Se han encontrado 87 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SU270000SO2020069 Subministrament i instal·lació d'una cabina d'emmagatzematge i dos servidors de ... Universitat Politècnica de Ca...27-11-202050.000€Descargar
EXP20209025_Contratación del servicio de Auditoría Financiera de las Cuentas Anuales y Liquidació... Universitat de Girona26-11-20205.500€Descargar
Acord marc material d'impremta.Subministrament de targetes, targetons, saludes, sobres, bosses, cart... Universitat de Lleida26-11-202028.926€Descargar
AM-1020-05 - ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUI... Universitat de Barcelona26-11-2020450.000€Descargar
EC 2021 13 Prestacio dels serveis de coordinació, assistència tècnica, muntatge i desmuntatge del... Departament de la Vicepresidè...26-11-202093.038€Descargar
EC 2021 17 Subministrament d'equipament de protecció individual (EPI) per al col lectiu de xofers d... Departament de la Vicepresidè...26-11-202098.696€Descargar
AM-1020-05 - ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUI... Universitat de Barcelona26-11-2020450.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EC 2021 17 Subministrament d'equipament de protecció individual (EPI) per al col lectiu de xofers d... Departament de la Vicepresidè...26-11-202098.696€Descargar
2020-SE-16-HA SERVEI DE NETEJA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, AUDITORIA DE GESTIÓ I CONTROL DE PLAGU... Universitat de Barcelona25-11-20204.666.600€Descargar
OBSS-1120-14 SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES CAMPUS CHEMOFFICE Universitat de Barcelona25-11-20209.570€Descargar
Reforma de la instal·lació de climatització (fred) de l'edifici MRB de la Universitat Autònoma d... Universitat Autònoma de Barce...24-11-2020142.200€Descargar
Obres per a la substitució dels focus d'il·luminació del camp de futbol del Servei d'Activitat F... Universitat Autònoma de Barce...24-11-202064.003€Descargar
E-300700/01-11-20 Renovació de les llicències de la suite de productes ORACLE utilitzats a les bas... Universitat Pompeu Fabra23-11-202041.823€Descargar
SE205000SO2020068 Servei per substituir un bescanviador de calor de doble tub de vidre i per reparar... Universitat Politècnica de Ca...23-11-202018.953€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministraments de material fungible per a la pràctica conservadora de l'Hospital Odontològic Uni... Universitat de Barcelona23-11-202067.166€Descargar
2020-SE-14-PS SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU D'UN MICROSCOPI LEICA CONFOCAL SP5 I DELS ... Universitat de Barcelona23-11-202058.000€Descargar
SE205000SO2020068 Servei per substituir un bescanviador de calor de doble tub de vidre i per reparar... Universitat Politècnica de Ca...23-11-202018.953€Descargar
2020-SE-14-PS SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU D'UN MICROSCOPI LEICA CONFOCAL SP5 I DELS ... Universitat de Barcelona23-11-202058.000€Descargar
EC 2021 34 Prestació del servei bancari i de suport en les operacions de recaptació que efectua l'... Departament de la Vicepresidè...22-11-20209.900€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES , SERVEI D'ASSESSORAMENT, CONSULT... Universitat Rovira y Virgili20-11-20205.900€Descargar
EC 2021 4 Prestació del servei de MANTENIMENT INTEGRAL de les instal·lacions (manteniment conducti... Departament de la Vicepresidè...20-11-202087.751€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament d'un digestor de microones de cambra de reacció única pressuritzada dels Centres C... Universitat de Barcelona20-11-20200€Descargar
EC 2021 8 Prestació del servei de conservació, manteniment i reparació dels vehicles de represent... Departament de la Vicepresidè...19-11-202062.605€Descargar
Assessorament i suport t cnic en l'aplicació del programa d'inversions enmat ria de projectes d'edi... Universitat de Lleida19-11-202095.715€Descargar
EC 2021 16 Prestació del servei de rentat integral amb tarifa plana i la desinfecció complementàr... Departament de la Vicepresidè...19-11-202064.800€Descargar
EC 2021 6 Realització de les tasques de suport tècnic i assessorament especialitzat, per una banda... Departament de la Vicepresidè...19-11-202025.010€Descargar
Renovació de les llic ncies SPSS segons les condicions de l'Acord marc del CSUC 18/04 per a la Univ... Universitat de Lleida18-11-202032.024€Descargar
2020-SU-19-PS SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE COMMUTACIÓ DE LA XARXA INFORMÀTICA DEL PARC CIENTÍF... Universitat de Barcelona18-11-202087.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/51 Acord marc destinat al subministrament de llibres per a la Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona18-11-20201.372.730€Descargar
Prestació del servei de creació, desenvolupament i posada en funcionament d'una plataforma d'innov... Universitat de Girona18-11-2020108.460€Descargar
Serveis de suport i manteniment evolutiu de la plataforma e-Connect. Universitat Politècnica de Ca...18-11-202032.000€Descargar
2020.SU.021 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Isos testing laboratory for sol... Universitat Politècnica de Ca...17-11-202033.675€Descargar
2020.SU.021 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Isos testing laboratory for sol... Universitat Politècnica de Ca...17-11-202033.675€Descargar
SE610000SO2020061 Servei de manteniment de les Llicències SAP-FICO de la Universitat Politècnica d... Universitat Politècnica de Ca...17-11-202062.920€Descargar
SU240000SO2020062 Subministrament d'11 servomecanismes per a la realització de pràctiques de contr... Universitat Politècnica de Ca...17-11-202029.752€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/174 Servei de manteniment preventiu anual dels ultracongeladors ubicats a la Facultat de Biolog... Universitat de Barcelona17-11-20204.125€Descargar
Subministrament de dos sistemes d'alimentació ininterrompuda i bateries, i desballestament d'altre ... Institut D'Estadistica de Cata...17-11-202080.500€Descargar
2020/174 Servei de manteniment preventiu anual dels ultracongeladors ubicats a la Facultat de Biolog... Universitat de Barcelona17-11-20204.125€Descargar
Servei d'aprovisionament d'infraestructures de procés de dades de l'Institut Català de Finances Instituto Catalán de Finanzas16-11-2020797.584€Descargar
2020/127 Obres de substitució de canonades de climatització a l'edifici 690 de la facultat d'Econo... Universitat de Barcelona16-11-2020123.929€Descargar
Subministrament d'equipament de commutació per a la Xarxa Troncal de la Universitat Politècnica de... Universitat Politècnica de Ca...16-11-202041.322€Descargar
E-300700/02-08-20 Servei de gestió remota a temps complet dels sistemes d'informació de la Univers... Universitat Pompeu Fabra16-11-202090.012€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/117 Acord marc del servei d'agències de viatges per a la Universitat de Barcelona i per a les ... Universitat de Barcelona14-11-20206.066.190€Descargar
Subministrament d'un sistema de biodescontaminació per peròxid d'hidrogen vaporitzat per la UAB (E... Universitat Autònoma de Barce...13-11-202083.791€Descargar
SU181150CO2020059 Subministrament d'un generador de senyal vectorial per al projecte Drone Research ... Universitat Politècnica de Ca...13-11-202067.500€Descargar
Exp. 13/2020-SE-POS: Contractació dels serveis d'una organització d'investigació en salut clínic... Universitat Autònoma de Barce...13-11-202042.239€Descargar
Subministrament de carpetes de matrícula per als estudiants de la UAB (Exp. Consu-20/2020) Universitat Autònoma de Barce...13-11-202052.000€Descargar
Subministrament d'un servidor, dos ordinadors i altre mat. Centro de Estudios de Opinión13-11-202027.040€Descargar
Servei de suport administratiu de les ajudes a la mobilitat eficient i sostenible del Programa Moves... Institut Català D'energía (I...13-11-202099.624€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SU181150CO2020059 Subministrament d'un generador de senyal vectorial per al projecte Drone Research ... Universitat Politècnica de Ca...13-11-202067.500€Descargar
Subministrament d'un sistema de biodescontaminació per peròxid d'hidrogen vaporitzat per la UAB (E... Universitat Autònoma de Barce...13-11-202083.791€Descargar
subministrament i serveis associats d'equips de sobretaula per l'Aula d'informàtica A1 de la Facult... Universitat de Barcelona13-11-202016.734€Descargar
Custòdia i emmagatzematge de les còpies de seguretat del CEO Centro de Estudios de Opinión12-11-20204.777€Descargar
Reforma de la instal·lació de climatització de l'edifici AB del campus d'ETSEA de la Universitat ... Universitat de Lleida12-11-2020269.124€Descargar
SU25000SA2020060 Subministrament d'un làser escàner terrestre per a l'Escola Tecnica Superior d'En... Universitat Politècnica de Ca...11-11-202024.380€Descargar
2020/64 Subministrament de llicències per a l'autoaprenentatge de llengües per Internet destinat a... Universitat de Barcelona10-11-202085.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc material impremta Universitat de Lleida09-11-202028.926€Descargar
2020-SU-17-PS SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE COMMUTACIÓ DE LA XARXA INFORMÀTICA DEL PARC CIENTÍF... Universitat de Barcelona06-11-202087.500€Descargar
CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT PER LA FUTURA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA I ACOMPANYAMENT ... Institut Català D'energía (I...05-11-20200€Descargar
Subministrament de hardware i software per a servidors Universitat Politècnica de Ca...04-11-202040.300€Descargar
Contractació del Subministrament de la solució de seguretat per a la protecció perimetral de la X... Universitat Politècnica de Ca...04-11-2020210.000€Descargar
SU061000SO2020054 Subministrament i instal lació d'equipament de comunicacions per millorar l'ample... Universitat Politècnica de Ca...03-11-202024.793€Descargar
Subministrament de llicències de l'acord Oracle Campus d'ús il·limitat per a la Universitat de Ll... Universitat de Lleida03-11-202031.014€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del Subministrament de llicències de programari Antivirus McAfee per la Universitat P... Universitat Politècnica de Ca...28-10-202011.500€Descargar
D'acord amb la clàusula 22 i annex 6 del Plec de clàusules administratives particulars de l'Acord ... Universitat Pompeu Fabra27-10-202010.440€Descargar
Subministrament d'un equip informàtic amb equip de suport per realitzar sessions de telemedicina i ... Universitat Autònoma de Barce...26-10-202021.933€Descargar
Subministrament d'un equip informàtic amb equip de suport per realitzar sessions de telemedicina i ... Universitat Autònoma de Barce...26-10-202021.933€Descargar
D'acord amb la clàusula 22 i annex 6 del Plec de clàusules administratives particulars de l'Acord ... Universitat Pompeu Fabra26-10-20208.525€Descargar
2020.SU.020 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Automatic alignment optimizatio... Universitat Politècnica de Ca...21-10-20205.000€Descargar
2020.SU.020 - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un Automatic alignment optimizatio... Universitat Politècnica de Ca...21-10-20205.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'auditoria financera dels comptes anuals i de liquidació pressupostària de l'exercici 2020... Universitat Politècnica de Ca...16-10-20206.500€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc del CSUC (exp. 19/19) per al subministramentd'equips de lloc de treb... Universitat Politècnica de Ca...14-10-2020126.049€Descargar
Subministrament del dret de desplegament il·limitat dels programes Oracle per la Universitat Polit... Universitat Politècnica de Ca...13-10-202078.175€Descargar
Contracte basat en el lot 4 de l'Acord Marc 19/05 del CSUC per al subministrament de 100 tauletes pe... Universitat Politècnica de Ca...13-10-202024.800€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc del CSUC (exp. 19/19) per al subministramentd'equips de lloc de treb... Universitat Politècnica de Ca...09-10-2020178.293€Descargar
Servei per a la preparació i celebració d'un programa formatiu a les instal lacions de simulació ... Universitat Autònoma de Barce...08-10-202043.650€Descargar
Servei d'educació de l'ECC Secretaria de Politica Finance...06-10-2020953.198€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020.SU.018 - Subministrament, instal lació i posada en marxa d'un MULTI-MODE MICROPLATE READER per... Universitat Politècnica de Ca...02-10-202046.750€Descargar
EC 2020 350 Realització de diverses edicions del curs de conducció per a xofers dels serveis de re... Departament de la Vicepresidè...24-08-202015.840€Descargar
Contratación del servicio de Controlador de Primer Nivel del proyecto Europeo Interreg Sudoe MONTCL... Universitat de Barcelona08-08-20205.000€Descargar
Subministrament d'un sistema de microscòpia confocal espectral de rastreig làser d'alta resolució... Universitat Autònoma de Barce...04-08-2020433.000€Descargar
Subministrament d'un sistema de microscòpia confocal espectral de rastreig làser d'alta resolució... Universitat Autònoma de Barce...04-08-2020433.000€Descargar
E-300400/05-04-20 Servei d'elaboració, edició i personalització de títols universitaris oficials... Universitat Pompeu Fabra03-08-2020120.325€Descargar
2020/15 Servei de carteria i de missatgeria de la Universitat de Barcelona i de diverses entitats de... Universitat de Barcelona15-06-2020190.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

E-300100/05-02-20 Gestió, distribució i subministrament de material d'oficina per a la Universitat... Universitat Pompeu Fabra09-04-202050.135€Descargar
2020/26 Servei d'edició i personalització dels títols universitaris oficials i propis a expedir p... Universitat de Barcelona05-03-20201.043.700€Descargar
Servei per al desenvolupament d'una aplicació informàtica que permeti gestionar les guies docents ... Universitat Rovira y Virgili27-09-201849.587€Descargar
Prueba gratuita
Contacto