Se han encontrado 55 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONOB102000CO2020010 Obres de construcció del nou recinte Don drom al Campus del Baix Llobregat de ... Universitat Politècnica de Ca...23-09-2020229.726€Descargar
2020/120 Subministrament d'equips encaminadors per la xarxa informàtica de la Universitat de Barcel... Universitat de Barcelona22-09-202035.000€Descargar
2020/119 Subministrament d'equips per a la xarxa informàtica de la Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona18-09-202035.000€Descargar
Servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis de la Universitat de Barcelona i de l'Ins... Universitat de Barcelona18-09-20201.285.430€Descargar
E-300700/03-04-20 Renovació del manteniment de les llicències del producte vSphere de VMware que d... Universitat Pompeu Fabra17-09-202025.944€Descargar
Difusió específica dels ajuts de la convocat ria regulada per la Res/EMC/3239/2019 del Programa d'... Institut Català D'energía (I...15-09-202099.960€Descargar
2020/116 Servei de manteniment correctiu, preventiu i de verificació dels equips de purificació d... Universitat de Barcelona10-09-202011.113€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/116 Servei de manteniment correctiu, preventiu i de verificació dels equips de purificació d... Universitat de Barcelona10-09-202011.113€Descargar
Subministrament i instal lació de nodes de càlcul intensiu per a l'Institut de Química Computacio... Universitat de Girona09-09-202043.000€Descargar
SU061000CO2020043 Subministrament de Llicencia Google G Suite Enterprise for Education per a la Univ... Universitat Politècnica de Ca...08-09-2020123.672€Descargar
EXP20209017_Contratación del suministro de la ampliación del número de nodos de cálculo en el c... Universitat de Girona07-09-202014.140€Descargar
EXP20209016_Contratación del suministro de una mufla para múltiples protocolos de análisis del á... Universitat de Girona07-09-20204.300€Descargar
EC 2020 339 Servei d'assessorament i elaboració d'un Pla d'acció públic-privat per promoure la di... Departament de la Vicepresidè...03-09-202080.000€Descargar
EC 2020 352 Subministrament i muntatge de cadires per a formació amb destinació al Districte Admin... Departament de la Vicepresidè...03-09-202065.450€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EC 2020 356 Adquisició del vestuari i calçat, per als xofers i xoferes dels serveis de representac... Departament de la Vicepresidè...03-09-202080.000€Descargar
Subministrament i instal lació d'elements de seguretat permanent Institut D'Estadistica de Cata...01-09-20202.900€Descargar
Suministro, instalación y puesta en marcha de un láser de titanio zafiro continuo de alta potencia... Universitat Politècnica de Ca...01-09-2020132.928€Descargar
Servei de neteja integral i de recollida selectiva de residus a UPCNET Universitat Politècnica de Ca...31-08-202039.000€Descargar
Servei d'impressió per UPCnet Universitat Politècnica de Ca...31-08-202031.000€Descargar
Treballs de reparació de la canonada principal de l'edifici de l'Institut d'Estadística de Catalun... Institut D'Estadistica de Cata...31-08-20202.270€Descargar
La Universitat de Barcelona (en endavant UB) disposa de l'aplicació Perseu destinada a la gestió d... Universitat de Barcelona25-08-202045.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contrato de prestación de servicios de asesoramiento y diseño de la estrategia de valoraización p... Universitat de Barcelona24-08-2020205.500€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN CONJUNT D'EQUIPAMENTS DESTINATS A LA CARACTERITZACIÓ HISTOPATOL GICA PER A LA ... Universitat de Barcelona11-08-2020122.410€Descargar
E-300100/07-04-20 Servei de manteniment de les instal lacions principals dels diferents edificis de ... Universitat Pompeu Fabra03-08-20203.513.010€Descargar
E-300700/01-07-20 - Adquisició i instal·lació de tres armaris d'autopréstec d'ordinadors portàt... Universitat Pompeu Fabra03-08-202071.700€Descargar
Servei de comunicació de dades entre l'ICF i l'adjudicatari del servei de plataforma bancària Instituto Catalán de Finanzas30-07-202048.000€Descargar
Servei de manteniment del sistema de gestió dels programes de mobilitat (MoveON) d'estudiants i del... Universitat Rovira y Virgili29-07-202032.000€Descargar
OBRA DE REFORMA D'ESPAI INTERIOR DE LABORATORI DE l'IRB BARCELONA, EDIFICI CLÚSTER FASE I DEL PCB (... Universitat de Barcelona27-07-2020172.037€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Enquesta-baròmetre impacte COVID19 hàbits de consum Secretaria de Politica Finance...24-07-202030.200€Descargar
Furgoneta Universitat de Lleida21-07-202028.000€Descargar
SU295000CO2020033. Subministrament, instal·lació i posada en servei d'equips didàctics per l'estu... Universitat Politècnica de Ca...20-07-2020111.570€Descargar
OBS-0720-13SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI EDIFICI CLÚSTER FASE I DEL P... Universitat de Barcelona17-07-202051.297€Descargar
OBS-0720-13SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI EDIFICI CLÚSTER FASE I DEL P... Universitat de Barcelona17-07-202051.297€Descargar
Servei d'inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació per a la difusióde la... Departament de la Vicepresidè...08-07-2020165.000€Descargar
Servei de controlador de primer nivell (auditor extern) del projecte de la Primera Convocatòria del... Universitat Politècnica de Ca...06-07-20209.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

OBSS-0220-11 SERVEI DE MANTENIMENT DE VARIS SERVIDORS DE CÀLCUL DE L'IRB BARCELONA Universitat de Barcelona03-07-202011.500€Descargar
Subminsitrament de guants de làtex sense pols Universitat de Barcelona03-07-20202.100€Descargar
Servei d'allotjament i custòdia de la documentació de l'Institut Català d'Energia Institut Català D'energía (I...01-07-202066.955€Descargar
2020/59 Servei de manteniment del maquinari especialitzat d'emmagatzemament i de c pies de seguretat... Universitat de Barcelona22-06-2020120.000€Descargar
Subministrament de llic ncies Adobe Inc. Universitat Politècnica de Ca...12-06-202034.650€Descargar
EC 2020 259 Subministrament de petit material consumible i la reposició d'equipament a l'edifici de... Departament de la Vicepresidè...04-06-202014.945€Descargar
Enquesta sobre l'impacte COVID-19 en els hàbits de consum Secretaria de Politica Finance...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVE DORS DEL SERVEI DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENT I GESTIÓ EN ... Universitat Rovira y Virgili25-05-2020105.020€Descargar
Serveis d'Auditoria externa Instituto Catalán de Finanzas21-05-2020405.000€Descargar
Realització dels treballs de l'Oficina de suport adminitratiu de les ajudes a la mobilitat eficient... Institut Català D'energía (I...17-04-202042.500€Descargar
Acord Marc de subministrament de material d'oficina, petit equipament, paper i consumibles d'inform... Universitat Politècnica de Ca...13-03-20200€Descargar
serveis de manteniment multitecnic i d'instal.lacions contra incendis a l'edifici Eureka Universitat Autònoma de Barce...05-03-2020116.406€Descargar
Servei de gestió de les avtivitats i recursos (Jocs i Tallers) de l'ICAEN Institut Català D'energía (I...25-02-2020165.289€Descargar
2019/90 Obres de construcció de la Planta Tecnològica Alimentària i Gastronòmica del Campus de l... Universitat de Barcelona07-02-2020713.514€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

E-300700/03-07-18 Subministrament d'equipament audiovisual per la docència al Campus de la Comunica... Universitat Pompeu Fabra09-08-20181.360.850€Descargar
2018/54 Subministrament de renovació de la llicència de Campus ChemOffice Professional Universitat de Barcelona16-07-201833.800€Descargar
Contractació, per part de la Fundació Bosch i Gimpera, de la fabricació i subministrament de xips... Universitat de Barcelona13-07-201880.000€Descargar
2018/59 Subministrament d'extensió de la xarxa wi-fi de la Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona12-07-201834.900€Descargar
Subministrament i instal lació d'un sistema d'àudio 3D per al Departament de la Informació i les ... Universitat Pompeu Fabra15-05-201852.500€Descargar
La licitació té per objecte la renovació de l'equipament audiovisual existent a l'Auditori Antoni... Universitat de Barcelona14-05-201827.000€Descargar
Prueba gratuita
Contacto