Se han encontrado 86 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Pla de seguretat integral Transports de Barcelona, S.A.28-09-2020200.000€Descargar
Inspecció per Ultrasons Nivells 1 i 2, Homologació de la Certificació Ferrocarril Metropolità de Ba...28-09-202032.945€Descargar
Construcció de l'Edifici Oficines de la nova cotxera d'autobusos de Transports de Barcelona en Zona... Transports de Barcelona, S.A.25-09-202013.615.700€Descargar
Manteniment del Sistema MouTV a andanes de Metro i Punts TMB Ferrocarril Metropolità de Ba...25-09-2020135.000€Descargar
Instal·lacions de telecomunicacions i seguretat a la nova cotxera d'autobusos a Zona Franca (espai ... Transports de Barcelona, S.A.23-09-20202.448.020€Descargar
Servei consistent en un anàlisi funcional i disseny del sistema d'informació de la direcció de se... Área Metropolitana de Barcelo...23-09-202057.600€Descargar
Reparació de goteres a 20 busos de les S-67-XH Transports de Barcelona, S.A.23-09-202041.622€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament càmera SONY SNC-VB640+PRIME SUPPORT Ferrocarril Metropolità de Ba...22-09-202037.500€Descargar
Servei d'assessorament jurídic especialitzat en matèria de contractació pública i de dret de l'h... Área Metropolitana de Barcelo...22-09-202083.250€Descargar
Servei d'inspeccions periòdiques dels ascensors de FMB Ferrocarril Metropolità de Ba...22-09-202059.520€Descargar
Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra de Telecomunicacions de la Nova Cotxe... Transports de Barcelona, S.A.21-09-2020139.500€Descargar
Servei de consultoria per realitzar el disseny, implementació, dinamització i avaluació de la tau... Área Metropolitana de Barcelo...18-09-202027.500€Descargar
Subministrament i instal·lació dels equips necessaris per a la climatització de dos carrils exist... Transports de Barcelona, S.A.18-09-202060.000€Descargar
Renovació de carril entre les estacions de Lesseps i Penitents a L3 Ferrocarril Metropolità de Ba...18-09-2020800.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 30 Targetes calis BQ1 843724 - Codi TMB 231592 Ferrocarril Metropolità de Ba...17-09-202058.500€Descargar
Subministrament de 1800 filtres A.A. interior Volvo - Codi TMB 228419 Transports de Barcelona, S.A.16-09-202091.800€Descargar
Subministrament de 22 bobina encesa Citaro CNG - Codi TMB 227665 Transports de Barcelona, S.A.16-09-202030.030€Descargar
Manteniment de les càpsules amortidores hidràuliques dels trens de la sèrie 9000 Ferrocarril Metropolità de Ba...16-09-202052.976€Descargar
Suministro de cloruro férrico (solución) para las estaciones depuradoras de aguas residuales situa... Aigües de Barcelona, Empresa ...15-09-20201.016.000€Descargar
Gestió integral de la formació continua CAP Transports de Barcelona, S.A.15-09-202085.600€Descargar
Neteja pous ventilació Ferrocarril Metropolità de Ba...10-09-2020193.775€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Uniformitat línies automàtiques Ferrocarril Metropolità de Ba...10-09-2020175.298€Descargar
Neteja dels edificis corporatius de TMB Transports de Barcelona, S.A.10-09-20201.071.450€Descargar
Sistema DRT per al barri de Torre Bar Transports de Barcelona, S.A.09-09-202074.000€Descargar
Nova arquitectura del bloc d'Internet de la xarxa de TMB Ferrocarril Metropolità de Ba...08-09-2020450.000€Descargar
Contracte relatiu al subministrament de 7 grups motobomba de recirculació externa per a l'EDAR Baix... Aigües de Barcelona, Empresa ...08-09-202081.500€Descargar
Manteniment preventiu i correctiu de les Plataformes Elevadores de Persones (Lot 1) i els Equips de ... Transports de Barcelona, S.A.07-09-2020396.772€Descargar
Adequació dels espais d'influència pertanyents a les sales STMO i STM1 per als nous telecomandamen... Ferrocarril Metropolità de Ba...04-09-2020197.556€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a la instal·lació d'una passera a la via ... Ferrocarril Metropolità de Ba...04-09-202085.000€Descargar
Obres per a l'obtenció de la llicència d'activitat de les oficines de ZF-2. Fase 2. Ferrocarril Metropolità de Ba...04-09-2020274.434€Descargar
Subministrament 136.000 paquets de tovalloletes eixugamans 31x23cm reciclades - Codi TMB 5456 Ferrocarril Metropolità de Ba...04-09-2020443.088€Descargar
Nova arquitectura del bloc d'Internet de la xarxa de TMB Ferrocarril Metropolità de Ba...04-09-2020450.000€Descargar
Subministrament de 5.898 conjunts complerts de fixacions antivibratorias M3H Ferrocarril Metropolità de Ba...03-09-2020383.370€Descargar
Servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció d'un estudi sobre l'anàlisi de la ... Área Metropolitana de Barcelo...02-09-202087.000€Descargar
Serveis d'assistència i reparació de variadors de freqüència dels sistemes electromecànics de l... Ferrocarril Metropolità de Ba...02-09-2020178.522€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Projecte de millora de la megafonia en 5 estacions de metro Ferrocarril Metropolità de Ba...01-09-202028.000€Descargar
Subministrament de títols de billetatge any 2021 Codis TMB (231817, 231818) Ferrocarril Metropolità de Ba...01-09-20201.225.000€Descargar
Adquisició, instal·lació, manteniment i formació de desfibril·ladors Ferrocarril Metropolità de Ba...27-08-2020398.000€Descargar
Adquisició, instal·lació, manteniment i formació de desfibril·ladors Ferrocarril Metropolità de Ba...27-08-2020398.000€Descargar
Manteniment llic ncies WorkSpace One 2021 Transports de Barcelona, S.A.26-08-202062.810€Descargar
Subministrament de 5 Targetes comunicacions A90-TJ3s/9000- Codi TMB 231580 Ferrocarril Metropolità de Ba...26-08-202033.000€Descargar
Renovació Backbone xarxa 10 gigabits Ethernet i Ampliació CPD Triangle Ferrocarril Metropolità de Ba...25-08-2020150.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adequació del quadre el ctric de baixa tensió d'alimentació SAI del CON de Triangle Transports de Barcelona, S.A.21-08-202065.000€Descargar
Revisió del cicle llarg de pantografs Ferrocarril Metropolità de Ba...20-08-2020116.123€Descargar
Manteniment material m bil de L2 (22 trens S9000) Ferrocarril Metropolità de Ba...12-08-20203.053.360€Descargar
Manteniment trens L9_10 Sud (19 trens S9000) Ferrocarril Metropolità de Ba...12-08-20201.761.720€Descargar
Serveis consistent en la redacció del projecte d'execució i la direcció de les obres de reurbanit... Área Metropolitana de Barcelo...06-08-202057.393€Descargar
servei d?assistència tècnica a la direcció de les obres derehabilitació del col·lector de la ri... Aigües de Barcelona, Empresa ...04-08-202070.000€Descargar
Acord marc subjecte a regulació harmonitzada per al subministrament de material de recanvi per a le... Transports de Barcelona, S.A.30-07-20201.750.910€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Lots de Nadal per al Personal de TMB Transports de Barcelona, S.A.30-07-2020471.008€Descargar
Subministrament de 900 manxes neumatiques eix davanter i posterior - Codi TMB 114163. Transports de Barcelona, S.A.27-07-202022.500€Descargar
Subministrament de 150 injectors de motor Codi TMB 224755 Transports de Barcelona, S.A.27-07-202027.000€Descargar
Servicio de gestión de las infraestructuras informáticas del entorno de operaciones.. Aigües de Barcelona, Empresa ...20-07-2020580.485€Descargar
Subministrament d'1 portàtil LENOVO V340-17IWL 17,3'' I5 8GB 512GB i 1 CANON digital discs interns,... Área Metropolitana de Barcelo...17-07-20204.107€Descargar
Implantacio EMV Bus Transports de Barcelona, S.A.13-07-20201.270.500€Descargar
Contractació basada per a l'aixecament topogràfic de l'Avinguda Generalitat, entre Av. Pons i Raba... Área Metropolitana de Barcelo...13-07-20207.368€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 20 kits de culata cursor 9 Codi TMB 227360 Transports de Barcelona, S.A.10-07-2020100.000€Descargar
Subministrament 23 Targetes TCN TCU - Codi TMB 229313 Ferrocarril Metropolità de Ba...30-06-2020230.000€Descargar
Subministrament de 150 suports de contracarril per a travessa bibloc stedef V.S.B. amb contracarril Ferrocarril Metropolità de Ba...22-06-202021.549€Descargar
Servei consistent en el càlcul de la petjada de carboni del prototip UMBRELLA del Projecte LIFE Met... Área Metropolitana de Barcelo...22-06-202010.000€Descargar
Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per la resolució dels defectes en l'àmbit de ... Ferrocarril Metropolità de Ba...17-06-2020155.000€Descargar
Manteniment de cicle llarg dels blocs de fre dels trens de la flota de material m bil. Ferrocarril Metropolità de Ba...03-06-2020230.530€Descargar
Servei consistent en el repartiment dels avisos de cobrament dels ingressos metropolitans 2020 i 202... Área Metropolitana de Barcelo...26-05-2020450.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment equips DELL-EMC UNITY450F Transports de Barcelona, S.A.20-05-2020350.000€Descargar
Obres de renovació de paviments de fusta als accessos a la platja als municipis de Castelldefels i ... Área Metropolitana de Barcelo...15-05-202079.776€Descargar
Direcció d'Obra del Projecte d'Ordenació del Jardí de Ca l'Amigó (jardins de l'Hospital), al ter... Área Metropolitana de Barcelo...12-05-20208.563€Descargar
Servei consistent en el bombament de lixiviats del dipòsit controlat de Can Planas a Cerdanyola de... Área Metropolitana de Barcelo...08-05-202016.160€Descargar
Manteniment de cicle llarg d'amortidors koni i dispen, de la suspensió secundaria, dels trens de la... Ferrocarril Metropolità de Ba...28-04-2020152.725€Descargar
Disseny i construcció de quioscos d'atenció de Metro Ferrocarril Metropolità de Ba...23-04-2020125.000€Descargar
Subministrament i instal·lació dels equipaments i serveis del Nou Sistema de Videovigilància per ... Ferrocarril Metropolità de Ba...25-03-20201.215.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament, muntatge i posta en servei d'accionaments d'agulles de tipologiad'entre vies. Ferrocarril Metropolità de Ba...04-03-202054.000€Descargar
Obres de construcció de deu nous pous i plataformes de dutxes i rentapeus a les platges de Gavà, S... Área Metropolitana de Barcelo...14-02-202075.272€Descargar
Contractació del servei de certificació d'equips de treball nous i existents Transports de Barcelona, S.A.12-02-202090.000€Descargar
Neteja de radiadors de refrigeració busos flota de TB Transports de Barcelona, S.A.11-02-202062.456€Descargar
Serveis d'informació, promoció i venta de productes Transports de Barcelona, S.A.07-02-2020949.045€Descargar
Auditoria externa de l'Estrat gia de gestió del carboni 2030 de l'AMB segons la ISO 14064-1 (Exp.90... Área Metropolitana de Barcelo...12-12-201958.500€Descargar
Servei d'assistència i suport tècnic de l'Estratègia de gestió del carboni 2030 de l'Àrea Metro... Área Metropolitana de Barcelo...04-12-201945.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició del material d'oficina per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Exp. 901632/19) Área Metropolitana de Barcelo...19-11-201980.674€Descargar
Subministrament i manteniment de 5 fotocopiadores multi funció Ferrocarril Metropolità de Ba...23-10-2019391.500€Descargar
Subministrament i manteniment de 15 fotocopiadores multi funció Transports de Barcelona, S.A.23-10-20191.176.000€Descargar
Servei de suport tecnic especialitzat en sistemes del Àrea Metropolitana de Barcelona (4 lots) Área Metropolitana de Barcelo...16-10-2019140.000€Descargar
Adquisició llicències Airwatch Transports de Barcelona, S.A.09-08-201860.000€Descargar
Subscripció de llicències dels productes Windows-Office utitlitzats a l'Àrea Metropolitana de Bar... Área Metropolitana de Barcelo...06-08-2018414.000€Descargar
Servei de manteniment de les bicicletes elèctriques propietat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona... Área Metropolitana de Barcelo...06-08-20188.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament per a remodelació del CPD a la seu del laboratori de Gavà Área Metropolitana de Barcelo...29-06-201865.000€Descargar
Implantació passarel la de pagament nou sistema de gestió comercial online Transports de Barcelona, S.A.16-05-201852.600€Descargar
Prueba gratuita
Contacto