grups de treball del'Assem... Departament de Territori I Sos...07-08-2020197.252€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de desenvolupament d'evolutius dels quadres de comandament actuals de Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-202070.200€Descargar
Adquisición e instalación tren lavado de arrastre (lavavajillas cocina) para la Academia Básica d... Jefaturas de Intendencia06-08-202034.990€Descargar
Configurador de serveis públics locals personalitzable segons els interessos de la ciutadania Consorcios06-08-202014.999€Descargar
Acord marc ervei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liquat... Consorcios06-08-20200€Descargar
Reforma i ampliació del Museu de la Conca Dellà a Isona Consejos Comarcales05-08-2020260.331€Descargar
Projecte i obres de la urbanització de davant de l'estació de Balaguer dels Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat05-08-202079.821€Descargar
CONTRACTACIO OBRA NOVA CAPTACIO AUXILIAR AIGUA AL NUCLI DE L'AMETLLA DEL MONTSEC Lérida. Ayuntamientos Provinc...05-08-202089.201€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment de zones verdes i jardineria, i neteja dels patis interiors, zones exteriors i... Diputación Provincial de Llei...05-08-2020114.682€Descargar
ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE PRODUCTES FUSTERS PROVINENTS DELS TREBALLS DE MILLORA FOREST... Forestal Catalana, S.A05-08-20201.000.000€Descargar
Servicio de mantenimiento de edificios, instalaciones y dependencias anexas en estaciones pertenecie... Red Nacional de los Ferrocarri...05-08-20202.966.160€Descargar
PTOP-2021-11 Contracte de serveis per a la realització de censos i prospeccions d'algunes espècies... Departament de Territori I Sos...05-08-202028.926€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTA... Lérida. Ayuntamientos Provinc...05-08-20205.998€Descargar
Execució d'operacions de conservació semi-integral a la xarxa local de carreteres de la Diputació... Diputación Provincial de Llei...05-08-202010.347.600€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del Projecte constructiu de la t... Infraestructures de la General...05-08-202069.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2021-14 Contracte de serveis per a la realització dels treballs de necropsia de cetacis, tauro... Departament de Territori I Sos...05-08-202014.000€Descargar
Subministrament de material d'arxivament de conservació i preservació de documentació textual, g... Departament de Cultura05-08-202082.239€Descargar
EC 2020 334 Realització de treballs addicionals de certificació de comptes FEAGA i FEADER de l'Org... Departament de la Vicepresidè...05-08-202057.273€Descargar
OBRES DE VALORITZACIÓ DE LA POBLA DE SEGUR COM A PORTA D'ENTRADA AL PIRINEU. ACCIÓ 1 VALORITZACIÓ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...05-08-2020255.380€Descargar
Servicio de Vigilancia y seguridad sin arma de las personas, instalaciones y objetos en diversos cen... Mutua de Accidentes de Trabajo...05-08-2020300.540€Descargar
Acord marc del subministrament de fórmules de nutrició parenteral, additius i d¿altres productes ... Consorcios05-08-20200€Descargar
Rènting d'equip multifunció per a l'aeroport de Lleida-Alguaire Aeroports Públics de Cataluny...04-08-20207.535€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de la direcció d'obra de la rehabilitació i millora de la bassa d'innivació de la Molina ... Secretaria Per A la Mobilitat04-08-202037.372€Descargar
Subministrament d'un sistema de gestió, catalogació i arxivament de material i de documents audiov... Consejo del Audiovisual de Cat...04-08-2020387.900€Descargar
GESTIÓ DE SUPORT DOCUMENTAL ALS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA DE LA UOC Fundació Per A la Universitat...04-08-2020545.000€Descargar
Obres de rehabilitació del pont de Can Gusi a la línia del cremallera Ribes-Núria dels Ferrocarri... Secretaria Per A la Mobilitat04-08-2020145.421€Descargar
PTO-2018-1031 Manteniment i millora continuada del sistema de gestió d'actius geotècnics a la xarx... Departament de Territori I Sos...04-08-2020560.194€Descargar
Transport de viatgers a la demanda de la línia 21: Lles ¿ la Seu d'Urgell Consejos Comarcales04-08-2020103.410€Descargar
Contractació conjunta del servei d'impressió, inclosos copiat i digitalització, i de l'explotaci... Consorcios04-08-20204.389.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi previ Distribució ... Infraestructures de la General...04-08-2020247.639€Descargar
Equip. de mob. vestuari (Lot 18), derivat de AM 2017/1 CCS Servei Català de la Salut (Ca...04-08-2020108.490€Descargar
PTOP-2021-21. Rehabilitació del ferm a diverses carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de... Departament de Territori I Sos...04-08-202016.646.700€Descargar
SCS-2020-416: Equipament de bancades (Lot 14), de l'Acord Marc 2017/1 Servei Català de la Salut (Ca...04-08-2020268.235€Descargar
Suministro de material diverso para los centros educativos. Departament de Justícia03-08-2020388.399€Descargar
AMPLIACIO D'UN CARRER PER A VIANANTS AL NUCLI DE CALBINYA Lérida. Ayuntamientos Provinc...03-08-202086.715€Descargar
Subministrament d'equipament sanitari per a varis Centres d'Atenció Primàriade l'Institut Català ... Institut Català de la Salut (...03-08-2020401.148€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'integració paisatgística d'un tram de barreres acústiques a Sant Cugat del Vallès, a la ... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-2020229.185€Descargar
Embelliment del nucli d'Aguiró. Lérida. Ayuntamientos Provinc...03-08-2020322.454€Descargar
Servicio Técnico Informático para realizar la actividad propia del mantenimiento evolutivo, soport... Mutua de Accidentes de Trabajo...03-08-2020681.532€Descargar
Suministro de material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbit... Agencia Estatal de Administrac...03-08-202066.120€Descargar
Servei de recollida, trasllat i cust dia de vehicles de baixa operativa del cos de bombers de la Gen... Departament d' Interior03-08-2020120.585€Descargar
Servei de manteniment preventiu, normatiu, conductiu i correctiu i servei de 24 hores de les instal... Fundació Per A la Universitat...03-08-2020507.486€Descargar
Inversions en camins públics locals del terme municipal de Cava Lérida. Ayuntamientos Provinc...03-08-202041.322€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de supressió del pas a nivell núm. 12 a Térmens de la línia Lleida - La Pobla de Segur del... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-20201.769.220€Descargar
Servei de gestió per a la inserció d'esqueles a mitjans de comunicació escrits, per a l'any 2021.... Departament de la Presidència03-08-2020169.771€Descargar
Servei de vigilància a diferents promocions d'habitatges buits de l'Agència de l'Habitatge de Cata... Agència de l'Habitatge de Cat...03-08-2020573.156€Descargar
Arrendament d'un vehicle de representació Sindicatura de Comptes de la C...03-08-202038.600€Descargar
Serveis de Direcció d'Obra per a la supressió del pas a nivell núm. 12a Térmens de la línia Lle... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-202089.200€Descargar
LICITACIÓ DE TRES LÍNIES DE TRANSPORT ESCOLAR A LA COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ Consejos Comarcales03-08-202094.502€Descargar
Suministro de material necesario para la protección de las personas frente al COVID-19 en el ámbit... Agencia Estatal de Administrac...03-08-202066.120€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació, per procediment obert i tramitació ordinària, oferta econ micament més avantatjosa, a... Lérida. Ayuntamientos Provinc...02-08-202012.501€Descargar
Servei de gestió dels menjadors escolars de l'Urgell 2020-2021 Consejos Comarcales02-08-2020316.905€Descargar
Creació de zones d'estacionament i serveis per a autocaravanes als municipi de Gironella i Puig-rei... Consejos Comarcales01-08-2020107.121€Descargar
Treballs topogràfics aeronàutics aeroport Andorra-La Seu d'Urgell i Lleida-Alguaire Aeroports Públics de Cataluny...31-07-202058.400€Descargar
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI D'ALTERANTIVES I COST-BENEFICI EN EL PROJECTE DE SEGREGACIÓ... Agència Catalana de L'aigua31-07-202052.441€Descargar
Servei segment espacial de satèl.lit Ens Públic Corporació Catala...31-07-2020170.000€Descargar
CONSULTA PRELIMINAR REFERENT A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPS ANALÍTICS PER A DETERMINACIONS TOXICOLÒGIQUE... Departament de Justícia31-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres d'arranjament dels danys produïts per les foortes pluges del dia 14 d'octubr... Lérida. Ayuntamientos Provinc...31-07-202052.763€Descargar
Servei de comunicacions de telefonia m bil de veu i dades de la Fundació i2CAT Universitat Politècnica de Ca...31-07-202028.847€Descargar
Subministrament d'equipament esportiu i peces d'uniformitat Institut de Seguretat Pública...31-07-2020135.048€Descargar
Servei d'agència de viatges, per atendre les necessitats de transport, certàmens, activitats de pr... Consell Catalá de L'esport31-07-2020248.690€Descargar
CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA DE VETLLA Lérida. Ayuntamientos Provinc...31-07-2020102.424€Descargar
Serveis necessaris per a realitzar el projecte d'implantació d'adaptacions i millores en el sistema... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020290.000€Descargar
Servei d'actuacions de revisió general a la locomotora hist rica 1003(251.67) de Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020340.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de càtering de les recepcions que s'han de dur a terme per a diversos actes institucionals, ... Departament de la Presidència30-07-202055.000€Descargar
SERVEI DE DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA Biblioteca de Catalunya30-07-202049.599€Descargar
Adquisició de solució d'emmagatzemament Consorcios30-07-2020185.000€Descargar
Servei de realització tècnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la Genera... Departament de la Presidència30-07-2020350.000€Descargar
Millora de l'accessibilitat a la R.N.C de Boumort i als nuclis de Pessonada i Sant Martí de Canals Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-07-202051.703€Descargar
Contracte de serveis de suport al disseny, fabricació de prototips i verificació de l'electrònica... Institut d'Estudis Espacials d...30-07-2020200.000€Descargar
Reforma i ampliació del Museu de la Conca Dellà a Isona. Fase 2 Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-07-2020213.634€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc del subministrament de medicaments oncològics Consorcios30-07-202030.782.500€Descargar
Servei d'assessorament i coordinació en matèria de seguretat i salut per Aeroports de Catalunya a ... Aeroports Públics de Cataluny...30-07-202075.400€Descargar
Millora del carrer d'accés al cementiri municipal i a l'Església de Sant Joan Baptista. Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-07-202041.791€Descargar
EC 2020 365 Prestació del servei de desinfecció integral amb aplicació de tractaments peri dics d... Departament de la Vicepresidè...30-07-202029.232€Descargar
Projecte estratègic per l'acceleració de la transformació digital dels centres educatius de Catal... Departament d'Educació30-07-2020105.485.000€Descargar
Servei de dret d'ús de llicències per explotar indicadors de casuística del Consorci Sanitari Int... Consorcios30-07-202089.859€Descargar
Pavimentació d'un tram del carrer Sota els Valls del cast antic de Cabanabona Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-07-202057.447€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SCS-2020-309: APP Guia farmacoterapètica pacients d'edat avançada i elevad Servei Català de la Salut (Ca...30-07-202032.600€Descargar
Subministrament per lots de material de neteja i consumibles d'alimentació per SUMAR, mitjançant p... Consorcios30-07-2020128.159€Descargar
Subministrament per lots de material de neteja i consumibles d'alimentació per SUMAR, mitjançant p... Consorcios30-07-2020128.159€Descargar
Fabricació, subministrament i muntatge del mobiliari pels dormitoris de l'edifici B (posterior) de ... Agència Catalana de la Jovent...29-07-2020132.000€Descargar
11.2.1 Treballs tecnics manteniment i control XVRAC Departament d'Empresa i Coneix...29-07-2020467.762€Descargar
Serveis, en la modalitat de lloguer, de dues màquines trepitjaneu per l'estació d'esquí de Boí T... Actius de Muntanya, SA29-07-2020150.000€Descargar
Serveis de seguiment de la nivologia, gestió del perfil d'allaus, així com els serveis de formaci... Actius de Muntanya, SA29-07-202017.450€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de publicacions periòdiques per al Servei de Biblioteques i les Biblioteques Públi... Departament de Cultura29-07-2020496.499€Descargar
La contractació de diferents sistemes de teràpia per pressió negativa per al tractament de feride... Consorcios29-07-2020883.802€Descargar
Treballs d'enriquiment i actualització de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català Immoble-arquit... Departament de Cultura29-07-2020277.940€Descargar
Arrendament dels solars del Carrer Raval 38 i Raval 40 per aparcament de vehicles Lérida. Ayuntamientos Provinc...29-07-20201.000€Descargar
Servei d'anàlisi d'indicadors bibliometrics dels grups de recerca catalans Comissionat Per A Universitats...29-07-202014.994€Descargar
Renovación de vía 1 y desvíos 1 y 2 en la estación de Tárrega Administrador de Infraestructu...29-07-2020165.635€Descargar
PTOP-2018-1030 Auscultació geot cnica de talussos i actius geot cnics de la xarxa de carreteres de ... Departament de Territori I Sos...28-07-20201.380.090€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (art. 159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contr... Mutua de Accidentes de Trabajo...28-07-20201.485€Descargar
Servei d'avaluació de l'atenció integrada social i sanitària a l'entorn domiciliari (BE-2020-1946... Departament de Treball, Afers ...28-07-202065.000€Descargar
SERVEI DE FOTOGRAFIA I VÍDEO (EX. SER_OBEA_2020_0008) Ayuntamiento de Lleida28-07-202019.800€Descargar
Expedient 2019 76 05 04 Subministrament d'un vehicle furgó per la deixalleria mòbil del Servei de ... Consejos Comarcales28-07-202024.550€Descargar
Serveis de direcció d'obra del projecte constructiu del nou aparcament de l'estació de la Pobla de... Secretaria Per A la Mobilitat28-07-202018.400€Descargar
Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Sector Turístic Consorcios28-07-202037.000€Descargar
Subministrament per a l'adquisició d'un tractor de segona mà Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-07-202020.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres d'asfaltat del Camí d'enllaç de Llardecans amb la Granadella - Les Garrigue... Lérida. Ayuntamientos Provinc...28-07-202041.316€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'ÀPATS AL MENJADOR MUNICIPAL DE PANERA 7 (EXP. SUB_OBEA_2020_0003) Ayuntamiento de Lleida28-07-202034.428€Descargar
Consulta Preliminar de Mercat per a la futura contractació d¿un sistema d'informació dels process... Fundació Per A la Universitat...28-07-20200€Descargar
Contracte de serveis per a l'elaboració de plans d'integritat a l'administració local Varios27-07-202065.000€Descargar
Arrendament finca rústica situada al polígon 9, parcel·la 20 del TM de Gimenells Lérida. Ayuntamientos Provinc...27-07-20202.444€Descargar
Subministrament d'equipament i material fungible de resectoscopia quirúrgica per el servei d'urolog... Consorcios27-07-2020283.744€Descargar
SUBMINISTRAMENT ESTRIS DIVERSOS CUINA Secretaria de Serveis Penitenc...27-07-202034.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte d'urbanització del carrer de la Barana Lérida. Ayuntamientos Provinc...27-07-202057.785€Descargar
Subministrament d'una màquina de RX i d'altres elements necessaris per a lairradiació de component... Servei Català de la Salut (Ca...27-07-2020243.170€Descargar
Subministrament d'un mínim de 80 llances selectores DGPEIS Departament d' Interior27-07-202028.000€Descargar
Contracte de serveis per la implementació dels Protocols de seguiment elaborats en el marc del proj... Departament de Territori I Sos...26-07-202061.640€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS:BRO... Institut Català de la Salut (...24-07-2020155.950€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS A ATL Secretaría General de Territo...24-07-2020273.050€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'ÀPATS (DILLUNS A DIVENDRES) ALS ALLOTJAMENTS D'EMERGÈNCIA TEMPORERS 2020, (ESPA... Ayuntamiento de Lleida24-07-202050.588€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT ENTREPANS PER ESMORZAR (DILLUNS A DIUMENGE) ALS ALLOTJAMENTS D'EMERG NCIA PER TEMPOR... Ayuntamiento de Lleida24-07-202024.255€Descargar
SUBMINISTRAMENT ÀPATS DE DISSABTE I DIUMENGE ALS ALLOTJAMENTS D'EMERGÈNCIA TEMPORERS 2020-ESPAI SA... Ayuntamiento de Lleida24-07-202028.578€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de formació en eines d'ofim... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202063.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS FORESTALS D'ESP CIES LLENYOSES Forestal Catalana, S.A24-07-2020112.000€Descargar
Obres de diferents intervencions d'impermeabilització i segellat de lloses contra-volta, tractament... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-2020239.772€Descargar
BORSA HORES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT ALS RECURSOS D'ALLOTJAMENT ESPAI EMERGÈNCIA SANITÀRIA- TRAM... Ayuntamiento de Lleida24-07-202022.537€Descargar
PROJECTE D'ENDERROC I CONSOLIDACIO D'EDIFICACIO AGUIRÓ Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-07-202026.375€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de redacció del projecte executiu de la museografia del Museu Nacional Arqueològic de Tarra... Direcció General del Patrimon...24-07-202066.000€Descargar
20/01: Contractació del servei de formació en competències transversals d'interès empresarial de... Consorcios24-07-202050.000€Descargar
Alienació de finques rústiques: polígon 6, parcel·la 53 Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-07-202063.618€Descargar
Subministrament i transport de fons bibliogràfics, llibres i audiovisuals, per als serveis nacional... Departament de Cultura24-07-2020574.800€Descargar
Lloguer de porcions de finques rústiques: polígon 4, parcel·les 45, 56, 57 i 64; polígon 34, par... Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-07-20201.648€Descargar
SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES DINS ALLOTJAMENT D'URG NCIA (DE DILLUNS A DIUMENGE) A L'ESPAI SANIT... Ayuntamiento de Lleida24-07-202014.135€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels diferents Centres d'Atenció a Persones amb Discap... Departament de Treball, Afers ...24-07-202040.341€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de substitució de components del sistema de climatització adiabàtica instal·lat a l'esta... Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202060.000€Descargar
Subministrament d'un programari d'assist ncia a la gestió de requisits. (Ref:POS132/20) Secretaria Per A la Mobilitat24-07-202039.000€Descargar
concessió demanial per la instal·lació i explotació estacions de recàrrega de vehicles Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-07-202012.428€Descargar
Realització de reportatges fotogràfics de 380 elements del patrimoni cultural català immoble Departament de Cultura23-07-202087.400€Descargar
Obres de renovació del canvi d'agulles i ampliació de l'andana de l'estació de Tibidabo dels Ferr... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-2020778.177€Descargar
Subministrament de material de protecció de pistes d'esquí per a l'estació d'esquí de Boí Taül... Actius de Muntanya, SA23-07-202035.000€Descargar
Subministrament d'un tractor de cadenes nou i de primer ús, per a l'estació d'esquí de Boí Taül... Actius de Muntanya, SA23-07-202054.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment de la baixa tensió d'instal·lacions i edificis del Ferrocarril Turístic de... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-202072.000€Descargar
Servei de reparació i millora de la superfície natural i drenatges de les pistes d'esquí a l'esta... Actius de Muntanya, SA23-07-202050.645€Descargar
2020/1.165.631.00 Millora de la eficiència energètica de la il·luminació exterior de Vilaller, n... Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-07-202098.456€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament de ... Infraestructures de la General...23-07-202043.802€Descargar
PTOP-2021-6. Servei d'assistència tècnica per a l'assessorament i secretaria tècnica de la Carta ... Departament de Territori I Sos...23-07-2020135.780€Descargar
Servei integral de manteniment dels sistemes d'alimentació ininterrompuda Logaritme, Serveis Logístics,...23-07-20208.786€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament d'EPI's Consorcios23-07-2020269.233.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202043.388€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament de ... Infraestructures de la General...23-07-202043.802€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament d... Infraestructures de la General...23-07-202028.926€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR DE L'ESCOLA GUILLEM ISARN I LA LLAR D'INFANTS EL... Lérida. Ayuntamientos Provinc...22-07-202033.600€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I EINES PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE MANTENIMENT AMB MITJANS PROPIS... Agència Catalana de L'aigua22-07-202029.815€Descargar
Servei d'assistència tècnica per revisar, implantari mantenir els plans d'autoprotecció a les dif... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-2020555.250€Descargar
SUPORT A LA DETERMINACIÓ DE REQUERIMENTS ADDICIONALS PER LES MASSES D'AIGUA EPICONTINENTALS PROTEGI... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020226.912€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ASSIST NCIES T CNIQUES PR VIES A LA REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES DEL TERCER... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020933.715€Descargar
Subministraments de bateries rectificadores-carregadores pels Serveis Auxiliars de les subestacions ... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202065.263€Descargar
Serveis de direcció d'obra per a rehabilitació de dos ponts a la línia Lleida ¿ La Pobla de Segu... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202010.625€Descargar
Servicio de vigilancia de la salud del personal dependiente de la Dirección Provincial de la TGSS e... Tesorería General de la Segur...22-07-202015.355€Descargar
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER COBRIR LA CONTRIBUCIÓ ESPANYOLA ACORDADA EN EL STEERING COMMITTEE (SC)... Institut d'Estudis Espacials d...22-07-202061.300€Descargar
OBRES DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE DE LES PRESES QUE L'AC... Agència Catalana de L'aigua22-07-202078.695€Descargar
Servei d'assist ncia t cnica per a l'adequació de les caixes del Cremallera de la Vall de Núria de... Secretaria Per A la Mobilitat22-07-202037.359€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament monitor decorat Els matins Ens Públic Corporació Catala...22-07-202010.000€Descargar
MAQUINÀRIA DE DIVERSA TIPOLOGIA ( CUINA, BUGADERIA, CAFETERIA, ET C) AMB DESTINACIÓ ALS CENTRES PE... Secretaria de Serveis Penitenc...22-07-2020162.470€Descargar
Adquisición de artículos de campamento y accesorios de viaje para los alumnos de la Academia Gener... Academias Militares22-07-202068.167€Descargar
Adquisición de cinturones, ceñidores y artículos de cuero para los alumnos de la Academia General... Academias Militares22-07-202055.235€Descargar
Suministro de bota técnica de montaña para los alumnos de la Academia General Básica de Suboficia... Academias Militares22-07-202067.100€Descargar
Adquisición de artículos de mercería y varios para los alumnos de la Academia General Básica de ... Academias Militares22-07-202022.036€Descargar
Suministro de prendas de uniformidad para los alumnos de Cuerpos Comunes de la Academia General Bás... Academias Militares22-07-202023.506€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación del servicio de asistencia sanitaria ambulatoria -tratamiento inicial y sucesivo hasta... Mutua de Accidentes de Trabajo...21-07-202065.442€Descargar
ARRANJAMENT DE CAMINS AMB ÀRIDS RECICLATS Lérida. Ayuntamientos Provinc...21-07-2020158.046€Descargar
Subministrament de tres estacions de treball d'alt rendiment per els editors d'audio Ens Públic Corporació Catala...21-07-202012.000€Descargar
Servei d'implantació en SAP de la gestió i seguimentde les compres, contractacions i logística de... Servei Català de la Salut (Ca...21-07-2020173.800€Descargar
Obres d'estabilització del talús núm. 1 de la carretera d'accés a Port Ainé. (Ref:POS117/20) Secretaria Per A la Mobilitat21-07-2020188.685€Descargar
Contracte de serveis de neteja de l'Escola de Música i els Bucs d'assaig de les Borges Blanques Lérida. Ayuntamientos Provinc...21-07-202022.583€Descargar
Subscripció a la plataforma SiteImprove de la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...21-07-202096.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios21-07-20200€Descargar
Servicio de Auditoría para el Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG en el parque... Consorcios21-07-20206.950€Descargar
Furgoneta Universitat de Lleida21-07-202028.000€Descargar
Serveis de manteniment preventiu, correctiu i explotació del'estació depuradora d'aigües residual... Secretaria Per A la Mobilitat21-07-202080.325€Descargar
CONTRACTE D'OBRA DE CREACIÓ NOVA AULA PER LA LLAR D'INFANTS A L'EDIFICI DE L'ESCOLA SANTA MARIA DE... Lérida. Ayuntamientos Provinc...21-07-202040.981€Descargar
activitats comunicació XERSP Ayuntamiento de Lleida20-07-20205.537€Descargar
ASSIST NCIA A LA REDACCIÓ DELS DOCUMENTS NECESSARIS PER L'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRAT GICA DEL 3R C... Agència Catalana de L'aigua20-07-202026.544€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ASSIST NCIA T CNICA PER L'AVALUACIÓ DE L'EFICÀCIA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA CONNECTIVITAT Agència Catalana de L'aigua20-07-202098.779€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE VESTUARI DE PROTECCIÓ: BATES, GORRES, POLAINES, PER ALS CENTRES DE L'INS... Institut Català de la Salut (...20-07-20202.621.120€Descargar
Prestació de servei de creació de continguts en les webs Govern.cat i Catalangovernment.eu que ges... Departament de la Presidència20-07-202010.938€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A SERVIDORS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...20-07-202035.600€Descargar
Serveis de revisions i millores mecàniques dels remuntadors (segons normativa UNE-EN 1709) per l'es... Actius de Muntanya, SA20-07-2020154.500€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips de Telecomunicacions de Lleida-La Pobla (Re... Secretaria Per A la Mobilitat20-07-202060.000€Descargar
VIA FERRADAPALLARS SOBIRÀALINS - VALL FERRERA Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-07-202043.127€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió i manteniment de les plataformes i infraestructures digitals de la Fundació i2CAT Universitat Politècnica de Ca...20-07-202070.875€Descargar
Adequació de l'antic local de Radio Seu per consultori medic Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-07-202047.390€Descargar
Servei de gestió de la base de dades Ens Públic Corporació Catala...20-07-202050.000€Descargar
ADQUISICIÓ I SERVEIS D'IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ I RELACIÓ ELECTR... Direcció General de Desenvolu...20-07-2020100.000€Descargar
Millora del recinte del Cementiri de Bossòst Lérida. Ayuntamientos Provinc...20-07-202037.858€Descargar
Acord marc del subministrament del medicament BEVACIZUMAB Consorcios20-07-20205.042.700€Descargar
(Expedient 036 03 04 2019) Expedient de contractació de servei de transport escolar de la ruta 2.1... Consejos Comarcales18-07-202040.480€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro e instalación de cajas fuertes y gestores de apertura electrónicas en estaciones de la ... Red Nacional de los Ferrocarri...17-07-2020107.456€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PERFIL METABOLÒMIC, LIPIDÒMIC I PROTEÒMIC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES, MI... Institut Català de la Salut (...17-07-202049.197€Descargar
Serveis d'inspeccions i intervencions correctives de via al llarg de la línia del Cremallera de Nú... Secretaria Per A la Mobilitat17-07-2020119.788€Descargar
Serveis de suport en l'assessorament tècnic per al desenvolupament i l'execució del Pla d'Accions ... Secretaria de Comerç I Turism...17-07-2020347.107€Descargar
Servei de dinamitzadors i captadors de donants de sang en les col lectes dels equip m bils i en hos... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-202035.000€Descargar
IMPERMEABILITZACIÓ DEL PANTÀ MUNICIPAL D'EMMGATZEMATGE D'AIGUA AL MUNICIPI DE LINYOLA Lérida. Ayuntamientos Provinc...17-07-202071.210€Descargar
Serveis de conceptualització i disseny d'un concepte comunicatiu marc (eslògan o tagline cultural)... Departament de Cultura17-07-2020205.606€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

NGG-30.001/20: Actuacions silvopastura Colera ALBERAPASTUR Departament D'agricultura, Ram...17-07-202051.156€Descargar
(Expedient 2020/70/02.08.04) Expedient de contractació dels serveis de neteja de les dependències ... Consejos Comarcales17-07-202038.371€Descargar
Renovació total de les instal.lacions de l'enllumenat públic exterior de diferents pobles del munI... Lérida. Ayuntamientos Provinc...17-07-202076.160€Descargar
Obres de construcció d'uns nous espais de vestuaris per als serveis d'informatius i d'esports Ens Públic Corporació Catala...17-07-2020123.000€Descargar
Subministrament del medicament Tisagenlecleucel per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...17-07-2020960.000€Descargar
Subministrament de tubs LED per les UT213 dels Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya.(Ref:POSS3... Secretaria Per A la Mobilitat16-07-202016.106€Descargar
Servicios de Asistencia Sanitaria y Recuperadora de Carácter Ambulatorio para la Población Protegi... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-07-2020367.989€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de consultoria i assessoramen... Secretaria Per A la Mobilitat16-07-20203.100.000€Descargar
Senyalització dels senders del municipi Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-07-202026.973€Descargar
PTOP-2020-293 Contracte de serveis per al programa de cria en captivitat de la tortuga mediterrània... Departament de Territori I Sos...16-07-202019.000€Descargar
Manteniment i desenvolupament funcionalitats de Representa Consorcios16-07-202027.753€Descargar
CONCURS EN DUES FASES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ARQUITECTURA R... Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-07-202075.000€Descargar
OBRES DE MANTENIMENT FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS ALS EMBASSAMENTS I INSTAL LACIONS ANNEX... Agència Catalana de L'aigua16-07-202079.612€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament de Test Diagn stics per a la SARS_CoV_2 Consorcios16-07-202040.078.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 120 cadires d'oficina Ens Públic Corporació Catala...16-07-202031.800€Descargar
Contracte Menor: Subministrament d'equipament esportiu biosaludable i mobiliari urbà. Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-07-20205.207€Descargar
Alienació de terrenys municipals ubicats a Av. President Lluís Companys, de Guissona Lérida. Ayuntamientos Provinc...16-07-2020169.290€Descargar
SCS-2021-2. Contractació dels serveis de rehabilitació física i de logop dia en la modalitat ambu... Servei Català de la Salut (Ca...16-07-20200€Descargar
Contractació del servei d'àpats pel centre de serveis d'àmbit rural per a gent gran Les Garrigues... Consorcios16-07-202045.360€Descargar
Contractació de les obres, subministrament i muntatge de les instal lacions per actualitzar l'esta... Ens Públic Corporació Catala...16-07-20201.600.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI FORA ACORD MARC I NOUS USOS 2020 Agència Catalana de L'aigua16-07-202032.712€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Lloguer d'un vehicle per al programa Al cotxe Ens Públic Corporació Catala...16-07-20208.100€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE LLET DE FÓRMULA PER A LES FAMÍLIES DEL PROGRAMA MUNICIPAL MATERNO INFANTIL (CON... Ayuntamiento de Lleida15-07-20209.545€Descargar
PTOP-2021-10. Contracte de serveis per a la realització dels treballs per a la monitorització de l... Departament de Territori I Sos...15-07-202019.877€Descargar
Compra mescladors de vídeo/àudio per les Continuïtats Ens Públic Corporació Catala...15-07-202065.000€Descargar
Servei d'assessoria i control de qualitat dels continguts textuals presents a la BBDD d'InfoTur Secretaria de Comerç I Turism...15-07-202093.240€Descargar
Serveis de relacions públiques, creativitat, disseny, assessorament i producció de peces audiovisu... Secretaria de Comerç I Turism...15-07-202065.649€Descargar
Serveis de direcció d'obra de les obres de construcció d'una nau per a conservació de patrimoni f... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-2020109.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de l'obra, subministrament i servei d'instal lació i manteniment d'un GAP-FILLER de TDT, ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-07-202063.640€Descargar
Obres per la substitució del desviament núm. 9 de l'estació de Les Planes dels Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-2020656.184€Descargar
Serveis d'assistència tècnica per a la redacció de l'Avantprojecte del Tren dels Cims dels Ferroc... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-202051.100€Descargar
ARRANJAMENT DEL PORTAL DEL GEL CIUTADILLA (L'URGELL) Lérida. Ayuntamientos Provinc...15-07-202048.298€Descargar
Manteniment de maquinari de cabina NetApp Consorcios15-07-20208.000€Descargar
Servei de realització t cnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la General... Departament de la Presidència15-07-2020104.000€Descargar
Obra de manteniment de camins públics Lérida. Ayuntamientos Provinc...14-07-2020101.025€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de traducció i correcció de textos del Departament d'Empresa i Coneixement Comissionat Per A Universitats...14-07-202066.116€Descargar
Obres de renovació de superestructura i drenatge als túnels 2, 4, 5, 18, 20, 21, 24, 37, 40 i 41 d... Secretaria Per A la Mobilitat14-07-20201.954.390€Descargar
Contractació de Serveis cloud Amazon Web Services (AWS) per part d'IThinkUPC Universitat Politècnica de Ca...14-07-20201.200.000€Descargar
SCS-2020-266: Ampliació sistema d'emmagatzematge de dades de l'Hospital Universitari de Bellvitge Servei Català de la Salut (Ca...14-07-202048.100€Descargar
Servei d'avaluació independent de seguretat per a 5 noves locomotores s ries 257 dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat14-07-202080.000€Descargar
Serveis de gestió i manteniment tecnològic del'àrea lúdic esportiva dels Snowparks-Big Air Bag d... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020130.836€Descargar
Consolidació-Rehabilitació de la Torre de la Vilalta de Sant Guim de Freixenet (BCIN) 3a fase Lérida. Ayuntamientos Provinc...13-07-202042.975€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de rodes per al material mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020372.000€Descargar
Serveis de manteniment i reparació d'avaries i millores delsedificis, estacions i dependències del... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-20201.211.300€Descargar
Contractació de 24 vehicles en modalitat d'arrendament sense opció a compra per al parc mòbil d'A... Secretaría General de Territo...13-07-2020714.720€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LA JARDINERIA URBANA DE LLEIDA. SECTOR 4. CONTRACTE... Ayuntamiento de Lleida13-07-202099.516€Descargar
Servei discrecional de transport per carretera amb reiteració d'itinerari per a l'estació d'esquí... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020235.640€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu i reparació dels equips contra incendis d'extinció ma... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020168.901€Descargar
Renting 3 vehicles curts Ens Públic Corporació Catala...13-07-202033.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A SERVIDORS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...13-07-202035.600€Descargar
Disseny, construcció, decoració, muntatge i desmuntatge, així com, transport i supervisió dels ... Secretaria de Comerç I Turism...13-07-2020829.853€Descargar
CONCESSIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS LA TENALLA DE SIDAMON Lérida. Ayuntamientos Provinc...12-07-202038.000€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDU... Lérida. Ayuntamientos Provinc...11-07-202079.450€Descargar
Obres d'instal·lació de detecció automàtica de despreniments del PQ. 53,682 al P.Q. 53,790 i del... Secretaria Per A la Mobilitat10-07-2020430.177€Descargar
Subministrament de renovació de la llicència Ultimate del connector XTRACT-IS per Ferrocarrils de ... Secretaria Per A la Mobilitat10-07-20202.180€Descargar
Servei de defensa legal per a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202030.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de revisió de procediments acordats de produccions en règim de producció associada i de co... Ens Públic Corporació Catala...10-07-202025.600€Descargar
Servei d'estratègia, creació, producció de continguts i conversa activa amb la ciutadania a les x... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202035.000€Descargar
Servei d'impressió i manipulació de comunicacions generades per la Unitat decribratge de l'Institu... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-2020175.284€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC DEL LLOC DESTINAT A BAR RESTAURANT EN... Lérida. Ayuntamientos Provinc...10-07-20206.000€Descargar
Contracte de subministrament en règim de lloguer, la instal.lació i el desmuntatge d'enllumenat or... Lérida. Ayuntamientos Provinc...10-07-202025.260€Descargar
Servei de transport de viatgers a la demanda corresponent a l'àrea territorial de l'Alt Urgell: lí... Consejos Comarcales10-07-202024.100€Descargar
Subministrament en règim d'arrendament d'equips d'impressió-multifunció, així com el seu manteni... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202040.956€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MIRALCAMP Lérida. Ayuntamientos Provinc...10-07-2020215.739€Descargar
Servei de transport de viatgers a la demanda corresponent a l'àrea territorial de l'Alt Urgell: lí... Consejos Comarcales10-07-202024.100€Descargar
Obres de murets guarda balast a la línia Llobregat - Anoia i Barcelona - Vallès dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat09-07-2020177.384€Descargar
OBRES SEPARATA I. PAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT DE LA ZONA D'ACCÉS AL PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES... Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-07-202056.817€Descargar
2020-000203 MJ Sub i servei manteniment xarxa telecomunicacions Servei Català de la Salut (Ca...09-07-20201.094.650€Descargar
PTOP-2020-308 Subministrament d'una Biotrituradora per a treballs forestals al Parc Natural dels Po... Departament de Territori I Sos...09-07-202022.500€Descargar
Obres de rehabilitació de dos ponts de la línia Lleida ¿ La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de l... Secretaria Per A la Mobilitat09-07-2020294.546€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE EMPLEADOS PARA LA FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...09-07-202060.000€Descargar
Servicios Neurofisiologia en Lleida Mutua Intercomarcal de Acciden...09-07-20203.450€Descargar
CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA INSTAL LACIÓ, DESMUNTATGE I SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT I DECORACIÓ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-07-20203.200€Descargar
bres d'assolidament deth campanau dera gl isa dera Mair de Diu dera Purificacion de Boss st Consejos Comarcales09-07-2020122.400€Descargar
PAVIMENTACIO EN EL CAMI D'ACCES AL PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU PER OS DE CIVIS Lérida. Ayuntamientos Provinc...09-07-202051.653€Descargar
Servei de gestió de residus de l'Àrea de Material Mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata... Secretaria Per A la Mobilitat09-07-2020190.000€Descargar
Subministrament i manteniment de les llicències Bentley per Ferrocarrils de la Generalitat de Catal... Secretaria Per A la Mobilitat09-07-202017.534€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment integral dels aparells elevadors d'ATL Secretaría General de Territo...09-07-2020128.550€Descargar
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT D'UN ESTUDI DE DIAGNOSI I APLICACIÓ GIS AL SISTEMA ... Consejos Comarcales09-07-202045.000€Descargar
CONTRACTACIÓ RESERVADA per lots de subministrament de Productes làctics per les resid ncies per a ... Consorcios09-07-202036.252€Descargar
SERVEI DE CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS DE LA UOC CONFORME ALS REQUISITS ... Fundació Per A la Universitat...09-07-202013.100€Descargar
Programa formatiu de desenvolupament en competències estratègiques de la Gerència Territorial Cat... Institut Català de la Salut (...09-07-202048.000€Descargar
Subministrament de filtres per al material m bil de Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya (Ref:... Secretaria Per A la Mobilitat08-07-202026.500€Descargar
Licitació concessió demanial per explotació de punt informacio turistica i cafeteria de la Pla... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-07-20205.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concessió instal·lació esportiva Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-07-20200€Descargar
Serveis de direcció d'obra de diverses obres de via a la línia Lleida ¿ La Pobla de Segur i a les... Secretaria Per A la Mobilitat08-07-2020163.750€Descargar
SERVEI MANTENIMENT DELS SISTEMES DE TEMPS REALS DEL CICLE DE L'AIGUA Agència Catalana de L'aigua08-07-2020225.894€Descargar
OBRES PER LA INSTAL LACIÓ PELS APARELLS DEL CONTROL D'ACCÉS DELS CENTRES DE TREBALL DELS EMBASSAME... Agència Catalana de L'aigua08-07-202040.951€Descargar
Obres de reparació de cobertes i substitució funcional de biguetes de formigó armat al Casal Cív... Departament de Treball, Afers ...08-07-202061.483€Descargar
Campanya Consumidor Vulnerable i Pobresa Energ tica Secretaria de Politica Finance...08-07-202078.000€Descargar
SERVEI DE NETEJA, DESINFECCIÓ, DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS SÒ... Fundació Per A la Universitat...08-07-2020494.082€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS PER A LA NETEJA I BUIDAT DE LES FOSSES SÈPTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ANNEXES A LES PRESE... Agència Catalana de L'aigua08-07-20206.854€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DESCONNEXIÓ D'AIGÜES NETES D'ALCARRÀS. TM ALCARRÀS. COMARCA DEL SEGRI... Agència Catalana de L'aigua07-07-2020585.058€Descargar
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE DESCONNEXIÓ D'AIGÜES NETES D'ALCARRÀS. TM D'ALC... Agència Catalana de L'aigua07-07-202019.841€Descargar
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE DESCONNEXIÓ D'AIGÜES NETES D'ALCARRÀS. TM D'ALCARRÀS. COMARCA DEL SEGR... Agència Catalana de L'aigua07-07-202087.435€Descargar
Servei d'actualització de l'automatització d'etiquetatge amb RFID per al Banc de Sang i Teixits Servei Català de la Salut (Ca...07-07-202026.446€Descargar
Contracte de serveis postals de l'Ajuntament de Tàrrega Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-07-202088.013€Descargar
Obres de reparació i millora parcial dels accessos i pàrquing de l'estació d'esquí de Boí Taül... Actius de Muntanya, SA07-07-202055.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació per renovar SAI al CPD de l'Edifici Omega al Campus Nord de la Univ... Universitat Politècnica de Ca...07-07-202036.000€Descargar
Servei de muntatge i desmuntatge de material de gestió de cues (tanques, pals d'encaminament i/o al... Secretaria Per A la Mobilitat07-07-2020152.365€Descargar
Serveis de gestió de residus industrials i altres residus Institut de Recerca I Tecnolog...07-07-202015.000€Descargar
Servei de mediació cívico-comunitaria i de l'activació del Consell d'Ancians dins el marc del Pla... Departament de Treball, Afers ...07-07-202067.526€Descargar
OBRES SEPARATA I. PAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT DE LA ZONA D'ACCÉS AL PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES... Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-07-202056.817€Descargar
LLICÈNCIES D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC D'HORTS FAMILIARS DE RUFEA Ayuntamiento de Lleida07-07-2020152€Descargar
CONTRACTE D'OBRA PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTEMPLADES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE LA TANCA DEL P... Consorcios07-07-2020389.296€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc del subministrament del medicament BEVACIZUMAB Consorcios07-07-20200€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del suministrament de Test diagnostics per a la SAEA_COV_2 Consorcios07-07-202044.078.300€Descargar
Acord marc per al servei de monitorització centralitzada de temperatures en la logística de medica... Logaritme, Serveis Logístics,...07-07-202067.000€Descargar
SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT DE L'AIGUA A L'AIXETA DEL CONSUMIDOR AL TM DE LLEIDA ANY 2020 (EXP. SE... Ayuntamiento de Lleida07-07-202012.354€Descargar
Adquisició, per part d'un tercer, de desferra de l'explotació de Montserrat i de l'estació d'esqu... Secretaria Per A la Mobilitat07-07-20204.001€Descargar
URBANITZACIÓ PARCIAL DE LA TRAVESSIA DE LA C-28 DEL NUCLI DE SALARDÚ PERTANYENT AL MUNICIPI DE NAU... Lérida. Ayuntamientos Provinc...07-07-2020145.043€Descargar
SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'AG NCIA CATALANA DE L'AIGUA DELS ANYS 2020, 2021 I 2022 Agència Catalana de L'aigua06-07-202078.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS PER A LA BORSA D'HORES DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EQUIPAMENTS D'ALLOTJAMENT DE LA CAMPA... Ayuntamiento de Lleida06-07-202031.638€Descargar
Subministrament de balast tipus 2 per les línies Barcelona ¿Vall s i Llobregat ¿ Anoia dels Ferro... Secretaria Per A la Mobilitat06-07-202098.808€Descargar
SERVEI DE REALITZACIÓ DE TASQUES D'ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC EN EINES DE SOFTWARE LLIURE ORIENTAT A... Universitat Rovira y Virgili06-07-202019.200€Descargar
Subministrament de la segona fase del sistema de intercom del departament d'estudis i platós del mi... Ens Públic Corporació Catala...06-07-2020236.000€Descargar
Servei d'adequació a normativa de 73 vagons tremuja sèrie 62.000 de mercaderies de Ferrocarrils de... Secretaria Per A la Mobilitat06-07-2020932.000€Descargar
Servei de controlador de primer nivell (auditor extern) del projecte de la Primera Convocatòria del... Universitat Politècnica de Ca...06-07-20209.900€Descargar
Alquiler travelling Estudio 5 - RTVE en Cataluña Sociedad Estatal de Participac...06-07-202035.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

concurs de la parcel·la urbananúmero quatre situada a Baqueira -Naut Aran- provinent de la cessió... Lérida. Ayuntamientos Provinc...03-07-2020731.000€Descargar
Obres de millora del drenatge del túnel de la línia Llobregat-Anoia. Fase 3: Pl. Espanya ¿ Mag ri... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-2020259.542€Descargar
Serveis de treta de neu de carreteres, accessos, aparcaments, camins i vials interiors de les estaci... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-20201.014.100€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ALIMENTACIÓ BÀSICA ADAPTADA I DIETÈTICA Institut Català de la Salut (...03-07-20201.137.000€Descargar
5 TURISMES FAMILIARS Ens Públic Corporació Catala...02-07-2020100.000€Descargar
Servei d'allotjament i custòdia de la documentació de l'Institut Català d'Energia Institut Català D'energía (I...01-07-202066.955€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE VENTILACIÓ I RESPIRACIÓ_COMPLEMENTARI Institut Català de la Salut (...30-06-20201.732.420€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei per a l'elaboració d'una diagnosi sobre l'educació al desenvolupament en les ONGD catalanes Agencia Catalana de Cooperaci...30-06-202013.500€Descargar
Servei de manteniment programat preventiu i de reposició correctiva, subministrament de recanvis i ... Servei Catalá de Transit29-06-2020557.100€Descargar
Servei de traducció en llengua de signes Ens Públic Corporació Catala...29-06-2020105.000€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...29-06-202032.000.000€Descargar
Contractació emergència subministrament buzos Institut Català de la Salut (...29-06-202011.500.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes i buzos Institut Català de la Salut (...29-06-20209.365.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...29-06-20207.000.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20204.147.200€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...29-06-20203.949.600€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20202.190.720€Descargar
contractació emergència subministrament mascareta protecció Institut Català de la Salut (...29-06-20202.132.500€Descargar
Contractació emergència subministrament guants Institut Català de la Salut (...29-06-20201.962.820€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes ffp2 i pantalles protecció facial Institut Català de la Salut (...29-06-20201.435.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascareta ffp2 bec ànec Institut Català de la Salut (...29-06-20201.425.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament reactivos coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-20201.139.040€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes protecció rectangular a/gomes Institut Català de la Salut (...29-06-20201.086.750€Descargar
contractació emergència subministrament bates protec Institut Català de la Salut (...29-06-20201.036.000€Descargar
contractació emergència subministrament mascaretes ffp2 Institut Català de la Salut (...29-06-20201.015.000€Descargar
Contractació emergència subministrament bates coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-2020513.562€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...29-06-2020500.000€Descargar
Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a Barcelona ciutat, provínci... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-2020491.968€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament polaina plàstic Institut Català de la Salut (...29-06-202086.900€Descargar
Contractació emergència subministrament circuits pacient Institut Català de la Salut (...29-06-202070.248€Descargar
Contractació emergència subministrament equips electroforesis (tapestation) Institut Català de la Salut (...29-06-202069.848€Descargar
Prestació del servei de desinfecció integral amb l'aplicació de tractaments periòdics de biosegu... Departament de la Vicepresidè...29-06-202065.000€Descargar
Contractació emergència subministrament pantalles protecció facial Institut Català de la Salut (...29-06-202059.400€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...29-06-202058.800€Descargar
Servei addicional de vigilància per a les Oficines de Treball del SOC a la província de Girona, mi... Servicio de Ocupación de Cata...29-06-202058.344€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència servei transport menjar personal ics Institut Català de la Salut (...29-06-202056.000€Descargar
Neteja diverses dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202055.909€Descargar
Contractació emergència servei transport mostres de laboratori estudi ministeri Institut Català de la Salut (...29-06-202055.614€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...29-06-202042.658€Descargar
Contractació emergència subministrament reactiu coronavirus Institut Català de la Salut (...29-06-202039.312€Descargar
Contractació emergènciasubministrament 3 equips microtoms Institut Català de la Salut (...29-06-202038.143€Descargar
Contractació emergènciasubministrament 3 equips microtoms Institut Català de la Salut (...29-06-202038.143€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament metres roba blanca per fer bates Institut Català de la Salut (...29-06-202031.510€Descargar
Contractació emergència subministrament transp virus 3ml Institut Català de la Salut (...29-06-202030.900€Descargar
Contractació emergència subministrament reactius QIASTATDX-PCR COVID2019 6D 774QIA-691212 Institut Català de la Salut (...29-06-202030.600€Descargar
Neteja diferents dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202022.364€Descargar
Prestació del servei de rentatge i desinfecció complementària amb ozó i viricides per a prevenci... Departament de la Vicepresidè...29-06-202020.655€Descargar
Contractació emergència subministrament recolli/transp virus 3ml Institut Català de la Salut (...29-06-202015.000€Descargar
Contractació emergència subministrament roba teixit artic white Institut Català de la Salut (...29-06-202012.467€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Neteja diferents dependències DARP Departament D'agricultura, Ram...29-06-202011.182€Descargar
Contractació emergència servei de transport de respiradors Institut Català de la Salut (...29-06-20203.000€Descargar
Subministrament de llicències SAP per al Banc de Sang i Teixits Servei Català de la Salut (Ca...26-06-202030.221€Descargar
Contractació per lots de subministrament de material d'oficina, tòners i material per fer manualit... Consorcios26-06-202041.513€Descargar
Subministrament d'àrid reciclat amb marcatge CE, així com el seu transport als camins establerts, ... Lérida. Ayuntamientos Provinc...26-06-202092.446€Descargar
Cobertura d'assegurances de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni Ens Públic Corporació Catala...26-06-2020145.000€Descargar
Lloguer d'un estudi de producció audiovisual en HD per a explotació prog. mitjà televisió de la ... Ens Públic Corporació Catala...26-06-2020373.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de Desenvolupament de l'Storytelling per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...26-06-202089.842€Descargar
Servei de transmissió de fins a 6 senyals de càmera en temps real i sincròniques als estudis de b... Informació I Comunicació de ...26-06-202081.600€Descargar
Servei d'intervenció RS (Revisió de Seguretat) i pintat dels vagons sèrie s/453 de Ferrocarrils d... Secretaria Per A la Mobilitat26-06-2020181.000€Descargar
Servei de transport dels exàmens de les PAU (convocatòria ordinària) des de l'empresa de segureta... Comissionat Per A Universitats...26-06-2020110.100€Descargar
Serveis d'impressió i encapsat dels exàmens de la convocatòria ordinària corresponent al juny qu... Comissionat Per A Universitats...26-06-202081.161€Descargar
Contractació emergència subministrament PCR coronavirus Institut Català de la Salut (...26-06-20208.280€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes coronavirus Institut Català de la Salut (...26-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrent d'EPI's Consorcios25-06-2020269.233.000€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrent d'EPI's Consorcios25-06-2020269.233.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes FFP3 Institut Català de la Salut (...25-06-202060.754€Descargar
Contractació emergència medicament coronavirus cloroquina 155mg. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia mascaretes FFP2 I FFP3 coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates. Institut Català de la Salut (...25-06-2020236.932€Descargar
Reforma del vestidors existents i ampliació corresponent a la construcció de nou volum per allatog... Gerona. Ayuntamientos Provinci...25-06-2020173.761€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emerg ncia subministrament escovillons. Institut Català de la Salut (...25-06-20201.680€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament gorros i polaines. Institut Català de la Salut (...25-06-202053.544€Descargar
Contractació emergència subministrament contenidors 60l. Institut Català de la Salut (...25-06-2020458.514€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament transp virus 3ml 1 esc estàndard. Institut Català de la Salut (...25-06-202014.850€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates. Institut Català de la Salut (...25-06-2020352.800€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates cirurg altaprotec líquid est ril. Institut Català de la Salut (...25-06-2020477.272€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament escovillons. Institut Català de la Salut (...25-06-202025.949€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament canister. Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes ffp3. Institut Català de la Salut (...25-06-20201.749.000€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes. Institut Català de la Salut (...25-06-20202.589.600€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament sistema infusió. Institut Català de la Salut (...25-06-202076.320€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament eq PCR rt SARS-COV-2 xprSARS-COV2-10. Institut Català de la Salut (...25-06-2020166.950€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament mascaretes coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-202039.552€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons i medi. Institut Català de la Salut (...25-06-20202.415€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament fungible respiradors coronavirus. Institut Català de la Salut (...25-06-202013.302€Descargar
PAVIENTACIÓ CAMÍ COGUL Lérida. Ayuntamientos Provinc...24-06-202041.322€Descargar
Canonada de connexió de la captació del manantial a Vinaixa. Lérida. Ayuntamientos Provinc...23-06-2020142.518€Descargar
Subministrament de divers material fungible de protecció per a la Policia de la Generalitat-Mossos ... Departament d' Interior23-06-20202.368.960€Descargar
Serveis de desenvolupament i evolució d'un sistema de Videoconferència per l'àmbit de Salut per a... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020290.201€Descargar
ervei de renovació Adobe Analytics (Analytics Prime - server calls i Analytics Heartbeat - video st... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020164.700€Descargar
Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament dels productes necessaris per a la r... Consorcios23-06-2020117.712€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament set portadores TETRA de TBS RESCAT per tal d'ampliar la capacitat de les comunicacio... Secretaria de Telecomunicacion...23-06-2020115.582€Descargar
Serveis de senyalització a les estacions i trens derivada del procés de desescalada del confinamen... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-202073.771€Descargar
servei de neteja de lesestacions, dependències i automotors del Cremallera de Montserrat i de les e... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-202063.413€Descargar
Compra de 3.778 contenidors de residus: cubells amb tapa i pedal (1.940 de 50 litres i 1.838 de 60 l... Departament d' Interior23-06-202046.539€Descargar
ontractació d'un mitjà de publicitat determinat per l'estratègia de comunicació de la destinaci... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-06-202032.445€Descargar
Serveis relatius al sobre consum del servei Adobe Analytics pel període febrer-maig de 2020. Secretaria de Telecomunicacion...23-06-202031.534€Descargar
Subministrament de pantalles de protecció de vidre i policarbonat de diferents dimensions per les d... Departament d' Interior23-06-202024.499€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

serveis de neteja de les diferents estacions, dependències i unitats de tren de la línia Lleida La... Secretaria Per A la Mobilitat23-06-20208.954€Descargar
Subministrament de cintes adhesives de colors per a senyalitzar les zones de desinfecció i neteja p... Departament d' Interior23-06-20200€Descargar
Subministrament 7 rotllos de 150 M de paper polietilè per la senyalització al terra en els process... Departament d' Interior23-06-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE BRAÇALS IDENTIFICATIUS, GELS I LUBRICANTS, CRIOTERÀPIA, VASOS MEDICACI... Institut Català de la Salut (...22-06-2020958.500€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MEDICAMENTS:COMPLEMENTARI 2020 Institut Català de la Salut (...22-06-2020495.560€Descargar
Contractació per lots del subministrament de vestuari i calçat pels treballadors de SUMAR, Serveis... Consorcios22-06-202040.125€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE BRAÇALS IDENTIFICATIUS, GELS I LUBRICANTS, CRIOTERÀPIA, VASOS MEDICACI... Institut Català de la Salut (...22-06-2020958.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de medicaments exclusius per a l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital de ... Institut Català de la Salut (...19-06-20203.961.160€Descargar
Reforma de la 6a planta sud d'hospitalització de la Fase I de l'Hospital Universitari Arnau de Vila... Institut Català de la Salut (...19-06-2020757.026€Descargar
Crear un centre de suport per permetre donar altes telefòniques a l'aplicació La meva Salut (LMS),... Secretaria de Telecomunicacion...19-06-2020239.870€Descargar
Contracte d'emergència per al subministrament de diversos materials de prevenció per a les OASF i ... Departament de Treball, Afers ...19-06-202066.603€Descargar
Serveis de desenvolupament i suport per incorporar canvis en els sistemes d'informació dels Departa... Secretaria de Telecomunicacion...19-06-202062.723€Descargar
Servei de creativitat de la campanya informativa Nova normalitat. Departament de la Presidència19-06-202045.000€Descargar
Contracte d'emergència per a l'ampliació de la prestació del servei de transport i distribució d... Departament de Treball, Afers ...19-06-202041.322€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Dotació de connectivitat, xarxa, infraestructura i posada en marxa a AWS d'aplicacions mòbils de l... Secretaria de Telecomunicacion...19-06-202039.406€Descargar
Contracte d'emergència per al subministrament i instal·lació de mampares per a la protecció del ... Departament de Treball, Afers ...19-06-202025.120€Descargar
Contracte d'emergència per al subministrament de bates d'un sol ús com a mesura de protecció indi... Departament de Treball, Afers ...19-06-202019.750€Descargar
Servei d'assessorament en enginyeria i servei de validació de tècniques, i proveïdors, suport int... Servei Català de la Salut (Ca...19-06-20207.740€Descargar
Servei de transport de tests PCR i material de laboratori a a direcció territorial de Lleida Servei Català de la Salut (Ca...19-06-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia a 18.06.2020 Departament de Justícia19-06-20200€Descargar
Subministrament targetes Up/Down converters de video professional Ens Públic Corporació Catala...18-06-202026.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió del fang residual a l'ETAP del Cardener Secretaría General de Territo...18-06-202098.873€Descargar
Subministrament d'una màquina telescòpica per a l'estació d'esquí i muntanya de Vallter 2000. Gerona. Ayuntamientos Provinci...18-06-202089.820€Descargar
Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament d'un ecògraf alta resolució i un e... Consorcios18-06-202088.000€Descargar
Servei complementari de neteja i desinfecció dels diversos locals del SOC, a la ciutat de Barcelona... Servicio de Ocupación de Cata...18-06-202084.531€Descargar
Subministrament de solucions hidroalcohòliques per a les proves d'accés a la Universitat, any 2020... Comissionat Per A Universitats...18-06-202016.020€Descargar
Subministrament de 21 purificadors d'aire per a les oficines de les Regions Sanitàries del CatSalut Servei Català de la Salut (Ca...18-06-202014.994€Descargar
Subministrament de 100 unitats de pantalles facials i de de 300 unitats d'esprai netejador i 300 paq... Agència de l'Habitatge de Cat...18-06-20203.093€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 100 unitats de pantalles facials i de de 300 unitats d'esprai netejador i 300 paq... Agència de l'Habitatge de Cat...18-06-20203.093€Descargar
Subministrament d'equips de protecció individual per al personal del Servei Català de la Salut per... Servei Català de la Salut (Ca...18-06-20201.950€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, de subministraments i serveis diversos ... Servei Català de la Salut (Ca...18-06-20200€Descargar
subministrament d'equipament mèdic en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia del SARS-C... Servei Català de la Salut (Ca...18-06-20200€Descargar
Servei de digitalització (check-list) de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun... Secretaria Per A la Mobilitat17-06-2020287.600€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i la pos... Infraestructures de la General...17-06-2020128.657€Descargar
ervicio de digitalización de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat16-06-2020481.630€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

10.1.2. Inspecció control qualitat dels combustibles líquids Secretaria General16-06-202080.160€Descargar
Subministrament de medicaments oncològics genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...16-06-20202.423.480€Descargar
Subministrament de 8 bateries per a les UT213 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (PO59... Secretaria Per A la Mobilitat15-06-2020102.000€Descargar
Serveis de digitalització dels processos de manteniment preventiu i correctiu de Ferrocarrils de la... Secretaria Per A la Mobilitat12-06-2020481.630€Descargar
Obres de substitució de m duls prefabricats a la Residencia per a persones amb discapacitat psíqui... Departament de Treball, Afers ...11-06-2020826.422€Descargar
SERVEI D'ASSISTENCIA TECNICA PER A L'ELABORACIO DEL PLA DE L'ARBRAT DE LLEIDA Ayuntamiento de Lleida10-06-202014.950€Descargar
PTOP-2020-44 Servei de custòdia de documentació administrativa i del fons bibliogràfic i serveis ... Departament de Territori I Sos...09-06-2020209.696€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis de manteniment, conservació i reparació de la via pública al municipi de les... Lérida. Ayuntamientos Provinc...08-06-2020235.537€Descargar
Acord marc de subministrament d'equips informàtics i determinades llicències de programari amb des... Consorcios03-06-202029.498.500€Descargar
Servei de mesurament i recopilació de dades del contingut d'aigua al sol i pluviometria per l'IRTA Institut de Recerca I Tecnolog...02-06-202099.000€Descargar
Subministrament de targetes de vídeo professionals amb funcions diverses pels estudis de continu ta... Ens Públic Corporació Catala...02-06-202063.000€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament alcohol 96 i 70 coronavirus Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei d'incorporació de títols uniformes a registres bibliogràfics del catàleg Argus a realitza... Departament de Cultura30-05-2020191.968€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE MANTENIMENT DE SIEBEL Agència Catalana de L'aigua29-05-2020360.000€Descargar
Servei d'adequació tecnològica del PARLA.CAT del Departament de Cultura Secretaria de Telecomunicacion...29-05-20201.193.770€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte constructiu de l'am... Infraestructures de la General...28-05-202092.100€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte constructiu de l'am... Infraestructures de la General...28-05-2020139.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu. Via ... Infraestructures de la General...28-05-202082.660€Descargar
REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER BODIGUES I D'UN TRAM DELS CARRERS CLAVERÒLA I SOLEI DE SALARDÚ. Lérida. Ayuntamientos Provinc...26-05-202050.501€Descargar
Serveis de manteniment i operació del centre d'informació viària de Catalunya (CIVICAT) i de mant... Servei Catalá de Transit25-05-20206.391.740€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollides, trasllats, atenció a l'espai de ludoteca i guarda temporal d'infants i adole... Departament de Treball, Afers ...22-05-20201.384.200€Descargar
Subministrament d'un camascopi P2 HD pel magatzem de rodatges del departament d'Exteriors Ens Públic Corporació Catala...20-05-202017.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...20-05-20203.600€Descargar
Execució de les obres del projecte de mesures correctores de la concentració parcel lària d'Alfé... Infraestructures de la General...20-05-2020286.515€Descargar
Contracte de serveis per a la Direcció de les obres de mesures correctores de la concentració parc... Infraestructures de la General...20-05-202013.860€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres mesures corre... Infraestructures de la General...20-05-20201.444€Descargar
Obres de renovació de la instal lació de catenària als túnels 2, 3 i 4 de la línia Barcelona - ... Secretaria Per A la Mobilitat18-05-2020259.151€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'estabilització dels talussos de prioritat 2 del ramal Manresa de la línia Llobregat - Anoi... Secretaria Per A la Mobilitat18-05-20200€Descargar
Obres de reparació de diversos trams dels túnels 2 i 3 de la línia Lleida-La Pobla de Segur dels ... Secretaria Per A la Mobilitat18-05-202055.391€Descargar
Servei d'impressió de talonaris de participacions de la loteria la Grossa Cap d'Any 2020 Entitat Autònoma de Jocs I Ap...16-05-2020120.000€Descargar
Obres per a l'arranjament de canalitzacions generals de cables i de repartidors de fibra ptica a le... Secretaria Per A la Mobilitat15-05-2020230.000€Descargar
Servei per a l'elaboració del pla de negoci per a la implantació de serveis ferroviaris regionals ... Secretaria Per A la Mobilitat14-05-2020235.000€Descargar
Serveis neteja i desinfecció cambres frigorífiques IMLCFC Departament de Justícia14-05-202091.215€Descargar
Serveis de reparació i subministrament de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI'S) de les Mà... Secretaria Per A la Mobilitat13-05-202020.250€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc per a l'homologació d'un conjunt d'empreses per executar obres en túnels de Ferrocarril... Secretaria Per A la Mobilitat08-05-2020400.000€Descargar
Acord Marc per a l'homologació d'empreses per a l'execució d'obres en ponts i estructures de Ferro... Secretaria Per A la Mobilitat08-05-2020800.000€Descargar
Acord Marc per a l'homologació d'empreses per a l'execució d'obres en talussos i vessants als àmb... Secretaria Per A la Mobilitat08-05-2020800.000€Descargar
Obtenció de dades diàries del mantell nival al Pirineu Occidental i Oriental de Catalunya per a la... Secretaria Per A la Planificac...08-05-2020123.006€Descargar
Servei de control de plagues pel Banc de Sang i Teixits, tant a la seva seu central corporativa, com... Servei Català de la Salut (Ca...05-05-20207.000€Descargar
Servei de salvament i socorrisme als centres penitenciaris Departament de Justícia30-04-202080.640€Descargar
SERVEI DE SOCORRISME A LES 7 PISCINES MUNICIPALS DESCOBERTES DE LA CIUTAT DE LLEIDA 2020- 2022 (SER_... Ayuntamiento de Lleida08-04-2020424.009€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i reciclatge de cintes d'impressió per a validadores magnetiques de títols de tran... Secretaria Per A la Mobilitat27-03-202012.000€Descargar
Lloguer de porcions de finques rústiques: polígon 4. parcel les 11, 30, 38 i 45; polígon 10, parc... Lérida. Ayuntamientos Provinc...11-03-20206.235€Descargar
Reconocimientos médicos, general y oftalmológico Instituto Nacional de la Segur...06-03-202014.600€Descargar
Execució de les obres de condicionament de les plaques solars tèrmiques i l'espai on s'ubiquen de ... Infraestructures de la General...05-03-2020159.363€Descargar
Serveis extraordinaris per a l'adequació normativa de les escales mecàniques de la xarxa de Ferroc... Secretaria Per A la Mobilitat24-02-2020790.256€Descargar
Servicio de explotación técnica de los sistemas de climatización del Sector ACC y del Sector Cata... Aena, Aeropuertos Españoles y...20-02-2020265.000€Descargar
Contracte de subministrament d'energia el ctrica a la seu social d'Infraestructures de la Generalita... Infraestructures de la General...17-02-2020150.688€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de disseny, direcció, construcció, muntatge, desmuntatge i supervisió de l'estand de Ferro... Secretaria Per A la Mobilitat07-02-202050.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MEDICAMENTS 2020 Institut Català de la Salut (...07-02-20204.933.660€Descargar
Servei de suport t cnic-administratiu per a la gestió del Programa d'ajudes per a actuacions d'efic... Institut Català D'energía (I...05-02-2020213.900€Descargar
Contracte mixt de subministrament i obra per la reforma de l'enllumenat públic de l'urbanització E... Lérida. Ayuntamientos Provinc...30-01-202086.303€Descargar
Contracte de serveis per a l¿assist ncia t cnica per a la realització dels informes preliminars de... Infraestructures de la General...23-01-202099.938€Descargar
Acord Marc per a la contractació dels contractes de serveis per a les assist ncies t cniques de con... Infraestructures de la General...24-12-2019140.000€Descargar
Servei de cafeteria menjador a diversos casals de gent gran i casals cívics de la Direccio General ... Departament de Treball, Afers ...04-11-20190€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió i logística de les proves d'avaluació finals Fundació Per A la Universitat...07-08-2019915.533€Descargar
Servei de governança en la gestió de projectes. Fundació Per A la Universitat...03-05-2019804.000€Descargar
Prueba gratuita
Contacto