Se han encontrado 176 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

G2024-2020-10 Manteniment correctiu, evolutiu i helpdesk del sistema documental de l'ARC Agencia de Residus de Cataluny...23-09-2020320.000€Descargar
INSPECCIONS NO ORDINÀRIES A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EN L'ÀMBIT DE TARRAGONA, LLEIDA I TERRES DE L... Agència Catalana de L'aigua22-09-2020144.320€Descargar
Serveis necessaris per poder obtenir informació analítica estàtica de l'estat de les inversions d... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-202040.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...22-09-202028.200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de control de qualitat de les obres d'ampliació i ... Infraestructures de la General...22-09-202028.618€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció d'execució de les obres d'ampliaci... Infraestructures de la General...22-09-202094.027€Descargar
Contracte d'execució de les obres d'Ampliació i reforma del CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes. Cl... Infraestructures de la General...22-09-20202.787.490€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de seguretat i vigilància als aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d'Urgell Aeroports Públics de Cataluny...22-09-2020919.600€Descargar
Servei de gestió de lloguers i administració d'immobles propietat de Ferrocarrils de la Generalita... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-20202.134€Descargar
Servei de subministrament de combustible d'aviació per a l'aeroport de Lleida-Alguaire Aeroports Públics de Cataluny...21-09-2020200.000€Descargar
Servei d'actualització de la plataforma de gestió del portfoli de software de Ferrocarrils de la G... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-202053.172€Descargar
Servei de rehabilitació de bogies i comportes per RG de 8 vagons S/62000 dels Ferrocarrils de la Ge... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-2020183.000€Descargar
Servei de gestió de residus de l'Àrea de Material Mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-2020190.000€Descargar
Servei d'assistència a terra (handling) per a l'aeroport de Lleida-Alguaire Aeroports Públics de Cataluny...21-09-2020149.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'Assistència Tècnica Ambiental per a les obres de Conservació extraor... Infraestructures de la General...18-09-202014.124€Descargar
Execució de les obres RAM 2018, als Serveis Territorials a Tarragona (IV) a l'Institut Camí de Mar... Infraestructures de la General...18-09-2020206.612€Descargar
PTOP-2021-30 Assist ncia t cnica per a l'anàlisi i la definició de mesures a implementar en el tra... Departament de Territori I Sos...17-09-202034.217€Descargar
Assistència tècnica en control de gestió per Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...17-09-202040.000€Descargar
Servei de desenvolupament d'ampliacions del seguiment del pressupost d'inversió i del m dul de Cash... Secretaria Per A la Mobilitat16-09-202073.600€Descargar
Servei de defensa jurídica i assessorament en l'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativ... Agència de l'Habitatge de Cat...15-09-202037.700€Descargar
Execució de les obres d'Actuacions de vicis ocults per a resoldre les deficiències detectades a le... Infraestructures de la General...15-09-2020214.530€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i del projecte executiu d'arq... Secretaria Per A la Mobilitat15-09-202093.000€Descargar
Servei de gestió de les plataformes Micro Focus Smax, Micro Focus Appulse Active i Micro Focus RPA Agència de l'Habitatge de Cat...15-09-2020125.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la direcció d'execució de les obres d'Act... Infraestructures de la General...15-09-20206.200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de control de qualitat de les obres d'Actuacions de... Infraestructures de la General...15-09-20203.205€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...15-09-20202.880€Descargar
Obres d'instal·lació dels esmorteïdors de soroll i vibracions a ambdós carrils de les vies 1 i 2... Secretaria Per A la Mobilitat15-09-2020101.150€Descargar
2020-9 MAG Obres projecte executiu de la xarxa el ctrica de mitja tensió des de la subestació Cons... Secretaria Per A la Planificac...15-09-2020232.353€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020-54 MAG Adequació de sis habitatges per destinar-los a reallotjament definitiu d'afectats urban... Secretaria Per A la Planificac...15-09-202076.226€Descargar
Subministrament, instal·lació i configuració de càmeres de videovigilància IP i equips per dota... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-20201.838.000€Descargar
Servei de suport meteorològic per a les tasques relacionades amb l'explotació de les estacions d'e... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-202095.445€Descargar
Subministrament, substitució i posada en marxa de 8 ascensors a la xarxa de Ferrocarrils de la Gene... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-2020550.765€Descargar
Cessió de l'explotació del bar situat a l'estació de Monistrol Vila del Cremallera de Montserrat ... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-202085.500€Descargar
Cessió d'explotació del local del lloguer d'esquís de Vall de Núria propietat de Ferrocarrils de... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-2020507.252€Descargar
Serveis de manteniment (tala i poda) de les zones de servitud de les línies elèctriques aèries de... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-202075.208€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'instal·lació de nou sòl a 26 cotxes de la sèries 112 de Ferrocarrils de la Generalitat ... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-2020600.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obre... Infraestructures de la General...10-09-202013.404€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Seguretat viària. Condiciona... Infraestructures de la General...10-09-202059.720€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de millora lo... Infraestructures de la General...10-09-202015.377€Descargar
Subministrament d'una dotació d'armaris APQ per l'emmagatzematge segur de químics a Ferrocarrils d... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-202025.766€Descargar
Subministraments de materials amb instal·lació per a la millora de la ventilació del mòdul centr... Secretaria Per A la Mobilitat09-09-202060.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres d'ampliació ... Infraestructures de la General...09-09-202038.841€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de conservaci... Infraestructures de la General...09-09-202049.175€Descargar
Contracte de serveis per a l'Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obre... Infraestructures de la General...09-09-202024.600€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut conjunta de ... Infraestructures de la General...09-09-202052.080€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció d'execució de les obres d'ampliaci... Infraestructures de la General...09-09-2020173.698€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de conservació extraordinària. ponts i estruc... Infraestructures de la General...09-09-2020122.667€Descargar
Execució de les obres d'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes. Clau: HGG-17213 Infraestructures de la General...09-09-20203.176.150€Descargar
Execució de les obres d'instal lacions de l'ampliació del Bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes.... Infraestructures de la General...09-09-20202.128.560€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un escalfador d'inducció i d'un tanc d'aigua per al muntatge de bandatges per als... Secretaria Per A la Mobilitat08-09-202036.000€Descargar
PTOP-2020-243 Servei d'assistència tècnica per als serveis de gestió i educació ambiental al Par... Departament de Territori I Sos...08-09-2020136.194€Descargar
Obres d'estabilització dels talussos núm. 13, 16, 20, 35 i 36 de prioritat 2c de la línia del Cre... Secretaria Per A la Mobilitat07-09-2020165.623€Descargar
Subministrament d'equips de protecció individual (EPIs) per a soldadura, pintura i rentat de la par... Secretaria Per A la Mobilitat07-09-202025.000€Descargar
Servei de neteja oficines Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...04-09-202015.150€Descargar
Servei de seguretat oficines Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...04-09-202010.235€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...04-09-2020558.917€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...04-09-2020439.797€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres... Infraestructures de la General...04-09-20206.600€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de Re... Infraestructures de la General...04-09-202054.000€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de Millora local. Pont... Infraestructures de la General...04-09-202026.133€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de control de qualitat de les obres del projecte co... Infraestructures de la General...04-09-20209.945€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'alternatives Pre... Infraestructures de la General...04-09-2020152.010€Descargar
PTOP-2021-4. Servei d'assist ncia t cnica per promoure la implicació dels centres educatius de Cata... Departament de Territori I Sos...02-09-2020211.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'inspecció de fissures als bogies de les UT s rie 112 dels Ferrocarrils de la Generalitat ... Secretaria Per A la Mobilitat02-09-2020120.000€Descargar
2020_56 MRU Obres del Projecte executiu de l'extensió de la xarxa el ctrica MT a 25 Kv des de la su... Secretaria Per A la Planificac...01-09-2020143.411€Descargar
2020_55 MRU Obres del Projecte d'urbanització per a la construcció de les infraestructures d'aigua... Secretaria Per A la Planificac...01-09-20201.649.740€Descargar
Execució de les obres de Millora local. Seguretat viària. Reordenació dels accessos a la carreter... Infraestructures de la General...01-09-2020758.735€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de control de qualitat de les obres del projecte co... Infraestructures de la General...01-09-20209.731€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...01-09-20207.560€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Seguretat viària. Reordenaci... Infraestructures de la General...01-09-202032.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DEL SISTE... Agència Catalana de L'aigua31-08-20203.981.030€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE LES ASSEGURANCES PRIVADES DE L'AG NCIA CAT... Agència Catalana de L'aigua31-08-202025.918€Descargar
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL LECTORS EN ALTA DEL SISTEM... Agència Catalana de L'aigua31-08-2020149.307€Descargar
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·L... Agència Catalana de L'aigua31-08-202039.081€Descargar
Subministrament i instal·lació en modalitat claus en mà de l'equipament necessari per a les taqui... Secretaria Per A la Mobilitat31-08-2020146.028€Descargar
Subministrament d'equipaments i serveis derivats natius delsistema AXESS per a les estacions d'esqu... Secretaria Per A la Mobilitat31-08-2020308.927€Descargar
Subministrament de rodes per al material mòbil històric sèrie 400 dels Ferrocarrils de la General... Secretaria Per A la Mobilitat28-08-2020230.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'oxigen líquid incloent els equips per a la seva injecció optimitzada en el React... Sorea, Sociedad Regional de Ab...28-08-2020156.702€Descargar
Subministrament de dues màquines eina convencionals: unafresadora i un torn horitzontal pel Taller ... Secretaria Per A la Mobilitat28-08-202070.000€Descargar
Subministrament d'un sistema de Tren-Radio compatible amb la xarxa RENFE, per al tercer tren GTW de ... Secretaria Per A la Mobilitat27-08-202037.000€Descargar
Servei de manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació de rentat de trens per la línia Ll... Secretaria Per A la Mobilitat27-08-202050.000€Descargar
Serveis de rehabilitació dels vagons Tremuja 60991, 60992,60993 y 60994, de la línia Llobregat - A... Secretaria Per A la Mobilitat26-08-2020200.000€Descargar
Subministrament de la llicencia G-MEUPREN - GFI MailEssentials Unified Protection Edition for 1 Year... Secretaria Per A la Mobilitat25-08-20208.000€Descargar
Subministrament de 26 ordinadors portàtils per a Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat24-08-202020.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Modificació i Pr rroga del contracte del Servei de formació i posada a disposició de maquinistes ... Secretaria Per A la Mobilitat24-08-2020140.657€Descargar
Pr rroga del Servei d'avaluació psicot cnica de personal d'FGC (PRO/2020/022) Secretaria Per A la Mobilitat24-08-202064.100€Descargar
Serveis de reparació i subministrament de material per als enclavaments dels Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat21-08-2020190.217€Descargar
Servei de neteja de totes les depend ncies de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat, segons el qu... Secretaría General de Territo...20-08-2020294.300€Descargar
Servei d'adequacions del sistema d'informació al viatger - Sistema Hermes Secretaria Per A la Mobilitat18-08-2020132.000€Descargar
Servei de gestió dels aparcaments de les estacions de Sabadell Nord i Terrassa Nacions Unides dels ... Secretaria Per A la Mobilitat13-08-2020418.202€Descargar
Subministrament de noves versions dels productes SAP S / 4 i BPC, així com del manteniment i servei... Secretaria Per A la Mobilitat12-08-2020170.366€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres d'instal·lació de piezòmetres en tram urbà entre les estacions d'Ildefons Cerdà i Sant Bo... Secretaria Per A la Mobilitat11-08-2020258.209€Descargar
Modificació del contracte relatiu als Serveis de neteja d'estacions i depend ncies i trens de Ferro... Secretaria Per A la Mobilitat10-08-2020291.819€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu Eix d... Infraestructures de la General...07-08-20201.220.500€Descargar
Projecte i obres de la urbanització de davant de l'estació de Balaguer dels Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat05-08-202079.821€Descargar
PTOP-2021-21. Rehabilitació del ferm a diverses carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de... Departament de Territori I Sos...04-08-202016.646.700€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...04-08-202097.348€Descargar
Obres d'integració paisatgística d'un tram de barreres acústiques a Sant Cugat del Vallès, a la ... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-2020229.185€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE VILA-SECA / SALOU (0... Agència Catalana de L'aigua31-07-20205.600.790€Descargar
Suministro de ruedas para el material móvil histórico de la serie 400 de los FGC Secretaria Per A la Mobilitat31-07-2020230.000€Descargar
Serveis necessaris per a realitzar el projecte d'implantació d'adaptacions i millores en el sistema... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020290.000€Descargar
Servei d'assessorament i coordinació en matèria de seguretat i salut per Aeroports de Catalunya a ... Aeroports Públics de Cataluny...30-07-202075.400€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...30-07-20201.242.340€Descargar
Subministrament d'una càmera tèrmica pel control de temperatura del personal intern i extern per a... Infraestructures de la General...29-07-20200€Descargar
Subministrament d'Equips de protecció individual extraordinaris per posar a disposició del persona... Infraestructures de la General...29-07-20205.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2018-1030 Auscultació geot cnica de talussos i actius geot cnics de la xarxa de carreteres de ... Departament de Territori I Sos...28-07-20201.380.090€Descargar
Servei de senyalització a instal·lar a les estacions i trens derivada del procés de desescalada d... Secretaria Per A la Mobilitat27-07-20200€Descargar
Contracte de serveis per la implementació dels Protocols de seguiment elaborats en el marc del proj... Departament de Territori I Sos...26-07-202061.640€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS A ATL Secretaría General de Territo...24-07-2020273.050€Descargar
Obres de renovació del canvi d'agulles i ampliació de l'andana de l'estació de Tibidabo dels Ferr... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-2020778.177€Descargar
ASSIST NCIES T CNIQUES PR VIES A LA REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES DEL TERCER... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020933.715€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (VII): Escola Joan To... Infraestructures de la General...17-07-2020248.070€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres RAM 2020, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (II): Institut El Cairat... Infraestructures de la General...16-07-20200€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials al Baix Llobregat (V): Escola Àngel Guimer... Infraestructures de la General...16-07-2020424.025€Descargar
Direcció d'obra i direcció d'execució de les obres de construcció d'un Centre de Serveis a la CI... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-202054.140€Descargar
Aquest contracte de serveis basat de l'Acord Marc H-1/2018, té per objecte els treballs de no confo... Secretaria Per A la Planificac...15-07-20204.144€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials a la Catalunya Central (IV): Escola Vic-cen... Infraestructures de la General...13-07-2020200.342€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials a Barcelona Comarques (VI): Escola Frederic... Infraestructures de la General...07-07-2020426.308€Descargar
Execució de les obres RAM 2020, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (II): Institut Esco... Infraestructures de la General...07-07-2020414.338€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials a Lleida (II): Institut d'Alpicat (Alpicat)... Infraestructures de la General...06-07-2020409.973€Descargar
Execució de les obres RAM 2020, als Serveis Territorials a Barcelona Comarques (V): Institut de Vil... Infraestructures de la General...06-07-2020359.933€Descargar
Procediment d'emergència per la contractació d'un control d'accessos al Cremallera de Montserrat i... Secretaria Per A la Mobilitat06-07-2020208.600€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (VI): Institut ... Infraestructures de la General...03-07-2020290.490€Descargar
Obres de renovació i reforç de feeders al tram de TresTorres - Les Planes de la línia Barcelona-V... Secretaria Per A la Mobilitat30-06-2020509.828€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AUXILIARS DE SUPORT A LA GESTIÓ ALS EDIFICIS ADMINISTRATI... Agència Catalana de L'aigua25-06-202034.749€Descargar
Contracte de subministrament d'energia tèrmica a l'immoble del Districte Administratiu de la Genera... Infraestructures de la General...25-06-2020586.828€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'una membrana per calderí de 35.000 l en posició horitzontal de la marca OLAER, e... Secretaría General de Territo...02-06-202028.868€Descargar
Subministrament de 100 portàtils TTL 15.6'' per a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya Agència de l'Habitatge de Cat...02-06-20200€Descargar
Serveis d'administració de sistemes i monitoratgedel web a Amazon Web Services (AWS) i el CloudFlar... Servicio Meteorológico de Cat...02-06-20200€Descargar
Subministrament de portàtils per a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya Agència de l'Habitatge de Cat...02-06-20200€Descargar
temporal de llevant totalment extraordinari a Catalunya (Temporal Gloria), amb acumulacions de preci... Secretaria Per A la Mobilitat02-06-20200€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de la xarxa de fibra òptica. Tram Mollerussa -... Infraestructures de la General...02-06-20200€Descargar
Subministrament d'hidr xid s dic al 33%, necessari pel tractament de potabilització a la ITAM Llobr... Secretaría General de Territo...29-05-20201.129.300€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de redacció del projecte per a l'execució de la connexió delmunicipi de Castellví de la M... Secretaría General de Territo...27-05-202058.000€Descargar
Subministrament d'un aparell de via per l'execució de la fase 1 de les obres de renovació del canv... Secretaria Per A la Mobilitat26-05-2020167.000€Descargar
Servei de suport a l'operativa de factura electr nica per l'any 2020 Secretaría General de Territo...20-05-202034.900€Descargar
Serveis de batonat amb maquinària pesada al llarg de lalínia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de ... Secretaria Per A la Mobilitat20-05-2020346.421€Descargar
OBRES D'ESMENES ELÈCTRIQUES DERIVADES DE LES INSPECCIONS QUINQUENAL I ANUALS A LA PRESA DE SAU Agència Catalana de L'aigua20-05-202077.698€Descargar
Subministrament de 10 vàlvules de retenció tipus CLASAR de diferents diàmetres per a les instal.l... Secretaría General de Territo...18-05-202027.233€Descargar
Servei de suport d'escriptori (HELPDESK) Secretaría General de Territo...18-05-202084.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'ASSESSORAMENT FISCAL A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 2020-2024 Agència Catalana de L'aigua18-05-202055.400€Descargar
Subministrament de 6 transformadors per a serveis auxiliars 25000/400-220 V dels Ferrocarrils de la ... Secretaria Per A la Mobilitat15-05-2020118.294€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...11-05-20200€Descargar
Serveis d'assist ncia t cnica per a la reformulació dels serveis al client a les estacions. Estacio... Secretaria Per A la Mobilitat05-05-2020108.250€Descargar
serveis de manteniment correctiu de les 175 Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) de la Xar... Servicio Meteorológico de Cat...05-05-20200€Descargar
Servei de responsable de residus en les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de ... Secretaria Per A la Mobilitat27-04-2020279.300€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de ro... Infraestructures de la General...27-04-202031.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment i reparació de les portes i comportesautomàtiques de vidre d'estacions i dep... Secretaria Per A la Mobilitat20-04-202080.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del Projecte Constructiu d'un pa... Infraestructures de la General...16-04-202031.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'impacte ambienta... Infraestructures de la General...16-04-202013.000€Descargar
Servei de neteja de les diferents estacions, dependències i automotors del Cremallera de Montserrat... Secretaria Per A la Mobilitat27-03-2020867.771€Descargar
Obres de modificació de dues cantonades del taller m bil de Martorell Enllaç dels Ferrocarrils de ... Secretaria Per A la Mobilitat26-03-2020146.683€Descargar
Servei de neteja de les diferents estacions, dependències i unitats de tren de la línia Lleida- La... Secretaria Per A la Mobilitat25-03-2020335.730€Descargar
Serveis d'implantació i gestió integral del Pla de retribució flexible per a les persones treball... Secretaria Per A la Mobilitat13-03-202098.540€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Direcció de les obres d'urbanització Fase II del Logis Empordà Secretaria Per A la Mobilitat10-03-2020161.935€Descargar
Execució de les obres del projecte constructiu més l'annex d'actualització de Via ciclista del Te... Infraestructures de la General...06-03-20201.297.560€Descargar
Obres del projecte d'adequació i millora de l'Estació Distribuidora de la Trinitat Fase IV. Secretaría General de Territo...04-03-20205.095.980€Descargar
Subministrament d'un sensor Lidar aerotransportat Secretaria Per A la Planificac...25-02-2020990.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte constructiu Repara... Infraestructures de la General...21-02-202058.100€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de ferm. Millora de ca... Infraestructures de la General...19-02-2020113.000€Descargar
Servei d'instal·lació, la cessió d'ús i el manteniment dels desfibril·ladors externs automàtic... Secretaria Per A la Mobilitat19-02-202025.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'instal·lació, la cessió d'ús i el manteniment dels desfibril·ladors externs automàtic... Secretaria Per A la Mobilitat19-02-202025.200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi ambiental de millora... Infraestructures de la General...18-02-202045.500€Descargar
Contracte d'obres d'urbanització de la fase 2 del Logis Empordà Secretaria Per A la Mobilitat14-02-20206.971.550€Descargar
Contracte de serveis per a l'Assistència tècnica per la Coordinació de seguretat i salut de l'exe... Infraestructures de la General...13-02-202025.908€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte ... Infraestructures de la General...13-02-202031.832€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de mi... Infraestructures de la General...10-02-2020186.500€Descargar
Execució de les obres de nova construcció 1 línia a l'Escola La Serreta de Santpedor. Clau: PNH-1... Infraestructures de la General...05-02-20203.428.770€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la direcció de les obres de Millora general. Tercer carril calçada sent... Infraestructures de la General...22-01-2020365.027€Descargar
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE CASSÀ DE LA ... Agència Catalana de L'aigua17-01-2020176.601€Descargar
Servei d'assistència als usuaris dels habitatges dels carrers Lluís Companys, 9-11 i Viladrosa, 86... Agència de l'Habitatge de Cat...14-01-2020340.880€Descargar
PTOP-2020-5. Servei d'assist ncia t cnica per als serveis d'informació i educació ambiental als p... Departament de Territori I Sos...23-12-20194.160.660€Descargar
PTOP-2020-26. Manteniment del sistema d'informació a les estacions d'autobusos (SIE) Departament de Territori I Sos...23-12-201945.217€Descargar
Execució de les obres del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i ... Infraestructures de la General...20-12-201928.880.500€Descargar
Subministrament de títols de transport vàlids per a un sistema de control d'accessos basat en tecn... Secretaria Per A la Mobilitat06-08-2018395.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Ampliació del sistema de monitorització i de supervisió remota de la xarxa pública d'aer droms i... Aeroports Públics de Cataluny...11-07-2018150.000€Descargar
Prueba gratuita
Contacto