Se han encontrado 15 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'auditories internes del Sistema integrat de gestió d'ATL Secretaría General de Territo...18-01-202130.000€Descargar
Subministrament d'una (1) vàlvula de retenció per substitució de la vàlvula 05RV00225 de la bom... Secretaría General de Territo...18-01-202125.000€Descargar
Servei de direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció del projecte estat final d... Secretaría General de Territo...18-01-20217.500€Descargar
Obres del projecte constructiu per a la renovació del dip sit de La Roca Can Prats. Punt crític 10... Secretaría General de Territo...07-01-2021206.342€Descargar
Serveis de manteniment i d'optimització de les aplicacions de data warehouse i data analytics Secretaría General de Territo...04-01-2021331.000€Descargar
Control de qualitat de les obres del projecte de seguretat per la protecció de les instal·lacions ... Secretaría General de Territo...29-12-202031.357€Descargar
Servei de renovació de les llic ncies i manteniment del programari Talend Cloud Data Integration. Secretaría General de Territo...29-12-202062.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment preventiu i verificació d'equips dels laboratoris d'ATL. Secretaría General de Territo...29-12-202085.698€Descargar
Servei de manteniment preventiu i verificació d'equips dels laboratoris d'ATL. Secretaría General de Territo...29-12-202085.698€Descargar
Servei de revisió anual de les instal.lacions amb risc de transmissió de legionel.la de l'ETAP del... Secretaría General de Territo...24-12-202022.350€Descargar
Subministrament del conjunt de sorra i graves per als filtres n 5 i 6 de l'ETAP Llobregat Secretaría General de Territo...24-12-202021.741€Descargar
Servei d'elaboració i edició de la Declaració Ambiental d'ATL. Secretaría General de Territo...23-12-202010.600€Descargar
Sevei d'assessorament i mediació de les assegurances privades de l'Ens d'Abastament d'aigua Ter-Llo... Secretaría General de Territo...23-12-202023.000€Descargar
Servei de renovació de les posades a terra no adequades dels parallamps d'ATL. Secretaría General de Territo...13-10-202015.882€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres del projecte de remodelació de les instal.lacions de mitja tensió ETAP Llobregat Secretaría General de Territo...24-07-20201.199.800€Descargar
Prueba gratuita
Contacto