Se han encontrado 384 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc per al subministrament de material necessari per fer front a la COVID-19 Comisión Central de Suministr...18-01-202149.959.300€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'ESTERILITZACIÓ_COMPLEMENTARI Institut Català de la Salut (...18-01-202142.168€Descargar
Acord marc per al subministrament de material necessari per fer front a la COVID-19 Comisión Central de Suministr...18-01-202149.959.300€Descargar
SERVEI D'ELABORACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE LA HISTÒRIA DE LA COOPERACIÓ CATALANA PER AL DESENVOLUPAMEN... Agencia Catalana de Cooperaci...18-01-202114.235€Descargar
Subministrament de pa i pastes congelades per subministrar a les fleques i cafeteries dels centres p... Secretaria de Serveis Penitenc...18-01-202199.848€Descargar
2020-000672 Bis Subministrament de carburant a les unitats de gestió pròpies del SEM Servei Català de la Salut (Ca...18-01-2021165.698€Descargar
Adquisició i distribució de 80.000 kits d'higiene bucodental per a primer de primària, del curs e... Departament de Salut18-01-202179.840€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de revisió, transcripció i traducció de textos Departament de Salut18-01-202162.000€Descargar
Adquisició i distribució de 80.000 kits d'higiene bucodental per a primer de primària, del curs e... Departament de Salut18-01-202179.840€Descargar
Contratación del servicio de transporte de pacientes de los centros asistenciales de FREMAP, Mutua ... Mutua de Accidentes de Trabajo...16-01-20212.394.200€Descargar
Serveis per a la realització de les actuacions de caràcter formatiu i de tractament de violències Departament de Justícia15-01-2021574.200€Descargar
Ampliación y modernización de filtros de mangas existentes - (Avis de préinformation).. Mancomunidades15-01-20212.650.920€Descargar
Migración y actualización del sistema de control de depuración de gases - (Avis de préinformatio... Mancomunidades15-01-2021697.467€Descargar
CONTRACTACIÓ D'UNA CONSULTORIA, DESENVOLUPAMENT D'UNA ESTRATEGIA DE MÀRQUETING RELACIONAL, CAMPANY... Museu Nacional D'Art de Catalu...15-01-2021292.105€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT DE CARBÓ ACTIU Mancomunidades15-01-202166.000€Descargar
SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE VISITES GUIADES DE LES EXPOSICIONS TEMPORALS I DEL CASTELL DE VIL... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-01-202125.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE QUANTIFICACIÓ ABSOLUTA DE FORMIAT, ACETAT, PROPIONAT, BUTIRAT I SUCCINA... Institut Català de la Salut (...15-01-202138.536€Descargar
Servei de comunicació i coordinació de l'activitat professional de la FIM Vila-seca per un termini... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-01-202196.085€Descargar
Supressió de barreres arquitect niques i construcció de magatzem al cementiri del Rourell Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-01-202174.741€Descargar
7094/2020 - contracte administratiud'obres referents al projecte Millora accés i aparcament a l'esp... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-01-2021142.888€Descargar
Implantació d'elements de pacificació del trànsit en determinats carrers de Tarragona Ayuntamiento de Tarragona15-01-202139.993€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Construcció i manteniment per impulsar la transformació digital del Departament de Treball, Afers ... Secretaria de Telecomunicacion...14-01-20218.406.720€Descargar
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN CAUCES DE LA CUENCA DEL EBRO EN TARRAGONA Grupo Tragsa14-01-202141.745€Descargar
Servei d'accés a una plataforma financera de gestió del deute i de les operacions de finançament ... Secretaria Per A la Mobilitat14-01-20219.000€Descargar
Contracte de serveis d'assist ncia t cnica per al disseny i implementació d'un pla de capacitació ... Consejos Comarcales14-01-20214.711€Descargar
Curs Lletres per tothom Consejos Comarcales14-01-20212.727€Descargar
Servei de manteniment d'instal lacions i equips de cultiu i producció aqüícola a l'Institut d'Est... Serveis Territorials D'educaci...14-01-202122.728€Descargar
Subministrament d'un sistema de control Broadcast Ens Públic Corporació Catala...14-01-2021213.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de disminució del combustible en zones estrat giques de boscos de Gisclareny Forestal Catalana, S.A14-01-202124.783€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Terra Alta, de Gandesa Departament d'Educació14-01-202139.415€Descargar
ACORD MARC FARINA Secretaria de Serveis Penitenc...14-01-2021338.000€Descargar
Nova delegació de Lleida Ens Públic Corporació Catala...14-01-2021158.000€Descargar
Edifici per aparcaments al Carrer dels Clots Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-01-2021328.674€Descargar
Subministrament de mobiliari laboratori i tecnologia Departament d'Educació14-01-202199.919€Descargar
Subministrament de mobiliari laboratori i tecnologia Departament d'Educació14-01-202199.919€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Consulta Preliminar de Mercat 10-2020. Gestió de la qualitat. ISO Servei Català de la Salut (Ca...14-01-20210€Descargar
SUMINISTRO CALZADO VESTUARIO AEROPUERTO DE REUS Aena, Aeropuertos Españoles y...13-01-202114.950€Descargar
Subministrament per la renovació de la CPD de l'Ajutnament de la Canonja. Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-01-202173.554€Descargar
servei per a l elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal DUPROCIM de diferents mu... Diputación Provincial de Tarr...13-01-2021141.291€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ D'ESCORXADOR M BIL DE BAIXA CAPACITAT PER A PETITS REMUGANTS PER A E... Direcció General de Desenvolu...13-01-202180.000€Descargar
G2024-2020-19 Contractació del servei de suport en el marc de les subvencions de prevenció i prepa... Agencia de Residus de Cataluny...13-01-202127.870€Descargar
CONCESSIÓ DEL SERVEI PUBLIC DE L'ESCOLA BRESSOL ESTEL DE MAR Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-01-20210€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de construcció de punt de reserva d'aigua a la forest Refalgari CUP3 Forestal Catalana, S.A13-01-202149.455€Descargar
Diversos serveis de formació per al personal de Logaritme Logaritme, Serveis Logístics,...13-01-2021142.775€Descargar
Obra forestal de reducció de càrrega de combustible a la forest Plans i Baridana Forestal Catalana, S.A13-01-202121.869€Descargar
Execució de les obres de manteniment de franjes de prevenció d'incendis al PPP St. Llorenç de Mun... Forestal Catalana, S.A13-01-202135.404€Descargar
Obres d'actuacions de millora en l'accessibilitat per a la prevenció d'incendis a les forests d'ent... Forestal Catalana, S.A13-01-202139.638€Descargar
Obres d'actuacions en àrees estratègiques de la gestió per a la prevenció d'incendis forestals a... Forestal Catalana, S.A13-01-202128.853€Descargar
Obres de manteniment i millora de la pista de Vidra Forestal Catalana, S.A13-01-202124.793€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equips de comunicacions per àudio Ens Públic Corporació Catala...12-01-2021158.000€Descargar
CONTRACTE ADMINISTRATIU ENVERS LES OBRES DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA I XARX... Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-01-202165.691€Descargar
Servei de manteniment dels espais verds del terme municipal de Reus Tarragona. Ayuntamientos Provi...12-01-2021851.230€Descargar
Manteniment llicènies VMWare Ens Públic Corporació Catala...12-01-202127.000€Descargar
SCS-2021-162 Redacció del projecte i execució de les obres de dos edificis polivalents, construït... Servei Català de la Salut (Ca...12-01-20210€Descargar
6612/2020 - Contracte de subministrament gasoil per a la flota de vehicles de la brigada municipal i... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-01-202126.810€Descargar
Servei d'assegurança multi industria pels edificis, instal·lacions i equipaments del Banc de Sang ... Servei Català de la Salut (Ca...11-01-202182.113€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

6613/2020 - Contractació administrativa de serveis de revisió i manteniment extintors i equips con... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-01-20215.403€Descargar
6654/2020 - contractació administrativa de subministrament de material divers per brigada i altres ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-01-202198.400€Descargar
10.1.3 Registre mesures incid ncies QSE Departament d'Empresa i Coneix...11-01-202129.950€Descargar
Subministrament materials formació i oci CE 2021 Departament de Justícia11-01-202174.597€Descargar
Subministrament material fungible Sigma Gestión Universitaria, ...11-01-20219.236€Descargar
ACORD MARC RELATIU ALS SERVEIS DE FORMACIONS ESPECÍFIQUES PEL DESENVOLUPAMENT T CNIC I COMPETENCIAL... Fundació Per A la Universitat...11-01-2021106.000€Descargar
Servei d'impressió material publicitari punt de venda per a l'any 2021 Entitat Autònoma de Jocs I Ap...11-01-2021185.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició, mitjançant un contracte mixte, d'una central telefònica per al Consell Comarcal del M... Consejos Comarcales11-01-202115.907€Descargar
Subministrament de Centreon Enterprise Monitoring (Exp. 2020/181-GEC) Diputación Provincial de Tarr...11-01-202116.013€Descargar
Subministrament de llibres en llengua castellana Fundació Per A la Universitat...10-01-202167.951€Descargar
Servicio de telecomunicaciones para Activa Mutua Mutua de Accidentes de Trabajo...10-01-2021780.000€Descargar
CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS PER A L'ÀREA RECREATIVA SITUADA... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-01-202149.587€Descargar
CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A LA COL LOCACIÓ D'UNS M DULS A L'ESPAI SITUAT ENTR... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-01-202169.740€Descargar
Servicio de dron - Programa de CRTVE en Cataluña 2021 Sociedad Estatal de Participac...08-01-202111.050€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de personalització, impressió i distribució dels títols acadèmics no universitaris, dels... Departament d'Educació08-01-2021434.925€Descargar
Enquesta Clima Empresarial de Catalunya 2021 Institut D'Estadistica de Cata...08-01-202148.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ DE LES OBRES CORRESPON... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-202196.378€Descargar
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIV... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-202149.736€Descargar
Contracte pel subministrament d'ordinadors portàtils pels usuaris municipals, per procediment obert... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-202121.500€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DE LES OFICINES MUN... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021653.404€Descargar
Contracte administratiu del servei d'enterraments i trasllats de restes en el cementiri municipal de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-20218.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

72ª edició de la Festa dels Tres Tombs de Calafell 2021. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-20210€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021373.244€Descargar
Adquisició de vacunes 2021. Departament de Salut07-01-202112.907.400€Descargar
Contractació d'un servei en modalitat en núvol del sistema per la gestió integral de RRHH a l'Aj... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-01-2021148.160€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA_COMPLEMENTARI-2 PER ALS CENTRES DE L'INSTITUT CATAL... Institut Català de la Salut (...05-01-2021815.737€Descargar
Assistència informàtica als ens de la comarca del Tarragonès excepte Tarragona, Salou i Vila-seca Consejos Comarcales05-01-202133.058€Descargar
Servei de suport, assistència en competències digitals, l'ús de les TIC i eines de l'administraci... Consejos Comarcales05-01-202120.661€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contratación agencia de medios para la promoción del Patronato de Turismo de la Diputación de Tar... Diputación Provincial de Tarr...04-01-202111.706.900€Descargar
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE AVIÓNICA DE LAS AERONA... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021100.000€Descargar
Servei de seguiment tècnic dels tàndems de mentoria en el marc dels programes de mentoria de la Se... Departament de Treball, Afers ...04-01-2021381.738€Descargar
Reus Ciutat Inclusiva - Actuacions Fase 1. Projecte de paviments de rajoles guia, voreres i passos d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021146.116€Descargar
Construcció d'una planta de tractament de resta i túnels descomposició de FORM al Centre Comarcal... Consejos Comarcales04-01-20213.020.240€Descargar
Servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis del... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-202148.300€Descargar
Subministrament de granotes ignífugues d'estiu per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra... Departament d' Interior04-01-2021399.310€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment dels equips de respiració autònoma del cos de Bombers de la Generalitat dura... Departament d' Interior04-01-2021158.900€Descargar
Adquisició de mobiliari i maquinària per equipar la sala de plens, els locals socials de la Miralb... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-202118.635€Descargar
Execució de les obres del Projecte de construcció de la xarxa de pluvials a l'avinguda Catalunya a... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021101.082€Descargar
Servei d'immobilització de vehicles per mitjans mecànics, retirada de la via pública mitjançant ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-2021380.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC EN MATÈRIA URBANÍSTICA Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-01-202183.141€Descargar
L'objecte del contracte és l'adquisició de: 1.- Quinze (15) ordinadors portàtils HP EliteBook 830... Consorcios04-01-202116.189€Descargar
Contracte basat Acord Marc INGESA AM 2020/070: Guants Institut Català de la Salut (...04-01-20217.344.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Experimentos para programa de CRTVE en Cataluña Sociedad Estatal de Participac...31-12-20203.900€Descargar
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE LA SAT - BENIFALLET Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-12-2020684.301€Descargar
Concessió de llicència d'ús privatiu de domini públic per a la instal·lació de màquines de ve... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-12-2020600€Descargar
Contractació basada en l'Acord marc per al subministrament de Bases de dades jurídiques en format ... Comisión Central de Suministr...31-12-202090.000€Descargar
Contractació dels Serveis organització i supervisió de les diferents línies d'activitat per a Ca... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-202048.300€Descargar
Servei de laboratori d'anàlisi clíniques Ens Públic Corporació Catala...30-12-202016.000€Descargar
Subministrament de material de neteja per destinar-lo en l'execució i desenvolupament normal de l'a... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-202070.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SCS-2021-105: Servei de Manteniment de les Instal·lacions dels Serveis Matrius del Servei Català d... Servei Català de la Salut (Ca...30-12-2020104.470€Descargar
Adequació de les instal.lacions generals de l'edifici C de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut (...30-12-20201.045.370€Descargar
Obres de reposició de baranes de 3 ponts de la línia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat30-12-2020193.763€Descargar
Serveis de direcció d'obra per a reposició de baranes en 3 ponts de la línia Lleida-La Pobla de S... Secretaria Per A la Mobilitat30-12-202010.563€Descargar
Subministrament d'energia el ctrica en baixa tensió als albergs de la XANASCAT gestionats per l'Ag ... Agència Catalana de la Jovent...30-12-2020392.474€Descargar
Obres que comprenen el Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Tabaris i el Projecte de col.locació... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-20203.630.810€Descargar
Millora acústica i t rmica i ampliació al Casal de Raval de Cristo. Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020291.633€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

subministrament maquinària neteja. Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-20201.642.130€Descargar
Obres de remodelació de les instal.lacions de la nova UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut (...30-12-20201.169.300€Descargar
Serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament xarxa de fibra ... Infraestructures de la General...30-12-202043.802€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte de desplegament xar... Infraestructures de la General...30-12-202049.587€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de desplegament x... Infraestructures de la General...30-12-202028.926€Descargar
Assistència sanitària complementària per al personal de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet i la ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-12-2020182.400€Descargar
Subministrament de llic ncies Esker Fax workgroup (Ref. POSS69/20). Secretaria Per A la Mobilitat30-12-20202.272€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de l... Infraestructures de la General...30-12-2020282.341€Descargar
EC 2021 90 Servei de recollida selectiva per a l'any 2021 de paper, cartró, envasos, vidre, piles, ... Departament de la Vicepresidè...30-12-20204.464€Descargar
Obra civil de remodelació de la nova UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut (...30-12-20201.042.540€Descargar
Expedient 9756/2020 Contracte menor del subministrament d'una destoconadora per a la Brigada Municip... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-12-20206.000€Descargar
Servei de subministrament de dades de velocitats mitjanes de recorregut de la xarxa de carreteres de... Servei Catalá de Transit29-12-2020110.137€Descargar
Contracte dels serveis i les obres per la reurbanització dels carrers de Quatre Fonts, i de l'Om fi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-12-2020630.638€Descargar
Contracte mixt per la reforma del local municipal situat a la planta baixa de l'edifici del Camí Re... Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-12-202073.781€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment preventiu i verificació d'equips dels laboratoris d'ATL. Secretaría General de Territo...29-12-202085.698€Descargar
Servei de manteniment preventiu i verificació d'equips dels laboratoris d'ATL. Secretaría General de Territo...29-12-202085.698€Descargar
Subministrament dels cartells d obres anunciadors del Pla d Acció Municipal 2020-2023 Diputación Provincial de Tarr...28-12-2020206.612€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte Rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l?accé... Diputación Provincial de Tarr...28-12-2020495.799€Descargar
Subministrament de consumibles informàtics (tòners i cartutxos) per a les impressores de la Diputa... Diputación Provincial de Tarr...28-12-202072.296€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-722 i T... Diputación Provincial de Tarr...28-12-2020704.801€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera TV-7002, de Vimbodí a Po... Diputación Provincial de Tarr...28-12-20201.989.610€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS D'OFICINES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Agència Catalana de L'aigua28-12-2020403.325€Descargar
7600 - Obres rehabilit. parcial CIFO Sant Feliu Servicio de Ocupación de Cata...28-12-2020345.263€Descargar
Contracte de serveis d'assistència tècnica per donar continuïtat a la cooperació territorial del... Consejos Comarcales28-12-202021.400€Descargar
Servei d'una pòlissa d'assegurança de Defensa Jurídica per a cada propietari d'habitatges que sig... Agència de l'Habitatge de Cat...28-12-2020946.000€Descargar
SCS-2021-29: Servei de suport t cnic pel desplegament i acompanyament del Pla d'Enfortiment i Transf... Servei Català de la Salut (Ca...28-12-2020197.956€Descargar
Contractació de les obres corresponents a les fases 1.1 i 1.2 del projecte de remodelació del pave... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-12-20201.038.480€Descargar
Formació al personal investigador dels projectes europeus TECNIOspring PLUS i Tecniospring INDUSTRY Agència per a la Competitivit...28-12-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE NETEJA DELS CENTRES DE TREBALL DE SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, DIVISIÓDE REUS SERV... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-12-2020124.510€Descargar
Llic ncies sistema Rascular per automatizació control equips de video Ens Públic Corporació Catala...28-12-202014.975€Descargar
Servei de neteja a les depend ncies de l'Ag ncia Tributària de Catalunya (any 2021) 5 lots Agencia Tributaria de Cataluñ...28-12-2020684.047€Descargar
Subministrament de 10 equips portàtils radiologia pla conting ncia COVID SISCAT Servei Català de la Salut (Ca...28-12-2020600.000€Descargar
1500 contenidors isot rmics transport vacunes 2-8 C Departament de Salut28-12-2020415.000€Descargar
Servei de garantia acad mica i de qualitat lingüística, d'edició i maquetació dels enunciats d'e... Comissionat Per A Universitats...28-12-2020183.703€Descargar
Servei de resid ncia de 26 places a l'Alberg Canonge Collell de Vic, per a persones amb discapacitat... Departament de Treball, Afers ...28-12-2020150.772€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Ampliació del termini de l'encàrrec d'emerg ncia E-22-2020 dels serveis socials en quatre habitatg... Departament de Treball, Afers ...28-12-2020140.671€Descargar
Contractació d'un subministrament de 10 ultracongeladors -86 C per al Banc de Sang i Teixits per do... Servei Català de la Salut (Ca...28-12-2020102.898€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia pels serveis de neteja multifuncional a la Resid ncia de gent gran Natzaret, ... Departament de Treball, Afers ...28-12-202056.138€Descargar
250 unitats de registradors per al control de temperatura Departament de Salut28-12-202015.475€Descargar
Subministrament en r gim d'arrendament de diversos vehicles per als centres propis i serveis de la D... Departament de Treball, Afers ...28-12-202012.741€Descargar
Expedient de contractació del servei d'assegurances de responsabilitat patrimonial i civil de la Ge... Direcció General de Política...26-12-20205.800.000€Descargar
Señalización horizontal red carreteras Diputación de Tarragona. Diputación Provincial de Tarr...24-12-20201.512.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i instal·lació del mobiliari per a diverses aules i per al menjador de la planta b... Diputación Provincial de Tarr...24-12-202039.700€Descargar
EC 2021 72 Prestació del servei de transport, moviments interns i trasllats de mobiliari, equips in... Departament de la Vicepresidè...24-12-202010.129€Descargar
IDECE-2021-1 Contracte de serveis per a l'execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre... Secretaria Per A la Planificac...24-12-20202.772.620€Descargar
Acord Marc per al subministrament de proves diagnostiques cutànies d'al lergia i immunoteràpia (va... Consorcios24-12-2020132.700€Descargar
Serveis de desenvolupament dels evolutius del sistema degestió de les reclamacions de Ferrocarrils ... Secretaria Per A la Mobilitat24-12-20208.000€Descargar
LICITACIÓ D'OBRES Millores a la piscina municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-12-202061.961€Descargar
Servei de revisió anual de les instal.lacions amb risc de transmissió de legionel.la de l'ETAP del... Secretaría General de Territo...24-12-202022.350€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obra de la nova nau de quarantena al centre IRTA Sant Carles de la Ràpita Institut de Recerca I Tecnolog...24-12-2020142.539€Descargar
Servei públic del Cementeri Municipal de Cunit Tarragona. Ayuntamientos Provi...24-12-202040.698€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu Roton... Infraestructures de la General...24-12-202031.500€Descargar
Subminstrament de 6 conjunts de càmeres súper 35mm de segona mà Ens Públic Corporació Catala...24-12-20205.000€Descargar
Subministrament de fàrmacs amb exclusivitat per l'Institut Català d'Oncologia. Lots: La licitació... Servei Català de la Salut (Ca...24-12-202014.882.600€Descargar
Suministro de vehículos en régimen de alquiler para realizar tareas de colaboración con el SESCAM... Empresa Pública de Gestión A...24-12-2020214.000€Descargar
Servei de formació per implantar en els departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya la... Departament de Polítiques Dig...23-12-202082.475€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals i a cont... Departament de Justícia23-12-20201.949.720€Descargar
subministrament de reactius químics, material fungible, equipament i fungible de microsc pia pels c... Universitat Politècnica de Ca...23-12-20202.400.000€Descargar
Contractació Serveis de manteniment hardware i software dels equips de comunicacions per a la Unive... Universitat Politècnica de Ca...23-12-202090.000€Descargar
Servei de manteniment i millora dels dominis i espais web de la MIDIT, Disseny i programació de la ... Mancomunidades23-12-202014.876€Descargar
Serveis de gestió de projectes, disseny i desenvolupament d'aplicacions i suport a l'explotació de... Universitat Politècnica de Ca...23-12-20201.205.000€Descargar
Servei de producció i muntatge de l'exposició L'enigma iber. Arqueologia d'una civilització, prod... Direcció General del Patrimon...23-12-202073.401€Descargar
SA1402 - Medis de cultiu aigües de bany Departament de Salut23-12-202061.970€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de transporte sanitario individual en Cataluña Ibermutuamur, Mutua de Acciden...23-12-202088.664€Descargar
serveis d'actualització del Graf d'Exposició al Risc i redacció del Anuari Estadístic d'Accident... Servei Catalá de Transit23-12-202033.473€Descargar
Subministrament de material fungible específic per a extraccions de sang i altres fluids per l'Inst... Servei Català de la Salut (Ca...23-12-2020201.525€Descargar
Subministrament de targetes regal destinades a una promoció comercial per als agents venedors Entitat Autònoma de Jocs I Ap...23-12-202060.000€Descargar
Obres de sectorització i protecció contra incendis de l'escala Balmes de l'edifici del Centre Corp... Institut Català de la Salut (...22-12-2020195.620€Descargar
Servei de manteniment dels equips de gestió i control d'instal·lacions informàtiques de climatitz... Universitat Rovira y Virgili22-12-202015.886€Descargar
ACORD MARC TREBALLS FORESTALS I DE JARDINERIA. Secretaria de Serveis Penitenc...22-12-2020480.060€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El mantenimiento funcional de productos SAP excepto nómina de Ferrocarrils de la Generalitat Valenc... Ferrocarrils de la Generalitat...22-12-202097.500€Descargar
Mantenimiento, soporte y hosting del sistema VIAPORTUS del Puerto de Tarragona Ente Público Puertos del Esta...22-12-202077.000€Descargar
Soporte y mantenimiento de Posidonia Ente Público Puertos del Esta...22-12-202010.000€Descargar
Renovacions de llicències de programari Consorcios22-12-202019.400€Descargar
Serveis de desenvolupament i manteniment e-TRAM 2.0 i MyGov Consorcios22-12-2020124.167€Descargar
Subministrament d'equipament i material informàtic per a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge Servei Català de la Salut (Ca...22-12-2020156.150€Descargar
Subministrament de 20 PDAs i accessoris per a Logaritme, Serveis Logístics, AIE Logaritme, Serveis Logístics,...22-12-202041.455€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc del subministrament de tires reactives Consorcios21-12-20201.120.580€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE FUNDES DE COMPRESSIÓ VASCULAR I TERÀPIA COMPRESSIVA VENOSA Institut Català de la Salut (...21-12-20202.603.610€Descargar
Atorgament de llic ncia per a l'ús privatiu del domini públic, per convocat ria pública, per a l'... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-12-202050€Descargar
Servei de suport per a logística i realització comunicació Departament de Justícia21-12-202099.900€Descargar
Contractació de l'execució del projecte Substitució d'enllumenat a Zona Xiribecs, Av. Catalunya i... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-12-2020425.810€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I EL SUPORT -HELP DESK- ALS USUARIS DE LA XARX... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-12-202071.680€Descargar
Expedient 5393/2020 Contracte del subministrament, en la modalitat de compra, d'una excavadora mixta... Tarragona. Ayuntamientos Provi...18-12-202068.595€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de transport de personal d'òrgans judicials diversos de Catalunya per a l'execució de dili... Departament de Justícia18-12-20202.723.020€Descargar
Subministrament de llicències de programari informàtic (3 lots) PRESTO,MDT i CODEX Diputación Provincial de Tarr...18-12-202016.724€Descargar
Servei de manteniment de la solució SAP SuccessFactors pel Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...18-12-202024.000€Descargar
Subministrament de 3 llic ncies Autocad Lt per als serveis t cnics de l'Ajuntament de Riudoms Tarragona. Ayuntamientos Provi...18-12-20203.240€Descargar
PTOP-2021-58 Suport t cnic en tasques relacionades en el desenvolupament de l'estrategia catalana de... Departament de Territori I Sos...15-12-202098.750€Descargar
Expedient 8345/2019 Contractació del servei de prevenció d'accidents, vigilància, salvament, soco... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-12-2020877.034€Descargar
Serveis de transport aeri per al trasllat d'equips i rgans humans per a trasplantaments, coordinats... Servei Català de la Salut (Ca...15-12-20202.640.890€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de de 57 llic ncies del paquest Microsoft office 365, empresa Estàndard Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-12-20207.182€Descargar
Servei de gestió d'un centre d'operacions de seguretat a Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluny... Secretaria Per A la Mobilitat14-12-2020460.000€Descargar
Subministrament de maquinària de fitness, de software de control integrat, programes de qualitat i ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-12-2020190.881€Descargar
Servei de delineació d'obra civil i d'instal lacions d'edificis de la CCMA, SA. Ens Públic Corporació Catala...11-12-202083.000€Descargar
Subministrament en règim d'arrendament i el servei de manteniment i d'implantació d'un sistema int... Servei Català de la Salut (Ca...11-12-2020114.200€Descargar
Contracte d'emerg ncia per a la prestació del servei social per a la provisió de fins a 417 places... Departament de Treball, Afers ...11-12-202019.151.700€Descargar
Contractació d'emerg ncia per a la posada en funcionament en dos centres, l'un provisional i l'altr... Departament de Treball, Afers ...11-12-20202.372.310€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc per a la contractació de les obres RAM 2021 del Departament d'Educació. Clau: RAM-21900 Infraestructures de la General...10-12-202012.386.400€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia pel subministrament de 516.720 unitats de guants de nitril (50.000 talla XL, ... Departament de Treball, Afers ...10-12-2020253.334€Descargar
Subministrament i instal lació mobiliari d'oficina per al Programa COVID 19 Departament de Salut10-12-202038.616€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia del subministrament de 5.000 granotes i 8.270 peücs antilliscants, destinats... Departament de Treball, Afers ...10-12-202023.160€Descargar
Servei d'inserció de publicitat institucional a televisió per a la difusió de missatges de sensib... Institut Català de Les Dones ...10-12-202016.542€Descargar
SCS-2021-24: Suport Tecnic Avaluacio Qualitat i Experiencia Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020149.587€Descargar
Subministrament de caixes de cartró Secretaria de Serveis Penitenc...09-12-202056.885€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte basat en l'Acord Marc (PO SU 0004 2017) per al subministrament de teixit per a la confecci... Secretaria de Serveis Penitenc...09-12-202015.179€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia a l'entitat CARING WELL, SL, , del servei d'ajuda a domicili d'urg ncia en ce... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020506.000€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia a la FUNDACIÓ PRIVADA SOCIOSANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA, perqu assumeixi... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020171.927€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia a l'entitat CARING WELL, SL, , del servei d'ajuda a domicili d'urg ncia en ce... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-2020132.000€Descargar
Pr rroga del contracte de la licitació PO16/18 (CONTR/2018/45) Pr rroga del servei m dic del dispen... Secretaria Per A la Mobilitat09-12-2020119.000€Descargar
Direcció i gestió de la Resid ncia Assistida Domus VI Ca N'Amell, ubicada al carrer Rafael Casanov... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-202075.691€Descargar
Servei d'ajuda a domicili d'urg ncia en centres residencials per a persones grans i centres residenc... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-202066.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SCS-2020-945: Encàrrec d'emerg ncia a l'empresa BADALONA SERVEIS ASSISTENCIAL, SA, per qu adopti l... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-202046.422€Descargar
Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicac... Consell Catalá de L'esport09-12-202029.337€Descargar
Subministrament de maquinari SDR per la Transmissió/Recepció RF Consell Catalá de L'esport09-12-202015.604€Descargar
Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicac... Consell Catalá de L'esport09-12-20209.091€Descargar
Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicac... Consell Catalá de L'esport09-12-20202.335€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis de prestació de teràpia res... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, d'altres serveis enel marc de l'estrat ... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis diversos en el marc de l'est... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis diversos en el marc de l'est... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis diversos en el marc de l'est... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Publicació agregada de contractes tramitats per emerg ncia, de serveis diversos en el marc de l'est... Servei Català de la Salut (Ca...09-12-20200€Descargar
Acord marc de subministrament de material d'oficina Comisión Central de Suministr...04-12-20206.803.470€Descargar
Adequació d'espais i infraestructures del CAP Deltebre, Atenció Primària Terres de l'Ebre Institut Català de la Salut (...04-12-202079.848€Descargar
Aparcament situat al costat del consultori mèdic del terme municipal de Pallaresos Tarragona. Ayuntamientos Provi...03-12-202049.896€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2020-334 Manteniment integral dels Centres de Conservació de Carreteres i del Centre de Contro... Departament de Territori I Sos...03-12-20201.921.360€Descargar
EC 2020 515 Servei d'inserció als mitjans de comunicació d'una campanya de publicitatinstitucional... Departament de la Vicepresidè...03-12-2020165.149€Descargar
Subministrament de 25 equips Cytosorb per a I'UCI de l'area General de l'Hospital Universitari Vail ... Institut Català de la Salut (...03-12-202045.992€Descargar
Servei de configuració i integració del projecte de gestió de convocatòries del CRM Microsoft Dy... Servei Català de la Salut (Ca...02-12-2020120.000€Descargar
Contracte de serveis relatiu al servei d'intervenció socioeducativa itinerant a la comarca de la Ri... Consejos Comarcales02-12-2020140.949€Descargar
SCS-2021-13: Servei de suport tècnic de gestió d'expedients i prestacions complementàries relacio... Servei Català de la Salut (Ca...02-12-2020115.260€Descargar
1ª Pròrroga de Contracte basat de l'Acord Marc de Subministrament de Medicaments Antiretrovirals Servei Català de la Salut (Ca...02-12-2020595.146€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Central, Metropolitana Barcelona, Metro... Departament d' Interior01-12-202042.122€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Central, Metropolitana Barcelona, Metro... Departament d' Interior01-12-202042.122€Descargar
Codi d'expedient: JU-366/20 GEEC JU 2020 758. BAM amb concreció de condicions per la contractació ... Departament de Justícia01-12-202020.600€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Metropolitana Barcelona i Ponent corres... Departament d' Interior01-12-202016.906€Descargar
Subministrament en la modalitat de compra d'un vehicle per als serveis t cnics del Consell Comarcal ... Consejos Comarcales01-12-202011.250€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la Policia de la Generalitat - M... Departament d' Interior01-12-20203.297€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la Policia de la Generalitat - M... Departament d' Interior01-12-20201.742€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja extraordinari i desinfecció de la Comissaria de la Policia de la Generalitat - Mos... Departament d' Interior01-12-2020568€Descargar
Suministro de licencias Microsoft para los puestos de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona Ente Público Puertos del Esta...30-11-202071.611€Descargar
Servei de manteniment de Nivell 3, hardware,dels diferents components que formen part de la platafor... Centre D'atenció I Gestió de...30-11-202018.990€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia per a l'assumpció de totes les obligacions i les despeses inherent al funcio... Departament de Treball, Afers ...30-11-2020466.035€Descargar
Servei de consultoria per a la realització del Pla Director de sistemes d''Informació (PDSI) de la... Centro Telecomunicaciones y Te...30-11-202037.440€Descargar
Encàrrec d'emerg ncia dels servei de control d'accessos a la Resid ncia de gent gran Llar Sant Jose... Departament de Treball, Afers ...30-11-202034.407€Descargar
Publicitat als autobusos urbans de Barcelona, Girona i Lleida. Contractació per períodes setmanals... Ens Públic Corporació Catala...30-11-202025.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació d'una plataforma d'administració electr nica que permeti a aquesta Administració (Aj... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-11-202011.298€Descargar
Servei de traducció i correcció lingüística de textos la Fundació Institut Universitari per a l... Institut Català de la Salut (...27-11-202017.450€Descargar
Publicitat als autobusos urbans de Barcelona, Girona i Lleida: impressió i col·locació dels vinil... Ens Públic Corporació Catala...26-11-202020.000€Descargar
concurso público para la adjudicación de 6 licencias para la prestación deservicios de comunicaci... Consejo del Audiovisual de Cat...25-11-20200€Descargar
Contractació del servei d'inserció de publicitat institucional als mitjans televisió i exterior p... Servei Català de la Salut (Ca...25-11-2020430.290€Descargar
Encàrrec d'emergència del servei de gestió especialitzada en COVID com a conseqüència de la cri... Departament de Treball, Afers ...25-11-2020395.850€Descargar
Adquisició equip anàlisi de PCR Departament D'agricultura, Ram...24-11-202034.340€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Ampliació del termini dels serveis d'atenció a les persones usuàries de centres residencials per ... Servei Català de la Salut (Ca...24-11-202016.734€Descargar
Serveis de neteja extraordinària dels parcs de bombers de la Regió d'Emergències de les Terres de... Departament d' Interior24-11-20205.856€Descargar
Serveis de neteja extraordinària dels parcs de bombers de la Regió d'Emergències Metropolitana No... Departament d' Interior24-11-20205.430€Descargar
Serveis de neteja extraordinària dels parcs de bombers de la demarcació de Lleida, durant el perí... Departament d' Interior24-11-20203.667€Descargar
Serveis de neteja extraordinària i desinfecció dels dissabtes i diumenges dels parcs de bombers Ma... Departament d' Interior24-11-20202.744€Descargar
Manteniment de llicències Dell EMC Networker Ens Públic Corporació Catala...23-11-202020.000€Descargar
Contracte Traduccions any 2021 Departament de Polítiques Dig...23-11-202028.320€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei impartició m duls cicle formatiu busseig Departament D'agricultura, Ram...23-11-2020203.446€Descargar
Contractació de serveis puntuals de suport per a la realització de diverses tasques d'obres , mant... Secretaria de Serveis Penitenc...23-11-202040.000€Descargar
Servei de recollida selectiva de residus i destrucció segura de documentació confidencial a la seu... Departament d' Interior23-11-20209.432€Descargar
Servei de corredoria d'Assegurances del Consorci AOC Consorcios20-11-20200€Descargar
Subministrament de llicències de Microsoft VDA de Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya. (Ref:... Secretaria Per A la Mobilitat20-11-202012.600€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES , SERVEI D'ASSESSORAMENT, CONSULT... Universitat Rovira y Virgili20-11-20205.900€Descargar
PTOP-2021-64 Execució d'operacions de conservació integral dels sistemes, programari i maquinari d... Departament de Territori I Sos...20-11-202045.858.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

L'adquisició i distribució d'equipament informàtic de lloc de treball de tipusclient lleuger (Thi... Agència Catalana de la Jovent...20-11-202034.920€Descargar
Servei de manteniment de llicències SAP pel Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...19-11-202051.427€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Gaudí Serveis Territorials D'educaci...18-11-202059.281€Descargar
Contractació del subministrament de llicències de CITRIX en modalidat subscripció Ens Públic Corporació Catala...18-11-202090.000€Descargar
Serveis de suport i manteniment evolutiu de la plataforma e-Connect. Universitat Politècnica de Ca...18-11-202032.000€Descargar
Subministrament de 450 cascos d'intervenció (225 del model F1 i 225 del model F2) per al Cos de Bom... Departament d' Interior18-11-2020124.312€Descargar
Mascaretes FFP3 sense vàlvula Servei Català de la Salut (Ca...18-11-202075.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei extraordinari de neteja i distribució de la uniformitat dels professionals del SEM. Servei Català de la Salut (Ca...18-11-202053.400€Descargar
Servei extraordinari de neteja i distribució de la uniformitat dels professionals del SEM. Servei Català de la Salut (Ca...18-11-202053.400€Descargar
El lloguer inclou l'equipament material pròpiament dit, així com l'operació tècnica. Ens Públic Corporació Catala...18-11-202040.000€Descargar
Servicio de desinfección, desinsectación y desratización de las estaciones de la Jefatura de Esta... Administrador de Infraestructu...18-11-202039.029€Descargar
Serveis de neteja extraordinària dels parcs de bombers de la Regió d'Emergències Centre, durant e... Departament d' Interior18-11-20206.424€Descargar
Servei de neteja de l'Institut La Talaia Departament d'Educació16-11-202046.547€Descargar
Manteniment llicència Confluence i Add-Ons Ens Públic Corporació Catala...16-11-202025.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DEL PERFIL METABOLÓMIC (LIPIDÒMIC) I QUANTIFICACIÓ DE P... Institut Català de la Salut (...13-11-202010.698€Descargar
Subministrament de maquinària de congelació i abatiment de temperatura per les cuines de diferents... Secretaria de Serveis Penitenc...13-11-202031.000€Descargar
Manteniment equips Citrix ADC MPX8005 Ens Públic Corporació Catala...13-11-20205.400€Descargar
Subministrament de cistelles de Nadal per a l'Ajuntament de la Canonja Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-11-202010.583€Descargar
Subministrament i posada en funcionament d'un sistema pilot de monitorització d'amarratges i de tra... Secretaria Per A la Mobilitat02-11-202030.000€Descargar
Subministrament i instal·lació de màquines de climatització en els CAPs Drassanes i Chafarines d... Institut Català de la Salut (...30-10-2020206.281€Descargar
Acondicionamiento de las Instalaciones de Seguridad y Telecomunicaciones en desuso de las Líneas 20... Administrador de Infraestructu...29-10-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Renovació manteniment llicències Veeam ASI 2020-2021 Ens Públic Corporació Catala...27-10-202016.000€Descargar
Subministrament d obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona, amb motiu de les festes de... Diputación Provincial de Tarr...27-10-202052.500€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Ramon Berenguer IV Departament d'Educació27-10-202060.564€Descargar
Subministrament de l'ampliació de la matriu de vídeo i multipantalla dels estudis HD del Centre de... Ens Públic Corporació Catala...26-10-202042.950€Descargar
Serveis de publicitat i comunicació Sorea, Sociedad Regional de Ab...26-10-20207.000€Descargar
Contrato de servicios de provisión de datos satelitales relativos a Lote 1: Observación de la Tier... Institut d'Estudis Espacials d...23-10-20202.000.000€Descargar
CONTRACTE DE LÍNIES D'AUTOBÚS ESCOLAR AMB DESTINACIÓ A ESCOLES D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA... Consejos Comarcales20-10-20202.353.710€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Lloguer de material d'àudio per al programa Music Bus de la Setmana de la Cultura Ens Públic Corporació Catala...20-10-202023.000€Descargar
Contracte de subministrament de material de formació i d'oci per als centres educatius de justícia... Secretaria de Serveis Penitenc...20-10-2020447.579€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Camí de Mar Serveis Territorials D'educaci...19-10-202061.487€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 161, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 162, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Servei de subscripció i manteniment de diverses llicències Agència de l'Habitatge de Cat...13-10-2020258.000€Descargar
Projecte de les actuacions a realitzar per a la reparació dels danys soferts pel temporal Glòria d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202054.082€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'intercom del Control Polivalent Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.800€Descargar
Posada en servei i manteniment del centre de procés de dades (CPD), mitjançant arrendament Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020536.395€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE LES ESCÒRIES D'INCINERACIÓ Mancomunidades05-10-20201.176.000€Descargar
Manteniment de l eina Dynatrace i renovació de la subscripció anual d experiència d usuari. Diputación Provincial de Tarr...02-10-20205.650€Descargar
Subministrament de jardineres per a les travesseres urbanes de la Secuita Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202026.295€Descargar
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de tractament extern de lixiviats, fangs i concentrat de les instal·lacions de Mas de Barber... Consorcios30-09-2020388.896€Descargar
ADQUISICIÓ PER LOTS EQUIPAMENT ESPORTIU Ayuntamiento de Tarragona29-09-202032.230€Descargar
Contratación del suministro para la renovación de elementos interiores del edificio del Castillo d... Banco de España (Eurosistema)23-09-2020328.342€Descargar
Subministrament i instal. de caldera a comissaria St. Vicenç Departament d' Interior23-09-202034.984€Descargar
Subministrament de 3 embarcacions per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, amb la corre... Departament d' Interior21-09-20201.500.000€Descargar
Execució de les obres RAM 2018, als Serveis Territorials a Tarragona (IV) a l'Institut Camí de Mar... Infraestructures de la General...18-09-2020206.612€Descargar
Contracte de pòlissa d'assegurança mèdica per al personal de l'Ajuntament de la Secuita Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-09-202061.236€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'assessorament en matèria migratòria 'info-migració' de la Secretaria d'Igualtat, Migraci... Departament de Treball, Afers ...16-09-2020162.400€Descargar
Servei de suport per a la realització de les activitats que es desenvolupen a diversos equipaments ... Departament de Treball, Afers ...14-09-20201.588.260€Descargar
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Seguretat viària. Condiciona... Infraestructures de la General...10-09-202059.720€Descargar
Subministrament impressora plotter color A0, en modalitat de lloguer Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-09-20205.149€Descargar
Servicio de Psiquiatría en Tarragona Mutua de Accidentes de Trabajo...03-09-202050.748€Descargar
Subministrament de llicències de programari de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO9... Secretaria Per A la Mobilitat24-08-2020288.754€Descargar
Obres compreses a la Memòria valorada corresponent al Pla d'eliminació de barreres arquitectòniqu... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-08-202081.603€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació pòlissa col·lectiva d'assegurança d'assistència sanitària, hospitalària i quirú... Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-08-202061.236€Descargar
3/2020 SERVEI DE GESTIÓ D'AIGUA EN ALTA I MANTENIMENT D'INSTAL LACIONS ASSOCIADES DE LA MANCOMUNITA... Mancomunidades10-08-2020321.020€Descargar
Serveis per al desenvolupament d'activitats concretades en projectes i/o programes que porta a terme... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-2020526.400€Descargar
Subministrament i col locació compr s en la Mem ria Valorada per a la millora de les condicions ac... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202057.636€Descargar
Obres compreses a la Mem ria Valorada corresponent al reforç de l'actual nivell d'il luminació de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-07-2020108.204€Descargar
Obres compreses a les mem ries valorades corresponents a la renovació de 2 pous de clavegueram i le... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-07-2020125.250€Descargar
20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020301.982€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

20190524_COMPRA DE MOBILIARI, EQUIPAMENT CLÍNIC I APARELLS M DICSPER A LES DEPEND NCIES DE LES NOVE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-07-2020301.982€Descargar
Obres compreses a les Memòries Valorades corresponents a la senyalització horitzontal als carrers ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020217.771€Descargar
Servei de gestió de la base de dades Ens Públic Corporació Catala...20-07-202050.000€Descargar
Obres de construcció d'uns nous espais de vestuaris per als serveis d'informatius i d'esports Ens Públic Corporació Catala...17-07-2020117.000€Descargar
PTOP-2021-10. Contracte de serveis per a la realització dels treballs per a la monitorització de l... Departament de Territori I Sos...15-07-202019.877€Descargar
Contractació conjunta de l'adquisició, implantació i posada en funcionament d'un sistema d'inform... Servei Català de la Salut (Ca...13-07-2020152.249€Descargar
Disseny, construcció, decoració, muntatge i desmuntatge, així com, transport i supervisió dels ... Secretaria de Comerç I Turism...13-07-2020829.853€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de revisió de procediments acordats de produccions en règim de producció associada i de co... Ens Públic Corporació Catala...10-07-202025.600€Descargar
Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de l... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-07-202012.466.700€Descargar
Servei de manteniment dels grups electrògens dels d'edificis de Reus Mobilitat i Serveis SA Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-06-202023.122€Descargar
Subministrament de medicaments oncològics genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia. Servei Català de la Salut (Ca...16-06-20202.423.480€Descargar
Serveis de manteniment i operació del centre d'informació viària de Catalunya (CIVICAT) i de mant... Servei Catalá de Transit25-05-20206.391.740€Descargar
Subministrament de vestuari pels col lectius de la DGOE (Divisió de Grups Operatius Especials) del ... Departament d' Interior19-05-2020849.449€Descargar
70/19 Serveis psicològics i jurídics al Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Ayuntamiento de Tarragona18-05-202052.121€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Manteniment integral multitècnic i millora de l'estàndard ambiental de les instal·lacions dels ed... Departament d' Interior12-03-2020708.008€Descargar
Subministrament d'equipaments i vestuari per als bombers de la Generalitat durant l'any 2020 Departament d' Interior05-03-20201.418.250€Descargar
Servei d'inspecció i manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions elèctriques de baixa ... Agència de l'Habitatge de Cat...03-03-2020880.572€Descargar
Servei de documentació de col leccions arqueol giques Direcció General del Patrimon...30-01-202031.570€Descargar
Suministro, Montaje Y Colocación De Mobiliario Para Las Oficinas P10.- Aeropuerto De Reus Aena, Aeropuertos Españoles y...29-01-2020161.307€Descargar
Manteniment integral del centre de monitorització de les infraestructures aeronàutiques de Catalun... Aeroports Públics de Cataluny...29-01-202086.895€Descargar
Servei de manteniment integral per a l'Hospital de la Santa Creu de gestió Sanitaria i Assistencial... Servei Català de la Salut (Ca...29-01-2020137.150€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Implantació d'una eina integral de gestió i publicació de plans municipals i el seu servei de sup... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-01-202017.000€Descargar
Servei de creació de continguts de les rutes associades al projecte Boca de la Mina, elaboració de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...27-01-202095.507€Descargar
Subministrament i manteniment software de control de zones regulades Ayuntamiento de Tarragona20-01-202046.350€Descargar
Servei de Manteniment de l'Equipament Servidor del Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...17-01-202048.000€Descargar
Serveis de manteniment i suport dels webs corporatius i mailing del Consorci AOC. Consorcios17-01-202014.999€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L'EDIFICI DEL CENTRE HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS Institut Català de la Salut (...17-12-20192.787.040€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi sobre l'auditoria de... Infraestructures de la General...08-03-201914.390€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material sanitari per l'Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona Servei Català de la Salut (Ca...08-03-2019162.478€Descargar
treballs d'execució del projecte de les obres d'implantació de l'àrea d'Aparcament de l'Hospital ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-03-2019449.198€Descargar
Suministro de puntos de acceso y gestión centralizada de Wifi para Activa Mutua 20018 Mutua de Accidentes de Trabajo...03-10-201821.229€Descargar
Servei de manteniment, actualització i millora del sistema d informació socioeconòmica local (MER... Diputación Provincial de Tarr...03-10-201821.400€Descargar
Subministrament 3 sirenes i 2 estacions meteo per a la DGPC Departament d' Interior03-10-201862.000€Descargar
Servei de treballs de parametrització de productes d'oci en els sistemes de Venda i Explotació d'O... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-201834.935€Descargar
Adquisició de plaques video de recanvi pel sistema branding Ens Públic Corporació Catala...01-10-201828.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

LLICENCIES OFFICE Consejos Comarcales01-10-20188.100€Descargar
18/04: Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats... Consorcios31-07-201811.365.300€Descargar
Servicio de mantenimiento de las instalaciones generales de los edificios de la Universidad Rovira i... Universitat Rovira y Virgili21-07-20184.626.670€Descargar
Implantació i posada en funcionament i manteniment d'una plataforma destinada a la gestió comptabl... Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-07-201844.800€Descargar
G2024-2018-11 Contractació del manteniment correctiu, evolutiu i suport tècnic de l'aplicació de ... Agencia de Residus de Cataluny...18-07-201870.000€Descargar
Servicio de mediador de seguros, concretando las funciones generales quecorresponden a estos profesi... Centro Telecomunicaciones y Te...07-04-201517.500€Descargar
Prueba gratuita
Contacto