Se han encontrado 1065 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SCS-2020-519: Serveis Digitalització i Enregistrament expedients CASCIPE Servei Català de la Salut (Ca...29-09-202044.014€Descargar
Subministrament mitjançant lloguer de tres vehicles per l'activitat de promoció dela donació de s... Servei Català de la Salut (Ca...23-09-202025.481€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIÓ D'AMPOLLES DE GAS D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA ALS DIP SITS DE LA SEU DEL... Biblioteca de Catalunya23-09-202035.000€Descargar
G2024-2020-10 Manteniment correctiu, evolutiu i helpdesk del sistema documental de l'ARC Agencia de Residus de Cataluny...23-09-2020320.000€Descargar
Aplicació monitorització de XS Twitter en emergència DGPC Departament d' Interior23-09-202043.802€Descargar
Servei de muntatge, manteniment i desmuntatge d'exposicions a l'Arts Santa Mònica. Institut Català de Les Empres...23-09-2020184.380€Descargar
Subministrament i instal. de caldera a comissaria St. Vicenç Departament d' Interior23-09-202034.984€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'impressió de les proves d'avaluació de 4t d'ESO pel curs 2020-2021 Departament d'Educació23-09-202082.480€Descargar
Serveis d'impressió dels materials de comunicació i difusió de l'ICEC. Institut Català de Les Empres...23-09-2020110.000€Descargar
CONOB102000CO2020010 Obres de construcció del nou recinte Don drom al Campus del Baix Llobregat de ... Universitat Politècnica de Ca...23-09-2020229.726€Descargar
Subministrament d'un sistema d'automatització per al processament de mostres i cultius en microbiol... Institut Català de la Salut (...23-09-20202.519.840€Descargar
Reparacions del material d'equips de treball, etc. DGPEIS Departament d' Interior23-09-202023.660€Descargar
SERVEIS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS EN DIFERENTS MODALITATS I PER ALS DIFERENTS NIVELLS, DURANT ELS EXERC... Institut Català de la Salut (...23-09-2020101.277€Descargar
Recollida selectiva de residus i destrucció segura DINT Departament d' Interior23-09-20209.432€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de suport a l'Oficina Tècnica de la Plataforma de mobilitat mConnecta Fundació TicSalut23-09-202051.061€Descargar
INSPECCIONS NO ORDINÀRIES A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EN L'ÀMBIT DE TARRAGONA, LLEIDA I TERRES DE L... Agència Catalana de L'aigua22-09-2020144.320€Descargar
Serveis necessaris per poder obtenir informació analítica estàtica de l'estat de les inversions d... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-202040.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...22-09-202028.200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de control de qualitat de les obres d'ampliació i ... Infraestructures de la General...22-09-202028.618€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció d'execució de les obres d'ampliaci... Infraestructures de la General...22-09-202094.027€Descargar
Contracte d'execució de les obres d'Ampliació i reforma del CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes. Cl... Infraestructures de la General...22-09-20202.787.490€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei diari de retalls de premsa Ens Públic Corporació Catala...22-09-202030.000€Descargar
Servei de seguretat i vigilància als aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d'Urgell Aeroports Públics de Cataluny...22-09-2020919.600€Descargar
2020/120 Subministrament d'equips encaminadors per la xarxa informàtica de la Universitat de Barcel... Universitat de Barcelona22-09-202035.000€Descargar
Servei de gestió de lloguers i administració d'immobles propietat de Ferrocarrils de la Generalita... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-20202.134€Descargar
SERVEI MULTITÈCNIC DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS DEL C/ HOSPITAL, 56 I C/ VILLARROEL, 91, DE BARCELO... Biblioteca de Catalunya21-09-202090.700€Descargar
Serveis de correcció i traducció de textos per a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Public... Entitat Autònoma del Diari Of...21-09-2020100.000€Descargar
ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER A LABORATORIS DE SÍNTESI I ANÀLISI Institut Català D'investigaci...21-09-2020440.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER A LABORATORIS DE SÍNTESI I ANÀLISI Institut Català D'investigaci...21-09-2020714.000€Descargar
Subministrament de gasos per als laboratoris DGP Departament d' Interior21-09-202042.807€Descargar
CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT (CCS 2017 4) DE L'INSTITUT C... Institut Català D'investigaci...21-09-2020234.972€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS EQUIPS DE LABORATORI DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMIC... Institut Català D'investigaci...21-09-2020117.900€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS EQUIPS DE LABORATORI DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMIC... Institut Català D'investigaci...21-09-2020117.900€Descargar
Subministrament de gasos per als laboratoris DGP Departament d' Interior21-09-202042.807€Descargar
Servei de subministrament de combustible d'aviació per a l'aeroport de Lleida-Alguaire Aeroports Públics de Cataluny...21-09-2020200.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de direcció, supervisió, control i seguiment de projectes mitjançant l'eina i metodologia... Institut Català de la Salut (...21-09-2020150.000€Descargar
Servei d'actualització de la plataforma de gestió del portfoli de software de Ferrocarrils de la G... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-202053.172€Descargar
Subministrament 4 equips micro-ip d'àudio encoberts (DGP) Departament d' Interior21-09-202028.880€Descargar
Servei de rehabilitació de bogies i comportes per RG de 8 vagons S/62000 dels Ferrocarrils de la Ge... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-2020183.000€Descargar
Servei de gestió de residus de l'Àrea de Material Mòbil de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-2020190.000€Descargar
Servei d'assistència a terra (handling) per a l'aeroport de Lleida-Alguaire Aeroports Públics de Cataluny...21-09-2020149.100€Descargar
Subministrament armes d'entrenament Ring's model Walther P99 Institut de Seguretat Pública...21-09-202026.992€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 3 embarcacions per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, amb la corre... Departament d' Interior21-09-20201.500.000€Descargar
Subministrament de 3 SAI's per a les Delegacions del Mitjà Ràdio de la CCMA,S.A: Ens Públic Corporació Catala...18-09-202015.000€Descargar
Suministro de material de oficina para el Departamento de Justicia. Departament de Justícia18-09-20203.231.710€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIONS EN 307 MOSTRES DE FEMTA I 490 MOSTRES SEROLÒGIQUES DEL P... Institut Català de la Salut (...18-09-202050.000€Descargar
Programa escolar: estades d'immersió lingüística Agència Catalana de la Jovent...18-09-2020466.961€Descargar
SERVICIOS DE ESTUDIO DE ANEURIMSA ATEROSCLEROTICO DE AORTA TORACICA DESCENDIENTE Y ABDOMINAL DESTINA... Institut Català de la Salut (...18-09-202093.200€Descargar
Campanya promoció sector primari a Catalunya Departament D'agricultura, Ram...18-09-2020150.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de reactius i equipament necessaris per a la detecció del nombre de repeticions del... Institut Català de la Salut (...18-09-202016.302€Descargar
Contracte de serveis per a l'Assistència Tècnica Ambiental per a les obres de Conservació extraor... Infraestructures de la General...18-09-202014.124€Descargar
SERVEI DE PÒLISSA D'ASSEGURANÇA PER A LA COBERTURA DE RISCOS CIBERNÈTICS PER A LA FUNDACIÓ PER A... Fundació Per A la Universitat...18-09-202060.000€Descargar
Execució de les obres RAM 2018, als Serveis Territorials a Tarragona (IV) a l'Institut Camí de Mar... Infraestructures de la General...18-09-2020206.612€Descargar
2020/119 Subministrament d'equips per a la xarxa informàtica de la Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona18-09-202035.000€Descargar
Servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis de la Universitat de Barcelona i de l'Ins... Universitat de Barcelona18-09-20201.285.430€Descargar
Contractació d'un servei que inclogui 3 persones per al manteniment correctiu i petits evolutius, m... Servicio de Ocupación de Cata...18-09-2020191.520€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Consulta preliminar de mercat eina inormàtica per a la gestió de la seguretat i salut laboral del ... Servei Català de la Salut (Ca...18-09-20200€Descargar
Consulta preliminar de mercat del equipaments necessaris per a especialitzar el servei de trasllat d... Servei Català de la Salut (Ca...18-09-20200€Descargar
Subministrament de la darrera versió de llicències de l'entorn de virtualització VMware vSphere S... Centre D'atenció I Gestió de...17-09-202061.000€Descargar
Prestació del servei jurídic a l'Institut Català de les Dones (ICD), amb perspectiva de gènere, ... Institut Català de Les Dones ...17-09-202055.677€Descargar
E-300700/03-04-20 Renovació del manteniment de les llicències del producte vSphere de VMware que d... Universitat Pompeu Fabra17-09-202025.944€Descargar
PTOP-2021-30 Assist ncia t cnica per a l'anàlisi i la definició de mesures a implementar en el tra... Departament de Territori I Sos...17-09-202034.217€Descargar
Subministrament mànegues pel Cos de Bombers Generalitat Departament d' Interior17-09-2020135.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de recollida selectiva de residus per la Filmoteca de Catalunya i a l'Arts Santa Mònica. Institut Català de Les Empres...17-09-202012.188€Descargar
Servei pel desenvolupament de nous sites eProgesa pel Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...17-09-202028.000€Descargar
Assistència tècnica en control de gestió per Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...17-09-202040.000€Descargar
Subministrament de 4 respiradors de transport per l'Àrea general de l'Hospital Universitari Vall d'... Institut Català de la Salut (...17-09-202075.950€Descargar
Manteniment/actualització del programa Team Mate Sindicatura de Cuentas de Cata...17-09-202029.731€Descargar
Subministrament, transport i muntatge d'armari ignífug i armaris metàl·lics amb dos lots. Centre D'atenció I Gestió de...17-09-20204.545€Descargar
Contractació del servei de telefonia mòbil (veu i dades) de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Oficina Antifraude de Cataluñ...17-09-202039.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de desenvolupament d'ampliacions del seguiment del pressupost d'inversió i del m dul de Cash... Secretaria Per A la Mobilitat16-09-202073.600€Descargar
Prestació del servei a l'Institut Català de les Dones (ICD), que incorpora la perspectiva de gène... Institut Català de Les Dones ...16-09-2020119.309€Descargar
OBE 20/434 - SERVEI DE MANTENIMENT I GESTIÓ DE LA XARXA 2021-2022 Institut Català de la Salut (...16-09-2020173.130€Descargar
Serveis auxiliars a l'edifici seu central al Passeig del Taulat, 266, de Barcelona (BE-2021-38) Departament de Treball, Afers ...16-09-202053.911€Descargar
Servei d'assessorament en matèria migratòria 'info-migració' de la Secretaria d'Igualtat, Migraci... Departament de Treball, Afers ...16-09-2020162.400€Descargar
P lisses d'assegurances per al Centre d'Atenció i Gestió de trucades d'Urg ncia 112 Catalunya, per... Centre D'atenció I Gestió de...16-09-202018.000€Descargar
Serveis de traducció, interpretació, correcció i transcripció. Institut Català de Les Empres...16-09-202075.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'APROVISIONAMENT, EN MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ, DE SUPORT DEL CLOUD, LLICÈNCIES D'EINES DIG... Institut Català de la Salut (...16-09-202088.908€Descargar
Contracte de servei d'acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD) Departament de Justícia16-09-20203.419.810€Descargar
Subministrament d'una infraestructura tecnològica per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Autoridad Catalana de Protecci...16-09-2020110.000€Descargar
Servei de transports de pacients amb dificultat de mobilitat i altres entre el recinte de l'Hospital... Institut Català de la Salut (...15-09-2020338.612€Descargar
Servei de menjador de l'Escola Mansuet Departament d' Ensenyament15-09-2020154.986€Descargar
Servei de defensa jurídica i assessorament en l'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativ... Agència de l'Habitatge de Cat...15-09-202037.700€Descargar
Serveis relatius a l'assessorament jurídic i suport legal integral en matèria de dret públic (con... Centre Tecnològic de Telecomu...15-09-202015.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de Grup d'Aliments de Carn per a l'IAS (Institut d'Assist ncia Sanitària) Servei Català de la Salut (Ca...15-09-202072.291€Descargar
SERVEI D'ASSESSORAMENT I IMPLANTACIÓ DE LA SUITE DE PRODUCTES JIRA - 20SER0304 Servei Català de la Salut (Ca...15-09-202045.000€Descargar
Execució de les obres d'Actuacions de vicis ocults per a resoldre les deficiències detectades a le... Infraestructures de la General...15-09-2020214.530€Descargar
SCS-2020-219: Acord Marc per al subministrament d'articles de serveis generals per a Centres d'Atenc... Servei Català de la Salut (Ca...15-09-2020247.934€Descargar
Serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i del projecte executiu d'arq... Secretaria Per A la Mobilitat15-09-202093.000€Descargar
Servei de gestió de les plataformes Micro Focus Smax, Micro Focus Appulse Active i Micro Focus RPA Agència de l'Habitatge de Cat...15-09-2020125.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la direcció d'execució de les obres d'Act... Infraestructures de la General...15-09-20206.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de control de qualitat de les obres d'Actuacions de... Infraestructures de la General...15-09-20203.205€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...15-09-20202.880€Descargar
Contracte de subministrament, instal lació muntatge, posada en marxa i, en el seu cas, manteniment ... Agència de Ciberseguretat de ...15-09-2020440.000€Descargar
Obres d'instal·lació dels esmorteïdors de soroll i vibracions a ambdós carrils de les vies 1 i 2... Secretaria Per A la Mobilitat15-09-2020101.150€Descargar
2020-9 MAG Obres projecte executiu de la xarxa el ctrica de mitja tensió des de la subestació Cons... Secretaria Per A la Planificac...15-09-2020232.353€Descargar
2020-54 MAG Adequació de sis habitatges per destinar-los a reallotjament definitiu d'afectats urban... Secretaria Per A la Planificac...15-09-202076.226€Descargar
Difusió específica dels ajuts de la convocat ria regulada per la Res/EMC/3239/2019 del Programa d'... Institut Català D'energía (I...15-09-202099.960€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SCS-2020-219: Acord Marc per al subministrament d'articles de serveis generals per a Centres d'Atenc... Servei Català de la Salut (Ca...15-09-2020247.934€Descargar
Revisions mèdiques Sindicatura de Cuentas de Cata...14-09-202013.200€Descargar
Manteniment/actualització del programa de gestió de personal Sindicatura de Cuentas de Cata...14-09-202038.751€Descargar
Subministrament, instal·lació i configuració de càmeres de videovigilància IP i equips per dota... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-20201.838.000€Descargar
Contractació del servei d'actualització i manteniment del programari ORACLE EBS i els sistemes que... Teatre Nacional de Catalunya, ...14-09-2020233.276€Descargar
Serveis de manteniment de les instal·lacions existents en el centre IRTA-CReSA Institut de Recerca I Tecnolog...14-09-20201.391.850€Descargar
Servei de suport meteorològic per a les tasques relacionades amb l'explotació de les estacions d'e... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-202095.445€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ANALISIS LAS IMÁG... Institut Català de la Salut (...14-09-202026.500€Descargar
Subministrament, substitució i posada en marxa de 8 ascensors a la xarxa de Ferrocarrils de la Gene... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-2020550.765€Descargar
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments ... Departament de Treball, Afers ...14-09-20201.588.260€Descargar
Subministrament d'una rentadora d'instrumental i d'un autoclau d'esterilització per a l'Hospital Un... Institut Català de la Salut (...14-09-2020111.000€Descargar
Servei de Manteniment de Forns de Cuina de l'Hospital Sta.Caterina de l'IAS (Institut d'Assistència... Servei Català de la Salut (Ca...14-09-202017.200€Descargar
Cessió de l'explotació del bar situat a l'estació de Monistrol Vila del Cremallera de Montserrat ... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-202085.500€Descargar
Cessió d'explotació del local del lloguer d'esquís de Vall de Núria propietat de Ferrocarrils de... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-2020507.252€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de manteniment (tala i poda) de les zones de servitud de les línies elèctriques aèries de... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-202075.208€Descargar
Servei d'instal·lació de nou sòl a 26 cotxes de la sèries 112 de Ferrocarrils de la Generalitat ... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-2020600.000€Descargar
Contractació dels serveis de prevenció aliena (SPA) en les especialitats de vigilància de la Salu... Institució Catalana de Recerc...10-09-202018.500€Descargar
Contracte de serveis per a l'Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obre... Infraestructures de la General...10-09-202013.404€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Seguretat viària. Condiciona... Infraestructures de la General...10-09-202059.720€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de millora lo... Infraestructures de la General...10-09-202015.377€Descargar
Subministrament d'una dotació d'armaris APQ per l'emmagatzematge segur de químics a Ferrocarrils d... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-202025.766€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de seguiment i verificació dels estalvis garantits Institut de Seguretat Pública...10-09-20204.000€Descargar
2020/116 Servei de manteniment correctiu, preventiu i de verificació dels equips de purificació d... Universitat de Barcelona10-09-202011.113€Descargar
2020/116 Servei de manteniment correctiu, preventiu i de verificació dels equips de purificació d... Universitat de Barcelona10-09-202011.113€Descargar
Subministraments de materials amb instal·lació per a la millora de la ventilació del mòdul centr... Secretaria Per A la Mobilitat09-09-202060.000€Descargar
Subministrament i instal lació de nodes de càlcul intensiu per a l'Institut de Química Computacio... Universitat de Girona09-09-202043.000€Descargar
14.2.1 Verificació de comptadors Departament d'Empresa i Coneix...09-09-202060.666€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres d'ampliació ... Infraestructures de la General...09-09-202038.841€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de conservaci... Infraestructures de la General...09-09-202049.175€Descargar
Contracte de serveis per a l'Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obre... Infraestructures de la General...09-09-202024.600€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut conjunta de ... Infraestructures de la General...09-09-202052.080€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció d'execució de les obres d'ampliaci... Infraestructures de la General...09-09-2020173.698€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de conservació extraordinària. ponts i estruc... Infraestructures de la General...09-09-2020122.667€Descargar
Execució de les obres d'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes. Clau: HGG-17213 Infraestructures de la General...09-09-20203.176.150€Descargar
Execució de les obres d'instal lacions de l'ampliació del Bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes.... Infraestructures de la General...09-09-20202.128.560€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Gestió i explotació de l'activitat de restauració a l'estació d'esquí de Boí Taüll. Actius de Muntanya, SA09-09-202014.468€Descargar
OBE 20/121 - SERVEI DE DISTRIBUCIÓ DE CORRESPONDÈNCIA Institut Català de la Salut (...09-09-2020117.289€Descargar
Obres de millora de la instal lació el ctrica a l'Institut Ribera de Sió d'Agramunt Departament d'Educació09-09-202077.051€Descargar
Servei de gestió i explotació de l'activitat de dispensari m dic a l'estació d'esquí de Boí Ta... Actius de Muntanya, SA09-09-20202.000€Descargar
Servei de neteja de les depend ncies i zones comuns de l'estació d'esquí de Boí Taüll Actius de Muntanya, SA09-09-202038.974€Descargar
Subministrament d'equips informàtics Consejo del Audiovisual de Cat...09-09-2020105.245€Descargar
Subministrament d'un ecògraf per a cirurgia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català de la Salut (...09-09-202080.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

AVALUACIÓ DEL PROCÉS DE GESTIÓ I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE LA CRIDA D'ACTUACIONS HUMANITÀRIES... Agencia Catalana de Cooperaci...08-09-20204.500€Descargar
Manteniment de les calderes de les bugaderies de BRIANS 2 i LLEDONERS Secretaria de Serveis Penitenc...08-09-202037.639€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT, DISSENY I PROGRAMACIÓ DE LES WEBS DEL RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU I DE LA... Institut Català de la Salut (...08-09-202095.550€Descargar
Subm i distribució de fruita i llet P.Escolares curs 2020-21 Departament D'agricultura, Ram...08-09-20203.650.000€Descargar
Subministrament d'un escalfador d'inducció i d'un tanc d'aigua per al muntatge de bandatges per als... Secretaria Per A la Mobilitat08-09-202036.000€Descargar
PTOP-2020-243 Servei d'assistència tècnica per als serveis de gestió i educació ambiental al Par... Departament de Territori I Sos...08-09-2020136.194€Descargar
SU061000CO2020043 Subministrament de Llicencia Google G Suite Enterprise for Education per a la Univ... Universitat Politècnica de Ca...08-09-2020123.672€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'auditoria de comptes anuals dels exercicis financers 2020, 2021 i 2022 del Centre de Telec... Secretaria de Telecomunicacion...08-09-202097.500€Descargar
Servei d'auditoria externa per la re certificació de l'estàndard de continu tat (norma ISO 22301) ... Centre D'atenció I Gestió de...08-09-20209.000€Descargar
EXP20209017_Contratación del suministro de la ampliación del número de nodos de cálculo en el c... Universitat de Girona07-09-202014.140€Descargar
Obres d'estabilització dels talussos núm. 13, 16, 20, 35 i 36 de prioritat 2c de la línia del Cre... Secretaria Per A la Mobilitat07-09-2020165.623€Descargar
EXP20209016_Contratación del suministro de una mufla para múltiples protocolos de análisis del á... Universitat de Girona07-09-20204.300€Descargar
Obres de preintal.lacions del sistema de gestió de cues als Edificis Hospital Sta. Caterina de l'IA... Servei Català de la Salut (Ca...07-09-202020.806€Descargar
Servei de retirada de 10 pissarres amb placa de fibrociment solidàries a la paret de subjecció de ... Departament d'Educació07-09-202020.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equips de protecció individual (EPIs) per a soldadura, pintura i rentat de la par... Secretaria Per A la Mobilitat07-09-202025.000€Descargar
Subministrament FORN Centre Penitenciari de Brians 2 Secretaria de Serveis Penitenc...07-09-202034.990€Descargar
Contracte mixt de serveis i subministraments de l'evolució i manteniment del sistema de comunicacio... Institut Català de la Salut (...04-09-2020168.300€Descargar
Servei de neteja oficines Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...04-09-202015.150€Descargar
Servei de seguretat oficines Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...04-09-202010.235€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...04-09-2020558.917€Descargar
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...04-09-2020439.797€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres... Infraestructures de la General...04-09-20206.600€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de Re... Infraestructures de la General...04-09-202054.000€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de Millora local. Pont... Infraestructures de la General...04-09-202026.133€Descargar
Arrendament amb opció de compra de l'equipament necessari pel subministrament d'infraestructura i l... Centre D'atenció I Gestió de...04-09-2020793.388€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de control de qualitat de les obres del projecte co... Infraestructures de la General...04-09-20209.945€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'alternatives Pre... Infraestructures de la General...04-09-2020152.010€Descargar
Serveis per a l'implantació de les bones pràctiques de laboratori (BPL) a les instal·lacions de r... Fundació Institut D'Investiga...03-09-202067.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EC 2020 339 Servei d'assessorament i elaboració d'un Pla d'acció públic-privat per promoure la di... Departament de la Vicepresidè...03-09-202080.000€Descargar
Contractació de la renovació de llicències TrendMicro Ens Públic Corporació Catala...03-09-2020100.000€Descargar
Subministrament material de radiologia intervencionista per a l'Insittut de Diagnòstic per la Imatg... Servei Català de la Salut (Ca...03-09-20202.711.430€Descargar
EC 2020 352 Subministrament i muntatge de cadires per a formació amb destinació al Districte Admin... Departament de la Vicepresidè...03-09-202065.450€Descargar
EC 2020 356 Adquisició del vestuari i calçat, per als xofers i xoferes dels serveis de representac... Departament de la Vicepresidè...03-09-202080.000€Descargar
ANUNCIO PREVIO LICITACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL ICN2 Institut Català de Nanotecnol...03-09-2020110.000€Descargar
OBE 20/016 - SERVEI DE TRASLLATS Institut Català de la Salut (...03-09-2020270.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres educatius públics dependents del D... Departament d'Educació03-09-20202.004.650€Descargar
PTOP-2021-4. Servei d'assist ncia t cnica per promoure la implicació dels centres educatius de Cata... Departament de Territori I Sos...02-09-2020211.800€Descargar
Subministrament d'un neuronavegador per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut (...02-09-2020188.450€Descargar
Servei de bar cantina de l'Institut de Pineda de Mar Departament d'Educació02-09-20205.718€Descargar
Serveis d'inspecció de fissures als bogies de les UT s rie 112 dels Ferrocarrils de la Generalitat ... Secretaria Per A la Mobilitat02-09-2020120.000€Descargar
Contractació basada de l'Acord Marc del subministrament d'antis ptics i desinfectants per a l'Hospi... Servei Català de la Salut (Ca...02-09-202068.814€Descargar
2020_56 MRU Obres del Projecte executiu de l'extensió de la xarxa el ctrica MT a 25 Kv des de la su... Secretaria Per A la Planificac...01-09-2020143.411€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020_55 MRU Obres del Projecte d'urbanització per a la construcció de les infraestructures d'aigua... Secretaria Per A la Planificac...01-09-20201.649.740€Descargar
Servei d'administració dels sistemes informàtics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...01-09-2020839.532€Descargar
Execució de les obres de Millora local. Seguretat viària. Reordenació dels accessos a la carreter... Infraestructures de la General...01-09-2020758.735€Descargar
Subministrament teixit per confecció de cortines Centres Penitenciaris Secretaria de Serveis Penitenc...01-09-202042.629€Descargar
Obra d'adequació per l'obtenció de la llicència ambiental Ens Públic Corporació Catala...01-09-2020106.700€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica de control de qualitat de les obres del projecte co... Infraestructures de la General...01-09-20209.731€Descargar
Subministrament de targetes i reposició de 8 beltpacks de la matriu de Intercom AEQ de Control Cent... Ens Públic Corporació Catala...01-09-202034.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...01-09-20207.560€Descargar
Servei de treballs t cnics en aplicacions de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...01-09-2020691.497€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Seguretat viària. Reordenaci... Infraestructures de la General...01-09-202032.600€Descargar
Servei de desenvolupament i aplicació de continguts per a dispositius m bils de l'ambientació de C... Ens Públic Corporació Catala...01-09-202021.000€Descargar
Subministrament i instal lació d'elements de seguretat permanent Institut D'Estadistica de Cata...01-09-20202.900€Descargar
OBE 20/375 - SUBMINISTRAMENT DE MANTENIMENT DE PROGRAMARI DE SISTEMES 2021 Institut Català de la Salut (...01-09-2020137.132€Descargar
Programa escolar: estades esportives (Exp. ACJ. 08/20/PX/O) Agència Catalana de la Jovent...01-09-202070.984€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Suministro, instalación y puesta en marcha de un láser de titanio zafiro continuo de alta potencia... Universitat Politècnica de Ca...01-09-2020132.928€Descargar
Actuacions extraordinàries en el Sistema integrat de recepta electr nica (SIRE) motivades per COVID... Servei Català de la Salut (Ca...01-09-202085.051€Descargar
Servei de vigilància i seguretat de les depend ncies administratives del carrer Calàbria, 147 de B... Departament de Treball, Afers ...01-09-202074.883€Descargar
Infraestructura i serveis de processament del llenguatge natural d'informes relacionats amb COVID19 Servei Català de la Salut (Ca...01-09-202045.000€Descargar
Suport t cnic per a la identificació de les noves necessitats i expectatives de la ciutadania respe... Servei Català de la Salut (Ca...01-09-202041.900€Descargar
disseny i conceptualització per a l'automatització i captació de dades en el seguiment i gestió ... Servei Català de la Salut (Ca...01-09-202037.210€Descargar
Integració d'una plataforma de videoconfer ncia a la solució web i aplicacions m bils de l'eina de... Servei Català de la Salut (Ca...01-09-202029.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'impressió de la revista MónMarató Ens Públic Corporació Catala...31-08-202020.394€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DEL SISTE... Agència Catalana de L'aigua31-08-20203.981.030€Descargar
Servei de neteja integral i de recollida selectiva de residus a UPCNET Universitat Politècnica de Ca...31-08-202039.000€Descargar
Actualització llic ncies Citrix NetScaler a versió Advanced Ens Públic Corporació Catala...31-08-202018.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE LES ASSEGURANCES PRIVADES DE L'AG NCIA CAT... Agència Catalana de L'aigua31-08-202025.918€Descargar
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL LECTORS EN ALTA DEL SISTEM... Agència Catalana de L'aigua31-08-2020149.307€Descargar
Servei d'impressió per UPCnet Universitat Politècnica de Ca...31-08-202031.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·L... Agència Catalana de L'aigua31-08-202039.081€Descargar
Servei de gestió de la planificació en xarxes socials per la UOC Fundació Per A la Universitat...31-08-2020213.000€Descargar
SERVEIS D'IMPRESSIÓ, MANIPULAT, ENQUADERNACIÓ I SUBMINISTRAMENT DEL LLIBRE NONELL, LA BELLESA EN L... Museu Nacional D'Art de Catalu...31-08-202022.000€Descargar
Servei de tractora per les Unitats M bils Ens Públic Corporació Catala...31-08-2020100.000€Descargar
Servei de productora per la nova corresponsalia d'Istanbul Ens Públic Corporació Catala...31-08-2020430.000€Descargar
Servei integral de producció per la corresponsalia de Xina Ens Públic Corporació Catala...31-08-2020470.000€Descargar
Subministrament i instal·lació en modalitat claus en mà de l'equipament necessari per a les taqui... Secretaria Per A la Mobilitat31-08-2020146.028€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de reforma urgent, obra civil, de la Unitat de Diagn stic per Imatge (TAC i espais afectats Co... Institut Català de la Salut (...31-08-2020426.040€Descargar
Subministrament d'equipaments i serveis derivats natius delsistema AXESS per a les estacions d'esqu... Secretaria Per A la Mobilitat31-08-2020308.927€Descargar
La licitació pel procediment de concreció de condicions per raó de la quantia que s'estableix a l... Consell Catalá de L'esport31-08-2020109.331€Descargar
Treballs de reparació de la canonada principal de l'edifici de l'Institut d'Estadística de Catalun... Institut D'Estadistica de Cata...31-08-20202.270€Descargar
Servei de cuina i menjador a l'alberg Vall d'en Bas Agència Catalana de la Jovent...28-08-20200€Descargar
L'adquisició i distribució d'equipament informàtic de lloc de treball per les diferents seus de l... Agència Catalana de la Jovent...28-08-202099.850€Descargar
Subministrament de rodes per al material mòbil històric sèrie 400 dels Ferrocarrils de la General... Secretaria Per A la Mobilitat28-08-2020230.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'oxigen líquid incloent els equips per a la seva injecció optimitzada en el React... Sorea, Sociedad Regional de Ab...28-08-2020156.702€Descargar
Subministrament de dues màquines eina convencionals: unafresadora i un torn horitzontal pel Taller ... Secretaria Per A la Mobilitat28-08-202070.000€Descargar
Servei de l'auditoria externa de seguiment de primer any de la certificació ISO9001:2015 del sistem... Centre D'atenció I Gestió de...27-08-20201.095€Descargar
Organització d'un Congrés Mundial de Turisme Esportiu per a un màxim de 300 persones a la tardor ... Secretaria de Comerç I Turism...27-08-2020116.813€Descargar
Compra de Material d'àudio VoIP per Control Central Ens Públic Corporació Catala...27-08-202016.000€Descargar
Producció remota per a la retransmissió de l'espectacle Piromusical Ens Públic Corporació Catala...27-08-202034.950€Descargar
Subministrament d'un sistema de Tren-Radio compatible amb la xarxa RENFE, per al tercer tren GTW de ... Secretaria Per A la Mobilitat27-08-202037.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació de rentat de trens per la línia Ll... Secretaria Per A la Mobilitat27-08-202050.000€Descargar
Contracte de manteniment edificis Barcelona Departament d'Empresa i Coneix...26-08-2020177.525€Descargar
Subministrament de 10 Estacions de Treball per Ingesta de vídeo Ens Públic Corporació Catala...26-08-202060.000€Descargar
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS Y CAPTACIÓN DE LEADS EN PORTAL VERTICAL EN INGL... Fundació Per A la Universitat...26-08-202026.000€Descargar
Serveis de rehabilitació dels vagons Tremuja 60991, 60992,60993 y 60994, de la línia Llobregat - A... Secretaria Per A la Mobilitat26-08-2020200.000€Descargar
OBE 20/366 - SUBMINISTRAMENT DE MANTENIMENT PROGRAMARI APLICACIONS 2021 Institut Català de la Salut (...26-08-2020304.066€Descargar
Serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació per a la d... Servei Catalá de Transit26-08-20201.100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja per a l'edifici M2 de l'IDIBGI per situació d'emerg ncia derivada de la COVID_19. Institut Català de la Salut (...26-08-20203.422€Descargar
Subministrament de la llicencia G-MEUPREN - GFI MailEssentials Unified Protection Edition for 1 Year... Secretaria Per A la Mobilitat25-08-20208.000€Descargar
OBE 20/421 - SERVEI DE MANTENIMENT DE CABINES D'EMMAGATZEMATGE DE DADES 2021 Institut Català de la Salut (...25-08-202059.550€Descargar
SA1403 - Adquisició de 10.000 dosis de vacuna contra la febre groga Departament de Salut25-08-2020190.000€Descargar
Creativitat i producció de l'espot gen ric de la temporada a partir del briefing i imatge gràfica ... Ens Públic Corporació Catala...25-08-202060.000€Descargar
La Universitat de Barcelona (en endavant UB) disposa de l'aplicació Perseu destinada a la gestió d... Universitat de Barcelona25-08-202045.000€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats d'emerg ncia 2020 Laboratori de Referència de C...25-08-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Publicació massiva de contractes tramitats d'emerg ncia 2020 Laboratori de Referència de C...25-08-20200€Descargar
Subministrament de 26 ordinadors portàtils per a Ports de la Generalitat Secretaria Per A la Mobilitat24-08-202020.800€Descargar
Contrato de prestación de servicios de asesoramiento y diseño de la estrategia de valoraización p... Universitat de Barcelona24-08-2020205.500€Descargar
Subministrament de dues matrius de vídeo i àudio amb sistema multipantalla Ens Públic Corporació Catala...24-08-2020700.000€Descargar
Servei de vallering (reserva d'espai públic) per a la producció Com si fos ahir Ens Públic Corporació Catala...24-08-202057.000€Descargar
Subministrament i instal lació cuina de l'Escola d'Almenar Departament d'Educació24-08-202026.557€Descargar
Contractació emergència subministrament bates admissió TST 50 gr COVID-19 Institut Català de la Salut (...24-08-2020191.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament bates admissió TST 50 gr COVID-19 Institut Català de la Salut (...24-08-2020191.000€Descargar
Patrocini de les retransmissions en diferit del Torneig Internacional de Bàdminton (Barcelona Spain... Consell Catalá de L'esport24-08-2020157.025€Descargar
Modificació i Pr rroga del contracte del Servei de formació i posada a disposició de maquinistes ... Secretaria Per A la Mobilitat24-08-2020140.657€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates cirurgica COVID-19 Institut Català de la Salut (...24-08-202072.960€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament bates cirurgica COVID-19 Institut Català de la Salut (...24-08-202072.960€Descargar
Pr rroga del Servei d'avaluació psicot cnica de personal d'FGC (PRO/2020/022) Secretaria Per A la Mobilitat24-08-202064.100€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament tub 75X12MM rodó ps graduat sense tap COVID-19 Institut Català de la Salut (...24-08-20201.748€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de reparació i subministrament de material per als enclavaments dels Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat21-08-2020190.217€Descargar
Servei de neteja de totes les depend ncies de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat, segons el qu... Secretaría General de Territo...20-08-2020294.300€Descargar
Obra de millora de la instal.lació de clima dels edificis hospitalaris del complex Vall d'Hebron di... Institut Català de la Salut (...20-08-2020130.673€Descargar
L'objecte del present plec es el subministrament i posta en servei de tres dip sits, dos dip sits pe... Institut Català de la Salut (...20-08-20200€Descargar
Obres de trasllat del laboratori de Biologia Molecular amb moitu de les obres d'ampliació per COVID... Institut Català de la Salut (...20-08-202099.054€Descargar
Obra de millora de la instal.lació de clima dels edificis hospitalaris del complex Vall d'Hebron di... Institut Català de la Salut (...20-08-202078.836€Descargar
Obra de instal.lació de portes automàtiques als quir fans de pediatria dins del Pla de conting nci... Institut Català de la Salut (...20-08-202057.830€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició 10 llic ncies informàtiques de llit UMI al sistema acutal i la seva integració al soft... Institut Català de la Salut (...20-08-202036.010€Descargar
Obra de instal.lació d'un nou grup de buit al Hospital Materno-infantil dins del Pla de conting nci... Institut Català de la Salut (...20-08-202028.500€Descargar
Servei de manteniment i neteja del Centre Municipal d'Esports Olimpics de l'Hospital Universitari Va... Institut Català de la Salut (...20-08-202024.022€Descargar
Servei de manteniment preventiu, correctiu i de reparació d'equipament t cnic de la marca SOCOMEC, ... Ens Públic Corporació Catala...20-08-202020.000€Descargar
Obra de millora en les instal.lacions i acabats de les UCIS'S provisionals de la 5a planta del Hospi... Institut Català de la Salut (...20-08-20209.621€Descargar
Obres per a l'execució de les instal lacions de semicrítics P2 de l'Hospital Universitari de Bellv... Institut Català de la Salut (...19-08-20201.250.070€Descargar
Obres per a l'execució de l'apertura dels m duls 2A, 2B1, 2F I 2G d'UCIs de la planta 2 de l'edific... Institut Català de la Salut (...19-08-2020657.092€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material divers per als 21 albergs i lesoficines de Serveis Centrals, gestionats ... Agència Catalana de la Jovent...19-08-202054.308€Descargar
Subministrament de material divers per als 21 albergs i lesoficines de Serveis Centrals, gestionats ... Agència Catalana de la Jovent...19-08-202054.308€Descargar
Obra de les instal lacions de canonades per garantir el subministrament d'aigua a les zones c vid-19... Institut Català de la Salut (...19-08-202049.374€Descargar
Subministrament de material divers per als 21 albergs i les oficines de Serveis Centrals, gestionats... Agència Catalana de la Jovent...19-08-202046.085€Descargar
Subministrament d'1 barra de dutxa, 1 barra adaptable wc, 2 cadires dutxes, 25 cadires geriàtriques... Agència Catalana de la Jovent...19-08-20206.282€Descargar
Subministrament d'1 barra de dutxa, 1 barra adaptable wc, 2 cadires dutxes, 25 cadires geriàtriques... Agència Catalana de la Jovent...19-08-20206.282€Descargar
Subministrament de 15 butaques model LINA, model Relax manual per a ús de persones de la tercera ed... Agència Catalana de la Jovent...19-08-20205.411€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 15 butaques model LINA, model Relax manual per a ús de persones de la tercera ed... Agència Catalana de la Jovent...19-08-20205.411€Descargar
Subministrament de 80 tamborets SAMBA AD, per a ús de persones de la tercera edat provinents de dif... Agència Catalana de la Jovent...19-08-20202.803€Descargar
Subministrament de 80 tamborets SAMBA AD, per a ús de persones de la tercera edat provinents de dif... Agència Catalana de la Jovent...19-08-20202.803€Descargar
Subministrament de carros a pedal de roba bruta i brossa per a l'Hospital universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...19-08-20201.750€Descargar
Subministrament d'envasos de 5 litres de sol hipoclorit sodi 13% per a l'Hospital Universitari de Be... Institut Català de la Salut (...19-08-2020984€Descargar
Subministrament d'envasos de 5 litres de sol hipoclorit sodi 13% per a l'Hospital Universitari de Be... Institut Català de la Salut (...19-08-2020984€Descargar
Obres per a l'execució de les instal lacions de seguretat el ctrica de pacient segons ITC-BT-038, d... Institut Català de la Salut (...18-08-2020519.713€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de sistemes d'intercomunicació pacient/infermer/a per a l'Hospital Universitari de ... Institut Català de la Salut (...18-08-2020162.231€Descargar
Servei d'adequacions del sistema d'informació al viatger - Sistema Hermes Secretaria Per A la Mobilitat18-08-2020132.000€Descargar
Obra per a la renovació del sistema de trucada a infermeria execució de les instal lacions de buit... Institut Català de la Salut (...18-08-2020107.412€Descargar
Obres per a l'execució de les instal lacions de fontaneria de les UCIs ubicades en els m duls 2A, 2... Institut Català de la Salut (...18-08-202078.207€Descargar
Subministraments de pijames hospitalaris per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...18-08-202060.600€Descargar
Subministraments de pijames hospitalaris per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...18-08-202060.600€Descargar
Concessió de serveis de menjador, màquines de vending i cafeteria a l'edifici Frederic Duran i Jor... Servei Català de la Salut (Ca...18-08-202049.112€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PAVELLÓ SALUT_COVID 19_Obra d'instal lacions d'electricitat pavelló onze setembre de Lleida Institut Català de la Salut (...18-08-202045.672€Descargar
COVID 19 Subministrament cabina pletismográfica pel servei de pneumologia de l'HUAV Institut Català de la Salut (...18-08-202040.447€Descargar
Obres per a l'execució de l'escomesa d'oxigen a l'edifici principal de l'Hospital Universitari de B... Institut Català de la Salut (...18-08-202036.219€Descargar
Subministrament de roba i pijames d'hospital per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...18-08-202035.842€Descargar
Subministrament de roba i pijames d'hospital per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...18-08-202035.842€Descargar
Obres per a l'execució de les instal lacions de buit, de les UCIs ubicades en els m duls 2A, 2B1, 2... Institut Català de la Salut (...18-08-202027.401€Descargar
Obra d'adequació de les UCI'S provisionals a l'Hospital General i a l'Hospital de Traumatologia din... Institut Català de la Salut (...18-08-202023.738€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

COVID 19 Subministrament d'un bressol t rmic per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Llei... Institut Català de la Salut (...18-08-202018.164€Descargar
Subministrament d'un conjunt de material per rehabilitació pel Pavelló Olympics. Plà de conting n... Institut Català de la Salut (...18-08-20204.645€Descargar
Subministrament d'aspiradors de fums/filtres de laparoscopi per a l'Hospital Universitari de Bellvit... Institut Català de la Salut (...18-08-20204.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE IMPLANTS ENDOVASCULARS AORTICS PER ALS CENTRES DE L'INSTITUT CATALÀ DE L... Institut Català de la Salut (...17-08-20208.706.370€Descargar
Servei de suport i manteniment del software d'ajuda al diagn stic de la fibril lació auricular (FA)... Institut Català de la Salut (...17-08-202046.669€Descargar
Subministrament de reactius, controls de qualitat i material fungible de l'equipament Panther d'Holo... Institut Català de la Salut (...17-08-202017.664.000€Descargar
Subministrament agregat de reactius per a l'equipament Procleix Panther de Grifols per als centres d... Institut Català de la Salut (...17-08-202015.120.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de kits d'extracció PCR Starlet per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-2020821.091€Descargar
Contractació emerg ncia contractar el projecte i obra per a la implantació de m duls de construcci... Institut Català de la Salut (...17-08-2020543.338€Descargar
Contractació emerg ncia projecte i obra per a la implantació de m duls de construcció industriali... Institut Català de la Salut (...17-08-2020495.411€Descargar
Subministrament de monitors de funció pulmonar per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-202067.400€Descargar
Servei de treballs d'elaboració del Projecte Bàsic Executiu de Reforma de la Unitat de Semicrític... Institut Català de la Salut (...17-08-202066.350€Descargar
Servei d'enginyeria, direcció d'execució d'instal lacions per al seguiment de projectes i obres vi... Institut Català de la Salut (...17-08-202060.000€Descargar
Subministrament de roba de pijames per a personal m dic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-202056.497€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de roba de pijames per a personal m dic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-202056.497€Descargar
Subministrament de roba i pijames per a personal m dic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-202051.325€Descargar
Subministrament de roba i pijames per a personal m dic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-202051.325€Descargar
Subministrament de cabines de seguretat biol gica per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-202042.196€Descargar
Servei d'arquitectura t cnica, direcció d'execució, per al seguiment de projectes i obres vinculad... Institut Català de la Salut (...17-08-202037.440€Descargar
Subministrament d'un ec graf portàtil transtoràcic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-202034.500€Descargar
Servei de vigilància amb pres ncia física al Recinte Fira de Barcelona del 18 d'abril al 15 de jun... Institut Català de la Salut (...17-08-202028.659€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de Videoscops flex 2.2/5.0 aScope4 per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-202023.900€Descargar
Servei d'assessorament t cnic en treballs de direcció d'obra a l'Hospital Universitari de Bellvitge... Institut Català de la Salut (...17-08-202021.000€Descargar
Subministrament d'un doppler transcranial multicanal per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-202019.422€Descargar
Servei de transport i trasllats ocasionals de llits i materials divers entre Hospitals i Centres d'a... Institut Català de la Salut (...17-08-202012.000€Descargar
Subministrament d'un termociclador per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-20208.104€Descargar
Subministrament de roba per a personal m dic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-20204.020€Descargar
Subministrament de roba per a personal m dic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-20204.020€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material sanitari, recanvis, mesclador de gasos per l'Hospital Universitari de Be... Institut Català de la Salut (...17-08-20203.200€Descargar
Subministrament de material de laboratori reactiu per a determinació SARS-COV-2 per a l'Hospital Un... Institut Català de la Salut (...17-08-20203.045€Descargar
Subministrament de material m dic, gorres per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-2020200€Descargar
Subministrament de material m dic, gorres per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...17-08-2020200€Descargar
Servei de neteja i desinfecció de zones comunes i habitacions de l'hotel Reinassanse Barcelona Fira... Institut Català de la Salut (...14-08-202075.000€Descargar
Subministrament d'equip de diagn stic de SARS-CoV-2 per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-202033.600€Descargar
Subministrament de proves PCR-TR amb amplificació RNA 500d Taqman per a l'Hospital Universitari de ... Institut Català de la Salut (...14-08-202024.254€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment de les intal lacions a l'Hotel Renaissance per COVID-19 de l'HUB que inclou il... Institut Català de la Salut (...14-08-202022.272€Descargar
Subministrament de filtres i cànules d'aparells respiratoris per a l'Hospital Universitari de Bellv... Institut Català de la Salut (...14-08-20207.177€Descargar
Subministrament de filtres i cànules d'aparells respiratoris per a l'Hospital Universitari de Bellv... Institut Català de la Salut (...14-08-20206.675€Descargar
Subministrament de filtres i cànules d'aparells respiratoris per a l'Hospital Universitari de Bellv... Institut Català de la Salut (...14-08-20206.675€Descargar
Subministrament de cànules de traqueostomia per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-20205.608€Descargar
Subministrament Material Sanitari, canul.les per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-20204.819€Descargar
Servei d'us de bates reutilitzables, (inclou desinfecció i esterilització de les bates) per a l'Ho... Institut Català de la Salut (...14-08-20203.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament material sanitari, respiradors, per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-20202.856€Descargar
Subministrament de material per a traqueotomia per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-20202.323€Descargar
Subministrament de sensors d'espirometria per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-20202.300€Descargar
Subministrament de 70 ampolles de 5 litres de gel hidiroalcoh lic pels Centres del Servei Públic d'... Servicio de Ocupación de Cata...14-08-20202.240€Descargar
Subministrament de 70 ampolles de 5 litres de gel hidiroalcoh lic pels Centres del Servei Públic d'... Servicio de Ocupación de Cata...14-08-20202.240€Descargar
Subministrament de cànules venoses de reforç 28/38f 33cm 1/2 per a l'Hospital Universitari de Bell... Institut Català de la Salut (...14-08-20202.100€Descargar
Subministrament de cat ters per hemodiàlisi per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-20201.245€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de esp cul nassal/rinoscopis per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-20201.235€Descargar
Subministrament de filtres d'entrada d'aire BIBAP VISION per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-20201.120€Descargar
Subministrament de puntes de pipetes de 1000ML per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-2020898€Descargar
Subministrament de cat ters centrals amb 4 llums EU-15703-CVT per a l'Hospital Universitari de Bellv... Institut Català de la Salut (...14-08-2020880€Descargar
Subministrament de filtres d'entrada d'aire BIPAP VISION de l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-2020520€Descargar
Subministrament d'un kg de Guanidinio per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-2020421€Descargar
Subministrament de cànules de traqueotomia per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-2020287€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de connectors per a tubs endotraqueals per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-08-202075€Descargar
Subministrament llits clínics pacient bariàtric per a l'HUB Institut Català de la Salut (...13-08-202071.400€Descargar
Subministrament llits clínics pacient bariàtric per a l'HUB Institut Català de la Salut (...13-08-202071.400€Descargar
Servei de gestió dels aparcaments de les estacions de Sabadell Nord i Terrassa Nacions Unides dels ... Secretaria Per A la Mobilitat13-08-2020418.202€Descargar
Subministrament de noves versions dels productes SAP S / 4 i BPC, així com del manteniment i servei... Secretaria Per A la Mobilitat12-08-2020170.366€Descargar
Subministrament Material laboratori Equips per a determinació PCR per l'Hospital Universitari de Be... Institut Català de la Salut (...12-08-2020252.819€Descargar
Servei d'aprovisionament de roba servei, de roba plana i servei de rentat i higienització de roba s... Institut Català de la Salut (...12-08-202048.511€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de roba de llit per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-202028.830€Descargar
Subministrament de roba de llit per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-202028.830€Descargar
LLoguer de vehicles per COVID-19 d'A.P. del Camp de Tarragona Institut Català de la Salut (...12-08-202025.920€Descargar
Subministrament de fundes de matalassos per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-202010.000€Descargar
Subministrament de fundes de matalassos per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-202010.000€Descargar
Subministrament d'equips de ventilació per adults per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20209.285€Descargar
Subministrament de tovalloletes d'higiene personal per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20205.655€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de man metre per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20205.597€Descargar
Subministrament de roba m dica per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20205.400€Descargar
Subministrament de roba m dica per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20205.400€Descargar
Subministrament de bosses d'alcohol polivinicilic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20204.910€Descargar
Subministrament de diversos dispositius m dics per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20203.966€Descargar
Subministrament de sistemes d'aspiració tancat per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20203.552€Descargar
Subministrament de sistemes d'aspiració tancats amb vàlvula per a l'Hospital Universitari de Bellv... Institut Català de la Salut (...12-08-20202.738€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de cat ters centrals amb 4 llums per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20202.639€Descargar
Subministrament de fonendoscopis per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20202.200€Descargar
Subministrament d'una línia d'espirometria per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20202.000€Descargar
Subministrament de cables troncals per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20201.690€Descargar
Subministrament de cambres plegables per a retenció d'aerosols per a l'Hospital Universitari de Bel... Institut Català de la Salut (...12-08-20201.590€Descargar
Subministrament de sensors SPO2 per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20201.580€Descargar
Subministrament de trampes d'aigua per a l'hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-20201.335€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de tubs endotraqueals per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...12-08-2020442€Descargar
Contractació subministrament sistema Hiperconvergencia (FSHSU 1-20) Servei Català de la Salut (Ca...11-08-202069.000€Descargar
Exp. IMI/2020004-PH: Contractació del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i man... Servei Català de la Salut (Ca...11-08-2020618.620€Descargar
Obres d'instal·lació de piezòmetres en tram urbà entre les estacions d'Ildefons Cerdà i Sant Bo... Secretaria Per A la Mobilitat11-08-2020258.209€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN CONJUNT D'EQUIPAMENTS DESTINATS A LA CARACTERITZACIÓ HISTOPATOL GICA PER A LA ... Universitat de Barcelona11-08-2020122.410€Descargar
Exp. IMI/2020004-PH: Contractació del subministrament, instal·lació, posada en funcionament i man... Servei Català de la Salut (Ca...11-08-2020618.620€Descargar
Servei reparació per resolució anomalies a les instal lacions d'Alta Tensió en el CAP Moncada i R... Institut Català de la Salut (...11-08-202030.579€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA, DE REDACCIÓ, APROVACIÓ I SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE CONTRO... Institut Català de la Salut (...10-08-2020443.175€Descargar
Contractació del'edifici de modular de 4000m2, Obres d'instal¿lació i mobiliari clínic i general... Institut Català de la Salut (...10-08-2020864.613€Descargar
Subministrament de material sanitari laboratori Servei Català de la Salut (Ca...10-08-2020408.105€Descargar
Modificació del contracte relatiu als Serveis de neteja d'estacions i depend ncies i trens de Ferro... Secretaria Per A la Mobilitat10-08-2020291.819€Descargar
Subministrament de material sanitari laboratori Servei Català de la Salut (Ca...10-08-2020136.075€Descargar
Subministrament material sanitari Servei Català de la Salut (Ca...10-08-2020115.750€Descargar
Subministrament d'equipament Servei Català de la Salut (Ca...10-08-202062.655€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió de residus a l'Institut Guttmann per l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català de la Salut (...10-08-202024.420€Descargar
Material textil sanitari - BATES I ALTRES Servei Català de la Salut (Ca...10-08-202021.333€Descargar
Material textil sanitari - BATES I ALTRES Servei Català de la Salut (Ca...10-08-202021.333€Descargar
Subministrament de 3000 ampolles de 0,5 litres de gel hidroalcoh lic pels Centres del Servei Públic... Servicio de Ocupación de Cata...10-08-202021.240€Descargar
Subministrament de 3000 ampolles de 0,5 litres de gel hidroalcoh lic pels Centres del Servei Públic... Servicio de Ocupación de Cata...10-08-202021.240€Descargar
Reparació i conservació de la climatització del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí Servei Català de la Salut (Ca...10-08-202015.777€Descargar
Servei de desinfecció de les edificacions i instal lacions gestionades pel Servei Públic d'Ocupaci... Servicio de Ocupación de Cata...10-08-202012.605€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de llits per a semicritis de l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...07-08-202047.520€Descargar
Servei per ús d'un sistema de ressonància magnètica de 3 tesles combinat amb equip d'ultrasons fo... Institut Català de la Salut (...07-08-20204.363.640€Descargar
Contractació del subministrament successiu i continuat de tubs per l'extracció de mostres de sang ... Laboratori de Referència de C...07-08-2020877.882€Descargar
Servei de manteniment dels circuits d'alta i baixa tensió de les centrals elèctriques, de la centr... Institut Català de la Salut (...07-08-2020292.372€Descargar
Subministrament d'implants fets a mida per a la cirurgia personalitzada dels pacients del Servei de ... Institut Català de la Salut (...07-08-2020205.628€Descargar
Subministrament de llits per a semicritis de l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...07-08-202047.520€Descargar
Servei per ús d'un sistema de ressonància magnètica de 3 tesles combinat amb equip d'ultrasons fo... Institut Català de la Salut (...07-08-20204.363.640€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu Eix d... Infraestructures de la General...07-08-20201.220.500€Descargar
Projecte i obres de la urbanització de davant de l'estació de Balaguer dels Ferrocarrils de la Gen... Secretaria Per A la Mobilitat05-08-202079.821€Descargar
Serveis IaaS AWS Addicionals per la integració LMS amb les solucions tecnològiques existents UOC Fundació Per A la Universitat...05-08-2020115.000€Descargar
Obres i instal·lacions de la rehabilitació de l'ala dreta del Cap Dr.Jordi Nadal del municipi de S... Institut Català de la Salut (...04-08-2020271.965€Descargar
Subministrament de diversa munició de característiques específiques, distribu t en 10 lots Departament d' Interior04-08-20201.302.240€Descargar
Subministrament de 100 llicències concurrents de l'entorn de teletreball Citrix de l'Hospital Univ... Institut Català de la Salut (...04-08-202026.150€Descargar
PTOP-2021-21. Rehabilitació del ferm a diverses carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de... Departament de Territori I Sos...04-08-202016.646.700€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...04-08-202097.348€Descargar
Obres d'integració paisatgística d'un tram de barreres acústiques a Sant Cugat del Vallès, a la ... Secretaria Per A la Mobilitat03-08-2020229.185€Descargar
Servei de manteniment preventiu, normatiu, conductiu i correctiu i servei de 24 hores de les instal... Fundació Per A la Universitat...03-08-2020507.486€Descargar
E-300100/07-04-20 Servei de manteniment de les instal lacions principals dels diferents edificis de ... Universitat Pompeu Fabra03-08-20203.513.010€Descargar
E-300700/01-07-20 - Adquisició i instal·lació de tres armaris d'autopréstec d'ordinadors portàt... Universitat Pompeu Fabra03-08-202071.700€Descargar
Contractació emergència subministrament pcr Institut Català de la Salut (...03-08-202045.600€Descargar
SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE VILA-SECA / SALOU (0... Agència Catalana de L'aigua31-07-20205.600.790€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei segment espacial de satèl.lit Ens Públic Corporació Catala...31-07-2020170.000€Descargar
Subministrament d'equipament esportiu i peces d'uniformitat Institut de Seguretat Pública...31-07-2020135.048€Descargar
Suministro de ruedas para el material móvil histórico de la serie 400 de los FGC Secretaria Per A la Mobilitat31-07-2020230.000€Descargar
Serveis necessaris per a realitzar el projecte d'implantació d'adaptacions i millores en el sistema... Secretaria Per A la Mobilitat30-07-2020290.000€Descargar
Servei d'assessorament i coordinació en matèria de seguretat i salut per Aeroports de Catalunya a ... Aeroports Públics de Cataluny...30-07-202075.400€Descargar
I20.0031CHAM - ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS D'ANIMALS PER EXPERIMENTACIÓ PER A PR... Instituto de Investigaciones B...30-07-2020753.750€Descargar
Projecte estratègic per l'acceleració de la transformació digital dels centres educatius de Catal... Departament d'Educació30-07-2020105.485.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...30-07-20201.242.340€Descargar
Servei de comunicació de dades entre l'ICF i l'adjudicatari del servei de plataforma bancària Instituto Catalán de Finanzas30-07-202048.000€Descargar
I20.0031CHAM - ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVE DORS D'ANIMALS PER EXPERIMENTACIÓ PER A PRO... Instituto de Investigaciones B...30-07-2020753.750€Descargar
S'inclou el lloguer de l'equipament tècnic, la seva operació, el muntatge inicial i el desmuntatge... Ens Públic Corporació Catala...30-07-2020176.000€Descargar
Serveis, en la modalitat de lloguer, de dues màquines trepitjaneu per l'estació d'esquí de Boí T... Actius de Muntanya, SA29-07-2020150.000€Descargar
Serveis de seguiment de la nivologia, gestió del perfil d'allaus, així com els serveis de formaci... Actius de Muntanya, SA29-07-202017.450€Descargar
Adequació de la instal.lació de veu i dades i/o rack de diversos centres d'atenció primària de l... Institut Català de la Salut (...29-07-202047.376€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment del sistema de gestió dels programes de mobilitat (MoveON) d'estudiants i del... Universitat Rovira y Virgili29-07-202032.000€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les regions policials Metropolitana Barcelona i Ponent (incre... Departament d' Interior29-07-202015.606€Descargar
Subministrament d'una càmera tèrmica pel control de temperatura del personal intern i extern per a... Infraestructures de la General...29-07-20200€Descargar
Subministrament d'Equips de protecció individual extraordinaris per posar a disposició del persona... Infraestructures de la General...29-07-20205.750€Descargar
PTOP-2018-1030 Auscultació geot cnica de talussos i actius geot cnics de la xarxa de carreteres de ... Departament de Territori I Sos...28-07-20201.380.090€Descargar
SA0102.Servei tècnic especialitzat coordinat amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Departament de Salut28-07-202059.384€Descargar
Subministrament de recanvis per a la gran revisió dels remuntadors REAC instal·lats a l'estació d... Actius de Muntanya, SA28-07-202055.250€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de recanvis per a la gran revisió dels remuntadors Poma i Leitner instal lats a... Actius de Muntanya, SA28-07-2020142.300€Descargar
OBRA DE REFORMA D'ESPAI INTERIOR DE LABORATORI DE l'IRB BARCELONA, EDIFICI CLÚSTER FASE I DEL PCB (... Universitat de Barcelona27-07-2020172.037€Descargar
SUBMINISTRAMENT ESTRIS DIVERSOS CUINA Secretaria de Serveis Penitenc...27-07-202034.900€Descargar
Prestació del servei d'Insercio segons Acord Marc per a la realització de tasques forestals al Cir... Secretaria de Serveis Penitenc...27-07-202019.100€Descargar
Contractació emergència subministrament reactius panther tma sars cov-2 5000d Institut Català de la Salut (...27-07-20200€Descargar
Servei de senyalització a instal·lar a les estacions i trens derivada del procés de desescalada d... Secretaria Per A la Mobilitat27-07-20200€Descargar
Obra d'instal·lació de ventilació mecànica a l'edifici dels Serveis Territorials del Departament... Departament d'Educació27-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per la implementació dels Protocols de seguiment elaborats en el marc del proj... Departament de Territori I Sos...26-07-202061.640€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS A ATL Secretaría General de Territo...24-07-2020273.050€Descargar
Enquesta-baròmetre impacte COVID19 hàbits de consum Secretaria de Politica Finance...24-07-202030.200€Descargar
Servei de redacció del projecte executiu de la museografia del Museu Nacional Arqueològic de Tarra... Direcció General del Patrimon...24-07-202066.000€Descargar
Servei d'estabilitzadors de càmera (steadicam) per a la quarta temporada del programa FAQS. Ens Públic Corporació Catala...24-07-202035.160€Descargar
Construcció d'un nou decorat per a la temporada 2020-21. Ens Públic Corporació Catala...24-07-202037.000€Descargar
Construcció d'un nou decorat per al programa Tot es mou que s'ha de situar al plató 3 de l'edifici... Ens Públic Corporació Catala...24-07-202025.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de renovació del canvi d'agulles i ampliació de l'andana de l'estació de Tibidabo dels Ferr... Secretaria Per A la Mobilitat23-07-2020778.177€Descargar
Subministrament d'un tractor de cadenes nou i de primer ús, per a l'estació d'esquí de Boí Taül... Actius de Muntanya, SA23-07-202054.200€Descargar
Servei integral de manteniment dels sistemes d'alimentació ininterrompuda Logaritme, Serveis Logístics,...23-07-20208.786€Descargar
ASSIST NCIES T CNIQUES PR VIES A LA REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES DEL TERCER... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020933.715€Descargar
Servei d'implantació en SAP de la gestió i seguimentde les compres, contractacions i logística de... Servei Català de la Salut (Ca...21-07-2020173.800€Descargar
Furgoneta Universitat de Lleida21-07-202028.000€Descargar
Serveis de revisions i millores mecàniques dels remuntadors (segons normativa UNE-EN 1709) per l'es... Actius de Muntanya, SA20-07-2020154.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SU295000CO2020033. Subministrament, instal·lació i posada en servei d'equips didàctics per l'estu... Universitat Politècnica de Ca...20-07-2020111.570€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc (PO SU 0004 2017 - Lot 2 Roba de popelín i sarja per a la confecci... Secretaria de Serveis Penitenc...20-07-202012.577€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PERFIL METABOLÒMIC, LIPIDÒMIC I PROTEÒMIC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES, MI... Institut Català de la Salut (...17-07-202049.197€Descargar
OBS-0720-13SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI EDIFICI CLÚSTER FASE I DEL P... Universitat de Barcelona17-07-202051.297€Descargar
Contractació del subministrament de reactius, material fungible i l'arrendament i manteniment dels ... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-20201.202.900€Descargar
Subministrament de reactius, material fungible i l'arrendament i manteniment dels equips analitzador... Servei Català de la Salut (Ca...17-07-20201.202.900€Descargar
OBS-0720-13SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI DE LABORATORI EDIFICI CLÚSTER FASE I DEL P... Universitat de Barcelona17-07-202051.297€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de construcció d'uns nous espais de vestuaris per als serveis d'informatius i d'esports Ens Públic Corporació Catala...17-07-2020117.000€Descargar
Subministrament de roba de protecció individual pel personal d'ofici de la Gerència Territorial de... Institut Català de la Salut (...17-07-20200€Descargar
Dotació a la Comissaria General d'Informació del Cos de Mossos d'Esquadra (CGINF) d'un sistema bas... Secretaria de Telecomunicacion...17-07-20201.224.620€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (VII): Escola Joan To... Infraestructures de la General...17-07-2020248.070€Descargar
Serveis de Redacció de Projecte i Direcció d'execució de les obres de construcció necessàries p... Servei Català de la Salut (Ca...16-07-2020125.795€Descargar
Subministrament de 120 cadires d'oficina Ens Públic Corporació Catala...16-07-202031.800€Descargar
Lloguer d'un vehicle per al programa Al cotxe Ens Públic Corporació Catala...16-07-20208.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de transport d'ordinadors del Pla d'Equitat Digital del Departament d'Educació en relació a... Departament d'Educació16-07-2020385.046€Descargar
Servei de transport d'ordinadors del Pla d'Equitat Digital del Departament d'Educació en relació a... Departament d'Educació16-07-202083.680€Descargar
Servei de transport d'ordinadors del Pla d'Equitat Digital del Departament d'Educació en relació a... Departament d'Educació16-07-202067.921€Descargar
Servei de transport d'ordinadors del Pla d'Equitat Digital del Departament d'Educació en relació a... Departament d'Educació16-07-202033.635€Descargar
Subministrament del Medicament de teràpia avançada Alofisel per al servei de farmàcia de l'Hospit... Institut Català de la Salut (...16-07-2020357.120€Descargar
Subministrament d'equips de PCR en temps real per a la detecció del Coronavirus. Institut Català de la Salut (...16-07-2020192.192€Descargar
Execució de les obres RAM 2020, als Serveis Territorials al Baix Llobregat (II): Institut El Cairat... Infraestructures de la General...16-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials al Baix Llobregat (V): Escola Àngel Guimer... Infraestructures de la General...16-07-2020424.025€Descargar
Subministrament solucions hidroalcohòliques i desinfectants. Servei Català de la Salut (Ca...16-07-20200€Descargar
Subministrament solucions hidroalcohòliques i desinfectants. Servei Català de la Salut (Ca...16-07-20200€Descargar
Servei de defensa judicial. Servei Català de la Salut (Ca...16-07-20202.000€Descargar
Subministrament de motxilles de primera intervenció i divers material tàctil de primera intervenci... Servei Català de la Salut (Ca...16-07-20205.995€Descargar
Subministrament de motxilles de primera intervenció i divers material tàctil de primera intervenci... Servei Català de la Salut (Ca...16-07-20205.995€Descargar
Substitució d'un ascensor al CAP Dr. Jordi Nadal (Salt Centre) Institut Català de la Salut (...15-07-202033.499€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Direcció d'obra i direcció d'execució de les obres de construcció d'un Centre de Serveis a la CI... Secretaria Per A la Mobilitat15-07-202054.140€Descargar
Subministrament de mampares/paravents, com barreres físiques/apantallaments en els CUAP Manso, Sant... Institut Català de la Salut (...15-07-20200€Descargar
Servei instal. accessos primaris a central telefònica del CAP Pare Claret de la Gerència Territori... Institut Català de la Salut (...15-07-20200€Descargar
Subministrament Escopolamina 0,5 MG/1 ML per els centres assistencials de la Gerència Territorial d... Institut Català de la Salut (...15-07-20200€Descargar
Obra per l'obertura i instal·lació de 17 finestres per dotar de ventilació i renovació d'aire ne... Institut Català de la Salut (...15-07-20200€Descargar
Obres per a la instal.lació de mampara de seguretat del CUAP Casernes Institut Català de la Salut (...15-07-20200€Descargar
Subministrament certificats de defunció per lliurar a l'atenció domiciliaria de la Gerència Terri... Institut Català de la Salut (...15-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament Alcohol etílic 70º per els centres assistencials de la Gerència Territorial de Ba... Institut Català de la Salut (...15-07-20200€Descargar
Obres d'adaptació zona residus sanitaris CAP Casernes de la Gerència Territorial de Barcelona Institut Català de la Salut (...15-07-20200€Descargar
Subministrament Electrocardiògraf 12c a/monitor portàtil i Registrador tensió arterial per els ce... Institut Català de la Salut (...15-07-20200€Descargar
Servei de creativitat dels nous formats de la campanya informativa Nova normalitat. Departament de la Presidència15-07-20200€Descargar
Subministrament de 1.000 bosses per a residus biològics perillosos per a la Direcció General de Pr... Departament d' Interior15-07-20200€Descargar
Subministrament de 30.000 mascaretes FFP2 amb vàlvula per a la Direcció General de Prevenció, Ext... Departament d' Interior15-07-20200€Descargar
Subministrament de 2.352 unitats de gel hidroalcohòlic de 500 ML i 432 garrafes de 5 L de gel hidro... Departament d' Interior15-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 2.352 unitats de gel hidroalcohòlic de 500 ML i 432 garrafes de 5 L de gel hidro... Departament d' Interior15-07-20200€Descargar
Subministrament de 204 rodets de paper film de per embolcallar els teclats dels ordinadors de la Dir... Departament d' Interior15-07-20200€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de la Regió d'Emergències Centre durant ... Departament d' Interior15-07-20200€Descargar
Aquest contracte de serveis basat de l'Acord Marc H-1/2018, té per objecte els treballs de no confo... Secretaria Per A la Planificac...15-07-20204.144€Descargar
Contractació basada en l'acord marc de subministrament d'energia (exp. CCS2017.2) per al Teatre Nac... Teatre Nacional de Catalunya, ...15-07-2020321.164€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia a 15.07.2020 Departament de Justícia15-07-20200€Descargar
Serveis d'auditoria financera i pressupostària dels comptes anuals de l'Agència Catalana de Cooper... Agencia Catalana de Cooperaci...13-07-202052.008€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials a la Catalunya Central (IV): Escola Vic-cen... Infraestructures de la General...13-07-2020200.342€Descargar
Serveis complementaris a la Llar-Residència Llull de Barcelona, per poder donar l'atenció diürna ... Servei Català de la Salut (Ca...13-07-2020135.578€Descargar
Subministrament de dos monitors Edwards , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per Hospital Un... Institut Català de la Salut (...13-07-202056.000€Descargar
subministrament d'un ecograf model Xario 100G , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per Hospi... Institut Català de la Salut (...13-07-202017.200€Descargar
Adquisició de 4 humidificadors per a respiradors Servei Català de la Salut (Ca...13-07-202014.560€Descargar
Serveis addicionals per increment de 92 aules en aplicació de les mesures preventives COVID-19 per ... Departament d' Interior13-07-20208.092€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció dels Serveis Administratius de les Unitats Centrals (S... Departament d' Interior13-07-20206.490€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de divers material de prevenció per restablir tests d'alcoholèmia Departament d' Interior13-07-20201.421€Descargar
Subministrament de divers material de prevenció per restablir tests d'alcoholèmia Departament d' Interior13-07-20201.421€Descargar
Publicació de contractes tramitats d'emergencia Part III Servei Català de la Salut (Ca...13-07-20200€Descargar
Subministrament i instal·lació per substitució màquina de climatització i millora de la regulac... Institut Català de la Salut (...10-07-2020132.810€Descargar
Sistema de monitorització per a cirurgia extracorpòrea, per a l'HUB Institut Català de la Salut (...10-07-202026.400€Descargar
SERVICIOS DE ATENCIÓN CENTRALIZADA AL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE IT PARA EL INSTITUT CAT... Institut Català de Nanotecnol...09-07-202040.000€Descargar
Obra d'adequació i instal.lació de 3 acumuladors, col.lectors d'impulsió i modificació de la ins... Institut Català de la Salut (...08-07-202081.924€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de reparació dels danys dels elements de façana en situació de risc a l'Escola Josep M Ciur... Departament d' Ensenyament08-07-202079.134€Descargar
Subministrament de 4 carros termalitzadors per l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català de la Salut (...08-07-202036.955€Descargar
Servei de reforç del servei de manteniment dels equips d'electromedicina de l'Hospital Universitari... Institut Català de la Salut (...08-07-2020121.831€Descargar
Servei de reforç del servei de manteniment dels equips d'electromedicina de l'Hospital Universitari... Institut Català de la Salut (...08-07-2020121.831€Descargar
Reforç del servei de neteja de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Institut Català de la Salut (...08-07-2020783.662€Descargar
Contractació emergència submnistrament mascareta FFP3 coronavirus. Institut Català de la Salut (...08-07-2020121.699€Descargar
Servei de neteja de comissaries de les regions policials Central, Metropolitana Barcelona i Metropol... Departament d' Interior08-07-202029.595€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material de protecció per al personal docent dels centres públics. Departament d'Educació08-07-20201.056.000€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels parcs de bombers de Rubí i Mollet del Vallès dura... Departament d' Interior08-07-20207.496€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de la Regió d'Emergències de Tarragona d... Departament d' Interior08-07-202025.344€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de la Regió d'Emerg ncies de Girona duran... Departament d' Interior08-07-202059.727€Descargar
Subministrament de material de protecció per al personal docent dels centres públics. Departament d'Educació08-07-20201.128.000€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de la Regió d'Emergències Metropolitana ... Departament d' Interior08-07-202013.760€Descargar
Subministrament de 34 polvoritzadors manuals per a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'I... Departament d' Interior08-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei extraordinari de neteja i sanejament dels parcs de bombers de la Regió d'Emergències Metrop... Departament d' Interior08-07-20203.812€Descargar
Subministrament de 28 galledes de goma de 10 L per a la Direcció General de Prevenció, Extinció d... Departament d' Interior08-07-20200€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de la Regió d'Emergències de Lleida dura... Departament d' Interior08-07-202013.061€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament del Parc de Bombers de la Regió d'Emergències Centre: ... Departament d' Interior08-07-20201.803€Descargar
Diagnòstic sobre l'impacte dels canvis organitzatius duts a terme a les entitats delSISCAT al llarg... Servei Català de la Salut (Ca...08-07-202022.100€Descargar
Contractació emergència servei transport air respiradors. Institut Català de la Salut (...08-07-202020.115€Descargar
Servei d'inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació per a la difusióde la... Departament de la Vicepresidè...08-07-2020165.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrment davantals. Institut Català de la Salut (...08-07-202047.970€Descargar
Acord marc per al servei de monitorització centralitzada de temperatures en la logística de medica... Logaritme, Serveis Logístics,...07-07-202067.000€Descargar
Contractació emergència subministrament reactiu eq pcr covid-2019 Institut Català de la Salut (...07-07-20205.236.000€Descargar
Contractació emergència subministrament panther-tma sars-cov-2 250d i panther-cq tma s Institut Català de la Salut (...07-07-20205.152.000€Descargar
Contractació emergència subministrament test deteccio rapida coronavirus Institut Català de la Salut (...07-07-2020770.000€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials a Barcelona Comarques (VI): Escola Frederic... Infraestructures de la General...07-07-2020426.308€Descargar
Contractació emergència subministramentmonitors multiparametrisc d'infermeria Institut Català de la Salut (...07-07-2020420.420€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres RAM 2020, als Serveis Territorials a la Catalunya Central (II): Institut Esco... Infraestructures de la General...07-07-2020414.338€Descargar
Contractació emergència subministrament reactiu coronavirus Institut Català de la Salut (...07-07-2020336.000€Descargar
contractació emergència subministrament reactius coronavirus Institut Català de la Salut (...07-07-2020236.208€Descargar
Contractació emergència subministrament roba uniformes Institut Català de la Salut (...07-07-2020155.749€Descargar
Subministrament equipament divers per l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català de la Salut (...07-07-202090.454€Descargar
Subministrament tubuladures pel respirador OXYLOG 3000 Servei Català de la Salut (Ca...07-07-202062.989€Descargar
Servei de neteja de comissaries de les regions policials Girona, Camp de Tarragona i Metropolitana S... Departament d' Interior07-07-202027.086€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició d'un respirador neonatal, necessari per al'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Hospital un... Institut Català de la Salut (...07-07-202027.000€Descargar
Subministrament de medicaments per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...07-07-20209.300€Descargar
Lloguer roba plana per l'Hotel Salut de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Institut Català de la Salut (...07-07-20209.242€Descargar
Subministrament de divers material fungible per a la desinfecció d'espais a la Regió Policial Metr... Departament d' Interior07-07-20208.353€Descargar
Subministrament de 3.000 bobines de paper i 3.000 unitats de netejador desinfectant multiusos Departament d' Interior07-07-20207.560€Descargar
Subministrament d'una cabina de seguretat biològica i una taula suport pel servei de microbiologia ... Institut Català de la Salut (...07-07-20206.630€Descargar
Subministrament punta universal sense corona per a pipeta automàtica, per a dosificar de 50 a 1000 ... Institut Català de la Salut (...07-07-20202.950€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la Policia de la Generalitat - M... Departament d' Interior07-07-20202.790€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la Policia de la Generalitat - M... Departament d' Interior07-07-20201.742€Descargar
Subministrament de 432 ampolles d'alcohol isopropílic al 70% Departament D'agricultura, Ram...07-07-20201.598€Descargar
Subministrament d'un conjunt de primers online per diferents tècniques de PCR per el Servei de Micr... Institut Català de la Salut (...07-07-20201.309€Descargar
Subministrament d'un conjunt de primers online per diferents tècniques de PCR pel Servei de Microbi... Institut Català de la Salut (...07-07-20201.309€Descargar
Servei de neteja interior i desinfecció dels vehicles adscrits a la Regió Policial Terres de l'Ebr... Departament d' Interior07-07-20201.277€Descargar
Subministrament d'un conjunt de primer online per diferents tècniques de PCR pel servei de microbio... Institut Català de la Salut (...07-07-20201.150€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'11 mampares de PVC Departament D'agricultura, Ram...07-07-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de la Comissària de la Policia de la Generalitat - Mo... Departament d' Interior07-07-20200€Descargar
Mem ria t cnica per l'obra de la reforma integral de la planta 7A B passadís curt (ICTUS) i zona de... Institut Català de la Salut (...06-07-2020491.025€Descargar
Subministrament i instal.lació de dues làmpades de quiròfan de doble cúpula i pre-instal.lació ... Institut Català de la Salut (...06-07-202024.793€Descargar
Servei de controlador de primer nivell (auditor extern) del projecte de la Primera Convocatòria del... Universitat Politècnica de Ca...06-07-20209.900€Descargar
Contractació emergència subministrament material epi: mascaretes, guants, bates Institut Català de la Salut (...06-07-202018.086.000€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...06-07-20203.275.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament proves pcr Institut Català de la Salut (...06-07-2020980.000€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials a Lleida (II): Institut d'Alpicat (Alpicat)... Infraestructures de la General...06-07-2020409.973€Descargar
Execució de les obres RAM 2020, als Serveis Territorials a Barcelona Comarques (V): Institut de Vil... Infraestructures de la General...06-07-2020359.933€Descargar
Contractació emergència subministrament material protecció: bates i gorros Institut Català de la Salut (...06-07-2020276.600€Descargar
Contractació emergència subministrament pantalla protecció facial Institut Català de la Salut (...06-07-2020231.000€Descargar
Procediment d'emergència per la contractació d'un control d'accessos al Cremallera de Montserrat i... Secretaria Per A la Mobilitat06-07-2020208.600€Descargar
Contractació emergència subministrament bata protec visitant m/llarga no estèril Institut Català de la Salut (...06-07-2020206.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament solució antisèptica mans Institut Català de la Salut (...06-07-2020183.000€Descargar
Contractació emergència subministrament solució antisèptica mans Institut Català de la Salut (...06-07-2020183.000€Descargar
Contractació emergència subministrament architect-rct igg sars-cov-2 x bst Institut Català de la Salut (...06-07-2020165.966€Descargar
Contractació emergència subministrament davantal plàstic alta protecció Institut Català de la Salut (...06-07-2020140.000€Descargar
Contractació emergència subministrament pcr Institut Català de la Salut (...06-07-2020111.924€Descargar
Contractació emergència subministrament ulleres protecció Institut Català de la Salut (...06-07-2020110.000€Descargar
Contractació emergència subministrament eq pcr rt sars-cov-2 Institut Català de la Salut (...06-07-202083.475€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

contractació emergència subministrament bata admissió tst Institut Català de la Salut (...06-07-202047.152€Descargar
contractació emergència subministrament bata admissió tst Institut Català de la Salut (...06-07-202047.152€Descargar
Contracte d'emergència per a la prestació dels serveis de neteja i desinfecció de dependències a... Departament de Treball, Afers ...06-07-202041.322€Descargar
Contracte d'emergència per al el subministrament de senyalització per al paviment dels equipaments... Departament de Treball, Afers ...06-07-202023.059€Descargar
OBSS-0220-11 SERVEI DE MANTENIMENT DE VARIS SERVIDORS DE CÀLCUL DE L'IRB BARCELONA Universitat de Barcelona03-07-202011.500€Descargar
Contractació emergència subministrament respiradors Institut Català de la Salut (...03-07-202013.650.000€Descargar
Contractació emergència subministrament prv rp sng igg/igm covid19 Institut Català de la Salut (...03-07-20201.680.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrar material informàtic per tal de garantir les prestacions sanitàries als nous espais ha... Secretaria de Telecomunicacion...03-07-20201.238.790€Descargar
Subministrar tauletes per donar suport a l'aprenentatge virtual, i garantir que les oportunitats d'a... Secretaria de Telecomunicacion...03-07-2020825.500€Descargar
contractació emergència subministrament material per a covid: mascaretes, guants. bates, pijames. Institut Català de la Salut (...03-07-2020660.837€Descargar
contractació emergència subministrament material per a covid: mascaretes, guants. bates, pijames. Institut Català de la Salut (...03-07-2020660.837€Descargar
Subministrament bates,granotes,guants i mascaretes FFP3 diferents talles Servei Català de la Salut (Ca...03-07-2020636.330€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (VI): Institut ... Infraestructures de la General...03-07-2020290.490€Descargar
contractació emergència subministrament escovillons Institut Català de la Salut (...03-07-2020243.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència servei transport ocasional mascaretes xina-barcelona Institut Català de la Salut (...03-07-2020200.000€Descargar
Contracte d'emergència per a la prestació dels serveis de 19 places a la Residència Lepant ubicad... Departament de Treball, Afers ...03-07-2020119.466€Descargar
Contractació emergència subministrament sistema de alto flujo de oxigeno Institut Català de la Salut (...03-07-202068.998€Descargar
Contractació emergència subministrament hidrogel i suport / dosificador Institut Català de la Salut (...03-07-202058.560€Descargar
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Mascaretes FFP2. - Mascaretes FFP3. -... Ens Públic Corporació Catala...03-07-202039.913€Descargar
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Mascaretes quirúrgiques. - Mascarete... Ens Públic Corporació Catala...03-07-202039.609€Descargar
contractació emergència subministrament transp virus 3l 1esc estan flocat 304243 Institut Català de la Salut (...03-07-202030.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament transp virus 3ml 1 esc estàndard 304352 Institut Català de la Salut (...03-07-202028.800€Descargar
Contractació emergència subministrament talla n/e 150x230 pp 20g blanco Institut Català de la Salut (...03-07-202023.258€Descargar
Contractació emergència subministrament uniformes Institut Català de la Salut (...03-07-202015.606€Descargar
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Guants de nitril. - Mascaretes KN95. ... Ens Públic Corporació Catala...03-07-202014.047€Descargar
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Gel hidroalcohòlic. - Guants de nitr... Ens Públic Corporació Catala...03-07-20209.343€Descargar
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Mascaretes FFP2. Ens Públic Corporació Catala...03-07-20208.340€Descargar
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Mascaretes quirúrgiques Ens Públic Corporació Catala...03-07-20207.280€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 2 microscopis del Servei d'Anatomia Patològica. Pla de contingència front l'epi... Institut Català de la Salut (...03-07-20206.412€Descargar
Subministrament de 2 microscopis del Servei d'Anatomia Patològica. Pla de contingència front l'epi... Institut Català de la Salut (...03-07-20206.412€Descargar
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Mascaretes FFP2. - Mascaretes FFP3. Ens Públic Corporació Catala...03-07-20206.202€Descargar
Subminsitrament de guants de làtex sense pols Universitat de Barcelona03-07-20202.100€Descargar
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Tovalloletes individuals amb alcohol ... Ens Públic Corporació Catala...03-07-20201.800€Descargar
Contractació emergència servei d'assessorament i comprovació de mascaretes Institut Català de la Salut (...03-07-20201.645€Descargar
L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Guants de nitril. - Guants de làtex. Ens Públic Corporació Catala...03-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament de: - Alcohol 96º. - Gel hidroalcohòlic. Ens Públic Corporació Catala...03-07-20200€Descargar
Ampliació subministrament de pantalles de protecció Servei Català de la Salut (Ca...03-07-20200€Descargar
Ampliació subministrament de pantalles de protecció Servei Català de la Salut (Ca...03-07-20200€Descargar
Reparació de les canonades de Climatització de la Coberta T cnica de l'ala Prat de l'edifici princ... Institut Català de la Salut (...02-07-202057.995€Descargar
Subministrament, manteniment i evolució de la plataforma OpenShift de la UOC Fundació Per A la Universitat...02-07-202099.882€Descargar
Servei de valoració mèdica laboral del personal treballador del Departament d'Educació en relaci... Departament d'Educació02-07-2020107.480€Descargar
Servei de desenvolupament i evolució d'aplicacions del Departaments de Salut, Treball, Afers Social... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202085.483€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material de protecció per al personal docent dels centres públics. Departament d'Educació02-07-202084.000€Descargar
Subministrament de material de protecció per al personal docent dels centres públics. Departament d'Educació02-07-202084.000€Descargar
Servei de valoració mèdica laboral del personal treballador del Departament d'Educació en relaci... Departament d'Educació02-07-202063.160€Descargar
Subministrament de tauletes per tal de garantir, d'una banda, les prestacions i assistència sanità... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202039.285€Descargar
Modificació del contracte d'emergència per a la prestació del servei d'operador logístic per a l... Departament de Treball, Afers ...02-07-202025.650€Descargar
ontinuïtat del servei de registre de dades a la plataforma de registre de casos de COVID-19 del Dep... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202018.696€Descargar
Servei de desenvolupament de noves funcionalitats en els sistemes d'informació del Departament d'Ed... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202017.697€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d' ampliació la volumetria d'un XatBot vinculat a WhatsApp al número oficial del 012 per at... Secretaria de Telecomunicacion...02-07-202010.833€Descargar
Obres de reforma del centre de seccionament de l'estació d'esquí de Boí Taüll, amb tecnologia de... Actius de Muntanya, SA01-07-202047.500€Descargar
Serveis de disseny i execució d'un programa de sensibilització en innovació col laborativa centra... Agència per a la Competitivit...01-07-202035.000€Descargar
Servei d'allotjament i custòdia de la documentació de l'Institut Català d'Energia Institut Català D'energía (I...01-07-202066.955€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT D'EVOLUTIUS DE SHAREPOINT DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSIT... Institut Català de la Salut (...30-06-202080.000€Descargar
RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABINA NETAPP FAS2554 PARA LA FUNDACIÓ INSTITUT CATAL... Institut Català de Nanotecnol...30-06-202010.000€Descargar
Obres de renovació i reforç de feeders al tram de TresTorres - Les Planes de la línia Barcelona-V... Secretaria Per A la Mobilitat30-06-2020509.828€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de suport especialitzat en social media management Agència per a la Competitivit...29-06-202085.000€Descargar
CESSIÓ D'EXPLOTACIÓ DE L'ACTIVITAT DE VENDA D'ARTICLES ESPORTIUS D'HIVERN A L'EDIFICI PRINCIPAL DE... Actius de Muntanya, SA26-06-20203.500€Descargar
Cobertura d'assegurances de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni Ens Públic Corporació Catala...26-06-2020145.000€Descargar
Servei d'auditoria externa per a controlador de primer nivell de projectes aprovats en el marc de pr... Fundació Universitària Balme...26-06-202032.854€Descargar
Subministrament de ganivetes amalgatome SK per al processament de pell de teixits per al Banc de San... Servei Català de la Salut (Ca...25-06-20206.320€Descargar
Servei de desenvolupament de la millora dels fluxos LabWare v7 pel Banc de Sangi Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...25-06-202034.920€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES SAP HCM I I SERVEI DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES SAP ECOFIN - 2... Servei Català de la Salut (Ca...25-06-2020174.793€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de bosses de roba per al Banc de Sang iTeixits Servei Català de la Salut (Ca...25-06-202025.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AUXILIARS DE SUPORT A LA GESTIÓ ALS EDIFICIS ADMINISTRATI... Agència Catalana de L'aigua25-06-202034.749€Descargar
Subministrament de fungible pels equipaments d'ant fluix per al servei (32MIVH1COV) de l'Hospital Un... Institut Català de la Salut (...25-06-202014.540€Descargar
Subministrament de cintes reenvasadores per a Farmàcia. Pla de contingència front a l'epidèmia de... Institut Català de la Salut (...25-06-20201.017€Descargar
Subministrament de bates d'alta protecció EPI para l'àrea general suport urgències de l'AMI. Pla ... Institut Català de la Salut (...25-06-202039.000€Descargar
Contractació emergència subministrament sistema infusió. Institut Català de la Salut (...25-06-202076.320€Descargar
Servei de gestió de residus de l'hotel salut de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Institut Català de la Salut (...25-06-202024.880€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja per l'hotel salut de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Institut Català de la Salut (...25-06-2020157.520€Descargar
Subministraments de guants per la UCI planta 8 annex de l'Hospital General. Pla de contingència fro... Institut Català de la Salut (...25-06-20204.560€Descargar
Subministrament de material de protecció de riscos laborals pel COVID per al personal de l'Hospital... Institut Català de la Salut (...25-06-202049.835€Descargar
Servei de manteniment de l'edifici hotel salut de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Institut Català de la Salut (...25-06-202023.669€Descargar
Adaptació de la instal·lació de B.T. per a la conexió als nous transformadors de l'Hospital Joan... Institut Català de la Salut (...25-06-202072.755€Descargar
Servei de cuina per l'Hotel Salut de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Institut Català de la Salut (...25-06-202079.705€Descargar
Servei de neteja de dues plantes de l'Inst. Guttmann per l'Hospital Universitari Germans Trias i Puj... Institut Català de la Salut (...25-06-202036.706€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment d'un pavelló de l'Inst. Guttmann per l'Hospital Universitari Germans Trias i ... Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Subministrament de 70 taules auxiliars amb rodes, tipus faristol per l'Hospital Universitari Germans... Institut Català de la Salut (...25-06-20203.266€Descargar
Servei de neteja a espais de pacients crítics afectats pel Covid-19 per l'Hospital Universitari Ger... Institut Català de la Salut (...25-06-2020575.060€Descargar
Servei de gestió de residus sospitosos de COVID19 per l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol... Institut Català de la Salut (...25-06-2020184.256€Descargar
Subministraments d'electròdes i pasta conductora per a neurofisiologia per als Serveis Clínics. Pl... Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Subministrament de determinació d'anticossos IgA i IgG / IgG anti SARS- CoV-2 per al servei de micr... Institut Català de la Salut (...25-06-202028.500€Descargar
Reforç del servei de bugaderia per l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Institut Català de la Salut (...25-06-202027.840€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament polaina bota alta proteció EPI per al servei de quiròfans general. Pla de conting... Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Sistema dispensació de roba per l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Institut Català de la Salut (...25-06-202072.720€Descargar
Subministrament de 4 microones pel pavelló olímpic (estadi pilota) de l'Hospital Universitari Vall... Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Adaptació de la infraestructura de la xarxa local de l'Hospital de Vall d'Hebron. Secretaria de Telecomunicacion...25-06-202066.457€Descargar
Disposar de noves funcionalitats (Fase II) de les eines informàtiques per seguiment de les peticion... Secretaria de Telecomunicacion...25-06-202089.519€Descargar
Modificar els seus sistemes per tal de millorar l'operativa del cos de Mossos d'Esquadra davant la p... Secretaria de Telecomunicacion...25-06-2020209.097€Descargar
Subministrament de circuit Bipap per a pacients COVID. Pla de contingència front a l'epidèmia del ... Institut Català de la Salut (...25-06-20203.007€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de fundes de matalàs pels llits clínics del pavelló olímpic (estadi pilota). Pla... Institut Català de la Salut (...25-06-20207.500€Descargar
Subministrament de material per la sedació inhalada per a pacients COVID. Pla de contingència fron... Institut Català de la Salut (...25-06-202010.063€Descargar
Contracte de subministrament d'energia tèrmica a l'immoble del Districte Administratiu de la Genera... Infraestructures de la General...25-06-2020586.828€Descargar
Subministrament de 5.000 gorres i 5.000 polaines. Pla de contingència front a l'epidèmia del SARS-... Institut Català de la Salut (...25-06-20200€Descargar
Servei d'extensió del suport tècnic i actualitzacions de producte per a Windows 7 instal·lat i ut... Secretaria de Telecomunicacion...25-06-2020299.950€Descargar
Contracte d'emergència per a l'ampliació dels serveis logístics de recepció, gestió i distribuc... Departament de Treball, Afers ...25-06-2020276.649€Descargar
SERVEI D'APROVISIONAMENT, EN MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ, DE LLIC NCIES D'EINES DIGITALS I MANTENIMENT... Institut Català de la Salut (...23-06-202030.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

2020/59 Servei de manteniment del maquinari especialitzat d'emmagatzemament i de c pies de seguretat... Universitat de Barcelona22-06-2020120.000€Descargar
Obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional per a menjador i... Departament d'Educació22-06-202069.303€Descargar
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE Y PARA ESTUDIOS FENOTÍPICOS IN VITRO DESTINADO AL GRUPO DE INVESTIG... Institut Català de la Salut (...17-06-202025.495€Descargar
SERVEI DE CUSTÒDIA, TRANSPORT, CONSULTA, GESTIÓ D'ARXIUS I DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DISCOS (div... Institut Català de la Salut (...16-06-202018.600€Descargar
ACORD MARC PER AL CONTRACTE DE SERVEI D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ PROFESSIONAL EN MAT RIA DE PROPIETAT... Institut Català de la Salut (...15-06-2020210.000€Descargar
Servei de digitalització de proves diagnòstiques als hospitals de l'ICS Institut Català de la Salut (...12-06-20206.954.530€Descargar
Subministrament de llic ncies Adobe Inc. Universitat Politècnica de Ca...12-06-202034.650€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'enquestació i validació de dades de les empreses que formen part dels portals online d'AC... Agència per a la Competitivit...12-06-202045.000€Descargar
Obres d'ampliació de la sala d'Energies de l'edifici CSE de Sant Joan Despí Ens Públic Corporació Catala...11-06-202037.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CROMATÒGRAF DE LÍQUIDS DE MOLT ALT RENDIMENT (UHPLC) ACOBLAT... Institut Català D'investigaci...08-06-2020225.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CROMATÒGRAF DE LÍQUIDS DE MOLT ALT RENDIMENT (UHPLC) ACOBLAT... Institut Català D'investigaci...08-06-2020225.000€Descargar
Servei de manteniment dels equips d'Electromedicina de l'ICS i IDI a Terres de l'Ebre Institut Català de la Salut (...05-06-2020276.242€Descargar
Servei de manteniment dels equips d'Electromedicina de l'ICS i IDI a Terres de l'Ebre Institut Català de la Salut (...05-06-2020276.242€Descargar
EC 2020 259 Subministrament de petit material consumible i la reposició d'equipament a l'edifici de... Departament de la Vicepresidè...04-06-202014.945€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema de gestió de les instal.lacions de l'Hospit... Institut Català de la Salut (...03-06-202038.876€Descargar
Manteniments diversos per al CIRE Secretaria de Serveis Penitenc...03-06-20201.402.460€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT D'ESTERILITZADOR I ALTRE EQUIPAMENT UBICAT AL VHIR: SERVEIS GENERALS (SG), LAB... Institut Català de la Salut (...02-06-202043.820€Descargar
Subministrament d'una membrana per calderí de 35.000 l en posició horitzontal de la marca OLAER, e... Secretaría General de Territo...02-06-202028.868€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE TUBS I TAPONS EN FORMAT DE PLACA DE 96 PER A L'EMMAGATZEMATGE DE MOSTRES BIOLOGIQ... Institut Català de la Salut (...02-06-202015.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT D'ESTERILITZADOR I ALTRE EQUIPAMENT UBICAT AL VHIR: SERVEIS GENERALS (SG), LAB... Institut Català de la Salut (...02-06-202043.820€Descargar
Subministrament de 100 portàtils TTL 15.6'' per a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya Agència de l'Habitatge de Cat...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de bates cirurgia de protecció per l'Àrea General suport Urgències de l'AMI de l'... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de bata alta protecció impermeable d'un sol us. Pla de contingència front a l'epid... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de reactius Panther Fusion-Enzims d'ADN/ARN amb DNTP per a amplificació, 12 cartutx... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament d'oxigen per la Unitat d'Hospitalització provisional del Pavelló de Pilota de la V... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament gel antisèptic coronavirus Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 5.010 ampolles d'1 l de lleixiu Departament d' Interior02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament bates/davantals Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Instal·lacions auxiliars per a la instal·lació de gasos medicinals a la Residència de Gent Gran ... Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Adquisició de 202 panells de separació anticontagi per a les taules de treball dels serveis matriu... Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament bates alta i mitja protecció Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Instal·lació de la xarxa d'oxígen mitjançant canonades de coure, tanc d'acumulació i dotació d... Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Subministrament de pales i mànecs laringoscopi. Pla de contingència front a l'epidèmia del SARS-c... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament d'una cabina de Seguretat Biològica per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mascaretes VNI i filtres per a respiradors Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 5.004 litres de gel de mans Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministramentsistema infusió Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de pijames quirúrgics 45g de teixit sense teixir. Pla de contingència front a l'ep... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament emergencia maquinària de cuina diversa per centres penitenciaris Secretaria de Serveis Penitenc...02-06-20200€Descargar
Subministrament de guants estèrils quirúrgics pels quiròfans. Pla de contingència front a l'epid... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de pales de laringoscopi per l'AMI. Pla de contingència front a l'epidèmia del SAR... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament termòmetre sense contacte Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament ulleres epi Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament caudalimetres Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Material fungible vari, sensors de fluix i tubuladors Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 12 carros grans per equipar l'espai del Pavelló Olímpics del Passeig de la Vall... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament uniformes Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de fungible d'alt fluxe per a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. COVID-19 Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 1000 bates, necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 pel centre d¿Atenció Pri... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència servei assessorament i comprovació de 27 mostres mascaretes Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament d'un respirador intel·ligent peral servei de direcció d'infermeria necessari per a... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractacio del servei de bugaderia per Hotel IBIS , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Enquesta sobre l'impacte COVID-19 en els hàbits de consum Secretaria de Politica Finance...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 7 ventiladors pulmonars portàtils per a la DireccióGeneral de Prevenció, Extin... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Serveis d'administració de sistemes i monitoratgedel web a Amazon Web Services (AWS) i el CloudFlar... Servicio Meteorológico de Cat...02-06-20200€Descargar
Subministrament d'elements, projecte i llicències de xarxa és necessari per augmentar la capacitat... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Servei de bugaderia a l¿hospital com a conseqüència de l¿increment del servei degut al COVID-19,... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de fonendoscopis estandards adults per als Serveis Clinics de l'Hospital Universitar... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament deterg-desinfec s/alco escuma super750ml Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament escovilló nasofaringi flocat+medi 3ml Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament roba llit Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament escovilló flocat estàndard Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei de millora de la resiliència del servei Espai per millorar aspectes de continuïtat, seguret... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Subministrament carros ECG Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de portàtils per a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya Agència de l'Habitatge de Cat...02-06-20200€Descargar
Servei d'Intervenció en Crisi per atendre situacions d'emergència per feminicidis i violències ma... Institut Català de Les Dones ...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de seguretat per Hotel IBIS , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 pe... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de accessoris per als monitors PHILIPS de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron com ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 24 separadors rígids per equipar l'espai del Pavelló Olímpics del Passeig de l... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contracte d'emergència per a la prestació dels serveis de neteja i desinfecció de centres residen... Departament de Treball, Afers ...02-06-20200€Descargar
Recollida, tractament i destrucció d'artefactes fumígens ilacrimògens caducats en el marc de l'es... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Subministrament de 3 ordinadors portàtils per a proveir equipament de teletreball per a l' IPHES - ... Fundación Privada Instituto C...02-06-20200€Descargar
Servei de càtering a les persones usuàries de centres residencials per a persones amb discapacitat... Departament de Treball, Afers ...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament aparell ECG per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de mascaretes FFP2 cònica a/vàlvula exhalat NK95 de l'Hospital Universitari Vail d... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de broncoscopis d'un sol us per al servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 1000 bates, necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 pel centre d¿Atenció Pri... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament d'equips de protecció individual (3.500 mascaretes, 90 caixes de guants d'un sol ú... Departament D'agricultura, Ram...02-06-20200€Descargar
Subministrament d'equips de protecció individual (3.500 mascaretes, 90 caixes de guants d'un sol ú... Departament D'agricultura, Ram...02-06-20200€Descargar
Subministrament de Dexmedetomina per a farmàcia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. COVID-19 Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'instal·lació de gasos medicinals per a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. COVID-19 Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Procediment d'emergencia per el Servei de formació en la especialitat de neteja i higiene per inter... Secretaria de Serveis Penitenc...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 2 respiradors de transport per a la UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. CO... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de sondes d'aspiracio endotraqueal plàstic transparent per a un adaptador tipus Ver... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de material de proteccio de riscos laborals pel COVID per al personal de l'Hospital ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de material de proteccio de riscos laborals pel COVID per al personal de l'Hospital ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de Propofol Lipuro per a farmàcia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. COVID-19 Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de programari, suport i capa de dades CARTO per generar representacions gràfiques, que perme... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 1.080 paquets de 50 unitats de tovalloletes desinfectants cadascun per a la netej... Departament D'agricultura, Ram...02-06-20200€Descargar
Subministrament d'equips de protecció individual (3.000 mascaretes i 250 caixes de 200 unitats de g... Departament D'agricultura, Ram...02-06-20200€Descargar
Subministrament de manecs i pales de laringoscopi per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Reforç de seguretat de la cafeteria de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. COVID-19 Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 30 portarserum per equipar l'espai del Pavelló Olímpics del Passeig de la Vall ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
ubministrament d'una incubadora transport , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Hosp... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 5 carros alts amb cistell per equipar l'espai del Pavelló Olímpics del Passeig ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 500 Kits test anticuerpos SARS-COV-2, necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de tubs endotraqueals i sondes d'aspiracio per a les UCI de I'Hospital Universitari ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament De , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Hospital universitari de Gi... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei de bugaderia per a l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida i l'Hospital Comarcal del... Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Subministrament de term metres clínics digitals de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de term metres clínics digitals de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte d'emergència per a la prestació dels serveis de residència temporal i atenció a un esp... Departament de Treball, Afers ...02-06-20200€Descargar
temporal de llevant totalment extraordinari a Catalunya (Temporal Gloria), amb acumulacions de preci... Secretaria Per A la Mobilitat02-06-20200€Descargar
Subministrament de 2 respiradors V800 , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Hospital... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contracte d'emergència per a la prestació dels serveis de neteja i desinfecció de centres residen... Departament de Treball, Afers ...02-06-20200€Descargar
Servei de trasllat i adequació de fusteria, necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Hos... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de fonendoscopis per a nadons de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 3 respiradors V800 , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Hospital... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte d'emergència per a la prestació dels serveis de neteja i desinfecció de centres residen... Departament de Treball, Afers ...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 1500 bates, necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 pel centre d¿Atenció Pri... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 9 conjunts de cistelles per material amb suport rodable per la reconversió de la... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de material de protecció personal (19 mascaretes, 12 polvoritzadors, 52 parells de ... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Subministrament Frigorific i forn microones per a l'hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 25 equips Cytosorb per a I'UCI de l'area General de l'Hospital Universitari Vail ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament termometres clínics pila botó de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament termometres clínics pila botó de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament Material Sanitari per laparoscopia per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament conjunt 4 moduls cistelles per a medicació per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrment carros respiradors per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrment carros respiradors per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractació del servei de neteja d¿apartaments per personal de l'Hospital Universitari de Girona ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Contractacio pintat de parets, sostres i portes de la planta 9a B de l'Hospital Universitari de Giro... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la direcció de les obres de la xarxa de fibra òptica. Tram Mollerussa -... Infraestructures de la General...02-06-20200€Descargar
Subministrament Material Laboratori, Reactiu per a PCR en temps real, per a l'Hospital Universitari ... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament Material sanitari canul.les per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
COVID-19 Servei de bugaderia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de la Regió d'Emergències de les Terres ... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Subministrament de 2 respiradors model PB980 per a la UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. COV... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 500 sudaris amb làmina de polietilè en el marc de l'estratègia deresposta a l'... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra per l'adequació de la instal¿lació de gasos medicinals de la planta 9a B , necessari per a l... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei d'apats per a paceints i professionals de les instal.lacions de l'Hotel Renaissance (HUB) Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 7 bombes de drenatge MULTIBOX GRUNDFOS UNILIFT CC7 en el marc de l'estratègia de... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Subministrament mobiliari de farmacia per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament mobiliari de farmacia per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de carros de roba bruta per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 15 equips descontaminants en el marc de l'estratègia deresposta a l'epidèmia de... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de posada en marxa de la segona plataforma VPN deTeletreball per a permetre el teletreball de... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Safates de descontaminació de calçat Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 20 prestatgeries i 18 mòduls pel Pla de contingència pel SARS-CoV-2 de l'Hospit... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 20 prestatgeries i 18 mòduls pel Pla de contingència pel SARS-CoV-2 de l'Hospit... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei d'adequació de les instal.lacions de l'Hospital Universitari de Bellvitge per assegurar la c... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de laRegió d'Emergències de Girona duran... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Servei de bugaderia per a la Residència per a gent gran Lleida-Balafia i per a la Residència i Cen... Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de bates d'alta proteccio covid-19 per l'Hospital de Traumatologia de l'Hospital Uni... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de laRegió d'Emergències Centre durant e... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Subministrament de 2 grues per mobilitzar pacients enllitats per la reconversió de la planta 5a ann... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
178.000 guants de nitril pel Curs de Formació Bàsica per a Policies i Curs de Formació Bàsica pe... Institut de Seguretat Pública...02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament vestits coronavirus Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei de suport addicional a l'oficina tècnica de gestió i inventari de la xarxa de fibra òptica... Secretaria de Telecomunicacion...02-06-20200€Descargar
Subministrament mascaretes i filtres Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei suport presencial i tècnic 50 jornades de treball Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 2.000 bussos de paper classe III 5-6antiestàtic en el marc de l'estratègia dere... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament escovillons coronavirus Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de 100 unitats de 500 ml de gel hidroalcohòlic en el marc de l'estratègia de respo... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Subministrament d'un respirador MR1 Hamilton necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Hos... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Subministrament de mascaretes de protecció respiratòria autofiltrant per partícules FFP2 amb vàl... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de laRegió d'Emergències de Tarragona du... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de laRegió d'Emergències Metropolitana S... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Contractació emergència subministrament mascaretes quirúrgiques coronavirus Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Servei extraordinari de neteja i sanejament dels edificis de laRegió d'Emergències Metropolitana N... Departament d' Interior02-06-20200€Descargar
Subministrament i posada en marxa d'un Escàner RX digital per al Servei de Radiodiagnòstic del Cen... Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Subministrament mascaretes quirúrgiques Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Pales laringo Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar
Servei fabricació i instal-lació de manpares de seguretat Servei Català de la Salut (Ca...02-06-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament bates Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
COVID 19 - 2 taules d'anestesia General Electric per l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Ll... Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Projecte d'adeqüació quiròfans de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.COVID-19 Institut Català de la Salut (...02-06-20200€Descargar
Obra civil per instal·lar el dipòsit, gasificador i altres elements, i habilitar una zona de càrr... Servei Català de la Salut (Ca...01-06-20200€Descargar
Subministrament d'hidr xid s dic al 33%, necessari pel tractament de potabilització a la ITAM Llobr... Secretaría General de Territo...29-05-20201.129.300€Descargar
Subministrament de 3 SAI's per a les Delegacions del Mitjà Ràdio de la CCMA, SA. Ens Públic Corporació Catala...29-05-202015.000€Descargar
Obres de substitució de calderes i remodelació de la sala de màquines a l'alberg Mare de Deu de l... Agència Catalana de la Jovent...28-05-202068.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'assist ncia t cnica en l'execució dels contractes del Pla de radars de velocitat mitjana ... Servei Catalá de Transit28-05-202019.924€Descargar
SERVEI DE CREACIÓ I MANTENIMENT DEL PROGRAMA DE RECOLLIDA DEDADES DEL REGISTRE INTERNACIONAL EARCO ... Institut Català de la Salut (...27-05-202032.000€Descargar
Servei de redacció del projecte per a l'execució de la connexió delmunicipi de Castellví de la M... Secretaría General de Territo...27-05-202058.000€Descargar
Subministrament d'un aparell de via per l'execució de la fase 1 de les obres de renovació del canv... Secretaria Per A la Mobilitat26-05-2020167.000€Descargar
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU RECINTE DE GASOS MEDICINALS EN L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ PER AL PROJECTE DE... Institut Català de la Salut (...26-05-2020134.995€Descargar
Manteniment d'aplicacions informàtiques i suport al servei d'atenció a l'usuari d'ACCIÓ Agència per a la Competitivit...25-05-20201.030.000€Descargar
ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVE DORS DEL SERVEI DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENT I GESTIÓ EN ... Universitat Rovira y Virgili25-05-2020105.020€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de substitució de la coberta de la pista gimnàs i atri entrada, tancament frontal i instal·... Departament d' Ensenyament25-05-2020129.024€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN MICROSCOPI TIPUS WIDEFIELD, MULTIDIMENSIONAL, EQUIPAT PER A EXPERIMENTS EN VIU,... Institut Català de la Salut (...22-05-2020177.204€Descargar
SUBMINISTRAMENT D'UN MICROSCOPI TIPUS WIDEFIELD, MULTIDIMENSIONAL, EQUIPAT PER A EXPERIMENTS EN VIU,... Institut Català de la Salut (...22-05-2020177.204€Descargar
Serveis d'Auditoria externa Instituto Catalán de Finanzas21-05-2020405.000€Descargar
Subministrament de detectors de gasos i elements auxiliars per al cos de bombers de la Generalitat Departament d' Interior20-05-202023.830€Descargar
Servei de suport a l'operativa de factura electr nica per l'any 2020 Secretaría General de Territo...20-05-202034.900€Descargar
Serveis de batonat amb maquinària pesada al llarg de lalínia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de ... Secretaria Per A la Mobilitat20-05-2020346.421€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment de la bancada de compressors de les cambres de fred delBanc de Sang i Teixits Servei Català de la Salut (Ca...20-05-202021.594€Descargar
OBRES D'ESMENES ELÈCTRIQUES DERIVADES DE LES INSPECCIONS QUINQUENAL I ANUALS A LA PRESA DE SAU Agència Catalana de L'aigua20-05-202077.698€Descargar
Serveis de gestió i operació dels equips audiovisuals durant la celebració d'actes i/o rodes de p... Departament d' Interior19-05-20204.185€Descargar
Servei social 7 places pisos assistits per a joves entre 18 i 21 anys, en dificultat social, depene... Departament de Treball, Afers ...19-05-2020102.147€Descargar
SUPPLY OF AN IN VIVO ULTRASOUND IMAGING DEVICE FOR THE PRECLINICAL IMAGING PLATFORM OF VALL D¿HEBRO... Institut Català de la Salut (...19-05-2020108.390€Descargar
Subministrament de 10 vàlvules de retenció tipus CLASAR de diferents diàmetres per a les instal.l... Secretaría General de Territo...18-05-202027.233€Descargar
Servei de suport d'escriptori (HELPDESK) Secretaría General de Territo...18-05-202084.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI D'ASSESSORAMENT FISCAL A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 2020-2024 Agència Catalana de L'aigua18-05-202055.400€Descargar
Subministrament de 100 vàlvules pulmoautomàtiques DGPEIS Departament d' Interior18-05-202026.400€Descargar
Subministrament de 3.000 bobines de paper i 3.000 espraisdesinfectants multiusos en el marc de l'est... Departament d' Interior18-05-20200€Descargar
Obres de reforma d'infraestructura de dos m duls prefabricats a l'Institut Escola El Martinet de Rip... Departament d'Educació15-05-202067.937€Descargar
Obres de reforma interior d'espais per a noves aules ESO a l'Institut Escola Can Llobet de Barberà ... Departament d'Educació15-05-202069.582€Descargar
Subministrament de 6 transformadors per a serveis auxiliars 25000/400-220 V dels Ferrocarrils de la ... Secretaria Per A la Mobilitat15-05-2020118.294€Descargar
Servei recollida de residus Ciutat de la Justícia de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat p... Departament de Justícia14-05-202013.225€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE FÓRMULES MAGISTRALS I NORMALITZADES PER ALS CENTRES DE L'INSTITUT CATAL... Institut Català de la Salut (...14-05-2020551.776€Descargar
Subministrament de portaserum amb rodes per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...14-05-20206.380€Descargar
Armaris persiana i prestatges Servei Català de la Salut (Ca...14-05-20201.406€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE FUNDES DE PLÀSTIC PER A CUBETES DESTINADES AL LAB ANIMAL SERVICE (LAS - ROP) SIT... Institut Català de la Salut (...13-05-202019.800€Descargar
I20.0012SS - SE de neuropsicòleg expert en avaluacions neuropsicològiques de nens i adolestents en... Instituto de Investigaciones B...13-05-202016.200€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE FUNDES DE PLÀSTIC PER A CUBETES DESTINADES AL LAB ANIMAL SERVICE (LAS - ROP) SIT... Institut Català de la Salut (...13-05-202019.800€Descargar
Subministrament Equip per a PCR per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...13-05-2020252.636€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres per a la subsanació d'humitats en façana, renovació fusteria interior, lames exteriors i no... Departament d' Ensenyament12-05-202067.106€Descargar
SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I DESTRUCCIÓ D'ANIMALS MORTS EN DOS LOTS PER A L'EDIFICI MEDITERRANI... Institut Català de la Salut (...12-05-202010.000€Descargar
Servei de traducció i correcció de diversos documents de la Fundació TICSalut Fundació TicSalut12-05-202015.600€Descargar
Servei d'una agència de viatges Ens Públic Corporació Catala...11-05-20201.440.000€Descargar
Subministrament mobiliari Sanitari per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament mobiliari Sanitari per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament de 400 Kits test anticuerpos SARS-COV-2, necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 ... Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 500 bates , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Hospital universi... Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament de cànules nasals d'alt flux de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres... Infraestructures de la General...11-05-20200€Descargar
Subministrament conjunt de 9 moduls de cistelles per l'Hospital Univesitari de Bellvite Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament conjunt de 9 moduls de cistelles per l'Hospital Univesitari de Bellvite Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament de termòmetres clínics per als serveis clínics de l'Hospital Universitari Vall d'... Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament Camera Web Camp per l'Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de sistemes de tracció amb politges per reconversió de la Planta 5a annex en area ... Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament tauletes menjar per a pacients Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament de vacuoreguladors continu / intermitent per a la UCI de l'Hospital Universitari Val... Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament de 150 taules auxiliars per equipar l'espai del Pavelló Olímpics del Passeig de la... Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament material sanitari, canules venoses reforç 25FR 55CM 24F 3/8 Institut Català de la Salut (...11-05-20200€Descargar
Subministrament de 3 servidors per Bases de Dades Ens Públic Corporació Catala...08-05-202030.000€Descargar
Servei d'inserció de publicitat institucional de la campanya urgent CORONAVIRUS SALUT al mitjà onl... Departament de Salut08-05-2020553.719€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material divers no inventariable per a laDirecció General de Prevenció, Extinci... Departament d' Interior08-05-20200€Descargar
Neteja i desinfecció de vehicles del Cos de Mossos d'Esquadra(aprox. 100 turismes, 150 furgonetes i... Departament d' Interior08-05-20200€Descargar
Subministrament de 6 generadors d'ozó portàtils en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidè... Departament d' Interior08-05-20200€Descargar
Subministrament de material de protecció personal(25 mascaretes, 15 polvoritzadors, 52 parells de g... Departament d' Interior08-05-20200€Descargar
Subministrament de material divers: 2 safates de fibra perrecollida, 75 sudaris tipus llibre amb ans... Departament d' Interior08-05-20200€Descargar
Contracte d'emergència per a la prestació dels serveis de neteja i desinfecció de centres residen... Departament de Treball, Afers ...08-05-20200€Descargar
Servicio social para la gestión del Centro de Programas «Espai Cabestany» para jóvenes extutelad... Departament de Treball, Afers ...07-05-20201.970.710€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DEL SISTEMARADIOQUIRÚRGIC MÒBIL D'ALTES PRESTACIONS CL... Institut Català de la Salut (...07-05-202012.100€Descargar
SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS FOTOGRÀFICS, QUE COMPR N EL SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS, RECOLLIDA,... Institut Català de la Salut (...07-05-20202.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DEL SISTEMARADIOQUIRÚRGIC MÒBIL D'ALTES PRESTACIONS CL... Institut Català de la Salut (...07-05-202012.100€Descargar
Servei de reforç de la cobertura de la línia d'atenció permanent a dones en situació de violènc... Institut Català de Les Dones ...07-05-20200€Descargar
Contracte d'emergència per a la prestació dels serveis de neteja i desinfecció de centres residen... Departament de Treball, Afers ...07-05-20200€Descargar
Contracte d'emergència per a la prestació dels serveis de neteja i desinfecció de centres residen... Departament de Treball, Afers ...07-05-20200€Descargar
Subministrament de 50 conectors elastomeric rect flex 22F-15F de l'Hospital Universitari Vall d'Hebr... Institut Català de la Salut (...06-05-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació, amb caràcter d'emergència, del subministrament d'ordinadors portàtils per al fomen... Parlament de la Comunidad Aut...06-05-20200€Descargar
Subministrament de reactius i controls de qualitat per a prova PCR en temps real, deteccio d'acids n... Institut Català de la Salut (...06-05-20200€Descargar
Serveis d'assist ncia t cnica per a la reformulació dels serveis al client a les estacions. Estacio... Secretaria Per A la Mobilitat05-05-2020108.250€Descargar
subministrament de 1000 bates , necessari per a l'epidèmia del SARS-CoV-2 per a l¿Hospital univers... Institut Català de la Salut (...05-05-20200€Descargar
serveis de manteniment correctiu de les 175 Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) de la Xar... Servicio Meteorológico de Cat...05-05-20200€Descargar
Contractació de l'obra per l'Impermeabilització de la terrassa de la planta 10 de l'Hospital Unive... Institut Català de la Salut (...05-05-20200€Descargar
Contracte subscrit amb tramitació d'emergència Departament D'agricultura, Ram...05-05-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

servei de càtering per als malalts ingressats a l'Hotel Ibis a conseqüència del COVID19., necessa... Institut Català de la Salut (...05-05-20200€Descargar
Subministrament d'una centraleta , necessari per a l'epid mia del SARS-CoV-2 per a l¿Hospital unive... Institut Català de la Salut (...04-05-202018.508€Descargar
Servei de responsable de residus en les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de ... Secretaria Per A la Mobilitat27-04-2020279.300€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de ro... Infraestructures de la General...27-04-202031.500€Descargar
Servei de neteja per a fer front a les actuacions extraordinàries per la prevenció i contenció de... Servei Català de la Salut (Ca...27-04-20201.916€Descargar
Servei de manteniment i reparació de les portes i comportesautomàtiques de vidre d'estacions i dep... Secretaria Per A la Mobilitat20-04-202080.000€Descargar
Realització dels treballs de l'Oficina de suport adminitratiu de les ajudes a la mobilitat eficient... Institut Català D'energía (I...17-04-202042.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del Projecte Constructiu d'un pa... Infraestructures de la General...16-04-202031.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'impacte ambienta... Infraestructures de la General...16-04-202013.000€Descargar
Servei de neteja de les diferents estacions, dependències i automotors del Cremallera de Montserrat... Secretaria Per A la Mobilitat27-03-2020867.771€Descargar
Obres de modificació de dues cantonades del taller m bil de Martorell Enllaç dels Ferrocarrils de ... Secretaria Per A la Mobilitat26-03-2020146.683€Descargar
Servei de neteja de les diferents estacions, dependències i unitats de tren de la línia Lleida- La... Secretaria Per A la Mobilitat25-03-2020335.730€Descargar
Serveis d'implantació i gestió integral del Pla de retribució flexible per a les persones treball... Secretaria Per A la Mobilitat13-03-202098.540€Descargar
Subministrament combustible per la flota de vehicles Ens Públic Corporació Catala...13-03-2020440.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord Marc de subministrament de material d'oficina, petit equipament, paper i consumibles d'inform... Universitat Politècnica de Ca...13-03-20200€Descargar
Servei de suport especialitzat en màrqueting digital Agència per a la Competitivit...12-03-202090.000€Descargar
Subministrament, instal·lació i posada en funcionament del sistema de climatització de la Delagac... Ens Públic Corporació Catala...11-03-202034.000€Descargar
MATERIAL SANITARI DE DIAGNÒSTIC I EXPLORACIONS DIVERSES_COMPLEMENTARI Institut Català de la Salut (...10-03-2020486.344€Descargar
Subministrament i instal·lació d'una bomba de calor a l'edifici del Parc de Bombers de l'Hospitale... Departament d' Interior10-03-202042.000€Descargar
Contractació, en r gim de lloguer, del subministrament, transport, muntatge,desmuntatge i mantenime... Servei Català de la Salut (Ca...10-03-202049.587€Descargar
Lloguer material d'àudio per al programa El suplent Ens Públic Corporació Catala...10-03-202038.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment equips oxigenoteràpia i subministrament peces Departament d' Interior10-03-202031.370€Descargar
Direcció de les obres d'urbanització Fase II del Logis Empordà Secretaria Per A la Mobilitat10-03-2020161.935€Descargar
Manteniment equips oxigenoteràpia i subministrament peces Departament d' Interior10-03-202031.370€Descargar
Subministrament escales de mà Bombers, 2 lots Departament d' Interior09-03-202023.720€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ: GUANTS Institut Català de la Salut (...09-03-20206.141.110€Descargar
Serveis de lectura de les butlletes de control estadístic d'alcohol mia i de substàncies estupefae... Servei Catalá de Transit09-03-202025.220€Descargar
Subministrament maquinària treball forestal Cos Bombers Departament d' Interior09-03-202011.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Execució de les obres del projecte constructiu més l'annex d'actualització de Via ciclista del Te... Infraestructures de la General...06-03-20201.297.560€Descargar
serveis de manteniment multitecnic i d'instal.lacions contra incendis a l'edifici Eureka Universitat Autònoma de Barce...05-03-2020116.406€Descargar
Servei de manteniment preventiu d'un analitzador pre transfusional PK7312 pel Banc de Sang i Teixits... Servei Català de la Salut (Ca...05-03-202032.170€Descargar
Servei de manteniment preventiu d'un analitzador pre transfusional PK7312 pel Banc de Sang i Teixits... Servei Català de la Salut (Ca...05-03-202032.170€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ: POSICIONADORS,PROTECTORS, MANTES T RMIQUES Institut Català de la Salut (...04-03-2020455.788€Descargar
Serveis per l'assessorament, el desenvolupament i l'execució del Social Media Plan i més concretam... Secretaria de Comerç I Turism...04-03-2020195.969€Descargar
Servei consistent en l'organització i realització d'estades de circ a realitzar en els albergs de ... Agència Catalana de la Jovent...04-03-202038.832€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres del projecte d'adequació i millora de l'Estació Distribuidora de la Trinitat Fase IV. Secretaría General de Territo...04-03-20205.095.980€Descargar
Servei consistent en l'organització organització i realització d'estades d'excursionisme per l'Es... Agència Catalana de la Jovent...04-03-202089.695€Descargar
Contractació de la cobertura de responsabilitat civil del personal i autoritats al servei de l'Inst... Institut Català de la Salut (...02-03-202079.000€Descargar
Subministrament d'hemoderivats generats pel fraccionament del plasma obtingut pel Banc de Sang i Tei... Servei Català de la Salut (Ca...02-03-20208.653.850€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA: BATES_COMPLEMENTARI Institut Català de la Salut (...02-03-2020524.247€Descargar
Servei per al desenvolupament del curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor/a de ... Servei Catalá de Transit02-03-2020186.197€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE HBV, HCV I HIV MITJANÇANT TÈCNIQUES MOLECULARS I ARRENDAMENT D'EQUIPS ... Servei Català de la Salut (Ca...27-02-2020380.160€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un sensor Lidar aerotransportat Secretaria Per A la Planificac...25-02-2020990.000€Descargar
Serveis de suport tècnic especialitzat per efectuar inspeccions tècniques en carretera (ITV) desti... Servei Catalá de Transit25-02-2020126.773€Descargar
Servei de gestió de les avtivitats i recursos (Jocs i Tallers) de l'ICAEN Institut Català D'energía (I...25-02-2020165.289€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte constructiu Repara... Infraestructures de la General...21-02-202058.100€Descargar
Servei de recollida, transport i eliminació dels residus químics is erei de gestió integral de re... Institut Català de la Salut (...20-02-2020285.374€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NEUROCIRURGIA - HIDROCEFÀLIA - 20SM0039P Servei Català de la Salut (Ca...19-02-2020300.190€Descargar
Subministrament dels reactius i material fungible i la cessió de l'equipament necessari per realitz... Servei Català de la Salut (Ca...19-02-202010.357.400€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de ferm. Millora de ca... Infraestructures de la General...19-02-2020113.000€Descargar
Servei d'instal·lació, la cessió d'ús i el manteniment dels desfibril·ladors externs automàtic... Secretaria Per A la Mobilitat19-02-202025.200€Descargar
Servei d'instal·lació, la cessió d'ús i el manteniment dels desfibril·ladors externs automàtic... Secretaria Per A la Mobilitat19-02-202025.200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi ambiental de millora... Infraestructures de la General...18-02-202045.500€Descargar
Contracte d'obres d'urbanització de la fase 2 del Logis Empordà Secretaria Per A la Mobilitat14-02-20206.971.550€Descargar
Contracte de serveis per a l'Assistència tècnica per la Coordinació de seguretat i salut de l'exe... Infraestructures de la General...13-02-202025.908€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte ... Infraestructures de la General...13-02-202031.832€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SA1405_adquisició de test per a la detecció VIH i sífilis Departament de Salut11-02-2020169.895€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de mi... Infraestructures de la General...10-02-2020186.500€Descargar
2019/90 Obres de construcció de la Planta Tecnològica Alimentària i Gastronòmica del Campus de l... Universitat de Barcelona07-02-2020713.514€Descargar
Execució de les obres de nova construcció 1 línia a l'Escola La Serreta de Santpedor. Clau: PNH-1... Infraestructures de la General...05-02-20203.428.770€Descargar
I19_0036CH - PRODUCCIÓ I SUBMINISTRAMENT D'UN LOT D'ESCALA D'ENGINYERIA (NO-GMP) I DE LOTS GMP DE V... Instituto de Investigaciones B...02-02-20201.820.000€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de Millora general. Tercer carril calçada sent... Infraestructures de la General...22-01-2020365.027€Descargar
Subministrament de roba de llit, higiene i vestimenta del personal de l'empresa pública Gestió de ... Servei Català de la Salut (Ca...22-01-202050.354€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

DIRECCIÓ DE LES OBRES DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE CASSÀ DE LA ... Agència Catalana de L'aigua17-01-2020176.601€Descargar
Servei d'assistència als usuaris dels habitatges dels carrers Lluís Companys, 9-11 i Viladrosa, 86... Agència de l'Habitatge de Cat...14-01-2020340.880€Descargar
Servei de vigilància i seguretat en l'Hospital Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat Servei Català de la Salut (Ca...03-01-2020581.086€Descargar
Servei de transport mitjançant vehicles amb llic ncia de taxi. Fundació Per A la Universitat...24-12-2019140.000€Descargar
PTOP-2020-5. Servei d'assist ncia t cnica per als serveis d'informació i educació ambiental als p... Departament de Territori I Sos...23-12-20194.160.660€Descargar
PTOP-2020-26. Manteniment del sistema d'informació a les estacions d'autobusos (SIE) Departament de Territori I Sos...23-12-201945.217€Descargar
Execució de les obres del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i ... Infraestructures de la General...20-12-201928.880.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios de la c/ Sepúlveda, 148-150, c/... Departament de Treball, Afers ...12-12-2019128.326€Descargar
Servei d'ús de dos TAC (128 TALLS) per a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i per a l'Ho... Institut Català de la Salut (...06-11-20192.146.430€Descargar
Servei d'ús de dos TAC (128 TALLS) per a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i per a l'Ho... Institut Català de la Salut (...06-11-20192.146.430€Descargar
Acord marc relatiu als serveis d'acompanyament directiu individual per als directors i comandaments ... Fundació Per A la Universitat...15-10-2019109.800€Descargar
Material fungible esterilització (bosses, tovalloletes, agents esterilitzants, indicadors químics,... Servei Català de la Salut (Ca...23-07-2019264.606€Descargar
OBE 19/248 - SERVEI DE MANTENIMENT DELS GRUPS ELECTR GENS I ELS SISTEMES D'ALIMENTACIÓ INITERROMPUD... Institut Català de la Salut (...04-06-2019299.560€Descargar
Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, i serveis connexes, del vestuari pr... Servei Català de la Salut (Ca...14-05-20194.306.770€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEIS DE NETEJA I HIGIENITZACIÓ DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA DES DE L'1 DE JULIOL DE 201... Museu Nacional D'Art de Catalu...05-04-20191.106.810€Descargar
Contracte de serveis de manteniment i evolució dels sistemes informàtics de la Fundació per l'Esc... Fundación para la Escuela Sup...11-01-201927.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT D¿INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA PER A L¿IREC Fundación Privada Instituto d...06-09-2018157.500€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT HARDWARE DE SERVIDORS, GESTIONAT PER LA UNITAT IT, DEL VHIR. Institut Català de la Salut (...03-09-201830.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DEL MAQUINARI MICROINFORMÀTIC, GESTIONAT PER LA UNITAT IT, DE L... Institut Català de la Salut (...03-09-201815.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT INFORMÀTIC D'EQUIPS D'ELECTROMEDICINA - 18SER0110P Servei Català de la Salut (Ca...03-09-201850.667€Descargar
Ampliació de l'espai d'emmagatzematge dels gravadors de veu de Zona Franca i Reus del CAT112. Centre D'atenció I Gestió de...31-08-20188.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de gestió del Search Engine Management (SEM) de la Universitat Oberta de Catalunya a Llatino... Fundació Per A la Universitat...21-08-201829.400€Descargar
Servei de gestió de la planificació en Xarxes Socials per la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...21-08-201867.500€Descargar
E-300700/03-07-18 Subministrament d'equipament audiovisual per la docència al Campus de la Comunica... Universitat Pompeu Fabra09-08-20181.360.850€Descargar
Subministrament de títols de transport vàlids per a un sistema de control d'accessos basat en tecn... Secretaria Per A la Mobilitat06-08-2018395.000€Descargar
OBE 18/194 SERVEI D'IMPLEMENTACIÓ I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE GESTIÓ D'IDENTITATS Institut Català de la Salut (...06-08-201870.248€Descargar
Servei de manteniment de vehicles (robots) de desactivació d'explosius de què disposa la Direcció... Departament d' Interior03-08-201822.000€Descargar
Subministrament 400 caputxes de rescat per al Cos de Bombers Departament d' Interior03-08-201874.104€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de reforma dels sistemes d'infraestructures de telecomunicacions i de l'equipament audiovisual... Departament de la Presidència16-07-2018876.771€Descargar
Servei d'assessorament, suport a la gestió, diagnosi, comunicació i execució projecte EFA 216/16/... Departament D'agricultura, Ram...16-07-201865.076€Descargar
Serveis de lectura de les butlletes de control estadístic d'alcoholèmia i de substàncies estupefa... Servei Catalá de Transit16-07-201829.460€Descargar
2018/54 Subministrament de renovació de la llicència de Campus ChemOffice Professional Universitat de Barcelona16-07-201833.800€Descargar
Contractació, per part de la Fundació Bosch i Gimpera, de la fabricació i subministrament de xips... Universitat de Barcelona13-07-201880.000€Descargar
2018/59 Subministrament d'extensió de la xarxa wi-fi de la Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona12-07-201834.900€Descargar
Servei d'emissió de documents d'identificació equina Departament D'agricultura, Ram...12-07-201825.491€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Ampliació del sistema de monitorització i de supervisió remota de la xarxa pública d'aer droms i... Aeroports Públics de Cataluny...11-07-2018150.000€Descargar
Lloguer motxilles 4G Ens Públic Corporació Catala...10-07-201813.825€Descargar
Servei de planificació i gestió dels perfils a les xarxes socials d'ACCIÓ així com d'elaboració... Agència per a la Competitivit...10-07-201840.000€Descargar
Provisió material xarxa informàtica de coure Ens Públic Corporació Catala...09-07-201830.000€Descargar
Subministrament ordinadors Agencia de Gestión de Ayudas ...02-07-201810.000€Descargar
Actualització editors d'àudio fase 2 Ens Públic Corporació Catala...29-06-201839.000€Descargar
Controladores per cabina Store Data Ens Públic Corporació Catala...29-06-201813.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment, suport de sistemes i llicències, i servei de suport als usuaris Institut Català de la Salut (...31-05-20188.750€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un sistema d'alimentació elèctrica ininterrompuda (SAI) per a ... Ens Públic Corporació Catala...31-05-2018120.000€Descargar
Subministrament de l'equipament esportiu i peces d'uniformitat per als alumnes del Curs de Formació... Institut de Seguretat Pública...18-05-201865.991€Descargar
SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE PRIMARI DEL CRG Fundació Privada Centre de Re...18-05-201871.053€Descargar
Subministrament i instal lació d'un sistema d'àudio 3D per al Departament de la Informació i les ... Universitat Pompeu Fabra15-05-201852.500€Descargar
Serveis de creació de la nova web de l'Oficina Antifrau de Catalunya, migració de continguts i int... Oficina Antifraude de Cataluñ...14-05-201840.000€Descargar
La licitació té per objecte la renovació de l'equipament audiovisual existent a l'Auditori Antoni... Universitat de Barcelona14-05-201827.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 12 switch de comunicacions de 48 ports 1000Base-T amb POE+ i 2 ports 10GBase-X Ens Públic Corporació Catala...11-05-201824.800€Descargar
Prueba gratuita
Contacto