Se han encontrado 11 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Reforma de la instal·lació de climatització (fred) de l'edifici MRB de la Universitat Autònoma d... Universitat Autònoma de Barce...24-11-2020142.200€Descargar
Obres per a la substitució dels focus d'il·luminació del camp de futbol del Servei d'Activitat F... Universitat Autònoma de Barce...24-11-202064.003€Descargar
Subministrament d'un sistema de biodescontaminació per peròxid d'hidrogen vaporitzat per la UAB (E... Universitat Autònoma de Barce...13-11-202083.791€Descargar
Exp. 13/2020-SE-POS: Contractació dels serveis d'una organització d'investigació en salut clínic... Universitat Autònoma de Barce...13-11-202042.239€Descargar
Subministrament de carpetes de matrícula per als estudiants de la UAB (Exp. Consu-20/2020) Universitat Autònoma de Barce...13-11-202052.000€Descargar
Subministrament d'un sistema de biodescontaminació per peròxid d'hidrogen vaporitzat per la UAB (E... Universitat Autònoma de Barce...13-11-202083.791€Descargar
Subministrament d'un equip informàtic amb equip de suport per realitzar sessions de telemedicina i ... Universitat Autònoma de Barce...26-10-202021.933€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un equip informàtic amb equip de suport per realitzar sessions de telemedicina i ... Universitat Autònoma de Barce...26-10-202021.933€Descargar
Servei per a la preparació i celebració d'un programa formatiu a les instal lacions de simulació ... Universitat Autònoma de Barce...08-10-202043.650€Descargar
Subministrament d'un sistema de microscòpia confocal espectral de rastreig làser d'alta resolució... Universitat Autònoma de Barce...04-08-2020433.000€Descargar
Subministrament d'un sistema de microscòpia confocal espectral de rastreig làser d'alta resolució... Universitat Autònoma de Barce...04-08-2020433.000€Descargar
Prueba gratuita
Contacto