Se han encontrado 685 resultados

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'equips de comunicacions Ens Públic Corporació Catala...26-10-202048.000€Descargar
Redacció del projecte de l'obra Renovació instal·lacions adequació RD1215/97 Secretaría General de Territo...26-10-202024.191€Descargar
Subministrament de l'ampliació de la matriu de vídeo i multipantalla dels estudis HD del Centre de... Ens Públic Corporació Catala...26-10-202042.950€Descargar
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL.L... Agència Catalana de L'aigua26-10-20205.776.220€Descargar
Aprobación pliegos contrato mixto servicio y suministro software RRRHH, procedimiento abierto.. Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-10-2020164.879€Descargar
Dirección de las obras del proyecto constructivo de la ampliación de la EDAR de Riudoms. Término ... Agència Catalana de L'aigua26-10-2020265.170€Descargar
concessió demanial de l ús privatiu de local destinat a bar-restaurant ubicat vora el noucomplex e... Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

AVALUACIÓ DEL PROCÉS DE GESTIÓ I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE LA CRIDA D'ACTUACIONS HUMANITÀRIES... Agencia Catalana de Cooperaci...26-10-20204.500€Descargar
Servei de paqueteria de les novetats editorials en català i occità (SAB) per a les Biblioteques P... Departament de Cultura24-10-202054.000€Descargar
direcció i execució de les intervencions arqueol giques i paleontol giques d'urg ncia al territori... Departament de Cultura24-10-202078.512€Descargar
manteniment de jardineria de 13 depend ncies del Departament de Cultura Departament de Cultura24-10-202057.636€Descargar
Adquisició de l'obra Mendiants de Marià Fortuny Departament de Cultura24-10-202036.000€Descargar
5689/2020 - Obres incloses en el projecte PROJECTE SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC PER NOVES LLUMENE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202027.917€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DE PERFIL METABOL MIC I LIPID MIC DE 79 MOSTRES DE PLASMA ... Institut Català de la Salut (...23-10-20204.393€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

5746/2020 - Serveis d'administració i manteniment dels sistemes informàtics Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202079.833€Descargar
5771/2020 - Obres incloses Projecte executiu de reposició de la xarxa de pluvials del Passeig Marí... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202058.512€Descargar
Subministraments de les llicències de VMWare pels anys 2021 i 2022. (Ref:POS164/20) Secretaria Per A la Mobilitat23-10-202068.000€Descargar
Contrato de servicios de provisión de datos satelitales relativos a Lote 1: Observación de la Tier... Institut d'Estudis Espacials d...23-10-20202.000.000€Descargar
Servei de noliejament d'un helic pter biturbina amb sistema de captació, gravació i transmissió d... Servei Catalá de Transit23-10-20201.778.480€Descargar
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·L... Agència Catalana de L'aigua23-10-202045.093€Descargar
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACI... Agència Catalana de L'aigua23-10-202044.494€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES R... Agència Catalana de L'aigua23-10-20203.918.580€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU D'UN BE DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL - CLUB ESPORTIU BOT Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-20200€Descargar
Obres d'enderroc i de construcció complementària de l'edifici situat a l'av. Londres, 7 de Miami P... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-2020196.590€Descargar
Servei de tractament terapèutic intensiu residencial per a menors i joves amb assegurança escolar ... Departament de Justícia23-10-202012.852€Descargar
Arrendament de 8 llits clínics per a la UCI coronària de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Institut Català de la Salut (...23-10-202037.851€Descargar
Arrendament de 8 llits clínics per a la UCI coronària de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Institut Català de la Salut (...23-10-202037.851€Descargar
Suministro e instalación de cámaras de reconocimiento facial para los accesos a las dependencias d... Ente Público Puertos del Esta...23-10-20206.054€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

A.T. para el seguimiento, vigilancia y control y coordinación de seguridad y salud de ejecución de... Ente Público Puertos del Esta...23-10-2020178.900€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS 2021 Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-202021.816€Descargar
Subministrament i instal·lació d'un sistema de cartellera digital per tal de renovar una instal·l... Gerona. Ayuntamientos Provinci...23-10-202034.900€Descargar
CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CR DIT A LLARG TERMINI DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PE... Tarragona. Ayuntamientos Provi...23-10-20201.365.710€Descargar
Disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la Fira GULFOOD 2021 Direcció General de Planifica...23-10-202046.440€Descargar
Suministro de tóner, tambores y kits de mantenimiento de impresoras RICOH, destinado a los centros ... Agencia Estatal de Administrac...23-10-202021.575€Descargar
Subministrament de gas liquat del petroli, GLP, amb destinació als vehicles que funcionen amb aques... Diputación Provincial de Tarr...23-10-20206.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Mant. integral Dr. Roux Departament D'agricultura, Ram...23-10-202096.000€Descargar
PTOP-2020-333 Subministrament de catorze (14) vehicles tot terreny transformat, en règimd'arrendame... Departament de Territori I Sos...23-10-2020897.400€Descargar
Servei de disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la fira BIOFACH 202... Direcció General de Planifica...23-10-202097.378€Descargar
I20.10.07 - Serveis d'enginyeria per projecte de recerca Instituto de Investigaciones B...23-10-20209.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Joan Guinjoan i Gispert Departament d' Ensenyament23-10-202050.763€Descargar
Mobiliari per a diversos centres d'Atenció Primària del Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut (...23-10-202052.110€Descargar
Servei per a la inspecció de cursos i centres de sensibilització i reeducació viària (SCT-2021-1... Servei Catalá de Transit23-10-202017.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei per al desenvolupament de cursos per a formadors/es d'educació per a la mobilitat segura pre... Servei Catalá de Transit23-10-202042.200€Descargar
Servei de bar-cantina de l'Institut Antoni Ballester Departament d' Ensenyament23-10-202019.080€Descargar
Proyecto de movimiento de tierras de zonas de conexión ferroviaria y adecuación de parcela intermo... Ente Público Puertos del Esta...22-10-20204.722.780€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció de l'estudi de verificació de l... Infraestructures de la General...22-10-202094.450€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Tarragona Serveis Territorials D'educaci...22-10-202041.439€Descargar
Expedient 8167/2020 Contractació menor del servei d'execució i direcció del Campus Extens de la U... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-20204.959€Descargar
Subministrament d'equipaments per ampliar i millorar la Plataforma Castle Platform® Centre Tecnològic de Telecomu...22-10-2020181.632€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 8 optiques pel projecte de migració a alta definició (HD) del CPA Ens Públic Corporació Catala...22-10-2020165.000€Descargar
OBRES DE REPOSICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS A LES EDARS DE TARRAGONA I TARRAGONA NORD Ayuntamiento de Tarragona22-10-202011.292€Descargar
Acord Marc d'homologació d'empreses prove dores de subministrament, a preus unitaris, de material d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-202047.611€Descargar
Servei de neteja de l'Institut La Mar de la Frau Departament d' Ensenyament22-10-202036.403€Descargar
Sistema d'orelleres sense fils pel Plató 1 del CPA Ens Públic Corporació Catala...22-10-202022.000€Descargar
OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'ESCALES ALS ESPAIS CONFINATS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TARRAGONA Ayuntamiento de Tarragona22-10-202048.748€Descargar
Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en Tarra... Servicio Público de Empleo Es...22-10-202035.345€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en Tarragona. Servicio Público de Empleo Es...22-10-202065.800€Descargar
Implantación de medidas para la mejora de la accesibilidad del Pabellón Postal, ubicado en la Pla... Sociedad Estatal de Participac...22-10-202033.284€Descargar
Contratación del suministro e instalación de la decoración de habitaciones, comedor de desayunos ... Paradores de Turismo de Españ...22-10-2020116.950€Descargar
Servicio de asistencia hospitalaria en Figueres Mutua Intercomarcal de Acciden...22-10-202056.402€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Els Pallaresos Departament d'Educació22-10-202032.662€Descargar
Disseny de nova infraestructura del servei iArxiu Consorcios22-10-202014.900€Descargar
Servei de promoció i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació als centres peniten... Departament de Justícia22-10-2020123.915€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de millora pel confort climàtic a diverses àrees del CAP Adrià de la Gerència Territorial ... Institut Català de la Salut (...22-10-2020115.550€Descargar
Subministrament de material d'oficina i material escolar per l'Ajuntament de Cambrils i els seus org... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-202011.639€Descargar
Contracte administratiu de subministrament de maquinària per al nou gimnàs municipal de Batea Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-10-202030.000€Descargar
Subministrament d'un vehicle de transport de càrrega per al Departament de la Presid ncia. PR-2021-... Departament de la Presidència22-10-202026.000€Descargar
Servei de traducció i correcció dels textos de diversos documents del Departament de la Presid nci... Departament de la Presidència22-10-202030.000€Descargar
Acord Marc de Materials diversos Secretaria de Serveis Penitenc...22-10-2020595.000€Descargar
PTOP-2021-3 Seguiment de la biodiversitat marina 2021-2024 als espais marins protegits de Catalunya Departament de Territori I Sos...22-10-2020640.762€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVICIO DE DESATASCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN ZONA MODULOS FFCCSS Aena, Aeropuertos Españoles y...21-10-2020607€Descargar
Concessió administrativa per a l?ús privatiu del domini públic d´explotació del local social d?... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la... Diputación Provincial de Tarr...21-10-20202.477.560€Descargar
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS SOFTWARE RRHH Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020164.879€Descargar
Contractació de diverses cobertures d'assegurances per al Centre Tecnològic de Telecomunicacions d... Centre Tecnològic de Telecomu...21-10-202023.000€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ COMP... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
CONTRACTE DE SERVEIS UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS 2021 Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte mixt de subministrament i de serveis per a la implantació i manteniment d'un nou sistema ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20200€Descargar
Expedient 5921/2020 contracte menor d'obres per la modificació de la vorera de la Plaça Alberto Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-202012.191€Descargar
OBRES CONSISTENTS EN LA REPOSICIÓ DELS DETECTORS DE GASOS Ayuntamiento de Tarragona21-10-202057.267€Descargar
OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN DESBAST AL POU D'ENTRADA DE L'EDAR DE TARRAGONA NORD Ayuntamiento de Tarragona21-10-202032.509€Descargar
OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN GRUP ELECTROGEN AL CCM4 Ayuntamiento de Tarragona21-10-202081.366€Descargar
PTOP-2021-39. Finalització del desmantellament de la subestació el ctrica 110/25kV, ubicada al ter... Departament de Territori I Sos...21-10-202095.184€Descargar
Servei d'assist ncia t cnica en el càlcul de la petjada de carboni 2020, 2021, 2022 i 2023, d'acomp... Secretaria Per A la Mobilitat21-10-202015.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE CONSULTORIA PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS Mancomunidades21-10-202014.123€Descargar
Servei de gestió integral de residus sanitaris (grups III i IV i assimilables a industrials) per al... Logaritme, Serveis Logístics,...21-10-20201.011.990€Descargar
Servei de manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics de Vila-seca Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-20202.777.100€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Andreu Nin Departament d'Educació21-10-202081.994€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Coster de la Torre Departament d'Educació21-10-202038.058€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Fontanelles Departament d'Educació21-10-202049.461€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Mediterrània Departament d'Educació21-10-202028.144€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de dues màquines barredores per neteja viària Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-10-2020315.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL LACIÓ DE PETIT EQUIPAMENT DE LABORATORI PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTI... Institut Català D'investigaci...21-10-202060.900€Descargar
Servei de suport i manteniment anual dels equips Viprinet Ens Públic Corporació Catala...21-10-20204.000€Descargar
Servei de transport i deposició de residus i altres subproductes provinents del tractament d'aigüe... Sorea, Sociedad Regional de Ab...21-10-2020217.639€Descargar
Serveis peri dics de neteja i jardineria respectuosos amb el medi ambient, dels edificis de la Direc... Departament d' Interior21-10-20207.477.870€Descargar
Contractació dels serveis de subministrament d'oxigen i accessoris complementaris, per a les dotaci... Servei Català de la Salut (Ca...21-10-20200€Descargar
Contractació dels serveis de consultoria, manteniment de llic ncies i compres de noves i solucions ... Fundació Institut D'Investiga...21-10-2020118.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de pavimentació del camí de Montbrió, entre el naixement del barranc de la Verge del Camí ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-10-202052.502€Descargar
PTOP-2021-18 Contracte de serveis per a la realització dels treballs de seguiment i gestió de l'à... Departament de Territori I Sos...20-10-202033.000€Descargar
Nova licitació de contracte de servei de menjador a través de càtering a la llar d'infants munici... Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-10-20208.100€Descargar
CONTRACTACIÓ DE DIVERSES COBERTURES D'ASSEGURANCES PER AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA DES DEL... Museu Nacional D'Art de Catalu...20-10-202072.000€Descargar
CONTRACTE DE LÍNIES D'AUTOBÚS ESCOLAR AMB DESTINACIÓ A ESCOLES D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA... Consejos Comarcales20-10-20202.353.710€Descargar
Subministrament equips KVM sobre IP per Emissió Tecnica Ens Públic Corporació Catala...20-10-202086.000€Descargar
Contractació de servei: Pla de formació en temes d'igualtat, perspectiva de g nere i prevenció de... Ayuntamiento de Tarragona20-10-202014.975€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja de l'Institut Serra de Miramar Departament d' Ensenyament20-10-202048.637€Descargar
Lloguer de material d'àudio per al programa Music Bus de la Setmana de la Cultura Ens Públic Corporació Catala...20-10-202023.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Baix Camp Departament d' Ensenyament20-10-202097.399€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Roseta Mauri Departament d' Ensenyament20-10-202041.651€Descargar
Licitació obertura Museu Josep Cañas Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-10-20204.084€Descargar
Contracte de subministrament de material de formació i d'oci per als centres educatius de justícia... Secretaria de Serveis Penitenc...20-10-2020447.579€Descargar
Servei de prevenció aliè de riscos laborals Sindicatura de Cuentas de Cata...20-10-20206.312€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de servei veterinari clínic per al desenvolupament del Projecte de regularització de les... Ayuntamiento de Tarragona20-10-202012.397€Descargar
Executar les obres previstes al Projecte de condicionament de la carretera T-1110, de la carretera T... Diputación Provincial de Tarr...20-10-20201.648.710€Descargar
Subministrament d'un sistema d'equipament suspès i d'integració de 2 quiròfans per a l'Hospital J... Institut Català de la Salut (...19-10-2020155.372€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Camí de Mar Serveis Territorials D'educaci...19-10-202061.487€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Martí l'Humà Serveis Territorials D'educaci...19-10-202042.300€Descargar
Servei de seguiment, explotació, manteniment i suport tecnic als sistemes d'informació de la Geren... Institut Català de la Salut (...19-10-20201.130.830€Descargar
2020_64 MRU Obres de rehabilitació i consolidació del badalot i coberta del portal de l'Assumpta d... Secretaria Per A la Planificac...19-10-202094.937€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis de Neteja Instal.lacions IPHES Fundación Privada Instituto C...19-10-202031.000€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Gabriel Ferrater i Soler Serveis Territorials D'educaci...19-10-202055.518€Descargar
Contracte administratiu especial d'explotació Bar Pavelló Esportiu Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-10-202083€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Comte de Rius Serveis Territorials D'educaci...19-10-202094.954€Descargar
Contracte administratiu especial Transferència de residus provinents de canvis a les infraestructur... Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-10-202018.340€Descargar
Servei de suport i comunicació interna i externa de la Fundació Institut Universitari per a la rec... Institut Català de la Salut (...19-10-202017.000€Descargar
Subministrament i instal.lació de 2 taules quirúrgiques per a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Institut Català de la Salut (...19-10-2020111.570€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTENCIA TECNICA PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECON MI... Consejos Comarcales19-10-202028.430€Descargar
Obres de condicionament de l'explanada superior del'aparcament de Queralbs a la línia del cremaller... Secretaria Per A la Mobilitat19-10-2020201.157€Descargar
Subministrament d'equipament per a una SAN de vídeo Ens Públic Corporació Catala...19-10-202060.000€Descargar
PREVENCIÓ ABSENTISME ESCOLAR: CONNECTA'T A L'ÈXIT EDUCATIU Ayuntamiento de Tarragona19-10-202012.000€Descargar
Contracte de subministrament d'àrids, aglomerat asfàltic i formigó per a les tasques de mantenime... Tarragona. Ayuntamientos Provi...19-10-202052.514€Descargar
Manteniment evolutiu de les aplicacions del sistema audiovisual Digition Ens Públic Corporació Catala...19-10-202085.000€Descargar
Acord marc de serveis de mantenimentd'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius a... Consorcios19-10-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis per a la monitorització del nivell de ciberseguretat de Catalunya i la implementació de l'... Agència de Ciberseguretat de ...17-10-2020300.000€Descargar
pr rroga 2021 Servei de manteniment multit cnic i millora de l'efici ncia energ tica dels edificis d... Departament de Cultura17-10-20201.399.960€Descargar
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA GRUPO ELECTRÓGENO Aena, Aeropuertos Españoles y...16-10-2020392€Descargar
Subministrament testos ràpids dels reactius de detecció d?anticossos IgG i IgM de la COVID-19 per ... Diputación Provincial de Tarr...16-10-20206.300€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 154, de la Urbanització Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
Servei manteniment del programa informàtic de detecció precoç de càncer de mama de Catalunya (AC... Servei Català de la Salut (Ca...16-10-2020110.550€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Collblanc Departament d'Educació16-10-202046.993€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 161, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp cantonada amb el carrer de la Conca de Barber... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.218€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 159, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Servei de neteja de l'Institut Antoni Martí Franquès Departament d' Ensenyament16-10-202080.000€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 160, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Servei de suport al compliment de les mesures judicials de medi obert i de suport als processos de r... Departament de Justícia16-10-2020164.107€Descargar
Servei de recollida, tutela, garbellat i trasllat de sorra la Pinar de Perruquet de la Pineda Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202030.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Alienació de l'immoble situat al carrer del Baix Camp, parcel·la 162, de la Urbanització Mas Gass... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202024.373€Descargar
Alienació de l'immoble situal al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 155, de la Urbanització de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 153, de la Urbanització Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre, parcel·la 156, de la Urbanització Ma... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.987€Descargar
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ALARMES CONTRA INTRUSIÓ DE LA FUNDACIÓ OBSERVATORI DE L'EBRE Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-2020150€Descargar
Servei de neteja de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona Departament d' Ensenyament16-10-202032.840€Descargar
Alienació de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre cantonada amb el carrer de la Conca de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-10-202021.892€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres de reforma i adequació de la climatització del CAP Bonavista en Tarragona. Institut Català de la Salut (...16-10-2020289.256€Descargar
Subministrament d'equipament d'anàlisi cinetic del moviment per al Departament de Medicina i Cirurg... Universitat Rovira y Virgili15-10-202024.793€Descargar
Reforma i climatització del casal d'Aldover Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-10-202083.741€Descargar
Adecuación del vial perimetral muelle Aragón lado cantil Ente Público Puertos del Esta...15-10-20201.497.190€Descargar
Adquisición vehículo 4x4 para Servicio Señales Marítimas Ente Público Puertos del Esta...15-10-202017.355€Descargar
Servei de manteniment preventiu, correctiu i de seguretat radiològica per l'equip d'un sistema d'es... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-10-20202.100€Descargar
Sistemes per la distribució i recepció de senyals de video per internet Ens Públic Corporació Catala...15-10-202030.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del disseny, subministrament i col locació de la senyalització turística rural iurb... Consejos Comarcales15-10-202017.207€Descargar
Licitació pública per a l'adequació per accessibilitat, acústica i rite de la planta baixa de l'... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-10-202068.969€Descargar
Subministrament de material sanitari d'emergència per a l'ús dels bombers de la Generalitat i per ... Departament d' Interior15-10-202088.490€Descargar
Servei de manteniment xarxa alarmes DGPC Departament d' Interior15-10-202075.400€Descargar
Servei de prevenció aliè de riscos laborals per Aeroports de Catalunya Aeroports Públics de Cataluny...15-10-20204.600€Descargar
Acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware Consorcios15-10-20203.000.000€Descargar
Subministrament de 10 cartells informatius pels abocadors incontrolats Ayuntamiento de Tarragona15-10-20208.264€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de filtres centrífugs pels vagons tremuja s/62000 de Ferrocarrils de la Generalitat... Secretaria Per A la Mobilitat14-10-202025.650€Descargar
Subministrament d'una eina d'anàlisi en temps real per a la gestió de riscos químics a Catalunya,... Departament d' Interior14-10-202015.000€Descargar
Subministrament d'un Node per testejar equips d'usuari 4G/5G Centre Tecnològic de Telecomu...14-10-202069.750€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre de masses (MS) i masses/masses (MS/MS) d'alta resolució acoblat... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020500.000€Descargar
Subministrament d'un difract metre de raigs-x de pols, detector d'àrea i programes per a la interpr... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020285.840€Descargar
Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios14-10-20200€Descargar
SERVEI DE PÒLISSES D'ASSEGURANCES DE L'ICIQ Institut Català D'investigaci...14-10-202046.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PÓLIZA DE INFIDELIDAD DE EMPLEADOS PARA LA FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Fundació Per A la Universitat...14-10-202060.000€Descargar
Contracte de subministrament de 45 llicències Microsoft Office 365 Business Essentials. Consorcios14-10-20202.430€Descargar
Contracte de servei d'auditoria financera i pressupostària dels comptes anuals, d'auditoria de comp... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-10-202015.843€Descargar
CONTRACTACIÓ DE LES ASSEGURANCES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, LOT 1 DANYS OBRA CIVIL, LOT 2 D... Agència Catalana de L'aigua14-10-2020527.500€Descargar
5457/2020 - Contractació Administrativa de concessió de Serveis de gestió del servei públic per ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-10-2020287.970€Descargar
Subministrament d'un difract metre de raigs-x de pols, detector d'àrea i programes per a la interpr... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020285.840€Descargar
Subministrament d'un espectròmetre de masses (MS) i masses/masses (MS/MS) d'alta resolució acoblat... Universitat Rovira y Virgili14-10-2020500.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'anticossos monoclonals pel tractament de la profilaxi de la migranya Consorcios14-10-20200€Descargar
Concessió Administrativa d'ús privatiu del bar-cafeteria del casal municipal El Rossinyol Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-20201.983€Descargar
Servei de subscripció i manteniment de diverses llicències Agència de l'Habitatge de Cat...13-10-2020258.000€Descargar
Obres de construcció d'habitacles per a l'aparcament de bicicletes a les estacions de Barcelona-Val... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-2020415.002€Descargar
PTOP-2021-36 Lectura i anàlisi dels discs-diagrames dels tacògrafs analògics i dels fitxers digit... Departament de Territori I Sos...13-10-2020297.000€Descargar
Servei de neteja i altres serveis complementaris (com l'atenció de la botiga) de les dependències ... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-2020223.797€Descargar
Contractació de de les obres incloses en el projecte piscina municipal per l'Ajuntament de Rodonyà Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020311.406€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament i posada en funcionament d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum mitjançant ... Secretaria Per A la Mobilitat13-10-202025.000€Descargar
G2024-2021-1 Contractació del servei d'assessorament informatiu complementari en la gestió de resi... Agencia de Residus de Cataluny...13-10-202088.474€Descargar
Pavimentació del tram del Passeig Piscina Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-202093.528€Descargar
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A L'ACTIVITAT ESCOLAR DEL PLA DE CIUTAT EDUCADORA EN L'INSTITUT ESCOLA ... Ayuntamiento de Tarragona13-10-20208.500€Descargar
Subministrament, distribució i muntatge del mobiliari per equipar els parcs de bombers de Granoller... Departament d' Interior13-10-2020487.032€Descargar
Subministrament del dret de desplegament il·limitat dels programes Oracle per la Universitat Polit... Universitat Politècnica de Ca...13-10-202078.175€Descargar
Submistrament senyalització i pintura viària Policia Local. Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-202041.322€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Actualització de la versió de l'aplicació informàtica de gestió del padró municipal d'habitats... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-202050.041€Descargar
Serveis d'interpretació (tant oral com de llenguatges adaptats a persones amb disfuncions auditives... Departament de Justícia13-10-202015.958€Descargar
Serveis d'elaboració i disseny d'una Descripció de Llocs de Treball, així com d'un Manual de valo... Fundació TicSalut13-10-202020.203€Descargar
Assistència Tècnica a l'ATM per a la Coordinació de Seguretat i Salut en Obra en fase d'execució... Consorcios13-10-2020210.900€Descargar
Contractacio obres del Projecte de portada d'aigua a la urbanització Priorat de Llorenç del Penede... Tarragona. Ayuntamientos Provi...13-10-2020217.287€Descargar
Suministro de energía en baja tensión para los centros dependientes de ACTIVA MUTUA 2008 Mutua de Accidentes de Trabajo...12-10-2020283.985€Descargar
Subministrament de fundes per als equipaments del projecte de la T-mobilitat Consorcios09-10-202061.475€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Obres compreses a la Mem ria Valorada per a la renovació i millora de l'accessibilitat dels carrers... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020136.335€Descargar
Acord marc d'homologació d'empreses per la prestació de serveis a CIRE mitjançant la contractaci... Secretaria de Serveis Penitenc...09-10-20201.230.000€Descargar
PTOP-2020-546. Disposició de mitjans i de suport logístic per a la realització de les proves de c... Departament de Territori I Sos...09-10-202078.458€Descargar
CONTRACTE BASAT DE L'ACORD MARC DE MATERIAL DE LABORATORI EXP. 18/22 GESTIONAT PEL CSUC PER PART DE ... Institut Català de la Salut (...09-10-202059.000€Descargar
Serveis de branding, grafisme i gestió de marca en entorns digitals i xarxes socials per a la Funda... Fundació TicSalut09-10-202035.000€Descargar
Servicio de manutención para pacientes y personal autorizado de la Clínica de Activa Mutua 2008, s... Mutua de Accidentes de Trabajo...09-10-2020248.755€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE XARXES SOCIALS I RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE CO... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202016.800€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Redacció Projecte obres. Construcció dipòsit d'aigua Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202014.500€Descargar
Assistència tècnica a l'ATM per a les tasques a desenvolupar en la gestió de crisi Consorcios09-10-2020103.956€Descargar
Projecte de les actuacions a realitzar per a la reparació dels danys soferts pel temporal Glòria d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202054.082€Descargar
Servei de gestió, organització, dinamització, coordinació, execució i valoració d'esdeveniment... Agencia Catalana de Cooperaci...09-10-2020215.782€Descargar
Subministrament de 200 butaques per a la sala d'actes del Centre cívic Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202040.000€Descargar
Concessió de domini públic per a la utilització i explotació del local social Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-20202.400€Descargar
Atorgament de llicència per a l'ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública, per a ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del servei de podologia per lots pels centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d... Consorcios09-10-202018.123€Descargar
Serveis de gestió i manteniment de 183 Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) de la Xarxa d... Servicio Meteorológico de Cat...09-10-2020407.000€Descargar
Adequació accés sud del municipi per a vianants Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020180.604€Descargar
Adequació dels carrers Preno i Esquerra del casc urbà del municipi d'Ascó Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-2020550.303€Descargar
Serveis per a la producció de vídeo / espot, falques de ràdio, gràfiques online i offline, i acc... Secretaria Per A la Mobilitat09-10-202065.000€Descargar
Serveis de dip sit, cust dia, consulta i destrucció de documentació del Departament de Treball, Af... Departament de Treball, Afers ...09-10-2020178.824€Descargar
Contracte de subministrament en règim de lloguer muntatge i desmuntatge d'un conjunt de carpes per ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-10-202099.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

123.19 Servei de tractament de la plaga de tèrmits al Palau Municipal Ayuntamiento de Tarragona09-10-2020183.071€Descargar
Serveis de manteniment de la Xarxa de Radars Meteorològics de Catalunya (XRAD) i les infraestructur... Servicio Meteorológico de Cat...09-10-2020670.800€Descargar
Contractació del servei de fisioteràpia per lots pels centres gestionats per SUMAR, Serveis Públi... Consorcios09-10-20207.383€Descargar
MANTENIMIENTO DE HARDWARE SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA AEROPUERTO DE REUS Aena, Aeropuertos Españoles y...09-10-20201.285€Descargar
SERVICIO DE AUXILIARES PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDAS Y SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES Y BIENES... Fundació Institut de Recerca ...08-10-202065.093€Descargar
PRO 2 projectes ?8004330008-2020-0004601 Pavimentació i serveis als carrers Carrasclet, carrer Pla... Diputación Provincial de Tarr...08-10-20205.000€Descargar
Ampliació del sistema d?emmagatzematge de la Diputació de Tarragona per tal de disposar de major c... Diputación Provincial de Tarr...08-10-2020130.434€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'Intercom de Control Central Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.850€Descargar
Subministrament de l'ampliació dels terminals de la matriu d'intercom del Control Polivalent Ens Públic Corporació Catala...08-10-20208.800€Descargar
Servei de manteniment de Nivell 3, hardware, dels diferents components que formen part de la platafo... Centre D'atenció I Gestió de...08-10-20205.500€Descargar
Contracte de serveis per als treballs necessaris per al manteniment de la franja de protecció perim... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-202020.070€Descargar
subministrament, en r gim d'arrendament, de motius ornamentals nadalencs pel municipi de Salou. Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-202052.000€Descargar
Subministrament de medicaments oncològics BEVACIZUMAB i ERLOTINIB pera l'Institut Català d'Oncolog... Servei Català de la Salut (Ca...08-10-20203.020.970€Descargar
PTOP-2021-16 Contracte de serveis per a la realització de l'anàlisi de l'estat de conservació, im... Departament de Territori I Sos...08-10-202035.120€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2021-1 Servei d'assist ncia t cnica per a la dinamització i actualització de l'Observatori Ca... Departament de Territori I Sos...08-10-2020145.460€Descargar
Arranjament carrer Francesc Ripoll. Fase II Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-2020283.414€Descargar
Adquisició dispositius criptogràfics pels serveis de signatura Consorcios08-10-2020107.438€Descargar
Mesures Educatives Acompanyament Programes Escolars 2020-21 Departament D'agricultura, Ram...08-10-2020513.360€Descargar
Contracte de serveis de neteja de dependències, instal·lacions i serveis municipals Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-10-202090.349€Descargar
Subministrament de cintes magnètiques etiquetades Ens Públic Corporació Catala...08-10-202065.000€Descargar
Contractació per a la creació d'una xarxa de suport a la comercialització de productes locals del... Consejos Comarcales08-10-202057.966€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Verificación CE de Interoperabilidad y del cumplimiento de la normativa nacional notificada, con ... Administrador de Infraestructu...08-10-202073.078€Descargar
Consolidació de la muralla medieval i creació d'un mirador sobre la vall del riu Sénia. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202068.821€Descargar
Subministrament i posada en funcionament d'un sistema pilot de monitorització d'amarratges i de tra... Secretaria Per A la Mobilitat07-10-202030.000€Descargar
SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS PÚBLICS Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202044.000€Descargar
Suministro, servicio y mantenimiento del Centro de Proceso de Datos (CDP). Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020536.395€Descargar
Gestión integral del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC).. Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020826.446€Descargar
Gestió integral del Festival Internacional de Música Cambrils Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020619.835€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Assistència sanitària al personal funcionari integrat de l'Ajuntament de Vila-seca i Organismes A... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202065.240€Descargar
ARRENDAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL DE REUS Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202094.530€Descargar
Subministrament en arrendament de l'enllumenat nadalenc Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-202012.000€Descargar
OBRES CENTTRE ACOLLIDA ANIMALS I INICI LICITACIÓ PROC OBERT Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020518.200€Descargar
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU D'UN BE DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL - CLUB ESPORTIU BOT Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-20200€Descargar
Servei d'actualització de l'automatització d'etiquetatge amb RFID per al Banc de Sang i Teixits. Servei Català de la Salut (Ca...07-10-202026.446€Descargar
Serveis dels mitjans aeris de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ... Departament d' Interior07-10-202045.100.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Posada en servei i manteniment del centre de procés de dades (CPD), mitjançant arrendament Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020536.395€Descargar
Contracte obres Pavimentció i serveis carrer Joan Bertran Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-10-2020179.471€Descargar
Subcripció i manteniment de la llicència Fortinet del maquinari de seguretat perimetral Agència de l'Habitatge de Cat...07-10-202019.500€Descargar
Redacció del Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d'Ebre Consejos Comarcales07-10-202028.430€Descargar
L'objecte d'aquest contracte és l'adquisició i distribució del paper destinat als departaments de... Comisión Central de Suministr...06-10-2020484.851€Descargar
Servicio de fisioterapia en la ciudad de Tarragona, para Mutua Intercomarcal. Mutua Intercomarcal de Acciden...06-10-202010.266€Descargar
PTOP-2021-19 Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció de documents de bas... Departament de Territori I Sos...06-10-202026.250€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COM A MÍNIM, 10 PUNTS D'ACCÉS EXTERIOR, EL S... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202030.992€Descargar
Subministrament d'uniformitat i vestuari per al diferent personal de l'Ajuntament de Reus-Roba d'hiv... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202024.313€Descargar
PTOP-2021-25 Assistència tècnica per a la redacció i integració global dels diversos apartats de... Departament de Territori I Sos...06-10-202033.854€Descargar
Subministrament d'uniformitat i vestuari per al diferent personal de l'Ajuntament de Reus - Roba d'e... Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202017.947€Descargar
Servei d'educació de l'ECC Secretaria de Politica Finance...06-10-2020953.198€Descargar
Arranjament Camí de la Barca Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202067.438€Descargar
Servei de consultoria i assistència tècnica per al futur contracte de recollida i transport de res... Ayuntamiento de Tarragona06-10-2020103.306€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'Atenció a l'Immigrant (SAI) Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-10-202022.100€Descargar
Lloguer material vídeo programa Music Bus Ens Públic Corporació Catala...06-10-202070.000€Descargar
Subministrament de renovació de la llicència Ultimate delconnector XTRACT-IS per Ferrocarrils de l... Secretaria Per A la Mobilitat06-10-20202.180€Descargar
Contratación del servicio de psiquiatría ambulatoria en la población del Vendrell. Mutua de Accidentes de Trabajo...05-10-202038.775€Descargar
SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE LES ESCÒRIES D'INCINERACIÓ Mancomunidades05-10-20201.176.000€Descargar
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DEL CENTRE DE DADES SECUNDARI, SISTEMA DE CÒPIA DE SEGURETAT... Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-10-2020131.000€Descargar
Servei de manteniment de la xarxa d'electrocardi grafs integrats en la xarxa de centres amb els ... Institut Català de la Salut (...05-10-202057.015€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció dels estudis previs d'intervenci... Infraestructures de la General...05-10-202052.980€Descargar
PTOP-2020-269 Subministrament de 6 furgonetes elèctriques transformades, en règim d'arrendament am... Departament de Territori I Sos...05-10-2020374.400€Descargar
OBRES DE RENOVACIÓ DE LES CANONADES D'AIGUA EXISTENTS AL CARRER FRANCOLÍ I AL CARRER BALAGUER DE T... Ayuntamiento de Tarragona05-10-202088.197€Descargar
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D'UN VEHICLE CAMIÓ GRUA D'ARROSSEGAMENT DESTINAT AL SERVEI D... Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-10-202071.496€Descargar
PTOP-2021-5 Contracte de serveis per a la realització del Mapa dels hàbitats marins a Catalunya. Departament de Territori I Sos...05-10-20202.707.530€Descargar
Servei manteniment equip inspecció paqueteria i arcs detectors de metalls DGP Departament d' Interior05-10-202057.983€Descargar
Contractació del servei en modalitat cloud del programari que serveix a SUMAR, Serveis Públics d'A... Consorcios05-10-2020133.080€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE MANTENIMENT, REG I TRACTAMENT DE LES JARDINERES DE LA VIA PÚBLICA Tarragona. Ayuntamientos Provi...05-10-202022.456€Descargar
Renovació del servei de manteniment del programari SAP-BO per l'any 2021 Ens Públic Corporació Catala...05-10-202030.000€Descargar
Subministrament en exclusiva de material de lloguer d'esquí i patrocini per a les estacions d'esqu... Secretaria Per A la Mobilitat05-10-2020280.000€Descargar
Servei de manteniment d'equips i aplicatius d'Oracle Ens Públic Corporació Catala...05-10-202085.000€Descargar
Servei de manteniment de la xarxa d'electrocardi grafs integrats en la xarxa de centres amb els ... Institut Català de la Salut (...05-10-202057.015€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DE MIRAVET. TM MIRAVET. COMARCA DE LA RI... Agència Catalana de L'aigua05-10-202099.678€Descargar
Compra de drives T1000D de segona ma Ens Públic Corporació Catala...05-10-20205.428€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Proyecto de implantación del sistema de auscultación estructural de la conducción principal del C... Consorcios02-10-20203.100.000€Descargar
Projecte climatització i ventilació de l'edifici de les Antigues Escoles Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020310.388€Descargar
Contracte d'obres per la supressió de barreres arquitectòniques a voreres en diferents punts de la... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-202053.718€Descargar
Acord Marc homologació empreses subministrament d'estris i maquinària per tallers i altres espais ... Secretaria de Serveis Penitenc...02-10-2020675.000€Descargar
Servicio de agencia de detectives para la comunidad de Cataluña Ibermutuamur, Mutua de Acciden...02-10-202014.500€Descargar
Manteniment de l eina Dynatrace i renovació de la subscripció anual d experiència d usuari. Diputación Provincial de Tarr...02-10-20205.650€Descargar
Servicio desplazamiento personal conduccion desde reus a tarragona y otros destinos Red Nacional de los Ferrocarri...02-10-202036.210€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio desplazamiento personal conducción de vinaroz a tortosa Red Nacional de los Ferrocarri...02-10-202035.567€Descargar
Acord marc de serveis d'assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les ent... Consorcios02-10-202010.000.000€Descargar
Servei d'assegurances del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generali... Secretaria de Telecomunicacion...02-10-2020115.000€Descargar
Subministrament de cascos d'intervenció de diferent tipologia pels bombers de la Generalitat, divid... Departament d' Interior02-10-2020999.225€Descargar
Serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior... Infraestructures de la General...02-10-202050.575€Descargar
Servei de sorrejat per rehabilitació de components del materialm bil de mercaderies m bil de mercad... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-202017.000€Descargar
Elaboració del PLA ENERG TIC DE LA TERRA ALTA. Consejos Comarcales02-10-202028.430€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE D'OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA DE L'ALA EST DEL CASAL DE L'ARGILAGA Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020302.395€Descargar
Serveis de suport en la redacció del contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i Ferroca... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-202095.000€Descargar
Serveis de neteja dels edificis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvam... Departament d' Interior02-10-20202.430.000€Descargar
URBANITZACIÓ DEL CARRER HOSPITAL. Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-2020330.016€Descargar
Transport del Personal de la CCMA. SA Ens Públic Corporació Catala...02-10-202095.000€Descargar
Serveis de suport d'accessibilitat dels serveis de l'AOC Consorcios02-10-202014.999€Descargar
Programari EDITRAN per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Per A la Universitat...02-10-202016.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIÓ DE PERFIL METABOLÓMIC/LIPIDÒMIC I PROTEÒMIC DE MOSTRES ... Institut Català de la Salut (...02-10-202033.918€Descargar
Subministrament bosses de malla per a frutia i verdura Ayuntamiento de Tarragona02-10-202010.000€Descargar
Subministrament de 10.000.000 d'unitats de xeringa d'1 ml amb sistema d'agulla integrada de 23GX25MM... Departament de Salut02-10-2020950.000€Descargar
Servei de manteniment correctiu de les Barreres Tarifàries Eficients (BTE's) i Barreres Tarifàries... Secretaria Per A la Mobilitat02-10-2020100.000€Descargar
Servei d'inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, online i radio, per l... Institut Català de Les Dones ...02-10-202056.737€Descargar
Productora Audiovisual per la producció dels spots de TV Servei Català de la Salut (Ca...02-10-202049.913€Descargar
Codi d'expedient: JU-30/20 - CEO CEG -17/2018 Bar metre sobre la religiositat i sobre la gestió de ... Departament de Justícia02-10-202043.680€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte basat en l'Acord marc del servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de C... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-10-20203.970€Descargar
Aquest contracte basat de l'Acord Marc H-2/2018 (Lot 1): Impressió i manipulat en formats 120 x 160... Secretaria Per A la Planificac...02-10-20203.275€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia desconfinament 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia desconfinament 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergencia a 02.10.2020 Departament de Justícia02-10-20200€Descargar
Programa escolar: Estades d'immersió lingüística Agència Catalana de la Jovent...01-10-2020466.961€Descargar
Subministrament, en la modalitat d'arrendament, i del servei d'instal.lació, manteniment i desmunta... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202010.594€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicio de vigilancia de los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agenc... Agencia Estatal de Administrac...01-10-20202.215.940€Descargar
ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE L'EQUIPAMENT SANITARI DE DUES MÀQUINES D'ANEST SIA I DOS EC G... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020193.046€Descargar
Subministrament d'un (1) cromatògraf de gasos amb un detector d'espectrometria de masses per a la D... Departament d' Interior01-10-202060.000€Descargar
Subministrament de jardineres per a les travesseres urbanes de la Secuita Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202026.295€Descargar
Servei d'auditoria dels comptes anuals de la Fundació TICSalut de l'exercici 2020 Fundació TicSalut01-10-20204.886€Descargar
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar
Subministrament d'un (1) cromatògraf de gasos amb un detector d'espectrometria de masses per a la D... Departament d' Interior01-10-202060.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE L'EQUIPAMENT SANITARI DE DUES MÀQUINES D'ANEST SIA I DOS EC G... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020193.046€Descargar
Obres de reposició de la capa de rodadura del paviment asfàltic de la Rambla Felip Pedrell i l'Avi... Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-202074.414€Descargar
Subministrament d'ordinadors mini i monitors multmedia. Ens Públic Corporació Catala...01-10-2020307.000€Descargar
Construcció d'una nau polivalent Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020379.239€Descargar
Millora i ampliació de les instal lacions esportives municipals: gimnàs municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-10-2020311.108€Descargar
Subministrament d'una ultracentrífuga per al LAC. Departament D'agricultura, Ram...01-10-202027.662€Descargar
Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de impresión láser, radiología comput... Mutua de Accidentes de Trabajo...01-10-2020170.634€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjan... Ens Públic Corporació Catala...01-10-202080.000€Descargar
Subministrament i instal lació de xarxes d'àrea local (LAN) a centres educatius de Departament d'E... Secretaria de Telecomunicacion...01-10-202019.411.600€Descargar
Suministro del diario el periódico de cataluña año 2020 Red Nacional de los Ferrocarri...01-10-2020200.460€Descargar
Modificació del Servei per al disseny i desenvolupament del nou sistema d'informació d'intervenci... Secretaria Per A la Mobilitat01-10-202025.479€Descargar
Pr rroga de la cessió d'ús del local comercial a la zona d'Alp 2500 de La Molina de la part superi... Secretaria Per A la Mobilitat01-10-202016.500€Descargar
Contracte mixt de subministrament i manteniment d'un Sistema d'Informació Geogràfica Municipal (GI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202035.000€Descargar
Limpieza diaria Centros dependientes de la DP INSS Tarragona, durante 2021 Instituto Nacional de la Segur...30-09-202032.470€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

AIXECAR SUSPENSIÓ LICITACIO PROJ BASIC I EXEC OBRES REFORMA MASIA CAL RION_ESCOLA DE MUSICA I DIREC... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-2020174.864€Descargar
Projecte per execució de les connexions de serveis a dues parcel les al carrer Gran Priorat de Cata... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202017.154€Descargar
APROVACIO EXPTE CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT PORTÀTILS PROC OBERT ABREUJAT Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202019.110€Descargar
Serveis de neteja dels casals de gent gran, equipaments polivalents, hotels d'entitats, ludoteques i... Departament de Treball, Afers ...30-09-20201.668.800€Descargar
Realització, durant l'any 2021, de controls per a la detecció de drogues d'abús il·legals en mos... Departament d' Interior30-09-202057.075€Descargar
Acord marc del subministrament de fórmules de nutrició parenteral, additius i d'altres productes p... Consorcios30-09-2020485.562€Descargar
Serveis de direcció d'obres a licitar per l'Ajuntament de Santa Oliva Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-20207.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc servei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liqua... Consorcios30-09-2020923.676€Descargar
Contracte subministrament d'un camió 3 eixos portacontenidors amb ganxo Consejos Comarcales30-09-2020110.000€Descargar
contractació i convocatòria de licitació per a la contractació del servei de producció de mater... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202024.793€Descargar
Serveis de rutes periodiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca Comissionat Per A Universitats...30-09-202012.199€Descargar
Acord marc del servei d'elaboració de fòrmules magistrals Consorcios30-09-20201.571.310€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER LA RESTAURACIÓ I ADEQUAC... Ayuntamiento de Tarragona30-09-202014.700€Descargar
Servei de tractament extern de lixiviats, fangs i concentrat de les instal·lacions de Mas de Barber... Consorcios30-09-2020388.896€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte d'obres Substituir part del mur de contenció del pati de les escoles municipals Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-202020.315€Descargar
Sectorització de les entrades del consultori mèdic Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-09-20207.988€Descargar
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT Renovació de llicències EXCHANGE ONLINE GOLP i OFFICE 365 Consejos Comarcales30-09-20207.565€Descargar
Acord marc servei de subministrament i gestió integral dels gasos medicinals i d'ús sanitari liqua... Consorcios30-09-2020923.676€Descargar
Proyecto constructivo de centralización de bloqueos Reus Mora La Nova. Administrador de Infraestructu...29-09-20204.389.750€Descargar
APROV EXPTE OBRES LICITACIÓ URB. CR. JESUS FASE II III PROC OBERT I INICI LICITACIÓ Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-09-2020986.566€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar serveis deformació en idiomes (angl s) (... Secretaria Per A la Mobilitat29-09-202026.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

PTOP-2021-23. Reforçament de ferm i obres complementàries a la C-31 del PK 208+570 al 215+779. San... Departament de Territori I Sos...29-09-20203.824.420€Descargar
Servicio de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio y hospitalario para la población protegid... Mutua de Accidentes de Trabajo...29-09-202052.872€Descargar
ADQUISICIÓ PER LOTS EQUIPAMENT ESPORTIU Ayuntamiento de Tarragona29-09-202032.230€Descargar
Acord marc del subministrament d'heparines de baix pes molecular (bemiparina, enoxaparina) Consorcios29-09-20203.421.150€Descargar
Retorn obres exposició Art Primer. Artistes de la Prehistòria. Direcció General del Patrimon...29-09-202017.064€Descargar
Adquisició de fons documental de llibres i audiovisuals per a les biblioteques municipals de Reus Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-09-202037.714€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DE SIRUSA Mancomunidades29-09-202094.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Adquisició vehicle furgoneta destinat a la brigada municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-09-20209.915€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat29-09-2020453.959€Descargar
Subministrament de franges lluminàries per a les UT 113 i 114 dels Ferrocarrils de la Generalitat d... Secretaria Per A la Mobilitat28-09-202033.055€Descargar
Serveis de substitució de rodes als vagons 65.002 i 65.003 dels Ferrocarrils de la Generalitat de C... Secretaria Per A la Mobilitat28-09-202058.000€Descargar
Servei d'Enllaços Mòbils DSNG Ens Públic Corporació Catala...28-09-2020400.000€Descargar
Construcció de la xarxa de sanejament de la zona del Pou de la Verge en l'àmbit de la Carretera de... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202063.690€Descargar
Producción, suministro e instalación de la nueva museografía del Museu del Port de Tarragona Ente Público Puertos del Esta...28-09-2020997.623€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte de subministrament d'una pala manipuladora telesc pica amb forquilles i pala per a la plan... Consorcios28-09-202041.250€Descargar
Adjudicació del contracte per a la prestació del servei d'impartició, coordinació i gestió dels... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202030.000€Descargar
Servei d'anàlisi i desenvolupament d'aplicacions en llenguatge PROGRESS Ens Públic Corporació Catala...28-09-2020718.200€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció dels treballs de redacció dels ... Infraestructures de la General...28-09-2020160.000€Descargar
Disseny i l'execució d'un programa de connexió tecnol gica adreçat a mitjanes i grans empreses am... Agència per a la Competitivit...28-09-202060.000€Descargar
4/20 Gestió de Xarxes Socials i altres canals digitals de l'Ajuntament de Tarragona Ayuntamiento de Tarragona28-09-2020104.132€Descargar
Obres de millora, conservació d'hàbitats i espècies i aportació de cabal ecològic i ordenació ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202049.489€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de manteniment d'instal·lacions de baixa tensió als edificis de Reus Mobilitat i Serveis S ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-09-202099.100€Descargar
Contracte basat en l'Acord Marc (PO SU 0004 2017) per al subministrament de roba de llit, uniformita... Secretaria de Serveis Penitenc...28-09-2020724.144€Descargar
Servei de control de plagues al medi urbà i als equipaments municipals i de control de legionel·lo... Tarragona. Ayuntamientos Provi...26-09-202068.670€Descargar
Servicio mantenimiento equipos telebilletica direccion cercanias cataluña Red Nacional de los Ferrocarri...26-09-20200€Descargar
Servei de subtitulació en català de programes gravats per a persones sordes. Ens Públic Corporació Catala...25-09-2020350.000€Descargar
Renovación vías 20, 22, 24 y 26, lado Tarragona, incluyendo desvíos. Administrador de Infraestructu...25-09-2020983.236€Descargar
Contracte de servei de transport adaptat, porta a porta , mitjançant minibús adaptat, amb destina... Consejos Comarcales25-09-2020253.720€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei informació educació ambiental per fomentar l'ús de les deixalleries m bils al municipi de ... Ayuntamiento de Tarragona25-09-202014.951€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE DOS SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA ININTERROMPUDA DE L'INSTITUT CATALÀ D'INV... Institut Català D'investigaci...25-09-202089.450€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE GASOS DIVERSOS DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA. Institut Català D'investigaci...25-09-202053.950€Descargar
Contracte de serveis per al disseny d'un nou web del COPATE i manteniment i allotjament webs COPATE ... Consorcios25-09-202022.454€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE L'... Institut Català D'investigaci...25-09-202075.500€Descargar
Contractació de de les obres incloses en el projecte piscina municipal per l'Ajuntament de Rodonyà Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-09-2020311.406€Descargar
SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS GENERATS PER L'ACTIVITAT DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIG... Ayuntamiento de Tarragona25-09-2020288.953€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONTRACTE DE SERVEI DE LLOGUER DE COTXE AMB CONDUCTOR Institut Català D'investigaci...25-09-202019.182€Descargar
SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA Institut Català D'investigaci...25-09-202055.800€Descargar
Prestació de l'assistència sanitària al personal funcionari de nou ingrés i personal laboral de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-09-2020110.880€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÀTICS I PAPER DE L'ICIQ. Institut Català D'investigaci...25-09-202024.550€Descargar
Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels directoris informatius multimèdia (DIM1 ... Institut Català de la Salut (...25-09-2020266.000€Descargar
La Generalitat de Catalunya convoca el sector tecnològic per presentar la contractació del CTTI Secretaria de Telecomunicacion...25-09-20200€Descargar
SUBMINISTRAMENT DE GASOS DIVERSOS DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA. Institut Català D'investigaci...25-09-202053.950€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ECAS 4627/2020 Serveis de neteja i desinfecció de dependències, i neteja d¿espais interiors i ext... Barcelona. Ayuntamientos Provi...24-09-202012.137.900€Descargar
Servicios de Transporte Sanitario Individualizado prestados a los trabajadores de empresas asociadas... Mutua de Accidentes de Trabajo...24-09-20201.554.370€Descargar
Defensa jurídica procedimiento 258/2020 Las Palmas. Ayuntamientos Prov...24-09-20201.495€Descargar
Subministrament mitjançant lloguer de tres vehicles per l'activitat de promoció dela donació de s... Servei Català de la Salut (Ca...23-09-202025.481€Descargar
Contratación del suministro para la renovación de elementos interiores del edificio del Castillo d... Banco de España (Eurosistema)23-09-2020327.198€Descargar
Contractació emergència subministrament prova ràpida per a la determinació d'antígens de SARS-C... Institut Català de la Salut (...23-09-20204.500.000€Descargar
Servei d'overhaul dels equips màtric, per a les unitats de tren de la sèrie UT113 i UT114 dels Fer... Secretaria Per A la Mobilitat23-09-2020900.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Atès que una de les principals activitats que presta el Banc de Sang és la realització de transfu... Servei Català de la Salut (Ca...23-09-202033.495€Descargar
servei de: neteja, manteniment, conservació i de les tasques d'inhumació-exhumació de cadàvers i... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-09-2020224.748€Descargar
INSPECCIONS NO ORDINÀRIES A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EN L'ÀMBIT DE TARRAGONA, LLEIDA I TERRES DE L... Agència Catalana de L'aigua22-09-2020144.320€Descargar
Serveis necessaris per poder obtenir informació analítica estàtica de l'estat de les inversions d... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-202040.000€Descargar
Servei diari de retalls de premsa Ens Públic Corporació Catala...22-09-202030.000€Descargar
Servei de gestió de lloguers i administració d'immobles propietat de Ferrocarrils de la Generalita... Secretaria Per A la Mobilitat22-09-20202.134€Descargar
Servei de manteniment dels productes de programari informàtic Accede GT, Sicalwin, Aytosfactura i ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-09-202022.720€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Disseny de la nova solució tecnològica del servei PSIS Consorcios21-09-202014.900€Descargar
ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER A LABORATORIS DE SÍNTESI I ANÀLISI Institut Català D'investigaci...21-09-2020440.200€Descargar
ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER A LABORATORIS DE SÍNTESI I ANÀLISI Institut Català D'investigaci...21-09-2020714.000€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS EQUIPS DE LABORATORI DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMIC... Institut Català D'investigaci...21-09-2020117.900€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE DIVERSOS EQUIPS DE LABORATORI DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMIC... Institut Català D'investigaci...21-09-2020117.900€Descargar
Compres. Subministrament d'ordinadors portàtils Ayuntamiento de Tarragona21-09-202034.999€Descargar
Serveis de direcció, supervisió, control i seguiment de projectes mitjançant l'eina i metodologia... Institut Català de la Salut (...21-09-2020150.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'actualització de la plataforma de gestió del portfoli de software de Ferrocarrils de la G... Secretaria Per A la Mobilitat21-09-202053.172€Descargar
Subministrament 4 equips micro-ip d'àudio encoberts (DGP) Departament d' Interior21-09-202028.880€Descargar
Subministrament de 35.000 dosis de vacuna antipneumocòccica23-valent per a l'any 2020 Departament de Salut21-09-2020420.000€Descargar
Serveis de disseny de metodologia Lean construction, redacció de plecs de clàusules tècniques pel... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020188.000€Descargar
Serveis per a la redacció de l'avantprojecte d'obra nova d'un espai hospitalari polivalent i els co... Servei Català de la Salut (Ca...21-09-2020107.500€Descargar
Subministrament de granotes de protecció per als integrants dels serveis de Salut Pública de la Se... Departament de Salut21-09-2020100.057€Descargar
Servei de d'informació i conscienciació de la població jove de Catalunya sobre l'impacte que supo... Departament de la Presidència21-09-2020999.421€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d?una llicència d ús d un programa de cita prèvia on line (actualitzacions i mant... Diputación Provincial de Tarr...19-09-20209.000€Descargar
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DETERMINACIONS EN 307 MOSTRES DE FEMTA I 490 MOSTRES SEROLÒGIQUES DEL P... Institut Català de la Salut (...18-09-202050.000€Descargar
Adquisició de divers material informàtic per cobrir les necessitats dels centres educatius de la D... Diputación Provincial de Tarr...18-09-202080.738€Descargar
Obras de restauración y restitución de pavimentos y mejora de las medidas de accesibilidad del edi... Ministerio de Política Territ...18-09-2020372.062€Descargar
Programa escolar: estades d'immersió lingüística Agència Catalana de la Jovent...18-09-2020466.961€Descargar
Campanya promoció sector primari a Catalunya Departament D'agricultura, Ram...18-09-2020150.000€Descargar
Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Subministrame... Consorcios18-09-202055.433.100€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació del subministrament, en régim d'adquisició, i mantenimentd'impressores i el subminis... Consorcios18-09-202019.329€Descargar
Il·luminació per als platós. Ens Públic Corporació Catala...18-09-202072.900€Descargar
Publicació massiva contractes de desconfinament tramitats d'emergència a Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
Publicació massiva contractes tramitats d'emergència a 18.09.2020 Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
Publicació massiva contractes de desconfinament tramitats d'emergència a Departament de Justícia18-09-20200€Descargar
APROV SUBMINISTRAMENT PER MITJÀ DE RÈNTING, DE 3 VEHICLES AMB DESTINACIÓ AL DEPARTAMENT DE LA POL... Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-09-2020171.360€Descargar
Contracte de servei d'acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD) Departament de Justícia16-09-20203.419.810€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'una infraestructura tecnològica per a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Autoridad Catalana de Protecci...16-09-2020110.000€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Girona, Camp de Tarragona i Metropolita... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de manteniment i dinamització de les xarxes socials per al programa 'Tot es mou'. Ens Públic Corporació Catala...16-09-202025.300€Descargar
Servei de neteja de les comissaries de les Regions Policials Metropolitana Barcelona i Ponent corres... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
serveis de disseny gràfic digital, per a la creació i el disseny de peces informatives i de sensib... Servei Català de la Salut (Ca...16-09-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la RPPO, pel període de l'1 al ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Servei de neteja extraordinari i desinfecció de les comissaries de la RPTE, pel període de l'1 al ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de neteja extraordinari i desinfecció de la comissaria de Rubí de la RPMN, pel període de ... Departament d' Interior16-09-20200€Descargar
Subministrament d'un equip d'impressió i de multifunció. Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-09-20200€Descargar
Obres del Projecte executiu de condicionament de l'antiga N-340 (tram del Passeig de la Sort - Passe... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-09-20201.008.960€Descargar
Contractació administrativa de concessió de serveis d'informació, de manteniment i gestió de con... Tarragona. Ayuntamientos Provi...15-09-202079.169€Descargar
Serveis de veu fixa i serveis de veu i dades en mobilitat (Exp. 2020/2-GEC) Diputación Provincial de Tarr...15-09-2020198.865€Descargar
Contracte d'emergència, arrendament d'espais a la Clínica Terres de l'Ebre de Tortosa, necessaris ... Institut Català de la Salut (...15-09-20201.262.460€Descargar
Subministrament de 800 papereres amb pedal i tapa pels Centres de Servei Públic d'Ocupació de Cata... Servicio de Ocupación de Cata...15-09-202033.981€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de 27.000 mascaretes i 880 hidrogels desinfectants pels Centres del Servei Públic d... Servicio de Ocupación de Cata...15-09-202029.520€Descargar
Subministrament, instal·lació i configuració de càmeres de videovigilància IP i equips per dota... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-20201.838.000€Descargar
El diseño, la elaboración y contenido, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del P... Sociedad Regional Cántabra de...14-09-2020500.000€Descargar
Subministrament, substitució i posada en marxa de 8 ascensors a la xarxa de Ferrocarrils de la Gene... Secretaria Per A la Mobilitat14-09-2020550.765€Descargar
SERVEI DE DEBASTELLAMENT I HABILITACIÓ DE LA PLANTA DE TRACTAMENT D'AIGUA Mancomunidades14-09-202033.568€Descargar
Serveis d'impressió i encpasat dels exàmens de les PAU/PAP de la convocatòria extraordinària de ... Comissionat Per A Universitats...14-09-202022.605€Descargar
Servei d'instal·lació de nou sòl a 26 cotxes de la sèries 112 de Ferrocarrils de la Generalitat ... Secretaria Per A la Mobilitat10-09-2020600.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contracte d'obres per a la reforma de la piscina municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...10-09-2020168.318€Descargar
La licitació pel procediment de concreció de condicions per raó de la quantia que s'estableix a l... Consell Catalá de L'esport10-09-2020109.331€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament equips preanalitics Hospital Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...10-09-2020432.224€Descargar
Subministrament de 50 respiradors AIRVO 2 per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut Català de la Salut (...10-09-2020176.408€Descargar
Serveis de missatgeria per a la Ger ncia de Serveis Comuns del Districte Administratiu durant el per... Departament de la Vicepresidè...10-09-202014.050€Descargar
Serveis de transport en fred per a la Ger ncia de Serveis Comuns del Districte Administratiu durant ... Departament de la Vicepresidè...10-09-20201.653€Descargar
Subministrament llibres de paper en castellà Fundació Per A la Universitat...09-09-202042.018€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament llibres de paper en idioma estranger Fundació Per A la Universitat...09-09-202029.541€Descargar
Subministrament llibres de paper en català Fundació Per A la Universitat...09-09-202010.163€Descargar
Subministrament impressora plotter color A0, en modalitat de lloguer Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-09-20205.149€Descargar
Contractació per emerg ncia corresponent al contracte amb Creu Roja pel servei per a l'atenció i l... Ayuntamiento de Tarragona07-09-2020156.016€Descargar
Contractació per emerg ncia corresponent al contracte de subministrament per l'arrendament d'ordina... Ayuntamiento de Tarragona07-09-202030.945€Descargar
L'objecte de la present contractació és la realització d'un Pla Director de sistemes d'informaci... Secretaria de Telecomunicacion...04-09-202078.156€Descargar
Licitació de l'ús privatiu del domini públic (parades) mitjançant llicències de venda no sedent... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-09-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'Oficina de Desenvolupament Local del municipi d'Asco Tarragona. Ayuntamientos Provi...01-09-2020133.016€Descargar
Subministrament de rodes per al material mòbil històric sèrie 400 dels Ferrocarrils de la General... Secretaria Per A la Mobilitat28-08-2020230.000€Descargar
SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS I/O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE L'AMPOLLA Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-08-20206.400€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-20200€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202013.800€Descargar
Trajos de risc Biòlogic: 50 Trajos d'un ús complets i 440 Trajos d'un ús diferents talles i 1000 ... Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202086.718€Descargar
Trajos de risc Biòlogic: 50 Trajos d'un ús complets i 440 Trajos d'un ús diferents talles i 1000 ... Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202086.718€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-20203.153€Descargar
Guants. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-20203.153€Descargar
Ampliació llicències de gravació i de centraleta per la incorporació de 80 llicències de gravac... Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202062.064€Descargar
Subministrament de mascaretes i tubs. Servei Català de la Salut (Ca...28-08-202015.560€Descargar
Execució de les obres RAM 2020 als Serveis Territorials a Tarragona (I): Institut Ramon Berenguer I... Infraestructures de la General...28-08-2020499.697€Descargar
Servei de l'auditoria externa de seguiment de primer any de la certificació ISO9001:2015 del sistem... Centre D'atenció I Gestió de...27-08-20201.095€Descargar
Compra de Material d'àudio VoIP per Control Central Ens Públic Corporació Catala...27-08-202016.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Producció remota per a la retransmissió de l'espectacle Piromusical Ens Públic Corporació Catala...27-08-202034.950€Descargar
Obra De Construcción De Módulos Para Alquiler Compañías Handling. Aena, Aeropuertos Españoles y...25-08-2020150.000€Descargar
Manteniment jardineria Sindicatura de Cuentas de Cata...24-08-20206.792€Descargar
Subministrament de llicències de programari de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO9... Secretaria Per A la Mobilitat24-08-2020288.754€Descargar
Subministrament de dues matrius de vídeo i àudio amb sistema multipantalla Ens Públic Corporació Catala...24-08-2020700.000€Descargar
Duplicació Disc Marató 2020 Ens Públic Corporació Catala...24-08-202090.480€Descargar
Servei de realització de reportatges audiovisuals i gestió i emissió de les activitat en streamin... Ayuntamiento de Tarragona21-08-20209.917€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'introducció dels actes del Festival Tarraco Viva a l'agenda municipal i l'agenda del web. Ayuntamiento de Tarragona21-08-2020826€Descargar
Servei de recollida, trasllat, custòdia, tractament i digitalització per a preservació, consulta ... Secretaria Per A la Mobilitat21-08-2020213.032€Descargar
Subministrament de 10 respiradors model Servo-u per a la UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut (...13-08-20200€Descargar
Servei de suport i manteniment d'un switcher de vídeo SNELL & WILLCOX Ens Públic Corporació Catala...11-08-202010.900€Descargar
Adq. de Equipamiento para el Transporte del Canal 24H HD a Canarias y Cataluña Sociedad Estatal de Participac...11-08-2020110.865€Descargar
Obres de substitució de cobertes de fibrociment a tres edificis de les línies metropolitanes dels ... Secretaria Per A la Mobilitat07-08-2020453.959€Descargar
Contractació d'un hotel per a allotjar persones turistes provinents d'altres Comunitats Autònomes ... Departament d'Empresa i Coneix...06-08-2020276.600€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

El lloguer inclou els següents elements: - 2 unitats sleider amb gir de 360º - 1 unitat sistema ll... Ens Públic Corporació Catala...06-08-202032.800€Descargar
Publicació massiva de contractes tramitats per emergència, de subministrament d'equipament mèdic ... Servei Català de la Salut (Ca...05-08-20200€Descargar
Obres de connexió i calefacció de la llar d'infants municipal i altres, a la futura xarxa de calor... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202044.621€Descargar
Reparació de cobertes del cementiri per evitar filtracions d'aigua als nínxols, pels danys dels ai... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-08-202048.548€Descargar
PTOP-2021-21. Rehabilitació del ferm a diverses carreteres de la xarxa viària de la Generalitat de... Departament de Territori I Sos...04-08-202016.646.700€Descargar
SERVEIS CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER EXTREURE EL COL·LECTOR DE L'EMISSARI DE L'EB B... Ayuntamiento de Tarragona03-08-202016.110€Descargar
Nova escomesa de la Mina del menestral a l'ETAP Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-07-202067.719€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Contractació emergència subministrament material protecció: ulleres i pantalles protecció. Institut Català de la Salut (...31-07-2020662.460€Descargar
Contractació emergència subministrament material protecció: ulleres i pantalles protecció. Institut Català de la Salut (...31-07-2020662.460€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament material protecció: pantalles. Institut Català de la Salut (...31-07-202022.080€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament material protecció: pantalles. Institut Català de la Salut (...31-07-202022.080€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament material protecció: ulleres. Institut Català de la Salut (...31-07-2020160.800€Descargar
Contractació emerg ncia subministrament material protecció: ulleres. Institut Català de la Salut (...31-07-2020160.800€Descargar
Servei d'inserció a les xarxes socials de la campanya #AgafaelGuant, infants i joves lliures de vio... Institut Català de Les Dones ...31-07-20202.479€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis d'assessorament en matèria de serveis socials per a la definició dels continguts necessari... Departament de Treball, Afers ...31-07-202042.800€Descargar
Serveis de lloguer de l'equipament, muntatge i assistència tècnica per al control remot, l'emissi... Departament de Treball, Afers ...31-07-202018.240€Descargar
EC 2020 365 Prestació del servei de desinfecció integral amb aplicació de tractaments peri dics d... Departament de la Vicepresidè...30-07-202029.232€Descargar
A.T. para la inspección y seguimiento del plan de conservación de la infraestructura del puerto de... Ente Público Puertos del Esta...30-07-2020235.000€Descargar
Servei de neteja interior i desinfecció dels vehicles adscrits a la Regió Policial Metropolitana B... Departament d' Interior30-07-20200€Descargar
Reurbanització de la zona verda de la Torre d'en Gil 1ª Fase parquing autocaravanes Tarragona. Ayuntamientos Provi...29-07-2020380.060€Descargar
Contractació emergència subministrament reactius panther tma sars cov-2 5000d Institut Català de la Salut (...27-07-20200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament d'EPI's Consorcios23-07-2020269.233.000€Descargar
ASSIST NCIES T CNIQUES PR VIES A LA REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ I EL PROGRAMA DE MESURES DEL TERCER... Agència Catalana de L'aigua22-07-2020933.715€Descargar
Pavimentació amb formigó de trams de camins municipals. Formigonat de rampes. Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-07-2020118.850€Descargar
Subministrament de tres estacions de treball d'alt rendiment per els editors d'audio Ens Públic Corporació Catala...21-07-202012.000€Descargar
Contracte d'obres d'arranjament del Camí de les Voltes Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-07-202043.837€Descargar
Serveis de manteniment preventiu i correctiu dels equips de Telecomunicacions de Lleida-La Pobla (Re... Secretaria Per A la Mobilitat20-07-202060.000€Descargar
Servicio de asistencia técnica a la dirección ambiental de las obras correspondientes a la actuaci... Aguas de las Cuencas Mediterr...17-07-202063.111€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de material audiovisual per a la Sala d'actes del Casal Municipal Tarragona. Ayuntamientos Provi...16-07-202011.000€Descargar
Sistema Dinàmic d'Adquisició del subministrament de Test Diagn stics per a la SARS_CoV_2 Consorcios16-07-202040.078.300€Descargar
Subministrament de 120 cadires d'oficina Ens Públic Corporació Catala...16-07-202031.800€Descargar
Compra mescladors de vídeo/àudio per les Continuïtats Ens Públic Corporació Catala...15-07-202065.000€Descargar
Servei de realització t cnica dels actes i esdeveniments institucionals del President de la General... Departament de la Presidència15-07-2020104.000€Descargar
Servei neteja edfici Ajuntament Tarragona. Ayuntamientos Provi...14-07-202063.403€Descargar
Serveis de gestió i manteniment tecnològic del'àrea lúdic esportiva dels Snowparks-Big Air Bag d... Secretaria Per A la Mobilitat13-07-2020130.836€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SUBMINISTRAMENT AMPLIACIÓ DE TARGETES DE SENYAL EN EL SISTEMA DE CONTROL Mancomunidades13-07-202034.200€Descargar
Servei d'estratègia, creació, producció de continguts i conversa activa amb la ciutadania a les x... Servei Català de la Salut (Ca...10-07-202035.000€Descargar
CONTRACTACIÓ RESERVADA per lots de subministrament de Productes làctics per les resid ncies per a ... Consorcios09-07-202036.252€Descargar
SERVEI DE INSTAL LACIÓ D'UNA CONSOLA/CADIRA DE GRUISTA I D'UN SISTEMA ANTICOL LISIÓ Mancomunidades08-07-202020.825€Descargar
Obres de reparació de cobertes i substitució funcional de biguetes de formigó armat al Casal Cív... Departament de Treball, Afers ...08-07-202061.483€Descargar
REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL FASE III Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-07-202093.574€Descargar
contracte de subministrament i instal lació dels punts d'accés, el seu manteniment i la connexió ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-07-202021.478€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI DE NETEJA DE L'ESCOLA MUNICIPAL SANT SEBASTIÀ DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-07-2020172.062€Descargar
Acord marc per al servei de monitorització centralitzada de temperatures en la logística de medica... Logaritme, Serveis Logístics,...07-07-202067.000€Descargar
REPARACIO DE LES COBERTES DEL LOCAL DE SCALA DEI Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-07-202041.255€Descargar
Subministrament de la segona fase del sistema de intercom del departament d'estudis i platós del mi... Ens Públic Corporació Catala...06-07-2020236.000€Descargar
Serveis de treta de neu de carreteres, accessos, aparcaments, camins i vials interiors de les estaci... Secretaria Per A la Mobilitat03-07-20201.014.100€Descargar
Servei de gran manteniment dels remuntadors instal lats a les estacions d'esquí Turisme i Muntanya ... Secretaria Per A la Mobilitat02-07-2020133.950€Descargar
Subministrament de carril tipus UIC 54 E1 per als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.P... Secretaria Per A la Mobilitat01-07-2020363.918€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'allotjament i custòdia de la documentació de l'Institut Català d'Energia Institut Català D'energía (I...01-07-202066.955€Descargar
Subministrament de les llicències necessàries per la solució de còpies de seguretat de Ferrocarr... Secretaria Per A la Mobilitat30-06-202034.000€Descargar
Servei de manteniment preventiu anual dels equips de purificació d'aigua ubicats al laboratori de c... Secretaría General de Territo...29-06-202027.179€Descargar
Servei per a la realització de la formació en emprenedoria corresponent als projectes Llavor del P... Agencia de Gestión de Ayudas ...29-06-2020150.000€Descargar
Servei de traducció en llengua de signes Ens Públic Corporació Catala...29-06-2020105.000€Descargar
Ampliació llicències VMWare VSphere Ens Públic Corporació Catala...29-06-202025.000€Descargar
Ejecución de las obras del proyecto de tratamiento de taludes por desprendimientos en diversos punt... Administrador de Infraestructu...26-06-2020261.820€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER EXPLOTACIÓ DEL REFUGI ELS MASETS I ANNEXOS Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-06-202014.400€Descargar
Obres de repintat i reposició de senyalització horitzontal i vertical Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-06-202092.570€Descargar
Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Cataluny... Consorcios25-06-2020265.000.000€Descargar
Servicio de Peritación Médica (Psiquiatría) en la provincia de Tarragona Mutua de Accidentes de Trabajo...23-06-20204.334€Descargar
Suport mestres d'alumnes amb cardiopaties cong nites Curs 2020-2021 Departament d'Educació23-06-202029.000€Descargar
Serveis de manteniment de les instal.lacions de calefacció i aigua calenta sanitària dels equipame... Tarragona. Ayuntamientos Provi...22-06-20208.200€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MEDICAMENTS:COMPLEMENTARI 2020 Institut Català de la Salut (...22-06-2020495.560€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de portàtils amb dockstation Ens Públic Corporació Catala...22-06-202029.900€Descargar
Contractació per lots del subministrament de vestuari i calçat pels treballadors de SUMAR, Serveis... Consorcios22-06-202040.125€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI URBÀ DE TIVISSA. TM TIVISSA. COMARCA DE... Agència Catalana de L'aigua22-06-2020100.508€Descargar
El servei de manteniment integral i actuacions de millora dels edificis i instal·lacions de la Dipu... Diputación Provincial de Tarr...19-06-20201.000.000€Descargar
Creació i producció d'una peça documental d'homenatge als Premis Nacionals de Cultura 2020 per a ... Consejo Nacional de la Cultura...19-06-202042.000€Descargar
Subministrament targetes Up/Down converters de video professional Ens Públic Corporació Catala...18-06-202026.000€Descargar
LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR PER A LA MILLORA DE L'ESPAI PÚB... Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-06-202028.926€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de digitalització (check-list) de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun... Secretaria Per A la Mobilitat17-06-2020287.600€Descargar
10.1.2. Inspecció control qualitat dels combustibles líquids Secretaria General16-06-202080.160€Descargar
Renting 4 vehicles tipus Tot Terreny Ens Públic Corporació Catala...11-06-2020160.000€Descargar
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS GARIDELLS Tarragona. Ayuntamientos Provi...11-06-202050.000€Descargar
REALITZACIÓ DEL PLA ESTRAT GIC DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERÀ PER AL PERÍODE 2021-2027... Consejos Comarcales10-06-202020.661€Descargar
2020-52 MAG Subministrament de l'arrendament d'un vehicle tipus 4x4 tot terreny automàtic Secretaria Per A la Planificac...10-06-202026.000€Descargar
Expedient 17022/2019 Contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic, monit... Tarragona. Ayuntamientos Provi...09-06-2020165.693€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei d'assist ncia a descarrilaments de material m bil dels Ferrocarrils de la Generalitat de Cata... Secretaria Per A la Mobilitat08-06-2020294.000€Descargar
Obres de substitució de finestres a l'edifici central de l'Institut Jaume Huguet de Valls Departament d'Educació08-06-2020239.774€Descargar
Servicio tecnico de mantenimiento de vagones en el ambito de barcelona y tarragona Red Nacional de los Ferrocarri...08-06-2020404.612€Descargar
Contracte de serveis postals d'enviament de notificacions administrativesdelConsell Comarcal de la S... Consejos Comarcales05-06-20201.124.800€Descargar
Obres contingudes a la memòria valorada per reposició d'aglomerat asfàltic Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-06-202059.099€Descargar
contractació dels serveis i obres pel manteniment, preservació, conservació i restauració dels m... Tarragona. Ayuntamientos Provi...03-06-2020507.974€Descargar
Contractació del servei de manteniment del parc de servidors HEWLETT PACKARD Ens Públic Corporació Catala...03-06-2020100.000€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis auxiliars de gestió de cobrament a l'estranger de sancions imposades en mat ria de trànsit... Servei Catalá de Transit02-06-2020239.919€Descargar
Assist ncia t cnica en l'execució dels contractes de manteniment i operació del Centre d'informaci... Servei Catalá de Transit02-06-202081.276€Descargar
subministrament d'impresos (tríptics, notificacions, justificants de pagament, sobres i avisos, ...... Ayuntamiento de Tarragona01-06-202010.750€Descargar
Suministro e instalación del tratamiento físico contra la calcificación y corrosión y de equipos... Red Nacional de los Ferrocarri...01-06-202041.411€Descargar
SERVEI DE MANTENIMENT DE SIEBEL Agència Catalana de L'aigua29-05-2020360.000€Descargar
Servei de suport a les persones usuàries (help desk) i manteniment d'equips informàtics per a l'Aj... Ayuntamiento de Tarragona29-05-2020165.289€Descargar
Servicios correspondientes a la asistencia ambulatoria en la especialidad de oftalmología, en el á... Mutua de Accidentes de Trabajo...28-05-202024.500€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

SERVEI ASSESSORAMENT TELEFÒNIC Fundació Per A la Universitat...27-05-2020160.000€Descargar
PROJECTE URBANITZACIÓ APARCAMENT ZONA ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE VINEBRE Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-05-202063.864€Descargar
CONTRACTE DE SERVEI DE CONNEXIÓ A CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA INTRUSI... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-05-2020388€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut dels treball... Infraestructures de la General...21-05-202050.000€Descargar
Assistència en salut mental dels cossos operatius 2020 Departament d' Interior20-05-202044.325€Descargar
TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS. PROGRAMA DE MANTENIMENT... Agència Catalana de L'aigua20-05-20201.111.380€Descargar
Servicio de Oftalmología en el ámbito territorial de Tarragona. Mutua de Accidentes de Trabajo...18-05-202015.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servicios de asistencia técnica para control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de la... Confederaciones Hidrográficas18-05-2020409.918€Descargar
Subministrament de cadires per a diferents departaments de l'Ajuntament de Reus. Tarragona. Ayuntamientos Provi...18-05-20204.293€Descargar
Serveis de control d'accessos, regulació d'aglomeracions iinformació amb auxiliars d'estacions amb... Secretaria Per A la Mobilitat18-05-20201.314.280€Descargar
PTOP-2020-137. Assist ncia t cnica per a l'avaluació de la vulnerabilitat de les infraestructures d... Departament de Territori I Sos...14-05-2020180.828€Descargar
Subministrament d'ordinadors de sobretaula mini, microtorre, monitors multimèdia i portàtils. Ens Públic Corporació Catala...14-05-2020367.800€Descargar
Arranjament i millora de diversos camins de la comarca del Baix Penedes. Consejos Comarcales14-05-202040.013€Descargar
Acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de redacció de proj... Consejos Comarcales12-05-2020703.717€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANÀLISI D'EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DE L'AIGUA PER A USOS DE REG Agència Catalana de L'aigua12-05-2020249.114€Descargar
Servei d'una agència de viatges Ens Públic Corporació Catala...11-05-20201.440.000€Descargar
Acord marc de subministrament d'uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal, amb... Consorcios11-05-202012.247.600€Descargar
Obres previstes al Projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la... Diputación Provincial de Tarr...10-05-20202.243.430€Descargar
Acord marc per a la contractació del lloguer de grups electrògens insonoritzats per a les producci... Ens Públic Corporació Catala...08-05-202080.000€Descargar
Servicio de limpieza para las residencias de ancianos Feixa Llarga, Sant Llorenç Savall, Natzaret, ... Departament de Treball, Afers ...07-05-20203.101.180€Descargar
Servicio Social de Diagnóstico y Equipo de Valoración de Maltratos Infantiles (EVAMI) del ámbito ... Departament de Treball, Afers ...07-05-2020481.290€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Servei de redacció del projecte executiu del pavelló doble poliesportiu « EL MOLINET» Tarragona. Ayuntamientos Provi...07-05-202055.620€Descargar
Servei assessorament jurídic laboral Servei Català de la Salut (Ca...07-05-202086.400€Descargar
1558/2020 - Contractació administrativa de serveis d'elaboració de l'Agenda d'AccióClimàtica de ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...04-05-202038.000€Descargar
Servei d'assistència tècnica dels projectes digitals de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluny... Secretaria Per A la Mobilitat30-04-202099.500€Descargar
Serveis de manteniment d'estacions i edificis de la línia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarr... Secretaria Per A la Mobilitat27-04-202050.732€Descargar
Contracte de serveis per a l'assist ncia t cnica per a la redacció del projecte constructiu d'ampli... Infraestructures de la General...23-04-202039.200€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de traducció i correcció de... Secretaria Per A la Mobilitat21-04-2020120.750€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Restauració del Castell-Monestir de Sant Miquel d?Escornalbou Diputación Provincial de Tarr...17-04-20201.287.630€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del Projecte Constructiu d'Ada... Infraestructures de la General...16-04-202025.000€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu Condi... Infraestructures de la General...08-04-202031.500€Descargar
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu d'ade... Infraestructures de la General...07-04-202035.500€Descargar
Servei de suport d'atenció als clients i proveïdors en relació a la facturació electrònica. (Re... Secretaria Per A la Mobilitat23-03-2020120.000€Descargar
Arrendament de 23 vehicles sense opció de compra Departament D'agricultura, Ram...13-03-2020936.660€Descargar
Subministrament de vestuari i equipament per als bombers de la Generalitat, dividit en 7 lots, d'aco... Departament d' Interior12-03-2020328.595€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

EXI-2020-74 Servei d'elaboració de materials de suport a la comunicació per al Departament d'Acci... Departament d'Afers i Relacion...11-03-2020115.000€Descargar
Lloguer d'equips de gravació multicàmera per al programa El suplent Ens Públic Corporació Catala...10-03-202063.000€Descargar
SERVEI DE NETEJA DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPA... Institut Català D'investigaci...09-03-2020170.000€Descargar
Servei social de suport psicològic especialitzat adreçat a infants i adolescents víctimes d'abuso... Departament de Treball, Afers ...09-03-202072.960€Descargar
Proyecto y obra de adecuación y protección ambiental de la red de vertidos de las bases de can tun... Red Nacional de los Ferrocarri...06-03-2020295.000€Descargar
Subministrament Vestuari Cos d'Agents Rurals 2020 Departament D'agricultura, Ram...06-03-2020141.200€Descargar
Subministrament de trofeus i material esportiu Tarragona. Ayuntamientos Provi...06-03-20205.904€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament de divers material fungible per als laboratoris de la Direcció General de la Polici... Departament d' Interior05-03-2020457.633€Descargar
Servei de mediador d'assegurances de l'Ag ncia de l'Habitatge de Catalunya. Expedient AHC-2020-00058 Agència de l'Habitatge de Cat...04-03-2020260.000€Descargar
Servei de recollida, préstec, trasllat, cust dia, revisió, escaneig i tractament arxivístic, i de... Agència de l'Habitatge de Cat...03-03-2020221.105€Descargar
Contractació per lots de l'adquisició i la implementació d'una solució tecnològica de suport a ... Parlament de la Comunidad Aut...02-03-2020475.000€Descargar
Servicio público de inmovilización de vehículos, su retirada de la vía pública por medio de gr... Tarragona. Ayuntamientos Provi...25-02-2020728.319€Descargar
Servei d'espectacles pirot cnics de diverses celebracions al municipi de Torredembarra Tarragona. Ayuntamientos Provi...17-02-20206.770€Descargar
Acord marc del subministrament de MATERIAL FUNGIBLE D'OFTALMOLOGIA (PROCESSOS) Consorcios31-01-20201.041.900€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

«Execució de les obres de reparació de xarxa de sanejament i aigua potable al carrer Pau Casals d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...30-01-202049.342€Descargar
Contractació conjunta específica del servei de registre horari del personal de l'Ajuntament de l'A... Tarragona. Ayuntamientos Provi...28-01-202065.484€Descargar
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE BENES I EMBENATGES Institut Català de la Salut (...17-01-20201.231.760€Descargar
Servei de restauració per als centres propis dependents de la Direcció General d'Atenció a la Inf... Departament de Treball, Afers ...09-01-20201.529.020€Descargar
Contracte dels serveis de recollida de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal... Tarragona. Ayuntamientos Provi...02-01-2020772.123€Descargar
Servicio de mantenimiento y conservación integral de la red de saneamiento del término municipal d... Tarragona. Ayuntamientos Provi...31-12-20192.342.730€Descargar
Servicio de asistencia telefónica (Contact Center) y apoyo a la gestión de expedientes morosos Tarragona. Ayuntamientos Provi...20-12-20198.959€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Acord marc per a la contractació del lloguer d'Unitats m bils per a les produccions de la societat ... Ens Públic Corporació Catala...26-11-2019730.000€Descargar
Acord marc per homologar un conjunt d'empreses per prestar els serveis de formació en tècniques de... Secretaria Per A la Mobilitat30-10-201960.825€Descargar
Subministrament i instal·lació d'equipament esportiu i el subministrament i la instal·lació de m... Ayuntamiento de Tarragona17-10-2019309.122€Descargar
TRD/18. Contractació mitjançant acord marc amb nova licitació dels serveis sanitaris de TeràpiaR... Institut Català de la Salut (...01-04-2019207.490.000€Descargar
Servei de neteja de les platges Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-03-201972.500€Descargar
2019_20004 MRU Redacció de l'informe ambiental del Pla Parcial del sector CIM del Camp Est PP3, al ... Secretaria Per A la Planificac...07-03-20195.897€Descargar
Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies Les Terres de l'Ebre (SOAF) Consejos Comarcales07-03-201945.831€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Serveis per a dissenyar i implementar un pla de presència arreu del territori de la capgrossa de la... Entitat Autònoma de Jocs I Ap...07-03-2019104.000€Descargar
EXP 1/2019 - LOT 14 - Acord marc per a la prestació del servei de formació presencial, coaching i ... Secretaria de Funció Pública...04-03-20193.739€Descargar
Expedient 7715/2018 Contractació del servei de manteniment i suport tècnic del nucli de servidors ... Tarragona. Ayuntamientos Provi...21-09-201824.000€Descargar
Servei de suport tècnic i manteniment de Nivell 1 per a la Plataforma de tecnologia Crítica Sénec... Centre D'atenció I Gestió de...17-09-2018220.477€Descargar
Suministro de nuevos equipos de electrónica de red LAN con los siguientes objetivos:- Integración ... Servei Català de la Salut (Ca...13-09-201885.000€Descargar
Subministrament de 16 càpsules microf niques DPA SC4061-B03 Ens Públic Corporació Catala...28-08-20186.000€Descargar
Adquisició i implantació Plataforma de Signatura Electrònica i centralització de certificats Ente Público Puertos del Esta...24-08-201891.200€Descargar

NOMBRE

ORGANISMO EMISOR

FECHA

IMPORTE

PLIEGOS

Subministrament d'un sistema de microfonia sense fils per al Plató 1 del Centre de Producció d'Aud... Ens Públic Corporació Catala...24-08-201840.000€Descargar
Renovació llicència aplicatiu Shout 3.0 Ens Públic Corporació Catala...05-07-201810.000€Descargar
Ampliació segon canal 3 tituladores Graffiti Ens Públic Corporació Catala...05-07-201815.000€Descargar
Instal·lació d'equipament de circuit tancat de TV i de control d'accés i prestació del servei de... Aeroports Públics de Cataluny...14-03-201825.000€Descargar
Servei d'implantació i posada en funcionament d'una plataforma destinada a la gestió comptable i e... Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-03-201844.800€Descargar
Servei de telefonia mòbil de l'Ajuntament de Vila-seca Tarragona. Ayuntamientos Provi...08-03-201823.800€Descargar
Prueba gratuita
Contacto