Se han encontrado 160 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

DOTAR A BARCELONA ACTIVA D'UN SERVEI/PLATAFORMA TECNOLÒGICA QUE PERMETI VALIDAR MITJANÇANT TECNOLO... Barcelona Activa SPM SA27-11-202014.500€Descargar
Serveis informàtics de suport de processos, configuració, gestió, evolució i administració tèc... Instituto Municipal de Inform...27-11-202092.581€Descargar
Obres relatives al projecte d'estabilització de talussos a les atraccions de La Mina d'Or i La Gran... Barcelona de Serveis Municipal...27-11-2020331.958€Descargar
Subministrament d'urnes cineràries i reliquiaris per Cementiris de Barcelona, S.A.U. Cementiris de Barcelona, S.A.27-11-202099.999€Descargar
Serveis per al suport a la planificació dels processos d'aprovisionament TIC i seguiment de la gest... Instituto Municipal de Inform...27-11-202088.514€Descargar
Serveis de Govern i arquitectura d'identitats per a la coordinació i gestió t cnica dels serveis r... Instituto Municipal de Inform...27-11-202081.061€Descargar
SERVICIO DE GABINETE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y RELACIONES PÚBLICAS Fundació Barcelona Mobile Wor...27-11-202080.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

601.2020.020_SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CASAL DE GENT ... Barcelona D'infraestructures M...26-11-2020147.197€Descargar
601.2020.011_OBRES DEL CASAL DE GENT GRAN I RESIDÈNCIA TEMPORAL PER A PERSONES ADULTES AMB RISC D'E... Barcelona D'infraestructures M...26-11-20203.461.080€Descargar
Acuerdo Marco relativo a la designación de las empresas para la prestación de servicios de telecom... Gerència de Seguretat i Preve...25-11-202039.621.100€Descargar
605.2020.013 - SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DEL NOU EQUIPAMENT A LA PLAÇA S... Barcelona D'infraestructures M...25-11-2020403.938€Descargar
Substitució de l'equipament SAI del CPD2 i de l'equipament SAI, elements de condensació i adaptaci... Instituto Municipal de Inform...25-11-2020119.835€Descargar
Serveis t cnics necessaris per desenvolupar certs evolutius de millora de la gestió de trobades en ... Instituto Municipal de Inform...25-11-202061.008€Descargar
Explotació, gestió i organització del centre cívic Can Castelló, dels casals de gent gran de Ca... Distrito de Sarrià- Sant Gerv...25-11-20201.179.580€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'ús, personalització i gestió de la plataforma de serveis i venda combinada d'entrades d... Instituto de Cultura de Barcel...25-11-202060.000€Descargar
Serveis d'atenció al públic, informació dels espais expositius, regidoria d'espais, taquillatge, ... Instituto de Cultura de Barcel...25-11-20201.475.760€Descargar
Serveis de manteniment dels elements constructius i instal·lacions en general dels edifi... Institut Municipal de l'Habita...25-11-202015.000.000€Descargar
Gestió CMAU Ayuntamiento de Barcelona24-11-20201.664.120€Descargar
Enajenación de la finca resultante FR-01 de PAU 1 del PMU sector Entorn Sagrera. Barcelona Sagrera Alta Velocit...24-11-202011.086.900€Descargar
Serveis de lleure infantil de la Franja del Bes s 2021 a l'Ajuntament de Barcelona, Districte de San... Ayuntamiento de Barcelona24-11-2020350.282€Descargar
Serveis de coordinació, gestió i producció tècnica per la programació del Centre d'art contempo... Instituto de Cultura de Barcel...24-11-2020727.578€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de prevenció d'accidents, salvament, socorrisme i informació a l'usuari/a... Instituto Municipal de Parques...24-11-20203.895.980€Descargar
Prestación de servicios de limpieza diaria en las oficinas de BSAV situadas en la calle Segadors n... Barcelona Sagrera Alta Velocit...24-11-202028.000€Descargar
Servicio de asesoramiento contable y fiscal de la empresa. Barcelona Sagrera Alta Velocit...24-11-2020111.320€Descargar
servei de disseny, gestió i coordinació per a l'adaptació gràfica, la producció, la col.locaci... Instituto de Cultura de Barcel...24-11-202082.645€Descargar
Contractació del subministrament d'adobs, amb mesures de contractació pública sostenible Instituto Municipal de Parques...23-11-202043.017€Descargar
Acord marc de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona (2021-2024 ) Gerència de Recursos23-11-202039.621.100€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE DEU CÀMERES ENG PER A betevé Informació I Comunicació de ...23-11-202034.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Gestión y dinamización de casales para gente mayor del distrito de Sant Martí - (Avis de préinfo... Distrito de Sant Martí23-11-20202.014.750€Descargar
Servei de suport i assessorament econòmic financer per al Departament d'Administració del Consorci... Institut Municipal de l'Habita...23-11-2020180.000€Descargar
SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT, IMPLEMENTACIÓ I MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA DOCUMENTAL L'ARXIU DE LA P... Fundació Teatre Lliure-Teatre...23-11-202057.950€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL MAQUINARI, PROGRAMARI I SUPORT TÈCNIC DELS EQUIPS INFORMÀT... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....20-11-202019.830€Descargar
Contractació dels serveis per a l'execució de 19 projectes de decomissat d'aplicacions cap a Infoa... Instituto Municipal de Inform...20-11-2020744.775€Descargar
GESTIÓ LUDOTECA GUITARD Distrito de Les Corts20-11-2020198.234€Descargar
605.2020.016 - SERVEIS D' INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A PLAÇA SARRIÀ, 2-3-4 PER LA NOVA CONSTRUCCI... Barcelona D'infraestructures M...20-11-202012.480€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020AJCC310AM-ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL SANITARI PREVENTIU COVID-19 I ARTICLES D... Barcelona de Serveis Municipal...20-11-20201.090.000€Descargar
Gestió i explotació del centre Cívic Vil.la Florida de Barcelona Distrito de Sarrià- Sant Gerv...20-11-2020575.672€Descargar
Gestió i explotació del Centre Cívic Sarrià de Barcelona Distrito de Sarrià- Sant Gerv...20-11-2020554.392€Descargar
CTTE636 Subministrament d'un silenciador per a gasos d'escapament de motors a la planta d'aprofitame... Grupo Tersa19-11-202020.000€Descargar
607.2020.040 - OBRES PER A L'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CANVI DE TENSIÓ DE SUBMIN... Barcelona D'infraestructures M...19-11-2020220.027€Descargar
260/20 OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORES DELS EDIFICIS I INSTAL.LACIONS DELS MERCATS MUNICIPALS I OFI... Instituto Municipal de Mercado...19-11-20201.503.600€Descargar
(OB20132) Contractació del servei de manteniment preventiu, revisions i reparacions de les platafor... Mercados de Abastecimientos de...19-11-202020.285€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CTTE624 Servei de manteniment de les vàlvules de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adr... Grupo Tersa19-11-2020279.750€Descargar
Serveis de preimpressió, impressió, subministrament i col·locació del grafisme, senyalització i... Barcelona Activa SPM SA19-11-202025.200€Descargar
Subministrament del menjar dels cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les... Ayuntamiento de Barcelona19-11-202034.999€Descargar
2020-CONS-298CA Serveis de Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa (DO i DEO), As Buil... Barcelona de Serveis Municipal...18-11-2020121.000€Descargar
CONTRACTE DE LA RENOVACIÓ DEL LLICENCIAMENT DEL PROGRAMARI ERICOM CONNECT AMB MESURES DE CONTRACTAC... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....18-11-20202.500€Descargar
serveisd'atenció al públic, que inclou: Servei de control d'accessos als espais de la Fàbrica i e... Instituto de Cultura de Barcel...18-11-2020477.152€Descargar
Servei d'atenció al públic pel Museu Etnol gic i de Cultures del Món, a les dues seus de qu dis... Instituto de Cultura de Barcel...18-11-2020609.404€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE LA RENOVACIÓ DEL LLICENCIAMENT DEL PROGRAMARI SMALLWORLD AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ ... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....18-11-202022.125€Descargar
CONTRACTE DE RENOVACIÓ DEL LLICENCIAMENT DEL PROGRAMARI INFOWORKS AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚB... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....18-11-202015.938€Descargar
SUBMINISTRAMENT MASCARETES PROTECTORES TIPUS FPP2 (EXP. CM28-20) Barcelona Activa SPM SA18-11-202012.096€Descargar
Servei de Prevenció Aliè (SPA) i Vigilància de la Salut per Informació i Comunicació de Barcel... Informació I Comunicació de ...18-11-202044.400€Descargar
SUBMINISTRAMENT, COL LOCACIÓ I INSTAL LACIÓ DE MATERIAL I MAQUINÀRIAA LA XARXA D'ATENEUS DE FABRI... Barcelona Institute of Technol...18-11-202070.956€Descargar
Contractació de llicències de productes d'ADOBE Barcelona Regional. Agéncia M...17-11-202099.000€Descargar
Servicio integral de logística de almacenes, mudanzas técnicas y montaje de actos del Ayuntamiento... Ayuntamiento de Barcelona17-11-20201.893.960€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Producció i instal lació de diferents peces de fusteria per el Cibernàrium de Parc i el Cibernàr... Barcelona Activa SPM SA17-11-202013.265€Descargar
Gestió i dinamització dels bucs d'assaig de La Sedeta, amb mesures de contractació pública soste... Distrito de Gracia17-11-202029.318€Descargar
Servei d'atenció especialitzada als mitjans de comunicació per tal de donar cobertura a diversos f... Instituto de Cultura de Barcel...17-11-202037.100€Descargar
Gestió, coordinació i dinamització del Casal de Gent Gran Penitents, amb mesures de contractació... Distrito de Gracia17-11-202054.610€Descargar
2020-CONS-298-CA Serveis de redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, As Built, Coordin... Barcelona de Serveis Municipal...17-11-2020121.000€Descargar
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNES BATERIES PER MILLORAR LES PRESTACIONS DEL SIST... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-11-202019.566€Descargar
Producció i instal·lació de diverses peces entapissades per el Cibernàrium del Parc Tecnològic,... Barcelona Activa SPM SA16-11-202011.963€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres Relatives al Projecte Executiu de reparació de Patologies de l'Aparcament Barcelona Nord Barcelona de Serveis Municipal...16-11-20202.087.210€Descargar
611.2020.018_SERVEIS DE DEFINICIÓ DEL DOCUMENT DE MODEL D'ESPAI PÚBLIC DELS NOUS EIXOS VERDS DEL P... Barcelona D'infraestructures M...16-11-2020283.387€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT TERRESTRE DE LES PRODUCCIONS DE LA TEMPORADA 2020-21 -LOT 1 LYON, TORINO, LOT 2... Fundació Gran Teatre del Lice...16-11-2020174.900€Descargar
611.2020.017_SERVEIS DE REDACCIÓ DELS PROJECTES DE QUATRE NOVES PLACES DELPROGRAMA SUPERILLES I L'A... Barcelona D'infraestructures M...16-11-202056.350€Descargar
2020AJCC283AM_ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TARGETES CODIFICADES PER A BA... Barcelona de Serveis Municipal...16-11-2020134.800€Descargar
Manteniment de les llicències del programari Data Sync Manager Suite Instituto Municipal de Inform...16-11-202022.945€Descargar
Serveis mèdics preventius d'ambulàncies amb personal sanitari, mèdic i d'infermeria i el material... Distrito de Sant Martí13-11-202014.350€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro de cartuchos y tóner para las impresoras de los diferentes servicios del Institut Munici... Instituto Municipal de Educaci...13-11-20208.200€Descargar
2020RRHH282CA_CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE REALITZACIÓ DE TESTSPSICOMÈTRICS ONLINE PER A B... Barcelona de Serveis Municipal...13-11-202032.520€Descargar
Servei d'interculturalitat Distrito de Horta- Guinardó13-11-2020150.458€Descargar
CONTRACTE DE RENOVACIÓ DEL LLICENCIAMENT DEL PROGRAMARI SCALA SOFTWARE AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....13-11-20201.248€Descargar
Subministrament i col locació de mobiliari per els projectes de Cibernàrium i IT Academy dels edif... Barcelona Activa SPM SA13-11-202031.533€Descargar
Suport tècnic i logístic per actes ciutadans Gerència de Recursos13-11-2020942.149€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE RESIDENCIAL D'INSERCIÓ MASIA CAN PLANAS PER A PERS... Institut Municipal de Serveis ...13-11-20202.609.340€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Neteja de la flota de vehicles de l'SPEIS, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tè... Ayuntamiento de Barcelona13-11-202090.590€Descargar
Subministrament i servei de renovació de mecanismes d'accionament de les persianes de les façanes ... Gerència d'Ecologia, Urbanism...13-11-202048.867€Descargar
Gestió i dinamització del Centre Cívic El Coll-La Bruguera, casal de joves, casal infantil i espa... Ayuntamiento de Barcelona13-11-2020599.699€Descargar
Serveis d'assistència tècnica gestió projecte UIA Gerència d'Ecologia, Urbanism...12-11-2020149.940€Descargar
ESTUDI DE CLUSTERITZACIÓ URBANA: ANÀLISI DE LES CADENES DE VALOR I UBICACIÓ D'AGENTS I EMPRESES F... Barcelona Activa SPM SA12-11-202014.876€Descargar
ESTUDI D'IDENTIFICACIÓ DE NOVES REALITATS ECONÒMIQUES EN ÀMBITS EMERGENTS A PARTIR DE LES CAPACIT... Barcelona Activa SPM SA12-11-202014.876€Descargar
Contratación del servicio de soporte técnico y logístico para actos ciudadanos y protocolarios, j... Ayuntamiento de Barcelona11-11-20201.444.630€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE TRANSMISSIÓ DE FINS A 6 SENYALS DE CÀMERA EN TEMPS REAL I SINCRONIA ALS ESTUDIS DE BETEV... Informació I Comunicació de ...11-11-20209.000€Descargar
Manteniment informatiu trànsit Rondes Ayuntamiento de Barcelona11-11-20204.341.560€Descargar
SERVEI DE DISSENY, DESNEVOLUPAMENT I SEGUIMENT TÈCNIC D'UN ENTORN VIRTUAL D'APRENENTATGE (EVA) PER ... Barcelona Activa SPM SA10-11-202014.950€Descargar
Serveis de manteniment de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge, dividit en dos lots, amb mesures de contr... Institut Municipal de l'Habita...09-11-2020115.000€Descargar
Subministrament d'un mínim de 406 equipaments perifèrics, composats pel conjunt càmera webcam i a... Instituto Municipal de Inform...09-11-202034.961€Descargar
Servei de manteniment preventiu, correctiu i tècnic legal dels aparells elevadors del Grup BSM Barcelona de Serveis Municipal...06-11-2020465.499€Descargar
F2000000439 Serveis d'execució del programa de suport i acompanyament a la dinamització juvenil de... Foment de Ciutat Vella, S.A.05-11-202048.838€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'una torre de videoendoscòpia d'otorinolaringologia (ORL), amb destí al Servei d'... Consorci Mar Parc de Salut de ...05-11-202030.040€Descargar
Subministrament de paper en ra ma reciclat per a la Ger ncia de Seguretat i Prevenció, contractaci... Ayuntamiento de Barcelona05-11-202011.799€Descargar
2020-AACC-051-CA - SERVEI DE CONFIGURACIÓ, POSTA EN MARXA I MANTENIMENT DEL SERVEI DE SUBMINISTRAM... Barcelona de Serveis Municipal...04-11-202025.540€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE TRANSMISSIÓ DE SENYALS DE VÍDEO EN HD SOBRE FIBRA PTICA ENTRE L'A... Informació I Comunicació de ...04-11-202019.000€Descargar
Contractació d'un gestor de subministraments energètic i d'aigua dels edifici dels edificis gestio... Barcelona de Serveis Municipal...04-11-202044.400€Descargar
(OB20128) Contractació del subministrament, mitjançant la modalitat d'arrendament amb opció de co... Mercados de Abastecimientos de...04-11-2020133.281€Descargar
(OB20131) Subministrament i instal·lació d'un conjunt de mòduls prefabricats per a la reubicació... Mercados de Abastecimientos de...04-11-202079.950€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministraments d'una solució d'alta disponibilitat ambvirtualització de servidors per a la plata... Instituto Municipal de Inform...04-11-202064.854€Descargar
DOTAR LES AULES DE L'EQUIPAMENT DEL CIBERNÀRIUM D'UNS EQUIPS INFORMÀTICS I MULTIMÈDIA QUE PERMETI... Barcelona Activa SPM SA04-11-202012.810€Descargar
Projecte de la creació dels components de programació (fluxos de treball i qüestionaris) necessar... Instituto Municipal de Inform...04-11-202074.359€Descargar
(OB20130) Contractació del servei de redacció del projecte i execució de les obres per l'enderroc... Mercados de Abastecimientos de...03-11-20201.892.100€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA DE betevé Informació I Comunicació de ...02-11-20208.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA FIREWALL PER ALS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...02-11-202043.000€Descargar
Actualització i Dinamització de continguts pel Web i Xarxes socials del Comissionat Agenda 2030 Ayuntamiento de Barcelona02-11-202049.587€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

gestió de l'Oficina d'atenció als rodatges, BCN Film Commission de l'Institut de Cultura de l'Ajun... Instituto de Cultura de Barcel...30-10-2020131.227€Descargar
2020RRHH276CA - Servei de formació d'ofimàtica presencial i online Barcelona de Serveis Municipal...30-10-202028.351€Descargar
600.2020.009 - ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'INVESTIGACIÓ DE LA QUALITAT DE SÒL... Barcelona D'infraestructures M...30-10-2020450.000€Descargar
Elaboració i correcció proves psicot cniques Ayuntamiento de Barcelona30-10-2020320.644€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE CÒPIA LEGAL PELS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...29-10-202030.000€Descargar
Serveis de consultoria, suport, atenció als usuaris i desenvolupaments en les aplicacions corporati... Instituto Municipal de Urbanis...29-10-2020106.000€Descargar
344/20 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE CONTINGUTS (CMS) DE L... Instituto Municipal de Mercado...28-10-2020239.297€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020PMO225ING - CESSIÓ D'ÚS D'UN ESPAI SITUAT AL PASSEIG DELS CIMS DELPARC DE MONTJU C Barcelona de Serveis Municipal...27-10-2020135.000€Descargar
273/20 OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT DELMERCAT DE LA MERC DE BARCELONA Instituto Municipal de Mercado...27-10-2020449.885€Descargar
Fabricació i subministrament de vàlvules de seguretat dels sobreescalfadors de les calderes de la ... Grupo Tersa27-10-2020149.000€Descargar
Subministrament de hardware, software y servei de manteniment del sistema de control d'accessos i pr... Grupo Tersa27-10-2020128.881€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE GENERACIÓ DE SISCRONISMES PELS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...26-10-202029.000€Descargar
268/20 OBRES DE REFORMA DE LA ZONA LOGÍSTICA DEL MERCAT DE CANYELLES Instituto Municipal de Mercado...26-10-2020372.833€Descargar
2020-CONS-234-AM Acord Marc per l'execució d'obres de conservació, manteniment i millora (instal·... Barcelona de Serveis Municipal...26-10-20201.653.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE 30 PC's PELS SISTEMES D'EDICIÓ I GRAFISME DELS ESTUDIS DE betevé Informació I Comunicació de ...16-10-2020125.000€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DE L'EDIFICI DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.,... Barcelona Cicle de l'Aigua, S....16-10-20202.175€Descargar
Servei de suport extern per agendar cites prèvies per als usuaris de serveis del parc públic d'hab... Institut Municipal de l'Habita...16-10-202070.500€Descargar
Contractació del subministrament d'un ecocardiògraf i una llicència completa de revisió amb dest... Consorci Mar Parc de Salut de ...16-10-202060.675€Descargar
Servei de vigilància i seguretat a l'edifici de betevé, mitjançant procediment de contractació b... Informació I Comunicació de ...15-10-2020152.734€Descargar
Contractació basada de l'Acord Marc (Exp. CSC F 5/19) de contractació conjunta per al subministram... Consorci Mar Parc de Salut de ...13-10-2020106.545€Descargar
Dinamització del procés participatiu relatiu al a la definició dels entorns de l'Estació de Sant... Ayuntamiento de Barcelona09-10-202019.819€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Pla de seguiment usuaris Baixem al Carrer Ayuntamiento de Barcelona08-10-202014.991€Descargar
Servei de transport per carretera de la producció Les Contes d'Hoffmann Fundació Gran Teatre del Lice...01-10-202029.000€Descargar
Contracte de difusió publicitària de les marques Direcció de comerç, restauració i consum de l'... Ayuntamiento de Barcelona14-09-2020150.000€Descargar
CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE UNA MÀQUINA ENSOBRADORA EN RÈGIM DE RENTING PER A CEMENTIR... Cementiris de Barcelona, S.A.20-08-202019.680€Descargar
SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES ACTUACIONS TÀCTIQUES: LOT 1: BICI C. ARAGÓ (ES... Barcelona D'infraestructures M...07-08-202039.930€Descargar
602.2020.058_OBRES RELATIVES A LES ACTUACIONS TÀCTIQUES: LOT 1: DE DESPAVIMENTACIÓ DE DIVERSES CAN... Barcelona D'infraestructures M...31-07-2020644.963€Descargar
Serveis de neteja de l'equipament de Ca l'Alier (c. Pere IV, 362,Barcelona) amb inclusió de mesures... Barcelona Institute of Technol...30-07-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

suport en la gestió de funcionament de les instal.lacions i logística del Disseny Hub Barcelona Instituto de Cultura de Barcel...30-07-2020233.952€Descargar
610.2020.020 - SERVEIS D'EXTRACCIÓ DE RESIDU DE SORRES DELS DIP SITS DE FILTRAT DE L'EDIFICI F RUM ... Barcelona D'infraestructures M...28-07-202029.335€Descargar
Conservació de les instal.lacions enllumenat públic a Barcelona (2022-2024),amb mesures de contrac... Gerència d'Ecologia, Urbanism...17-07-202046.562.000€Descargar
999.2020.007 - SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PRESENCIAL PER AL SUPORT AL DEPARTAMENT D'ADMINISTRAC... Barcelona D'infraestructures M...15-07-2020160.050€Descargar
CTTE566 Acord marc per a l'homologació de proveidors per al subministrament de productes químics a... Grupo Tersa09-07-202065.000€Descargar
608.2020.025_OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA BARANA AL CORRIOL DE V... Barcelona D'infraestructures M...06-07-2020127.564€Descargar
CTTE584 Subministrament de dos camions carrossats destinats al servei de punt verd mòvil de l'Ajunt... Grupo Tersa06-07-2020145.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de d'explotació i manteniment evolutiu informàtic i suport a l'usuari per a l'ICUB, amb mes... Instituto de Cultura de Barcel...03-07-2020104.400€Descargar
SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'IMPULS I SUPORT EN OBRES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABI... Foment de Ciutat Vella, S.A.02-07-20201.411.770€Descargar
600.2020.003 - ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'AUSCULTACIÓ DE LES OBRES GESTIONADE... Barcelona D'infraestructures M...01-07-2020900.000€Descargar
Serveis per al desenvolupament de l'aplicatiu d'avaluació de les competències digitals i la seva i... Barcelona Activa SPM SA22-06-2020100.000€Descargar
Servei d'interpretació i traducció de llengües per a la Unitat d'Investigació i la Unitat d'Inve... Ayuntamiento de Barcelona17-06-202034.310€Descargar
Subministrament en exclusiva de llaminadures al Parc d'Atraccions del Tibidabo Parc D`Atraccions del Tibidabo11-06-202075.000€Descargar
Acord Marc de serveis de suport a processos comunitaris Ayuntamiento de Barcelona02-06-2020336.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'infraestructures TIC i serveis professionals associats (nou CPD) per a l'Ajuntamen... Instituto Municipal de Inform...04-05-202013.142.200€Descargar
601.2020.006_SUBMINISTRAMENT I COL LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYAL TICA DE L'ATENEU ENCICLOP DIC POPU... Barcelona D'infraestructures M...06-03-202042.312€Descargar
CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT D'ALLOTJAMENTS DE PROXIMITAT TEMPORALS (APRO... Institut Municipal de Serveis ...02-03-20203.376.090€Descargar
Servei de recollida selectiva de fibrociment amb amiant abandonat al carrer de la ciutat de Barcelon... Grupo Tersa26-02-202084.885€Descargar
CTTE548 Fabricació i subministrament de vàlvules de control d'arrencada de les calderes de la Plan... Grupo Tersa26-02-2020181.000€Descargar
CTTE543 Servei de transport i gestió de les cendres volants de la Planta de Valorització Energ tic... Grupo Tersa12-02-20202.376.000€Descargar
640.1619.009 - SERVEIS DE CREACIÓ D'UN PLA DE FORMACIÓ PER BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS... Barcelona D'infraestructures M...10-02-202013.815€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS D'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA DINAMITZACIÓ JUVENIL DE LA ZONA NOR... Foment de Ciutat Vella, S.A.07-02-202035.380€Descargar
114.1619.080 - OBRES DE REHABILITACIÓ PER FASES DE LES TORRES DE GUAITA DE LA COBERTA DEL PATI D'AR... Barcelona D'infraestructures M...15-01-2020266.421€Descargar
SERVEI D'AJUDA A DOMICILI Institut Municipal de Serveis ...26-12-2019191.662.000€Descargar
040.1619.261 - SERVEIS DE REDACCIÓ PER L'ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR PER LA CONSERVACIÓ I MANTENI... Barcelona D'infraestructures M...16-12-201957.062€Descargar
F19000703 - SERVEIS PER A LA GESTIÓ I LA DINAMITZACIÓ DEL PROJECTE ESPORTIU FRANCESC ABAD I LES AN... Foment de Ciutat Vella, S.A.09-12-2019117.240€Descargar
090.1619.400 - CONCURS RESTRINGIT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I POSSIBLE DIRECCIÓ DE LES... Barcelona D'infraestructures M...17-10-2019136.471€Descargar
Prueba gratuita
Contacto