Se han encontrado 336 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de concessió de serveis per a la gestió de l'Escola Bressol Les Tres Bessones i l'Escola... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-01-2021375.000€Descargar
REHABILITACIO I CONDICIONAMENT DEL PATI DE L'ESCOLA I LA PLACETA Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-01-202154.398€Descargar
Contracte de concessió de serveis per a la gestió de l'Escola Bressol El Gegant del Pi Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-01-2021145.650€Descargar
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING AMB OPCIÓ A COMPRA, D'UN CAMI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-01-202115.000€Descargar
SERVEI DE SUPERVISIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I DE L'EQUIP PROFESSIONAL DE CONVIV NCIA I EQUITAT DE L'A... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-01-202111.730€Descargar
EXP 2020-56 POSS: CONTRACTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REFORÇAMENT DE LA NETEJA I DESINFECCIÓ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-01-202134.305€Descargar
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D'UN VEHICLE PER LA BRIGADA MUNICIPAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-01-202119.621€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres per executar subsidiàriament les defici ncies constructives a les pistes poliesportives Prat... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-01-2021153.147€Descargar
Contracte de serveis de prevenció de riscos laborals Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-202110.000€Descargar
747/2020 Subministrament de material de pintura Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-202138.017€Descargar
MILLORA DE LA PLAÇA DELS CLARAMUNT Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-202144.406€Descargar
Prevenció, desinfecció i control de la legionel.losi a les instal.lacions municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-202135.920€Descargar
Serveis veterinaris pel control de colònies de gats Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-20216.612€Descargar
Obres d'adequació de la nau annexa a can Luna per destinar-la a espai jove. Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-202198.370€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material divers de contrucció Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-202117.500€Descargar
Contracte de serveis de Recollida d'escombraries en la modalitat porta a porta, neteja viària, gest... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-20211.581.880€Descargar
Serveis veterinaris per a l'esterilització, desparasitació i control sanitari de gats de colònies... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-202115.000€Descargar
Subministrament de dos vehicles per adscriure a Serveis en el Territori Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-202145.042€Descargar
Tallers d'estudi assistit del Pla de millora d'oportunitats educatives curs 2020-2021 Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-01-20210€Descargar
Contractació del servei d'atenció psicològica adreçat, principalment a dones que hagin patit o p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-2021114.400€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I SERVEI D'AUXILIAR DE LA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-202177.540€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contracte del servei de manteniment de la xarxa i instal.lacions municipals del clavegueram de Sant ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-202183.512€Descargar
Obres de construcció d'una pista coberta amb vestuaris a la zona esportiva de Can Casablanques Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-2021503.607€Descargar
Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal lacions que composen la xarxa se... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-2021230.566€Descargar
Servei de neteja i desinfecció dels edificis, dependencies i locals municipals de l'Ajuntament d'Es... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-20214.131.160€Descargar
LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ PRIVATIVA DE DIFERENTS ESPAIS DEL DOMINI PÚBLIC DE VILADECANS PER A LA INSTA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-2021214€Descargar
contracte pel subministrament de mobiliari urbà (papereres, bancs i jardineres), tancaments i trave... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-202154.000€Descargar
CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L'AUDITORIA INTERNA DE LA RENOVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DEL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-2021331€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte del servei de Psicologia Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-202119.152€Descargar
Contracte del servei de recollida de residus del cementiri de Gavà. EXPEDIENT CTE SERV. 13/20 Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-20212.724€Descargar
CONTRACTACIÓ DELSERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT EN BAIXA DEL MUNICIPI DESANT QUIRZE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-202128.250€Descargar
CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA CASA DE LA VILA Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-2021396.662€Descargar
Subministrament de material de perfilaria d'alumini i treballs de fusteria d'alumini en els edificis... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-202115.000€Descargar
Subministrament de prefabricats de formigó Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-202117.500€Descargar
Subministrament i instal.lació de tancament del parc ZV1 Ciutat Esportiva FCB Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-2021125.309€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja viaria dels carrers del municipi de Sant Cebrià de Vallalta Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-202159.807€Descargar
SERVEI DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-01-202120.000€Descargar
776,777,778/2020 Projecte executiu del Parc del Nord de Sabadell Fase 1 Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-20212.065.860€Descargar
755/2020 Projecte de millora del camí escolar de l'Escola Pau Casals entre el carrer de Mauritània... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-2021636.414€Descargar
775/2020 Subministrament del vestuari laboral, calçat i equips de protecció individual (EPI) pel p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202120.549€Descargar
Contracte de serveis de recollida, acollida, assistència d'animals domèstics de companyia i animal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202141.322€Descargar
779/2020 Servei de recollida, gravació, digitalització, escaneig i arxiu de documents de l'Ajuntam... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202122.980€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE NETEJA DOMICILIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202127.744€Descargar
PROJECTE T CNIC GLOBAL DEL PLA D'ACCIÓ DELS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECON MICA: OBRES AL POLÍGON INDU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-2021497.549€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOC NCIA DE M DULS DELS CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COMT0211 ACTIVI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-20216.420€Descargar
Serveis d'explotació i manteniment de les EDAR de Ca n'Amat i St. Miquel Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202140.870€Descargar
Servei de conservació i manteniment de les 3 estacions meteorològiques del municipi d'Esplugues de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202117.820€Descargar
CONTRACTACIO DELS SERVEIS DE DOCENCIA DE MODULS DELS CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COMT0211 ACTIVIT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-20217.420€Descargar
Subministrament de maquinaria de fitness CSE Can Vidalet d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202181.506€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'edificis prefabricats recuperables amb destinació a vestuaris i oficines del serv... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-2021165.250€Descargar
Subministrament de 150 equips mini PC ultra compactes amb 8GB de memòria RAM Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202122.500€Descargar
Servei d'atenció domiciliària Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202173.360€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE RETIRADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202123.000€Descargar
Servei de manteniment i servei de 24hores dels grups electrògens i inspeccions periòdiques d'alta ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202114.628€Descargar
Contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-202140.131€Descargar
Contracte d'Obres de reparació d'uns trams de l'Asfaltament del Polígon Industrial Rosanes Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-01-2021104.962€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte del servei dels dinars i berenars de l'escola bressol municipal Petit Mamut Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202126.271€Descargar
Servei per al desenvolupament dels programes FEM TÀNDEMS L'H a la ciutat de L'Hospitalet de Llobr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021472.744€Descargar
774/2020 Millora de les instal·lacions de climatització de l'espai Sant Oleguer de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202139.669€Descargar
Contracte d'execució de les obres contemplades al ?Projecte Bàsic i d?Execució de les obres de re... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20211.033.740€Descargar
Manteniment dels equipaments municipals de la vila d'Esparreguera Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021324.664€Descargar
Contracte de serveis per a la retirada de vehicles de la via pública i trasllat a les zones habilit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021160.920€Descargar
Servei de disseny i desenvolupament d'un mòdul de gestió del bloc quirúrgic enSAP, així com la m... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202132.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació per a l?atorgament de llic ncies d?ús privatiu d?uns espais enuna edificació de titular... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20210€Descargar
SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES XARXES D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS DE VILADECANS. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20211.190.930€Descargar
Servei d'Intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021344.162€Descargar
SUBMINISTRAMENT MÀQUINA ESCOMBRADORA Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202199.800€Descargar
Contracte de subministrament, mitjançant arrendament operatiu, de dos vehicles per donar servei a l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021124.800€Descargar
Atorgament llic ncies d'ús privatiu d'uns espais en una edificació de titularitat municipal en fav... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20210€Descargar
Contracte del servei de manteniment de l'enllumenat públici semafòric Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021173.002€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció del projecte bàsic i executiu i per la contractació dels serveis de direcció d'obra, di... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202142.999€Descargar
CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE SENYALS DE TRÀNSIT, D'ORIENTACIÓ URBANA, REGULACIÓ CÍVICA ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202114.351€Descargar
Obres de millora xarxa clavegueram carrer Pau Piferrer. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021561.975€Descargar
Execució de les obres contemplades al Projecte Bàsic i d'Execució de les obres de reforma per a ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20211.033.740€Descargar
REHABILITACIÓ LOCAL SOCIAL Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202149.996€Descargar
Subministrament de dos vehicles tipus furgoneta: seccions Senyalització Viària i Gestió de Residu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-202129.091€Descargar
Subministrament de productes químics pel tractament de l'aigua de les piscines del Complex Poliespo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-20217.808€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de càtering per a les escoles bressol municipals La Bruna, Lluna, SolSolet. Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021550.200€Descargar
746/2020 Subministrament de material elèctric Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202190.909€Descargar
SERVEIS SISTEMES INFORMACIÓ, COMUNICACIO I WEBS Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202152.425€Descargar
Contracte de servei de màquines de vending de Circuits de Catalunya Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202120.000€Descargar
Servei de tallers i cursos gent gran activa Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202163.208€Descargar
Obres d'urbanització del carrer Baró (tram del c. Mare de Déu dels Àngels-av. Pallaresa) i del c... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021289.128€Descargar
Obres del projecte executiu d'ordenació per a la millora de l'accessibilitat del carrer Bruc, amb m... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021371.719€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de vestuari i calçat laboral Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202156.186€Descargar
Contracte del subministrament de quatre fonts amb connexió a la xarxa d'aigua osmatitzada per l'Aju... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-20214.128€Descargar
20-123 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN TENDAL A INSTAL·LAR AL PARC INFANTIL DEL CARRER DE L'A... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202145.250€Descargar
Serveis juvenils i de suport a les polítiques de joventut de l'Ajuntament de Gavà Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021331.572€Descargar
Contracte de serveis de distibució automàtica de begudes calentes i resfrescants, productes alimen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-20214.558€Descargar
CTTE643 Subministrament i transport de carbó de lignit activat per al tractament de gasos de la Pl... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021183.000€Descargar
Contracte mixt de subministrament d'equipaments de maquinària escènica, il·luminació espectacula... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021763.061€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

772/2020 Manteniment i calibratge d'aparells topogràfics Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-20211.984€Descargar
Contracte de les obres consistents en l'execució del projecte d'obres per la creació d'itineraris ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202193.583€Descargar
771/2020 Servei d'assessorament i assistència tècnica en matèria de Sistemes d'Informació Geogr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202112.376€Descargar
773/2020 Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de rellotges emplaçats a espais e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202144.744€Descargar
Contracte de serveid dels treballs per a la redacció del Pla d'ordenació municipal de Súria (POUM... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021131.000€Descargar
Subministrament d'ampolles d'aigua per a consum propi i el Subministrament d'aigua en ampolla a oper... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-202160.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ARBRAT EN VIA PÚBLICA DE CARDEDEU (Exp. 2019/3609) Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021230.332€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte mixt del servei del manteniment, gestió i monitoratge de la xarxa municipal i del submini... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021183.000€Descargar
Serveis de neteja de l'espai públic i gestió dels residus sòlids urbans del municipide Martorell Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-20210€Descargar
N801/2020/000117 MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VINCULAT DE DIVERSES INSTAL·LACIONS EN E... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021691.173€Descargar
Servicios de limpieza de las dependencias municipales.. Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-20212.082.130€Descargar
Servei de neteja de totes les dependències i instal·lacions de titularitat municipal Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021771.306€Descargar
Obres d'asfaltat dels carrers Bifurcació, Bateria i Provença Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-202182.573€Descargar
Mixt de subministrament, instal·lació i gestió de dos tòtems informatius, un comptador de bicicl... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-202137.515€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres definides en el Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de l'edif... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021425.759€Descargar
Servei d'allotjament, manteniment, desenvolupament i suport t cnic de la plataforma de participació... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-202123.200€Descargar
Concessió d'ús privatiu de domini públic de diverses parades i/o magatzems dels mercats municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-20210€Descargar
Obres per a la reparació de les filtracions des de la pl-. Pública a l'interior de l'aparcament pr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021111.907€Descargar
SERVEI INTEGRAL DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-01-2021150.000€Descargar
Subministrament i instal·lació de mobiliari de la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes a Sant Per... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021128.355€Descargar
745/2020 Subministrament de material de construcció Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202171.074€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

756/2020 Projecte d'execució de la urbanització del carrer de la Indústria, entre els carrers de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021774.746€Descargar
Subministrament complert i la instal·lació de l'equipament, maquinària, mobiliari, elements mec... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202180.000€Descargar
neteja de les dependències municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021867.554€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FASE 3 DE LA T XTIL RASE DE CARDEDEU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202171.436€Descargar
Reforma de l'edifici d'allotjament dels maquinistes de l'estació de tren de Martorell Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021165.274€Descargar
Contractació menor pel servei de dinamització de la formació del Mòdul C. Coneixement de la Soci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-20217.500€Descargar
Subministrament de Fire Eye End Point 360 licenses - Endpoint Security Cloud Power Edition, with 2-... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202130.240€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN RÈGIM DE COMPRA D'UN PRACTICABLE PER A GIMNÀSTICA ESPORTIVA ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202141.322€Descargar
Prestació del servei per la gestió del bon veïnatge i bon ús de l'espai públic al barri de La M... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021141.984€Descargar
N801/2020/000264 SUBMINISTRAMENT I SERVEI D'INSTAL LACIO DE LLUMENERES AMB TECNOLOGIA LED DEL PROJEC... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-20213.911.960€Descargar
Serveis d'obra civil i mecànica per noves connexions de clavegueram, reparacions i anul·lació d'e... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021120.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT BIOMASSA[ESTELLA FUSTA] Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202133.600€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UNA MAQUINA ESCOMBRADORA USADA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202121.000€Descargar
Serveis d'obra civil i mecànica per noves connexions d'aigua, reparacions i anul·lació d'existent... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021140.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE L'AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-20212.893€Descargar
SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU DE VIATGERS DE RUBÍ. Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202150.582.700€Descargar
Concessió demanial del Bar del Casal social de Santa Maria Vilalba Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-20210€Descargar
Serveis empresa selecció personal Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-01-202112.000€Descargar
Serveis de recollida, tractament i desballestament dels vehicles procedents d'abandonament a la via ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021160.000€Descargar
751/2020 Mem ria t cnica de millores de confort t rmic de l'escola bressol Can Llong Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202139.340€Descargar
757 al 769/2020 Subministrament de material fungible pel Laboratori Municipal de Sabadell. Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202151.926€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

752/2020 Rehabilitació dels nuclis de serveis d'educació infantil i canvi de fusteries de menjador... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202181.366€Descargar
Concurs de projectes per l'adjudicació del servei de redacció del projecte executiu, direcció d'o... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021451.364€Descargar
ECAS 13442/2020 Servei d'impressió i postproducció de notificacions municipals, a partir de formul... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202124.720€Descargar
Contracte del servei per a la Direcció T cnica del Pla Intermunicipal sobre l'abordatge de costums ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021162.631€Descargar
Servei de reclutament i selecció de gerent Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202112.000€Descargar
Licitació per a l'adjudicació dels SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (sad) Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021341.071€Descargar
serveis per la redaccio del projecte executiu i la direcció per instal·lar la radio municipal a ca... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202119.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte dels serveis per a realitzar el disseny, producció i execució de les carrosses i altres ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202128.186€Descargar
ECAS 12559/2020 Servei de manteniment del programari per a la visualització d'entorns d'aplicacions... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202134.500€Descargar
obres d'execució del projecte de millora de la xarxa de sanejament a la zona de la carretera nova, ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021345.235€Descargar
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202163.112€Descargar
Execució de les obres contingudes al projecte de substitució del filat de la tanca perimetral de l... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202142.887€Descargar
Subministrament en modalitat d'arrendament amb opció d'adquisició en finalitzar aquest, de dos lec... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202116.427€Descargar
Servei d'assistència tècnica i manteniment dels equips informàtics de l'Ajuntament de Vilassar de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202183.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal.lació de mòduls prefabricats a les instal.lacions de Can Tusquets Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202161.732€Descargar
Contracte de l'obra municipal ordinària titulada Adequació del vial de la riera de Les Arenes, en... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021558.146€Descargar
754/2020 Subministrament i instal·lació de l'equipament del centre de comandament de la Policia Lo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021487.603€Descargar
Contractació del subministrament de 135 ordinadors portàtils amb dockstation i altre material info... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-2021130.000€Descargar
Contractació del servei de diverses pòlisses d'assegurances de de l'Ajuntament de Polinyà Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202150.800€Descargar
Servei de prevenció de riscos laborals aliè i servei de vigilància de la salut per a l'Ajuntament... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-01-202168.100€Descargar
Activitat de natació per a l'alumnat de segon de primària dels centres públics del municipi duran... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-01-202115.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Arranjament de l'accés sud del poble de Mirambell (T.M. de Calonge de Segarra) Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-01-2021116.431€Descargar
753/2020 Projecte d'enderroc de les edificacions a la finca situada al passatge de Frasser Lawton, 2... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202191.957€Descargar
20-121 CONTRACTE ASSEGURANCES SOBRE PERSONES I BÉNS DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, QUE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-2021479.000€Descargar
20-087 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: SERVEI D'ATENCIÓ PERSONAL (SAP) I SERVEI D'A... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-20212.495.120€Descargar
20-091 SERVEI D'IMPRESSIÓ DE LA REVISTA MUNICIPAL, CORNELLÀ INFORMA Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-2021235.557€Descargar
Servei de control d'accessos a diferents equipaments i instal.lacions municipals de l'Ajuntament de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202151.214€Descargar
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D'UN VEHICLE PER LA POLICIALOCAL DE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202151.901€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament vestuari per la policia local Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202129.752€Descargar
Contractació del servei d'acollida, reforç educatiu i casal d'estiu dels centres educatius 0-3 de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-2021366.381€Descargar
Serveis auxiliars de cultura en equipaments i activitats culturals. Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-202184.274€Descargar
CONCESSIO I EXPLOTACIO DEL BAR-RESTAURANT EL CAFÈ DE PACS Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-20214.800€Descargar
Contractació del subministrament de bosses compostables i estandaritzades per a la recollida select... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-2021240.519€Descargar
Contractació del servei de formació per a la realitzaciód'un curs de Monitor/a d'activitats d'edu... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-01-20215.950€Descargar
SERVEI SUPERVISIÓ ECONÒMICA DE PERSONES I/O FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE FRAGILITAT ECONÒMICA I/O SO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-20215.196€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC, CIVIL I PENAL DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-20217.107€Descargar
742/2020 Manteniment i ampliació del programari de llicències Autodesk BIM Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202137.103€Descargar
Contracte administratiu d'obres de reforma de les platges i instal·lacions de la piscina municipal ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021118.946€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS DE COMUNICACIÓ DIGITAL HOMOLOGATS PER LA XARXA RESCAT MIT... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202116.800€Descargar
Servei per al desenvolupament dels programes FEM TÀNDEMS L'H a la ciutat de L'Hospitalet de Llobreg... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021472.744€Descargar
Subministrament vestuari laboral per al personal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202155.054€Descargar
ontractació del servei de manteniment i la reparació de les màquines que equipen la sala de fitne... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202121.950€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de transport escolar dels Programes Esportius Escolars i Estades Esportives. Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202131.789€Descargar
CONTRACTACIÓ SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS I ESCOLES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE SANT JU... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-20212.698.340€Descargar
CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU DE INTERCONNEXIÓ ENTR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021429.838€Descargar
SERVEI D'ASSESSORIA I GESTORIA FISCAL, COMPTABLE I LABORAL DE LES SOCIETATS ROCA UMBERT, FÀBRICA DE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202135.000€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DEL PUNT LGBTI+ DE GRANOLLERS Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202114.300€Descargar
Contractació del servei de gestió de l'escola bressol municipal Ginesta de Sant Feliu de Llobregat... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021520.230€Descargar
Subministrament d'equips portàtils. Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202135.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres necessàries per a la renovació de les impermeabilitzacions de les cobertes dels gimnasos de ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202168.211€Descargar
741/2020 Rehabilitació de les façanes de l'edifici administratiu del carrer Ferrer de Blanes Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202125.166€Descargar
CONTRACTE MIXT DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SOFTWARE DE GESTIÓ POLICIAL I DEL SERVEI DE MANTENIMENT I S... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202114.050€Descargar
SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN TASQUES DE COMUNICACIÓ I DE DIGITALITZACIÓ DEL C... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202112.396€Descargar
Serveis per a la redacció del projecte executiu , Do i CSS de l'obra de reurbanització del carrer ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-202125.071€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES VERDES, ABRAT MUNICIPAL DE SANT VICEN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021707.160€Descargar
Servei de desenvolupament i posada en marxa del nou portal web de l'Ajuntament de Vilassar de Mar Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-202034.546€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBRES DE RENOVACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ EMPRESARIAL (PAE) SANTA MARIA, SECTOR A, DEL MUNICIPI ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020908.046€Descargar
ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EDIFICI I ESPAIS LLIURESDE L'ESCOLA GIRASOL Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020129.477€Descargar
Contractar el servei d'arrendament en la modalitat de renting de 14 portàtils, 1 impressora i la in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-20206.815€Descargar
Publicació contractes d'emergencia per motiu del context generat per la pand mia del coronavirus CO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-12-202028.500€Descargar
Servei de seguretat privada i protecció ciutadana Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-202074.380€Descargar
Concurs de projectes dels serveis d'arquitectura relacionats amb el projecte de la nova resid ncia ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020718.989€Descargar
Alienació del bé immoble denominat Unitat d'Adjudicació d'Aprofitament 5-16 del Sector B de Llina... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020661.343€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEID'EXPERTS DOCENTS PER IMPARTIR ELS CURSOS DEFORMACIÓ OCUPACIONAL D'HOSTALERIASUBVENCIONATS PE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020193.800€Descargar
SERVEI D'EXPERTS DOCENTS RELATIUS A LES ACCIONSDE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ, ADREÇAD... Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020156.050€Descargar
Servei consistent en la gestió del desenvolupament del Projecte Joves al Medi Obert del Prat de Llo... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020233.000€Descargar
Contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la Residència assistida i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-202059.900€Descargar
Servei de manteniment i conservació de les instal.lacions d'enllumenat públic i semàfors de la ci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-12-2020686.011€Descargar
Contracte de subministraments de llicències de la plataforma Microsoft Office 365 per a l'ajuntame... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-12-202019.147€Descargar
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D'HABITATGE DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ . Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-12-202071.292€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei corporatiu de veu per Internet (VoIP, veu sobre IP) Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-12-202026.000€Descargar
Manteniment de llicències de software Autodesk i de noves llicències. Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-12-202050.000€Descargar
Manteniment dels programaris SIGEP, Portal i registre telemàtic, Accede RES i Firmadoc Mobile Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-12-20206.566€Descargar
d'Olivella. Realització d'una intervenció arqueològica preventiva al jaciment arqueològic del Ca... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-12-202026.225€Descargar
Prestació del servei de consultoria per l'elaboració d'una metodologia a través de les Apps, per ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-12-202022.830€Descargar
Contracte de serveis de manteniment correctiu i preventiu, revisió trimestral, (4 visites/any, una ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-12-202017.000€Descargar
Serveis postals i de paqueteria de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-12-202015.147€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS LÚDIQUES, EDUCATIVES I CULTURALS, DESTINADES A LA JOVENTUT ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-12-2020434.387€Descargar
Subministrament i instal lació de dues estacions de recàrrega de vehicles el ctrics a l'exterior d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-12-202022.588€Descargar
Serveis de col laboració per a la realització d'auditoria de la concessió d'obra pública i de ge... Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-12-20207.320€Descargar
Subministrament en modalitat d'arrendament sense opció de compra de dispensadors d'aigua Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-12-20207.698€Descargar
Servei de valoració dels immobles propietat de Granollers Promocions, SA Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-12-20208.228€Descargar
subminisrament de paper A3 i A4 Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-12-202018.463€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS TÈCNICS DE L'ESPECTACLE GESTIONAT PER EL SERVE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-202034.999€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament tòner marca Ricoh Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-202020.829€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES PER A LA POBLACIÓ EMPADRONADA A BARBERÀ ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-2020170.000€Descargar
Es necessita contractar el subministrament mitjançant arrendament amb manteniment (r nting) d'un ve... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-202039.222€Descargar
Contracte de serveis del manteniment i control de la qualitat de l'aigua de les piscines muncipals d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-11-202011.000€Descargar
Contracte pel subministrament i instal·lació d'un joc combinat al Parc de l'Estatut del municipi d... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-11-202073.692€Descargar
CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA ESTRUCTURA DE TORRES MULTIJOC AL PARC D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-11-202028.665€Descargar
CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ D'EQUIPS PROGRAMADORS DE REG TELEGESTIONABLES Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-11-202012.042€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SUBM. I INSTAL.LACIÓ EN MODALITAT DE CLAUS EN MÀ PER A L'ADEQUACIÓ DEL CENTRE DE PRO... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-11-2020183.750€Descargar
Subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), pe... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-11-2020420.203€Descargar
Treballs d'ampliació d'espais públics de vianants en el marc del procés de desconfinament social ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-11-202076.860€Descargar
Treballs d'ampliació d'espais públics de vianants en el marc del procés de desconfinament social ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-11-202030.083€Descargar
Subministrament de 25 nous parquímetres i d'una aplicació de vigilància, emissió de denúncies i... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-11-2020185.760€Descargar
SERVEIS DE JARDINERIA ALS DISTRICTES DE LLEVANT, PONENT I SESOLIVERES-PLA DE LA MASSA Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-11-202010€Descargar
Contractes subscrits per procediment d'emergència durant l'estat d'alarma Covid-19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-11-202028.164€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament 19 postes amb cinta retràctil protecció COVID 19 Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-11-20200€Descargar
Reforma parcial de la nau industrial SATI per al foment de la dinamització econòmica, la lluita co... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-11-2020124.593€Descargar
Estudi del comportament de la mobilitat de la població a través de la utilització de tecnologia b... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-11-20208.000€Descargar
Exp. 2020-50-Contracte de servei de valoracio de Béns Immobles (solars, béns a llats o dins de sec... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-11-202036.000€Descargar
Serveis per a l'execució de les actuacions per resoldre les incidències en l'enllumenat públic de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-11-202030.413€Descargar
Contractació del servei de control de la vespa velutina al terme municipal de Santa Eulàlia de Ron... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-11-202024.793€Descargar
Contracte de les obres necessàries per a la construcció d'un remuntable al carrer de Vic cantonada... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-11-202041.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSIC I EXECUTIU I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-11-2020109.309€Descargar
Subministrament de portàtils per a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-11-202033.600€Descargar
Obres per a l'arranjament dels camins inclosos en el projecte de prevenció d'incendis per l'any 202... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-11-202013.521€Descargar
SERVEI DE LA PÒLISA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS Barcelona. Ayuntamientos Provi...30-10-202055.000€Descargar
CONTRACTE PRIVAT D'ASSEGURANCES PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (LOT 1 DANYS MATERIALS DE BÉNS PÚBL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-10-2020138.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA EXTERNA DE COMPTES ANUALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL S... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-20206.100€Descargar
CONTRACTACIÓ OBRES CONTENCIÓ I REFORÇ D'UN TALÚS AL CAMI DEL PELUT FASE 1 Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202018.491€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació mixta d'obres i serveis per a l'obertura de la franja perimetral del poble d'Olivella ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202022.297€Descargar
Obres de reposició de voreres a diferents carrers del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202051.834€Descargar
Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, d'un vehicle patrulla pel servei de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-10-202042.843€Descargar
Canviar els Aplacats de fusta de les portes exteriors dels vestuaris del Camp de Futbol . Barcelona. Ayuntamientos Provi...26-10-202057.850€Descargar
Servei de Gestoria, assessoria Laboral i assessoria Jurídico-Laboral Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-10-202048.500€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI D'ESTERILITZACIÓ I ATENCIÓ VETERINÀRIA DE GATS DE CARRER Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-10-202069.902€Descargar
Contractació pel subministrament de llic ncies informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vila... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vil... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.200€Descargar
Contractació pel subministrament de llic ncies informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vila... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-10-20201.400€Descargar
Servei d'Impressió de la Revista El Prat Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202087.000€Descargar
Contracte d'obres pel canvi de caldera, legalització i adequació de les instal·lacions tèrmiques... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-2020102.444€Descargar
Condicionament de la Plaça Pere III Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-10-202061.358€Descargar
Contracte administratiu de serveis de neteja del camp de futbol i realització detasques complement... Barcelona. Ayuntamientos Provi...16-10-202023.191€Descargar
SERVEI ANOMENAT: MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, SOLAR, LEGIONEL LA I ACS/AFS A DIVERSOS ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-10-202077.722€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE DOCÈNCIA DE LA ESPECIALITAT D'AUXILIAR DE FORNERIA I PASTISSERIA DELS PROGRAMES DE FORMA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-10-202022.752€Descargar
Contracte dels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per Gr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020106.882€Descargar
Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202089.386€Descargar
Contracte del servei de desbrossament i neteja dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes de... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-10-202031.818€Descargar
Subministrament dels productes químics per al tractament de l'aigua de les piscines municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202029.647€Descargar
Subministrament dels productes químics per al tractament de l'aigua de les piscines municipals Barcelona. Ayuntamientos Provi...09-10-202029.647€Descargar
SUBSTITUCIÓ D'AIXETES I CANONADES EN MAL ESTAT AL DIPÒSIT DE GARGALLÀ Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-10-202049.949€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES AL MUN... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020130.348€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE D'ACCIÓ GRUPAL I COMUNITÀR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020150.422€Descargar
Contractació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-20208.845€Descargar
Arranjament del polígon industrial Rosanes i Ca n'Abat, renovació de la xarxa d'aigua potable i in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020701.296€Descargar
SUBHASTA PUBLICA PER ALIENACIO DE BE IMMOBLE SITUAT A LA PARCEL.LA 174 DE PLA DE CAVALLS Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-202079.167€Descargar
Contracte de les obres d'execució del projecte d'urbanització del darrer tram del polígon industr... Barcelona. Ayuntamientos Provi...06-10-2020398.564€Descargar
subministrament del vestuari reglamentari de la Policia Local per a l'any 2020 Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-10-202031.989€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte del subministrament dels materials i productes de neteja d'edificis municipals i via públ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-10-202014.282€Descargar
Instal·lació d'una infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-202044.749€Descargar
Contracte del subministrament i instal lació dels focus que il luminen la pista del pavelló polies... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-09-202016.528€Descargar
Servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipal... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-2020186.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EPI COM A ELEMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19, PER AL PERSONAL DE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-202034.800€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EPI COM A ELEMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19, PER AL PERSONAL DE ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...23-09-202034.800€Descargar
Subministrament de carburant (i altres productes com oli i líquids anticongelants) per als vehicles... Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-09-2020173.554€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment i conservació de les zones verdes, poda de l'arbrat viari i adquisició de plantes, en ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-09-2020337.604€Descargar
Contractació dels serveis esportius i altres de caràcter complementari en les instal lacions de l'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-09-20201.534.320€Descargar
Servei de Neteja Viaria Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-09-20202.833.790€Descargar
SERVEIS DE DEIXALLERIES AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLES, RESERVAT A CENTRES ESP... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-09-2020320.835€Descargar
CONTRACTACIÓ D'UNA CENTRAL DE MITJANS QUE S'ENCARREGUI DE LA GESTIÓ I INSERCIÓ DE LA PUBLICITAT I... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-09-2020100.000€Descargar
Serveis del Programa d'Acompanyament Educatiu (BAOBAB) cursos 2020-2021 i 2021-2022 Barcelona. Ayuntamientos Provi...28-08-2020248.874€Descargar
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES FINESTRES DE L'ESCOLA CAN LLOBET, FASES 1 I 2 Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-08-2020517.314€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment, poda i tractaments fitosanitaris de l'arbrat públic municipal per a la campa... Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020384.835€Descargar
SERVEI DE CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL (AUDITOR EXTERN) DEL PROJECTE DE LA PRIMERA CONVOCAT RIA DEL ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-20206.900€Descargar
Contractació del subministrament e instal lació de mesures per a la renovació i millora de les in... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-08-202047.647€Descargar
P lisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Barcelona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020202.772€Descargar
Venda be patrimonial de la parcel·la del terreny de Can Vinyals al terme municipal d'Olesa de Monts... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-07-2020264.600€Descargar
serveis de manteniment dels semàfors del municipi Barcelona. Ayuntamientos Provi...22-07-202046.125€Descargar
SERVEI EXTERN DE DELEGAT DE PROTECCIO DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALL S I DELS SERVEIS... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-07-202027.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Prestacions de serveis esportius, administració, recepció i atenció al client,er serveis de mante... Barcelona. Ayuntamientos Provi...14-07-20202.543.460€Descargar
250/2020 Servei de manteniment de microinformàtica de l'Ajuntament de Sabadell. Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-07-2020210.744€Descargar
SUBMINISTRAMENT, DE DUES MOTOCICLETES, TIPUS SCOOTER, DESTINADES A LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-07-202038.472€Descargar
Serveis de manteniment en espais verds públics i arbrat viari. Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-07-2020568.826€Descargar
SERVEI DE REDACCIO DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DE L'EDIFICI TEATRE ORIENT Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-06-202030.939€Descargar
SERVEI REDACCIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU AMPLIACIÓ ESCOLA Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-05-202048.500€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, PRODUCTES I ARTICLES DE CONSTRUCCIÓ, FERRETERIA, PINTURA, ELECTRICITA... Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-05-2020158.868€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAS 0980/2020 Serveis de conservació integral de les instal·lacions parallamps, portes de garatge... Barcelona. Ayuntamientos Provi...15-05-202066.670€Descargar
Servei de missatgeria i valisa de l'Ajuntament de Súria Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-03-20207.200€Descargar
SERVEI DE CONSERGERIA I NETEJA DE DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS AMB LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-03-20201.045.720€Descargar
Servei d'atenció al client, serveis esportius, assessorament i conducció als equipaments esportius... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-03-20201.072.810€Descargar
PROCED OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINÀRIES DE REFORMA I ADEQUACIÓEN PLANTA BAI... Barcelona. Ayuntamientos Provi...21-02-2020321.037€Descargar
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I NETEJA VIÀRIA Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-02-2020425.936€Descargar
Licitació del contracte del servei de suport informàtic per a les empreses allotjades a Parc Tecno... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-02-2020113.770€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

1051/2019 Millora de la sonoritat a la sala polivalent de l'escola Arraona Barcelona. Ayuntamientos Provi...27-01-202065.094€Descargar
SUBMINISTRE I SERVEI DE L'ADQUISICIÓ MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA I MANTENIMENT D... Barcelona. Ayuntamientos Provi...25-01-202011.570€Descargar
995/2019 Subministrament de llicències Microsoft per l'Ajuntament de Sabadell Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-01-202023.884€Descargar
Subministrament, instal lació i posada en marxa d'equipament t cnic i mobiliari per encabir-lo a R... Barcelona. Ayuntamientos Provi...10-01-202079.339€Descargar
Subministrament i instal·lació de mobiliari al Casal de Joves Nexe de Sant Fruitós de Bages Barcelona. Ayuntamientos Provi...07-01-202081.662€Descargar
Servei de monitoratge, atenció al públic, consergeria, neteja, manteniment correctiu i coordinaci... Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-01-20202.747.520€Descargar
Contracte de subministrament de vestuari i calçat per a la policia local i altres col lectius de l'... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-12-2019273.396€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI INFORMÀTIC D'ENTORN DE TREBALL D'USUARI -D'ORDINADORS I PERIF RICS- PE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...18-12-201997.860€Descargar
Redacció del projecte de rehabilitació de diverses xemeneies, l'estudi de seguretat i salut, la di... Barcelona. Ayuntamientos Provi...12-12-201921.480€Descargar
899/2019 Subministrament i muntatge d'arxivadors compactes als nous espais d'emmagatzematge de l'Arx... Barcelona. Ayuntamientos Provi...05-12-201956.475€Descargar
Prestació del servei de transports en autocar sense reiteració d'itinerari. Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-11-201962.314€Descargar
Contractació de les obres de la 3a fase del projecte de reparació de calçada de diversos carrers ... Barcelona. Ayuntamientos Provi...13-09-2019173.873€Descargar
Concessió demanial d'ús d'instal·lació amb bar i restaurant al carrer Calafell, 21-23 de Gavà Barcelona. Ayuntamientos Provi...17-06-201925.000€Descargar
Subministrament de materials de construcció per l'àrea de Serveis Exteriors i de manteniment de le... Barcelona. Ayuntamientos Provi...11-03-201914.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Licitació de la concessió del servei públic d'acolliment del cicloturisme al Penedes-Enobicingpen... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-03-201920.000€Descargar
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL MÒDUL DESTINAT A BAR RESTAURANT DEL PARC DEL... Barcelona. Ayuntamientos Provi...08-03-201924.000€Descargar
Servei d'assistència tècnica d'informàtica i telecomunicacions. Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-10-201825€Descargar
contracte de subministrament, instal.lació i manteniment càmeres Barcelona. Ayuntamientos Provi...04-10-201811.854€Descargar
Servei de producció i projecció d'un videomapping per a la campanya de nadal 2018 Barcelona. Ayuntamientos Provi...03-10-201815.000€Descargar
Subministrament de material audiovisual per a la Biblioteca Montserrat Roig Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-20182.500€Descargar
Serveis de registre i gestió de dominis d'Internet i hosting de servidors web a l'Ajuntament de L'H... Barcelona. Ayuntamientos Provi...02-10-201813.580€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAU-1045/2018 Dret d'ús d'una plataforma tecnològica per a la publicació dedades obertes, mitjan... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-201834.174€Descargar
Servei de suport en la implementació de quadres de comandament, llicència d'ús i drets d'actualit... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-201827.480€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DE 13 LLICÈNCIES D'ÚS DEL PROGRAMARI ADOBE CRE... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-10-201832.760€Descargar
Servei d'atenció 010 de l'Ajuntament de L'Hospitalet Barcelona. Ayuntamientos Provi...20-09-2018625.000€Descargar
Obres d'ampliació de la casa Forestal i construcció del Centre d'Observació Astronomica, i Submin... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-09-201899.464€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL D'EMMAGATZEMATGE I CÒPIES DE SEGURETAT DE LES DADES CORPOR... Barcelona. Ayuntamientos Provi...01-08-2018175.440€Descargar
Suministro de mobiliario y del equipamiento de videowall de la nueva sala de mando y coordinación p... Barcelona. Ayuntamientos Provi...19-07-2018461.074€Descargar
Prueba gratuita
Contacto