Se han encontrado 10 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment de llicències de correu electrònic LOTUS per al Servei Andorrà d?Atenció Sanitària. Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar
concurs públic internacional per a l'adquisició d'un esterilitzador de baixa temperatura per al se... Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar
concurs públic internacional per a l'adquisició d'un equip de diatèrmia per terra pelvià per al ... Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar
concurs públic internacional per a l?adquisició d?un sistema de desinfecció de les aigües residu... Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar
concurs públic internacional per a l'adquisició d'una rentadora d'instrumental per al servei d'Est... Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar
concurs públic internacional per al subministrament, muntatge i posta a punt d?una màquina refreda... Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar
Adquisició de llicències O365 de MICROSOFT per al Servei Andorrà d?Atenció Sanitària Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

concurs públic internacional per a l'adquisició d'un aparell de teràpia d'extremitat superior rob... Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar
concurs públic internacional per a l'adquisició d'un micròtom per al servei d'Anatomia Patològic... Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar
subministrament de material informàtic Consell Directiu del Servei An...23-09-20200€Descargar
Prueba gratuita
Contacto