Se han encontrado 19 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis relatius a l'assessorament jurídic i suport legal integral en matèria de dret públic (con... Centre Tecnològic de Telecomu...15-09-202015.400€Descargar
Serveis d'auditoria de comptes anuals dels exercicis financers 2020, 2021 i 2022 del Centre de Telec... Secretaria de Telecomunicacion...08-09-202097.500€Descargar
Dotació a la Comissaria General d'Informació del Cos de Mossos d'Esquadra (CGINF) d'un sistema bas... Secretaria de Telecomunicacion...17-07-20201.224.620€Descargar
Subministrar material informàtic per tal de garantir les prestacions sanitàries als nous espais ha... Secretaria de Telecomunicacion...03-07-20201.238.790€Descargar
Subministrar tauletes per donar suport a l'aprenentatge virtual, i garantir que les oportunitats d'a... Secretaria de Telecomunicacion...03-07-2020825.500€Descargar
Servei de desenvolupament i evolució d'aplicacions del Departaments de Salut, Treball, Afers Social... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202085.483€Descargar
Subministrament de tauletes per tal de garantir, d'una banda, les prestacions i assistència sanità... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202039.285€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ontinuïtat del servei de registre de dades a la plataforma de registre de casos de COVID-19 del Dep... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202018.696€Descargar
Servei de desenvolupament de noves funcionalitats en els sistemes d'informació del Departament d'Ed... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202017.697€Descargar
Servei d' ampliació la volumetria d'un XatBot vinculat a WhatsApp al número oficial del 012 per at... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202010.833€Descargar
Adaptació de la infraestructura de la xarxa local de l'Hospital de Vall d'Hebron. Secretaria de Telecomunicacion...25-06-202066.457€Descargar
Disposar de noves funcionalitats (Fase II) de les eines informàtiques per seguiment de les peticion... Secretaria de Telecomunicacion...25-06-202089.519€Descargar
Modificar els seus sistemes per tal de millorar l'operativa del cos de Mossos d'Esquadra davant la p... Secretaria de Telecomunicacion...25-06-2020209.097€Descargar
Servei d'extensió del suport tècnic i actualitzacions de producte per a Windows 7 instal·lat i ut... Secretaria de Telecomunicacion...25-06-2020299.950€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'elements, projecte i llicències de xarxa és necessari per augmentar la capacitat... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Servei de millora de la resiliència del servei Espai per millorar aspectes de continuïtat, seguret... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Servei de programari, suport i capa de dades CARTO per generar representacions gràfiques, que perme... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Servei de posada en marxa de la segona plataforma VPN deTeletreball per a permetre el teletreball de... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Servei de suport addicional a l'oficina tècnica de gestió i inventari de la xarxa de fibra òptica... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Prueba gratuita
Contacto